Evalueringsrapport Virksomhedsundersøgelse af den kommunale beskæftigelsesindsats

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evalueringsrapport Virksomhedsundersøgelse af den kommunale beskæftigelsesindsats"

Transkript

1 Evalueringsrapport Virksomhedsundersøgelse af den kommunale beskæftigelsesindsats Udarbejdet for Skanderborg Kommune December David Mortensen Karsten Drejer

2 Indhold Resume... 3 Sammenfatning/anbefaling Formål Undersøgelsesmetode Undersøgelsestemaer Virksomhedens vurdering af den kommunale beskæftigelsesindsats... 6 a) Brug og kontakt med den kommunale beskæftigelsesindsats... 6 b) Vurdering indenfor de enkelte samarbejdsområder... 7 c) Vurderinger af hjælp og information... 9 d) Vurdering af hvor nemt det er at komme i kontakt med nøglepersonerne i kommunen e) Vurdering af samarbejdets indhold f) Vurdering af kommunens samlede indsats i forhold til virksomhederne Vurderinger af samarbejdet med kommunen, krydset med virksomhedsstørrelse Side 2 af 17

3 Resume I forhold til virksomhedernes vurdering af den kommunale beskæftigelses indsats er der 4 hovedkonklusioner. For det første er den kommunale beskæftigelsesindsats i kontakt med mange af kommunens virksomheder, og der er etableret et samarbejde med virksomhederne i et stort og bredt omfang, som er øget kraftigt inden for det seneste år. For det andet er flertallet af virksomhederne tilfredse med det samarbejde, de har oplevet med den kommunale beskæftigelsesindsats. Dette er uanset, hvad der er blevet samarbejdet om. For det tredje er 54 pct. af virksomhederne fra 0-9 medarbejdere blevet kontaktet af jobcenteret inden for det sidste år med henblik på et samarbejde, hvilket er en fordobling i forhold til For det fjerde viser tallene, at 42 pct. af virksomhederne med 0-9 medarbejdere har samarbejdet med kommunen indenfor det sidste år, hvilket er en stigning på 80 pct. I forhold til Sammenfatning/anbefaling Samarbejdet mellem Skanderborg kommune og det lokale erhvervsliv må overordnet siges at fungere godt. Der er en stor og bred opbakning til kommunens beskæftigelsesindsats med en bred vifte af forskellige typer virksomheder på banen. Undersøgelsen fra 2012 viste, at der med fordel kunne stilles skarp på virksomheder fra 0-9 medarbejdere, da (74 pct.) af disse virksomheder ikke var blevet kontaktet af kommunen med henblik på et samarbejde. Undersøgelsen fra viser, at kommunen i det seneste år har lykkes med at fordoble antallet af henvendelser til virksomheder med 0-9 medarbejdere. Dette har resulteret i flere samarbejdsaftaler med virksomhederne 0-9 medarbejdere i, en stigning på 17 pct. point i forhold til Grunden til stigningen er et resultat af, at flere forskellige afdelinger/områder har haft fokus på netop disse størrelser af virksomheder. Nogle af de fokusområder man bl.a. har arbejdet med er: En phonerkampagne i samarbejde med Beskæftigelsesregionen ( videnspilotordningen ). Stort opsøgende arbejde fra Fleksjobambassadørerne til de små virksomheder Jobrotation Udvidet erhvervsservice Skærpet indsats fra virksomhedskonsulenterne Virksomhedscentrene støtter godt op om samarbejdet I 2014 vil Skanderborg Kommune have fokus på etablering af praktikker med henblik på afklaring af uddannelsesvalg, som følge af intentionerne af den nye kontanthjælpsreform. Side 3 af 17

4 1. Formål Formålet med undersøgelsen er at skabe statistisk velunderbygget viden om virksomhedernes holdninger, erfaringer og opfattelse af den kommunale beskæftigelsesindsats i Skanderborg Kommune. Undersøgelsen vil alene omhandle spørgsmål om den kommunale beskæftigelsesindsats, og vil således ikke handle om opfattelsen af den indsats, som a-kasser eller anden aktør yder. 2. Undersøgelsesmetode Dataindsamlingen blev gennemført fra uge 40-44, som en webbaseret spørgeskemaundersøgelse blandt virksomhederne i Skanderborg Kommune. For at sikre så høj svarprocent som muligt, blev der udsendt rykker- til de virksomheder, der endnu ikke havde besvaret spørgeskemaet én uge efter, de havde modtaget det. De deltagende virksomheder er tilfældigt udvalgt fra en CVR-liste udarbejdet af Skanderborg Erhvervsudvikling. I modsætning til sidste år, har undersøgelsen ikke taget udgangspunkt i alle CVR-nr. i Skanderborg Kommune, men er afgrænset til arbejdssteder med mindst 2 ansatte. Grunden til dette metodemæssige valg, er dels at undgå virksomheder uden ansatte indgår i vores stikprøve, og dels lægge denne ny definition sig op af Arbejdsmarkedsstyrelsen måling, hvorved det bliver muligt at tjekke undersøgelsens repræsentativitet. Undersøgelsen er dimensioneret til at give velunderbygget viden om virksomhedernes vurderinger af den kommunale beskæftigelsesindsats. Statistisk usikkerhed er et matematisk mål, som beskriver den usikkerhed, der er forbundet med at konkludere noget om en population på baggrund af stikprøver. For at opfylde undersøgelsens formål om at skabe statistisk viden om virksomhedernes holdning til den kommunale beskæftigelsesindsats, er stikprøvens størrelse bestemt ud fra et konfidensniveau på 99 % og et konfidensinterval på 5 %. Den valgte stikprøvestørrelse vil give grundlag for at identificere statistisk signifikante resultater. Datafangst: 254 virksomheder fra stikprøven på 510 har besvaret undersøgelsen. Dermed er svarprocenten på 49,8 %. Niveauet er meget tilfredsstillende for en webbaseret survey blandt virksomhederne i kommunen. Repræsentativitet: Besvarelserne kan betragtes som tilnærmelsesvise repræsentative i forhold til virksomhederne i Skanderborg kommune. Tre forhold underbygger, at besvarelserne kan betragtes som repræsentative. For det første er der ingen tydelig tendens til over- eller underrepræsentation af virksomheder med bestemte typer samarbejde blandt besvarelserne i forhold til kommunen samlet set. For det andet er der ingen væsentlig over- eller underrepræsentation af bestemte brancher blandt besvarelserne i forhold til kommunen samlet set. For det tredje er virksomhedsstørrelsen nogenlunde det samme, dog med tendens til, at de helt små virksomheder er underrepræsenteret i besvarelserne for undersøgelsen. Side 4 af 17

5 Population (N = 1.500) Stikprøve (N = 510) Deltagende virksomheder (N = 254) 3. Undersøgelsestemaer I forhold til virksomhedernes vurdering af den kommunale beskæftigelsesindsats vil undersøgelsen bygge på nedenstående temaer: a) Er man blevet kontaktet af kommunen indenfor det sidste år med henblik på et samarbejde. b) Hvilke områder har man samarbejdet med kommunen om, og hvilken bevæggrund har virksomhederne for at tage borgere i forløb. c) Har virksomhederne fået den fornødne hjælp og information, inden borgeren starter i virksomheden. d) Er det nemt at komme i kontakt med nøglepersonerne i kommunen. e) Bliver diverse aftaler overholdt fra kommunens side. f) Tilfredshed med samarbejdet med kommunen generelt. Side 5 af 17

6 4. Virksomhedens vurdering af den kommunale beskæftigelsesindsats a) Brug og kontakt med den kommunale beskæftigelsesindsats Dette afsnit indeholder afrapporteringen af virksomhedernes svar på spørgsmål om deres brug af og kontakt med den kommunale beskæftigelsesindsats i Skanderborg Kommune. Er I blevet kontaktet af kommunen indenfor det sidste år? Krydset med: År 2012 Ja 41 % 65 % Nej 59 % 35 % I alt I svarede 65 pct. af virksomhederne ja til, at de var blevet kontaktet af den kommunale beskæftigelsesindsats indenfor det sidste år, mod 41 pct. i Dette er en stigning på 24 % point I svarede 35 pct., at de ikke var blevet kontaktet af den kommunale beskæftigelsesindsats indenfor det sidste år, mod 59 pct. i Dette er ligeledes en forbedring på 24% point. Har jeres virksomhed samarbejdet med kommunen indenfor det sidste år? Krydset med: År 2012 Ja 41% 56% Nej 59% 44% I alt I svarede 56 pct. af virksomhederne, at de havde samarbejdet med kommunen indenfor det sidste år, mod 41 pct. i Dette er en forbedring på 15% point. I svarede 44 pct. af virksomhederne, at de ikke havde samarbejdet med kommunen indenfor det sidste år, mod 59 pct. i 2012, dette er en forbedring på 15% point. Side 6 af 17

7 b) Vurdering indenfor de enkelte samarbejdsområder I dette afsnit rapporteres resultaterne af de spørgsmål, der vedrører de specifikke områder, som virksomhederne har samarbejdet med den kommunale beskæftigelsesindsats om, og deres bevæggrund for at tage borgere i forløb. Borgerne kan som et led i den aktive beskæftigelsesindsats komme i forløb på en virksomhed eller ansættes med løntilskud. Virksomhederne kan desuden få hjælp både i forhold til rekruttering og afskedigelser. Derudover kan virksomhederne indgå i voksenlærlingeordningen, dette område er ikke belyst særskilt. Det formodes derfor, at samarbejdet mellem Skanderborg kommune og virksomhederne i Skanderborg, for så vidt angående voksenlærlingeordningen, ligger i kategorien andet. Hvad har jeres virksomhed samarbejdet med kommunen om? Krydset med: År 2012 Ledige med løntilskud eller virksomhedspraktik 53% 62% Medarbejdere med nedsat arbejdsevne (fleksjob) 32% 34% Langtidssyge medarbejdere 11,% 12% Rekruttering af medarbejdere 12% 21% Afskedigelser 4% 3% Jobrotation Ingen måling 11% Andet 38% 32% I alt Idet virksomhederne kan samarbejde med den kommunale beskæftigelsesindsats med flere typer tilbud på samme tid, giver ovenstående tabel en svarprocent på over 100 pct. I svarer 62 pct. af virksomhederne, at de har samarbejdet med kommunen om ledige i løntilskud eller virksomhedspraktik, mod 53 pct. i 2012, hvilket er en stigning på 9% point. I svarer 34 pct. af virksomhederne, at de har samarbejdet med kommunen om medarbejdere med nedsat arbejdsevne, mod 32 pct. i 2012 I svarer 12 pct. af virksomhederne, at de har samarbejdet med kommunen om langtidssyge medarbejdere, mod 11 pct. i 2012 I svarer 21 pct. af virksomhederne, at de har brugt den kommunale beskæftigelsesindsats til rekruttering af medarbejdere, mod 12 pct. i 2012, en stigning på 10% point. I svarer 3 pct. af virksomhederne, at de har brugt den kommunale beskæftigelsesindsats til rekruttering af medarbejdere, mod 4 pct. i I svarer 11 pct. Virksomhederne, at de har brugt den kommunale beskæftigelsesindsats til jobrotation af medarbejdere. Der er i 2012 ikke foretaget måling på dette område. Side 7 af 17

8 Hvor mange personer har jeres virksomhed samarbejdet med kommunen om indenfor det sidste år? Krydset med: År I har 29 pct. af virksomhederne samarbejdet med kommunen om 1 person indenfor det sidste år, mod 27 pct. i I og 2012 har 40 pct. af virksomhederne samarbejdet med kommunen om 2-3 personer indenfor de sidste år. I har 14 pct. af virksomhederne samarbejdet med kommunen om 4-5 personer indenfor det sidste år, mod 9 pct. i I har 6 pct. af virksomhederne samarbejdet med kommunen om 6-10 personer indenfor det sidste år, mod 4 pct. i I har 1 pct. af virksomhederne, mod 3 pct. i 2012, samarbejdet med kommunen om personer indenfor det sidste år, 2 pct. af virksomhederne har samarbejdet med kommunen om flere end 20 personer både i 2012 og person 27% 29% 2-3 personer 40% 40% 4-5 personer 9% 14% 6-10 personer 4% 6% personer 3% 1% flere end 20 personer 2% 2% I alt Hvad har jeres primære valg været for at tage borgere i forløb? Krydset med: År I har 47 pct. af virksomhederne valgt socialt ansvar som deres primære valg for at tage borgere i forløb, mod 42 pct. i I har 20 pct. af virksomhederne valgt økonomi som deres primære valg for at tage borgere i forløb, mod 17 pct. i 2012 I har 2 pct. af virksomhederne valgt pålagt af ledelsen som deres primære valg for at tage borgere i forløb, mod 1 pct. i 2012 I vælger 31 pct. af virksomhederne andet som deres primære valg for at tage borgere i forløb, mod 40 pct. i Socialt ansvar 42 % 47% Økonomi 17% 20% Pålagt af ledelse 1% 2% Andet 40% 31% I alt Side 8 af 17

9 c) Vurderinger af hjælp og information I dette afsnit rapporteres resultaterne af de spørgsmål, der vedrører om virksomhederne har fået den fornødne hjælp og information fra kommunen, inden borgeren starter i et forløb. Har I fået den hjælp og information, som har været nødvendig, for at hjælpe borgeren godt i gang på jeres virksomhed? Ja 90% Nej 10% I alt pct. virksomhederne har i fået den nødvendige hjælp og information, som har været nødvendig for at hjælpe borgerne godt i gang på virksomhederne. mener 10 pct. af virksomhederne, at de ikke har fået den nødvendige hjælp og information, som har været nødvendig for at hjælpe borgerne godt i gang på virksomhederne. Inden etablering af tilbud er der en klar forventningsafstemning mellem jer, borger og kommunen? Enig 72% Hverken/elle r 11% Uenig 4% Ved ikke/ikke relevant 13% I alt 140 I svarer 72 pct. af virksomhederne, at de er enig i, at der er en klar forventningsafstemning mellem borgeren, kommunen og deres virksomhed, inden etablering af et tilbud. I svarer 4 pct. af virksomhederne, at de er uenig i dette udsagn og mener ikke, at der er en klar forventningsafstemning inden etablering af tilbud. I siger 11 pct. hverken/eller til spørgsmålet, om der er en klar forventningsafstemning mellem virksomhed, borger og kommunen. I svarer 13 pct. af virksomhederne ved ikke og finder det ikke relevant med en klar forventningsafstemning mellem virksomhed, borger og kommunen. Borgerens livssituation er belyst grundigt Enig 66% Uenig 19% Ikke relevant 15% I alt 115 I svarer 66 pct. af virksomhederne sig enig i, at borgerens livssituation er belyst grundigt inden start. I er 19 pct. af virksomhederne uenige og finder ikke borgerens livssituation belyst grundigt. I mener 15 pct. af virksomhederne, at det ikke er relevant at få borgerens livssituation belyst grundigt. Side 9 af 17

10 Borgerens barriere til arbejdsmarkedet er belyst grundigt Enig 65% Uenig 19% Ikke relevant 16% I alt 114 I svarer 65 pct. af virksomhederne at de er enige i, at borgerens barriere er belyst grundigt inden start af tilbud. I erklærer 19 pct. af virksomhederne sig uenige og mener ikke, at borgerens barrierer er belyst grundigt inden start af tilbud. I finder 16 pct. af de adspurgte virksomheder, at det er ikke relevant at få belyst borgerens barrierer til arbejdsmarked. Side 10 af 17

11 d) Vurdering af hvor nemt det er at komme i kontakt med nøglepersonerne i kommunen I dette afsnit rapporteres resultaterne af de spørgsmål, der vedrører at komme i kontakt med den rette medarbejder i kommunen, indenfor nedenstående 4 kategorier. Hvordan er det at komme i kontakt med den rette medarbejder i kommunen? Løntilskud og virksomhedspraktik Let 68% Svært 6% Hverken svært eller let 26% I alt 97 I svarer 68 pct. af virksomhederne, at det er let at komme i kontakt med den rette medarbejder i samarbejdet om borger i løntilskud og virksomhedspraktik. I svarer 6 pct. af virksomhederne, at det er svært at komme i kontakt med den rette medarbejder i samarbejdet om borger i løntilskud og virksomhedspraktik. I svarer 26 pct. af virksomhederne, at det hverken er svært eller let at komme i kontakt med den rette medarbejder i samarbejdet om borger i løntilskud og virksomhedspraktik. Hvordan er det at komme i kontakt med den rette medarbejder i kommunen? Langtidssyge Let 54% Svært 22% Hverken svært eller let 22% I alt 31 I svarede 54 pct. af virksomhederne, at det er let at komme i kontakt med den rette medarbejder i samarbejdet om en langtidssyg borger. I svarede 22 pct. af virksomhederne, at det er svært at komme i kontakt med den rette medarbejder i samarbejdet om en langtidssyg borger. I siger 22 pct. af virksomhederne, at det hverken er svært eller let at komme i kontakt med den rette medarbejder i samarbejdet om en langtidssyg borger. Hvordan er det at komme i kontakt med den rette medarbejder i kommunen? Nedsat arbejdsevne (fleksjob) Let 61% Svært 15% Hverken svært eller let 24% I alt 46 I mener 61 pct. af virksomhederne, at det er let at komme i kontakt med den rette medarbejder i samarbejdet om en borger med nedsat arbejdsevne. I mener 15 pct. af virksomhederne, at det er svært at komme i kontakt med den rette medarbejder i samarbejdet om en borger med nedsat arbejdsevne. I mener 24 pct. af virksomhederne, at det hverken er svært eller let at komme i kontakt med den rette medarbejder i samarbejdet om en borger med nedsat arbejdsevne. Side 11 af 17

12 Hvordan er det at komme i kontakt med den rette medarbejder i kommunen? Rekruttering Let 73% Svært 7% Hverken svært eller let 20% I alt 30 I mener 73 pct. af virksomhederne, at det er let at komme i kontakt med den rette medarbejder i samarbejdet om rekruttering til virksomheden. I mener 7 pct. af virksomhederne, at det er svært at komme i kontakt med den rette medarbejder i samarbejdet om rekruttering til virksomheden. I svarer 20 pct. af virksomhederne, at det hverken er svært eller let at komme i kontakt med den rette medarbejder i samarbejdet om rekruttering til virksomheden. Hvordan er det at komme i kontakt med den rette medarbejder i kommunen? Jobrotation Let 68% Svært 6% Hverken svært eller let 26% I svarer 68 pct. af virksomhederne, at det er let at komme kommunen i kontakt med den rette medarbejder i kommunen, når det gælder Jobrotation 6 pct. mener, det er svært at komme i kontakt med den rette medarbejder ang. Jobrotation, og 26 pct. synes hverken det er svært eller let at komme i kontakt med den rette medarbejder ang. Jobrotation. I alt 97 Side 12 af 17

13 e) Vurdering af samarbejdets indhold I dette afsnit rapporteres resultaterne af de spørgsmål, der handler om hvorvidt kommunen overholder indgået aftaler, samt procedurer og papirarbejdsgange fungerer godt og effektivt. Vi oplever, at de aftaler der bliver indgået med kommunen bliver overholdt? Enig 83 % Hverken/eller 8% Uenig 5% Ved ikke/ikke relevant 4% I alt 142 I giver 83 pct. af virksomhederne udtryk for, at de aftaler der bliver lavet med kommunen, bliver overholdt, mod 81 pct. i Både i 2012 og giver 5 pct. af virksomhederne udtryk for, at de aftaler, der bliver lavet med kommunen, ikke bliver overholdt. I mener 8 pct. af virksomhederne hverken/eller, at de aftaler der bliver lavet med kommunen bliver overholdt, mod 5 pct. i I svarer 4 pct. af virksomhederne ved ikke/ikke relevant på spørgsmålet om hvorvidt de aftaler der bliver lavet med kommunen, bliver overholdt, mod 9 pct. i 2012 Proceduren papirarbejdsgange fungerer godt? Enig 82% Uenig 10% Ikke relevant 8% I alt 129 I svarer 82 pct. af de adspurgte virksomheder at de er enig i, at procedurerne ang. papirarbejdsgange fungerer godt. I erklærer 10 pct. af virksomhederne sig uenig i dette udsagn og synes, at procedurerne ikke fungerer godt. I svarer 8 pct. af virksomhederne, at det ikke er relevant for deres virksomhed om papirarbejdsgangene fungerer godt. Kommunen handler hurtigt og effektivt? Enig 72% Uenig 22% Ikke relevant 6% I alt 121 I svarer 72 pct. af virksomhederne at kommunen handler hurtigt og effektivt. I svarer 22 pct. af virksomhederne, at de er uenige, at kommunen handler hurtigt og effektivt. I finder 6 pct. af virksomhederne, at det ikke er relevant at, kommunen handler hurtigt og effektivt. Side 13 af 17

14 f) Vurdering af kommunens samlede indsats i forhold til virksomhederne Hvordan vurderer I kommunens samlede indsats i forhold til jeres virksomhed? God 79% Hverken god eller dårlig 18% Dårlig 3% I alt 127 I svarer 79 pct. af virksomhederne at kommunens samlede indsats overfor den enkelte virksomhed, betegnes som god. I svarer 18 pct. af virksomhederne at kommunens samlede indsats overfor den enkelte virksomhed, hverken er god eller dårlig. I svarer 3 pct. af virksomhederne, at kommunens samlede indsats overfor den enkelte virksomhed, er dårlig. 5. Vurderinger af samarbejdet med kommunen, krydset med virksomhedsstørrelse Har jeres virksomhed samarbejdet med kommunen indenfor det sidste år? Krydset med: Antal medarbejdere i virksomheden 0-9 medarbejdere medarbejdere 50+ medarbejdere Ja 42,4% 61,3% 81,0% Nej 57,6% 38,7% 19,0% I alt medarbejdere medarbejdere 50+ medarbejdere Ja 25,1% 68,9% 77,8% Nej 74,9% 31,1% 22,2% I alt I svarer 42,4 pct. af virksomhederne med 0-9 medarbejdere, at de har samarbejdet med kommunen indenfor det sidste år, mod 25,1 pct. i Dette er en fremgang på 17,3% point. I svarer 57,6 pct. af virksomhederne med 0-9 medarbejdere, at de ikke har samarbejdet med kommunen indenfor det sidste år, mod 74,9 pct. i 2012, hvilket også er en forbedring på 17,3% point. I svarer 61,3 pct. af virksomhederne med medarbejdere, at de har samarbejdet med kommunen indenfor det sidste år, mod 68,9 pct. I Dette er en tilbagegang på 7,6% point. I svarer 38,7 pct. af virksomhederne med medarbejdere, at de ikke har samarbejdet med kommunen indenfor det sidste år, mod 31,1 pct. i 2012, hvilket er en tilbagegang på 7,6% point. I svarer 81,0 pct. af virksomhederne med 50+ medarbejdere, at de har samarbejdet med kommunen indenfor det sidste år, mod 68,9 pct. i Dette er en tilbagegang på 77,8% point. I svarer 19,0 pct. af virksomhederne med 50+ medarbejdere, at de ikke har samarbejdet med kommunen indenfor det sidste år, mod 22,2 pct. i 2012, hvilket er en fremgang på 3,2% point. Side 14 af 17

15 Er I blevet kontaktet af kommunen indenfor det sidste år? Krydset med: Antal medarbejdere i virksomheden 0-9 medarbejdere medarbejdere 50+ medarbejdere Ja 54,2% 73,1% 71,4% Nej 45,8% 26,9% 28,6% I alt medarbejdere medarbejdere 50+ medarbejdere Ja 26,1 71,1 81,5 Nej 73,9 28,9 18,5 I alt I svarer 54,2 pct. af virksomhederne med 0-9 medarbejdere at de er blevet kontaktet af kommunen indenfor det sidste år, mod 26,1 pct. i Dette er en stigning på 28,1% point. I svarer 45,8 pct. af virksomhederne med 0-9 medarbejdere at de ikke er blevet kontaktet af kommunen indenfor det sidste år, mod 73,9 pct. i Dette er en fremgang på 28,1% point. I svarer 73,1 pct. af virksomhederne med medarbejdere at de er blevet kontaktet af kommunen indenfor det sidste år, mod 71,1 pct. i Dette er en lille stigning på 2% point. I svarer 26,9 pct. af virksomhederne med medarbejdere at de ikke er blevet kontaktet af kommunen indenfor det sidste år hvorimod, mod 28,9 pct. i Dette er en lille fremgang på 2% point. I svarer 71,4 pct. af virksomhederne med 50+ medarbejdere at de er blevet kontaktet af kommunen indenfor det sidste år, mod 39,1 pct. i Dette er en stigning på 32,3% point. I svarer 28,6 pct. af virksomhederne med 50+ medarbejdere at de ikke er blevet kontaktet af kommunen indenfor det sidste år hvorimod, mod 18,5 pct. i Dette er en tilbagegang på 10% point. Procedurer ang. papirarbejdsgange fungerer godt? Krydset med: Antal medarbejdere i virksomheden 0-9 medarbejdere medarbejdere 50+ medarbejdere Enig 88,2 88,9 92,9 Uenig 11,8 11,1 7,1 I alt medarbejdere medarbejdere 50+ medarbejdere Enig 75,7% 82,8% 83,3% Uenig 24,3% 17,2% 16,7% I alt I svarer 88,2 pct. af virksomhederne med 0-9 medarbejdere, at de er enig i, at procedurerne ang. papirarbejdsgange fungerer godt, mod 75,7 pct. i Dette er en fremgang på 12,5% point. I svarer 11,8 pct. af virksomhederne med 0-9 medarbejdere, at de er uenig i at procedurerne ang. papirarbejdsgange fungerer godt, mod 24,3 pct. i Dette er en fremgang på 12,5 point. I svarer 88,9 pct. af virksomhederne med medarbejdere er enig i at procedurerne ang. papirarbejdsgange fungerer godt, mod 82,8 pct. i Dette er en fremgang på 6,1% point. I svarer 11,1 pct. af virksomhederne med medarbejdere at de er uenig i at procedurerne ang. papirarbejdsgange fungerer godt, mod 17,2 pct. i Dette er en fremgang på 6,1% point. I svarer 92,9 pct. af virksomhederne med 50+ medarbejdere, at de er enig i, at procedurerne ang. papirarbejdsgange fungerer godt, mod 83,3 pct. i Dette er en fremgang på 9,6% point. I svarer 7,1 pct. af virksomhederne med 50+ medarbejdere, at de er uenig i, at procedurerne ang. papirarbejdsgange fungerer godt, mod 16,7 pct. i Dette er en forbedring på 9,6% point. Side 15 af 17

16 Kommunen handler hurtigt og effektivt Krydset med: Antal medarbejdere i virksomheden 0-9 medarbejdere medarbejdere 50+ medarbejdere Enig 68,6% 80,8% 84,6% Uenig 31,4% 19,2% 15,4% I alt medarbejdere medarbejdere 50+ medarbejdere Enig 73,8% 82,1% 81,2% Uenig 26,2% 17,9% 18,8% I alt I svarer 68,6 pct. af virksomhederne med 0-9 medarbejdere, at de er enig i, at kommunen handler hurtigt og effektivt, mod 73,8 pct. i Dette er en tilbagegang på 5,2% point. I svarer 31,4 pct. af virksomhederne med 0-9 medarbejdere, at de er uenig i, at kommunen handler hurtigt og effektivt, mod 26,2 pct. i Dette er en stigning på 5,2% point. I svarer 80,8 pct. af virksomhederne med medarbejdere, at de er enig i, at kommunen handler hurtigt og effektivt, mod 82,1 pct. i Dette er en lille tilbagegang på 1,3% point. I svarer 19,2 pct. af virksomhederne med medarbejdere, at de er uenig i, at kommunen handler hurtigt og effektivt, mod 17,9 pct. i Dette er ligeledes en lille tilbagegang på 1,3% point. I svarer 84,6 pct. af virksomhederne med 50+ medarbejdere, at de er enig, i at kommunen handler hurtigt og effektivt, mod 81,2 pct. i Dette er en lille fremgang på 3,4% point. I svarer 15,4 pct. af virksomhederne med 50+ medarbejdere, at de er uenig i, at kommunen handler hurtigt og effektivt, mod 18,8 pct. i Dette er ligeledes en lille fremgang på 3,4% point. Side 16 af 17

17 Hvordan vurderer I kommunens samlede indsats i forhold til jeres virksomhed? Krydset med: Antal medarbejdere i virksomheden 0-9 medarbejdere medarbejdere 50+ medarbejdere God 73,2% 78,6% 100% Hverken god eller dårlig 21,4& 19,6% 0% Dårlig 5,9% 1,8% 0% I alt medarbejdere medarbejdere 50+ medarbejdere God 78% 86,7% 84,2% Hverken god eller dårlig 14,6% 6,7% 15,8% Dårlig 7,3 6,7% 0% I alt I svarer 73,2 pct. af virksomhederne med 0-9 medarbejdere, at kommunens samlede indsats overfor den enkelte virksomhed, er god, mod 78 pct. i 2012, hvilket er en tilbagegang på 4,8% point. I svarer 18 pct. af virksomhederne med 0-9 medarbejdere, at kommunens samlede indsats overfor den enkelte virksomhed, hverken er god eller dårlig, mod 14,6 pct. i I svarer 5,9 pct. af virksomhederne med 0-9 medarbejdere, at kommunens samlede indsats overfor den enkelte virksomhed, er dårlig, mod 7,3 pct. i 2012, hvilket er en forbedring på 1,4% point. I svarer 78,6 pct. af virksomhederne med medarbejdere, at kommunens samlede indsats overfor den enkelte virksomhed, er god, mod 86,7 pct. i 2012, hvilket er en tilbagegang på 8,1% point. I svarer 19,6 pct. af virksomhederne med medarbejdere, at kommunens samlede indsats overfor den enkelte virksomhed, hverken er god eller dårlig, mod 6,7 pct. i 2012, hvilket er en tilbagegang på 12,9% point. I svarer 1,8 pct. af virksomhederne med medarbejdere, at kommunens samlede indsats overfor den enkelte virksomhed, er dårlig, mod 6,7 pct. i 2012, hvilket er en forbedring på 4,9% point. I svarer 100 pct. af virksomhederne med 50+ medarbejdere, at kommunens samlede indsats overfor den enkelte virksomhed, er god, mod 84,2 pct. i 2012, hvilket er en fremgang på 15,8% point. I svarer 0 pct. af virksomhederne med 50+ medarbejdere, at kommunens samlede indsats overfor den enkelte virksomhed, hverken er god eller dårlig, mod 15,8 pct. i Både i og 2012 svarer 0 pct. af virksomhederne med 50+ medarbejdere, at kommunens samlede indsats overfor den enkelte virksomhed, er dårlig. Side 17 af 17

Arbejdsliv og privatliv

Arbejdsliv og privatliv 4. december 2015 Arbejdsliv og privatliv Hvert tredje FOA-medlem oplever ofte eller altid, at arbejdslivet tager energi fra privatlivet. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Underretninger om børn, der mistrives

Underretninger om børn, der mistrives 13. februar 2018 Underretninger om børn, der mistrives Næsten ni ud af ti af de ansatte i dagtilbud føler sig klædt på til at opdage børn, der mistrives, og hele 93 procent svarer, at de ved, hvad de skal

Læs mere

ANALYSENOTAT Kommunalpolitikere: Gode erhvervsvilkår er lige så vigtigt som gode velfærdstilbud

ANALYSENOTAT Kommunalpolitikere: Gode erhvervsvilkår er lige så vigtigt som gode velfærdstilbud ANALYSENOTAT Kommunalpolitikere: Gode erhvervsvilkår er lige så vigtigt som gode velfærdstilbud AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Velfærd og erhvervsvilkår er hinandens forudsætninger God velfærd og gode

Læs mere

2016 INDSATS- EVALUERING

2016 INDSATS- EVALUERING 2016 INDSATS- EVALUERING INDHOLD INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KENDSKAB & KONTAKT... 4 OVERORDNET TILFREDSHED MED SORØ ERHVERV... 5 TILFREDSHED MED YDELSER... 7 TILFREDSHED MED KOMMUNIKATION...

Læs mere

Forhold til ledelsen. 20. november 2017

Forhold til ledelsen. 20. november 2017 20. november 2017 Forhold til ledelsen 2 ud af 3 FOA-medlemmer mener, at deres nærmeste leder er god til at lede sine medarbejdere, men kun lidt under halvdelen af medlemmerne oplever, at de får støtte

Læs mere

Metodenotat til analysen:

Metodenotat til analysen: Metodenotat til analysen: Betydning af forsinkelser ved Limfjorden for nordjyske virksomheder Dette metodenotat beskriver den anvendte metode i analysen Betydning af forsinkelser ved Limfjorden for nordjyske

Læs mere

ANALYSENOTAT Kommunalpolitikere ser effektiviseringsgevinst ved at inddrage private mere

ANALYSENOTAT Kommunalpolitikere ser effektiviseringsgevinst ved at inddrage private mere ANALYSENOTAT Kommunalpolitikere ser effektiviseringsgevinst ved at inddrage private mere AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG MARKEDSCHEF MORTEN JUNG Der er et potentiale ved at konkurrenceudsætte mere, vurderer

Læs mere

Resultater fra den supplerende virksomhedssurvey vedr. samarbejde med jobcentre efteråret 2013

Resultater fra den supplerende virksomhedssurvey vedr. samarbejde med jobcentre efteråret 2013 N O T A T Resultater fra den supplerende virksomhedssurvey vedr. samarbejde med jobcentre efteråret 20 2. februar 20 J.nr. 20-00199 Viden og Analyse/KKH Baggrund Indledning I Beskæftigelsesministeren forbindelse

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

Stress og tabu. 5. november 2018

Stress og tabu. 5. november 2018 5. november 2018 Stress og tabu 4 ud af 10 af FOAs stressramte medlemmer, oplever det som skamfuldt at være ramt af stress. Det viser en undersøgelse, som FOA gennemførte i juni 2018 blandt 4.444 medlemmer.

Læs mere

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE August 2013 1 Om undersøgelsen Læsevejledning til rapporten. Advice A/S har på vegne af Fødevarestyrelsen gennemført en måling af tilfredsheden hos styrelsens

Læs mere

Arbejde i weekender og på helligdage

Arbejde i weekender og på helligdage 18. juni 2018 Arbejde i weekender og på helligdage 61 procent af FOAs medlemmer arbejder hver tredje weekend eller oftere. Blandt dem med weekendarbejde synes 7 ud af 10, at weekendarbejde går ud over

Læs mere

Kundernes tilfredshed med skadesforsikringsselskaberne i Danmark

Kundernes tilfredshed med skadesforsikringsselskaberne i Danmark [0] Dansk KundeIndex 2003 skadesforsikring Kundernes tilfredshed med skadesforsikringsselskaberne i Danmark Hovedresultater Indledning og metode For tredje år i træk gennemføres en samlet kundetilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Overvågning. 18. juni 2018

Overvågning. 18. juni 2018 18. juni 2018 Overvågning Hver syvende af FOAs medlemmer har oplevet at blive overvåget på deres arbejdsplads. Mange oplever overvågningen som krænkende samt uden fagligt formål, og den giver ikke de ansatte

Læs mere

ERHVERVSKLIMA- ANALYSE 2017

ERHVERVSKLIMA- ANALYSE 2017 ERHVERVSKLIMA- ANALYSE 2017 Indhold OVERBLIK ERHVERVSKLIMA FAXE KOMMUNE... 3 LOKALE RAMMEVILKÅR... 4 ERHVERVSKLIMAET... 5 Tilfredshed med rammevilkår... 5 INFRASTRUKTUREN I KOMMUNEN... 6 Tilfredshed med

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Jobcenter Halsnæs Job og Arbejdsmarked Halsnæs Kommune 0 Indhold 1. Indledning... 2 2. Jobcentrets generelle bemærkninger... 3 3. Ministermål... 4 Resultatoversigt for Jobcenter Halsnæs...

Læs mere

Helbred og sygefravær

Helbred og sygefravær 3. maj 2018 Helbred og sygefravær 2 ud af 3 FOA-medlemmer vurderer, at deres helbred er godt eller meget godt. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer. Undersøgelsen viser

Læs mere

Arbejdspladsens generelle prioritering af arbejdsmiljø

Arbejdspladsens generelle prioritering af arbejdsmiljø Arbejdspladsens generelle prioritering af arbejdsmiljø Arbejdsgiver og/eller medarbejderrepræsentanter fra over 1000 primært mellemstore til store arbejdspladser har i en særlig undersøgelse udfyldt spørgeskemaet

Læs mere

Forhold til kolleger og ledelse

Forhold til kolleger og ledelse 16. marts 2016 Forhold til kolleger og ledelse Mere end 9 ud af 10 FOA-medlemmer har et godt forhold til deres kolleger, og næsten 2 ud af 3 medlemmer oplever, at de får støtte og hjælp fra deres kolleger.

Læs mere

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER Til Ingeniørforeningen, IDA Dokumenttype Rapport Dato 14. Juni 2012 LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

Læs mere

rekrutteringsudfordringer må sige nej til nye ordrer

rekrutteringsudfordringer må sige nej til nye ordrer ANALYSE Hver tredje virksomhed med rekrutteringsudfordringer må sige nej til nye ordrer Resumé Kapacitetspresset på arbejdsmarkedet har været stigende gennem en årrække. Det har gradvist gjort det vanskeligere

Læs mere

ERHVERVSANALYSE 2018

ERHVERVSANALYSE 2018 ERHVERVSANALYSE 2018 Analysens resultater bygger på besvarelser af et online-survey udsendt til virksomheder med adresse i Kolding kommune, 465 virksomheder svarede på undersøgelsen, heriblandt 159 medlemmer

Læs mere

Forhold til kolleger. 24. maj 2018

Forhold til kolleger. 24. maj 2018 24. maj 2018 Forhold til kolleger Mere end 9 ud af 10 FOA-medlemmer har et godt forhold til deres kolleger, og flere end 2 ud af 3 oplever, at de får støtte og hjælp fra deres kolleger. Spørgsmålene blev

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelsen Jobcenter Rebild. 1.1 Jobcenter Rebild

Borgertilfredshedsundersøgelsen Jobcenter Rebild. 1.1 Jobcenter Rebild Borgertilfredshedsundersøgelsen 2016 Jobcenter Rebild 1.1 Jobcenter Rebild 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...2 2 Borgertilfredshedsundersøgelse 2016 i Jobcenter Rebild...3 2.1 Kort om undersøgelsen...3

Læs mere

Trivselsmåling 2012 Gladsaxe Kommune

Trivselsmåling 2012 Gladsaxe Kommune Økonomiudvalget 19.06.2012 Punktnr. 165, bilag 1 Trivselsmåling 2012 Gladsaxe Kommune J. nr. 87.15.00P20 Sag: 2011/08405 010 Indhold Indhold... 2 Trivselsmåling 2012... 3 Resume:... 3 Metode... 4 Svarprocent...

Læs mere

Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen

Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen 1. Indledning og sammenfatning Reform af beskæftigelsesindsatsen Virksomhederne spiller en vigtig rolle Baggrund Regeringen har nedsat et ekspertudvalg med

Læs mere

KL har gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt kommunerne om samarbejdet mellem jobcentre og virksomheder.

KL har gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt kommunerne om samarbejdet mellem jobcentre og virksomheder. N O TAT KL-undersøgelse af samarbejdet mellem jo b- centre og virksomheder KL har gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt kommunerne om samarbejdet mellem jobcentre og virksomheder. Spørgeskemaet

Læs mere

1 2-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100+

1 2-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100+ Virksomhedstilfredshedsundersøgelse for Brønderslev Kommune Jobcenter Brønderslev har i samarbejde med Kommunernes Landsforening (KL) gennemført en undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med jobcentrets

Læs mere

Seksuel chikane på arbejdspladsen

Seksuel chikane på arbejdspladsen 17. januar 2018 Seksuel chikane på arbejdspladsen Hver sjette FOA-medlem har været udsat for seksuel chikane inden for det seneste år. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført blandt sine medlemmer.

Læs mere

ANALYSE: VIRKSOMHEDERNES SAMARBEJDE MED JOBCENTRENE

ANALYSE: VIRKSOMHEDERNES SAMARBEJDE MED JOBCENTRENE ANALYSE: VIRKSOMHEDERNES SAMARBEJDE MED JOBCENTRENE og tilfredshed med jobcentrenes indsats Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Januar 18 HOVEDKONKLUSION: Hovedparten af de virksomheder, der samarbejder

Læs mere

Sygefravær og sygenærvær

Sygefravær og sygenærvær 3. september 2018 Sygefravær og sygenærvær 80 procent af FOAs medlemmer er inden for det seneste år taget på arbejde, selvom de var syge. Den primære grund er hensynet til kollegerne. I forlængelse af

Læs mere

Mål 4. Måling af samarbejdsgraden med virksomhederne og survey af virksomhedernes tilfredshed med jobcentrenes indsats

Mål 4. Måling af samarbejdsgraden med virksomhederne og survey af virksomhedernes tilfredshed med jobcentrenes indsats NOTAT 17. juli 2013 Mål 4. Måling af samarbejdsgraden med virksomhederne og survey af virksomhedernes tilfredshed med jobcentrenes indsats J.nr. 2013-0005802 2. og 4. kt./kba, Rgr Beskæftigelsesministeren

Læs mere

Skænderier og konflikter

Skænderier og konflikter 11. september 2017 Skænderier og konflikter Hvert fjerde medlem oplever skænderier eller konflikter på arbejdspladsen månedligt eller oftere. Undersøgelsen viser desuden, at skænderier og konflikter påvirker

Læs mere

Profil af den danske kiropraktorpatient

Profil af den danske kiropraktorpatient Profil af den danske kiropraktorpatient Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening Version 2-2014 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 2 2. Metode... 2 3. Indkomstniveau... 3 4. Aldersfordeling... 4 5.

Læs mere

NY UDDANNELSESPOLITIK

NY UDDANNELSESPOLITIK NY UDDANNELSESPOLITIK Samlet rapport for undersøgelser i borgerog virksomhedspanelet 1. kvartal 2017. 29. Marts 2017 OM UNDERSØGELSERNE Undersøgelserne omhandler Odenses borgere og virksomheders syn på

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse over 2013

Tilfredshedsundersøgelse over 2013 Tilfredshedsundersøgelse over 2013 Spørgeskema VEU-center Østjyllands tilfredshedsanalyse har til formål at afdække tilfredsheden med kvaliteten af konsulenternes rådgivning og vejledning. 104 virksomheder

Læs mere

Procedurer for arbejde i glatføre

Procedurer for arbejde i glatføre 19. december 2017 Procedurer for arbejde i glatføre Kun 4 ud af 10 af FOAs medlemmer har en procedure på deres arbejdsplads for, hvad der skal ske, hvis føret bliver glat om vinteren. Dette gælder, selv

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE SAGSBEHANDLERNE

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE SAGSBEHANDLERNE Beskæftigelsesudvalget 2012-13 BEU Alm.del Bilag 75 Offentligt BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE SAGSBEHANDLERNE UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN OKTOBER 2011 Indhold 1. Indledning og sammenfatning...

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer

Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer 14. oktober 2014 Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer 1. Indledning Jobcenter Struer ønsker at styrke den gode relation til de lokale virksomheder for

Læs mere

Tekniske hjælpemidler

Tekniske hjælpemidler 21. marts 2018 Tekniske hjælpemidler 3 ud af 10 (27 %) af FOAs medlemmer i Social- og Sundhedssektoren, som bruger tekniske hjælpemidler i deres arbejde, anvender ugentligt eller oftere et hjælpemiddel

Læs mere

ANALYSE: VIRKSOMHEDERNES SAMARBEJDE MED JOBCENTRENE

ANALYSE: VIRKSOMHEDERNES SAMARBEJDE MED JOBCENTRENE ANALYSE: VIRKSOMHEDERNES SAMARBEJDE MED JOBCENTRENE og tilfredshed med jobcentrenes indsats Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering maj 17 HOVEDKONKLUSION: De virksomheder, der samarbejder med et jobcenter,

Læs mere

Har din virksomhed på noget tidspunkt haft kontakt til et jobcenter, fx i forbindelse med ansættelse af medarbejdere?

Har din virksomhed på noget tidspunkt haft kontakt til et jobcenter, fx i forbindelse med ansættelse af medarbejdere? Notat Erhvervslivets samarbejde med jobcentrene Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Dansk Erhverv har ud fra en medlemsundersøgelse gennemført i april 2013 evalueret erhvervslivets syn på jobcentrene. Analysen

Læs mere

Samarbejde med pårørende

Samarbejde med pårørende 23. juni 2017 Samarbejde med pårørende Ansatte i ældreplejen oplever generelt et godt samarbejde med de pårørende til de ældre. Ikke desto mindre oplever flere end hver tiende dog mindst en gang om ugen

Læs mere

30. april 2008. Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk

30. april 2008. Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk 30. april 2008 Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk Indledning og sammenfatning Slotsholm har i foråret 2008 på vegne af Arbejdsmarkedsstyrelsen gennemført en undersøgelse af brugernes anvendelse af og

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer 8. juli 2016 Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer Der er en sammenhæng mellem og medlemmernes trivsel samt fysiske og psykiske sundhed. Det viser en undersøgelse, som FOA har udført blandt sine medlemmer.

Læs mere

It i folkeskolens undervisning

It i folkeskolens undervisning AN AL YS E NO T AT 7. maj 2012 It i folkeskolens undervisning Dansk Erhverv og Danmarks Lærerforening sætter fokus på brug af it i folkeskolens undervisning og har i den forbindelse fået gennemført tre

Læs mere

Jobcentrenes samspil med virksomhederne. fakta om den virksomhedsrettede

Jobcentrenes samspil med virksomhederne. fakta om den virksomhedsrettede Jobcentrenes samspil med virksomhederne fakta om den virksomhedsrettede indsats Jobcentrenes samspil med virksomhederne fakta om den virksomhedsrettede indsats KL 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse i Jobcenter Ballerup 2017

Borgertilfredshedsundersøgelse i Jobcenter Ballerup 2017 Borgertilfredshedsundersøgelse i Jobcenter Ballerup 2017 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, 10. oktober 2017 www.ballerup.dk Dagsorden for punktet ØBaggrund ØResultater ØVidere proces ØMetode 2 Baggrund

Læs mere

Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder

Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder Fokus på socialøkonomiske virksomheder Bilag 1: Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder BAGGRUND Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 2. kvartal 2013

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 2. kvartal 2013 OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE OPFØLGNING 2. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fanø Kommune I denne rapport sættes der fokus på to væsentlige udfordringer for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Lokalafdelingen i Aarhus og Skanderborg Side 1 af 10

Lokalafdelingen i Aarhus og Skanderborg Side 1 af 10 Spørgeskemaundersøgelse Bestyrelsen for Scleroseforeningens afdeling i Aarhus og Skanderborg har i december 2014 og januar 2015 lavet en spørgeskemaundersøgelse blandt lokalforeningens medlemmer om deres

Læs mere

POLITIETS TRYGHEDSUNDERSØGELSE I GRØNLAND, 2017

POLITIETS TRYGHEDSUNDERSØGELSE I GRØNLAND, 2017 SYDSJÆLLAND POLITIETS TRYGHEDSUNDERSØGELSE I GRØNLAND, EN MÅLING AF TRYGHEDEN OG TILLIDEN TIL POLITIET I: HELE GRØNLAND NUUK BEBYGGELSE MED POLITISTATION BEBYGGELSE UDEN POLITISTATION MARTS 2018 1 INDHOLD

Læs mere

Mobning. 30. november 2017

Mobning. 30. november 2017 30. november 2017 Mobning Knap hvert fjerde FOA-medlem har inden for de seneste 12 måneder været udsat for mobning. Undersøgelsen viser desuden, at der er sammenhæng mellem mobning og vurderingen af arbejdsmiljøet,

Læs mere

Jobcenter Aarhus Arbejdsmarkedsparate ledige med funktionsnedsættelser 2012

Jobcenter Aarhus Arbejdsmarkedsparate ledige med funktionsnedsættelser 2012 Jobcenter Aarhus Arbejdsmarkedsparate ledige med funktionsnedsættelser 2012 En spørgeskemaundersøgelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Baggrund og formål 3 3. Datagrundlag og metode 4 3.1 Måling

Læs mere

TEMA// Temperaturmåling blandt Ringkøbing-Skjern Kommunes virksomhedspanel Viden & Strategi, Oktober 2018

TEMA// Temperaturmåling blandt Ringkøbing-Skjern Kommunes virksomhedspanel Viden & Strategi, Oktober 2018 TEMA// Temperaturmåling blandt Ringkøbing-Skjern Kommunes virksomhedspanel Indeholder data om følgende emner: - Temperaturmåling - Højtuddannet arbejdskraft - Erhvervsservice i Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

Dialog med jobcentret. Rummelighed på arbejdsmarkedet

Dialog med jobcentret. Rummelighed på arbejdsmarkedet Dialog med jobcentret Rummelighed på arbejdsmarkedet Introduktion Rummelighed på arbejdsmarkedet er en vision om, at der er brug for alle på arbejdsmarkedet, og at personer med nedsat arbejdsevne får mulighed

Læs mere

ANALYSE: VIRKSOMHEDERNES SAMARBEJDE MED JOBCENTRENE

ANALYSE: VIRKSOMHEDERNES SAMARBEJDE MED JOBCENTRENE ANALYSE: VIRKSOMHEDERNES SAMARBEJDE MED JOBCENTRENE og tilfredshed med jobcentrenes indsats Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 18 HOVEDKONKLUSION: Hovedparten af de virksomheder, der samarbejder

Læs mere

Virksomhedsnavn Totalrapport

Virksomhedsnavn Totalrapport Virksomhedsnavn Totalrapport Antal besvarelser: 124 Denne rapport indeholder besvarelser for 124 respondenter og undersøgelsen har en svarprocent på 0%. Undersøgelsen blev gennemført i perioden 04-09-2014-10-10-2014.

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Forringelser på arbejdspladsen: Fyringer, nedskæringer mv.

Forringelser på arbejdspladsen: Fyringer, nedskæringer mv. Forringelser på arbejdspladsen: Fyringer, nedskæringer mv. Samlet set har 85 procent af FOAs medlemmer oplevet, at der er sket forringelser på deres arbejdsplads inden for det seneste år. Forringelserne

Læs mere

Kundetilfredshedsundersøgelse 2012. Hovedrapport

Kundetilfredshedsundersøgelse 2012. Hovedrapport Kundetilfredshedsundersøgelse 2 Hovedrapport Samlet resultat 2 3 Tilfredshed og Loyalitet Grafen til højre viser de samlede score for tilfredshed og loyalitet blandt de adspurgte kunder. På de næste sider

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området

Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området Gladsaxe Kommune Udviklingssekretariatet Januar 2007 Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området Gladsaxe, januar 2007 Indholdsfortegnelse: Rapportens opbygning:... 2 1. Sammenfatning...

Læs mere

Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet

Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet Sommer 2014 Udarbejdet af: Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Tlf: 70 237 238 Partner Allan Falch www.tele-mark.dk info@tele-mark.dk

Læs mere

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference Erhvervsanalyse Favrskov Kommune Erhvervskonference 17. juni 2015 Formål Analysen har til formål at: Supplere og nuancere de landsdækkende og tidligere lokale analyser Afdække de lokale rammer og vilkår

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen

Vold og trusler på arbejdspladsen 27. november 2017 Vold og trusler på arbejdspladsen Omkring en tredjedel af FOAs medlemmer har inden for det seneste år været udsat for trusler om vold eller fysisk vold på deres arbejdsplads. Undersøgelsen

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

RAPPORT. Unges holdninger til EU 2007. Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø. Projektnummer: 53946

RAPPORT. Unges holdninger til EU 2007. Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø. Projektnummer: 53946 RAPPORT Unges holdninger til EU 2007 Projektnummer: 53946 Rapporteringsmåned: Marts 2007 Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø TNS Gallup METODENOTAT BAGGRUND TNS Gallup har for

Læs mere

Unge stresser unødvendigt over lønsamtaler

Unge stresser unødvendigt over lønsamtaler Side 1 af 6 Unge stresser unødvendigt over lønsamtaler LØNFORHANDLING Side 2 af 6 Indholdsfortegnelse Unge bliver i højere grad stresset af lønforhandling... 3 Metode... 6 Hovedkonklusioner Fire ud af

Læs mere

Vækstbarometer. Flygtninge i virksomhederne. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Flygtninge i virksomhederne. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Flygtninge i virksomhederne Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

Læs mere

Jobcentrene løfter en vigtig opgave på det danske arbejdsmarked. Derfor er der god grund til at sætte fokus på de ansattes kompetencer og baggrund.

Jobcentrene løfter en vigtig opgave på det danske arbejdsmarked. Derfor er der god grund til at sætte fokus på de ansattes kompetencer og baggrund. R a pport Kompetencer i jobcentrene 1. Indledning Jobcentrene løfter en vigtig opgave på det danske arbejdsmarked. Derfor er der god grund til at sætte fokus på de ansattes kompetencer og baggrund. Hvilken

Læs mere

Faglig udvikling og uddannelse

Faglig udvikling og uddannelse 24. maj 2018 Faglig udvikling og uddannelse Mere end hver tredje får ikke tilbudt den uddannelse og de kurser, de har brug for i deres arbejde. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt sine

Læs mere

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark November 216 Kontakt: Analysechef Kristian Thor Jakobsen Tlf.: 322 6792 Den Sociale Kapitalfond Management ApS HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

SURVEY. Forbehold og supplerende oplysninger i 2012-årsregnskaberne.

SURVEY. Forbehold og supplerende oplysninger i 2012-årsregnskaberne. Forbehold og supplerende oplysninger i 2012-årsregnskaberne SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser

Læs mere

Undersøgelse af ledelsesrummet blandt ledere i FOA

Undersøgelse af ledelsesrummet blandt ledere i FOA FOA Kampagne & Analyse Maj 2010 Undersøgelse af ledelsesrummet blandt ledere i FOA Denne undersøgelse er gennemført blandt 204 ledere i FOA i perioden 12. april 22. april 2010. Til undersøgelsen blev inviteret

Læs mere

BEFOLKNINGENS HOLDNING TIL MATCHFIXING

BEFOLKNINGENS HOLDNING TIL MATCHFIXING NOTAT 1. NOVEMBER 2013 DIF UDVIKLING, TEAM ANALYSE BEFOLKNINGENS HOLDNING TIL MATCHFIXING Fra: Kasper Lund Kirkegaard og Michael Fester, Team Analyse I forbindelse med DIF s vedtagelse af et regelsæt gældende

Læs mere

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark November 2016 Kontakt: Analysechef Kristian Thor Jakobsen Tlf.: 3022 6792 Den Sociale Kapitalfond Management ApS HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Notat vedr. virksomhedernes brug af fleksjob mv.

Notat vedr. virksomhedernes brug af fleksjob mv. SOCIALFORSKNINGSINSTITUTTET august 18, 1999 Notat vedr. virksomhedernes brug af fleksjob mv. Hanne Weise 1. Indledning I dette notat vil det blive belyst, hvad der kendetegner virksomheder, som ansætter

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt

Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt Formål Virksomhederne er en vigtig medspiller i beskæftigelsesindsatsen. Formålet med strategien er at sikre et professionelt service- og samarbejdsniveau,

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse På området for voksne med sindslidelse og udsatte voksne - efteråret 2011 Bostøtte, bofællesskaber og boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15

Læs mere

Ældre faglærte oplever smerter på arbejdet

Ældre faglærte oplever smerter på arbejdet Ældre faglærte oplever smerter på arbejdet Mens hver fjerde lønmodtager er begrænset på arbejdet pga. smerter, er omkring hver. lønmodtager hårdt ramt af smerter. Det er især faglærte og ufaglærte, der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt

FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt 8. juli 2016 FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt 3 ud af 4 af FOAs medlemmer er helt eller delvist enige i, at deres arbejdsmiljø generelt er godt. Hver tiende er til gengæld helt uenige. Det viser

Læs mere

Arbejdstid. 2. januar 2018

Arbejdstid. 2. januar 2018 2. januar 2018 Arbejdstid Knap halvdelen af FOAs medlemmer er deltidsansatte, og en større andel af kvinder er deltidsansatte sammenlignet med mænd. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt

Læs mere

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI Hill & Knowlton for Ekokem Rapport August 2016 SUMMARY Lavt kendskab, men stor interesse Det uhjulpede kendskab det vil sige andelen der kender til cirkulær økonomi uden

Læs mere

Dobbelt så mange svage ledige er kommet ud på private virksomheder

Dobbelt så mange svage ledige er kommet ud på private virksomheder 26. marts 2015 ARTIKEL Af David Elmer Dobbelt så mange svage ledige er kommet ud på private virksomheder På fem år er antallet af ressourcesvage kontanthjælpsmodtagere, f.eks. stofmisbrugere og psykisk

Læs mere

Samlet rapport for alle folkeskoler i Varde Kommune

Samlet rapport for alle folkeskoler i Varde Kommune 3505 Samlet rapport for alle folkeskoler i Varde Kommune Introduktion Varde Kommune har i starten af gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt forældre til elever i Varde Kommunes folkeskoler

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

LEFT MARGIN

LEFT MARGIN Om undersøgelsen TNS Gallup har på vegne af Penge- og Pensionspanelet gennemført en undersøgelse omhandlende bryllup og økonomi for danskere der er inden for de seneste 36 måneder har indgået deres første

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE 2014 KONJUNKTURANALYSE

HOLSTEBRO KOMMUNE 2014 KONJUNKTURANALYSE HOLSTEBRO KOMMUNE 2014 KONJUNKTURANALYSE Indhold Indledning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Kapitel 1: Konjunktur-situation... 4 Konjunktur-index... 4 Konjunktur-kort... 6 Kapitel 2: Overordnede konjunktur-tendenser...

Læs mere

ANALYSENOTAT Effektiviseringspotentiale i de kommunale forsyningsselskaber - hvordan griber vi det?

ANALYSENOTAT Effektiviseringspotentiale i de kommunale forsyningsselskaber - hvordan griber vi det? ANALYSENOTAT Effektiviseringspotentiale i de kommunale forsyningsselskaber - hvordan griber vi det? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ENERGIPOLITISK CHEF SØREN BÜCHMANN Et flertal af kommunalpolitikerne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Spørgsmålene blev stillet til FOAs medlemspanel i perioden 25. november til 6. december 2016, hvor i alt medlemmer svarede.

Spørgsmålene blev stillet til FOAs medlemspanel i perioden 25. november til 6. december 2016, hvor i alt medlemmer svarede. 31. januar 2017 Ulønnet overarbejde Næsten 4 ud af 10 medlemmer i FOA arbejder mere, end de får betaling for, mindst én gang om ugen. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført via sit medlemspanel.

Læs mere

Akutpakkeindsatsen. Oktober Socialpædagogernes Landsforbund

Akutpakkeindsatsen. Oktober Socialpædagogernes Landsforbund Akutpakkeindsatsen Oktober 2013 Socialpædagogernes Landsforbund 2 Indledning... 3 Undersøgelsens hovedresultater... 3 Kommentarer... 4 Jobmæssig situation... 5 Akutjob... 9 A-kassen og jobcenterets indsats...

Læs mere

SURVEY. Interessen for udvidet gennemgang hos revisors kunder.

SURVEY. Interessen for udvidet gennemgang hos revisors kunder. Interessen for udvidet gennemgang hos revisors kunder SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser

Læs mere