Udvidet brugsanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvidet brugsanvisning"

Transkript

1 Udvidet brugsanvisning MFC-J6520DW MFC-J6720DW Version 0 DAN

2 Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde dem? Hvilken brugsanvisning? Hvad står der i den? Hvor er den? Produktsikkerhedsguide Læs først denne brugsanvisning. Læs Trykt / i kassen sikkerhedsinstruktionerne, før du konfigurerer din maskine. Se denne brugsanvisning for oplysninger om varemærker og juridiske begrænsninger. Hurtig installationsvejledning Følg instruktionerne for at konfigurere din maskine og installere driverne og softwaren til det operativsystem og den forbindelsestype, du bruger. Trykt / i kassen Grundlæggende brugsanvisning Udvidet brugsanvisning Software- og netværksbrugsanvisning Web Connect vejledning AirPrint vejledning Google Cloud Print vejledning Wi-Fi Direct vejledning Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan 1 Dette kan variere afhængigt af landet. 2 Besøg os på Gør dig bekendt med grundlæggende fax-, kopierings-, scannings- og PhotoCapture Center -funktioner samt udskiftning af forbrugsstoffer. Se tip til fejlfinding. Gør dig bekendt med avancerede funktioner: fax, kopiering, sikkerhedsfunktioner, rapportudskrivning og udførelse af rutinemæssig vedligeholdelse. Denne brugsanvisning indeholder vejledning til scanning, udskrivning, PC-Fax og andre funktioner, der kan udføres ved at forbinde Brother-maskinen med en computer. Du kan også finde nyttige oplysninger om brugen af Brother ControlCenter-hjælpeprogrammet, brug af maskinen i et netværk og hyppigt anvendte udtryk. Denne brugsanvisning indeholder nyttige oplysninger om at få adgang til internettjenester fra Brother-maskinen og at downloade billeder, udskrive data og uploade filer direkte til internettjenesterne. Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om brug af AirPrint til udskrivning fra OS X v10.7.x, 10.8.x og din iphone, ipod touch, ipad eller andre ios-enheder til din Brother-maskine uden at installere en printerdriver. Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om brug af Google Cloud Print -tjenester til udskrivning via internettet. Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om konfiguration og brug af din Brother-maskine til trådløs udskrivning direkte fra en mobil enhed, der understøtter standarden Wi-Fi Direct. Denne brugsanvisning indeholder nyttige oplysninger om udskrivning fra din mobile enhed og scanning fra din Brother-maskine til din mobile enhed, når den er tilsluttet et trådløst netværk. Trykt / i kassen 1 PDF-fil / cd-rom HTML-fil / cd-rom PDF-fil / Brother Solutions Center 2 PDF-fil / Brother Solutions Center 2 PDF-fil / Brother Solutions Center 2 PDF-fil / Brother Solutions Center 2 PDF-fil / Brother Solutions Center 2 i

3 Indholdsfortegnelse 1 Generel opsætning 1 VIGTIG NING... 1 Hukommelseslagring... 1 Automatisk sommertid... 1 Dvaletilstand... 2 Touchscreendisplay... 2 Ændring af touchscreen-sproget (afhængigt af din model)... 2 Indstilling af dæmpningstimeren for baggrundsbelysning Sikkerhedsfunktioner 4 Secure Function Lock 2.0 (sikker funktionslås 2.0)... 4 Før du begynder at bruge Secure Function Lock 2.0 (sikker funktionslås 2.0)... 4 Indstilling og ændring af administratoradgangskoden... 5 Opsætning af begrænsede brugere... 6 Secure Function Lock (sikker funktionslås) til/fra... 6 Skift af brugere... 7 Skift til tilstanden Offentlig... 7 Opkaldsbegrænsning... 8 Opkaldstastaturbegrænsning... 8 Adressebogsbegrænsning... 8 Genvejsbegrænsning... 8 LDAP-serverbegrænsning Sende en faxmeddelelse 10 Yderligere afsendelsesindstillinger Afsendelse af faxmeddelelser ved hjælp af flere indstillinger Stop faxafsendelse Kontrast Ændring af faxopløsningen Indstilling af dine ændringer som en ny standard Gendannelse af faxindstillingerne til fabriksstandard Gemme faxindstillinger som en genvej Ekstra afsendelsesfunktioner Manuel afsendelse af en faxmeddelelse Afsendelse af en fax ved slutning af samtalen Dobbelt adgang (kun sort/hvid) Rundsending (kun sort/hvid) Realtidstransmission Oversøisk funktion Forsinket faxmeddelelse (kun sort/hvid) Forsinket batchafsendelse (kun sort/hvid) Kontrol og annullering af ventende job Polling Pollingafsendelse (kun sort/hvid) ii

4 4 Modtagelse af en faxmeddelelse 22 Hukommelsesmodtagelse (kun sort/hvid) Faxvideresendelse Faxlager Udskrivning af en faxmeddelelse fra hukommelsen Slå funktioner til hukommelsesmodtagelse fra Ændring af funktioner til hukommelsesmodtagelse Fjernmodtagelse Indstilling af en fjernadgangskode Brug af din fjernadgangskode Fjernkommandoer til fax Modtagelse af faxmeddelelser Ændring af faxvideresendelsesnummer Ekstra modtagefunktioner Modtagelse ved papirmangel Udskrivning af en reduceret indgående faxmeddelelse Modtagelse af en fax ved slutningen af samtalen Polling Pollingmodtagelse Opkald til og lagring af numre 32 Telefonbetjening Ekstra opkaldsfunktioner Kombination af adressebogsnumre Andre måder at lagre numre på Lagring af adressebogsnumre fra den udgående opkaldshistorik Lagring af adressebogsnumre fra nummervisningshistorikken Opsætning af grupper til rundsending Udskrivning af rapporter 37 Faxrapporter Transmissionsbekræftelsesrapport Faxjournal (aktivitetsrapport) Rapporter Sådan udskrives en rapport iii

5 7 Kopiering 39 Kopiindstillinger Stop kopiering Forbedring af kopieringshastighed og -kvalitet Forstørrelse eller formindskelse af kopier Tage N i 1-kopier eller en plakat (Sidelayout) i-1-ID-kopi (Sidelayout) Sortering af kopier Justering af tæthed Funktion til blækbesparelse Kopi på tyndt papir Auto ret op Bogkopi Vandmærkekopi Fjernelse af baggrundsfarve sidet kopiering Indstilling af dine ændringer som en ny standard Gendannelse af alle indstillinger til fabriksstandard Lagring af kopiindstillinger som en genvej A3-kopigenveje A3-kopigenvej Udskrivning af fotos fra et hukommelseskort eller USB flashdrev 55 PhotoCapture Center -funktioner Hukommelseskort, USB flash-drev og mappestrukturer Videoudskrivning Udskriv billeder Udskriv Indeks (miniaturebilleder) Udskrivning af fotos Fotoeffekter ID-fotoudskrift Diasshow DPOF-udskrivning PhotoCapture Center -printerindstillinger Udskriftskvalitet Papirindstillinger Autojustering Justering af lysstyrke, kontrast og farve Beskæring Print til kant Datoudskrivning Indstilling af dine ændringer som en ny standard Gendannelse af alle indstillinger til fabriksstandard Scanning til et hukommelseskort eller USB flash-drev Automatisk beskæring Sådan indstilles en ny standard Sådan nulstilles til fabriksstandard Lagring af scanningsindstillinger som en genvej iv

6 9 Udskrivning af fotos fra et kamera 73 Udskrivning af fotos direkte fra et PictBridge-kamera PictBridge-krav Indstilling af dit digitalkamera Udskrivning af billeder DPOF-udskrivning Udskrivning af fotos direkte fra et digitalkamera (uden PictBridge) Udskrivning af billeder A Rutinemæssig vedligeholdelse 77 Rengøring og kontrol af maskinen Rengøring af maskinens overflade Rengøring af maskinens printerplade Rengøring af papirfremføringsrullerne Rengøring af papiroptagningsrullerne Rengøring af papiroptagningsrullerne til papirbakke #2 (MFC-J6720DW) Kontrol af blækmængden Pakning og forsendelse af maskinen B Ordliste 84 C Indeks 88 v

7 1 Generel opsætning VIGTIG NING 1 De fleste af illustrationerne i denne brugsanvisning viser MFC-J6720DW. Hukommelseslagring Dine menuindstillinger gemmes permanent og går ikke tabt i tilfælde af strømsvigt. Midlertidige indstillinger (f.eks. Oversøisk funktion) vil gå tabt. Hvis du har valgt Indst. ny std. som foretrukne indstillinger for Fax, Scan, Kopi og Foto, vil disse indstillinger ikke gå tabt. Under et strømsvigt vil maskinen også huske dato og klokkeslæt og tidsprogrammerede faxjob (som f.eks. Forsinket fax) i op til 24 timer. Automatisk sommertid Du kan indstille maskinen til automatisk at skifte til sommertid. Maskinen stiller selv uret én time frem i foråret og én time tilbage i efteråret. Sørg for, at du har indstillet den korrekte dato og det korrekte klokkeslæt i indstillingen Dato&Klokkslæt. a Tryk på (Indstil.). b Tryk på Alle indst. c Tryk på a eller b for at få vist Grundindst. d Tryk på Grundindst. e Tryk på a eller b for at få vist Dato&Klokkslæt. f Tryk på Dato&Klokkslæt. g Tryk på a eller b for at få vist Auto sommertid. h Tryk på Auto sommertid. i Tryk på Fra (eller Til). j Tryk på. 1

8 Kapitel 1 Dvaletilstand Du kan vælge, hvor længe maskinen skal være inaktiv, før den går i dvaletilstand (op til 60 minutter). Timeren genstarter, hvis der udføres betjening af maskinen. Touchscreendisplay Ændring af touchscreensproget (afhængigt af din model) a Tryk på (Indstil.). Du kan ændre touchscreen-sproget. b Tryk på Alle indst. c Tryk på a eller b for at få vist Gen. opsætning. d Tryk på Gen. opsætning. e Tryk på a eller b for at få vist Dvale. f Tryk på Dvale. g Tryk på a eller b for at få vist 1Min., 2Min, 3Min, 5Min, 10Min, 30Min eller 60Min. Tryk på den indstilling, du vil definere. h Tryk på. a Tryk på (Indstil.). b Tryk på Alle indst. c Tryk på a eller b for at få vist Grundindst. d Tryk på Grundindst. e Tryk på a eller b for at få vist Lokalt sprog. f Tryk på Lokalt sprog. g Tryk på dit sprog. h Tryk på. Indstilling af dæmpningstimeren for baggrundsbelysning Du kan indstille, hvor længe baggrundsbelysningen på touchscreendisplayet skal forblive tændt efter det sidste tastetryk. a Tryk på (Indstil.). b Tryk på Alle indst. c Tryk på a eller b for at få vist Gen. opsætning. d Tryk på Gen. opsætning. e Tryk på a eller b for at få vist LCD-indstill. f Tryk på LCD-indstill. 2

9 Generel opsætning g Tryk på Dæmp Timer. h Tryk på a eller b for at få vist 10Sek, 20Sek, 30Sek eller Fra, og tryk derefter på den ønskede indstilling. i Tryk på. 1 3

10 2 Sikkerhedsfunktioner Secure Function Lock 2.0 (sikker funktionslås 2.0) Med Secure Function Lock (sikker funktionslås) kan du begrænse offentlig adgang til bestemte maskinfunktioner: Faxafsendelse Faxmodtagelse Kopi Scanning Udskriv fra medie Scan til medie PC-udskrivning Farveudskrivning Sidebegrænsning Web Upload Web Download Denne funktion forhindrer også brugere i at ændre standardindstillingerne på maskinen ved at begrænse adgangen til menuindstillingerne. Inden du bruger sikkerhedsfunktionerne, skal du først indtaste en administratoradgangskode. Adgang til begrænsede funktioner kan aktiveres ved at oprette en bruger med begrænsede rettigheder. Begrænsede brugere skal indtaste en adgangskode for at bruge maskinen. Sørg for at gemme din adgangskode på et sikkert sted. Hvis du glemmer den, skal du kontakte Brother Support for at få hjælp. Kun administratorer kan indstille begrænsninger og foretage ændringer for hver bruger. Hvis Fax Tx er deaktiveret, kan du ikke bruge nogen af funktionerne i menuen Fax. Pollingafsendelse og Pollingmodtagelse er kun aktive, når både Fax Tx og Fax Rx er aktiveret. Du kan ikke redigere eller slette en genvej, når Secure Function Lock (sikker funktionslås) er indstillet til Til. Før du begynder at bruge Secure Function Lock 2.0 (sikker funktionslås 2.0) Du kan konfigurere indstillingerne for Secure Function Lock 2.0 (sikker funktionslås 2.0) i en webbrowser. Inden konfiguration skal du foretage nedenstående forberedelser: a Start din webbrowser. b Indtast "vmaskinens IP-adresse/" i adresselinjen i webbrowseren (hvor "maskinens IP-adresse" er Brothermaskinens IP-adresse). F.eks.: x / Maskinens IP-adresse fremgår af netværkskonfigurationslisten. (uu Software- og netværksbrugsanvisning.) 4

11 Sikkerhedsfunktioner c Indtast en adgangskode i feltet Login (Log ind). (Denne adgangskode er til at logge ind på maskinens webside, ikke administratoradgangskoden til Secure Function Lock (sikker funktionslås)). Klik på. Hvis du bruger en webbrowser til at konfigurere maskinindstillingerne første gang, skal du indstille en adgangskode. 1 Klik på Please configure the password (Konfigurer adgangskoden). 2 Indtast den adgangskode, du vil bruge (op til 32 tegn). 3 Indtast adgangskoden igen i feltet Confirm New Password (Bekræft ny adgangskode). 4 Klik på Submit (Send). Indstilling og ændring af administratoradgangskoden Du kan konfigurere disse indstillinger i en webbrowser. Se Før du begynder at bruge Secure Function Lock 2.0 (sikker funktionslås 2.0) uu side 4, hvis du vil opsætte websiden. Følg derefter anvisningerne nedenfor. Indstilling af administratoradgangskoden Den adgangskode, du indstiller i disse trin, er til administratoren. Denne adgangskode bruges til at opsætte brugere og slå Secure Function Lock (sikker funktionslås) til eller fra. (Se Opsætning af begrænsede brugere uu side 6 og Secure Function Lock (sikker funktionslås) til/fra uu side 6). a Klik på Administrator. b Klik på Secure Function Lock (Sikker funktionslås). c Indtast et firecifret tal til adgangskoden i feltet New Password (Ny adgangskode). d Indtast adgangskoden igen i feltet Retype Password (Genindtast adgangskode). e Klik på Submit (Send). Ændring af administratoradgangskoden a Klik på Administrator. b Klik på Secure Function Lock (Sikker funktionslås). c Indtast et firecifret tal for den nye adgangskode i feltet New Password (Ny adgangskode). d Indtast den nye adgangskode igen i feltet Retype Password (Genindtast adgangskode). e Klik på Submit (Send). 2 5

12 Kapitel 2 Opsætning af begrænsede brugere Du kan opsætte brugere med begrænsninger og en adgangskode. Du kan opsætte op til 10 brugere. Du kan konfigurere disse indstillinger i en webbrowser. Se Før du begynder at bruge Secure Function Lock 2.0 (sikker funktionslås 2.0) uu side 4, hvis du vil opsætte websiden. Følg derefter anvisningerne nedenfor: a Klik på Administrator. b Klik på Secure Function Lock (Sikker funktionslås). c Indtast et alfanumerisk gruppenavn eller brugernavn (op til 15 tegn) i feltet ID Number/Name (Id-nummer/navn), og indtast derefter en firecifret adgangskode i feltet PIN (PIN-kode). Du kan ikke bruge den samme adgangskode som en anden brugers adgangskode. Du kan opsætte én offentlig bruger. Offentlige brugere behøver ikke indtaste en adgangskode. Læs mere i uu Software- og netværksbrugsanvisning. Secure Function Lock (sikker funktionslås) til/fra Hvis du indtaster den forkerte adgangskode, viser touchscreen'en Forkert password. Indtast den korrekte adgangskode. Hvis du glemmer den, skal du kontakte Brother Support for at få hjælp. Secure Function Lock (sikker funktionslås) til a Tryk på (Indstil.). d Fjern markeringen for de funktioner, du vil begrænse, i feltet Function Restrictions (Funktionsbegrænsninger). Hvis du vil konfigurere det maksimale sideantal, skal du markere feltet On (Aktiveret) i Print Limits (Udskriftsbegrænsning) og derefter indtaste tallet i feltet Max. Pages (Maks. sider). Klik derefter på Submit (Send). b Tryk på Alle indst. c Tryk på a eller b for at få vist Gen. opsætning. d Tryk på Gen. opsætning. e Tryk på a eller b for at få vist Funktionslås. f Tryk på Funktionslås. g Tryk på Lås FraiTil. h Indtast den firecifrede administratoradgangskode ved at bruge tastaturet på touchscreen'en. Tryk på OK. 6

13 Sikkerhedsfunktioner Ikonet for Secure Function Lock (sikker funktionslås) vises tydeligt på skærmen Hjem. Skift til tilstanden Offentlig a Tryk på. b Tryk på Gå til Offentlig. 2 Secure Function Lock (sikker funktionslås) fra a Tryk på. b Tryk på Lås TiliFra. c Indtast den firecifrede administratoradgangskode ved at bruge tastaturet på touchscreen'en. Tryk på OK. Skift af brugere Denne indstilling giver en bruger med begrænsede rettigheder mulighed for at logge på maskinen, når Secure Function Lock (sikker funktionslås) er slået til. a Tryk på på touchscreen'en. b Tryk på Skift bruger. c Tryk på a eller b for at få vist dit brugernavn. d Tryk på dit brugernavn. e Indtast den firecifrede brugeradgangskode ved at bruge tastaturet på touchscreen'en. Tryk på OK. 7

14 Kapitel 2 Opkaldsbegrænsning Denne funktion forhindrer brugere i at sende en faxmeddelelse eller ved en fejltagelse ringe op til et forkert nummer. Maskinen kan opsættes til begrænset opkald, når du bruger opkaldstastaturet, adressebogen, genvej og LDAP-søgning. Hvis du vælger Fra, begrænser maskinen ikke opkaldsmetoden. Hvis du vælger Indtast # to gange, beder maskinen dig om at indtaste nummeret igen og starter opkaldet, når du har indtastet nummeret korrekt igen. Hvis du indtaster det forkerte nummer igen, viser touchscreen'en Prøv igen. Tryk på Luk, og indtast nummeret igen to gange. Hvis du vælger Til, begrænser maskinen alle faxafsendelser og udgående opkald for denne opkaldsmetode. Indstillingen Indtast # to gange fungerer ikke, hvis du løfter røret på en ekstern telefon, før du indtaster nummeret. Du bliver ikke bedt om at indtaste nummeret igen. Hvis du vælger Til eller Indtast # to gange, kan du ikke bruge rundsendelsesfunktionen. Opkaldstastaturbegrænsning a Tryk på (Indstil.). b Tryk på Alle indst. c Tryk på a eller b for at få vist Fax. d Tryk på Fax. e Tryk på a eller b for at få vist Opkaldsbegrænsning. f Tryk på Opkaldsbegrænsning. g Tryk på a eller b for at få vist Opkaldstastatur. h Tryk på Opkaldstastatur. i Tryk på Indtast # to gange, Til eller Fra. j Tryk på. Adressebogsbegrænsning a Tryk på (Indstil.). b Tryk på Alle indst. c Tryk på a eller b for at få vist Fax. d Tryk på Fax. e Tryk på a eller b for at få vist Opkaldsbegrænsning. f Tryk på Opkaldsbegrænsning. g Tryk på a eller b for at få vist Adressebog. h Tryk på Adressebog. i Tryk på Indtast # to gange, Til eller Fra. j Tryk på. Hvis du kombinerer numrene i adressebogen ved opkald, genkendes adressen som input fra opkaldstastaturet, og den begrænses ikke. Genvejsbegrænsning a Tryk på (Indstil.). b Tryk på Alle indst. 8

15 Sikkerhedsfunktioner c Tryk på a eller b for at få vist Fax. d Tryk på Fax. e Tryk på a eller b for at få vist Opkaldsbegrænsning. f Tryk på Opkaldsbegrænsning. g Tryk på a eller b for at få vist Genveje. h Tryk på Genveje. i Tryk på Indtast # to gange, Til eller Fra. 2 j Tryk på. LDAP-serverbegrænsning a Tryk på (Indstil.). b Tryk på Alle indst. c Tryk på a eller b for at få vist Fax. d Tryk på Fax. e Tryk på a eller b for at få vist Opkaldsbegrænsning. f Tryk på Opkaldsbegrænsning. g Tryk på a eller b for at få vist LDAP-server. h Tryk på LDAP-server. i Tryk på Indtast # to gange, Til eller Fra. j Tryk på. 9

16 3 Sende en faxmeddelelse Yderligere afsendelsesindstillinger Afsendelse af faxmeddelelser ved hjælp af flere indstillinger Når du sender en faxmeddelelse, kan du vælge en kombination af indstillinger som f.eks. Faxopløsning, Kontrast, Glasscannest -ørrelse og Realtid AFS. Du kan også vælge: Opkalds.hist, Adressebog, Rundsending, Eksempel, Farveindstilling, Forsinket fax, Batch afs, Polling Afs., Polling Modt., Oversøisk funktion, Indst. ny std. og Fabrik.nulst. Nogle af indstillingerne er kun tilgængelige ved afsendelse af faxmeddelelser i sort/hvid. a Læg dokumentet i. b Gør et af følgende: Tryk på (Fax), når Eksempelfax er indstillet til Fra. Tryk på (Fax) og derefter på (Fax afsend.), når Eksempelfax er indstillet til Til. Touchscreen'en viser: d Tryk på a eller b for at få vist den indstilling, du vil ændre. Når indstillingen vises, skal du trykke på den. e Tryk på den indstilling, du vil definere. f Gå tilbage til trin d for at ændre yderligere indstillinger. g Tryk på OK, når du er færdig med at ændre indstillinger. h Indtast faxnummeret. i Tryk på Fax start. De fleste indstillinger er midlertidige, og maskinen vender tilbage til standardindstillingerne, når du har sendt en faxmeddelelse. Du kan gemme nogle af de indstillinger, du bruger mest, ved at gøre dem til standardindstillinger. Disse indstillinger bevares, indtil du ændrer dem igen. (Se Indstilling af dine ændringer som en ny standard uu side 12). Du kan også gemme nogle af de indstillinger, du bruger mest, ved at indstille dem som en genvej. (Se Gemme faxindstillinger som en genvej uu side 13). Stop faxafsendelse Tryk på for at stoppe faxafsendelsen. Kontrast c Tryk på Indstill. Hvis dokumentet er meget lyst eller meget mørkt, ønsker du måske at ændre kontrasten. Fabriksindstillingen Auto kan anvendes til de fleste dokumenter. Auto vælger en egnet kontrast for dokumentet. 10

17 Sende en faxmeddelelse Vælg Lys, når du sender et lyst dokument. Vælg Mørk, når du sender et mørkt dokument. a Læg dokumentet i. b Gør et af følgende: Tryk på (Fax), når Eksempelfax er indstillet til Fra. Tryk på (Fax) og derefter på (Fax afsend.), når Eksempelfax er indstillet til Til. c Tryk på Indstill. d Tryk på a eller b for at få vist Kontrast. e Tryk på Kontrast. f Tryk på Auto, Lys eller Mørk. g Tryk på OK. h Indtast faxnummeret. i Tryk på Fax start. Selvom du vælger Lys eller Mørk, sender maskinen faxmeddelelsen ved hjælp af indstillingen Auto i de følgende situationer: Når du sender en farvefaxmeddelelse. Når du vælger Foto som faxopløsning. Tryk på (Fax), når Eksempelfax er indstillet til Fra. Tryk på (Fax) og derefter på (Fax afsend.), når Eksempelfax er indstillet til Til. c Tryk på Indstill. d Tryk på a eller b for at få vist Faxopløsning. e Tryk på Faxopløsning. f Tryk på a eller b for at få vist Standard, Fin, S.Fin eller Foto, og tryk på den ønskede indstilling. g Tryk på OK. h Indtast faxnummeret. i Tryk på Fax start. 3 Ændring af faxopløsningen Du kan forbedre kvaliteten i en faxmeddelelse ved at ændre faxopløsningen. a Læg dokumentet i. b Gør et af følgende: 11

18 Kapitel 3 Du kan vælge fire forskellige opløsningsindstillinger for faxmeddelelser i sort/hvid og to i farve. Sort/hvid Standard Fin S.Fin Foto Egnet til de fleste maskinskrevne dokumenter. God til lille skrift og sendes lidt langsommere end Standard-opløsningen. God til lille skrift eller stregtegning og sendes lidt langsommere end Fin -opløsningen. Bruges, når dokumentet har varierede gråtoner, eller hvis det er et fotografi. Foto har den langsomste transmission. Indstilling af dine ændringer som en ny standard Du kan gemme indstillingerne for de faxindstillinger, du bruger mest, ved at indstille dem som standardindstillinger, som f.eks. Faxopløsning, Kontrast, Glasscannest -ørrelse, Eksempel, Realtid AFS og Farveindstilling. Disse indstillinger bevares, indtil du ændrer dem igen. a Gør et af følgende: Tryk på (Fax), når Eksempelfax er indstillet til Fra. Tryk på (Fax) og derefter på (Fax afsend.), når Eksempelfax er indstillet til Til. Farve Standard Fin Egnet til de fleste maskinskrevne dokumenter. Bruges, når dokumentet er et fotografi. Transmissionstiden er langsommere end ved Standard-opløsningen. Hvis du vælger S.Fin eller Foto og derefter sender en farvefaxmeddelelse (vælger Farve i Farveindstilling), sender maskinen faxmeddelelsen ved hjælp af indstillingen Fin. b Tryk på Indstill. c Tryk på a eller b for at vælge det menupunkt, du vil ændre. Tryk på din nye indstilling. Gentag dette trin for hver indstilling, du vil ændre. d Tryk på a eller b for at få vist Indst. ny std., når du har ændret den sidste indstilling til det ønskede. e Tryk på Indst. ny std. f Touchscreen'en beder dig om at bekræfte ændringen til de nye standardindstillinger. Tryk på Ja for at bekræfte. g Tryk på. 12

19 Sende en faxmeddelelse Gendannelse af faxindstillingerne til fabriksstandard Du kan gendanne fabriksstandarden for alle faxindstillinger, du har ændret. Disse indstillinger bevares, indtil du ændrer dem igen. a Gør et af følgende: Tryk på (Fax), når Eksempelfax er indstillet til Fra. Tryk på (Fax) og derefter på (Fax afsend.), når Eksempelfax er indstillet til Til. b Tryk på Indstill. c Tryk på a eller b for at få vist Fabrik.nulst. d Tryk på Fabrik.nulst. e Touchscreen'en beder dig om at bekræfte, at du vil skifte tilbage til fabriksstandarden. Tryk på Ja for at bekræfte. f Tryk på. Gemme faxindstillinger som en genvej Du kan gemme alle de nye faxindstillinger, du bruger hyppigt, ved at gemme dem som en genvej. a Gør et af følgende: Tryk på (Fax), når Eksempelfax er indstillet til Fra. Tryk på (Fax) og derefter på (Fax afsend.), når Eksempelfax er indstillet til Til. b Indtast faxnummeret. Hvis genvejen skal bruges til rundsending, skal du trykke på Indstill. og vælge Rundsending i trin d, før du indtaster faxnummeret i trin b. (Se Rundsending (kun sort/hvid) uu side 15). c Tryk på Indstill. d Tryk på a eller b for at få vist Faxopløsning, Kontrast, Glasscannest -ørrelse, Eksempel, Farveindstilling, Realtid AFS eller Oversøisk funktion, og tryk derefter på den indstilling, du vil ændre. Tryk derefter på den nye indstilling, du vil indstille. Gentag dette trin for hver indstilling, du vil ændre. e Tryk på OK, når du er færdig med at vælge de nye indstillinger. f Tryk på Gem som genvej. g Bekræft den viste liste over indstillinger, du har valgt som genvej, og tryk derefter på OK. h Indtast et navn til genvejen ved hjælp af tastaturet på touchscreen'en. (Hjælp til indtastning af bogstaver uu Grundlæggende brugsanvisning: Indtastning af tekst). Tryk på OK. 3 13

20 Kapitel 3 i Tryk på OK for at gemme din genvej. Ekstra afsendelsesfunktioner Manuel afsendelse af en faxmeddelelse Med manuel transmission er det muligt at høre opkalds-, ringe- og faxmodtagelsestonerne under afsendelse af en faxmeddelelse. Brug ADF'en til afsendelse af faxmeddelelser med flere sider. a Læg dokumentet i. b Hvis du vil lytte efter en opkaldstone, skal du løfte røret på den eksterne telefon. c Indtast faxnummeret på den eksterne telefon. d Tryk på Fax start, når du hører faxtonerne. Hvis du bruger scannerglaspladen, skal du trykke på Send på touchscreen'en for at sende faxmeddelelsen. e Læg røret på den eksterne telefon på. 14

21 Sende en faxmeddelelse Afsendelse af en fax ved slutning af samtalen Ved slutningen af samtalen kan du sende en faxmeddelelse til den anden part, før I begge lægger på. a Anmod den anden part om at vente på faxtonerne (bip) og derefter trykke på Start- eller Send-tasten, før vedkommende lægger røret på. b Læg dokumentet i. c Tryk på Fax start. Hvis du bruger scannerglaspladen, skal du trykke på Send for at sende faxmeddelelsen. d Læg røret på den eksterne telefon på. Dobbelt adgang (kun sort/hvid) Du kan kalde op til et nummer og begynde at scanne faxmeddelelsen ind i hukommelsen også selvom maskinen sender fra hukommelsen, modtager faxmeddelelser eller udskriver pc-data. Touchscreen'en viser det nye jobnummer. Det antal sider, du kan scanne ind i hukommelsen, vil variere afhængigt af de data, der er på siderne. Hvis meddelelsen Hukommelse fuld vises, skal du trykke på eller Afslut for at annullere eller på Send nu for at sende de sider, som allerede er scannet. Rundsending (kun sort/hvid) Rundsending indebærer, at samme faxmeddelelse automatisk sendes til mere end ét faxnummer. Du kan medtage grupper, adressebogsnumre og op til 50 manuelt opkaldte numre i samme rundsending. Når rundsendingen er afsluttet, udskrives en rundsendingsrapport. Før du begynder rundsendingen Adressebogsnumre skal også gemmes i maskinens hukommelse, før de kan anvendes til en rundsending. (uu Grundlæggende brugsanvisning: Lagring af adressebogsnumre). Gruppenumre skal også gemmes i maskinens hukommelse, før de kan anvendes til en rundsending. Gruppenumre omfatter mange gemte adressebogsnumre for nemmere opkald. (Se Opsætning af grupper til rundsending uu side 34). Rundsending af en fax a Læg dokumentet i. b Gør et af følgende: Tryk på (Fax), når Eksempelfax er indstillet til Fra. Tryk på (Fax) og derefter på (Fax afsend.), når Eksempelfax er indstillet til Til. c Tryk på Indstill. d Tryk på a eller b for at få vist Rundsending. e Tryk på Rundsending. f Tryk på Tilføj nummer. 3 15

22 Kapitel 3 g Du kan tilføje numre til rundsendingen på følgende måder: Tryk på Tilføj nummer, og angiv et nummer ved hjælp af tastaturet på touchscreen'en. Tryk på OK. Hvis du har downloadet Internet Fax: Hvis du vil rundsende ved hjælp af en -adresse, skal du trykke på, indtaste -adressen og trykke på OK. (Hjælp til indtastning af bogstaver uu Grundlæggende brugsanvisning: Indtastning af tekst). Tryk på Tilføj fra adressebog. Tryk på a eller b for at få vist det nummer, du vil føje til rundsendingen. Tryk på afkrydsningsfelterne for de numre, du vil føje til rundsendingen. Tryk på OK, når du har markeret de numre, du ønsker. Tryk på Søg i adressebog. Indtast det første bogstav i navnet, og tryk på OK. Tryk på navnet, og tryk derefter på det nummer, du vil føje til rundsendingen. h Når du har indtastet alle faxnumre ved at gentage trin f og g, skal du trykke på OK. i Tryk på Fax start. Rundsending er ikke tilgængelig, når du vælger Farve i Farveindstilling. Afsendelse af en faxmeddelelse fra ADF'en Afsendelse af en faxmeddelelse fra scannerglaspladen Når touchscreen'en spørger Næste side?, skal du gøre et af følgende: For at sende en enkelt side skal du trykke på Nej. Maskinen begynder at sende dokumentet. For at sende mere end en side skal du trykke på Ja og placere den næste side på scannerglaspladen. Tryk på OK. Maskinen begynder at scanne siden. (Gentag dette trin for hver side). Når alle siderne er blevet scannet, skal du trykke på Nej for at starte. Hvis du ikke har brugt nogen af numrene til grupper, kan du "rundsende" faxmeddelelser til helt op til 250 forskellige numre. Maskinens ledige hukommelse varierer afhængigt af de jobtyper, der er i hukommelsen, og det antal numre, du rundsender til. Hvis du udsender til det maksimale antal tilgængelige numre, kan du ikke bruge dobbelt adgang og forsinket fax. Hvis meddelelsen Hukommelse fuld vises, skal du trykke på eller Afslut for at annullere eller på Send nu for at sende de sider, som allerede er scannet. Annullering af en rundsending, der er i gang a Tryk på. b Gør et af følgende: Maskinen begynder at scanne dokumentet. 16

23 Sende en faxmeddelelse Tryk på Hele rundsend. for at annullere hele rundsendingen. Gå til trin c. Tryk på det navn eller nummer, der ringes op til, på touchscreen'en for at annullere det aktuelle job. Gå til trin d. Tryk på for at afslutte uden at annullere. c Når du bliver spurgt på touchscreen'en, om du vil annullere hele rundsendingen, skal du gøre et af følgende: Tryk på Ja for at bekræfte. Tryk på Nej for at afslutte uden at annullere. d Gør et af følgende: Tryk på Ja for at annullere det aktuelle job. Tryk på Nej for at afslutte uden at annullere. Realtidstransmission Når du sender en faxmeddelelse, scanner maskinen dokumenterne ind i hukommelsen, før den sender dem. Derefter starter maskinen opkald og afsendelse, så snart telefonlinjen er ledig. Det kan være, at du vil sende et vigtigt dokument med det samme uden at vente på, at maskinen scanner det til hukommelsen. Dette kan gøres, ved at aktivere Realtid AFS. a Læg dokumentet i. b Gør et af følgende: Tryk på (Fax), når Eksempelfax er indstillet til Fra. Tryk på (Fax) og derefter på (Fax afsend.), når Eksempelfax er indstillet til Til. c Tryk på Indstill. d Tryk på a eller b for at få vist Realtid AFS. e Tryk på Realtid AFS. f Tryk på Til (eller Fra). g Tryk på OK. h Indtast faxnummeret. i Tryk på Fax start. Hvis du sender en farvefaxmeddelelse, eller hvis hukommelsen er fuld, og du sender en faxmeddelelse i sort-hvid fra ADF'en, vil maskinen sende dokumentet i realtid (selv hvis Realtid AFS er indstillet til Fra). I realtidstransmission virker den automatiske genopkaldsfunktion ikke, hvis du bruger scannerglaspladen. Oversøisk funktion Hvis du har problemer med at sende en faxmeddelelse til en oversøisk destination på grund af mulig interferens på telefonlinjen, anbefaler vi, at du slår Oversøisk funktion til. Når du har sendt en faxmeddelelse ved hjælp af denne funktion, vil den automatisk slukke af sig selv. a Læg dokumentet i. b Gør et af følgende: 3 17

24 Kapitel 3 Tryk på (Fax), når Eksempelfax er indstillet til Fra. Tryk på (Fax) og derefter på (Fax afsend.), når Eksempelfax er indstillet til Til. c Tryk på Indstill. d Tryk på a eller b for at få vist Oversøisk funktion. e Tryk på Oversøisk funktion. f Tryk på Til (eller Fra). g Tryk på OK. h Indtast faxnummeret. i Tryk på Fax start. Forsinket faxmeddelelse (kun sort/hvid) Du kan gemme op til 50 faxmeddelelser i hukommelsen til senere afsendelse inden for 24 timer. Disse faxmeddelelser sendes på det tidspunkt på dagen, du indtastede i trin i. a Læg dokumentet i. b Gør et af følgende: Tryk på (Fax), når Eksempelfax er indstillet til Fra. Tryk på (Fax) og derefter på (Fax afsend.), når Eksempelfax er indstillet til Til. f Tryk på Forsinket fax. g Tryk på Til (eller Fra). h Tryk på Indstil tid. i Tryk på tastaturet på touchscreen'en for at indtaste det klokkeslæt (i 24-timersformat), hvor faxmeddelelsen skal sendes. (Indtast f.eks. 19:45 for 7:45 PM). Tryk på OK. Det antal sider, du kan scanne ind i hukommelsen, afhænger af mængden af data, der er på siderne. j Tryk på OK. k Indtast faxnummeret. l Tryk på Fax start. Forsinket fax er ikke tilgængelig, når du vælger Farve i Farveindstilling. Forsinket batchafsendelse (kun sort/hvid) Før du sender forsinkede faxmeddelelser, vil din maskine forsøge at spare tid ved at sortere alle faxmeddelelserne i hukommelsen efter modtager og planlagt tid. Alle forsinkede faxmeddelelser, som er til det samme faxnummer på det samme tidspunkt, sendes som én transmission for at spare transmissionstid. a Gør et af følgende: c Tryk på Indstill. d Tryk på a eller b for at få vist Forsinket fax. e Tryk på Forsinket fax. 18

25 Sende en faxmeddelelse Tryk på (Fax), når Eksempelfax er indstillet til Fra. Tryk på (Fax) og derefter på (Fax afsend.), når Eksempelfax er indstillet til Til. b Tryk på Indstill. c Tryk på a eller b for at få vist Batch afs. d Tryk på Batch afs. e Tryk på Til (eller Fra). f Tryk på. Kontrol og annullering af ventende job Du kan annullere ved at trykke på Ja. Hvis du vil annullere et andet job, skal du gå til trin g. Tryk på Nej for at afslutte uden at annullere. i Når du er færdig, skal du trykke på. 3 Du kan kontrollere, hvilke job der fortsat venter i hukommelsen på at blive sendt, eller annullere et job. (Hvis der ikke er noget job, viser Touchscreen'en Ingen jobkø). a Tryk på (Indstil.). b Tryk på Alle indst. c Tryk på a eller b for at få vist Fax. d Tryk på Fax. e Tryk på a eller b for at få vist Mgl.jobs. f Tryk på Mgl.jobs. Alle ventende job vises på touchscreen'en. g Tryk på a eller b for at rulle gennem jobbene, og tryk på det job, du vil annullere. Tryk på OK. h Gør et af følgende: 19

26 Kapitel 3 Polling Med polling kan du indstille din maskine, så andre personer kan modtage faxmeddelelser fra dig, men de betaler for opkaldet. Det giver dig også mulighed for at kalde op til en anden persons faxmaskine og modtage en faxmeddelelse fra den, så du betaler for opkaldet. Pollingfunktionen skal indstilles på begge maskiner for, at dette fungerer. Polling understøttes ikke af alle maskiner. Pollingafsendelse (kun sort/ hvid) Med pollingafsendelse kan du indstille maskinen til at vente med et dokument, så en anden faxmaskine kan kalde op og hente det. Dokumentet gemmes og kan hentes af enhver anden faxmaskine, indtil du sletter faxmeddelelsen i hukommelsen. (Se Kontrol og annullering af ventende job uu side 19). Opsætning af pollingafsendelse a Læg dokumentet i. b Gør et af følgende: Tryk på (Fax), når Eksempelfax er indstillet til Fra. Tryk på (Fax) og derefter på (Fax afsend.), når Eksempelfax er indstillet til Til. c Tryk på Indstill. d Tryk på a eller b for at få vist Polling Afs. e Tryk på Polling Afs. f Tryk på Standard. g Tryk på Fax start. h Hvis du bruger scannerglaspladen, beder touchscreen'en dig om at vælge en af følgende muligheder: Tryk på Ja for at scanne en side mere. Gå til trin i. Tryk på Nej for at gemme dokumentet i hukommelsen. Andre faxmaskiner kan nu ringe til din maskine og hente dokumentet. i Anbring den næste side på scannerglaspladen, og tryk på OK. Gentag trin h og i for hver ekstra side. Dokumentet gemmes i hukommelsen og vil blive sendt, når det polles. Opsætning af sikker pollingafsendelse Med sikker polling kan du begrænse, hvem der kan få de dokumenter, du har indstillet til polling. Sikker polling fungerer kun med Brotherfaxmaskiner. Hvis en anden person vil hente en faxmeddelelse fra din maskine, er denne nødt til at indtaste sikkerhedskoden. a Læg dokumentet i. b Gør et af følgende: Tryk på (Fax), når Eksempelfax er indstillet til Fra. Tryk på (Fax) og derefter på (Fax afsend.), når Eksempelfax er indstillet til Til. c Tryk på Indstill. d Tryk på a eller b for at få vist Polling Afs. e Tryk på Polling Afs. f Tryk på Sikker. 20

27 Sende en faxmeddelelse g Indtast et firecifret nummer. Tryk på OK. h Tryk på Fax start. i Hvis du bruger scannerglaspladen, beder touchscreen'en dig om at vælge en af følgende muligheder: Tryk på Ja for at scanne en side mere. Gå til trin j. Tryk på Nej for at gemme dokumentet i hukommelsen. Andre faxmaskiner kan nu ringe til din maskine og hente dokumentet. 3 j Anbring den næste side på scannerglaspladen, og tryk på OK. k Gentag trin i og j for hver ekstra side. Dokumentet gemmes i hukommelsen og vil blive sendt, når det polles. 21

28 4 Modtagelse af en faxmeddelelse Hukommelsesmodtagelse (kun sort/hvid) Med Hukommelsesmodtagelse kan du modtage faxmeddelelser, når du er væk fra maskinen. Du kan kun bruge én hukommelsesmodtagefunktion ad gangen: Faxvideresendelse Faxlager PC-Fax-modtagelse Fra Du kan til enhver tid ændre valget. Hvis modtagne faxmeddelelser fortsat befinder sig i maskinens hukommelse, når du ændrer funktionen til Hukommelsesmodtagelse, vises en meddelelse på touchscreen'en. (Se Ændring af funktioner til hukommelsesmodtagelse uu side 24). Faxvideresendelse Når du vælger Send fax, gemmer maskinen de modtagne faxmeddelelser i hukommelsen. Maskinen vil derefter kalde det faxnummer op, du har programmeret, og videresende faxmeddelelsen. a Tryk på (Indstil.). b Tryk på Alle indst. c Tryk på a eller b for at få vist Fax. d Tryk på Fax. e Tryk på a eller b for at få vist Modtageindst. f Tryk på Modtageindst. g Tryk på a eller b for at få vist Huk.modtagelse. h Tryk på Huk.modtagelse. i Tryk på a eller b for at få vist Send fax. j Tryk på Send fax. k Indtast nummeret til videresendelse (op til 20 cifre) vha. tastaturet på touchscreen'en. Tryk på OK. l Hvis Eksempelfax er indstillet til Fra, skal du trykke på Backup udsk.: Til eller Backup udsk.: Fra. VIGTIGT! Hvis du vælger Backup udsk.: Til, udskriver maskinen også faxmeddelelsen på din maskine, så du har en kopi. Dette er en sikkerhedsfunktion i tilfælde af strømsvigt, inden faxmeddelelsen videresendes, eller hvis der er et problem med den modtagende maskine. Når du modtager en farvefaxmeddelelse, udskriver din maskine faxmeddelelsen i farve på din maskine, men videresender ikke faxmeddelelsen til det faxvideresendelsesnummer, du har programmeret. m Tryk på. Faxlager Hvis du vælger Faxlager, gemmer maskinen de modtagne faxmeddelelser i hukommelsen. Du vil kunne hente faxmeddelelser fra andre destinationer ved hjælp af fjernmodtagelseskommandoerne. Hvis du har slået Faxlager til, udskriver maskinen en backup-kopi. a Tryk på (Indstil.). 22

29 Modtagelse af en faxmeddelelse b Tryk på Alle indst. c Tryk på a eller b for at få vist Fax. d Tryk på Fax. e Tryk på a eller b for at få vist Modtageindst. f Tryk på Modtageindst. g Tryk på a eller b for at få vist Huk.modtagelse. h Tryk på Huk.modtagelse. i Tryk på a eller b for at få vist Fax lager. j Tryk på Fax lager. k Tryk på. Farvefaxmeddelelser kan ikke gemmes i hukommelsen. Når du modtager en farvefaxmeddelelse, udskriver din maskine farvefaxmeddelelsen på din maskine. Udskrivning af en faxmeddelelse fra hukommelsen Hvis du har valgt Faxlager, kan du fortsat udskrive en faxmeddelelse fra hukommelsen, når du er ved maskinen. a Tryk på (Indstil.). b Tryk på Alle indst. c Tryk på a eller b for at få vist Fax. d Tryk på Fax. e Tryk på a eller b for at få vist Print dokument. f Tryk på Print dokument. g Tryk på OK. h Tryk på. (Når Faxvisning er indstillet til Fra). Du kan også udskrive en faxmeddelelse fra hukommelsen ved at trykke på Print på touchscreen'en. Når du udskriver en faxmeddelelse fra hukommelsen, slettes faxdataene på din maskine. Slå funktioner til hukommelsesmodtagelse fra a Tryk på (Indstil.). b Tryk på Alle indst. c Tryk på a eller b for at få vist Fax. d Tryk på Fax. e Tryk på a eller b for at få vist Modtageindst. f Tryk på Modtageindst. g Tryk på a eller b for at få vist Huk.modtagelse. h Tryk på Huk.modtagelse. i Tryk på Fra. j Tryk på. Touchscreen'en viser flere indstillinger, hvis der fortsat er modtagne faxmeddelelser i maskinens hukommelse. (Se Ændring af funktioner til hukommelsesmodtagelse uu side 24). 4 23

30 Kapitel 4 Ændring af funktioner til hukommelsesmodtagelse Hvis der er modtagne faxmeddelelser tilbage i maskinens hukommelse, når du ændrer funktionerne til hukommelsesmodtagelse, vil touchscreen'en stille dig ét af følgende spørgsmål: Hvis alle de modtagne faxmeddelelser allerede er blevet udskrevet Slet alle dokumenter? Hvis du trykker på Ja, slettes faxmeddelelser i hukommelsen, før indstillingen ændres. Hvis du trykker på Nej, vil faxmeddelelserne i hukommelsen ikke blive slettet, og indstillingen vil være uændret. Hvis du trykker på Ja, bliver faxmeddelelser i hukommelsen sendt til din pc, inden indstillingen ændres. Du vil blive spurgt, om du ønsker sikkerhedsudskrivning. (uu Grundlæggende brugsanvisning: PC-Fax-modtagelse (Windows )). Hvis du trykker på Nej, vil faxmeddelelser i hukommelsen ikke blive slettet eller overført til din pc, og indstillingen vil være uændret. Hvis der er ikke-udskrevne faxmeddelelser i hukommelsen Udskriv alle faxmeddelelser? Hvis du trykker på Ja, udskrives faxmeddelelser i hukommelsen, før indstillingen ændres. Hvis der allerede er udskrevet en sikkerhedskopi, udskrives den ikke igen. Hvis du trykker på Nej, vil faxmeddelelserne i hukommelsen ikke blive udskrevet, og indstillingen vil være uændret. Hvis der er modtagne faxmeddelelser tilbage i maskinens hukommelse, når du skifter til PC fax modtag fra en anden indstilling [Send fax eller Fax lager], skal du trykke på <USB> eller navnet på pc'en, hvis maskinen er tilsluttet et netværk. Tryk på OK. Touchscreen'en stiller dig følgende spørgsmål: Send fax til PC? 24

31 Modtagelse af en faxmeddelelse Fjernmodtagelse Du kan kalde op til maskinen fra enhver telefon eller faxmaskine med trykknapsystem og derefter bruge fjernadgangskoden og fjernkommandoerne til at hente faxmeddelelser. Indstilling af en fjernadgangskode Med fjernadgangskoden kan du opnå adgang til fjernmodtagefunktionerne, når du er væk fra maskinen. Før du kan bruge fjernadgangsog modtagefunktionerne, skal du have opsat din egen kode. Fabriksstandardkoden er en inaktiv kode (--- ). a Tryk på (Indstil.). b Tryk på Alle indst. c Tryk på a eller b for at få vist Fax. d Tryk på Fax. e Tryk på a eller b for at få vist Fjernkontrol. f Tryk på Fjernkontrol. g Indtast en trecifret kode med tallene 0 til 9, l eller # ved brug af tastaturet på touchscreen'en. Tryk på OK. (Forudindstillingen "l" kan ikke ændres). Brug ikke den samme kode som fjernaktiveringskoden (l 5 1) eller fjerndeaktiveringskoden (# 5 1). (uu Grundlæggende brugsanvisning: Betjening fra eksterne telefoner og ekstratelefoner). h Tryk på. Du kan ændre din kode når som helst ved at indtaste en ny. Hvis du vil deaktivere din kode, skal du trykke på i trin g og holde den nede for at gendanne den inaktive indstilling (---l) og derefter trykke på OK. Brug af din fjernadgangskode a Kald op til dit faxnummer fra en telefon eller en anden faxmaskine med trykknaptonesystem. b Når maskinen svarer, skal du straks indtaste din fjernadgangskode (3 cifre efterfulgt af ). c Maskinen signalerer, om den har modtaget meddelelser: 1 langt bip Faxmeddelelser Ingen bip Ingen faxmeddelelser d Når maskinen giver to korte bip, skal du indtaste en kommando. Maskinen lægger på, hvis du ikke indtaster en kommando, inden der er gået 30 sekunder. Maskinen bipper tre gange, hvis du indtaster en ugyldig kommando. e Tryk på 9 0 for at stoppe fjernadgang, når du er færdig. f Læg røret på. Hvis maskinen er indstillet til funktionen Manuel, og du vil bruge fjernmodtagefunktionerne, skal du vente i ca. 100 sekunder, efter den er begyndt at ringe, og derefter indtaste fjernadgangskoden inden for 30 sekunder. Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig i alle lande eller understøttes muligvis ikke af de lokale telefonselskaber. 4 25

32 Kapitel 4 Fjernkommandoer til fax Følg kommandoerne i tabellen for at få adgang til funktioner, når du er væk fra maskinen. Når du kalder op til maskinen og indtaster fjernadgangskoden (3 cifre efterfulgt af ), giver systemet to korte bip, hvorefter du skal indtaste en fjernkommando. Fjernkommandoer Funktionsoplysninger 95 Ret indstillingerne til faxvideresendelse eller faxlager 1 Fra Du kan vælge Fra, når du har hentet eller slettet alle meddelelserne. 2 Faxvideresendelse Et langt bip betyder, at ændringen er accepteret. Hvis du 4 Faxvideresendelsesnummer hører tre korte bip, blev ændringen ikke accepteret, fordi noget ikke er indstillet (f.eks. er et 6 Faxlager faxvideresendelsesnummer ikke blevet registreret). Du kan registrere dit faxvideresendelsesnummer ved at indtaste 4. (Se Ændring af faxvideresendelsesnummer uu side 27). Når du har registreret nummeret, vil faxvideresendelsen fungere. 96 Hente en faxmeddelelse 2 Hente alle faxmeddelelser Indtast nummeret på den eksterne faxmaskine, der skal modtage den eller de gemte faxmeddelelser. (Se Modtagelse af faxmeddelelser uu side 27). 3 Slette faxmeddelelser fra hukommelsen 97 Kontroller modtagestatus Hvis du hører et langt bip, er der blevet slettet faxmeddelelser fra hukommelsen. 1 Fax Du kan kontrollere, om din maskine har modtaget faxmeddelelser. Hvis den har, hører du ét langt bip. Hvis den ikke har, hører du tre korte bip. 98 Ret modtagefunktion 1 Ekstern TAD Hvis du hører ét langt bip, er ændringen accepteret. 2 Fax/Tlf 3 Kun Fax 90 Afslut Ved at trykke på 9 0 har du mulighed for at afslutte fjernmodtagelsen. Vent på det lange bip, og læg derefter telefonrøret på. 26

33 Modtagelse af en faxmeddelelse Modtagelse af faxmeddelelser Du kan kalde op til maskinen fra alle trykknaptelefoner og få dine faxmeddelelser sendt til en anden maskine. Før du anvender denne funktion, skal du slå Faxlager eller Eksempelfax til. (Se Faxlager uu side 22 eller uu Grundlæggende brugsanvisning: Eksempelfax (kun sort-hvide faxmeddelelser)). a Kald op til dit faxnummer. b Når maskinen svarer, skal du straks indtaste din fjernadgangskode (3 cifre efterfulgt af ). Hvis du hører ét langt bip, har du meddelelser. c Når du hører to korte bip, skal du trykke på d Vent på et langt bip, og brug derefter opkaldstastaturet til at kalde op til nummeret på den eksterne faxmaskine, du ønsker skal modtage dine faxmeddelelser, efterfulgt af # # (op til 20 cifre). Du kan ikke bruge l og # som opkaldsnumre. Imidlertid kan du trykke på #, hvis du ønsker at oprette en pause. e Læg på, når du hører maskinen bippe. Maskinen kalder op til den anden faxmaskine, som derefter udskriver dine faxmeddelelser. Ændring af faxvideresendelsesnummer Du kan ændre standardindstillingen af dit faxvideresendelsesnummer fra en anden telefon eller faxmaskine med trykknaptonesystem. a Kald op til dit faxnummer. b Når maskinen svarer, skal du straks indtaste din fjernadgangskode (3 cifre efterfulgt af ). Hvis du hører ét langt bip, har du meddelelser. c Når du hører to korte bip, skal du trykke på d Vent på det lange bip, indtast det nye nummer (op til 20 cifre) på den eksterne faxmaskine, du vil videresende dine faxmeddelelser til ved hjælp af opkaldstastaturet, og indtast derefter # #. Du kan ikke bruge l og # som opkaldsnumre. Imidlertid kan du trykke på #, hvis du ønsker at oprette en pause. e Tryk på 9 0 for at stoppe fjernadgang, når du er færdig. f Læg på, når du hører maskinen bippe. 4 27

34 Kapitel 4 Ekstra modtagefunktioner Modtagelse ved papirmangel Så snart papirbakken bliver tom under faxmodtagelse, viser touchscreen'en Tjek papir. Læg noget papir i papirbakken. (uu Grundlæggende brugsanvisning: Ilægning af papir og andre udskriftsmedier). Hvis du ikke lægger papir i papirbakken, vil maskinen fortsætte med at modtage faxmeddelelsen. De resterende sider gemmes i hukommelsen, hvis der er ledig plads nok. Yderligere indgående faxmeddelelser gemmes også i hukommelsen, indtil hukommelsen er fuld. Læg nyt papir i bakken for at udskrive faxmeddelelserne. Når hukommelsen er fuld, stopper maskinen med at besvare opkald. Udskrivning af en reduceret indgående faxmeddelelse Hvis du vælger Til, reducerer maskinen hver side af en modtaget faxmeddelelse, så den passer til ét ark papir i størrelse Letter, Legal, Ledger, A4 eller A3. Maskinen beregner reduktionsforholdet ved hjælp af faxmeddelelsens papirstørrelse og din indstilling af Papirstørrelse. (MFC-J6520DW: uu Grundlæggende brugsanvisning: Papirstørrelse (MFC-J6520DW)). (MFC-J6720DW: uu Grundlæggende brugsanvisning: Papirstørrelse og -type (MFC-J6720DW)). d Tryk på Fax. e Tryk på a eller b for at få vist Modtageindst. f Tryk på Modtageindst. g Tryk på a eller b for at få vist Auto reduktion. h Tryk på Auto reduktion. i Tryk på Til (eller Fra). j Tryk på. Modtagelse af en fax ved slutningen af samtalen Ved slutningen af samtalen kan du bede den anden part om at sende en faxmeddelelse til dig med oplysninger, før I begge lægger på. Kontroller, at ADF'en er tom. a Anmod den anden part om at lægge dokumentet i maskinen og at trykke på Start- eller Send-tasten. b Tryk på Fax start, når du hører en anden maskines CNG-toner (langsomme gentagne bip). Hvis touchscreen'en er mørk i dvaletilstand, skal du røre ved den for at få vist Fax start. c Tryk på Modtag for at modtage faxmeddelelsen. d Læg røret på den eksterne telefon på. a Tryk på (Indstil.). b Tryk på Alle indst. c Tryk på a eller b for at få vist Fax. 28

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning MFC-J6920DW MFC-J6925DW Version A DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde dem? Hvilken brugsanvisning? Hvad står der i den? Hvor er den? Produktsikkerhedsguide Læs først denne

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning MFC-J4410DW MFC-J4610DW DCP-J4110DW Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde dem? Hvilken brugsanvisning? Hvad står der i den? Hvor er den? Produktsikkerhedsguide Læs

Læs mere

UDVIDET BRUGSANVISNING

UDVIDET BRUGSANVISNING UDVIDET BRUGSANVISNING MFC-J625DW DCP-J525W DCP-J725DW Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde det? Hvilken manual? Hvad står der i den? Hvor er den? Produktsikkerhedsguide Læs først denne

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning MFC-L8650CDW MFC-L8850CDW MFC-L9550CDW DCP-L8400CDN DCP-L8450CDW Ikke alle modeller er tilgængelige i alle lande. Version 0 DAN Brugsanvisninger, og hvor finder jeg dem? Hvilken

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning FAX-2840 FAX-2845 FAX-2940 Ikke alle modeller er tilgængelige i alle lande. Version 0 DAN Brugsanvisninger, og hvor finder jeg dem? Hvilken vejledning? Hvad står der i den? Hvor

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning MFC-9140CDN MFC-9330CDW MFC-9340CDW Ikke alle modeller er tilgængelige i alle lande. Version 0 DAN Brugsanvisninger, og hvor finder jeg dem? Hvilken brugsanvisning? Hvad står der

Læs mere

UDVIDET BRUGSANVISNING

UDVIDET BRUGSANVISNING UDVIDET BRUGSANVISNING MFC-J430W Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde det? Hvilken manual? Hvad står der i den? Hvor er den? Produktsikkerhedsguide Læs først denne brugsanvisning. Læs Trykt

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning DCP-9020CDW Version 0 DAN Brugsanvisninger, og hvor finder jeg dem? Hvilken brugsanvisning? Hvad er der i den? Hvor er den? Produktsikkerhedsguide Hurtig installationsvejledning

Læs mere

UDVIDET BRUGSANVISNING

UDVIDET BRUGSANVISNING UDVIDET BRUGSANVISNING MFC-J6510DW MFC-J6710DW Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde det? Hvilken manual? Hvad står der i den? Hvor er den? Sikkerhed og juridisk information Læs først denne

Læs mere

Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller:

Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Version A DAN Definitioner af bemærkninger

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller: MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller: MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW. Version 0 DAN AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller: MFC-J650DW/J670DW/J690DW Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende bemærkningsstil i hele brugsanvisningen: Bemærkninger

Læs mere

UDVIDET BRUGSANVISNING

UDVIDET BRUGSANVISNING UDVIDET BRUGSANVISNING MFC-9970CDW Version 0 DAN Brugsanvisninger, og hvor finder jeg dem? Hvilken vejledning? Hvad står der i den? Hvor er den? Sikkerhed og juridisk information Hurtig installationsvejledning

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning MFC-J470DW DCP-J152W Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde dem? Hvilken brugsanvisning? Hvad står der i den? Hvor er den? Produktsikkerhedsguide Læs først denne brugsanvisning.

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given situation, eller

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning DCP-J140W Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde dem? Hvilken vejledning? Hvad står der i den? Hvor er den? Produktsikkerhedsguide Læs først denne brugsanvisning. Læs

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version B DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller:

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller: AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller: DCP-J40DW/MFC-J440DW/J460DW/ J465DW/J530DW/J560DW/J565DW/J570DW/J590DW Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN AirPrint vejledning Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. MFC-J450DW Definitioner af bemærkninger Vi bruger

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning MFC-850DN MFC-8520DN Ikke alle modeller er tilgængelige i alle lande. Version 0 DAN Brugsanvisninger, og hvor finder jeg dem? Hvilken brugsanvisning? Hvad står der i den? Hvor er

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning MFC-J650DW MFC-J870DW DCP-J552DW DCP-J752DW Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde dem? Hvilken brugsanvisning? Hvad står der i den? Hvor er den? Produktsikkerhedsguide

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Appleenheder)

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Appleenheder) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Appleenheder) Indholdsfortegnelse Inden du tager din Brother-maskine i brug... Definitioner af bemærkninger... Varemærker... Indledning... Download

Læs mere

UDVIDET BRUGSANVISNING

UDVIDET BRUGSANVISNING UDVIDET BRUGSANVISNING MFC-7360N MFC-7460DN MFC-7860DW Ikke alle modeller er tilgængelige i alle lande Version 0 DAN Brugsanvisninger, og hvor finder jeg den? Hvilken vejledning? Hvad står der i den? Hvor

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

AirPrint vejledning DCP-J562DW DCP-J785DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW MFC-J985DW

AirPrint vejledning DCP-J562DW DCP-J785DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW MFC-J985DW AirPrint vejledning DCP-J562DW DCP-J785DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW MFC-J985DW Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Varemærker Vigtig oplysning Definitioner af

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller.

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. DCP-J3W/J5W/J7W/J55DW/J75DW, MFC-J85DW/ J450DW/J470DW/J475DW/J650DW/J870DW/J875DW Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger

Læs mere

AirPrint vejledning. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Version 0 DAN irprint vejledning Version 0 DN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon i hele brugsanvisningen: Bemærk! Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i en given situation, eller giver

Læs mere

UDVIDET BRUGSANVISNING

UDVIDET BRUGSANVISNING UDVIDET BRUGSANVISNING MFC-9460CDN MFC-9465CDN Ikke alle modeller er tilgængelige i alle lande. Version 0 DAN Brugsanvisninger, og hvor finder jeg den? Hvilken vejledning? Hvad står der i den? Hvor er

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (ios)

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (ios) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (ios) Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende symbol og konvention gennem hele brugsanvisningen: Tips-ikoner

Læs mere

UDVIDET BRUGSANVISNING

UDVIDET BRUGSANVISNING UDVIDET BRUGSANVISNING DCP-J125 DCP-J315W Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde det? Hvilken manual? Hvad står der i den? Hvor er den? Sikkerhed og juridiske information Hurtig installationsvejledning

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

AirPrint vejledning. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Version 0 DAN AirPrint vejledning Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon i hele brugsanvisningen: Bemærk! Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i en given situation, eller giver

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning DCP-9015CDW DCP-9020CDW Version A DAN Brugsanvisninger, og hvor finder jeg dem? Hvilken brugsanvisning? Produktsikkerhedsguide Hurtig installationsvejledning Grundlæggende brugsanvisning

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version 0 DAN Definitioner for bemærkninger Vi anvender bemærkninger på følgende måde gennem hele denne brugsanvisning: Bemærkninger fortæller dig, hvordan du bør reagere

Læs mere

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm Menuer 6 6 Alfanumerisk

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan Version G DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikoner i hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (ios)

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (ios) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (ios) Indholdsfortegnelse Inden du tager din Brother-maskine i brug... Definitioner af bemærkninger... Varemærker... Indledning... Download Brother iprint&scan

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning MFC-J245 DCP-J132W Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde dem? Hvilken brugsanvisning? Hvad står der i den? Hvor er den? Produktsikkerhedsguide Læs først denne brugsanvisning.

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning via hjemmeside Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Grundlæggende brugsanvisning

Grundlæggende brugsanvisning Grundlæggende brugsanvisning MFC-J5920DW Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte Brother Support Indsæt oplysningerne herunder til fremtidig brug: Modelnummer: MFC-J5920DW Serienummer: Købsdato:

Læs mere

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Betjeningspanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 5 Udløserhåndtag til lågen til påfyldning

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan Version I DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende typografi til bemærkninger i hele brugsanvisningen: angiver driftsmiljøet, betingelser

Læs mere

Sådan afbrydes forbindelsen Når du vil afslutte CallPilot-sessionen, skal du trykke 83 for at afbryde forbindelsen eller lægge røret på.

Sådan afbrydes forbindelsen Når du vil afslutte CallPilot-sessionen, skal du trykke 83 for at afbryde forbindelsen eller lægge røret på. POSTKASSE-LOGON Du skal bruge et adgangsnummer (ring op til lokal 7600) til CallPilot Multimedia Messaging, et postkassenummer (7 + værelsesnummer) og en adgangskode for at logge på postkassen. 137 + værelsesnummer

Læs mere

UDVIDET BRUGSANVISNING

UDVIDET BRUGSANVISNING UDVIDET BRUGSANVISNING MFC-J825DW DCP-J925DW Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde det? Hvilken manual? Hvad står der i den? Hvor er den? Produktsikkerhedsguide Læs først denne brugsanvisning.

Læs mere

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. ABC DEF Menuer GHI PQRS 7 JKL TUV 8 MNO 6

Læs mere

BRUGSANVISNING MFC-465CN

BRUGSANVISNING MFC-465CN BRUGSANVISNING MFC-465CN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: MFC-465CN Serienummer: 1 Købsdato: Købsdato: 1 Serienummeret findes bag

Læs mere

Grundlæggende brugsanvisning

Grundlæggende brugsanvisning Grundlæggende brugsanvisning MFC-J5320DW Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte Brother Support Indsæt oplysningerne herunder til fremtidig brug: Modelnummer: MFC-J5320DW Serienummer: Købsdato:

Læs mere

Quick Guide NPD4499-00 DA

Quick Guide NPD4499-00 DA NPD4499-00 DA Kapitel 1 Introduktion Tak fordi du har købt denne maskine. Denne indeholder en introduktion og en række illustrationer til grundlæggende betjening af maskinen og ofte anvendte funktioner.

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Android )

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Android ) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Android ) Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende symbol og konvention gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING NETVÆRKSBRUGSANVISNING Lagring af udskriftslog på netværket Version 0 DAN Definition af noter Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i

Læs mere

Wi-Fi Direct vejledning

Wi-Fi Direct vejledning Wi-Fi Direct vejledning Version A DAN Relevante modeller Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller: HL-3140CW/3150CDW/3170CDW/3180CDW DCP-9015CDW/900CDW MFC-9130CW/9330CDW/9340CDW Definition af

Læs mere

Scanning på netværket via Web Services (Windows Vista SP2 eller højere, Windows 7 og Windows 8)

Scanning på netværket via Web Services (Windows Vista SP2 eller højere, Windows 7 og Windows 8) Scanning på netværket via Web Services (Windows Vista SP2 eller højere, Windows 7 og Windows 8) Web Services-protokollen gør det muligt for brugere af Windows Vista (SP2 eller højere), Windows 7 og Windows

Læs mere

Der må kun anvendes et afskærmet parallelt interface-kabel, der opfylder IEEE 1284 og/eller et USB-kabel, der ikke er længere end 1,8 m.

Der må kun anvendes et afskærmet parallelt interface-kabel, der opfylder IEEE 1284 og/eller et USB-kabel, der ikke er længere end 1,8 m. Sådan opstilles maskinen og pc en til at arbejde sammen Før du begynder Windows XP brugere Du bedes købe det relevante interface-kabel, du ønsker at anvende med denne maskine (parallelkabel eller USB-kabel).

Læs mere

Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller:

Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: HL-L340DW/L360DN/L360DW/L36DN/L365DW/ L366DW/L380DW DCP-L50DW/L540DN/L540DW/L54DW/L560DW MFC-L700DW/L70DW/L703DW/L70DW/L740DW Version

Læs mere

Web Connect vejledning DCP-J4120DW MFC-J4420DW MFC-J4620DW MFC-J4625DW MFC-J5320DW MFC-J5620DW MFC-J5625DW MFC-J5720DW MFC-J5920DW

Web Connect vejledning DCP-J4120DW MFC-J4420DW MFC-J4620DW MFC-J4625DW MFC-J5320DW MFC-J5620DW MFC-J5625DW MFC-J5720DW MFC-J5920DW Web Connect vejledning DCP-J4120DW MFC-J4420DW MFC-J4620DW MFC-J4625DW MFC-J5320DW MFC-J5620DW MFC-J5625DW MFC-J5720DW MFC-J5920DW Inden du tager din Brother-maskine i brug Relevante modeller Definitioner

Læs mere

Betjeningspanel. Xerox WorkCentre 6655 Farvemultifunktionsprinter Xerox ConnectKey 2.0 Technology

Betjeningspanel. Xerox WorkCentre 6655 Farvemultifunktionsprinter Xerox ConnectKey 2.0 Technology Xerox ConnectKey.0 Technology Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500We og ADS-2600We. Definitioner for bemærkninger Vi anvender bemærkninger på følgende måde

Læs mere

Wi-Fi Direct vejledning

Wi-Fi Direct vejledning Wi-Fi Direct vejledning Version A DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: MFC-J650DW/J670DW/J690DW/J695DW Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele

Læs mere

BRUGSANVISNING MFC-490CW. Version 0 DAN

BRUGSANVISNING MFC-490CW. Version 0 DAN BRUGSANVISNING MFC-490CW Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: MFC-490CW Serienummer: 1 Købsdato: Købssted: 1 Serienummeret

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone )

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende symbol og konvention gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning FAX-1840C Før du kan bruge maskinen, skal du opsætte hardwaren. Husk at læse denne Hurtig installationsanvisning, som indeholder de relevante instruktioner i opsætning. Opsætning af maskinen Opsætning

Læs mere

Grundlæggende brugsanvisning

Grundlæggende brugsanvisning Grundlæggende brugsanvisning MFC-J470DW Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte Brother Support Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: MFC-J470DW Serienummer: 1 Købsdato: Købssted:

Læs mere

Betjeningspanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Multifunktionel farveprinter

Betjeningspanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel Tilgængelige apps kan variere afhængig af printerens konfiguration. Se betjeningsvejledningen for udførlige oplysninger om apps og funktioner. 5 9 8 7 6 0 5 6 7 8 9 0 Hjem går tilbage til

Læs mere

Grundlæggende brugsanvisning

Grundlæggende brugsanvisning Grundlæggende brugsanvisning MFC-9140CDN MFC-9330CDW MFC-9340CDW Ikke alle modeller er tilgængelige i alle lande. Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte Kundeservice Udfyld følgende oplysninger

Læs mere

UDVIDET BRUGSANVISNING

UDVIDET BRUGSANVISNING UDVIDET BRUGSANVISNING DCP-J515W DCP-J715W Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde det? Hvilken manual? Hvad står der i den? Hvor er den? Sikkerhed og juridiske information Hurtig installationsvejledning

Læs mere

Vejledning i frigivningsindstillinger for print

Vejledning i frigivningsindstillinger for print Vejledning i frigivningsindstillinger for print INDHOLDSFORTEGNELSE OM DENNE VEJLEDNING............................................................................... 2 FUNKTIONEN FRIGIV UDSKRIFT........................................................................

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING MFC-J5910DW Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte Brother Support Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: MFC-J5910DW Serienummer: 1 Købsdato: Købssted:

Læs mere

I løbet af 2017 vil C-drevet på alle UCL s bærbare computere automatisk blive krypteret med BitLocker.

I løbet af 2017 vil C-drevet på alle UCL s bærbare computere automatisk blive krypteret med BitLocker. BitLocker BitLocker kan bruges til kryptering af drev for at beskytte alle filer, der er gemt på drevet. Til kryptering af interne harddiske, f.eks. C-drevet, bruges BitLocker, mens man bruger BitLocker

Læs mere

BRUGSANVISNING FAX-1355 FAX-1360 FAX-1460

BRUGSANVISNING FAX-1355 FAX-1360 FAX-1460 BRUGSANVISNING FAX-1355 FAX-1360 FAX-1460 Hvis du har brug for at kontakte kundeservice skal du udfylde følgende oplysninger til fremtidig brug: Modelnummer: FAX-1355, FAX-1360 og FAX-1460 (Sæt en ring

Læs mere

Grundlæggende brugsanvisning

Grundlæggende brugsanvisning Grundlæggende brugsanvisning DCP-J552DW DCP-J752DW Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte Brother Support Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-J552DW og DCP-J752DW (sæt

Læs mere

Brother ScanViewer-vejledning til ios/os X

Brother ScanViewer-vejledning til ios/os X Brother ScanViewer-vejledning til ios/os X Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende notestil igennem hele brugsanvisningen: BEMÆRK Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning DCP-80DN Version 0 DAN Brugsanvisninger, og hvor finder jeg dem? Hvilken anvisning? Hvad står der i den? Hvor er den? Produktsikkerhedsguide Hurtig installationsvejledning Grundlæggende

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING MFC-J625DW Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte Brother Support Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: MFC-J625DW Serienummer: 1 Købsdato: Købssted:

Læs mere

BRUGSANVISNING MFC-250C MFC-290C MFC-297C. Version 0 DAN

BRUGSANVISNING MFC-250C MFC-290C MFC-297C. Version 0 DAN BRUGSANVISNING MFC-250C MFC-290C MFC-297C Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: MFC-250C, MFC-290C og MFC-297C (Sæt ring

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning FAX-2820 FAX-2920 Før du kan bruge maskinen, skal du opsætte hardwaren. Sørg for at læse denne hurtige installationsanvisning, om proceduren for korrekt opsætning og installation. Hurtig installationsvejledning

Læs mere

OBS! Der kan være forskellige fremgangsmåder for de forskellige Androidmodeller.

OBS! Der kan være forskellige fremgangsmåder for de forskellige Androidmodeller. Sikkerhed på Android OBS! Der kan være forskellige fremgangsmåder for de forskellige Androidmodeller. Opdatering af telefonen Det er vigtigt at holde telefonen opdateret med den nyeste software, da eventuelle

Læs mere

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Kort funktionsoversigt M575 Udskrivning af et lagret job Brug følgende fremgangsmåde til at udskrive et job, der er lagret i produkthukommelsen. 1. På startskærmbilledet

Læs mere

Wi-Fi Direct vejledning

Wi-Fi Direct vejledning Wi-Fi Direct vejledning Version B DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: DCP-J4110DW, MFC-J4310DW/J4410DW/J4510DW/J4610DW/J4710DW Definitioner af bemærkninger Vi bruger

Læs mere

Vejledning til firmwareopdatering

Vejledning til firmwareopdatering Modelnummer Vejledning til firmwareopdatering Denne manual forklarer, hvordan man opdaterer maskinens controller-firmware og PDL-firmware. Du kan downloade disse opdateringer fra vores hjemmeside. Om firmware-pakken

Læs mere

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning BlackBerry Internet Service Version: 4.5.1 Brugervejledning Publiceret: 2014-01-08 SWD-20140108172804123 Indhold 1 Kom godt i gang...7 Om meddelelelsesserviceplanerne for BlackBerry Internet Service...7

Læs mere

Udskrivning og sletning af tilbageholdte job Genkendelse af formateringsfejl Kontrol af udskriftsjob Reservation af udskriftsjob

Udskrivning og sletning af tilbageholdte job Genkendelse af formateringsfejl Kontrol af udskriftsjob Reservation af udskriftsjob Når du sender et job til printeren, kan du angive i driveren, at printeren skal tilbageholde jobbet i hukommelsen. Når du er klar til at udskrive jobbet, skal du gå til printeren og bruge kontrolpanelets

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

FAX 1190L Softwarebrugsanvisning

FAX 1190L Softwarebrugsanvisning FAX 1190L Softwarebrugsanvisning Læs denne vejledning omhyggeligt før du tager produktet i brug og opbevar den et praktisk sted for fremtidig brug. Sørg for at læse de vigtige oplysninger i Brugsanvisningen

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Wi-Fi Directvejledning

Wi-Fi Directvejledning Wi-Fi Directvejledning Enkel opsætning med Wi-Fi Direct Problemløsning Tillæg Indholdsfortegnelse Sådan læses vejledningerne... 2 Anvendte symboler... 2 Ansvarsfraskrivelse... 2 1. Enkel opsætning med

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

Grundlæggende brugsanvisning

Grundlæggende brugsanvisning Grundlæggende brugsanvisning DCP-J4110DW Version A DAN Hvis du har brug for at kontakte Brother Support Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-J4110DW Serienummer: 1 Købsdato: Købssted:

Læs mere

Uni-Login Skift adgangskode

Uni-Login Skift adgangskode Windows 8 Uni-Login Skift adgangskode Obligatorisk ved nyetablerede SkoleIT Cloud-netværk. Ikke nødvendigt ved etablerede netværk. Inden du kan bruge dit Uni-login til at logge på skolens IT-løsning, kan

Læs mere

Brug af kontrolpanelet

Brug af kontrolpanelet Dette afsnit indeholder oplysninger om kontrolpanelet, ændring af printerindstillinger og forklaring på kontrolpanelets menuer. De fleste printerindstillinger kan ændres fra programmet eller printerdriveren.

Læs mere

Scan to RightFax. Administratorvejledning

Scan to RightFax. Administratorvejledning Scan to RightFax Administratorvejledning November 2016 www.lexmark.com Indhold 2 Indhold Oversigt... 3 Tjekliste over parathed til implementering... 4 Konfiguration af programmet...5 Adgang til konfigurationssiden

Læs mere

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services Version 1.0 09/10 Xerox 2010 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Upublicerede rettigheder forbeholdes under copyright-lovgivningen i USA. Indholdet i denne publikation må ikke gengives på nogen

Læs mere

Kopiere ved hjælp af scannerens glasplade. 1 Placer et originaldokument med forsiden nedad på scannerens glasplade i det øverste venstre hjørne.

Kopiere ved hjælp af scannerens glasplade. 1 Placer et originaldokument med forsiden nedad på scannerens glasplade i det øverste venstre hjørne. Laser MFP Hurtig reference Kopiering Lave en hurtig kopi 3 Tryk på på printerens kontrolpanel. 4 Hvis du har anbragt dokumentet på scannerens glasplade, skal du trykke på Finish the Job (Afslut job), for

Læs mere

Vejledning: Brug GGs trådløse netværk Side 1 af 11

Vejledning: Brug GGs trådløse netværk Side 1 af 11 Kapitel: Indhold Side 1 af 11 Indhold Indhold... 1 GGs trådløse netværk - det du skal vide... 2 Android... 3 iphone... 5 Windows Phone (guide mangler)... 7 Windows på GribskovGymnasium... 8 Mac OSX på

Læs mere

Udskrivning og sletning af tilbageholdte job. Kontrol af udskriftsjob

Udskrivning og sletning af tilbageholdte job. Kontrol af udskriftsjob Når du sender et job til printeren, kan du angive i driveren, at printeren skal tilbageholde jobbet i hukommelsen. Når du er klar til at udskrive jobbet, skal du gå til printeren og bruge kontrolpanelets

Læs mere

Lexmark 350 Series. Brugervejledning. 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com

Lexmark 350 Series. Brugervejledning. 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com Lexmark 350 Series Brugervejledning 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com Indhold Brug af printeren...5 Ilægning af papir...5 Brug af understøttede papirtyper...5

Læs mere

ITSprint. Sådan printer du vha. print.supportcenter.dk 13-02-2014 ITS

ITSprint. Sådan printer du vha. print.supportcenter.dk 13-02-2014 ITS ITSprint Sådan printer du vha. print.supportcenter.dk Denne vejledning beskriver hvordan du kan printe vha. print.supportcenter.dk fra computere og mobile enheder såsom tablets (fx ipads) og smartphones

Læs mere

3OMSTILLING. Brugermanual til 3SoftPhone

3OMSTILLING. Brugermanual til 3SoftPhone 3OMSTILLING Brugermanual til 3SoftPhone Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 3 2. OVERBLIK... 3 3. INSTALLATION... 4 4. LOG IND... 4 5. BESVAR OPKALD... 4 6. 3SOFTPHONE OG OMSTILLINGSBORDET... 5 7. FORETAG

Læs mere

MX-FR43U DATA SIKKERHEDSKIT BETJENINGSVEJLEDNING. Indhold

MX-FR43U DATA SIKKERHEDSKIT BETJENINGSVEJLEDNING. Indhold MX-FR43U DATA SIKKERHEDSKIT BETJENINGSVEJLEDNING Indhold Indledning...2 Når data sikkerhedskittet er installeret...4 Sikkerhedsindstillinger for datasikkerhedssæt...4 Funktion for dokumentstyring...4 Dokument

Læs mere

WI-FI-ADAPTER TIL CANAL DIGITAL TV-BOKSE - BRUGERVEJLEDNING

WI-FI-ADAPTER TIL CANAL DIGITAL TV-BOKSE - BRUGERVEJLEDNING WI-FI-ADAPTER TIL CANAL DIGITAL TV-BOKSE - BRUGERVEJLEDNING Indhold Tilslut tv-boksen til internettet 4 Canal Digital GO 5 Installation af Wi-Fi-adapteren 6 Alternativ installation med WPS 7 Fejlfinding

Læs mere