Referat af 2. møde i Rådet for Etniske Minoriteter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af 2. møde i Rådet for Etniske Minoriteter"

Transkript

1 REFERAT, 2. RÅDSMØDE. Dato: 19. juli 2010 Kontor: Sekretariatet J.nr.: 10/ Referat af 2. møde i Rådet for Etniske Minoriteter Dato og tidspunkt: Fredag den 18. juni 2010 kl Tilstedeværende: Ayse Kosar, Desalegn Tufa, Faizan Akbar, Lynette Munk, Ilvana Karaga, Issmat Mohamed, Lally H. Parwana, Marcus Sabri, Sami Gökdemir Fraværende med afbud: Abderrazak Jenayah, Bayram Yüksel, Muhsin Türkyilmaz, Nebiye Corap, Roya Moore Sekretariatet: Mette Søndergaard, Mia Toldam Korsgård, Nishan Prasana Krishnapalan, Integrationsministeriet: - Introduktionsseance Pkt. 1. Indledning fra formandskabet ved formand for Rådet for Etniske Minoriteter (herefter REM), Lally H. Parwana Generelle meddelelser Det er vigtigt, at alle husker at melde afbud samt give besked, hvis de er forsinket. Afbud gives til Mette Søndergaard på følgende mailadresse: Der findes en usb-nøgle med power point oplæg, som kan bruges til oplæg om REM, f.eks. ved besøg i de lokale integrationsråd. De, der ikke fik en usb-nøgle på REMs repræsentantskabsmøde, kan få en fra sekretariatet. REM får brug for at etablere en PR- samt en høringsgruppe, da de er en vigtig del af REMs strategi. 1

2 I forhold til PR-gruppen er kommunikation afgørende. Når man repræsenterer REM, er det vigtigt, at man sikrer sig, at Rådet kan stå inde for ens udtalelser. Hvis man udtaler sig om noget, som man ikke er sikker på, at alle er enige i eller som ikke er en holdning, man har besluttet i REM, skal det fremgå tydeligt, at man udtaler sig på egne vegne. Dette er især relevant i starten, hvor vi er et nyetableret REM, der ikke er afklaret med, hvad vi står for på alle områder. I forhold til høringsgruppen er der tale om en tidskrævende gruppe. Man skal kun være i denne gruppe, hvis man kan give det tid, for det er vigtigt, at vi giver gode gennemarbejdede høringssvar. For at holde et højt handlingstempo må vi bruge telefon og til at holde kontakten mellem møderne. Model for det fremtidige arbejdelally fremlagde nedenstående model for, hvordan hun ser REMs arbejde. REM i dag I forhold til ressourcer har vi et sekretariat, der består af Mette Søndergaard (sekretær) og Mia Toldam Korsgård (studentermedarbejder). Mette arbejder for REM tre dage om ugen (onsdag, torsdag og fredag), mens Mia arbejder for REM en dag om ugen (fredag). Herudover er Nishan Prasana Krishnapalan (studentermedarbejder) tilknyttet REM i juli måned for at opdatere REMs hjemmeside (www.rem.dk). Til orientering holder Lally og Mette telefonmøder en gang om ugen, mens formandsskabsmøder afholdes i forbindelse med andre møder i REM. 2

3 Samarbejde, eksterne udvalg Der er flere af de udvalg, REM indtil nu har siddet i, som har haft begrænset aktivitet. Som et alternativ til nogle af de eksterne udvalg, kunne en person fra udvalget inviteres til at informere om udvalgets arbejde på et REM-møde. Synliggørelse Når vi skal give indhold til synliggørelse af REM, må vi bruge vores erfaringer. Vi skal overveje grundigt, hvad vi bruger vores ressourcer på, så vi får synliggjort REM. Vi skal endvidere have værdiskabende reklamevarer. Udvikling Der er mulighed for at tage interne kurser i Ministeriet og eventuelt også eksterne kurser. Vi må overveje, hvad vi har brug for, og hvad vi skal prioritere. Formandskabet vil gerne have at hele REM deltager på kurser sammen, så der er mulighed for at debattere kursusindholdet indbyrdes. Dynamisk Danmark Ordet integration kan betyde meget. Det kan betyde hvor mange, der er i beskæftigelse, det kan handle om kultur eller noget helt tredje. Spørgsmålet er, om vi skal fortsætte med at bruge udtrykket integration eller om medborgerskab er et bedre ord. Fordomme er et af de områder, som REM skal arbejde med. Lally udtrykte herefter nogle generelle retningslinjer for arbejdet i REM: - Mindsettet i REM skal være støttende. Det vil sige, at man opmuntrer og bakker hinanden op. - Der skal være klar kommunikation. Det vil sige, at det forventes, at man melder klart ud. For eksempel hvis man ikke kan nå det, man har lovet eller hvis man er utilfreds med noget. - Der skal hellere være kvalitet end kvantitet. Det vil sige, at man hellere skal melde sig til én ting, som man gør godt, end at være med i fem grupper, som man ikke har tid til at bidrage tilstrækkeligt til. Pkt. 2. Styrkelse af integrationsrådene Formandskabet vil gerne strukturere REMs arbejde sådan, at der udover det nationale arbejde og rådgivningen af ministeren, er en stærk lokal forankring. Derfor kan rådet inddeles i regioner, sådan at hver region har en pilot og en co-pilot begge fra REM. Pilot har ansvaret og leder regionen, mens co-pilot støtter op. På den måde kan REM nå ud til alle de 3

4 integrationsråd, der er rundt omkring i Danmark. REMs suppleanter og andre interesserede kan også inddrages i de regionale grupper. Modellen for det regionale arbejde ses nedenfor. Pilot og co-pilots opgave er overordnet at styrke integrationsarbejdet lokalt og inkludere befolkningen i integrationsarbejdet. Eksempler på opgaver er at besøge idrætsforeninger, holde kontakt til kommuner, styrke de integrationsråd, der står mindre stærkt og forsøge at oprette integrationsråd i de kommuner, hvor der ikke er et. Ved hjælp af de regionale grupper kan REM komme på turné rundt i Danmark i løbet af det næste år. Gennem en sådan turné kan vi synliggøre os i integrationsrådene samt få afdækket, hvordan det går i de forskellige områder: Er der nogle lokale råd, der har brug for kunstigt åndedræt? Er der nogle, der har succeser og erfaringer, som kan bruges andre steder? Det regionale arbejde kan skal give en vedvarende kommunikation mellem REM og de lokale råd. Med nationale foreninger menes, at Rådet kan holde oplæg i foreninger, som repræsenterer minoriteter. De kan involveres i arbejdet, og på den måde får vi flere ressourcer og kan nå længere ud. Vi anerkender samtidig, at der er brug for deres evner og viden, og at vi kan støtte dem. Udover disse retningslinjer er det op til pilot og co-pilot, hvordan de vil arbejde i deres region. Behovene kan være forskellige i de forskellige regioner, men vi kan også undervejs udveksle erfaringer fra de forskellige tilgange til det regionale arbejde. 4

5 Issmat foreslog, at der blev udarbejdet en handlingsplan, som pilots og co-pilots kan læne sig op ad i starten og som sikrer, at det regionale arbejde ikke går i alt for forskellige retninger. Det vil formandskabet og sekretariatet følge op på. Pkt. 3. Etablering af netværk Hovedstadsområdet Pilot: Bayram foreslået (ikke til stede) Co-pilot: Faizan Øvrige ressourcepersoner fra repræsentantskabet: Hakima Lasham Lakhrissi (Albertslund), Mohamad Aslam Shehzada (Frederiksberg) Sjælland Pilot: Lynette Co-pilot: Sami Øvrige ressourcepersoner fra repræsentantskabet: Erdogan Øzhayat (Odsherred), Dusan Jovanovic (Næstved), Bigman A. Nkunkununu (Vordingborg), Isabel Canto Larsen (Helsingør) Syd Pilot: Muhsin foreslået (ikke til stede) Co-pilot: Ilvana Øvrige ressourcepersoner fra REM: Desalegn, Roya, Nebyie Midtjylland Pilot: Issmat Co-pilot: Marcus Øvrige ressourcepersoner fra repræsentantskabet: Dzevad Ahmetagic (Randers), Samir Abdul Qadir (Skanderborg) Nordjylland Pilot: Ayse Co-pilot: Abderrazak foreslået (ikke til stede) Øvrige ressourcepersoner fra repræsentantskabet: Claude Shukuru Munyamanzi (Frederikshavn), Cecilia Soque (Jammerbugt) Pkt. 4. Nedsættelse af arbejdsgrupper Høringsgruppe Nedsættes til næste møde for at få de tidligere tovholderes ideer med. Der var forslag om at søge råd hos andre organisationer på høringslisten ved komplicerede høringer. Til det blev det kommenteret, at vi skal være opmærksomme på ikke at lægge os op ad en anden organisation, men have vores selvstændige ståsted. PR-gruppe Nedsættes til næste møde for at få den tidligere tovholders ideer med (Bayram). 5

6 Der lægges op til et tæt samarbejde mellem hørings- og PR-gruppen. Bestyrelse for Institut for Menneskerettigheder Repræsentant: Issmat Suppleant: Marcus NGO-netværk for ligebehandlingsrådgivning under Institut for Menneskerettigheder Det blev besluttet, at REM ikke i første omgang skal prioritere at have en repræsentant i netværket. Ligebehandlingsindsatsen ligger andre steder i REMs arbejde. Rådet tager eventuelle relevante sager op gennem bestyrelsen i Institut for Menneskerettigheder, hvor REM er repræsenteret. Vi inviterer en repræsentant fra IMR til et REM-møde for at fortælle om ligebehandling i forhold til etniske minoriteter og diskutere det med os. Ud fra dette afgør vi, om vi vil deltage. Ligebehandlingsudvalget (i regi af Instituttet for Menneskerettigheder) Det besluttes, at Rådet ikke skal prioritere at have en repræsentant i udvalget, jf. argumenterne vedrørende NGO-netværk for ligebehandlingsrådgivning. Dommerkomitéen bag Integrationsprisen (Integrationsministeriet) Repræsentant (REMs formand): Lally Kontaktudvalget mellem Københavns Politi og repræsentanter for etniske minoriteter Det blev besluttet at udskyde valget af repræsentant og suppleant til næste møde i REM, hvor den nuværende repræsentant, Bayram, kan fortælle om arbejdets indhold. Styregruppen for Integrationsministeriets projekt Viden der virker Repræsentant (REMs formand): Muhsin havde inden mødet tilkendegivet, at han ønsker at fortsætte i styregruppen, og der var ingen, der ønskede at erstatte ham i styregruppen. Det blev besluttet at vente med at finde suppleant. På næste møde fortæller Muhsin om arbejdet, hvorefter der vælges en suppleant. Det blev endvidere foreslået at en repræsentant fra projektet inviteres til et REM-møde og fortæller om projektet. Kontaktperson for Landsorganisationen af Kvinder i Danmark (LOKK) Lally har tidligere været kontaktperson, men er aldrig blevet kontaktet. Mette tager kontakt til LOKK for at høre om mulighederne for at blive repræsenteret ved en bestyrelsespost, styregruppepost eller lignende, hvis der skal prioriteres tid til LOKK. 6

7 Styregruppe for oplysningskampagne til flygtninge og indvandrere om forebyggelse af graviditet og seksuelt overførte sygdomme (Sundhedsstyrelsen) Mette undersøger status på styregruppens arbejde. Styregruppe for projektet I tråd med verden Projektet handler om, at kvinder med håndarbejdsevner kobles sammen med designere sådan, at kvinderne kan bidrage med moderigtigt håndarbejde. Bl.a. arrangeres der et modeshow. Projektet er forankret i Ishøj Kommune. Lally har siddet med i styregruppen og har løbende kontakt med projektlederen. Lally fortsætter som repræsentant. Ayse vælges som suppleant. Fattigdomsåret følgegruppe Issmat fortsætter i denne følgegruppe for at sikre kontinuitet. Lynette vælges som suppleant og deltager også i møderne fremover. 7

8 Ordinært rådsmøde Pkt. 1. Godkendelse af referat af konstituerende møde den 8. maj 2010 og dagsorden Referat og dagsorden godkendt. Pkt. 2. Kort opsamling fra formandskabet Lally har haft møde med Samira Ahmad, formand fra Ny-Dansk Ungdomsråd. Lally mener, at det er oplagt samarbejde med dem. For eksempel kunne medlemmerne af Ny-Dansk Ungdomsråd deltage i det regionale arbejde. Pkt. 3. Nyt fra Sekretariatet Adresseliste Adresseliste for REM sendes ud til alle REM-medlemmer. Der lægges endvidere en adresseliste på REMs hjemmeside med de oplysninger, REM-medlemmerne har givet tilladelse til at offentliggøre. Økonomi REMs økonomi ser fin ud. Vi har af vores bevilling fra i år tilbage. Hovedudgiften er rejseaktivitet. Kurser Det er desværre ikke muligt at låne medarbejdere fra Ministeriet til at afholde kurser for REM på grund af den klemte økonomiske situation i Ministeriet. I stedet må REM betale sig til de kurser, der skønnes relevante. Pkt. 4. Forventninger til REM-arbejdet Alle tilstedeværende udtrykte på skift deres forventninger til arbejdet i REM: Faizan Jeg ønsker, at vi går i dybden med få områder. Hørings- og kommunikationsarbejdet er det vigtigste for mig. Det er også vigtigt at pege på problemer i gammel lovgivning, så det ikke kun er ny lovgivning, vi tager op. F.eks. kan der jo fra regionerne komme input og eksempler, som kan bruges i pressen til at følge op på vores høringssvar/lovgivningen. I forhold til formandskabet forventer jeg, at hørings- og kommunikationsarbejdet bliver prioriteret. Ilvana Høringssvar og synlighed i pressen er vigtig. Jeg forventer, at vi løbende følger op på de områder, som det tidligere råd har sat i værk. I forhold til møderne forventer jeg af mig selv, at jeg er godt forberedt. Det samme forventer jeg af jer andre medlemmer, så vi kan få fokuserede møder. Jeg forventer, at vi er et nyt råd, hvor der er plads til at både nye og gamle medlemmer kan udfolde sig. 8

9 Marcus Jeg har i højere grad forventninger til mig selv end til jer andre. Jeg forventer af mig selv, at jeg er engageret og har respekt fra andres holdninger. Uanset hvilke beslutninger, der bliver taget, vil jeg være loyal overfor REMs beslutninger, da det er det, demokratiet handler om. Der skal være plads til alle. Når én person fra REM bliver fremhævet, så bliver hele REM fremhævet. Der må ikke være kapløb mellem medlemmerne. Positiv kommunikation er guld værd. Kritik skal være konstruktiv, sådan at der altid er noget i kritikken, som kan bruges positivt fremadrettet. Desalegn Jeg forventer, at vi holder os til dagsordenen, så det, vi kom for, bliver ført igennem. På den måde bliver arbejdet motiverende. Vi skal forholde os til forretningsordenen. Høringssvar skal prioriteres. Alt det andet arbejde, f.eks. deltagelse i forskellige udvalg, må komme derefter. Jeg forventer, at vi arbejder evaluerende. Vi skal ikke bare være en snakkeklub, men følge op på, hvad status er på de forskellige indsatsområder. Jeg vil gerne have oplæg til møderne på forhånd, så jeg kan forberede mig og kunne komme med flere input. Lynette Jeg har forventninger til mig selv. Jeg ønsker at være engageret og proaktiv. Jeg ønsker god kommunikation. Jeg ønsker, at vi i REM støtter hinanden. Hvis man har fået en opgave, skal der stadig være en følelse af, at det er et fælles projekt, som vi alle sammen skal løfte. Jeg forventer, at pilots og co-pilots bliver klædt godt på til arbejdet, for det er en vigtig rolle, de har. Ayse Jeg forventer, at vi er synlige i forhold til lovene. Jeg vil gerne, at vi også kigger på de love, der er vedtaget, som virker diskriminerende og disintegrerende. Jeg forventer også, at vi er godt klædt på inden ministermødet og har aftalt, hvad vi vil nå frem til. Jeg vil gerne have, at befolkningen ved hvem REM er. Det kunne man samarbejde med Ny-Dansk Ungdomsråd om. I forhold til formanden forventer jeg, at der løbende evalueres. For eksempel forventer jeg, at der årligt følges op på, om REM sidder i de rigtige udvalg. Jeg synes, at det er naturligt med en rollefordeling baseret på mentor/mentees, så de tidligere medlemmers erfaring gives videre, og de nye medlemmers kompetencer også bliver set. Der bør laves en netværksliste, hvor man kan se, hvem de forskellige REM-medlemmer har kontakt til samt deres kompetencer. Jeg håber, at vi definerer vores mål i REM. Det er demotiverende på langt sigt, hvis man ikke føler, at man når nogle mål. Derfor er det vigtigt med løbende, realistiske mål. 9

10 Issmat Jeg bakker op om de pointer, der er blevet nævnt. Jeg vil gerne understrege, at når vi spørger til forventninger til REM handler det om, hvad vi selv gør REM til. Det er vigtigt, at REM er i bevægelse. Jeg opfordrer til at alle bidrager til dagsordenen. Vi er et rådgivende organ og ikke beslutningsdygtige. Hvis vi kommer med fornuftige forslag, som er mulige, så kan vi komme igennem med vores sager. Vi skal ikke fremlægge umulige sager for ministeren. Hvis vi vil frem med noget, som ikke er muligt, må vi tænke over andre veje at nå det end ministermøderne. Sami Jeg brænder for de unge mennesker og for, at de kan få en bedre fremtid. Jeg kigger fremad. Dvs. at det handler om mine børn. De skal vide, at de hører til i landet og bliver rustet til at blive en god del af samfundet. Pigerne er godt med, mens drengene mangler lidt, så dem skal vi særligt støtte. Jeg er positiv overfor, at der er flere unge medlemmer af REM, som er ildsjæle. Jeg mener også at respekt er vigtigt internt og også i forhold til ministeren. De dagsordener vi fremlægger for ministeren skal være relevante og up to date. Jeg opfordrer til, at alle opfatter sig selv som en reklame for REM. Lally Jeg forventer, at alle er forberedte, så det, der kommer på dagsorden, kan afsluttes og ikke først skal undersøges nærmere. Jeg forventer, at vi bruger hinandens ideer og erfaringer på tværs af alder. Pkt. 5. Nyt fra de lokale integrationsråd Udgår på grund af tidsmangel Pkt. 6. Vedtagelse af møderække Følgende mødedatoer blev vedtaget for 2010 og 2011: Fredag d. 3. september 2010, kl Ordinært rådsmøde kl Formandskabsmøde kl Mandag d. 11. oktober 2010 kl Formøde kl Kvartalsmøde med ministeren fra kl Ordinært rådsmøde kl

11 Weekenden d eller november 2010 Arbejdsweekend. Datoen fastlægges ved næste rådsmøde. Fredag d. 3. december 2010, kl Ordinært rådsmøde kl Formandskabsmøde kl Mandag d. 17. januar 2011 kl Formøde kl Kvartalsmøde med ministeren fra kl Ordinært rådsmøde kl Fredag d. 4. marts 2011 kl Ordinært rådsmøde kl Formandskabsmøde kl Mandag d. 11. april 2011 kl Formøde kl Kvartalsmøde med ministeren fra kl Ordinært rådsmøde kl Fredag d. 6. maj 2011 kl Ordinært rådsmøde kl Formandskabsmøde kl Mandag d. 20. juni 2011 kl Formøde kl Kvartalsmøde med ministeren fra kl Ordinært rådsmøde kl

12 Øvrige datoer: Tirsdag-onsdag d oktober 2010 Integrationsdøgn i Vejle BEMÆRK ÆNDRET DATO I FORHOLD TIL DET PÅ MØDET UDMELDTE Fredag d. 15. oktober 2010 Kulturnat i København Tirsdag d. 2. november 2010 Integrationsprisuddeling i København Pkt. 7. eventuelt Intet under eventuelt Pkt. 8. Dagsordenspunkter til næste møde: Udvalg - Bayram fortæller om arbejdet i Kontaktudvalget mellem Københavns Politi og repræsentanter for etniske minoriteter. Herefter kan vælges en repræsentant samt suppleant. - Muhsin fortæller om arbejdet i Styregruppen for Integrationsministeriets projekt Viden der virker. Sekretariatet orienterer om mulighederne for samarbejde med LOKK samt status på styregruppen for oplysningskampagne til flygtninge og indvandrere om forebyggelse af graviditet og seksuelt overførte sygdomme - Høringsgruppe nedsættes. - PR-gruppe nedsættes. Ministermøde - Forberedelse til kvartalsmøde med ministeren. Det regionale arbejde - Handlingsplan for det regionale arbejde gennemgås, herunder turne. Fremtidige dagsordenspunkter: - Ligebehandling som tema for et møde, hvor Institut for Menneskerettigheder inviteres. - Nydansk Ungdomsråd inviteres til et møde 12

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Rådgivende Sociologer for Ældre Sagen 2013 1 Kapitel 1 Baggrund Ud af busken bank på nye døre. Slutevaluering Rapporten er udarbejdet i 2013 Rapporten er udarbejdet

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler 1 Guide til en rummelig arbejdsplads Rummelige redskaber Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler Guide til en rummelig arbejdsplads / Rummelige redskaber er udgivet

Læs mere

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation 2 DE FØRSTE 100 DAGE Indhold Forord 5 Når fusioner fungerer 6 Fokus på medarbejdere

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011 MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011 NY STRUKTUR I SYDBANK KREDS/3 JEG VIL GØRE NOGET FOR MINE KOLLEGER/4 VI SKAL HAVE FLERE TILLIDSMÆND/5 TILLIDSMÆND ER

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

Adoption uden samtykke

Adoption uden samtykke Ankestyrelsens undersøgelse af Adoption uden samtykke Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Kendskab til reglerne om adoption uden samtykke 3 1.2 Reglernes anvendelighed 5 2

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

Internationale projekter og partnerskaber

Internationale projekter og partnerskaber Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Om DUF Hvad er DUF? DUF

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Vidensgrundlag September 2012 Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk:

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere