Referat af 2. møde i Rådet for Etniske Minoriteter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af 2. møde i Rådet for Etniske Minoriteter"

Transkript

1 REFERAT, 2. RÅDSMØDE. Dato: 19. juli 2010 Kontor: Sekretariatet J.nr.: 10/ Referat af 2. møde i Rådet for Etniske Minoriteter Dato og tidspunkt: Fredag den 18. juni 2010 kl Tilstedeværende: Ayse Kosar, Desalegn Tufa, Faizan Akbar, Lynette Munk, Ilvana Karaga, Issmat Mohamed, Lally H. Parwana, Marcus Sabri, Sami Gökdemir Fraværende med afbud: Abderrazak Jenayah, Bayram Yüksel, Muhsin Türkyilmaz, Nebiye Corap, Roya Moore Sekretariatet: Mette Søndergaard, Mia Toldam Korsgård, Nishan Prasana Krishnapalan, Integrationsministeriet: - Introduktionsseance Pkt. 1. Indledning fra formandskabet ved formand for Rådet for Etniske Minoriteter (herefter REM), Lally H. Parwana Generelle meddelelser Det er vigtigt, at alle husker at melde afbud samt give besked, hvis de er forsinket. Afbud gives til Mette Søndergaard på følgende mailadresse: Der findes en usb-nøgle med power point oplæg, som kan bruges til oplæg om REM, f.eks. ved besøg i de lokale integrationsråd. De, der ikke fik en usb-nøgle på REMs repræsentantskabsmøde, kan få en fra sekretariatet. REM får brug for at etablere en PR- samt en høringsgruppe, da de er en vigtig del af REMs strategi. 1

2 I forhold til PR-gruppen er kommunikation afgørende. Når man repræsenterer REM, er det vigtigt, at man sikrer sig, at Rådet kan stå inde for ens udtalelser. Hvis man udtaler sig om noget, som man ikke er sikker på, at alle er enige i eller som ikke er en holdning, man har besluttet i REM, skal det fremgå tydeligt, at man udtaler sig på egne vegne. Dette er især relevant i starten, hvor vi er et nyetableret REM, der ikke er afklaret med, hvad vi står for på alle områder. I forhold til høringsgruppen er der tale om en tidskrævende gruppe. Man skal kun være i denne gruppe, hvis man kan give det tid, for det er vigtigt, at vi giver gode gennemarbejdede høringssvar. For at holde et højt handlingstempo må vi bruge telefon og til at holde kontakten mellem møderne. Model for det fremtidige arbejdelally fremlagde nedenstående model for, hvordan hun ser REMs arbejde. REM i dag I forhold til ressourcer har vi et sekretariat, der består af Mette Søndergaard (sekretær) og Mia Toldam Korsgård (studentermedarbejder). Mette arbejder for REM tre dage om ugen (onsdag, torsdag og fredag), mens Mia arbejder for REM en dag om ugen (fredag). Herudover er Nishan Prasana Krishnapalan (studentermedarbejder) tilknyttet REM i juli måned for at opdatere REMs hjemmeside (www.rem.dk). Til orientering holder Lally og Mette telefonmøder en gang om ugen, mens formandsskabsmøder afholdes i forbindelse med andre møder i REM. 2

3 Samarbejde, eksterne udvalg Der er flere af de udvalg, REM indtil nu har siddet i, som har haft begrænset aktivitet. Som et alternativ til nogle af de eksterne udvalg, kunne en person fra udvalget inviteres til at informere om udvalgets arbejde på et REM-møde. Synliggørelse Når vi skal give indhold til synliggørelse af REM, må vi bruge vores erfaringer. Vi skal overveje grundigt, hvad vi bruger vores ressourcer på, så vi får synliggjort REM. Vi skal endvidere have værdiskabende reklamevarer. Udvikling Der er mulighed for at tage interne kurser i Ministeriet og eventuelt også eksterne kurser. Vi må overveje, hvad vi har brug for, og hvad vi skal prioritere. Formandskabet vil gerne have at hele REM deltager på kurser sammen, så der er mulighed for at debattere kursusindholdet indbyrdes. Dynamisk Danmark Ordet integration kan betyde meget. Det kan betyde hvor mange, der er i beskæftigelse, det kan handle om kultur eller noget helt tredje. Spørgsmålet er, om vi skal fortsætte med at bruge udtrykket integration eller om medborgerskab er et bedre ord. Fordomme er et af de områder, som REM skal arbejde med. Lally udtrykte herefter nogle generelle retningslinjer for arbejdet i REM: - Mindsettet i REM skal være støttende. Det vil sige, at man opmuntrer og bakker hinanden op. - Der skal være klar kommunikation. Det vil sige, at det forventes, at man melder klart ud. For eksempel hvis man ikke kan nå det, man har lovet eller hvis man er utilfreds med noget. - Der skal hellere være kvalitet end kvantitet. Det vil sige, at man hellere skal melde sig til én ting, som man gør godt, end at være med i fem grupper, som man ikke har tid til at bidrage tilstrækkeligt til. Pkt. 2. Styrkelse af integrationsrådene Formandskabet vil gerne strukturere REMs arbejde sådan, at der udover det nationale arbejde og rådgivningen af ministeren, er en stærk lokal forankring. Derfor kan rådet inddeles i regioner, sådan at hver region har en pilot og en co-pilot begge fra REM. Pilot har ansvaret og leder regionen, mens co-pilot støtter op. På den måde kan REM nå ud til alle de 3

4 integrationsråd, der er rundt omkring i Danmark. REMs suppleanter og andre interesserede kan også inddrages i de regionale grupper. Modellen for det regionale arbejde ses nedenfor. Pilot og co-pilots opgave er overordnet at styrke integrationsarbejdet lokalt og inkludere befolkningen i integrationsarbejdet. Eksempler på opgaver er at besøge idrætsforeninger, holde kontakt til kommuner, styrke de integrationsråd, der står mindre stærkt og forsøge at oprette integrationsråd i de kommuner, hvor der ikke er et. Ved hjælp af de regionale grupper kan REM komme på turné rundt i Danmark i løbet af det næste år. Gennem en sådan turné kan vi synliggøre os i integrationsrådene samt få afdækket, hvordan det går i de forskellige områder: Er der nogle lokale råd, der har brug for kunstigt åndedræt? Er der nogle, der har succeser og erfaringer, som kan bruges andre steder? Det regionale arbejde kan skal give en vedvarende kommunikation mellem REM og de lokale råd. Med nationale foreninger menes, at Rådet kan holde oplæg i foreninger, som repræsenterer minoriteter. De kan involveres i arbejdet, og på den måde får vi flere ressourcer og kan nå længere ud. Vi anerkender samtidig, at der er brug for deres evner og viden, og at vi kan støtte dem. Udover disse retningslinjer er det op til pilot og co-pilot, hvordan de vil arbejde i deres region. Behovene kan være forskellige i de forskellige regioner, men vi kan også undervejs udveksle erfaringer fra de forskellige tilgange til det regionale arbejde. 4

