UDVIDET BRUGSANVISNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDVIDET BRUGSANVISNING"

Transkript

1 UDVIDET BRUGSANVISNING DCP-J125 DCP-J315W Version 0 DAN

2 Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde det? Hvilken manual? Hvad står der i den? Hvor er den? Sikkerhed og juridiske information Hurtig installationsvejledning Grundlæggende brugsanvisning Udvidet brugsanvisning Softwarebrugsanvisning Netværksbrugsanvisning (Kun DCP-J315W) Læs sikkerhedsinstruktionerne, før du konfigurerer din maskine. Læs først denne brugsanvisning. Følg instruktionerne for at konfigurere din maskine og installere driverne og softwaren til operativsystemet og forbindelsestypen, du bruger. Gør dig bekendt med grundlæggende kopiering, scanning og PhotoCapture Center funktioner samt udskiftning af forbrugsstoffer. Se tips til fejlfinding. Læs mere om avancerede funktioner: Kopiering, udskrivning af rapporter og rutinemæssig vedligeholdelse. Følg disse anvisninger for at udskrive, scanne, netværksscanne samt bruge PhotoCapture Center og Brothers ControlCenterhjælpeprogram. Denne brugsanvisning indeholder yderligere avanceret information ang. konfigurationen af den trådløse netværksforbindelse. Desuden findes der information ang. netværkshjælpeprogrammer, netværksudskrivning, tips til fejlfinding og understøttede netværksspecifikationer. Trykt / I kassen Trykt / I kassen Trykt / I kassen PDF-fil / dokumentationscd-rom PDF-fil / dokumentationscd-rom PDF-fil / dokumentationscd-rom i

3 Indholdsfortegnelse 1 Generel opsætning 1 Hukommelseslagring...1 Dvaletilstand...1 Display...1 Ændring af display-sprog...1 Displaykontrast...1 Indstilling af dæmpningstimeren for baggrundsbelysning Udskrivning af rapporter 3 Rapporter...3 Sådan udskrives en rapport Kopiering 4 Kopiindstillinger...4 Stop kopiering...4 Ændring af kopieringshastighed og-kvalitet...4 Forstørrelse eller formindskelse af det kopierede billede...5 Tage N i 1-kopier eller en plakat (Sidelayout)...6 Justering af tæthed...7 Indstilling af dine ændringer som en ny standard...7 Gendannelse af alle indstillingerne til fabriksindstilling Udskrivning af fotos fra et hukommelseskort 9 PhotoCapture Center -funktioner...9 Mappestruktur på hukommelseskort...9 Udskriv billeder...10 Udskriv Indeks (miniaturebilleder)...10 Udskrivning af fotos...10 Udskriv alle fotos...11 DPOF-udskrivning...12 PhotoCapture Center udskriftsindstillinger...12 Udskriftskvalitet...13 Papirindstillinger...13 Justering af lysstyrke, kontrast og farve...14 Beskæring...14 Print til kant...15 Datoudskrivning...15 Indstilling af dine ændringer som en ny standard...15 Gendannelse af alle indstillingerne til fabriksindstilling...15 Scanning til et hukommelseskort...16 Sådan indstilles en ny standard...16 Sådan nulstilles til fabriksstandard...16 ii

4 A Rutinemæssig vedligeholdelse 17 Rengøring og kontrol af maskinen...17 Rengøring af maskinens overflade...17 Rengøring af maskinens printerplade...18 Kontrol af blækmængden...18 Pakning og forsendelse af maskinen...19 B Ordliste 21 C Indeks 22 iii

5 1 Generel opsætning 1 Hukommelseslagring 1 Display 1 1 Dine menuindstillinger lagres permanent, og vil i tilfælde af et strømsvigt ikke gå tabt. Har du valgt Indst. ny std., mistes indstillingerne i tilstanden PHOTO CAPTURE ikke. Midlertidige indstillinger (f.eks. Kontrast) går tabt. Dvaletilstand 1 Du kan vælge, hvor længe maskinen skal være inaktiv (fra 1 til 60 minutter) før den går i dvaletilstand. Timeren genstarter, hvis der udføres betjening af maskinen. a Tryk på Menu. b Tryk på a eller b for at vælge Gen. opsætning. c Tryk på a eller b for at vælge Dvale. d Tryk på a eller b for at vælge 1Min, 2Min, 3Min, 5Min, 10Min, 30Min eller 60Min, som er det tidsrum, maskinen skal være inaktiv, før den går i dvaletilstand. e Tryk på Stop/Exit. Ændring af display-sprog 1 Du kan ændre display-sproget. a Tryk på Menu. b Tryk på a eller b for at vælge Grundindst. c Tryk på a eller b for at vælge Lokalt sprog. d Tryk på a eller b for at vælge dit sprog. e Tryk på Stop/Exit. Displaykontrast 1 Du kan justere displaykontrasten for at få et skarpere og mere livagtigt display. Hvis du har problemer med at læse på displayet, kan du prøve at ændre kontrastindstillingen. a Tryk på Menu. b Tryk på a eller b for at vælge Gen. opsætning. c Tryk på a eller b for at vælge LCD-indstill. d Tryk på a eller b for at vælge LCD Kontrast. e Tryk på d for at mindske kontrasten, eller tryk på c for at øge kontrasten. f Tryk på Stop/Exit. 1

6 Kapitel 1 Indstilling af dæmpningstimeren for baggrundsbelysning 1 Du kan indstille, hvor længe baggrundsbelysningen på displayet skal forblive tændt, når maskinen vender tilbage til Klar-tilstanden. a Tryk på Menu. b Tryk på a eller b for at vælge Gen. opsætning. c Tryk på a eller b for at vælge LCD-indstill. d Tryk på a eller b for at vælge Dæmp Timer. e Tryk på a eller b for at vælge 10Sek, 20Sek, 30Sek eller Fra. f Tryk på Stop/Exit. 2

7 2 Udskrivning af rapporter 2 Rapporter 2 Følgende rapporter er tilgængelige: Hjælpeliste En hjælpeliste viser, hvordan du programmerer din maskine. Brugerindstil. Viser dine indstillinger. Netværkskonfig (Kun DCP-J315W) Viser dine netværksindstillinger. WLAN-rapport (Kun DCP-J315W) Udskriver en rapport med WLANforbindelser. 2 Sådan udskrives en rapport 2 a Tryk på Menu. b Tryk på a eller b for at vælge Print rapport. c Tryk på a eller b for at vælge den ønskede rapport. d Tryk på Mono Start. e Tryk på Stop/Exit. 3

8 3 Kopiering 3 Kopiindstillinger 3 Du kan ændre kopiindstillingerne midlertidigt for flere kopier. Maskinen vender tilbage til standardindstillingerne efter 1 minut. For at ændre en indstilling skal du trykke på a eller b for at bladre gennem kopiindstillingerne. Tryk på OK, når den ønskede indstilling er markeret. Når du er færdig med at vælge indstillinger, skal du trykke på Mono Start eller Colour Start. Bemærk! Du kan gemme nogle af de indstillinger, du bruger mest, ved at indstille dem som standard. Disse indstillinger bevares, indtil du ændrer dem igen. (Se Indstilling af dine ændringer som en ny standard på side 7). Stop kopiering 3 Tryk på Stop/Exit for at stoppe kopieringen. Ændring af kopieringshastighed ogkvalitet 3 Du kan vælge kopikvaliteten. Fabriksindstillingen er Normal. Hurtig Normal Bedste Hurtig kopieringshastighed og laveste blækforbrug. Brug denne indstilling for at spare tid (dokumenter, der skal læses korrektur på, store dokumenter eller mange kopier). Anbefalet indstilling til almindelige udskrifter. God kopikvalitet med tilstrækkelig kopieringshastighed. Brug denne indstilling til bedste gengivelse af f.eks. fotografier. Den højeste opløsning og den laveste hastighed. a Ilæg dokumentet. b Indtast det antal kopier, du ønsker. c Tryk på a eller b for at vælge Kvalitet. d Tryk på a eller b for at vælge Hurtig, Normal eller Bedste. e Hvis du ikke ønsker at ændre flere indstillinger, skal du trykke på Mono Start eller Colour Start. 4

9 Kopiering Forstørrelse eller formindskelse af det kopierede billede 3 Du kan vælge et forstørrelses- eller formindskelsesforhold. Hvis du vælger Tilpas t. side, justerer maskinen automatisk størrelsen til den papirstørrelse, du har indstillet. a Ilæg dokumentet. b Indtast det antal kopier, du ønsker. c Tryk på a eller b for at vælge Forst./formin. d Tryk på a eller b for at vælge 100%, Forstør, Reducer, Tilpas t. side, Bruger(25-400%). e Gør et af følgende: Hvis du valgte Forstør eller Reducer, skal du trykke på OK og trykke på a eller b for at vælge det ønskede forstørrelses- eller formindskelsesforhold. Tryk på OK, og gå til trin f. Hvis du valgte Bruger(25-400%), skal du trykke på OK. Tryk på a, b, d eller c for at vælge et tal, og tryk derefter på OK gentagne gange, indtil tallet er indtastet korrekt. Tryk på a, b, d eller c for at vælge OK, og tryk på OK. Gå til trin f. Hvis du valgte 100% eller Tilpas t. side, skal du trykke på OK. Gå til trin f. 198% 10x15cmiA4 186% 10x15cmiLTR 142% A5iA4 100% 97% LTRiA4 93% A4iLTR 83% 69% A4iA5 47% A4i10x15cm Tilpas t. side Bruger(25-400%) f Hvis du ikke ønsker at ændre flere indstillinger, skal du trykke på Mono Start eller Colour Start. Bemærk! Sidelayout er ikke tilgængelig med Forst./formin. og Tilpas t. side. Tilpas t. side fungerer ikke korrekt, hvis dokumentet på scannerglaspladen er mere skævt end 3 grader. Placer dokumentet med forsiden nedad i øverste venstre hjørne af scannerglaspladen vha. dokumentstyrene til venstre og øverst. 3 5

10 Kapitel 3 Tage N i 1-kopier eller en plakat (Sidelayout) 3 N i 1-kopifunktionen kan hjælpe dig med at spare papir ved at lade dig kopiere to eller fire sider på én udskrevet side. Du kan også fremstille en plakat. Når du bruger plakatfunktionen, deler maskinen dit dokument i dele, hvorefter delene forstørres, så du kan samle dem til en plakat. VIGTIGT! Sørg for, at papirstørrelsen er indstillet til A4 eller Letter. Du kan ikke bruge indstillingen Forst./formin. med N i 1- og plakatfunktionerne. Hvis du tager flere farvekopier, er kopifunktionen N i 1 ikke tilgængelig. (P) betyder Stående og (L) betyder Liggende. Du kan kun fremstille én plakatkopi ad gangen. Bemærk! Forst./formin. er ikke tilgængelig med Sidelayout. a Ilæg dokumentet. b Indtast det antal kopier, du ønsker. c Tryk på a eller b for at vælge Sidelayout. d Tryk på a eller b for at vælge Fra (1 i 1), 2 i 1 (P), 2 i 1 (L), 4 i 1 (P), 4 i 1 (L)eller Plakat (3x3). e Hvis du ikke ønsker at ændre flere indstillinger, skal du trykke på Mono Start eller Colour Start for at scanne siden. Hvis du fremstiller en plakat, scanner maskinen siderne og begynder at udskrive. Gå til trin f. f Når maskinen har scannet siden, skal du trykke på + (Ja) for at scanne den næste side. g Læg den næste side på scannerglaspladen. Gentag trinene f og g for hver side i layoutet. h Når alle siderne er blevet scannet, skal du trykke på - (Nej) for at afslutte. Bemærk! Hvis du har valgt fotopapir i papirtypeindstillingen for N i 1-kopier, vil maskinen udskrive billederne, som hvis du havde valgt almindeligt papir. 6

11 Kopiering Placer dokumentet med forsiden nedad i den retning, der er vist herunder. 2 i 1 (P) 2 i 1 (L) 4 i 1 (P) 4 i 1 (L) Plakat(3 x 3) Du kan tage en kopi af et fotografi i plakatformat. Justering af tæthed 3 Du kan justere kopitætheden for at gøre kopier mørkere eller lysere. a Ilæg dokumentet. b Indtast det antal kopier, du ønsker. c Tryk på a eller b for at vælge Tæthed. d Tryk på d eller c for at få en lysere eller mørkere udskrift. e Hvis du ikke ønsker at ændre flere indstillinger, skal du trykke på Mono Start eller Colour Start. Indstilling af dine ændringer som en ny standard 3 Du kan gemme de kopiindstillinger for Kvalitet, Forst./formin., Tæthed og Sidelayout, du bruger mest, ved at indstille dem som standardindstillinger. Disse indstillinger bevares, indtil du ændrer dem igen. a Tryk på a eller b for at vælge den nye indstilling. Gentag dette trin for hver indstilling, du vil ændre. b Efter ændring af den sidste indstilling skal du trykke på a eller b for at vælge Indst. ny std. c Tryk på + for at vælge Ja. d Tryk på Stop/Exit. 3 7

12 Kapitel 3 Gendannelse af alle indstillingerne til fabriksindstilling 3 Du kan gendanne fabriksindstillingerne for de kopiindstillinger, Kvalitet, Forst./formin., Tæthed og Sidelayout, du har ændret. a Tryk på a eller b for at vælge Fabrik.nulst. b Tryk på + for at vælge Ja. c Tryk på Stop/Exit. 8

13 4 Udskrivning af fotos fra et hukommelseskort 4 PhotoCapture Center -funktioner 4 Mappestruktur på hukommelseskort 4 Din maskine er designet til at være kompatibel med moderne digitalkamerabilledfiler og - hukommelseskort, men det anbefales at læse nedenstående punkter for at undgå fejl: Billedfiltypen skal være.jpg (andre billedfiltyper som.jpeg,.tif,.gif osv. genkendes ikke). Direkte PhotoCapture Center udskrivning skal udføres separat fra PhotoCapture Center -funktioner ved hjælp af pc'en. (Funktionerne kan ikke udføres samtidig). Maskinen kan læse op til 999 filer på et hukommelseskort. DPOF-filen på hukommelseskortet skal have et gyldigt DPOF-format. (Se DPOFudskrivning på side 12). Vær opmærksom på følgende: Ved udskrivning af et indeks eller et billede udskriver PhotoCapture Center alle gyldige billeder, også selvom et eller flere af billederne er ødelagt. Ødelagte billeder udskrives ikke. (hukommelseskortbrugere) Din maskine er designet til at læse hukommelseskort, der er blevet formateret af et digitalkamera. Når et digitalkamera har formateret et hukommelseskort, opretter det en speciel mappe, hvortil det kopierer billeddata. Hvis du er nødt til at ændre billeddata, der er gemt i et hukommelseskort med din pc, anbefaler vi, at du ikke ændrer den mappestruktur, der er oprettet af digitalkameraet. Når du gemmer nye eller ændrede billedfiler til hukommelseskortet, anbefaler vi også, at du bruger den samme mappe, som dit digitalkamera bruger. Hvis ikke dataene er gemt i den samme mappe, kan maskinen ikke læse filen eller udskrive billedet. 4 9

14 Kapitel 4 Udskriv billeder 4 Udskriv Indeks (miniaturebilleder) 4 PhotoCapture Center tildeler numre til billeder (f.eks. Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3 osv.). PhotoCapture Center anvender disse numre til at identificere hvert billede. Du kan udskrive en side med miniaturebillede. Her vil du kunne se alle billeder på hukommelseskortet. Bemærk! Kun filnavne, der har otte tegn eller mindre, udskrives rigtigt på indeksarket. d Tryk på a eller b for at vælge papirindstillingerne, Papirtype og Papirstørrelse. Gør et af følgende: Hvis du valgte Papirtype, skal du trykke på OK og trykke på a eller b for at vælge den type papir, du bruger, Alm.papir, Inkjet papir, Brother BP71, Brother BP61 eller Andet glittet. Hvis du valgte Papirstørrelse, skal du trykke på OK og trykke på a eller b for at vælge den papirstørrelse, du bruger, A4 eller Letter. Hvis du ikke ønsker at ændre papirindstillingerne, skal du gå til trin e. e Tryk på Colour Start for at udskrive. a Kontroller, at du har sat hukommelseskortet i det rigtige slot. Tryk på (PHOTO CAPTURE). b Tryk på a eller b for at vælge Udskriv Index. c Tryk på a eller b for at vælge 6 bill/lin. eller 5 bill/lin. Udskrivning af fotos 4 Før du kan udskrive et enkelt billede, skal du kende billednummeret. a Kontroller, at du har sat hukommelseskortet i det rigtige slot. Tryk på (PHOTO CAPTURE). b Udskriv indekset. (Se Udskriv Indeks (miniaturebilleder) på side 10). c Tryk på a eller b for at vælge Udskriv Fotos. 6 bill/lin. 5 bill/lin. Udskrivningstid for 5 bill/lin. vil være længere end 6 bill/lin., men kvaliteten er bedre. 10

15 Udskrivning af fotos fra et hukommelseskort d Tryk på a gentagne gange for at vælge nummeret på det billede, der skal udskrives fra indekssiden (miniaturebilleder). Hvis du vil vælge et tocifret nummer, skal du trykke på c for at flytte markøren til det næste ciffer. (Hvis du f.eks. vil udskrive billede nr. 16, skal du taste 1, c, 6). Bemærk! Tryk på b for at tælle billednummeret ned. e Gentag trin d, indtil du har indtastet numrene på alle de billeder, du vil udskrive. (Hvis du f.eks. vil udskrive billede nr. 1, 3, og 6, skal du taste 1, OK, 3, OK, 6, OK). Bemærk! Du kan indtaste op til 12 tegn (inkl. kommaer) for de billednumre, du vil udskrive. Udskriv alle fotos 4 Du kan udskrive alle billederne på hukommelseskortet. a Kontroller, at du har sat hukommelseskortet i det rigtige slot. Tryk på (PHOTO CAPTURE). b Tryk på a eller b for at vælge Udskr alle fotos. c Tryk på + eller - gentagne gange for at indtaste det ønskede antal kopier. d Gør et af følgende: Ret udskriftsindstillingerne. (Se PhotoCapture Center udskriftsindstillinger på side 12). Hvis du ikke vil ændre nogen af indstillingerne, skal du trykke på Colour Start for at udskrive. 4 f Når du har valgt billednumrene, skal du trykke på OK igen. g Tryk på + eller - gentagne gange for at indtaste det ønskede antal kopier. h Gør et af følgende: Ret udskriftsindstillingerne. (Se PhotoCapture Center udskriftsindstillinger på side 12). Hvis du ikke vil ændre nogen af indstillingerne, skal du trykke på Colour Start for at udskrive. 11

16 Kapitel 4 DPOF-udskrivning 4 DPOF betyder Digital Print Order Format. De førende producenter af digitalkameraer (Canon Inc., Eastman Kodak Company, FUJIFILM Corporation, Panasonic Corporation og Sony Corporation) har oprettet denne standard for at gøre det nemmere at udskrive billeder fra et digitalkamera. Hvis dit digitalkamera understøtter DPOF-udskrivning, kan du på digitalkameraets display vælge de billeder og det antal kopier, du vil udskrive. Når et hukommelseskort, der indeholder DPOF-oplysninger, er sat i din maskine, kan du let udskrive det valgte billede. a Kontroller, at du har sat hukommelseskortet i det rigtige slot. Tryk på (PHOTO CAPTURE). Maskinen spørger, om du ønsker at benytte DPOF-indstillingerne. b Tryk på + for at vælge Ja. c Gør et af følgende: Ret udskriftsindstillingerne. (Se PhotoCapture Center udskriftsindstillinger på side 12). Hvis du ikke vil ændre nogen af indstillingerne, skal du trykke på Colour Start for at udskrive. Bemærk! Der kan opstå en DPOF-filfejl, hvis den udskrivningsrækkefølge, der blev oprettet i kameraet, er ødelagt. Slet og opret udskrivningsrækkefølgen igen vha. dit kamera for at løse problemet. Du finder flere oplysninger om, hvordan du sletter eller opretter udskrivningsrækkefølgen igen, på kameraproducentens supportwebsted eller i den medfølgende dokumentation. PhotoCapture Center udskriftsindstillinger 4 Du kan ændre udskriftsindstillingerne midlertidigt for den næste udskrift. Maskinen vender tilbage til standardindstillingerne efter 3 minutter. Bemærk! Du kan gemme de udskriftsindstillinger, du bruger mest, ved at indstille dem som standard. (Se Indstilling af dine ændringer som en ny standard på side 15). Tryk Start Print kvalitet Papirtype Papirstørrelse 1 Antal udskrifter (Funktionen Se foto(s) Du kan se det samlede antal fotos, der skrives ud. (Funktionerne Udskriv alle fotos, Udskriv fotos) Du kan se antallet af kopier, der bliver udskrevet for hvert foto. (Til DPOF-udskrivning) Dette vises ikke Foto 12

