Finans / Offentlig Kontor & Administration ÅRSBERETNING. Branchearbejdsmiljørådet Finans / Offentlig Kontor & Administration

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Finans / Offentlig Kontor & Administration ÅRSBERETNING. Branchearbejdsmiljørådet Finans / Offentlig Kontor & Administration"

Transkript

1 Finans / Offentlig Kontor & Administration ÅRSBERETNING Branchearbejdsmiljørådet Finans / Offentlig Kontor & Administration Årsberetning 2008

2 Indhold 2008 Året der gik 3 Psykisk arbejdsmiljø Visionsprojektet Fremtidens kontor 4 Atmosfæreprojektet: Let sagt - svært gjort 5 Vold i det offentlige 6 Team- og projektarbejde 7 Stress 8 Muskel- og skeletbesvær Sund arbejdsplads 9 Indeklima & støj Indeklimaportalen 10 Kommunikation Markedsføring så vi nytter og flytter 11 Hjemmesider Messer Opdatering af publikationer 14 2

3 Året der gik Denne årsberetning fra BAR FOKA er en ny måde at gøre status på og fortælle om årets tiltag og de områder vi jf. vores 2010 handlingsplan har og vil have - fokus på. Der er således flere formål, nemlig en generel præsentation af de mange projekter såvel etårige som flerårige programmer - som vi har iværksat for at gøre en positiv forskel i arbejdsmiljøet for vores områder. et er desuden at denne beretning kan virke som et kommunikationsværktøj og være medvirkende til at legitimere vores indsats. Det er ikke helt retfærdigt at fremhæve nogle af tiltagene frem for andre, men store projekter som Den sunde arbejdsplads og Vold i det offentlige har fyldt meget. Sidstnævnte er afsluttet og godt implementeret hos vores medlemmer og deres virksomheder, mens Den sunde arbejdsplads (et flerårigt projekt) nu endelig er gået ind i driftsfasen, hvor de forskellige deltagende virksomheder i 2009 skal i gang med deres pilotforsøg, som gerne skulle finde nye veje i sundheden på jobbet, og være både inspirerende og nytænkende for alle. Begge projekter må siges at være timet perfekt i forhold til tidsånden og de udfordringer som er på kontorarbejdsplader i Danmark, når målet er at medvirke til et endnu bedre arbejdsmiljø. Herudover er der selvfølgelig både afsluttet og iværksat en hel del projekter til glæde for mange. Nævnes skal bl.a. indsatser vedr. stress, anerkendelse, atmosfære samt team og projektarbejde alt sammen noget der skal forbedre det psykiske arbejdsmiljø. italesætte betydningen af et godt arbejdsmiljø. Her har vores nyhedsbreve og især hjemmesiden bidraget flot til at gøre vores arbejde kendt og anvendeligt. I beretningen kan man læse om, hvor langt og flot vi kom i 2008 med det gode arbejdsmiljø, og vejen ind i 2009 peger i den rigtige retning. Godt hjulpet på vej af vores 2010 handlingsplan, hvor vi også fokuserer på det lange seje træk med at gøre en forskel. I det daglige arbejde med at forbedre et godt arbejdsmiljø yder vores sekretariat en stor indsats. Afslutningsvis skal der derfor lyde en særlig tak til dem, men så sandelig også til alle i Rådet, Forretningsudvalget og deltagerne i de mange styregrupper til projekterne for deres store og engagerede indsats. BAR Finans/Offentlig Kontor & Administration Peter Joensen Formand Rita Bundgaard Næstformand Den øvrige store indsats har primært ligget på at kommunikere vores budskaber ud og 3

4 Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens kontor BAR FOKA fører hjemmesiden videre frem til 2010: Siden er velbesøgt og har et godt og aktuelt indhold om psykisk arbejdsmiljø, indeklima og støj i storrumskontorer. Visionsprojektet Fremtidens kontor har til formål at fremme udviklingen af attraktive arbejdspladser. BAR FOKA ønsker at understøtte en positiv udvikling på de arbejdspladser indenfor stat, regioner, kommuner og finanssektoren, der enten arbejder eller vil arbejde efter: At få størst mulighed for læring og vidensdeling At nedbryde fastgroede tanker om, hvor og hvordan arbejdet skal udføres dvs. det grænseløse arbejde, hvor arbejdet udføres dér hvor medarbejderne er/kan opholde sig At indrette de fysiske rammer efter måden virksomheden ønsker at arbejde på BAR FOKA har fokus på et godt arbejdsmiljø, men midlet er arbejdspladser, som både har gode arbejdsvilkår og en høj effektivitet/produktivitet og kvalitet. Visionsprojektet Fremtidens kontor bliver lukket ned med udgangen af 2008, men er i 2008 kørt videre i to spor: 1. Publikationen Arbejdsmiljø i åbne kontorer Publikationen indeholder forskernes bud på problemer og løsninger. 16 danske forskere kommer med indspark på netop det område, hvor de har forsket eller har særlig indsigt, lige fra støj og indeklima til magt, overvågning, identitet og arbejdsopfattelse. 2. Hjemmesiden Her føres projektets gode og aktuelle indhold om psykisk arbejdsmiljø, indeklima og støj i storrumskontorer videre. 3. Elektronisk nyhedsbrev En væsentlig del af hjemmesidekonceptet er udgivelsen af et elektronisk kvartalsnyhedsbrev, der omhandler aktuelle emner i relation til arbejdsmiljø i storrumskontorer. Ved udgangen af 2008 havde nyhedsbrevet mere end abonnenter. Derfor er hovedaktiviteten for fremtidenskontor.dk i at udgive nyhedsbrevet og integrere dets indhold på hjemmesiden. Andre aktiviteter i projektet Storrumskonference: Over 300 deltog i konferencen "Kom videre med dit storrum", som blev afholdt i København i november Oplæg og artikler fra konferencen kan læses på Rum!: Et visionshæfte, der rusker op i vores forestillinger om kontorarbejde i fremtiden. TV-udsendelser: Fire udsendelser om fremtidens kontor produceret af DR og sponseret af BAR FOKA. Inspirationshæfte: "Godaften, De har ringet til fremtidens arbejdsplads." Storrumsguiden: Guiden beskriver, hvad der skal til, for at overgangen til storrum kan blive en succes. Status I 2008 er nyhedsbrevet udkommet med temaudgivelser om Adfærdsregler, Forebyggelse af vold i åbne kontorer, God akustik i det åbne kontorer og Bedre møder. I første kvartal af 2009 udgives sidste planlagte temanummer om de unge og storrummet. 4

5 Psykisk arbejdsmiljø Atmosfæreprojektet: Let sagt - svært gjort BAR FOKA og U&F har i 2008 arbejdet for at forankre og udbrede arbejdet med atmosfære til hele organisationen. Projektet skal indsamle erfaringer med at arbejde med atmosfære, som kan anvendes til udarbejdelse af en workbook, nyhedsbreve og til formidling til hele BAR FOKA og U&Fs målgruppe. I perioden gennemførte BAR FOKA, SoSu og U&F projektet Strukturændringer set i et arbejdsmiljøperspektiv. Det viste stort behov og efterspørgsel efter de værktøjer samt den teoretiske ramme, som blev udviklet i projektet. Det blev anbefalet, at atmosfæreperspektivet blev udviklet, og at der udgives skriftlig materiale, der kan bruges som procesredskaber. På den baggrund har BAR FOKA sat gang i tre nye indsatser, som vil blive evalueret i 2009 og Målgruppen er mellem- og topledere, personale- og HRafdelinger, medbestemmelsesorganerne og udbydere af efteruddannelse for ledere. I 2008 har der været tre aktiviteter i projektet: 1. Action learning forsøg på tre arbejdspladser: Roskilde Kommune, Kerteminde Kommune og Skattecenter Struer ( ) Forsøgene skal indsamle erfaringer med at arbejde med atmosfære, som kan anvendes til udarbejdelse af workbook, nyhedsbreve og til formidling til hele BAR FOKAs og BAR U&Fs målgruppe. 2. Nyhedsbrev om atmosfære ( ) Nyhedsbrevet i 2008 handler om atmosfæreagenter og nye mødeformer, der skal skabe en mere levende atmosfære og udvikle relationerne på arbejdspladserne i Roskilde og Kerteminde kommune samt SKAT i Struer. Formidling via nyhedsbrev fortsætter i Opfølgning på action learning forsøg og udarbejdelse af workbook (2008 / 2009) BAR FOKA & BAR U&F har besluttet at udvikle og udgive en workbook med konkrete cases, teori, vejledninger og anbefalinger til, hvordan man kan arbejde med atmosfæren på arbejdspladserne. Workbook en bliver på sider i et oplag på stk. Den udgives i slutningen af Formidlingen sker bl.a. gennem flyers. Status Der kommer positive tilbagemeldinger fra deltagerne i action learning-forsøgene. Det er rådene tilfredse med. Den endelige evaluering vil ske i 2009 og

6 Psykisk arbejdsmiljø Vold i det offentlige BAR FOKA har udviklet en vejledning i voldspolitik samt en mødepakke med en film og et spil om vold. De er blevet distribueret i sidste kvartal af 2008, og der gennemføres evaluering af projektet i første kvartal af Mødepakken skal bruges til at skabe diskussion og overvejelser i større og mindre grupper på arbejdspladserne. Projektet skal imødegå og forebygge problemer med vold på kommunerne, jobcentrene og skattecentrene. BAR FOKA har udviklet: To vejledninger henholdsvis en om udarbejdelse af voldspolitik og en om kriseberedskab En mødepakke, bestående af 8 små film om voldsforebyggelse, et dialogspil samt en kriseberedskabsøvelse. De enkelte elementer i mødepakken er tænk som værktøjer, som kan være med til at starte en dialog på arbejdspladsen om, hvorledes man håndtere og forebygger vold og trusler på arbejdspladsen. Mødepakken kan både bruges i mindre og større grupper. Status Mødepakken og de to vejledninger er blevet distribueret i sidste kvartal af 2008, hvor der også er blevet gennemført markedsføring af materialet, bl.a. er materialet blevet præsenteret på Sikkerhedsbranchens årsmøde. Ligeledes har det vist sig at meget af materialet kan bruges inden for finanssektoren, især i forhold til skrankepersonalet. Generelt er der positive tilbagemeldinger på materialet fra målgruppen. Pt. Planlægges den kommende evaluering af projektet, som gennemføres i slutningen af første kvartal Effektmålet er, at alle MED og MiO udvalg har arbejdet med at udarbejde en voldspolitik et halvt år efter at vejledningen er distribueret. Evalueringen sker gennem udsendelse af spørgeskema til Kommunerne, jobcentrene og skattecentrene i foråret

7 Psykisk arbejdsmiljø Team- og projektarbejde BAR FOKA er ved at udvikle en hjemmeside til den enkelte medarbejder og leder samt en pjece til SiO og MED-organisationen. Begge dele bliver distribueret medio Styregruppen satte i 2008 ekstra tid af til at styrke fokus i projektet, da forundersøgelsen ikke gav klare anvisninger ift. målgruppe og formidlingsform. Projektet har til formål at give BAR FOKAs arbejdspladser viden om og gode råd om, hvorledes et godt psykiske arbejdsmiljø fastholdes og udvikles i et team eller i en projektorganisation. I projektet bringes der særligt fokus på problemstillinger omkring ansvarets dobbelte ansigt og de sociale relationer i team og projektarbejdet. Projektet indeholder følgende aktiviteter: Et hjemmeside henvendt til den enkelte medarbejder og leder Her præsenteres der gode cases, hvor det bliver muligt at følge enkelte arbejdspladsers arbejde med udvikling af teamsamarbejdet eller projektarbejdet. Ligeldedes vil der bliver inddraget eksperter, der reflektere over de enklete arbejdspladsers arbejde med team og projektarbejde. Formidlingen på hjemmesiden er i høj grad baseret på videoproduktion og interaktive elementer. En lille pjece særlig henvendt til SiO og MED-udvalget I pjecen lægges der op til til mere strategiske og overordnede diskussioner særligt i SIO/MED. Pjecen kan således bruges til at starte en diskussion i SIO/MIO/MED i forhold til arbejdets organisering og det psykiske arbejdsmiljø. I 2008 blev der bygget videre på den viden, som forprojektet havde skabt, men ikke fået præciseret tilstrækkeligt. Ligeledes er der blevet udarbejdet en kommunikationsplan for projektet og indgået kontrakt med en formidler i forhold til udarbejdelsen af hjemmesiden og pjecen. For at kvalificere forprojektet er der i 2008 blevet afholdt møder med ledere og medarbejdere, der arbejder i teams og projekter i praksis, ligeledes har der været afholdt møder med eksperter inden for området. Sammen med forprojektets viden fra NFA og 3 arbejdspladser udgør det nu projektets vidensmæssige basis. På denne baggrund blev projekt- og kommunikationsplanen justeret. Status: Hjemmesiden og pjecen distribueres og markedsføres medio

8 Psykisk arbejdsmiljø Stress BAR FOKA har udformet og distribueret en lommebog med 10 postkort. Lommebogen skal hjælpe den enkelte medarbejder med metoder til at forebygge stress. Desuden kan kortene bestilles elektronisk via et hjemmesidemodul på arbejdsmiljøweb. Projektet evalueres medio juli : Stress er en af de største udfordringer på de danske arbejdspladser og et prioriteret område i regeringens 2010-handlingsplan. BAR FOKAs indsats om stress skal give de enkelte medarbejdere inden for BAR FOKAs område kendskab til metoder til forebyggelse af stress. : BAR SoSu-projektet Vi finder os ikke i stress har givet gode redskaber og erfaringer med, hvordan man kan forebygge stress ude på arbejdspladserne. På den baggrund har BAR FOKA udarbejdet: Lommebogen Kort om stress med 10 stress-kort En alternativ distributionsplan, som retter sig direkte mod den enkelte medarbejder og virksomhed Udarbejdet en elektronisk udgave af kortene, hvor brugeren kan sende det via de vituelle medier herunder facebook m.m. De elektroniske kort er blevet animeret. Lommebogen om stress består af 10 kort, der på en humoristisk måde giver gode råd i forhold til hvordan den enkelte og arbejdspladsen kan forebygge stress. Kortene er blevet lavet på baggrund af BAR SoSuprojektet Vi finder os ikke i stress. I projektet er der ligeledes blevet arbejdet med en alternativ distributionsplan, der indeholder to led: 1. Den enkelte medarbejder indenfor BAR FOKA har mulighed for at bestille gratis eksemplarer af lommebogen 2. Samtidig har rådet dog opretholdt den normale distribution som går igennem de enkelte faglige organisationer og arbejdsgiverorganisationerne. Publikationen blev i første omgang sendt ud elektronisk til de enkelte kommuner/virksomheder, der meldte tilbage via nettet, hvor mange publikationer de ønskede, hvorefter det endelige skøn på antallet af publikationer blev foretaget. Status: Der er ind til videre blevet distribueret ca eksemplarer af kortene. Evalueringen af projektet igangsættes medio

9 Muskel- & skeletbesvær Den sunde arbejdsplads Der er gennemført en række indsatser i projektet herunder lancering af 2 hjemmesider og samt afprøvning af 4 dialogmøder om sundhed og fysisk aktivitet,, som har vist sig at være en succes. Derudover er der i projektet blevet arbejdet med at finde virksomheder, som har været interesseret i at deltage i forsøgsprojekterne Den sunde arbejdsplads og krop og kontor. Det overordnede mål i programmet er at udvikle og afprøve tilgange og værktøjer, der kan være med til at fremme sunde kontorarbejdspladser. Visionen er at fremme sunde arbejdspladser, hvor: den enkelte medarbejder får viden og udviklet evnen til selv at definere og vælge, hvad der er sundt lederen i samarbejde med medarbejderne (både ift. den enkelte og kollektivet) udvikler et sundt arbejde og en sund arbejdsplads topledelsen arbejder med sundhed som en væsentlig del af virksomhedens mål og strategi Der indgår følgende delprojekter i programmet den sunde arbejdsplads: Dialogmøder om sundhed Forsøgsprojekter Den sunde arbejdsplads Forsøgsprojekt krop og kontor Pressearbejde og formidling Research og interne aktiviteter i styregruppen og i BAR FOKA. Status BAR FOKA er meget tilfreds med hjemmesiderne og som vurderes at indeholde relevante informationer dels om forsøgsprojekterne dels om forskellige emner i relation til sundhed. Emnerne for forsøgsdialogmøderne har vist sig at være relevante for virksomheder inden for BAR FOKA s område. De 4. dialogmøder har således fokus på integration af fysisk aktivitet i kontorarbejdet, balance i arbejdsliv, trivsel i liv og arbejde og anerkendelse og sundhed. De forsøgsdialogmøder, som er blevet afviklet, har været vellykkede. Gennemførelse af forsøgsdialogmøderne har også skabt grundlag for markedsføring af disse. Dette vil foregå i 2009, via hjemmesiden og via en reklame pjece, der bliver udsendt i starten af Markedsføringen og udvælgelsesprocesserne for forsøgsprojektet den sunde arbejdsplads har resulteret i at der var 16 arbejdspladser, som tilmeldte sig forsøgsprojektet. Efterfølgende er der blevet gennemført interviews med de arbejdspladser, der har været mest kvalificeret, på baggrund af disse 9

10 Muskel- & skeletbesvær interviews er der blevet udvalgt tre virksomheder, som gennemfører forsøgsprojekterne fra 2009 til Virksomhederne er IF Skadeforsikring, Vejle Kommune og Skat i Roskilde. Samtidig med at der blev gennemført en markedsføring af forsøgsprojektet den sunde arbejdsplads, blev der også gennemført markedsføring og udvælgelse for forsøgsprojektet krop og kontor. Markedsføringen af forsøgsprojektet krop og kontor blev gennemført i samarbejde med Sundhedsministeriet og sundhedsstyrelsen, resultatet af markedsføring var at 18 virksomheder tilmeldte sig projektet. På baggrund af de 18 ansøgninger til projektet, bliver der i starten af 2009 afholdt et møde for projektets vurderingspanel, som skal stå for den endelige udvælgelse af de 4 virksomheder, som får mulighed for at deltage i projektet. Vurderingspanelet består af Sundhedsminister Jakob Axel Nielsen, forfatter og musiker Peter Bastian, Pro-rektor Lykke Friis, Professor Gisela Sjøgaard og Ole Kåre Føli grundlægger af Body-sds. I forbindelse med markedsføring af forsøgsprojektet krop og kontor har de to eksterne konsulenter Mads Andreasen og Martin Spang Olsen gennemført et pilotprojekt, for at teste kombinationen af deres to tilgange, dette er blevet gennemført uden finansiering fra BAR FOKA, resultaterne fra pilotprojektet har været meget positive og har samtidig givet en del medieomtale af BAR FOKA og de kommende forsøgsprojekter, bl.a. en stor artikel i Børsen, omtale på dr.dk/sundhed og i P4 nordjylland. 10

11 Indeklima & støj Indeklimaportalen Indeklimaportalen.dk er efterhånden blevet danskernes foretrukne kilde til information om indeklima. Portalen blev etableret i april 2004 som led i de tre BAR s indsats på indeklimaområdet. Indeklimaportalen indeholder tips, information og retningslinier om, hvordan du skaber det bedste indeklima på din arbejdsplads. Indeklimaportalen blev etableret i april 2004 som led i de tre BARs indeklimaindsats. Målgruppen er sikkerhedsorganisationen og arbejdsmiljøprofessionelle på arbejdspladserne. Driften af Indeklimaportalen er i 2008 foregået således: Hver måned er der blevet publiceret et relevant tema på Indeklimaportalen Temaet er blevet markedsført i det månedlige nyhedsbrev, og portalen promoveres på andre hjemmesider, i tidsskrifter, på udstillinger og i forbindelse med konferencer. Sitet er løbende blevet opdateret med nyheder og arrangementer, lovændringer og ny viden på området. I slutningen af 2008 har Indeklimaportalen fået et fagligt tjek af indholdet og en vurdering af funktionalitet og layout. Forbedringerne bliver implementeret på hjemmesiden i begyndelsen af Status Indeklimaportalen har i gennemsnit månedlige besøg, heraf unikke besøgende er tilmeldt det månedlige nyhedsbrev. Der er god respons fra brugerne, og meget tyder på, at Indeklimaportalen er første valg, når der søges information om indeklima. Arbejdsmiljøprofessionelle og Arbejdstilsynet henviser desuden i stigende grad til Indeklimaportalen, når det gælder information om indeklima. Alt i alt har Indeklimaportalen etableret sig som den væsentligste informationskanal her i landet og de tre BAR s primære medie, når det gælder information om indeklima. Den brede indsats har ført til en stigende interesse og opmærksomhed, og det er derfor blevet besluttet, at Indeklimaportalen videreføres i perioden

12 Kommunikation Markedsføring så vi nytter og flytter BAR FOKA har udarbejdet en flerstrenget markedsføringsstrategi, der skal styrke samarbejdet mellem rådet, Arbejdsmiljøsekretariatet og organisationerne i forhold til den videre distribution af rådets produkter og markedsføring af produkterne i pressen. For at sikre et større kendskab til BAR FOKA er der brug for at iværksætte en bred informationsindsats. En vigtig måde at komme ud til brugerne på er ved systematisk at informere strategiske målgrupper, som kan bidrage til at øge kendskabet til og anvendelsen af BAR FOKAS produkter. et er at skabe overblik over mulighederne for at øge kendskabs- og anvendelsesgraden for BAR FOKAs produkter samt være med til at styrke samarbejdet mellem BAR, Arbejdsmiljøsekretariat og organisationerne i den videre distribution og markedsføring og omtale af produkterne. På den baggrund har BAR FOKA besluttet at gennemføre et markedsførings- og informationsprojekt, som kobles op på BARets indsats for at opfylde målene i Det består af disse aktiviteter: Produktion og udsendelse af USB-enhed Der er fremstillet USB-stik, som giver adgang til Bar FOKAS materialer. USBstikket distribueres til SiO-medlemmer inden for BAR FOKA. Enheden leveres med samtlige materialer BAR FOKA har udgivet. Brugeren kan herefter selv opdatere USB-enheden med nyeste versioner af BAR materialerne. Informations- og distributionskoncept for organisationerne Der er ved at blive udarbejdet et informations- og distributionskoncept, som angiver køreplaner for og ideer til, hvordan materialerne videreformidles via de 13 organisationerne indenfor BAR FOKA. Ambassadørkorps Der oprettes et ambassadørkorps for centrale personer i BAR FOKAS 13 organisationer, der står for distribution af BARets materialer i egen organisation. Korpset vil modtage køreplaner for og ideer til, hvordan materialerne videreformidles. 12

13 Kommunikation Pressearbejde Arbejdet med pressearbejdet er påbegyndt. Arbejdet har til formål at øge kendskabet til BAR FOKA blandt journalister i fagblade, aviser og elektroniske medier. Der skal opbygges samarbejdsrelationer mellem Arbejdsmiljøsekretariatet og de relevante organisationers kommunikationsafdelinger, blandt andet med henblik på at kunne tilbyde lanceringstekster og foreslå placering (Web-, fagblade mv.). Status Alle fire initiativer er opstartet i 2008 og vil blive evalueret i Hjemmesider 2008 BAR U&F har i 2008 bidraget til videreudviklingen og markedsføringen af den fælles 3 BAR arbejdsmiljøportal. Fokus har været på at sikre synlighed, brugervenlighed og markedsføring af materialet på arbejdsmiljøweb via journalistiske artikler i nyhedsbreve. arbejdsmiljoweb.dk er pt. den mest synlige portal om arbejdsmiljø vurderet ud fra google-søgning. Opdatering og udvikling af BARenes hjemmesider er en væsentlig del af markedsføringen af rådenes produkter og løsninger. Af samme grund har alle tre BAR stået bag arbejdet med at udvikle arbejdsmiljoweb.dk. Målgruppen for er medarbejdere og ledere på arbejdspladserne inden for BAR SoSu, U&F og FOKAs område, der har interesse for arbejdsmiljø. Aktiviteterne har bestået af: Ajourføring af arbejdsmiljøweb.dk og datterhjemmesider Udarbejdelse af elektronisk nyhedsbrev fra de tre BAR er Betjening af råd og styregrupper Deltage i BAR Web projektet for alle BAR er Markedsføring af hjemmesiderne Konkrete indsatsområder i arbejdet med at opdatere hjemmesiderne har fokuseret på: Opgradering af CMS-systemet og sikring af teknisk support Nedlæggelse af og integration af indholdet på arbejdsmiljoweb.dk Udvikling af en ny standard web-skabelon til alle BARenes hjemme- og dattersider Markedsføring af materialet ved hjælp af nye journalistiske artikler i nyhedsbreve. Dette vil fortsætte i Effektmål for arbejdsmiljoweb.dk besøgende pr. måned i gennemsnit 200 nytilmeldte modtagere af 3BAR nyhedsbrevet. Status for hele 2008: besøgende pr. måned i gennemsnit 634 nytilmeldte modtagere af 3BAR nyhedsbrevet (i alt 2.574) 13

14 Kommunikation Nedenstående tabel viser totale besøg på arbejdsmiljøweb fra maj til september i hhv (sort graf) og 2008 (pink graf). Den grønne graf viser antallet totale besøg på kampagnesitet godtarbejde.dk, som Videnscenter for Arbejdsmiljø, Arbejdsmiljørådet og DR stod bag. Kampagnesites har stor gennemslagkraft mens kampagnerne står på. Hjemmesider som arbejdsmiljøweb.dk har omvendt en mere jævn fordeling af besøgende, hvis man korrigerer for sæsonudsving godtarbejde.dk Status arbejdsmiljoweb.dk deltog i 2008 i IT & Telestyrelsens brugervenlighedskonkurrence Bedst på nettet. Hjemmesiden fik 3 ud af 5 net-kroner og fik topkarakter i kategorien brugervenlighed med fem ud af fem netkroner. En ekstern konsulent har desuden sammenlignet siden med andre hjemmesider, der beskæftiger sig med arbejdsmiljø. Vurderingen lyder, at arbejdsmiljoweb er mest synlig i google-søgeresultater sammenlignet med sider som arbejdsmiljoviden.dk, at.dk, personaleweb.dk, lederweb.dk. Det gælder både synlighed i de resultater, der genereres af Google, og af de sponsorerede link, projektet betaler. 14

15 Kommunikation Messer I 2008 har de tre BAR deltaget på strategisk vigtige messer for at promovere BARenes produkter og aktiviteter. Messerne har givet vigtig direkte dialog med målgrupperne og opfyldt de kvantitative målsætninger. De vurderes som en succes. BARene, deres produkter og aktiviteter skal være synlige for målgrupperne. Et vigtigt element er at være til stede på de konferencer, messer og andre fora, hvor BARenes målgrupper er til stede. Dette sker i perioden et med messerne er: At profilere de tre råd og deres budskaber At komme i dialog med sikkerhedsorganisationen, SU, MED-udvalg, MIO, arbejdsmiljørådgiverne og arbejdsmiljøunderviserne, strategiske målgrupper samt almindeligt arbejdsmiljøinteresserede. Aktiviter i 2008 I 2008 har projektets fokus været følgende: Årskonference for Sammenslutningen af Sikkerhedsledere i Danmark (SSID) 2008 Arbejdsmiljøkonferencen i 2008 De arbejdsmiljømæssige problemstilliger, der vil blive fokuseret på er psykisk arbejdsmiljø, støj, ulykker og muskel- og skeletbesvær. Status: BARene har været tilfredse med den direkte og kommunikative form for dialog med målgruppen, som deltagelse i messer giver mulighed for. Der er levet op til de kvantitative mål som blev stillet op, hvorfor BARene er tilfredse. Evalueringen er sket gennem optælling af deltagere i workshops og tilmeldte til nyhedsbrevene. 15

16 Kommunikation Opdatering af publikationer 2008 Opdateringen af publikationer har givet anledning til et bredere fokus på, om BARenes materialer skal revideres, genoptrykkes eller udgå. Det sikrer, at materialet fra rådene er aktuelt, brugbart og troværdigt. et med projektet er løbende at opdatere de trykte publikationer fra BAR U & F, så indholdet er aktuelt og brugbart og bliver opfattet som troværdigt. Opdateringen sker gennem opdateringsblade til hver publikation. Meningen er, at alle procedurer bliver beskrevet og automatiseret med henblik på at få dem indarbejdet i årets gang i Arbejdsmiljøsekretariatet/de 3 BAR. Den primære målgruppe er samarbejdsorganerne og alle interesserede i arbejdsmiljø på arbejdspladserne inden for BAR ets område. Den sekundære målgruppe er arbejdsmiljøundervisere, arbejdsmiljørådgivere, ledere m.fl Listen over BAR U & F s trykte publikationer kan ses her: Siden april 2008 er der udfærdiget en elektronisk liste, som opdateres jævnligt. På den måde man kan overskue, hvem der har ansvaret for de enkelte publikationer og hjemmesider. Her kan man også se, hvilke styregrupper og BAR, materialet hører under. Proceduren er, at den enkelte projektleder i Arbejdsmiljøsekretariatet sørger for at få alle publikationer og hjemmesider gennemgået i de ansvarlige styregrupper. På den måde kan man få et fuldstændigt overblik over det, som skal revideres, udgå eller forblive indtil videre. Oplysningerne indføres eller rettes på listen, som herefter danner udgangspunkt for opdateringsarbejdet. Arbejdet med samordning af titler på hhv. net og listen er færdiggjort. Sideløbende er hjemmesider, opdateringsblade og nogle af publikationerne gennemgået og opdateret. Status Projektet har givet anledning til større forståelse generelt for vigtigheden af opdateringer generelt og kan samtidig vise sig brugbart som værktøj til at sætte fokus på, om BAR materialer skal revideres, genoptrykkes eller udgå såvel i konsulentgruppen som i styregrupperne og i rådene. 16

