ET DYREVENLIGT TESTAMENTE KORT FORTALT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ET DYREVENLIGT TESTAMENTE KORT FORTALT"

Transkript

1 ET DYREVENLIGT TESTAMENTE KORT FORTALT

2 KORT FORTALT... Kort fortalt om dyrevenligt testamente af Vibeke Haslund, direktør i Dyrefondet Udgivet af: DYREFONDET Ericaparken 23, 2820 Gentofte, tlf , Tak til fotograferne: Ole Haupt, Ivan Andersen, Eva Baden, Karen Engelbreth, Pia Thorenfeldt, og SEPpic s Layout og tryk: KLS Grafisk Hus A/S Denne tryksag er produceret CO 2-neutralt. 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord Hvorfor oprette testamente? Hvad siger arveloven? Hvad skal der betales i boafgift? Hvordan opretter jeg et testamente? Hvornår skal jeg oprette testamente? Arv til Dyrefondet Hvad med mine dyr? Kort om Dyrefondet Liste over nyttige ord Vil du vide mere?

4 FORORD Et dyrevenligt testamente Dyrefondet blev stiftet i Dengang var dyrevelfærd ikke noget, man talte så meget om. Emnet var ikke engang på den politiske dagsorden. Meget har ændret sig siden, men desværre er der forsat et meget stort behov for Dyrefondets arbejde. Mange dyrs livskvalitet lader nemlig stadig meget tilbage at ønske. I et samfund som vores, hvor flere og flere vælger at leve alene, er der et stigende behov for Dyrefondets sikkerhedstjeneste, der giver tryghed til dyrene og deres ejere i akutte situationer og ved dødsfald. Da dyrevelfærd i høj grad hænger sammen med økonomi og lovgivning, er det også vigtigt, at Dyrefondet er med til at holde politikere og andre aktører i ørene, så dyrene kan få det bedre i et fornuftigt samspil med os tobenede. Men uden penge går det ikke. Dyrefondets arbejde er helt afhængigt af den støtte, som dyre-venner bidrager med i form af årsgebyrer, gaver, fondsstøtte og arv. En arv til Dyrefondet er udtryk for dyrevenlig omtanke og uanset arvens størrelse, så nytter det at hjælpe Dyrefondet med at hjælpe vores venner, dyrene. Som Dyrefondets bestyrelsesformand og mangeårige medlem vil jeg gerne understrege vigtigheden af et dyrevenligt testamente. Ghita Nørby 4

5 KORT FORTALT... Hvorfor oprette testamente? Kort og godt fordi du selv vil bestemme indenfor de rammer lovgivningen giver dig mulighed for. Her kommer de typiske begrundelser for at oprette testamente. Jeg vil sikre mit/mine dyr ved min død. Jeg ønsker at sikre min samlever, da vi ikke er gift. Jeg har ingen arvinger efter arve-loven og ønsker ikke, at staten skal arve. Jeg ønsker en anden fordeling end den, arveloven tilsiger. Jeg vil bestemme, hvem der skal have hvilke ting og hvilke beløb. Jeg vil udtrykke betænksomhed over for et eller flere mennesker, der hjælper mig. Jeg ønsker, at mit bo betaler mindst muligt i boafgift. Jeg ønsker at skabe tryghed og klarhed for mine efterladte om mine ønsker. Jeg ønsker, at arven efter mig tjener et godt formåljeg ønsker, at arven eller et bestemt beløb skal anvendes til et i testamentet nærmere beskrevet formål/ projekt. Jeg ønsker, at arven til mine arvinger bliver deres særeje Jeg ønsker, at mit bo skal behandles på en særlig måde. Ovennævnte begrundelser er naturligvis ikke en udtømmende liste, der findes mange flere gode grunde til at oprette testamente, der tager udgangspunkt i netop din situation og i dine ønsker. Du er altid velkommen til at ringe til Dyrefondet eller du kan kontakte en advokat for at få rådgivning om dine muligheder. 5

6 ARVELOVEN Hvad siger ARVELOVEN? Arveloven er den lov, der bestemmer, hvem der skal arve efter en afdød. Arveloven sætter også grænser for, hvor meget du kan bestemme, når du opretter et testamente.det er kun, hvis du har tvangsarvinger, at der er grænser for, hvor meget du kan bestemme over i et testamente. Har du alene arvinger i anden eller tredje arveklassse, bestemmer du, hvem der skal arve din formue og dine ting. Arveloven inddeler familien i 3 arveklasser FØRSTE ARVEKLASSE består af de såkaldte tvangsarvinger nemlig ægtefælle/ registreret partner, børn, børnebørn og oldebørn. Tvangsarvinger kan ikke gøres arveløse, men arven til dem kan begrænses i et testamente. Er afdøde uden børn, børnebørn og oldebørn, er det ægtefællen, der arver det hele. Var afdøde ugift, arver børnene det hele. Er et af børnene døde, arver barnets eventuelle barn, altså afdødes barnebarn. Papirløse samlevende arver ikke hinanden, medmindre der er oprettet testamente. Er der ingen arvinger i første arveklasse, går arven til fordeling i anden arveklasse. ANDEN ARVEKLASSE består af forældre, søskende samt nevøer, niecer og deres børn. Lever begge afdødes forældre, arver de ligeligt. Lever forældrene ikke, er det afdødes hel- og halvsøskende, der arver. Er afdødes søskende døde, er det afdødes nevøer og niecer, der arver. Er der ingen arvinger i anden arveklasse, går arven til fordeling i tredje og sidste arveklasse. TREDJE ARVEKLASSE består af afdødes bedsteforældre. Er bedsteforældrene døde, arver deres børn altså afdødes fastre, farbrødre, mostre og morbrødre. Afdødes fætre og kusiner arver ikke, medmindre de indsættes i et testamente. Er der ingen arvinger i tredje arveklasse, er det staten, der arver. 6

7 BOAFGIFT Hvad skal der betales i BOAFGIFT? Det afhænger af arvingens familiemæssige tilknytning til afdøde. Jo fjernere slægtskab jo mere i afgift. Ingen afgift Ægtefæller og registrerede partnere betaler ikke afgift. Det gælder også de foreninger og organisationer, der er fritaget for betaling af afgift af SKAT. Boafgift på 15 % Børn, børnebørn, stedbørn, forældre, fraskilt ægtefælle, svigerbørn, plejebørn på betingelser samt personer, der har boet sammen med afdøde i de seneste to år, betaler boafgift efter fradrag af et bundfradrag, der reguleres hvert år. Tillægsboafgift på 25% Alle andre betaler ud over boafgiften en tillægsboafgift. Tillægsboafgiften beregnes af nettoarven minus boafgiften, så der reelt bliver tale om en samlet afgift på ca. 36,25 %. I 2010 var bundfradraget på kr

8 HVORDAN OPRETTER JEG TESTAMENTE? Hvordan opretter jeg testamente? Et testamente skal være skriftligt og du skal være myndig ved oprettelsen. Et testamente har først virkning efter din død. Et testamente påvirker således ikke din ret til at råde i levende live, og der er ingen, der har ret til at kende indholdet, mens du lever. Det er op til dig. Dyrefondet anbefaler altid, at du tager en advokat med på råd, når du ønsker at oprette et testamente. Sådan sikrer du dig, at testamentet overholder de formelle krav, og at det lever op til dine ønsker og behov. Desuden får du sikkerhed for, at testamentet kommer frem, når det bliver aktuelt. 8

9 KORT FORTALT... Inden du kontakter en advokat, er det en god idé: At finde eventuelt tidligere oprettet testamente, eventuelle skilsmissepapirer og andre personlige papirer af betydning for din arvemæssige situation. At nedskrive navne, adresser og cpr-numre på de ønskede arvinger/ legatarer. At tage stilling til, om det er boet eller arvingen, der skal betale eventuel afgift. At afklare dine ønsker med hensyn til fordeling af formue og eventuelle ting. At tage stilling til eventuel vedligeholdelse af gravsted. At tage stilling til, om du ønsker boet behandlet på en bestemt måde eller af en bestemt advokat. Testamentet kan oprettes som et notartestamente, et vidnetestamente eller et nødtestamente. Et notartestamente underskrives i to eksemplarer under tilstedeværelse af en notar (en medarbejder ved skifteretten), enten på dommerkontoret eller dér, hvor du opholder dig, hvis du af helbredsmæssige årsager er forhindret i at møde på dommerkontoret. Notaren skal påse, at du er den, du udgiver dig for at være ved fremvisning af kørekort, pas eller lignende og konstatere, at du er ved din fornufts fulde brug. Du får selv udleveret det originale, underskrevne testamente, mens genparten opbevares i dommerkontorets arkiv. Dit testamente bliver indberettet til det centrale register, så du er sikret, at det altid kommer frem selvom dit eksemplar måtte være blevet væk. Dyrefondet anbefaler, at oprettelse af et dyrevenligt testamente sker for notaren. Sådan sikrer du dig, at testamentet altid kommer frem, og at dine ønsker opfyldes. Hvornår? Et testamente kan som udgangspunkt altid ændres eller tilbagekaldes, medmindre andet udtrykkeligt er bestemt i testamentet. Derfor gælder det om at få oprettet testamentet, mens tid er. Ingen af os ved, hvornår tiden rinder ud, og det pludselig er for sent. Det er vigtigt, at du husker at ændre i testamentet, hvis din livssituation og/eller dine ønsker ændrer sig. Desuden kan ændringer i arveloven eller anden lovgivning gøre det ønskeligt eller nødvendigt at ændre testamentet. Ændringerne anføres i et såkaldt kodicil, et tillæg til testamentet. Tillægget oprettes på samme måde som et testamente. 9

10 KORT FORTALT... 10

11 ARV TIL DYREFONDET Arv til Dyrefondet Du kan indsætte Dyrefondet i dit testamente, uden at det går ud over andre arvinge, som du måske har betænkt. Eksempel : Du er ugift og ønsker, at din søster skal arve dig: Arven udgør 1.mio. Bundfradrag (2010) Boafgift 15% af = Tillægsboafgift 25% af (1.mio = ) = Søsteren arver Hvis du i stedet for indsætter din søster til at arve det samme beløb, men indsætter Dyrefondet som arving til resten af formuen og samtidig bestemmer, at Dyrefondet skal betale søsterens arveafgift, ser regnestykket sådan ud: Søsteren arver fri for afgift Bundfradrag (2010) Boafgift 15% af = Tillægsboafgift 25 % af ( = ) Afgift i alt Arv til Dyrefondet (1.mio ) = Hvad med mine dyr? Har du taget stilling til, hvad der skal ske med dit/dine dyr ved din død, skal du oprette testamente for at få opfyldt dine ønsker. Fuldmagter og andre aftaler, du måtte have indgået, bortfalder nemlig ved din død. Eksempel på ordlyden i et testamente: Hvis jeg ved min død måtte efterlade mig dyr, overdrages dyret/dyrene med øjeblikkelig virkning til Dyrefondet, med hvem jeg har truffet aftale om mine ønsker vedrørende dyrets/dyrenes fremtid. Du er velkommen til at ringe og høre, hvorledes Dyrefondet kan hjælpe til med at opfylde dine ønsker. + Alle beløb er afrundet til hele kroner. Som det fremgår af regneeksemplet, arver søsteren det samme beløb, men Dyrefondet kan arve kr fri for afgift, hvis der oprettes testamente med dette ønske. Det er med andre ord gratis at begunstige Dyrefondet og dermed hjælpe Dyrefondet til at hjælpe dyrene. 11

12 KORT OM DYREFONDET Kort om DYREFONDET Dyrefondet samler kræfter, interesser og økonomiske midler til fordel for bedre livskvalitet/dyrevelfærd for hunde, katte og andre familiedyr i Danmark Det gør vi ved: at informere via blad, pjecer, kampagner og via vores hjemmeside, at agere talerør, at drive sikkerhedstjeneste, at udføre projekter alene eller i samarbejde med andre, når formålet gavner hunde, katte og andre familiedyr. Dyrefondets indsats sker på et religiøst og partipolitisk neutralt grundlag. Læs mere om Dyrefondets arbejde på 12

13 NYTTIGE ORD Liste over NYTTIGE ORD: Arveloven fastsætter regler for hvordan arven fordeles, hvis du ikke opretter testamente. Den beskriver desuden reglerne om, hvad du kan råde over, når du testamenterer. Boafgift den afgift, en arving skal betale til staten. Ægtefæller, registrerede partnere og velgørende organisationer (godkendt af Skat) er fritaget fra at betale boafgift. Børn og andre nærtstående familiemedlemmer betaler efter fradrag af et bundfradrag 15% af arven til staten. Bobestyrer Den advokat, skifteretten har udpeget til at stå for boets behandling. Bodel en del af fællesboet, som tilhører længstlevende ægtefælle. Den længstlevende ægtefælle udtager halvdelen af fællesboet som sin bodel Båndlæggelse af arv betyder, at arvingen ikke kan disponere over selve arven, men kun modtager afkast af arven. Tvangsarv kan kun båndlægges, til livsarvingerne er fyldt 25 år. Friarv kan derimod båndlægges efter testators ønsker. Centralregistret for Testamenter det register, hvori alle notartestamenter er registreret. Formue alt hvad man ejer, det vil sige: fast ejendom, penge, værdipapirer og indbo. Formuefællesskab (fælleseje) den automatiske formueordning i ægteskab uden ægtepagt, der betyder at hver ægtefælle har ret til halvdelen af den andens nettoformue ved skifte i forbindelse med skilsmisse eller død. Fuldstændigt særeje er særeje såvel ved skilsmisse som ved dødsfald. Indbotestamente En skriftlig erklæring, der underskrives og dateres, indeholdende dine ønsker til fordeling af almindeligt indbo og dine personlige ejendele. Kan ikke erstatte et egentligt testamente, men kan supplere det. Kodicil tillæg til et testamente. Kombinationssæreje kombinerer to typer af særeje, så arven er henholdsvis skilsmissesæreje/fuldstændigt særeje afhængigt af, om ægtefællen dør først eller lever længst. Notartestamente et testamente underskrevet i nærværelse af notaren, der er en medarbejder på dommerkontoret. En genpart opbevares i dommerkontorets arkiv, og oprettelsen indberettes til Centralregistret for testamenter. Ved død kontaktes Centralregistret altid, så et notartestamente kommer frem uanset om orginalen måtte være væk. Nødtestamente Er du forhindret i at oprette et notartestamente eller et vidnetestamente, kan du nedskrive dit testamente selv. Denne form for testamente har en begrænset gyldighedsperiode. Legat et bestemt beløb, en bestemt ting eller for eksempel fast ejendom, som tilfalder en bestemt person eller forening (legatar). Min sidste vilje Ønsker til begravelse/ligbrænding, salmevalg og meget andet bør ikke indgå i testamentet, som muligvis først kommer frem flere uger efter dødsfaldet. Hos de fleste bedemænd kan du hente folderen Min Sidste Vilje som du kan udfylde og opbevare sammen med de øvrige personlige papirer. Du kan også nedskrive dine ønsker i et brev eller på en liste. Husk at give den/dem, der skal føre dine ønsker ud i livet til sin tid, besked. Privat Skifte Arvingerne klarer selv bobehandlingen, eventuelt med hjælp fra en advokat. Proklama Et juridisk udtryk for, at alle, der mener at have noget til gode hos afdøde, opfordres til at anmelde deres krav, typisk inden for en frist af otte uger. Præklusivt proklama er opfordringen præklusiv, betyder det, at anmeldes eller dokumenteres kravet først efter den fastsatte frist, så bortfalder kravet og vil ikke blive betalt.. Retsafgift en afgift til staten, der betales ved boets udlevering fra Skifteretten. Skifte når man skifter, opgør man alle aktiver og passiver og fordeler arven. Skifteretten den myndighed, der tager sig af dødsboer ved domstolene. Skilsmissesæreje er særeje ved skilsmisse, men fælleseje ved dødsfald. 13

14 NYTTIGE ORD Suppleringsarv en tvangsarv, der ikke kan fratages ægtefællen ved testamente og som skal sikre den længstlevende at kunne opretholde hjemmet og sikre sin forsørgelse i de tilfælde, hvor den samlede formue er forholdsvis begrænset. Særbørn Børn af ens ægtefælle/registrerede partner. Testator den person, der opretter et testamente. Tillægsboafgift en afgift, der udover den almindelige boafgift betales af arvinger i fjernere familieled. Eller som afdøde slet ikke var i familie med. Tillægsboafgiften udgør 25% af arven. Når den beregnes, fratrækkes det beløb, der skal betales i almindelig boafgift, så den samlede afgift maximalt vil udgøre 36,25%. Tvangsarv den arv, som arveloven bestemmer ikke kan fratages en arving. Universalarving den, der skal arve det hele/overvejende del. Uskiftet bo enker eller enkemænd med fælleseje og fællesbørn kan vælge ikke at skifte med børnene før ved længstlevendes død eller indgåelse af nyt ægteskab. Længstlevende ægtefælle hæfter for førstafdødes eventuelle gæld. Særbørn kan give tilladelse til, at deres mors/fars ægtefælle kan sidde i uskiftet bo. Vidnetestamente et testamente, der er underskrevet af to vidner, der bevidner opretterens identitet, og at denne var ved sin fornufts fulde brug. Vidnerne må ikke være nærtstående eller være nævnt i testamentet. Vidnerne skal være klar over, at de bevidner et testamente, men selve indholdet behøver de ikke at kende til. Kan lettere erklæres ugyldigt end et notartestamente. Udvidet samlevertestamente et testamente mellem ugifte samlevende, der sikrer parterne gensidig arveret. 14

15 VIL DU VIDE MERE Vil du vide mere? Du er altid velkommen til at kontakte Dyrefondet på eller ved at ringe dagligt mellem kl Dyrefondet tlf Dyrefondets hjemmeside Dyrefondets Arveloven og anden lovgivning Find en advokat Find en notar/skifteret

16 DYREFONDET Ericaparken 23, 2820 Gentofte, tlf ,

Arv og testamente hvis du selv vil bestemme

Arv og testamente hvis du selv vil bestemme Arv og testamente hvis du selv vil bestemme Indhold Afklaring og omtanke...5 Arv er afgørende...6 Arveloven...9 Hvem arver, hvis du ikke opretter testamente? De tre arveklasser Papirløst samlevende...12

Læs mere

S e k r e t a r i a t e t

S e k r e t a r i a t e t Når døden os skiller KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 Vi bliver alle før eller siden konfronteret med de menneskelige, praktiske og juridiske problemer, når nogen

Læs mere

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når vi skal skilles Pjece om skilsmisse og separation

Læs mere

Dødsboskifte. Skifteretten i Viborg Klostermarken 10, 8800 Viborg. Telefon 89 25 80 00 E-mail: skifte.vib@domstol.dk

Dødsboskifte. Skifteretten i Viborg Klostermarken 10, 8800 Viborg. Telefon 89 25 80 00 E-mail: skifte.vib@domstol.dk Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Skifteretten i Viborg Klostermarken 10, 8800 Viborg Telefon 89 25 80 00 E-mail: skifte.vib@domstol.dk Åbningstid: Mandag til torsdag fra kl. 8.00 til 15.00

Læs mere

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2 NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 14/02 01.01.2015 Når du dør, udbetaler Lægernes Pensionskasse typisk et beløb til dine efterladte. Hvem

Læs mere

Danske Bank Bobehandling Holmens kanal 2-12 1092 København K. Telefon 45 13 93 33 bobehandling@danskebank.dk

Danske Bank Bobehandling Holmens kanal 2-12 1092 København K. Telefon 45 13 93 33 bobehandling@danskebank.dk Danske Bank Bobehandling Holmens kanal 2-12 1092 København K Telefon 45 13 93 33 bobehandling@danskebank.dk 17370 2013.03 Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 København Når en af dine kære dør Praktisk

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER

FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER I. FORMUEORDNINGER MELLEM ÆGTEFÆLLER 1. Indledning Ved indgåelse af et ægteskab skabes der mellem ægtefællerne en formueordning, der regulerer dels ægtefællernes formueretlige

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Skilsmisse -hvad så med økonomien?

Skilsmisse -hvad så med økonomien? Skilsmisse -hvad så med overblik bodeling budget økonomi ægtefællebidrag børnetilskud børnebidrag ansvar -økonomisk e-guide til dig der skal skilles Forfatter: Heidi Hamann, økonomisk rådgiver Skilsmisse

Læs mere

Når I skal separeres eller skilles

Når I skal separeres eller skilles Rigsombudsmanden i Grønland Når I skal separeres eller skilles En pjece om separation og skilsmisse Rigsombudsmanden i Grønland Kalaallit Nunaanni Rigsombudsmandi Indaleeqqap Aqqutaa 3 Telefon: (+299)

Læs mere

ARV OG TESTAMENTE Giv livsflammen videre

ARV OG TESTAMENTE Giv livsflammen videre ARV OG TESTAMENTE Giv livsflammen videre Når Kofoeds Skole arver dig, hjælper du socialt udsatte mennesker i Danmark til en bedre tilværelse. På den måde er du med til at give livsflammen videre. DET GÅR

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen:

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen: Konkurs og hvad sker der så? Af advokatfuldmægtig Maj Toftgaard, Lett Advokatfirma i samarbejde med Early Warning konsulent Niels Ole Hansen, Væksthus Midtjylland Om publikationen: En konkurs kan være

Læs mere

Barsel Når studerende bliver forældre

Barsel Når studerende bliver forældre Barsel Når studerende bliver forældre Regler og rettigheder når studerende bliver forældre Studenterrådgivningen Indhold Indledning... 2 SU ekstra klip i forbindelse med barsel (fødselsklip)... 3 Supplerende

Læs mere

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed,

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Landsforeningen af Forsvarsadvokater. Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu?

Landsforeningen af Forsvarsadvokater. Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu? Landsforeningen af Forsvarsadvokater Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu? 1 Du er blevet fængslet. Det betyder ikke, at du er skyldig. Du har ret til en forsvarer. Din forsvarer skal alene tage

Læs mere

RÅD TIL AT STIFTE OG VÆRE FAMILIE

RÅD TIL AT STIFTE OG VÆRE FAMILIE RÅD TIL AT STIFTE OG VÆRE FAMILIE Når man stifter familie, følger nye behov. Et samfund, der stiller sig i vejen for, at disse behov kan opfyldes, stiller sig i vejen for, at familier kan stiftes og trives.

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

Nye veje til ejerskifte. et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed

Nye veje til ejerskifte. et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed Nye veje til ejerskifte et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed 1 Nye veje til ejerskifte et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed Dette katalog er udviklet som en del af projekt

Læs mere

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010 Vejledning til repatrieringsloven Juni 2010 Nye regler pr. 1. januar 2010 Indhold 1. Baggrund....................................................................... 4 2. Formålet med repatrieringsloven..................................................

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Når dit barns sag skal behandles i Børn- og Ungeudvalget

Når dit barns sag skal behandles i Børn- og Ungeudvalget Denne folder er lavet til forældre med forældremyndigheden, der skal have deres barns sag behandlet i Børn- og Ungeudvalget. Folderen informerer om, hvad der konkret sker under og efter behandlingen, hvilke

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956 1 Den fleksible efterløn for dig, der er født før 1. januar 1956 2 3 Indhold 04 INTRODUKTION 05 DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 08 EFTERLØNSBEVISET 10 2-ÅRS-REGLEN 11 DEN SKATTEFRI PRÆMIE 12 EFTERLØN: HVORNÅR OG

Læs mere

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4 NÅR PENSIONSALDEREN NÆRMER SIG Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Find svarene her. 13/02 01.01.2015 Inden du vælger at

Læs mere

Information om tandbehandlingen

Information om tandbehandlingen N r. 2 7 Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Du bestemmer selv Som patient hos tandlægen vælger du selv, om du vil modtage den

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder)

Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder) Ansøgningspakke FA7_da_020315 Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder) Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke bruges til at søge om opholdstilladelse

Læs mere

Her finder du en række gode råd om, hvad du bør tænke på, før du køber hund.

Her finder du en række gode råd om, hvad du bør tænke på, før du køber hund. FØR DU KØBER HUND Hvis du anskaffer dig en hund, skal du leve sammen med den i de næste 8-15 år. Du bør derfor grundigt overveje, om du kan opfylde en hunds behov for aktivitet og samvær. Desuden skal

Læs mere