T E L E. Udgivet af Te le graf re gi men tet 14. årgang Nr. 4 Juli 2006 G R A F E N

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "T E L E. Udgivet af Te le graf re gi men tet 14. årgang Nr. 4 Juli 2006 G R A F E N"

Transkript

1 T E L E Udgivet af Te le graf re gi men tet 14. årgang Nr. 4 Juli 2006 G R A F E N

2 Udgives af Telegrafregimentet Bülows Kaserne, Øster Voldgade Fredericia, telefon: Redaktionen Ansvarshavende redaktør: Major K.H. Kjærgaard, Redaktør: Overkonstabel af 1. grad L.A. Lindholm Korrektur: Overkonstabel af 1. grad C.E. Jensen Tryk PR-Offset, Entreprenørvej Fredericia Adresseændring Meddeles på tlf Udgivelse/abonnement TELEGRAFEN udkommer 6 gange årligt Et årsabonnement koster kun 110,- kr. Oplag Eksemplarer ISSN Deadline Sidste frist for indlevering af ind læg til næste nummer er den 4. august eller efter aftale med redaktionen. TELEGRAFEN for deles til alle Telegrafregi men tets militære- og civile ansatte i ind- og udland, samt til relevante myndig he der, or ga ni sa ti o ner, abon nen ter og an non cø rer. Meninger og holdninger der kommer til udtryk i artiklerne er ikke nødvendigvis sammenfaldende med redaktionens eller regimentets meninger og holdninger. Eftertryk kun tilladt med kil de an gi vel se. Forsidefoto Små drenge fra Irak og de unge er ofte begejstrede for kontakten til de danske soldater. Læs mere på side 25 - PSYOPS hvad er det. Den afgørende øvelse Kristian Gram - den nye bataljonschef Det ultimative offer Kun de bedste får chancen - vil du Årets kvindelige militære idrætsudøver Jeg tabte - majoren vandt Gabriel og Folkekirken Idrætsdagen Ny bataljonschef skriver historie Bag om Susanne B. Bager To vagters indsats redder 80 årigs liv På øvelse i Afrika Sidste stik Missionsorienteret uddannelse PSYOPS hvad er det Personelnyt Frederikshavn Hadsten Herning Vejle Wir haben super kleider, für alle mann! Hjørring Horsens Ikast Marcus Exclusive Randers City Ringkøbing Silkeborg Fredericia Skagen Varde Viborg Aalborg London KINO Don Vito Expensive Marcus Diesel Icemann Revolution Vendersgade Fredericia Tlf BZR

3 bedst mulige oplevelsesøvelse. Også for hjemmeværnet er der stor prestige i at levere den bedste indsats. Kontroløvelsen ved 2 UDDBTN har ry for både at være en af de bedste og billigste der gennemføres. Øvelsen er opdelt i tre hoveddele: En kontrolmarch med indlagte opgaver, en bevogtningsdel og en indsats i et katastrofeområde. Realistisk førstehjælp med smadrede biler og masser af blod. Flere forskellige stressfaktorer der gør opgaven med en tilskadekommen sværere at løse. Den afgørende øvelse En kontroløvelse er den afgørende test af, hvad de nye værnepligtige soldater har lært i de måneder, de har været under uddannelse i Forsvaret, for om nødvendigt en dag at kunne indgå i Totalforsvarets mange og meget forskellige opgaver. Derfor bliver der lagt mange resurser i disse kontroløvelser ved afslutningen af uddannelsen af hvert hold. soldaterne indgå i Totalforsvaret. For den enkelte soldat er øvelsen desuden en god mulighed for rigtigt at opleve en større sammenhæng mellem de mange nye indlærte færdigheder. Kontroløvelsen planlægges, tilrettelægges og gennemføres sammen med hjemmeværnet med 2 UDDBTN som koordinerende myndighed. Det er øvelsen, hvor alle sejl sættes til, for at skabe den Kontrolmarch Kontrolmarchen gennemføres af Hjemmeværnsdistrikt Vejle og består af en række kontrolprøver udarbejdet af Hærens Operative Kommando (HOK) i samarbejde med tjenestegrensskolerne. Prøverne repræsenterer bredt en række af de fag, som soldaten har lært i forløbet og som ikke øves under bevogtnings- og katastrofedelen. Prøverne strækker sig over emner som handlebaner, førstehjælpsmomenter, afsøgning af skov og skydning. 14 stationer i alt. Under kontrolmarchen blev der stillet opgaver både til enkeltmand, til samvirket i makkerpar og til samarbejdet på holdet. Allerede fra første færd var det tydeligt at motivationen var i top og at hver enkelt følte et ansvar for at yde sit bedste og derved styrke sit hold mest muligt. Kontrolmarchen danner grundlag for at udnævne øvelsens bedste hold. En ære der kæmpes særdeles hårdt om at nå mellem holdene og indenfor kompagniet. Ved en af posterne var der sket et færdselsuheld. HBU erne skulle redde de tilskadekomne ud af den brændende bil, prioritere de tilskadekomne og yde førstehjælp derefter. Ved en af de andre poster skulle soldaterne i makkerpar afsøge en plantage Af kaptajn Leon Dal, Staben/2. Uddannelsesbataljon (ST/2 UDDBTN). Som afslutning på Hærens Basis Uddannelse (HBU) Hold FEB 2006 gennemførte 2 UDDBTN i samarbejde med Totalforsvarsregion Syd- og Sønderjylland og Hjemmeværnsdistrikterne Vejle, Nordvestfyn og Sydfyn en kontroløvelse. Øvelsen er den afsluttende "eksamen" for soldaterne og har til formål at vise, om de ønskede mål med uddannelsen er blevet opfyldt. Først når kontroløvelsen er bestået, kan Bevægelse i terræn er en kunst, der kan være forskel på liv og død. TELEGRAFEN 3

4 Politieskorte og blå blink gennem Odense var med til, at soldaterne fra starten kom i den rigtig stemning og var helt tændt. for fjender. Der blev gået på med krum hals. Der var ikke points for sparede patroner! Bevogtningsøvelse Bevogtningsøvelsen blev gennemført af Hjemmeværnsdistrikt Sydfyn og foregik ved HAWK-Batteriet på Højstrup Øvelsesterræn. Opgaven var at bevogte og gennemføre adgangskontrol ved de to adgangsveje til området. Hjemmeværnet stillede med en række forskellige momenter, der tiltog i voldsomhed som dagen skred frem. Vi så en overordentlig vredladen og højtråbende ingeniør forlange adgang, så han kunne udskifte en sikring på en sendemast i området og kulminationen under bevogtningsøvelsen var en demonstration, der udviklede sig til at blive voldelig. Soldaterne bevarede dog roen og overblikket (det meste af tiden) og gjorde hvad de kunne, for at berolige de ophidsede demonstranter. Hverken ved dette eller andre momenter manglede der indlevelse fra nogen af parterne. Katastrofeøvelse Katastrofeøvelsen gennemføres af Hjemmeværnsdistrikt Nordvestfyn og består af en større redningsaktion, der involverer en lang række af de færdigheder, soldaterne har lært i forbindelse med faget "brand og redning". Inden katastrofeøvelsen var der overnatning i det fri og alle var friske og veludhvilede efter overnatningen under feltforhold og derefter gik turen med lastbil mod næste opgave. Politiet eskorterede kolonnen fra Højstrup og frem til katastrofestedet med horn og lygter gennem Odenses gader. Når der blev kørt over for rødt lys blev sidevejen lukket af med et udrykningskøretøj. Politiets indsats var med til at bringe soldaterne i den rette stemning inden ankomsten til katastrofeområdet. Scenariet for øvelsen var en større gaseksplosion i midten af Odense (Odense Brandvæsens ruinby). Odense midtby var som følge heraf erklæret katastrofeområde. Eksplosionen har været af en sådan voldsomhed, at totalforsvarets enheder er blevet mobiliseret og indsat. Som følge af gaseksplosionen er flere bygninger styrtet helt eller delvis sammen. Ved de sammenstyrtede bygninger har nedfaldne bygningsdele ramt en skolebus og andre trafikanter. Der er udbrudt brand flere steder og der er døde (markeret som dukker) og sårede over et stort område. Efter at have øvet sig på hinanden under uddannelsen, er der en næsten Når demonstranter og andre, der ikke skal have adgang til et område, som soldaterne skal bevogte, skal holdes ude, kan bølgerne komme til at gå højt og det kan komme til nærkontakt. Soldaterne skal lære at tackle sådanne situationer. 4 TELEGRAFEN

5 Nej det er ikke altid soldater, der er momenter. Denne gang havde en fra hjemmeværnet taget sin søn med og denne ældre herre manglede faktisk et par fingre og noget af hånden - det gjorde situationen mere realistisk og stressede soldaterne meget. Der kæmpes om at være bedst Under kontrolmarchen blev der givet points for kvaliteten af de løste opgaver. Under bevogtningen og indsatsen i katastrofen blev der givet en samlet vurdering. Alle klarede sig meget flot. I afgørelsen var der da også tale om et meget tæt løb. Den samlede vinder var Hold 10 fra 2 HBUKMP som bestod af: Sergent H.M. Ørbech og de menige N. Hunderup, N.D.C. Schultz, K.M.V. Hansen, T. Rasmussen, M.H. Jensen, M.P. Hansen, M. Andersson, E.R.B. Mereweather, C.M.R. Andersen og K.H. Nielsen. Der deltog 129 HBU-soldater i kontroløvelsen. Ti af dem er udtaget til at fortsætte som befalingsmænd og 35 har ønsket at fortsætte deres tjeneste med Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse som såkaldte (HRU-soldater). Bataljonschefen, oberstløjtnant O.K. Hansen, roste alle deltagerne behørigt. Alle havde bestået og klaret de fastsatte mål og det var tydeligt, at chefen var tilfreds med det gode resultat. Chefen benyttede lejligheden til også at takke de fastansatte for indsatsen. dramatisk effekt i pludselig at skulle give førstehjælp til børn og gamle - levende mennesker. Momenternes store indlevelse i rollen var med til at give soldaterne en stærk oplevelse. Den ældste deltager blandt momenterne var en herre på 77 år, som også i det virkelige liv mangler en del af hånden, det gjorde sig godt, da soldaterne kunne se, at han virkelig var skadet. Flere af soldaterne bemærkede da også med tydelig forundring: "Det ser søreme realistisk ud". Opgaven under katastrofen var meget sammensat og opgaverne spændte over brandslukning, oprettelse af samlested for døde, adgangskontrol til området, imødegåelse af plyndring og til at yde psykisk førstehjælp til en kvinde, som ledte efter sit barn i murbrokkerne. Indsatsen foregik i et snævert samarbejde med politiet. Pludselig ved en bygning, hvor der er udbrudt en mindre brand, springer en mand ud fra den brændende bygning og hænger sig fast i armene i en lygtepæl. Hvad gør man så? Det var vigtigt, at føreren bevarer overblikket for at kunne prioritere. Pludselig hopper en mand ud af en brændende bygning og hænger sig fast i en lygtepæl, for at redde sit liv. Hvordan får man lige en mand ned fra en lygtepæl? TELEGRAFEN 5

6 Kristian Grams seneste tre års virke med Danish Army Command, Control and Informationsystem (DACCIS) og arbejdet ved Hærens Føringsstøtteskole vil gøre det nemt at komme ind i den nye chefstilling. Bag om oberstløjtnanten Kristian William Lunn Gram blev indsat som ny bataljonschef for 5. telegrafbataljon i Haderslev den 2. maj. Kristian Gram - den nye bataljonschef Af Leon Lindholm, redaktionen. En regnfuld og kold 2. maj. Næsten alle fra bataljonen var på øvelse, eller afgivet til anden tjeneste, så muligheden for at holde chefskifte i bataljonen indendørs var oplagte. Oberstløjtnant Niels Millholt-Pedersen skulle afgå, da han var udset til en ny stilling på Sjælland og dermed kunne han komme tilbage til det område, hvor familie og vennerne er. Tak til Niels Milholt Oberst Ib J. Bager takkede Niels Milholt Pedersen mange gange for hans flotte indsats og store engagement og ikke mindst for hans indsats som bataljonschef de sidste par år. Obersten sagde: "Niels du har været mig og telegrafbataljonen en god og meget flittig mand. Du har gjort et enormt arbejde i denne svære tid, hvor mange ting er blevet ændret i forbindelse med det nye forsvarsforlig. Du har gjort det fremragende og jeg er ked af, at du skal rejse, men glæder mig over, at andre i Forsvaret nu kan få gavn af din altid store arbejdsindsats, loyalitet og flid. Tak skal du have og held og lykke til i tiden der kommer for dig på Sjælland. Med disse ord fratager jeg dig kommandoen". Velkommen til den nye chef Efter denne del og det ceremonielle blev det tid til at indsætte oberstløjtnant Kristian William Lunn Gram. Han er ikke telegrafsoldat, men har i lang tid været blandt oberst I.J. Bagers nærmeste på Hærens Føringsstøtteskole, hvor han har gjort det utrolig godt det sidste års tid. Oberstløjtnant Kristian Gram er meget vellidt af sine soldater og ikke mindst er han kendt for at være god til at sortere tingene efter betydning. Især får han ros for at lægge fokus på det, der er det væsentligste i alle opgaver. Han er meget eftertænksom og utrolig glad for alle former for ny teknologi - især indenfor kommunikation. Jeg tør godt sige, at han er kendt for at spare tid, ved en gang imellem at tænke tingene igennem en ekstra gang, førend han udtaler sig eller sætter noget i gang. Kristian Gram er meget fokuseret og god til at følge den røde tråd i sagerne. Han kan godt se forskellighederne i alle andres meninger og tager det med i sine afgørelser. Han er god til at holde sine opgaver på sporet - og gerne mange opgaver på en gang. Han er ikke bleg for at uddelegere opgaver og betragter alle som ligeværdige, med stor respekt for hver enkelts indsats, kompetencer og kunnen på hver deres specialer. Netop det er en stor gave at være i besiddelse af, når man skal være chef for en så mangesidet og superprofessionel bataljon, som 5. Telegrafbataljon nu engang er. Oberstløjtnant Kristian William Lunn Gram er 49 år - født i Gentofte og bor i Lynge. Efter Birkerøds Statsskole blev afsluttet i 75 startede Kristian på sprogofficersuddannelsen som blev afsluttet i 77. Herefter en tur på Hærens Officersskole (HO) og kort opremset gik turen til Gardehusarregimentet (GHR) som chef for en kampvognseskadron, faglærer i taktik og efterretningstjeneste ved HO, gennemgang af operativ føringsuddannelse, tjeneste ved Forsvarskommandoen, Forsvarsakademiet hvor Kristian underviste i værnsfælles operationer. I 2001 stabschef ved DANCON/KFOR 4, bataljonschef ved IV GHR panserinfanteribataljon, stabschef ved 1. Jyske Brigade og derefter tre år som projektleder for Danish Army Command, Control and Informationsystem (DACCIS) ved Danske Division. Fra 1. januar i år Hærens Føringsstøtteskole og nu bataljonschef for 5. Telegrafbataljon. På spørgsmålet: " Hvordan ser dit videre karriereforløb ud, svarer oberstløjtnant Kristian Gram med sit altid brede smil: "Rigtig godt mener jeg selv". Faldskærme og Knapstruppere Den "private" Kristian Gram er en ligeså spændende person, som ham vi ser i uniformen. Hans interesser og virke har pendanter til livet og tiden i Forsvaret. Lad mig nævne 689 faldskærmsspring - mange af dem på det militære landshold. Den største lidenskab er han født ind i og den kan spores helt tilbage til 1813 hos tip-tip oldefaderen. Det er interessen og avlsarbejdet med heste af Knapstrupperracen. Denne race havde specielt under de slesvigske krige en tæt tilknytning til hæren og var efterspurgt som tjenestehest for officerer. Det skyldes Knapstrupperhestens rolige sind, robuste bygning og store udholdenhed. Generalerne Schleppengrell og de Meza samt den historiske oberst Læssøe red alle på Knapstruppere. I øvrigt blev Læssøes hest udskrevet til militærtjeneste fra Kristian Grams tip-oldefars gård. I dag er der kun få af hestene, der kan føres tilbage til denne periode, hvorfor avlsarbejdet er både relevant og spændende. Så når oberstløjtnant Kristian Gram skal slappe af, så er det gerne i staldene med hans heste eller i en faldskærm i det fri. 6 TELEGRAFEN

7 Det ultimative offer Af regiments- og skolechef, oberst Ib Johannes Bager. Jeg er netop vendt hjem efter at have deltaget i bisættelsen af overkonstabel Dennis Ove Hansen fra Electronic Warefarekompagni (EWKMP). En smuk og gribende højtidelighed, hvor vi, familien, EWKMP og regimentet, fik sagt et højtidsfuldt farvel til en god kammerat, en dygtig og professionel soldat. Dennis Ove Hansen kaldet "D.O." blev dræbt ved en dybest set banal ulykke i Irak i forbindelse med indøvelse af taktisk kørsel, før han og hans kolleger skulle ud i terrænet for at løse deres opgave. En ulykke der vel lige så godt kunne være sket på Hyby Fælled. Den højeste pris - og det ultimative offer Men alligevel vækker det til eftertanke. D.O. måtte jo, når alt kommer til alt, dermed yde det ultimative offer, for at være med der, hvor verdenshistorien skrives i disse år og hvor vi soldater, du og jeg, kan gøre en positiv forskel. Det vækker til eftertanke på flere planer. Vi ved godt alle sammen, at det er forbundet med risici at gå i international mission. Vi ved godt, at vi kan blive bragt i en situation, hvor vi må lade livet i kamp, som offer for en vejsidebombe eller som D.O., blot ved at være på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt. Dermed mener jeg, at vi har et særligt ansvar for ikke blot at vore efterladte er sikret økonomisk, men også at vi ikke har udeståender med dem. Såsom parforhold der vakler, ufred med de nærmeste familiemedlemmer, bitterhed og jalousi i forhold til vore kolleger. Vi har en stor pligt til at få renset ud, inden vi drager af sted. Få gjort op med nag og nid og få bragt glæde og tillid ind i sindene hos dem, der står os nærmest. Vore forfædre, vikingerne, troede ikke på et liv efter døden. De troede på, at vi lever videre i vor slægt og vort eftermæle, altså hvad der bliver sagt om os, når vi ikke er mere. Der er en dyb sandhed gemt i dette. Den afdøde kan være ligeglad, men det er utroligt vigtigt, at vore efterladte kan tænke på os som glade, positive, hensynsfulde og medlevende mennesker. Det letter deres sorg og gør det nemmere for dem at leve videre. D.O. havde orden i sit hus. Gør hans eksempel til jeres. Jeres RC. "Æret være D.O.'s minde". Man skal have orden i hus - førend man drager ud Vi gør det, fordi det er en iboende del af vor metier, men også fordi vi dybest set finder den sag, vi drager ud for, retfærdig. Men det efterlader os med et stort ansvar overfor vore nærmeste, vore familier og vore kammerater, nemlig ansvaret for, at vi har orden i vort hus. TELEGRAFEN 7

8 "God morgen hr. general" lød det fra de forbavsede soldater. En især blev meget overrasket - oversergent Freddy Hansen - som blev rost for sit daglige virke. "Kun de bedste får chancen! Vil du? " Indstillingen til generalmajoren "OS Freddy Hansen har det forgangne år forrettet tjeneste som næstkommanderende i delingen samt som delingsfører (DF) for en deling værnepligtige. Funktionen DF er løst på så tilfredsstillende vis, at OS på nuværende hold af Hærens Basisuddannelse(HBU) er fortsat i funktionen. Han varetager tjenesten som DF for 2. deling. OS besidder gode faglige færdigheder og har i forbindelse med implementering af HBU ved Telegrafregimentet været på alle de relevante kurser. Han har, udover nævnte opgaver, fungeret som faglærer og har været den drivende kraft i implementeringen i fagene "Miljø" og "CBRN" (svarer til ABC-tjeneste red.) og han har været instruktør i faget "indsættelse i by". I de nævnte fag har han udarbejdet et meget omfattende uddannelsesmateriale, der vil blive brugt fremadrettet ved uddannelsesbataljonen. Han har formået at gøre faget Miljø interessant ved at integrere førstehjælp i uddannelsen på en relevant og motiverende måde. OS Freddy Hansen stiller store krav til egne færdigheder og søger konstant at forbedre disse. Han evner indenfor almindelige soldatermæssige færdigheder som skydning, førstehjælp og idræt at være blandt vores bedste. Han er en behagelig person at arbejde sammen med og han formår at samarbejde på alle niveauer i KMP. Han har en god kompromissøgende adfærd og er særdeles loyal og søger stedse at føre foresattes holdninger og målsætninger ud i KMP's uddannelse. Han har en god ledelsesstil og formår med denne, at motivere sit personel på en god måde, uden på noget tidspunkt at gå på kompromis med det høje faglige niveau. Han er velformuleret og reflekterende i sit daglige virke. Han har på en god måde formået at få privatlivet til at hænge sammen med de meget skiftende arbejdstider i KMP, dette "på trods" af en familieforøgelse for nylig, som naturligt har optaget meget af hans tid i de sene timer efter tjenesten i KMP. OS Freddy Hansen er et eksempel til efterlevelse for øvrige medarbejdere. Det er KMP's opfattelse, at han bør honoreres for sit vindende væsen, sine gode samarbejdsevner samt en engageret og målrettet indsats, der ligger langt ud over, hvad man kan forvente af en medarbejder". Af kompagnichef, kaptajn K.A. Nielsen 2. Hærens Basisuddannelseskompagni/ 2. Uddannelsesbataljonen. Kompagniet (KMP) havde den 10. maj den store glæde at have besøg af chefen for Danske Division, generalmajor (GM) K. Barthels. Anledning til besøget var GM indstiftede: "Fortjeneste kursus" nemlig faldskærmsgrundkursus ved Jægerkorpset. KMP havde i slutningen af marts indstillet oversergent Freddy Hansen til denne anerkendelse. Stor var glæden, da vi fik svar tilbage, at GM havde udtaget oversergent (OS) Freddy Hansen sammen med tre andre til kurset og at GM ydermere selv ønskede at overbringe budskabet. Besøget var indtil GM ankomst, blevet hemmeligholdt og kun få nøglepersoner kendte til det. Overraskelsen var derfor stor hos alle over, at GM ankom, men især hos Freddy Hansen, da han blev kaldt frem af GM. OS Freddy Hansen modtog selvfølgelig anerkendelsen og lavede straks efter sine ferieplaner om således, at han kan deltage i kurset i uge 26 og 27. Telegrafregimentets Fond har modtaget følgende frivillige bidrag. Telegrafregimentets naturvandring på Hyby Fælled 1.685,25 kr. Bidrag kan indbetales via: Middelfart Sparekasse på konto: Eller kontant til: A. Schønemann, Driftssektionen. TELEGRAFEN 9

9 Har du fundet en USB-nøgle Af Leon Lindholm, redaktionen. Årets kvindelige militære idrætsudøver - IGEN Telegrafregimentet skriver sig ind i historiebøgerne gang på gang. Nu også så eftertrykkeligt i sportsarkiverne. Jette har gjort det igen. Hun er bare en god reklame for Telegrafregimentet. Af major Kurt Ø. Sørensen, formand for Fredericia Garnisons Idrætsforening. (FAGI). For tredje gang inden for 10 år, har overkonstabel af 1. grad, Jette Faurby Andersen gjort det. Jette modtog igen Dansk Militært Idrætsforbunds (DMI) hæderspokal og dermed titlen som: "Årets kvindelige militære idrætsudøver 2005". Bronze ved verdensmesterskaberne Denne flotte anerkendelse har Jette opnået på baggrund af sine utrolig flotte resultater i skydning. Jettes favoritdisciplin er 60 skud liggende og netop her blev det til en bronzemedalje ved det militære verdensmesterskab i Schweiz i oktober Her opnåede Jette 594 point ud af 600 mulige. Forud for dette mesterskab, blev Jette nordisk mester 2005 i august i Sverige, også i disciplinen 60 skud liggende. Som nævnt har Jette tidligere modtaget hædersbevisningen, da hun i 1996 for første gang og senere i 2001 for anden gang, blev årets kvindelige militære idrætsudøver. At Jette har kunnet holde sig så flot på toppen over en tiårig periode skyldes en meget intensiv træningsindsats. Jette deltager i stort set alle skyttestævner, militære som civile, ligesom deltagelse i det militære skyttelandsholds samlinger er obligatorisk. Jette blev sidste år også jysk mester, og nr. 2 til Danmarksmesterskabet. Fredericia Garnisons Idrætsforening ønsker Jette et stort tillykke med den flotte præstation og med hædersbevisningen. Om nogen har du fortjent den - tillykke Jette. Vi kender alle til drømmen om at finde en milion og så må beholde det hele. Mindre kan også gøre det og ofte finder man da noget af værdi. Det skal afleveres til ejeren eller til politiet. Hvad ville du gøre, hvis du fandt en USBnøgle, en såkaldt memorystick, på dit arbejde eller lige uden for kasernen? Vil du slette indholdet og bruge den? Nej vel? Du ville aflevere den til politiet efter at have set indholdet efter, for måske kunne du se, hvis memorystick det var. Så du tager den med på arbejde og hugger den i computeren. NEJ - gør det aldrig - det kan være en "trojansk USB-nøgle". 15 ud af 15 åbner memorysticken Et sikkerhedsfirma i USA har prøvet med vilje at lægge 20 USB-nøgler ud ved et kreditforeningsfirma, så medarbejdere "fandt" dem. Ganske rigtigt flere af medarbejderne fandt USB-nøglen - stak den i arbejdscomputeren og vupti var deres computer inficeret med den virus der var på nøglen. Medarbejderne kunne ikke se noget specielt på indholdet af memorystickene og flere tog den også med hjem og åbnede den på deres hjemme pc' er. Alle medarbejdere i firmaet vidste godt, at der var et serviceeftersyn på vej på edb-sikkerheden, men ingen havde tænkt over, at dette kunne være en "fælde" - en måde for uønskede personer, at få adgang til firmaets lukkede netværk på. Det er så let, at "forære" en USB-nøgle væk, som medarbejderen nok så "heldigt finder" og åbner. Derved kan der lukkes diverse programmer til afluring af sikkerhedskoder og password ind i et firmaets ellers nok så sikre system. 15 ud af 20 nøgler blev "fundet" og samlet op. Alle 15 blev sat i medarbejdernes computere hvorved et spionprogram blev installeret og det sendte information tilbage til sikkerhedsfirmaet om at det nu var aktivt - via kreditforeningens mailsystem. Forfattere af virus udnytter samme svaghed og andre gør det via deres fup-hjemmesider. Hvad gør du når du finder en USBnøgle? 10 TELEGRAFEN

10 Holdkaptajnen for Team-Michaelis. Karen Henriksen - (til daglig leder af Garnisonssekretariatet i Fredericia) kørte alene over kr hjem. Hun blev dermed topscorer. cykelsponsorløb, hvor venlige sjæle betalte enten et fast beløb, eller som de fleste et beløb pr. kørt kilometer til en bestemt udvalgt rytter. Egon Vorgaards bud var, at der ville komme over kroner i kassen og jeg mente, at det var så langt fra at være realistisk, så jeg tilbød et væddemål, da jeg ikke troede på mere end noget nær det halve. Jeg tabte - majoren vandt Det kan være svært at skaffe penge til driften af soldaterhjemmene i Kosovo og Irak. Hver en krone vi modtager bliver brugt fornuftigt, men først skal de jo i kassen. Af Ester Kofoed, KFUM Soldaterhjem i Fredericia. Der er situationer, hvor det er i orden at tabe og hvor det kan betale sig. Den nu pensionerede major Egon Vorgaard og jeg tog et venskabeligt væddemål og jeg tabte stort. Tabte fordi jeg i min vildeste fantasi ikke kunne forestille mig, at vi skulle kunne cykle over kroner ind på et Tusinde tak for hjælpen Vi væddede kaffe og kage. Taberen giver og serverer. Det må være de bedste to kopper kaffe, jeg har givet ud på soldaterhjemmet nogensinde. Slutresultatet blev på kr, indkørt af de mange frivillige deltagere, der gjorde en stor indsats for den gode sag. Hold da helt op, hvor er vi glade og taknemlige. Taknemlige fordi så mange ville støtte denne sag. Tak fordi så mange forskellige enkeltpersoner og foreninger, så mange firmaer med berøring til soldatens liv og velfærd gik ind for sagen. Tak fordi du /I som ansatte ved kasernen støttede os, da vi spurgte om hjælp til gennemførelse af denne dag. Vi er også meget glade, fordi vi med det store beløb nu er givet en mulighed for at sikre fortsat ansættelse af medarbejdere til soldaterhjemmene i Kosovo og Irak, til stor glæde for både dem og soldaterne, de betjener i disse områder. Tak fordi I sponsorer og deltagere på denne her måde markerede, at det er en vigtig ting, at kunne tilbyde et fristed for soldater, når de er i udenlandstjeneste. Vi vil fortsat gøre alt for at gøre det rart for alle de udsendte soldater. Vi er også glade, fordi vi på Fredericia Soldaterhjem får givet nogle økonomiske midler til gavn og glæde for vore soldater og til fremme af fornuftige og tidssvarende arbejdsvilkår for vore medarbejdere. Feltets ældste rytter var Herluf Thing og han er over 80 år. Flot klaret og dejligt at også folk i den alder vil støtte vores sag. Så endnu en gang tusinde tak til jer alle - i har været med til at gøre en forskel. TELEGRAFEN 11

11 Gabriel og folkekirken Officererne har gjort det længe. Konstablerne gør det. Selv de udsendte gør det. Vi fejrer Ærkeenglen Gabriel som Telegrafregimentets skytsengel. Den troner på pladsen ved Bülows Kaserne i Fredericia. Den har fået sin egen hymne, som synges ved fødselsdagskoncerten, ved Gabrielmiddagene og ved julegudstjenesten i garnisonskirken, som i øvrigt er opkaldt efter en kær kollega til Gabriel, nemlig Ærkeenglen Michael Af garnisonspræst Peter Ø. Jacobsen. tradition, præsterne og Paven i Rom. Luther oversatte Bibelen på rekordtid til tysk og gjorde dermed for første gang Bibelens ord til hver-mands-eje. Enhver var således forpligtet på at stille sig kritisk overfor, hvad præsterne og Paven lærte. Traditioner binder os sammen Traditionen med Gabriel som skytsengel for telekommunikation stammer fra den katolske Pave Pius den 12. som i 1951 udnævnte Ærkeenglen Gabriel til opgaven med ordene: "Efter at Vi opmærksomt har overvejet alt, har Vi med sikker kundskab og med moden overvejelse og efter den apostolske magtfylde med dette brevs kraft for bestandig indsat ærkeenglen den hellige Gabriel til himmelsk beskytter for Gud for disse virksomheder og de mennesker, der er beskæftiget hermed" (Fra det pavelige dokument, der oplæses ved Gabrielfesten) Da lutherske kristne ikke anerkender Pavens ret til at tildele Guds engle særlige opgaver, må vi derfor opfatte dette i mere symbolsk forstand. Som luthersk kristen tror man også på, at Gud bruger engle fx som budbringere. Titlen "ærkeengel" er også hentet fra Bibelen og anerkendes dermed også af den lutherske kirke. Således benævnes Mikael som ærkeengel i det lille skrift Judasbrevet i Ny Testamente. Og man anerkender fuldt ud den bibelske fortælling om Gabriel, der af Gud får til opgave at overbringe Maria den gode nyhed om Jesu undfangelse og fødsel. Og muligvis er det også Gabriel, der omtales som budbringer i forbindelse med Guds endelige dom over verden i 1. Thessalonikerbrev 4,16: "For Herren selv vil, når befalingen lyder, når ærkeenglen kalder og Guds basun gjalder, stige ned fra himlen, og de, der er døde i Kristus, skal opstå først." Det vil jo være en flot pointe, at Gabriel både bringer budskabet om begyndelsen (Jesu fødsel) og afslutningen (verdens ende). Således kan en luthersk kristen med god ret give netop Gabriel en særlig opmærksomhed for den ganske særlige opgave, der blev lagt i hænderne (eller vingerne?) på ham. Også telegrafsoldaters skytsengel For en telegrafsoldat med kommunikation som sit speciale er det også oplagt at lade Gabriel være det store forbillede som den, der "forkyndte verdens største sejr" (jf. Gabrielhymnen). Vi anerkender desuden, at Gud bruger sine engle som beskyttere, hvor og hvornår Gud vil. Således kan vi fuldt og helt tage del i fejringen af, at Gud ved sine engle holder sin beskyttende hånd over mennesker i al almindelighed. At vi så symboliserer det ved at lade Gabriel agere skytsengel netop for Telegrafregimentet kan jo være en smuk måde at give Gud æren på. I det hele taget er der væsentlige formuleringer i "det pavelige dokument", som en luthersk kristen sagtens kan skrive under på. Blandt andet indledes dokumentet med et citat fra Jakobs brev i Det Nye Testamente: "Alle gode og fuldkomne gaver kommer ned fra oven, fra lysenes fader, hos hvem der ikke findes forandring eller skiftende skygge." Dernæst lovprises Gud for den gave det er, at mennesker over store afstande kan kommunikere med hinanden, og Hvad er det dog for noget med al den englesnak? Enkelte har ligefrem udtrykt en vis forargelse over, at der er gået for meget "katolicisme" i regimentets fejring af sin skytsengel. Og sandt er det, at der i Gabriel-traditionen er en del katolsk arvegods. Den Danske Folkekirke tilhører som bekendt den evangelisk-lutherske retning af kristendommen en retning, som begyndte for ca. 470 år siden ved teologen Martin Luther som en protestbevægelse indenfor den katolske kirke. Luther blev dog dømt ude af den katolske kirke og den lutherske lære er siden blevet videreført i egne kirkefællesskaber som for eksempel Folkekirken. Én af de lutherske landevindinger var at fastslå Bibelen som øverste norm for kirkens lære frem for at lade denne kompetence ligge hos den kirkelige Ærkeenglen Gabriel afleverer her sin sæd gennem en lilje til den jomfruelige Maria den 24. marts. Ni måneder efter fødte hun Jesus - guds enbårne søn. 12 TELEGRAFEN

12 at man jo også kan bruge de moderne kommunikationsmidler til at sende bønner til Gud, sådan som det jo sker i rigt mål i dag via internettet (se fx en portal som Garnisonskirken, Sct. Michaelis Kirke, har da også selv en fyldig hjemmeside (www.sctmichaelis.dk). Så den nye teknologi giver også mulighed for at kommunikere kristentroen ud på helt nye måder og til mennesker, der ellers er forhindret i at lytte til kristen forkyndelse, for eksempel de kristne i en del muslimske lande. I den forbindelse er det oplagt at tage del i taksigelsen til Gud også for den nye teknologis muligheder. Så sandt de elektroniske landevindinger kan bruges til også med militære midler at skabe fred i verden, må det også her være på sin plads at sige tak til alle gode gavers giver. Samlet set kan en luthersk kristen fuldt ud tage del i den taknemmelighed til Gud, som også det pavelige dokument giver udtryk for. Ligesom han kan takke Gud for den beskyttelse, han giver ved at sende sine engle som sine tjenere og vores beskyttere. Dér hvor det bliver problematisk er, hvor mennesker tiltager sig en magt, som kun Gud har og hvor engle eller andre væsener gøres til genstand for bønner. Også dette er forbeholdt Gud selv. Gabriel har ikke et bestemt køn Ved diverse arrangementer er der også blevet spekuleret i, hvorvidt Gabriel var en han eller en hun. Disse spekulationer søger oftest deres oplysninger andre steder end i de bibelske tekster. Som lutherske vil vi dog også her bruge Bibelen som øverste norm. Her nævnes Gabriel to steder: I Daniels bog i det Gamle Testamente og i Lukasevangeliet i det Ny Testamente. Hos Daniel fremtræder Gabriel i en mands-skikkelse og hos Lukas omtales Gabriel blot som "englen". Dette giver et billede af et væsen, som er anderledes end et menneske og derfor ikke bundet til et bestemt køn. Men traditionelt omtaler man i luthersk tradition Gabriel med "han" bl.a. pga. analogien med en mand i Daniels Bog. Endelig er det jo også muligt at deltage i Gabrielfesterne, idet man opfatter Gabriel rent symbolsk uden at lægge noget religiøst indhold i. Som figur udgør Gabriel alt det, som knytter os sammen i våbenarten. Enhver kan lægge det ind i symbolet, man ønsker. Englen kan symbolisere sammenholdet, den faglige stolthed, den indbyrdes beskyttelse, man yder hinanden under udsendelse og meget mere. Alene i disse gode værdier ligger der grund nok til at fejre det samlende symbol for alt dette. At vi så er nogle, der oven i købet tror på noget så luftigt som engle tja det kan man jo så bare tage som en kuriositet! Idrætsdagen 2006 Telegrafregimentets idrætsdag blev igen i år afviklet af Fredericia Garnisons Idrætsforening (FAGI) og stedet var igen Vingsted, som er perfekt til dette formål. Vejret kunne være bedre, men det høje deltagerantal og den store sportsånd, der blev udvist, var helt fantastisk. Resultaterne fra dagen og de mange billeder, der er tilbage efter en kritisk gennemgang, kan ses på FAGI's hjemmeside TELEGRAFEN 13

13 Den 1. juni kunne regiments- og skolechef oberst Ib Johannes Bager indsætte en ny bataljonschef for 2. Uddannelsesbataljon/Telegrafregimentet. Det blev en kvinde og det er første gang, det er sket, men ikke nok med det - historisk er det også, at obersten indsatte netop Susanne Bach Bager - sin kone. Af Leon Lindhom, redaktionen. Det var ikke en helt almindelig overdragelse, der blev foretaget den første dag i juni måned, hvor vejret antydede, at sommeren nu er på vej. Oberstløjtnant Ove K. Hansen (OKH) der har været bataljonschef for både 3. Telegrafbataljon (3 TGBTN) og også for 2. Uddannelsesbataljon (2 UDDBTN), stod foran sine folk, som så ofte før, men hans tale var en afskedstale. Det var tid, for OKH skulle sige farvel til soldaterne i enheden. Som ventet blev det kun pæne ord og jeg tør godt sige, at pæne ord også går den anden vej. Aldrig før har jeg mødt en bataljonschef, der har været så vellidt af alle ansatte på alle niveauer under sig. Der lyder kun rosende og flotte ord om OKH, uanset hvor man spørger sig for. Efter afskedstalen og den sidste tilretning af paraden kunne OKH vende sig bort og afvente regimentchefens ankomst. Regiments- og skolechefen tager over Oberst I.J. Bager ankom som aftalt og gik som traditionen sig byder hen og 14 TELEGRAFEN

14 fratog OKH kommandoen, men ikke uden en varm, venlig, velment og meget rammende tale og tak til OKH for det store arbejde, han har lagt i byrden som bataljonschef for to bataljoner. Oberst I.J. Bager sagde følgende: "Til dig Ove, vil jeg sig tak for en stor og flot præstation. Selv om du meget tidligt i din karriere som bataljonschef blev konfronteret med den meget vanskelige opgave, at skulle lede to bataljoner, så må jeg konstatere, at du har klaret de vanskelige odds med bravour. Jeg ved, at det har fordret en stor og ekstraordinær indsats, så derfor er det egentlig med glæde, at jeg nu forhåbentlig fra i dag er i stand til at give dig langt bedre vilkår for din opgaveløsning". "Du skal have stor tak for din indsats. Jeg ønsker dig al held og lykke med det fortsatte virke som chef for 3 TGBTN og med disse ord fratager jeg dig kommandoen over 2 UDDBTN". Hvem har kommandoen her Herefter kom det historiske øjeblik. Oberst I.J. Bager kaldte oberstløjtnant Susanne Bach Bager frem og kommanderede hende "omkring". Herefter sagde oberst I.J. Bager: "Lad mig hermed fremstille oberstløjtnant (OL) Susanne Bach Bager som den nye chef for 2 UDDBTN. OL er kendt af mange i bataljonen fra hendes tidligere virke ved regimentet, bl. a. som KC i 3 TGBTN. OL kommer fra en stilling som Chef for Økonomiafdelingen i HOK og har desuden en fortid som bl.a. souschef i Forsvarsministeriets Departements 1. kontor. OL har desuden det ganske særlige fortrin, at hun er gift med regimentschefen, hvilket selvfølgelig betyder, at hun nyder hans særlige bevågenhed, men at dette også stiller særlige hårde krav til hende og dermed til jer". "Omkring" Oberst Bager fortsatte: "Kære Susanne. Du og jeg skriver i disse sekunder Danmarkshistorie. Jeg ved, at du har glædet dig utrolig meget til den nye stilling som chef for 2 UDDBTN, en opgave som jeg ved, at du er endog særdeles kvalificeret til. Jeg er sikker på, at du vil få en dejlig tid sammen med dine meget dygtige og loyale medarbejdere. Selv om du egentlig ikke har særligt behov derfor vil jeg alligevel ønske dig al held og lykke med den forestående opgave". "Kære hustru, det er med en dyb og inderlig glæde, at jeg hermed overdrager dig kommandoen over 2 UDDBTN/ TGR". Hvortil oberstløjtnant og ny bataljonschef Susanne Bach Bager kunne svare højt og klart: "Jeg tager kommandoen". Hermed skrev de to, oberst I.J. Bager og hans hustru Susanne Bach Bager Danmarkshistorie, der vel ikke rigtig kan overgåes - kun måske tangeres. Hvem der så har kommandoen hvornår, må være under privatlivets fred, men dette er aldrig set lignende i Telegrafregimentets - eller i Danmarkshistorien. Ingen tvivl om, at det var en dag, der er gået over i historien og mon ikke obersten og oberstinden skal lægge ører til enkelte rygter og lidt "smaltalk" omkring dette, men helt ærligt, så tror jeg ikke, det gør dem noget. Soldaterne på Ryes Kaserne er i hvert fald meget glade for at se Susanne på kasernen igen. Mange kan huske hende fra hendes tid som konstabelelev i 76, sergent i 77 og senere som ung officer i 82 til 87 og som kompagnichef igen i 88 og fra dem alle skal der lyde et: "Velkommen hjem Susanne". >>> TELEGRAFEN 15

15 Bag om Susanne B. Bager Oberstløjtnant Susanne bach Bager er den nye bataljonschef for 2. Uddannelsesbataljon. Af Leon Lindholm, redaktionen. Susanne Bach Bager er tilbage på Ryes Kaserne igen, hvor hun startede i nu som bataljonschef. Hun er født i juli 1956 og ja hun fylder dermed 50 år i denne måned. Susannes familie er fra Randers og hun er opvokset i Jylland. Hendes rolige og afbalancerede sind og væremåde siger det. Mere præcist er hun opvokset i Vejle, hvor faderen fik job som el-installatør. Her foregik skoletiden også og den matematiske studentereksamen blev taget på det gamle Rødkilde Gymnasium i Vejle. Den militære karriere Susanne siger: "I 1976 var jeg så træt af stillesiddende teoretisk uddannelse og tænkte at et par år i Forsvaret kunne ændre på dette. Så kunne jeg bagefter studere mikrobiologi, biokemi eller tilsvarende indenfor forskning - men sådan er det ikke helt gået". Susanne startede som konstabelelev i 1975 og i 1976 gik turen til sergentskolen i Høvelte. Tilbage til 3. Telegrafbataljon (3 TGBTN) som sektionsfører frem til tiden som kadet på Hærens officersskole (A-officersuddannelsen) Tilbage igen på Ryes Kaserne som næstkommanderende og senere operationsofficer ved 3 TGBTN og senere signalof- ficer ved Jyske Division i Fredericia. I igen på bænken for at få den videregående uddannelse og så tilbage til Ryes Kaserne og 3 TGBTN - nu som kompagnichef og kaptajn. I tiden frem til 1993 blev det til tjeneste som operations- og efterretningsofficer i Fredericia og i Tønder. Fra 1993 til 1996 Staff Officer Signal Planning ved COMLANDJUT i Rendsburg i Tyskland og herefter et par måneder på Hærens Signalskole, før det igen blev en tur på videreuddannelse. Denne gang ved Forsvarsakademiet. Fra 1997 til 1999 var Susanne sagsbehandler i Planlægningsstaben i Forsvarskommandoen og i 1999 kom så skiftet til Forsvarsministeriet frem til De to sidste år som souschef. I 2003 gik turen så til det jyske, nærmere betegnet Karup og Hærens Operative Kommando, hvor Susanne var chef for Økonomiafdelingen frem til maj måned, hvor tiden var kommet, at der skulle pakkes sammen for igen at vende tilbage til Fredericia - nu som bataljonschef. Mere og tiltrængt fritid Privat er Susanne gift med Ib - der er ansat i Forsvaret. Hun har datteren Louise på 22 år fra første ægteskab. Louise læser til lærer i Odense og ellers tæller husstanden også den 15 år gamle kat "Fie". Med jobbet i Fredericia er der nu 3½ time mere til rådighed i døgnet og det kan være hårdt tiltrængt for Susanne, der er en meget aktiv kvinde. Fritid har der ikke været meget af de seneste par år, men det skal der nu ændres på. En af de ting der skal bruges mere tid på er et netværk af kvindelige ledere, i det private og offentlige kaldet "ZONTA", der har ca. 800 medlemmer i Danmark og afdelinger i 43 lande. Det har til formål, at fremme kvinders vilkår og det brænder Susanne meget for. Susanne har planer om at træne mere, læse mere og så genoptage yogatræningen, samt mindst en uge om året skal der gerne dyrkes alpin skisport. Ellers er Susanne meget til aktive fridage, et bredt udvalg af kulturelle tilbud og kvalitetstid. Tid med venner og familie sættes også meget højt og når der er et par sammenhængende fridage, så bruges de gerne i sommerhuset på Fanø, hvor naturen er lige uden for døren og der er "højt til loftet", men vandreture med oplevelser kan også afløses af en tyk bog (skønlitteratur eller relevant faglitteratur), fødderne smidt op, et lunt tæppe, lidt til den søde tand og en kop kaffe. Feriestederne har der været mange forskellige af, men især er der en stor glæde ved det franske Alsace, hvor turen også går til i år sammen med venner der har samme interesser for området. Systematiske Susanne Susanne er god at arbejde sammen med og hun forventer, at de opgaver hun deler ud, bliver løst i passende kvalitet. Hun bruger alle sine folk efter deres evner og kompetencer, hun kræver meget, men går gerne foran og viser vejen. Hendes rolige sind, tror jeg egentlig kan tilskrives hendes systematiske sans. Susanne har nogle helt specielle evner til at nedbryde store og komplekse opgaver og problemer, på sin helt egen måde. "Hun kan skille et højhus af problemer til små værelser, der hver især er til at overse". På tilsvarende meget systematiske måde, evner hun at knække de fleste opgaver og klare dem bid for bid, for til sidst igen at samle alle svar og løsninger og stykke det hele sammen til en brugbar løsning. Susanne er lyttende, systematisk, grundig og meget effektiv og sidst men ikke mindst er Susanne god til at formulere svar, opgaver, feedback med mere, rettet til efter målgruppen der skal modtage beskeden. Et godt pædagogisk værktøj til at få sine budskaber ud på den ønskede måde. 16 TELEGRAFEN

16 for at se, om vi alle kunne komme ind på området med vores biler - uden at skulle bøvle med vagterne, for hvis det blev for meget bøvl, ville vi prøve at søge andre steder først. I vagten mødte jeg de to "helt nye" værnepligtige fra 1. Hærens Basisuddannelseskompagni - på deres første vagt. Det var Camilla Stephansen og Daniel Schou Jensen ("Schou"). Jeg tænkte "Det her kommer til at tage tid - med papir, vagtkommandør, og vagthavende officer - åh nej"! De to unge soldater Camilla Stephansen og Daniel Schou Jensen, skal have stor ros for at handle situationsbestemt og rigtigt på deres første vagt. Deres indsats var en del af mange, der samlet set reddede en 80 årig mands liv. To vagters indsats med til at redde 80 årigs liv En vagt der kan tænke selv De to nye vagter hører situationen og "Schou" siger til sin kvindellige kollega: "Du tager dig af buret og kontakter vagtkommandøren med flere". Jeg skrev mit navn og cpr-nr ned til hende og viste mit ID-kort. Imens blev Schou klædt bedre på. Han gav mig en lygte til låns og sagde "af sted". Han løb foran de fire biler og hver gang han mødte en bom eller port var den rigtige, ud af 15 nøgler, fremme og vupti - der var låst op. Vi fulgte efter. Ved Østporten aftaler vi, at han låser efter os og går tilbag til vagten og bliver ved telefonen, så vi kan kontakte ham. Kort efter er vagterne på banen igen, først for politi, hundevogn og senere for ambulance og redningskøretøj - nu på cykel. Alt fungerede for eftersøgningsholdet - senere redningsholdet. Vagten var ingen hindring tværtimod en utrolig stor og meget kompetent hjælp, der gjorde, at alle kunne arbejde og gøre det de skulle hurtigt - som det viste sig at være nødvendigt. Sund fornuft og godt samarbejde - og løbende med situationens udvikling blev vagtkommandøren m. fl. inddraget. Vi kender alle til at møde en vagt, en tolder eller en betjent, der kører helt efter bestemmelserne. Så kan det tage lang tid, at lukke fire biler og 10 tilfældige personer ind på et "lukket" område en mørk nat kl Men en dygtig "vagt" fornemmer, når man skal handle først og ordne papirerne senere. Af Leon Lindholm, redaktionen. 7. april om natten - min gamle far havde været væk fra plehjemmet Hyby Hus i mange timer - temperaturen er tre grader og det er trukket op til støvregn. Vi er tre sønner, der fik beskeden kl at vores demente far havde forladt plejehjemmet Hyby Hus ca. kl og siden havde ingen set ham. Politi, taxa, busser og to vagtselskaber blev orienteret og holdt udgik efter ham, men han var ikke til at finde. Hele byen blev kørt strategisk igennem uden resultat. Vi var nu fire biler og ville helst ikke give op, men hvor leder man en fredag nat? Mødet med "nattevagten" Mine brødre tog en sidste tur forbi stranden op til fælleden og mødte der en lystfisker ved navn John Skou, der luftede sin hund. De spørger om han har set noget. "Ja, måske" svarede han. "I eftermiddags gik en ældre mand rundt ude på det militære område nord for vejen, fra Skydebane Nord ned til vandet. Han gik rundt i "indendørs" kondisko - helt forkert fodtøj der - det undrede mig". Vi blev enige om at køre til kasernen, Resultatet var overvældende Lystfiskeren viste de to betjente med hunde og mig ned til stedet, hvor den gamle mand var set på stranden. Betjente og hunde finder hurtigt fodspor og ca. kl finder jeg min far i sydlig retning, ud for Nærkamphuset, liggende suget ned i ler til livet, væltet bagover ned ad skrænten med halvdelen af kroppen og hovedet suget ned i det livsfarlige plastiske Lillebæltsler, der når det er vådt, er levende som kviksand, bare med et mere ondt og hårdt favntag. Han var forkommen, meget nedkølet men i live. Ambulance og redningshold blev tilkaldt via politiradioen. Det var igen her, at vagten viste sin kunnen og terrænkendskab - han viste også dem på rette vej. Jeg hoppede ud i leret og kæmpede mig ind under hans hoved, fik lavet frie luftveje og fjernet det værste skidt med mine egne mudrede hænder. Jægeren samlede grene og små træer til at lægge ud under os i leret. >>> TELEGRAFEN 17

17 Den ene betjent, Svend Otto, hentede to stk. 10 mm tykke (20 kg tunge hver) "hundemåtter" i bilen og afleverede hundene der (den ene af hundene var i øvrigt så ivrig for at hjælpe, at den også hoppede ud i leret og blev suget ned, men blev reddet op ved halsbåndet). I ler duer redskaberne ikke Med måtterne på plads hoppede den første betjent Svend Otto ud til os i leret - i "ben-enden". I mens samlede John Skou flere grene og den anden betjent Holger lyste for os samt holdt kommunikationen med vagterne, falck og dykkerteamet fra Kolding. Vagten viste redningsdeltagerne i stilling ved Nærkamphuset og via radioer blev hjælpen organiseret derfra. Fra søsiden kom dykkerteamet i båd, som de havde kørt til Strib og sat i der, for der er kun én vej væk og det er via vandet. Herefter fulgte et arbejde med psykisk førstehjælp, bjergning og en betjent der med de bare hænder gravede og gravede håndfulde af ler væk af alle kræfter. Foldespaden forsvandt ud af hænderne og blev suget ned i leret - Jeg tror, at der gik små tre timer, førend min far var reddet op af lerets livtag og lagt på måtterne og de indsamlede grene. Her blev han overtaget af ambulance- dykkere og redningsfolkene, der surrede ham fast på en transportbåre. Kampen mod uret og kulden blev sværrere og kræfterne tydeligvis færre. En begyndende svag regn kølede os endnu mere af og med regn på Lillebæltsleret sker der jo mærkelige ting, for leret bliver nærmest levende og svulmer op - men vi var på vej væk - godt for det. Seks mand bar de min 80 årige far ned til båden på stranden - og jeg fulgte med uden sko, strømper og bukser - det tog leret. Falckdykker i vandet Sejlturen kunne begynde og med den - mere kulde. Bølgerne skyllede ind over os i båden. Jeg lagde mig op foran, for at dække af for vandet, der slog ind. Tiden blev knap og modet svandt. Min far begyndte så småt at give op - han ville bare ha' lov til at sove. Nu skulle alt bare foresætte lige så heldigt, for det er ikke hverdagskost for en 80 årig at være suget fast i iskoldt ler i næsten 10 timer og så bagefter sejle på åbent vand ½ time. - Og så skete det. Det der ikke måtte ske, svaghedstegnene blev tydelige og en opgiven var på vej- det var for koldt - BÅDEN GIK I STÅ - den fik motorstop. De to dykkere fra falck gjorde tegn og hoppede i vandet, svømmede indtil de kunne bunde, hver med sit tov i hænderne. Herefter løb de sidste 600 m i vandet med båden og os i - på slæb. Skal der siges noget positivt her, så må det være min fars ord: "Det var da på tide I stoppede med at sprøjte med vand - tak for det." På stranden ventede en ambulance med to falckfolk og min datter der er sygeplejerskestuderende. De klippede tøjet af min far og vi fik nye rene og varme tæpper på. Den "gamle" var nu meget kold og meget træt. Jeg græd af glæde, chok, udmattelse og træthed. Nu var vi i gode hænder og så måtte tiden gå - det værste bøvl var overstået. På sygehuset i Middelfart blev der arbejdet hurtigt og endelig - endelig var der en kop kaffe til os. Her stod hele familien samlet og tog imod. Kl var den gamle i god behold og trods en meget lav kropstemperatur, kunne han smile og efter yderligere lidt tid genkende os igen - og så var det tid for ham til at få en lur, mens han fortsat blev gjort i stand og varmet op. Tak til jer alle Mine brødre, familien og jeg er selvfølgelig mere end glade for, at Vor Herre på alle måder viste os den rette vej, med de rigtige mennesker på rette tid og sted i denne uhyggelige stund. Senere har jeg hørt, at de to betjente kasserede alt, hvad de havde haft på og i brug. De havde også sørget for at aflevere nøgler og ure samt lygten til vagten (undskyld den så ud som den gjorde). De to hundemåtter sad suget fast i leret, sammen med tøj og sko - og især med den ene hund var der mange timers arbejde med at få ler ud af pelsen, men også politibil og ambulance har taget mange timer at få klar igen. Da jeg kom hjem måtte jeg bruge tre timer på at få mudderet vasket ud, men Jeg kunne ikke sove og måtte sætte mig hen og skrive mig ud af dette. Og her sidder jeg lige nu, lørdag formiddag kl og tænker på hvordan det hele var gået i nat, hvis ikke alle havde gjort, som de nu gjorde. En stor tak til to "nye" vagter Camilla Stephansen og Daniel Schou Jensen fra 1. Hærens Basisuddannelseskompagni/ 2. Uddannelsesbataljon, der ikke kun var uddannet til at gøre det de skulle, men også til at tænke selv. Papirarbejdet nåede jeg aldrig at få ordnet i vagten, men det må jeg klare med sikkerhedsofficeren senere. En stor tak til de to betjente Holger og Svend Otto - og deres to hunde. En stor tak til lystfiskeren John Skou, som holder øje med området, hvor man kun bør færdes med stor kendskab til naturen og dens uhyggelige sider. Tak til de tre fra Falck - ambulance og redningkøretøjerne - og tak til dykkerne fra Kolding. Samlet set gjorde alle "bare" det de skulle, men gjorde det til et 13-tal. Fremtiden I dag har min far det godt og kommunen har lovet at sikre ham bedre, så vi glæder os til at høre fra ældrechefen Lone Rasmussen, der nu vil se på alternative placeringer og evt. GPS-overvågning. Telegrafregimentet kender til problemet da det før er sket, at en praktikant og en værnepligtig er gået forkert og også er havnet i Lillebæltsleret. Det hjælper nok ikke meget at spærre området af, men det har været på tale, at man vil anskaffe nogle måtter, remme bælter, et par feltflasker til vand (til at drikke eller evt. rense sår og injektionssteder) og evt. en natkikkert, som kan opbevares i vagten, hvis en lignende situation skulle ske igen. Telegrafregimentet vil også se på skiltningen, for at advare endnu mere om det uhyggelige ler, som faktisk kun findes i disse mængder på dette sted i Danmark. Lillebæltsleret har i øvrigt en speciel egenskab til at kunne svulme op ved regn, hvordan det foregår ved jeg ikke, men det betegnes som farligere end kviksand og mere uberegneligt, fordi det kan skifte konsistens og findes i de mængder som det gør. I et bælte på ca m kommer leret op fra undergrunden og ud af skrænten nedenfor Nærkamphuset og der fortsætter det helt ud i vandet. Siv og græs slører kanten, så man ikke lige kan se, hvad det er - og kan man se leret, kan man ikke på forhånd forstå, hvilke kræfter der ligger skjult under denne uhyggelige rolige overflade. Om sommeren kan der i perioder være skorpedannelse på leret, hvilket gør, at man faktisk kan komme et stykke ud i leret, men bryder skorpen, så tør jeg ikke tænke på, hvordan det vil være muligt at redde nogen ind. Tak til alle der har hjulpet og bidraget til, at det hele gik godt. Jeg håber, at vi i fremtiden måske kan undgå flere uheld i denne del af Danmarks værste, men meget imponerende stykke natur. TELEGRAFENS LÆSERE - får 15 % rabat på alt ved Burger King. Der gives kun rabat til indehaveren af ID-kortet. Snaremosevej 180, Fredericia. Tlf.: Gælder ikke tilbud. 18 TELEGRAFEN

18 På øvelse i Afrika Popgrupper reklamerer eksempelvis med: "D.A.D. on World Tour" eller "Rolling Stones Europe Tour. I Danmark kan DCMKMP med rette kalde deres indsættelse i forbindelse med NATO Response Force (NRF) for: "DCM on tour" og et beskedent "again" kan vel uden overdrivelse tilføjes. Af seniorsergent Allan Poulsen, Danish Deployable Communications and Information Systems Module A, 1st NATO SIGNAL BATTALION. (DCMKMP) Forberedelser til en Afrika tur Det kan være en god idé, at være forberedt på alt. Omstillingsparathed - kaldes det i vores system og særligt i vores kompagni, kan det være en god ide. Kompagniet deltager i NRF store øvelse Exercise Steadfast Jaguar på Cap Verde øerne. Øvelsen afvikles uden det normale nationale set up og dermed med de muligheder, som bl.a. sanitetsstøtte til enheder der er udsendt i mission udenfor Danmarks grænser. Ikke dermed sagt, at der ikke er mulighed for sanitetsstøtte til kompagniet, hvis behov herfor opstår, for naturligvis har øvelsen fuld sanitetsstøtte med til brug for alle øvelsesdeltagerne, men den korte og direkte vej har kompagniet ikke. For at imødegå mulige problemer, har På øvelse i Afrika - det kræver medicin og solcreme. Men hvad er hvad - og hvordan virker det? kompagniets forsyningssektion forud for øvelserne allieret sig med afdelingssygeplejerske Lillian Kolmos fra infirmeriet i Fredericia. Afdelingssygeplejersken har en vidtgående og lang erfaring i, hvad udsendte enheder kan have brug for under udsendelser langt fra den nationale støtte. Det er opbygget fra hendes mange udsendelser i internationale missioner. Efter kontakten initierede Lillian Kolmos opbygning og pakning af et mindre "håndkøbs apotek", som kan være medvirkende til at afklare de første skadesvirkninger. I pakningen er der endvidere en oversigt udvisende, hvad de enkelte produkter kan anvendes til og imod. Afdelingssygeplejersken har udarbejdet en manual der fortæller om medikamenterne anvendelse, bivirkninger samt øvrig god og nødvendig viden. I pakningen er der endvidere forbindinger, plastre, pincetter, sakse, engangssprøjter og kanyler. Der er varme eller kuldeafvisende overtræk til forebyggelse af chok. Øjenskylle midler ja kort sagt en god og meget anvendelig pakning for kompagniet under indsættelsen langt fra Danmark. DCM's forsyningsbefalingsmand oversergent Jan Hjortebjerg kontroller det udleverede håndkøbsmedicin forud for afrejsen til Cap Verde i Afrika. At Cap Verde øerne kan virke eksotisk og dragende på mange soldater, særligt under en øvelsessituation som kompagniets, er naturligt. Men da kompagniet ikke nødvendigvis skal på "badeferie" kan det forventes, at en stor del af personellet vil skulle opholde sig i den stærke sol, som vil blive forstærket af den breddegrad, hvorpå øerne geografiske er placeret - "kun" 18 grader fra ækvator. For at undgå forbrændinger og lindre eventuelle skader udleveres der en pakning til hver mand bestående af solcreme med høj solbeskyttelsesfaktor, aftersun creme og læbepomade. Endvidere udleveres håndrens således, at enkeltmand kan desinficere sine hænder i situationer, hvor håndvask ikke er mulig. De som er vant til rejse til fremmede himmelstrøg ved, at insektbid kan være meget ubehagelige og ofte lægekrævende, derfor udleveres der også insektspray til forebyggelse og afværgelse af de største gener. Således forberedt - og meget godt hjulpet af Lillian Kolmos - har kompagniet forsyningssektion igen forberedt kompagniet til at kunne deltage i en indsættelse i NATO regi. Fakta om DCMKMP Danish Deployable Communications and Information Systems Module A, 1st NATO SIGNAL BATTALION, i daglig tale benævnt "DCM" er en del at NA- TO s strategiske signalkapaciteter der operationelt er underlagt 1st NATO Signal Battalion, som er garnisoneret i Maastricht, Holland. Administrativt støttes DCM af 5. Telegrafbataljon, der er signal disponeringsenhed under Hærens Operative Kommando (HOK). DCM er til dagligt garnisoneret i Haderslev. Enheden består af 58 normer, som alle er særligt uddannet med henblik på, at kunne indsættes i signalopgaver under NATO kommando. DCM har i perioden 2004 til dato været udsendt to gange som signalansvarlig for kommunikationen ved ISAF hovedkvarter i Kabul, Afghanistan. Kompagniet har i løbet af efteråret 2005 og begyndelsen af 2006 for alvor begyndt forberedelserne til deltagelsen i NRF 6, der skal afsluttes med nok den vigtigste NATO øvelse igennem de sidste mange år på Cap Verde øerne i perioden 14 til 29. juni Kompagniet er deployeret i tiden 22. maj 12. juli Cap Verde er en øgruppe bestående af 10 store og 4 små øer. En tidligere portugisisk øgruppe beliggende 250 kilometer stik vest for Senegal i Afrika. TELEGRAFEN 19

19 Fyldes helt - tak. En tung bil Mange siger at Volvo er en tung bil at køre i og at den bruger meget benzin. Der er andre der har større problemer hvad det angår. LAL Byen for alle - det en om'er! Vi er mange, der er glade for Fredericia og det er ikke uden grund, men ikke alle entreprenører, der arbejder for kommunen, er lige dygtige til det de skal gøre. På det seneste er byens gågader pløjet op på kryds og tværs. Det har betydet forringelser for svagseende og blinde. Vi har på kasernen nydt stor glæde af vores telefonvagter. De to stillinger blev i mange år besat af Benny og Mogens, der begge er helt blinde. Derfor lægger jeg ekstra mærke til, de røde "lede striber", som blinde og svagtseende kan følge med deres stok rundt i byen. Nu er de ikke mere striber, men fliser med "røde" streger kastet tilfældigt rundt i byens gader. Vi må ikke håbe, at en blind prøver at følge det, der før gav dem hjælp, for som de ligger nu, kommer blinde og svagtseende ikke ret langt. LAL Rigtigt og helt forkert. Det en om'er! Se godt ud Af Leon Lindholm, redaktionen. Vi kender det alle - en sælger vil fortælle om noget helt nyt og man tror ikke - ja gider næsten ikke høre på alt det fine, der kan siges om nye produkter, men teknologien skaber af og til noget sensationelt - det måtte jeg sande en dag, hvor jeg besøgte Fredericia Autopleje på Egeskovvej, for at få maskinpoleret en lille ridse på regimentschefens bil. Michael Teut, der har virksomheden, fortalte meget og stolt om et nye vidundermiddel til forsegling af ruderne. Det skulle være så fantastisk, at man næsten ikke mere skulle bruge sprinklervæske eller vinduesviskere. Jeg lød nok ikke særlig interesseret, men det gjorde bare, at Michael stædigt blev Sidste stik Af Leon Lindholm, redaktionen. Udstikkerne fra Forsvarets Personeltjeneste, Torben Pedersen, Richard Møller Andersen og Kjeld Rosendahl kan fortælle følgende nyt: Deres mailadresser efterlyses ofte, så her bringes de: FPT-PF338 Pedersen, Torben; FPT-PF349 Rosendahl, Kjeld; FPT-PF336 Andersen, Richard Møller. De tre udstikkere vil i fremtiden være at træffe i henholdsvis Haderslev og Fredericia på bestemte forudvalgte og aftalte datoer, udover de dage hvor de har personelsamtaler og rullemøder. Personellet vil have mulighed for at banke på døren og tale med os under fire øjne. Kompagnichefer og alle andre er også velkommen til at stikke hovedet ind og spørge, hvis der er noget vi kan hjælpe med. Der sker jo meget nyt i FPT og vi er her ikke kun for konstabler og befalingsmændenes skyld. Vi servicerer dem, men arbejder sammen med alle personelfgrupper. Kjeld Rosendahl: Jeg vil fremover komme til Ryes Kaserne i Fredericia den sidste onsdag og torsdag i hver måned - således: ved og bilen fik til sidst en gratis smagsprøve af det nye vidundermiddel på forruden, siderudderne og spejlene. Det virker rigtig godt Jeg takkede og tænkte ikke mere over det førend et par dage efter, hvor jeg var ude at køre i rigtig møjvejr. Vandet på ruderne nærmest sprang af. Når bilen var i fart prellede hver en dråbe af ved hjælp at vindmodstanden. En uge efter - en måned - ja, nu to måneder efter, virker det stadig. Forsvarets Mercedes GD'er m. fl. kunne have godt af en sådan tur og personligt er jeg ikke i tvivl og har fået behandlet vores biler derhjemme. Produktet har en virkningstid på et år eller km og falder effekten efter et halvt år med hyppige bilvask og kemikalier på ruderne, kan man lige polere ruderne op med rent sprit og vupti - så ser du godt ud igen. Uge- 26, 35, 39, 43, 48 og 4(2007) Stedet: Bygning 13, rum 124 (midt i bygningen) fra kl Richard Møller Andersen: Jeg vil fremover komme til Haderslev Kaserne onsdag og torsdag i følgende uger: 25, 28, 33, 38, 43 og 47. Sted vil tilgå senere. Torben Pedersen: Jeg vil fremover komme til kasernerne i Fredericia og Haderslev efter Jeres behov. Det kan være en dag i kvartalet i Haderslev og en dag i Fredericia. Tid og sted tilgår fra gang til gang via mail, eller på anden vis. MALING OG GREJ HØJDEPUNKTET Egeskovvej Fredericia Tlf.: KREATIV KU LØR FOR MID LING Åbningstider: Mandag til fredag Lørdag TELEGRAFEN 21

20 ningen i de to lande ikke optrappede den allerede eksisterende og eventuelt eskalerende konflikt. Det var derfor vigtigt for os at have for øje, at der var tale om en fredsstøttende operation og at vi ikke blev udsendt for at udføre decideret krigsførelse. Vi skulle således altid være upartiske "med stort U". Militærpolititet med de røde baretter var med i uddannelsen og de rettede flittigt på soldaterne - senere afprøvede de soldaterne ved at spille uromagere. Missionsorienteret uddannelse Indføring til fredsstøttende operationer Man udsender ikke værnepligtige soldater til fredsstøttende eller fredsskabende operationer - de skal have lidt mere uddannelse, før det er helt forsvarligt at udsende dem. Men hvorfor ikke vise dem ved øvelsesaktivitet, hvad den del af en soldat arbejde går ud på? Af menig D.H. Røjtburg 1. Hærens Basisuddannelseskompagni/2. Uddannelsesbataljon. Uge 15 udgjorde en helt særlig og udfordrende uge for os HBU-soldater i 1. Hærens Basisuddannelseskompagni (1 HBUKMP) ved Telegrafregimentet på Ryes Kaserne. I denne uge deltog vi i en anderledes, men meget realistisk, lærerig og på visse punkter meget krævende øvelse. Kompagniet drog af sted til et øvelsesområde på Fyn for at gennemføre modulet: Indføring til fredsstøttende operationer (IFO/BIFU/BEV) med mere. Modulet udgør en integreret del af Hærens Basis Uddannelse, men adskiller sig dog på en række punkter fra resten af uddannelsen. I grove træk kan formålet med denne del af uddannelsen beskrives som et kort indblik/indlevelse i en dansk soldats hverdag ved en udsendelse til et af verdens mange brændpunkter (derfor overskriften "Missionsorienteret uddannelse"). Vi HBU-soldater skulle nu for første gang udsendes til et uropræget område og gøre brug af nogle af vores mange militære færdigheder. Danmark opdelt i to Nogle dage forinden havde vores kompagnichef (KC) informeret kompagniet om den forestående opgave. Kort fortalt var scenariet, at FREM- MEDLAND (Danmark) efter en længere borgerkrig var blevet inddelt i to selvstændige og uafhængige dele: Vestland og Østland. Den nærmere grænsedragning var endnu ikke vedtaget af FN, men en linie gennem Fyn udgjorde på dette tidspunkt en såkaldt "zone of separation". I dette område var situationen særlig tilspidset, da befolkningen her var delt, hvoraf nogle sympatiserede med Vestland og andre med Østland. Vi skulle nu indsættes i dette område på et mandat givet af FNs sikkerhedsråd. Formålet med operationen var ikke at bekæmpe nogen specifik militær fjende, men derimod at skabe stabilitet og sikkerhed i området, således at civilbefolk- Her taler man engelsk I den forbindelse blev krigens love gennemgået og vores mandat blev også samtidig præciseret. Disse var to helt essentielle forudsætninger for at gennemføre opgaven med et tilfredsstillende resultat. KC præciserede afslutningsvis, at vi ville være under en udenlandsk ledet kommando, som dog kort tid efter ville overlade kommandoen til os. Under hele øvelsen var arbejdssproget derfor engelsk, hvilket også viste sig at være lidt af en udfordring for de fleste af os. Efter en kort gennemgang af de såkaldte "rules of engagement/conduct" for operationen, drog vi af sted til camp "Hawk" vores "base of operation" gennem hele forløbet. Denne virkede ikke af ret meget, da vi ankom. Den havde mere karakter af en feriekoloni. Efter et par timer var billedet dog et helt andet. Kompagniet havde omdannet denne til en velfungerende og sikker camp med patruljer, en hovedvagt samt mobile og faste checkpoints og alt hvad dertil hører. Vi skulle nu på skift udføre mobile checkpoints, patruljere i området samt have vagttjeneste i campen. Konstablerne i kompagniet samt militærpolitiet deltog som momenter og repræsenterede på denne måde civilbefolkningen i det meget uroprægede område. Det skulle dog hurtigt vise sig, at civilbefolkningen var splittet og dermed i besiddelse af et stort had til hinanden. Ydermere var et mindretal af civilbefolkningen også i besiddelse af et efter danske forhold meget tilspidset temperament og udviste samtidig en særdeles hadefuld adfærd over for de udenlandske soldater i området. Ved de mobile checkpoints afvæbnede vi med stor succes civilbefolkningen for våben og euforiserende stoffer. Denne kontrol skulle udføres med meget stor agtpågivenhed og præcision. Faren for små konstruerede sprænglegemer (lureminer/bombeangreb) og voldelige angreb mod os soldater lurede altid lige om hjørnet. Ikke alle i civilbefolkningen havde forståelse for og accepterede vores tilstedeværelse. Derfor var sikkerhedsforanstaltningerne meget skærpede under udførelsen af vejkontrollen, hvilket civilbefolkningen ikke altid udviste forståelse for. På den anden side blev det fremhævet, at vi sol- 22 TELEGRAFEN

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke:

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: 1 Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: Af Svend Aage Nielsen. Forløb efter salmeblad: Præludium-indgangsbøn-94-kollektlæsning-104-- forløb på prædikestolen. Apostolsk velsignelse. Solo:

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00

Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00 Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00 Salmer: 94-119- 120/ 104-121 Tekst: Luk 2,1-14 Og det skete i de dage, at der udgik en befaling

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor?

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor? Fadervor Trosbekendelsen beskriver, hvordan Gud kommer til os. Man kan sige, at bøn handler om det modsatte: Vi kommer til Gud. (Selvom Gud faktisk også kommer til os, når vi beder!) Da Jesu disciple spørger

Læs mere

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden.

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden. Alle Vores hjerter på et guldfad Vilkårene blev for ringe Vil du med ud at gå en tur Vil du med ned til stranden Vi var kun os to Vi var kun os ti tilbage Vi var kun os tre til ceremonien Vi var en familie

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

På en og samme tid drømmer man, og frygter, at man ikke kan indfri den andens drømme, eller for den sags skyld sine egne.

På en og samme tid drømmer man, og frygter, at man ikke kan indfri den andens drømme, eller for den sags skyld sine egne. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 22. marts 2015 Kirkedag: Mariæ bebudelse/a Tekst: Luk 1,26-38 Salmer: SK: 106 * 441 * 71 * 72 * 80,1 * 9,7-10 LL: 106 * 71 * 72 * 80,1 * 9,7-10 Der findes

Læs mere

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Salmer: Hinge kl.9: 458-462/ 467-37,v.5-671 Vinderslev kl.10.30: 458-462- 178/ 467-37,v.5-671 Dette hellige evangelium

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013

Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013 Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013 Deres kongelige højheder, formand for Folketinget, ministre kære pårørende og ikke mindst kære hjemvendte! Hjemvendte denne flagdag er jeres dag.

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 11.s.e.trinitatis Prædiken til 11. søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 18,9-14.

Bruger Side Prædiken til 11.s.e.trinitatis Prædiken til 11. søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 18,9-14. Bruger Side 1 27-08-2017 Prædiken til 11. søndag efter trinitatis 2017. Tekst. Lukas 18,9-14. Vi sammenligner os med hinanden. Måske går vi ikke ligefrem i Kirken og gør det, vi gå på de sociale medier.

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015.docx 30-08-2015 side 1. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015. Tekst: Luk. 10,23-37.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015.docx 30-08-2015 side 1. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015. Tekst: Luk. 10,23-37. 30-08-2015 side 1 Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015. Tekst: Luk. 10,23-37. En kollega sagde engang noget, som jeg kom til at tænke på, da jeg skulle forberede prædikenen til i dag over den barmhjertige

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Læs mere om uddannelsen på www.brs.dk Katastrofeberedskabet kom med i forreste linje

Læs mere om uddannelsen på www.brs.dk Katastrofeberedskabet kom med i forreste linje Jeg glæder mig rigtig meget til nu at komme i praktik og bruge de værktøjer, vi har fået og ikke mindst til at få lov at styre nogle operative indsatser. Læs mere om uddannelsen på www.brs.dk Katastrofeberedskabet

Læs mere

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS FADERVOR Den vigtigste kristne bøn er Fadervor. Det er en bøn, som Jesus lærte sine disciple. I den bøn bliver det tydeligt, at vi kan bede til

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

Da Elisabeth var i sjette måned, blev englen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilæa, der hedder Nazaret, til en jomfru, der var forlovet med en

Da Elisabeth var i sjette måned, blev englen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilæa, der hedder Nazaret, til en jomfru, der var forlovet med en 1 Da Elisabeth var i sjette måned, blev englen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilæa, der hedder Nazaret, til en jomfru, der var forlovet med en mand, som hed Josef og var af Davids hus. Jomfruens

Læs mere

Tale ved begravelsen af konstabel Benjamin Davi Sala Rasmussen i Brønshøj Kirke den 2. januar 2009.

Tale ved begravelsen af konstabel Benjamin Davi Sala Rasmussen i Brønshøj Kirke den 2. januar 2009. Feltpræst Kim Jacobsen: Tale ved begravelsen af konstabel Benjamin Davi Sala Rasmussen i Brønshøj Kirke den 2. januar 2009. Kære I der er til stede, kære kolleger, kære familie! I sidste uge kunne man

Læs mere

5. søndag efter trinitatis 26. juni 2016

5. søndag efter trinitatis 26. juni 2016 Kl. 10.00 Burkal Sognehus Kl. 14.00 Tinglev Kirke Tema: Bekendelse - fornægtelse Salmer: 318, (398,) 332; 54, 345 Evangelium: Matt. 16,13-26 I dagens tekst har vi vi den ældste kristne trosbekendelse:

Læs mere

Åbningshilsen. + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.

Åbningshilsen. + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. 1 Juledag, Kristi fødsels dag I. Sct. Pauls kirke 25. december 2016 kl. 10.00. Salmer: 100/gloria og 110/402, v.1-3/77//115/439/109/ Hvad er det, der gør jul til noget særligt /111. Åbningshilsen + I Faderens

Læs mere

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Der var engang et stort slot, hvor der boede en prinsesse, en konge, en dronning og en sød tjenestepige. Lige

Læs mere

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24.

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Gud holder fest, det handler Jesu lignelse om. Men er der nogen Gud til at holde fest for os? Det er vores tids

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Kejseren bruger soldater. Gud nøjes med engle

Kejseren bruger soldater. Gud nøjes med engle Kejseren bruger soldater. Gud nøjes med engle Prædiken til 1. juledag 2015 af præst Kristine S. Hestbech I juleevangeliet hører vi om kejserens befaling og om englens budskab. Kejserens befaling var ikke

Læs mere

For jeg ved med mig selv, at livet byder på udfordringer, hvor end ikke nok så meget fromhed og tro, kirkegang, bøn og

For jeg ved med mig selv, at livet byder på udfordringer, hvor end ikke nok så meget fromhed og tro, kirkegang, bøn og Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 2. februar 2014 Kirkedag: 4.s.e.H3K/B Tekst: Matt 14,22-33 Salmer: SK: 720 * 447 * 13 * 636 * 487,7 * 34,3 LL: 720 * 23 * 13 * 636 * 487,7 * 34,3 Jesus

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke (kirkekaffe) Tema: Barmhjertighed Salmer: 745, 696; 692, 372 722, 494, 685; 614, 671 Evangelium: Luk. 16,19-31 Gudsfrygt belønnes, og ugudelighed får sin straf.

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 Kursusmappe Uge 13 Emne: Min krop Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 HIPPY HippHopp Uge13_minkrop.indd 1 06/07/10 12.03 Uge 13 l Min krop Hipp og Hopp mødes stadig hver

Læs mere

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06 Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Bataljon Gardehusarregimentet HBU Hold AUG 06 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse d. 1. september 2006 Kære Forældre og Pårørende Som chef

Læs mere

side 9 manden Portræt af formanden for Stilladsarbejdernes Brancheklub i Nordjylland

side 9 manden Portræt af formanden for Stilladsarbejdernes Brancheklub i Nordjylland StilladsInformation nr. 74 - februar 2005 side 9 manden Portræt af formanden for Stilladsarbejdernes Brancheklub i Nordjylland Navn: Jan Hugreffe Strand Bopæl: Aalborg Alder: 36 Start i branchen: 1994

Læs mere

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Uddannelsesbataljon Gardehusarregimentet Hærens Basis Uddannelse Hold Februar 2007 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse den 5. marts 2007

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Studie. De tusind år & syndens endeligt

Studie. De tusind år & syndens endeligt Studie 15 De tusind år & syndens endeligt 83 Åbningshistorie Der, hvor jeg boede som barn, blev det en overgang populært at løbe om kap i kvarteret. Vi have en rute på omkring en kilometer i en stor cirkel

Læs mere

Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække

Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 24. december 2015 kl. 16.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække Salmer DDS 94: Det kimer nu til julefest DDS 104: Et barn er født i Betlehem

Læs mere

14. søndag efter trinitatis 21. september 2014

14. søndag efter trinitatis 21. september 2014 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke Tema: Gud blev menneske for vores skyld Salmer: 751, 60; 157, 656 754, 658, 656; 157, 371 Evangelium: Joh. 5,1-15 B.E. Murillo (1670): Helbredelsen af den

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Kend Kristus. Discipelskab. Målrettet 16-18 år. Troy Fitzgerald. Unge

Kend Kristus. Discipelskab. Målrettet 16-18 år. Troy Fitzgerald. Unge Kend Kristus Discipelskab Målrettet 16-18 år Troy Fitzgerald Unge Kend Kristus Troy Fitzgerald Unge 16-18 år 3 Originaltitel: ChristWise 2013 Dansk Bogforlag Grafisk bearbejdning: Sat med: ITC Century

Læs mere

Formandsberetning Aalborg IMU 2010

Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Denne formandsberetning er opdelt i to dele. Første del vil handle om året der er gået, hvad der er sket af interessante ting i Aalborg IMU, lidt om mine tanker og oplevelser

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Studie. Ægteskab & familie

Studie. Ægteskab & familie Studie 19 Ægteskab & familie 104 Åbent spørgsmål Lav en rangordning af de elementer, du tror, er nødvendige i et godt ægteskab, hvor 1 er det vigtigste og 5 det mindst vigtige. Kommunikation Personlig

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Prædiketekst: Den fortabte søns far - Luk 15.11-24 1. maj 2011 Sognepræst, Ole Pihl

Prædiketekst: Den fortabte søns far - Luk 15.11-24 1. maj 2011 Sognepræst, Ole Pihl Indeholder: Prædiken & Konfirmandtale Prædiken: (skrevet delvist på notatform) Indledningsbøn: Herre og Gud vi beder om, at du ved din Helligånd ved dit Åndelige og levende nærvær - vil åbne vores hjerter

Læs mere

Jule-gudstjeneste ,00 - Brændkjærkirken

Jule-gudstjeneste ,00 - Brændkjærkirken Jule-gudstjeneste 241214 14.45 + 16,00 - Brændkjærkirken Prædiken af: sognepræst Ole Pihl Bibeltekster: Es 9,1-6a, Luk 2,1-14 Salmer: DDS 94 Det kimer nu DDS 117 En rose så jeg skyde DDS 120 - Glade jul

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2015. 25-12-2015. side 1. Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2015. 25-12-2015. side 1. Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14 For af den nåde er I frelst ved tro. Og det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds. De ord kan sættes som overskrift over julen. Gaven er Guds. Julen

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431

Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431 Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431 Det er sidste søndag i kirkeåret og teksten om verdensdommen kan næsten lyde som en dør der bliver smækket hårdt i. Vi farer sammen, vender

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015

Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Advent handler som bekendt om forventning. De fleste af os kan godt lide, når alt går, som vi havde forventet. Så føler vi, at vi

Læs mere

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi 10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi -følg guiden trin for trin og kom i mål 1. Find ud af, hvor du befinder dig At kende sit udgangspunkt er en vigtig forudsætning for at igangsætte en succesfuld

Læs mere

15. søndag efter Trinitatis

15. søndag efter Trinitatis 15. søndag efter Trinitatis Salmevalg 751 Gud ske tak og lov 29 Spænd over os dit himmelsejl 400 Så vældig det mødte os 321 O Kristelighed 678 Guds fred er glæden i dit sind Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt.

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 2 Tjene penge og leve godt. Det var 10:01:14:00 10:01:20:0 min drøm.

Læs mere

Fredag 3. til søndag 5. november Rosborg Gymnasium, Vejle Smågruppeleder på Event (+20 år): 175 kr.

Fredag 3. til søndag 5. november Rosborg Gymnasium, Vejle Smågruppeleder på Event (+20 år): 175 kr. Fredag 3. til søndag 5. november Rosborg Gymnasium, Vejle Smågruppeleder på Event (+20 år): 175 kr. Bøn i Bibelen Find dias på Spørgsmål Beder du? Hvis ja: Hvordan? Hvor ofte? Hvornår? Hvis nej: Hvorfor

Læs mere

Lad os rejse os og høre fra apostlens Paulus brev til romerne:

Lad os rejse os og høre fra apostlens Paulus brev til romerne: Reformationsgudstjeneste Konfirmanderne medvirker Salmer: 487, 337, 289 / 336, 29 Rom. 3. 21-26 Rødding, 13. marts 2016 Lad os rejse os og høre fra apostlens Paulus brev til romerne: Men nu har Gud vist,

Læs mere

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet 15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet Pengene eller livet det er det, det handler om i dag. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene

Læs mere

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 EM i Herning MIT 2013 Baltimore Jeg sidder på min seng her i Baltimore en solrig søndag formiddag, Det er min første rigtige fridag i 2014, ingen træning, ingen

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26. 26-06-2016 side 1 Prædiken til 5. s. e. trinitatis 2016. Tekst. Matt. 16,13-26. Den tyske forfatter og præst Wilhelm Busch skriver fra nazitidens Tyskland. Det var i 1934, da nazisterne slog til lyd for,

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Jeg bygger kirken -5

Jeg bygger kirken -5 Jeg kirken - Udholdenhed og forfølgelse Mål: At være kristen er ikke bare nemt og dejligt. Det vil koste os alt. Mange gange vil vi føle en trang til at opgive, og tit oplever vi, at andre er imod os,

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 413: Vi kommer, Herre, til dig ind på Spænd over os dit himmelsejl 448 - Fyldt af glæde 36 - Befal du dine veje 675 Gud vi er i gode hænder på Egemoses

Læs mere

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES 20 PSYKOLOG NYT Nr. 20. 2004 HISTORIE Marianne er kronisk anorektiker. I snart 30 år har hun kæmpet forgæves for at slippe fri af sin sygdom. Fire gange har hun

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 Lad verden ej med al sin magt os rokke fra vor dåbes pagt men giv at al vor længsel må til dig, til dag alene stå. AMEN Han var en samvittighedsfuld

Læs mere

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation.

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. Indledning Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. John Stott Det var en dejlig søndag morgen lige efter gudstjenesten.

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

Rollespil it support Instruktioner til mødeleder

Rollespil it support Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i grundmodulet. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Henriette og Jesper, som er i konflikt med hinanden.

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner

Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner Lørdag d. 22. september 2012 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold august 2012 indbydes

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret 23. november 2014

Sidste søndag i kirkeåret 23. november 2014 Kl. 10.00 Kl. 14.00 Burkal Kirke Tinglev Kirke Tema: Hvile hos Jesus Salmer: 403, 380, 603; 277, 430 403, 666; 66, 431 Evangelium: Matt. 11,25-30 Jesus priser sin himmelske far, fordi han har åbenbaret

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru.

Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru. Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru. Hver uge plejede han at køre ud i sit rige for at se til, at alt gik,

Læs mere

Tekster: Es 60,1-6, Matt 2,1-12 Salmer: 122 Den yndigste rose, 136 Dejlig er, 138 De hellig tre konger (mel. Østrigsk julevise), 131 Blåt vælded lys

Tekster: Es 60,1-6, Matt 2,1-12 Salmer: 122 Den yndigste rose, 136 Dejlig er, 138 De hellig tre konger (mel. Østrigsk julevise), 131 Blåt vælded lys Tekster: Es 60,1-6, Matt 2,1-12 Salmer: 122 Den yndigste rose, 136 Dejlig er, 138 De hellig tre konger (mel. Østrigsk julevise), 131 Blåt vælded lys (mel. Haumann) Så ender julen, - for nogle er den måske

Læs mere

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores Indhold 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt 14 Balance balancegang 15 Din balance 19 Den gode balance i par -og familielivet 20 Der er forskellige slags stress i vores liv 21 Nogle af par-

Læs mere

Prædiken til Juledag Bording 2014.docx Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014. Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14.

Prædiken til Juledag Bording 2014.docx Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014. Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14. Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014 Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14. Besøg fra Gud. Det er julens budskab, og det er evangeliets påstand, eller proklamation. Julen forkynder os om

Læs mere

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går.

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går. Kære Klubkammerater I tirsdags (d. 22/2) skulle jeg ha' været til Kalundborg med en arbejdskollega og sætte noget køkkenbord op, men da det blev aflyst i sidste øjeblik fik jeg mulighed for at tage tidligt

Læs mere

Missionsfesten i Brødremenighedens Danske Mission søndag den

Missionsfesten i Brødremenighedens Danske Mission søndag den Missionsfesten i Brødremenighedens Danske Mission søndag den 21.5. 2017 Beder I faderen om noget i mit navn, skal han give jer det. At bede i Jesu navn er ikke bare et tomt mantra, det er at bede i troen

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Pinsedag 24. maj 2015

Pinsedag 24. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Åndsudgydelse og fred Salmer: 290, 287, 282; 291, 308 Evangelium: Joh. 14,22-31 Helligånden kan et menneske ikke lære at kende rent teoretisk, men kun på det personlige plan.

Læs mere

"I begyndelsen var ordet," begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os:

I begyndelsen var ordet, begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os: Prædiken til 18. søndag efter trinitatis, 25/9 2016 Vor Frue Kirke Københavns Domkirke Stine Munch Da evangelisten Johannes vil fortælle evangeliet om Jesus Kristus begynder han historien på samme måde

Læs mere

Kristen eller hvad? Linea

Kristen eller hvad? Linea Forord Du er ret heldig Du sidder lige nu med en andagtsbog, der er den første af sin slags i Danmark. En andagtsbog som denne er ikke set før. Den udfordrer måden, vi tænker andagter på, og rykker grænserne

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

Arbejdsmarkedet-mit job

Arbejdsmarkedet-mit job Arbejdsmarkedet-mit job Hæren Skrevet af Jakob Dalgaard Matthiesen 9.a 4. november 2009 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse: 1. De fysiske rammer.side 3 2. Produktionsproces.side 3 3. Arbejdsfunktioner/arbejdsstyrke.side

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Røvergården. Evald Tang Kristensen

Røvergården. Evald Tang Kristensen Røvergården Evald Tang Kristensen Der var engang en pige, der ville giftes, men hun ville lige godt kun have en mand med rødt hår og rødt skæg. Omsider kom der også sådan en frier, og hun sagde ja. Han

Læs mere

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer.

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer. Dimission 2016 Kære 9. klasse Først vil jeg ønske jer et stort til lykke med eksamen. Det har for de fleste af jer været en tid med blandede følelser. Det er dejligt at have læseferie, men det er et pres

Læs mere

Studie 18. Kristen adfærd

Studie 18. Kristen adfærd Studie 18 Kristen adfærd 98 Åbent spørgsmål Enig/uenig Kristne bør skille sig ud i vores verden på grund af deres principper for påklædning, underholdning og sundhed. Hvorfor svarede du, som du gjorde?

Læs mere