Introduktion til udtræk af markedsdata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Introduktion til udtræk af markedsdata"

Transkript

1 Introduktion til udtræk af markedsdata Opdatering af markedsdata Hjemmesiden opdateres to gange ugentligt med seneste godkendte data. Der opdateres 3 måneder tilbage i tiden for at få eventuelle ændringer fra korrektionsafregning med. På hjemmesiden er der mulighed for at vælge en valutakode i enten EUR eller DKK. Alle mængder vil være de samme uanset valg af valutakode, mens priser pr. MW eller pr. MWh vil være i hhv. EUR eller DKK. Der kan opstå mindre omregningsafvigelser, da nogle af de bagvedliggende data kun er tilgængelige i EUR, mens andre kun er tilgængelige i DKK. Til omregning anvendes nationalbankens offentliggjorte spotkurser. Ved skift til sommertid i slutningen af marts vil der være et døgn på kun 23 timer, da 3. time springes over. Her på siden vil der dog stadig være 24 timer, men den 3. time i dette døgn vil blot være blank. Ved skift til vintertid i slutningen af oktober vil der være et døgn på 25 timer, da 3. time gentages. Her på siden vil der kun være én 3. time og data vil være enten et gennemsnit (MW eller pris) eller en sum (MWh) af de to timeværdier. Generelt om det danske elnet Danmark er opdelt i to adskilte elsystemer: Vestdanmark (Jylland og Fyn) og Østdanmark (Sjælland). Det danske elsystem er koblet på de øvrige nordiske og tyske elsystemer, så der kan flyttes energi mellem de enkelte områder. Overføringsforbindelserne hedder hhv. Kontiskan (DK-Vest til Sverige), Skagerak (DK-Vest til Norge), DK-Vest til Tyskland, Øresund (DK-Øst til Sverige) og Kontek (DK-Øst til Tyskland). Energinet.dk er systemansvarlig virksomhed og har således ansvaret for forsyningssikkerheden i Danmark. De tilsvarende virksomheder i vores nabolande hedder hhv. Statnett (SN) i Norge, Svenska Kraftnet (SvK) i Sverige, E.ON Netz (ENE) i Nordvesttyskland og Vattenfall Europe Transmission (VET) i Østtyskland. Aktørerne, der handler fysisk i de forskellige elmarkeder, kaldes for balanceansvarlige aktører. Kontaktoplysninger Spørgsmål vedrørende udtræk af markedsdata kan sendes til

2 Forklaring til udtræk af markedsdata Spotpriser 1 På Nord Pool Spot kan markedsaktørerne købe og sælge elektricitet til fysisk levering det næste døgn i deres eget område - Norge, Sverige, Finland, Danmark eller Tyskland. Elspotpriserne er således et udtryk for ligevægten mellem udbud og efterspørgsel. Systemprisen: Systemprisen er den ubegrænsede ligevægtspris på det nordiske elmarked, hvor der ikke tages hensyn til kapacitetsbegrænsninger på de enkelte forbindelser mellem områderne. Systemprisen er således en referencepris, som områdepriserne kan sammenlignes med. Områdepriserne: Da der er begrænset transmissionskapacitet mellem områderne, vil der undertiden kunne opstå flaskehalse. Nord Pool Spot forsøger i disse tilfælde at flytte mest mulig strøm fra overskudsområder til underskudsområder, men som følge af flaskehalse vil områdepriserne blive forskellige. Det vil sige, at i områder med overskud vil priserne blive lavere end i områder med underskud. Transmissionskapaciteten indgår implicit i dannelsen af områdepriserne, da kapaciteterne for det kommende døgn offentliggøres hos Nord Pool Spot hver dag inden kl. 10. DK-Vest Spotpris i Vestdanmark DK-Øst Spotpris i Østdanmark Norge Spotpris i Norge Sverige (SE) Spotpris i Sverige (SE) (udgået pr. 31. oktober 2011) Sverige (SE3) Spotpris i Sverige (SE3) Sverige (SE4) Spotpris i Sverige (SE4) Kontek Spotpris i Nordøsttyskland (udgået pr. 9. november 2009) System Systempris for norden European Power Exchange (EPEX) Spotpris i nordvest Tyskland Prisforskel DK-Vest og EPEX Prisforskellen mellem Vestdanmark og Nordvesttyskland Kapacitet på overføringsforbindelserne 2 Det er de systemansvarlige, der bestemmer kapaciteten på overføringsforbindelserne, og kapaciteten for det næste døgn offentliggøres på Nord Pool hver dag inden kl. 10. DK-Vest til Norge Norge til DK-Vest DK-Vest til Sverige Sverige til DK-Vest DK-Vest til Tyskland Tyskland til DK-Vest DK-Vest til Norden Norden til DK-Vest DK-Øst til Sverige Sverige til DK-Øst DK-Øst til Tyskland Tyskland til DK-Øst Eksportkapacitet fra Vestdanmark til Norge i MWh pr. time Importkapacitet fra Norge til Vestdanmark i MWh pr. time Eksportkapacitet fra Vestdanmark til Sverige i MWh pr. time Importkapacitet fra Sverige til Vestdanmark i MWh pr. time Eksportkapacitet fra Vestdanmark til Tyskland i MWh pr. time Importkapacitet fra Tyskland til Vestdanmark i MWh pr. time Eksportkapacitet fra Vestdanmark til Norden i MWh pr. time Importkapacitet fra Norden til Vestdanmark i MWh pr. time Eksportkapacitet fra Østdanmark til Sverige i MWh pr. time Importkapacitet fra Sverige til Østdanmark i MWh pr. time Eksportkapacitet fra Østdanmark til Tyskland i MWh pr. time Importkapacitet fra Tyskland til Østdanmark i MWh pr. time

3 Planlagt handel (inkl. intraday) på overføringsforbindelserne 3 Den planlagte handel på overføringsforbindelserne er flowet af elektricitet fra overskudsområder til underskudsområder som resultat af Nord Pool Spots priskalkulation. Det er vigtigt at understrege, at det er den planlagte handel og ikke den fysiske udveksling. Negative værdier angiver eksport af elektricitet ud af Danmark og positive værdier angiver import af elektricitet til Danmark. CBO (Cross Border Optimization) er en særlig service hos Nord Pool, der skal sikre, at elektricitetsudvekslingen på tværs af den jysk-tyske grænse bliver i overensstemmelse med områdepriserne i hhv. Vestdanmark og Kontek. Aktørerne kan lade administrationen af den købte transmissionskapacitet overgå til Nord Pool, som sørger for, at elektriciteten flyder fra lavprisområder til højprisområder. CBO-ordningen eksisterer kun mellem Vestdanmark og Kontek prisområdet. 4 DK-Vest og Norge: DK-Vest og Sverige: DK-Vest og Norden: DK-Øst og Sverige: DK-Øst og Tyskland: Spot-udveksling (Nord Pool CBO) Planlagt udveksling af elektricitet mellem Vestdanmark og Norge i MWh pr. time Planlagt udveksling af elektricitet mellem Vestdanmark og Sverige i MWh pr. time Planlagt udveksling af elektricitet mellem Vestdanmark og Tyskland i MWh pr. time Planlagt udveksling af elektricitet mellem Vestdanmark til Norden (Norge + Sverige) i MWh pr. time Planlagt udveksling af elektricitet mellem Østdanmark og Sverige i MWh pr. time Planlagt udveksling af elektricitet mellem Østdanmark og Tyskland i MWh pr. time Planlagt udveksling af elektricitet mellem Vestdanmark og Tyskland (Kontek prisområdet) i MWh pr. time (udgået pr. 9. november 2009) Fysisk udveksling på overføringsforbindelserne Udveksling der er sket rent fysisk på overføringsforbindelserne. DK-Vest og Norge: DK-Vest og Sverige: DK-Øst og Sverige: DK-Øst og Tyskland: Fysisk udveksling mellem Vestdanmark og Norge i MWh pr. time Fysisk udveksling mellem Vestdanmark og Sverige i MWh pr. time Fysisk udveksling mellem Vestdanmark og Tyskland i MWh pr. time (inkl. flowet mellem Danmark og Flensborg) Fysisk udveksling mellem Østdanmark og Sverige i MWh pr. time Fysisk udveksling mellem Østdanmark og Tyskland i MWh pr. time Storebælt (overføringsforbindelse) Kapacitet DK-Vest til DK-Øst: Kapacitet DK-Øst til DK-Vest: Planlagt handel DK-Vest til DK-Øst: Kapacitet fra Vestdanmark til Østdanmark i MWh pr. time Kapacitet fra Østdanmark til Vestdanmark i MWh pr. time Planlagt handel fra Vestdanmark til Østdanmark i MWh pr. time

4 Planlagt handel DK-Øst til DK-Vest: Fysisk udveksling DK-Vest til DK-Øst: Fysisk udveksling DK-Øst til DK-Vest: Planlagt handel fra Østdanmark til Vestdanmark i MWh pr. time Fysisk udveksling fra Vestdanmark til Østdanmark i MWh pr. time Fysisk udveksling fra Østdanmark til Vestdanmark i MWh pr. time Nord Pool omsætning Nord Pool omsætning (hhv. køb og salg) beregnes som en sum af handelsplanerne mellem Nord Pool og de enkelte aktører. Nord Pool Køb DK-Vest: Nord Pool Salg DK-Vest: Nord Pool Køb DK-Øst: Nord Pool Salg DK-Øst: Samlet køb hos Nord Pool Spot fra vestdanske aktører i MWh pr. time Samlet salg fra Nord Pool Spot til vestdanske aktører i MWh pr. time Samlet køb hos Nord Pool Spot og østdanske aktører i MWh pr. time Samlet salg fra Nord Pool til østdanske aktører i MWh pr. time Produktion og forbrug Produktion for hhv. centrale kraftværker (f.eks. Skærbækværket, Studstrupværket samt Herningværket), decentrale værker (f.eks. mindre fjernvarmeanlæg, gartnerier o.l), vindproduktion - inklusive produktionen fra havmøller - samt samlet forbrug af elektricitet i hhv. Øst- og Vestdanmark. DK-Vest Central Produktion: DK-Vest Decentral Produktion: DK-Vest Vind Produktion: DK-Vest Bruttoforbrug: DK-Vest Nettoforbrug: DK-Øst Central Produktion: DK-Øst Decentral Produktion: DK-Øst Vind Produktion: DK-Øst Bruttoforbrug: DK-Øst Nettoforbrug: Sum af produktionen fra centrale værker i Vestdanmark Sum af produktionen fra decentrale værker i Vestdanmark Sum af vindproduktion i Vestdanmark Sum af det Vestdanske forbrug inkl. transmissionstab Sum af det Vestdanske forbrug ekskl. transmissionstab Sum af produktionen fra centrale værker i Østdanmark Sum af produktionen fra decentrale værker i Østdanmark Sum af vindproduktion i Østdanmark Sum af det Østdanske forbrug inkl. transmissionstab Sum af det Østdanske forbrug ekskl. transmissionstab Balancemarkedet Der er mange faktorer, der kan skabe ubalancer i elsystemet. Blandt andet fejl i vindprognoser, fejl i forbrugsprognoser, havarier på transmissionsforbindelser eller kraftværker o.l. For at opretholde balancen mellem forbrug og produktion i elsystemet samt opfylde leveringsaftaler mod f.eks. Sverige eller Norge, kan det blive nødvendigt at op- eller nedregulere produktion og forbrug i det danske elsystem (øst eller vest). Hertil findes det såkaldte regulerkraftmarked, som er et fælles marked i Norden. Princippet i regulerkraftmarkedet er, at de balanceansvarlige kan indsende tilbud på, hvor meget de har mulighed for at op-/nedregulere, og hvad prisen er for det. Regulerkraftbuddene sorteres efter pris. Bliver der behov for at opregulere, vælges det tilbud hvor prisen er lavest, idet den systemansvarlige køber den tilbudte mængde af aktørerne. Omvendt hvis der bliver behov for at nedregulere, vælges det tilbud, hvor prisen er højest, idet den systemansvarlige sælger den mængde, som aktørerne har tilbudt at købe til den pågældende pris. 5 5 Markedsforskrifter for Øst og Vest: st/fælles+markedsforskrifter+for+eløst+og+elvest.htm

5 Nord Pool Elbas 6 er den nordiske handelsplads for handel med elektricitet indtil én time før driftstimen. Ved handel på Elspot-markedet kan der gå op til 36 timer fra en kontrakt handles til tidspunktet for den pågældende driftstime. I dette tidsrum kan forbrugs- og produktionssituationen nemt ændre sig. Elbas gør det derfor nemmere for aktørerne at handle sig i balance. Elbas har fungeret i Østdanmark siden 2006, mens Vestdanmark først er kommet med fra april DK-Vest Systemubalance - Overskud af energi: DK-Vest Systemubalance - Underskud af energi: DK-Vest Regulerkraft - Ned: DK-Vest Regulerkraft - Op: DK-Vest Balancekraftpris - Ned: DK-Vest Balancekraftpris - Op: DK-Vest Balancekraftpris for forbrugsbalanceansvar: DK-Vest Elbas - Gennemsnitspris: DK-Vest Elbas - Maksimumspris: DK-Vest Elbas - Minimumspris: DK-Øst Systemubalance - Overskud af energi: DK-Øst Systemubalance - Underskud af energi: DK-Øst Balancekraftpris - Ned: DK-Øst Balancekraftpris - Op: DK-Øst Balancekraftpris for forbrugsbalanceansvar: DK-Øst Elbas - Gennemsnitspris: DK-Øst Elbas - Maksimumspris: DK-Øst Elbas - Minimumspris: Overskydende energi på det Vestdanske system (behov for nedregulering) i MWh pr. time Underskud af energi på det Vestdanske system (behov for opregulering) i MWh pr. time Den faktisk nedregulerede mængde i Vestdanmark i MWh pr. time Den faktisk opregulerede mængde i Vestdanmark i MWh pr. time Prisen for nedregulering i Vestdanmark pr. MWh Prisen for opregulering i Vestdanmark pr. MWh Balancekraftprisen for forbrugsubalance i Vestdanmark pr. MWh Gennemsnitlig Elbas-pris pr. MWh for Vestdanmark pr. MWh Maksimum Elbas-pris pr. MWh for Vestdanmark pr. MWh Minimum Elbas-pris pr. MWh for Vestdanmark pr. MWh Overskydende energi på det Østdanske system (behov for nedregulering) i MWh pr. time Underskud af energi på det Østdanske system (behov for opregulering) i MWh pr. time Prisen for nedregulering i Østdanmark pr. MWh Prisen for opdregulering i Østdanmark pr. MWh Balancekraftprisen for forbrugsubalance i Østdanmark pr. MWh Gennemsnitlig Elbas-pris pr. MWh for Østdanmark pr. MWh Maksimum Elbas-pris pr. MWh for Østdanmark pr. MWh Minimum Elbas-pris pr. MWh for Østdanmark pr. MWh Daglig auktion af transmissionskapacitet over den vestdansk-tyske grænse 8 Kapaciteten over den jysk-tyske grænse administreres af Energinet.dk og E.ON Netz. Markedsaktørerne kan sikre sig transmissionskapacitet, idet den tilgængelige kapacitet udbydes på to forskellige auktioner. En årsauktion og en månedsauktion. En tredjedel af den tilgængelige kapacitet udbydes på årsauktionen, en tredjedel udbydes på månedsauktionen, mens den sidste tredjedel af den tilgængelige kapacitet udbydes til markedskobling. Prisen for at reservere kapacitet fastsættes ud fra marginalprisprincippet, dvs. det laveste aktiverede bud bestemmer prisen for hele den solgte kapacitet Kilde:

6 Pris DK-Vest til Tyskland Pris Tyskland til DK-Vest Kapacitet DK-Vest til Tyskland Kapacitet Tyskland til DK-Vest Solgt DK-Vest til Tyskland Solgt Tyskland til DK-Vest Udnyttet kapacitet (spotflow) DK-Vest til Tyskland Udnyttet kapacitet (spotflow) Tyskland til DK-Vest Kapacitet (CBO) DK-Vest til Tyskland Kapacitet (CBO) Tyskland til DK-Vest Pris for den solgte kapacitet fra Vestdanmark til Tyskland pr. MW Pris for den solgte kapacitet fra Tyskland til Vestdanmark pr. MW Tilgængelig kapacitet fra Vestdanmark til Tyskland i MW Tilgængelig kapacitet fra Tyskland til Vestdanmark i MW Solgt kapacitet fra Vestdanmark til Tyskland i MW Solgt kapacitet fra Tyskland til Vestdanmark i MW Udnyttet kapacitet fra Vestdanmark til Tyskland i MW Udnyttet kapacitet fra Tyskland til Vestdanmark i MW Summen af kapacitet fra Vestdanmark til Tyskland, som aktørerne har overdraget til Nord Pool Spot (udgået pr. 9. november 2009) Summen af kapacitet fra Tyskland til Vestdanmark, som aktørerne har overdraget til Nord Pool Spot (udgået pr. 9. november 2009) Års- og månedsauktion af transmissionskapacitet over den vestdansk-tyske grænse Se forklaring for daglig auktion. Solgt kapacitet DK-Vest og Tyskland Solgt kapacitet Tyskland og DK-Vest Udnyttet kapacitet DK-Vest og Tyskland Udnyttet kapacitet Tyskland og DK-Vest Solgt kapacitet fra Vestdanmark til Tyskland i MWh pr. time - sum af års- og månedsreservation. Mængden vil normalt være fast inden for en måned med mindre der opstår perioder med begrænsninger. Solgt kapacitet fra Tyskland til Vestdanmark i MWh pr. time - sum af års- og månedsreservation. Mængden vil normalt være fast inden for en måned, med mindre der opstår perioder med begrænsninger. Udnyttet kapacitet fra Vestdanmark til Tyskland i MWh pr. time - sum af års- og månedsreservationer Udnyttet kapacitet fra Tyskland til Vestdanmark i MWh pr. time - sum af års- og månedsreservationer Samlede flaskehalsindtægter pr. udlandsforbindelse 9 Udlandsforbindelserne til Norge og Sverige stilles i deres helhed til rådighed for Nord Pool Spot mod at de systemansvarlige får flaskehalsindtægten. Flaskehalsindtægterne beregnes som forskellen i spotprisen mellem to områder ganget med den planlagte udveksling mellem de pågældende områder. I NORDEL (Danmark, Norge, Sverige, Finland, Island) fordeles flaskehalsindtægterne efter en aftalt fordelingsnøgle. For KONTEK-forbindelsen tilfalder flaskehalsindtægten Energinet.dk, 9

