Folkeoplysningsudvalget den 5. december Folkeoplysningsudvalget. Referat. Onsdag den 5. december kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Folkeoplysningsudvalget den 5. december 2007. Folkeoplysningsudvalget. Referat. Onsdag den 5. december 2007. kl. 16.30-18.00"

Transkript

1 Sønderborg Kommune Folkeoplysningsudvalget Referat Onsdag den 5. december 2007 kl Lokale: Mødelokale i Kultur og Fritid, Rådhustorvet 5, 2. sal Kl inviteres til julefrokost på Brøggeriet, hvor der serveres en let juleanretning. Evt. afbud bedes meddelt senest mandag den 3. december inden kl af hensyn til endelig bestilling. Fraværende: Thorben E. Sørensen og Marieke Brinck Indholdsfortegnelse: 1. Dansk Tamilsk Boldklub søger om at blive godkendt som tilskudsberettiget forening iht. Folkeoplysningslovens regler Sønderborg Klatreklub søger om at blive godkendt som tilskudsberettiget forening iht. Folkeoplysningslovens regler Sønderborg Sergeants søger om at blive godkendt som tilskudsberettiget forening iht. Folkeoplysningslovens regler Gråsten Skakklub søger om at blive godkendt som tilskudsberettiget forening iht. Folkeoplysningslovens regler Dybbøl Idræts- og Ungdomsforening søger om tilskud til deltagelse i Girls Fodbold Cup Broager Badminton søger om støtte til eliteinitiativer Fastsættelse af mødedato og tidspunkt i Orienteringssager

2 1. Dansk Tamilsk Boldklub søger om at blive godkendt som tilskudsberettiget forening iht. Folkeoplysningslovens regler BKC/ J.nr G00 Sagsfremstilling Dansk Tamilsk Boldklub (DTB) søger om at blive godkendt som tilskudsberettiget forening. Foreningen er stiftet d. 1. november Foreningen har pt. 25 medlemmer hvoraf 20 er under 25 år. Beslutningssag Foreningens formål er ved idræt og anden kulturel virke, at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel. Foreningen anfører endvidere, at det er intentionen, at man vil hjælpe til en fornuftig form for integration blandt udlændinge i Sønderborg, samt skabe et godt socialt samvær. Desuden vil man skabe et godt forbillede for den kommende generation af tamilere, og give unge tamilere og andre en god beskæftigelse i fritiden. Løsningsforslag En forening kan godkendes som berettiget til tilskud og til vederlagsfri adgang til offentlige lokaler, hvis foreningen opfylder nærmere fastsatte krav som fremgår af Folkeoplysningsloven. For at blive godkendt iht. Folkeoplysningsloven gælder for foreninger, der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (aktiviteter) at foreningen skal: have formuleret formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten, tilbyde folkeoplysende virksomhed efter denne lov (afgøres af Folkeoplysningsudvalget) have en bestyrelse, være demokratisk opbygget, bygge på aktivt medlemskab og have mindst 5 betalende medlemmer, som udgangspunkt være åben for alle, som tilslutter sig foreningens formål, være hjemmehørende i tilskudskommunen (lokal forankring) have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig (der skal være faste planlagte aktiviteter, som primært forventes at forløbe over hele året). 2

3 Folkeoplysende foreningers vedtægter skal indeholde oplysninger om: Foreningens formål. Valg til bestyrelsen og antallet af bestyrelsesmedlemmer (det præcise antal skal klart fremgå af vedtægten) Regnskabs- og formueforhold, herunder valg af revisor. Foreningens hjemsted. Betingelser for medlemskab. Tegningsret for foreningen. Procedure for vedtægtsændringer. Anvendelse af foreningens eventuelle overskud ved ophør. Fagcenteret vurderer, at foreningens vedtægter er i overensstemmelse med krav til vedtægter for en folkeoplysende forening og at foreningen i øvrigt opfylder betingelserne for at blive godkendt som berettiget iht. Folkeoplysningsloven. Økonomiske konsekvenser - Høringer Sagen videre Bilag Foreningens vedtægter samt beskrivelse af formålet med foreningen. \\skf02\gruppe\ \\skf02\gruppe\ Kultur og Fritid\UdvalgKultur og Fritid\Udvalg Anbefaling til udvalget Det anbefales, at Dansk Tamilsk Boldklub (DTB) godkendes som en folkeoplysende forening, der tilbyder frivilligt foreningsarbejde at foreningen fra 1. januar 2008 kan modtage aktivitetstilskud efter Sønderborg Ordningens regler. Beslutning: Godkendt. 3

4 2. Sønderborg Klatreklub søger om at blive godkendt som tilskudsberettiget forening iht. Folkeoplysningslovens regler BKC/ J.nr G00 Sagsfremstilling Beslutningssag Sønderborg Klatreklub søger om at blive godkendt som tilskudsberettiget forening. Foreningen er stiftet d. 6. juni Foreningen har pt. 23 medlemmer hvoraf ca. halvdelen er under 25 år. Klubben er medlem af Danmarks Idræts Forbund (Dansk Klatre Forbund). Foreningens formål er at dyrke klatring eller anden bjergsport og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben, at udbrede kendskabet til denne idræt. Endvidere er formålet, at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage ansvar i foreningen. Foreningen lejer for tiden Idrætshøjskolens klatrevæg i to timer ugentlig. Derudover bliver der lavet ture med klatring på klipper til bl.a. Tyskland, Sverige og Bornholm. Foreningens visioner er på kort sigt, at få uddannet flere instruktører og trænere, at udvide mulighederne for klatring til 2-3 gange ugentligt, at få bedre faciliteter, enten ved selv at bygge en klatrevæg et sted i Sønderborg, eller ved at udvide samarbejdet med IHS om at få forbedret deres klatrevæg. Endelig arbejdes der på at etablere en juniorafdeling (8-18 år) i sommeren Løsningsforslag En forening kan godkendes som berettiget til tilskud og til vederlagsfri adgang til offentlige lokaler, hvis foreningen opfylder nærmere fastsatte krav som fremgår af Folkeoplysningsloven. For at blive godkendt iht. Folkeoplysningsloven gælder for foreninger, der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (aktiviteter) at foreningen skal: have formuleret formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten, tilbyde folkeoplysende virksomhed efter denne lov (afgøres af Folkeoplysningsudvalget) have en bestyrelse, være demokratisk opbygget, bygge på aktivt medlemskab og have mindst 5 betalende 4

5 medlemmer, som udgangspunkt være åben for alle, som tilslutter sig foreningens formål, være hjemmehørende i tilskudskommunen (lokal forankring) have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig (der skal være faste planlagte aktiviteter, som primært forventes at forløbe over hele året). Folkeoplysende foreningers vedtægter skal indeholde oplysninger om: Foreningens formål. Valg til bestyrelsen og antallet af bestyrelsesmedlemmer (det præcise antal skal klart fremgå af vedtægten) Regnskabs- og formueforhold, herunder valg af revisor. Foreningens hjemsted. Betingelser for medlemskab. Tegningsret for foreningen. Procedure for vedtægtsændringer. Anvendelse af foreningens eventuelle overskud ved ophør. Fagcenteret vurderer, at foreningens vedtægter er i overensstemmelse med krav til vedtægter for en folkeoplysende forening og at foreningen i øvrigt opfylder betingelserne for at blive godkendt som berettiget iht. Folkeoplysningsloven. Økonomiske konsekvenser - Høringer Sagen videre Bilag Foreningens vedtægter. \\skf02\gruppe\ Kultur og Fritid\Udvalg Anbefaling til udvalget Det anbefales, at Sønderborg Klatreklub godkendes som en folkeoplysende forening, der tilbyder frivilligt foreningsarbejde 5

6 at foreningen fra 1. januar 2008 kan modtage aktivitetstilskud efter Sønderborg Ordningens regler. Beslutning: Godkendt 6

7 3. Sønderborg Sergeants søger om at blive godkendt som tilskudsberettiget forening iht. Folkeoplysningslovens regler. BN/ J.nr P24 Beslutningssag Sagsfremstilling Foreningen Sønderborg Sergeants søger om at blive godkendt som berettiget til tilskud og lokaler m.m. iht. Folkeoplysningsloven. Sønderborg Sergeants er en nystiftet forening. Foreningens formål er at udbrede kendskabet til amerikansk fodbold i Sønderborg Kommune og at deltage i aktiviteter omhandlende amerikansk fodbold i Danmark. Ved den stiftende generalforsamling den 28. september 2007 deltog 27 personer, heraf 23 under 25 år. Medlemskontingentet vil blive fastsat til kr. pr. måned. Foreningen har trænet på grønne arealer i Broager Idrætspark, men agter at søge om at få tildelt udendørsbaner og haltimer i Sønderborg til foreningsaktiviteterne. Løsningsforslag En forening kan godkendes som berettiget til tilskud og til vederlagsfri adgang til offentlige lokaler, hvis foreningen opfylder nærmere fastsatte krav som fremgår af Folkeoplysningsloven. For at blive godkendt iht. Folkeoplysningsloven gælder for foreninger, der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (aktiviteter) at foreningen skal: have formuleret formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten, tilbyde folkeoplysende virksomhed efter denne lov (afgøres af Folkeoplysningsudvalget) have en bestyrelse, være demokratisk opbygget, bygge på aktivt medlemskab og have mindst 5 betalende medlemmer, som udgangspunkt være åben for alle, som tilslutter sig foreningens formål, være hjemmehørende i tilskudskommunen (lokal forankring) have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig (der skal være faste planlagte aktiviteter, som primært forventes at forløbe over hele året). 7

8 Folkeoplysende foreningers vedtægter skal indeholde oplysninger om: Foreningens formål. Valg til bestyrelsen og antallet af bestyrelsesmedlemmer (det præcise antal skal klart fremgå af vedtægten) Regnskabs- og formueforhold, herunder valg af revisor. Foreningens hjemsted. Betingelser for medlemskab. Tegningsret for foreningen. Procedure for vedtægtsændringer. Anvendelse af foreningens eventuelle overskud ved ophør. Fagcenteret vurderer, at foreningens vedtægter er i overensstemmelse med krav til vedtægter for en folkeoplysende forening og at foreningen i øvrigt opfylder betingelserne for at blive godkendt som berettiget iht. Folkeoplysningsloven. Økonomiske konsekvenser - Høringer Sagen videre Bilag Foreningens vedtægter. \\skf02\gruppe\ Kultur og Fritid\Udvalg Anbefaling til udvalget Det anbefales at foreningen Sønderborg Sergeants godkendes som en folkeoplysende forening, der tilbyder frivilligt foreningsarbejde at foreningen fra 1. januar 2008 kan modtage aktivitetstilskud efter Sønderborg Ordningens regler, samt har mulighed for tildeling af lokaler og udendørsbaner. Beslutning: Godkendt. 8

9 4. Gråsten Skakklub søger om at blive godkendt som tilskudsberettiget forening iht. Folkeoplysningslovens regler. PC/ J.nr G00 Beslutningssag Sagsfremstilling Gråsten Skakklub som er en forening der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde søger om at blive godkendt som tilskudsberettiget forening. Gråsten Skakklub er oprettet i 2004og stiftende generalforsamling har fundet sted den 8. januar Foreningens love/vedtægter som er godkendt på denne generalforsamling vedlægges til orientering. Foreningen har pt. 18 medlemmer, hvoraf de 5 er under 25 år. Foreningen har siden 2004 benyttet lokaler i Ahlmannsparken, Gråsten, men er ikke i tidligere Gråsten kommune direkte godkendt som folkeoplysende forening der er blot stillet lokaler til rådighed. Nu søger Gråsten Skakklub om en generel godkendelse som en folkeoplysende forening i henhold til folkeoplysningsloven, således at de også kan få aktivitetstilskud jfr. Sønderborg Ordningen. Løsningsforslag En forening kan godkendes som berettiget til tilskud og til vederlagsfri adgang til offentlige lokaler, hvis foreningen opfylder nærmere fastsatte krav som fremgår af Folkeoplysningsloven. For at blive godkendt iht. Folkeoplysningsloven gælder for foreninger, der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (aktiviteter) at foreningen skal: have formuleret formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten, tilbyde folkeoplysende virksomhed efter denne lov (afgøres af Folkeoplysningsudvalget) have en bestyrelse, være demokratisk opbygget, bygge på aktivt medlemskab og have mindst 5 betalende medlemmer, 9

10 som udgangspunkt være åben for alle, som tilslutter sig foreningens formål, være hjemmehørende i tilskudskommunen (lokal forankring) have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig (der skal være faste planlagte aktiviteter, som primært forventes at forløbe over hele året). Folkeoplysende foreningers vedtægter skal indeholde oplysninger om: Foreningens formål. Valg til bestyrelsen og antallet af bestyrelsesmedlemmer (det præcise antal skal klart fremgå af vedtægten) Regnskabs- og formueforhold, herunder valg af revisor. Foreningens hjemsted. Betingelser for medlemskab. Tegningsret for foreningen. Procedure for vedtægtsændringer. Anvendelse af foreningens eventuelle overskud ved ophør. Fagcenter Kultur og Fritid vurderer, at foreningens vedtægter er i overensstemmelse med krav til vedtægter for en folkeoplysende forening og at foreningen i øvrigt opfylder betingelserne for at blive godkendt som berettiget iht. Folkeoplysningsloven. Økonomiske konsekvenser - Høringer Sagen videre Bilag, elektronisk Ansøgning, samt foreningens vedtægter. G:\Kultur og Fritid\ G:\Kultur og Fritid\ Folkeoplysning og FritFolkeoplysning og Frit Anbefaling til udvalget Det anbefales, at Gråsten Skakklub godkendes som en folkeoplysende forening, der tilbyder frivilligt foreningsarbejde, og som kan benytte kommunale lokaler. 10

11 at foreningen fra 1. januar 2008 kan modtage aktivitetstilskud efter Sønderborg Ordningens regler. Beslutning: Godkendt. 11

12 5. Dybbøl Idræts- og Ungdomsforening søger om tilskud til deltagelse i Girls Fodbold Cup. SK/ J.nr Ø40 Sagsfremstilling Beslutningssag Dybbøl Pigefodbold, som er en afdeling under Dybbøl Idræts- og Ungdomsforening søger om tilskud til deltagelse i Girls Fodbold Cup i Malente syd for Kiel i Tyskland. Girls Cup Malente er den eneste turnering i Euro-Sportrings program, som udelukkende er for piger. Girls Cup Malente er professionelt organiseret af det Schleswig-Holsteinische Fodboldforbund e.v., hvor ca. 600 klubber repræsenterer fodboldspillere. Girls Cup Malente finder sted i dagene den maj Forældre har indvilget i at sørge for transporten frem og tilbage til stævnet. De samlede udgifter beløber sig til kr. Løsningsforslag Folkeoplysningsudvalget har en samlet pulje på kr., som kan anvendes til tilskud udenfor folkeoplysningsområdet. Der resterer kr. i puljen. Puljen er drøftet på FOU s møde den 5. september 2007, hvor det blev aftalt, at puljen opdeles i en start og udviklingspulje, generelle tilskudspulje til aktiviteter samt midlertidig kompensationspulje. Såfremt udvalget ønsker at yde tilskud til initiativet fra Dybbøl Pigefodbold anbefales det, at initiativet støttet med tilskud til stævnedeltagelse samt kørsel. Den samlede udgift hertil beløber sig til kr. Økonomiske konsekvenser Puljen til tilskud udenfor Folkeoplysningsområdet udgør kr., hvoraf der resterer kr. Staben for Økonomi har ingen yderligere bemærkninger. Høringer - Sagen videre 12

13 Bilag Ansøgning fra Dybbøl Pigefodbold. Dybbøl Pigefodbold - ansøgning Anbefaling til udvalget Det anbefales at: der ydes tilskud til stævnedeltagelse samt kørsel. udvalget drøfter størrelsen af tilskuddet. tilskuddet finansieres af puljen til tilskud udenfor folkeoplysningsområdet. Beslutning: Ansøgningen tages op til fornyet drøftelse, når der foreligger godkendte kriterier. 13

14 6. Broager Badminton søger om støtte til eliteinitiativer. SK/ J.nr Ø40 Sagsfremstilling Beslutningssag Broager Badmintonklub søger om støtte til videreførelse af de elitetiltag, som de har arbejdet på gennem de seneste otte år. De har målrettet arbejdet på professionelt at gøre klubben til hele områdets flagskib indenfor badminton. Denne satsning har betydet, at der for første gang i området er muligt at dyrke divisionsbadminton. Satsningen medførte bl.a. ansættelse at tidligere professionel spiller fra Kina som træner i klubben. Træneren fik bl.a. til opgave at spotte egne talenter blandt spillerne og sætte ind med målrettet træning for den enkelte. Denne målrettede satsning har bl.a. betydet, at der er spillere indlemmet i badmintonforbundets U13-spillere og U19-spillere. Herudover er der samarbejde i gang med Team Danmark og DBF omkring målrettet udvikling af træningen. Broager Badmintonklub er blevet landskendt for sin Kinesiske Superlejr, der hvert år afholdes i skolernes sommerferie. Lejren er målrettet mod de bedste spillere, som kommer for at lade op til den kommende sæsonstart og for at få nye impulser af klubbens træner. Der er deltagere fra store dele af Danmark samt Tyskland. Alle klubbens medlemmer skal yde en ekstra indsats udover at betale det faste kontingent i forbindelse med aktiviteter klubben er involveret i for at skaffe midler til klubben. Løsningsforslag Kultur og Fritidsudvalget har udlagt kompetencen om bevilling af tilskud til eliteinitiativer til Folkeoplysningsudvalget, således at tilskud bevilges af midler afsat udenfor Folkeoplysningsområdet. Til orientering kan det oplyses, at andre sponsorer har bidraget med mellem kr. Økonomiske konsekvenser Puljen til tilskud udenfor Folkeoplysningsområdet udgør kr., hvoraf der resterer kr. Staben for Økonomi har ingen yderligere bemærkninger. 14