5 Issmat foreslog, at der blev udarbejdet en handlingsplan, som pilots og co-pilots kan læne sig op ad i starten og som sikrer, at det regionale arbejde ikke går i alt for forskellige retninger. Det vil formandskabet og sekretariatet følge op på. Pkt. 3. Etablering af netværk Hovedstadsområdet Pilot: Bayram foreslået (ikke til stede) Co-pilot: Faizan Øvrige ressourcepersoner fra repræsentantskabet: Hakima Lasham Lakhrissi (Albertslund), Mohamad Aslam Shehzada (Frederiksberg) Sjælland Pilot: Lynette Co-pilot: Sami Øvrige ressourcepersoner fra repræsentantskabet: Erdogan Øzhayat (Odsherred), Dusan Jovanovic (Næstved), Bigman A. Nkunkununu (Vordingborg), Isabel Canto Larsen (Helsingør) Syd Pilot: Muhsin foreslået (ikke til stede) Co-pilot: Ilvana Øvrige ressourcepersoner fra REM: Desalegn, Roya, Nebyie Midtjylland Pilot: Issmat Co-pilot: Marcus Øvrige ressourcepersoner fra repræsentantskabet: Dzevad Ahmetagic (Randers), Samir Abdul Qadir (Skanderborg) Nordjylland Pilot: Ayse Co-pilot: Abderrazak foreslået (ikke til stede) Øvrige ressourcepersoner fra repræsentantskabet: Claude Shukuru Munyamanzi (Frederikshavn), Cecilia Soque (Jammerbugt) Pkt. 4. Nedsættelse af arbejdsgrupper Høringsgruppe Nedsættes til næste møde for at få de tidligere tovholderes ideer med. Der var forslag om at søge råd hos andre organisationer på høringslisten ved komplicerede høringer. Til det blev det kommenteret, at vi skal være opmærksomme på ikke at lægge os op ad en anden organisation, men have vores selvstændige ståsted. PR-gruppe Nedsættes til næste møde for at få den tidligere tovholders ideer med (Bayram). 5

6 Der lægges op til et tæt samarbejde mellem hørings- og PR-gruppen. Bestyrelse for Institut for Menneskerettigheder Repræsentant: Issmat Suppleant: Marcus NGO-netværk for ligebehandlingsrådgivning under Institut for Menneskerettigheder Det blev besluttet, at REM ikke i første omgang skal prioritere at have en repræsentant i netværket. Ligebehandlingsindsatsen ligger andre steder i REMs arbejde. Rådet tager eventuelle relevante sager op gennem bestyrelsen i Institut for Menneskerettigheder, hvor REM er repræsenteret. Vi inviterer en repræsentant fra IMR til et REM-møde for at fortælle om ligebehandling i forhold til etniske minoriteter og diskutere det med os. Ud fra dette afgør vi, om vi vil deltage. Ligebehandlingsudvalget (i regi af Instituttet for Menneskerettigheder) Det besluttes, at Rådet ikke skal prioritere at have en repræsentant i udvalget, jf. argumenterne vedrørende NGO-netværk for ligebehandlingsrådgivning. Dommerkomitéen bag Integrationsprisen (Integrationsministeriet) Repræsentant (REMs formand): Lally Kontaktudvalget mellem Københavns Politi og repræsentanter for etniske minoriteter Det blev besluttet at udskyde valget af repræsentant og suppleant til næste møde i REM, hvor den nuværende repræsentant, Bayram, kan fortælle om arbejdets indhold. Styregruppen for Integrationsministeriets projekt Viden der virker Repræsentant (REMs formand): Muhsin havde inden mødet tilkendegivet, at han ønsker at fortsætte i styregruppen, og der var ingen, der ønskede at erstatte ham i styregruppen. Det blev besluttet at vente med at finde suppleant. På næste møde fortæller Muhsin om arbejdet, hvorefter der vælges en suppleant. Det blev endvidere foreslået at en repræsentant fra projektet inviteres til et REM-møde og fortæller om projektet. Kontaktperson for Landsorganisationen af Kvinder i Danmark (LOKK) Lally har tidligere været kontaktperson, men er aldrig blevet kontaktet. Mette tager kontakt til LOKK for at høre om mulighederne for at blive repræsenteret ved en bestyrelsespost, styregruppepost eller lignende, hvis der skal prioriteres tid til LOKK. 6

7 Styregruppe for oplysningskampagne til flygtninge og indvandrere om forebyggelse af graviditet og seksuelt overførte sygdomme (Sundhedsstyrelsen) Mette undersøger status på styregruppens arbejde. Styregruppe for projektet I tråd med verden Projektet handler om, at kvinder med håndarbejdsevner kobles sammen med designere sådan, at kvinderne kan bidrage med moderigtigt håndarbejde. Bl.a. arrangeres der et modeshow. Projektet er forankret i Ishøj Kommune. Lally har siddet med i styregruppen og har løbende kontakt med projektlederen. Lally fortsætter som repræsentant. Ayse vælges som suppleant. Fattigdomsåret følgegruppe Issmat fortsætter i denne følgegruppe for at sikre kontinuitet. Lynette vælges som suppleant og deltager også i møderne fremover. 7

8 Ordinært rådsmøde Pkt. 1. Godkendelse af referat af konstituerende møde den 8. maj 2010 og dagsorden Referat og dagsorden godkendt. Pkt. 2. Kort opsamling fra formandskabet Lally har haft møde med Samira Ahmad, formand fra Ny-Dansk Ungdomsråd. Lally mener, at det er oplagt samarbejde med dem. For eksempel kunne medlemmerne af Ny-Dansk Ungdomsråd deltage i det regionale arbejde. Pkt. 3. Nyt fra Sekretariatet Adresseliste Adresseliste for REM sendes ud til alle REM-medlemmer. Der lægges endvidere en adresseliste på REMs hjemmeside med de oplysninger, REM-medlemmerne har givet tilladelse til at offentliggøre. Økonomi REMs økonomi ser fin ud. Vi har af vores bevilling fra i år tilbage. Hovedudgiften er rejseaktivitet. Kurser Det er desværre ikke muligt at låne medarbejdere fra Ministeriet til at afholde kurser for REM på grund af den klemte økonomiske situation i Ministeriet. I stedet må REM betale sig til de kurser, der skønnes relevante. Pkt. 4. Forventninger til REM-arbejdet Alle tilstedeværende udtrykte på skift deres forventninger til arbejdet i REM: Faizan Jeg ønsker, at vi går i dybden med få områder. Hørings- og kommunikationsarbejdet er det vigtigste for mig. Det er også vigtigt at pege på problemer i gammel lovgivning, så det ikke kun er ny lovgivning, vi tager op. F.eks. kan der jo fra regionerne komme input og eksempler, som kan bruges i pressen til at følge op på vores høringssvar/lovgivningen. I forhold til formandskabet forventer jeg, at hørings- og kommunikationsarbejdet bliver prioriteret. Ilvana Høringssvar og synlighed i pressen er vigtig. Jeg forventer, at vi løbende følger op på de områder, som det tidligere råd har sat i værk. I forhold til møderne forventer jeg af mig selv, at jeg er godt forberedt. Det samme forventer jeg af jer andre medlemmer, så vi kan få fokuserede møder. Jeg forventer, at vi er et nyt råd, hvor der er plads til at både nye og gamle medlemmer kan udfolde sig. 8

