Finans / Offentlig Kontor & Administration ÅRSBERETNING. Branchearbejdsmiljørådet Finans / Offentlig Kontor & Administration

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Finans / Offentlig Kontor & Administration ÅRSBERETNING. Branchearbejdsmiljørådet Finans / Offentlig Kontor & Administration"

Transkript

1 Finans / Offentlig Kontor & Administration ÅRSBERETNING Branchearbejdsmiljørådet Finans / Offentlig Kontor & Administration Årsberetning 2008

2 Indhold 2008 Året der gik 3 Psykisk arbejdsmiljø Visionsprojektet Fremtidens kontor 4 Atmosfæreprojektet: Let sagt - svært gjort 5 Vold i det offentlige 6 Team- og projektarbejde 7 Stress 8 Muskel- og skeletbesvær Sund arbejdsplads 9 Indeklima & støj Indeklimaportalen 10 Kommunikation Markedsføring så vi nytter og flytter 11 Hjemmesider Messer Opdatering af publikationer 14 2

3 Året der gik Denne årsberetning fra BAR FOKA er en ny måde at gøre status på og fortælle om årets tiltag og de områder vi jf. vores 2010 handlingsplan har og vil have - fokus på. Der er således flere formål, nemlig en generel præsentation af de mange projekter såvel etårige som flerårige programmer - som vi har iværksat for at gøre en positiv forskel i arbejdsmiljøet for vores områder. et er desuden at denne beretning kan virke som et kommunikationsværktøj og være medvirkende til at legitimere vores indsats. Det er ikke helt retfærdigt at fremhæve nogle af tiltagene frem for andre, men store projekter som Den sunde arbejdsplads og Vold i det offentlige har fyldt meget. Sidstnævnte er afsluttet og godt implementeret hos vores medlemmer og deres virksomheder, mens Den sunde arbejdsplads (et flerårigt projekt) nu endelig er gået ind i driftsfasen, hvor de forskellige deltagende virksomheder i 2009 skal i gang med deres pilotforsøg, som gerne skulle finde nye veje i sundheden på jobbet, og være både inspirerende og nytænkende for alle. Begge projekter må siges at være timet perfekt i forhold til tidsånden og de udfordringer som er på kontorarbejdsplader i Danmark, når målet er at medvirke til et endnu bedre arbejdsmiljø. Herudover er der selvfølgelig både afsluttet og iværksat en hel del projekter til glæde for mange. Nævnes skal bl.a. indsatser vedr. stress, anerkendelse, atmosfære samt team og projektarbejde alt sammen noget der skal forbedre det psykiske arbejdsmiljø. italesætte betydningen af et godt arbejdsmiljø. Her har vores nyhedsbreve og især hjemmesiden bidraget flot til at gøre vores arbejde kendt og anvendeligt. I beretningen kan man læse om, hvor langt og flot vi kom i 2008 med det gode arbejdsmiljø, og vejen ind i 2009 peger i den rigtige retning. Godt hjulpet på vej af vores 2010 handlingsplan, hvor vi også fokuserer på det lange seje træk med at gøre en forskel. I det daglige arbejde med at forbedre et godt arbejdsmiljø yder vores sekretariat en stor indsats. Afslutningsvis skal der derfor lyde en særlig tak til dem, men så sandelig også til alle i Rådet, Forretningsudvalget og deltagerne i de mange styregrupper til projekterne for deres store og engagerede indsats. BAR Finans/Offentlig Kontor & Administration Peter Joensen Formand Rita Bundgaard Næstformand Den øvrige store indsats har primært ligget på at kommunikere vores budskaber ud og 3

4 Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens kontor BAR FOKA fører hjemmesiden videre frem til 2010: Siden er velbesøgt og har et godt og aktuelt indhold om psykisk arbejdsmiljø, indeklima og støj i storrumskontorer. Visionsprojektet Fremtidens kontor har til formål at fremme udviklingen af attraktive arbejdspladser. BAR FOKA ønsker at understøtte en positiv udvikling på de arbejdspladser indenfor stat, regioner, kommuner og finanssektoren, der enten arbejder eller vil arbejde efter: At få størst mulighed for læring og vidensdeling At nedbryde fastgroede tanker om, hvor og hvordan arbejdet skal udføres dvs. det grænseløse arbejde, hvor arbejdet udføres dér hvor medarbejderne er/kan opholde sig At indrette de fysiske rammer efter måden virksomheden ønsker at arbejde på BAR FOKA har fokus på et godt arbejdsmiljø, men midlet er arbejdspladser, som både har gode arbejdsvilkår og en høj effektivitet/produktivitet og kvalitet. Visionsprojektet Fremtidens kontor bliver lukket ned med udgangen af 2008, men er i 2008 kørt videre i to spor: 1. Publikationen Arbejdsmiljø i åbne kontorer Publikationen indeholder forskernes bud på problemer og løsninger. 16 danske forskere kommer med indspark på netop det område, hvor de har forsket eller har særlig indsigt, lige fra støj og indeklima til magt, overvågning, identitet og arbejdsopfattelse. 2. Hjemmesiden Her føres projektets gode og aktuelle indhold om psykisk arbejdsmiljø, indeklima og støj i storrumskontorer videre. 3. Elektronisk nyhedsbrev En væsentlig del af hjemmesidekonceptet er udgivelsen af et elektronisk kvartalsnyhedsbrev, der omhandler aktuelle emner i relation til arbejdsmiljø i storrumskontorer. Ved udgangen af 2008 havde nyhedsbrevet mere end abonnenter. Derfor er hovedaktiviteten for fremtidenskontor.dk i at udgive nyhedsbrevet og integrere dets indhold på hjemmesiden. Andre aktiviteter i projektet Storrumskonference: Over 300 deltog i konferencen "Kom videre med dit storrum", som blev afholdt i København i november Oplæg og artikler fra konferencen kan læses på Rum!: Et visionshæfte, der rusker op i vores forestillinger om kontorarbejde i fremtiden. TV-udsendelser: Fire udsendelser om fremtidens kontor produceret af DR og sponseret af BAR FOKA. Inspirationshæfte: "Godaften, De har ringet til fremtidens arbejdsplads." Storrumsguiden: Guiden beskriver, hvad der skal til, for at overgangen til storrum kan blive en succes. Status I 2008 er nyhedsbrevet udkommet med temaudgivelser om Adfærdsregler, Forebyggelse af vold i åbne kontorer, God akustik i det åbne kontorer og Bedre møder. I første kvartal af 2009 udgives sidste planlagte temanummer om de unge og storrummet. 4

