Dansk Erhverv sætter fokus på b2b E-handel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Erhverv sætter fokus på b2b E-handel"

Transkript

1 Nyhedsbrev for industriens underleverandører 2. årgang 7. nummer september 10 Dansk Erhverv sætter fokus på b2b E-handel Danske virksomheder oplever i stigende grad, at kunderne stiller krav om digitalisering. Af Tina Fruelund, erhvervspolitisk konsulent At være på forkant med den teknologiske udvikling er således vejen til overlevelse for mange virksomheder inden for blandt andet engroshandel. Særligt e-handel mellem virksomheder (b2b) er vokset kraftigt i de seneste år, og virksomhederne har et stort vækstpotentiale på området. Dansk Erhverv forventer, at e-handlen vil øge sin markedsandel i de kommende år, og i det lys er det utrolig vigtigt, at engrosvirksomhederne satser på også at sælge deres varer online. Store forventninger til e-handel RS Components, der sælger industriprodukter over hele verden, er et godt eksempel på en virksomhed, der har haft succes med B2B e-handel. RS Components startede onlinehandel i moderselskabet i England i I dag tilbyder virksomheden mere end produkter til sine kunder online, og færre end 20 procent af produkterne er nu at finde i de trykte kataloger. Vi har indtil nu haft stor succes med vores onlinesalg, og vi har store forventninger om i fremtiden at kunne sælge endnu flere produkter og udvide sortimentet. Over halvdelen af vores varer bliver i dag solgt via nettet, og vi forventer, at op mod 70 procent af varerne vil blive solgt på nettet om tre år, siger Alberto Cipolla, Marketing Operations Manager for RS Components i Skandinavien. Der er mange fordele ved at sælge sine varer online. Man får mulighed for at nå ud til flere kunder og dermed opnå mersalg, og der er stor fleksibilitet for kunderne. Men fordelene er endnu flere i følge Alberto Cipolla: Med e-handel kan vi tilføre langt større værdi til vores kunder, fordi vi kan tilpasse vores services til deres behov. En netbutik er et værktøj, der er i konstant udvikling, og med nye teknologier kan man løbende tilbyde kunderne flere muligheder og øge servicen over nettet, forklarer han. Integrering af e-handel tager tid For at e-handel skal blive en succes, er det ifølge RS vigtigt, at man har sin onlineorganisation på plads, og at onlinestrategien integreres i hele virksomheden. Det tager tid at ændre tankegangen hos medarbejderne og få dem til at tænke online hver gang, de udfører en opgave. Én af de vigtigste ting, vi har gjort, er at sørge for, at hver eneste medarbejder i organisationen har mindst én arbejdsopgave, som har relation til vores online aktiviteter, fortæller Alberto Cipolla, der understreger vigtigheden af at involvere medarbejderne i projektet og få dem til at føle ejerskab til det. Deltag på E-handelskonferencen Danmarks førende konference for danske netbutikker den 30/9 2010, og hør, hvordan du skaber vækst med e-handel. Tilmeld dig på Medlemmer af Dansk Erhverv deltager til reduceret pris. side 1

2 E(ngros)-handel Elektronisk handel eller e-handel er efterhånden blevet en naturlig del af vores måde at samhandle på både i forbrugerleddet og mellem virksomheder. Det interessante er imidlertid, at når der tales e-handel, er der stort set altid kun fokus på den forbrugerrettede handel. Det gælder ikke blot i forhold til det politiske system, medierne og offentligheden i almindelighed, men også i relation til den lovgivning, der regulerer området og sidst, men ikke mindst for de initiativer, der sættes i gang for at fremme e-handlen. B2B e-handel er et overset område Det er i den forbindelse værd at notere sig, at der e-handles både for langt større beløb og med meget større mængder af varer imellem virksomheder (B2B) og mellem virksomheder og den offentlige sektor end i den forbrugerrettede e-handel (B2C). Udgives af Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon Fax Redaktion Steen Rytlig (ansvarshavende redaktør) Michael Ostenfeld, Torben Edi Hoffmann Rosenstock Design og tryk: Michael Stilborg, Dansk Erhverv Udgives 4 gange årligt Oplag: 750 Erhvervslivet ville aldrig kunne fungere effektivt og rationelt, hvis man ikke for længe siden havde taget den elektroniske samhandel til sig og integreret den i sine almindelige økonomiske it-styringsredskaber. Alligevel er der stadig meget at hente ikke mindst for de mindre og helt små engros- og leverandørvirksomheder, som kan blive meget mere konkurrencedygtige og effektive, hvis de får opbygget bedre kompetencer og viden inden for e-handel primært i B2B-regi. Styrk konkurrencen med e-handel I denne tid, hvor alle zoomer ind på at optimere økonomien og effektiviteten, kan øget e-handelsfokus på de mindre og små virksomheder være med til at styrke denne virksomhedsgruppe og øge dens konkurrencekraft. Derfor efterlyser Dansk Erhverv et øget fokus på business to business e-handlen både i virksomhederne, på det politiske plan og i pressen. Med venlig hilsen Steen O. Rytlig Branchedirektør side 2

3 Google AdWords Af Maria Vegger Bjerrehuus, juridisk konsulent En ny EU-dom slår fast, at indehaveren af et varemærke kan forhindre andre i at reklamere for varer eller tjenesteydelser af samme art ved hjælp af søgeord, der er identisk med rettighedsindehavers varemærke. EU-Domstolen har netop taget stilling til Googles ansvar i forbindelse med brugen af AdWords. Afgørelsen har endnu en gang sat fokus på de krænkelser af rettigheder, som internettet giver grobund for og den tydeliggør, at man som rettighedsindehaver selv skal være opmærksom på, om andre uberettiget bruger ens varemærke som AdWord. Googles ansvar AdWords er en søge- og annonceringsydelse, som Google sælger til erhvervsdrivende. De fleste af os kender de små annoncer, der kommer frem i højre side af skærmen, når man bruger Google til at søge på et bestemt ord eller varemærke. Nogle annoncører vælger dog den strategi, at deres annoncer skal vises, når man søger på konkurrentens varemærke. Den nye dom fra EU-Domstolen konkluderer, at Googles AdWords ikke udgør en varemærkekrænkelse i sig selv, da Google kun giver sine annoncører muligheden for at bruge andres varemærker, mens Google ikke selv bruger varemærkerne. Det afgørende for Googles ansvar er, hvorvidt Google spiller en neutral rolle og kun stiller tjenesten til rådighed ved passiv, teknisk og automatisk bistand, uden at have kontrol over eller kendskab til indholdet. Så længe Google optræder neutralt, kan Google ikke drages til ansvar for annoncerne. Google kan dog drages til ansvar, hvis der ikke reageres omgående ved første kendskab til, at annoncerne krænker en rettighedsindehaver. Annoncørernes ansvar Domstolen kom yderligere frem til, at indehaveren af et varemærke i visse tilfælde kan forbyde en anden annoncør at bruge varemærket som AdWord i reklame for produkter eller tjenesteydelser af samme art, som det varemærket er registreret for. Annoncøren vil som udgangspunkt blive anset for at krænke et varemærke, hvis den pågældende annonce ikke giver brugeren forstået som den gennemsnitlige bruger muligheden for at vurdere, hvor de annoncerede varer kommer fra. Annoncøren kan altså blive ansvarlig, hvis brugeren ikke kan gennemskue, eller kun med besvær kan gennemskue, om det, annoncen forsøger at sælge, stammer fra rettighedsindehaver eller fra tredjemand. En annoncør kan derfor blive ansvarlig, hvis brugeren ikke kan gennemskue, at der annonceres for et produkt, der ikke stammer fra rettighedsindehaver. For at der er tale om en krænkelse, er det ikke et krav, at det ord, der anvendes som AdWord, fremgår af selve annoncen. Det vil være tilstrækkeligt til at statuere en krænkelse, at ordet anvendes som AdWord. side 3

