Dansk Erhverv sætter fokus på b2b E-handel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Erhverv sætter fokus på b2b E-handel"

Transkript

1 Nyhedsbrev for industriens underleverandører 2. årgang 7. nummer september 10 Dansk Erhverv sætter fokus på b2b E-handel Danske virksomheder oplever i stigende grad, at kunderne stiller krav om digitalisering. Af Tina Fruelund, erhvervspolitisk konsulent At være på forkant med den teknologiske udvikling er således vejen til overlevelse for mange virksomheder inden for blandt andet engroshandel. Særligt e-handel mellem virksomheder (b2b) er vokset kraftigt i de seneste år, og virksomhederne har et stort vækstpotentiale på området. Dansk Erhverv forventer, at e-handlen vil øge sin markedsandel i de kommende år, og i det lys er det utrolig vigtigt, at engrosvirksomhederne satser på også at sælge deres varer online. Store forventninger til e-handel RS Components, der sælger industriprodukter over hele verden, er et godt eksempel på en virksomhed, der har haft succes med B2B e-handel. RS Components startede onlinehandel i moderselskabet i England i I dag tilbyder virksomheden mere end produkter til sine kunder online, og færre end 20 procent af produkterne er nu at finde i de trykte kataloger. Vi har indtil nu haft stor succes med vores onlinesalg, og vi har store forventninger om i fremtiden at kunne sælge endnu flere produkter og udvide sortimentet. Over halvdelen af vores varer bliver i dag solgt via nettet, og vi forventer, at op mod 70 procent af varerne vil blive solgt på nettet om tre år, siger Alberto Cipolla, Marketing Operations Manager for RS Components i Skandinavien. Der er mange fordele ved at sælge sine varer online. Man får mulighed for at nå ud til flere kunder og dermed opnå mersalg, og der er stor fleksibilitet for kunderne. Men fordelene er endnu flere i følge Alberto Cipolla: Med e-handel kan vi tilføre langt større værdi til vores kunder, fordi vi kan tilpasse vores services til deres behov. En netbutik er et værktøj, der er i konstant udvikling, og med nye teknologier kan man løbende tilbyde kunderne flere muligheder og øge servicen over nettet, forklarer han. Integrering af e-handel tager tid For at e-handel skal blive en succes, er det ifølge RS vigtigt, at man har sin onlineorganisation på plads, og at onlinestrategien integreres i hele virksomheden. Det tager tid at ændre tankegangen hos medarbejderne og få dem til at tænke online hver gang, de udfører en opgave. Én af de vigtigste ting, vi har gjort, er at sørge for, at hver eneste medarbejder i organisationen har mindst én arbejdsopgave, som har relation til vores online aktiviteter, fortæller Alberto Cipolla, der understreger vigtigheden af at involvere medarbejderne i projektet og få dem til at føle ejerskab til det. Deltag på E-handelskonferencen Danmarks førende konference for danske netbutikker den 30/9 2010, og hør, hvordan du skaber vækst med e-handel. Tilmeld dig på Medlemmer af Dansk Erhverv deltager til reduceret pris. side 1

2 E(ngros)-handel Elektronisk handel eller e-handel er efterhånden blevet en naturlig del af vores måde at samhandle på både i forbrugerleddet og mellem virksomheder. Det interessante er imidlertid, at når der tales e-handel, er der stort set altid kun fokus på den forbrugerrettede handel. Det gælder ikke blot i forhold til det politiske system, medierne og offentligheden i almindelighed, men også i relation til den lovgivning, der regulerer området og sidst, men ikke mindst for de initiativer, der sættes i gang for at fremme e-handlen. B2B e-handel er et overset område Det er i den forbindelse værd at notere sig, at der e-handles både for langt større beløb og med meget større mængder af varer imellem virksomheder (B2B) og mellem virksomheder og den offentlige sektor end i den forbrugerrettede e-handel (B2C). Udgives af Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon Fax Redaktion Steen Rytlig (ansvarshavende redaktør) Michael Ostenfeld, Torben Edi Hoffmann Rosenstock Design og tryk: Michael Stilborg, Dansk Erhverv Udgives 4 gange årligt Oplag: 750 Erhvervslivet ville aldrig kunne fungere effektivt og rationelt, hvis man ikke for længe siden havde taget den elektroniske samhandel til sig og integreret den i sine almindelige økonomiske it-styringsredskaber. Alligevel er der stadig meget at hente ikke mindst for de mindre og helt små engros- og leverandørvirksomheder, som kan blive meget mere konkurrencedygtige og effektive, hvis de får opbygget bedre kompetencer og viden inden for e-handel primært i B2B-regi. Styrk konkurrencen med e-handel I denne tid, hvor alle zoomer ind på at optimere økonomien og effektiviteten, kan øget e-handelsfokus på de mindre og små virksomheder være med til at styrke denne virksomhedsgruppe og øge dens konkurrencekraft. Derfor efterlyser Dansk Erhverv et øget fokus på business to business e-handlen både i virksomhederne, på det politiske plan og i pressen. Med venlig hilsen Steen O. Rytlig Branchedirektør side 2

3 Google AdWords Af Maria Vegger Bjerrehuus, juridisk konsulent En ny EU-dom slår fast, at indehaveren af et varemærke kan forhindre andre i at reklamere for varer eller tjenesteydelser af samme art ved hjælp af søgeord, der er identisk med rettighedsindehavers varemærke. EU-Domstolen har netop taget stilling til Googles ansvar i forbindelse med brugen af AdWords. Afgørelsen har endnu en gang sat fokus på de krænkelser af rettigheder, som internettet giver grobund for og den tydeliggør, at man som rettighedsindehaver selv skal være opmærksom på, om andre uberettiget bruger ens varemærke som AdWord. Googles ansvar AdWords er en søge- og annonceringsydelse, som Google sælger til erhvervsdrivende. De fleste af os kender de små annoncer, der kommer frem i højre side af skærmen, når man bruger Google til at søge på et bestemt ord eller varemærke. Nogle annoncører vælger dog den strategi, at deres annoncer skal vises, når man søger på konkurrentens varemærke. Den nye dom fra EU-Domstolen konkluderer, at Googles AdWords ikke udgør en varemærkekrænkelse i sig selv, da Google kun giver sine annoncører muligheden for at bruge andres varemærker, mens Google ikke selv bruger varemærkerne. Det afgørende for Googles ansvar er, hvorvidt Google spiller en neutral rolle og kun stiller tjenesten til rådighed ved passiv, teknisk og automatisk bistand, uden at have kontrol over eller kendskab til indholdet. Så længe Google optræder neutralt, kan Google ikke drages til ansvar for annoncerne. Google kan dog drages til ansvar, hvis der ikke reageres omgående ved første kendskab til, at annoncerne krænker en rettighedsindehaver. Annoncørernes ansvar Domstolen kom yderligere frem til, at indehaveren af et varemærke i visse tilfælde kan forbyde en anden annoncør at bruge varemærket som AdWord i reklame for produkter eller tjenesteydelser af samme art, som det varemærket er registreret for. Annoncøren vil som udgangspunkt blive anset for at krænke et varemærke, hvis den pågældende annonce ikke giver brugeren forstået som den gennemsnitlige bruger muligheden for at vurdere, hvor de annoncerede varer kommer fra. Annoncøren kan altså blive ansvarlig, hvis brugeren ikke kan gennemskue, eller kun med besvær kan gennemskue, om det, annoncen forsøger at sælge, stammer fra rettighedsindehaver eller fra tredjemand. En annoncør kan derfor blive ansvarlig, hvis brugeren ikke kan gennemskue, at der annonceres for et produkt, der ikke stammer fra rettighedsindehaver. For at der er tale om en krænkelse, er det ikke et krav, at det ord, der anvendes som AdWord, fremgår af selve annoncen. Det vil være tilstrækkeligt til at statuere en krænkelse, at ordet anvendes som AdWord. side 3

4 Kom godt i gang med e-handel Af Tina Fruelund, erhvervspolitisk konsulent, Dansk Erhverv. Handel på nettet er i stor vækst og for mange virksomheder kan den elektroniske butik sikre firmaets overlevelse. Alligevel oplever mange små og mellemstore virksomheder barrierer i forhold til at supplere den fysiske forretning med en butik på nettet. Mange SMV ere utrygge ved e-handel Værkstøjsvirksomheden 3K Værktøj A/S, som har eksisteret i lidt over et år oplever, at kunderne i stigende grad efterspørger muligheden for e-handel, hvis de fortsat skal handle med virksomheden. 3K Værktøj erkender da også, at virksomheden på sigt ikke vil kunne klare sig uden en netbutik, men at det kan være svært at komme i gang. Vi frygter, at det for en lille virksomhed som vores vil blive alt for dyrt at starte internethandel op. Ud over omkostningerne til software og rådgivning fra et bureau, er det svært at vide, hvor mange yderligere omkostninger, der vil være til vedligeholdelse og opdateringer. For ikke at tale om de medarbejderressourcer det kræver, siger direktør i 3K Værktøj, Karsten Kaas Eriksen. Karsten Kaas Eriksen efterlyser derfor neutral og kundetilpasset rådgivning til små og mellemstore virksomheder, der ikke koster dem for meget, så de kan se fordelene og ikke føle sig afskrækket fra starten. Det, vi behøver for at komme i gang med e-handel, er rådgivning der ikke er ansporet af økonomisk gevinst, men af, hvad der er den bedste løsning for den enkelte virksomhed. De små virksomheder vil også gerne være på forkant med de digitale muligheder og med på nettet, men vi har ofte ikke de stordriftsfordele, som de store virksomheder har, siger Karsten Kaas Eriksen, der mener, at de små virksomheder skal overbevises om, at der findes enkle og lette løsninger, der er lige til at gå i gang med for den lille virksomhed. Det kan godt lade sig gøre Der er mange eksempler på, at det ikke behøver at være en alt for bekostelig og uoverskuelig affære at udvide sin virksomhed med en online salgskanal. Det er Bott- Danmark et levende bevis på. Virksomheden har i 10 år solgt og markedsført deres varer via deres onlinebutik, og har netop lanceret version 2 af netbutikken. Vi valgte at starte med en meget simpel og lettilgængelig løsning, og det med e-handel har vist sig ikke at være så kompliceret, som man kunne have frygtet, siger direktør Tom Krautwald og fortsætter: Man behøver ikke en stor, forkromet netløsning, der integrerer alle virksomhedens systemer for at kunne sælge sine varer over nettet. Det er nok at starte med en enkelt skabelon, hvor man selv kan lægge informationer, billeder, priser og meget andet ind og så kører det!. Tom Krautwald forstår godt, at mange små og mellemstore virksomheder er skræmt ved tanken om at kaste sig ud i e-handel, og råder virksomhederne til at granske nøje, hvad ens behov er. Vi har ikke været for ambitiøse med vores netbutik, men har taget tingene lidt ad gangen. Når man er en lille virksomhed, er det vigtigt at holde omkostningerne og ressourceforbruget nede, og det skal ikke gå hurtigere, end man selv kan følge med, forklarer han. Stort potentiale i e-handel Bott-Danmark tror på, at fremtiden ligger på nettet, også for de små virksomheder er der et stort potentiale. Samtidig understreger Tom Krautwald, at det er vigtigt, når man åbner en netbutik, at man i høj grad prioriterer den, ellers kan det have en negativ effekt. En netbutik skal være levende, og den skal løbende opdateres, så kunderne kan bruge den til noget. Kommer kunden ind på en side for tredje gang, og der stadig ligger forældede informationer, så finder han en anden leverandør, siger han. E-handel som del af vækststrategi I virksomheden VTK har oprettelsen af en netbutik været en bevidst del af en strategi, der skulle trække flere private erhvervskunder til virksomheden, der i dag har en stor andel af offentlige kunder. Virksomheden er fra starten gået efter en totalløsning, der skulle kunne integreres med virksomhedens eksisterende ERP-system, og man har i forvejen afklaret sine behov og krav til en netbutik. VTK har oplevet en vækst i salget siden åbningen af netbutikken, og har på den konto fået flere private kunder, som også var målet med virksomhedens strategi. Man skal dog ikke forvente, at en netbutik i sig selv vil øge omsætningen. Om væksten udelukkende skyldes salget i netbutikken er svært at sige, da den kun har været i luften i knap seks måneder. Men der er stor vækst i vores netbutik som ny salgskanal, og vi har fortsat store forventninger til den. Markedsføring af netbutikken er essentielt, både fysisk og på nettet. Og når man har en ny salgskanal som onlinehandel, er det vigtigt at kunderne kender til den, siger Kim Jørgensen, administrationschef i VKT. Det kan ifølge Kim Jørgensen være en stor udfordring at finde netop det firma, der kan udfylde virksomhedens behov, og han understreger, at arbejdet bliver betydeligt nemmere, hvis man, inden man går i gang, har afklaret, hvad virksomhedens behov er, hvad det skal koste, og hvad formålet med netbutikken er. Behov for neutral rådgivning Som det også er erfaringen i Bott-Danmark og VTK, kan det være en udfordring at finde det rette bureau, der kan udfylde den enkelte virksomheds behov og løfte opgaven med at rådgive og assistere i opstarten af en netbutik, side 4

5 uden at det koster en formue. For at kunne træffe et fornuftigt valg, er det vigtigt, at man har afklaret sine behov inden man går i gang. Gode råd når du skal i gang med e-handel: Lav en bevidst og detaljeret onlinestrategi for virksomheden Spørg dig selv, hvorfor du har behov for en netbutik Overvej, hvad netbutikken skal kunne Overvej, hvad netbutikken må koste. Søg neutral rådgivning, og hør om dine muligheder, før du vælger netbutik Tag små skridt, så virksomheden hele tiden kan følge med, og se hvordan det går Prioritér netbutikken; den skal løbende opdateres og udbygges Der skal være vilje og opbakning hos ledelsen til netbutikken Sørg for at markedsføre din netbutik, så eksisterende og nye kunder ved, den findes. Har du en god historie om din virksomheds erfaringer med e-handel i b2b-markedet, ring eller skriv til os! / Nyttige links Har din virksomhed behov for neutral rådgivning om start af netbutik, jura, teknologi etc., kan du kontakte følgende: Dansk Erhverv: vaekst/e-handel Medlemskab giver adgang til juridisk vejledning og rådgivning. Ibiz-center Innovationscenter for E-business: Styrker SMV ers udnyttelse af it i deres forretningsprocesser ved at øge opmærksomheden og viden omkring ebusiness, blandt andet ved at afholde workshops og konferencer. Bandt andet finansieret af Videnskabsministeriet. Nem E-business Find Gevinsten -værktøj: Prøv værktøjet Find Gevinsten. Det giver dig en rapport, der udpeger de områder, hvor gevinsten ved e-business umiddelbart er størst for din virksomhed. Startvækst (Erhvervs- og Byggestyrelsen): Læs om reglerne for e-handel, og få hjælp til at sikre, at din virksomhed optræder lovligt på internettet. FDIH Foreningen for Distance- og InternetHandel: Medlemskab giver adgang til viden, der kan løse specifikke problemer. Juridisk rådgivning, helpdesk for skatte-, revisions- og regnskabsmæssige spørgsmål. De deltagende virksomheder i artiklen RS Components Distributør af elektronikkomponenter, konnektorer, kondensatorer, mikroprocessorer, udviklingssæt, modstande og test- og måleudstyr. Bott Danmark Sælger værkstedsindretning, systemarbejdspladser og bilindretning til industri og håndværk. VTK Vejle Teknisk Kemiske Fabrik Leverandør af rengøringsmidler, rekvisitter, vogne og maskiner til offentlige institutioner og det private erhvervsliv, herunder produktion af Private Label produkter. 3K Værktøj A/S Leverandør af skærende- og håndværktøj, herunder tekniske artikler og befæstelse. side 5

6 Er opsvinget selvbærende? Af Mira Lie Nielsen, chefkonsulent, Dansk Erhverv Dansk økonomi har været igennem to turbulente år, og der er fortsat stor usikkerhed om den økonomiske udvikling det resterende af 2010 og En positiv BNP-vækst fire kvartaler i træk, vidner dog om, at dansk økonomi er ude af recession. Flere positive takter tyder på, at dansk økonomi er i bedring. Spørgsmålet er, om det er reelle sundhedstegn eller midlertidige saltvandsindsprøjtninger, som holder økonomien kørende? Arbejdsløsheden overrasker positivt En af de faktorer, der har udviklet sig markant mindre negativt end forventet, er arbejdsløsheden. Ledigheden er nærmest stagneret de seneste måneder, og hvor vi i 2009 så en gennemsnitlig må-nedlig stigning på fuldtidsledige (sæsonkorrigerede), er der i de første syv måneder af 2010 i gennemsnit registeret et fald på 657 ledige om måneden. Den lavere udvikling i ledigheden har fået Dansk Erhverv til at nedjustere ledighedsforventningerne til i 2010 og i 2011 (ultimo året). Beskæftigelse vs. arbejdsløshed Positive takter for arbejdsløsheden er ikke ensbetydende med positive takter for beskæftigelsen. Hårde tider på arbejdsmarkedet kan bidrage til, at flere vælger at trække sig fra arbejdsmarkedet. Det kan være positivt i den forstand, at flere søger uddannelse, men det kan også være negativt, fordi folk trækker sig tidligt tilbage på forskellige tilbagetrækningsordninger. Det sænker natur-ligvis arbejdsløsheden, men det øger ikke beskæftigelsen. Derfor kan ledighedstallet ikke stå alene i en vurdering af arbejdsmarkedets tilstand. Det er dog positivt, at 2. kvartal 2010 viste en fremgang på 1,7 procent i beskæftigelsen i forhold til 1. kvartal Men da beskæftigelsen i 2. kvartal 2010 var 1,9 procent lavere end i 2. kvartal 2009, er der ikke solide tegn på, at arbejdsmarkedet er vendt. Dansk eksport Eksporten led voldsomt under finanskrisen, hvilket også har forstærket den økonomiske nedtur i Danmark. I 2009 faldt eksporten med 16,2 % svarende til 95 mia. kr., hvilket svarer til 5,7 % af BNP. Nedturen for dansk eksport synes umiddelbart at være stabiliseret, og de økonomiske for-hold på de største danske eksportmarkeder har overrasket positivt i Med antagelsen om, at den globale økonomi ikke bliver ramt af yderligere chok i 2010 og 2011, forventer Dansk Erhverv, at den globale import øges med 10 % årligt. Øget global import vil have positiv afsmitning på dansk eksport og dermed på den samlede danske økonomi. Og det vil være en af de store faktorer, som bidrager med, om nok små, men positive vækstrater i både 2010 og I 2010 forventes vareeksporten at stige med 4,5 % svarende til 22 mia. kr. Niveauet vil dog fortsat være mere end 40 mia. kr. lavere end i Industriens konjunkturforventninger Industriens forventninger til de næste tre måneder er i august faldet en smule i forhold til juli. Den sammensatte sæsonkorrigerede konjunkturindikator viser 3 i august sammenlignet med 5 i juli. Dette skal sammenholdes med -33 i april side 6