15 Høringer - Sagen videre Bilag Ansøgning fra Broager Badmintonklub. G:\Kultur og Fritid\ Udvalg Folkeoplysning Anbefaling til udvalget Det anbefales at: Udvalget beslutter, om de ønsker at støtte eliteinitiativet samt med hvilket beløb. Beslutning: Ansøgningen tages op til fornyet drøftelse, når der foreligger godkendte kriterier. 15

16 7. Fastsættelse af mødedato og tidspunkt i SK/ J.nr. Beslutningssag Sagsfremstilling Der skal fastsættes en møderække for Folkeoplysningsudvalget i I 2008 afholdes møder i Kultur og Fritidsudvalget 1. mandag i måneden. Løsningsforslag Af hensyn til punkter, som skal videre til Kultur- og Fritidsudvalget anbefales det, at møderne lægges min. 14 dage inden Kultur- og Fritidsudvalgets møder. Økonomiske konsekvenser Ingen. Høringer - Sagen videre Bilag - Anbefaling til udvalget Det anbefales at: Møderne i 2008 afholdes primært den 2. onsdag hver måned fra kl januar (3. onsdag) 20. februar (3. onsdag) 12. marts 9. april 14. maj 11. juni Ingen møde i juli 20. august (3. onsdag) 10. september 22. oktober (3. onsdag) 12. november 10. december Beslutning: Godkendt. 16

17 8. Orienteringssager Orientering fra møde mellem Stephan Kleinschmidt og Tage Petersen omkring snitflader mellem KU og FOU. Tilskud/tilsagn til Folkeoplysende Voksenundervisning foreninger har søgt og fået tilsagn om tilskud jfr. regler om tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Sønderborg Kommune. Udgangspunkt for beregning af tilskud er det i budget 2008 afsatte beløb til tilskud til lønudgifter til folkeoplysende voksenundervisning (kr ) beregnet i relation til anvendte lønkroner i foreninger har søgt om mindre tilskud (jfr. reglerne dog maks. ansøgt tilskud ) end ovenstående beregnings maksimumsum. Bilag regneark hvoraf tilskudsberegning fremgår G:\Kultur og Fritid\ Folkeoplysning og Frit hvoraf essensen af regnearket fremgår G:\Kultur og Fritid\ Udvalg Folkeoplysning Status på Multihal Broager. Status på Multihal i Kværs. Hal ved Humlehøjhallen. Realkompetence i folkeoplysningen og foreningerne. Fritid og Samfund, DGI og DFS inviterer til konference om de nye muligheder for at arbejde med realkompetencer. Konferencen afholdes den 16. januar 2008 fra kl. 14 til 17 i Århus. Invitation_jan_2008. pdf 17

18 Eventuel tilmelding til kultur- og fritidskonsulent Povl C. Callesen senest tirsdag, den 18. december 2007 på Invitation til indvielse af kunstgræsbane den 15. december kl ved Sundsmarkcenteret. Vinterbane indvielse 2007.doc Henvendelse fra Aftenskolernes Samråd omkring lokalesituationen. Lokalesituation - Aftenskolernes Samrå Kultur og Idrætsnatten ønske om at der fortsat er en repræsentant fra Folkeoplysningsudvalget.i styregruppen. Evaluering af lokaletilskudsregler opstart i januar. Udendørsanlæg er igangsat på nuværende tidspunkt. Drøftet om der er indhold nok for de nedsatte råd idrætsråd, aftenskolernes samråd og spejdernes samråd. En ny rolle for Folkeoplysningsudvalg i kommunerne. Mentorprojektet afsluttet og arbejdsgruppe nedsættes til at drøfte muligheder for nydanskeres deltagelse i foreningsaktiviteter. 18

Foreningsvejledning for. Ikast-Brande Kommune

Foreningsvejledning for. Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Kultur- og Fritidsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Foreningsvejledning for Ikast-Brande Kommune Foreningsvejledning Ifølge folkeoplysningsloven stilles der en række krav til en

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget. Referat. Onsdag den 3.oktober 2007. kl. 16.30-17.45. Lokale: Mødelokale i Kultur og Fritid, Rådhustorvet 5, 2.

Folkeoplysningsudvalget. Referat. Onsdag den 3.oktober 2007. kl. 16.30-17.45. Lokale: Mødelokale i Kultur og Fritid, Rådhustorvet 5, 2. Sønderborg Kommune Folkeoplysningsudvalget Referat Onsdag den 3.oktober 2007 kl. 16.30-17.45 Lokale: Mødelokale i Kultur og Fritid, Rådhustorvet 5, 2. sal Fraværende: Afbud fra Tage Petersen Mogens P.

Læs mere

Velkommen som forening i Gentofte Kommune

Velkommen som forening i Gentofte Kommune Velkommen som forening i Gentofte Kommune Hermed en vejledning af at starte en forening i Gentofte Kommune Start af forening For at kunne få tilskud til sine foreningsaktiviteter eller få stillet kommunale

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 26. april 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 26. april 2012 Referat torsdag den 26. april 2012 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven Reviderede retningslinier for tilskud til foreninger i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 1 Godkendelse af folkeoplysende foreninger...3 1.1 Der ydes tilskud til...3 1.2 Der ydes ikke tilskud til...3

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til frivillige. folkeoplysende foreninger.

Retningslinjer for tilskud til frivillige. folkeoplysende foreninger. Retningslinjer for tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger KULTUR OG FRITID 15. december 2011 1. Godkendelse af folkeoplysende foreninger Disse tilskudsregler er gældende for foreninger i Frederikssund

Læs mere

Vejledning. Alle, der ønsker at blive godkendt som folkeoplysende forening i Næstved Kommune, skal indsende:

Vejledning. Alle, der ønsker at blive godkendt som folkeoplysende forening i Næstved Kommune, skal indsende: Center for Kultur og Borgerservice 2014 Vejledning Godkendelse som forening For at blive godkendt som forening i henhold til Lov om støtte til folkeoplysning skal foreningen tilbyde folkeoplysende voksenundervisning

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Torsdag den 22. april 2010 Kl. 18.30 i F7 på rådhuset Mødedeltagere: Kristian Moberg (V) Alice Linning, afbud Annelise Hansen Emma Nielsen Hanne Kyvsgaard (C)

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 24. maj 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 24. maj 2012 Referat torsdag den 24. maj 2012 Kl. 18:00 i Fasaneriet, Ledreborg Alle 2A Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012 Referat torsdag den 29. marts 2012 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. marts 2007

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. marts 2007 Referat fra møde i onsdag den 21. marts 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Efterretningssager... 1 2. FOU - DGI Roskilde... 2 3. FOU - Godkendelse af Forældreforeningen

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Vejledning: Kom godt i gang med opstart af forening i Kerteminde Kommune. Ny forening hvordan gør I?

Vejledning: Kom godt i gang med opstart af forening i Kerteminde Kommune. Ny forening hvordan gør I? Ny forening hvordan gør I? Hvordan bliver I en forening? En forening skal være godkendt som folkeoplysende forening for at kunne modtage tilskud og låne ledige offentlige lokaler. Der er nogle ting, som

Læs mere

Betingelser for godkendelse som folkeoplysende forening i Hillerød Kommune

Betingelser for godkendelse som folkeoplysende forening i Hillerød Kommune Betingelser for godkendelse som folkeoplysende forening i Hillerød Kommune Godkendt af Folkeoplysningsudvalget den 7. april 2011. Indhold Faktaoplysninger... 3 En forening, der tilbyder folkeoplysende

Læs mere

4... Styregruppen for ældreidræt søger om tilskud fra Vækstpuljen til afholdelse af konference 4

4... Styregruppen for ældreidræt søger om tilskud fra Vækstpuljen til afholdelse af konference 4 Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. august 2006, Kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 Dagsorden INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser2 2... Folkeoplysningsudvalgets møder i 2007. 2 3... Anvisning af

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Dagsorden åben Mødedato 21. juni 2011 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse 1 Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse Folkeoplysningsudvalget

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Onsdag den 17. juni 2009 Kl. 18.30 i Mødelokale F 2 v/ hovedindgangen Frederikssund Rådhus Mødedeltagere: Jens Brogaard Jensen (V) Alice Linning Annelise Hansen

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009 Referat fra møde i onsdag den 22. april 2009 Mødet fandt sted hos Missionsforbundets Børn og Unge, Missionskirken, Hovedvejen 219, Osted, kl. 19.00. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 14. marts 2013

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 14. marts 2013 Referat torsdag den 14. marts 2013 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Orientering... 2 3. FOU - Ansøgning om tilskud fra pulje til særlige

Læs mere

Vejledning Udarbejdelse af en vedtægt for frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde i Bornholms Regionskommune

Vejledning Udarbejdelse af en vedtægt for frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde i Bornholms Regionskommune Vejledning Udarbejdelse af en vedtægt for frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde i Bornholms Regionskommune Godkendelse sker efter reglerne i folkeoplysningsloven. I folkeoplysningslovens 4, stk. 3

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Dagsorden åben Mødedato 24. april 2012 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse A+B Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Folkeoplysningsudvalget

Læs mere

Bemærkninger til forslag til foreningsvedtægter:

Bemærkninger til forslag til foreningsvedtægter: Bemærkninger til forslag til foreningsvedtægter: Ad 1: Foreningen skal i følge folkeoplysningsloven 4 stk. 2 nr. 6 være hjemmehørende i tilskudskommunen. Ad 2: Foreningen skal i følge folkeoplysningsloven

Læs mere

Regler. for. lokaletilskud til foreninger i. Halsnæs Kommune

Regler. for. lokaletilskud til foreninger i. Halsnæs Kommune Regler for lokaletilskud til foreninger i Halsnæs Kommune Indholdsfortegnelse Afsnit Emne Side 1. Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 2 2. Lokaletilskud 2 3. Andre lokaler 3 4. Fælles bestemmelser

Læs mere

Have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten. Tilbyde folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningsloven.

Have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten. Tilbyde folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningsloven. Vejledning Vedtægter - Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Den 16. maj 2000 vedtog Folketinget lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og

Læs mere

Åbent møde i Folkeoplysningsudvalget, tirsdag den 17. december 2002.

Åbent møde i Folkeoplysningsudvalget, tirsdag den 17. december 2002. Åbent møde i, tirsdag den 17. december 2002. Dagsorden (omfter punkterne 1-7) Meddelelser a) BMSI frafalder ansøgning om tilskud i 2003 b) Orientering om sager fra KFU, herunder pjecen "Ballerupmodellen"

Læs mere

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Som en hjælp til nye foreninger, har Center for Kultur, Idræt og Sundhed udarbejdet et forslag til, hvordan en foreningsvedtægt kan opbygges.

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 7. maj 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Temadrøftelse - Professor Bjarne Ibsen SDU - Indlæg vedrørende

Læs mere

Tilskudsregler for folkeoplysende voksenundervisning og debatskabende aktiviteter

Tilskudsregler for folkeoplysende voksenundervisning og debatskabende aktiviteter 1. HVEM KAN FÅ TILSKUD Foreninger der er godkendt af Folkeoplysningsudvalget og som tilbyder folkeoplysende voksenundervisning er tilskudsberettiget og har adgang til lokaler. For at blive godkendt og

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Dagsorden åben Mødedato 17. juni 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Gentofte Sportspark, lokale 24 ved Ishallen Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4

Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4 Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4 Indholdsfortegnelse 001. Ansøgninger om tilskud til voksenundervisning for 2009 3 002. Mødekalender

Læs mere

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven Bilag 5 Udkast til Tilskudsregler for voksenundervisning i henhold til Folkeoplysningsloven 2012 Disse tilskudsregler er gældende for godkendte foreninger i Frederikssund Kommune, der ønsker at søge om

Læs mere

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Godkendt i EKFU120814 (dok 480-2014-901417) 1 INDHOLD: Formål... 3 Hvem kan få tilskud... 3 Hvad ydes der tilskud til...

Læs mere

EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR

EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR TILSKUD, ANSØGNING OG REGNSKAB MV. Struer Kommune Folkeoplysningsudvalget Under revision

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 06. maj 2010 Lokale: 220, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F) Karsten

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter.

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Vejledning, vedtægter - frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Den 16. maj 2000

Læs mere

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Danmarks Idræts-Forbund gør det nemmere for dig Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet denne vejledning for at gøre det nemmere for de lokale idrætsforeninger at

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Dagsorden nr. 2 for mødet TIRSDAG den 13. februar 2007 kl på Otterup Rådhus, mødelokale 5

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Dagsorden nr. 2 for mødet TIRSDAG den 13. februar 2007 kl på Otterup Rådhus, mødelokale 5 Init.: Dato: 13.02.2007 Side: 4 FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Dagsorden nr. 2 for mødet TIRSDAG den 13. februar 2007 kl. 17.00 på Otterup Rådhus, mødelokale 5 Fraværende: Jørgen Meier Sørensen med afbud. MEDDELELSER

Læs mere

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Folkeoplysende Voksenundervisning godkendt i KB 201108 1 INDHOLD: Formål... 3 Hvem kan få tilskud... 3 Hvad ydes der tilskud

Læs mere

Vejledning til oprettelse af en forening

Vejledning til oprettelse af en forening Vejledning til oprettelse af en forening Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan foreningens arbejde og organisation er struktureret.

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR AKTIVITETSTILSKUD TIL BØRN OG UNGE UNDER 25 ÅR UNDER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN

RETNINGSLINJER FOR AKTIVITETSTILSKUD TIL BØRN OG UNGE UNDER 25 ÅR UNDER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN RETNINGSLINJER FOR AKTIVITETSTILSKUD TIL BØRN OG UNGE UNDER 25 ÅR UNDER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN GÆLDENDE FRA 01. JANUAR 2016 (SIDST ÆNDRET PÅ KULTUR-, TURISME OG BOSÆTNINGSUDVALGETS MØDE D. 20.01.2016.) 2

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

ved revision af regnskab for foreninger, der modtager kommunale tilskud under Folkeoplysningsloven

ved revision af regnskab for foreninger, der modtager kommunale tilskud under Folkeoplysningsloven ved revision af regnskab for foreninger, der modtager kommunale tilskud under Folkeoplysningsloven Introduktion Med denne folder søger Sport & Fritid at skabe et overblik over, hvilke revisionsregler der

Læs mere

Møde i Folkeoplysningsudvalget. tirsdag den 19. august 2003, Kl. 17.00. i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1.

Møde i Folkeoplysningsudvalget. tirsdag den 19. august 2003, Kl. 17.00. i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Møde i tirsdag den 19. august 2003, Kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelser * 2. Godkendelse af Ballerup Wildhorse Lindedancers * 3. Udvalgets konference den 5. - 6. september

Læs mere

1. Meddelelser. Møde i Folkeoplysningsudvalget. den 23.10.2007, kl. 17:00. i udv. 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser2

1. Meddelelser. Møde i Folkeoplysningsudvalget. den 23.10.2007, kl. 17:00. i udv. 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser2 Møde i Folkeoplysningsudvalget den 23.10.2007, kl. 17:00 i udv. 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser2 2... Mødedatoer i 2008. 2 3... Godkendelse af frivillig folkeoplysende forening - ansøgning

Læs mere

Folkeoplysende voksenundervisning m.v. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter.

Folkeoplysende voksenundervisning m.v. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Folkeoplysende voksenundervisning m.v. Vi gør opmærksom på at denne folder kun gælder for den folkeoplysende voksenundervisning. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter.

Læs mere

Vejledning - Centralt ForeningsRegister

Vejledning - Centralt ForeningsRegister Vejledning - Centralt ForeningsRegister A) FORENINGER For at være en del af CFR skal foreningerne opfylde alle nedenstående kriterier: Have formuleret et (idrætsligt)formål med foreningsdannelsen, som

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VOKSENUNDERVISNING. Retningslinjer for tilskud TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

FOLKEOPLYSENDE VOKSENUNDERVISNING. Retningslinjer for tilskud TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR FOLKEOPLYSENDE VOKSENUNDERVISNING Retningslinjer for tilskud Godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget 4. september 2013 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR FOLKEOPLYSNINGSLOVENS GENERELLE REGLER Efter reglerne

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 18. marts 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 18. marts 2009 Referat fra møde i onsdag den 18. marts 2009 Mødet startede kl. 19.00 og fandt sted ved Lejre Rideklub i rytterstuen på Ledreborg Alle 18, Lejre. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Målsætning for folkeoplysningspolitikken Favrskov Kommunes målsætning for folkeoplysningspolitikken er, at foreninger udbyder et varieret og mangfoldigt fritidstilbud

Læs mere

REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 22. MAJ 2007 KL. 17.00 PÅ RÅDHUSET I AARS MØDELOKALE 4 (gæstekantinen)

REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 22. MAJ 2007 KL. 17.00 PÅ RÅDHUSET I AARS MØDELOKALE 4 (gæstekantinen) 1 REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 22. MAJ 2007 KL. 17.00 PÅ RÅDHUSET I AARS MØDELOKALE 4 (gæstekantinen) Indholdsfortegnelse Åben - Ansøgning fra Dancing Friends Vesthimmerland om godkendelse

Læs mere

Referat tillægsdagsorden Folkeoplysningsudvalget Fritid og Kultur

Referat tillægsdagsorden Folkeoplysningsudvalget Fritid og Kultur Referat tillægsdagsorden Folkeoplysningsudvalget Fritid og Kultur Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 16:00 Mødet afsluttet: kl. 19.15 Mødested: Fraværende: Mødelokale 122 1. sal Claus Mørkbak Højrup,

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. april 2010

Referat Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. april 2010 Referat onsdag den 21. april 2010 Kl. 18:30 i Mødelokale 2 på Allerslev Rådhus, Lejrevej 15, 4320 Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagorden...1 2. FOU - Orientering...2 3. FOU - Tider

Læs mere

REFERAT fra møde i FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET kl i Ydby Minihal, Ydbyvej 193 C.

REFERAT fra møde i FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET kl i Ydby Minihal, Ydbyvej 193 C. THISTED BYRÅD REFERAT fra møde i kl. 16.00 i Ydby Minihal, Ydbyvej 193 C. Medlemmer: Eigil Boye, Elisabeth Pedersen, Erik Bach, Jens Yde, Jørgen Østerby Pedersen, Kristian J. Kristensen, Morten Bach Andersen,

Læs mere

Folkeoplysningsloven for frivillige sociale organisationer

Folkeoplysningsloven for frivillige sociale organisationer Folkeoplysningsloven for frivillige sociale organisationer Indhold Indledning Baggrunden for den nye lov Kommunalbestyrelsens og folkeoplysningsudvalgets rolle Kommunalbestyrelsen Folkeoplysningsudvalget

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Hvad er en forening? En forening er en sammenslutning af en gruppe mennesker med fælles interesser og med ønske om, at samarbejde omkring et fælles formål og

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

Den 7. juli 2015 sender Hjørring Kommune klagen i høring hos bestyrelsen for Sindal Rideklub.

Den 7. juli 2015 sender Hjørring Kommune klagen i høring hos bestyrelsen for Sindal Rideklub. Internt notat Borgmesterkontoret 12-10-2016 Side 1. Notat - Folkeoplysningsloven- Sindal Rideklub Sagens omstændigheder: Åben for alle Den 19. maj 2015, modtager Hjørring Kommune en klage fra x, over bestyrelsen

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-08-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-08-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-08-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Jan Find Petersen, Preben Juhl Rasmussen, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh,

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget Referat åben Mødedato 23. august 2011 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse A Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 18.20 Tilstede:

Læs mere

Godkendelse af en folkeoplysende forening

Godkendelse af en folkeoplysende forening Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Dato 14.03.2016 Sagsidentifikation - 37491489 Godkendelse af en folkeoplysende forening i henhold til folkeoplysningsloven Foreningens navn, adresse, telefonnummer

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune

Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune Udkast til Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune Folkeoplysningsudvalgets forslag af 10.11.11 1. Præsentation og målsætning 1 Det folkeoplysende arbejde, som foregår i kommunens foreningsliv aftenskolerne,

Læs mere

FRIVILLIGT FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE

FRIVILLIGT FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE Kultur FORSLAG REGLER FOR TILSKUD FRIVILLIGT FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE Mariehøj Centret Øverødvej 246 B (rød indgang) 2840 Holte 4611 5612 fax. 4611 5601 kultur@rudersdal.dk www.rudersdal.dk INDHOLD

Læs mere

Partnerskaber mellem foreningslivet. løsning af konkrete opgaver. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

Partnerskaber mellem foreningslivet. løsning af konkrete opgaver. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Partnerskaber mellem foreningslivet og kommunen om løsning af konkrete opgaver Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Partnerskaber mellem foreningslivet

Læs mere

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune Alle godkendte folkeoplysende foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning, kan søge om tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven.

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Fo Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Retningslinjer for tilskud til aktiviteter r Allerød Kommune Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger... 4 Formål... 4 Lovgrundlag... 4 Regler og vejledninger

Læs mere

Godkendelse af en folkeoplysende forening

Godkendelse af en folkeoplysende forening Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Dato 04.08.2017 Sagsidentifikation - 38833359 Godkendelse af en folkeoplysende forening i henhold til folkeoplysningsloven Foreningens navn, adresse, telefonnummer og

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Sidenr. 46 Referat Mødedato: 10. maj 2011 Mødetidspunkt: 15:00 Sluttidspunkt: 17:00 Mødelokale: Fraværende: KUC, Ågade 27, mødelokale 0.38, stuen Bo Sander Pedersen, Verner Thune, Yrsa Mastrup, Kristian

Læs mere

Vejledning og retningslinjer ved oprettelse af en forening

Vejledning og retningslinjer ved oprettelse af en forening Februar 2012 Vejledning og retningslinjer ved oprettelse af en forening I Danmark kan enhver oprette en forening. Det kan være fordi man har samme holdning til et emne, eller har samme interesse for en

Læs mere

F R E D E R I K S B E R G O R D N I N G E N

F R E D E R I K S B E R G O R D N I N G E N F R E D E R I K S B E R G O R D N I N G E N 2007-2010 TILSKUD TIL AKTIVITETER FOR BØRN OG UNGE UNDER 25 ÅR Frederiksbergordningen er betegnelsen for retningslinier vedrørende de tilskud, som Frederiksberg

Læs mere

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde Regler for tilskud til Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde i Nordfyns Kommune INDHOLD: Hvem kan få tilskud... 3 Kursustilskud... 4 Medlemstilskud... 7 Fifty-Fifty-puljen... 9 Tilskud til lokaler

Læs mere

Bilag 5. Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Bilag 5. Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven Bilag 5 Udkast til Tilskudsregler for voksenundervisning i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 2012 Disse tilskudsregler er gældende for godkendte foreninger i Frederikssund Kommune, der ønsker at søge

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. juni 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. juni 2009 Referat fra møde i onsdag den 17. juni 2009 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2 på Rådhuset i Allerslev. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 3 2. FOU - Orientering... 4 3. FOU

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Page 1 of 10 Referat Folkeoplysningsudvalget Ordinært Møde Dato Tid Sted 25. oktober 2004 17:30 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Hans Krarup Olesen uden afbud Indholdsfortegnelse 1. Samlet budget

Læs mere

Alle foreninger er organiseret med en bestyrelse eller ledelse om man vil der forestår arbejdet indadtil og repræsenterer foreningen udadtil.

Alle foreninger er organiseret med en bestyrelse eller ledelse om man vil der forestår arbejdet indadtil og repræsenterer foreningen udadtil. Fritids- og idrætsafdelingen Dr. Margrethesvej 28 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 Fax: 46 31 50 13 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Dir. tlf. 46 31 40 44 kimjp@roskilde.dk

Læs mere

VISION Svendborg Kommune vil:

VISION Svendborg Kommune vil: FORMÅL Formålet med den folkeoplysende virksomhed er at bidrage til borgernes aktive medborgerskab, frivillige indsats og livslange læring. I folkeoplysningsloven er formålet for henholdsvis oplysningsforbund

Læs mere

Notat om folkeoplysende forening

Notat om folkeoplysende forening Dato 09-10-2014 Dok.nr. 133518/14 Sagsnr. 12/3624 Ref. 44085 Notat om folkeoplysende forening Retsregler: Bekendtgørelse 2011-12-12 nr. 1251 om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt

Læs mere

Kommunal støtte til rideklubber

Kommunal støtte til rideklubber Kommunal støtte til rideklubber 1 Kommunal støtte til Rideklubber Dansk Ride Forbund Telefon: 43 26 28 28 www.rideforbund.dk Eftertryk tilladt med kildeangivelse 2 Dansk Ride Forbund har i samarbejde med

Læs mere

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser...

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser... Møde i tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser... 2 2... Foreningsberetninger 2004... 2 3... Godkendelse af internt kursus for FDF Ballerup...

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ARBEJDSBESTYRELSEN I RØDOVRE KUNSTSKØJTEAFDELING

FORRETNINGSORDEN FOR ARBEJDSBESTYRELSEN I RØDOVRE KUNSTSKØJTEAFDELING RØDOVRE KUNSTSKØJTEKLUB 16. FEBRUAR 2007 FORRETNINGSORDEN FOR ARBEJDSBESTYRELSEN I RØDOVRE KUNSTSKØJTEAFDELING Denne forretningsorden er godkendt på RSIK s bestyrelse den 5. oktober 2006 1 Indledning Denne

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 21. juni 2011 Mødested: Hansborg, mødelokale 3-2 Mødet starter kl. 16.30. Der startes med besøg ved Haderslev Kamp Kunst Klub, og derefter Haderslev

Læs mere

Bilag Aftenskoleregnskaber m. forvaltningens bemærkninger (udsendes)

Bilag Aftenskoleregnskaber m. forvaltningens bemærkninger (udsendes) Meddelelser a) Brev fra Konkurrencestyrelsen b) Orientering om sager fra Kultur- og Fritidsudvalgets augustmøde c) Aftenskoleregnskaber 2001 Aftenskoleregnskaber m. forvaltningens bemærkninger (udsendes)

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 27. maj 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Sonja Fladstrand, Annette Eriksen, Karin Gudbergsen,

Læs mere

Principper og retningslinjer for tilskud m.v. til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed i Læsø Kommune.

Principper og retningslinjer for tilskud m.v. til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed i Læsø Kommune. Principper og retningslinjer for tilskud m.v. til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed i Læsø Kommune. Læsø Kommune afsætter i sit budget beløb til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed samt tilskud til

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD 1. Formål 1.1 Det er Herlev Idrætsforening - Fodbolds formål at tilbyde fodboldinteresserede mulighed for at dyrke fodbold på et niveau, der er betinget af den

Læs mere

REFERAT. Folkeoplysningsudvalget. Onsdag den 20. februar 2008 kl i Skibby administrationscenter, mødelokale SK 4, Røgerupvej 4, Skibby

REFERAT. Folkeoplysningsudvalget. Onsdag den 20. februar 2008 kl i Skibby administrationscenter, mødelokale SK 4, Røgerupvej 4, Skibby REFERAT Onsdag den 20. februar 2008 kl. 18.30 i Skibby administrationscenter, mødelokale SK 4, Røgerupvej 4, Skibby Mødedeltagere: Hanne Kyvsgaard, Jens Brogaard Jensen, Kenneth Jensen, Annelise W. Hansen,

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 18-06-2013, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Dagsorden Tirsdag den 18 juni 2013 kl 17:00 afholder Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 26-06-2007 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Birgit Sørensen, Børge Koch, Leif Pedersen, Connie Andersen, John Lauridsen

Læs mere

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket 1 Formål: Brønderslev Ordningens formål er at yde hjælp til selvhjælp for de i kommunen hjemmehørende og i samvirket optagne foreninger, der ud fra sine aktiviteter

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 21. december 2010 Mødested: Hammelev Hallen, Cafeteria Arrangementet med hædring af unge ledere, starter kl. 18.30. Starttidspunkt: Kl. 20:00 Sluttidspunkt:

Læs mere

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven. Slettet: 2008

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven. Slettet: 2008 Udkast til Tilskudsregler for voksenundervisning i henhold til Folkeoplysningsloven 2012 Slettet: 2008 Disse tilskudsregler er gældende for godkendte foreninger i Frederikssund Kommune, der ønsker at søge

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Mødetidspunkt 26-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Rådhuset mødelokale D Indholdsfortegnelse Folkeoplysningsudvalget 26-08-2015 17:00 1 (Åben) Ansøgning

Læs mere

Vejledning for revisor

Vejledning for revisor Århus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice Vestergade 55, 2. Postboks 619, 8100 Århus C Tel 8940 4857 og 8940 4867 epost sport-fritid@aarhus.dk www.aarhuskommune.dk 02 / 2009 Vejledning for revisor

Læs mere

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Stiftet September 2013 Side 2 Side 11 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Solbakkens Fritidsskole, foreningen

Læs mere

Vedtægter for multiatleterne

Vedtægter for multiatleterne 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 Vedtægter for multiatleterne 1. Navn og hjemsted. Stk. 1 Foreningens navn er multiatleterne. Stk. Foreningen er stiftet den 1. november 00. Stk. Foreningen har hjemsted i Esbjerg

Læs mere

Retningslinier for tilskud til Den Folkeoplysende Voksenundervisning i Lejre Kommune.

Retningslinier for tilskud til Den Folkeoplysende Voksenundervisning i Lejre Kommune. Retningslinier for tilskud til Den Folkeoplysende Voksenundervisning i Lejre Kommune. 1. Folkeoplysende foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning. Følgende krav skal opfyldes for at modtage

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 20-08-2015 Kl. 17:07 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 20-08-2015 Kl. 17:07 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 20-08-2015 Kl. 17:07 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Jan Find Petersen, Preben Juhl Rasmussen, Birgit Sørensen, Herdis Linde

Læs mere