17 I denne årsberetning redegør BAR Finans / Offentlig Kontor & Admnistration for de aktiviteter Rådet har gennemført i løbet af år Særligt behandles aktiviteter indenfor: Psykisk Arbejdsmiljø Muskel- og skeletbesvær Indeklima og støj Kommunikation. Arbejdsgivere og arbejdstagere inden for administrationsområdet i stat, regioner og kommuner, samarbejder om initiativer til at skabe et bedre arbejdsmiljø både fysisk og psykisk. Samarbejdet tager udgangspunkt i arbejdsmiljøloven og er formaliseret i Branchearbejdsmiljørådet Finans / Offentlig Kontor & Administration. Branchearbejdsmiljørådet kortlægger branchernes særlige arbejdsmiljøproblemer og hjælper arbejdspladserne med at løse dem ved bl.a. at udarbejde informations- og vejledningsmateriale, at holde temamøder samt at udvikle arbejdsmiljøkurser. I Branchearbejdsmiljørådet Finans / Offentlig Kontor & Administration deltager repræsentanter for Finansministeriet, KL, Danske Regioner, Finanssektorens Arbejdsgiverforening, AC, Finansforbundet, Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening, Dansk Socialrådgiverforening, Kommunale Organisationers Samarbejde, Offentligt Ansattes Organisationer, HK / Kommunal og HK / Stat. Yderligere information om arbejdsmiljø i den offentlige og finansielle sektor på 17

REDEGØRELSE FOR RÅDETS ARBEJDE 2007

REDEGØRELSE FOR RÅDETS ARBEJDE 2007 Redegørelse 2007 Branchearbejdsmiljørådet Finans/ Offentlig Kontor & Administration REDEGØRELSE FOR RÅDETS ARBEJDE 2007 I. Baggrund Branchearbejdsmiljørådet Finans/Offentlig Kontor og Administration, i

Læs mere

REDEGØRELSE FOR RÅDETS ARBEJDE 2007

REDEGØRELSE FOR RÅDETS ARBEJDE 2007 REDEGØRELSE FOR RÅDETS ARBEJDE 2007 I. Baggrund, i det følgende forkortet BAR U&F, består af repræsentanter for arbejdsgivere, ledere og medarbejdere og har til opgave at støtte virksomhedernes indsats

Læs mere

Undervisning & Forskning ÅRSBERETNING. Branchearbejdsmiljørådet Undervisning & Forskning

Undervisning & Forskning ÅRSBERETNING. Branchearbejdsmiljørådet Undervisning & Forskning Undervisning & Forskning ÅRSBERETNING Branchearbejdsmiljørådet Undervisning & Forskning Årsberetning 2008 Indhold 2008 Året der gik 3 Psykisk arbejdsmiljø Atmosfæreprojektet: Let sagt - svært gjort 4 Nye

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Finans/Offentlig Kontor & Administration

Finans/Offentlig Kontor & Administration I BrancheArbejdsmiljøRådet Finans/Offentlig Kontor & Administration samarbejder arbejdsgivere og arbejdstagere inden for kontor- og administrationsområdet i stat, regioner, kommuner og den finansielle

Læs mere

Aktiviteter 2013-2014

Aktiviteter 2013-2014 Aktiviteter 2013-2014 Sammen om et godt arbejdsmiljø Det er imponerende, hvad BAR Undervisning & Forskning har nået i 2013. Stærke samarbejdsrelationer en pjece om opbygning af social kapital blev fulgt

Læs mere

Aktivitetsplan 2014-15

Aktivitetsplan 2014-15 Aktivitetsplan 2014-15 Indledning BrancheArbejdsmiljøRådet Finans / Offentlig Kontor & Administrations (BAR FOKA) plan for indsatser og aktiviteter, er en del af rådets strategi frem mod 2020, således

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Aktivitetsplan 2014 1

Aktivitetsplan 2014 1 Aktivitetsplan 2014 1 Indledning BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forsknings (BAR U&F) plan for indsatser og aktiviteter, er en del af rådets strategi frem mod 2020, således som den er beskrevet

Læs mere

BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forsknings Aktivitetsplan 2015

BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forsknings Aktivitetsplan 2015 BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forsknings Aktivitetsplan 2015 Indledning BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forsknings Aktivitetsplan for 2015 indsatser og aktiviteter, er en del af rådets

Læs mere

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi Arbejdsgrundlag for BAR U&F Mission - Vision - Værdier - Strategi Mission Gennem samarbejde medvirker BAR U&F (Branchearbejdsmiljøråd Undervisning & Forskning) til at skabe trivsel og gode arbejdspladser

Læs mere

Årsrapport Finans/Offentlig Kontor & Administration

Årsrapport Finans/Offentlig Kontor & Administration Årsrapport 2015 Finans/Offentlig Kontor & Administration ,, Stor interesse for et godt arbejdsmiljø 2015 var et år, hvor BrancheArbejdsmiljøRådet Finans / Offentlig Kontor & Administration (BAR FOKA) via

Læs mere

Massiv interesse for psykisk arbejdsmiljø også uden for sikkerhedsorganisationen

Massiv interesse for psykisk arbejdsmiljø også uden for sikkerhedsorganisationen ønskes: overblik, praktiske værktøjer og konkrete eksempler sammenfatning af brugerundersøgelse for Videncenter for Arbejdsmiljø 2006 Operates brugerundersøgelse for Videncenter for Arbejdsmiljø viser,

Læs mere

Strategi for BFA Industri

Strategi for BFA Industri Strategi for BFA Industri 2017-2020 Arbejdsmiljø i industrien Materialer fra BFA Industri kan fås ved henvendelse til organisationerne eller downloades på www.bfa-i.dk Denne strategi foreligger kun elektronisk.

Læs mere

BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forskning. Aktivitetsplan 2016

BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forskning. Aktivitetsplan 2016 BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forskning Aktivitetsplan 2016 Aktivitetsplan 2016 Indhold Indledning... 2 Indsatsområder... 3 Budget... 4 Psykisk arbejdsmiljø... 5 Psykisk arbejdsmiljø: Formidlingskonference...

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi

Arbejdsmiljøstrategi Arbejdsmiljøstrategi 2008-2012 Vedtaget af hoved-med den 7. april 2008 Godkendt i Viborg Byråd den 25. juni 2008 2 Sådan blev arbejdsmiljøstrategien lavet! Processen vedrørende udarbejdelse af arbejdsmiljøstrategien

Læs mere

Strategi for Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Strategi for Industriens Branchearbejdsmiljøråd Strategi for Industriens Branchearbejdsmiljøråd 2017-2020 Industriens Branchearbejdsmiljøråd Materialer fra Industriens Branchearbejdsmiljøråd kan fås ved henvendelse til organisationerne eller downloades

Læs mere

TEMA Årsberetning Tekst indsættes. Årsberetning. Branchearbejdsmiljørådet Finans / Offentlig Kontor & Administration

TEMA Årsberetning Tekst indsættes. Årsberetning. Branchearbejdsmiljørådet Finans / Offentlig Kontor & Administration TEMA Årsberetning Tekst indsættes Årsberetning Branchearbejdsmiljørådet Finans / Offentlig Kontor & Administration Årsberetningen 2010 er udarbejdet af: Charlotte Albæk Ritta Bjerre Svend Erik Christensen

Læs mere

Konceptet. Kontormotion, der virker! Af Martin Spang Olsen. Simple øvelser

Konceptet. Kontormotion, der virker! Af Martin Spang Olsen. Simple øvelser Forår 2009 Kontormotion, der virker! AfMartinSpangOlsen Konceptet Krop & Kontor er navnet på et koncept, som Martin Spang Olsen i samarbejde med Mads Andreasen har udviklet til Arbejdsmiljøsekretariatet

Læs mere

BrancheArbejdsmiljøRådet Finans / Offentlig Kontor & Administration. Aktivitetsplan 2016. [Dokumentets undertitel]

BrancheArbejdsmiljøRådet Finans / Offentlig Kontor & Administration. Aktivitetsplan 2016. [Dokumentets undertitel] BrancheArbejdsmiljøRådet Finans / Offentlig Kontor & Administration Aktivitetsplan 2016 [Dokumentets undertitel] Indledning BrancheArbejdsmiljøRådet Finans/Offentlig Kontor & Administrations (BAR FOKA)

Læs mere

BrancheArbejdsmiljøRådet Finans/Offentlig Kontor & Administrations Aktivitetsplan 2015

BrancheArbejdsmiljøRådet Finans/Offentlig Kontor & Administrations Aktivitetsplan 2015 BrancheArbejdsmiljøRådet Finans/Offentlig Kontor & Administrations Aktivitetsplan 2015 Indledning BrancheArbejdsmiljøRådet Finans/Offentlig Kontor & Administrations (BAR FOKA) plan for indsatser og aktiviteter

Læs mere

Stor interesse og kendskab

Stor interesse og kendskab Årsrapport 2015 Stor interesse og kendskab 2015 var et år, hvor BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forskning i både trykte og elektroniske medier samt på temamøder og konferencer, atter satte fokus

Læs mere

AKTIVITETSPLAN 2013. Branchearbejdsmiljørådet Finans, Offentlig Kontor & Administration

AKTIVITETSPLAN 2013. Branchearbejdsmiljørådet Finans, Offentlig Kontor & Administration AKTIVITETSPLAN 2013 Branchearbejdsmiljørådet Finans, Offentlig Kontor & Administration 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. BUDGET FOR BAR FOKAs AKTIVITETER I 2013... 4 2. INDSATS OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ...

Læs mere

Forsøgsprojekt. Program for workshoppen. Velkomst og kort oplæg om projektet. Afprøvning af en af metoderne i projektet

Forsøgsprojekt. Program for workshoppen. Velkomst og kort oplæg om projektet. Afprøvning af en af metoderne i projektet 1 Forsøgsprojekt 1 Program for workshoppen Velkomst og kort oplæg om projektet Afprøvning af en af metoderne i projektet Opsamling fra interviewafprøvningen Workshoppen Casevirksomheden Hvilke indsatsområder

Læs mere

Årsberetning 2011. Branchearbejdsmiljørådet Finans / Offentlig Kontor & Administration

Årsberetning 2011. Branchearbejdsmiljørådet Finans / Offentlig Kontor & Administration Årsberetning 211 Branchearbejdsmiljørådet Finans / Offentlig Kontor & Administration Kolofon Årsberetningen 211 er udarbejdet af: Charlotte Albæk Karina Dam Lise Keller Peter Klingenberg Mads Kristoffer

Læs mere

Aktivitetsplan 2014 Revideret 19. november 2014 1

Aktivitetsplan 2014 Revideret 19. november 2014 1 Aktivitetsplan 2014 Revideret 19. november 2014 1 Indledning BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forsknings (BAR U&F) plan for indsatser og aktiviteter, er en del af rådets strategi frem mod 2020,

Læs mere

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Denne handlingsplan folder temaerne i Arbejdsmiljørådets strategi ud samt beskriver andre aktiviteter, som rådet iværksætter. Handlingsplanen er inddelt i de temaer, som fremgår

Læs mere

Forståelsespapir til forretningsstrategi for NFA - Videncenter for Arbejdsmiljø

Forståelsespapir til forretningsstrategi for NFA - Videncenter for Arbejdsmiljø NOTAT Forståelsespapir til forretningsstrategi for NFA - Videncenter for Arbejdsmiljø 7.september 2009 J.nr. 2009-81-8 Rammer De forretningsstrategiske mål for videncentret tager afsæt i evalueringen af

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse Udarbejdet af Arbejdsmiljø København November 2016 Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 5 Sørg for at

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger:

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: Næstved Kommune Kultur og Borgerservice Projekttitel: Åben

Læs mere

Handlingsplan 2013-2014 Temagruppen for Sundhed på arbejdspladsen

Handlingsplan 2013-2014 Temagruppen for Sundhed på arbejdspladsen Handlingsplan -2014 Temagruppen for Sundhed på arbejdspladsen Baggrund Det overordnede formål med temagruppens arbejde er at styrke folkesundheden med arbejdspladsen og arbejdslivet som omdrejningspunkt

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse

VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM drøftelse af arbejdsmiljøet PÅ KONTORER Den årlige arbejdsmiljødrøftelse Årlig arbejdsmiljødrøftelse En gang om året skal I holde et koordinerende arbejdsmiljømøde, også kaldet

Læs mere

Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune

Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune 1. Indledning 2. Formål Det er Gentofte Kommunes ambition, at vi i fællesskab fastholder og udvikler et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, hvor trivsel og

Læs mere

Fra APV til handling

Fra APV til handling Fra APV til handling Ny arbejdsopgave Problemformulering Sikkerhedsgruppen i nøgleposition Det gode arbejde: vurdering af gode og dårlige sider i arbejdet. Fysisk og psykisk arbejdsmiljø Sygefravær 1 APV

Læs mere

Videncenter for Arbejdsmiljø

Videncenter for Arbejdsmiljø Videncenter for Arbejdsmiljø - Nye metoder skal bidrage til bedre trivsel på offentlige arbejdspladser Præsentation ved centerchef Søren Jensen Hvad handler trivsel om? Eksemplet med det nye it-system

Læs mere

Danske Fysioterapeuters

Danske Fysioterapeuters Danske Fysioterapeuters nr. 3 nov. 2003 Refleksion over eget arbejdsmiljø på din arbejdsplads Læs notat fra DF s minitemadage om belastninger i fysioterapi Særskilt hjemmeside for TR/SR brug den!! www.fysio.dk

Læs mere

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik Maj 2008 Arbejdsmiljøpolitik for Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik i s arbejdsmiljøpolitik beskriver regionens fælles holdninger, værdier og handlinger på arbejdsmiljøområdet.

Læs mere

Det er billigere at viske ud end at flytte mure. - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen

Det er billigere at viske ud end at flytte mure. - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen Det er billigere at viske ud end at flytte mure - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen 1 Det er billigere at viske ud end at flytte mure Arbejdsmiljøsekretariatet Studiestræde 3,3.

Læs mere

Vejledning om Trivselsaftalen

Vejledning om Trivselsaftalen Inspirationsnotat nr. 8 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. november 2009 Vejledning om Trivselsaftalen Anbefalinger Trivselsmålingen skal kobles sammen med arbejdspladsvurderingen (APV). Trivselsmålingen

Læs mere

VÆKSTHUS FOR LEDELSE - STATUS FEBRUAR

VÆKSTHUS FOR LEDELSE - STATUS FEBRUAR VÆKSTHUS FOR LEDELSE - STATUS FEBRUAR 2010 - Målet med Væksthus for Ledelse er at udvikle, opsamle og dele ny viden, der kan omsættes i bedre ledelse, og sætte god ledelse på dagsordenen i kommuner og

Læs mere

TEMA Speciallægepraksis og almen lægepraksis. Selv i en lille praksis kan et dårligt arbejdsmiljø være et stort problem

TEMA Speciallægepraksis og almen lægepraksis. Selv i en lille praksis kan et dårligt arbejdsmiljø være et stort problem TEMA Speciallægepraksis og almen lægepraksis Selv i en lille praksis kan et dårligt arbejdsmiljø være et stort problem 2 Selv i en lille praksis kan et dårligt arbejdsmiljø være et stort problem Sætter

Læs mere

Stillings- og profilbeskrivelse: Journalistisk redaktør for Fysioterapeuten

Stillings- og profilbeskrivelse: Journalistisk redaktør for Fysioterapeuten Stillings- og profilbeskrivelse: Journalistisk redaktør for Fysioterapeuten Stillingsbetegnelse Journalistisk redaktør Organisatorisk placering Danske Fysioterapeuters sekretariat, afdelingen Marketing

Læs mere

Indhold. Indledning 3. Arbejdsmiljørådet er med til at indfri 2020-arbejdsmiljøstrategien 4. Den årlige redegørelse til beskæftigelsesministeren 5

Indhold. Indledning 3. Arbejdsmiljørådet er med til at indfri 2020-arbejdsmiljøstrategien 4. Den årlige redegørelse til beskæftigelsesministeren 5 Indhold Indledning 3 Arbejdsmiljørådet er med til at indfri 2020-arbejdsmiljøstrategien 4 Den årlige redegørelse til beskæftigelsesministeren 5 Måling og evaluering i arbejdsmiljøindsatsen 6 Når sundhedsfremme

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Udgivet af Samarbejdssekretariatet Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt, eller

Læs mere

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI Vision: Scenarier Et internationalt universitet med fokus på de studerende Vejviseren til dit rette valg Destination for læring & oplysning Livet & menneskene

Læs mere

Skab ROBUSTE forandringer

Skab ROBUSTE forandringer Skab ROBUSTE forandringer AM:2015 9. november 14.00-15.15 På en skala fra 1-10 Tænk på en forandringsproces på arbejdspladsen, du har stået eller står i: Reflektér: I hvilken grad forstod du baggrunden

Læs mere

Arbejdsmiljørådets strategi og handlingsplan

Arbejdsmiljørådets strategi og handlingsplan Arbejdsmiljørådets strategi og handlingsplan 1. Arbejdsmiljørådets mission og vision Arbejdsmiljørådet vil frem mod 2020 både styrke og synliggøre partsindsatsen som et helt centralt element i den samlede

Læs mere

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse Arbejdsmiljøinstituttet Kommunikationsstrategi AMI s kommunikationsstrategi 2003-2006 Indhold 1. Forord 2. Baggrund 3. Målgrupper hvem er AMI s målgrupper? 4. Formål hvorfor skal AMI kommunikere? 5. Kommunikationsmål

Læs mere

AKTIVITETSPLAN 2013. Branchearbejdsmiljørådet Undervisning & Forskning

AKTIVITETSPLAN 2013. Branchearbejdsmiljørådet Undervisning & Forskning AKTIVITETSPLAN 2013 Branchearbejdsmiljørådet Undervisning & Forskning 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. BUDGET FOR BAR U&Fs AKTIVITETER I 2013... 4 2. INDSATS OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ... 5 2.1 Stressfrihverdag.dk...

Læs mere

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 1 Indholdsfortegnelse HR-strategi 2012 s.3 Systematisk

Læs mere

Byggeriets Arbejdsmiljøbus Projektbeskrivelse 2012-2014

Byggeriets Arbejdsmiljøbus Projektbeskrivelse 2012-2014 27. september 2011 Byggeriets Arbejdsmiljøbus Projektbeskrivelse 2012-2014 Byggeriets Arbejdsmiljøbus er en mobil konsulenttjeneste, som har til formål at formidle god arbejdsmiljøpraksis og viden om udvikling

Læs mere

Notat. Revision af sundhedsordningen. Danske Fysioterapeuter Politik & kommunikation. Til: MED udvalget

Notat. Revision af sundhedsordningen. Danske Fysioterapeuter Politik & kommunikation. Til: MED udvalget Notat Danske Fysioterapeuter Politik & kommunikation Til: MED udvalget Revision af sundhedsordningen Sundhedsfremme og forebyggelse bør indtænkes strategisk, være forankret i organisationens vision og

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

Job og krop - forebyg smerter i muskler og led

Job og krop - forebyg smerter i muskler og led Job og krop - forebyg smerter i muskler og led Smerter i muskler og led skal forebygges aktivt og takles i fællesskab på arbejdspladsen Åbningskonference Maj 2011 Baggrund for kampagnen 2010-planen: 10

Læs mere

NB! Dette er et arbejdsdokument, som løbende vil blive opdateret. 6. Rekruttering. Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen

NB! Dette er et arbejdsdokument, som løbende vil blive opdateret. 6. Rekruttering. Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen 6. Rekruttering Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen Find vej Dagen fortsætter som forbundets store synligheds og rekrutteringssatsning primært rettet mod familier. Find vej dagen er også i 2015 støttet

Læs mere

TAG TEMPERATUREN PÅ DEN FYSISKE TRIVSEL

TAG TEMPERATUREN PÅ DEN FYSISKE TRIVSEL TAG TEMPERATUREN PÅ DEN FYSISKE TRIVSEL Nyt værktøj fra Job og Krop-kampagnen giver et hurtigt overblik over den fysiske trivsel på arbejdspladsen. Temperaturmålingen er en lille spørgeskemaundersøgelse,

Læs mere

Indhold. Indledning 3. Arbejdsmiljørådets egen strategi frem mod Arbejdsmiljøredegørelse med gode råd til beskæftigelsesministeren 5

Indhold. Indledning 3. Arbejdsmiljørådets egen strategi frem mod Arbejdsmiljøredegørelse med gode råd til beskæftigelsesministeren 5 Indhold Indledning 3 Arbejdsmiljørådets egen strategi frem mod 2020 4 Arbejdsmiljøredegørelse med gode råd til beskæftigelsesministeren 5 Et godt psykisk arbejdsmiljø i forbindelse med forandringer og

Læs mere

Kom godt i gang med social kapital

Kom godt i gang med social kapital Kom godt i gang med social kapital Kom godt i gang med social kapital Overvejelser og afklaringer inden I går i gang og undervejs i en indsats for at opbygge arbejdspladsens sociale kapital. Anvendelse

Læs mere

Det der giver os energi

Det der giver os energi TEMA Stress Værktøj 1 Det der giver os energi - Og det der dræner os for energi Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Arbejdsgruppens forberedelse Processen trin for trin 4 Arbejdsmiljøsekretariatet

Læs mere

Styrkespillet. Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen

Styrkespillet. Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen Styrkespillet 1 TEMA Psykisk arbejdsmiljø Styrkespillet Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen Styrkespillet er et enkelt kortspil, som kan bruges på alle typer af arbejdspladser til at udvikle kulturen,

Læs mere

Indhold. Indledning 3. Redegørelse til beskæftigelsesministeren ( 66) 4. Psykisk arbejdsmiljø 5. Børn og unge 6. Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) 8

Indhold. Indledning 3. Redegørelse til beskæftigelsesministeren ( 66) 4. Psykisk arbejdsmiljø 5. Børn og unge 6. Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) 8 Indhold Indledning 3 Redegørelse til beskæftigelsesministeren ( 66) 4 Psykisk arbejdsmiljø 5 Børn og unge 6 Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) 8 Arbejdsmiljøprisen 2014 9 2 Indledning Arbejdsmiljørådet har

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2013. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag og debatmøde om voksenmobning Arrangeret af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Nyhedsbrev Oktober 2013. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag og debatmøde om voksenmobning Arrangeret af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Nyhedsbrev Oktober 2013 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Heri kan du læse seneste nyt fra satspuljeprojektet, og hvad der ellers rører sig. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag

Læs mere

At dele stjernestunder

At dele stjernestunder TEMA Stress Værktøj 6 At dele stjernestunder 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Arbejdsgruppens forberedelse Processen trin for trin 4 Redskab 1: Inspiration til oplæg 4 Redskab 2: Øvelse

Læs mere

Sundhed og trivsel på arbejdspladsen en strategisk og systematisk tilgang

Sundhed og trivsel på arbejdspladsen en strategisk og systematisk tilgang Sundhed og trivsel på arbejdspladsen en strategisk og systematisk tilgang Jørgen Falk, chefkonsulent Oplæg på konferencen Styrk trivsel og sundhed 15. juni 2010 Disposition Hvor langt er vi i Danmark?

Læs mere

Systematisk arbejdsmiljøarbejde Drejebog til ArbejdsPladsVurdering - APV. De fire faser Drejebog til gennemførelse af APV i skovbranchen.

Systematisk arbejdsmiljøarbejde Drejebog til ArbejdsPladsVurdering - APV. De fire faser Drejebog til gennemførelse af APV i skovbranchen. Systematisk arbejdsmiljøarbejde Drejebog til ArbejdsPladsVurdering - APV De fire faser Drejebog til gennemførelse af APV i skovbranchen. Udarbejdet af: Inge Nørby 2007 Systematisk arbejdsmiljøarbejde Indholdsfortegnelse

Læs mere

Børn og unge - Årlig status

Børn og unge - Årlig status Børn og unge - Årlig status 2015-2016 Indledning Mange gode initiativer er med til at vække de unges interesse for arbejdsmiljø Børn og unges arbejdsmiljø er et af initiativområderne i 2020-arbejdsmiljøstrategien

Læs mere

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Psykiatri og Social Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område Dato november 2011 i Region Midtjylland Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Vejledning til, hvordan det enkelte tilbud kan arbejde

Læs mere

Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013

Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013 Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013 Indhold Baggrund s. 1 Formål - 2 Målgruppe - 3 Indhold - 3 Organisation - 4 Budget - 7 Finansiering - 7 Baggrund I regeringsgrundlaget fra 2007 - Mulighedernes samfund -

Læs mere

AM 2007 31. oktober 2007 Psykisk arbejdsmiljø & stress i DSB v. Merete Paarup & Birthe Østergaard Petersen

AM 2007 31. oktober 2007 Psykisk arbejdsmiljø & stress i DSB v. Merete Paarup & Birthe Østergaard Petersen AM 2007 31. oktober 2007 Psykisk arbejdsmiljø & stress i DSB v. Merete Paarup & Birthe Østergaard Petersen 1 DSB i tal Kunder dagligt ca. 450.000 Tog dagligt ca. 1.050 S-tog dagligt ca. 1.130 Stationer

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 ENERGISTYRELSEN rapport Marts 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 28 88% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

Revideret november Kommunikationspolitik

Revideret november Kommunikationspolitik Revideret november 2014 Kommunikationspolitik Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både

Læs mere

Anerkendende øvelser. Et supplement til jeres dialog om arbejdsmiljø. 1 social kapital på social og sundhedsområdet

Anerkendende øvelser. Et supplement til jeres dialog om arbejdsmiljø. 1 social kapital på social og sundhedsområdet Anerkendende øvelser Et supplement til jeres dialog om arbejdsmiljø 1 social kapital på social og sundhedsområdet Indhold Indhold 3 Forord 4 Supplement til APV 5 Sæt den gode historie på dagsordenen 6

Læs mere

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Formålet med Væksthus for Ledelse - at systematisere og målrette dialogen om ledelse i kommuner og regioner, herunder at udvikle og fokusere ledelse som disciplin,

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016

Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016 Personalepolitik Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016 Formål Arbejdsmiljø har i de seneste år fået øget politisk fokus, blandt andet udtrykt ved Nye veje til et bedre arbejdsmiljø regeringens strategi for arbejdsmiljøindsatsen

Læs mere

valg af sikkerheds repræsentant

valg af sikkerheds repræsentant 09 valg af sikkerheds repræsentant din mulighed for at komme i front med arbejdsmiljøet er du den nye sikkerhedsrepræsentant? Det giver mulighed for at sætte fokus på et godt og udviklende arbejdsmiljø,

Læs mere

Handlingsplan 2016. De prioriterede områder i 2020-arbejdsmiljøstrategien

Handlingsplan 2016. De prioriterede områder i 2020-arbejdsmiljøstrategien Handlingsplan 2016 I denne handlingsplan udfoldes Arbejdsmiljørådets prioriteringer og aktiviteter i 2016. Planen beskriver dels de aktiviteter, der understøtter indsatsen inden for de tre nationalt prioriterede

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser

Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser Perspektiver på den lokale indsats på arbejdspladsen Seniorforsker Thomas Clausen (tcl@nfa.dk) Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø NFA Dagsorden 1. Baggrund

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet.

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet. Vedrørende: Påbud vedr. overtrædelse af reglerne om formelle krav. Sagsnavn: Generelt rådgivningspåbud vedr. formelle krav Sagsnummer: 87.00.00-P20-1-12 Skrevet af: Kim Hornbæk E-mail: Kim.Hornbaek@randers.dk

Læs mere

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt at kigge nærmere på vores 6 ugers uddannelsesforløb.

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Konferencested og tidspunkt En dags konference i Fredericia Messecenter fra kl til kl den 28. september 2010.

Konferencested og tidspunkt En dags konference i Fredericia Messecenter fra kl til kl den 28. september 2010. Hovedudvalgets arbejdsmiljøkonference 2010 Masterplanen for Arbejdsmiljø 2010 ta MED toget! Konferencested og tidspunkt En dags konference i Fredericia Messecenter fra kl. 8.30 til kl. 15.30 den 28. september

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer FTF September 2010 1. INDLEDNING OG HOVEDRESULTATER Undersøgelsen af rammer og vilkår for arbejdsmiljøarbejdet er gennemført af FTF i samarbejde med fem af

Læs mere

Videncentret bygger videre på og udnytter de medier, som allerede er udviklet i centrets første tre års virke

Videncentret bygger videre på og udnytter de medier, som allerede er udviklet i centrets første tre års virke NOTAT 21. maj 2008 J.nr. 2007-212-13 Pejlemærker for Videncenter for Arbejdsmiljø indsatser 2008-2010 til offentlige arbejdspladser Styrkelse af Videncenter for Arbejdsmiljø Som led i trepartsaftalen mellem

Læs mere

Indledning. BrancheArbejdsmiljøRådets aktivitetsplan er godkendt på rådsmødet den 22. oktober 2013.

Indledning. BrancheArbejdsmiljøRådets aktivitetsplan er godkendt på rådsmødet den 22. oktober 2013. Aktivitetsplan 2014-2015 1 Indhold Indledning... 3 Aktiviteter... 4 Psykisk arbejdsmiljø... 5 Grib ind - godt kollegaskab uden mobning... 5 Arbejdsmiljø til tiden... 5 Etsundtarbejdsliv.dk... 6 Værktøjsudvikling...

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Konference om et bedre psykisk arbejdsmiljø Velkomst ved: Jens Jensen Direktør for Arbejdstilsynet DET TALTE ORD GÆLDER Jeg vil gerne fra Arbejdstilsynets side byde velkommen til denne konference, hvor

Læs mere

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt

Læs mere

Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø. Temadag om. Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress

Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø. Temadag om. Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø Temadag om Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress Mål: At sætte fokus på væsentlige problemstillinger i f.t. det psykiske arbejdsmiljø. At give inspiration

Læs mere

Udgivelse af nye publikationer i Væksthus for Ledelse

Udgivelse af nye publikationer i Væksthus for Ledelse Udgivelse af nye publikationer i Væksthus for Ledelse 1. Inden udgivelsen Møde den gode historie Projektgruppen og sekretariatet holder et møde (tidligt i projektet). På mødet drøftes det, hvordan projektet

Læs mere

Er arbejdsmiljøuddannelsen verdens mest ensomme uddannelse? Arbejdsmiljøkonferencen Nyborg Strand 2011

Er arbejdsmiljøuddannelsen verdens mest ensomme uddannelse? Arbejdsmiljøkonferencen Nyborg Strand 2011 Er arbejdsmiljøuddannelsen verdens mest ensomme uddannelse? Arbejdsmiljøkonferencen Nyborg Strand 2011 Er arbejdsmiljøuddannelsen verdens mest ensomme uddannelse? Hvert år siden 1991 er der blevet uddannet

Læs mere