4 Kom godt i gang med e-handel Af Tina Fruelund, erhvervspolitisk konsulent, Dansk Erhverv. Handel på nettet er i stor vækst og for mange virksomheder kan den elektroniske butik sikre firmaets overlevelse. Alligevel oplever mange små og mellemstore virksomheder barrierer i forhold til at supplere den fysiske forretning med en butik på nettet. Mange SMV ere utrygge ved e-handel Værkstøjsvirksomheden 3K Værktøj A/S, som har eksisteret i lidt over et år oplever, at kunderne i stigende grad efterspørger muligheden for e-handel, hvis de fortsat skal handle med virksomheden. 3K Værktøj erkender da også, at virksomheden på sigt ikke vil kunne klare sig uden en netbutik, men at det kan være svært at komme i gang. Vi frygter, at det for en lille virksomhed som vores vil blive alt for dyrt at starte internethandel op. Ud over omkostningerne til software og rådgivning fra et bureau, er det svært at vide, hvor mange yderligere omkostninger, der vil være til vedligeholdelse og opdateringer. For ikke at tale om de medarbejderressourcer det kræver, siger direktør i 3K Værktøj, Karsten Kaas Eriksen. Karsten Kaas Eriksen efterlyser derfor neutral og kundetilpasset rådgivning til små og mellemstore virksomheder, der ikke koster dem for meget, så de kan se fordelene og ikke føle sig afskrækket fra starten. Det, vi behøver for at komme i gang med e-handel, er rådgivning der ikke er ansporet af økonomisk gevinst, men af, hvad der er den bedste løsning for den enkelte virksomhed. De små virksomheder vil også gerne være på forkant med de digitale muligheder og med på nettet, men vi har ofte ikke de stordriftsfordele, som de store virksomheder har, siger Karsten Kaas Eriksen, der mener, at de små virksomheder skal overbevises om, at der findes enkle og lette løsninger, der er lige til at gå i gang med for den lille virksomhed. Det kan godt lade sig gøre Der er mange eksempler på, at det ikke behøver at være en alt for bekostelig og uoverskuelig affære at udvide sin virksomhed med en online salgskanal. Det er Bott- Danmark et levende bevis på. Virksomheden har i 10 år solgt og markedsført deres varer via deres onlinebutik, og har netop lanceret version 2 af netbutikken. Vi valgte at starte med en meget simpel og lettilgængelig løsning, og det med e-handel har vist sig ikke at være så kompliceret, som man kunne have frygtet, siger direktør Tom Krautwald og fortsætter: Man behøver ikke en stor, forkromet netløsning, der integrerer alle virksomhedens systemer for at kunne sælge sine varer over nettet. Det er nok at starte med en enkelt skabelon, hvor man selv kan lægge informationer, billeder, priser og meget andet ind og så kører det!. Tom Krautwald forstår godt, at mange små og mellemstore virksomheder er skræmt ved tanken om at kaste sig ud i e-handel, og råder virksomhederne til at granske nøje, hvad ens behov er. Vi har ikke været for ambitiøse med vores netbutik, men har taget tingene lidt ad gangen. Når man er en lille virksomhed, er det vigtigt at holde omkostningerne og ressourceforbruget nede, og det skal ikke gå hurtigere, end man selv kan følge med, forklarer han. Stort potentiale i e-handel Bott-Danmark tror på, at fremtiden ligger på nettet, også for de små virksomheder er der et stort potentiale. Samtidig understreger Tom Krautwald, at det er vigtigt, når man åbner en netbutik, at man i høj grad prioriterer den, ellers kan det have en negativ effekt. En netbutik skal være levende, og den skal løbende opdateres, så kunderne kan bruge den til noget. Kommer kunden ind på en side for tredje gang, og der stadig ligger forældede informationer, så finder han en anden leverandør, siger han. E-handel som del af vækststrategi I virksomheden VTK har oprettelsen af en netbutik været en bevidst del af en strategi, der skulle trække flere private erhvervskunder til virksomheden, der i dag har en stor andel af offentlige kunder. Virksomheden er fra starten gået efter en totalløsning, der skulle kunne integreres med virksomhedens eksisterende ERP-system, og man har i forvejen afklaret sine behov og krav til en netbutik. VTK har oplevet en vækst i salget siden åbningen af netbutikken, og har på den konto fået flere private kunder, som også var målet med virksomhedens strategi. Man skal dog ikke forvente, at en netbutik i sig selv vil øge omsætningen. Om væksten udelukkende skyldes salget i netbutikken er svært at sige, da den kun har været i luften i knap seks måneder. Men der er stor vækst i vores netbutik som ny salgskanal, og vi har fortsat store forventninger til den. Markedsføring af netbutikken er essentielt, både fysisk og på nettet. Og når man har en ny salgskanal som onlinehandel, er det vigtigt at kunderne kender til den, siger Kim Jørgensen, administrationschef i VKT. Det kan ifølge Kim Jørgensen være en stor udfordring at finde netop det firma, der kan udfylde virksomhedens behov, og han understreger, at arbejdet bliver betydeligt nemmere, hvis man, inden man går i gang, har afklaret, hvad virksomhedens behov er, hvad det skal koste, og hvad formålet med netbutikken er. Behov for neutral rådgivning Som det også er erfaringen i Bott-Danmark og VTK, kan det være en udfordring at finde det rette bureau, der kan udfylde den enkelte virksomheds behov og løfte opgaven med at rådgive og assistere i opstarten af en netbutik, side 4

5 uden at det koster en formue. For at kunne træffe et fornuftigt valg, er det vigtigt, at man har afklaret sine behov inden man går i gang. Gode råd når du skal i gang med e-handel: Lav en bevidst og detaljeret onlinestrategi for virksomheden Spørg dig selv, hvorfor du har behov for en netbutik Overvej, hvad netbutikken skal kunne Overvej, hvad netbutikken må koste. Søg neutral rådgivning, og hør om dine muligheder, før du vælger netbutik Tag små skridt, så virksomheden hele tiden kan følge med, og se hvordan det går Prioritér netbutikken; den skal løbende opdateres og udbygges Der skal være vilje og opbakning hos ledelsen til netbutikken Sørg for at markedsføre din netbutik, så eksisterende og nye kunder ved, den findes. Har du en god historie om din virksomheds erfaringer med e-handel i b2b-markedet, ring eller skriv til os! / Nyttige links Har din virksomhed behov for neutral rådgivning om start af netbutik, jura, teknologi etc., kan du kontakte følgende: Dansk Erhverv: vaekst/e-handel Medlemskab giver adgang til juridisk vejledning og rådgivning. Ibiz-center Innovationscenter for E-business: Styrker SMV ers udnyttelse af it i deres forretningsprocesser ved at øge opmærksomheden og viden omkring ebusiness, blandt andet ved at afholde workshops og konferencer. Bandt andet finansieret af Videnskabsministeriet. Nem E-business Find Gevinsten -værktøj: Prøv værktøjet Find Gevinsten. Det giver dig en rapport, der udpeger de områder, hvor gevinsten ved e-business umiddelbart er størst for din virksomhed. Startvækst (Erhvervs- og Byggestyrelsen): Læs om reglerne for e-handel, og få hjælp til at sikre, at din virksomhed optræder lovligt på internettet. FDIH Foreningen for Distance- og InternetHandel: Medlemskab giver adgang til viden, der kan løse specifikke problemer. Juridisk rådgivning, helpdesk for skatte-, revisions- og regnskabsmæssige spørgsmål. De deltagende virksomheder i artiklen RS Components Distributør af elektronikkomponenter, konnektorer, kondensatorer, mikroprocessorer, udviklingssæt, modstande og test- og måleudstyr. Bott Danmark Sælger værkstedsindretning, systemarbejdspladser og bilindretning til industri og håndværk. VTK Vejle Teknisk Kemiske Fabrik Leverandør af rengøringsmidler, rekvisitter, vogne og maskiner til offentlige institutioner og det private erhvervsliv, herunder produktion af Private Label produkter. 3K Værktøj A/S Leverandør af skærende- og håndværktøj, herunder tekniske artikler og befæstelse. side 5

6 Er opsvinget selvbærende? Af Mira Lie Nielsen, chefkonsulent, Dansk Erhverv Dansk økonomi har været igennem to turbulente år, og der er fortsat stor usikkerhed om den økonomiske udvikling det resterende af 2010 og En positiv BNP-vækst fire kvartaler i træk, vidner dog om, at dansk økonomi er ude af recession. Flere positive takter tyder på, at dansk økonomi er i bedring. Spørgsmålet er, om det er reelle sundhedstegn eller midlertidige saltvandsindsprøjtninger, som holder økonomien kørende? Arbejdsløsheden overrasker positivt En af de faktorer, der har udviklet sig markant mindre negativt end forventet, er arbejdsløsheden. Ledigheden er nærmest stagneret de seneste måneder, og hvor vi i 2009 så en gennemsnitlig må-nedlig stigning på fuldtidsledige (sæsonkorrigerede), er der i de første syv måneder af 2010 i gennemsnit registeret et fald på 657 ledige om måneden. Den lavere udvikling i ledigheden har fået Dansk Erhverv til at nedjustere ledighedsforventningerne til i 2010 og i 2011 (ultimo året). Beskæftigelse vs. arbejdsløshed Positive takter for arbejdsløsheden er ikke ensbetydende med positive takter for beskæftigelsen. Hårde tider på arbejdsmarkedet kan bidrage til, at flere vælger at trække sig fra arbejdsmarkedet. Det kan være positivt i den forstand, at flere søger uddannelse, men det kan også være negativt, fordi folk trækker sig tidligt tilbage på forskellige tilbagetrækningsordninger. Det sænker natur-ligvis arbejdsløsheden, men det øger ikke beskæftigelsen. Derfor kan ledighedstallet ikke stå alene i en vurdering af arbejdsmarkedets tilstand. Det er dog positivt, at 2. kvartal 2010 viste en fremgang på 1,7 procent i beskæftigelsen i forhold til 1. kvartal Men da beskæftigelsen i 2. kvartal 2010 var 1,9 procent lavere end i 2. kvartal 2009, er der ikke solide tegn på, at arbejdsmarkedet er vendt. Dansk eksport Eksporten led voldsomt under finanskrisen, hvilket også har forstærket den økonomiske nedtur i Danmark. I 2009 faldt eksporten med 16,2 % svarende til 95 mia. kr., hvilket svarer til 5,7 % af BNP. Nedturen for dansk eksport synes umiddelbart at være stabiliseret, og de økonomiske for-hold på de største danske eksportmarkeder har overrasket positivt i Med antagelsen om, at den globale økonomi ikke bliver ramt af yderligere chok i 2010 og 2011, forventer Dansk Erhverv, at den globale import øges med 10 % årligt. Øget global import vil have positiv afsmitning på dansk eksport og dermed på den samlede danske økonomi. Og det vil være en af de store faktorer, som bidrager med, om nok små, men positive vækstrater i både 2010 og I 2010 forventes vareeksporten at stige med 4,5 % svarende til 22 mia. kr. Niveauet vil dog fortsat være mere end 40 mia. kr. lavere end i Industriens konjunkturforventninger Industriens forventninger til de næste tre måneder er i august faldet en smule i forhold til juli. Den sammensatte sæsonkorrigerede konjunkturindikator viser 3 i august sammenlignet med 5 i juli. Dette skal sammenholdes med -33 i april side 6

7 Beskæftigelsesindikatoren for industrien er faldet fra 9 i juli til 5 i august, hvilket tyder på, at industrien samlet set ikke forventer at øge beskæftigelsen. Der er dog forskellige forventninger i industriens forskellige sektorer. Mellemproduktindustrien (for eksempel råstoffer og kemiske produkter) er den sektor, som forventer størst stigning i produktionen. Fremstilling af ikke-varige forbrugsgoder, herunder fødevarer, er den sektor med de mest positive forventninger til beskæftigelsen og salgspriserne. Dansk Erhvervs konjunkturforventninger I resten af 2010 forventer Dansk Erhverv en positiv udvikling i økonomiens vigtigste faktorer, dog med undtagelse af ledigheden. BNP-væksten forventes at ende på 1,5 % for året. Forventningerne baseres især på baggrund af de positive takter hos eksporterhvervene, den fortsat meget lave rente og de stadige effekter af den lempelige finanspolitik. I 2011 forventer Dansk Erhverv en lavere vækstrate på 1,2 %. Denne mere pessimistiske vurdering skyldes først og fremmest regeringens konvergensplan, som træder i kraft 2011 og indebærer en stramning af finanspolitikken. Dermed skal væksten vise, om den kan være selvbærende. Samtidig forventes en mindre lempelig pengepolitik, som vil hæve den ellers historisk lave rente. En højere rente vil især have indvirkning på boligmarkedet og derigennem privatforbruget. Begge dele vil have en dæmpende effekt på BNP-væksten. Vidste du at... ansættelsesretlig rådgivning er en telefonopringning væk?... Dansk Erhvervs Hotline kan træffes alle hverdage kl på tlf side 7

8 Arbejdsulykker skal anmeldes digitalt Af Rikke B. Ørum, arbejdsmiljøchef, Dansk Erhverv Digital anmeldelse vil især af mange mindre og mellemstore virksomheder blive opfattet som tungt. Vi var blevet stillet i udsigt, at der ville være udarbejdet et EASY light system til at anmelde arbejdsulykker fra den samme dato, som den tvungne digitale anmeldelse ville træde i kraft, så det blev lidt lettere for virksomhederne at anmelde. Derfor håber vi, at det lidt enklere system, vi er stillet i udsigt, kommer i funktion inden længe, siger hun. Ud over digital forebyggelse er det muligt for virksomhederne at få digital adgang til alle sager, som de har med Arbejdstilsynet. Det digitale modul Online.at er et værktøj, som giver arbejdsgiveren overblik over de enkelte sager - herunder al korrespondance, afgørelser, forbud, påbud, vejledninger og frister. Fra 1. juli 2010 skal arbejdsgiverne anmelde arbejdsulykker digitalt via EASY. Dansk Erhverv håber dog, at et lidt enklere system også kommer i funktion inden længe. Læs mere på: og Arbejdsgiverne har pligt til at anmelde arbejdsulykker, og fra den 1. juli 2010 skal anmeldelserne til Arbejdstilsynet og forsikringsselskaberne ske digitalt via EASY. I den forbindelse bliver det også muligt at få adgang til et digitalt forebyggelsesredskab, EASY Forebyggelse, der kan hjælpe med at undgå arbejdsulykker i fremtiden. Det er gratis og skræddersyet til de fleste brancher. Det er vores erfaring, at man kan undgå rigtig mange arbejdsulykker ved en lille, men systematisk indsats. Men for at forebygge er man nødt til at vide, hvor der skal sættes ind. Med EASY Forebyggelse stiller vi derfor et redskab til rådighed, hvor virksomheden både lærer af sine egne arbejdsulykker - og dem, der var lige ved ske - samtidig med, at man trækker på erfaringer fra sin branche, siger tilsynscenterchef Jan Møller Mikkelsen, Arbejdstilsynet. EASY Forebyggelse skal hjælpe virksomheden med hurtigt at kunne undersøge arbejdsulykken, finde årsagen, udarbejde en handlingsplan og orientere medarbejderne, så en lignende ulykke ikke sker igen. Da ikke alle brancher har de samme udfordringer, er EASY Forebyggelse baseret på branchespecifik viden fra de 11 Branche- ArbejdsmiljøRåd. Forebyggelsesindsatsen passer således til de fleste typer virksomheder. Arbejdsgiverne har allerede i dag pligt til at undersøge alle arbejdsulykker og nærved-ulykker, hvilket nu kan gøres digitalt med EASY Forebyggelse. Hvor er EASY light? I Dansk Erhverv havde arbejdsmiljøchef Rikke B. Ørum også håbet på et lidt enklere system: side 8

9 Arbejdspladsvurderingen - et ledelsesværktøj Af Rikke B. Ørum, arbejdsmiljøchef, Dansk Erhverv Fra den 1. oktober 2010 bliver det pålagt virksomhederne årligt at drøfte det kommende års arbejdsmiljøarbejde. Her er virksomhedens arbejdspladsvurdering (APV) et rigtig godt udgangspunkt, vurderer Dansk Erhverv. Mange ledere ser APV en som et godt ledelsesværktøj, fordi den giver vigtig information om, hvordan medarbejderne trives både fysisk og psykisk, og den er et godt udgangspunkt for god dialog om medarbejderens trivsel. Gennem konstruktiv brug af APV en viser lederen, at hun bekymrer sig om sine medarbejderes trivsel. God trivsel har stor betydning for medarbejdernes arbejdslyst og præstationer og derigennem også på sygefraværet, fortæller Camilla Bogetoft Jensen, der er arbejdsmiljøkonsulent i Dansk Erhverv. Der er vide rammer for, hvilke metoder og aktiviteter virksomheden kan bruge, når de udarbejder en APV. Det er vigtigt, at virksomheden overvejer, hvad der vil fungere, inden man går i gang. Sørg for at inddrage medarbejderne i processen, da det er dem, der bedst kender deres arbejdsmiljø, understreger Camilla Bogetoft Jensen. Hun peger samtidig på vigtigheden af opfølgning: Hvis virksomheden sørger for at skrive problemer og løsninger i en handlingsplan, er det meget nemmere at følge op og justere løsninger hen ad vejen. Kortlæg arbejdsmiljøet Virksomheden skal først og fremmest finde ud af, hvordan det står til med arbejdsmiljøet. Det er vigtigt, at virksomheden forholder sig til emner som blandt andet indeklima, ergonomi, psykisk arbejdsmiljø og arbejdsskader. Eftersom arbejdsmiljø er knyttet op til det arbejde, som bliver udført, varierer det fra branche til branche og fra arbejdsplads til arbejdsplads, hvilke emner der er nødvendige at kortlægge, forklarer Camilla Bogetoft Jensen. Arbejdstilsynet har udarbejdet arbejdsmiljøvejvisere for alle brancher. De oplyser om de forhold, som arbejdspladser i den pågældende branche skal forholde sig til, når arbejdsmiljøet kortlægges. Virksomheden kan med fordel benytte sig af det materiale, som virksomhedens Branchearbejdsmiljøråd har udarbejdet eller Arbejdstilsynets tjeklister, anbefaler Camilla Bogetoft Jensen. Spørg til sygefraværet Det er nødvendigt, at virksomheden forholder sig til sygefraværet i APV en. Det kan for eksempel være tunge løft, støj, dårlig rengøring eller forhold i det psykiske arbejdsmiljø, som medvirker til noget af virksomhedens sygefravær. APV en skal ikke forholde sig til enkeltpersoners sygefravær, men derimod til, om arbejdsmiljøet på arbejdspladsen generelt forårsager sygefravær, fortæller Camilla Bogetoft Jensen og uddyber: Afgrænsningen mellem det individuelle og generelle kan være vanskelig. Men hvis enkelte medarbejdere for eksempel har fysiske symptomer som koncentrationsbesvær og ondt i hovedet på grund af dårlig rengøring, vil det være generelt for hele arbejdspladsen, at der bliver set nærmere på rengøringen. Fakta om APV Skal være skriftlig Medarbejdere og sikkerhedsorganisation skal inddrages Revision hvert tredje år og ved væsentlige ændringer, for eksempel flytning til nye lokaler Skal være tilgængelig for medarbejdere, ledelse og Arbejdstilsynet alle medarbejdere skal vide, hvor den er! Faser i APV en Kortlæg arbejdsmiljøet Spørg til sygefraværet Vurder eventuelle arbejdsmiljøproblemer Skriv problemer og løsninger i en prioriteret handlingsplan Skriv ansvarlige medarbejdere og tidsfrister for løsning af problemerne i handlingsplanen Følg op på handlingsplanen. Gode råd om APV Brug APV-materialet fra virksomhedens Branchearbejdsmiljøråd Brug APV en til de årlige arbejdsmiljø-drøftelser Nyttige links om APV Dansk Erhvervs side om APV: Arbejdspladsvurdering.aspx Branchearbejdsmiljørådenes fælles hjemmeside: Arbejdstilsynets hjemmeside med arbejdsmiljøvejviserne og tjeklister: aspx side 9

10 Tilmeldingsfristen er den 16. september 2010 via side 10

11 Dansk Erhverv inviterer til konference Kemikaliedag 2010: REACH Deltag i Kemikaliedag 2010, og bliv klogere på REACH betydning for virksomhederne og for markedet. Mød også miljøminister Karen Ellemann, der fortæller om sine visioner for REACH. Hvordan går det for virksomhederne, når det handler om at tage større ansvar for kemikalierne, og hvordan går det for myndighederne med at udfolde REACH på det europæiske marked? Det er nogle af de spørgsmål, som vi bringer dig svarene på, når vi mødes til Kemikaliedag Hør også mere om: Hvad bliver udfordringerne med REACH de kommende år? Hvordan får virksomhederne konkurrencefordele af REACH? Hvilken gevinst får borgerne fra REACH? Kemikaliedag 2010 foregår i Nationalmuseets Festsal torsdag den 11. november 2010 fra kl til Deltagelse koster 1800 kr. ekskl. moms (2.250 inkl. moms). Billetprisen inkluderer frokost. Tilmelding her: Der er et begrænset antal pladser, så tøv ikke med din tilmelding!!! Forening Aktivitet Dato Status Brancheforeningen for Bygningsautomation (BBA) Ministermøde 22/ Kun BBA medlemmer Brancheforeningen for Gear & gearmotorer (BGG) Direktørmøde Januar 2010 Kun for medlemmer Brancheforeningen for Hydraulik og Pneumatik (BHP) Direktørmøde 4-5/ Kun for medlemmer Brancheforeningen for Industriel Automation (BIA) Medlemsmøde 28/ Kun for medlemmer Brancheforeningen for Personligt arbejdsmiljø (BPA) halvårs medlemsmøde 11/ Kun for BPA medlemmer Dansk Værktøjsmaskiner Forening (DVF) Generalforsamling 17-18/ Kun for DVF medlemmer Fotobranchens Leverandørforening (FOTO) Bestyrelsesmøde med efterfølgende medlemsmøde 14/ Kun for FOTO medlemmer Genvindings Industrien (GI) Medlemsmøde 28/ Kun for GI medlemmer Grafisk Fags Leverandør Forening Generalforsamling Kemikaliebranchen (KEMI) Leverandørforeningen for Elværktøj og Havebrugsmaskiner (LTEH) Professionel Elektronik (PE) Julefrokost Bestyrelsesmøde Generalforsamling 2/ / / Kun for PE Kun for PE Kun for PE Foreningen af danske VVS-grossister (Rørforeningen) Generalforsamling BRF Værktøj og Værktøjsmaskiner (VOV) VOV dag / Åbent for alle VVS og EL-Tekniske Leverandørs Forening (VELTEK) side 11

12 Træt af at søge efter netforbindelser? Sæt Telenor Mobilt Bredbånd i dit usb-stik. Så er du klar til at surfe og sende. Med det samme. Lige nu får kunder med Bredbånd eller Mobildeal hos Telenor 50% på Mobilt Bredbånd.* Læs mere og køb Mobilt Bredbånd på Mobilt Bredbånd i alle størrelser fra S til L S M L Mobilt Bredbånd 79 Hastighed: op til 1 Mbit/384 kbit. Forbrug inkl. pr. md: 1 GB Mobilt Bredbånd 159 Hastighed: op til 2 Mbit/384 kbit. Forbrug inkl. pr. md.: 10 GB Mobilt Bredbånd 239 Hastighed: op til 5 Mbit/1,4 Mbit. Forbrug inkl. pr. md.: 10 GB 50% rabat 39,- pr. md. (normalpris: 79,- pr. md.) 79,- pr. md. (normalpris: 159,- pr. md.) 119,- pr. md. (normalpris: 239,- pr. md.) Vil du høre mere om Mobilt Bredbånd fra Telenor ring Dansk Erhverv Teknik Plus udgives af Dansk Erhverv Børsen 1217 København K telefon: fax: * Har du Bredbånd eller Mobildeal hos Telenor, giver vi dig Samlerabat. Det betyder, at du får Mobilt Bredbånd til halvdelen af normalprisen. Samlerabatten gælder både for virksomheden og demedarbejdere, der har Skattefrit Bredbånd hos Telenor. side 12

Giv din virksomhed et teknologispring

Giv din virksomhed et teknologispring Nyhedsbrev for industriens underleverandører 2. årgang 6. nummer juli 10 Giv din virksomhed et teknologispring Nu har du chancen for at sætte innovation på dagsordenen i din virksomhed. DTU søger små og

Læs mere

13 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 13 / 20.-22. oktober 2010

13 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 13 / 20.-22. oktober 2010 13 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 13 / 20.-22. oktober 2010 FACITLISTE TIL 272 POLITISKE SPØRGSMÅL MØDET MED EN DANSK FAMILIE ER VEJEN FREM FOR INTEGRATION

Læs mere

e -BUSINESS Elektroniske fakturaer behandles også fuldautomatisk...

e -BUSINESS Elektroniske fakturaer behandles også fuldautomatisk... e -BUSINESS - Guide til elektronisk drift og handel DECEMBER 2006 ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE VÆLG DET RIGTIGE NIVEAU E-business er for mange virksomheder tæt knyttet

Læs mere

CSR betaler sig #12. 8.-10. oktober 2014. MØRKE SKYER ELLER BLÅ HIMMEL side 08-09 SÅDAN DRIVER VI DETAILHANDEL IVÆRKSÆTTEREN DER BRØD KODEN

CSR betaler sig #12. 8.-10. oktober 2014. MØRKE SKYER ELLER BLÅ HIMMEL side 08-09 SÅDAN DRIVER VI DETAILHANDEL IVÆRKSÆTTEREN DER BRØD KODEN #12 8.-10. oktober 2014 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV MØRKE SKYER ELLER BLÅ HIMMEL side 08-09 SÅDAN DRIVER VI DETAILHANDEL IVÆRKSÆTTEREN DER BRØD KODEN EFTERFORSKNING

Læs mere

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj som strategisk værktøj Hvordan virksomheder kan anvende den årlige arbejdsmiljødrøftelse til at skabe strategier for arbejdsmiljøarbejdet Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret

Læs mere

Kina er klar til dansk modetøj Din butik skal holde åbent 24-7-365

Kina er klar til dansk modetøj Din butik skal holde åbent 24-7-365 Kina er klar til dansk modetøj Din butik skal holde åbent 24-7-365 9 22 26 30 Gennemsigtighed er det nye sort En række virksomheder er blandt de første til at imødegå en ny forbrugertrend Indien kan blive

Læs mere

IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til?

IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? Titel: Sådan kommer du i gang med din egen applikation 1. udgave -

Læs mere

GRAFISK MAGASINET OM ARBEJDSMILJØ I DEN GRAFISKE BRANCHE. Ignorer de syge. medarbejdere

GRAFISK MAGASINET OM ARBEJDSMILJØ I DEN GRAFISKE BRANCHE. Ignorer de syge. medarbejdere GRAFISK MAGASINET OM ARBEJDSMILJØ I DEN GRAFISKE BRANCHE Ignorer de syge medarbejdere og fokuser på de raske. det nedsætter sygefraværet! Det er en ledelsesopgave at udrydde stressproblemerne, siger stresskonsulenten.

Læs mere

Online markedsføring. Den store grundbog. Anders Hingeberg Jakob Hebsgaard Camilla Kjærsgaard Pedersen

Online markedsføring. Den store grundbog. Anders Hingeberg Jakob Hebsgaard Camilla Kjærsgaard Pedersen Online markedsføring Den store grundbog Anders Hingeberg Jakob Hebsgaard Camilla Kjærsgaard Pedersen Online markedsføring Den store grundbog Anders Hingeberg Jakob Hebsgaard Camilla Kjærsgaard Pedersen

Læs mere

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Produktivitet DI, marts 2009 1 DI s undersøgelse 435 ledende medarbejdere fra medlemmer af DI har deltaget i en undersøgelse

Læs mere

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER KLAR TIL VÆKST SPECIALMAGASIN UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER ANNONCEFINANSIERET FEBRUAR 2014 Revisor i centrum Revisorerne spiller en central rolle for danske virksomheder. Magasinet Klar til Vækst giver

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 62 / marts / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 62 / marts / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 62 / marts / 2012 KULTUREL INTELLIGENS DET REGNER KATTE OG HUNDE KULTURMØDER I DEN GLOBALE LANDSBY DEN LILLE DIPLOMATISKE SPROGSKOLE

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Vækstteam for IKT og digital vækst ANBEFALINGER Januar 2014

Vækstteam for IKT og digital vækst ANBEFALINGER Januar 2014 Vækstteam for IKT og digital vækst ANBEFALINGER Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 Visionen og hvordan vi kommer derhen... 5 Vækstteamets vision... 5 Målsætninger... 5 Vækstteamets anbefalinger...

Læs mere

Forsikring. Tema. Det digitale liv. Arbejdsmiljø. Kompetencer. Uddannelse. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Tema. Det digitale liv. Arbejdsmiljø. Kompetencer. Uddannelse. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Nr. 6 - Oktober 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Det digitale liv Medlemmernes digitale verden Kompetencer Et fag i udvikling Arbejdsmiljø Digital drøm eller

Læs mere

FLEXICABLE ApS EUROPEAN BUSINESS GAME 2011. CHRISTIAN LANGKJÆR, NICOLAI NÆRUM, JONAS USTVEDT and JONAS MILBAK ORDRUP GYMNASIUM, DENMARK

FLEXICABLE ApS EUROPEAN BUSINESS GAME 2011. CHRISTIAN LANGKJÆR, NICOLAI NÆRUM, JONAS USTVEDT and JONAS MILBAK ORDRUP GYMNASIUM, DENMARK FLEXICABLE ApS CHRISTIAN LANGKJÆR, NICOLAI NÆRUM, JONAS USTVEDT and JONAS MILBAK ORDRUP GYMNASIUM, DENMARK EUROPEAN BUSNIESS GAMES 2011 1 Indholdsfortegnelse IDE OG PRODUKT... 3 Idegrundlag... 3 Produktbeskrivelse...

Læs mere

Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 4 - oktober 2007 MED FULD TRYK PÅ: DAM GRAPHIC ER MED I PROJEKTER FRA

Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 4 - oktober 2007 MED FULD TRYK PÅ: DAM GRAPHIC ER MED I PROJEKTER FRA DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 4 - oktober 2007 MED FULD TRYK PÅ: DAM GRAPHIC ER MED I PROJEKTER FRA BOLIVIA OVER ZIMBABWE TIL VIETNAM... SIDE 6-8 Annoncehaj

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Sig e til din handel. Sig e til din handel. - En analyse fra Bleau A/S af danske B2B-virksomheders manglende fokus på e-handel

Sig e til din handel. Sig e til din handel. - En analyse fra Bleau A/S af danske B2B-virksomheders manglende fokus på e-handel Sig e til din handel - En analyse fra Bleau A/S af danske B2B-virksomheders manglende fokus på e-handel White Paper af Bleau A/S Når man betragter den rivende udvikling af e-handel på verdensplan, vil

Læs mere

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 22. marts 2011 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 Danmark

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE FORORD Bestyrelser kan gøre en forskel Hvert år ser tusindvis af nye danske virksomheder dagens lys. Det styrker konkurrencen

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

RESULTAT LØN. belønning og anerkendelse

RESULTAT LØN. belønning og anerkendelse RESULTAT LØN belønning og anerkendelse RESULTAT LØN belønning og anerkendelse 2 RESULTATLØN FORORD 3 Forord Øvirge udgivelser i PlusLøn serien Som inspiration til virksomhedernes lønsystemer udgiver DI

Læs mere

Arbejdsmiljø et dynamisk projekt

Arbejdsmiljø et dynamisk projekt ARBEJDSMILJØVENLIG PROJEKTLEDELSE Arbejdsmiljø et dynamisk projekt Vejledning i moderne projektarbejdes samspil med Arbejdsmiljøloven 3 Vester Søgade 12,2 1790 København V Telefon 3363 8000 Telefax 3363

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? Kendskabskampagne for nye købere NYT TEMA ANDELSLIV MESSE MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE

Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? Kendskabskampagne for nye købere NYT TEMA ANDELSLIV MESSE MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE NR. 3 SEPTEMBER 2014 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE TEMA Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? ANDELSLIV Kendskabskampagne for nye købere MESSE DELTAG I FREMTIDENS ANDELSBOLIG 2014 leder Mægler

Læs mere