9 Marcus Jeg har i højere grad forventninger til mig selv end til jer andre. Jeg forventer af mig selv, at jeg er engageret og har respekt fra andres holdninger. Uanset hvilke beslutninger, der bliver taget, vil jeg være loyal overfor REMs beslutninger, da det er det, demokratiet handler om. Der skal være plads til alle. Når én person fra REM bliver fremhævet, så bliver hele REM fremhævet. Der må ikke være kapløb mellem medlemmerne. Positiv kommunikation er guld værd. Kritik skal være konstruktiv, sådan at der altid er noget i kritikken, som kan bruges positivt fremadrettet. Desalegn Jeg forventer, at vi holder os til dagsordenen, så det, vi kom for, bliver ført igennem. På den måde bliver arbejdet motiverende. Vi skal forholde os til forretningsordenen. Høringssvar skal prioriteres. Alt det andet arbejde, f.eks. deltagelse i forskellige udvalg, må komme derefter. Jeg forventer, at vi arbejder evaluerende. Vi skal ikke bare være en snakkeklub, men følge op på, hvad status er på de forskellige indsatsområder. Jeg vil gerne have oplæg til møderne på forhånd, så jeg kan forberede mig og kunne komme med flere input. Lynette Jeg har forventninger til mig selv. Jeg ønsker at være engageret og proaktiv. Jeg ønsker god kommunikation. Jeg ønsker, at vi i REM støtter hinanden. Hvis man har fået en opgave, skal der stadig være en følelse af, at det er et fælles projekt, som vi alle sammen skal løfte. Jeg forventer, at pilots og co-pilots bliver klædt godt på til arbejdet, for det er en vigtig rolle, de har. Ayse Jeg forventer, at vi er synlige i forhold til lovene. Jeg vil gerne, at vi også kigger på de love, der er vedtaget, som virker diskriminerende og disintegrerende. Jeg forventer også, at vi er godt klædt på inden ministermødet og har aftalt, hvad vi vil nå frem til. Jeg vil gerne have, at befolkningen ved hvem REM er. Det kunne man samarbejde med Ny-Dansk Ungdomsråd om. I forhold til formanden forventer jeg, at der løbende evalueres. For eksempel forventer jeg, at der årligt følges op på, om REM sidder i de rigtige udvalg. Jeg synes, at det er naturligt med en rollefordeling baseret på mentor/mentees, så de tidligere medlemmers erfaring gives videre, og de nye medlemmers kompetencer også bliver set. Der bør laves en netværksliste, hvor man kan se, hvem de forskellige REM-medlemmer har kontakt til samt deres kompetencer. Jeg håber, at vi definerer vores mål i REM. Det er demotiverende på langt sigt, hvis man ikke føler, at man når nogle mål. Derfor er det vigtigt med løbende, realistiske mål. 9

10 Issmat Jeg bakker op om de pointer, der er blevet nævnt. Jeg vil gerne understrege, at når vi spørger til forventninger til REM handler det om, hvad vi selv gør REM til. Det er vigtigt, at REM er i bevægelse. Jeg opfordrer til at alle bidrager til dagsordenen. Vi er et rådgivende organ og ikke beslutningsdygtige. Hvis vi kommer med fornuftige forslag, som er mulige, så kan vi komme igennem med vores sager. Vi skal ikke fremlægge umulige sager for ministeren. Hvis vi vil frem med noget, som ikke er muligt, må vi tænke over andre veje at nå det end ministermøderne. Sami Jeg brænder for de unge mennesker og for, at de kan få en bedre fremtid. Jeg kigger fremad. Dvs. at det handler om mine børn. De skal vide, at de hører til i landet og bliver rustet til at blive en god del af samfundet. Pigerne er godt med, mens drengene mangler lidt, så dem skal vi særligt støtte. Jeg er positiv overfor, at der er flere unge medlemmer af REM, som er ildsjæle. Jeg mener også at respekt er vigtigt internt og også i forhold til ministeren. De dagsordener vi fremlægger for ministeren skal være relevante og up to date. Jeg opfordrer til, at alle opfatter sig selv som en reklame for REM. Lally Jeg forventer, at alle er forberedte, så det, der kommer på dagsorden, kan afsluttes og ikke først skal undersøges nærmere. Jeg forventer, at vi bruger hinandens ideer og erfaringer på tværs af alder. Pkt. 5. Nyt fra de lokale integrationsråd Udgår på grund af tidsmangel Pkt. 6. Vedtagelse af møderække Følgende mødedatoer blev vedtaget for 2010 og 2011: Fredag d. 3. september 2010, kl Ordinært rådsmøde kl Formandskabsmøde kl Mandag d. 11. oktober 2010 kl Formøde kl Kvartalsmøde med ministeren fra kl Ordinært rådsmøde kl

11 Weekenden d eller november 2010 Arbejdsweekend. Datoen fastlægges ved næste rådsmøde. Fredag d. 3. december 2010, kl Ordinært rådsmøde kl Formandskabsmøde kl Mandag d. 17. januar 2011 kl Formøde kl Kvartalsmøde med ministeren fra kl Ordinært rådsmøde kl Fredag d. 4. marts 2011 kl Ordinært rådsmøde kl Formandskabsmøde kl Mandag d. 11. april 2011 kl Formøde kl Kvartalsmøde med ministeren fra kl Ordinært rådsmøde kl Fredag d. 6. maj 2011 kl Ordinært rådsmøde kl Formandskabsmøde kl Mandag d. 20. juni 2011 kl Formøde kl Kvartalsmøde med ministeren fra kl Ordinært rådsmøde kl

12 Øvrige datoer: Tirsdag-onsdag d oktober 2010 Integrationsdøgn i Vejle BEMÆRK ÆNDRET DATO I FORHOLD TIL DET PÅ MØDET UDMELDTE Fredag d. 15. oktober 2010 Kulturnat i København Tirsdag d. 2. november 2010 Integrationsprisuddeling i København Pkt. 7. eventuelt Intet under eventuelt Pkt. 8. Dagsordenspunkter til næste møde: Udvalg - Bayram fortæller om arbejdet i Kontaktudvalget mellem Københavns Politi og repræsentanter for etniske minoriteter. Herefter kan vælges en repræsentant samt suppleant. - Muhsin fortæller om arbejdet i Styregruppen for Integrationsministeriets projekt Viden der virker. Sekretariatet orienterer om mulighederne for samarbejde med LOKK samt status på styregruppen for oplysningskampagne til flygtninge og indvandrere om forebyggelse af graviditet og seksuelt overførte sygdomme - Høringsgruppe nedsættes. - PR-gruppe nedsættes. Ministermøde - Forberedelse til kvartalsmøde med ministeren. Det regionale arbejde - Handlingsplan for det regionale arbejde gennemgås, herunder turne. Fremtidige dagsordenspunkter: - Ligebehandling som tema for et møde, hvor Institut for Menneskerettigheder inviteres. - Nydansk Ungdomsråd inviteres til et møde 12

Referat 9. ordinære Rådsmøde. Dato: 12. maj 2011. J.nr.: 11/29736

Referat 9. ordinære Rådsmøde. Dato: 12. maj 2011. J.nr.: 11/29736 Referat 9. ordinære Rådsmøde. Dato: 12. maj 2011 Kontor: Sekretariatet J.nr.: 11/29736 Referat af 9. ordinære møde i Rådet for Etniske Minoriteter Dato og tidspunkt: Mandag den 2. maj 2011 kl. 15 18. Tilstedeværende:

Læs mere

Referat af 12. møde i Rådet for Etniske Minoriteter

Referat af 12. møde i Rådet for Etniske Minoriteter REFERAT,. RÅDSMØDE. Dato: 07.12.11 Kontor: Sekretariatet Sagsbeh.: Fil-navn: MAL Referat af 12. rådsmøde Referat af 12. møde i Rådet for Etniske Minoriteter Dato og tidspunkt: onsdag den 26. oktober kl.

Læs mere

Strategi for Rådet for Etniske Minoriteter

Strategi for Rådet for Etniske Minoriteter Strategi for Rådet for Etniske Minoriteter 2010-2014 Mission, vision og værdier vedtaget på ekstraordinært rådsmøde den 14. november 2010. Handlingsplan for Rådet for Etniske Minoriteter 2012 vedtaget

Læs mere

Punkt 1. Godkendelse af referat af 17. møde i Rådet for Etniske Minoriteter og godkendelse af dagsorden for 18. møde i Rådet for Etniske Minoriteter.

Punkt 1. Godkendelse af referat af 17. møde i Rådet for Etniske Minoriteter og godkendelse af dagsorden for 18. møde i Rådet for Etniske Minoriteter. REFERAT 18. RÅDSMØDE. Dato: 21. november 2012 Kontor: Sekretariatet J.nr.: 2012-51 Sagsbeh.: MNS Referat af 18. møde i Rådet for Etniske Minoriteter Dato og tidspunkt: Onsdag den 10. oktober 2012 kl. 15-18.