7 Vattenfall Europe Transmission og Vattenfall AB (Vattenfall's handelsselskab i Sverige) efter en aftalt nøgle. Forbindelsen mellem Vestdanmark og Tyskland stilles til rådighed for markedet ved års-, månedsog dagsauktioner, hvor betalingen for brug af forbindelsen - og dermed flaskehalsindtægterne - fastsættes af udbud og efterspørgsel. Flaskehalsindtægterne deles ligeligt mellem Energinet.dk og E.ON Netz. DK-Vest og Norge DK-Vest og Sverige Årsauktion Månedsauktion Dagsauktion DK-Vest og Tyskland DK-Vest og DK-Øst DK-Øst og Sverige DK-Øst og Tyskland Samlet flaskehalsindtægt på forbindelsen mellem Vestdanmark og Norge Samlet flaskehalsindtægt på forbindelsen mellem Vestdanmark og Sverige Samlet flaskehalsindtægt på forbindelsen til Tyskland baseret på den årlige auktion af transmissionskapacitet Samlet flaskehalsindtægt på forbindelsen til Tyskland baseret på den månedlige auktion af transmissionskapacitet Samlet flaskehalsindtægt på forbindelsen til Tyskland baseret på den daglige auktion af transmissionskapacitet Samlet flaskehalsindtægt på forbindelsen mellem Vestdanmark og Tyskland Samlet flaskehalsindtægt på forbindelsen mellem Vestdanmark og Østdanmark Samlet flaskehalsindtægt på forbindelsen mellem Østdanmark og Sverige Samlet flaskehalsindtægt på forbindelsen mellem Østdanmark og Tyskland Køb af manuelle reserver - dagsauktion Energinet.dk opretholder balancen i elsystemet igennem regulerkraftmarkedet, men for at sikre et minimumsudbud af regulerkraft, indkøbes der manuelle reguleringsreserver. Dette foregår ved at aktører sælger reservekapacitet til Energinet.dk og derved bliver forpligtet til at stå til rådighed, hvis behovet for enten op- eller nedregulering skulle opstå. Alle aktører, der har solgt reservekapacitet til Energinet.dk, får samme rådighedsbetaling, jf. marginalprisprincippet. Det er kun den samlede indkøbte mængde af reservekapacitet og ikke handlen med hver enkelt aktør, som offentliggøres. DK-Vest Rådighedsbetaling - Opregulering DK-Vest Rådighedsbetaling - Nedregulering DK-Vest Samlede køb - Opregulering DK-Vest Samlede køb - Nedregulering DK-Øst Rådighedsbetaling - Opregulering DK-Øst Rådighedsbetaling - Nedregulering DK-Øst Samlede køb - Opregulering DK-Øst Samlede køb - Nedregulering til rådighed med opregulering i Vestdanmark til rådighed med nedregulering i Vestdanmark Den samlede indkøbte mængde af manuelle opreguleringsreserver i Vestdanmark i MW pr. time Den samlede indkøbte mængde af manuelle nedreguleringsreserver i Vestdanmark i MW pr. time til rådighed med opregulering i Østdanmark til rådighed med nedregulering i Østdanmark Den samlede indkøbte mængde af manuelle opreguleringsreserver i Østdanmark i MW pr. time Den samlede indkøbte mængde af manuelle nedre-

8 guleringsreserver i Østdanmark i MW pr. time

9 Køb af frekvensstyrede reserver - dagsauktion Energinet.dk indkøber hurtigreagerende reserver, så det ved frekvensafvigelser kan sikres, at balancen mellem produktion og forbrug genskabes, så frekvensen stabiliseres tæt på 50 Hz. Primær regulering bliver indkøbt på daglig basis i blokke á 4 timer. Alle aktører, der har solgt primær regulering til Energinet.dk, får samme rådighedsbetaling, jf. marginalprisprincippet. Det er kun den samlede indkøbte mængde af reserver og ikke handlen med hver enkelt aktør, som offentliggøres. Markedet for FNR og FDR har ændret karakter med virkning fra 3. oktober Før denne dato blev FNR og FDR indkøbt på samme måde som primær regulering dvs. en daglig auktion i blokke á 4 timer. Tilsvarende blev resultaterne vist på samme måde dvs. samlet indkøbt mængde og og marginalpris. Med virkning fra 3. oktober sker indkøbet af FNR og FDR sammen med Svenske Kraftnät. Der gennemføres to auktioner gældende for samme driftsdøgn én to døgn før driftsdøgnet (D-2) og én dagen før driftsdøgnet (D-1). Kun slutpriserne i det fælles dansk-svenske marked bliver vist, og det er en vægtet gennemsnitspris af de bud, som er blevet accepteret i henholdsvis D-2 og D-1 auktionerne. DK-Vest Rådighedsbetaling - Primær opregulering DK-Vest Rådighedsbetaling - Primær nedregulering DK-Vest Samlede køb - Primær opregulering DK-Vest Samlede køb - Primær nedregulering DK-Øst Rådighedsbetaling - FNR *) opregulering DK-Øst Rådighedsbetaling - FNR *) nedregulering DK-Øst Samlede køb - FNR *) opregulering DK-Øst Samlede køb - FNR *) nedregulering DK-Øst Rådighedsbetaling - FDR **) opregulering DK-Øst Rådighedsbetaling - FDR **) nedregulering DK-Øst Samlede køb - FDR **) opregulering DK-Øst Samlede køb - FDR **) nedregulering *) FNR: Frekvensstyret normaldriftsreserve **) FDR: Frekvensstyret driftsforstyrrelsesreserve til rådighed med primær opregulering i Vestdanmark til rådighed med primær nedregulering i Vestdanmark Den samlede indkøbte mængde af primære opreguleringsreserver i Vestdanmark i MW pr. time Den samlede indkøbte mængde af primære nedreguleringsreserver i Vestdanmark i MW pr. time til rådighed med frekvensstyret normaldriftsreserver til opregulering i Østdanmark til rådighed med frekvensstyret normaldriftsreserver til nedregulering i Østdanmark Den samlede indkøbte mængde af frekvensstyrede normaldriftsreserver til opregulering i Østdanmark i MW pr. time Den samlede indkøbte mængde af frekvensstyrede normaldriftsreserver til nedregulering i Østdanmark i MW pr. time til rådighed med frekvensstyret driftsforstyrrelsesreserver til opregulering i Østdanmark Ingen data til rådighed (ikke relevant) Den samlede indkøbte mængde af frekvensstyrede driftsforstyrrelsesreserver til opregulering i Østdanmark i MW pr. time Ingen data til rådighed (ikke relevant)

10 Fikseret residual forbrug Residual forbruget beregnes for hver time og består af det samlede forbrug i de enkelte netområder fratrukket forbruget hos alle fjernaflæste timeafregnet kunder. DK-Vest DK-Øst Fikseret residual forbrug for Vestdanmark i MWh pr. time Fikseret residual forbrug for Østdanmark i MWh pr. time Sekundær handel med kapacitet Transmissionskapacitet på den vestdanske - tyske grænse købt på enten den årlige eller den månedlige auktion kan videresælges i blokke af en kalenderuges varighed. I forbindelse med månedsskift er der dog mulighed for at sælge en del af en uge. DK-Vest og Tyskland Sekundær handel med kapacitet mellem Vestdanmark og Tyskland i MW pr. time (udgået pr. 31. december 2011)

Lavere forward-priser for vinteren på grund af forventninger om høje nedbørsmængder

Lavere forward-priser for vinteren på grund af forventninger om høje nedbørsmængder Markedsrapporten Nr. 13 Oktober 6 Elmarkedet i oktober: Lavere forward-priser for vinteren på grund af forventninger om høje nedbørsmængder Vejrforhold var den vigtigste faktor for prisdannelsen på elmarkedet

Læs mere

Markedsrapporten. Fald i elspotpris men stadig forventning om høje vinterpriser. Nr. 12 September Elmarkedet i september:

Markedsrapporten. Fald i elspotpris men stadig forventning om høje vinterpriser. Nr. 12 September Elmarkedet i september: Markedsrapporten Nr. 12 September 6 Elmarkedet i september: Fald i elspotpris men stadig forventning om høje vinterpriser Septembers nedbør i Norge og Sverige kombineret med faldende priser på olie og

Læs mere

Introduktion til systemydelser

Introduktion til systemydelser Introduktion til systemydelser 25. februar 2015 MSO/CPL 1. Indledning... 2 2. Systemydelser... 2 2.1 Reservetyper... 3 2.2 Manuelle reserver... 4 2.2.1 Indkøb af manuel reserve... 4 2.3 Regulerkraftmarkedet...

