BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN"

Transkript

1 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN XXXX KOMMUNE 13. marts 2017

2 INDHOLD 1. Indledning 2. Hovedresultater 3. Læsevejledning 4. Undersøgelsens resultater 5. Prioriteringskort 6. Baggrundsoplysninger SIDE

3 Indledning Om rapporten Formålet med rapporten er at afdække tilfredsheden med hjemmeplejen i X kommune blandt hjemmeboende modtagere af hjemmepleje. Grundlaget er et spørgeskema, som er baseret på KL s sammenlignelige brugerundersøgelser som bruges af kommunerne til at sammenligne tilfredsheden med hjemmeplejen. Det er anden gang X kommune foretager denne undersøgelse, hvorfor der gennem rapporten løbende sammenlignes med undersøgelsen fra. Dataindsamlingen er gennemført af Epinion i perioden d. 17. januar februar Interviewene er foretaget telefonisk og i den forbindelse blev der stillet en hotline til rådighed for borgerne, såfremt de havde yderligere spørgsmål eller i stedet ønskede at svare ved hjælp af papirskema. Borgere der ønskede dette fik tilsendt et skema på papir samt en frankeret returkuvert. Rapportens resultater er baseret på i alt 861 besvarelser fra hjemmeboende hjemmeplejemodtagere i X Kommune, hvilket giver en svarprocent på 66,5 %. En analyse af repræsentativiteten af de 861 borgere, som har deltaget i undersøgelsen viser, at der kun er små afvigelser mellem alle modtagere af hjemmepleje og de, som har besvaret undersøgelsen. Disse afvigelser har dog ingen betydning for generaliserbarheden af resultaterne. Der henvises i øvrigt til undersøgelsens metodenotat og frafaldsanalyse. Rapportens opbygning På den følgende side findes en opsummering af de vigtigste resultater fra undersøgelsen. Efter hovedkonklusionerne findes der en vejledning i at læse tabellerne, som viser resultaterne af undersøgelsen. Fra side 6 begynder afrapporteringen af undersøgelsens resultater opdelt i emnerne: Samlet tilfredshed, Tilfredshed med personlig pleje, Tilfredshed med praktisk hjælp, Tilfredshed med maden, Tilfredshed med praktiske forhold og kontakt til kontaktpersonen, Tilfredshed med hjælperne, Kendskab og holdning til det frie valg. For alle emnerne er tilfredsheden vist for det enkelte spørgsmål, og i de fleste tilfælde for typen af leverandør. På slide findes et prioriteringskort, der skal give X kommune indsigt i, hvor de med fordel kan prioriterer deres indsats på hjemmeplejeområdet for at øge den samlede tilfredshed. Til sidst i rapporten, på side 36-39, findes baggrundsoplysninger om de borgere, som er med i undersøgelsen. 3

4 Hovedresultater Overordnet er hjemmeplejemodtagerne i X kommune tilfredse med den hjemmepleje, de modtager. Knap 9 ud af 10 af modtagerne af hjemmepleje angiver, at de enten er meget tilfredse eller tilfredse med hjemmeplejen. Sammenlignet med er der kommet flere, som er meget tilfredse, men også lidt flere, som er meget utilfredse. Modtager af hjælp personlig pleje, er generelt meget tilfredse med den personlige pleje, hvilket gælder for alle spørgsmål. Herudover ses en lille positiv udvikling for alle spørgsmål relateret til personlig pleje sammenlignet med. Tilfredsheden med den praktiske hjælp er også forholdsvis høj både i forhold til rengøring og den praktiske hjælp samlet set. Sammenlignet med tilfredsheden med den personlige pleje, er den dog en smule lavere. Tilfredsheden med den leverede mad er lavere end tilfredsheden med praktisk hjælp og personlig pleje. 73 % af de borgere, som får leveret mad, er enten tilfredse eller meget tilfredse med maden. Tilfredsheden med de praktiske forhold omkring hjælperne, er generelt lavere end i. Særligt findes en negativ udvikling i spørgsmålet om, hvorvidt hjælperne generelt kommer på de aftalte tidspunkter. 36 % af borgeren oplever, at de oftest får besøg af de samme hjælpere. Generelt er tilfredshede med hjælpernes opførsel meget stor. Mellem 94 % og 97 % siger, at hjælperne er venlige, omsorgsfulde og respekterer borgeren. Færre hjemmeplejemodtagere kender til det frie valg i 2017 sammenlignet med. Vigtigheden af det frie valg er steget en smule siden, men det er stadig halvdelen som siger, at det ikke er vigtigt, at de kan vælge mellem kommunale og private leverandører. For at øge den samlede tilfredshed med hjemmeplejen, kan X kommune med fordel vælge at prioriterer hjælpen til rengøring, den praktiske hjælp samlet set og medarbejdernes evne til at gøre borgerne selvhjulpne ift. praktiske gøremål, da der er lav tilfredshed på disse forhold samtidigt med, at de har stor betydning for borgernes samlede tilfredshed med hjemmeplejen. 4

5 Læsevejledning Herunder findes en vejledning til, hvordan figurerne i rapporten skal læses. Hvad synes du samlet set om den hjemmepleje, du modtager? % 44% 8% Meget tilfreds Både tilfreds og utilfreds Meget utilfreds Tilfreds Utilfreds personer har svaret på spørgsmålet I rapporten vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som i eksemplet går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Besvarelser i Ved ikke og Får ikke hjælp indgår ikke i resultatberegningen. I det viste eksempel har 45% svaret Meget tilfreds, 44% Tilfreds, 8% Hverken tilfreds eller utilfreds, 2% Utilfreds og 2% Meget Utilfreds. Af grafiske årsager vises procenttal under 4% ikke. 3 4 Gennemsnitsscoren for spørgsmålet er 4,3. Den højeste score er 5, og den laveste score er 1. De steder, hvor svarkategorierne er Ja, Både og og Nej, er det ikke meningsfuldt at beregne et gennemsnit, hvorfor procentandelen af respondenter, som har angivet Ja i stedet er vist. I højre side af tabellen sammenlignes hjemmeplejens resultater i 2017 med resultatet fra den tilsvarende undersøgelse i, enten baseret på gennemsnittet eller procentandelen, som har angivet Ja. I det viste eksempel er den gennemsnitlige tilfredshed 0,1 point højere end i. 5

6 SEKTION 1 Samlet tilfredsheden med hjemmepleje I denne sektion præsenteres resultaterne for den samlede tilfredshed med hjemmeplejen. 6

7 Samlet tilfredshed med hjemmeplejen Hvad synes du samlet set om den hjemmepleje, du modtager? % 44% 8% Meget tilfreds Både tilfreds og utilfreds Meget utilfreds Tilfreds Utilfreds 7

8 Samlet tilfredshed med hjemmeplejen Hvad synes du samlet set om den hjemmepleje, du modtager? Øst % 46% 7% Vest % 41% 9% Privat 23 30% 39% 13% 17% Meget tilfreds Tilfreds Både tilfreds og utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Hvad synes du samlet set om den hjemmepleje, du modtager? 64 år eller derunder 89 44% 37% 10% 6% år % 42% 9% år % 43% 7% år eller ældre % 47% 7% Meget tilfreds Tilfreds Både tilfreds og utilfreds Utilfreds Meget utilfreds 8

9 Samlet tilfredshed med hjemmeplejen Hvad synes du samlet set om den hjemmepleje, du modtager? Mand % 43% 7% Kvinde % 44% 8% Meget tilfreds Tilfreds Både tilfreds og utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Hvad synes du samlet set om den hjemmepleje, du modtager? Sammen med familie eller venner cirka 2 gange om ugen eller oftere % 42% 7% Sammen med familie eller venner cirka 1 gang om ugen % 49% 7% Sammen med familie eller venner cirka 1 til 3 gange om måneden % 47% 8% 4% Sammen med familie eller venner sjældnere % 38% 8% Aldrig sammen med familie eller venner 29 38% 34% 17% 7% Ønsker ikke at oplyse 23 26% 52% 13% 4%4% Meget tilfreds Tilfreds Både tilfreds og utilfreds Utilfreds Meget utilfreds 9

10 SEKTION 2 Tilfredshed med personlig pleje I denne sektion præsenteres resultaterne for tilfredsheden med den personlige pleje. 10

11 Tilfredshed med den personlige pleje At gå i bad? % 35% 4% At vaske dig? % 32% 5% Af- og påklædning? % 32% 4% Toiletbesøg? % 30% Den personlige pleje samlet set? % 32% 5% Meget tilfreds Tilfreds Både og Utilfreds Meget utilfreds 11

12 Personlig pleje At gå i bad? Øst % 33% Vest % 36% 6% Privat 6 33% 50% 17% Meget tilfreds Tilfreds Både og Utilfreds Meget utilfreds At vaske dig? Øst % 32% Vest % 31% 7% Privat 4 50% 25% 25% Meget tilfreds Tilfreds Både og Utilfreds Meget utilfreds 12

13 Personlig pleje Af- og påklædning? Øst % 26% Vest 97 54% 37% 6% Privat 3 67% 33% Meget tilfreds Tilfreds Både og Utilfreds Meget utilfreds Toiletbesøg? Øst 54 74% 24% Vest 57 60% 35% 4% Privat 1 100% Meget tilfreds Tilfreds Både og Utilfreds Meget utilfreds 13

14 Personlig pleje Den personlige pleje samlet set? Øst % 31% 4% Vest % 35% 7% Privat 5 20% 80% Meget tilfreds Tilfreds Både og Utilfreds Meget utilfreds 14

15 SEKTION 3 Tilfredshed med praktisk hjælp I denne sektion præsenteres resultaterne for tilfredsheden med den praktiske hjælp. 15

16 Tilfredshed med den praktiske hjælp Hjælpen til rengøring? % 31% 14% 6% 5% Den praktiske hjælp samlet set? % 34% 12% 6% 4% Meget tilfreds Tilfreds Både og Utilfreds Meget utilfreds 16

17 Praktisk Hjælp Hjælpen til rengøring? Øst % 30% 14% 8% 4% Vest % 32% 15% 5% 5% Privat 25 40% 36% 4% 8% 12% Meget tilfreds Tilfreds Både og Utilfreds Meget utilfreds Den praktiske hjælp samlet set? Øst % 33% 13% 6% 4% Vest % 34% 12% 6% Privat 25 32% 40% 8% 8% 12% Meget tilfreds Tilfreds Både og Utilfreds Meget utilfreds 17

18 SEKTION 4 Tilfredshed med maden I denne sektion præsenteres resultaterne for tilfredsheden med maden. 18

19 Tilfredshed med maden Hvad synes du om maden, du får leveret? % 47% 16% 7% 4% Meget god God Hverken god eller dårlig Dårlig Meget dårlig 19

20 Maden Hvad synes du om maden, du får leveret? Det Danske Madhus 30 27% 43% 10% 10% 10% 3.7 Meget god God Hverken god eller dårlig Dårlig Meget dårlig Djursmad % 49% 16% 6% 3.9 Meget god God Hverken god eller dårlig Dårlig Meget dårlig Hvad synes du om maden, du får leveret? 64 år eller derunder 13 23% 46% 15% 15% år 24 29% 58% 8% 4% år 53 28% 34% 26% 8% 4% år eller ældre 83 24% 53% 11% 7% 5% Meget god God Hverken god eller dårlig Dårlig Meget dårlig 20

21 SEKTION 5 Praktiske forhold og kontakt til kontaktperson I denne sektion præsenteres tilfredshed med praktiske forhold samt kontakten til kontaktpersonen i kommunen. 21

22 Tilfredshed med praktiske forhold omkring hjælperne % JA Er det oftest de samme hjælpere, der kommer hos dig? % 17% 47% 36% -1% Er den hjælp du får, lige god, uanset hvilken hjælper, der kommer i dit hjem? % 16% 24% 60% -8% Kommer hjælperne generelt på de aftalte tidspunkter? % 18% 12% 71% -14% Ja Både og Nej Kontakt til kontaktperson Hvordan er kontakten til din kontaktperson i kommunen? % 42% 13% 8% 15% Meget god God Hverken god eller dårlig Dårlig Meget dårlig 22

23 Tilfredshed med praktiske forhold omkring hjælperne Er det oftest de samme hjælpere, der kommer hos dig? % JA Øst % 17% 42% 41% -6% Vest % 17% 55% 28% +8% Privat 27 59% 11% 30% 59% -29% Ja Både og Nej Er den hjælp du får, lige god, uanset hvilken hjælper, der kommer i dit hjem? % JA Øst % 13% 26% 61% -11% Vest % 18% 23% 59% 3% Privat 21 71% 5% 24% 71% -4% Ja Både og Nej 23

24 Tilfredshed med praktiske forhold omkring hjælperne og kontaktpersonen Kommer hjælperne generelt på de aftalte tidspunkter? % JA Øst % 18% 11% 71% -16% Vest % 18% 13% 69% -11% Privat 26 77% 19% 4% 77% -17% Ja Både og Nej Hvordan er kontakten til din kontaktperson i kommunen? Øst % 41% 13% 8% 16% Vest % 41% 14% 7% 14% Privat 19 11% 47% 21% 5% 16% Meget god God Hverken god eller dårlig Dårlig Meget dårlig 24

25 SEKTION 6 Tilfredshed med hjælperne I denne sektion præsenteres tilfredsheden med hjælperne samt deres evne til at gøre hjemmehjælpsmodtagerne mere selvhjulpne. 25

26 Tilfredshed med hjælperne % JA Er hjælperne venlige over for dig? % 97% +1% Er hjælperne omsorgsfulde over for dig? % 5% 94% -1% Udviser hjælperne respekt over for dig? % 4% 94% -1% Ja Både og Nej Hvad synes du om medarbejdernes støtte til at gøre dig så selvhjulpen som mulig i forhold til personlig pleje (bad, toiletbesøg, af- og påklædning)? Hvad synes du om medarbejdernes støtte til at gøre dig så selvhjulpen som mulig i forhold til praktiske gøremål (rengøring, indkøb, tøjvask, madservice)? Hvordan har din evne til at klare dig selv i de daglige gøremål udviklet sig under hjemmepleje-indsatsen? % 51% 7% % 51% 9% 5% % 48% 20% 8% 3.8 Meget tilfreds Tilfreds Både og Utilfreds Meget utilfreds 26

27 Tilfredshed med hjælperne Er hjælperne venlige over for dig? % JA Øst % 96% -1% Vest % 98% +1% Privat 25 92% 4%4% 92% -5% Ja Både og Nej Er hjælperne omsorgsfulde over for dig? % JA Øst % 6% 93% -4% Vest % 4% 95% 0% Privat 25 88% 4% 8% 88% -4% Ja Både og Nej 27

28 Tilfredshed med hjælperne Udviser hjælperne respekt over for dig? % JA Øst % 5% 92% -4% Vest % 96% 0% Privat 25 92% 8% 92% -4% Ja Både og Nej Hvad synes du om medarbejdernes støtte til at gøre dig så selvhjulpen som mulig i forhold til personlig pleje (bad, toiletbesøg, af- og påklædning)? Øst % 46% 5% 4.3 Vest % 56% 8% 4.2 Privat 5 20% 60% 20% 4.0 Meget tilfreds Tilfreds Både og Utilfreds Meget utilfreds 28

29 Tilfredshed med hjælperne Hvad synes du om medarbejdernes støtte til at gøre dig så selvhjulpen som mulig i forhold til praktiske gøremål (rengøring, indkøb, tøjvask, madservice)? Øst % 51% 8% 5% 4.1 Vest % 54% 10% 5% 4.1 Privat 17 29% 41% 12% 6% 12% 3.7 Meget tilfreds Tilfreds Både og Utilfreds Meget utilfreds Hvordan har din evne til at klare dig selv i de daglige gøremål udviklet sig under hjemmepleje-indsatsen? Øst % 47% 19% 10% 3.8 Vest % 49% 22% 6% 3.8 Privat 13 15% 46% 23% 8% 8% 3.5 Meget tilfreds Tilfreds Både og Utilfreds Meget utilfreds 29

30 SEKTION 7 Kendskab og holdning til det frie valg I denne sektion præsenteres kendskab og holdning til frit at kunne vælge leverandør af hjemmepleje. 30

31 Det frie valg % JA Ved du, at du kan vælge frit mellem kommunale og private leverandører? % 42% 58% -10% Ja Nej Hvor vigtigt er det for dig at kunne vælge mellem kommunale og private leverandører? % 21% 14% 22% 28% Meget vigtigt Hverken vigtigt eller ikke vigtigt Slet ikke vigtigt Vigtigt Ikke vigtigt Hvor tit kommer der hjælpere hos dig? % 17% 9% 6% 43% 4% Flere gange om dagen Flere gange om ugen Hver 2. uge 1 gang hver dag 1 gang om ugen Hver 3. uge eller mindre 31

32 SEKTION 8 Prioriteringskort Prioriteringskortet viser, hvilke forhold X Kommune kan fokusere på at forbedre for at øge den samlede tilfredshed med hjemmeplejen. 32

33 Hvad er vigtigst for tilfredsheden med hjemmeplejen? På de følgende sider undersøges det, hvilke forhold ved hjemmeplejen, der skal prioriteres, hvis den samlede tilfredshed skal øges. Dette gøres ud fra en analyse af, hvor stor betydning forskellige forhold har for den samlede tilfredshed, og hvor høj tilfredsheden er med disse forhold. De forhold, som både har stor betydning for tilfredsheden, og som har lav tilfredshed, bør prioriteres. Tilfredsheden med den praktiske hjælp har størst betydning for den samlede tilfredshed Undersøgelsen tyder på, at det er tilfredsheden med den praktiske hjælp, som har størst betydning for den samlede tilfredshed. Spørgsmålene om rengøring, den samlede vurdering af den praktiske hjælp samt medarbejderens evne til at gøre modtageren selvhjulpen ift. praktiske gøremål er alle tre spørgsmål, som har relativt stor betydning for den samlede tilfredshed, men hvor tilfredsheden ikke er lige så høj, som den er med andre spørgsmål. Skal den samlede tilfredshed øges anbefales det derfor, at X Kommune forbedrer den praktiske hjælp som ydes til modtagerne af hjemmepleje. Størst tilfredshed med den personlige pleje Der er generelt størst tilfredshed med den personlige pleje. Hjemmeplejemodtagerne er en smule mere tilfredse med hjælpen til personlig pleje end de er med den praktiske hjælp. Der er mindst tilfredshed med maden og kontakten til kommunen. Disse spørgsmål har lille betydning for den samlede tilfredshed, men X Kommune skal være opmærksom på, at betydningen af dem ikke stiger. Skift i vigtigheden siden I havde spørgsmålene om personlig pleje større betydning for den samlede tilfredshed end spørgsmålene om praktisk hjælp. I 2017 er det omvendt, således at spørgsmålene om praktisk hjælp tilsyneladende har større betydning for den samlede tilfredshed end spørgsmålene om personlig pleje. Kontakten til kommunen og maden har både i og 2017 relativt lille betydning for den samlede tilfredshed. Tilfredsheden med de enkelte spørgsmål er stort set den samme i 2017 som den var i. Også dengang var der lidt større tilfredshed med den personlige pleje end den praktiske hjælp samt mindst tilfredshed med maden og kontakten til kommunen. 33

34 Lille betydning for den samlede tilfredshed Læsevejledning til prioriteringskort Positiv vurdering af hjemmeplejen i X Kommune TILPAS Vurdering: Høj Betydning: Lav Vurdering: Høj Betydning: Høj FASTHOLD I prioriteringen af forskellige indsatsområder er det relevant at se på deres betydning for borgerens samlede tilfredshed med hjemmeplejen i X Kommune. 34 Elementer placeret i dette felt kan nedprioriteres uden store konsekvenser for den samlede tilfredshed med hjemmeplejen i X Kommune. Vurdering: Lav Betydning: Lav Elementer placeret i dette felt kan med fordel overvåges, og prioriteres, hvis betydningen stiger. OVERVÅG Negativ vurdering af hjemmeplejen i X Kommune Elementer placeret i dette felt kan med fordel fastholdes, da et fald forventes at have stor betydning for den samlede tilfredshed med hjemmeplejen i X Kommune. Vurdering: Lav Betydning: Høj En stigning i vurderingen af elementer placeret i dette felt forventes at give betydelig stigning i samlede tilfredshed med hjemmeplejen i X Kommune. PRIORITÉR Stor betydning for den samlede tilfredshed Prioriteringskortet ordner de forskellige forhold i fire kasser efter den gennemsnitlige tilfredshed, og hvor stor betydning det enkelte forhold har for borgernes samlede tilfredshed med hjemmeplejen i X Kommune. Punkter i kasserne til venstre har lav betydning for borgernes samlede tilfredshed med hjemmeplejen i X Kommune. En stigning eller et fald i vurderingen af disse elementer forventes ikke at have særlig stor betydning for den samlede tilfredshed. Punkter i kasserne til højre har stor betydning for borgernes samlede tilfredshed med hjemmeplejen i X Kommune. Et fald eller en stigning i et af disse punkter forventes at medføre et fald eller en stigning i borgernes samlede tilfredshed med hjemmeplejen i X Kommune.

35 Prioriteringskort Prioriteringskortet viser, at X Kommune med fordel kan satse på at forbedre den praktiske hjælp, herunder hjælpen til rengøring, samt gøre medarbejderne bedre i stand til at gøre hjemmeplejemodtagerne selvhjulpne i forhold til praktiske gøremål, hvis den samlede tilfredshed skal øges. Høj tilfredshed TILPAS FASTHOLD Hjælp til toiletbesøg Hjælp til af- og påklædning Hjælp med at gå i bad Hjælp til at vaske sig Medarbejderens evne til at gøre mig selvhjulpen ift. praktisk pleje Lille betydning for tilfredshed Den praktiske hjælp samlet set Stor betydning for tilfredshed Medarbejderens evne til at gøre mig selvhjulpen ift. praktiske gøremål Hjælp til rengøring Den leverede mad Udvikling i evnen til at klare mig selv i de daglige gøremål Kontakten til kommunen OVERVÅG PRIORITÉR Lav tilfredshed 35

36 SEKTION 9 Baggrundsoplysninger I denne sektion præsenteres besvarelserne om baggrundsoplysninger om de personer, der har deltaget i undersøgelsen. 36

37 Baggrundsoplysninger Modtager personlig pleje % 56% Modtager ikke Modtager Modtager praktisk hjælp % 87% Modtager ikke Modtager Modtager mad % 24% Modtager ikke Modtager 37

38 Baggrundsoplysninger Alder % 18% 37% 35% 64 år eller derunder år år 85 år eller ældre Køn % 68% Mand Kvinde Hvad er din civilstand? % 78% Gift/ samboende Enlig/ enkemand Ønsker ikke at oplyse 38

39 Baggrundsoplysninger Hvordan vil du vurdere dit nuværende helbred? 861 8% 26% 31% 23% 9% I hvilket omfang får du hjælp fra din familie eller venner i forhold til daglige gøremål? 861 Meget godt Godt Både godt og dårligt Dårligt Meget dårligt Ved ikke Ønsker ikke at oplyse 15% 16% 20% 11% 34% I meget høj grad I høj grad I nogen grad I lav grad I meget lav grad Ved ikke Ønsker ikke at oplyse Hvor ofte er du sammen med din familie eller dine venner? % 21% 19% 13% Cirka 2 gange om ugen eller oftere Cirka 1 gang om ugen Cirka 1 til 3 gange om måneden Sjældnere Aldrig Ønsker ikke at oplyse 39

40 EPINION AARHUS Hack Kampmanns Plads Aarhus C, Denmark T: E: EPINION KØBENHAVN Ryesgade 3F 2200 Copenhagen N, Denmark T: E:

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE NORDDJURS KOMMUNE 5. marts 2014 INDHOLD 1. Om rapporten 2. Tilfredsheden med hjemmeplejen i Norddjurs Kommune 3. Leverandører af hjemmepleje

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2012

BRUGERUNDERSØGELSE 2012 Antal besvarelser: 33 BRUGERUNDERSØGELSE 2012 Svarprocent: 94% OM RAPPORTEN 01 Om rapporten Rapportens indhold Kommune har i perioden maj - juni 2012 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2012

BRUGERUNDERSØGELSE 2012 Antal besvarelser: 15 BRUGERUNDERSØGELSE 2012 Svarprocent: 79% OM RAPPORTEN 01 Om rapporten Rapportens indhold Kommune har i perioden maj - juni 2012 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for alle modtagere af hjemmepleje i Randers Kommune

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE BEBOERE I PLEJEBOLIG Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne af brugertilfredshedsundersøgelsen bland beboere i plejebolig

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE

Undersøgelse af brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE 1 Vejledning Udfyld skemaet med kuglepen så krydset ikke viskes bort. Vi vil bede dig om at svare på alle spørgsmål og returnere skemaet i vedlagte

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Ærø 2016 Modtagere af hjemmepleje Antal beelser: 160 Svarprocent: 70,48% Ærø 2016 Side 1 ud af 21 sider Introduktion Ærø Kommune har i 2016 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE ALLE SKOLER OG SFO'ER Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Alle skoler og SFO'er/fritidshjem baseret på 5385 besvarelser

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE ALLE DAGTILBUD Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for alle dagtilbud baseret på i alt 2386 besvarelser. Grundlaget

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Hovedrapport. Brugerundersøgelse om hjemmehjælp 2014

Hovedrapport. Brugerundersøgelse om hjemmehjælp 2014 Hovedrapport Brugerundersøgelse om hjemmehjælp 1 Om rapporten Dette er hovedrapporten til undersøgelsen. Heri vil resultaterne fra Esbjerg Kommune blive sammenlignet med resultaterne fra den tidligere

Læs mere

FLEXTRAFIK MIDTTRAFIK RAPPORT NOVEMBER 2016

FLEXTRAFIK MIDTTRAFIK RAPPORT NOVEMBER 2016 FLEXTRAFIK MIDTTRAFIK RAPPORT NOVEMBER 2016 INDHOLD BAGGRUND OG FORMÅL EXECUTIVE SUMMARY SAMLEDE RESULTATER DELRESULTATER PRIORITERINGSKORT 4 5 6 10 15 2 INDLEDENDE Dette afsnit indeholder oplysninger

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Lejre 2016 Modtagere af hjemmepleje Antal beelser: 451 Svarprocent: 82,30% Lejre 2016 Side 1 ud af 20 sider LÆSEVEJLEDNING I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier,

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Alle dagtilbud baseret på i alt 2978 besvarelser. Grundlaget for rapporten

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Hjemmepleje 2015 Hjemmeplejen Limfjord Antal beelser: 120 Svarprocent: 67,80% Skive 2015 Side 1 ud af 17 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Hjemmepleje 2015 Pleje & Omsorg Fur/Selde Antal beelser: 45 Svarprocent: 70,31% Skive 2015 Side 1 ud af 17 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Hjemmepleje 2015 Ydes Hjemmeservice Antal beelser: 30 Svarprocent: 60,00% Skive 2015 Side 1 ud af 15 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE

SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE Sept. 2013 SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der ikke står med fed skrift, medtages i undersøgelsen. Dvs. følgende spørgsmål er valgfrie: 2-4, 7-8,

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE

SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE Sept. 2011 SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE Til kommunen: Det er valgfrit for kommunen, om spørgsmål 8, 9 10 medtages i undersøgelsen. Endvidere er de delspørgsmål i spørgsmålene 1,2, 4 6, som

Læs mere

Hjemmeplejen Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen. April 2013

Hjemmeplejen Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen. April 2013 Hjemmeplejen Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen April 2013 Baggrund og beskrivelse af undersøgelsen - Hjemmeplejens primære opgave er i samarbejde med borgere, at levere personlig pleje

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE ALLE DAGTILBUD Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for alle dagtilbud baseret på i alt 2.581 besvarelser. Undersøgelsen

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Institutionsrapport Sammenligning over tid Modtagere af hjemmepleje En Institution beelser: 108 Svarprocent: 48,65% Assens og Sammenligning af institution over tid - Assens

Læs mere

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015 Analyse, HR og Udvikling Baggrund og metode...2 Svarprocent...2 Hvem har svaret?...2 Personlig hjælp...3 Praktisk hjælp...3 Madservice...4 Praktiske forhold omkring

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen.

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen. 3. juni 2015 1. Indledning Dette notat sammenfatter resultaterne af Skive Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse vedr. hjemmepleje og plejeboliger, som er gennemført i foråret 2015. Undersøgelsen er igangsat

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Dagtilbud Nordvest Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Dagtilbud Nordvest baseret på i alt 398 besvarelser. Dagtilbud

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE BLICHERSKOLEN (SPECIALKLASSER) Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Blicherskolen (specialklasser) baseret på

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse sundersøgelse Hjemmepleje Fredericia Kommune Fredericia 2012 beelser: 1.229 Svarprocent: 80,01% Side 1 ud af 18 sider Introduktion Fredericia kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Haderslev Kommune Antal beelser: 321 Svarprocent: 67,58% Haderslev 2013 Side 1 ud af 16 sider Introduktion Haderslev kommune har i 2013 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Plejebolig 2015 Hem, Lem og Rønbjerg Ældrecentre Antal beelser: Svarprocent: Skive 2015 Side 1 ud af 14 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Plejebolig 2015 Flere institutioner Antal beelser: 20 Svarprocent: 33,90% Skive 2015 Side 1 ud af 13 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Dagpleje Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Dagpleje baseret på i alt 359 besvarelser. Dagpleje har opnået en

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen

Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen IP. nr.: Int. nr.: Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen Us. 5954 September 2009 + 0 SPØRGESKEMA TIL HJEMMEHJÆLPSMODTAGERE Anvendelse af spørgeskemaet I forbindelse med Pilotprojekt om sammenlignelige

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE TIRSDALENS SKOLE (SPECIALKLASSER) Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Tirsdalens Skole (specialklasser) baseret

Læs mere

Ældreundersøgelse i Greve Kommune 2012 Pårørende til beboere på plejecenter

Ældreundersøgelse i Greve Kommune 2012 Pårørende til beboere på plejecenter Borgere der modtager hjemmehjælp Ældreundersøgelse i Greve Kommune 2012 Pårørende til beboere på plejecenter Metode Indsamling TNS Gallup har på vegne af Greve Kommune telefonisk kontaktet alle registrerede

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Plejebolig 2015 Flere institutioner Antal beelser: 18 Svarprocent: 54,55% Skive 2015 Side 1 ud af 13 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 BENCHMARK-RAPPORT AARHUS KOMMUNE OFFENTLIG OG PRIVAT LEVERANDØR Rapportens opbygning Denne rapport dækker resultaterne for offentlige og private leverandører af hjemmehjælp

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Fredericia Kommune Modtagere af Hjemmepleje Antal beelser: 1.229 Svarprocent: 80,01 % Fredericia 2012 Side 1 ud af 20 sider Introduktion Fredericia kommune har i 2012 gennemført

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE VESTERVANGS SKOLEN Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Vestervangsskolen og Vestervangsskolens SFO baseret på

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse Alle 2012 Hjemmepleje Baselinemåling beelser: 2.261 Svarprocent: 71,53% Side 1 ud af 11 sider Introduktion Alle kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse i hjemmeplejen i Aarhus Kommune 2016

Tilfredshedsundersøgelse i hjemmeplejen i Aarhus Kommune 2016 Tilfredshedsundersøgelse i hjemmeplejen i Aarhus Kommune Denne rapport viser resultaterne af tilfredshedsundersøgelsen i hjemmeplejen i Aarhus Kommune i. Undersøgelsen omfatter alle modtagere af praktisk

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE ÅRHUS PRIVATE HJEMMEHJÆLP Forord Rapporten, du sidder med, er resultatet for en privat leverandør af en undersøgelse af brugernes tilfredshed med den praktiske

Læs mere

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune Gladsaxe Kommune Center for Personale og Udvikling Udviklingssekretariatet CSFAMR/DOBJJE Januar 2009 KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FOR KØGEVEJEN

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FOR KØGEVEJEN FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FOR KØGEVEJEN ENHEDSRAPPORT NOVEMBER 2016 83% Tilfreds/Meget tilfreds 3% Utilfreds/Meget utilfreds 1 INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDNING I denne sektion vises baggrunden for undersøgelsen

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Gribskov Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 TNS

Brugertilfredshedsundersøgelse Gribskov Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 TNS Gribskov Kommune Contents 1 Metode og læsevejledning 5 2 Opsummering 9 3 Borgere der bor i plejecentre 13 4 Borgere der modtager hjemmepleje 51 5 Borgere der modtager genoptræning 94 6 Bilag 131 2 Baggrund

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE DAGTILBUD ASSENTOFT Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Dagtilbud Assentoft baseret på i alt 89 besvarelser.

Læs mere

Center for Social og Sundhed. Furesø Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på det kommunale hjemmeplejeområde

Center for Social og Sundhed. Furesø Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på det kommunale hjemmeplejeområde Center for Social og Sundhed Furesø Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse på det kommunale hjemmeplejeområde - 2014. Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Undersøgelsens overordnede resultater... 3 Indsatser...

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE MAD- LEVERANDØRER Forord Rapporten, du sidder med, er resultatet på madområdet af en undersøgelse af brugernes tilfredshed med den praktiske hjælp, personlige

Læs mere

Svarfordelingsrapport: Svarfordelingsrapport tilfredshedsundersøgelse 2013

Svarfordelingsrapport: Svarfordelingsrapport tilfredshedsundersøgelse 2013 Rapporten er lavet d.3-08-203 Svarfordelingsrapport: Svarfordelingsrapport tilfredshedsundersøgelse 203 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: None Kortlægning: Tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE ASFERG SKOLE Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Asferg Skole og Asferg SFO baseret på 105 besvarelser for skolen

Læs mere

Center for Sundhed og Velfærd. Tilfredshedsundersøgelse. Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig

Center for Sundhed og Velfærd. Tilfredshedsundersøgelse. Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig Center for Sundhed og Velfærd Tilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig Efteråret 2014 Indhold SAMMENFATNING... 3 TILFREDSHED MED HJEMMEPLEJEN...

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE ØSTERVANGS SKOLEN Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Østervangsskolen og Østervang SFO baseret på 202 besvarelser

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE GRØN GRUPPE Forord Rapporten, du sidder med, er resultatet på teamniveau af en undersøgelse af brugernes tilfredshed med den praktiske hjælp og personlige pleje

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE NAT OMRÅDE HASLE-ÅBYHØJ Forord Rapporten, du sidder med, er resultatet på teamniveau af en undersøgelse af brugernes tilfredshed med den praktiske hjælp og

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE OMRÅDE VEJLBY- Forord Rapporten, du sidder med, er resultatet på områdeniveau af en undersøgelse af brugernes tilfredshed med den praktiske hjælp og personlige

Læs mere

Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE DAGTILBUD NORDVEST

Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE DAGTILBUD NORDVEST Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE DAGTILBUD NORDVEST Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Dagtilbud Nordvest baseret på i alt 374 besvarelser. Grundlaget for rapporten er et spørgeskema,

Læs mere

Madservice og hjemmeplejen i Favrskov Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

Madservice og hjemmeplejen i Favrskov Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Læsevejledning og databehandling...3 Hjemmepleje... 4 Samlet tilfredshed med praktisk hjælp og personlig pleje...4 Praktisk hjælp...5 Kerneydelser...5 Den personlige

Læs mere

Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE HELSTED BØRNEHUS

Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE HELSTED BØRNEHUS Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE HELSTED BØRNEHUS Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Helsted Børnehus baseret på i alt 51 besvarelser. Grundlaget for rapporten er et spørgeskema, som

Læs mere

Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE BJERREGRAV BØRNEHUS

Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE BJERREGRAV BØRNEHUS Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE BJERREGRAV BØRNEHUS Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Bjerregrav Børnehus baseret på i alt 31 besvarelser. Grundlaget for rapporten er et spørgeskema,

Læs mere

Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE HIMMELBLÅ OG MÅNEHUSET

Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE HIMMELBLÅ OG MÅNEHUSET Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE HIMMELBLÅ OG MÅNEHUSET Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Himmelblå og Månehuset baseret på i alt 53 besvarelser. Grundlaget for rapporten er et spørgeskema,

Læs mere

Resultater af brugertilfredshedsundersøgelsen vedr. praktisk hjælp i Haderslev Kommune

Resultater af brugertilfredshedsundersøgelsen vedr. praktisk hjælp i Haderslev Kommune Notat Haderslev Kommune VS Stab og Administration Nørregade 41 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 17. maj 2013 Sagsident: 12/33031 Sagsbehandler: Lea Faurholt

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse - Resultatrapport. Hjemmehjælp i Herning

Brugertilfredshedsundersøgelse - Resultatrapport. Hjemmehjælp i Herning Brugertilfredshedsundersøgelse - Resultatrapport Hjemmehjælp i Herning 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Forord 3 2 Grundlæggende data og metode 4 2.1 Metode 5 3 Resultater og konklusioner 6 3.1 Forslag til

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2014 Beboere i plejebolig

Brugertilfredshedsundersøgelse 2014 Beboere i plejebolig Brugertilfredshedsundersøgelse 2014 Beboere i plejebolig Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger B. Foged. Sagsnr.: 27.42.00-P05-3-14 Dato: 23.01.15. Indhold 1. Indledning...

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN

BRUGERUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN BRUGERUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN SUNDHED & OMSORG AARHUS KOMMUNE PRAKTISK HJÆLP, PERSONLIG PLEJE OG MAD Januar 2015 I samarbejde med: INDHOLD 1. TILFREDSHED MED HJEMMEHJÆLPEN 3 2. TILFREDSHEDEN BLANDT

Læs mere

Brugerundersøgelse om hjemmehjælp i eget hjem og i plejebolig/plejehjem

Brugerundersøgelse om hjemmehjælp i eget hjem og i plejebolig/plejehjem t Brugerundersøgelse om hjemmehjælp i eget hjem og i plejebolig/plejehjem Social-, Børne- og Integrationsministeriet Aarhus December 2013 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 67%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 67% e Antal besvarelser: 550 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 67% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 e har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

Undersøgelse af samarbejdet mellem kommunerne og Region Midtjylland Jord og Råstoffer

Undersøgelse af samarbejdet mellem kommunerne og Region Midtjylland Jord og Råstoffer Region Midtjylland Jord og Råstoffer Undersøgelse af samarbejdet mellem kommunerne og Region Midtjylland Jord og Råstoffer Spørgeskemaundersøgelse November 2011 Indhold 1 2 3 4 5 6 Introduktion 3 Målgruppe

Læs mere

Svarfordelingsrapport: Svarfordelingsrapport tilfredshedsundersøgelse 2013

Svarfordelingsrapport: Svarfordelingsrapport tilfredshedsundersøgelse 2013 Rapporten er lavet d.13-08-2013 Svarfordelingsrapport: Svarfordelingsrapport tilfredshedsundersøgelse 2013 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: None Kortlægning: Trivselsundersøgelse

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 75%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 75% e Antal besvarelser: 374 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 75% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 e har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FOR SKOLER, SFO ER OG KLUBBER

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FOR SKOLER, SFO ER OG KLUBBER FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FOR SKOLER, SFO ER OG KLUBBER HOVEDRAPPORT DECEMBER 2016 Tilfreds/Meget tilfreds Utilfreds/Meget utilfreds Skole 78% 8% SFO 72% 11% Klub 85% 3% FORORD I Hvidovre Kommune

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse Center for Sundhed og Velfærd

Tilfredshedsundersøgelse Center for Sundhed og Velfærd Center for Sundhed og Velfærd Tilfredshedsundersøgelse 2016 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje, genoptræning og beboere i plejebolig 2 Tilfredshedsundersøgelse 2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse af ældreplejen

Brugertilfredshedsundersøgelse af ældreplejen t Brugertilfredshedsundersøgelse af ældreplejen Sundheds- og Ældreministeriet December 2017 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Baggrund... 4 1.1 Datasæt og metode...

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 67%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 67% Antal besvarelser: 2.813 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 67% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

[Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet.

[Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet. [Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet. Kunne jeg komme til at tale med @name [INTW: Interview skal gennemføres med denne

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Hovedrapport for hjemmeplejen

Brugertilfredshedsundersøgelse Hovedrapport for hjemmeplejen Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for hjemmeplejen Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for hjemmeplejen Indhold 1. Baggrund for undersøgelsen... 1 Undersøgelsens omfang... 1

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Brugertilfredshedsundersøgelse beboere i plejebolig 2015 Totalundersøgelse Flere institutioner Antal besvarelser: 471 Svarprocent: 51,64% Frederiksberg 2015 Side 1 ud af

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed på ældreområdet 2015

Undersøgelse af brugertilfredshed på ældreområdet 2015 December 2015 Undersøgelse af brugertilfredshed på ældreområdet 2015 Baggrund Med afsæt i kommuneøkonomiaftalen fra 2006 er der for sjette gang gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt ældre

Læs mere

Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune

Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune Rapport over brugernes svar BORGER ÆLDRE BØRN BRUGER FORÆLDRE Udarbejdet af: EPO-staben, FAMILIE BEBOER UNGE BORGER ÆLDRE BØRN

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. december 2014. Hjemmeplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Brugertilfredshedsundersøgelse. december 2014. Hjemmeplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse december 2014 Hjemmeplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune FORORD... 3 EN KVANTITATIV UNDERSØGELSE... 4 RESULTATER TILFREDSHED... 5 SAMLET TILFREDSHED... 5 TILFREDSHED MED DEN

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Vuggestuen Firkløveren Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Vuggestuen Firkløveren baseret på i alt 28 besvarelser.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Daginstitutionen Lindehuset Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Daginstitutionen Lindehuset baseret på i alt

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Børnehuset Nyvang Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Børnehuset Nyvang baseret på i alt 44 besvarelser. Børnehuset

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Svalereden Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Svalereden baseret på i alt 30 besvarelser. Svalereden har opnået

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Daginstitutionen Svalebo Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Daginstitutionen Svalebo baseret på i alt 29 besvarelser.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Lions Børnehus Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Lions Børnehus baseret på i alt 53 besvarelser. Lions Børnehus

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Stjernehuset Modul Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Stjernehuset - Modul baseret på i alt 51 besvarelser.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Børnehuset Gudenådalen Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Børnehuset Gudenådalen baseret på i alt 64 besvarelser.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Børnehuset Troldhøj Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Børnehuset Troldhøj baseret på i alt 35 besvarelser.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Børnehuset Midgaard Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Børnehuset Midgaard baseret på i alt 47 besvarelser.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Fussingø Naturbørnehave Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Fussingø Naturbørnehave baseret på i alt 29 besvarelser.

Læs mere

Brugertilfredshed på plejeboligområdet i Assens Kommune 2011

Brugertilfredshed på plejeboligområdet i Assens Kommune 2011 Brugertilfredshed på plejeboligområdet i Assens Kommune 2011 Antal besvarelser: 20 Svarprocent: 61% Social, Sundhed og Arbejdsmarked Rådhus Allé 5, 5610 Assens socialogsundhed@assens.dk Indledning Som

Læs mere

SFO Åby Skole Antal besvarelser: 30. Forældretilfredshed 2009

SFO Åby Skole Antal besvarelser: 30. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 30 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole,

Læs mere

SFO Strandskolen Antal besvarelser: 49. Forældretilfredshed 2009

SFO Strandskolen Antal besvarelser: 49. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 49 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole,

Læs mere

SFO Regnbuen, Holme Skole Antal besvarelser: 82. Forældretilfredshed 2009

SFO Regnbuen, Holme Skole Antal besvarelser: 82. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 82 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole,

Læs mere

SFO Solstrålen / Skåde Skole Antal besvarelser: 44. Forældretilfredshed 2009

SFO Solstrålen / Skåde Skole Antal besvarelser: 44. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 44 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole,

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse På området for voksne med sindslidelse og udsatte voksne - efteråret 2011 Bostøtte, bofællesskaber og boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15

Læs mere

Brugerundersøgelse om hjemmehjælp. til beboere i eget hjem og i plejebolig / plejehjem. US-nr 7119

Brugerundersøgelse om hjemmehjælp. til beboere i eget hjem og i plejebolig / plejehjem. US-nr 7119 Brugerundersøgelse om hjemmehjælp til beboere i eget hjem og i plejebolig / plejehjem US-nr 7119 maj juli 2007 1 Hvad er Deres alder? år 2 Hvad er Deres køn? Mand 1 Kvinde 2 3 Modtager De enten praktisk

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE

KUNDETILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE KUNDETILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE MIDTTRAFIK OVERORDNEDE RESULTATER JULI 2016 BAGGRUND FOR UNDERSØGELSEN BAGGRUND Midttrafik administrerer den kollektive trafik i Region Midtjylland og ønsker at få et indblik

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 71,7%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 71,7% Aarhus Kommune Antal besvarelser: 33.630 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 71,7% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED PÅ DAGTILBUDS-, SFO- OG HJEMMEPLEJEOMRÅDET

BRUGERTILFREDSHED PÅ DAGTILBUDS-, SFO- OG HJEMMEPLEJEOMRÅDET BRUGERTILFREDSHED PÅ DAGTILBUDS-, SFO- OG HJEMMEPLEJEOMRÅDET SOCIAL- OG INDENRIGSMINISTERIET INDHOLD 01 Introduktion 03 02 Sammenfatning 04 03 Læsevejledning 05 04 Dagtilbud 08 05 SFO 36 06 Hjemmepleje

Læs mere