NY DAGLIGVAREBUTIK VED KORNMARKSVEJ I BRØNDBY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NY DAGLIGVAREBUTIK VED KORNMARKSVEJ I BRØNDBY"

Transkript

1 MARTS 2016 INNOVATER NY DAGLIGVAREBUTIK VED KORNMARKSVEJ I BRØNDBY RAPPORT

2

3 MARTS 2016 INNOVATER NY DAGLIGVAREBUTIK VED KORNMARKSVEJ I BRØNDBY RAPPORT PROJEKTNR. A DOKUMENTNR. 1 VERSION 1.0 UDGIVELSESDATO UDARBEJDET KRLB KONTROLLERET LLKR GODKENDT KRLB

4

5 NY DAGLIGVAREBUTIK I BRØNDBY 1 INDHOLD 1 Baggrund, formål og konklusion Konklusion 3 2 Sammenhæng med kommuneplanlægning Sammenhæng med bestemmelser om detailhandel Sammenhæng med lokalplan 7 3 Omsætningen i dagligvarebutikkerne nær Brøndbyvester og Vallensbæk Nordmark Omsætningen i den nye dagligvarebutik Omsætningen i de eksisterende dagligvarebutikker 8 4 Oplandsanalyse Det lokale opland i Brøndbyvester vest og i Vallensbæk Nordmark. 9 5 Udviklingen i forbrugspotentialet, Flere nye borgere i Brøndbyvester Svagt stigende privatforbrug Flere handler dagligvarer handles via internettet 10 6 Effekter på den eksisterende detailhandel Effekter for dagligvarehandlen Effekter for udvalgsvarehandlen 12

6 2 NY DAGLIGVAREBUTIK I BRØNDBY 1 Baggrund, formål og konklusion Innovater A/S ønsker at undersøge mulighederne for at etablere en ny dagligvarebutik på ca m² ved hjørnet af Kornmarksvej og Vallensbæk Torvevej. Området ligger over for en tilsvarende dagligvarebutik, Lidl. Den nye butik vil få en placering i den vestlige del af Brøndbyvester, der grænser op mod den østlige del af Vallensbæk Nordmark og den sydlige del af Albertslund. Med en placering nær tætbefolkede boligområder i Vallensbæk Nordmark, nær boligområderne i den nordvestlige del af Brøndbyvester samt i forbindelse med et stort erhvervsområde vil oplandets ca borgere få adgang til et endnu større butiksudbud end i dag. Den eneste butik i området er en Lidl, men der er et lokalt forbrugsgrundlag til yderligere én dagligvarebutik. Ud over det lokale forbrugsgrundlag vil butikken betjene erhvervsområdets ca ansatte, den forbikørende trafik samt dele af de nye byudviklingsområder i den nordvestlige del af Brøndbyvester med yderligere ca. 700 borgere. Der ligger flere enkeltstående lokale dagligvarebutikker i både Brøndbyvester, Vallensbæk Nordmark og Albertslund, der forsyner lokalområdets borgere med dagligvarer, se kortet på side 5. Hver butik betjener et lokalt opland. De nærmeste butikskoncentrationer med to eller flere dagligvarebutikker findes ved Albertslund Centrum og ved Glostrup Shoppingcenter. Den eneste dagligvarebutik ved Vallensbæk Torvevej og Kornmarksvej er Lidl. Med en ny dagligvarebutik i området er der mulighed for, at de to butikker i fællesskab kan opnå en vis synergieffekt og dermed holde en større del af handlen hjemme i Brøndby og Vallensbæk Kommuner. Innovater har derfor bedt COWI om at gennemføre en analyse af det nuværende og fremtidige forbrugsgrundlag i oplandet til området ved Kornmarksvej og Vallensbæk Torvevej samt at vurderes konsekvenserne for den eksisterende detailhandel ved at planlægge for en ny dagligvarebutik i området. Alle tal om omsætning og forbrug er opgjort i 2015-tal. Dette notat giver: En beskrivelse af butiksprojektets sammenhæng med kommuneplanen. En analyse af oplandets udstrækning. Beregning af forbrugsgrundlaget i det lokale opland. En analyse af dækningsgraden, dvs. omsætningen i området sammenholdt med det samlede forbrug på dagligvarer.

7 NY DAGLIGVAREBUTIK I BRØNDBY 3 En vurdering af effekterne på den eksisterende detailhandel 1.1 Konklusion Projektområdets ligger nær lokale boligområder og har en god trafikal placering for alle trafikarter. Området ligger også nær et stort erhvervsområde med mange ansatte, som dermed også vil få kort afstand til en lokal dagligvarebutik. Der bor ca personer i det lokale opland til butikken, som omfatter dele af både Brøndby og Vallensbæk Kommuner. Oplandets indbyggere har tilsammen et årligt dagligvareforbrug på ca. 80 mio. kr. Områdets eneste dagligvarebutik er ca m² og vurderes at omsætte for i størrelsesordenen mio. kr. pr. år. Dermed er der et årligt underskud på ca mio. kr. svarende til omsætningen i 1 yderligere én dagligvarebutik på m². Den eksisterende dagligvarebutik ligger i et lokalcenter, Blomsterengen, i Vallensbæk Kommune. Den samlede ramme til detailhandel i lokalcentret ved Blomsterengen er m², og restrummeligheden er ca m². På grund af områdets infrastruktur vil det ikke umiddelbart være muligt at udvide lokalcentrets afgrænsning og at gøre plads til endnu en dagligvarebutik. Dermed vil der være en planlægningsmæssig begrundelse for at udlægge areal til endnu en dagligvarebutik i forlængelse af de udlagte lokalcenter, blot på den anden side af kommunegrænsen. Områdets samlede dækningsgrad er beregnet til ca % svarende til, at ca % af borgernes dagligvareforbrug bliver lagt i butikker uden for lokalområdet. Med etablering af en ny dagligvarebutik vurderes områdets borgere at få et endnu bedre udbud af dagligvarer. Dermed kan en større del af handlen kan holdes "hjemme" i lokalområdet og dermed også i Brøndby og Vallensbæk Kommuner. Den nye butik forventes at opnå en årlig omsætning på i størrelsesordenen mio. kr. Butikkens omsætning vurderes at ligge på samme niveau som de eksisterende dagligvarebutikker i lokalområdet. Det lokale opland til den nye butik ved Kornmarksvej består af ca personer. Dertil kommer de ca ansatte i erhvervsområderne i umiddelbar tilknytning til projektområdet. De ansatte i erhvervsområdet har bopælsadresser andre steder og kan ikke direkte medregnes i forbrugsgrundlaget. Hvis det antages, at de ansatte har et dagligvareforbrug, der svarer til gennemsnitlig Brøndby-borger, og at de ansatte bruger ca % af deres dagligvareforbrug i områder tæt ved arbejdspladsen svarer det til, at de ansattes forbrugsgrundlag i de lokale dagligvarebutikker er ca mio. kr. pr. år. Når den nye butik er etableret vil dagligvareomsætningen for begge de to butikker være i størrelsesordenen mio. kr. pr. år. Det svarer til, at dækningsgraden i lokalområdet vil være ca når den nye butik er i drift. I 2009 blev dækningsgraden for dagligvarer opgjort til 57 for Brøndby Kommune og til 58 for Vallensbæk Kommune. De meget lave dækningsgrader betyder, at mange dagligvareindkøb sker uden for kommunerne. I 2013 blev der foretaget en ny analyse i Brøndby, men dækningsgraden var stadig lav. Med den nye Super Brugsen i Brøndby, den nyere Lidl i Vallensbæk og endnu en ny butik i området mellem de to

8 4 NY DAGLIGVAREBUTIK I BRØNDBY kommuner er der god mulighed for, at en større del af omsætningen vil lægges i butikker "hjemme" i lokalområdet. Butikken forventes etableret inden for en kort årrække. Det vurderes, at den nye butik vil hente omsætning fra både de nærmeste butikker i og omkring Vallensbæk Nordmark og Brøndbyvester samt fra de nærmeste øvrige handelsområder, herunder Albertslund, Glostrup, mv., hvor en stor del af dagligvareforbruget sandsynligvis bliver lagt i dag. Omkring % af omsætningen eller ca. 6-8 mio. kr. pr. år vurderes at blive hentet fra Lidl ved Blomsterengen, som er den nærmeste tilsvarende butik. Det vurderes, at omsætningsreduktionen vil være størst på kort sigt, men at Lidl på længere sigt vil hente en stor del af det tabte hjem igen som følge af områdets samlede styrke og attraktivitet. Yderligere ca. 10 % af omsætningen eller ca. 4 mio. kr. pr. år vurderes at blive hentet fra Super Brugsen ved Søndre Ringvej. Super Brugsens størrelse, sortiment og attraktivitet betyder, at omsætningsreduktionen stort set ikke vil være mærkbar. Ca. 10 % af omsætningen i den nye butik svarende til ca. 4 mio. kr. pr. år vurderes at blive hentet fra Fakta ved Tværbækvej midt i Vallensbæk Nordmark. Det vurderes, at Fakta har et stort et lokalt forbrugsgrundlag fra de mange parcelhuse i område. Yderligere ca. 10 % eller ca. 4 mio. kr. pr. år vurderes at blive hentet fra Føtex, Aldi mv. ved Albertslund Centrum, som ligger ca. 1,0-1,5 km fra butiksområdet ved Kornmarksvej og Blomsterengen. Den forholdsvis høje omsætning i de store butikker i Albertslund betyder, at butikkerne sandsynligvis kun i mindre grad vil mærke til den lidt stærkere konkurrence. Ca % eller ca. 2-4 mio. kr. pr. år vurderes at blive hentet fra Glostrup Shoppingcenter, der udgør et større butiksudbud i området omkring Brøndbyvester og Vallensbæk Nordmark. På samme måde vurderes, at ca % af omsætningen eller ca. 2-4 mio. kr. pr. år vil blive hentet fra butikkerne ved Vallensbæk Stationstorv, som ligger ca. 5 min. kørsel syd for området. De resterende ca % af omsætningen eller ca mio. kr. pr. år vurderes at blive hentet fra et større opland. Med en placering nær et stort erhvervsområde, og nær Holbækmotorvejen vurderes det, at en stor del af omsætningen vil være baseret på borgere fra andre kommuner, der tidligere har handlet andre steder i forbindelse med turen fra arbejdspladsen til bopælen. Det er vanskeligt at vurdere den mere diffuse effekt fra pendlerne, men effekterne for den eksisterende detailhandel vil blive spredte Lidl ved Blomsterengen Middel Lav-Middel Super Brugsen ved Søndre Ringvej Lav Lav Fakta ved Tværbækvej Lav-Middel Lav Albertslund Centrum Lav Lav Vallensbæk Stationstorv Lav Lav Glostrup Shoppingcenter Lav Lav

9 NY DAGLIGVAREBUTIK I BRØNDBY 5 Øvrige Lav Lav Overordnet vurdering af effekterne for de nærliggende butiksområder. Det lokale opland til butikkerne ved Kornmarksvej og Vallensbæk Torvevej består af personer. Dertil kommer ca ansatte fra erhvervsområdet.

10 6 NY DAGLIGVAREBUTIK I BRØNDBY 2 Sammenhæng med kommuneplanlægning Projektområdet ligger på hjørnet af Kornmarksvej (Brøndby Kommune) og Vallensbæk Torvevej (Vallensbæk Kommune). Dagligvarebutikkerne i Brøndbyvester og i Vallensbæk Nordmark er decentralt placeret med flere enkeltstående dagligvarebutikker. På samme måde som de øvrige dagligvarebutikker i området understøtter placeringen af den nye butik nær et parcelhusområde kommuneplanen for Brøndby Kommune, hvor nye dagligvarebutikker skal planlægges i forbindelse med boligområder. Med den centrale trafikale placering vil kunder til fods, på cykel, med kollektiv trafik og i bil få god tilgængelighed til den nye dagligvarebutik. Med en handelsbalance på ca. 65 % har Brøndby Kommune en meget lav dækning med dagligvarer sammenlignet med andre områder i Hovedstadsområdet. Dækningsgraden svarer til, at ca. 35 % af det samlede forbrug fra indbyggerne i Brøndby Kommune bliver lagt i butikker uden for kommunegrænsen. For at styrke dagligvareudbuddet ønsker Brøndby Kommune at etablere nye dagligvarebutikker. Kommuneplanen for Brøndby Kommune viser, at planlægningen skal understøtte en lokal dagligvareforsyning med kort afstand til forbrugerne. For Vallensbæk Kommune er dækningsgraden også lav. I 2009 blev dækningsgraden for dagligvarer i Vallensbæk Kommune beregnet til 58. Den lave dækningsgrad for Vallensbæk Kommune indikerer på samme måde som for Brøndby, at en meget stor af Vallensbæk-borgernes dagligvareforbrug bliver lagt i butikker uden for kommunen. For at udvikle dagligvareforsyningen har Vallensbæk Kommune udlagt et nyt lokalcenter ved Blomsterengen, hvor Lidl i 2011 har opført en dagligvarebutik. Det er uklart, hvordan planlægningen for detailhandel i området hænger sammen. I Kommuneplan for Vallensbæk Kommune er den samlede ramme for lokalcentret ved Blomsterengen fastsat til m². Lokalcentret findes ikke på Plansystem.dk. Lokalplan nr. 85 Dagligvarebutik ved Blomsterengen begrænser området til én dagligvarebutik på højst m². Lokalplanen for området fastsætter også et maksimalt areal til detailhandel på m². Baggrunden for planlægningen for et lokalcenter var at forsyne borgerne i Vallensbæk Nordmark bedre med dagligvarer. Lokalcentret ved Blomsterengen er fuldt udbygget, men har stadig en restrummelighed som vanskeligt kan udnyttes. Lokalcentret fungerer dermed i realiteten som en enkeltstående butik. Ved at planlægge for et lokalcenter og ikke en enkeltstående butik er der lagt op til en yderligere detailhandelsudvikling end blot en enkelt dagligvarebutik. Der vil desuden være mulighed for, at de to butikker tilsammen kan opnå en vis synergi i et fælles indkøbsområde. Som notatet viser, er der et samlet lokalt forbrugsgrundlag til i alt to dagligvarebutikker i området. Der er dermed en planlægningsmæssig begrundelse for at udlægge et areal til endnu en dagligvarebutik i forlængelse af det udlagte lokalcenter. Området kan eksempelvis planlægges på den modsatte side af kommunegrænsen, hvor der er konkret efterspørgsel efter et område.

11 NY DAGLIGVAREBUTIK I BRØNDBY Sammenhæng med Planlovens bestemmelser om detailhandel En ny butik uden for bymidten kan etableres som en enkeltstående butik til lokalområdets daglige forsyning eller i et lokalcenter, der betjener en begrænset del af byen, jf. planlovens 5 n. For at planlægge for en enkeltstående butik til lokalområdets forsyning skal afstanden til øvrige butikker og centerområder som udgangspunkt være mere end 500 m. Med en afstand på ca. 150 m fra den nye butik til Lidl i Vallensbæk Kommune vil der ikke umiddelbart kunne planlægges for en enkeltstående butik ved Kornmarksvej. For at planlægge for en ny dagligvarebutik kan der i stedet tages udgangspunkt i bestemmelserne om et lokalcenter. I et lokalcenter må butiksarealet højst være m², og den enkelte butik må højst være m². For at planlægge for et lokalcenter kræves, at der redegøres for et lokalt forbrugsgrundlag. Omsætningsniveauet og forbrugsudviklingen er afgørende parametre for at vurdere det lokale forbrugsgrundlag. Dette notat kan indgå som baggrund for redegørelsen i et evt. kommuneplantillæg i forbindelse med planlægning for et nyt lokalcenter. Projektområdet ligger lige over for lokalcentret ved Blomsterengen, hvor Lidl i 2011 har etableret sig. Lokalcentret ved Blomsterengen er afgrænset af Vallensbæk Torvevej mod øst, Blomsterengen mod syd og vest samt af et boligområde mod nord. Lokalcentret dækker et fysisk areal på ca m², hvor dagligvarebutikken og den tilhørende parkeringsplads fylder stort set hele grunden. Det er umiddelbart ikke muligt at indplacere yderligere detailhandel i lokalcentret. For at udvikle detailhandlen i området kan der udlægges et nyt lokalcenter ved Kornmarksvej. Lokalcentret vil ligge i forlængelse af det eksisterende lokalcenter ved Blomsterengen i Vallensbæk Kommune. De to lokalcentre vil dele et fælles opland. Planlovens bestemmelser om detailhandel er i øjeblikket sendt til debat, og Regeringen foreslår bl.a. at ændre grænserne for enkeltstående butikker og butikker i lokalcentre. Regeringens udspil er, bl.a. at hæve størrelsesbegrænsningerne for dagligvarebutikker i lokalcentre og som enkeltstående butikker fra til m². 2.2 Sammenhæng med gældende lokalplan Projektområdet ligger inden for lokalplan 212 for erhvervsområdet Ragnesminde Nord i Brøndby, der blev vedtaget i De seneste 22 år har erhvervsområdet og Vallensbæk Nordmark udviklet sig, og Lidl har som bekendt opført en butik ved Blomsterengen i Vallensbæk Nordmark lige over for erhvervsområdet. Lokalplanområde B, som projektområdet ligger i, må kun anvendes til erhverv, herunder industri, værksted, handel- og transportvirksomhed samt servicevirksomhed. Der må ikke indrettes detailhandelsvirksomhed i området. Ifølge lokalplanen må bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom ikke overstige 75. For at realisere projektet med en dagligvarebutik i den sydvestlige del af Kornmarksvej er der således behov for at udarbejde en ny lokalplan.