Læs mere

Lavere spotpriser i det nordiske marked pga. yderligere forbedring af vandsituationen

Lavere spotpriser i det nordiske marked pga. yderligere forbedring af vandsituationen Markedsrapporten Nr. 14 November 26 Elmarkedet i november: Lavere spotpriser i det nordiske marked pga. yderligere forbedring af vandsituationen I november fortsatte tendensen fra oktober med øget nedbør

Læs mere

FÅ MERE UD AF ELMARKEDERNE NINA DETLEFSEN

FÅ MERE UD AF ELMARKEDERNE NINA DETLEFSEN FÅ MERE UD AF ELMARKEDERNE NINA DETLEFSEN DE INTERNATIONALE ELMARKEDER Geografisk integration af elmarkeder Danmark er en del af ENTSO-E (Regional Group Northern Europe) ACER Agency for the Cooperation

Læs mere

Introduktion til systemydelser

Introduktion til systemydelser Introduktion til systemydelser 28. februar 2013 MSO 1. Indledning... 2 2. Systemydelser... 2 2.1 Reservetyper... 3 2.2 Manuelle reserver... 4 2.2.1 Indkøb af manuel reserve... 4 2.3 Regulerkraftmarkedet...

Læs mere

Indkøb af regulerkraft, specialregulering og øvrige systemydelser

Indkøb af regulerkraft, specialregulering og øvrige systemydelser Indkøb af regulerkraft, specialregulering og øvrige systemydelser Temadag hos Dansk Fjernvarme den 31. august 2015 Henning Parbo, Energinet.dk Temadag: Kraftvarmeværkers deltagelse i elmarkederne 1 Indkøb

Læs mere

Workshop. Integration af ny teknologi på systemydelsesmarkedet

Workshop. Integration af ny teknologi på systemydelsesmarkedet Workshop Integration af ny teknologi på systemydelsesmarkedet 1 Dagsorden Introduktion og velkomst ved Peter Markussen, afdelingsleder i Systemydelser Rammer og formål med pilotprojektet ved Christina

Læs mere

Forskrift A: Principper for elmarkedet

Forskrift A: Principper for elmarkedet Forskrift A: Principper for elmarkedet December 2007 Rev. 1 Juni 2006 Nov. 2006 Jan. 2007 Jan. 2007 DATE LEG/MRP LEG/MRP LEG LSO NAME Sep./Okt. 2006 LEG/MRP REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED

Læs mere

Energinet.dk s indkøb af frekvensstyrede reserver. 1. Indledning. Til. 28. november 2013 Revideret 7. april og 25. august 2014 JSS/JSS

Energinet.dk s indkøb af frekvensstyrede reserver. 1. Indledning. Til. 28. november 2013 Revideret 7. april og 25. august 2014 JSS/JSS Til Energinet.dk s indkøb af frekvensstyrede reserver 1. Indledning Svenska Kraftnät og Energinet.dk indførte i oktober 2012 et fælles indkøb af frekvensstyrede reserver frekvensstyret normaldriftsreserve

Læs mere

Evaluering af reservation af intra-day kapacitet på Storebæltsforbindelsen

Evaluering af reservation af intra-day kapacitet på Storebæltsforbindelsen Til Energitilsynets sekretariat Att: Iben Hvilsted-Olsen UDKAST Evaluering af reservation af intra-day kapacitet på Storebæltsforbindelsen 2. august 211 SKL-HEP/SKL I forbindelse med Energitilsynets godkendelse

Læs mere

Grøn Energis forslag til Dansk Fjernvarmes strategi for systemydelser

Grøn Energis forslag til Dansk Fjernvarmes strategi for systemydelser Grøn Energis forslag til Dansk Fjernvarmes strategi for systemydelser I samarbejde med Grøn Energi har Houmoller Consulting udarbejdet en rapport om systemydelser. Rapporten er Grøn Energis forslag til

Læs mere

Det danske behov for systemydelser. Jens Møller Birkebæk Chef for Systemdrift Energinet.dk

Det danske behov for systemydelser. Jens Møller Birkebæk Chef for Systemdrift Energinet.dk Det danske behov for systemydelser Jens Møller Birkebæk Chef for Systemdrift Energinet.dk Danmark et ben i hver elektrisk lejr Energinet.dk er ansvarlig for forsyningssikkerheden i hele Danmark Kendetegn

Læs mere

Analyse af markedet for frekvensstyrede

Analyse af markedet for frekvensstyrede Sekretariatet for Energitilsynet Analyse af markedet for frekvensstyrede reserver i Danmark Oktober 2013 Arbejdspapir 1/2013 Side 1 af 36 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beskrivelse af synkronområder

Læs mere

Det nordiske elmarked

Det nordiske elmarked Skatteudvalget EPU alm. del - Bilag 105 Offentligt Det nordiske elmarked Anders Plejdrup Houmøller Markedschef Nord Pool Spot Danmark Det fysiske elsystem: Transportsystem og nettariffer. Regulerkraft

Læs mere

Elmarkedsstatistik 2016

Elmarkedsstatistik 2016 Elmarkedsstatistik 216 Grøn Energi er fjernvarmens tænketank. Vi omsætter innovation og analyser til konkret handling til gavn for den grønne omstilling, vækst og beskæftigelse i fjernvarmebranchen. Grøn

Læs mere

Forskrift B: Vilkår for adgang til. elmarkedet 78260-07. Marts 2007. Rev. 1. Dec. 2006 Jan. 2007 Mar. 2007 Mar. 2007 DATE MRP HEP MRP LSO NAME

Forskrift B: Vilkår for adgang til. elmarkedet 78260-07. Marts 2007. Rev. 1. Dec. 2006 Jan. 2007 Mar. 2007 Mar. 2007 DATE MRP HEP MRP LSO NAME Forskrift B: Vilkår for adgang til elmarkedet Marts 2007 Rev. 1 Dec. 2006 Jan. 2007 Mar. 2007 Mar. 2007 DATE MRP HEP MRP LSO NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED 78260-07 Energinet.dk

Læs mere

Sales Manager, Kenneth Lykkedal NORD POOL SPOT - DET FØRENDE ELMARKED I EUROPA

Sales Manager, Kenneth Lykkedal NORD POOL SPOT - DET FØRENDE ELMARKED I EUROPA Sales Manager, Kenneth Lykkedal NORD POOL SPOT - DET FØRENDE ELMARKED I EUROPA Om Nord Pool Spot Nord Pool Spot er det førende elmarked i Europa Day-ahead og intraday markeder 350 selskaber fra 18 lande

Læs mere

Systemydelser til levering i Danmark Udbudsbetingelser

Systemydelser til levering i Danmark Udbudsbetingelser Systemydelser til levering i Danmark Udbudsbetingelser Gældende fra 1. juni 2015 Dok. 13/80940-84 1/43 Indholdsfortegnelse 0. Indledning... 3 1. Systemydelser... 4 1.1 Primær reserve, DK1... 5 1.2 FRR-A

Læs mere

Input til strategi for systemydelser

Input til strategi for systemydelser Input til strategi for systemydelser FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 26. august 2015 Udarbejdet af: Anders Houmøller Kontrolleret af: Nina Detlefsen Beskrivelse: Notatet indeholder input til strategi for

Læs mere

INTRODUKTION TIL SYSTEMYDELSER

INTRODUKTION TIL SYSTEMYDELSER Introduktion til systemydelser 1/12 Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia NOTAT +45 70 10 22 44 info@energinet.dk Vat-no. 28 98 06 71 INTRODUKTION TIL SYSTEMYDELSER Dato: 10/3 2017 INDHOLD

Læs mere

Den nordiske elbørs og den nordiske model for et liberaliseret elmarked

Den nordiske elbørs og den nordiske model for et liberaliseret elmarked Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 236 Offentligt Forår 2006 Den nordiske elbørs og den nordiske model for et liberaliseret elmarked Artiklens illustrationer er anbragt bagerst 1. Markedet

Læs mere

Elbilers værdi i elsystemet

Elbilers værdi i elsystemet 19-06-2014 cb/hhl Elbilers værdi i elsystemet Resumé.... 1 Elsystemets systemtjenester... 2 Mængder og priser... 4 Systemtjenester fremadrettet... 5 Estimat af elbilers værdi for elsystemet... 6 I takt

Læs mere

Internt notat. Eltras køb af reserver og andre systemtjenester - Behov, hidtidige resultater, og udviklingsmuligheder

Internt notat. Eltras køb af reserver og andre systemtjenester - Behov, hidtidige resultater, og udviklingsmuligheder Internt notat Markedsdesign Dato: 9. Marts 2005 Sagsnr.: - Dok.nr.: 218874 v4 Reference: SDK/GIA/JCH Eltras køb af reserver og andre systemtjenester - Behov, hidtidige resultater, og udviklingsmuligheder

Læs mere

9. januar 2013 MSO 1. Indledning... 2 1.1 Det danske elsystem... 2 1.2 Vejen fra producent til forbruger... 3 1.3 Balanceansvar og planer...

9. januar 2013 MSO 1. Indledning... 2 1.1 Det danske elsystem... 2 1.2 Vejen fra producent til forbruger... 3 1.3 Balanceansvar og planer... Elmarkedet i Danmark 9. januar 2013 MSO 1. Indledning... 2 1.1 Det danske elsystem... 2 1.2 Vejen fra producent til forbruger... 3 1.3 Balanceansvar og planer... 4 2. Engrosmarkedet... 6 2.1 Et marked

Læs mere

Fremtidens systemydelser

Fremtidens systemydelser Fremtidens systemydelser - en kommentar fra Dansk Energi Ph.d. Stine Grenaa Jensen Dansk Energi Stikord 15 minutter Visioner Barrierer (hvad skal der til?) Hvor er vi om 5 år? Hvad kræver det? Den ideelle

Læs mere

Overvågning af det danske engrosmarked for elektricitet

Overvågning af det danske engrosmarked for elektricitet Overvågning af det danske engrosmarked for elektricitet Markedsrapport 1.-3. kvartal 2014 Sekretariatet for Energitilsynet, december 2014 Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning... 2 2. Produktion og forbrug...

Læs mere

Planhåndtering i det danske elmarked

Planhåndtering i det danske elmarked Forskrift F: EDI-kommunikation BS-dokument: Planhåndtering i det danske elmarked Fælles forretningsprocesser mellem balanceansvarlige aktører og Energinet.dk jævnfør forskrift C3: "Planhåndtering - daglige

Læs mere

Specialregulering i fjernvarmen

Specialregulering i fjernvarmen Specialregulering i fjernvarmen Elkedler omsætter massive mængder af overskuds-el fra Nordtyskland til varme Nina Detlefsen Side 1 Dato: 04.02.2016 Udarbejdet af: Nina Detlefsen Kontrolleret af: Jesper

Læs mere

Håndtering af begrænsninger i handelskapaciteten på Skagerrak-forbindelsen og levering af systemydelser

Håndtering af begrænsninger i handelskapaciteten på Skagerrak-forbindelsen og levering af systemydelser Til Energitilsynets sekretariat. Håndtering af begrænsninger i handelskapaciteten på Skagerrak-forbindelsen og levering af systemydelser 30. april 2015 SKL/SKL Dette notat beskriver håndteringen af leveringen

Læs mere

OVERVÅGNING AF DET DANSKE ENGROSMARKED FOR ELEKTRI- CITET

OVERVÅGNING AF DET DANSKE ENGROSMARKED FOR ELEKTRI- CITET HALVÅRSRAPPORT VINTERHALVÅRET 2014/2015 OVERVÅGNING AF DET DANSKE ENGROSMARKED FOR ELEKTRI- CITET Side 1/30 ENERGITILSYNET OVERVÅGNING AF DET DANSKE ENGROSMARKED FOR ELEKTRICITET INDHOLD 1. SAMMENFATNING...

Læs mere

Punkttarifsystem (frimærkesystem) Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 236 Offentligt

Punkttarifsystem (frimærkesystem) Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 236 Offentligt Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 236 Offentligt Det nordiske energimarked Anders Plejdrup Houmøller Direktør Nord Pool Spot Danmark Det fysiske elsystem: Transportsystem og nettariffer.

Læs mere

Årsregnskab for Energinet.dk

Årsregnskab for Energinet.dk Årsregnskab for Energinet.dk 14. maj 2006 Dette notat uddyber delregnskaberne i Årsrapport for Energinet.dk. Der gives således en forklaring på de væsentligste indtægter og omkostninger på elog gassegmenterne

Læs mere

Systemydelser til levering i Danmark Udbudsbetingelser

Systemydelser til levering i Danmark Udbudsbetingelser Systemydelser til levering i Danmark Udbudsbetingelser Gældende fra 3. oktober 2012 Dok. 9855/09 v7, Sag 10/2932 1/47 Indholdsfortegnelse 0. Indledning... 3 1. Systemydelser... 4 1.1 Primær reserve, DK1...

Læs mere

SYSTEMYDELSER TIL LEVERING I DANMARK UDBUDSBETINGELSER

SYSTEMYDELSER TIL LEVERING I DANMARK UDBUDSBETINGELSER Systemydelser til levering i Danmark. Udbudsbetingelser 1/43 Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia +45 70 10 22 44 info@energinet.dk CVR-nr. 28 98 06 71 Dato: 30. august 2017 Forfatter: HEP/HEP

Læs mere

Intelligent styring af varmepumper i elmarkeder

Intelligent styring af varmepumper i elmarkeder Intelligent styring af varmepumper i elmarkeder Intelligent styring af varmepumper i de forskellige elmarkeder Forord Denne bilagsrapport er en del af READY-projektet, hvor storskalastyring af individuelle

Læs mere

OVERVÅGNING AF DET DANSKE ENGROSMARKED FOR ELEKTRI- CITET

OVERVÅGNING AF DET DANSKE ENGROSMARKED FOR ELEKTRI- CITET HALVÅRSRAPPORT SOMMERHALVÅRET 2015 OVERVÅGNING AF DET DANSKE ENGROSMARKED FOR ELEKTRI- CITET Side 1/35 ENERGITILSYNET OVERVÅGNING AF DET DANSKE ENGROSMARKED FOR ELEKTRICITET INDHOLD 1. SAMMENFATNING...

Læs mere

LEVERING AF SYSTEMYDELSER. Henning Parbo

LEVERING AF SYSTEMYDELSER. Henning Parbo LEVERING AF SYSTEMYDELSER Henning Parbo DET DANSKE ELSYSTEM INSTALLERET KAPACITET, PRIMO 2017 20 centrale kraftværker 6.150 vindmøller 4.200 MW 670 decentrale kraftvarmeværker 5.250 MW 96.000 solcelleanlæg

Læs mere

Udbud af systemydelser y på markedsvilkår

Udbud af systemydelser y på markedsvilkår Udbud af systemydelser y på markedsvilkår May 21. juni 2010 Flemming Birck Pedersen flebp@dongenergy.dk gy Afdelingsleder Markedsstrategi og systemydelser DONG Energy 1 GENERATION Meget mere grøn strøm

Læs mere

Opdatering af evaluering af fysiske transmissionsrettigheder på Storebæltsforbindelsen. 1. Indledning. 2. Opsummering.

Opdatering af evaluering af fysiske transmissionsrettigheder på Storebæltsforbindelsen. 1. Indledning. 2. Opsummering. Til Energitilsynet Opdatering af evaluering af fysiske transmissionsrettigheder på Storebæltsforbindelsen 10. juli 2015 NFL/NFL 1. Indledning Energinet.dk sender hermed opdateringen af evalueringen af

Læs mere

PROGNOSER FOR SYSTEMYDELSER

PROGNOSER FOR SYSTEMYDELSER Prognoser for systemydelser 1/7 Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia NOTAT +45 70 10 22 44 info@energinet.dk Vat-no. 28 98 06 71 PROGNOSER FOR SYSTEMYDELSER Dato: 23/2 2017 INDHOLD Forfatter:

Læs mere

Fælles balancehåndtering i Norden Særtryk af specialartikel i Nordels årsberetning 2002

Fælles balancehåndtering i Norden Særtryk af specialartikel i Nordels årsberetning 2002 Fælles balancehåndtering i Norden Særtryk af specialartikel i Nordels årsberetning 2002 Forbrug Produktion Fælles balancehåndtering i Norden I Nordel indførte man i september 2002 nye principper for disponeringen

Læs mere

Balancemarkedet og balanceafregning

Balancemarkedet og balanceafregning Forskrift C2: Balancemarkedet og balanceafregning December 2008 Rev. 2 Dec. 2006 Jan. 2007 Apr. 2007 Apr. 2007 DATE HEP MRP/HWA HEP LSO NAME Okt. 2008 Okt. 2008 Dec. 2008 Dec. 2008 DATE HEP 20082008 MRP

Læs mere

Introduktion til elmarkedet

Introduktion til elmarkedet Introduktion til elmarkedet 1. Indledning... 2 1.1 Det danske elsystem... 2 1.2 Vejen fra producent til forbruger... 3 1.3 Rollerne på elmarkedet... 3 1.4 Balanceansvar og planer... 4 14. april 2016 2.

Læs mere

Baggrundsnotat vedrørende indførelse af finansielle transmissionsrettigheds optioner

Baggrundsnotat vedrørende indførelse af finansielle transmissionsrettigheds optioner Til Energitilsynet Baggrundsnotat vedrørende indførelse af finansielle transmissionsrettigheds optioner 10. juli 2015 NFL-ELJ/DGR Energinet.dk sender hermed baggrundsnotat vedrørende overgangen fra fysiske

Læs mere

UDKAST. Metodegodkendelse af markedsmodel for Kriegers Flak havvindmøllepark elforsyningslovens 73 a

UDKAST. Metodegodkendelse af markedsmodel for Kriegers Flak havvindmøllepark elforsyningslovens 73 a Punkt Energitilsynets møde den 17. november 2013 Engros & transmission 13/08233 /HGO UDKAST Metodegodkendelse af markedsmodel for Kriegers Flak havvindmøllepark elforsyningslovens 73 a Resumé 1. I denne

Læs mere

Summer School. Det nordiske marked og fysiske sammenhænge i energisystemet. Bjarne Brendstrup, Afdelingsleder -Energinet.dk

Summer School. Det nordiske marked og fysiske sammenhænge i energisystemet. Bjarne Brendstrup, Afdelingsleder -Energinet.dk Summer School Det nordiske marked og fysiske sammenhænge i energisystemet Bjarne Brendstrup, Afdelingsleder -Energinet.dk Sommerskole - Energifonden 1 Dagsorden Forventet udvikling i elsystem Vindkraft

Læs mere

DK1-DE Modhandelsmodel

DK1-DE Modhandelsmodel Til Markedsarbejdsgruppen DK1-DE Modhandelsmodel 20. september 2016 LIN/KBP Eksportkapaciteten imellem Vestdanmark og Tyskland har over en længere periode været betydeligt begrænset som følge af det svage

Læs mere

Elsam A/S' misbrug af dominerende stilling i form af høje elpriser

Elsam A/S' misbrug af dominerende stilling i form af høje elpriser Elsam A/S' misbrug af dominerende stilling i form af høje elpriser Rådsmødet den 30. november 2005 Journal nr. 3/1120-0204-0150/ISA/LKF/CS Resumé 1. Den 8. august 2003 kontaktede det vestdanske systemansvar,

Læs mere

J.nr. 3401/1001-2921 Ref. SLP

J.nr. 3401/1001-2921 Ref. SLP VINDKR AF T OG ELOVERL ØB 9. maj 2011 J.nr. 3401/1001-2921 Ref. SLP Indledning Danmark har verdensrekord i vindkraft, hvis man måler det i forhold til elforbruget. I 2009 udgjorde vindkraftproduktionen

Læs mere

DONG Energy høringsvar på metodenotat om Skagerrak 4 reservation

DONG Energy høringsvar på metodenotat om Skagerrak 4 reservation Energinet.dk C/O Sisse Carlsen Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia DONG Energy Thermal Power A/S Kraftværksvej 53 7000 Fredericia Danmark Tlf. +45 99 55 11 11 Fax +45 99 55 00 11 www.dongenergy.dk CVR-nr.

Læs mere

Det danske energisystem i 2020 Hvordan opnår vi den tilstrækkelige grad af dynamik i et el-system med 50 % vind?

Det danske energisystem i 2020 Hvordan opnår vi den tilstrækkelige grad af dynamik i et el-system med 50 % vind? Det danske energisystem i 2020 Hvordan opnår vi den tilstrækkelige grad af dynamik i et el-system med 50 % vind? Mikael Togeby, Ea Energianalyse A/S Indpasning af vindkraft For Energistyrelsen og Skatteministeriet

Læs mere

Foreløbig evaluering af reservation på Skagerrak 4- forbindelsen

Foreløbig evaluering af reservation på Skagerrak 4- forbindelsen Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Att.: Sisse Carlsen DONG Energy Thermal Power A/S Kraftværksvej 53 7000 Fredericia Danmark Tlf. +45 99 55 11 11 Fax +45 99 55 00 11 www.dongenergy.dk CVR-nr.

Læs mere

Workshop om systemydelser - Opsamling på gruppearbejdet

Workshop om systemydelser - Opsamling på gruppearbejdet Workshop om systemydelser - Opsamling på gruppearbejdet Jens Møller Birkebæk Chef for Systemdrift Energinet.dk Bemærk: Denne præsentation opsummerer vurderinger, forslag og ideer fra aktørernes gruppedrøftelser.

Læs mere

Energinet.dk Strategi for systemydelser. Energinet.dk s aktørmøde den 15. marts 2011

Energinet.dk Strategi for systemydelser. Energinet.dk s aktørmøde den 15. marts 2011 Energinet.dk Strategi for systemydelser Energinet.dk s aktørmøde den 15. marts 2011 1 Velkomst Energinet.dk s aktørmøde den 15. marts 2011 V. Søren Dupont Kristensen 2 Videre proces Udarbejdelse af strategien

Læs mere

Analyse af Elsam A/S og Energi E2 A/S' adfærd på markederne for elspot i 2000 og 2001

Analyse af Elsam A/S og Energi E2 A/S' adfærd på markederne for elspot i 2000 og 2001 Analyse af Elsam A/S og Energi E2 A/S' adfærd på markederne for elspot i 2000 og 2001 Journal nr. 3/1120-0100-0776 og 3/1120-0204-0089/Energi 2/lsu Rådsmøde den 26. marts 2003 Indholdsfortegnelse Resumé

Læs mere

Forskrift C3: 259081-06. Planhåndtering daglige procedurer. November 2011. Rev. 3. Nov. 2006 Dec. 2006 Apr. 2007 April 2007 DATE

Forskrift C3: 259081-06. Planhåndtering daglige procedurer. November 2011. Rev. 3. Nov. 2006 Dec. 2006 Apr. 2007 April 2007 DATE Forskrift C3: Planhåndtering daglige procedurer November 2011 Rev. 3 Nov. 2006 Dec. 2006 Apr. 2007 April 2007 DATE KAC HEP KAC 200720070 LSO NAME Okt. 2008 Okt. 2008 Dec. 2008 Dec. 2008 DATE KAC MRP 220082008

Læs mere

Prisaftaler som redskab til fleksibelt elforbrug i industriel produktion. Civilingeniør Lotte Holmberg Rasmussen Nordjysk Elhandel A/S

Prisaftaler som redskab til fleksibelt elforbrug i industriel produktion. Civilingeniør Lotte Holmberg Rasmussen Nordjysk Elhandel A/S 22. oktober 2009 - Vindmølleindustrien og Dansk Energi Vind til varme og transport Konference om CO 2 -reduktion i de ikke kvotebelagte sektorer Prisaftaler som redskab til fleksibelt elforbrug i industriel

Læs mere

OVERVÅGNING AF DET DANSKE ENGROSMARKED FOR ELEKTRI- CITET

OVERVÅGNING AF DET DANSKE ENGROSMARKED FOR ELEKTRI- CITET HALVÅRSRAPPORT VINTERHALVÅRET 2017 OVERVÅGNING AF DET DANSKE ENGROSMARKED FOR ELEKTRI- CITET Side 2/32 ENERGITILSYNET OVERVÅGNING AF DET DANSKE ENGROSMARKED FOR ELEKTRICITET INDHOLD 1. SAMMENFATNING...

Læs mere

Deklarering af el i Danmark

Deklarering af el i Danmark Til Deklarering af el i Danmark 4. juni 2015 CFN/CFN Elhandlere er, ifølge Elmærkningsbekendtgørelsen, forpligtet til at udarbejde deklarationer for deres levering af el til forbrugerne i det forgangne

Læs mere

Decentral Kraftvarme. Har det en berettigelse i fremtidens el-system

Decentral Kraftvarme. Har det en berettigelse i fremtidens el-system Decentral Kraftvarme Har det en berettigelse i fremtidens el-system Decentral kraftvarme relationer mod el-systemet Et lille tilbage blik 1. CHP relation mod el markedet 2. Elforbrug til varmeproduktion

Læs mere

Kontrakt. Hovedaftale om levering af systemydelser. 1. Indledning

Kontrakt. Hovedaftale om levering af systemydelser. 1. Indledning Kontrakt Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia CVR nr.: 28980671 (herefter kaldet Energinet.dk) og XX A/S Vej nr. DK-yyyy By CVR nr.: xxxxxxxx (herefter kaldet leverandøren) har indgået følgende:

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. november 2006 i. (advokat Michael Meyer) mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. november 2006 i. (advokat Michael Meyer) mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. november 2006 i sag 2005-0004688 Elsam A/S (advokat Michael Meyer) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig Line Kornerup Flittner) Biintervenienter til

Læs mere

OVERVÅGNING AF DET DANSKE ENGROSMARKED FOR ELEKTRI- CITET

OVERVÅGNING AF DET DANSKE ENGROSMARKED FOR ELEKTRI- CITET HALVÅRSRAPPORT VINTERHALVÅRET 2015/2016 OVERVÅGNING AF DET DANSKE ENGROSMARKED FOR ELEKTRI- CITET Side 2/36 ENERGITILSYNET OVERVÅGNING AF DET DANSKE ENGROSMARKED FOR ELEKTRICITET INDHOLD 1. SAMMENFATNING...

Læs mere

Overvågning af de danske engrosmarkeder for elektricitet og naturgas

Overvågning af de danske engrosmarkeder for elektricitet og naturgas Overvågning af de danske engrosmarkeder for elektricitet og naturgas Halvårsrapport 2. halvår 213 Sekretariatet for Energitilsynet, marts 214 Sekretariatet for Energitilsynet 2. halvår 213 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Energinet.dk - opfølgning på metodegodkendelse af reservation af intra-day kapacitet på den elektriske Storebæltsforbindelse

Energinet.dk - opfølgning på metodegodkendelse af reservation af intra-day kapacitet på den elektriske Storebæltsforbindelse Punkt 5 Energitilsynets møde den 30. oktober 2012 15. oktober 2011 ENGROS 12/07737 /HTH /PR Energinet.dk - opfølgning på metodegodkendelse af reservation af intra-day kapacitet på den elektriske Storebæltsforbindelse

Læs mere

Metodegodkendelse af markedsmodel for Kriegers Flak havvindmøllepark elforsyningslovens 73 a

Metodegodkendelse af markedsmodel for Kriegers Flak havvindmøllepark elforsyningslovens 73 a Punkt 5 Energitilsynets møde den 28. januar 2014 15. januar 2014 Engros & transmission 13/08233 /HGO Sekretariatet for Energitilsynet Metodegodkendelse af markedsmodel for Kriegers Flak havvindmøllepark

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet. Overvågning af de danske engrosmarkeder for elektricitet og gas

Sekretariatet for Energitilsynet. Overvågning af de danske engrosmarkeder for elektricitet og gas Sekretariatet for Energitilsynet Overvågning af de danske engrosmarkeder for elektricitet og gas Kvartalsrapport - 2.kvartal 2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 Det danske engrosmarked for naturgas

Læs mere

DONG ENERGYS ANMODNING OM OPHÆVELSE AF VPP-TILSAGN

DONG ENERGYS ANMODNING OM OPHÆVELSE AF VPP-TILSAGN 28-5-2014 Sagsnr. 12/11920 /LVS/LR AFGØRELSE DONG ENERGYS ANMODNING OM OPHÆVELSE AF VPP-TILSAGN KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESUMÉ... 1 2 AFGØRELSE... 10 3 SAGSFREMSTILLING...

Læs mere

Dansk Kraftvarme Kapacitet a.m.b.a. 9. oktober 2017

Dansk Kraftvarme Kapacitet a.m.b.a. 9. oktober 2017 Dansk Kraftvarme Kapacitet a.m.b.a 9. oktober 2017 Selskabsopbygning Værker fordelt DK1 og DK2 800 MW og 400 MW B-andelshaver 500 kr. og 4.500 kr. tilmeldingsbidrag Dansk Kraftvarme Kapacitet a.m.b.a Dansk

Læs mere

Intelligent Fjernstyring af Individuelle Varmepumper IFIV. Civilingeniør Lotte Holmberg Rasmussen Nordjysk Elhandel

Intelligent Fjernstyring af Individuelle Varmepumper IFIV. Civilingeniør Lotte Holmberg Rasmussen Nordjysk Elhandel Intelligent Fjernstyring af Individuelle Varmepumper IFIV Civilingeniør Lotte Holmberg Rasmussen Nordjysk Elhandel Partnere Nordjysk Elhandel, Aalborg Energitjenesten Midtjylland, Århus Varmepumper, tank,

Læs mere

ENERGITILSYNET. al ~1 y~ o0 1. I denne sag skal Energitilsynet vurdere om Energinet.dk's reservation ~'a~l

ENERGITILSYNET. al ~1 y~ o0 1. I denne sag skal Energitilsynet vurdere om Energinet.dk's reservation ~'a~l ENERGITILSYNET bilag Punkt 5 Energitilsynets møde den 30. oktober 2012 i5. oktober 2ou ENGRO 12/o~s~ /HTH /PR Energinet.dk - opfølgning på metodegodkendelse af reservation af intra-day kapacitet på den

Læs mere

Energinet.dk Strategi for systemydelser. Energinet.dk s aktørmøde den 15. marts 2011

Energinet.dk Strategi for systemydelser. Energinet.dk s aktørmøde den 15. marts 2011 Energinet.dk Strategi for systemydelser Energinet.dk s aktørmøde den 15. marts 2011 Velkomst Energinet.dk s aktørmøde den 15. marts 2011 V. Søren Dupont Kristensen Dagsorden - 10.00 Velkomst - 10.10 Indledning

Læs mere

Udvikling af rammer for regulerkraft

Udvikling af rammer for regulerkraft Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 336 Offentligt Udvikling af rammer for regulerkraft Indpasning af mindre forbrugsenheder og andre mindre enheder i regulerkraftmarkedet Rapport Udgivet

Læs mere

Att: Sisse Carlsen Dok. ansvarlig: CDW Sekretær: ILA Sagsnr: Doknr: d januar 2016

Att: Sisse Carlsen Dok. ansvarlig: CDW Sekretær: ILA Sagsnr: Doknr: d januar 2016 Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Att: Sisse Carlsen Dok. ansvarlig: CDW Sekretær: ILA Sagsnr: 2010-221 Doknr: d2015-14423-11.0 11. januar 2016 Høringssvar: Energinet.dk s foreløbige evaluering

Læs mere

Konti-Scan. Højspændingsledninger på Læsø

Konti-Scan. Højspændingsledninger på Læsø Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 269 Offentligt Konti-Scan Højspændingsledninger på Læsø i i 4 Konti-Scan Kontiscan er kabelforbindelsen mellem DK1 (Jylland og Fyn) og

Læs mere

Harmoniseret balanceafregning v1.0. 1. Intro. 5. august 2008 MRP/LRO

Harmoniseret balanceafregning v1.0. 1. Intro. 5. august 2008 MRP/LRO Harmoniseret balanceafregning v1.0 5. august 2008 MRP/LRO 1. Intro Dette notat kan betragtes som et baggrundsnotat til præsentationen Harmoniseret balanceafregning på Energinet.dk aktørseminar den 24.6.2008.

Læs mere

FASTSÆTTELSE AF PRIS PÅ KONKURS- PRODUKTET FOR 2018 (TILLÆG TIL SPOT- PRISEN)

FASTSÆTTELSE AF PRIS PÅ KONKURS- PRODUKTET FOR 2018 (TILLÆG TIL SPOT- PRISEN) FASTSÆTTELSE AF PRIS PÅ KONKURS- PRODUKTET FOR 2018 (TILLÆG TIL SPOT- PRISEN) 23. november 2017 Engros & Transmission 17/13546 Tobias Ladegaard Hensch AFGØRELSE 1. Sekretariatet for Energitilsynet har

Læs mere

Smart energi - Smart varme

Smart energi - Smart varme Smart energi - Smart varme Fossil frie Thy 22. august 2012 Kim Behnke Energinet.dk Sektionschef Miljø, Forskning og Smart Grid Dansk klima- og energipolitik med ambitioner 40 % mindre CO 2 udledning i

Læs mere

Indførsel af fysiske transmissionsrettigheder på Storebæltsforbindelsen

Indførsel af fysiske transmissionsrettigheder på Storebæltsforbindelsen Sekretariatet for Energitilsynet 8. oktober 2013 MOS Indførsel af fysiske transmissionsrettigheder på Storebæltsforbindelsen Med henvisning til Elforsyningslovens 73a anmoder Energinet.dk hermed Energitilsynet

Læs mere

Fremtidens elnet i Europa - samspillet mellem elsystemer og muligheden for afsætning af vindmøllestrøm

Fremtidens elnet i Europa - samspillet mellem elsystemer og muligheden for afsætning af vindmøllestrøm Fremtidens elnet i Europa - samspillet mellem elsystemer og muligheden for afsætning af vindmøllestrøm Dorthe Vinther, Udviklingsdirektør, Energinet.dk Temadag: Ejerskab af vindmøller i udlandet 15. november

Læs mere

Metodenotat til evaluering af reservation på Skagerrak-4 forbindelsen

Metodenotat til evaluering af reservation på Skagerrak-4 forbindelsen Til Markedets aktører og Energitilsynets sekretariat Metodenotat til evaluering af reservation på Skagerrak-4 forbindelsen 28. september 2015 SCR-HKN-JPE-SKL/SCR Dette notat beskriver metodikkerne til

Læs mere

Bedre integration af vind

Bedre integration af vind Ea Energianalyse Evaluering af elpatronloven, treledstariffen for mindre kraftvarmeanlæg m.m. Delrapport 1: Analyse af markedsdata for vindkraft, decentral kraftvarme m.m. Udarbejdet af Ea Energianalyse

Læs mere

Priselastisk elforbrug hos de større elforbruger. Bilagsrapport

Priselastisk elforbrug hos de større elforbruger. Bilagsrapport Priselastisk elforbrug hos de større elforbruger Bilagsrapport August 2005 Norenergi ApS og Dansk Energi Analyse A/S for Energinet.dk Indholdsfortegnelse Bilag 1. Priselastisk elforbrug økonomisk vurdering...

Læs mere

Dansk Kraftvarme Kapacitet a.m.b.a. 2. oktober 2017

Dansk Kraftvarme Kapacitet a.m.b.a. 2. oktober 2017 Dansk Kraftvarme Kapacitet a.m.b.a 2. oktober 2017 Selskabet Dansk Kraftvarme Kapacitet a.m.b.a 2. oktober 2017 har Dansk Fjernvarme og Foreningen Danske Kraftvarmeværker i fællesskab stiftet andelsselskabet

Læs mere

Vindkraft I Danmark. Erfaringer, økonomi, marked og visioner. Energiforum EF Bergen 21. november 2007

Vindkraft I Danmark. Erfaringer, økonomi, marked og visioner. Energiforum EF Bergen 21. november 2007 Vindkraft I Danmark Erfaringer, økonomi, marked og visioner Energiforum EF Bergen 21. november 2007 Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk Danmarks energiforbrug i 25 år PJ 900 600 300 0

Læs mere

1. Indledning. 2. Indstilling. Energitilsynet og markedsaktører. 29. juni 2015 ELJ-NFL/DGR

1. Indledning. 2. Indstilling. Energitilsynet og markedsaktører. 29. juni 2015 ELJ-NFL/DGR Til Energitilsynet og markedsaktører Høringsnotat vedrørende høring af pilotprojektet med indførelse af fysiske transmissionsrettigheder på Storebæltsforbindelsen samt overgangen fra fysiske til finansielle

Læs mere

Prisfølsomt elforbrug - for høj forsyningssikkerhed og et velfungerende elmarked v. civiling. Mogens Johansson, Dansk Energi Analyse A/S

Prisfølsomt elforbrug - for høj forsyningssikkerhed og et velfungerende elmarked v. civiling. Mogens Johansson, Dansk Energi Analyse A/S 25. august 25 MJ Prisfølsomt elforbrug - for høj forsyningssikkerhed og et velfungerende elmarked v. civiling. Mogens Johansson, Dansk Energi Analyse A/S Nogle dyre dage i juni Tirsdag d. 21. juni om morgenen

Læs mere

Konceptpapir for indkøb af strategiske reserver i Østdanmark

Konceptpapir for indkøb af strategiske reserver i Østdanmark Konceptpapir for indkøb af strategiske reserver i Østdanmark 10. juli 2014 JKL/ULM Dok. 14/18250-11 1/16 Indhold 1.... Indledning 3 1.1... Behov for strategiske reserver for at opretholde forsyningssikkerheden...

Læs mere

Høringsnotat vedrørende metode til evaluering af reservation på Skagerrak-4 forbindelsen

Høringsnotat vedrørende metode til evaluering af reservation på Skagerrak-4 forbindelsen Til Energitilsynet og markedsaktører Høringsnotat vedrørende metode til evaluering af reservation på Skagerrak-4 forbindelsen 6. november 2015 SKL-HKN-JPE-SCR/SCR Energinet.dk gennemførte en høring af

Læs mere

Udvikling i dansk vindenergi siden 2009

Udvikling i dansk vindenergi siden 2009 Udvikling i dansk vindenergi siden 2009 De vigtigste faktorer for de seneste års vindenergi i Danmark - Færre, men større møller - Vindens energiindhold, lavt i 2009, 2010 og 2013 - højere i 2011 og 2012.

Læs mere

Opdeling af de systemansvarlige virksomheders tarifpuljer pr. 1. januar 2004

Opdeling af de systemansvarlige virksomheders tarifpuljer pr. 1. januar 2004 Opdeling af de systemansvarlige virksomheders tarifpuljer pr. 1. januar 2004 1. Indledning... 1 2. Lovmæssige rammer for tariferingen af systemansvarets omkostninger... 1 3. Konklusioner... 3 4. Afslutning...

Læs mere

Energidatasamling. Til. 7. december 2015 NEH/Klik her for at angive tekst. Formålet med energidatasamlingen er at give

Energidatasamling. Til. 7. december 2015 NEH/Klik her for at angive tekst. Formålet med energidatasamlingen er at give Til Energidatasamling Formålet med energidatasamlingen er at give et overblik over data om energi, indsigt i, hvordan data hænger sammen, og eksempler på, hvordan data giver mening. 7. december 2015 NEH/Klik

Læs mere

MINIANALYSE AF ELPRISER I VESTDANMARK

MINIANALYSE AF ELPRISER I VESTDANMARK MINIANALYSE AF ELPRISER I VESTDANMARK Dato: 1. november 2014 Udarbejdet af: Nina Detlefsen Kontrolleret af: Jesper Koch Beskrivelse: Analyse af elpriser for 2012 og 2013 Kontakt: www.gronenergi.org 2 1

Læs mere

Elsams elpriser i 2005 og 2006. Journal nr. 4/0120-0204-0038/ISA/EMS/MOL/UL. Rådsmødet den 20. juni 2007. Resumé

Elsams elpriser i 2005 og 2006. Journal nr. 4/0120-0204-0038/ISA/EMS/MOL/UL. Rådsmødet den 20. juni 2007. Resumé Elsams elpriser i 2005 og 2006 Journal nr. 4/0120-0204-0038/ISA/EMS/MOL/UL Rådsmødet den 20. juni 2007 Resumé 1. Denne sag drejer sig om, hvorvidt den danske elproducent Elsam A/S (herefter Elsam ) i perioden

Læs mere

MARKEDSPRIS PÅ VINDMØLLESTRØM

MARKEDSPRIS PÅ VINDMØLLESTRØM MARKEDSPRIS PÅ VINDMØLLESTRØM Frederica april 2015 Navn Dato Øre/kWh Marginalomkostning på kulkraft Lav kulpris skyldes; 34 32 30 28 26 24 Lav efterspørgsel Stort udbud Lave omkostninger på udvinding og

Læs mere

Undersøgelse af Energi E2 s prisindmeldingsstrategi til Nord Pool i perioden 2. halvår 2003 til 2005

Undersøgelse af Energi E2 s prisindmeldingsstrategi til Nord Pool i perioden 2. halvår 2003 til 2005 10-12-2010 Punkt 7 Rådsmødet den 22. december 2010 4/0120-0204-0018 /EMS Undersøgelse af Energi E2 s prisindmeldingsstrategi til Nord Pool i perioden 2. halvår 2003 til 2005 KONKURRENCE- FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

Priselastisk elforbrug hos de større elforbrugere

Priselastisk elforbrug hos de større elforbrugere Priselastisk elforbrug hos de større elforbrugere.. MWh/h Elbasmarkedet Regulerkraftmarkedet Tid for. Markedet Spotmarkedet resever. Dansk Energi Analyse A/S & Norenergi ApS for Energinet.dk August 2005

Læs mere

Dansk forsyningssikkerhed i fremtiden. Charlotte Søndergren Dansk Energi

Dansk forsyningssikkerhed i fremtiden. Charlotte Søndergren Dansk Energi Dansk forsyningssikkerhed i fremtiden Charlotte Søndergren Dansk Energi Væsentlige pointer Levering af el til forbrugerne til enhver tid i et energisystem under stor forandring. Kræver investeringer og

Læs mere

Retningslinjer for miljødeklarationen for el

Retningslinjer for miljødeklarationen for el Til Retningslinjer for miljødeklarationen for el 25. februar 2016 CFN/CFN Dok. 15/14453-17 Klassificering: Til arbejdsbrug/restricted 1/16 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Datagrundlag for miljødeklarationen

Læs mere