Læs mere

Punkt 1. Godkendelse af referat fra 3. møde i Rådet for Etniske Minoriteter 3. september 2010 samt godkendelse af dagsorden for dagens møde

Punkt 1. Godkendelse af referat fra 3. møde i Rådet for Etniske Minoriteter 3. september 2010 samt godkendelse af dagsorden for dagens møde REFERAT Dato: 21. oktober 2010 Kontor: Sekretariatet J.nr.: 10/19758 Sagsbeh.: MKO Referat af 4. ordinære rådsmøde i Rådet for Etniske Minoriteter Dato og tidspunkt: Mandag den 11. oktober kl.15.45-18.45

Læs mere

Tilstede: Muhsin Türkyilmaz, Abderrazak Jenayah, Bayram Yüksel, Ayse Kosar, Lynette Munk, Dusan Jovanovic, Sami Gökdemir, Roya Moore, Ilvana Karaga

Tilstede: Muhsin Türkyilmaz, Abderrazak Jenayah, Bayram Yüksel, Ayse Kosar, Lynette Munk, Dusan Jovanovic, Sami Gökdemir, Roya Moore, Ilvana Karaga REFERAT 17. RÅDSMØDE. Dato: 13. september 2012 Kontor: Sekretariatet J.nr.: 2012-51 Sagsbeh.: MNS Referat af 17. møde i Rådet for Etniske Minoriteter Dato og tidspunkt: Torsdag den 13. september 2012 kl.

Læs mere

Referat af 13. møde i Rådet for Etniske Minoriteter

Referat af 13. møde i Rådet for Etniske Minoriteter REFERAT,13. RÅDSMØDE. Dato: 14.12.11 Kontor: Sekretariatet Sagsbeh.: Fil-navn: FGI Referat af 13. rådsmøde Referat af 13. møde i Rådet for Etniske Minoriteter Dato og tidspunkt: onsdag den 14. december

Læs mere

Referat af 26. ordinære rådsmøde i Rådet for Etniske Minoriteter

Referat af 26. ordinære rådsmøde i Rådet for Etniske Minoriteter REFERAT 26. RÅDSMØDE Dato: 7. februar 2014 Kontor: Sagsbeh.: Sekretariatet MNS Referat af 26. ordinære rådsmøde i Rådet for Etniske Minoriteter Dato, tid og sted: onsdag d. 11. december 2013 kl. 15-18,

Læs mere

RÅDET FOR ETNISKE MINORITETER ÅRSBERETNING 2012

RÅDET FOR ETNISKE MINORITETER ÅRSBERETNING 2012 RÅDET FOR ETNISKE MINORITETER ÅRSBERETNING 2012 Indhold Årsberetning 2012 Rådet for Etniske Minoriteter S. 2 Forord 3 Medlemmer af Rådet for Etniske Minoriteter 5 Mødeoversigt 2012 7 Ministermøder 2012

Læs mere

Referat 10. ordinære Rådsmøde. Dato: 13. juli J.nr.: 11/ Referat af 10. ordinære møde i Rådet for Etniske Minoriteter

Referat 10. ordinære Rådsmøde. Dato: 13. juli J.nr.: 11/ Referat af 10. ordinære møde i Rådet for Etniske Minoriteter Referat 10. ordinære Rådsmøde. Dato: 13. juli 2011 Kontor: Sekretariatet J.nr.: 11/40167 Referat af 10. ordinære møde i Rådet for Etniske Minoriteter Dato og tidspunkt: tirsdag d. 21.06.11 kl. 15.45-18.00

Læs mere

RÅDET FOR ETNISKE MINORITETER ÅRSBERETNING 2011

RÅDET FOR ETNISKE MINORITETER ÅRSBERETNING 2011 RÅDET FOR ETNISKE MINORITETER ÅRSBERETNING 2011 Indhold Årsberetning 2011 Rådet for Etniske Minoriteter S. 2 Forord 3 Medlemmer af Rådet for Etniske Minoriteter 5 Mødeoversigt 2011 7 Ministermøder 2011

Læs mere

Referat af 3. møde i Rådet for Etniske Minoriteter

Referat af 3. møde i Rådet for Etniske Minoriteter REFERAT, 3. RÅDSMØDE Dato: 29. september 2010 Kontor: Sekretariatet J.nr.: 10/13161 Sagsbeh.: MKO Referat af 3. møde i Rådet for Etniske Minoriteter Dato og tidspunkt: Fredag den 3. september 2010 kl.

Læs mere

Referat af 19. møde i Rådet for Etniske Minoriteter

Referat af 19. møde i Rådet for Etniske Minoriteter REFERAT, 19. RÅDSMØDE. Dato: 2.9. 2009 Kontor: Sekretariatet J.nr.: 09/04798 Sagsbeh.: HIT Fil-navn: Referat, 19. rådsmøde Referat af 19. møde i Rådet for Etniske Minoriteter Dato og tidspunkt: Onsdag

Læs mere

Referat af 16. møde i Rådet for Etniske Minoriteter

Referat af 16. møde i Rådet for Etniske Minoriteter REFERAT, 16. RÅDSMØDE. Dato: 25. februar 2009 Kontor: Sekretariatet J.nr.: 2009/5020-509 Sagsbeh.: ASR Fil-navn: Referat, 16. rådsmøde Referat af 16. møde i Rådet for Etniske Minoriteter Dato og tidspunkt:

Læs mere

Referat af 12. møde i Rådet for Etniske Minoriteter onsdag d. 17. september

Referat af 12. møde i Rådet for Etniske Minoriteter onsdag d. 17. september REFERAT, 12. RÅDSMØDE Dato: 27.november 2008 Kontor: Sekretariatet J.nr.: 2008/5020-491 Sagsbeh.: ASR Fil-navn: Referat_12_rådsmøde Referat af 12. møde i Rådet for Etniske Minoriteter onsdag d. 17. september

Læs mere

RÅDET FOR ETNISKE MINORITETER ÅRSBERETNING 2010

RÅDET FOR ETNISKE MINORITETER ÅRSBERETNING 2010 RÅDET FOR ETNISKE MINORITETER ÅRSBERETNING 2010 Indhold Årsberetning 2010 Rådet for Etniske Minoriteter S. 3 Forord 4 Mindeord om Issmat Mohamed 6 Medlemmer af rådet 8 Mødeoversigt 10 Arbejdsweekend 11

Læs mere

Referat af 9. møde i Rådet for Etniske Minoriteter

Referat af 9. møde i Rådet for Etniske Minoriteter REFERAT, 9. RÅDSMØDE. Dato: 14. maj 2008 Kontor: Sekretariatet J.nr.: 2008/5020-475 Sagsbeh.: ASR Fil-navn: Referat, 9. rådsmøde Referat af 9. møde i Rådet for Etniske Minoriteter Dato og tidspunkt: Onsdag

Læs mere

Referat af 17. møde i Rådet for Etniske Minoriteter

Referat af 17. møde i Rådet for Etniske Minoriteter REFERAT, 17. RÅDSMØDE. Dato: 25. maj 2009 Kontor: Sekretariatet J.nr.: 2009/5020-509 Sagsbeh.: HIT Fil-navn: Referat, 17. rådsmøde Referat af 17. møde i Rådet for Etniske Minoriteter Dato og tidspunkt:

Læs mere

Referat af 18. møde i Rådet for Etniske Minoriteter

Referat af 18. møde i Rådet for Etniske Minoriteter REFERAT, 18. RÅDSMØDE. Dato: 20. august 2009 Kontor: Sekretariatet J.nr.: 2009/5020-519 Sagsbeh.: MJB / MCS Fil-navn: Referat, 18. rådsmøde Referat af 18. møde i Rådet for Etniske Minoriteter Dato og tidspunkt:

Læs mere

Referat af. møde i. Integrationsrådet. Onsdag den 3. april 2013 kl. 17.00 19.30. Høje Gladsaxe beboer rådgivning, Høje Gladsaxe Torv 2b

Referat af. møde i. Integrationsrådet. Onsdag den 3. april 2013 kl. 17.00 19.30. Høje Gladsaxe beboer rådgivning, Høje Gladsaxe Torv 2b Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Integrationsrådet Referat af møde i Integrationsrådet Onsdag den 3. april 2013 kl. 17.00 19.30 Høje Gladsaxe beboer rådgivning, Høje Gladsaxe Torv 2b Medlemmer

Læs mere

Fraværende med afbud: Abdirahman Mohamud Iidle. Pga. valgudskrivelse var der ikke deltagelse fra ministeriets tilforordnede.