12 8 NY DAGLIGVAREBUTIK I BRØNDBY 3 Omsætningen i dagligvarebutikkerne nær Brøndbyvester og Vallensbæk Nordmark De følgende afsnit beskriver omsætningen i dagligvarebutikkerne i og omkring Kornmarksvej og Vallensbæk Torvevej. Omsætningen sammenholdes med det lokale forbrugsgrundlag for at vurdere oplandet til den nye butik samt som grundlag for at vurdere effekterne for den eksisterende detailhandel. Omsætningstallene, som er beskrevet i det følgende, er baseret på Supermarkedshåndbogen 2015 samt på COWIs erfaringer fra andre kommuner. 3.1 Omsætningen i den nye dagligvarebutik Det forudsættes, at der i området på hjørnet af Kornmarksvej og Vallensbæk Torvevej vil blive etableret én ny dagligvarebutik med et samlet bruttoetageareal på ca m². Det vurderes, at arealintensiteten i den nye butik vil være ca kr. pr. m² pr. år svarende til andre tilsvarende butikker. Det svarer til en årlig omsætning på mio. kr. Den samlede omsætning for den nye dagligvarebutik ved Kornmarksvej og den eksisterende dagligvarebutik ved Blomsterengen vurderes at være i størrelsesordenen mio. kr. pr. år. 3.2 Omsætningen i de eksisterende dagligvarebutikker Dagligvareforsyningen i og omkring Brøndbyvester og Vallensbæk Nordmark er kendetegnet ved flere enkeltstående dagligvarebutikker. De nærmeste butikker er Lidl, som ligger i samme område som den nye butik, og Super Brugsen, som ligger ved Søndre Ringvej ca. 2 km fra projektområdet målt langs vejnettet. De største butikskoncentrationer i området findes ved Albertslund Centrum, Vallensbæk Stationstorv samt i Glostrup bymidte. Butik Bydel Afstand til Omsætning pr. år ny butik Lidl Blomsterengen (Vallensbæk) 0 km mio. kr. Føtex, Aldi m.fl. Albertslund station 1,5 km mio. kr. (Albertslund) Super Brugsen Park Allé (Brøndby) 2 km mio. kr. Super Brugsen, Vallensbæk Stationstorv 3,5 km mio. kr. Netto m.fl. Føtex, Lidl, Fakta m.fl. Glostrup ShoppingCenter ved Glostrup station (Glostrup) 4 km - COWIs vurdering af omsætningen i de eksisterende butikker og afstanden til den nye butik i den sydlige del af Kornmarksvej. Super Brugsen ved Park Allé åbnede i efteråret 2015.

13 NY DAGLIGVAREBUTIK I BRØNDBY 9 4 Oplandsanalyse Den nye dagligvarebutik ved Kornmarksvej og Vallensbæk Torvevej vil primært forsyne de nærmeste omkringliggende boliger med dagligvarer. For at kunne planlægge for et nyt lokalcenter skal der redegøres for det lokale forbrugsgrundlag. Den vestlige del af Brøndbyvester og den østlige del af Vallensbæk Nordmark kan opdeles i flere mindre oplande med et tilhørende lokalt forbrugsgrundlag. Afgrænsningen af oplandet til området omkring Kornmarksvej og Vallensbæk Torvevej tager udgangspunkt i områdets infrastruktur, landskabelige barrierer og boligområdernes indbyrdes placeringer. Selvom oplandet her er skarpt opdelt vil de reelle forbrugsoplande overlappe hinanden og dermed se lidt anderledes ud. En beregning af forbruget i Brøndby Kommune viser, at en gennemsnitlig borger (inkl. børn mv.) i Brøndby Kommune i 2015 brugte ca kr. på dagligvarer i de fysiske butikker. En beregning af forbruget i Vallensbæk Kommune viser, at dagligvareforbruget er lidt højere end i Brøndby Kommune. Det vurderes umiddelbart, at borgerne i Vallensbæk Nordmark har omtrent samme dagligvareforbrug som borgere i Brøndby Kommune. 4.1 Det lokale opland i Brøndbyvester vest og i Vallensbæk Nordmark. l det følgende redegøres for det lokale forbrugsgrundlag til det samlede butiksområde ved Kornmarksvej og Vallensbæk Torvevej. Oplandet omkring den vestlige del af Brøndbyvester og den østlige del af Vallensbæk Nordmark er defineret som de boligområder, der ligger nærmest projektområdet. Oplandet består af to mindre områder. Det ene område ligger i Brøndbvester mellem Banemarksvej og Søndre Ringvej. Det andet område ligger i den østlige del af Vallensbæk Nordmark, jf. kortet på side 5. Der bor ca personer lokaloplandet til Lidl og den nye dagligvarebutik. Forbrugsgrundlaget til dagligvarer er beregnet til ca. 80 mio. kr. i Projektområdet ligger nær erhvervsområdet, Ragnesminde, hvor virksomhederne tilsammen har ca ansatte. Hvis det antages, at de ansattes dagligvareforbrug ligger på samme niveau som en gennemsnitlig borger i Brøndby Kommune, og hvis de ansatte bruger ca % af forbruget i dagligvarebutikker tæt ved arbejdspladsen svarer det til, at de ansatte bidrager med ca mio. kr. i de nærmeste dagligvarebutikker ved Vallensbæk Torvevej. I takt med byudviklingen omkring Kirkebjerg i den nordlige del af Brøndbyvester forventes der en befolkningstilgang på ca. 700 borgere i området lige umiddelbart øst for det lokale opland. Dermed forventes dagligvareforbruget i området umiddelbart øst for oplandet at stige med i størrelsesordenen mio. kr. pr. år, når området er fuldt udbygget.

14 10 NY DAGLIGVAREBUTIK I BRØNDBY 5 Udviklingen i forbrugspotentialet, Udviklingen i forbrugsgrundlaget har betydning for dagligvarehandlen i Brøndbyvester og Vallensbæk Nordmark. Særligt udviklingen i indbyggertallet, privatforbruget og internethandlen har betydning for forudsætningerne for dagligvarebutikkerne. 5.1 Flere nye borgere i Brøndbyvester Et område omkring Kirkebjerg er udlagt til 300 boliger. Der er udarbejdet en masterplan, og udviklingen forventes igangsat inden for en kort årrække. Ifølge befolkningsprognosen for Brøndby Kommune vil der bo ca. 700 flere borgere i området i 2025 end i dag. Borgerne i området umiddelbart øst for oplandet til den nye dagligvarebutik vil få et samlet årligt dagligvareforbrug på i størrelsesordenen mio. kr. pr. år. Hertil kommer en evt. befolkningsudvikling i Vallensbæk Kommune og i de andre nabokommuner, som også kan påvirke detailhandlen i Brøndbyvester. 5.2 Svagt stigende privatforbrug Privatforbruget forventes at stige svagt de kommende år. COWI har udarbejdet detailhandelsanalyser for mange af de danske kommuner. Her er der taget udgangspunkt i en gennemsnitlig forbrugsstigning for dagligvarer på ca. 3 % frem mod Det svarer til en forbrugsstigning på ca. 2 mio. kr. i forhold til 2015 for oplandet til dagligvarebutikken ved Kornmarksvej. 5.3 Flere handler dagligvarer handles via internettet De senere år har internethandlen vundet stadig større indpas hos de danske forbrugere. Det forventes, at internethandlen med dagligvarer vil stige fra ca. 1-2 % af forbruget i dag til ca. 5 % i Det svarer til, at forbrugerne i området omkring Kornmarksvej om 10 år vil bruge ca. 2 mio. kr. mindre i de fysiske dagligvarebutikker, end de gør i dag.

15 NY DAGLIGVAREBUTIK I BRØNDBY 11 6 Effekter på den eksisterende detailhandel Omsætningen i en ny dagligvarebutik vil som udgangspunkt ikke medføre, at borgerne bruger flere penge på dagligvarer end tidligere. Derfor vurderes omsætningen i høj grad at blive hentet fra eksisterende butikker i og omkring Brøndbyvester og Vallensbæk Nordmark. Nogle af de kunder, der i dag handler i eksisterende dagligvarebutikker i området og andre steder omkring Brøndbyvester og Vallensbæk Nordmark, vil i stedet benytte den nye dagligvarebutik. Erfaringsmæssigt vil den største del af omsætningen blive hentet fra de nærmeste tilsvarende butikker. På grund af butikkens placering i tilknytning til det store erhvervsområde og til Vallensbæk Torvevej vurderes det også, at en del af omsætningen vil blive hentet fra butikker uden for lokalområdet. 6.1 Effekter for dagligvarehandlen Hvis butikken etableres inden for en kort tidshorisont vil omsætningen blive hentet fra de eksisterende dagligvarebutikker, hvor borgerne handler i dag. Den nærmeste tilsvarende butik er Lidl ved Blomsterengen. Det vurderes, at i størrelsesordenen % af omsætningen i den nye butik eller ca. 6-8 mio. kr. pr. år vil blive hentet fra Lidl. Det vurderes, at omsætningsreduktionen vil være størst på kort sigt, men at Lidl på længere sigt vil hente en stor del af det tabte hjem igen som følge af områdets samlede styrke og attraktivitet. Effekterne for den nærmeste eksisterende butik sandsynligvis aftage med tiden efterhånden som området ved Kirkebjerg udbygges med boliger. De næst nærmeste butikker med et tilsvarende udbud er Føtex, Aldi mv. ved Albertslund Centrum, der ligger ca. 1,5 km fra projektområdet ved Kornmarksvej. Det vurderes, at ca. 10 % eller ca. 4 mio. kr. pr. år vil blive hentet fra butikkerne ved Albertslund Centrum. Den forholdsvis høje omsætning i de store butikker i Albertslund betyder, at butikkerne stort set ikke vil mærke den lidt stærkere konkurrence. Yderligere ca. 10 % af omsætningen eller ca. 4 mio. kr. pr. år vurderes at blive hentet fra Super Brugsen ved Søndre Ringvej. Super Brugsens størrelse, sortiment og attraktivitet betyder, at omsætningsreduktionen sandsynligvis ikke vil være mærkbar. I størrelsesordenen 10 % af omsætningen i den nye butik svarende til ca. 4 mio. kr. pr. år vurderes at blive hentet fra Fakta ved Tværbækvej, der ligger midt i Vallensbæk Nordmark. På grund af butikkens størrelse vil effekten være mærkbar. På den anden side har Fakta et stort lokalt forbrugsgrundlag fra de mange parcelhuse i nærområdet. Endelig vurderes det, at en del af omsætningen vil blive hentet fra butikkerne ved Vallensbæk Stationstorv, der ligger ca. 5 min. kørsel fra projektområdet. På grund af afstanden og de fysiske barriere med motorvejen vil butikkerne ved Vallensbæk Stationstorv ikke blive påvirket så meget. Det vurderes, at ca % af omsæt-

16 12 NY DAGLIGVAREBUTIK I BRØNDBY ningen i den nye butik, svarende til ca. 2-4 mio. kr. pr. år, vil blive hentet fra butikkerne ved Vallensbæk Stationstorv. Effekten svarer til en omsætningsreduktion på ca. 2-4 %. Det største dagligvareudbud i området ligger i Glostrup, særligt ved Glostrup Shoppingcenter med Føtex, Lidl og flere andre dagligvarebutikker. Effekterne for Glostrup ShoppingCenter vurderes at være tilsvarende effekterne for Vallensbæk Stationstorv. Ca % af den nye butiks omsætning vurderes at blive hentet fra butikker i Glostrup, svarende til ca. 2-4 mio. kr. pr. år. Effekterne for de eksisterende butikker vil være højst 2-4 %. De resterende ca % af omsætningen eller ca mio. kr. pr. år vurderes at blive hentet fra et større opland. Med en placering nær et stort erhvervsområde, og nær Holbækmotorvejen vurderes det, at en stor del af omsætningen vil være baseret på borgere fra andre kommuner, der tidligere har handlet andre steder i forbindelse med turen fra arbejdspladsen til bopælen. Det er vanskeligt at vurdere den mere diffuse effekt fra pendlerne, men effekterne for den eksisterende detailhandel vil blive spredte. Omsætningsreduktion i eksisterende butikker Andel af omsætning i den nye butik Lidl ved Blomsterengen Ca. 6-8 mio. kr. Ca % Albertslund Centrum Ca. 4 mio. kr. Ca. 10 % Super Brugsen ved Park Allé Ca. 4 mio. kr. Ca. 10 % Fakta ved Tværbækvej Ca. 4 mio. kr. Ca. 10 % Vallensbæk Stationstorv Ca. 2-4 mio. kr. Ca % Glostrup ShoppingCenter Ca. 2-4 mio. kr. Ca % Øvrige butiksområder Ca mio. kr. Ca % I alt Ca mio. kr. 100 % Effekter for den eksisterende dagligvarehandel, hvis butikken etableres inden for en kort årrække (ca. 5 år). Effekterne vil reduceres i takt med befolkningsudviklingen i oplandet. 6.2 Effekter for udvalgsvarehandlen Normalt vil etablering af nye dagligvarebutikker reducere kundeflowet i de eksisterende butikker. Flere steder ligger både dagligvare- og udvalgsvarebutikker tæt sammen. Undersøgelser har vist, at kunderne handler både dagligvarer og udvalgsvarer på ca % af turene til bymidter eller andre områder med et stort butiksudbud. Med det lavere kundeflow i dagligvarebutikkerne er der dermed risiko for, at også de eksisterende udvalgsvarebutikker vil opleve et lidt reduceret kundeflow. Der er stort set ingen udvalgsvarebutikker i Brøndbyvester og i Vallensbæk Nordmark. Den nærmeste koncentration af udvalgsvarebutikker ligger i Albertslund og i Glostrup, men effekterne vurderes at være begrænsede. Derfor er de lokale effekter for udvalgsvarehandlen også meget begrænsede.

NY DAGLIGVAREBUTIK I HOLSTEBRO

NY DAGLIGVAREBUTIK I HOLSTEBRO NOVEMBER 2015 INNOVATER NY DAGLIGVAREBUTIK I HOLSTEBRO RAPPORT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOVEMBER 2015 INNOVATER NY DAGLIGVAREBUTIK

Læs mere

NY DAGLIGVAREBUTIK PÅ HADSUNDVEJ I AALBORG

NY DAGLIGVAREBUTIK PÅ HADSUNDVEJ I AALBORG JANUAR 2016 DANSK BUTIKSTJENSTE A/S NY DAGLIGVAREBUTIK PÅ HADSUNDVEJ I AALBORG RAPPORT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JANUAR 2016 DANSK

Læs mere

NY DAGLIGVAREBUTIK I FREDERIKSSUND

NY DAGLIGVAREBUTIK I FREDERIKSSUND NOVEMBER 2015 FREDERIKSSUND KOMMUNE NY DAGLIGVAREBUTIK I FREDERIKSSUND RAPPORT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOVEMBER 2015 FREDERIKSSUND

Læs mere

NYT LOKALCENTER VED ALMINDINGS RUNDDEL INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Dagligvarehandlen i Rønne 2. 3 Forbrugsforhold i Rønne Øst 2

NYT LOKALCENTER VED ALMINDINGS RUNDDEL INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Dagligvarehandlen i Rønne 2. 3 Forbrugsforhold i Rønne Øst 2 REMA 1000 NYT LOKALCENTER VED ALMINDINGS RUNDDEL ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Dagligvarehandlen i Rønne 2

Læs mere

Centerstruktur og detailhandel

Centerstruktur og detailhandel Centerstruktur og detailhandel Redegørelse - Centerstruktur og detailhandel Detailhandelsstrukturen i Vallensbæk skal fremme en velfungerende bymidte med et varieret butiksudbud, der dækker de lokale behov.

Læs mere

BRAMMING. Notat - om grundlaget for en ny dagligvarebutik v/vardevej 1-3. Vardevej. 8. september 2010

BRAMMING. Notat - om grundlaget for en ny dagligvarebutik v/vardevej 1-3. Vardevej. 8. september 2010 BRAMMING Notat - om grundlaget for en ny dagligvarebutik v/vardevej 1-3 8. september 2010 Vardevej Notatet er udarbejdet af COWI A/S Thulebakken 34 9000 Aalborg Tlf: 99 36 77 00 Kontaktinfo: Jens Bay Mail:

Læs mere

NYT BYDELSCENTER I MEJRUP KIRKEBY, HOLSTEBRO ØST

NYT BYDELSCENTER I MEJRUP KIRKEBY, HOLSTEBRO ØST ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JANUAR 2017 DAGROFA A/S NYT BYDELSCENTER I MEJRUP KIRKEBY, HOLSTEBRO ØST NOTAT PROJEKTNR. A091523 DOKUMENTNR.

Læs mere

AREALBEHOVET I VINGE INDHOLD. 1 Baggrund og indledning. 1 Baggrund og indledning 1. 2 Metode 2. 3 Vurdering af forudsætninger og faktorer 3

AREALBEHOVET I VINGE INDHOLD. 1 Baggrund og indledning. 1 Baggrund og indledning 1. 2 Metode 2. 3 Vurdering af forudsætninger og faktorer 3 FREDERIKSSUND KOMMUNE AREALBEHOVET I VINGE NOTAT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund og indledning 1 2 Metode 2 3 Vurdering

Læs mere

DETAILHANDLEN I VINGE - EFFEKTER OG OPLAND INDHOLD. 1 Baggrund og indledning. 1 Baggrund og indledning 1. 2 Metode 2

DETAILHANDLEN I VINGE - EFFEKTER OG OPLAND INDHOLD. 1 Baggrund og indledning. 1 Baggrund og indledning 1. 2 Metode 2 FREDERIKSSUND KOMMUNE DETAILHANDLEN I VINGE - EFFEKTER OG OPLAND NOTAT INDHOLD 1 Baggrund og indledning 1 2 Metode 2 3 Butiksmiks og omsætningen i butikkerne 3 4 Vinge og den regionale konkurrence 5 4.1

Læs mere

LIDL I RIBE - EFFEKTER FOR DETAILHANDLEN INDHOLD. 1 Baggrund og formål 2. 2 Detailhandlen i Ribe Antal butikker Areal 6 2.

LIDL I RIBE - EFFEKTER FOR DETAILHANDLEN INDHOLD. 1 Baggrund og formål 2. 2 Detailhandlen i Ribe Antal butikker Areal 6 2. LIDL DANMARK K/S LIDL I RIBE - EFFEKTER FOR DETAILHANDLEN ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund og formål 2 2 Detailhandlen

Læs mere

Plan og Byg. Januar Kommuneplantillæg nr. 16 til Slagelse kommuneplan 2013 FORSLAG

Plan og Byg. Januar Kommuneplantillæg nr. 16 til Slagelse kommuneplan 2013 FORSLAG Plan og Byg Januar 2015 Kommuneplantillæg nr. 16 til Slagelse kommuneplan 2013 FORSLAG Redegørelse for udlæg af nyt bydelscenter ved Ndr. Ringgade/Valbyvej i Slagelse Kommuneplantillæg nr. 16 omfatter

Læs mere

EBELTOFT. Notat - om grundlaget for en ny dagligvarebutik v/vibæk Strandvej

EBELTOFT. Notat - om grundlaget for en ny dagligvarebutik v/vibæk Strandvej EBELTOFT Notat - om grundlaget for en ny dagligvarebutik v/vibæk Strandvej 28. september 2010 Vibæk Strandvej Strandvej Notatet er udarbejdet af COWI A/S Thulebakken 34 9000 Aalborg Tlf: 99 36 77 00 Kontaktinfo:

Læs mere

OKTOBER 2015 REMA EJENDOM A/S ALMINDINGS RUNDDEL REDEGØRELSE TIL ERHVERVSSTYRELSEN

OKTOBER 2015 REMA EJENDOM A/S ALMINDINGS RUNDDEL REDEGØRELSE TIL ERHVERVSSTYRELSEN OKTOBER 2015 REMA EJENDOM A/S ALMINDINGS RUNDDEL REDEGØRELSE TIL ERHVERVSSTYRELSEN ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk OKTOBER 2015 REMA EJENDOM

Læs mere

2 REGELSÆTTET OMKRING DETAILHANDELSPLANLÆGNING I HOVEDSTADSOMRÅDET. T: D: Sortemosevej 2 F:

2 REGELSÆTTET OMKRING DETAILHANDELSPLANLÆGNING I HOVEDSTADSOMRÅDET. T: D: Sortemosevej 2 F: Notat Dragør Kommune SYDSTRANDSCENTERET 15. november 2011 Udarbejdet af MST Kontrolleret af Godkendt af 1 BAGGRUND FOR OPGAVEN På Kommunalbestyrelsens møde den 27. oktober blev det besluttet at opfordre

Læs mere

Detailhandel i Brøndby

Detailhandel i Brøndby Detailhandel i Brøndby NB. Du kan klikke på tabellen og se den mere tydeligt. Status for detailhandlen i Brøndby Primo 2013 var der i Brøndby Kommune 77 butikker med et samlet bruttoareal på 40.600 m2.

Læs mere

Vækst og Plan. Maj 2015. Kommuneplantillæg nr. 13 til

Vækst og Plan. Maj 2015. Kommuneplantillæg nr. 13 til Vækst og Plan Maj 2015 Nykøbing Landevej Ndr.Ringgade Pilegårdsvej Sorøvej Skovsøviadukten Kommuneplantillæg nr. 13 til Slagelse Kommuneplan 2013 Redegørelse jf. planlovens 11e, stk. 4 Kommuneplantillæggets

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 1. til Hedensted Kommuneplan 2013-2025. Lokalcenter Hedensted Syd. Forslag

Kommuneplantillæg nr. 1. til Hedensted Kommuneplan 2013-2025. Lokalcenter Hedensted Syd. Forslag Kommuneplantillæg nr. 1 til Hedensted Kommuneplan 2013-2025 Lokalcenter Hedensted Syd Forslag December 2013 Redegørelse Baggrund Nærværende kommuneplantillæg er udarbejdet i forlængelse af en tidligere

Læs mere

Redegørelse og argumentation for flytning og udvidelse af eksisterende varehus fra bydelscenter Østerbyen til bydelscenter Rørkær i Esbjerg Kommune

Redegørelse og argumentation for flytning og udvidelse af eksisterende varehus fra bydelscenter Østerbyen til bydelscenter Rørkær i Esbjerg Kommune BLST Miljøcenter Odense Bilag 1 marts 2011 Redegørelse og argumentation for flytning og udvidelse af eksisterende varehus fra bydelscenter Østerbyen til bydelscenter Rørkær i Esbjerg Kommune I forbindelse

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2009-2020

Forslag til Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2009-2020 1 Forslag til Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2009-2020 Ændring af detailhandelsbestemmelser Marts 2012 INDLEDNING 2 Hvad er et kommuneplantillæg? Kommuneplanen indeholder en overordnet hovedstruktur for

Læs mere

Rema 1000, Kvistgård. Konsekvenser ved etablering af en discountbutik

Rema 1000, Kvistgård. Konsekvenser ved etablering af en discountbutik Rema 1000, Kvistgård Konsekvenser ved etablering af en discountbutik Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Konkurrencesituationen 9 3. Befolknings- og forbrugsforhold 12

Læs mere

Bydelscentre og lokalcentre i Viborg by. Tillæg nr. 11 til Kommuneplan for Viborg Kommune Retningslinje 2 - Detailhandel og butiksområder

Bydelscentre og lokalcentre i Viborg by. Tillæg nr. 11 til Kommuneplan for Viborg Kommune Retningslinje 2 - Detailhandel og butiksområder Bydelscentre og lokalcentre i Viborg by Tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinje 2 - Detailhandel og butiksområder Indhold og offentliggørelse Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

Notat. Teknik & Miljø Kommune- & Byplan. Centerstrukturen i Esbjerg by

Notat. Teknik & Miljø Kommune- & Byplan. Centerstrukturen i Esbjerg by Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 24. maj 2016 Sagsid 14/19345 Telefon direkte 76 16 33 10 E-mail mosto@esbjergkommune.dk Notat Centerstrukturen i Esbjerg by Esbjergs fokus på bymidten Esbjerg Kommune har

Læs mere

Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Høringsfrist 12. august 2013

Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Høringsfrist 12. august 2013 Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Høringsfrist 12. august 2013 Teknik & Miljø, juni 2013 1 DEBATOPLÆG - Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Baggrund Bornholms

Læs mere

Mindre lokal dagligvarebutik med postfunktion. Sådan administrerer vi Ved lokalplanlægning til butiksformål. krav om etablering af parkeringspladser.

Mindre lokal dagligvarebutik med postfunktion. Sådan administrerer vi Ved lokalplanlægning til butiksformål. krav om etablering af parkeringspladser. Mål At skabe levende handelscentre med et varieret udbud af butikker i kommunens bycentre. At alle har en nem, hurtig og kort vej til dagligvarebutikker, så afhængigheden af bil nedbringes. At der er mulighed

Læs mere

Skal kommuneplanens rammer for detailhandelsareal i Rønne udvides?

Skal kommuneplanens rammer for detailhandelsareal i Rønne udvides? Indkaldelse af ideer og forslag Skal kommuneplanens rammer for detailhandelsareal i Rønne udvides? Høringsfrist 29. august Teknik & Miljø, 1. juli 2011 1 Indkaldelse af ideer og forslag Baggrund Bornholms

Læs mere

November 2013 Effekter af frikommuneforsøg viborg kommune Detailhandel

November 2013 Effekter af frikommuneforsøg viborg kommune Detailhandel November 2013 Detailhandel 2 Effekter ved frikommuneforsøg 3 Indhold 4 Sammenfatning 7 Metode 8 0-alternativet 10 Udvidelse af viborg bymidte 18 store udvalgsvarebutikker i viborg bymidte 22 Ny centerstruktur

Læs mere

DETAILHANDELSANALYSE 2016 INDHOLD. 1 Sammenfatning 2

DETAILHANDELSANALYSE 2016 INDHOLD. 1 Sammenfatning 2 FREDERIKSBERG KOMMUNE DETAILHANDELSANALYSE 2016 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Sammenfatning 2 2 Antal butikker og butiksareal

Læs mere

Dagens indhold. Afgrænsning af bymidter og bydelscentre. Showrooms og pladskrævende varer Aflastningsområder redegørelseskrav

Dagens indhold. Afgrænsning af bymidter og bydelscentre. Showrooms og pladskrævende varer Aflastningsområder redegørelseskrav Detailhandel Dagens indhold Status De politiske intentioner Den nye formålsbestemmelse Planlovsændringerne: Størrelse og placering Afgrænsning af bymidter og bydelscentre Showrooms og pladskrævende varer

Læs mere

KALUNDBORG KOMMUNE Plan, Byg og Miljø

KALUNDBORG KOMMUNE Plan, Byg og Miljø KALUNDBORG KOMMUNE Plan, Byg og Miljø Tillæg nr. 6 til Kalundborg Kommuneplan 2013-2024 Udarbejdet i tilknytning til Lokalplan nr. 562 for dagligvarebutik på Esbern Snaresvej i Kalundborg Indhold 1. Indledning

Læs mere

NY DAGLIGVAREBUTIK I HØRSHOLM BYMIDTE INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Dagligvarehandlens udvikling i oplandet omkring Hørsholm Kommune 2

NY DAGLIGVAREBUTIK I HØRSHOLM BYMIDTE INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Dagligvarehandlens udvikling i oplandet omkring Hørsholm Kommune 2 HØRSHOLM KOMMUNE NY DAGLIGVAREBUTIK I HØRSHOLM BYMIDTE ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Dagligvarehandlens udvikling

Læs mere

Vurdering af konsekvenserne af etablering af en dagligvarebutik på ca m 2 i Fårevejle Kirkeby

Vurdering af konsekvenserne af etablering af en dagligvarebutik på ca m 2 i Fårevejle Kirkeby Rødovre, den 16. januar 2017 Vurdering af konsekvenserne af etablering af en dagligvarebutik på ca. 1.000 m 2 i Fårevejle Kirkeby Odsherred Kommune har bedt ICP gennemføre en vurdering af hvilke konsekvenser

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan Forslag

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan Forslag Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2017 Forslag 2 Hvad er et tillæg til kommuneplanen Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde år skal kommuneplanen revideres, men ønskes

Læs mere

ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST. Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan

ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST. Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 10. september 2012 Offentligt bekendtgjort den 19. september 2012 Udarbejdet

Læs mere

Redegørelse. Planlægning for udvidelse af aflastningscenter ved Holstebrovej i Viborg og for udvalgsvarebutikker over m² jf. lov om frikommuner

Redegørelse. Planlægning for udvidelse af aflastningscenter ved Holstebrovej i Viborg og for udvalgsvarebutikker over m² jf. lov om frikommuner Redegørelse Planlægning for udvidelse af aflastningscenter ved Holstebrovej i Viborg og for udvalgsvarebutikker over 2.000 m² jf. lov om frikommuner 1 2 Redegørelse Planlægning af udvidelse af aflastningscenter

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 35 til Holbæk Kommuneplan Udvidelse af Holbæks bymidteafgrænsning og ændring af rammeområde 3.R08.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 35 til Holbæk Kommuneplan Udvidelse af Holbæks bymidteafgrænsning og ændring af rammeområde 3.R08. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 35 til Holbæk Kommuneplan 2007 2018 Udvidelse af Holbæks bymidteafgrænsning og ændring af rammeområde 3.R08. 1 Hvad er et kommuneplantillæg? Kommuneplantillæg: Kommuneplanen

Læs mere

Der er udtrykt et ønske om at vurdere, hvorvidt rummeligheden i de udlagte lokalcentre er passende samt, om nogle af dem kan true et andet.

Der er udtrykt et ønske om at vurdere, hvorvidt rummeligheden i de udlagte lokalcentre er passende samt, om nogle af dem kan true et andet. Dagligvarebutikker i lokalcentre Der er udtrykt et ønske om at vurdere, hvorvidt rummeligheden i de udlagte lokalcentre er passende samt, om nogle af dem kan true et andet. Der er fem lokalcentre i Halsnæs

Læs mere

DETAILHANDLEN I PANDRUP INDHOLD. 1 Sammenfatning 2. 2 Baggrund 3

DETAILHANDLEN I PANDRUP INDHOLD. 1 Sammenfatning 2. 2 Baggrund 3 OKTOBER 2015 REMA EJENDOM DANMARK A/S DETAILHANDLEN I PANDRUP NYE BUTIKKER I PANDRUP ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Sammenfatning

Læs mere

For at styrke eksisterende og allerede planlagte centerområder udlægges der ingen nye områder i forslag til Kommuneplan 2015.

For at styrke eksisterende og allerede planlagte centerområder udlægges der ingen nye områder i forslag til Kommuneplan 2015. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Bilag 9: Detailhandelsudviklingen i København 2008-2014 Udviklingen inden for den fysiske detailhandel har de seneste år været præget

Læs mere

VVM-redegørelse Butikscenter på Herlev Hovedgade 17

VVM-redegørelse Butikscenter på Herlev Hovedgade 17 VVM-redegørelse Butikscenter på Herlev Hovedgade 17 Baggrundsrapporter Teknisk Forvaltning Indhold Baggrundsrapporter til VVM-redegørelse og miljøvurdering for butikscenter på Herlev Hovedgade 17. 1. ICP

Læs mere

Detailhandel - Levende bymidter eller butiksdød? Handelsbyernes konkurrence og roller

Detailhandel - Levende bymidter eller butiksdød? Handelsbyernes konkurrence og roller Detailhandel - Levende bymidter eller butiksdød? Handelsbyernes konkurrence og roller Kristian Bransager, 25. oktober 2012 Detailhandlen på Fyn Odense 160.000 indbyggere Svendborg 27.000 indbyggere Nyborg

Læs mere

KOMMUNEPLAN Tillæg nr F OR S LAG

KOMMUNEPLAN Tillæg nr F OR S LAG KOMMUNEPLAN 20 13 Tillæg nr. 12 - F OR S LAG Centerområde 3.C.1 og butiksrummelighed i Ørbæk bymidte Redegørelse I Kommuneplan 2013 er der i Ørbæk bymidte en restrummelighed på 1000 m2 butiksareal til

Læs mere

Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres?

Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Rødovre, den 2. september 2013 Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Reitan Ejendomsudvikling A/S har bedt Institut for Center-Planlægning (ICP) om at uddybe Notat af 24. juli 2013

Læs mere

Schaumann Development A/S. Bydelscenter på Huginsvej 2-4, Ringsted

Schaumann Development A/S. Bydelscenter på Huginsvej 2-4, Ringsted Schaumann Development A/S Bydelscenter på Huginsvej 2-4, Ringsted September 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger 3 2. Konkurrencesituationen 8 3. Befolknings- og forbrugsforhold 14 Vurderinger 3 Vurderinger

Læs mere

NOTAT: Oversigt over muligheder for nye butikker

NOTAT: Oversigt over muligheder for nye butikker Teknik og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 95557 Brevid. 1239235 Ref. HABR Dir. tlf. hannebb@roskilde.dk NOTAT: Oversigt over muligheder for nye butikker 13. august 2012 Roskilde Kommune har i foråret 2011

Læs mere

Brøndby Kommune. Analyse af detailhandelen

Brøndby Kommune. Analyse af detailhandelen Brøndby Kommune Analyse af detailhandelen Maj 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konklusioner og vurderinger 3 2. Detailhandelen i Brøndby kommune 2013 18 3. Udviklingen i detailhandelen i Brøndby Kommune 2009

Læs mere

Bilag nr. 3: Notat med behandling af høringssvar Forslag til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 - Udvidelse af Butiksområde i Viborg Bymidte

Bilag nr. 3: Notat med behandling af høringssvar Forslag til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 - Udvidelse af Butiksområde i Viborg Bymidte Bilag nr. 3: Notat med behandling af høringssvar Forslag til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 - Udvidelse af Butiksområde i Viborg Bymidte Forslag til tillæg nr. 24 har været i offentlig høring

Læs mere

KOM MED IDEER OG KOMMENTARER

KOM MED IDEER OG KOMMENTARER KOM MED IDEER OG KOMMENTARER Forudgående høring om kommuneplantillæg for boliger nord for Banemarksvej Glostrup nse Kommunegræ dre Søn de tområ Projek j gve Rin Brøndby Glostrup og Brøndby Kommune er blevet

Læs mere

AREALBEHOV INDHOLD. 1 Resultat og fremtidig planlægning. 1 Resultat og fremtidig planlægning 1. 2 Grundlag og forudsætninger 3.

AREALBEHOV INDHOLD. 1 Resultat og fremtidig planlægning. 1 Resultat og fremtidig planlægning 1. 2 Grundlag og forudsætninger 3. HOLBÆK KOMMUNE AREALBEHOV NOTAT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Resultat og fremtidig planlægning 1 2 Grundlag og forudsætninger

Læs mere

Redegørelse for Syddjurs Kommuneplan 2009

Redegørelse for Syddjurs Kommuneplan 2009 Redegørelse for Syddjurs Kommuneplan 2009 - på et sundt og bæredygtigt grundlag 1 H - Detailhandel Kort H.1 - Ebeltoft Ifølge planlovens 11e stk. 4 skal der redegøres for den del af kommuneplanen, der

Læs mere

4.10 Detailhandel HOVEDSTRUKTUR KOMMUNEPLAN 2009-2021 63. pladskrævende varegrupper

4.10 Detailhandel HOVEDSTRUKTUR KOMMUNEPLAN 2009-2021 63. pladskrævende varegrupper 4.10 Detailhandel pladskrævende varegrupper Kortbilag nr. 4.10.1 Beliggenhed af detailhandel i Sønderborg Kommune Analyse af detailhandlen Der er i forbindelse med kommuneplanen foretaget en analyse af

Læs mere

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN 1 TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN Tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune Kommuneplantillægget omhandler rammeområde 15.07.01 ER i Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune. Rammeområde 15.07.01 ER er

Læs mere

N O T A T. Intro. Indholdsfortegnelse

N O T A T. Intro. Indholdsfortegnelse N O T A T Til Økonomi- og Erhvervsudvalget Kopi Klik her for at angive tekst. Fra Land, By, Kultur - Planlægning Emne Forslag til tilretning af kommuneplanens detailhandelsstruktur for de enkelte byer

Læs mere

Detailhandel - Levende bymidter eller butiksdød? Handelsbyernes konkurrence og roller

Detailhandel - Levende bymidter eller butiksdød? Handelsbyernes konkurrence og roller Detailhandel - Levende bymidter eller butiksdød? Handelsbyernes konkurrence og roller Kristian Bransager, 8. januar 2013 Levende bymidter eller butiksdød! Eksempler fra Hjørring bymidte Dagligvarer på

Læs mere

Taastrup, Kuldysssen. Konsekvensvurderinger af etablering af Lidl-dagligvarebutik i Taastrup

Taastrup, Kuldysssen. Konsekvensvurderinger af etablering af Lidl-dagligvarebutik i Taastrup Taastrup, Kuldysssen Konsekvensvurderinger af etablering af Lidl-dagligvarebutik i Taastrup November 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konsekvenser ved etablering af en Lidl dagligvarebutik ved Kuldyssen i Taastrup

Læs mere

SUNDBY SOLBJERG OVTRUP RAKKEBY VILS REDSTED TISSINGHUSE ØRDING ØSTER ASSELS

SUNDBY SOLBJERG OVTRUP RAKKEBY VILS REDSTED TISSINGHUSE ØRDING ØSTER ASSELS HESSELBJERG SEJERSLEV EJERSLEV FLADE SØNDER DRÅBY SUNDBY BJERGBY SOLBJERG ØSTER JØLBY ERSLEV TØDSØ DRAGSTRUP ERSLEV INDUSTRI VODSTRUP FRØSLEV ELSØ TÆBRING OVTRUP MOLLERUP LØDDERUP NYKØBING FREDSØ RAKKEBY

Læs mere

gladsaxe.dk Justering af detailhandelsstrukturen Har du forslag og idéer?

gladsaxe.dk Justering af detailhandelsstrukturen Har du forslag og idéer? gladsaxe.dk Justering af detailhandelsstrukturen Har du forslag og idéer? Detailhandel i Gladsaxe Kommune Det er Byrådets ønske at styrke detailhandlen inden for kommunen, så flere borgere vælger at handle

Læs mere

Udvidelse af Skagen bymidte

Udvidelse af Skagen bymidte Debatoplæg Udvidelse af Skagen bymidte Foroffentlighedsfase Indkaldelse af idéer og synspunkter 09.09.2016-23.09.2016 Baggrund Ét af Frederikshavn Kommunes fire vækstspor er Oplevelser & Turisme. Hvert

Læs mere

Baggrundsnotat til Lemvig Kommuneplan Detailhandel i Lemvig Kommune

Baggrundsnotat til Lemvig Kommuneplan Detailhandel i Lemvig Kommune Baggrundsnotat til Lemvig Kommuneplan 2013-25 Detailhandel i Lemvig Kommune Plan & Projekt, april 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Lokale og regionale forhold... 3 Butiksstruktur... 5 Byernes udviklingsmuligheder...

Læs mere

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune Tillæg nr. 20 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Odense Offentlige Slagtehuse Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

DETAILHANDELSREDEGØRELSE FOR VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

DETAILHANDELSREDEGØRELSE FOR VESTHIMMERLANDS KOMMUNE DETAILHANDELSREDEGØRELSE FOR VESTHIMMERLANDS KOMMUNE NOVEMBER 2009 DETAILHANDELSREDEGØRELSE Detailhandelsredegørelsen er udarbejdet med udgangspunkt i Planlovens bestemmelser om detailhandel. Planloven

Læs mere

Konsekvenser ved etablering af Rema 1000 i Nexø

Konsekvenser ved etablering af Rema 1000 i Nexø Konsekvenser ved etablering af Rema 1000 i Nexø 1 1.0. Indledning ICP er af Reitan Ejendomsudvikling A/S blevet bedt om at udarbejde en redegørelse for de planlægningsmæssige forhold i Lokalcenter Søbækken

Læs mere

Tillæg nr. 11 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune. Ændring af kommuneplanområde 10

Tillæg nr. 11 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune. Ændring af kommuneplanområde 10 Tillæg nr. 11 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Thorslundsvej Ændring af kommuneplanområde 10 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning skal der for

Læs mere

Kommuneplan 2009 Udvidelse af bymidteafgrænsningen i Ringe med kolonihavegrunden

Kommuneplan 2009 Udvidelse af bymidteafgrænsningen i Ringe med kolonihavegrunden Kommuneplan 2009 Udvidelse af bymidteafgrænsningen i Ringe med kolonihavegrunden I forbindelse med revision af kommuneplanen i Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker kommunen at udvide bymidten med et område,

Læs mere

Definition af detailhandel En detailhandelsbutik er et sted, hvorfra der sælges og/eller udleveres varer til privatkunder.

Definition af detailhandel En detailhandelsbutik er et sted, hvorfra der sælges og/eller udleveres varer til privatkunder. Notat om detailhandel og engroshandel Dette notat har til formål, at give en introduktion til nogle af begreberne i forbindelse med detailhandel med udgangspunkt i planlovens bestemmelser (bek. nr. 587

Læs mere

Detailhandelsplan. Kommuneplantillæg nr. 5

Detailhandelsplan. Kommuneplantillæg nr. 5 Detailhandelsplan Kommuneplantillæg nr. 5 Sydfalster Kommune 2003 Kommuneplantillæg nr. 5 Detailhandel/butiksstruktur i Sydfalster Kommune REDEGØRELSE Indledning I 1997 vedtog Folketinget en ændring af

Læs mere

Udvidelse af butiksområde i Viborg bymidte. Tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 Retningslinje 2 - Detailhandel og butiksområder

Udvidelse af butiksområde i Viborg bymidte. Tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 Retningslinje 2 - Detailhandel og butiksområder Udvidelse af butiksområde i Viborg bymidte Tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 Retningslinje 2 - Detailhandel og butiksområder Vedtaget af Byrådet d. 23. september 2015 Indhold og offentliggørelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forslag til tillæg 01 - detailhandel 3 Hensigt og baggrund 6 Målsætning 9 Retningslinjer 10 Redegørelse 12 Bilag 23

Indholdsfortegnelse. Forslag til tillæg 01 - detailhandel 3 Hensigt og baggrund 6 Målsætning 9 Retningslinjer 10 Redegørelse 12 Bilag 23 Kommuneplan 2013 Indholdsfortegnelse Forslag til tillæg 01 - detailhandel 3 Hensigt og baggrund 6 Målsætning 9 Retningslinjer 10 Redegørelse 12 Bilag 23 2 Kommuneplantillæg > Forslag til tillæg 01 - detailhandel

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20. Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20. Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20 Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer Tillæg nr. 20 til KOMMUNEPLAN 09 Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at skabe mulighed

Læs mere

Solrød Center. Konsekvenser af etablering af discountbutik

Solrød Center. Konsekvenser af etablering af discountbutik Solrød Center Konsekvenser af etablering af discountbutik Juli 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Detailhandelen i Solrød kommune 10 3. Befolknings- og forbrugsforhold i Solrød

Læs mere

Handelsbarometer for Roskilde 2017

Handelsbarometer for Roskilde 2017 Handelsbarometer for Roskilde 2017 Introduktion Der er udarbejdet et handelsbarometer for Roskilde, Viby og Jyllinge. Handelsbarometeret er en årlig måling og tager udgangspunkt i butikkernes omsætningsudvikling

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forslag til tillæg 01 - detailhandel 3 Hensigt og baggrund 6 Målsætning 9 Retningslinjer 10 Redegørelse 12 Bilag 23

Indholdsfortegnelse. Forslag til tillæg 01 - detailhandel 3 Hensigt og baggrund 6 Målsætning 9 Retningslinjer 10 Redegørelse 12 Bilag 23 Kommuneplan 2013 Indholdsfortegnelse Forslag til tillæg 01 - detailhandel 3 Hensigt og baggrund 6 Målsætning 9 Retningslinjer 10 Redegørelse 12 Bilag 23 2 Kommuneplantillæg > Forslag til tillæg 01 - detailhandel

Læs mere

Innovater A/S. Omsætningsvurdering af to dagligvarebutikker i Haderslev

Innovater A/S. Omsætningsvurdering af to dagligvarebutikker i Haderslev Innovater A/S Omsætningsvurdering af to dagligvarebutikker i Haderslev 23. maj 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Omsætningsmuligheder for to dagligvarebutikker i Haderslev 3 2. Dagligvarehandelen i den nordlige

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 14 2005 Forslag. Butikker for særligt pladskrævende varegrupper. Ishøj Kommune

Kommuneplantillæg nr. 14 2005 Forslag. Butikker for særligt pladskrævende varegrupper. Ishøj Kommune Kommuneplantillæg nr. 14 2005 Forslag Butikker for særligt pladskrævende varegrupper Ishøj Kommune Kommuneplantillæg nr. 14 Forslag Butikker for særligt pladskrævende varegrupper Indhold 2 Formål 3 Redegørelse

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE KORUP BYDELSCENTER TILLÆG TIL HOVEDSTRUKTUR OG ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 9 KORUP HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

Ved større projekter skal der efter planlovens

Ved større projekter skal der efter planlovens Eksempelsamling for ændringsforslag af planloven (Opfølgning på Danmark i Balance) Flere lokale muligheder på planområdet og bedre vilkår for butikker Ændringer gældende for kommuner i yderområder: Erhverv

Læs mere

ELF Development A/S. VVM input til belysning af de detailhandelsmæssige konsekvenser af Irma-Byen

ELF Development A/S. VVM input til belysning af de detailhandelsmæssige konsekvenser af Irma-Byen ELF Development A/S VVM input til belysning af de detailhandelsmæssige konsekvenser af Irma-Byen 29. oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Detailhandelsmæssige konsekvenser af butikker i Irma-byen 3 2. Konkurrencesituationen

Læs mere

Rema 1000, Farum Hovedgade 50. Konsekvenser ved etablering af en discountbutik

Rema 1000, Farum Hovedgade 50. Konsekvenser ved etablering af en discountbutik Rema 1000, Farum Hovedgade 50 Konsekvenser ved etablering af en discountbutik August 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Konkurrencesituationen 9 3. Befolknings- og forbrugsforhold

Læs mere

Befolkning og boliger

Befolkning og boliger Befolkning og boliger Redegørelse - Befolkning og boliger Den levende by Den levende by skal udfoldes i Vallensbæk både i de eksisterende og de nye boligområder. Vallensbæk har et mangfoldigt udbud af

Læs mere

2.2. Tema om erhverv - Detailhandel

2.2. Tema om erhverv - Detailhandel 2.2. Tema om erhverv - Detailhandel Byrådets visioner og mål: mulighed for, at både bymidter og lokalcentre skal have mulighed for at udvikle sig med mere detailhandel og for at omdanne butiksarealer over

Læs mere

Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge

Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge Tillæg 5 til Roskilde Kommuneplan 2013 8.B.8 8.CL.1 8.B.13 Forord Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplanrevision Justering af detailhandelsrammer og -struktur

Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplanrevision Justering af detailhandelsrammer og -struktur Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplanrevision 213 Justering af detailhandelsrammer og -struktur Dragør Kommune - Februar 217 1 Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplanrevision 213, er vedtaget af Dragør

Læs mere

Køge Kommune. Vurdering af de detailhandelsmæssige konsekvenser ved etablering af et varehus i Køge Park

Køge Kommune. Vurdering af de detailhandelsmæssige konsekvenser ved etablering af et varehus i Køge Park Køge Kommune Vurdering af de detailhandelsmæssige konsekvenser ved etablering af et varehus i Køge Park November 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Konkurrencesituationen 13 3.

Læs mere

REMA 1000 ved Strib Landevej 75. Konsekvenser ved etablering af en discountbutik

REMA 1000 ved Strib Landevej 75. Konsekvenser ved etablering af en discountbutik REMA 1000 ved Strib Landevej 75 Konsekvenser ved etablering af en discountbutik September 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Konkurrencesituationen 7 3. Befolknings- og forbrugsforhold

Læs mere

VURDERING AF DAGLIGVAREBUTIK VED VÅRSØVEJ INDHOLD. 1 Dagligvarebutik ved Vårsøvej 2. 2 Effekter på dagligvarehandlen 2

VURDERING AF DAGLIGVAREBUTIK VED VÅRSØVEJ INDHOLD. 1 Dagligvarebutik ved Vårsøvej 2. 2 Effekter på dagligvarehandlen 2 HORSENS KOMMUNE VURDERING AF DAGLIGVAREBUTIK VED VÅRSØVEJ ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Dagligvarebutik ved Vårsøvej 2 2 Effekter

Læs mere

Notat. Centerområde i Lumsås redegørelse for kystnær relokalisering. Beskrivelse af byen og området

Notat. Centerområde i Lumsås redegørelse for kystnær relokalisering. Beskrivelse af byen og området Notat Centerområde i Lumsås redegørelse for kystnær relokalisering 28. maj 2013 Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt af I Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred udlægges der et nyt centerområde 2C2 i Lumsås

Læs mere

Forslag til. Tillæg nr. 19 til Vordingborg Kommuneplan Ændring af erhvervs- og bolig- og detailhandelsområder i Ørslev.

Forslag til. Tillæg nr. 19 til Vordingborg Kommuneplan Ændring af erhvervs- og bolig- og detailhandelsområder i Ørslev. Forslag til Tillæg nr. 19 til Vordingborg Kommuneplan Ændring af erhvervs- og bolig- og detailhandelsområder i Ørslev Januar 2016 V O R D I N G B O R G K O M M U N E Kommuneplantillæg Vordingborg Kommunalbestyrelse

Læs mere

FOROFFENTLIGHED NYT OMRÅDE TIL DAGLIGVAREBUTIK M.FL. VED DUEDALEN I VISSENBJERG

FOROFFENTLIGHED NYT OMRÅDE TIL DAGLIGVAREBUTIK M.FL. VED DUEDALEN I VISSENBJERG FOROFFENTLIGHED NYT OMRÅDE TIL DAGLIGVAREBUTIK M.FL. VED DUEDALEN I For- og bagside: Panorama af hjørnet ved Søndersøvej og Middelfartvej. 2 Indhold OMRÅDE TIL LOKALCENTER VED DUEDALEN I INDHOLD Oversigtskort........................................................................................

Læs mere

FORSLAG. Fruerhøjvej. Stationsvej. Solbakkevej. Rugårdsvej TILLÆG NR. 13. til Kommuneplan 2009-2021. Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup

FORSLAG. Fruerhøjvej. Stationsvej. Solbakkevej. Rugårdsvej TILLÆG NR. 13. til Kommuneplan 2009-2021. Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup FORSLAG Fruerhøjvej Stationsvej Solbakkevej Rugårdsvej TILLÆG NR. 13 til Kommuneplan 2009-2021 Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup Oktober 2012 PRAKTISKE OPLYSNINGER... Forslag til kommuneplantillæg

Læs mere

Temamøde 19. september 2012

Temamøde 19. september 2012 Brønderslev bymidte Temamøde 19. september 2012 Aktuelle udfordringer 110 105 100 95 90 85 80 2000M01 2000M07 2001M01 2001M07 2002M01 2002M07 2003M01 2003M07 2004M01 2004M07 2005M01 2005M07 2006M01 2006M07

Læs mere

DEBATOPLÆG. De stationsnære områder i Herlev Kommune. Indkaldelse af ideer og forslag til udarbejdelse af tillæg til Kommuneplan

DEBATOPLÆG. De stationsnære områder i Herlev Kommune. Indkaldelse af ideer og forslag til udarbejdelse af tillæg til Kommuneplan DEBATOPLÆG De stationsnære områder i Herlev Kommune Indkaldelse af ideer og forslag til udarbejdelse af tillæg til Kommuneplan 2013-2025 Høringsperiode fra 19. januar til den 16. februar 2015 Indledning

Læs mere

Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune

Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune Indhold Centrene i dag... 1 Gennemgang af centrene... 2 Strategi for detailhandlen... 8 Udarbejdet af Center for Miljø og Plan, godkendt i kommunalbestyrelsen

Læs mere

Vordingborg Kommuneplan Tillæg nr. 5 Rækkefølgeplan for boligudbygning

Vordingborg Kommuneplan Tillæg nr. 5 Rækkefølgeplan for boligudbygning Vordingborg Kommuneplan 1999-2011 Tillæg nr. 5 Rækkefølgeplan for boligudbygning Vordingborg Kommune August 2003 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen.

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 14 til Kommuneplanen Vallø 2016 RAMMEÆNDRING, Hårlev Område 1 B3, Super Brugsen Forslag Fremlagt fra den 26. maj til og med den

Kommuneplantillæg nr. 14 til Kommuneplanen Vallø 2016 RAMMEÆNDRING, Hårlev Område 1 B3, Super Brugsen Forslag Fremlagt fra den 26. maj til og med den Kommuneplantillæg nr. 14 til Kommuneplanen Vallø 2016 RAMMEÆNDRING, Hårlev Forslag Fremlagt fra den 26. maj til og med den 20. juli 2008. Kommuneplantillæg nr. 14 til Kommuneplanen Vallø 2016 RAMMEÆNDRING

Læs mere

Hvad er et tillæg til kommuneplanen Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Hvad er et tillæg til kommuneplanen Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. 2 Hvad er et tillæg til kommuneplanen Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde år skal kommuneplanen revideres, men ønskes der forinden gennemført en planændring,

Læs mere

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013.

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 11. juni 2014 Lokalplan 975, Runevej - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 975 - Dagligvarebutik ved Runevej,

Læs mere

Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Att: Erik Schjeldal

Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Att: Erik Schjeldal Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Att: Erik Schjeldal Dato: 09-08-2013 J.nr.: 2013313 Bemærkning til debatoplæg vedrørende Detailhandel i Rønne (med fokus på etablering

Læs mere

Ny bydelscenter på Københavnsvej

Ny bydelscenter på Københavnsvej Forslag Politisk behandling Ny bydelscenter på Københavnsvej Tillæg 17 til Roskilde Kommuneplan 2009 Dagligvarebutik på Københavnsvej 85 Lokalplan 585 Forord Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske

Læs mere

forslag Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring

forslag Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring Offentlig fremlagt fra den 3. februar 2017 forslag til den 4. april 2017 Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring Vejledning Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen udtrykker byrådets overordnede

Læs mere

Nye retningslinjer og rammer for aflastningscenter i Viborg. Tillæg nr. 15 til Kommuneplan Forslag

Nye retningslinjer og rammer for aflastningscenter i Viborg. Tillæg nr. 15 til Kommuneplan Forslag Nye retningslinjer og rammer for aflastningscenter i Viborg Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2013-2025 Forslag Indhold og offentliggørelse Indholdsfortegnelse Indhold og offentliggørelse 2 Forord 3 Retningslinje

Læs mere

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan Forslag til tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 6. januar til 2. marts 2016 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan

Læs mere