17 Udskrivning af fotos fra et hukommelseskort Udskriftskvalitet 4 a Tryk på a eller b for at vælge Print kvalitet. b Tryk på a eller b for at vælge Normal eller Foto. c Hvis du ikke ønsker at ændre flere indstillinger, skal du trykke på Colour Start for at udskrive. Papirindstillinger 4 Papirtype 4 Papir- og udskriftsstørrelse 4 a Tryk på a eller b for at vælge Papirstørrelse. b Tryk på a eller b for at vælge den papirstørrelse, du bruger, 10x15cm, 13x18cm, A4 eller Letter. c Hvis du valgte A4 eller Letter, skal du trykke på a eller b for at vælge udskriftsstørrelsen. Eksempel: Udskrevet placering for A4-papir a Tryk på a eller b for at vælge Papirtype. 8x10cm 9x13cm 10x15cm b Tryk på a eller b for at vælge den papirstørrelse, du bruger, Alm.papir, Inkjet papir, Brother BP71, Brother BP61 eller Andet glittet. c Hvis du ikke ønsker at ændre flere indstillinger, skal du trykke på Colour Start for at udskrive. 4 13x18cm 5 15x20cm 6 Max. størrelse d Hvis du ikke ønsker at ændre flere indstillinger, skal du trykke på Colour Start for at udskrive. 13

18 Kapitel 4 Justering af lysstyrke, kontrast og farve 4 Lysstyrke 4 a Tryk på a eller b for at vælge Lysstyrke. b Tryk på d eller c for at få en mørkere eller lysere udskrift. c Hvis du ikke ønsker at ændre flere indstillinger, skal du trykke på Colour Start for at udskrive. Kontrast 4 Du kan vælge kontrastindstillingen. Mere kontrast vil få et billede til at se mere skarpt og livagtigt ud. a Tryk på a eller b for at vælge Kontrast. Beskæring 4 Hvis fotoet er for langt eller bredt til at passe ind på den ledige plads på det valgte layout, beskæres en del af billedet automatisk. Fabriksindstillingen er Til. Hvis du vil udskrive hele billedet, skal denne indstilling sættes til Fra. Når du indstiller Beskæring til Fra, skal Print til kant også indstilles til Fra. (Se Print til kant på side 15). a Tryk på a eller b for at vælge Beskæring. b Tryk på a eller b for at vælge Fra (eller Til). c Hvis du ikke ønsker at ændre flere indstillinger, skal du trykke på Colour Start for at udskrive. Beskæring: Til 4 b Tryk på d eller c for at ændre kontrasten. c Hvis du ikke ønsker at ændre flere indstillinger, skal du trykke på Colour Start for at udskrive. Beskæring: Fra 4 14

19 Udskrivning af fotos fra et hukommelseskort Print til kant 4 Denne funktion udvider det printbare område til papirets kant. Udskrivningen tager lidt længere tid. a Tryk på a eller b for at vælge Print til kant. b Tryk på a eller b for at vælge Fra (eller Til). c Hvis du ikke ønsker at ændre flere indstillinger, skal du trykke på Colour Start for at udskrive. Datoudskrivning 4 Du kan udskrive datoen, hvis den allerede findes i dataene på dit foto. Datoen udskrives i nederste højre hjørne. Hvis dataene ikke indeholder datooplysninger, kan du ikke bruge denne funktion. a Tryk på a eller b for at vælge Datoudskrivn. b Tryk på a eller b for at vælge Til (eller Fra). c Hvis du ikke ønsker at ændre flere indstillinger, skal du trykke på Colour Start for at udskrive. Bemærk! DPOF-indstillingen i dit kamera skal deaktiveres for at bruge funktionen Datoudskrivn. Indstilling af dine ændringer som en ny standard 4 Du kan gemme de udskriftsindstillinger, du bruger mest, ved at indstille dem som standardindstillinger. Disse indstillinger bevares, indtil du ændrer dem igen. a Tryk på a eller b for at vælge den nye indstilling. Gentag dette trin for hver indstilling, du vil ændre. b Efter ændring af den sidste indstilling skal du trykke på a eller b for at vælge Indst. ny std. c Tryk på + for at vælge Ja. d Tryk på Stop/Exit. Gendannelse af alle indstillingerne til fabriksindstilling 4 Du kan gendanne fabriksindstillingerne for de PhotoCapture-indstillinger, Print kvalitet, Papirtype, Papirstørrelse, Lysstyrke, Kontrast, Beskæring, Print til kant og Datoudskrivn., du har ændret. a Tryk på a eller b for at vælge Fabrik.nulst. b Tryk på + for at vælge Ja. c Tryk på Stop/Exit. 4 15

20 Kapitel 4 Scanning til et hukommelseskort 4 Sådan indstilles en ny standard 4 Du kan gemme de indstillinger for Scan til medie (Kvalitet og Filtype), du bruger mest, ved at indstille dem som standardindstillinger. Disse indstillinger bevares, indtil du ændrer dem igen. a Tryk på (SCAN). b Tryk på a eller b for at vælge Scan til Medie. c Tryk på a eller b for at vælge Indst. ny std. d Tryk på + for at vælge Ja. e Tryk på Stop/Exit. Sådan nulstilles til fabriksstandard 4 Du kan gendanne fabriksindstillingerne for de Scan til medie-indstillinger (Kvalitet og Filtype), du har ændret. a Tryk på (SCAN). b Tryk på a eller b for at vælge Scan til Medie. c Tryk på a eller b for at vælge Fabrik.nulst. d Tryk på + for at vælge Ja. e Tryk på Stop/Exit. 16

21 A Rutinemæssig vedligeholdelse A Rengøring og kontrol af maskinen Rengøring af maskinens overflade A A b Aftør maskinens yderside med en tør, fnugfri klud for at fjerne støv. VIGTIGT! Brug neutrale rengøringsmidler. Rengøring med flygtige væsker, som f.eks. fortynder eller rensebenzin, beskadiger maskinens overflade. Brug IKKE rengøringsmidler, der indeholder ammoniak. Brug IKKE isopropylalkohol til at fjerne snavs på kontrolpanelet. Det kan få panelet til at revne. c Løft outputpapirmagasinets låg og fjern alt, der sidder fast inde i papirmagasinet. d Tør papirmagasinet af inden i og udenpå med en tør, fnugfri, blød klud for at fjerne støv. A Rengør maskinens overflade som følger: A a Tag papirmagasinet (1) helt ud af maskinen. 1 e Luk outputpapirbakken, og sæt papirmagasinet helt på plads i maskinen igen. 17

22 Rengøring af maskinens printerplade FORSIGTIG Sørg for at trække stikket til maskinen ud af stikkontakten, før printerpladen rengøres (1). a Løft scannerlåget, indtil det låser sikkert på plads i den åbne stilling. b Rengør maskines printerplade (1) og området omkring den ved at tørre evt. spildt blæk af med en blød, tør og fnugfri klud. A Kontrol af blækmængden Der findes et ikon, der viser blækmængden, på displayet, men du kan også trykke på Menu for at se en stor graf, der viser, hvor meget blæk der er i hver patron. a Tryk på Menu. b Tryk på a eller b for at vælge Blækstyring. c Tryk på a eller b for at vælge Blækvolume. Displayet viser blækmængden. d Tryk på Stop/Exit. A Bemærk! Du kan kontrollere blækmængden fra computeren. (Se Udskrivning fra Windows eller Udskrivning og faxafsendelse fra Macintosh i softwarebrugsanvisningen). 1 18

23 Rutinemæssig vedligeholdelse Pakning og forsendelse af maskinen A VIGTIGT! Kontroller, at plastiktappene på begge sider af den grønne beskyttelsesdel (1) er klikket korrekt på plads (2). Når du transporterer maskinen, skal du bruge den originale emballage, der fulgte med maskinen. Følg anvisningerne nedenfor for at emballere maskinen rigtigt. Reklamationsretten dækker ikke skader på maskinen, som opstår under transport. VIGTIGT! Det er vigtigt at lade maskinen parkere printhovedet efter et udskriftsjob. Lyt nøje til maskinen, før du trækker stikket ud for at sikre, at al mekanisk støj er stoppet. Hvis ikke maskinen får lov til at færdiggøre denne parkeringsproces, kan det medføre udskrivningsproblemer og mulig beskadigelse af printhovedet. a Åbn låget til blækpatronerne. b Fjern alle fire blækpatroner. Tryk på udløserhåndtaget over hver patron for at frigøre den. (Se Udskiftning af blækpatronerne i appendiks A i den grundlæggende brugsanvisning). c Installer den grønne beskyttelsesdel, og luk derefter blækpatronlåget. 1 Hvis du ikke kan finde den grønne beskyttelsesdel, må du IKKE fjerne blækpatronerne før forsendelse. Det er vigtigt, at den grønne beskyttelsesdel eller blækpatronerne er på plads under forsendelse af maskinen. Forsendelse uden dem kan medføre beskadigelse af maskinen og ophævelse af reklamationsretten. d Løft op i forsiden af maskinen, og hægt den lange ende (1) af den grønne beskyttelsesdel ind i det T-formede hul under maskinen. Skub den todelte ende (2) ind oven på papirmagasinet. 2 A

24 e Træk stikket til maskinen ud af stikkontakten. f Brug begge hænder til at løfte scannerlåget vha. plastiktappene på begge sider af maskinen, indtil det lukkes sikkert fast i åben stilling. Træk derefter interfacekablet ud af maskinen, hvis det er sat i. i Pak maskinen og de trykte materialer i originalemballagen med det originale pakkemateriale som vist herunder. Pak ikke de brugte blækpatroner ned i emballagen. g Løft scannerlåget for at frigøre låsen ( ). Skub forsigtigt scannerlågsstøtten nedad ( ), og luk scannerlåget ( ) h Pak maskinen ind i posen. j Luk kassen med tape. 20

25 B Ordliste B Dette er en omfattende liste over de funktioner og betegnelser, der forekommer i Brothers brugsanvisninger. Tilgængeligheden af disse funktioner afhænger af den model, du har købt. Brugerindstillinger En udskrevet rapport, der viser maskinens aktuelle indstillinger. Display (LCD) Maskinens display, der viser interaktive meddelelser i forbindelse med programmering på skærmen. Gråskala De gråtoner, der er tilgængelige ved kopiering og scanning. Hjælpeliste En udskrift af hele den menutabel, du kan bruge til at programmere maskinen med, når du ikke har den grundlæggende brugsanvisning ved hånden. Innobella Innobella er en serie af originale forbrugsstoffer, der tilbydes af Brother. Brother anbefaler blæk og papir fra Innobella for at opnå de bedste resultater. Kontrast Indstilling til kompensation for mørke eller lyse dokumenter ved at gøre kopier af mørke dokumenter lysere og lyse dokumenter mørkere. Lysstyrke Ændring af lysstyrken gør hele billedet lysere eller mørkere. Menutilstand Programmeringstilstand til ændring af maskinens indstillinger. Midlertidige indstillinger Du kan vælge visse indstillinger til hver enkelt kopi uden at ændre standardindstillingerne. PhotoCapture Center Giver mulighed for at udskrive digitale fotografier fra dit digitalkamera med høj opløsning til udskrivning i fotokvalitet. Scan til medie Du kan scanne et dokument i sort/hvid eller farve til et hukommelseskort. Sorthvide billeder kan være i TIFF- eller PDFfilformat, og farvebilleder kan være i PDFeller JPEG-filformat. Scanning Den proces, hvor der afsendes et elektronisk billede af et papirdokument til din computer. Tæthed Ændring af tætheden gør hele billedet lysere eller mørkere. WLAN-rapport En udskrevet rapport, der viser resultatet af WLAN-forbindelsen. B 21

26 C Indeks A Apple Macintosh Se Softwarebrugsanvisningen. B Blækpatroner kontrollere blækmængde...18 C ControlCenter Se Softwarebrugsanvisningen. D Display (LCD) Dæmp timer...2 Hjælpeliste...3 Kontrast...1 Sprog...1 Dvaletilstand...1 F Fejlfinding kontrollere blækmængde...18 H Hukommelseslagring...1 K Kopi forstørre/formindske...5 indstille ny standard...7 kvalitet...4 sidelayout (N i 1, plakat)...6 tilbage til fabriksindstilling...8 tæthed...7 M N Netværk Scanning Se Softwarebrugsanvisningen. Udskrivning Se Netværksbrugsanvisning. P Pakning og forsendelse af maskinen PhotoCapture Center Beskæring Datoudskrivning DPOF-udskrivning fra PC Se Softwarebrugsanvisningen. Kant til kant Scan til medie hukommelseskort Udskriftsindstillinger Indstille ny standard Kontrast Kvalitet... 12, 13 Lysstyrke Papirtype og -størrelse Tilbage til fabriksindstilling Udskrivning alle fotos fotos indeks R Rapporter Brugerindstillinger... 3 Hjælpeliste... 3 Netværkskonfiguration... 3 sådan udskrives... 3 WLAN-rapport... 3 Reducere kopier... 5 Rengøre printerplade Macintosh Se Softwarebrugsanvisningen. 22

27 S Scanning Se Softwarebrugsanvisningen. Sende maskinen...19 Strømafbrydelse...1 U Udskrive rapporter...3 W Windows Se Softwarebrugsanvisningen. C 23

28 Besøg os på internettet Denne maskine er kun godkendt til brug i det land, hvor den er købt. Lokale Brother-afdelinger eller deres forhandlere yder kun support til maskiner, der er købt i deres eget land.

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning DCP-J140W Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde dem? Hvilken vejledning? Hvad står der i den? Hvor er den? Produktsikkerhedsguide Læs først denne brugsanvisning. Læs

Læs mere

UDVIDET BRUGSANVISNING

UDVIDET BRUGSANVISNING UDVIDET BRUGSANVISNING DCP-J515W DCP-J715W Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde det? Hvilken manual? Hvad står der i den? Hvor er den? Sikkerhed og juridiske information Hurtig installationsvejledning

Læs mere

BRUGSANVISNING DCP-145C DCP-163C DCP-165C DCP-167C DCP-185C. Version 0 DAN

BRUGSANVISNING DCP-145C DCP-163C DCP-165C DCP-167C DCP-185C. Version 0 DAN BRUGSANVISNING DCP-145C DCP-163C DCP-165C DCP-167C DCP-185C Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-145C, DCP-163C, DCP-165C,

Læs mere

BRUGSANVISNING DCP-193C DCP-195C DCP-197C DCP-373CW DCP-375CW DCP-377CW. Version 0 DAN

BRUGSANVISNING DCP-193C DCP-195C DCP-197C DCP-373CW DCP-375CW DCP-377CW. Version 0 DAN BRUGSANVISNING DCP-193C DCP-195C DCP-197C DCP-373CW DCP-375CW DCP-377CW Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-193C, DCP-195C,

Læs mere

BRUGSANVISNING DCP-770CW

BRUGSANVISNING DCP-770CW BRUGSANVISNING DCP-770CW Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-770CW Serienummer: 1 Købsdato: Købssted: 1 Serienummeret findes bag

Læs mere

Lexmark 350 Series. Brugervejledning. 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com

Lexmark 350 Series. Brugervejledning. 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com Lexmark 350 Series Brugervejledning 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com Indhold Brug af printeren...5 Ilægning af papir...5 Brug af understøttede papirtyper...5

Læs mere

UDVIDET BRUGSANVISNING

UDVIDET BRUGSANVISNING UDVIDET BRUGSANVISNING DCP-7055 DCP-7055W DCP-7057 DCP-7057W DCP-7060D DCP-7065DN DCP-7070DW Ikke alle modeller er tilgængelige i alle lande. Version B DAN Brugsanvisninger, og hvor finder jeg den? Hvilken

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING DCP-J125 DCP-J315W Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-J125 og DCP-J315W (Sæt en ring

Læs mere

BRUGSANVISNING DCP-350C DCP-353C DCP-357C DCP-560CN

BRUGSANVISNING DCP-350C DCP-353C DCP-357C DCP-560CN BRUGSANVISNING DCP-350C DCP-353C DCP-357C DCP-560CN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-350C, DCP-353C, DCP-357C og DCP-560CN (Tegn

Læs mere

UDVIDET BRUGSANVISNING

UDVIDET BRUGSANVISNING UDVIDET BRUGSANVISNING MFC-J430W Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde det? Hvilken manual? Hvad står der i den? Hvor er den? Produktsikkerhedsguide Læs først denne brugsanvisning. Læs Trykt

Læs mere

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer Start her Justering af printerkassetterne uden brug af computer Sørg for at benytte fremgangsmåden på Setup-arket for at udføre hardwareinstallationen. Fortsæt med følgende trin for at optimere udskriftens

Læs mere

BRUGSANVISNING DCP-135C DCP-150C DCP-153C DCP-157C

BRUGSANVISNING DCP-135C DCP-150C DCP-153C DCP-157C BRUGSANVISNING DCP-135C DCP-150C DCP-153C DCP-157C Hvis du har brug at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-135C, DCP-150C, DCP-153C og DCP-157C (Tegn en

Læs mere

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Introduktionsvejledning Juni 2002 www.lexmark.com Erklæring om overensstemmelse med FCC (Federal Communications Commission) Dette produkt overholder bestemmelserne for digitalt

Læs mere

BRUGSANVISNING DCP-385C DCP-383C DCP-387C DCP-585CW. Version 0 DAN

BRUGSANVISNING DCP-385C DCP-383C DCP-387C DCP-585CW. Version 0 DAN BRUGSANVISNING DCP-385C DCP-383C DCP-387C DCP-585CW Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-385C, DCP-383C, DCP-387C og

Læs mere

BRUGSANVISNING DCP-130C

BRUGSANVISNING DCP-130C BRUGSANVISNING DCP-130C Hvis du har brug for at kontakte kundeservice skal du udfylde følgende oplysninger til fremtidig brug: Modelnummer: DCP-130C Serienummer: 1 Købsdato: Købssted: 1 Serienummeret sidder

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING DCP-J55W DCP-J75W Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-J55W, DCP-J75W (Sæt en ring omkring

Læs mere

UDVIDET BRUGSANVISNING

UDVIDET BRUGSANVISNING UDVIDET BRUGSANVISNING MFC-J625DW DCP-J525W DCP-J725DW Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde det? Hvilken manual? Hvad står der i den? Hvor er den? Produktsikkerhedsguide Læs først denne

Læs mere

Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller:

Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Version A DAN Definitioner af bemærkninger

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Scanning på netværket via Web Services (Windows Vista SP2 eller højere, Windows 7 og Windows 8)

Scanning på netværket via Web Services (Windows Vista SP2 eller højere, Windows 7 og Windows 8) Scanning på netværket via Web Services (Windows Vista SP2 eller højere, Windows 7 og Windows 8) Web Services-protokollen gør det muligt for brugere af Windows Vista (SP2 eller højere), Windows 7 og Windows

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone )

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende symbol og konvention gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Edb-tekstbehandling, præsentation mm

Edb-tekstbehandling, præsentation mm Edb-tekstbehandling, præsentation mm I denne lektion skal du: - hente kopier et skærmbillede og sætte det ind i et dokument - beskære billedet, så det passer til dit dokument Der findes specielle programmer

Læs mere

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN Kort funktionsoversigt Udskrivning på specialpapir, etiketter eller transparenter med Windows 1. Klik på menuen Filer i softwareprogrammet, og klik derefter

Læs mere

Din brugermanual BROTHER DCP-120C http://da.yourpdfguides.com/dref/1224743

Din brugermanual BROTHER DCP-120C http://da.yourpdfguides.com/dref/1224743 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BRUGSANVISNING DCP-115C DCP-117C DCP-120C DCP-315CN

BRUGSANVISNING DCP-115C DCP-117C DCP-120C DCP-315CN BRUGSANVISNING DCP-115C DCP-117C DCP-120C DCP-315CN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice, skal du udfylde følgende oplysninger til fremtidig brug: Modelnummer: DCP-115C, DCP-117C, DCP-120C og

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan Version G DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikoner i hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning

Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning Januar 2007 www.lexmark.com Indhold Udskrivning...5 Introduktion...5 Udførelse af udskrivning og relaterede opgaver...8 Håndtering af udskriftsjob...15

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning DCP-80DN Version 0 DAN Brugsanvisninger, og hvor finder jeg dem? Hvilken anvisning? Hvad står der i den? Hvor er den? Produktsikkerhedsguide Hurtig installationsvejledning Grundlæggende

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN AirPrint vejledning Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. MFC-J450DW Definitioner af bemærkninger Vi bruger

Læs mere

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Betjeningspanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 5 Udløserhåndtag til lågen til påfyldning

Læs mere

AirPrint vejledning. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Version 0 DAN AirPrint vejledning Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon i hele brugsanvisningen: Bemærk! Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i en given situation, eller giver

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller.

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. DCP-J3W/J5W/J7W/J55DW/J75DW, MFC-J85DW/ J450DW/J470DW/J475DW/J650DW/J870DW/J875DW Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Appleenheder)

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Appleenheder) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Appleenheder) Indholdsfortegnelse Inden du tager din Brother-maskine i brug... Definitioner af bemærkninger... Varemærker... Indledning... Download

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING DCP-J525W DCP-J725DW Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte Brother Support Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-J525W og DCP-J725DW (sæt cirkel

Læs mere

Brother ScanViewer-vejledning til ios/os X

Brother ScanViewer-vejledning til ios/os X Brother ScanViewer-vejledning til ios/os X Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende notestil igennem hele brugsanvisningen: BEMÆRK Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i

Læs mere

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen.

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen. Oversigtsvejledning Kopiering Kopiering 1 Læg et originaldokument i den automatiske dokumentføder Bemærkninger: For at undgå et beskåret billede, skal du kontrollere, at størrelsen af originaldokumentet

Læs mere

BRUGSANVISNING DCP-110C DCP-310CN. Version B

BRUGSANVISNING DCP-110C DCP-310CN. Version B BRUGSANVISNING DCP-110C DCP-310CN Version B Hvis du har brug for at kontakte kundeservice, skal du udfylde følgende oplysninger til fremtidig brug: Modelnummer: DCP-110C og DCP-310CN (sæt en ring omkring

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning DCP-9020CDW Version 0 DAN Brugsanvisninger, og hvor finder jeg dem? Hvilken brugsanvisning? Hvad er der i den? Hvor er den? Produktsikkerhedsguide Hurtig installationsvejledning

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version B DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Grundlæggende brugsanvisning

Grundlæggende brugsanvisning Grundlæggende brugsanvisning DCP-J140W Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte Brother Support Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-J140W Serienummer: 1 Købsdato: Købssted:

Læs mere

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks.

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Sådan tilføjes en printer Ved de fleste USB-printere

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (ios)

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (ios) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (ios) Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende symbol og konvention gennem hele brugsanvisningen: Tips-ikoner

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Android )

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Android ) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Android ) Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende symbol og konvention gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Vejledning til farvekvalitet

Vejledning til farvekvalitet Side 1 af 6 Vejledning til farvekvalitet Vejledningen til farvekvalitet beskriver, hvordan printeren kan bruges til at justere og tilpasse farveoutput. Menuen Kvalitet Menupunkt Udskriftstilstand Farve

Læs mere

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Kort funktionsoversigt M575 Udskrivning af et lagret job Brug følgende fremgangsmåde til at udskrive et job, der er lagret i produkthukommelsen. 1. På startskærmbilledet

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given situation, eller

Læs mere

Grundlæggende brugsanvisning

Grundlæggende brugsanvisning Grundlæggende brugsanvisning DCP-J132W Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte Brother Support Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-J132W Serienummer: 1 Købsdato: Købssted:

Læs mere

Grundlæggende brugsanvisning

Grundlæggende brugsanvisning Grundlæggende brugsanvisning DCP-J152W Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte Brother Support Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-J152W Serienummer: 1 Købsdato: Købssted:

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version 0 DAN Definitioner for bemærkninger Vi anvender bemærkninger på følgende måde gennem hele denne brugsanvisning: Bemærkninger fortæller dig, hvordan du bør reagere

Læs mere

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. ABC DEF Menuer GHI PQRS 7 JKL TUV 8 MNO 6

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning FAX-1840C Før du kan bruge maskinen, skal du opsætte hardwaren. Husk at læse denne Hurtig installationsanvisning, som indeholder de relevante instruktioner i opsætning. Opsætning af maskinen Opsætning

Læs mere

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm Menuer 6 6 Alfanumerisk

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Lexmark X5400 Series All-In-One

Lexmark X5400 Series All-In-One Lexmark X5400 Series All-In-One Brugervejledning (Mac) 2006 www.lexmark.com Indhold Sikkerhedsoplysninger...5 Udskrivning...6 Introduktion...6 Udførelse af udskrivning og relaterede opgaver...10 Håndtering

Læs mere

AirPrint vejledning. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Version 0 DAN irprint vejledning Version 0 DN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon i hele brugsanvisningen: Bemærk! Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i en given situation, eller giver

Læs mere

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Kort funktionsoversigt M570 Brug direkte USB-udskrivning 1. Sæt USB-flashdrevet i USB-porten på produktets forside. 2. Menuen USB-flashdrev åbner. Brug piletasterne til at rulle

Læs mere

FOTO strategi Gem Udvælg Rediger Gem

FOTO strategi Gem Udvælg Rediger Gem FOTO strategi 1. Gem billederne i en mappe på skrivebordet a. Opret en mappe på skrivebordet og navngiv den evt. med årstallet. b. Kopier billederne i kameraets DCIM-mappe og sæt den ind i mappen på skrivebordet.

Læs mere

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M276

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M276 LASERJET PRO 200 COLOR MFP Kort funktionsoversigt M276 Optimering af kopikvaliteten Følgende kopikvalitetsindstillinger er tilgængelige: Autovalg: Brug denne indstilling, når kopikvaliteten ikke er vigtig.

Læs mere

Vejledning til udskriftskvalitet

Vejledning til udskriftskvalitet Side 1 af 7 Vejledning til udskriftskvalitet Mange problemer med udskriftskvaliteten kan løses ved at udskifte et forbrugsstof eller vedligeholdelseselement, der snart skal udskiftes. Kontroller, om der

Læs mere

AirPrint vejledning DCP-J562DW DCP-J785DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW MFC-J985DW

AirPrint vejledning DCP-J562DW DCP-J785DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW MFC-J985DW AirPrint vejledning DCP-J562DW DCP-J785DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW MFC-J985DW Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Varemærker Vigtig oplysning Definitioner af

Læs mere

350 Series. Introduktion

350 Series. Introduktion 350 Series Introduktion Maj 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med det rhombeformede design er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., som er registreret i USA og/eller andre lande. Alle

Læs mere

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning Udgave 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox og Xerox og figurmærket er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. BR4008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan Version I DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende typografi til bemærkninger i hele brugsanvisningen: angiver driftsmiljøet, betingelser

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller:

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller: AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller: DCP-J40DW/MFC-J440DW/J460DW/ J465DW/J530DW/J560DW/J565DW/J570DW/J590DW Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende

Læs mere

Brug af kontrolpanelet

Brug af kontrolpanelet Dette afsnit indeholder oplysninger om kontrolpanelet, ændring af printerindstillinger og forklaring på kontrolpanelets menuer. De fleste printerindstillinger kan ændres fra programmet eller printerdriveren.

Læs mere

BRUGSANVISNING DCP-4020C

BRUGSANVISNING DCP-4020C BRUGSANVISNING DCP-4020C Bemærkning om kompilering og publikation Under overvågning af Brother Industries Ltd. er denne brugsanvisning blevet kompileret og publiceret til at dække de seneste produktbeskrivelser

Læs mere

Vejledning i frigivningsindstillinger for print

Vejledning i frigivningsindstillinger for print Vejledning i frigivningsindstillinger for print INDHOLDSFORTEGNELSE OM DENNE VEJLEDNING............................................................................... 2 FUNKTIONEN FRIGIV UDSKRIFT........................................................................

Læs mere

Ilægning i standardskuffen til 250 ark

Ilægning i standardskuffen til 250 ark Oversigtsvejledning Ilægning af papir og specialmedier Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger skufferne til 250 og 550 ark, og den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om indstilling

Læs mere

BRUGSANVISNING DCP-330C DCP-540CN

BRUGSANVISNING DCP-330C DCP-540CN BRUGSANVISNING DCP-330C DCP-540CN Hvis du har brug at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-330C og DCP-540CN (Sæt ring om dit modelnummer) Serienummer: 1

Læs mere

Wi-Fi Directvejledning

Wi-Fi Directvejledning Wi-Fi Directvejledning Enkel opsætning med Wi-Fi Direct Problemløsning Tillæg Indholdsfortegnelse Sådan læses vejledningerne... 2 Anvendte symboler... 2 Ansvarsfraskrivelse... 2 1. Enkel opsætning med

Læs mere

LASERJET PRO CM1410 FARVE-MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt

LASERJET PRO CM1410 FARVE-MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt LASERJET PRO CM1410 FARVE-MFP-SERIEN Kort funktionsoversigt Udskrivning på specialpapir, etiketter eller transparenter 1. Klik på Udskriv i menuen Filer i programmet. 2. Vælg produktet, og klik derefter

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller: MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller: MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW. Version 0 DAN AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller: MFC-J650DW/J670DW/J690DW Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende bemærkningsstil i hele brugsanvisningen: Bemærkninger

Læs mere

Brother Image Viewerbrugsanvisning

Brother Image Viewerbrugsanvisning Brother Image Viewerbrugsanvisning til Android Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikoner i hele brugsanvisningen: BEMÆRK Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en

Læs mere

Brug af kontrolpanelet

Brug af kontrolpanelet Dette afsnit indeholder oplysninger om forståelse af kontrolpanelet, ændring af printerindstillinger og forklaring på kontrolpanelets menuer. 1 De fleste printerindstillinger kan ændres fra programmet

Læs mere

Start her. Kontroller kassens indhold. Indholdet kan variere. *Kan være inkluderet. Installations-cd. Grundlæggende vejledning.

Start her. Kontroller kassens indhold. Indholdet kan variere. *Kan være inkluderet. Installations-cd. Grundlæggende vejledning. Start her 1 Brugere med USB-kabel : Tilslut først USB-kablet, når du bliver bedt om det. Instruktioner omkring kabelforbundet opsætning samt trådløs installation følger efter USB-instruktionerne. 2 Kontroller

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475 Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada R Dansk MSEUL0475 L Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Kontrol af pakkens indhold papirstøtte cd-rom med printersoftwaren og referenceguide daglig brug opstilling pakke

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Wi-Fi Direct vejledning

Wi-Fi Direct vejledning Wi-Fi Direct vejledning Version A DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: MFC-J650DW/J670DW/J690DW/J695DW Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele

Læs mere

Udskriv Billeder i Picasa.

Udskriv Billeder i Picasa. Udskriv Billeder i Picasa. Picasa er et nemt program til udskrift af billeder i bestemte størrelser. Programmet advarer dig oven i købet, hvis du forsøger at udskrive et billede, hvis opløsningen ikke

Læs mere

Sådan nulstiller du dine netværks indstillinger i Windows

Sådan nulstiller du dine netværks indstillinger i Windows 2017 Sådan nulstiller du dine netværks indstillinger i Windows NewTech IT Norgesvej 17 6100 Haderslev Tlf. 79 306 153 info@newtechit.dk www.newtechit.dk 29-04-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Første

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i LEXMARK Z45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer HP DeskJet 720C Series Printer Syv enkelte trin til opstilling af din printer Tillykke med købet af HP DeskJet 720C Series printeren! Her har du indholdet af kassen. Hvis der mangler noget, bør du tage

Læs mere

Onlinemanual. Start Klik på knappen "Start".

Onlinemanual. Start Klik på knappen Start. Onlinemanual Start Klik på knappen "Start". Introduktion I denne manual beskrives printerfunktionerne i de multifunktionelle digitale e-studio6-systemer. Se betjeningsmanualen til det digitale multifunktionelle

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Betjeningspanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Multifunktionel farveprinter

Betjeningspanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel Tilgængelige apps kan variere afhængig af printerens konfiguration. Se betjeningsvejledningen for udførlige oplysninger om apps og funktioner. 5 9 8 7 6 0 5 6 7 8 9 0 Hjem går tilbage til

Læs mere

Betjeningspanel. Xerox WorkCentre 6655 Farvemultifunktionsprinter Xerox ConnectKey 2.0 Technology

Betjeningspanel. Xerox WorkCentre 6655 Farvemultifunktionsprinter Xerox ConnectKey 2.0 Technology Xerox ConnectKey.0 Technology Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm

Læs mere

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE MASKINE INFO. Automatisk dupleks dokumentfremføring 250 originaler. Blandet standardstørrelser. Enkelt side output Flere side output Betjeningspanel

Læs mere

Printer Driver. I denne vejledning beskrives konfigurationen af printerdriverne til Windows Vista. Før softwaren tages i brug

Printer Driver. I denne vejledning beskrives konfigurationen af printerdriverne til Windows Vista. Før softwaren tages i brug 3-877-668-11 (1) Printer Driver Indstillingsvejledning I denne vejledning beskrives konfigurationen af printerdriverne til Windows Vista. Før softwaren tages i brug Læs "ReadMe"-filen, før du tager printerdriveren

Læs mere

GTX-4 TEKSTILPRINTER Betjeningsvejledning til Macintosh

GTX-4 TEKSTILPRINTER Betjeningsvejledning til Macintosh GTX-4 TEKSTILPRINTER Betjeningsvejledning til Macintosh Sørg for at læse denne vejledning, inden produktet benyttes. Opbevar denne vejledning på et sikkert sted til fremtidig brug. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kopiere ved hjælp af scannerens glasplade. 1 Placer et originaldokument med forsiden nedad på scannerens glasplade i det øverste venstre hjørne.

Kopiere ved hjælp af scannerens glasplade. 1 Placer et originaldokument med forsiden nedad på scannerens glasplade i det øverste venstre hjørne. Laser MFP Hurtig reference Kopiering Lave en hurtig kopi 3 Tryk på på printerens kontrolpanel. 4 Hvis du har anbragt dokumentet på scannerens glasplade, skal du trykke på Finish the Job (Afslut job), for

Læs mere

Z54 Color Jetprinter. Onlinebrugervejledning til Mac OS 8.6 til 9.2. www.lexmark.com. Printeroversigt. Grundlæggende udskrivning.

Z54 Color Jetprinter. Onlinebrugervejledning til Mac OS 8.6 til 9.2. www.lexmark.com. Printeroversigt. Grundlæggende udskrivning. Z54 Color Jetprinter Onlinebrugervejledning til Mac OS 8.6 til 9.2 vejledning 2 Navigering Klik på kategorierne i venstre rude for at navigere rundt på siderne. Klik på den blå tekst for at følge link

Læs mere

Grundlæggende brugsanvisning

Grundlæggende brugsanvisning Grundlæggende brugsanvisning DCP-J4110DW Version A DAN Hvis du har brug for at kontakte Brother Support Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-J4110DW Serienummer: 1 Købsdato: Købssted:

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

NYT Panda Antivirus 2007 Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din PC. Afinstaller

Læs mere