Fraværende med afbud: Abdirahman Mohamud Iidle. Pga. valgudskrivelse var der ikke deltagelse fra ministeriets tilforordnede. Referat ordinært Rådsmøde Dato: Kontor: Sekretariatet J.nr.: 2014-9613 Sagsbeh.: MNS Referat af ordinært rådsmøde i Rådet for Etniske Minoriteter Dato, tid og sted: mandag d. 15. juni kl. 12-17.30, Ministeriet

Læs mere

RÅDET FOR ETNISKE MINORITETER ÅRSBERETNING 2013

RÅDET FOR ETNISKE MINORITETER ÅRSBERETNING 2013 RÅDET FOR ETNISKE MINORITETER ÅRSBERETNING 2013 Indhold Årsberetning 2013 Rådet for Etniske Minoriteter S. 2 Forord 3 Medlemmer af Rådet for Etniske Minoriteter 5 Råds -og ministermøder 2013 7 Repræsentantskabsmøde

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Referat af 10. møde i Rådet for Etniske Minoriteter

Referat af 10. møde i Rådet for Etniske Minoriteter REFERAT, 10. RÅDSMØDE. Dato: 17. juni 2008 Kontor: Sekretariatet J.nr.: 2008/5020-481 Sagsbeh.: ASR/MCS Fil-navn: Referat, 10. rådsmøde Referat af 10. møde i Rådet for Etniske Minoriteter Dato og tidspunkt:

Læs mere

Referat af. møde i. Integrationsrådet. Torsdag den 12. september 2013 kl Gladsaxe Rådhus, lokale 2607

Referat af. møde i. Integrationsrådet. Torsdag den 12. september 2013 kl Gladsaxe Rådhus, lokale 2607 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Integrationsrådet Referat af møde i Integrationsrådet Torsdag den 12. september 2013 kl. 17.00 19.30 Gladsaxe Rådhus, lokale 2607 Trine Henriksen (MB)

Læs mere

ministeriet for flygtninge, indvandrere og integration Holbergsgade københavn k tlf

ministeriet for flygtninge, indvandrere og integration Holbergsgade københavn k tlf ÅRSBERETNING 2007 Årsberetning 2007 Rådet for etniske minoriteter Rådet for etniske minoriteter ministeriet for flygtninge, indvandrere og integration Holbergsgade 6 1057 københavn k tlf. 33 92 27 90 e-mail

Læs mere

ADHD-foreningens Frivilligpolitik

ADHD-foreningens Frivilligpolitik ADHD-foreningens Frivilligpolitik Velkommen her hos os I ADHD-foreningen er vi glade for, at du og de andre frivillige i foreningen har valgt at bruge jeres tid og kompetencer til at arbejde med ADHD-sagen

Læs mere

Deltagerbog Deltagerbog

Deltagerbog Deltagerbog Deltagerbog Abderrazak Jenayah abrj@varde.dk Alma Bekturganova Andersen Forkvinde, Etniske Minoritetskvinders Råd alma@verdenskvinder.dk Anders K. Kristensen Mangfoldighedskonsulent, Region Midtjylland

Læs mere

Forretningsorden for URK s landsstyrelse

Forretningsorden for URK s landsstyrelse Forretningsorden for URK s landsstyrelse 2011-2012 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen er på

Læs mere

Dagsorden for Integrationsrådets møde den kl. 18:30 i Center for Dansk og Integration

Dagsorden for Integrationsrådets møde den kl. 18:30 i Center for Dansk og Integration Dagsorden for Integrationsrådets møde den 06.10.2014 kl. 18:30 i Center for Dansk og Integration Afbud: Punkter på åben dagsorden 44. Godkendelse af dagsorden... 2 45. Referat fra sidste møde... 3 46.

Læs mere

Integrationsrådet Beslutningsprotokol

Integrationsrådet Beslutningsprotokol Integrationsrådet Beslutningsprotokol 22-04-2015 16:00 Medborgerhuset, sal D Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig)

Læs mere

Afbud:Brian Lund Madsen, Stig Hansen, Bilal Titrek,, Erik Vestergaard, Tom Nielsen, Ena Juhl

Afbud:Brian Lund Madsen, Stig Hansen, Bilal Titrek,, Erik Vestergaard, Tom Nielsen, Ena Juhl Referat af Integrationsrådets møde den 11. december 2008. Tilstede: Jamal Tabari, Nimer Shama, Farjam A. Davani, Lisbeth Jørgensen, Miasser Hawwa, Sabahat Cilgin Jelena Rajovic, Lolan Ottesen, Lisbeth

Læs mere

Referat ordinært Rådsmøde. Dato: J.nr.: 2014-9613 Sagsbeh.: MNS

Referat ordinært Rådsmøde. Dato: J.nr.: 2014-9613 Sagsbeh.: MNS Referat ordinært Rådsmøde Dato: Kontor: Sekretariatet J.nr.: 2014-9613 Sagsbeh.: MNS Referat af ordinært rådsmøde i Rådet for Etniske Minoriteter Dato, tid og sted: søndag d. 22. marts kl. 10-15, Ministeriet

Læs mere

DAGSORDEN m/beslutninger

DAGSORDEN m/beslutninger Integrationsrådet DAGSORDEN m/beslutninger Møde nr. : 06/2008 Sted : Lektiehjælplokalet, Vestergade 6, 8963 Auning Dato : 16. december 2008 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 19.00 Der serveres smørrebrød under

Læs mere

Ordstyrer: Lisbeth Kjærulff

Ordstyrer: Lisbeth Kjærulff Referat af møde i Integrationsrådet 15. marts 2007. Ordstyrer: Lisbeth Kjærulff Tilstede: Jelena Rajovic, Ena Juhl, Nimer Shama, Helge Friis, Musse Sheikh Ahmed, Miasser Hawwa, Lisbeth Kjærulff, Susse

Læs mere

Lidt om en forretningsorden

Lidt om en forretningsorden Lidt om en forretningsorden Tanken bag en forretningsorden er, at der skal være et sæt etablerede og anerkendte spilleregler for arbejdet i bestyrelsen. Spillereglerne kan blandt andet sige noget om: -

Læs mere

Da der kun var 3 fremmødte medlemmer af Integrationsrådet, blev det vedtaget kun at behandle de første 2 punkter på dagsordenen.

Da der kun var 3 fremmødte medlemmer af Integrationsrådet, blev det vedtaget kun at behandle de første 2 punkter på dagsordenen. Dagsorden Dato: 26-05-2016 18:00:00 Udvalg: Integrationsrådet Sted: Mødelokale 4, Bakkedraget 1, 8362 Hørning 1 Godkendelse af dagsorden - Da der kun var 3 fremmødte medlemmer af Integrationsrådet, blev

Læs mere

Referat af. Møde i. Integrationsrådet. Torsdag den 13. juni 2013 kl. 17.00 19.30. Gladsaxe Rådhus, lokale 2607

Referat af. Møde i. Integrationsrådet. Torsdag den 13. juni 2013 kl. 17.00 19.30. Gladsaxe Rådhus, lokale 2607 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Integrationsrådet Referat af Møde i Integrationsrådet Torsdag den 13. juni 2013 kl. 17.00 19.30 Gladsaxe Rådhus, lokale 2607 Medlemmer Isabella Mørch (formand)

Læs mere

Repræsentationslokale 1, Boulevarden 13, Indgang i gården

Repræsentationslokale 1, Boulevarden 13, Indgang i gården #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Møde Møde i Integrationsrådet Tid 2. februar 2015 kl. 16.30 Sted Repræsentationslokale 1, Boulevarden 13, Indgang i gården Direktørens Sekretariat

Læs mere

Rådet var således beslutningsdygtigt. Workshoppen blev faciliteret af konsulent Bjørn Nygaard.

Rådet var således beslutningsdygtigt. Workshoppen blev faciliteret af konsulent Bjørn Nygaard. 15-01-2009, Workshop Opsamling på workshop. Integrationsrådets organisering 2009. Indledning Integrationsrådet afholdt ekstraordinær workshop torsdag d. 15. januar 2009, for at tage stilling til rådets

Læs mere

Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden

Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden Forretningsorden for bestyrelsen i (AFDELINGENS NAVN) Indledning Denne forretningsorden fastlægger reglerne for arbejdet i bestyrelsen som

Læs mere

Referat af møde i integrationsrådet 3. februar , Kanalstræde 2, mødecentret

Referat af møde i integrationsrådet 3. februar , Kanalstræde 2, mødecentret Referat af møde i integrationsrådet 3. februar 2016 19-21, Kanalstræde 2, mødecentret Til stede: Christel, Jean, Christina, Susanne, Mahad, Erdogan, Ann-Katrine, Ann-Cherie, Hristina, Gitte (referent)

Læs mere

Vordingborg Kommune Integrationsrådet REFERAT. Sted Borger og Arbejdsmarked Jobcenter Vordingborg - Marienbergvej - Salon

Vordingborg Kommune Integrationsrådet REFERAT. Sted Borger og Arbejdsmarked Jobcenter Vordingborg - Marienbergvej - Salon Vordingborg Kommune Integrationsrådet REFERAT Dato d. 18. marts 2014 Tidspunkt 19.00 21.00 Sted Borger og Arbejdsmarked Jobcenter Vordingborg - Marienbergvej - Salon Til stede Fraværende Bemærk Stella

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

Integrationsrådet 2008

Integrationsrådet 2008 REFERAT Integrationsrådet 2008 Mødedato: Onsdag den 20-02-2008 Mødested: - Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Integrationsrådet 2008, 20-02-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 97 Bilag 1 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 97 Bilag 1 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 L 97 Bilag 1 Offentligt Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kontoret for Integration og Demokrati J.nr. 2012-8641 mns 15. november 2013 Notat

Læs mere

Referat. Integrationsrådet

Referat. Integrationsrådet Referat Den, kl. 18:00 holdt ordinært møde i Multietnisk Kulturhus, Lille Madsegade 32, Rønne. Mødet slut kl. 19,25 Fraværende med anmeldt forfald: Ernst Jensen, stedfortræder Joan Prahl deltager Trine

Læs mere

1. Godkendelse af referatet fra BM 02/12/15

1. Godkendelse af referatet fra BM 02/12/15 Dagsorden for møde i: Bestyrelsen for Dato for møde: 21. januar 2016, kl. 18.30-20.30. For referat: Sted: Video - LifeSize Deltagere: Bente Andersen, Bjarne Rittig-Rasmussen, Anette Spence, Hans Stryger

Læs mere

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Forretningsorden Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 2 Indhold 1: Baggrund... 4 2: Partnerskabets sammensætning... 4 3: Koordineringsgruppe... 5 4: Sekretariat...

Læs mere

REFERAT 25. JUNI 2014 Bestyrelsesmøde i Slagelse Ungeråd

REFERAT 25. JUNI 2014 Bestyrelsesmøde i Slagelse Ungeråd Om bestyrelsesmødet Mødedato: Onsdag den 25. juni 2014 Mødested: Ungehuset, Bredahlsgade 3C, 4200 Slagelse Starttidspunkt: 18:00 Deltagere: Fraværende: Bemærkninger: Christopher Trung Paulsen, Jen Noel

Læs mere

Integrationsrådet 2008

Integrationsrådet 2008 REFERAT Integrationsrådet 2008 Mødedato: Torsdag den 20-11-2008 Mødested: - Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Mødet holdes på Haderslev Rådhus,mødelokale

Læs mere

Referat af Handicaprådets møde onsdag den 10. marts 2010 Kl. 17.00 19.00 i udvalgsværelse 7

Referat af Handicaprådets møde onsdag den 10. marts 2010 Kl. 17.00 19.00 i udvalgsværelse 7 Referat af Handicaprådets møde onsdag den 10. marts 2010 Kl. 17.00 19.00 i udvalgsværelse 7 Deltagere: Jørn Christensen (Høreforeningen) Øvrige deltagere: Tabita Sonne-Dalsø Afbud: Alice Thulesen (Dansk

Læs mere

Punkt nr.5 Integrationsrådets aktive deltagelse i den offentlige debat som led i en ny synlighedsstrategi

Punkt nr.5 Integrationsrådets aktive deltagelse i den offentlige debat som led i en ny synlighedsstrategi Referat af møde i torsdag den 16. august 2007. Ordstyrer: Omid Ghasem Azari Tilstede: Farzad Saber, Sabahat Cilgin, Miasser Hawwa, Nimer Shama, Omid Ghasem Azari, Bilal Titrek, Lisbeth Kjærullf, Henrik

Læs mere

Integrationsrådet BESLUTNINGSREFERAT

Integrationsrådet BESLUTNINGSREFERAT Integrationsrådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Lokale 135a på rådhuset i Grenaa Dato: Torsdag den 11. december 2014 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 17:00 Medlemmer: Fraværende: Hazel Laura Möller Ingrid Remy Mogens

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD I GENTOFTE KOMMUNE. Kapitel 1. Det Lokale Beskæftigelsesråds formål og opgaver

FORRETNINGSORDEN FOR DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD I GENTOFTE KOMMUNE. Kapitel 1. Det Lokale Beskæftigelsesråds formål og opgaver FORRETNINGSORDEN FOR DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD I GENTOFTE KOMMUNE Kapitel 1 Det Lokale Beskæftigelsesråds formål og opgaver 1. Det Lokale Beskæftigelsesråd skal rådgive kommunen og skal samordne og

Læs mere

Integrationsrådet REFERAT. Mødedato: Onsdag den

Integrationsrådet REFERAT. Mødedato: Onsdag den REFERAT Integrationsrådet Mødedato: Onsdag den 20-05-2009 Mødested: Meldes ud senere Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:40 Afbud: Allan Emiliussen, Hanne Hauge og Kim Nørbygaard Fraværende:

Læs mere

R å d e t f o r E t n i s k e M i n o r i t e t e r

R å d e t f o r E t n i s k e M i n o r i t e t e r R å d e t f o r E t n i s k e M i n o r i t e t e r Årsberetning 2006 R å d e t f o r E t n i s k e M i n o r i t e t e r Årsberetning 2006 Årsberetning 2006 Rådet for Etniske Minoriteter, april 2007

Læs mere

Referat Integrationsrådet's møde Onsdag den 20-05-2015 Kl. 19:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Integrationsrådet's møde Onsdag den 20-05-2015 Kl. 19:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Integrationsrådet's møde Onsdag den 20-05-2015 Kl. 19:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Kieu Nguyen, Veeravaharan Sivagnansundaram-Selvam, Banafsheh Razavian, Omer

Læs mere

Forretningsorden for Handicaprådet i Skanderborg Kommune Godkendt i Handicaprådet

Forretningsorden for Handicaprådet i Skanderborg Kommune Godkendt i Handicaprådet Forretningsorden for Handicaprådet i Skanderborg Kommune Godkendt i Handicaprådet xx-xx-2014 Skanderborg Kommune Sag: 13/21572 Indholdsfortegnelse 1. KONSTITUERING 3 2. MØDER 3 2.1 Indkaldelse og forberedelse

Læs mere

Afbud: Helle Tiedemann, Mira Pavlovic, Omid Ghasem Azari og Kåre Harder Olesen

Afbud: Helle Tiedemann, Mira Pavlovic, Omid Ghasem Azari og Kåre Harder Olesen Referat af møde i 25. august 2005. Tilstede: Nimer Shama, Anders H. Petersen, Sadia Møller, Jette Garder, Marcus Kocak, Dzevdet Kazimi, Janne Jørgensen, Ena Juhl, Lolan Ottesen, Musse Sheikh Ahmed, Miasser

Læs mere

Referat fra møde i integrationsrådet den 21. maj 2014 kl på Esbjerg Rådhus, mødelokale 2

Referat fra møde i integrationsrådet den 21. maj 2014 kl på Esbjerg Rådhus, mødelokale 2 Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 22. maj 2014 Sagsbehandler Margrethe Cæsar Bjerg Telefon direkte 21 78 22 33 Sagsid 14/10668 Referat fra møde i integrationsrådet den 21. maj 2014 kl. 17.00-19.00 på Esbjerg

Læs mere

Åben referat Integrationsrådet Arbejdsmarkedsforvaltningen, Administration & Service

Åben referat Integrationsrådet Arbejdsmarkedsforvaltningen, Administration & Service Åben referat Integrationsrådet Arbejdsmarkedsforvaltningen, Administration & Service Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 17:00 Mødet afsluttet: kl. 18.50 Mødested: Mødelokale 049, Hjørring Rådhus Fraværende:

Læs mere

Integrationsrådet

Integrationsrådet Published on www.ballerup.dk (https://www.ballerup.dk) Hjem > - 22-05-2014-22-05-2014 22.05.2014 kl. 17:00 Mødecenter A, Lokale 3 på Ballerup Rådhus Deltagere Jamal Tabari - Deltog Irem Ulusoy - Deltog

Læs mere

Integrationsrådet REFERAT

Integrationsrådet REFERAT REFERAT Integrationsrådet Mødedato: Onsdag den 30-05-2007 Mødested: Gravene 1, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:30 Anne-Grethe Schmidt, Maryam Hosseinzadeh og Anita Sadegh

Læs mere

DAGSORDEN FOR KONSTITUERING AF NY SKOLEBESTYRELSE

DAGSORDEN FOR KONSTITUERING AF NY SKOLEBESTYRELSE RØNBJERG/DALGASSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN Fælles møde Referat af mødet ONSDAG DEN 9. APRIL 2008 PÅ LÆRERVÆRELSET Jeg vil foreslå at vi todeler mødet. Et for den nye bestyrelse og i forlængelse heraf et fællesmøde.

Læs mere

ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN

ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN Ledelsesmøde: Torsdag d. 26. juni 2014, kl. 18.30 I Studiestræde 24, 2. sal REFERAT Til stede: Annie, Gunna, Henrik, Susanne og Mette Dagsorden 1. Mettes arbejdstider

Læs mere

Forretningsorden for Handicaprådet

Forretningsorden for Handicaprådet Forretningsorden for Handicaprådet Valgperioden 2014-2017 I medfør af retssikkerhedsloven 37 a har Byrådet i Silkeborg Kommune nedsat et Handicapråd og i henhold til retssikkerhedsbekendtgørelsen 29 har

Læs mere

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening En guide til etablering af nye lokalforeninger Indholdsfortegnelse 1.1 Etablering af ny lokalforening... 1 1.2 Roller i lokalforeninger... 3 1.3 Ansvarsområder i lokalforeninger... 4 1.4 Eksempel på en

Læs mere

Integrationsrådet REFERAT

Integrationsrådet REFERAT REFERAT Integrationsrådet Mødedato: Mandag den 30-04-2007 Mødested: Rådhuset, Lok. 101 - Gæstekantinen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Said El Naiiar og afbud fra gæst, skoleleder Phillip

Læs mere

Dagsorden. 3. Nyt fra udvalgene (herunder fælleskredsmødet og afholdte og fremtidige arrangementer)

Dagsorden. 3. Nyt fra udvalgene (herunder fælleskredsmødet og afholdte og fremtidige arrangementer) Referat af Kredsbestyrelsesmøde, FSL, kreds 5. Sted: Det Kongelige Vajsenhus Dato: Onsdag d. 4/5 kl. 15.00 19.30 Kredsbestyrelsen: Jens Bjørklund (JB), Torben Falkenberg (TF), Annika Larsen (AL), Kristine

Læs mere

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune At bryde den negative sociale arv for udsatte familier har været en opgave for kommunerne gennem mange år.

Læs mere

Afbud:Lolan Ottesen, Brian Lund Madsen. Fraværende:Stig Hansen, Bilal Titrek, Marcu Kocak

Afbud:Lolan Ottesen, Brian Lund Madsen. Fraværende:Stig Hansen, Bilal Titrek, Marcu Kocak Referat af s møde d. 19. februar 2009. Tilstede: Helge Friis, Jamal Tabari, Miasser Hawwa, Lisbeth Kjærulff, Tom Nielsen, Farjam Davani, Nimer Shama, Kåre Harder Olesen, Jelena Rajovic, Christina Ruben,

Læs mere

Velkommen til Dansk Flygtningehjælps kursusprogram for frivillige foråret 2010

Velkommen til Dansk Flygtningehjælps kursusprogram for frivillige foråret 2010 Velkommen til Dansk Flygtningehjælps kursusprogram for frivillige foråret 2010 Dette er en oversigt over hvilke kurser vi udbyder i foråret 2010 til frivillige tilknyttet Dansk Flygtningehjælp. Vi er grundet

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert Krav 3. Hvordan parterne følger op på aftalen Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Integrationsrådet Beslutningsprotokol

Integrationsrådet Beslutningsprotokol Integrationsrådet Beslutningsprotokol 30-09-2014 19:00 Medborgerhuset Afbud fra: Niels Thygesen, Jeanette Gammelgaard, Hans-Jørgen Hørning Deltagere: Sevak Karapetian; Mia Schmidt; Jørgen Madsen; Blessing

Læs mere

Referat Integrationsrådet's møde Onsdag den Kl. 19:00 Altia Denmark, Rødeledsvej 70, Svendborg

Referat Integrationsrådet's møde Onsdag den Kl. 19:00 Altia Denmark, Rødeledsvej 70, Svendborg Referat Integrationsrådet's møde Onsdag den 16-03-2011 Kl. 19:00 Altia Denmark, Rødeledsvej 70, Svendborg Deltagere: Peter Ramanandan Sithamparappillai, Kim Nguyen, Fadil Bucan, Bente Kjær, Lars Erik Hornemann,

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Referat af. møde i. Integrationsrådet. Mandag den kl Gladsaxe Rådhus, lokale 2608

Referat af. møde i. Integrationsrådet. Mandag den kl Gladsaxe Rådhus, lokale 2608 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Integrationsrådet Referat af møde i Integrationsrådet Mandag den 25.11 2013 kl. 17.00 18.30 Gladsaxe Rådhus, lokale 2608 Trine Henriksen (MB) Klaus Kjær

Læs mere

Integrationsråd. Sekretariat Borger & Arbejdsmarked. Referat af møde 22. maj 2013, kl. 17.00-19.00 på Esbjerg Hovedbibliotek, mødelokale 11.

Integrationsråd. Sekretariat Borger & Arbejdsmarked. Referat af møde 22. maj 2013, kl. 17.00-19.00 på Esbjerg Hovedbibliotek, mødelokale 11. Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 3. juni 2013 Sagsbehandler Per Hedevang Telefon direkte +45 76 16 92 95 Sagsid 2013-267 Integrationsråd Referat af møde 22. maj 2013, kl. 17.00-19.00 på Esbjerg Hovedbibliotek,

Læs mere

Viborg Ældreråd. Referat

Viborg Ældreråd. Referat Referat Mødedato: Onsdag den 5. november 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.4/rådhuset Rådhuset Prinsens Alle 5 8800 Viborg Leo Larsen, Jette Norup, Anny

Læs mere

Albertslund Integrationsråd Møde 123

Albertslund Integrationsråd Møde 123 Mødedato: 7.2.13. Til stede: Hakima Lasham Lakhrissi, Wannisa Buakhan, Britta Schneider-Jørgensen, Per Hvidtved, Lene Lonnov, Nebi Deveci, Paw Østergard Jensen, Faouzia Johannsen, Sahin Tirpan, Claus Rasmussen,

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRELSEN I UNGDOMMENS RØDE KORS 2015/2016

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRELSEN I UNGDOMMENS RØDE KORS 2015/2016 FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRELSEN I UNGDOMMENS RØDE KORS 2015/2016 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

Integrationsrådet 2008

Integrationsrådet 2008 REFERAT Integrationsrådet 2008 Mødedato: Onsdag den 13-08-2008 Mødested: - Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Mødet holdes på Haderslev Rådhus. Mødelokale

Læs mere

Dagsorden Integrationsrådet's møde Onsdag den Kl. 17:00 Væksthuset

Dagsorden Integrationsrådet's møde Onsdag den Kl. 17:00 Væksthuset Dagsorden Integrationsrådet's møde Onsdag den 10-12-2008 Kl. 17:00 Væksthuset Deltagere: Peter Ramanandan Sithamparappillai, Fadil Bucan, Kobra Karimi, Ahmet Corap, Greily Mikkelsen, Bente Kjær, Lars Erik

Læs mere

Referat af Integrationsrådets møde den kl. 18:30 i Center for Dansk og Integration

Referat af Integrationsrådets møde den kl. 18:30 i Center for Dansk og Integration Referat af Integrationsrådets møde den 06.10.2014 kl. 18:30 i Center for Dansk og Integration Tilstedeværende: Anna Papiewska (. ) Dorte Corydon (. ) Jan Rasmussen (. ) Jens Elender Nielsen (. ) Jørn Rasmussen

Læs mere

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann.

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Velkomst ved Lis Jensen. Karen kommer kl. 10 og fortæller om trepartsforhandlingerne. PKT: godkendelse af referat fra sidste møde. TR-tillæg

Læs mere

Landsdelsledelsesmøde 7023

Landsdelsledelsesmøde 7023 Landsdelsledelsesmøde 7023 Dato: 25. maj 2011 Klokkeslæt: 18:00 Sted: Morten Larsen, Bondesager 9, 4220 Korsør Mødetype Ordinært Landsdelsledelsesmøde Møde indkaldt af Morten Larsen Mødeleder Morten Larsen

Læs mere

Integrationsrådet 2008

Integrationsrådet 2008 REFERAT Integrationsrådet 2008 Mødedato: Onsdag den 18-06-2008 Mødested: - Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Mødet afholdes Gravene14, 1. sal. 6100 Haderslev.

Læs mere

Thomas oplæste traditionerne og Peter oplæste koncepterne.

Thomas oplæste traditionerne og Peter oplæste koncepterne. Referat fra OI-regionsmøde søndag d. 25. maj 2008 Tilstede: Thomas (Midtjylland), Peter/Kim/Sofie (Nordjylland), Anita (Syddanmark) og Karsten (OIK). Afbud: Louise (SOV) og Johnny (KBH). Ad.1. Karsten

Læs mere

Stk. 2 Centerrådet kan udpege tilforordnede til at deltage i rådets møder uden stemmeret.

Stk. 2 Centerrådet kan udpege tilforordnede til at deltage i rådets møder uden stemmeret. Forretningsorden for Centerrådet 1 Sammensætning: Centerrådet sammensættes af et bestyrelsesmedlem fra hver udbyder af arbejdsmarkedsuddannelser og et fra hvert VUC, som har hjemsted i VEU-centrets geografiske

Læs mere

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 For medlemmerne Netværket af Ungdomsråds (NAU s) medlemmer er organisationens grundlag, og det er for dem

Læs mere

Forretningsorden. Stk. 2. Det lokale Beskæftigelsesråd består af følgende medlemmer: 1 fra Center for Erhvervsuddannelser Lolland Falster (CELF)

Forretningsorden. Stk. 2. Det lokale Beskæftigelsesråd består af følgende medlemmer: 1 fra Center for Erhvervsuddannelser Lolland Falster (CELF) Formål 1. Det lokale Beskæftigelsesråd har til formål at rådgive de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret og at samordne og udvikle den lokale forebyggende indsats for personer, der har

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Tilstede: Musse Sheikh Ahmed, Miasser Hawwa, Tom Nielsen, Nimer Shama, Jette Garder, Susse Bøtefyhr

Tilstede: Musse Sheikh Ahmed, Miasser Hawwa, Tom Nielsen, Nimer Shama, Jette Garder, Susse Bøtefyhr Referat af møde i den 23. februar 2006. Ordstyrer: Musse Sheikh Ahmed Tilstede: Musse Sheikh Ahmed, Miasser Hawwa, Tom Nielsen, Nimer Shama, Jette Garder, Susse Bøtefyhr Afbud: Janne Jørgensen, Kåre Harder

Læs mere

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Frivillige hænder - nu i flere farver Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Kære læser Vi har i De Frivilliges Hus i Aalborg igennem længere tid arbejdet med at rekruttere

Læs mere

REFERAT AF STYREGRUPPEMØDET 28. februar 2012

REFERAT AF STYREGRUPPEMØDET 28. februar 2012 Tilstede: Rikke Skovfoged, Nimet Topcu, Suzan Saygili, Tagharid Rahmah, Kirsten Fischer, Inger Frydendahl, Line Hillerup, Mai-Britt Haugaard Jeppesen Afbud: Gitte Larsen, Maja Langhorn, Jeppe Fisker Mødetid

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

Fraværende: Mira Pavlovic, Natassa Zmiro, Hülya Kocak, Brian Lund Madsen, Özcan Kocak

Fraværende: Mira Pavlovic, Natassa Zmiro, Hülya Kocak, Brian Lund Madsen, Özcan Kocak Referat af møde i 12. august 2004. Tilstede: Anselme Bankambona, Nimer Shama, Jette Garder, Ena Juhl (til kl.18), Lolan Ottesen, Janne Jørgensen, Musse Sheikh Ahmed, Kåre Harder Olesen, Omid Azari, Susse

Læs mere

Trafiksikkerhedsråd. Rådet skal via dialog, oplysning m.v. medvirke til videndeling indenfor trafiksikkerhed.

Trafiksikkerhedsråd. Rådet skal via dialog, oplysning m.v. medvirke til videndeling indenfor trafiksikkerhed. Trafiksikkerhedsråd 02.10.09 Med baggrund erfaringerne fra tidligere velfungerende trafiksikkerhedsråd såvel i kommunerne som i amtet/regionen nedsættes et Trafiksikkerhedsråd i Jammerbugt kommune. Rådet

Læs mere