Varemærker Alle mærke- og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Bemærkning Alle oplysninger i

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Varemærker Alle mærke- og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Bemærkning Alle oplysninger i"

Transkript

1

2 Varemærker Alle mærke- og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Bemærkning Alle oplysninger i denne brugervejledning kan ændres uden forbehold.

3 Indholdsfortegnelse 1 Kom igang Forståelse af Hardware Komponenter... 1 Forsidekomponenter... 1 Komponenter på bagsiden... 2 Øverste Komponenter... 2 Nederste Komponenter Udførelse af Første Opstart Opladning af batteriet med USB kabel Brug af Dit Apparat i et Motorkøretøj... 4 Brug af Vinduesbeslag... 4 Tilslutning af Bil Oplader Betjenings Grundregler... 6 Tænd og Sluk Brug af SD-kort Fejlfinding og Vedligeholdelse Nulstil Dit System Fejlfinding... 7 Problemer med strømforsyningen... 7 Problemer med skærmen... 7 Problemer med forbindelsen Vedligeholdelse af udstyret Orienterende information Forskrifter Europæisk meddelelse Sikkerhedsforanstaltninger Vedrørende genopladning Vedrørende batteriet Bortskaffelse af gamle elektronisk apparater i

4 4 Begrænset garanti GARANT HVAD DENNE GARANTI DÆKKER HVAD DENNE GARANTI IKKE DÆKKER HVORDAN MAN GØR ET KRAV GÆLDENDE DINE LOVBESTEMTE RETTIGHEDER ANSVARSBEGRÆNSNING ii

5 1 Kom igang 1.1 Forståelse af Hardware Komponenter Forsidekomponenter Ref Komponent Beskrivelse ❶ Touch Viser uddataer på dit apparat. Tryk let på skærmen med screen din fingerspids for at vælge menu kommandoer eller indtaste information. ❷ Oplade Indikator Lyser i klart gult for at markere at batteriet er ved at oplade, og bliver grønt når batteriet er helt opladet. 1

6 Komponenter på bagsiden Ref Komponent Beskrivelse ❶ Lyspen Tryk let på berøringsskærmen for at foretage valg og indtaste oplysninger. Træk lyspennen ud af holderen, når du skal bruge den, og opbevar den i holderen, når den ikke er i brug. ❷ SD Stik Accepterer SD (Secure Digital) hukommelseskort. Øverste Komponenter Ref Komponent Beskrivelse ❶ Til/fra-afbryder Tænder og slukker for apparatet. 2

7 Nederste Komponenter Ref Komponent Beskrivelse ❶ Carkit Connector Tilslutter apparatet til det valgfrie carkit ❷ Genindstil Indstiller apparater til udgangsstillingen (moderat Knappen genindstil). ❸ Mini-USB Stik Forbinder til opladeren og til USB kablet. 1.2 Udførelse af Første Opstart 1. Forvis dig om at effekten er tilsluttet til din enhed. (Se næste afsnit.) 2. Tænd for apparatet ved at sætte til/fra-afbryderen på 'til'. 1.3 Opladning af batteriet med USB kabel Når batteriet oplades den første gang, bør du oplade det i mindst 4 timer. 1. Tænd for computeren. 2. Tilslut mini-usb-enden på USB-kabel til undersiden af dit udstyr og den anden ende til et USB-stik på din computer. 3

8 Oplade indikatoren lyser gult når opladning er igang. Sluk ikke for apparatet før batteriet er helt opladet, og opladeindikatoren viser grønt. Opladning kan tage nogle få timer BEMÆRK: For at få den bedste ydelse af litiumbatteriet skal følgende tages i betragtning: Batteriet må ikke genoplades under høje temperaturer, f.eks. ved direkte sollys. Der er ingen grund til at lade batteriet løbe helt tør, inden det genoplades. Batteriet kan godt genoplades, før det er afladet. Hvis produktet ikke skal anvendes i en længere periode, skal du sørge for at genoplade batteriet helt mindst én gang hver anden uge. Et helt fladt batteri kan påvirke ydelsen efter genopladningen. 1.4 Brug af Dit Apparat i et Motorkøretøj En apparat holder og bil oplader er leveret sammen med dit apparat. Brug af Vinduesbeslag BEMÆRK: Afhængig af den specifikke model som er købt, ser apparat holderen som er leveret med dit product måske anderledes ud end vist på billedet. Brug apparat holderen for at montere dit apparat i bilen. Vær sikker på at GPS antennen har klart udsyn til himmelen. 4

9 Tilslutning af Bil Oplader Bil opladeren leverer strøm til dit apparat, når du bruger apparatet i en bil. ADVARSEL : For at beskytte dit apparat mod pludselige strøm ændringer, tilslut først bil opladeren efter at bil motoren er startet. 1. Tilslut den ene ende af din bil oplader til strømstikket på dit apparat. 2. Tilslut den anden ende til 12-volt cigaret lighter eller strøm porten for at give strøm til og oplade dit apparat. 5

10 1.5 Betjenings Grundregler Tænd og Sluk Tænd/sluk for apparatet ved at sætte til/fra-afbryderen på 'til' henholdsvis 'fra'. Når du slukker for apparatet, går det i standby-modus og funktionen slås fra. Når du tænder for apparatet igen, slås funktionen til igen. 1.6 Brug af SD-kort Din enhed har en SD-kortplads, hvor du kan indsætte et Secure Digitaleller MultiMediaCard-hukommelseskort; begge kort er dog ekstra tilbehør. Anvend SD-kortet ved at indsætte det i kortpladsen, så kontaktfladen vender mod kortåbningen og mærkaten vender mod forsiden af udstyret, som vist nedenfor. Før kortet fjernes, skal du først sørge for, at der ikke er applikationer, der anvender kortet. Tryk derefter let på den øverste kant af kortet for at frigive det, og træk det så ud af kortpladsen. BEMÆRK: Sørg endelig for ikke at stikke fremmede genstande ind i kortåbningen. Opbevar altid et SD-kort i en boks, så det er godt beskyttet og undgå støv og fugt, når du ikke anvender det 6

11 Fejlfinding og 2 Vedligeholdelse Fejlfinding og 2.1 Nulstil Dit System En gang imellem bliver du måske nødt til at nulstille dit apparat. Du bør f.eks nulstille dit system når det ikke reagerer; eller er frosset eller låst. Indsæt en lille stang, såsom en udrettet papirclips, i nulstil knappen i dit apparat. Dette kaldes en moderat nulstilling. 2.2 Fejlfinding Problemer med strømforsyningen Der er ingen strøm, når der anvendes batterier Strømniveauet kan være for lavt til at drive udstyret. Oplad batteriet. Problemer med skærmen Skærmen virker langsom Sørg for at udstyret ikke aflader batteriet helt. Hvis problemet fortsætter, skal systemet nulstilles. 7

12 Skærmen er fastlåst Nulstil systemet. Skærmen er næsten ulæselig Sørg for at baggrundsbelysningen er tændt. Stil dig et sted, hvor lyset fra omgivelserne ikke generer i skærmen. Upræcis respons til tapning. Kalibrer den berøringsfølsomme skærm. (Se afsnit 4.4 for en nærmere beskrivelse). Problemer med forbindelsen Problemer med kabeltilslutningen Sørg for at både udstyret og computeren er tændt, inden det tilsluttes. Sørg for at kablet sidder ordentligt i USB-stikket på computeren. USB-kablet skal tilsluttes direkte til computeren, og må ikke forbindes via en USB-hub. Nulstil udstyret, inden kablet tilsluttes. Træk altid kablet ud, inden computeren genstartes. 2.3 Vedligeholdelse af udstyret Ved at passe godt på dit udstyr mindskes risikoen for problemer og beskadigelse af udstyret. Udsæt ikke udstyret for høj luftfugtighed eller ekstreme temperaturer. Udstyret må ikke udsættes for direkte sollys eller stærkt ultraviolet lys i længere tid. Placer aldrig noget oven på udstyret eller tab noget ned på det. Tab ikke udstyret og udsæt det ikke for kraftige rystelser. Udstyret må ikke udsættes for pludselige eller kraftige temperatursvingninger. Det kan medføre kondensering indvendigt i 8

13 udstyret og dermed beskadige det. I tilfælde af fugtkondensering, skal udstyret have lov til at tørre grundigt, inden det tages i brug igen. Sørg for ikke at komme til at sidde oven på udstyret, f.eks. hvis du har det i en baglomme, eller på anden måde sætte dig på det. Skærm overfladen kan let skrammes. Skarpe genstande kan skramme skærmen. Du kan bruge ikke hæftende generisk skærm beskyttere, som er udviklet specielt til brug på bærbare apparater med LCD paneler for at beskytte skærmen imod mindre skrammer Forsøg aldrig at rengøre udstyret, mens strømmen er slået til. Brug en blød, fnugfri klud let fugtet i vand til at tørre skærmen og kabinettet på udstyret af med. Brug ikke papirhåndklæder eller servietter til at rengøre skærmen. Forsøg aldrig på at skille udstyret ad, eller reparere eller ændre på det. Adskillelse, ændring eller forsøg på reparation kan medføre skade på udstyret og endda medføre legemlig skade eller anden skade på andres ejendom. Brandfarlige væsker, gasser eller eksplosive materialer må ikke opbevares i samme lokale som udstyret, eller reservedele og tilbehør dertil. 9

14 3 Orienterende information BEMÆRK: Udstyret er mærket med mærkater til angivelse af, de regler udstyret overholder. Kontroller mærkaterne på udstyret og sammenlign med de tilhørende tekstafsnit i dette afsnit. Visse bemærkninger er dog kun gældende for visse modeller. 3.1 Forskrifter Europæisk meddelelse Produkter med CE markeringen gælder for Radio & Telecommunication Terminal Equipment Directive (R&TTE) (1999/5/EEC), Electromagnetic Compatibility Directive (2004/108/EEC) og Low Voltage Directive (73/23/EEC) som ændret af Directive 93/68/ECC udstedt af EU Kommissionen. Overholdelse af disse direktiver forudsætter overensstemmelse med følgende europæiske standarder. EN V1.6.1: 2004: Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);Wideband Transmission systems; Data transmission equipment operating in the 2,4 GHz ISM band and using spread spectrum modulation techniques; Harmonized EN covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive EN 50371: 2002: Generic Standard to Demonstrate the Compliance of Low Power Electronic and Electrical Apparatus with the Basic Restrictions Related to Human Exposure to Electromagnetic Fields (10 MHz GHz) - General Public EN V : Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 1: Common technical requirements EN : Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);Cordless audio devices in the range 25 MHz to MHz; Part 2: 10

15 Harmonized EN covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive EN V : Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment; Part 17: Specific conditions for 2,4 GHz wideband transmission systems,5 GHz high performance RLAN equipment and 5,8 GHz Broadband Data Transmitting Systems EN 55013: 2001+A1: 2003: Sound and television broadcast receivers and associated equipment Radio disturbance characteristics Limits and methods of measurement EN 55020: 2002+A1: 2003: Sound and television broadcast receivers and associated equipment Immunity characteristics Limits and methods of measurement EN 55022: 2006: Information technology equipment Radio disturbance characteristics Limits and methods of measurement EN 55024: A1: A2:2003: Information technology equipment Immunity characteristics Limits and methods of measurement EN / IEC : Information technology equipment Safety Part 1: General requirements Producenten kan ikke holdes ansvarlig for ændringer foretaget af brugeren og konsekvenser heraf, hvilket kan ændre produktets konformitet med CE mærkning. FCC overensstemmelse Dette apparat overholder Del 15 i FCC-reglerne. Anvendelsen er pålagt følgende to vilkår: (1) dette apparat må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) dette apparat skal acceptere al modtaget interferens, inklusive interferens der kan forårsage uønsket funktion. FCC ADVARSEL Ændringer eller justeringer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af den part, der er ansvarlig for FCC-overensstemmelse, kan annullere brugerens autoritet til at anvende dette udstyr. 11

16 OVERENSSTEMMELSE MED DET CANADISKE ICES-003 Dette klasse B digitalapparat er i overensstemmelse med det canadiske ICES-003. BEMÆRKNING Dette udstyr er blevet afprøvet og fundet at overholde grænserne for et klasse B digitalapparat, i henhold til Del 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er beregnet til at yde rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i elektronisk udstyr til hjemmet. Dette udstyr modtager og kan udsende radiofrekvensenergi og, hvis det ikke installeres og anvendes i overensstemmelse med instruktionerne, kan det forårsage skadelig interferens på radiokommunikation. Der er imidlertid ingen garanti, at interferens ikke vil forekomme i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens til radio- eller tv-modtagelse, hvilket kan afgøres ved at tænde og slukke for udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at reducere interferensen med én eller flere af de følgende handlinger: Flyt den modtagende antennes retning eller flyt selve antennen. Øg afstanden mellem udstyret og modtageren. Sæt udstyret i en stikkontakt på et kredsløb forskelligt fra det kredsløb, hvortil modtageren er tilsluttet. Få hjælp fra en forhandler eller en erfaren radio-/tv-tekniker. Du advares om, at ændringer eller justeringer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af den instans, der er ansvarlig for, at bestemmelserne er overholdt, kan medføre, at din ret til at bruge dette udstyr bortfalder. FCC Erklæring om udsættelse for RF-stråling: 1. Denne sender må ikke placeres sammen med eller betjenes sammen med en anden antenne eller sender. 2. Dette udstyr opfylder FCC-bestemmelserne vedrørende de grænser for udsættelse for RF-stråling, der gælder for ukontrollerede omgivelser. Dette udstyr bør installeres og betjenes med en minimumsafstand på 20 centimeter mellem strålingskilden og din krop. 3.2 Sikkerhedsforanstaltninger Vedvarende lytning til musik ved maksimal volumen kan skade dine ører. 12

17 Vedrørende genopladning Brug kun opladeren, der leveres med enheden. Brug af anden type oplader medfører fejlfunktion og/eller skade. Dette produkt er beregnet leveret med en GODKENDT strømforsyning mærket med "LPS", "Limited Power Source" og en udgangseffekt på + 5 V DC / 1,2 A". Anvend et anerkendt batteri til udstyret. Vedrørende batteriet Anvend kun en genoplader, der er godkendt af producenten. ADVARSEL: Dette apparat indeholder et ikke-udskifteligt indbygget Lithium-Polymer batteri. Batteriet kan revne, eller eksplodere eller afgive giftige kemikalier. For at undgå risikoen for brand eller forbrændinger, må det ikke skilles ad, knuses, punkteres eller kastes på åben ild eller i vand. Vigtige instruktioner (gælder kun servicepersonale) Advarsel: Der er risiko for eksplosion, hvis batteriet udskiftes med en forkert type. Følg instruktionerne nøje, når du skiller dig af med brugte batterier. Udskift kun med samme eller modsvarende type, som anbefales af producenten. Batteriet skal genbruges eller destrueres på en forsvarlig måde. Brug kun batteriet i det pågældende udstyr. 3.3 Bortskaffelse af gamle elektronisk apparater Det Europæiske Direktiv 2002/96/EC angående Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE Bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr), kræver at når gamle elektroniske husholdningsapparater skal bortskaffes må dette ikke ske på en usorteret måde. Gamle elektroniske apparater skal indsamles separat for at optimere genbrugeligheden af de materialer apparaterne besidder. Derved reduceres den skadelig påvirkning på mennesker og miljø mest mulig. Symbolet med krydset over skraldespanden på produktet vil påminde dig om dit ansvar til at indsamle disse produkter separat. Der opfordres til at man tager kontakt til sin lokale 13

18 kommune eller forhandler for yderligere information angående bortskaffelse af gamle elektroniske apparater. 14

19 4 Begrænset garanti 4.1 GARANT Køb uden for de Forenede Stater og Canada: Hvis du har foretaget dit køb uden for de Forenede Stater, ydes denne Begrænsede garanti af og fastsættes denne Ansvarsbegrænsning til fordel for ROUTE 66 Geographic Information Systems B.V., Leidekkerstraat 4A, NL-2984 AV Ridderkerk (Holland). 4.2 HVAD DENNE GARANTI DÆKKER 1) ROUTE 66 Geographic Information Systems B.V. ("ROUTE 66") garanterer, at denne hardware er fri for materiale- og fabrikationsfejl ved normal anvendelse ("Defekter") i en periode på to (2) år fra datoen for købet af denne hardware ("Garantiperiode"). I løbet af garantiperioden vil denne hardware blive repareret eller udskiftet efter ROUTE 66 s valg ("Begrænset garanti"), uden omkostninger for dig til løsdele eller arbejdskraft. Denne begrænsede garanti dækker kun udskiftning af hardwaren. Hvis denne hardware repareres efter udløbet af garantiperioden, vil garantiperioden for denne reparation udløbe seks (6) måneder efter datoen for den udførte reparation. 4.3 HVAD DENNE GARANTI IKKE DÆKKER 2) Denne begrænsede garanti gælder ikke for normalt slid og brug, dækker ikke hvis denne hardware er blevet åbnet eller repareret af en af ROUTE 66 uautoriseret tredjemand, og dækker ikke reparation eller udskiftning af hardware, som har lidt skade på grund af: forkert brug, fugt, væsker, anbringelse for tæt på eller udsættelse for varme eller uheld, 15

20 misbrug, manglende overholdelse af de medfølgende instruktioner, forsømmelse eller fejlagtig anvendelse. Den begrænsede garanti dækker ikke fysiske skader på denne hardwares overflade. Denne begrænsede garanti dækker ikke software, som leveres med eller er installeret på hardwaren. 4.4 HVORDAN MAN GØR ET KRAV GÆLDENDE 3) Med henblik på at gøre et erstatningskrav gældende, bedes du inden garantiperiodens udløb sende en med en nøjagtig beskrivelse af skadens omfang til ROUTE 66 via for om nødvendigt at fa et RMA-nummer (returgodkendelsesnummer). Hardwaren samt beskrivelsen af skadens omfang skal inden garantiperiodens udløb fremsendes til den adresse, du har fået oplyst af ROUTE 66. Hvis der opstår en fejl, og ROUTE 66 modtager et erstatningskrav i forbindelse med denne begrænsede garanti efter forløbet af garantiperiodens første hundrede og firs (180) dage, er ROUTE 66 berettiget til at debitere dig rimelige forsendelsesomkostninger i forbindelse med reparation eller udskiftning af hardware. Alle andre krav til returforsendelse, som er fastsat af ROUTE 66, skal overholdes. 4.5 DINE LOVBESTEMTE RETTIGHEDER 4) Visse lande tillader ikke udelukkelse af eller begrænsninger i skadesomfang. Såfremt nogen del i denne begrænsede garanti erklæres for ugyldig eller uden retskraft, forbliver alle andre vilkår i den begrænsede garanti - på trods af dette - fuldt gyldige og retskraftige. 5) Denne begrænsede garanti er den eneste udtrykkelige garanti, der stilles dig, og ydes i stedet for enhver anden udtrykt garanti eller lignende forpligtelser (hvis relevant) i form af reklame, dokumentation, emballage, eller anden form for kommunikation. 6) Bortset fra den begrænsede garanti og så vidt som gældende lovgivning tillader det, leverer ROUTE 66 og dennes leverandører denne hardware "SOM DEN ER OG FOREFINDES, OG MED ALLE FEJL OG MANGLER", og afviser hermed enhver yderligere garanti eller ansvar, det være sig udtrykkelig, underforstået eller lovbestemt, inklusive men ikke begrænset til enhver (eventuel) underforstået garanti, forpligtelse eller 16

21 betingelse for tilfredsstillende kvalitet, for egnethed til et bestemt formål, for driftssikkerhed eller tilgængelighed, for svarenes nøjagtighed eller fuldstændighed, for resultater, for fagmæssig udformning, for fravær af virus, og for rimelig påpasselighed og kompetence, alt i forbindelse med denne hardware, samt for ydelse af eller manglende ydelse af support eller anden service, information, software, og relateret indhold gennem denne hardware eller på anden måde som følge af anvendelsen af denne hardware. Der gives ydermere ingen garanti eller ansvar for uforstyrret benyttelse, uforstyrret besiddelse, eller ikke-krænkelse for så vidt angår denne hardware. Denne frasigelse finder ikke anvendelse på (i) enhver indirekte betingelse for så vidt angår ejendomsret og (ii) enhver indirekte garanti for overensstemmelse med beskrivelse. 7) Denne begrænsede garanti har ingen indflydelse på lovlige rettigheder i henhold til gældende national lov, der regulerer salg af forbrugsgoder. 8) Denne begrænsede garanti kan ikke overdrages til tredjemand. 4.6 ANSVARSBEGRÆNSNING 9) ROUTE 66 eller dennes leverandører kan ikke holdes ansvarlige over for dig eller eventuel tredjemand for skader, hverken direkte, indirekte, tilfældige, resulterende eller på anden måde (i hvert enkelt tilfælde inklusive, men ikke begrænset til, skader forårsaget af manglende mulighed for at bruge udstyret eller for adgang til data, tab af data, tab af erhvervsaftale, tab af fortjeneste, afbrydelse i udførelse af erhverv eller lignende) som følge af brug eller manglende mulighed for at bruge denne hardware, selv hvis ROUTE 66 er blevet underrettet om muligheden for sådanne skader. 10) Uanset hvilke skader du måtte lide og af hvilken årsag (inklusive og uden begrænsning enhver skade nævnt heri samt enhver direkte eller generel skade i forbindelse med aftaler eller noget som helst andet) er ROUTE 66 s og enhver leverandørs samlede ansvar begrænset til det beløb, du har betalt for denne hardware. 11) ROUTE 66 kan ikke holdes ansvarlig for (i) dets ansattes og/eller salgsrepræsentanters eventuelle svigagtige handlinger; eller (ii) dets ansattes og/eller salgsrepræsentanters eventuelle svigagtigt forkerte fremstilling. 17

22 12) Uagtet ovenstående er der ingen begrænsninger i nogen af parternes ansvar for død eller persontilskadekomst forårsaget af en parts uagtsomhed. 18

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 1.1. udgave DA Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Om dit tilbehør 4 Taster og dele 4 Oplad

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

Moov/Navman Spirit Serien. Hardware-vejledning

Moov/Navman Spirit Serien. Hardware-vejledning Moov/Navman Spirit Serien Hardware-vejledning Vigtig sikkerhedsinformation LÆS OMHYGGELIGT NEDENSTÅENDE INDEN INSTALLATION AF PRODUKTET I BILEN Dette er et alarmsymbol. Det bruges til at advare dig om

Læs mere

Vedligeholdelse af din Kindle

Vedligeholdelse af din Kindle Vigtig oplysning: Kindle DX med international trådløs adgang Model D00801 Oplysninger om sikkerhed og overholdelse af regler Brug ansvarligt. Læs alle instruktioner og sikkerhedsoplysninger inden brug

Læs mere

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2)

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) 2.4. udgave DA Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Indholdsfortegnelse Kom godt i gang 3 Binding og tilslutning 5 Konfigurer din sensor 7 Find din sensor

Læs mere

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM Tab 6, 12 Tab 5, 11 Tab 4, 10, Tab 3, 9, 15 Tab 2, 8, 14 Oplysninger om sikkerhed og regler Dansk Vær venlig at læse denne brugervejledning Tag dig tid til at følge

Læs mere

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning 9209908 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-22 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Brugervejledning Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10)

Brugervejledning Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) Brugervejledning Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) 1.1. udgave DA Brugervejledning Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Om dit tilbehør 4 Taster

Læs mere

Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual

Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual Læs venligst denne brugervejledning før produktet tages i brug Kom i gang på 1-2-3: KVIK-GUIDE 1: Sørg for at hovedtelefonerne

Læs mere

Dansk. ASUS All-in-one PC. Brugervejledning. P1801 serie

Dansk. ASUS All-in-one PC. Brugervejledning. P1801 serie Brugervejledning P1801 serie DA7705 Januar 2013 P1801 Pc-stationen er beregnet til brug med 1801 ASUS tabletten OPHAVSRET INFORMATION Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet

Læs mere

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom )

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Danmark Generelle vilkår og betingelser TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Indhold 1 Omfang... 3 2 Bestilling direkte

Læs mere

Brugervejledning Nokia 225

Brugervejledning Nokia 225 Brugervejledning Nokia 225 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia 225 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Taster og dele 4 Indsæt SIM, batteri og hukommelseskort 4 Oplad batteriet 6 Lås tasterne,

Læs mere

horsealarm DK Brugervejledning - 1 -

horsealarm DK Brugervejledning - 1 - horsealarm DK Brugervejledning - 1 - 1. Dansk...3 2. Declaration of Conformity...25 Copyright LUDA Elektronik AB This guide is published by LUDA Elektronik AB. All rights reserved. Any rights not expressly

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C2 05

Brugervejledning til Nokia C2 05 Brugervejledning til Nokia C2 05 1.2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 5 Taster og dele 5 Indsætning af et SIM-kort og batteri 6 Indsætning af et hukommelseskort

Læs mere

Om ikonerne. Nedenfor viste ikoner anvendes som indikation af arten af oplysninger, der skal overholdes.

Om ikonerne. Nedenfor viste ikoner anvendes som indikation af arten af oplysninger, der skal overholdes. Sørg for at læse disse bemærkninger, inden du anvender kameraet Bemærkninger om sikkerhed Sørg for at anvende kameraet korrekt. Læs disse bemærkninger om sikkerhed samt din Brugervejledning omhyggeligt

Læs mere

Nokia Internet Stick CS-19. 2.0. udgave

Nokia Internet Stick CS-19. 2.0. udgave Nokia Internet Stick CS-19 3 1 4 2 5 6 7 2.0. udgave 8 9 10 11 12 13 14 15 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at dette RD-14-produkt opfylder de grundlæggende krav og andre relevante

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Tak, fordi du har købt et Nikon digitalkamera. Læs alle anvisningerne nøje, så du får størst mulig glæde af kameraet, og opbevar brugervejledningen et sted, hvor

Læs mere

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt.

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt. BRUGSANVISNING SAMM Dansk 2011 YOU-Q Alle rettigheder forbeholdt. Informationen, som er givet heri, må ikke mangfoldiggøres og/eller udgives på nogen måde, på tryk, i fotokopi, på mikrofilm eller på nogen

Læs mere

Brugervejledning. Teknisk Support U.S.: 1-866-SANDISK (726-3475) Hele verden: www.sansa.com/support http://forums.sandisk.

Brugervejledning. Teknisk Support U.S.: 1-866-SANDISK (726-3475) Hele verden: www.sansa.com/support http://forums.sandisk. Brugervejledning Teknisk Support U.S.: 1-866-SANDISK (726-3475) Hele verden: www.sansa.com/support http://forums.sandisk.com/sansa For flere oplysninger om produktet, se www.sansa.com Clip-UM608-DAN Indholdsfortegnelse

Læs mere

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning Seniortelefon GSP-100 www.facebook.com/denverelectronics Betjeningsvejledning 1 4 Ilægning/ Udtagning af batteri 4 Isætning/ Udtagning af SIM-kort 7 Opladning af batteriet 8 Sådan tændes og slukkes telefonen

Læs mere

Bose SoundLink Bluetooth -minihøjttaler. Brugervejledning

Bose SoundLink Bluetooth -minihøjttaler. Brugervejledning Bose SoundLink Bluetooth -minihøjttaler Brugervejledning Sikkerhedsinformation Læs venligst denne vejledning Tag dig tid til at følge denne brugervejledning omhyggeligt. Den vil hjælpe dig til at installere

Læs mere

CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 afledninger. Brugsanvisning

CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 afledninger. Brugsanvisning CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 afledninger Brugsanvisning 2013 Welch Allyn, Inc. Køberen af produktet har tilladelse til at kopiere denne udgivelse udelukkende til intern distribuering for at understøtte

Læs mere

Betjeningsvejledning. FLIR i3 FLIR i5 FLIR i7 Extech IRC30

Betjeningsvejledning. FLIR i3 FLIR i5 FLIR i7 Extech IRC30 Betjeningsvejledning FLIR i3 FLIR i5 FLIR i7 Extech IRC30 Publ. No. Revision Language Issue date 559577 a486 Danish (DA) November 7, 00 Betjeningsvejledning Publ. No. 559577 Rev. a486 DANISH (DA) November

Læs mere

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning Kom godt i gang med Zaptor Brugervejledning Fold ud og få et hurtigt overblik over din Zaptor tilslutning (med kort) Zaptor-boks (med kort) ETHERNET Computer USB RF-IN Switch er kun nødvendig hvis du har

Læs mere

BRUGSANVISNING PUMA 40 9006406E

BRUGSANVISNING PUMA 40 9006406E BRUGSANVISNING DA PUMA 40 9006406E Danish 2011 Handicare Alle rettigheder forbeholdt. Informationen, som er givet heri, må ikke mangfoldiggøres og/eller udgives på nogen måde, på tryk, i fotokopi, på

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Instruktionsvejledning

Instruktionsvejledning DK Instruktionsvejledning Læs alle produktdokumentationer og opbevar dem til fremtidig reference, før du går i gang med at anvende dette produkt. CECH-2104A CECH-2104B 7015887 ADVARSEL Undlad at åbne kabinettet,

Læs mere

Brugervejledning. HP Officejet 100

Brugervejledning. HP Officejet 100 Brugervejledning HP Officejet 100 HP Officejet 100 (L411)- mobilprinter Brugervejledning Copyrightoplysninger 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2. udgave 1/2014 8. Der er ingen dele

Læs mere

Polar FT7 Brugervejledning DANSK

Polar FT7 Brugervejledning DANSK Polar FT7 Brugervejledning DANSK INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORDELE VED DIN POLAR FT7 TRÆNINGSCOMPUTER... 3 2. KOM I GANG... 4 Lær din Polar FT7 Træningscomputer at kende... 4 FT7-knapper og menu... 4 Start

Læs mere

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Vilkår For Brug Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Genworth Financial-familien af forsikringsservicevirksomheder og finansielle servicevirksomheder ("Genworth

Læs mere