7 Beskæftigelsesindikatoren for industrien er faldet fra 9 i juli til 5 i august, hvilket tyder på, at industrien samlet set ikke forventer at øge beskæftigelsen. Der er dog forskellige forventninger i industriens forskellige sektorer. Mellemproduktindustrien (for eksempel råstoffer og kemiske produkter) er den sektor, som forventer størst stigning i produktionen. Fremstilling af ikke-varige forbrugsgoder, herunder fødevarer, er den sektor med de mest positive forventninger til beskæftigelsen og salgspriserne. Dansk Erhvervs konjunkturforventninger I resten af 2010 forventer Dansk Erhverv en positiv udvikling i økonomiens vigtigste faktorer, dog med undtagelse af ledigheden. BNP-væksten forventes at ende på 1,5 % for året. Forventningerne baseres især på baggrund af de positive takter hos eksporterhvervene, den fortsat meget lave rente og de stadige effekter af den lempelige finanspolitik. I 2011 forventer Dansk Erhverv en lavere vækstrate på 1,2 %. Denne mere pessimistiske vurdering skyldes først og fremmest regeringens konvergensplan, som træder i kraft 2011 og indebærer en stramning af finanspolitikken. Dermed skal væksten vise, om den kan være selvbærende. Samtidig forventes en mindre lempelig pengepolitik, som vil hæve den ellers historisk lave rente. En højere rente vil især have indvirkning på boligmarkedet og derigennem privatforbruget. Begge dele vil have en dæmpende effekt på BNP-væksten. Vidste du at... ansættelsesretlig rådgivning er en telefonopringning væk?... Dansk Erhvervs Hotline kan træffes alle hverdage kl på tlf side 7

8 Arbejdsulykker skal anmeldes digitalt Af Rikke B. Ørum, arbejdsmiljøchef, Dansk Erhverv Digital anmeldelse vil især af mange mindre og mellemstore virksomheder blive opfattet som tungt. Vi var blevet stillet i udsigt, at der ville være udarbejdet et EASY light system til at anmelde arbejdsulykker fra den samme dato, som den tvungne digitale anmeldelse ville træde i kraft, så det blev lidt lettere for virksomhederne at anmelde. Derfor håber vi, at det lidt enklere system, vi er stillet i udsigt, kommer i funktion inden længe, siger hun. Ud over digital forebyggelse er det muligt for virksomhederne at få digital adgang til alle sager, som de har med Arbejdstilsynet. Det digitale modul Online.at er et værktøj, som giver arbejdsgiveren overblik over de enkelte sager - herunder al korrespondance, afgørelser, forbud, påbud, vejledninger og frister. Fra 1. juli 2010 skal arbejdsgiverne anmelde arbejdsulykker digitalt via EASY. Dansk Erhverv håber dog, at et lidt enklere system også kommer i funktion inden længe. Læs mere på: og Arbejdsgiverne har pligt til at anmelde arbejdsulykker, og fra den 1. juli 2010 skal anmeldelserne til Arbejdstilsynet og forsikringsselskaberne ske digitalt via EASY. I den forbindelse bliver det også muligt at få adgang til et digitalt forebyggelsesredskab, EASY Forebyggelse, der kan hjælpe med at undgå arbejdsulykker i fremtiden. Det er gratis og skræddersyet til de fleste brancher. Det er vores erfaring, at man kan undgå rigtig mange arbejdsulykker ved en lille, men systematisk indsats. Men for at forebygge er man nødt til at vide, hvor der skal sættes ind. Med EASY Forebyggelse stiller vi derfor et redskab til rådighed, hvor virksomheden både lærer af sine egne arbejdsulykker - og dem, der var lige ved ske - samtidig med, at man trækker på erfaringer fra sin branche, siger tilsynscenterchef Jan Møller Mikkelsen, Arbejdstilsynet. EASY Forebyggelse skal hjælpe virksomheden med hurtigt at kunne undersøge arbejdsulykken, finde årsagen, udarbejde en handlingsplan og orientere medarbejderne, så en lignende ulykke ikke sker igen. Da ikke alle brancher har de samme udfordringer, er EASY Forebyggelse baseret på branchespecifik viden fra de 11 Branche- ArbejdsmiljøRåd. Forebyggelsesindsatsen passer således til de fleste typer virksomheder. Arbejdsgiverne har allerede i dag pligt til at undersøge alle arbejdsulykker og nærved-ulykker, hvilket nu kan gøres digitalt med EASY Forebyggelse. Hvor er EASY light? I Dansk Erhverv havde arbejdsmiljøchef Rikke B. Ørum også håbet på et lidt enklere system: side 8

9 Arbejdspladsvurderingen - et ledelsesværktøj Af Rikke B. Ørum, arbejdsmiljøchef, Dansk Erhverv Fra den 1. oktober 2010 bliver det pålagt virksomhederne årligt at drøfte det kommende års arbejdsmiljøarbejde. Her er virksomhedens arbejdspladsvurdering (APV) et rigtig godt udgangspunkt, vurderer Dansk Erhverv. Mange ledere ser APV en som et godt ledelsesværktøj, fordi den giver vigtig information om, hvordan medarbejderne trives både fysisk og psykisk, og den er et godt udgangspunkt for god dialog om medarbejderens trivsel. Gennem konstruktiv brug af APV en viser lederen, at hun bekymrer sig om sine medarbejderes trivsel. God trivsel har stor betydning for medarbejdernes arbejdslyst og præstationer og derigennem også på sygefraværet, fortæller Camilla Bogetoft Jensen, der er arbejdsmiljøkonsulent i Dansk Erhverv. Der er vide rammer for, hvilke metoder og aktiviteter virksomheden kan bruge, når de udarbejder en APV. Det er vigtigt, at virksomheden overvejer, hvad der vil fungere, inden man går i gang. Sørg for at inddrage medarbejderne i processen, da det er dem, der bedst kender deres arbejdsmiljø, understreger Camilla Bogetoft Jensen. Hun peger samtidig på vigtigheden af opfølgning: Hvis virksomheden sørger for at skrive problemer og løsninger i en handlingsplan, er det meget nemmere at følge op og justere løsninger hen ad vejen. Kortlæg arbejdsmiljøet Virksomheden skal først og fremmest finde ud af, hvordan det står til med arbejdsmiljøet. Det er vigtigt, at virksomheden forholder sig til emner som blandt andet indeklima, ergonomi, psykisk arbejdsmiljø og arbejdsskader. Eftersom arbejdsmiljø er knyttet op til det arbejde, som bliver udført, varierer det fra branche til branche og fra arbejdsplads til arbejdsplads, hvilke emner der er nødvendige at kortlægge, forklarer Camilla Bogetoft Jensen. Arbejdstilsynet har udarbejdet arbejdsmiljøvejvisere for alle brancher. De oplyser om de forhold, som arbejdspladser i den pågældende branche skal forholde sig til, når arbejdsmiljøet kortlægges. Virksomheden kan med fordel benytte sig af det materiale, som virksomhedens Branchearbejdsmiljøråd har udarbejdet eller Arbejdstilsynets tjeklister, anbefaler Camilla Bogetoft Jensen. Spørg til sygefraværet Det er nødvendigt, at virksomheden forholder sig til sygefraværet i APV en. Det kan for eksempel være tunge løft, støj, dårlig rengøring eller forhold i det psykiske arbejdsmiljø, som medvirker til noget af virksomhedens sygefravær. APV en skal ikke forholde sig til enkeltpersoners sygefravær, men derimod til, om arbejdsmiljøet på arbejdspladsen generelt forårsager sygefravær, fortæller Camilla Bogetoft Jensen og uddyber: Afgrænsningen mellem det individuelle og generelle kan være vanskelig. Men hvis enkelte medarbejdere for eksempel har fysiske symptomer som koncentrationsbesvær og ondt i hovedet på grund af dårlig rengøring, vil det være generelt for hele arbejdspladsen, at der bliver set nærmere på rengøringen. Fakta om APV Skal være skriftlig Medarbejdere og sikkerhedsorganisation skal inddrages Revision hvert tredje år og ved væsentlige ændringer, for eksempel flytning til nye lokaler Skal være tilgængelig for medarbejdere, ledelse og Arbejdstilsynet alle medarbejdere skal vide, hvor den er! Faser i APV en Kortlæg arbejdsmiljøet Spørg til sygefraværet Vurder eventuelle arbejdsmiljøproblemer Skriv problemer og løsninger i en prioriteret handlingsplan Skriv ansvarlige medarbejdere og tidsfrister for løsning af problemerne i handlingsplanen Følg op på handlingsplanen. Gode råd om APV Brug APV-materialet fra virksomhedens Branchearbejdsmiljøråd Brug APV en til de årlige arbejdsmiljø-drøftelser Nyttige links om APV Dansk Erhvervs side om APV: Arbejdspladsvurdering.aspx Branchearbejdsmiljørådenes fælles hjemmeside: Arbejdstilsynets hjemmeside med arbejdsmiljøvejviserne og tjeklister: aspx side 9

10 Tilmeldingsfristen er den 16. september 2010 via side 10

11 Dansk Erhverv inviterer til konference Kemikaliedag 2010: REACH Deltag i Kemikaliedag 2010, og bliv klogere på REACH betydning for virksomhederne og for markedet. Mød også miljøminister Karen Ellemann, der fortæller om sine visioner for REACH. Hvordan går det for virksomhederne, når det handler om at tage større ansvar for kemikalierne, og hvordan går det for myndighederne med at udfolde REACH på det europæiske marked? Det er nogle af de spørgsmål, som vi bringer dig svarene på, når vi mødes til Kemikaliedag Hør også mere om: Hvad bliver udfordringerne med REACH de kommende år? Hvordan får virksomhederne konkurrencefordele af REACH? Hvilken gevinst får borgerne fra REACH? Kemikaliedag 2010 foregår i Nationalmuseets Festsal torsdag den 11. november 2010 fra kl til Deltagelse koster 1800 kr. ekskl. moms (2.250 inkl. moms). Billetprisen inkluderer frokost. Tilmelding her: Der er et begrænset antal pladser, så tøv ikke med din tilmelding!!! Forening Aktivitet Dato Status Brancheforeningen for Bygningsautomation (BBA) Ministermøde 22/ Kun BBA medlemmer Brancheforeningen for Gear & gearmotorer (BGG) Direktørmøde Januar 2010 Kun for medlemmer Brancheforeningen for Hydraulik og Pneumatik (BHP) Direktørmøde 4-5/ Kun for medlemmer Brancheforeningen for Industriel Automation (BIA) Medlemsmøde 28/ Kun for medlemmer Brancheforeningen for Personligt arbejdsmiljø (BPA) halvårs medlemsmøde 11/ Kun for BPA medlemmer Dansk Værktøjsmaskiner Forening (DVF) Generalforsamling 17-18/ Kun for DVF medlemmer Fotobranchens Leverandørforening (FOTO) Bestyrelsesmøde med efterfølgende medlemsmøde 14/ Kun for FOTO medlemmer Genvindings Industrien (GI) Medlemsmøde 28/ Kun for GI medlemmer Grafisk Fags Leverandør Forening Generalforsamling Kemikaliebranchen (KEMI) Leverandørforeningen for Elværktøj og Havebrugsmaskiner (LTEH) Professionel Elektronik (PE) Julefrokost Bestyrelsesmøde Generalforsamling 2/ / / Kun for PE Kun for PE Kun for PE Foreningen af danske VVS-grossister (Rørforeningen) Generalforsamling BRF Værktøj og Værktøjsmaskiner (VOV) VOV dag / Åbent for alle VVS og EL-Tekniske Leverandørs Forening (VELTEK) side 11

12 Træt af at søge efter netforbindelser? Sæt Telenor Mobilt Bredbånd i dit usb-stik. Så er du klar til at surfe og sende. Med det samme. Lige nu får kunder med Bredbånd eller Mobildeal hos Telenor 50% på Mobilt Bredbånd.* Læs mere og køb Mobilt Bredbånd på Mobilt Bredbånd i alle størrelser fra S til L S M L Mobilt Bredbånd 79 Hastighed: op til 1 Mbit/384 kbit. Forbrug inkl. pr. md: 1 GB Mobilt Bredbånd 159 Hastighed: op til 2 Mbit/384 kbit. Forbrug inkl. pr. md.: 10 GB Mobilt Bredbånd 239 Hastighed: op til 5 Mbit/1,4 Mbit. Forbrug inkl. pr. md.: 10 GB 50% rabat 39,- pr. md. (normalpris: 79,- pr. md.) 79,- pr. md. (normalpris: 159,- pr. md.) 119,- pr. md. (normalpris: 239,- pr. md.) Vil du høre mere om Mobilt Bredbånd fra Telenor ring Dansk Erhverv Teknik Plus udgives af Dansk Erhverv Børsen 1217 København K telefon: fax: * Har du Bredbånd eller Mobildeal hos Telenor, giver vi dig Samlerabat. Det betyder, at du får Mobilt Bredbånd til halvdelen af normalprisen. Samlerabatten gælder både for virksomheden og demedarbejdere, der har Skattefrit Bredbånd hos Telenor. side 12

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser Januar 2013 Digitalt salg skaber flere arbejdspladser AF KONSULENT JES LERCHE RATZER, JELR@DI.DK Mindre og mellemstore virksomheder, der anvender digitale salgskanaler skaber flere job. Alligevel udnytter

Læs mere

Giv din virksomhed et teknologispring

Giv din virksomhed et teknologispring Nyhedsbrev for industriens underleverandører 2. årgang 6. nummer juli 10 Giv din virksomhed et teknologispring Nu har du chancen for at sætte innovation på dagsordenen i din virksomhed. DTU søger små og

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7 At-VEJLEDNING Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Kom godt i gang med din webs. Dato: 14. marts 2013 Jan Overgaard, Sektionsleder i IBIZ-Center, ved Teknologisk Institut

Kom godt i gang med din webs. Dato: 14. marts 2013 Jan Overgaard, Sektionsleder i IBIZ-Center, ved Teknologisk Institut Kom godt i gang med din webs Dato: 14. marts 2013 Jan Overgaard, Sektionsleder i IBIZ-Center, ved Teknologisk Institut Program Kl. 14.00-14.10 Velkommen v/dansk Erhverv Kl. 14.10-14.30 Rammer og tendenser

Læs mere

Erhvervsjura. Pas på, når dine konkurrenter bruger dit varemærke i google-søgeord

Erhvervsjura. Pas på, når dine konkurrenter bruger dit varemærke i google-søgeord Erhvervsjura Nr. 7 oktober 2011 1. Pas på, når dine konkurrenter bruger dit varemærke i google-søgeord 2. Inddriv selv dine fordringer på op til 100.000,- kr. ved at benytte en enkelt blanket 3. Du må

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Tyskland nøglen til eksportsucces

Tyskland nøglen til eksportsucces Tyskland nøglen til eksportsucces Deltagelse fra 2195 kr. Husk 5. marts 2015 Lær vejen ind på det tyske marked af virksomheder, der allerede er der. Bliv inspireret af de kreative, og bliv klogere på de

Læs mere

Den mest frugtbare diskussion om CSR - Corporate Social Responsibility - får vi ved at fokusere på ansvarlighed i stedet for moral.

Den mest frugtbare diskussion om CSR - Corporate Social Responsibility - får vi ved at fokusere på ansvarlighed i stedet for moral. Nyhedsbrev for industriens underleverandører 3. årgang 8. nummer januar 11 Den mest frugtbare diskussion om CSR - Corporate Social Responsibility - får vi ved at fokusere på ansvarlighed i stedet for moral.

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

Arbejdstilsynets screening

Arbejdstilsynets screening Gode råd om Arbejdstilsynets screening Har I styr på arbejdsmiljøet i jeres virksomhed? Udgivet af Dansk Handel & Service Arbejdstilsynets screening 2005 Ny arbejdsmiljøreform den 1. januar 2005 Den 1.

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012 Personale / HR 1 1. Indledning Tidligere har denne rapport udelukkende været en status over antallet af arbejdsulykker. Denne rapport indeholder desuden en oversigt

Læs mere

På sygefraværsområdet har en hvidbog om muskel- og skeletbesvær i 2008 affødt initiativer, der skal sikre en hurtig tilbagevenden til arbejdspladsen.

På sygefraværsområdet har en hvidbog om muskel- og skeletbesvær i 2008 affødt initiativer, der skal sikre en hurtig tilbagevenden til arbejdspladsen. 'HQ,QWHUQDWLRQDOH$UEHMGVPLOM GDJDSULOL'DQPDUN 6LNNHUWRJVXQGWDUEHMGHIRUDOOH 6WDWXVRYHUDUEHMGVPLOM HWVWLOVWDQGL'DQPDUNRJXGODQGHW ,QGVDWVIRUVLNNHUWRJVXQGWDUEHMGH Globalt og nationalt udgør et dårligt arbejdsmiljø

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 1 Indholdsfortegnelse: 2 Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3 Nyvalgt/genvalgt 4 Uddannelse 5 Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 Arbejdsmiljøarbejdet 8 Arbejdsmiljøarbejdet i Mariagerfjord Lærerkreds

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder

Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder Alle værdsætter det gode arbejdsmiljø. Mange vil gerne gøre en indsats for arbejdsmiljøet men hvor skal der tages fat, og hvem skal egentlig gøre noget ved

Læs mere

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KONTOR Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

Et rart og sikkert arbejdsmiljø. Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik I I I I I. 1kost&ernæringsforbundet

Et rart og sikkert arbejdsmiljø. Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik I I I I I. 1kost&ernæringsforbundet Et rart og sikkert arbejdsmiljø Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik 1kost&ernæringsforbundet Et rart og sikkert arbejdsmiljø Kost & Ernæringsforbundets medlemmer sætter den faglige stolthed højt

Læs mere

arbejdsmiljøorganisationen

arbejdsmiljøorganisationen GODE RÅD OM... arbejdsmiljøorganisationen SIDE 1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet 3 Virksomheder uden arbejdsmiljøorganisation 3 Virksomheder med arbejdsmiljøorganisation 3 Hvem betragtes som

Læs mere

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder Den Europæiske Patentdomstol Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder April 2014 Den Europæiske Patentdomstol Resume Som optakt til afstemningen om den fælles patentdomstol har Ingeniørforeningen i

Læs mere

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø AMO i praksis en vej til et godt arbejdsmiljø Indledning Regler om APV Dette inspirationsmateriale er det tredje i rækken fra Grafisk BAR om de nye regler i arbejdsmiljøarbejdet og omhandler arbejdsmiljødrøftelse,

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

Sommerens uro betyder lavere forventninger i erhvervslivet

Sommerens uro betyder lavere forventninger i erhvervslivet Sommerens uro betyder lavere forventninger i erhvervslivet AF CHEFKONSULENT LOUISE BÜLOW, CAND. SCIENT. POL., OG CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON. RESUME Virksomhedernes forventninger til omsætning

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

WEEE-producentansvar bliver jeg ramt?

WEEE-producentansvar bliver jeg ramt? Nyhedsbrev for industriens underleverandører 3. årgang 9. nummer maj 11 WEEE-producentansvar bliver jeg ramt? Af Steen O. Rytlig bestyrelsesmedlem i Dansk Producentansvarssystem. Hvorfor er jeg omfattet,

Læs mere

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS PASSER I PÅ RYGGEN? HAR I DET GODT OG TRIVES I? I 2015 øger Arbejdstilsynet tilsynsindsatsen over for de dansker bagerbutikker, det gælder derfor om at tjekke op på, om I

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Det betaler sig at løbe en risiko Halvdelen af de virksomheder, som ofte løber en risiko, ender med at tjene flere penge. Kun få ender med at tabe penge på deres satsning.

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal November 2013

Status på udvalgte nøgletal November 2013 Status på udvalgte nøgletal November 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling De danske nøgletal sender tvetydige signaler for tiden. På den ene side er indikatoren, der

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Tyskland nøglen til eksportsucces

Tyskland nøglen til eksportsucces Tyskland nøglen til eksportsucces deltagelse fra 2195 kr. HUSK 5. marts 2015 lær vejen ind på det tyske marked af virksomheder, der allerede er der. Hør kravene til danske underleverandører fra to af de

Læs mere

Smiley og arbejdsmiljø

Smiley og arbejdsmiljø Smiley og arbejdsmiljø Hvis virksomheden ved screeningsbesøget har orden i sine ting får virksomheden en mærkat med dato for screeningsbesøg. Samtidig bortfalder virksomhedens pligt til at have BST hvis

Læs mere

E-handel anno 2007. Kåre Petersen, partner i EasyFlow kgp@easyflow.dk

E-handel anno 2007. Kåre Petersen, partner i EasyFlow kgp@easyflow.dk E-handel anno 2007 Kåre Petersen, partner i EasyFlow kgp@easyflow.dk Danmark blandt Europas bedste til e- handel I gennemsnit har danskerne brugt for 9.917 kroner på nettet i løbet af seks måneder i 2006

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Faldende vækstoptimisme trods bedre eksportudsigt. Februar 2013

VÆKST BAROMETER. Faldende vækstoptimisme trods bedre eksportudsigt. Februar 2013 VÆKST BAROMETER Februar 3 Faldende vækstoptimisme trods bedre eksportudsigt Det tegner til et køligt forår, hvor overtallet af virksomheder, som tror på stigende omsætning generelt svinder ind. Der er

Læs mere

Rekordvækst i realkreditudlån i euro

Rekordvækst i realkreditudlån i euro NR. 2 OKTOBER 2009 Rekordvækst i realkreditudlån i euro Realkreditsektoren udlåner flere og flere penge i euro sammenlignet med i danske kroner. Især landbruget har fordel af den internationale valuta.

Læs mere

HANS PEDER WAGNER Forretningsudvikler, Frederikssund Erhverv. www.businessportal.dk

HANS PEDER WAGNER Forretningsudvikler, Frederikssund Erhverv. www.businessportal.dk HANS PEDER WAGNER Forretningsudvikler, Frederikssund Erhverv www.businessportal.dk PROGRAM NU EFTER PAUSEN Velkommen & dagens program v/ Hans Peder Wagner, Frederikssund Erhverv Digitale ambitioner i Frederikssund

Læs mere

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord 1 Formål med arbejdsmiljøuddannelsen Arbejdsmiljøuddannelsens formål er at: styrke det forebyggende arbejde effektivisere arbejdsmiljøorganisationens

Læs mere

Branchevejledningen er udgivet af: 1. udgave 2002

Branchevejledningen er udgivet af: 1. udgave 2002 Virksomhedens og sikkerhedsorganisationens arbejdsmiljøopgaver Denne branchevejledning henvender sig til kontor- og administrative virksomheder, der har oprettet en sikkerhedsorganisation, og ønsker uddybende

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for SOF

Arbejdsmiljøpolitik for SOF Arbejdsmiljøpolitik for SOF Indledning og baggrund Socialforvaltningens arbejdsmiljøpolitik skal medvirke til at forvaltningen er en attraktiv arbejdsplads, der har medarbejdernes sundhed og trivsel og

Læs mere

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren Vejledning om Arbejdspladsvurdering i finanssektoren FA, Finansforbundet og DFL er gået sammen om at lave denne vejledning om arbejdspladsvurdering (APV) i den finansielle sektor. Det overordnede formål

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelser. Tilmeld dig et kursus! Marianne Kirchner Tlf. 63 11 49 04 maki@cowi.dk www.cowi.dk/arbejdsmiljoe

Arbejdsmiljøuddannelser. Tilmeld dig et kursus! Marianne Kirchner Tlf. 63 11 49 04 maki@cowi.dk www.cowi.dk/arbejdsmiljoe Arbejdsmiljøuddannelser Tilmeld dig et kursus! Marianne Kirchner Tlf. 63 11 49 04 maki@cowi.dk www.cowi.dk/arbejdsmiljoe 2 Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for sikkerhedsgruppens medarbejdere Den

Læs mere

MARKEDSFØRING PÅ GOOGLE

MARKEDSFØRING PÅ GOOGLE MARKEDSFØRING PÅ GOOGLE MARKEDSFØRING PÅ GOOGLE Google Adwords 2 1. Erhvervsdrivende omfattet af denne lov skal udvise god markedsføringsskik under hensyntagen til forbrugerne, erhvervsdrivende og almene

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2011

Status på udvalgte nøgletal maj 2011 Status på udvalgte nøgletal maj 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Uændret ledighed Den sæsonkorrigerede bruttoledighed lå i marts på 162.4, svarende til 5,9 pct. af arbejdsstyrken.

Læs mere

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Eksporten er tilbage på niveauet fra før finanskrisen, men det umiddelbare opsving fra 2010 til starten af 2012 er endt i

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere

Når OPS gør en forskel

Når OPS gør en forskel Nyhedsbrev for industriens underleverandører 2. årgang 5. nummer marts 10 Når OPS gør en forskel Indeklimaet halter i de danske folkeskoler. Det kan de offentlig-private ESCO-projekter løse effektivt og

Læs mere

Overraskende fald i arbejdsløsheden

Overraskende fald i arbejdsløsheden Den registrerede arbejdsløshed faldt overraskende med 2.0 i april måned. Ligeså glædeligt faldt bruttoledigheden med 1. fuldtidspersoner. Tallene skal dog tolkes forsigtigt. Mange er ikke medlem af en

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Fleksibilitet og Sikkerhed

Fleksibilitet og Sikkerhed Fleksibilitet og Sikkerhed WPS - Web Publishing System er den perfekte marketings- og Kommunikationsplatform, idet systemet får det optimale ud af det hurtigste og mest dynamiske medie i dag - Internettet.

Læs mere

Stort fald i nye uddannelsesaftaler på engrosområdet

Stort fald i nye uddannelsesaftaler på engrosområdet Nyhedsbrev for industriens underleverandører 1. årgang 4. nummer december 09 Stort fald i nye uddannelsesaftaler på engrosområdet Af Gorm Johansen, Chefkonsulent, Dansk Erhverv Finanskrisen har sat sit

Læs mere

KAB & arbejdsmiljøet

KAB & arbejdsmiljøet KAB & arbejdsmiljøet Arbejdsmiljøgruppen i KAB Søren Silving Arbejdsmiljøkonsulent Tonja Erensø Arbejdsmiljøchef Tlf.: 33 63 13 74 Mobil: 51 68 62 24 Mail: sos@kab-bolig.dk Organisationsplan Hovedarbejdsmiljøudvalg

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

Største opsparing i den private sektor i over 40 år

Største opsparing i den private sektor i over 40 år Største opsparing i den private sektor i over 4 år De reviderede tal for nationalregnskabet gav en lille opjustering af vækstbilledet i 1. halvår 212. Samlet ligger tallene på linje med grundlaget for

Læs mere

Kursuskalender. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed

Kursuskalender. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed Kursuskalender arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed November 2009 Lovpligtige kurser Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for sikkerhedsgruppens medarbejdere Den 37 timers lovpligtige arbejdsmiljøuddannel

Læs mere

Præsentation af Dansk Erhverv

Præsentation af Dansk Erhverv 1 , Vester Farimagsgade Præsentation af, Børsen 2 3 Velkommen til Det er med stor glæde, at vi præsenterer. En erhvervsorganisation med en størrelse og evne til at præge den politiske dagsorden og kompetence

Læs mere

Forretnings-it sparer tid og penge

Forretnings-it sparer tid og penge Forretnings-it sparer tid og penge - IBIZ-Center skal vejlede små og mellemstore virksomheder om mulighederne med anvendelse af it (skridtet før professionel lev./rådgiver) - IBIZ-Center motiverer til

Læs mere

Vi gi r dig tryghed, udvikling og kontante fordele. 602 kr. pr. måned. Forening og a-kasse (402 kr. efter skat)

Vi gi r dig tryghed, udvikling og kontante fordele. 602 kr. pr. måned. Forening og a-kasse (402 kr. efter skat) Vi gi r dig tryghed, udvikling og kontante fordele 602 kr. pr. måned Forening og a-kasse (402 kr. efter skat) Business Danmark Business Danmark er landets eneste organisation med 100% fokus på salgs-,

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal august 2015

Status på udvalgte nøgletal august 2015 Status på udvalgte nøgletal august 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Den seneste måneds nøgletal angiver, ligesom i juli, overvejende, at dansk

Læs mere

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k INFLUENCERS Nemt igang på internettet Kom hurtigt igang med det du er god til Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k STOR effekt - billig løsning Hej, jeg hedder Anders Søndergaard, og jeg er selvstændig

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

Kort og godt om den supplerende uddannelse

Kort og godt om den supplerende uddannelse Kort og godt om den supplerende indledning Den årlige supplerende inden for arbejdsmiljø er et tilbud til medlemmer af AMO og har til formål at sikre, at arbejdsmiljøledere og - repræsentanter har viden

Læs mere

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for. kvartal 1 Det første halve år af 1 har ikke været noget at skrive hjem om. Både nøgletal fra dansk økonomi generelt og nøgletal for byggeriet viser, at

Læs mere

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ VELKOMMEN til temadag om ARBEJDSMILJØ Dagens program Formiddag Velkommen, præsentation og aftaler Rammen om arbejdsmiljø Fysisk APV Eftermiddag Psykisk arbejdsmiljø Redskaber i hverdagen Trivsels APV Spørgehjørnet

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Uddannelse af AMO repræsentanter

Uddannelse af AMO repræsentanter VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM arbejdsmiljøuddannelse og kompetenceudviklingsplan PÅ KONTORER Uddannelse af AMO repræsentanter Arbejdsmiljøuddannelse og kompetenceudviklingsplan Obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø

Samarbejde om arbejdsmiljø Samarbejde om arbejdsmiljø 1. Arbejdsmiljøorganisationen er blevet ændret 2. Virksomhedernes strategiske arbejdsmiljøarbejde skal styrkes 3. Hvordan kan samarbejdet i Arbejdsmiljøorganisationen ændres

Læs mere

60% 397 mia. kr 50% 40% 66% 30% 42% 20% 10%

60% 397 mia. kr 50% 40% 66% 30% 42% 20% 10% Svensk niveau for udenlandske investeringer i Danmark vil give milliardgevinst AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON, ØKONOM ANDREAS KILDE- GAARD PEDERSEN, CAND. POLIT OG ANALYSECHEF GEERT LAIER

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

Moms og afgifter for det private erhvervsliv

Moms og afgifter for det private erhvervsliv Deltag på et intensivt seminar om Moms og afgifter for det private erhvervsliv Det får du ud af at deltage: n Indblik i de seneste nyheder og ændringer n Overblik over moms- og afgiftsforhold i Danmark

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2013

Status på udvalgte nøgletal maj 2013 Status på udvalgte nøgletal maj 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på Dansk økonomi Så kom foråret i meteorologisk forstand, men det længe ventede økonomiske forår har vi stadig ikke set meget

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

Online tilstedeværelse

Online tilstedeværelse Online tilstedeværelse Modul 1: Online tilstedeværelse -Hvordan bygger jeg en hjemmeside og hvad skal den gøre for mig? Modul 2: Få flere kunder -Hvordan får jeg mine besøgende konverteret til nye kunder

Læs mere

Formålet er at finde de virksomheder, som har væsentlige arbejdsmiljøproblemer og udtage dem til et grundigt tilsyn - et tilpasset tilsyn.

Formålet er at finde de virksomheder, som har væsentlige arbejdsmiljøproblemer og udtage dem til et grundigt tilsyn - et tilpasset tilsyn. Screening Screening Screening er en hurtig gennemgang af virksomhedens arbejdsmiljø. Formålet er at finde de virksomheder, som har væsentlige arbejdsmiljøproblemer og udtage dem til et grundigt tilsyn

Læs mere

Cabi Aalborg den 25. Februar 2014

Cabi Aalborg den 25. Februar 2014 Supplerende arbejdsmiljøuddannelse 2014 1 Cabi Aalborg den 25. Februar 2014 Mia Tjerrild Jakobsen Partner, Udviklings og Konsulentchef AM-Gruppen Kontaktoplysninger: Tlf.: 70 107 701 AM-GRUPPEN Supplerende

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

Vikarbeskæftigelsen på kurs mod rekordniveau

Vikarbeskæftigelsen på kurs mod rekordniveau Vikarbeskæftigelsen på kurs mod rekordniveau Data for 3. kvartal 2014 RESUMÉ Da den seneste økonomiske krise landede i efteråret 2008, ramte det vikarbeskæftigelsen hårdt. Frem til slutningen af 2009 mistede

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre?

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Januar 0 Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Produktiviteten i Danmark er stagneret i midten af 990 erne. Når man ser nærmere på de enkelte brancher - og inden for brancherne - er der

Læs mere

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden... 4 Evaluering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Køkkener Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT

ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT - DERFOR ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT At være arbejdsmiljørepræsentant forpligter. Som tillidsvalgt er man valgt til at være kollegernes talsmand.

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere