Sorø Kunstmuseums Venner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sorø Kunstmuseums Venner"

Transkript

1 Nyhedsbrev halvår 2013 Sorø Kunstmuseums Venner Sorø Kunstmuseum

2 Redaktion Ove Dam, Charlotte Sabroe, Gitte Vang Sørensen og Annette Ladegaard Forsiden: Igor Makarevich, Tarot kort II (Narren), Foto Léa Nielsen Denne side: Opera i Sorø. Foto Ove Dam Layout: BedfordLumholdt Produktion: Jannerup a/s SORØ KunStmuSeum Storgade 9, 4180 Sorø Telefon: Åbningstider 1. april oktober: Tirsdag - søndag / Torsdag Mandag lukket 1. november marts: Tirsdag - søndag / Torsdag Mandag lukket. Entré Voksne 70 kr. Grupper min. 10 personer: 55 kr. pr. person Børn, unge under 18 år og medlemmer af Sorø Kunstmuseums Venner gratis. Sorø Kunstmuseums Venners bestyrelse Dommer Ove Dam (formand) Byrådsmedlem Michael Jensen (næstformand) Direktør Ole Vig Jensen Direktør Torben Jannerup Fabrikant Lorentz Jørgensen Læge Sven Gade Annette Ladegaard-Pedersen (kasserer) Bestyrelsen for Sorø Kunstmuseum Fabrikant Lorentz Jørgensen (formand) Direktør Ole Vig Jensen (næstformand) Dommer Ove Dam Lic.scient. Nils Kruse Lektor Jon Villadsen Arkitekt Svend Nyboe Andersen

3 3Forord 233 Samlingsbog Det sidste katalog over museets samling er fra 1975, en tynd lille bog med en kata - logfortegnelse over værkerne og bagi nogle sort/hvide fotos. Dengang havde museet 365 værker. I dag er antallet over Nu er der udkommet en samlingsbog i stort format. Museets medarbejdere har skrevet tekster til forståelse af 62 værker. Desuden er der afsnit om museets specialsamlinger af russisk kunst, russiske ikoner og middelalder. Som den gamle bog indeholder den museets historie, der nu er blevet 38 år længere end sidst. Som følge af tilskud fra Ny Carlsbergfondet kan bogen sælges til en meget fordelagtig pris. Erhvervsklub Museet er nu ved at oprette en erhvervsklub for virksomheder, der støtter museet med et årligt beløb på 2.000, eller kr. Museet kvitterer med synliggørelse, netværksarrangementer og meget andet. Forhåbentlig vil mange af vore firmamedlemmer være med også i erhvervsklubben. Nyerhvervelser Museet har som gave fra Ny Carlsbergfondet erhvervet to malerier af Preben Hornung. Udstillinger Initiativet til museet udsprang af en udstilling i 1936 af soransk kunst, og oprindeligt samlede museet stort set kun på dansk kunst. Når museet nu har en samling af russisk kunst, skyldtes det, at Hermod Lannung testamenterede bl.a. sin samling af russiske værker fra sidste del af 1800-tallet og første del af 1900-tallet til museet. På den baggrund er det relevant, når museet i september åbner udstillingen Russisk kunst efter Perestrojka viste museet udstillingen Russisk kunst i hundrede år med egne værker og værker fra Silkeborg Kunstmuseum, det eneste danske museum, som udover vores har en russisk samling. Denne gang består udstillingen af værker lånt fra en russisk privatsamling. Nogenlunde samtidig sætter andre museer fokus på russisk kunst: Frederiksborgmuseet Danmark og zarernes Rusland , 30. august til 1. december. Moderna Museet Malmø Russisk avant - garde, 14. september til 12. januar. Ove Dam Opera i Akademihaven Også i år var museet lokal arrangør i forbindelse med Det Kongelige Teaters Opera i det fri med over totusinde tilhørere.

4 3Udstillinger Anatoly Brusilovsky, Samba Dansere, Foto: Léa Nielsen RUSSISK KUNST EFTER PERESTROJKA 28. september 2013 til 12. januar 2014 Fernisering fredag, den 27. september kl. 17 Sorø Kunstmuseum har fået adgang til en enestående russisk privatsamling af kunst fra tiden op til og efter Sovjetunionens opløsning - den såkaldte Osetsimsky-samling. Samlingen er erhvervet i 1980 erne og 1990 erne af Galina Osetsimsky i tæt dialog med kunstnerne på et tidspunkt, hvor de første små skridt mod større frihed blev taget. Ved Stalins død i 1953 så man en opblødning af den statslige censur i Rusland. Kontrollen af kunsten slækkedes, og produktionen af ikke-konform kunst tog til. Kunstnere skabte i det skjulte værker, der gik imod sovjettidens programkunst og udstillede dem i private lejligheder. Særligt Osetsimsky-hjemmet blev i 1980 erne omdrejningspunkt for en hemmelig salon-

5 Pavel Pepperstein, Tegning, Foto: Léa Nielsen 435

6 Alexander Mareev: Pushkin-Yan-East, 1995 Foto: Léa Nielsen kultur bestående af systemkritiske kunstnere og forfattere. Da Gorbatjov ved sin tiltrædelse som præsident i 1985 lancerede de politiske idealer om Glasnost og Perestrojka (åbenhed og omstrukturering) medførte det en yderligere lempelse af stalintidens kunstcensur. Det betød, at kunstnerne ved indgangen til 1990erne befandt sig i en situation af hidtil uset kunstnerisk frihed. Fra kun at have et smalt råderum ift. medier og motiver, begyndte kunstnerne at sige ja til alt og lave kunst af alt. Resultatet blev en særdeles eksperimenterende kunstscene, der både rummer humor, vildskab og nytænkning såvel som folklore, stringens og tilbagegreb til avantgarden og den tidlige kunsthistorie. Osetsimsky-samlingen, der startede som en privat indsamling af værker, udvikler sig hurtigt til et imponerende katalog over nogle af de vigtigste russiske kunstnere i tiden omkring og efter Perestrojkas indførelse. Deltagende kunstnere er bl.a. Oleg Kulik, Olga Tobrelutz, Pavel Pepperstein, Olga Chernyshova, Gor Chagal, Fransisco Infante, Vladimir Nemukhin og Dubossarsky & Vinogradov. Torsten Bøgh Thomsen

7 Gor Chahal: 309,6 grader k, Foto: Léa Nielsen 637

8 3Forord 3Venneforeningens arrangementer 435 GULDAGERGAARD Søndag, den 29. september kl. 14 Direktøren for det internationale keramiske center Mette Blum Marcher vil vise rundt og fortælle om centret. Rundvisningen vil tage udgangspunkt i den keramiske skulpturpark omkring Guldagergaard, besøg på ovnpladsen med de brændefyrede ovne, og efterfølgende en gennemgang af Nordeuropas største keramiske studie samling i galleriet Æblehuset. KUNSTEN I FOLKETINGET SOM POLITISK SCENOGRAFI Mandag, den 11. november kl. 17 Jens Chr. Jacobsen, chefkonsulent, sekretær for Folketingets rådgivende kunstudvalg, har netop skrevet en bog om kunsten i Folketinget, Kunst på Borgen med undertitlen Kunsten som politisk scenografi. I det perspektiv vil han føre os gennem Folketingets samlinger og udsmykninger. Fra frise i vandrehallen. Kalkmaleri af Rasmus Larsen. Foto: Thorkild Jensen Begrænset deltagerantal til arrangementerne. Tilmelding på subs. telefon Vi sender yderligere oplysninger til deltagerne på mail.

9 3Museets aktiviteter 839 SØNDAGSCAFÉ Morten Chemnitz 6. oktober kl. 14 Forfatteren Morten Chemnitz læser op af digtsuiten Inden april fra I seks dele bevæger suiten sig undersøgende igennem efteråret, hård vinter og begyndende tø frem til lige inden april. Morten Chemnitz er født i 1984 og uddannet fra Forfatterskolen, og Inden april er hans debutudgivelse. Julie Sten-Knudsen 8. december kl. 14 Forfatteren Julie Sten-Knudsen læser op af Atlanterhavet vokser (2013). Tekstsamlingen kredser om at være søstre, om at være mulit og om at være hudfarvet, om hår, navne og kørekort, om at være adskilt af Atlanterhavet og om ikke at kunne fortælle Congos historie. Julie Sten-Knudsen (f.1984) er uddannet på forfatteruddannelsen Litterär Gestaltning på Göteborg Universitet. Hun debuterede i 2011 med digtsamlingen Hjem er en retning. For yderligere information og tilmelding til de enkelte aktiviteter: se museets aktivitetskalender på I nogle tilfælde er der deltagerbetaling, som regel med rabat til medlemmer.

10 3Museets aktiviteter GYLDNE TIRSDAGE Tirsdage kl Gyldne tirsdage afholdes en gang om måneden og er en god mulighed for at få et bedre kendskab til museets sær udstillinger og den faste samling. Gyldne tirsdage starter med en omvisning og afsluttes i museumscaféen. 17. september Guldaldersamlingen 22. oktober Russisk samling og særudstilling 19. november Den moderne kunst i samlingen 17. december Ikoner Anatoly Brusilovsky: Jægerne, 1993 Foto: Léa Nielsen ARRANGEMENTER FOR BØRN OG UNGE EFTERÅRSFERIE: BEDSTEFORÆLDREDAG Animationsworkshop 15., 16. eller 17. oktober kl I efterårsferien kan du sammen med din far, søster eller gode ven lave din egen animationsfilm på Sorø Kunstmuseum. I workshoppen arbejder vi med digitalt kamera, redigering, lys og lyd. I lærer hele processen bag en film fra idé til færdig animation. Vi slutter af med at præsentere de færdige produktioner for hinanden. Medbring en USB-nøgle, hvis I ønsker at få filmene med hjem. Jagten på Rudolf Fredag, den 6. december kl. 14 Jagten på rensdyret Rudolf er for børn og deres bedsteforældre - Et museumsbesøg med eventyr, jul, kunst og pebernødder.

11 3Museets aktiviteter musik ARS-NOVA-KORET OPFØRER VÆRKET GLASBJERGENE Søndag, den 3. november kl. 15 Korværket er et resultat af et kunstnerisk 3-trins forløb: fra maleri til digt til musik. Forfatteren Eva Chortsen har udvalgt 12 kendte malerier og tolket dem i digte, som komponisten John Høybye har sat i musik. Sponsor: Fonden Brand af JULEKONCERT I CAFÉEN SORØ MUSISKE SKOLE Lørdag, den 30. november kl. 15 Sorø Musiske skoles unge elever synger og spiller julen ind i museets café, hvor der er mulighed for at købe gløgg og æbleskiver. Kl tændes det store juletræ på Sorø Torv. Museet holder åbent til kl. 19 denne aften.

12 3Folkeuniversitetet I samarbejde med Folkeuniversitetet i København tilbyder Sorø Kunstmuseum dette efterår 2 kursusforløb Tilmelding: Folkeuniversitetet i København på subs. telefon RUSSISK KUNST - FRA ZAR-DØMME TIL SAMTID Mag.art. Torsten Bøgh Thomsen. 10 torsdag kl / Start 5. september Holdnr.: 5306 Kurset vil behandle centrale brud i det russiske samfund gennem det 20. århundrede, som havde særlig indflydelse på kunsten. I kurset kommer vi omkring førrevolutionær kunst og tidlig avantgarde, over programsovjetisk kunst til tiden efter Sovjetunionens opløsning og frem til i dag. Vi vil se på kunst fra Kandinsky og Malevich til Kabakov og Kulik. Efterårets særudstilling på Sorø Kunstmuseum vil blive inddraget i betydeligt omfang. TYSK KUNST - FRA DIE BRÜCKE TIL GERHARD RICHTER Cand.phil. Pia Høy 10 torsdage kl / Start 12. september Holdnr Cand.phil. Pia Høy vil i efterårets kursus gå i dybden med tysk kunst i det 20. århundrede. Den tyske kunst har stået lidt i skyggen i forhold til fransk kunst, men er lige så interessant. Kurset vil blandt andet se på tysk ekspressionisme, Neue Sachlichkeit - der er en figurativ stil med politisk brod og relationer til dadaismen, og kommer omkring nazisternes og efterkrigstidens nye og anderledes kunstneriske problemstillinger. Filmklip vil indgå i undervisningen. Kurset er ved trykstart fyldt op. Vladislav Mamyshev- Monroe, Het are you a Virgin?, 2002 Foto: Léa Nielsen Felix Nussbaum: Selvportræt med jødisk identitetskort, 1943.

13 3Nye kunstværker Preben Hornung: Opstilling med pragtfuldt kød, Olie på lærred. Foto: Anders Sune Berg PREBEN HORNUNG: PRAGTFULDT KØD, 1976 I maj 2013 skænkede Ny Carlsbergfondet to betydelige malerier af Preben Hornung - I Vandfladen (1984) og Pragtfuldt Kød (1976) - til Sorø Kunstmuseum. Det skete umiddelbart op til museets 70-års fødselsdag, og gaven kunne derfor indgå som et væsentligt indslag i sommerens store samlingsudstilling. De to nyerhvervelser er begge udført, mens Hornung i årene boede på Alsted Gl. Præstegård ved Sorø. Pragtfuldt Kød hører til en serie kødbilleder, som Hornung udførte i midten af 1970erne, og titlen henviser angiveligt til et stykke oksehøjreb, der tjente til inspiration. Billedet er overvejende abstrakt, men man kan dog genkende et sæt ribben fra en dyretorso malet i særdeles kødelige rødbrune farvenuancer. De døde dyrekroppe dukker op hos Hornung allerede i slutningen af 1960erne. De var dengang affødt af studier, som han lavede i kødbyen, hvor han lod sig inspirere af det blodige drama, der udspandt sig her. Slagtehallernes dyrekroppe blev i disse tidlige slagtekropsbilleder omsat til hvidlige torsoer i malerier af en nærmest åndelig dimension, og de indledte en periode, hvor Hornung nedskalerede sin farvepalet til hvid, sort og okker. Da Hornung genoptager dyrekroppene i sit landlige eksil i Alsted, er farven for en stund vendt tilbage. Samtidig er der langt mere død og forgængelighed i disse billeder end i de tidligere hvidlige slagtekroppe. Det har længe været et stort ønske at opkvalificere Preben Hornungs repræsentation i museets samling, først og fremmest på grund af kvaliteten i hans oeuvre, men også i lyset af kunstnerens mangeårige tilknytning til Sorøegnen. Charlotte Sabroe

14 3Vore firmavenner ADVODAN Advokatfirmaet Claus N. Kristiansen, Sorø Alectia A/S Arkiplus A/S Bach Import BandaGisten, Forssling & Co Bang & Olufsen, Sorø Claus Lorange Christensen, arkitekt maa. Comwell Sorø Storkro C 2 Reklame, Slagelse Cumuli Danske Bank, Sorø Deloitte, Slagelse Don Plast 2003 A/S Ehlers Superbest Emils Chokolade Enemærke & Petersen A/S Frederiksberg Skole Galleri P.C. Glas HB Pharma Hvidt & Frit, Sorø Hushjælp Jannerup A/S Jul i Sorø Kiropraktorerne i Sorø Kit Vibe-Hastrup Iuel aps Kopp-Sorø A/S Lundgaard & Tranberg Arkitekter A/S MH rengøring Multi-Tech A/S, Sorø Nordea, Sorø Nykredit A/S, Slagelse Peter Due Bolig PricewaterhouseCoopers Psykologisk Klinik Sorø Aps Sorana A/S Soransk Samfund Sorø Akademi s Skole Sorø Husholdningsskole Sorø Privatskole Sorø Trælasthandel A/S Sorø VVS Aps Sorøegnens Erhvervs- og Turistkontor Sparekassen Sjælland, Sorø Stiftelsen Sorø Akademi Støvlet-Katrines Hus Sydbank, Sorø Thiele, Sorø Uglekassen Unibyg ApS University College Sjælland Sorø kunstmuseum fyldte i maj 70 år. Det blev fejret med jazz i salen og grill i gården

15 14315 Bliv medlem af Sorø Kunstmuseums Venner MEDLEMSKAB 200 kr. for enkeltmedlemmer 300 kr. for en husstand (navne på to voksne) 900 kr. for firmaer, institutioner, foreninger m.v. ForeningsGiro Reg.nr Konto Alexander Maximov: Sascha-Natascha-Moskow, Foto: Léa Nielsen MAIL-INFO er vejen til aktuelle nyheder mellem nyhedsbrevene og til ferniseringsindbydelser. Tilmelding på MEDLEMSFORDELE Du støtter museet og får: Gratis adgang til Sorø Kunstmuseum Trykte nyhedsbreve sendt to gange årligt Løbende information på mail Indbydelse til museets udstillingsåbninger på mail Rabat på museets publikationer og aktiviteter Medlemsarrangementer, fx besøg i kunstneratelierer kunst bag lukkede døre dørene åbnes for medlemmerne andre arrangementer vedr. kunst, design eller arkitektur, rejser VED FIRMAMEDLEMSKAB EN RÆKKE YDERLIGERE FORDELE Indmeldelse og yderligere information ved henvendelse til museet på eller telefon

16 Sorø Kunstmuseum Kalender UDSTILLINGER 28. september januar 2014 Russisk kunst efter Perestrojka VENNEFORENINGENS ARRANGEMENTER 29. september kl. 14 Guldagergaard 11. november kl. 17 Kunsten i Folketinget som politisk scenografi MUSEETS AKTIVITETER 6. oktober kl. 14 Søndagscafé med forfatteren Morten Chemnitz 15, 16 eller 17. oktober kl Animationsworkshop flyttefilm og stop motion 3. november kl. 15 Koncert m. Ars-Nova-koret 30. november kl. 15 Julekoncert i caféen m. Sorø Musiske skole 6. december kl. 14 Bedsteforældredag / Jagten på Rudolf 8. december kl. 14 Søndagscafé med forfatteren Julie Sten-Knudsen GYLDNE TIRSDAGE 17. september kl. 14 Guldaldersamlingen 22. oktober kl. 14 Russisk samling og særudstilling 19. november kl. 14 Den moderne kunst i samlingen 17. december kl. 14 Ikoner OMVISNINGER / FAMILIESØNDAGE Sidste weekend i hver måned er der kunst for hele familien: børn, unge og bedste-/ forældre. I november afholdes familiesøndag dog om lørdagen i forbindelse med juletræstænding på Sorø Torv. Kl Omvisning i museets samling eller særudstilling med en af museets formidlere Kl Børneværkstedet er åbent, og sammen med en kunstformidler kan børn og kreative sjæle lave deres egne kunstværker af et hav af forskellige materialer.

Frk. Ovartacis ankomst til Steno Museet

Frk. Ovartacis ankomst til Steno Museet 30 MEDLEMSBLAD FOR STENO MUSEETS VENNER JUNI 2005 Frk. Ovartacis ankomst til Steno Museet Steno Museet gjorde sig ikke de store overvejelser mht. at modtage en gave, da lektor, dr. med. Ursula Friedrich

Læs mere

SLØJFEN 35. Få penge! Kunstværker mod kræft. december 2008. Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige. > Se mere på side 3 til 5.

SLØJFEN 35. Få penge! Kunstværker mod kræft. december 2008. Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige. > Se mere på side 3 til 5. Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige SLØJFEN 35 december 2008 Foto: Simon Fønsbo > Se mere på side 3 til 5 Kunstværker mod kræft > Se side 9 Få penge! > Se side 15 FRA LOKALFORENINGSAFDELINGEN BJARNE

Læs mere

DET SOCIALE LANDSKAB UNDER FORANDRING side 2. FOKUS PÅ CSR-PARTNERSKABER side 3. SYNLIGHED OG SAMARBEJDE side 4. KOFOEDS SKOLE FYLDER 85 ÅR!

DET SOCIALE LANDSKAB UNDER FORANDRING side 2. FOKUS PÅ CSR-PARTNERSKABER side 3. SYNLIGHED OG SAMARBEJDE side 4. KOFOEDS SKOLE FYLDER 85 ÅR! Marts 2013 DET SOCIALE LANDSKAB UNDER FORANDRING side 2 FOKUS PÅ CSR-PARTNERSKABER side 3 SYNLIGHED OG SAMARBEJDE side 4 KOFOEDS SKOLE FYLDER 85 ÅR! side 9 Det sociale landskab under forandring Det sociale

Læs mere

s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE STU-ANALYSE ER POSITIV:

s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE STU-ANALYSE ER POSITIV: NR.3 JUNI 2013 ÅRGANG 63 s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE GÆSTERNE VAR IMPONEREDE STU-ANALYSE ER POSITIV: GODT TILBUD TIL UNGE MED CP

Læs mere

Fest på rådhuset side 2-3 LIGE NU. Information fra din kommune februar 2015 15. årgang Gent

Fest på rådhuset side 2-3 LIGE NU. Information fra din kommune februar 2015 15. årgang Gent Mere motion Idrætspædagoger tilrettelægger daglig motion for børnene på Munkegårdsskolen med stor succes. Samtidskunst på Tranen Se Tranens ambitiøse udstillingsprogram for denne sæson på Gentofte Hovedbibliotek.

Læs mere

ARKEN ÅRSRAPPORT 2006. SKOVVEJ 100 DK-2635 ISHØJ TLF. +45 43 54 02 22 FAX +45 43 54 05 22 E-MAIL reception@arken.dk www.arken.dk.

ARKEN ÅRSRAPPORT 2006. SKOVVEJ 100 DK-2635 ISHØJ TLF. +45 43 54 02 22 FAX +45 43 54 05 22 E-MAIL reception@arken.dk www.arken.dk. SKOVVEJ 100 DK-2635 ISHØJ TLF. +45 43 54 02 22 FAX +45 43 54 05 22 E-MAIL reception@arken.dk www.arken.dk Årsrapport 2006 ARKEN Museum for Moderne Kunst ARKEN ÅRSRAPPORT 2006 ÅRSRAPPORT 2006 Ophængt. Den

Læs mere

Torsdag d. 1. maj kl. 14.00: Gratis rundvisning i særudstillingen Glem dog ej din vugge Side 3 + 7

Torsdag d. 1. maj kl. 14.00: Gratis rundvisning i særudstillingen Glem dog ej din vugge Side 3 + 7 April 2008 HUSK generalforsamlingen søndag den 18. maj kl. 14.00 Deltag i forårets kunsttur til Arken og Louisiana Gå ikke glip af kunstudstillingen med Adam Gabriel Kalender Maj 2008 Torsdag d. 1. maj

Læs mere

Solens Børn. Nyhedsbrev Nr. 31 marts 2011

Solens Børn. Nyhedsbrev Nr. 31 marts 2011 Solens Børn Nyhedsbrev Nr. 31 marts 2011 1 Indholdsfortegnelse: Nyt fra bestyrelsen s. 4 Indkaldelse til generalforsamling s. 6 Årsregnskabet s. s. 7 Fra deltidsseminariet s. 9 Webside lille bedste s.11

Læs mere

Kunstkatapult. Manual for lærer, museumsunderviser og kunstner

Kunstkatapult. Manual for lærer, museumsunderviser og kunstner Kunstkatapult Manual for lærer, museumsunderviser og kunstner Indhold Hvad er Kunstkatapult? Et anderledes undervisningsforløb En udveksling mellem fag og institutioner Hvad er Kunstkatapult også? Fordybelse

Læs mere

Indhold. Kulturmødet 2014 nu mod 2015 Kulturmødet november 2014. Fotos: DAHLphotography.dk m. fl. Layout: Anja Korsgaard Tryk: TypoGraphic A/S

Indhold. Kulturmødet 2014 nu mod 2015 Kulturmødet november 2014. Fotos: DAHLphotography.dk m. fl. Layout: Anja Korsgaard Tryk: TypoGraphic A/S Kulturmødet 2014 nu mod 2015 Indhold Mors stedet for den nødvendige diskussion..................... 3 Kulturmødet 2014 er slut Kulturmødet 2015 er i gang............. 4 Hvad Kulturmødet er......................................

Læs mere

VESTBYAVISEN. Vestergade renoveres - 1. etape er i gang. Vestergadekvarteret - Horsens MARTS 2003

VESTBYAVISEN. Vestergade renoveres - 1. etape er i gang. Vestergadekvarteret - Horsens MARTS 2003 VESTBYAVISEN Vestergadekvarteret - Horsens MARTS 2003 Vestergade renoveres - 1. etape er i gang KVARTERLØFT 2001-2007 Bliv gaderepræsentant Hvis I vil gøre noget for jeres kvarter, så bliv gaderepræsentant

Læs mere

Rundhøjlivet - Hvor man trives lærer man. Rundologien Rundhøjskolens skoleblad Juni Rk.jbkæjh[Skriv 2013, nr. 10 tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst]

Rundhøjlivet - Hvor man trives lærer man. Rundologien Rundhøjskolens skoleblad Juni Rk.jbkæjh[Skriv 2013, nr. 10 tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] Rundhøjlivet - Hvor man trives lærer man Rundologien Rundhøjskolens skoleblad Juni Rk.jbkæjh[Skriv 2013, nr. 10 tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] Indhold 03 Leder 04 Hvad betyder Rundhøjskolen for dig?

Læs mere

Kanonåbning af Krudt og Kugler

Kanonåbning af Krudt og Kugler 20 MEDLEMSBLAD FOR STENO MUSEETS VENNER - DECEMBER 2002 Kanonåbning af Krudt og Kugler Med knald og kunstfyrværkeri i kulørte kaskader åbnede Steno Museet sin nyeste særudstilling torsdag aften den 10.

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

skal mit barn lære Historie?

skal mit barn lære Historie? Velkommen til samarbejde Hvordan kan vores børn lære mere i skolen? Hvorfor skal mit barn lære Historie? Tekst af Birgit Knudsen aktive forældre hjemmearbejde Dansk Matematik Engelsk Naturfag Praktisk-musiske

Læs mere

Dansk-russisk samvirke i 75 år. 60 år med Sovjetunionen. Asger Pedersen, Københavnsformand

Dansk-russisk samvirke i 75 år. 60 år med Sovjetunionen. Asger Pedersen, Københavnsformand Dansk-russisk samvirke i 75 år Udgivet af: Dansk-Russisk Forening, juni 1999. Udgivet med støtte fra Hermod Lannungs Fond i anledning af Dansk-Russisk Forenings 75 års jubilæum. Asger Pedersen, landssekretær

Læs mere

Gent fte. Ren By Hver Dag LIGE NU. > Side 4-5. Det gode liv Den nye landsby på Bank-Mikkelsens Vej er godt på vej. Glæd dig.

Gent fte. Ren By Hver Dag LIGE NU. > Side 4-5. Det gode liv Den nye landsby på Bank-Mikkelsens Vej er godt på vej. Glæd dig. Engagerede unge Årets streetfestival finder sted den 29. april kl.14-18. Unge drivkræfter står bag. > Side 6 Det gode liv Den nye landsby på Bank-Mikkelsens Vej er godt på vej. Glæd dig. > Side 13 Bliv

Læs mere

OK-Klubben. - er for alle voksne KURSUSPLAN PROGRAM. OK-Klubben - er for alle voksne

OK-Klubben. - er for alle voksne KURSUSPLAN PROGRAM. OK-Klubben - er for alle voksne OK-Klubben - er for alle voksne Ålegården 3 6000 Kolding Tlf. 75 52 47 67 ok@kolding.dk www.ok-klubben.dk 1 PROGRAM 1. januar 1. januar - 30. - 30. juni juni 2011 2014 KURSUSPLAN for dag- for dag- og og

Læs mere

Til samtlige husstande i Dalum Sogn. Hugo Herman: Opstandelsen KIRKE OG SOGN. www.dalumkirke.dk

Til samtlige husstande i Dalum Sogn. Hugo Herman: Opstandelsen KIRKE OG SOGN. www.dalumkirke.dk Til samtlige husstande i Dalum Sogn. Hugo Herman: Opstandelsen KIRKE OG SOGN www.dalumkirke.dk 40. ÅRGANG NR. 2 SOMMER 2012 Dåbens sakramente I Dalum kirke kan vi næsten hver eneste søndag glæde os over

Læs mere

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Resumé...3 Indledning...4 Præsentation af projekt SMS-fix...4 Evalueringens metode...4 En baggrundsrapport og en artikel...4 De to

Læs mere

Når far eller mor får kræft

Når far eller mor får kræft Familierådgivning Kræftens Bekæmpelse Når far eller mor får kræft En arbejdsbog til kræftramte familier Indholdsfortegnelse Når far eller mor får kræft....................... 1 Til hele familien.............................

Læs mere

Et enkelt regnestykke til indsamlerne

Et enkelt regnestykke til indsamlerne Magasinpost IDNR 12757 Afsender: Kræftens Bekæmpelse I Strandboulevarden 49 I 2100 København Ø Et enkelt regnestykke til indsamlerne Hun er efterhånden en moden dame på 81 år, og årene har gjort hende

Læs mere

Tema: Folkeoplysning som kulturel fødekæde

Tema: Folkeoplysning som kulturel fødekæde Tema: Folkeoplysning som kulturel fødekæde Leder Konkurrence Folkeoplysning med bid! En ny drejning - spillefilmsprojekt dyrker filmmiljøet i Århus Fakta Folkeoplysningen - et led i den kulturelle fødekæde

Læs mere

Kultur4U. kunder, visitkort, som er modtaget ved messer, eller lister over medlemmer. Du kan også overveje at købe en adresseliste af et firma.

Kultur4U. kunder, visitkort, som er modtaget ved messer, eller lister over medlemmer. Du kan også overveje at købe en adresseliste af et firma. Kultur4U maj 2014 Dato FIRMANAVN Hovedoverskrift Denne tekstenhed kan indeholde 175-225 ord. Formålet med et nyhedsbrev er at forsyne udvalgte læsere med bestemte oplysninger. Et nyhedsbrev kan være en

Læs mere

35. årgang, marts 2015 nr. 1

35. årgang, marts 2015 nr. 1 35. årgang, marts 2015 nr. 1 I 2015 er det 20 år siden, at grevinde Alexandra tiltrådte som protektor for Parkinsonforeningen. Kom med den 26. april, når jubilæet fejres med en forrygende gallaforestilling.

Læs mere

Nummer 66 18. årgang Januar 2015

Nummer 66 18. årgang Januar 2015 Nummer 66 18. årgang Januar 2015 Arrangement i Seniorklubben, side 8 Vinderslev Skole på Malmhøj, side 26 Dagplejebørn, side 31 Bedsteforældredag i heldagslegestuen, side 31 Spejdernes julemarked, side

Læs mere

STENOMUSEN 16. 13 Rigtige? Særudstilling om de danske nobelpriser

STENOMUSEN 16. 13 Rigtige? Særudstilling om de danske nobelpriser 16 MEDLEMSBLAD FOR STENO MUSEETS VENNER - DECEMBER 2001 13 Rigtige? Særudstilling om de danske nobelpriser Den 10. december 2001 var det 100 år siden nobelprisen blev uddelt første gang. I den anledning

Læs mere

VHM Nyt. Æblelund i Mosbjerg Af Per V. Nielsen, Skoletjenesten. ...vi har den gode historie!

VHM Nyt. Æblelund i Mosbjerg Af Per V. Nielsen, Skoletjenesten. ...vi har den gode historie! VHM Nyt...vi har den gode historie! Nr. 8 april 2007 Æblelund i Mosbjerg Af Per V. Nielsen, Skoletjenesten I efteråret beskrev vi planerne for etablering af en æblelund i Mosbjerg. Ønsket var at få et

Læs mere

nr. 4 NOVEMBER 2012 nyt RENTEKRIG Bogbytteri

nr. 4 NOVEMBER 2012 nyt RENTEKRIG Bogbytteri nr. 4 NOVEMBER 2012 nyt magasinet for andelshavere TEMA RENTEKRIG ANDELSLIV Bogbytteri ANDELSLIV Gøgleroptog leder Tid til renteshopping Finanskrise, nye EU-krav, fundingproblemer, kapitalkrav og fremtidig

Læs mere

Egå Kirkeblad. Julen i Egå Kirke. Det moderne menneskes fristelse. Billeder fra rollespillet Luthers Nøgle. Nr. 54-2014 December Januar Februar

Egå Kirkeblad. Julen i Egå Kirke. Det moderne menneskes fristelse. Billeder fra rollespillet Luthers Nøgle. Nr. 54-2014 December Januar Februar Nr. 54-2014 December Januar Februar Julen i Egå Kirke Det moderne menneskes fristelse Billeder fra rollespillet Luthers Nøgle Kirkekontoret Kordegn Anette Ingvartsen Tlf.: 86 22 79 66 ain@km.dk Kirketjener

Læs mere