5 Psykisk arbejdsmiljø Atmosfæreprojektet: Let sagt - svært gjort BAR FOKA og U&F har i 2008 arbejdet for at forankre og udbrede arbejdet med atmosfære til hele organisationen. Projektet skal indsamle erfaringer med at arbejde med atmosfære, som kan anvendes til udarbejdelse af en workbook, nyhedsbreve og til formidling til hele BAR FOKA og U&Fs målgruppe. I perioden gennemførte BAR FOKA, SoSu og U&F projektet Strukturændringer set i et arbejdsmiljøperspektiv. Det viste stort behov og efterspørgsel efter de værktøjer samt den teoretiske ramme, som blev udviklet i projektet. Det blev anbefalet, at atmosfæreperspektivet blev udviklet, og at der udgives skriftlig materiale, der kan bruges som procesredskaber. På den baggrund har BAR FOKA sat gang i tre nye indsatser, som vil blive evalueret i 2009 og Målgruppen er mellem- og topledere, personale- og HRafdelinger, medbestemmelsesorganerne og udbydere af efteruddannelse for ledere. I 2008 har der været tre aktiviteter i projektet: 1. Action learning forsøg på tre arbejdspladser: Roskilde Kommune, Kerteminde Kommune og Skattecenter Struer ( ) Forsøgene skal indsamle erfaringer med at arbejde med atmosfære, som kan anvendes til udarbejdelse af workbook, nyhedsbreve og til formidling til hele BAR FOKAs og BAR U&Fs målgruppe. 2. Nyhedsbrev om atmosfære ( ) Nyhedsbrevet i 2008 handler om atmosfæreagenter og nye mødeformer, der skal skabe en mere levende atmosfære og udvikle relationerne på arbejdspladserne i Roskilde og Kerteminde kommune samt SKAT i Struer. Formidling via nyhedsbrev fortsætter i Opfølgning på action learning forsøg og udarbejdelse af workbook (2008 / 2009) BAR FOKA & BAR U&F har besluttet at udvikle og udgive en workbook med konkrete cases, teori, vejledninger og anbefalinger til, hvordan man kan arbejde med atmosfæren på arbejdspladserne. Workbook en bliver på sider i et oplag på stk. Den udgives i slutningen af Formidlingen sker bl.a. gennem flyers. Status Der kommer positive tilbagemeldinger fra deltagerne i action learning-forsøgene. Det er rådene tilfredse med. Den endelige evaluering vil ske i 2009 og

6 Psykisk arbejdsmiljø Vold i det offentlige BAR FOKA har udviklet en vejledning i voldspolitik samt en mødepakke med en film og et spil om vold. De er blevet distribueret i sidste kvartal af 2008, og der gennemføres evaluering af projektet i første kvartal af Mødepakken skal bruges til at skabe diskussion og overvejelser i større og mindre grupper på arbejdspladserne. Projektet skal imødegå og forebygge problemer med vold på kommunerne, jobcentrene og skattecentrene. BAR FOKA har udviklet: To vejledninger henholdsvis en om udarbejdelse af voldspolitik og en om kriseberedskab En mødepakke, bestående af 8 små film om voldsforebyggelse, et dialogspil samt en kriseberedskabsøvelse. De enkelte elementer i mødepakken er tænk som værktøjer, som kan være med til at starte en dialog på arbejdspladsen om, hvorledes man håndtere og forebygger vold og trusler på arbejdspladsen. Mødepakken kan både bruges i mindre og større grupper. Status Mødepakken og de to vejledninger er blevet distribueret i sidste kvartal af 2008, hvor der også er blevet gennemført markedsføring af materialet, bl.a. er materialet blevet præsenteret på Sikkerhedsbranchens årsmøde. Ligeledes har det vist sig at meget af materialet kan bruges inden for finanssektoren, især i forhold til skrankepersonalet. Generelt er der positive tilbagemeldinger på materialet fra målgruppen. Pt. Planlægges den kommende evaluering af projektet, som gennemføres i slutningen af første kvartal Effektmålet er, at alle MED og MiO udvalg har arbejdet med at udarbejde en voldspolitik et halvt år efter at vejledningen er distribueret. Evalueringen sker gennem udsendelse af spørgeskema til Kommunerne, jobcentrene og skattecentrene i foråret

7 Psykisk arbejdsmiljø Team- og projektarbejde BAR FOKA er ved at udvikle en hjemmeside til den enkelte medarbejder og leder samt en pjece til SiO og MED-organisationen. Begge dele bliver distribueret medio Styregruppen satte i 2008 ekstra tid af til at styrke fokus i projektet, da forundersøgelsen ikke gav klare anvisninger ift. målgruppe og formidlingsform. Projektet har til formål at give BAR FOKAs arbejdspladser viden om og gode råd om, hvorledes et godt psykiske arbejdsmiljø fastholdes og udvikles i et team eller i en projektorganisation. I projektet bringes der særligt fokus på problemstillinger omkring ansvarets dobbelte ansigt og de sociale relationer i team og projektarbejdet. Projektet indeholder følgende aktiviteter: Et hjemmeside henvendt til den enkelte medarbejder og leder Her præsenteres der gode cases, hvor det bliver muligt at følge enkelte arbejdspladsers arbejde med udvikling af teamsamarbejdet eller projektarbejdet. Ligeldedes vil der bliver inddraget eksperter, der reflektere over de enklete arbejdspladsers arbejde med team og projektarbejde. Formidlingen på hjemmesiden er i høj grad baseret på videoproduktion og interaktive elementer. En lille pjece særlig henvendt til SiO og MED-udvalget I pjecen lægges der op til til mere strategiske og overordnede diskussioner særligt i SIO/MED. Pjecen kan således bruges til at starte en diskussion i SIO/MIO/MED i forhold til arbejdets organisering og det psykiske arbejdsmiljø. I 2008 blev der bygget videre på den viden, som forprojektet havde skabt, men ikke fået præciseret tilstrækkeligt. Ligeledes er der blevet udarbejdet en kommunikationsplan for projektet og indgået kontrakt med en formidler i forhold til udarbejdelsen af hjemmesiden og pjecen. For at kvalificere forprojektet er der i 2008 blevet afholdt møder med ledere og medarbejdere, der arbejder i teams og projekter i praksis, ligeledes har der været afholdt møder med eksperter inden for området. Sammen med forprojektets viden fra NFA og 3 arbejdspladser udgør det nu projektets vidensmæssige basis. På denne baggrund blev projekt- og kommunikationsplanen justeret. Status: Hjemmesiden og pjecen distribueres og markedsføres medio

8 Psykisk arbejdsmiljø Stress BAR FOKA har udformet og distribueret en lommebog med 10 postkort. Lommebogen skal hjælpe den enkelte medarbejder med metoder til at forebygge stress. Desuden kan kortene bestilles elektronisk via et hjemmesidemodul på arbejdsmiljøweb. Projektet evalueres medio juli : Stress er en af de største udfordringer på de danske arbejdspladser og et prioriteret område i regeringens 2010-handlingsplan. BAR FOKAs indsats om stress skal give de enkelte medarbejdere inden for BAR FOKAs område kendskab til metoder til forebyggelse af stress. : BAR SoSu-projektet Vi finder os ikke i stress har givet gode redskaber og erfaringer med, hvordan man kan forebygge stress ude på arbejdspladserne. På den baggrund har BAR FOKA udarbejdet: Lommebogen Kort om stress med 10 stress-kort En alternativ distributionsplan, som retter sig direkte mod den enkelte medarbejder og virksomhed Udarbejdet en elektronisk udgave af kortene, hvor brugeren kan sende det via de vituelle medier herunder facebook m.m. De elektroniske kort er blevet animeret. Lommebogen om stress består af 10 kort, der på en humoristisk måde giver gode råd i forhold til hvordan den enkelte og arbejdspladsen kan forebygge stress. Kortene er blevet lavet på baggrund af BAR SoSuprojektet Vi finder os ikke i stress. I projektet er der ligeledes blevet arbejdet med en alternativ distributionsplan, der indeholder to led: 1. Den enkelte medarbejder indenfor BAR FOKA har mulighed for at bestille gratis eksemplarer af lommebogen 2. Samtidig har rådet dog opretholdt den normale distribution som går igennem de enkelte faglige organisationer og arbejdsgiverorganisationerne. Publikationen blev i første omgang sendt ud elektronisk til de enkelte kommuner/virksomheder, der meldte tilbage via nettet, hvor mange publikationer de ønskede, hvorefter det endelige skøn på antallet af publikationer blev foretaget. Status: Der er ind til videre blevet distribueret ca eksemplarer af kortene. Evalueringen af projektet igangsættes medio

9 Muskel- & skeletbesvær Den sunde arbejdsplads Der er gennemført en række indsatser i projektet herunder lancering af 2 hjemmesider og samt afprøvning af 4 dialogmøder om sundhed og fysisk aktivitet,, som har vist sig at være en succes. Derudover er der i projektet blevet arbejdet med at finde virksomheder, som har været interesseret i at deltage i forsøgsprojekterne Den sunde arbejdsplads og krop og kontor. Det overordnede mål i programmet er at udvikle og afprøve tilgange og værktøjer, der kan være med til at fremme sunde kontorarbejdspladser. Visionen er at fremme sunde arbejdspladser, hvor: den enkelte medarbejder får viden og udviklet evnen til selv at definere og vælge, hvad der er sundt lederen i samarbejde med medarbejderne (både ift. den enkelte og kollektivet) udvikler et sundt arbejde og en sund arbejdsplads topledelsen arbejder med sundhed som en væsentlig del af virksomhedens mål og strategi Der indgår følgende delprojekter i programmet den sunde arbejdsplads: Dialogmøder om sundhed Forsøgsprojekter Den sunde arbejdsplads Forsøgsprojekt krop og kontor Pressearbejde og formidling Research og interne aktiviteter i styregruppen og i BAR FOKA. Status BAR FOKA er meget tilfreds med hjemmesiderne og som vurderes at indeholde relevante informationer dels om forsøgsprojekterne dels om forskellige emner i relation til sundhed. Emnerne for forsøgsdialogmøderne har vist sig at være relevante for virksomheder inden for BAR FOKA s område. De 4. dialogmøder har således fokus på integration af fysisk aktivitet i kontorarbejdet, balance i arbejdsliv, trivsel i liv og arbejde og anerkendelse og sundhed. De forsøgsdialogmøder, som er blevet afviklet, har været vellykkede. Gennemførelse af forsøgsdialogmøderne har også skabt grundlag for markedsføring af disse. Dette vil foregå i 2009, via hjemmesiden og via en reklame pjece, der bliver udsendt i starten af Markedsføringen og udvælgelsesprocesserne for forsøgsprojektet den sunde arbejdsplads har resulteret i at der var 16 arbejdspladser, som tilmeldte sig forsøgsprojektet. Efterfølgende er der blevet gennemført interviews med de arbejdspladser, der har været mest kvalificeret, på baggrund af disse 9

10 Muskel- & skeletbesvær interviews er der blevet udvalgt tre virksomheder, som gennemfører forsøgsprojekterne fra 2009 til Virksomhederne er IF Skadeforsikring, Vejle Kommune og Skat i Roskilde. Samtidig med at der blev gennemført en markedsføring af forsøgsprojektet den sunde arbejdsplads, blev der også gennemført markedsføring og udvælgelse for forsøgsprojektet krop og kontor. Markedsføringen af forsøgsprojektet krop og kontor blev gennemført i samarbejde med Sundhedsministeriet og sundhedsstyrelsen, resultatet af markedsføring var at 18 virksomheder tilmeldte sig projektet. På baggrund af de 18 ansøgninger til projektet, bliver der i starten af 2009 afholdt et møde for projektets vurderingspanel, som skal stå for den endelige udvælgelse af de 4 virksomheder, som får mulighed for at deltage i projektet. Vurderingspanelet består af Sundhedsminister Jakob Axel Nielsen, forfatter og musiker Peter Bastian, Pro-rektor Lykke Friis, Professor Gisela Sjøgaard og Ole Kåre Føli grundlægger af Body-sds. I forbindelse med markedsføring af forsøgsprojektet krop og kontor har de to eksterne konsulenter Mads Andreasen og Martin Spang Olsen gennemført et pilotprojekt, for at teste kombinationen af deres to tilgange, dette er blevet gennemført uden finansiering fra BAR FOKA, resultaterne fra pilotprojektet har været meget positive og har samtidig givet en del medieomtale af BAR FOKA og de kommende forsøgsprojekter, bl.a. en stor artikel i Børsen, omtale på dr.dk/sundhed og i P4 nordjylland. 10

11 Indeklima & støj Indeklimaportalen Indeklimaportalen.dk er efterhånden blevet danskernes foretrukne kilde til information om indeklima. Portalen blev etableret i april 2004 som led i de tre BAR s indsats på indeklimaområdet. Indeklimaportalen indeholder tips, information og retningslinier om, hvordan du skaber det bedste indeklima på din arbejdsplads. Indeklimaportalen blev etableret i april 2004 som led i de tre BARs indeklimaindsats. Målgruppen er sikkerhedsorganisationen og arbejdsmiljøprofessionelle på arbejdspladserne. Driften af Indeklimaportalen er i 2008 foregået således: Hver måned er der blevet publiceret et relevant tema på Indeklimaportalen Temaet er blevet markedsført i det månedlige nyhedsbrev, og portalen promoveres på andre hjemmesider, i tidsskrifter, på udstillinger og i forbindelse med konferencer. Sitet er løbende blevet opdateret med nyheder og arrangementer, lovændringer og ny viden på området. I slutningen af 2008 har Indeklimaportalen fået et fagligt tjek af indholdet og en vurdering af funktionalitet og layout. Forbedringerne bliver implementeret på hjemmesiden i begyndelsen af Status Indeklimaportalen har i gennemsnit månedlige besøg, heraf unikke besøgende er tilmeldt det månedlige nyhedsbrev. Der er god respons fra brugerne, og meget tyder på, at Indeklimaportalen er første valg, når der søges information om indeklima. Arbejdsmiljøprofessionelle og Arbejdstilsynet henviser desuden i stigende grad til Indeklimaportalen, når det gælder information om indeklima. Alt i alt har Indeklimaportalen etableret sig som den væsentligste informationskanal her i landet og de tre BAR s primære medie, når det gælder information om indeklima. Den brede indsats har ført til en stigende interesse og opmærksomhed, og det er derfor blevet besluttet, at Indeklimaportalen videreføres i perioden

12 Kommunikation Markedsføring så vi nytter og flytter BAR FOKA har udarbejdet en flerstrenget markedsføringsstrategi, der skal styrke samarbejdet mellem rådet, Arbejdsmiljøsekretariatet og organisationerne i forhold til den videre distribution af rådets produkter og markedsføring af produkterne i pressen. For at sikre et større kendskab til BAR FOKA er der brug for at iværksætte en bred informationsindsats. En vigtig måde at komme ud til brugerne på er ved systematisk at informere strategiske målgrupper, som kan bidrage til at øge kendskabet til og anvendelsen af BAR FOKAS produkter. et er at skabe overblik over mulighederne for at øge kendskabs- og anvendelsesgraden for BAR FOKAs produkter samt være med til at styrke samarbejdet mellem BAR, Arbejdsmiljøsekretariat og organisationerne i den videre distribution og markedsføring og omtale af produkterne. På den baggrund har BAR FOKA besluttet at gennemføre et markedsførings- og informationsprojekt, som kobles op på BARets indsats for at opfylde målene i Det består af disse aktiviteter: Produktion og udsendelse af USB-enhed Der er fremstillet USB-stik, som giver adgang til Bar FOKAS materialer. USBstikket distribueres til SiO-medlemmer inden for BAR FOKA. Enheden leveres med samtlige materialer BAR FOKA har udgivet. Brugeren kan herefter selv opdatere USB-enheden med nyeste versioner af BAR materialerne. Informations- og distributionskoncept for organisationerne Der er ved at blive udarbejdet et informations- og distributionskoncept, som angiver køreplaner for og ideer til, hvordan materialerne videreformidles via de 13 organisationerne indenfor BAR FOKA. Ambassadørkorps Der oprettes et ambassadørkorps for centrale personer i BAR FOKAS 13 organisationer, der står for distribution af BARets materialer i egen organisation. Korpset vil modtage køreplaner for og ideer til, hvordan materialerne videreformidles. 12

13 Kommunikation Pressearbejde Arbejdet med pressearbejdet er påbegyndt. Arbejdet har til formål at øge kendskabet til BAR FOKA blandt journalister i fagblade, aviser og elektroniske medier. Der skal opbygges samarbejdsrelationer mellem Arbejdsmiljøsekretariatet og de relevante organisationers kommunikationsafdelinger, blandt andet med henblik på at kunne tilbyde lanceringstekster og foreslå placering (Web-, fagblade mv.). Status Alle fire initiativer er opstartet i 2008 og vil blive evalueret i Hjemmesider 2008 BAR U&F har i 2008 bidraget til videreudviklingen og markedsføringen af den fælles 3 BAR arbejdsmiljøportal. Fokus har været på at sikre synlighed, brugervenlighed og markedsføring af materialet på arbejdsmiljøweb via journalistiske artikler i nyhedsbreve. arbejdsmiljoweb.dk er pt. den mest synlige portal om arbejdsmiljø vurderet ud fra google-søgning. Opdatering og udvikling af BARenes hjemmesider er en væsentlig del af markedsføringen af rådenes produkter og løsninger. Af samme grund har alle tre BAR stået bag arbejdet med at udvikle arbejdsmiljoweb.dk. Målgruppen for er medarbejdere og ledere på arbejdspladserne inden for BAR SoSu, U&F og FOKAs område, der har interesse for arbejdsmiljø. Aktiviteterne har bestået af: Ajourføring af arbejdsmiljøweb.dk og datterhjemmesider Udarbejdelse af elektronisk nyhedsbrev fra de tre BAR er Betjening af råd og styregrupper Deltage i BAR Web projektet for alle BAR er Markedsføring af hjemmesiderne Konkrete indsatsområder i arbejdet med at opdatere hjemmesiderne har fokuseret på: Opgradering af CMS-systemet og sikring af teknisk support Nedlæggelse af og integration af indholdet på arbejdsmiljoweb.dk Udvikling af en ny standard web-skabelon til alle BARenes hjemme- og dattersider Markedsføring af materialet ved hjælp af nye journalistiske artikler i nyhedsbreve. Dette vil fortsætte i Effektmål for arbejdsmiljoweb.dk besøgende pr. måned i gennemsnit 200 nytilmeldte modtagere af 3BAR nyhedsbrevet. Status for hele 2008: besøgende pr. måned i gennemsnit 634 nytilmeldte modtagere af 3BAR nyhedsbrevet (i alt 2.574) 13

14 Kommunikation Nedenstående tabel viser totale besøg på arbejdsmiljøweb fra maj til september i hhv (sort graf) og 2008 (pink graf). Den grønne graf viser antallet totale besøg på kampagnesitet godtarbejde.dk, som Videnscenter for Arbejdsmiljø, Arbejdsmiljørådet og DR stod bag. Kampagnesites har stor gennemslagkraft mens kampagnerne står på. Hjemmesider som arbejdsmiljøweb.dk har omvendt en mere jævn fordeling af besøgende, hvis man korrigerer for sæsonudsving godtarbejde.dk Status arbejdsmiljoweb.dk deltog i 2008 i IT & Telestyrelsens brugervenlighedskonkurrence Bedst på nettet. Hjemmesiden fik 3 ud af 5 net-kroner og fik topkarakter i kategorien brugervenlighed med fem ud af fem netkroner. En ekstern konsulent har desuden sammenlignet siden med andre hjemmesider, der beskæftiger sig med arbejdsmiljø. Vurderingen lyder, at arbejdsmiljoweb er mest synlig i google-søgeresultater sammenlignet med sider som arbejdsmiljoviden.dk, at.dk, personaleweb.dk, lederweb.dk. Det gælder både synlighed i de resultater, der genereres af Google, og af de sponsorerede link, projektet betaler. 14

15 Kommunikation Messer I 2008 har de tre BAR deltaget på strategisk vigtige messer for at promovere BARenes produkter og aktiviteter. Messerne har givet vigtig direkte dialog med målgrupperne og opfyldt de kvantitative målsætninger. De vurderes som en succes. BARene, deres produkter og aktiviteter skal være synlige for målgrupperne. Et vigtigt element er at være til stede på de konferencer, messer og andre fora, hvor BARenes målgrupper er til stede. Dette sker i perioden et med messerne er: At profilere de tre råd og deres budskaber At komme i dialog med sikkerhedsorganisationen, SU, MED-udvalg, MIO, arbejdsmiljørådgiverne og arbejdsmiljøunderviserne, strategiske målgrupper samt almindeligt arbejdsmiljøinteresserede. Aktiviter i 2008 I 2008 har projektets fokus været følgende: Årskonference for Sammenslutningen af Sikkerhedsledere i Danmark (SSID) 2008 Arbejdsmiljøkonferencen i 2008 De arbejdsmiljømæssige problemstilliger, der vil blive fokuseret på er psykisk arbejdsmiljø, støj, ulykker og muskel- og skeletbesvær. Status: BARene har været tilfredse med den direkte og kommunikative form for dialog med målgruppen, som deltagelse i messer giver mulighed for. Der er levet op til de kvantitative mål som blev stillet op, hvorfor BARene er tilfredse. Evalueringen er sket gennem optælling af deltagere i workshops og tilmeldte til nyhedsbrevene. 15

16 Kommunikation Opdatering af publikationer 2008 Opdateringen af publikationer har givet anledning til et bredere fokus på, om BARenes materialer skal revideres, genoptrykkes eller udgå. Det sikrer, at materialet fra rådene er aktuelt, brugbart og troværdigt. et med projektet er løbende at opdatere de trykte publikationer fra BAR U & F, så indholdet er aktuelt og brugbart og bliver opfattet som troværdigt. Opdateringen sker gennem opdateringsblade til hver publikation. Meningen er, at alle procedurer bliver beskrevet og automatiseret med henblik på at få dem indarbejdet i årets gang i Arbejdsmiljøsekretariatet/de 3 BAR. Den primære målgruppe er samarbejdsorganerne og alle interesserede i arbejdsmiljø på arbejdspladserne inden for BAR ets område. Den sekundære målgruppe er arbejdsmiljøundervisere, arbejdsmiljørådgivere, ledere m.fl Listen over BAR U & F s trykte publikationer kan ses her: Siden april 2008 er der udfærdiget en elektronisk liste, som opdateres jævnligt. På den måde man kan overskue, hvem der har ansvaret for de enkelte publikationer og hjemmesider. Her kan man også se, hvilke styregrupper og BAR, materialet hører under. Proceduren er, at den enkelte projektleder i Arbejdsmiljøsekretariatet sørger for at få alle publikationer og hjemmesider gennemgået i de ansvarlige styregrupper. På den måde kan man få et fuldstændigt overblik over det, som skal revideres, udgå eller forblive indtil videre. Oplysningerne indføres eller rettes på listen, som herefter danner udgangspunkt for opdateringsarbejdet. Arbejdet med samordning af titler på hhv. net og listen er færdiggjort. Sideløbende er hjemmesider, opdateringsblade og nogle af publikationerne gennemgået og opdateret. Status Projektet har givet anledning til større forståelse generelt for vigtigheden af opdateringer generelt og kan samtidig vise sig brugbart som værktøj til at sætte fokus på, om BAR materialer skal revideres, genoptrykkes eller udgå såvel i konsulentgruppen som i styregrupperne og i rådene. 16

17 I denne årsberetning redegør BAR Finans / Offentlig Kontor & Admnistration for de aktiviteter Rådet har gennemført i løbet af år Særligt behandles aktiviteter indenfor: Psykisk Arbejdsmiljø Muskel- og skeletbesvær Indeklima og støj Kommunikation. Arbejdsgivere og arbejdstagere inden for administrationsområdet i stat, regioner og kommuner, samarbejder om initiativer til at skabe et bedre arbejdsmiljø både fysisk og psykisk. Samarbejdet tager udgangspunkt i arbejdsmiljøloven og er formaliseret i Branchearbejdsmiljørådet Finans / Offentlig Kontor & Administration. Branchearbejdsmiljørådet kortlægger branchernes særlige arbejdsmiljøproblemer og hjælper arbejdspladserne med at løse dem ved bl.a. at udarbejde informations- og vejledningsmateriale, at holde temamøder samt at udvikle arbejdsmiljøkurser. I Branchearbejdsmiljørådet Finans / Offentlig Kontor & Administration deltager repræsentanter for Finansministeriet, KL, Danske Regioner, Finanssektorens Arbejdsgiverforening, AC, Finansforbundet, Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening, Dansk Socialrådgiverforening, Kommunale Organisationers Samarbejde, Offentligt Ansattes Organisationer, HK / Kommunal og HK / Stat. Yderligere information om arbejdsmiljø i den offentlige og finansielle sektor på 17

Undervisning & Forskning ÅRSBERETNING. Branchearbejdsmiljørådet Undervisning & Forskning

Undervisning & Forskning ÅRSBERETNING. Branchearbejdsmiljørådet Undervisning & Forskning Undervisning & Forskning ÅRSBERETNING Branchearbejdsmiljørådet Undervisning & Forskning Årsberetning 2008 Indhold 2008 Året der gik 3 Psykisk arbejdsmiljø Atmosfæreprojektet: Let sagt - svært gjort 4 Nye

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Aktiviteter 2013-2014

Aktiviteter 2013-2014 Aktiviteter 2013-2014 Sammen om et godt arbejdsmiljø Det er imponerende, hvad BAR Undervisning & Forskning har nået i 2013. Stærke samarbejdsrelationer en pjece om opbygning af social kapital blev fulgt

Læs mere

BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forsknings Aktivitetsplan 2015

BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forsknings Aktivitetsplan 2015 BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forsknings Aktivitetsplan 2015 Indledning BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forsknings Aktivitetsplan for 2015 indsatser og aktiviteter, er en del af rådets

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

TEMA Årsberetning Tekst indsættes. Årsberetning. Branchearbejdsmiljørådet Finans / Offentlig Kontor & Administration

TEMA Årsberetning Tekst indsættes. Årsberetning. Branchearbejdsmiljørådet Finans / Offentlig Kontor & Administration TEMA Årsberetning Tekst indsættes Årsberetning Branchearbejdsmiljørådet Finans / Offentlig Kontor & Administration Årsberetningen 2010 er udarbejdet af: Charlotte Albæk Ritta Bjerre Svend Erik Christensen

Læs mere

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi Arbejdsgrundlag for BAR U&F Mission - Vision - Værdier - Strategi Mission Gennem samarbejde medvirker BAR U&F (Branchearbejdsmiljøråd Undervisning & Forskning) til at skabe trivsel og gode arbejdspladser

Læs mere

BrancheArbejdsmiljøRådet Finans/Offentlig Kontor & Administrations Aktivitetsplan 2015

BrancheArbejdsmiljøRådet Finans/Offentlig Kontor & Administrations Aktivitetsplan 2015 BrancheArbejdsmiljøRådet Finans/Offentlig Kontor & Administrations Aktivitetsplan 2015 Indledning BrancheArbejdsmiljøRådet Finans/Offentlig Kontor & Administrations (BAR FOKA) plan for indsatser og aktiviteter

Læs mere

AKTIVITETSPLAN 2013. Branchearbejdsmiljørådet Finans, Offentlig Kontor & Administration

AKTIVITETSPLAN 2013. Branchearbejdsmiljørådet Finans, Offentlig Kontor & Administration AKTIVITETSPLAN 2013 Branchearbejdsmiljørådet Finans, Offentlig Kontor & Administration 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. BUDGET FOR BAR FOKAs AKTIVITETER I 2013... 4 2. INDSATS OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ...

Læs mere

Massiv interesse for psykisk arbejdsmiljø også uden for sikkerhedsorganisationen

Massiv interesse for psykisk arbejdsmiljø også uden for sikkerhedsorganisationen ønskes: overblik, praktiske værktøjer og konkrete eksempler sammenfatning af brugerundersøgelse for Videncenter for Arbejdsmiljø 2006 Operates brugerundersøgelse for Videncenter for Arbejdsmiljø viser,

Læs mere

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse Arbejdsmiljøinstituttet Kommunikationsstrategi AMI s kommunikationsstrategi 2003-2006 Indhold 1. Forord 2. Baggrund 3. Målgrupper hvem er AMI s målgrupper? 4. Formål hvorfor skal AMI kommunikere? 5. Kommunikationsmål

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

AKTIVITETSPLAN 2013. Branchearbejdsmiljørådet Undervisning & Forskning

AKTIVITETSPLAN 2013. Branchearbejdsmiljørådet Undervisning & Forskning AKTIVITETSPLAN 2013 Branchearbejdsmiljørådet Undervisning & Forskning 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. BUDGET FOR BAR U&Fs AKTIVITETER I 2013... 4 2. INDSATS OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ... 5 2.1 Stressfrihverdag.dk...

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Denne handlingsplan folder temaerne i Arbejdsmiljørådets strategi ud samt beskriver andre aktiviteter, som rådet iværksætter. Handlingsplanen er inddelt i de temaer, som fremgår

Læs mere

TEMA Unges arbejde. Vejledning om arbejdsmiljø til unge under 18 år på arbejde i forbindelse med social- og sundhedsuddannelsen

TEMA Unges arbejde. Vejledning om arbejdsmiljø til unge under 18 år på arbejde i forbindelse med social- og sundhedsuddannelsen TEMA Unges arbejde 1 Vejledning om arbejdsmiljø til unge under 18 år på arbejde i forbindelse med social- og sundhedsuddannelsen 2 Vi har skrevet denne vejledning til dig for at gøre opmærksom på, hvor

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

Styrkespillet. Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen

Styrkespillet. Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen Styrkespillet 1 TEMA Psykisk arbejdsmiljø Styrkespillet Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen Styrkespillet er et enkelt kortspil, som kan bruges på alle typer af arbejdspladser til at udvikle kulturen,

Læs mere

Det er billigere at viske ud end at flytte mure. - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen

Det er billigere at viske ud end at flytte mure. - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen Det er billigere at viske ud end at flytte mure - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen 1 Det er billigere at viske ud end at flytte mure Arbejdsmiljøsekretariatet Studiestræde 3,3.

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Fra APV til handling

Fra APV til handling Fra APV til handling Ny arbejdsopgave Problemformulering Sikkerhedsgruppen i nøgleposition Det gode arbejde: vurdering af gode og dårlige sider i arbejdet. Fysisk og psykisk arbejdsmiljø Sygefravær 1 APV

Læs mere

TEMA Speciallægepraksis og almen lægepraksis. Selv i en lille praksis kan et dårligt arbejdsmiljø være et stort problem

TEMA Speciallægepraksis og almen lægepraksis. Selv i en lille praksis kan et dårligt arbejdsmiljø være et stort problem TEMA Speciallægepraksis og almen lægepraksis Selv i en lille praksis kan et dårligt arbejdsmiljø være et stort problem 2 Selv i en lille praksis kan et dårligt arbejdsmiljø være et stort problem Sætter

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske

Læs mere

Videncenter for Arbejdsmiljø

Videncenter for Arbejdsmiljø Videncenter for Arbejdsmiljø - Nye metoder skal bidrage til bedre trivsel på offentlige arbejdspladser Præsentation ved centerchef Søren Jensen Hvad handler trivsel om? Eksemplet med det nye it-system

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

REDEGØRELSE FOR RÅDETS ARBEJDE 2007

REDEGØRELSE FOR RÅDETS ARBEJDE 2007 Redegørelse 2007 Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed REDEGØRELSE FOR RÅDETS ARBEJDE 2007 I. Baggrund Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed, i det følgende forkortet BAR SoSu, består af repræsentanter

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken Rapport over afsluttende evaluering 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Spørgeskemaundersøgelsen... 3 3. Opmærksomhedspunkter og eventuelle fejlkilder... 3 4. Præsentation

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 1 Indholdsfortegnelse: 2 Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3 Nyvalgt/genvalgt 4 Uddannelse 5 Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 Arbejdsmiljøarbejdet 8 Arbejdsmiljøarbejdet i Mariagerfjord Lærerkreds

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

BrancheArbejdsmiljøRådet Social & Sundheds Aktivitetsplan 2015

BrancheArbejdsmiljøRådet Social & Sundheds Aktivitetsplan 2015 BrancheArbejdsmiljøRådet Social & Sundheds Aktivitetsplan 2015 Indhold Indledning... 3 Indsatsområder... 4 Budget 2015... 5 Psykisk arbejdsmiljø... 6 Grib ind - godt kollegaskab uden mobning... 6 Konference

Læs mere

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren Vejledning om Arbejdspladsvurdering i finanssektoren FA, Finansforbundet og DFL er gået sammen om at lave denne vejledning om arbejdspladsvurdering (APV) i den finansielle sektor. Det overordnede formål

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

TEMA Psykisk arbejdsmiljø. Anerkendende APV. Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress!

TEMA Psykisk arbejdsmiljø. Anerkendende APV. Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! TEMA Psykisk arbejdsmiljø Anerkendende APV Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! Anerkendende APV er det tredje værktøj i serien Vi finder

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for SOF

Arbejdsmiljøpolitik for SOF Arbejdsmiljøpolitik for SOF Indledning og baggrund Socialforvaltningens arbejdsmiljøpolitik skal medvirke til at forvaltningen er en attraktiv arbejdsplads, der har medarbejdernes sundhed og trivsel og

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET VIGTIGSTE LOVÆNDRINGER OKTOBER 2010 INDHOLD NY LOV PR. 1. OKTOBER 2010 Skal min virksomhed ændre noget? 2 Skal jeg som arbejdsmiljørepræsentant

Læs mere

Oktober 2009. STOP mobning

Oktober 2009. STOP mobning Oktober 2009 STOP mobning Formidling og fastholdelse af gode resultater i forlængelse af projekter om forebyggelse og håndtering af mobning på danske arbejdspladser Afsluttende notat: Status og projekterfaringer

Læs mere

Job og krop - forebyg smerter i muskler og led

Job og krop - forebyg smerter i muskler og led Job og krop - forebyg smerter i muskler og led Smerter i muskler og led skal forebygges aktivt og takles i fællesskab på arbejdspladsen Åbningskonference Maj 2011 Baggrund for kampagnen 2010-planen: 10

Læs mere

TAG TEMPERATUREN PÅ DEN FYSISKE TRIVSEL

TAG TEMPERATUREN PÅ DEN FYSISKE TRIVSEL TAG TEMPERATUREN PÅ DEN FYSISKE TRIVSEL Nyt værktøj fra Job og Krop-kampagnen giver et hurtigt overblik over den fysiske trivsel på arbejdspladsen. Temperaturmålingen er en lille spørgeskemaundersøgelse,

Læs mere

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator.

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator. Lærlingeprojektet Øget sikkerhed for elever i bygge- og anlægsbranchen Alt for mange lærlinge 1 og unge nyansatte kommer til skade i bygge- og anlægsvirksomheder og på byggepladser. Forskning om lærlinge

Læs mere

Det der giver os energi

Det der giver os energi TEMA Stress Værktøj 1 Det der giver os energi - Og det der dræner os for energi Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Arbejdsgruppens forberedelse Processen trin for trin 4 Arbejdsmiljøsekretariatet

Læs mere

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Formålet med Væksthus for Ledelse - at systematisere og målrette dialogen om ledelse i kommuner og regioner, herunder at udvikle og fokusere ledelse som disciplin,

Læs mere

STATUSRAPPORT FOR PULJEN:

STATUSRAPPORT FOR PULJEN: STATUSRAPPORT FOR PULJEN: Særlig indsats for børn og unge 1. Generelle oplysninger Journalnummer: Projektnavn: Efterskoler en indgang til det danske samfund Tilskudsmodtagers navn: Efterskoleforeningen

Læs mere

Årsberetning og Regnskab 2010

Årsberetning og Regnskab 2010 Årsberetning og Regnskab 2010 1 Det er Kultursamarbejdets vision, at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets strategiske

Læs mere

SCKK 13. september 2007 Psykisk arbejdsmiljø & stress i DSB v. Merete Paarup & Birthe Østergaard Petersen

SCKK 13. september 2007 Psykisk arbejdsmiljø & stress i DSB v. Merete Paarup & Birthe Østergaard Petersen SCKK 13. september 2007 Psykisk arbejdsmiljø & stress i DSB v. Merete Paarup & Birthe Østergaard Petersen 1 DSB i tal Kunder dagligt ca. 450.000 Tog dagligt ca. 1.050 S-tog dagligt ca. 1.130 Stationer

Læs mere

Delprojekt: Rekruttering og fastholdelse

Delprojekt: Rekruttering og fastholdelse D ET FÆLLESKOMMUNALE K VALITETSPROJEKT Delprojekt: Rekruttering og fastholdelse 1. Baggrund Den demografiske udvikling indebærer for kommunerne en dobbelt udfordring - flere ældre øger efterspørgslen efter

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

TEMA Planlægning AKTIVITETSPLAN 2012. Strategi frem mod 2020. Branchearbejdsmiljørådet Undervisning & Forskning

TEMA Planlægning AKTIVITETSPLAN 2012. Strategi frem mod 2020. Branchearbejdsmiljørådet Undervisning & Forskning TEMA Planlægning AKTIVITETSPLAN 2012 Strategi frem mod 2020 Branchearbejdsmiljørådet Undervisning & Forskning FORORD OG RESUMÉ... 3 1. GENERELT OM STRATEGI- OG AKTIVITETSPLANEN... 4 PLANENS FORMÅL... 4

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet er et fælles projekt der er under løbende udvikling. Norddjurs Kommunes arbejdsmiljøindsats er altid på vej fra god til bedre!

Arbejdsmiljøarbejdet er et fælles projekt der er under løbende udvikling. Norddjurs Kommunes arbejdsmiljøindsats er altid på vej fra god til bedre! Arbejdsmiljøpolitik Vision Gennem høj prioritering af arbejdsmiljøet i dagligdagen, systematisk forebyggelse og sundhedsfremmende indsats ønsker Norddjurs Kommune at skabe arbejdsglæde og trivsel på arbejdspladsen.

Læs mere

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt at kigge nærmere på vores 6 ugers uddannelsesforløb.

Læs mere

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø Bedre arbejdsmiljø Bedre kerneydelse Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 4. udgave, revideret den 1. september 2013 Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 2 Virksomhedsgrundlag Virksomhedsgrundlaget

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSAFTALEN SKAL UDFY LDES KONKRET FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM 2. UDGAVE 2011 FOLDEREN ER

Læs mere

Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg

Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg Byggecentrum Uddannelsesplan 2013-2016 Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Formål 3. Mål 4. Målgruppe 5. Uddannelsens opbygning

Læs mere

#B2BCMDK14. B2B Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen

#B2BCMDK14. B2B Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen #B2BCMDK14 B2B Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen Sådan går det med B2B content marketing i Danmark Velkommen til årets store undersøgelse af den danske B2B content marketing-industri.

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

Evaluering af One Stop Erhvervsservice

Evaluering af One Stop Erhvervsservice Bilag 1 Evaluering af One Stop Erhvervsservice Indholdsfortegnelse 1 Etablering af én indgang for virksomheder virksomhedsservice 1 Tilfredshedsmålinger 2 On-line-målinger 3 Skrivekursus 3 Professional

Læs mere

Nyt fra Danmark. Nordiskt Kommunalt Arbejsmiljöforum 3. 5. september 2008. Preben Meier Pedersen, KL

Nyt fra Danmark. Nordiskt Kommunalt Arbejsmiljöforum 3. 5. september 2008. Preben Meier Pedersen, KL Nyt fra Danmark Nordiskt Kommunalt Arbejsmiljöforum 3. 5. september 2008 Preben Meier Pedersen, KL Aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne (1) Formål skabe grundlag for forbedring og udvikling

Læs mere

SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG

SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG TRIVSEL HAR POSITIV EFFEKT PÅ BUNDLINJEN Arbejdspladsernes sociale kapital handler om, hvordan man fungerer sammen på arbejdspladsen. Det interessante er, at man kan påvise

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Forretningsstrategi for Det Nationale Forsknings- og videncenter for Arbejdsmiljø (NFA) 2011-2015. Marts 2011

Forretningsstrategi for Det Nationale Forsknings- og videncenter for Arbejdsmiljø (NFA) 2011-2015. Marts 2011 Forretningsstrategi for Det Nationale Forsknings- og videncenter for Arbejdsmiljø (NFA) 2011-2015 Marts 2011 NFA s strategiske målsætninger Strategiske målsætninger Som nationalt forsknings- og videncenter

Læs mere

Nye arbejdsmiljøregler

Nye arbejdsmiljøregler Nye arbejdsmiljøregler Præsentation Definitioner Organisering af arbejdsmiljøarbejdet Krav til en årlig arbejdsmiljødrøftelse Uddannelse Gerne med spørgsmål undervejs Præsentation CRECEA landsdækkende,

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve Ankestyrelsens undersøgelse af Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve Oktober 2011 1 1 Formål, baggrund og metode 1.1.1 Baggrund for undersøgelsen Sekretariatet for Arbejdsmiljøklagenævnet gennemførte i

Læs mere

NB! Dette er et arbejdsdokument, som løbende vil blive opdateret. 6. Rekruttering. Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen

NB! Dette er et arbejdsdokument, som løbende vil blive opdateret. 6. Rekruttering. Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen 6. Rekruttering Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen Find vej Dagen fortsætter som forbundets store synligheds og rekrutteringssatsning primært rettet mod familier. Find vej dagen er også i 2015 støttet

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Public Relations. - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD

Public Relations. - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD Public Relations - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD Forholdet mellem public relations og marketing har i kommunikationsfaglige kredse i flere år været baseret på et klassisk

Læs mere

BedreBolig Møde i finansarbejdsgruppen, 24. april 2014

BedreBolig Møde i finansarbejdsgruppen, 24. april 2014 BedreBolig Møde i finansarbejdsgruppen, 24. april 2014 Dagsorden 1. Velkomst 2. Status på BedreBolig-ordningen, herunder udrulning i de 9 kommuner 3. Gennemgang og drøftelse af BedreBolig-planen, herunder

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

AM 2013 Anne Blædel Folkesundhed København Anne.blaedel@suf.kk.dk

AM 2013 Anne Blædel Folkesundhed København Anne.blaedel@suf.kk.dk AM 2013 Anne Blædel Folkesundhed København Anne.blaedel@suf.kk.dk 1 Program Præsentation Kort om projekt Sundhedsledelse Film om model til sundhedsledelse Drøftelse af modellen Evaluering af projektet

Læs mere

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads 1. Baggrund Delprojektet Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads udspringer af det oprindelige projekt 11 om attraktive arbejdspladser.

Læs mere

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

Det vi gør godt og gerne vil kendes på

Det vi gør godt og gerne vil kendes på TEMA Stress Værktøj 5 Det vi gør godt og gerne vil kendes på Sådan finder I sammenhængen mellem hverdag og vision 1 Indhold Introduktion Processen Lav et oplæg til at indlede processen Mening og sammenhæng

Læs mere

Skab gode forandringer! Hvorfor, hvordan og hvornår?

Skab gode forandringer! Hvorfor, hvordan og hvornår? Skab gode forandringer! Hvorfor, hvordan og hvornår? AM 2013 11. November 2013 Helle Niewald og Nis Kjær, Rejseholdet Videncenter for arbejdsmiljø Rejseholdet Formidler forskningsbaseret viden Viser vej

Læs mere

AM:2014 Mellem forskningsformidling og facilitering - et indblik i rejseholdets metode

AM:2014 Mellem forskningsformidling og facilitering - et indblik i rejseholdets metode AM:2014 Mellem forskningsformidling og facilitering - et indblik i rejseholdets metode Inge Larsen, VFAs rejsehold Det sagde deltagerne på WAW Det har en kæmpe betydning hvordan viden bliver formidlet

Læs mere

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi www.bhd.dk Formål Formålet med kommunikationsstrategien at skabe en stærk, unik profil for Børnehjælpsdagen, der sammentænker, koordinerer og styrer Børnehjælpsdagens

Læs mere

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt

Læs mere

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø AMO i praksis en vej til et godt arbejdsmiljø Indledning Regler om APV Dette inspirationsmateriale er det tredje i rækken fra Grafisk BAR om de nye regler i arbejdsmiljøarbejdet og omhandler arbejdsmiljødrøftelse,

Læs mere

Arbejdsmiljø i folkeskolen

Arbejdsmiljø i folkeskolen Arbejdsmiljø i folkeskolen fakta og opmærksomhedsfelter Til HR/personaleafdelingen, Skoleforvaltningen og Skoleledelsen 1 Indhold De fysiske rammer og arbejdsmiljø... 2 Hjemmearbejdspladser?... 3 Kontorarbejdspladser?...

Læs mere

Danske Fysioterapeuters

Danske Fysioterapeuters Danske Fysioterapeuters nr. 2 juli. 2004 Årskonferencen den 28.09.2004 om Arbejdsmiljøundersøge lsen er udsat til den 25. januar 2005 Tilmeld dig det elektroniske nyhedsbrev om arbejdsmiljø på tillidsfolk.fysio.dk

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud November 2012 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2014

Nyhedsbrev Oktober 2014 Nyhedsbrev Oktober 2014 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Dette er vores tredje nyhedsbrev i år. Siden sidst har der været sommerferie, og i dette kvartal har satspuljeprojektet haft

Læs mere

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 12.05.2014 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS Offentlige institutioner oplever i disse år et stigende

Læs mere

Afsluttende rapport til GL- Projekt Attraktive arbejdspladser- fra Ordrup Gymnasium.

Afsluttende rapport til GL- Projekt Attraktive arbejdspladser- fra Ordrup Gymnasium. Afsluttende rapport til GL- Projekt Attraktive arbejdspladser- fra Ordrup Gymnasium. Resultatet af Ordrup Gymnasiums arbejde med Fremtidens kompetenceudviklingspolitik blev fremlagt på GL s konference

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSUDVALG I STATEN Arbejdspladsvurdering - samarbejdsudvalgets opfølgning Marts 2010 Denne vejledning beskriver samarbejdsudvalgets

Læs mere

Dialogbaseret trivselspolitik

Dialogbaseret trivselspolitik FTF Vejledning August 2011 Dialogbaseret trivselspolitik Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox Layout: FTF Tryk: FTF 1. oplag 100 eksemplarer August 2011

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

AKTIVITETSPLAN 2013. Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed

AKTIVITETSPLAN 2013. Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed AKTIVITETSPLAN 2013 Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 1 FORORD... 3 BUDGET FOR BAR SOSUs AKTIVITETER I 2013... 4 2. INDSATS OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ... 6 2.1 APV og psykisk arbejdsmiljø... 7 2.2

Læs mere

KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI

KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI P R Æ CIS O G VEDKO MMEND E INTRO PRÆCIS OG VEDKOMMENDE MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kommunikation skal målrettet understøtte instituttets arbejde med

Læs mere

Undersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema

Undersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema Undersøgelse af sikkerhedskultur Auditskema Vejledning Dette auditskema er udviklet til, at vurdere hvordan det formaliserede sikkerhedsarbejde i virksomheden fungerer. Auditeringsskemaet kan udfyldes

Læs mere

VÆKSTHUS FOR LEDELSE - STATUS FEB.

VÆKSTHUS FOR LEDELSE - STATUS FEB. VÆKSTHUS FOR LEDELSE - STATUS FEB. 2006 201.13 Baggrund I 2004 besluttede KTO og KL at oprette Væksthus for Ledelse og i foråret 2005 gik Amtsrådsforeningen med i samarbejdet. Samarbejdet mellem parterne

Læs mere

TEMA Årsberetning Tekst indsættes. Årsberetning. Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed

TEMA Årsberetning Tekst indsættes. Årsberetning. Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed TEMA Årsberetning Tekst indsættes Årsberetning Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed Årsberetningen 2010 er udarbejdet af: Charlotte Albæk Kirsten Mortensen Svend Erik Christensen Karina Dam Lise Keller

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere