Årsplan i dansk i 7. klasse KKF,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsplan i dansk i 7. klasse KKF, 2008-2009"

Transkript

1 Årsplan i dansk i 7. klasse KKF, Underviser: Susan Højgaard Jensen Årsplanen er planlagt med udgangspunkt i Fælles Mål for danskfaget herunder trinmål og fagets centrale kundskabs- og færdighedsområder: Det talte sprog (lytte og tale) Det skrevne sprog (læse og skrive) Sprog, litteratur og kommunikation Fagets CKF er er grundlaget for tilrettelæggelsen, gennemførelsen og evalueringen af danskundervisningen, således at eleverne kan: Forstå og udtrykke sig sikkert og varieret, samt eksperimentere med og argumentere om sprog, tekster og andre udtryksformer. Tilegne sig kundskaber om dansk sprog, tekster og andre udtryksformer i forskellige kommunikationssituationer og i trykte, elektroniske og andre medier. Opnå kundskaber om samspillet mellem udtryk og indhold, mellem sprog og tekster og om kommunikation. Opleve og forstå, at sproget, teksterne og de andre udtryksformer har betydning for den personlige, sociale og kulturelle identitet. I dansk arbejder vi tematisk med forskellige danskfaglige emner, skriftligt og mundtligt, derfor er årsplanen inddelt i uger. Det kan være, at vi i løbet af året bytter rundt på nogle temaer, hvis det i praksis viser sig at passe bedre. Undervisningen differentieres ikke i forhold til de valgte temaer, men i forhold til den enkelte elevs faglige forudsætninger. Det vil sige, at der differentieres i stillede opgaver og i forhold til de krav, vi forventer til løsning af disse. Særligt fokus i danskundervisningen i dette skoleår: Mundtlig dansk I mundtlig dansk arbejder vi med det flerstemmigt klasserum. Hver elev har en vigtig stemme og kan bidrage til fællesskabet og den fælles læring. Særligt i analysearbejdet af litteratur skal eleverne samtale om litteraturen på klassen og i grupper. Dette kræver, at man er i stand til at lytte til, hvad andre har på hjertet, samt at man tør udtrykke sig. Dette vil vi bl.a. øve os i gennem logbogskrivning.

2 Skriftligt dansk I skriftlig dansk arbejder vi med procesorienteret skrivning. Det vil bl.a. sige, at eleverne afleverer deres skriftlige afleveringer i dansk i to omgange. De vil ofte få mulighed for at påbegynde deres stilarbejde i dansklektionerne. Den respons eleverne får efter første udkast, kan de integrere i stilen inden den afleveres til den endelige aflevering. Eleverne skal også lære at give hinanden respons. Eleverne skal medbringe et USB-stik, hvor de kan gemme deres skriftlige arbejde, og både skrive hjemme og i undervisningen. Vi har diktat i klassen hver fjortende dag (hver anden mandag). Vi arbejder med Stavevejen ud fra eleverne individuelle staveniveau. Der arbejdes endvidere med forskellig kreative tilgange til retstavning med udgangspunkt i læringsstile. Læsning I løbet af skoleåret skal eleverne have et kursus i faglig læsning. Dette er ikke placeret i årsplanen endnu, men lægges ind i de faglige fordybelsesuger. Eleverne skal medbringe en frilæsningsbog hver mandag til læsetimen. Det er vigtigt, at de også læser derhjemme. Helt optimalt minutter om dagen. Evaluering Vi afslutter hvert forløb med, at eleverne skriver i deres logbog. Eleverne evaluerer undervisningsforløbene, sætter læringsmål og forholder sig refleksivt til deres læringsprocesser. Fokus i dansklektionerne: Mandag Tirsdag Onsdag Retstavning Læsning Tema / mundtlig og skriftlig dansk Tema/ mundtlig og skriftlig dansk Tema/ mundtlig og skriftlig dansk Tema/ Mundtlig og skriftlig dansk

3 Uge 34-39: Sagprosa Skriv en avis Blive fortrolig med avisen som genre og være i stand til at analysere og vurdere nyhedsartiklen og portrætinterviewet. Kende nyhedskriterierne og anvende dem i en nyhedsartikel. Have overblik over de forskellige nyhedsmedier. Give og modtage respons og arbejde procesorienteret med artikler. Få indblik i det journalistiske sprog og arbejdsmetoder. Vi sætter fokus på nyhedsformidling og særligt nyhedsartiklen. Eleverne analyserer og vurderer artikler, men skriver også selv nyhedsartikler. Vi sætter fokus på nyhedskriterierne og arbejder især med vinkling af artiklen og den gode historie. Eleverne introduceres til kildekritik og arbejder med sproglige virkemidler, og hvordan man i sagprosa også kan anvende berettermodellen (faktion). Vi tager udgangspunkt i Mens du skriver 4 og Mediehåndbogen for folkeskolen. Uge 36: Fordybelseuge 1: Mandag-tirsdag dansk og onsdag-fredag Minilejr i Kulhuse. Uge 40-45: Genren noveller - Kende novellegenrens karakteristika. - Gøre rede for kommunikation, komposition, fortælleforhold, fremstillingsform, tema og motiv, sprog og stil samt budskab i novellerne (blive mere fortrolig med analyseniveauerne). - Kunne perspektivere novellernes tematikker. - Få indblik i Martha Christensens forfatterskab. - Skrive noveller og få kendskab til novellens skelet. I dette forkøb arbejder vi med novellegenren. Eleverne skal blive fortrolige med genren og læse og analysere dansk noveller. Vi arbejder med kreative tilgange til analyse- og fortolkningsarbejdet og arbejder også med meddigtning. Vi tager udgangspunkt i novelleanalogien, Novelleveje for 7. klasse og læser enkelte noveller udgivet af Dansklærerforeningen skrevet af dansk teenagere. Eleverne introduceres også kort til Martha Christensens forfatterskab.

4 Uge 42: Efterårsferie Uge 46: F-uge 2 (Faglig fordybelse) I denne uge har 7. klasse om innovation og entrepenørskab. UU-vejleder Karina Meinike er med som underviser 3 dage i løbet af ugen, og vi besøger UU-vejledningen i Københavns Kommune om mandagen, hvor eleverne skal høre oplæg om innovation mv. Forløbet er tværfagligt (geografi, biologi og dansk) og vil overordnet handle om Global opvarmning. Eleverne får til opgave gennem kreativ kommunikation at oplyse KKF s elever og medarbejdere om nedsættelse af CO2. Uge 47-51: Science Fiction - Kende genren science fiktion samt genrens historiske udvikling. - Blive fortrolig med analyseniveauerne. - Kunne perspektivere tematikker og budskab til aktuelle og fremtidige problemstillinger. - Diskutere forestillinger om nær og fjern fremtid. Vi tager udgangspunkt i Mens du skriver 4 kapitel om science fiktion. Kapitlet lægger op til genreforståelse (analyse og fortolkning) og sætter fokus på skriveprocessen. Eleverne læser samtidig selvvalgte science fiktion bøger (emnekasser fra CVU står i klassen i denne periode). Vi sætter særligt fokus på genrens diskussion af samfundsmæssige problematikker aktuelle som fremtidige scenarier. Vi ser også på de fantastiske eller mystiske elementer, der er udpræget for genren. Uge 52: Juleferie Uge 2-6: Gys, gru og rammersjang (herunder gyser- og krimigenren og folkeviser og folkeeventyr) - Kende til gyser- og krimigenren, folkeviser og folkeeventyr (perspektiverende og litteraturhistorisk tilgang) - Have fornemmelse for genrernes psykologiske tilgange og virkemidler (angst, det ubevidste/bevidste/ symboler mv.). - Fornemme, hvordan en tekst kan vægge gru og spænding (berettermodellen opbyggelsen af konflikt og klimaks).

5 - Øve højtoplæsning og fortællerteknikker (fortælle egne opdigtede hårrejsende historier). Vi tager udgangspunkt i undervisningsmaterialet Højt hår og diverse materialer om folkeeventyr og folkeviser. Forløbet har en litteraturhistorisk vinkel, men tager udgangspunkt i netop de fællestræk, de valgte genrer bygger på. Vi sætter særligt fokus på fortællingens opbygning og virkemidler og skaber et (u)hyggeligt rum for højtlæsning og genfortællinger af hårrejsende historier i klassen. Vi arbejder med skriveøvelser og fortælleteknikker, og eleverne skal også skrive deres egen fortællinger inden for genrerne. Som afslutning på forløbet skal eleverne fortælle historier for de mindre elever på KKF. Vi arbejder endvidere med lydoptagelser og lyd og virkemidlers betydning. Uge 7: Vinterferie Uge : Maleri- og billedanalyse og trykte reklamer - Blive fortrolig med billedanalyse herunder farvelære, maleriets komposition og maleriets genre (fx abstrakte og naturalistiske motiver). - Få fornemmelse af forskellige kunstneriske perioders betydning i kunsthistorien: Impressionisme og ekspressionisme. - Kende til udvalgte skandinaviske kunstnere. - Kende til genren trykte reklamer (komposition, undergenre, farvevalg, virkemidler mv.). I dette forløb arbejder vi med visuelle udtryk. Hver dag bliver vi bombarderet med billeder, både digitale og trykte billeder. Eleverne skal derfor lære at se på billeder og reflektere over fx indhold, komposition, farvevalg, genre og virkemidler. Eleverne præsenteres for forskellige malerier fra forskellige kunstneriske perioder og forskellige trykte reklamer. Eleverne udarbejder også deres egen reklamer, hvor de anvender den teori, som vi har arbejdet med i dette forløb. Som afslutning på forløbet besøger vi Statens Museum for kunst. Uge 11-12: Fordybelsesuge 3+4 (praktisk musisk forløb)

6 Disse uger er afsat til to ugers fælles fordybelsesuger på KKF, hvor de praktisk musiske fag er i centrum. Det hører I mere om, når vi nærmer os datoen. Uge 15: Påskeferie Uge 19-22: Lyrik - Eksperimentere med sproget, læse, analysere og fortolke andres udtryk. - Udvikle deres personlige skriftlige udtryk og anvende sproglige virkemidler til at underbygge deres personlige udtryk. - Opnå kendskab til genren igennem analyse, fortolkning af digte samt ved selv at skrive digte. - Øve sig i få respons på andre tekster og modtage respons på egne tekster. I dette forløb har vi fokus på genren lyrik. Vi læser forskellige digte i denne periode og får herved en inspiration til selv at skrive. Vi kigger særligt på, hvorledes forfattere bruger de sproglige virkemidler. Eleverne bliver herved opmærksomme på, hvad der specielt kendetegner den poetiske genre og bliver introduceret for danske digtere, der har noget på hjertet. Løbende med analysearbejdet skriver vi digte ud fra forskellige øvelser, hvor sanserne aktiveres. Igennem forskellige opgaver kan eleverne erfare, hvordan man kan bruge sproget til at udtrykke følelser og stemninger samt eksperimentere med de sproglige udtryk. Vi arbejder desuden med oplæsning af digte. Til slut i forløb vil vi lave en digtsamling, hvor hver elev har udvalgt deres bedste digte. Foruden digtsamlingen vil eleverne blive stillet en skriftlig opgave, hvor de skal analysere og fortolke et digt. Uge 22-26: Reklamefilm Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne tilegner sig kundskaber og - Få indblik i reklamefilmens opbygning og virkemidler (herunder målgrupper og sendeflader). - Få viden om reklamekampagner og forskellige kommunikations- og appelformer. - Repetere viden om billed- og reklameanalyse. - Lave ideskitser og drejebog for en tv-reklame (herunder bestemme produkt, målgruppe, virkemidler, genre, fortælling mv.) og filme reklamefilmen i grupper.

7 - Kende til filmens virkemidler (bl.a. lyd, lys, overgange og klipning mv.) Som introduktion til forløbet ser vi forskellige reklameblokke fra TV2. Eleverne udvælger reklamer, som de analyserer i grupper og i fællesskab. Efterfølgende skal eleverne vælge et produkt, som de vil lave en reklamefilm over. Eleverne skal arbejde i grupper og lave en drejebog over en kort reklamefilm + filmens virkemidler (antal scener, klip, kameravinkel mv.). Som afslutning på forløbet ser vi gruppernes reklamefilm og grupperne får respons. Torsdag den 25. juni 2009: Klasselærerdag Fredag den 26. juni 2009: Sommerferieafslutning

Fælles mål Undervisningen i Dansk på Esrom Vores overordnede mål Skriftligt dansk

Fælles mål Undervisningen i Dansk på Esrom Vores overordnede mål Skriftligt dansk Fælles mål Undervisningen i Dansk på Esrom Dansk er vores modersmål, og dansk er et sprog vi værner om. Vi ser det som vores mål, at vi gør eleverne så dygtige, som deres evner forudsætter. Vort endelige

Læs mere

Undervisningsplan Dansk (Peter Skjoldborg)

Undervisningsplan Dansk (Peter Skjoldborg) Undervisningsplan Dansk (Peter Skjoldborg) Der undervises i dansk på alle klassetrin (1.-9. klasse) De centrale kundskabs- og færdighedsområder er:! Det talte sprog (lytte og tale)! Det skrevne sprog (læse

Læs mere

Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. 1o. klasse) De centrale kundskabs og færdighedsområder er:

Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. 1o. klasse) De centrale kundskabs og færdighedsområder er: Undervisningsplan for faget Dansk: Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. 1o. klasse) De centrale kundskabs og færdighedsområder er: Det talte sprog (lytte og tale) Det skrevne sprog (læse og skrive)

Læs mere

Undervisningsplan for faget dansk

Undervisningsplan for faget dansk RINGSTED NY FRISKOLE - BRINGSTRUPVEJ 31-4100 RINGSTED Skolen 57 61 73 86 SFO 57 61 73 81 Lærerværelse 57 61 73 61 www.ringstednyfriskole.skoleintra.dk RNF@ringstednyfriskole.dk Undervisningsplan for faget

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Indhold Formål for faget dansk 3

Læs mere

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse Skriftligt dansk Taksonomiske niveauer og begreber Redegørelse En redegørelse er en fokuseret og forklarende gengivelse af noget, fx synspunkter i en tekst, fakta om en litteraturhistorisk periode eller

Læs mere

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4 Undervisningsplan for faget dansk Ørestad Friskole 1. af 11 sider Undervisningsplan for faget dansk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold Undervisningens organisering og omfang side 2 Undervisningsplanens

Læs mere

Årsplan for 3. klasse Dansk 2014/2015

Årsplan for 3. klasse Dansk 2014/2015 Årsplan for 3. klasse Dansk 2014/2015 Ulla Hass Hansen juli 2014 Litteraturundervisning Der anvendes materialet Fandango for 3. klasse, som er et dansksystem til mellemtrinnet med skønlitteratur i fokus.

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Praktisk-musiske fag på Th. Langs Skole

Praktisk-musiske fag på Th. Langs Skole Praktisk-musiske fag på Th. Langs Skole Th. langs skole fraviger folkeskolens vejledning i forhold til de praktisk-musiske fag. Obligatorisk ordning for 3.-, 4.- og 5. klasse Fagene der indgår i ordningen

Læs mere

Kunstkatapult. Manual for lærer, museumsunderviser og kunstner

Kunstkatapult. Manual for lærer, museumsunderviser og kunstner Kunstkatapult Manual for lærer, museumsunderviser og kunstner Indhold Hvad er Kunstkatapult? Et anderledes undervisningsforløb En udveksling mellem fag og institutioner Hvad er Kunstkatapult også? Fordybelse

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk som andetsprog. Faghæfte 19

Fælles Mål 2009. Dansk som andetsprog. Faghæfte 19 Fælles Mål 2009 Dansk som andetsprog Faghæfte 19 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 21 2009 Fælles Mål 2009 Dansk som andetsprog Faghæfte 19 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 21 2009

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Beskrivelse af fagene i folkeskolen

Beskrivelse af fagene i folkeskolen Beskrivelse af fagene i folkeskolen I studieordningen for fagene kan du læse, hvad fagene indeholder i læreruddannelsen. Nedenfor kan du læse om fagenes placering, formål, indhold samt undervisnings- og

Læs mere

Til alle fag i. gymnasiet

Til alle fag i. gymnasiet Samtidskunst & Nyskriftlighed Til alle fag i gymnasiet KOLOFON Sorø Kunstmuseum / www.sorokunstmuseum.dk Museet for Samtidskunst / www.samtidskunst.dk Forfattere: Peter Rydberg Larsen, Gymnasielærer i

Læs mere

Evaluering kort og godt

Evaluering kort og godt Evaluering kort og godt Om målsætning, dokumentation & elevplaner Dette hæfte er et supplement til filmen "Når evaluering er læring Kan bestilles til alle lærere i grundskolen Dette hæfte er et supplement

Læs mere

Den Moderne Kulturelle Skole

Den Moderne Kulturelle Skole Den Moderne Kulturelle Skole Formål og værdigrundlag Undervisningsplaner med Slut- og delmål Indholdsfortegnelse Skolens formål Skolens målsætning og værdigrundlag Lovgrundlag Skolens undervisningsplan

Læs mere

Motivation og læring i det digitale rum

Motivation og læring i det digitale rum Motivation og læring i det digitale rum - gennem det potentielle rum og et æstetisk udtryk AF: ELSE MARIE OKKELS OG VINNIE LERCHE CHRISTENSEN, UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK Legen er et forbindelsesled

Læs mere

1.halvår 2014/2015. "Kultur" Fagenes faste ugerutiner samt beskrivelse af arbejdsformer:

1.halvår 2014/2015. Kultur Fagenes faste ugerutiner samt beskrivelse af arbejdsformer: 1 af 16 RAMMEPLAN FOR RØD 1.halvår 2014/2015 Kultur Fagenes faste ugerutiner samt beskrivelse af arbejdsformer: Rammeplanen er Aalborg Friskoles undervisningsplan for efteråret 2014, og som angiver udviklingen

Læs mere

Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering

Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Fælles Mål 2009 Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Faghæfte 22 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 24 2009 Fælles Mål 2009 Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Faghæfte

Læs mere

Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk

Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk Inerisaavik/KIIIN 2009 Colofon Udgivet af Inerisaavik / KIIIN - 2009 Udarbejdet af fagkonsulent Birthe Nielsen Redigeret af souschef Louise Richter

Læs mere

Design i Folkeskolen. Inspiration til design- og innovationspædagogik

Design i Folkeskolen. Inspiration til design- og innovationspædagogik Design i Folke Inspiration til design- og innovationspædagogik Copyright: Trapholt Udgivelsesår: 2013 Tekst: Kirsten Jensen, Trapholt Gitte Stokholm Klausen, Lyshøj Grith Rasmussen, Munkevængets Skole

Læs mere

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form)

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form) Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet Vejledning Undervisningsministeriet 2009 (Publikationen findes kun i elektronisk form) Forord Undervisningsministeriet udsender hermed 5. reviderede

Læs mere

FORMÅL Sofiendalskolens handleplan for læsning skal betragtes som et arbejdsredskab

FORMÅL Sofiendalskolens handleplan for læsning skal betragtes som et arbejdsredskab FORMÅL Sofiendalskolens handleplan for læsning skal betragtes som et arbejdsredskab for såvel dansklærere som lærere i andre fag, hvori læsning indgår som et vigtigt element. Dermed ekspliciteres, at det

Læs mere

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA)

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Gældende for GVU-PA startet efter 1. august 2014 1. LOKAL

Læs mere

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Kost og sundhed s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 8 Boglige

Læs mere

Synopseprøven. -sådan kan du gøre. tips, tricks og vejledning til fordybelsesperioden og synopseskrivningen

Synopseprøven. -sådan kan du gøre. tips, tricks og vejledning til fordybelsesperioden og synopseskrivningen Synopseprøven -sådan kan du gøre tips, tricks og vejledning til fordybelsesperioden og synopseskrivningen Prøveform B Dansk prøveform B også kendt som synopseprøven Tekstopgivelserne skal indeholde: Fiktion

Læs mere

TVÆRFAGLIG SKRIVNING OG TRANSFORMATIONSSKRIVNING FAGLIGE OPLÆG TIL SKRIV SÅ DU BLIVER HØRT

TVÆRFAGLIG SKRIVNING OG TRANSFORMATIONSSKRIVNING FAGLIGE OPLÆG TIL SKRIV SÅ DU BLIVER HØRT TVÆRFAGLIG SKRIVNING OG TRANSFORMATIONSSKRIVNING FAGLIGE OPLÆG TIL SKRIV SÅ DU BLIVER HØRT Af Henning Bøtner Hansen, Merete Dejgaard og Per Høberg Frederikshavn Gymnasium & HF-Kursus Gruppen har gennemført

Læs mere

Beskrivelse af Eud 10 på Tingagerskolen i samarbejde med Svendborg Erhversskole

Beskrivelse af Eud 10 på Tingagerskolen i samarbejde med Svendborg Erhversskole Eud 10 er for dig Der er motiveret for en erhvervsuddannelse, men ikke opfylder adgangsforudsætningerne Der er usikker på, om en erhvervsuddannelse er det rette valg Altså er du i tvivl om du er klar til

Læs mere