Boligtermografi. med undertryk. Kunde: Kontaktperson: Christian Borup Tlf.: xxxx xxxx

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Boligtermografi. med undertryk. Kunde: Kontaktperson: Christian Borup Tlf.: 29821361 cb@termo-service.dk. xxxx xxxx"

Transkript

1 Boligtermografi med undertryk Inspektion udført 17/ Kontaktperson: Christian Borup Tlf.: Kunde: xxxx xxxx Fyn: Jylland: Sjælland:

2 Termografisk inspektion af bygning xxxxxx, Danmark Bygnings data: Type af bygning: 1 ½-plans villa Bygge år: 1968 / Ombygget 1981 Ydervægge: Gul tegl Sokkel: Massiv-uisoleret Tagdækning: Cement tagsten Type af opvarmning: Oliefyr Analyseret areal i bygning: 181 m² Inde temperatur målt i bygning: Ca. 20 C Ude temperatur: Målt til ca. 5 C Temperatur differences inde - ude Δt: 15 C Bygnings oplysninger ifølge OIS Bemærkninger ved undersøgelsen: Let vind Anvendt udstyr til termografisk inspektion: Baggrund temperatur indendørs: 20 C Baggrund temperatur udendørs: 5 C Emissivity: 0.90 Camera Model: Fluke Ti32 Camera serial number: Fluke Ti Camera Manufacturer: Fluke Thermography Lens description: FLK-LENS/WIDE1 & Normal Calibration Range: C to 80.0 C Temperature measurement accuracy: ± 2 C or 2 % Detector type: 320 X 240 Focal Plane Array

3 Indledning Den xxx, har Anders Borne fra Termo-Service.dk foretaget termografisk undersøgelse af boligen beliggende på xxxxx. Undersøgelsen blev foretaget efter aftale med xxxx. Baggrunden for denne termografiske gennemgang, har været at påvise kuldeindtræk i boligen ved en udvendig og indvendig termografisk gennemgang af boligen. Efter den termografiske gennemgang af boligen, kan vi konkludere at der kun er mindre uregelmæssigheder i isoleringskvaliteten i ydervægskonstruktionerne, men betydelige mangler i tætningen af boligen. Da boligen er gennemgribende renoveret i 1981, hvor kravene til varmetab og isoleringsværdier var lavere, end de er i dag, vil det ikke kunne forventes at boligen lever op til dagens standard. Boligen havde grundlæggende to store problemer, og enkelte andre småfejl. Disse områder gennemgås i rapporten her. De termografiske billeder i rapporten repræsenterer husets generelle problemstillinger i en passiv (næsten vindstille) situation, og ved vindpåvirkning. Undertrykstesten blev udført ved 50 pascal, som svarer til en vindpåvirkning på ca s/m, eller frisk vind inden for metrologisk sprog. Beskrivelsen af de følgende indvendige billeder er inddelt i to afsnit; Termografi uden undertryk, med fokus på isoleringsfejl og kuldebroer, og Termografi med undertryktryk med fokus på lækager i 1. salens klimaskærm. Inspektion udført af termograf: Anders Borne Redigering, analysering og rapport udarbejdet af: Christian Borup Titel: Level I & II certificeret termografør Firma: Termo-service.dk Skibhusvej , Odense C

4 Sammenfatning af løsningsforslag Herunder ses vores oplæg til en prioritering af de løsningsforslag der beskrives i denne rapport. I sammenfatningen ses forslag på udbedring af de fejl/mangler, som vi vurdere er relevante for boligen. Bemærk: Det er kundens ansvar, at drage endelige konklusioner, af de af Termo-service.dk påpegede fejl og mangler. Prioriteringsliste 1. Efterisolering af tekniske rørføringer i fyrrum. 2. Skråvægge skal tætnes, for at stoppe vindlækager ind i boligen. 3. Vinduer/døre skal have udskiftet tætningslister og evt. ruder, de steder hvor der nu er ældre termoruder. 4. Ventilatorerne udskiftes til en elektrisk type med kontraspjæld indbygget. 5. Alternativt til punkt 3, hvor der udskiftes hele vindues/dør konstruktionen til en nyere type Oliefyr Da olieforbruget er forholdsvist lavt i forhold til boligens størrelse (1400 liter, for 184 m2), og brænderen er forholdsvis ny (2009), anbefales det ikke at udskifte opvarmningskilden på nuværende tidspunkt. Me di denne overvejelse er, at omkostningen ved at sløjfe et oliefyr høj. Regn med at komme af med mindst kr, når oliefyret skal fjernes. Typisk vil afmonteringen af oliefyret dog være en del af det tilbud der indhentes, når det nye varmeanlæg skal installeres. Arbejdet med at frakoble et oliefyr tager omkring en halv arbejdsdag og består af 2 dele. Oliefyret frakobles og fjernes - Denne del er typisk uproblematisk, med mindre fyret er meget stort og står et sted i huset, fx kælderen, hvor det ikke kan komme væk fra i et stykke. I så fald kan det være nødvendigt at skære det i mindre dele, inden det fjernes. Afhængig af tidsforbrug vil det koste omkring kr. at få oliefyret afmonteret, flyttet og skrottet. Olietanken sløjfes - Tanken skal tømmes for restindhold, spules og derefter enten fjernes eller blændes af, så det ikke længere er muligt at fylde olie i. En vvs-installatør kan udføre arbejdet. Typisk vil han dog hyre et slamsugerfirma til at spule tanken. Flere kommuner anbefaler, at nedgravede tanke fjernes, når de ikke længere bruges. Men mange lader olietanken være i jorden og nøjes med at afmontere påfyldningsstudsen og fjerne alle rørforbindelser over jorden. Til slut skal tanken blændes af ved at proppe rørstudsene til, så der ikke kan fyldes olie på tanken igen. Ligger olietanken under et område med kørsel eller bygninger, skal den fyldes op med sand for at undgå sammenstyrtning. Prisen for sløjfning af olietanken ligger på kr. Skal tanken graves op, kan det dog koste op til kr. Bortskaffelse af olietanken efterfølgende er indregnet i prisen.

5 Vinduer/døre De resterende gamle termoruder bør udskiftes til en nyere type, med en bedre isoleringsværdi. Disse ruder kan udskiftes til nye energiruder med varm kant. Hvis der ikke er trænedbrydning i vinduets rammer og karm, kan der evt. nøjes med at skifte ruden, da denne udskiftning er væsentlig billigere end hvis hele vinduet skal udskiftes. Inden ruden skiftes, skal der laves en undersøgelse af træet i vinduet, og tætningslisterne skal gennemses, for at varmetabet herigennem kan nedsættes. Flere af vinduerne har ved undertrykstesten vist store lækager fra tætningslisterne. Generelt bør alle vinduer/døre af ældre dato have udskiftet tætningslisterne. Den varme kant sænker risikoen for kondensdannelse i vinduets kant, fordi temperaturen i kanten af runde hæves til over dugpunktet. Dog vil den optimale og fremtidssikrede løsning være at udskifte vindues- og dørpartier til en helt ny type, med isoleret konstruktion og 3-lags energiruder, da vinduerne og døre er de oprindelige fra renoveringen i Som udgangspunkt har vinduer og døre en estimeret levetid på år. Eksempel på 3-lags lavenergivindue Eks. på traditionelt2-lags termovindue Ventilatorer Ventilatorerne i boligen ses som passivventiler, uden styring og kontraspjæld. Ventilerne bør udskiftes til elektriske ventilatorer. Dette bør være en model med indbygget kontraspjæld, så der ikke blæses kold luft ind i boligen igennem ventilatoren. Eksempel på kontraspjæld Eksempel på ventilator til loftmontering

6 Isolering af rørføring På billederne fra fyrrummet ses der et varmetab fra rørinstallationerne. Installationerne bør isoleres for at hindre unødigt energiforbrug, kondensering, og for at sikre at rumtemperaturen kan reguleres. Installationerne bør isoleres i en grad, så varmeafgivelsen herfra ikke på noget tidspunkt medfører temperaturstigninger i rummet på mere end 2 C. Koldtvandsrørene bør ligeledes isoleres, for at sikre at disse ikke opvarmes og der opstår unødig kondensering, samt der er muligt grundlag for bakterievækst i disse. Eksempel på rørskålsisolering Tag/loft Der ses intet varmetab på de udvendige tagflader. Der skal et massivt varmetab til før det kan konstanternes på de udvendige tagflader, da et eventuelt varmetab fra boligen vil blive neutraliseret inden det når at påvirke tagdækket, da der er ventileret loftrum. Loftet er isoleret med ca. 200 cm mineraluld jf. tegningsmateriale. Her gør vi opmærksom, at hvis der ønskes yderligere efterisoleret her, vil der være risiko for fugtophobning i isoleringen, da der ikke er monteret en tæt dampspærre under isoleringen. En dampspærre er en form for membran, som sikrer, at fugtig luft inde i boligen ikke presses ud gennem husets vægge og tag. Sker det, er der nemlig risiko for, at der opstår mug, råd eller skimmelvækst. Det gælder især for konstruktioner, som indeholder organisk materiale som træ. Ligeledes forhindrer dampspærren vindindtræk i boligen. En alukraft er ikke en tilstrækkelig dampspærre. (En alu-membran-dampspærrer er opbygget med et bærelag af papir eller plast, hvorpå der er limet et tyndt lag aluminiumsfolie som diffusionsbremsende lag. Aluminiumsfoliens reflekterende virkning er i praksis stort set uden betydning for varmetransporten). En tæt dampspærre i lofter er ikke nødvendigt i ældre huse, der er varmeisoleret meget lidt på loftet (normalt mm), hvoraf loftrummet derfor er svagt opvarmet grundet varmetab, hvorfor luften her kan optage mere fugt, som føres bort ved ventilation. Med større varme isolering tykkelse end mm (hvis der f.eks. senere isoleres op til 400mm med granulat), reduceres varmetilskuddet til tagrummet, så luften i tagrummet ikke længere opvarmes tilstrækkeligt til at kunne indeholde den fugtmængde, der kan være til stede. Øget ventilation vil ikke kunne løse dette problem. Fugtniveaut i loftskonstruktioner er helt målt til ca. 12%, hvilket er meget tilfredsstillinde. Fugten i træspær bør ikke overstige 18%. Ved en højere opfugtning er der risiko for begyndende skimmelvækst, samt trænedbrydende svampe.

7 Sokler Soklerne ses med normalt varmetab for denne type bolig, da dette er massive sokler. Da soklen her er massiv og uisoleret, går en del af varmen igennem soklen og ud i det fri. Hvis sokkelen ønskes efterisoleret kan det anbefales at få foretaget en udvendig efterisolering. Dog vil dette langt fra være en rentabel energioptimering, da der ikke er kælder i denne bolig. Fugt- og varmeteknisk er udvendig efterisolering effektiv og en sikker metode. Soklen/fundamentet graves fri til minimum 600 mm under terræn dog aldrig dybere end til fundaments underkant. Eksempel på sokkelisolering

8 Etageadskillelse Ved termografi med undertryk, ses der afvigelser i isoleringsværdierne, specielt på 1. salen. Årsagen til disse lækager skal formodentlig findes i kanten af konstruktionssamlinger boligen rundt, hvor der ikke er tætnet korrekt. Det skyldes at der er brugt en alukraft som dampspærre, som ikke er tætnet i konstruktionssamlingerne. Den korrekte udbedring af lækagerne her, vil være at nedtage den eksisterende beklædning, og opbygge konstruktionen fra bunden med en ny tæt dampspærre og en ny beklædning. Ligeledes bør vindpladerne (vindspær) i den udvendige tagkonstruktion kontrolleres. Her er mindstekravet, at vindspæret dækker endefladerne på isoleringsmåtten. Som et minimum kan det anbefales på 1. salen, at afmontere fodpaneler/skyggelister, og fuge mellem gulv/loft og væg med en elastiskfugemasse, med en lav svindprocent. Dette vil begrænse lækageproblemet, og er at betragte som en midlertidig løsning, for at stoppe det direkte træk ind. Vindindtrækket på loftet i stueplan har formodentlig samme årsag som lækagerne på 1. sal. Eks. på isolering af skunk

9 Om vindens påvirkning af dit indeklima En bygning vil altid være vindpåvirket, uanset om det virker vindstille, eller om der er kraftig vind. Denne vind vil skabe et overtryk på den side af bygningen vinden kommer fra, og undertryk/vakuum i læsiden, når vinden passerer bygningen. Dette vil sige, at ved bygningens vinduer, døre og andre potentielle utætheder, vil vinden søge ind i boligen, og på læsiden vil den opvarmede luft i bygningen blive suget ud igennem utætheder (f.eks. utætte tætningslister). Dette vil i mange tilfælde føles som træk igennem boligen, og skabe et ubehageligt indeklima. Over- og undertrykket vil stige, jo kraftigere vindpåvirkningen er, og det kan derfor i mange tilfælde, føles som om en bolig er vanskelig at opvarme boligen, når det blæser. Det er derfor en god idé at kontrollere tætningslister, aftrækskanaler, evt. gennembrydninger i dampspærre, o. lign. Forklaring til illustration Figuren viser vindpåvirkning og luftstrømning gennem en bygning dvs. trækgener i vindside og varmetab gennem tilfældige utætheder i klimaskærmen i læsiden. - De blå vandrette pile repræsenterer vindretningen. - De andre blå pile repræsenterer det vindindtræk der sker i boligen igennem utætheder i klimaskærmen. - De røde pile repræsenterer det varmeudslip der sker igennem lækager i klimaskærmen, i forbindelse med det undertryk der dannes på læsiden af bygningen.

10 Sådan tydes et termografisk billede Selve det infrarøde billede, er en grafisk visning af det fotograferede emnes overflade. Et billede består af ca målepunkter, der hver især bliver individuelt farvet, efter temperatur. Hvilke farver de forskellige målepunkter får, er bestemt af skalaen til højre for billedet. Farvepaletten på skalaen og på billedet, kan variere alt efter hvilke temperaturer man vælger at fokusere på (i dette tilfælde -8,1 til 1,5 grader). Det vil sige, at man altid skal fokusere på temperaturskalaen, før man forholder sig til farverne på billedet. Temperaturskalaen for dette billede, viser at overflader der er -5 til -8 grader vil vises blåt, og overflader der er -1 til + 1,5 grader, vil vises rødt, på billedet.. Sådan bruger du grafen Termo-service.dk bruger ofte grafer til at analysere de termiske billeder, for at tydeliggøre temperatursvingningerne over en strækning. Grafen skal tydeliggøre det udsving der er over stregens løb på billedet, som eksemplet her.

11 Termografi uden undertryk Entrédør IR IS2 Graf: Døre: Grafen viser temperaturvariationer over stregen, læst fra venstre mod højre på billedet. Døren ses med kuldeindtræk fra ruder og konstruktion. Døren bør udskiftes til en nyere type, med en lavere U-værdi, for at nedsætte varmetabet her.

12 Kontor IR IS2 Graf: Vægge: Vinduer: Grafen viser temperaturvariationer over stregen, læst fra venstre mod højre på billedet. Ydervægge ses generelt isolerede, og kun med mindre afvigelser i isoleringsværdien. Vinduer ses med kraftigt kuldeindtræk fra rammekonstruktion, og fra ruder.

13 Værelse IR IS2 Vægge: Vinduer: Ydervægge ses generelt isolerede, og kun med mindre afvigelser i isoleringsværdien. Vinduer ses med kraftigt kuldeindtræk fra rammekonstruktion, og fra ruder.

14 Badeværelse IR IS2 Graf: Vægge: Vinduer: Grafen viser temperaturvariationer over stregen, læst fra venstre mod højre på billedet. Ydervægge ses generelt isolerede, og kun med mindre afvigelser i isoleringsværdien. Vinduer ses med kraftigt kuldeindtræk fra rammekonstruktion, og fra ruder.

15 Fyrrum IR IS2 Graf: Døre: Vægge: Ventilation: Grafen viser temperaturvariationer over stregen, læst fra venstre mod højre på billedet. Døren ses med kuldeindtræk fra ruder og konstruktion. Døren bør udskiftes til en nyere type, med en lavere U-værdi, for at nedsætte varmetabet her. Ydervægge ses generelt isolerede, og kun med mindre afvigelser i isoleringsværdien. Udluftningsventilatoren ses med et kuldeindtræk.

16 Fyrrum IR IS2 Ventilation: Udluftningsventilatoren ses med et kuldeindtræk. Denne bør enten afblændes helt, eller udskiftes til en elektrisk styret type, med indbygget kontraspjæld.

17 Rør i fyrrum IR IS2 Graf: Varmeanlæg/Rørinstallationer: Grafen viser temperaturvariationer over stregen, læst fra venstre mod højre på billedet. Der ses uisolerede rør. Varmtvandsrør bør isoleres for at mindske varmetabet og koldtvandsrør for at undgå kondens og bakterier.

18 Køkken IR IS2 Vinduer: Vinduer ses med kraftigt kuldeindtræk fra rammekonstruktion, og fra ruder.

19 Køkken IR IS2 Graf: Vægge: Vinduer: Grafen viser temperaturvariationer over stregen, læst fra venstre mod højre på billedet. Ydervægge ses generelt isolerede, og kun med mindre afvigelser i isoleringsværdien. Vinduer ses med kraftigt kuldeindtræk fra rammekonstruktion, og fra ruder.

20 Stue IR IS2 Døre: Vægge: Vinduer: Døren ses med kuldeindtræk fra ruder og konstruktion. Døren bør udskiftes til en nyere type, med en lavere U-værdi, for at nedsætte varmetabet her. Ydervægge ses generelt isolerede, og kun med mindre afvigelser i isoleringsværdien. Vinduer ses med kraftigt kuldeindtræk fra rammekonstruktion, og fra ruder.

21 Stue 1. sal IR IS2 Vinduer: Skråvæg: Vinduer ses med kraftigt kuldeindtræk fra rammekonstruktion, og fra ruder. Skråvæggen ses med en fyldestgørende isoleringsværdi. Stue 1. sal IR IS2 Vinduer: Skråvæg: Vinduer ses med kraftigt kuldeindtræk fra rammekonstruktion, og fra ruder. Skråvæggen ses med en fyldestgørende isoleringsværdi.

22 Badeværelse 1. sal IR IS2 Vinduer: Skråvæg: Vinduer ses med kraftigt kuldeindtræk fra rammekonstruktion, og fra ruder. Skråvæggen ses med en fyldestgørende isoleringsværdi.

23 Stue 1. sal IR IS2 Graf: Vinduer: Skråvæg: Grafen viser temperaturvariationer over stregen, læst fra venstre mod højre på billedet. Vinduer ses med kraftigt kuldeindtræk fra rammekonstruktion, og fra ruder. Skråvæggen ses med en fyldestgørende isoleringsværdi.

24 Trappeopgang IR IS2 Graf: Skråvæg: Grafen viser temperaturvariationer over stregen, læst fra venstre mod højre på billedet. Der ses kuldeindtræk hvor skråvæggen og skunkvæggen mødes. Formodentlig mangler der her punktvist isolering. Skråvæggen ses ellers med en fyldestgørende isoleringsværdi.

25 Termografi med undertryk på boligen Entrédør IR IS2 Døre: Der ses lækager mellem døren og vægkontruktionen. Dørpartiet bør udskiftes til en nyere type med en højere isoleringsværdi. Alternativt bør der fuges mellem dørkarm og vægge, samt udskiftes tætningslister.

26 Lille toilet IR IS2 Graf: Ventilation: Grafen viser temperaturvariationer over stregen, læst fra venstre mod højre på billedet. Udluftningsventilatoren ses med vindindtræk, pga. manglende kontraspjæld. Denne bør udskiftes til en elektrisk styret type.

27 Badeværelse IR IS2 Graf: Ventilation: Grafen viser temperaturvariationer over stregen, læst fra venstre mod højre på billedet. Udluftningsventilatoren ses med vindindtræk, pga. manglende kontraspjæld. Denne bør udskiftes til en elektrisk styret type.

28 Fyrrum IR IS2 Graf: Døre: Grafen viser temperaturvariationer over stregen, læst fra venstre mod højre på billedet. Der ses lækager mellem døren og vægkontruktionen. Døren ses med lækager fra tætningslisterne.

29 Fyrrum IR IS2 Døre: Døren ses med lækager fra tætningslisterne. Ventilation: Udluftningsventilatoren ses med vindindtræk, pga. manglende kontraspjæld. Denne bør udskiftes til en elektrisk styret type.

30 Stue IR IS2 Etageadskillelse: Vægge: Der ses et vindindtrækindtræk ind i etageadskillelsen. Der kuldeindtræk ind i væggen, grundet lækager i konstruktionssamlingen mellem loft og væg. Stue IR IS2 Etageadskillelse: Vægge: Der ses et vindindtrækindtræk ind i etageadskillelsen. Der kuldeindtræk ind i væggen, grundet lækager i konstruktionssamlingen mellem loft og væg.

31 Stue IR IS2 Graf: Grafen viser temperaturvariationer over stregen, læst fra venstre mod højre på billedet. Etageadskillelse: Der ses et vindindtrækindtræk ind i etageadskillelsen. Vægge: Der kuldeindtræk ind i væggen, grundet lækager i konstruktionssamlingen mellem loft og væg.

32 Trappeopgang IR IS2 Skråvæg: Skråvæggen ses med lækager i klimaskærmen, omkring konstruktionssamlinger.

33 Stue 1. sal IR IS2 Graf: Vægge: Skråvæg: Grafen viser temperaturvariationer over stregen, læst fra venstre mod højre på billedet. Der ses lækager i samlingen mellem væg og gulv. Skråvæggen ses med lækager i klimaskærmen, omkring konstruktionssamlinger.

34 Stue 1. sal IR IS2 Vægge: Skråvæg: Der ses lækager i samlingen mellem væg og gulv. Skråvæggen ses med lækager i klimaskærmen, omkring konstruktionssamlinger. Stue 1. sal IR IS2 Vægge: Skråvæg: Der ses lækager i samlingen mellem væg og gulv. Skråvæggen ses med lækager i klimaskærmen, omkring konstruktionssamlinger.

35 Stue 1. sal IR IS2 Vægge: Skråvæg: Der ses lækager i samlingen mellem væg og gulv. Skråvæggen ses med lækager i klimaskærmen, omkring konstruktionssamlinger. Badeværelse 1. sal IR IS2 Vinduer: Skråvæg: Vinduet ses med vindindtræk, formodentlig grundt defekte tætningslister. Skråvæggen ses med lækager i klimaskærmen, omkring konstruktionssamlinger.

36 Stue 1. sal IR IS2 Graf: Skråvæg: Grafen viser temperaturvariationer over stregen, læst fra venstre mod højre på billedet. Skråvæggen ses med lækager i klimaskærmen, omkring konstruktionssamlinger.

37 Kontor 1. sal IR IS2 Graf: Døre: Vægge: Skråvæg: Grafen viser temperaturvariationer over stregen, læst fra venstre mod højre på billedet. Døren ses med lækager fra tætningslisterne. Der ses lækager i samlingen mellem væg og gulv. Skråvæggen ses med lækager i klimaskærmen, omkring konstruktionssamlinger.

38 Kontor 1. sal IR IS2 Graf: Skråvæg: Grafen viser temperaturvariationer over stregen, læst fra venstre mod højre på billedet. Skråvæggen ses med lækager i klimaskærmen, omkring konstruktionssamlinger.

39 Udvendig termografi Østgavl IR IS2 Tag: Vægge: Sokkel: Tagfladen ses med en ensartet overfladetemperatur. Murværket ses med en ensartet isoleringsværdi, med kun mindre temperaturafvigelser. Der ses her et varmetab fra soklen. Østgavl IR IS2 Vægge: Døre: Murværket ses med en ensartet isoleringsværdi, med kun mindre temperaturafvigelser. Der ses varmetab fra dørens ruder. En enkelt rude ser ud til at være udskiftet, til en lavenergirude.

40 Facade mod nord IR IS2 Graf: Vægge: Sokkel: Vinduer: Grafen viser temperaturvariationer over stregen, læst fra venstre mod højre på billedet. Murværket ses med en ensartet isoleringsværdi, med kun mindre temperaturafvigelser. Der ses et større varmetab fra sokkelen her. Formodentlig er der her gulvvarme, med mangelfuld sokkelisolering. Der ses varmetab fra vinduer.

41 Tagflade mod Nord IR IS2 Tag: Vinduer: Tagfladen ses med en ensartet overfladetemperatur. Der ses varmetab fra vinduer. Gavl mod vest IR IS2 Vægge: Sokkel: Vinduer: Murværket ses med en ensartet isoleringsværdi, med kun mindre temperaturafvigelser. Der ses her et varmetab fra soklen. Der ses varmetab fra vinduet til venstre i billedet.

42 Facade mod nord IR IS2 Vægge: Sokkel: Vinduer: Murværket ses med en ensartet isoleringsværdi, med kun mindre temperaturafvigelser. Der ses her et varmetab fra soklen. Dette vindue ses med et mindre varmetab, end de øvrige vinduer.

43 Facade mod nord IR IS2 Vægge: Sokkel: Dør: Murværket ses med en ensartet isoleringsværdi, med kun mindre temperaturafvigelser. Der ses her et varmetab fra soklen. Der ses varmetab fra dørens ruder

44 Facade mod syd IR IS2 Tag: Vægge: Sokkel: Tagfladen ses med en ensartet overfladetemperatur. Murværket ses med en ensartet isoleringsværdi, med kun mindre temperaturafvigelser. Der ses her et varmetab fra soklen. IR IS2 Tag: Sokkel: Tagfladen ses med en ensartet overfladetemperatur. Der ses her et varmetab fra soklen.

45 Termo-Service Din leverandør af bygningsanalyser Boligtermografi Få kortlagt din boligs varmtab og lækager ved hjælp af termografi. BedreBolig Plan Ønsker du at få udarbejdet en Bedrebolig plan? Vi har flere certificerede konsulenter. Energirådgivning Skal du bygge om, og ønsker du hjælp til hvordan du mest effektivt varmer din bolig? Skimmelsvamp og fugt Har du mistanke om skimmelsvamp i din bolig? Vi er certificerede. Ring i dag, og få klarhed. Trykprøvning af nybyg Kræver kommunen en tæthedstest af dit nybyggeri? Vi leverer dokumentationen. Energimærkning Står du og skal sælge din bolig, eller har bygget nyt hus? Så skal der laves et energimærke. Energirammeberegning Skal du hen og bygge nyt hus? Vi hjælper dig igennem beregningerne. Kortlægning af rørføringer Skal der bores i gulve eller vægge, uden at ramme slanger. Vi kortlægger rørføringerne. Fyn: Jylland: Sjælland:

Termografisk inspektion af bygning.

Termografisk inspektion af bygning. Termografisk inspektion af bygning. Bygnings data: Boligareal i undersøgt bygning: 177 m² Inde temperatur målt i bygning: Ca. 20 C Ude temperatur: Målt til ca. -10 C Temperatur differences inde - ude Δt:

Læs mere

BOLIGTERMOGRAFI Kirstineparken Hørsholm

BOLIGTERMOGRAFI Kirstineparken Hørsholm BOLIGTERMOGRAFI Kirstineparken 7 2970 Hørsholm 21/02-2012 Termo-service.dk I/S, Termofoto@termo-service.dk, Afd. Fyn/Jylland: 29821362, Afd. Sjælland: 29821361 Termografisk inspektion af bygning Kirstineparken

Læs mere

Termografisk inspektion af bygning.

Termografisk inspektion af bygning. Termografisk inspektion af bygning. Bygnings data: Boligareal i undersøgt bygning: 129 m² Inde temperatur målt i bygning: Ca. 21 C Ude temperatur: Målt til ca. -5 C Temperatur differences inde - ude Δt:

Læs mere

Termografisk inspektion af bygning.

Termografisk inspektion af bygning. Termografisk inspektion af bygning. Bygnings data: Boligareal i undersøgt bygning: 158 m² Inde temperatur målt i bygning: Ca. 23 C Ude temperatur: Målt til ca. -6 C Temperatur differences inde - ude Δt:

Læs mere

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning Stue 1. sal mod Nord IR000699.IS2 Skråvæg en angiver temperatursvingninger Ses med punktligt kuldeindtræk i kip, og varierende isoleringsværdi imellem spærkonstruktion. Stue 1. sal mod Syd IR000707.IS2

Læs mere

TERMOGRAFI AF BOLIG Kundeadresse

TERMOGRAFI AF BOLIG Kundeadresse TERMOGRAFI AF BOLIG Kundeadresse Dato-2013 Termo-service.dk I/S, Termofoto@termo-service.dk, Afd. Fyn/Jylland: 29821362, Afd. Sjælland: 29821361 Termografisk inspektion af bygning Kunde adresse Bygnings

Læs mere

Bygningstermografi. Rekvirent: Kontaktperson: Kasper Rudolfsen Tlf.: 5382 1362 kr@termo-service.dk. xxx xxx

Bygningstermografi. Rekvirent: Kontaktperson: Kasper Rudolfsen Tlf.: 5382 1362 kr@termo-service.dk. xxx xxx Bygningstermografi Inspektion udført 19/3 2015 Kontaktperson: Kasper Rudolfsen Tlf.: 5382 1362 kr@termo-service.dk Rekvirent: xxx xxx Info@termo-service.dk Fyn: 2982 1362 Jylland: 2982 1379 Sjælland: 2982

Læs mere

Boligtermografi. Med undertryk. Rekvirent: Kontaktperson: Kasper Rudolfsen Tlf.: Michael XXXX XXXXvej 5000 Odense

Boligtermografi. Med undertryk. Rekvirent: Kontaktperson: Kasper Rudolfsen Tlf.: Michael XXXX XXXXvej 5000 Odense Boligtermografi Med undertryk Inspektion udført 11/01 2016 Kontaktperson: Kasper Rudolfsen Tlf.: 5382 1362 kr@termo-service.dk Rekvirent: Michael XXXX XXXXvej 5000 Odense Info@termo-service.dk Fyn: 2982

Læs mere

TERMOGRAFI AF BOLIG Kunde Adresse xxxx

TERMOGRAFI AF BOLIG Kunde Adresse xxxx TERMOGRAFI AF BOLIG Kunde Adresse xxxx 08/12-2012 Termo-service.dk I/S, Termofoto@termo-service.dk, Afd. Fyn/Jylland: 29821362, Afd. Sjælland: 29821361 Termografisk inspektion af bygning xxxxx Bygnings

Læs mere

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning Stue IR000660.IS2 Væg/Vægge: Ses med en uensartet isoleringsværdi. Ses med kuldeindtræk ved fodpanel. Dette er generelt for hele boligen, i svingende grad. Køkken IR000665.IS2 Vindue/Vinduer: Væg/Vægge:

Læs mere

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning Stue IR001774.IS2 Loft: Ses med kuldeindtræk ved tætning mellem ramme og karm. Her bør tætningslisterne kontrolleres, og udskiftes efter behov. Ses med et generelt velisoleret overfladeareal. Der ses dog

Læs mere

TERMOGRAFI AF BOLIG Kundeadresse

TERMOGRAFI AF BOLIG Kundeadresse TERMOGRAFI AF BOLIG Kundeadresse Dato-2013 Termo-service.dk I/S, Termofoto@termo-service.dk, Afd. Fyn/Jylland: 29821362, Afd. Sjælland: 29821361 Termografisk inspektion af bygning Kundeadresse Bygnings

Læs mere

Termografi inspektion af bygning. Af www.termo-service.dk

Termografi inspektion af bygning. Af www.termo-service.dk Termografi inspektion af bygning Af www.termo-service.dk Bygnings data: Boligareal i undersøgt bygning: 172 m² Inde temperatur målt i bygning: Ca. 24 C Ude temperatur: Målt til ca. -2 C Temperatur differences

Læs mere

LÆKAGESPORING ENTRÉ xxxxxxxx 2100 København

LÆKAGESPORING ENTRÉ xxxxxxxx 2100 København LÆKAGESPORING ENTRÉ xxxxxxxx 2100 København 18/01-2014 Termo-service.dk I/S, Info@termo-service.dk, Afd. Fyn/Jylland: 29821362, Afd. Sjælland: 29821361 Termografisk inspektion af bygning xxxxxxx, 2100

Læs mere

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning Stue (før undertryk) IR001002.IS2 Genvindingsanlæg: Under den termografiske gennemgang af boligen, blev der generelt konstateret et større kuldeindtræk (i snit 15 grader) fra indblæsningsventilerne på

Læs mere

Termografisk inspektion af bygning, med undertryk af. www.termo-service.dk

Termografisk inspektion af bygning, med undertryk af. www.termo-service.dk Termografisk inspektion af bygning, med undertryk af Bygnings data: Boligareal i undersøgt bygning: 140 m² Inde temperatur målt i bygning: Ca. 20 C Ude temperatur: Målt til ca. 0,5 C Temperatur differences

Læs mere

Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx

Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx 7/11-2010 Nr 18. Skunk i lille rum IR000293.IS2 Her ses skunken i det lille rum. I skunken var der fugtig luft, og der måltes en ligevægtsfugtighed (træfugtighed)

Læs mere

TERMOGRAFI AF BOLIG Kunde Adresse

TERMOGRAFI AF BOLIG Kunde Adresse TERMOGRAFI AF BOLIG Kunde Adresse Dato-2013 Termo-service.dk I/S, Termofoto@termo-service.dk, Afd. Fyn/Jylland: 29821362, Afd. Sjælland: 29821361 Termografisk inspektion af bygning Kundeadresse Bygnings

Læs mere

Termografisk inspektion af bygning

Termografisk inspektion af bygning Termografisk inspektion af bygning Bygnings data: Inde temperatur målt i bygning ved opstart: Ca. 22 C Ude temperatur: Målt til ca. 10 C Temperatur differences inde - ude Δt 12 C Type af bygning: Nyt indgangsparti

Læs mere

Termografi Af Beboelse

Termografi Af Beboelse Rolighedsvej 11 5600 Faaborg Termografi Af Beboelse Kunde: xxxx xxxxxx xxx 12/3-2010 Termografisk inspektion af bygning. xxxxxx Bygnings data: Grundareal i undersøgt bygning/lejlighed: 96m² og 60m² 1.

Læs mere

Naborøg. (Lækagesporing) Kunde: Kontaktperson: Kasper Rudolfsen Tlf.: xxxxx

Naborøg. (Lækagesporing) Kunde: Kontaktperson: Kasper Rudolfsen Tlf.: xxxxx Naborøg (Lækagesporing) Inspektion udført 15/10-2015 Kontaktperson: Kasper Rudolfsen Tlf.: 5382 1362 kr@termo-service.dk Kunde: xxxxx Info@termo-service.dk Fyn: 2982 1362 Jylland: 2982 1379 Sjælland: 2982

Læs mere

Naborøg. (Lækagesporing) Kontaktperson: Kasper Rudolfsen Tlf.: Rekvirent: Navn Adresse By & Postnummer

Naborøg. (Lækagesporing) Kontaktperson: Kasper Rudolfsen Tlf.: Rekvirent: Navn Adresse By & Postnummer Naborøg (Lækagesporing) Inspektion udført 20/3 2015 Kontaktperson: Kasper Rudolfsen Tlf.: 5382 1362 kr@cbgroup.dk Rekvirent: Navn Adresse By & Postnummer Termografisk inspektion af bygning Adresse Bygnings

Læs mere

Termografi Rapport. Nordborgvej 75B - 6430 Nordborg - Tlf. 60706090. Malene Godt Avnbølvej 8 Ullerup. Dato for undersøgelse:

Termografi Rapport. Nordborgvej 75B - 6430 Nordborg - Tlf. 60706090. Malene Godt Avnbølvej 8 Ullerup. Dato for undersøgelse: Nordborgvej 75B - 6430 Nordborg - Tlf. 60706090 Termografi Rapport Malene Godt Avnbølvej 8 Ullerup Dato for undersøgelse Udført af 1(18) Peter Jensen Indholdsfortegnelse Side 1 Forside Side 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning IR001386.IS2 På billedet ses IR001390.IS2 På billedet ses Toilet IR001414.IS2 Vægge før undertryk: Ses med kuldeindtræk mellem væg og loft. Loft i stue IR001431.IS2 Vægge under undertryk: Vinduer under

Læs mere

Termografisk inspektion af bygning.

Termografisk inspektion af bygning. Termografisk inspektion af bygning. Bygnings data: Boligareal i undersøgt bygning: 127 m² Inde temperatur målt i bygning: Ca. 24 C Ude temperatur: Målt til ca. 6 C Temperatur differences inde - ude Δt:

Læs mere

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning Facade mod Vest IR000911.IS2 På billet ses Murværket med en ensartet isoleringsværdi. Vinduerne i stue plan ses med normalt varmetab for denne type vinduer. Kældervinduet ses med et større varmetab. Taget

Læs mere

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i børneværelset.

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i børneværelset. Svampeundersøgelse Lokation: XX Baggrund Den 27/03-2013 har Ole Borup fra Termo-Service.dk foretaget skimmelundersøgelse i ovennævnte bolig. Undersøgelsen blev foretaget efter aftale med XX. Undersøgelsen

Læs mere

Termografisk inspektion af bygning med henblik på sporing af årsag til manglende vandforsyning

Termografisk inspektion af bygning med henblik på sporing af årsag til manglende vandforsyning Termografisk inspektion af bygning med henblik på sporing af årsag til manglende vandforsyning Bygnings data: Boligareal i undersøgt bygning: 161 m² Inde temperatur målt i bygning: Ca. 22 C Ude temperatur:

Læs mere

SKIMMELBESIGTIGELSE I BOLIG

SKIMMELBESIGTIGELSE I BOLIG SKIMMELBESIGTIGELSE I BOLIG Adresse Postnummer Inspektion udført 25/02-2014 Termo-service.dk I/S, Info@termo-service.dk, Afd. Fyn/Jylland: 29821362, Afd. Sjælland: 29821361 Skimmelsvampemåling Adresse

Læs mere

TERMOGRAFIRAPPORT Holmstrup Afd. 6 Jernaldervænget, Brabrand

TERMOGRAFIRAPPORT Holmstrup Afd. 6 Jernaldervænget, Brabrand TERMOGRAFIRAPPORT Holmstrup Afd. 6 Jernaldervænget, Brabrand Udarbejdet for: Brabrand Boligforening Gudrunsvej 10 A 8220 Brabrand Undersøgelsessted: Afd. 6, Holmstrup, Brabrand Dato for undersøgelse 23.02.2011

Læs mere

Torvegade 66 1400 København K Tlf. 32 57 82 50 Fax 32 57 82 22 ing.fa@bangbeen.dk www.bangbeen.dk

Torvegade 66 1400 København K Tlf. 32 57 82 50 Fax 32 57 82 22 ing.fa@bangbeen.dk www.bangbeen.dk BANG & BEENFELDT A/S RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA F.R.I. Torvegade 66 1400 København K Tlf. 32 57 82 50 Fax 32 57 82 22 ing.fa@bangbeen.dk www.bangbeen.dk Termografirapport Vuggestuen Firkanten Firkanten I

Læs mere

Kvik-tjek af husets energitilstand

Kvik-tjek af husets energitilstand UDGIVET DECEMBER 2011 Kvik-tjek af husets energitilstand Dette kvik-tjek-skema kan bruges til en hurtig vurdering af, om der er behov for energioptimering af konkrete enfamiliehuse. Du får med skemaet

Læs mere

BOLIGTERMOGRAFI Kundeadresse

BOLIGTERMOGRAFI Kundeadresse BOLIGTERMOGRAFI Kundeadresse Udført 07/02-2014 Termo-service.dk I/S, Info@termo-service.dk, Afd. Fyn/Jylland: 29821362, Afd. Sjælland: 29821361 Termografering uden undertryk Køkken IR012576.IS2 Væg/Vægge:

Læs mere

Blowerdoortest: XXXXX

Blowerdoortest: XXXXX Blowerdoortest: XXXXX Blowerdoor test udført d. 25-3-2010 Sags nummer 00162 Adresse xxx xxxx Kontaktperson xxxx Test udført af: Peter Jensen Syddansk Termografi Nordborgvej 75b 6430 Nordborg Blowerdoor

Læs mere

Bondehuset. Energirigtig

Bondehuset. Energirigtig Energirigtig renovering Bondehuset Se hvor bondehuset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge på varmeregningen hvert år Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke og en

Læs mere

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Energirenovering A-Z I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Emner til i aften Få overblik før du går i gang Målsætning og bygningsreglement Krav til uværdier

Læs mere

Bygningsundersøgelse 2

Bygningsundersøgelse 2 Bygningsundersøgelse 2 med termografi og undertryk XXXXXXXXXXXXX Udført d. 15. januar 2010 af: Morten Klausholm Mobil: 25 59 64 65 Gl. Skolebakke Vej 9, Gjessø 8600 Silkeborg CVR-nr. 25 92 48 00 Web: www.silkeborgtermofoto.dk

Læs mere

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Jl Sparepotentiale for enfamiliehuse Gennemsnit af energimærker Der spares 31,4 % af det samlede varmebehov Der skal investeres 65.000 kr./hus.

Læs mere

Energirigtig. 60-70 er huset

Energirigtig. 60-70 er huset Energirigtig renovering 60-70 er huset Se hvor 60-70 er huset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge hvert år på varmeregningen Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke

Læs mere

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Teknik og Miljø 2012 Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Energilandsbyprojektet Energilandsbyprojektet er et samarbejde mellem Slagelse Kommune,

Læs mere

Titusparken. Energioptimering. DOMINIA AS Ved Vesterport 6 Den 28.05.2010 1612 København V Tlf.: 3343 4500 Sag nr. 2013 135 E-mail: dominia@dominia.

Titusparken. Energioptimering. DOMINIA AS Ved Vesterport 6 Den 28.05.2010 1612 København V Tlf.: 3343 4500 Sag nr. 2013 135 E-mail: dominia@dominia. Titusparken Energioptimering DOMINIA AS Ved Vesterport 6 Den 28.05.2010 1612 København V Tlf.: 3343 4500 Sag nr. 2013 135 E-mail: dominia@dominia.dk Rapport udført af: Kurt Henriksen TITUSPARKEN ENERGIOPTIMERING

Læs mere

Energimærke. Adresse: Banevænget 5 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Banevænget 5 Postnr./by: SIDE 1 AF 42 Adresse: Banevænget 5 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-003659-001 Energikonsulent: Svend Mosekjær Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Vestergade 17 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113416-002 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

D Termografiundersøgelse

D Termografiundersøgelse D Termografiundersøgelse Termografiundersøgelse udført i bolig A 1 Bygningsundersøgelse Blowerdoor test efter DS/EN 13829 Termografering af bygninger efter DS/EN 13187 Tæthedsmålingen er udført efter DS/EN

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Frederikparken 15 6400 Sønderborg Bygningernes energimærke: Gyldig fra 28. november 2015 Til den 28. november 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærke. Adresse: Carl Albretsens Vej 8 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Carl Albretsens Vej 8 Postnr./by: SIDE 1 AF 30 Adresse: Carl Albretsens Vej 8 Postnr./by: 5750 Ringe BBR-nr.: 430-013205-001 Energikonsulent: Svend Mosekjær Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Rawi. Munke Mose Allé 9 5000 Odense C Tlf.: 63126500 Fax: 63126599

Rawi. Munke Mose Allé 9 5000 Odense C Tlf.: 63126500 Fax: 63126599 1. kolonne beskriver hvilken bygningsdel der undersøges Områder markeret med GULT indikere efterisoleringen. 2. kolonne beskriver ved isolering mindre end det angivet skal der efterisoleres 3. kolonne,

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 8 Adresse: Solvangsalle 3 Postnr./by: 8700 Horsens BBR-nr.: 615-113085-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Ofte rentable konstruktioner

Ofte rentable konstruktioner Ofte rentable konstruktioner Vejledning til bygningsreglementet Version 1 05.01.2016 Forord Denne vejledning er en guide til bygningsreglementets (BR15) energiregler og de løsninger, der normalt er rentable,

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

103.061 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

103.061 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Udbyhøjvej 116 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

BedreBolig-plan. BOLIGEJER Familien Espersen Ved Grænsen 70 2000 Frederiksberg. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge

BedreBolig-plan. BOLIGEJER Familien Espersen Ved Grænsen 70 2000 Frederiksberg. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge Rapportnr.: XXXXX Firmanr.: XXXXXX Dato: 00. måned 2014 BedreBolig-plan BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge 56 78 12 34 info@thomasjensen.dk CVR: 12345678 BOLIGEJER Familien

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Liltvedvej 45 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-112708-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Laenvej 12 Postnr./by: 8585 Glesborg BBR-nr.: 707-103581-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Nødvendige skemaer og evt. skema til løsning ligger også bag denne opgave.

Nødvendige skemaer og evt. skema til løsning ligger også bag denne opgave. Opgave 06 Klimaskærm Ved hjælp af tjekskemaerne for tagkonstruktion og facade (se kap. 5 eller bilag i kap. 12), samt energiløsningerne (dette kapitel eller kapitel 8), samt bilag kan du løse denne opgave.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Dyrlæge Jürgensensgade 6-8 og 1630 Dyrlæge Jürgensensgade 6 3740 Svaneke Bygningens energimærke: Gyldig fra 22. maj 2013 Til

Læs mere

Murermester -villaen

Murermester -villaen Energirigtig renovering Murermester -villaen Se hvor murermestervillaen typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge hvert år på varmeregningen Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Chr Hansensvej 11 Postnr./by: 4520 Svinninge BBR-nr.: 316-017524 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i soveværelse, samt på børneværelse.

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i soveværelse, samt på børneværelse. Svampeundersøgelse Lokation: XX Udarbejdet af: Ole Borup Baggrund Den 22/01-2013 har Ole Borup fra Termo-Service.dk foretaget skimmelundersøgelse i ovennævnte bolig. Undersøgelsen blev foretaget efter

Læs mere

31.351 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

31.351 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Dannebrogsgade 10 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

BBR-nr.: 461-587119 Energimærkning nr.: 100110587 Gyldigt 5 år fra: 06-02-2009 Energikonsulent: Henning Tinggaard Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 461-587119 Energimærkning nr.: 100110587 Gyldigt 5 år fra: 06-02-2009 Energikonsulent: Henning Tinggaard Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Munkemaen 51 Postnr./by: 5270 Odense N BBR-nr.: 461-587119 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Mange etageejendomme fra 1960 erne og 1970 erne er udført i betonelementer

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1,02 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1,02 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 40 Adresse: Postnr./by: Dommervænget 4A 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-141226-001 Energikonsulent: Jacob Wibroe Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Sådan findes kuldebroerne. og andre konstruktioner med stort varmetab

Sådan findes kuldebroerne. og andre konstruktioner med stort varmetab Kvalitetsguide UDGIVET DECEMBER 2011 Sådan findes kuldebroerne og andre konstruktioner med stort varmetab Efter af klimaskærmen er et effektivt og sikkert tiltag, der både sparer energi og forbedrer indeklimaet.

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Rouloen 31 Postnr./by: 8250 Egå BBR-nr.: 751-387571-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig og

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Brokkedalvej 5 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-101950-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Bygningsgennemgang: Ved gennemsynet var det muligt at besigtige hele boligen samt de tekniske installationer.

Bygningsgennemgang: Ved gennemsynet var det muligt at besigtige hele boligen samt de tekniske installationer. SIDE 1 AF 7 Adresse: Boelsvej 14 Postnr./by: 4750 Lundby BBR-nr.: 390-025725-001 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug Õ Ô fl Î Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lykkesholm 42 Postnr./by: 2690 Karlslunde BBR-nr.: 253-124962 Energikonsulent: John Christiansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Energimærkning

Læs mere

Torvegade 66 1400 København K Tlf. 32 57 82 50 Fax 32 57 82 22 ing.fa@bangbeen.dk www.bangbeen.dk

Torvegade 66 1400 København K Tlf. 32 57 82 50 Fax 32 57 82 22 ing.fa@bangbeen.dk www.bangbeen.dk BANG & BEENFELDT A/S RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA F.R.I. Torvegade 66 1400 København K Tlf. 32 57 82 50 Fax 32 57 82 22 ing.fa@bangbeen.dk www.bangbeen.dk København d. 13.03.2011 Sag 10259 Termografirapport

Læs mere

1 Efterisolering af loft til 300 mm ved renovering 2.7 MWh Fjernvarme 1130 kr.

1 Efterisolering af loft til 300 mm ved renovering 2.7 MWh Fjernvarme 1130 kr. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Søndergade 68 Postnr./by: 6520 Toftlund BBR-nr.: 550-20913 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Adresse: Infanterivej 14 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Infanterivej 14 Postnr./by: SIDE 1 AF 41 Adresse: Infanterivej 14 Postnr./by: 8930 Randers NØ BBR-nr.: 730-012962-001 Energikonsulent: Per Skouboe Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 2 kwh el 804,0 Liter fuelolie 5 kwh el 1.865,0 Liter fuelolie

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 2 kwh el 804,0 Liter fuelolie 5 kwh el 1.865,0 Liter fuelolie SIDE 1 AF 18 Adresse: Bygaden 020 Postnr./by: 4320 Lejre BBR-nr.: 350-008948-001 Energikonsulent: Harry Olander Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Thermografi rapport indefra

Thermografi rapport indefra Gate 21 Vognporten 2 26 Albertslund Charlotte Schunck Dato: 4/2 13 Rapport nr.: 5585,4 Thermografi rapport indefra Opgaven: Kurt Andersen Thermografi har fået til opgave, at kontrollere, måle og vurdere

Læs mere

257.122 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

257.122 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Skovroysvej 42 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

71.909 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

71.909 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Nordostvej 2 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 8 Adresse: Egedesmindevej 103 Postnr./by: 6715 Esbjerg N BBR-nr.: 561-219435-001 Energikonsulent: Emil Stokkebæk Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Unavngivet Nr. Ørslev Bygade 6 4800 Nykøbing F Bygningens energimærke: Gyldig fra 6. juni 2012 Til den 6. juni 2019. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lærkevej 39 Postnr./by: 7080 Børkop BBR-nr.: 630-003965 Energikonsulent: Kenneth madsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: TOTAL-TJEK

Læs mere

Energimærkning. Adresse: Lange Eng 100 Postnr./by:

Energimærkning. Adresse: Lange Eng 100 Postnr./by: SIDE 1 AF 6 Adresse: Lange Eng 100 Postnr./by: 2620 Albertslund BBR-nr.: 165-058763-001 Energikonsulent: Anne Svendsen Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lupinmarken 188 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-230137 Energikonsulent: Erling Andersen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Erling

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 Montering af termostatventiler 2,81 GJ fjernvarme 400 kr. 5.500 kr.

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 Montering af termostatventiler 2,81 GJ fjernvarme 400 kr. 5.500 kr. SIDE 1 AF 52 Adresse: Fiskenes Kvarter 153 Postnr./by: 6710 Esbjerg V BBR-nr.: 561-273456-001 Energikonsulent: Mona Alslev Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Elmevang 2 Postnr./by: 4970 Rødby BBR-nr.: 360-026892-001 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Forudsætninger for beregning af Energimærket

Forudsætninger for beregning af Energimærket Energimærke nr.: E06-01571-0089 Energimærket er gyldigt i 3 år fra: 21 Apr 2006 Ejendommens BBR nr.: 575 034586 001 Byggeår: 1969 Anvendelse: Enfamiliehus Ejendommens adresse: Møllevej 29, 6622 Bække Forudsætninger

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Granbakkevej 14 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107983-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Adresse: Rosenholms Allé 31 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Rosenholms Allé 31 Postnr./by: SIDE 1 AF 10 Adresse: Rosenholms Allé 31 Postnr./by: 2500 Valby BBR-nr.: 101-464830-001 Energikonsulent: Ulrik A. Hovmand Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Bunch 01 (arbejdstegning) Lodret snit i betonelement-facader Bunch 02 (arbejdstegning) Lodret snit i lette facader

Bunch 01 (arbejdstegning) Lodret snit i betonelement-facader Bunch 02 (arbejdstegning) Lodret snit i lette facader Galgebakken Renovering af facader 2620 Albertslund Notat Sag nr.: KON145-N003A Vedr.: Vurdering af sokkelisolering 1. Baggrund Efter aftale med Frank Borch Sørensen fra Nova5 arkitekter er Bunch Bygningsfysik

Læs mere

1.1 Ansvar... 17. Ændring som udløser krav om efterisolering... 19 Bagatelgrænse... 19 Eksempler med generel ændring i klimaskærmen...

1.1 Ansvar... 17. Ændring som udløser krav om efterisolering... 19 Bagatelgrænse... 19 Eksempler med generel ændring i klimaskærmen... Indhold Eksempelsamling om energi... 5 Indholdsfortegnelse... 7 1 Eksisterende byggeri... 15 1.1 Ansvar... 17 1.2 Eksempler på ændringer der udløser krav... 19 Ændring som udløser krav om efterisolering...

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Postnr./by: Rougsøvej 155A 8950 Ørsted BBR-nr.: 707-109239-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Højstrupvangen 1 Postnr./by: 5200 Odense V BBR-nr.: 461-556779-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Botoftevej 14 Postnr./by: 4600 Køge BBR-nr.: 259-008948 Energikonsulent: Niels T. Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Bygningskontoret

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Egevej 10 Postnr./by: 3650 Ølstykke BBR-nr.: 240-009711 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Vestergade 17 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113416-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 47 Adresse: Koppen 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012079-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8109 Oversigt over klagepunkter: 1. Vindafstivning i tagkonstruktion ikke udført i henhold til normer og SBI anvisninger. 2. Isolering ligger uregelmæssig i forskellig tykkelse.

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Overgade 52 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-296173-002 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Adresse: Bjernevej 35 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Bjernevej 35 Postnr./by: SIDE 1 AF 36 Adresse: Bjernevej 35 Postnr./by: 5600 Faaborg BBR-nr.: 430-003626-001 Energikonsulent: Svend Mosekjær Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Oddervej 13 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-345534 Energikonsulent: Ole Toustrup Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek-Ebeltoft

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Spjellerupvej 7 Postnr./by: 4653 Karise BBR-nr.: 320-008663 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere