TILBUD TIL SKOLER SKOLEÅRET 17/18

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TILBUD TIL SKOLER SKOLEÅRET 17/18"

Transkript

1 TILBUD TIL SKOLER SKOLEÅRET 17/18

2 2 INDHOLD Introduktion...3 Årets temaer...4 Kommunalvalg ( klasse)...5 Filmværkstedet - valgfilm ( klasse)...5 Invitation til debat om kommunalvalg 2017 ( klasse)...6 Forskningens Døgn ( klasse)...7 Forskningens Døgn ( klasse)...7 Forskningens Døgn: Foredrag med forskere ( klasse)...7 Sommerbogen 2018 ( klasse)...8 INDHOLD Faste tilbud...9 Play and Learn (0. klasse)...10 Sæt gang i læselysten ( klasse)...11 Genreforløb (1. klasse)...12 Filmværkstedet ( klasse)...13 Hold fast i læselysten ( klasse)...14 Søg Smart (5. klasse)...15 Smart Parat Svar (6. klasse)...16 Tæt på kilderne - på besøg i Lokalhistorisk Arkiv ( klasse)...17 Læselyst for de store: What s in it for me? ( klasse)...18 Klar til projektopgaven ( klasse)...19 Stormester i oplæsning (7. klasse)...20 Vil du vide mere?...22

3 INTRODUKTION 3 Skoleåret 17/18 Gentofte Bibliotekerne Bibliotekerne i Gentofte udbyder i skoleåret 2017/18 en række undervisningstilbud til kommunens skoleklasser. Samarbejdet med folkebiblioteket er en oplagt chance for at åbne skolen mod lokalsamfundet og give eleverne en oplevelse af biblioteket som både et lære- og et værested. Med de tilbud, du finder i dette katalog, vil vi gerne gøre besøg på biblioteket til en naturlig del af en skoledag. Tilbuddene gælder alle skoler, dvs. I gerne må benytte et andet bibliotek end jeres lokale. For indskoling og mellemtrin har vi fokus på en legende tilgang til læring, der kan supplere både den understøttende og faglige undervisning. For udskolingen er der større fokus på projektopgaver og informationssøgning. Fælles for alle klassetrin er et fokus på litteratur og læselyst. skoletid og fritid. Biblioteket er et sted, der kan inspirere til læsning og til videre arbejde med det, børnene har lavet i skolen. Vi arbejder til daglig med børns læselyst, følger deres nysgerrighed og hjælper dem med at søge den information, de har brug for. Vi glæder os til at byde jer velkommen på Gentofte Bibliotekerne. Praktisk Vi forventer, at der deltager en lærer, og at eleverne er forberedt, alt efter aktivitetens indhold. Booking af en aktivitet skal ske senest tre uger før ønsket afholdelse, medmindre andet fremgår. Du booker ved at sende en mail til den mailadresse, der står efter det enkelte tilbud. Først-til-mølle princippet gælder Ved booking skal du oplyse: INTRODUKTION Flere af forløbene kan justeres, så de passer til jeres undervisning, f.eks. arbejdet med forfatterskaber eller emner i projektarbejdet. Vores tilbud er tænkt som et supplement og inspiration til den undervisning, I varetager. På biblioteket kan vi skabe forbindelser mellem Hvad det drejer sig om i emnefeltet, fx genreforløb. Dato for afvikling gerne flere muligheder. Skole, klassetrin og antal elever. Kontaktoplysninger. Det er vigtigt, at vi har de direkte oplysninger til den lærer, der deltager med klassen.

4 ÅRETS TEMAER

5 KOMMUNALVALG (4.-9. KL.) 5 FILMVÆRKSTEDET VALGFILM ( KLASSE) Indhold: I forbindelse med kommunalvalget i november 2017 tilbyder vi et filmværksted, hvor børnenes holdninger og drømme kommer til orde. Vi arbejder ud fra udsagnet: Hvis du bestemte, hvad skulle der så ske i Gentofte Kommune? Fokus for mellemtrin: Eleven har viden om manuskript og storyboard Eleven kan udarbejde dramatiske, dokumentariske og interaktive produkter Eleven har viden om enkle digitale animationsteknikker. Varighed: Forløbet strækker sig over én eller to læringsgange af ca. 5 timer. Det vil dog være muligt at tilpasse forløbet, så det passer med jeres hverdag. Forberedelse: Vi aftaler forberedelse i forbindelse med tilmelding, men typisk vil eleverne arbejde med at lave kulisser og karakterer til deres film, inden besøget på biblioteket. Book: Hele efteråret, på mail til Peter Nordahl: Sted: Gentoftegade Bibliotek TILBUD TIL SKOLER: ÅRETS TEMAER

6 6 INVITATION TIL DEBAT OM KOMMUNALVALG 2017 ( KLASSE) Indhold: Kom til debat om kommunalvalget. Den 21. november 2017 er der kommunalvalg i Danmark. I den anledning inviterer biblioteket et ekspertpanel, som vil fortælle om valg og demokrati, og I kan stille spørgsmål. For hvad er det egentlig der sker, når der er kommunalvalg? Hvorfor er nogen politisk aktive? Kan man gøre en forskel? Vi skal tale om demokrati, fællesskab og meget mere. Fokus: Elevens faglige nysgerrighed Eleven får viden om demokratisk dialog. TILBUD TIL SKOLER: ÅRETS TEMAER Varighed: 1 time Forberedelse: Yderligere information ved tilmelding Tidspunkt: Fredag d. 17. november kl Book: Senest 13. oktober 2017, Maria Bruun: mrk.: Debat (Obs begrænset antal pladser)

7 FORSKNINGENS DØGN ( KL.) 7 FORSKNINGENS DØGN 2018 ( KLASSE) Indhold: Eleverne kan ved deltagelse i forløbet Forskningens Døgn eksperimentere og blive klogere indenfor faget Natur og Teknologi. Hvert år kommer der et nyt tema og derfor nyt materiale. Temaet for Forskningens døgn 2018 er ikke kendt endnu. Fælles for temaerne er, at det er lærerigt, spændende og udfordrende for eleverne at deltage. Forløbet kan evt. afsluttes med en konkurrence til sidst. Bag forløbet står KU Science Skoletjeneste, Uddannelses- og Forskningsministeriet og biblo.dk. Det er gratis at deltage. Besøget skal finde sted i april måned Aftales nærmere med biblioteket. Fokus: Aktiviteterne i Forskningens døgn understøtter elevernes undersøgelses- og modelleringskompetencer og senere i konkurrencen, elevernes perspektiverings- og kommunikationskompetencer. Varighed: 1-2 timer Forberedelse: Nærmere information ved tilmelding Book: Hele januar måned 2018 på Sted: Dyssegård Bibliotek FORSKNINGENS DØGN 2018: FORE- DRAG MED FORSKERE ( KL.) Indhold: Bestil en Forsker er et tilbud under Forskningens Døgn. Forskningens Døgn er en landsdækkende videnskabsfestival, der finder sted hvert år i uge 17. Biblioteket står for arrangementet og inviterer en forsker til et spændende foredrag. Fokus: Foredragene kan fx rette sig mod samfundsfag, historie, dansk og engelsk. Forskeren tilpasser niveauet til klassetrinnet. Varighed: 1 til 2 timer Forberedelse: Nærmere information ved tilmelding. Tidspunkt: april mellem kl. 9 og 12 (uge 17) Book: På mail til mrk.: Forskningens Døgn. TILBUD TIL SKOLER: ÅRETS TEMAER

8 8 SOMMERBOGEN 2018 ( KL.) TILBUD TIL SKOLER: ÅRETS TEMAER Indhold: Sæt skub i elevernes sommerferielæselyst! Sommerbogen er børnebibliotekernes læsekampagne for børn og unge mellem 7 og 14 år, hvor børnene læser og anmelder bøger på det landsdækkende site Biblo.dk i deres sommerferie. Vi fylder uge 24 med aktiviteter, der skaber læselyst, bl.a. booktalks og forfatterbesøg. Vi sender et program ud med de konkrete aktiviteter, når vi nærmer os, men send allerede nu din mailadresse, så får du programmet direkte. Sommerbogen løber over hele sommeren fra fredag den 15. juni til fredag den 24. august Fokus: Læsning og læselyst Fremme oplevelse og forståelse af litteratur Skrive anmeldelser og udtrykke sig skriftligt eller via andre medier (videoanmeldelser) Forberedelse: Ingen Tidspunkt: Uge 24 Book: På mail til mrk.: Sommerbogen, eller kontakt det enkelte bibliotek, når det endelige program sendes ud. Sted: Gentofte Bibliotekerne

9 9 FASTE TILBUD

10 10 PLAY AND LEARN (0. KL.) Indhold: Gør engelsk til en naturlig del af børnenes sprog med et besøg på biblioteket. Bibliotekaren står klar til at give jer inspiration til, hvordan engelsk bliver noget man, både leger og lærer. Under jeres besøg på biblioteket laver vi kendte klassiske lege og sanglege som f.eks. Simon Says og Boogie Woogie. Gennem sjove og kreative aktiviteter bliver engelsk koblet til børnenes hverdagssprog. Book: Hele skoleåret, på mail til jeres lokale bibliotek, mrk: Play and learn. Sted: Gentofte Hovedbibliotek: Dyssegård Bibliotek: Fokus: At børnene tilegner sig begyndende sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder At børnene udvikler bevidsthed om sprog og sprogtilegnelse på engelsk At børnene lærer biblioteket at kende. Varighed: 30 min. Forberedelse: Ingen Gentoftegade Bibliotek: Jægersborg Bibliotek: Ordrup Bibliotek: Vangede Bibliotek:

11 SÆT GANG I LÆSELYSTEN (0.-3. KL.) 11 Indhold: Hvad kan man egentlig bruge biblioteket til? Lad os vise dine elever de mange muligheder og tilbud, som biblioteket rummer: Rundvisning I lærer at finde rundt på biblioteket og eleverne kan finde de bøger, de kan lide Oprettelse af lånerkort Emnearbejde vi finder materialer eller laver en introduktion til gode fagbøger Booktalk det er altid muligt at komme forbi biblioteket og få inspiration til frilæsningen. I kan komme til booktalk med en hel klasse eller med en gruppe elever. En booktalk målrettes jeres ønsker. Det kan være blandet, nyt og godt, særlige genrer f.eks. som opstart til et genreforløb eller arbejdet med et forfatterskab. Der er god tid til leg og madpakker. Skriv til os, og så aftaler vi, hvad der er relevant for jeres klasse. Fokus: Eleven kan vælge en tekst ud fra et mindre udvalg At skærpe børnenes lyst til at læse Kendskab til biblioteket som et lære- og værested Sted: Gentofte Hovedbibliotek: Dyssegård Bibliotek: Gentoftegade Bibliotek: Jægersborg Bibliotek: Ordrup Bibliotek: Vangede Bibliotek: Varighed: 1-1½ time, afhængigt af indhold. Forberedelse: Varierer. Husk sundhedskort og forældretilladelser til oprettelse af lånerkort. Book: Hele året, på mail til jeres lokale bibliotek, mrk.: Læselyst for skoler.

12 12 GENREFORLØB (1. KL.) Indhold: Hvorfor er det altid nat i gyserhistorier, og hvad er forskellen på fantasy og eventyr? Med sjove aktiviteter og oplæsning giver vi en introduktion til litterære genrer, fx gys, fantasy og eventyr. Under forløbet udfolder bibliotekarerne genrernes karakteristika, og vi har bøger fra de pågældende genrer, som klassen låner. Fokus: Eleven lærer biblioteket at kende Eleven får vækket sin læselyst og bevidsthed om litteraturens mangfoldighed Eleven har viden om tema, genre, forløb og personskildring. Varighed: Som hovedregel to dobbeltlektioner, men der kan være lokale forskelle. Ved to dobbeltlektioner kommer vi ud på skolen første gang, anden gang er på det lokale bibliotek. Forberedelse: Ingen Book: Januar til juni, på mail til jeres lokale bibliotek, mrk.: Genreforløb. Sted: Gentofte Hovedbibliotek: Dyssegård Bibliotek: Gentoftegade Bibliotek: Jægersborg Bibliotek: Ordrup Bibliotek: Vangede Bibliotek:

13 FILMVÆRKSTEDET (1.-6. KL.) 13 Indhold: Oplev filmens magiske univers, og prøv kræfter med at lave jeres egen animations/ stop-motion film. Eleverne skaber en digital fortælling ud fra fri fantasi eller med inspiration fra en fortælling eller et tema, de i forvejen kender. Undervejs er fokus på at øge børnenes evner til at arbejde kreativt, samarbejde og fortælle historier. Forløbet tilpasses den aldersgruppe, I kommer med. Der er også mulighed for at arbejde med genre-film f.eks. gyserfilm, som vil kunne arrangeres i fint forlængelse med vores tilbud om genreforløb for 1. klasser (s. 12) eller for mellemtrinnet I forbindelse med kommunalvalget i november 2017 tilbyder vi et filmværksted, hvor elevernes holdninger og drømme kommer til orde (s. 4). Fokus for indskoling: Eleven kan arbejde med tablets Eleven arbejder med forskellige former for multimodale fortællinger Eleven kan udtrykke sig i plane, rumlige og digitale billeder. Fokus for mellemtrin: Eleven har viden om manuskript og storyboard Eleven kan udarbejde dramatiske, dokumentariske og interaktive produkter Eleven har viden om enkle, digitale animationsteknikker. Varighed: Forløbet strækker sig over én eller to læringsgange af ca. 5 timer. Det vil dog være muligt at tilpasse forløbet, så det passer med jeres hverdag. Forberedelse: Vi aftaler forberedelse i forbindelse med tilmelding, men typisk vil eleverne arbejde med at lave kulisser og karakterer til deres film, inden besøget på biblioteket. Book: Hele året, på mail til Peter Nordahl, Sted: Gentoftegade Bibliotek

14 14 HOLD FAST I LÆSELYSTEN ( KL.) Indhold: Hvad kan man egentlig bruge biblioteket til? Lad os vise dine elever de mange muligheder og tilbud som biblioteket rummer. Booktalk få inspiration og gode tips til frilæsning, der tænder elevernes læselyst. I kan komme til booktalk med en hel klasse eller med en gruppe elever. En booktalk målrettes jeres ønsker. Det kan være blandet, nyt og godt, særlige genrer fx som opstart til et genreforløb eller arbejdet med et forfatterskab Emnearbejde vi finder materialer eller laver en introduktion til gode fagbøger Rundvisning I lærer, hvordan man finder rundt på biblioteket: Hvor står bøgerne og de andre materialer på biblioteket? Hvordan ser vores hjemmeside ud? Evt. introduktion til Biblo.dk o.lign. Skriv til os og så aftaler vi, hvad der er relevant for jeres klasse. Fokus: At styrke elevens læsefærdigheder gennem læsning af skønlitteratur At styrke elevens informationssøgningskompetencer i bibliotekets kontekst At få inspiration til frilæsning At eleven kan bruge biblioteket på egen hånd. Varighed: 1-1½ time, afhængigt af indhold. Forberedelse: Varierer. Husk sundhedskort og forældretilladelser til oprettelse af lånerkort. Book: Hele året, på mail til jeres lokale bibliotek, mrk.: Læselyst for skoler Sted: Gentofte Hovedbibliotek Dyssegård Bibliotek Gentoftegade Bibliotek Jægersborg Bibliotek Ordrup Bibliotek Vangede Bibliotek

15 SØGSMART (5. KL.) 15 Indhold: Eleverne introduceres til informationssøgning og kildekritik via SøgSmart. Forløbet tilrettelægges, så det indgår som en del af elevernes egne, aktuelle emneopgaver. SøgSmart er et digitalt værktøj hvor eleverne lærer at søge efter information og være kildekritiske. Værktøjet er udviklet af de danske centralbiblioteker i samarbejde med CFU. Læs mere om søgsmart.dk. Fokus: Forberede eleverne til fremtidig informationssøgning på internettet og i bibliotekets databaser At styrke elevens informationssøgningskompetencer At styrke eleven som kritisk undersøger og analyserende modtager Begyndende forståelse for opgavearbejde, og informationssøgningens del i det. Varighed: 1½ time Forberedelse: Forløbet er tænkt som en del af elevernes emnearbejde. De skal have valgt et emne inden forløbet, men ikke meget mere. Informationssøgning er en første undersøgelse af emnet, og de arbejder videre med opgaverne tilbage på skolen. Der er mulighed for at biblioteket stiller PC er til rådighed. Book: Hele året på mail, mrk.: SøgSmart Sted: Gentofte Hovedbibliotek

16 16 SMART PARAT SVAR (6. KL.) Indhold: Smart Parat Svar er en landsdækkende videns- og læsequiz for elever i 6. klasse. Konkurrencen er et samarbejde mellem Slots- og Kulturstyrelsen, TV2 Regionerne og landets børnebiblioteker. Ideen med quizzen er, at Den gode læser sættes i spil som en rollemodel, der har slået ørerne ud for den videns- og oplevelsesrigdom, der er i bøgernes verden. Det er sejt at læse, det er sejt at vide noget! Fokus: Litteraturen er grundlaget for quizzen, såvel skøn- som faglitteratur. Der medtages desuden andre emner, hvor man kan vise, man er ekspert. Det kan f.eks. være politik, spil eller sport. Der er rig mulighed for at øve sig med Smart Parat Svar app en, som kan downloades gratis via vores hjemmeside; Smart Parat Svar kan bruges i forbindelse med et forløb enten om lystlæsning eller læsning af faglitteratur. I kan fx arbejde med at fordybe jer i emner, fremlægge for hinanden og skabe jeres egne quizzer. Forberedelse: For at være med skal klassen udvælge et hold på fem elever fra samme klasse (dvs. der må ikke blandes hold på tværs af årgangen). Disse elever stiller op på vegne af klassen. Det er vigtigt, at de fem repræsenterer forskellige typer viden og at de kan arbejde sammen. Hvordan I vælger de fem holddeltagere, er op til jer. Book: På mail til Kajsa Nerud: Sted: Den lokale runde finder sted på Gentofte Hovedbibliotek den 7. december 2017, regional runde (i København) den 10. januar 2018, landsfinale (i Odense) den 7. februar Igen i år samarbejder Smart Parat Svar med TV2 Regionerne. Det vil I høre mere om, hvis I melder jer til quizzen, men som deltagere skal I være indforståede med evt. at blive filmet. Landsfinalen produceres sammen med TV2 Bornholm som et tv-show, der sendes direkte på de regionale tv-kanaler.

17 TÆT PÅ KILDERNE PÅ BESØG I LOKALHISTORISK ARKIV ( KL.) 17 Indhold: Hvad er et arkiv, og hvordan arbejder man med historiske kilder? Mød en historiker fra Lokalhistorisk arkiv i Gentofte, kom bag scenen og oplev magasinet, hvor kilderne bliver opbevaret. Du skal også selv på arbejde med lup og arkivhandsker og finde frem til en historisk person fra Gentofte. Fokus: Eleven får viden om kildekritiske begreber og kan anvende kildekritisk metode i arbejdet med historiske spor. Eleven kan udlede forklaringer på historiske forhold ud fra historiske scenarier Varighed: 1½ time Forberedelse: Ingen Book: Hele skoleåret, på mail til Eva Klemensen: Der udbydes 16 forløb efter først til mølle-princippet. Sted: Lokalhistorisk Arkiv på Gentofte Hovedbibliotek

18 18 LÆSELYST FOR DE STORE: WHAT S IN IT FOR ME? ( KL.) Indhold: Hvad kan man egentlig bruge biblioteket til, og hvorfor overhovedet bruge tid på at læse? Lad os vise dine elever, hvad DE får ud af at læse, både på det lavpraktiske plan og i forhold til læseoplevelsen. Booktalk vi anbefaler bøger til lige præcis dine elever og inspirerer til gode læseoplevelser også til dem, der ikke ser sig selv som læsere. Gerne i sammenhæng med læseforløb eller forløb om fx forfatterskaber, genrer eller litterære perioder Rundvisning hvor står bøgerne og de andre materialer på biblioteket? Vi viser, hvor eleverne kan finde det, de interesserer sig for. Skriv til os, så aftaler vi, hvad der er relevant for jeres klasse. Fokus: At få inspiration til frilæsning. At styrke eleven i at kunne styre og regulere sin læseproces. Give basis for at eleven kan diskutere teksters betydning i deres kontekst. Varighed: 1-1½ time, afhængigt af indhold. Forberedelse: Varierer. Husk sundhedskort, samt forældretilladelser til oprettelse af lånerkort, hvis eleverne er under 15 år, og endnu ikke har lånerkort. Book: Hele året, på mail til jeres lokale bibliotek, mrk.: Læselyst for skoler. Sted: Gentofte Hovedbibliotek Dyssegård Bibliotek Gentoftegade Bibliotek Jægersborg Bibliotek Ordrup Bibliotek Vangede Bibliotek

19 KLAR TIL PROJEKTOPGAVEN ( KL.) 19 GIV DINE ELEVER EN GOD START PÅ DERES OPGAVESKRIVNING OG KICK- START DERES PROJEKTER MED ET BESØG PÅ BIBLIOTEKET. Indhold: Vi giver en præsentation af de vigtigste søgesystemer og -teknikker. Eleverne skal selv afprøve udvalgte søgesider, og sammen diskuterer vi forskellige søgestrategier, og hvorfor/ hvordan man skal være kritisk overfor de resultater og materialer, man finder. Vi foreslår, at klassen alt efter tid og interesse - vælger mellem to forskellige læringsmetoder: SøgSmart: et digitalt værktøj til brug i folkeskolen, hvor eleverne lærer at søge efter information og være kildekritiske. Værktøjet er udviklet af de danske centralbiblioteker i et samarbejde med cfu.dk. Læs mere på søgsmart.dk (s. 15) Projekt: et analogt brætspil, der tager eleverne igennem alle faser af opgaveprocessen, og fokuserer på udfordringer og løsninger undervejs. Spillet er udviklet af Gentofte Bibliotekerne. Undervisningen har fokus på at give eleverne en konkret værktøjskasse, som de kan bruge fremadrettet i deres arbejde med projektopgaver. Derudover er der et fokus på at uddanne eleverne til at være rutinerede biblioteksbrugere samt kritiske og selvhjulpne studerende. Vi tilpasser niveau og indhold til jeres klassetrin og de temaer, I arbejder med. Fokus: Eleven kan planlægge og gennemføre faser i informationssøgning Eleven kan gennemføre målrettet og kritisk informationssøgning Eleven har viden om kildekritisk søgning Varighed: 2 timer Forberedelse: Forløbet kan bruges som intro til arbejdet med at skrive den store opgave. Det kan være en fordel, at eleverne på forhånd ved, hvad de skal arbejde med. Ønsker I at købe brætspillet Projekt kontakt, Book: Hele året på mail, mrk.: Projektopgaven Sted: Gentofte Hovedbibliotek Dyssegård Bibliotek Ordrup Bibliotek

20 20 STORMESTER I OPLÆSNING (7. KL.) GENTOFTE MESTERSKABERNE Indhold: Stormester i oplæsning bliver et brag af et mesterskab for alle kommunens 7. klasser. Gentofte Bibliotekerne og Tjørnegårdsskolen samarbejder om udvikling og afholdelse af mesterskaberne: Bibliotekerne lægger et stærkt program til opstartsugen, hvor der er mulighed for at deltage i workshops og oplæg med forskelligt fokus på formidling af en læst tekst, og finalen afholdes på Hovedbiblioteket. Tjørnegårdsskolens lærere og PLC vælger tekster ud fra en vinkling på pensum, og laver et undervisningsforløb med idéer til, hvordan man kan arbejde med emnet i klassen. Fokus: Oplæsningskonkurrencen understøtter følgende læringsmål: At formidle til andre At læse tekster højt med tydelig udtale At udtrykke en personlig oplevelse og forståelse af det læste At anvende oplæsningens byggeklodser: Tempo, pause, tryk, styrke og melodi At beherske stemme, ansigt og kropssprog under en oplæsning At opnå øjenkontakt til publikum. Sted: De lokale skoler og Gentofte Hovedbibliotek Praktisk: Hver skole finder en vinder i de indledende runder, som sendes videre til finalen på Gentofte Hovedbibliotek. Skolerne/ PLC står for dommerpaneler, der afgør de lokale vindere. Gentofte Hovedbibliotek sammensætter et dommerpanel til finalen. Varighed: Fra uge 8 til uge 12, 2018 Uge 8: Opstartsuge på Gentofte Hovedbibliotek. Eleverne får inspiration til oplæsning. Ugen er ikke endeligt planlagt, men vi arbejder på at få workshops og oplæg af skuespillere, forfattere, stemmetrænere o. lign., som eleverne kan deltage i Uge 8 11: Arbejde med oplæsning i klasserne og afvikling af lokale runder. 20. marts (uge 12): Finale på Gentofte Hovedbibliotek. Book: Tilmelding senest i uge 41 til, mrk: Stormester. Program, undervisningsforløb og konkurrenceregler fremsendes efterfølgende til de tilmeldte klasser.

21 21 ereolen Go e-bøger og lydbøger til børn og unge. På ereolen Go kan I finde masser af spændende boglister, nyheder og videoer om e-bøger og lydbøger. På ereolen Go er det også muligt at læse og lytte til bøger på engelsk. Det er det muligt for skolebørn at logge ind med UNI-Login. Se mere på

22 22 VIL DU VIDE MERE? Skolen i virkeligheden. Samlet webkatalog med lokale og regionale aktiviteter for skoler: skolenivirkeligheden.dk Gentofte Bibliotekernes skolefane på hjemmesiden: genbib.dk/skole KONTAKT DE ENKELTE BIBLIOTEKER Gentofte Hovedbibliotek (børneafd.) (voksenafd.) Dyssegård Bibliotek Gentoftegade Bibliotek Jægersborg Bibliotek Ordrup Bibliotek Vangede Bibliotek

23

Smørum Bibliotek Flodvej Smørum Tlf.: Ølstykke Bibliotek Østervej 1a 3650 Ølstykke Tlf.:

Smørum Bibliotek Flodvej Smørum Tlf.: Ølstykke Bibliotek Østervej 1a 3650 Ølstykke Tlf.: Flodvej 68 2765 Smørum Tlf.: 72597700 Østervej 1a 3650 Ølstykke Tlf.: 72597750 Mandag til torsdag 7-21 Fredag 7-19 Lørdag og Søndag 7-17 Med personale: Mandag 13-20 Tirsdag til fredag 13-17 Lørdag 10-14

Læs mere

LUK OP FOR FREDERICIA

LUK OP FOR FREDERICIA LUK OP FOR FREDERICIA BIBLIOTEKS SKOLETILBUD 2016-17 Velkommen til Bibliotekets skoletilbud Alle børn skal opleve biblioteket - og gerne som en naturlig forlængelse af skolen. Vi har rammerne, fagligheden

Læs mere

BIBLIOTEKSORIENTERING OG INTRODUKTION

BIBLIOTEKSORIENTERING OG INTRODUKTION Skoletilbud 2017 1 Udarbejdet af: Aalborg Bibliotekerne /2017 INDHOLD Biblioteksorientering og introduktion...4 Booktalk... 5 Introduktion til faglig læsning...6 Gamezone... 7 Kick off til temauger...8

Læs mere

SKOLEN & BIBLIOTEKET. En oversigt over Mariagerfjord Bibliotekernes tilbud til skolerne

SKOLEN & BIBLIOTEKET. En oversigt over Mariagerfjord Bibliotekernes tilbud til skolerne SKOLEN & BIBLIOTEKET En oversigt over Mariagerfjord Bibliotekernes tilbud til skolerne Bibliotekets tilbud til skolerne Mariagerfjord Bibliotekerne tilbyder anderledes undervisningstilbud Mariagerfjord

Læs mere

Læring og læselyst. Tilbud fra Bibliotek & Borgerservice til dig og dine elever i skoleåret 2017/2018. Vi ses på jeres skole eller på biblioteket!

Læring og læselyst. Tilbud fra Bibliotek & Borgerservice til dig og dine elever i skoleåret 2017/2018. Vi ses på jeres skole eller på biblioteket! Læring og læselyst Tilbud fra Bibliotek & Borgerservice til dig og dine elever i skoleåret 2017/2018. Vi ses på jeres skole eller på biblioteket! Opdateret juni 2017 Kære lærer! Vi vil gerne bidrage til

Læs mere

SKOLEN & BIBLIOTEKET

SKOLEN & BIBLIOTEKET SKOLEN & BIBLIOTEKET Skoleåret 2016/2017 Indholdsfortegnelse Velkommen side 4 Indskolingen Sprogfitness side 5 Mellemtrinnet Webetik side 6 Databaser side 7 Bibintro side 8 Booktalk side 9 Overbygningen

Læs mere

Læring og læselyst. Tilbud fra Bibliotek & Borgerservice til dig og dine elever i efteråret 2015. Vi ses på jeres skole eller på biblioteket!

Læring og læselyst. Tilbud fra Bibliotek & Borgerservice til dig og dine elever i efteråret 2015. Vi ses på jeres skole eller på biblioteket! Læring og læselyst Tilbud fra Bibliotek & Borgerservice til dig og dine elever i efteråret 2015. Vi ses på jeres skole eller på biblioteket! Kære lærer! Vi vil gerne bidrage til dine elevers læselyst og

Læs mere

Læring og læselyst. på Gladsaxe Bibliotekerne. gladsaxe.dk/bibliotek

Læring og læselyst. på Gladsaxe Bibliotekerne. gladsaxe.dk/bibliotek Læring og læselyst på Gladsaxe Bibliotekerne gladsaxe.dk/bibliotek skoleåret 2014/2015 Kære skoler i Gladsaxe På Gladsaxe Bibliotekerne har vi som noget nyt lavet en samlet oversigt over de aktiviteter,

Læs mere

TILBUD TIL SKOLER SKOLEÅRET 16/17

TILBUD TIL SKOLER SKOLEÅRET 16/17 TILBUD TIL SKOLER SKOLEÅRET 16/17 2 INDHOLD Introduktion... 3 Årets temaer... 4 Golden Days og 70 erne (0.- 9.kl.)... 5 Fantasy (2. 7. kl.)... 8 Mød forfatteren: Tina Sakura Bestle (1. 6. kl.)... 9 Sommerbogen

Læs mere

Tilbud fra AssensBibliotekerne til skolerne i Assens Kommune 2016/17

Tilbud fra AssensBibliotekerne til skolerne i Assens Kommune 2016/17 Tilbud fra AssensBibliotekerne til skolerne i Assens Kommune 2016/17 VELKOMMEN Formålsbeskrivelse for samarbejdet mellem skoler og folkebiblioteket i Assens Kommune Sammen vil vi: motivere og understøtte

Læs mere

SKOLEN & BIBLIOTEKET

SKOLEN & BIBLIOTEKET SKOLEN & BIBLIOTEKET Skoleåret 2015/2016 Indholdsfortegnelse Velkommen side 4 Indskolingen Sprogfitness side 5 Mellemtrinnet Bibintro Databaser og Webetik side 6 side 7 Overbygningen Informationssøgning

Læs mere

LUK OP FOR FREDERICIA

LUK OP FOR FREDERICIA LUK OP FOR FREDERICIA BIBLIOTEKS SKOLETILBUD 2016-17 Velkommen til Bibliotekets skoletilbud Alle børn skal opleve biblioteket - og gerne som en naturlig forlængelse af skolen. Vi har rammerne, fagligheden

Læs mere

Læring og læselyst. på Gladsaxe Bibliotekerne. gladsaxe.dk/bibliotek

Læring og læselyst. på Gladsaxe Bibliotekerne. gladsaxe.dk/bibliotek Læring og læselyst på Gladsaxe Bibliotekerne gladsaxe.dk/bibliotek Skoleåret 2015/2016 4 1. klasse 5 3. klasse Bogåbner 6 4.-6. klasse 7 6. klasse Tips til let sommerlæsning Lær dit lokalbibliotek at kende

Læs mere

Smørum Bibliotek Flodvej 68 2765 Smørum Tlf.: 72597700. Ølstykke Bibliotek Østervej 1a 3650 Ølstykke Tlf.: 72597750

Smørum Bibliotek Flodvej 68 2765 Smørum Tlf.: 72597700. Ølstykke Bibliotek Østervej 1a 3650 Ølstykke Tlf.: 72597750 Flodvej 68 2765 Smørum Tlf.: 72597700 Østervej 1a 3650 Ølstykke Tlf.: 72597750 Mandag til torsdag 7-21 Fredag 7-19 Lørdag og Søndag 7-17 Med personale: Mandag 13-20 Tirsdag til fredag 13-17 Lørdag 10-14

Læs mere

Åben skole. Ringsted Biblioteks. tilbud til skolerne 2016/2017

Åben skole. Ringsted Biblioteks. tilbud til skolerne 2016/2017 Åben skole s tilbud til skolerne 2016/2017 Kære skoler i Ringsted kommune s Åben-skole-katalog indeholder i år både nye og velkendte tilbud. Fælles for dem alle er, at der er fokus på læring, viden og

Læs mere

Dette katalog indeholder Svendborg Biblioteks tilbud for skoleåret

Dette katalog indeholder Svendborg Biblioteks tilbud for skoleåret Velkommen Dette katalog indeholder Svendborg Biblioteks tilbud for skoleåret 2015/16. Biblioteket ønsker at styrke samarbejdet med folkeskolerne i Svendborg til gavn og glæde for alle parter ikke mindst

Læs mere

Take Away Biblioteket

Take Away Biblioteket Take Away Biblioteket Herning Bibliotekerne er også DIT bibliotek! Vi er hele kommunens bibliotek også selvom du bor langt fra et fysisk bibliotek. Derfor har vi samlet de bedste af vores tilbud, som vi

Læs mere

Åben skole. Herning Bibliotekernes tilbud til folkeskolen

Åben skole. Herning Bibliotekernes tilbud til folkeskolen Åben skole Herning Bibliotekernes tilbud til folkeskolen Velkommen til Herning Bibliotekernes undervisningstilbud til folkeskolen Folkeskolereformen lægger op til et tættere samarbejde mellem folkeskole

Læs mere

Langeland Biblioteks tilbudskatalog til skoler

Langeland Biblioteks tilbudskatalog til skoler Langeland Biblioteks tilbudskatalog til skoler 2016-2017 Velkommen til Langeland Bibliotek! Du sidder med første udgave af bibliotekets tilbudskatalog til alle skolerne i Langeland Kommune. På folkebiblioteket

Læs mere

BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16

BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16 BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16 KÆRE LÆRERE OG PÆDAGOGER Vi vil gerne invitere jeres elever indenfor på Ballerup Bibliotekerne. For at i bedst muligt kan tilrettelægge

Læs mere

LUK OP FOR BIBLIOTEKS FREDERICIA SKOLETILBUD 2015-16

LUK OP FOR BIBLIOTEKS FREDERICIA SKOLETILBUD 2015-16 LUK OP FOR FREDERICIA BIBLIOTEKS SKOLETILBUD 2015-16 Velkommen til Bibliotekets skoletilbud Alle børn skal opleve biblioteket - og gerne som en naturlig forlængelse af skolen. Vi har rammerne, fagligheden

Læs mere

Greve Bibliotek byder skolereformen velkommen

Greve Bibliotek byder skolereformen velkommen Greve Bibliotek byder skolereformen velkommen Hvordan opstod ideen? Skolen har altid været en samarbejdspartner Biblioteksloven 7. Kommunens folkebiblioteker samarbejder med kommunens skolebiblioteker.

Læs mere

Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 99 Offentligt

Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 99 Offentligt Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 99 Offentligt 15. december 2010 forbindelse Som Skolebiblioteksforening bidrag med til arbejdet Skive Kommunes med dette at oplæg, fremme handleplan som læsning

Læs mere

Ring eller skriv til kontaktpersonen for dét forløb, du ønsker. Kære lærere Her er Ballerup Bibliotekernes tilbud til klasse i skoleåret 2017.

Ring eller skriv til kontaktpersonen for dét forløb, du ønsker. Kære lærere Her er Ballerup Bibliotekernes tilbud til klasse i skoleåret 2017. BALLERUP BIBLIOTEKERNES TILBUD TIL 7.-9. KLASSE 2017 Kære lærere Her er Ballerup Bibliotekernes tilbud til 7.-9. klasse i skoleåret 2017. Tilbuddene understøtter bl.a. dansk, historie, samfundsfag samt

Læs mere

KONTAKTOPLYSNINGER SKOLEN & BIBLIOTEKET. Skoleåret 2015/2016

KONTAKTOPLYSNINGER SKOLEN & BIBLIOTEKET. Skoleåret 2015/2016 KONTAKTOPLYSNINGER Hold jer ikke tilbage kontakt os endelig. Synes I ikke tilbuddene passer til jeres behov har vi mulighed for at tilpasse de enkelte tilbud til jeres ønsker. I er altid velkomne til at

Læs mere

OPDAG. bibliotekerne i Odense

OPDAG. bibliotekerne i Odense OPDAG bibliotekerne i Odense www.odensebib.dk OPDAG biblioteket Kære lærer Vi vil gerne invitere dig og dine elever indenfor på bibliotekerne i Odense. Hvert år har vi besøg af rigtig mange skoleklasser,

Læs mere

Alle elever: Mål for dansk i børnehaveklassen 3. klasse. Mål for danskundervisningen på Halsnæs Lilleskole.

Alle elever: Mål for dansk i børnehaveklassen 3. klasse. Mål for danskundervisningen på Halsnæs Lilleskole. Mål for danskundervisningen på Halsnæs Lilleskole. Undervisningen på Halsnæs Lilleskole tager afsæt i de fælles trinmål, der er udstukket af undervisningsministeriet for folkeskolen, kaldet Fælles Mål.

Læs mere

Læring og læselyst. Tilbud fra Bibliotek & Borgerservice til dig og dine elever i skoleåret 2016/2017. Vi ses på jeres skole eller på biblioteket!

Læring og læselyst. Tilbud fra Bibliotek & Borgerservice til dig og dine elever i skoleåret 2016/2017. Vi ses på jeres skole eller på biblioteket! Læring og læselyst Tilbud fra Bibliotek & Borgerservice til dig og dine elever i skoleåret 2016/2017. Vi ses på jeres skole eller på biblioteket! Opdateret marts 2016 Kære lærer! Vi vil gerne bidrage til

Læs mere

BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-3 KLASSE, FORÅR 2015

BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-3 KLASSE, FORÅR 2015 BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-3 KLASSE, FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL FORÅRETS TILBUD Ballerup Bibliotekerne er stolte over at kunne præsentere vores nye skolekatalog for skolerne for foråret

Læs mere

Kære lærere Her er Ballerup Bibliotekernes tilbud til klasse i januar - juni 2017.

Kære lærere Her er Ballerup Bibliotekernes tilbud til klasse i januar - juni 2017. BALLERUP BIBLIOTEKERNES TILBUD TIL 4.-6. KLASSE 2017 Kære lærere Her er ernes tilbud til 4.-6. klasse i januar - juni 2017. Tilbuddene understøtter bl.a dansk, engelsk, historie, natur/teknologi, billedkunst,

Læs mere

Kulturpakker 2012-2013. - til skolerne. Bibliotekernes kulturpakker GENTOFTE KOMMUNE

Kulturpakker 2012-2013. - til skolerne. Bibliotekernes kulturpakker GENTOFTE KOMMUNE Kulturpakker 2012-2013 GENTOFTE KOMMUNE Bibliotekernes kulturpakker - til skolerne Historie fortælling Nordisk Mytologi En teateroplevelse på bibliotekerne En teateroplevelse på biblioteket hvor børnene

Læs mere

Årsplan for dansk i 4.klasse

Årsplan for dansk i 4.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 4.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Vi tilbyder kursuskonceptet. ipad I UNDERVISNINGEN

Vi tilbyder kursuskonceptet. ipad I UNDERVISNINGEN Vi tilbyder kursuskonceptet ipad I UNDERVISNINGEN Konceptet er modulopbygget og rettet mod skoler, der anskaffer ipads til hele klasser eller årgange, hvor ipaden bliver elevernes digitale penalhus. Konceptet

Læs mere

ÅBEN SKOLE BIBLIOTEKETS TILBUD TIL SKOLERNE

ÅBEN SKOLE BIBLIOTEKETS TILBUD TIL SKOLERNE ÅBEN SKOLE BIBLIOTEKETS TILBUD TIL SKOLERNE Bib l Sk ole ma rbe jde iot ek Sa 2017-2018 Den åbne skole viden, læselyst, samarbejde mellem skole og bibliotek VELKOMMEN TIL VEJLE BIBLIOTEKERNES TILBUD TIL

Læs mere

LUK OP FOR SKOLETILBUD

LUK OP FOR SKOLETILBUD LUK OP FOR SKOLETILBUD BIBLIOTEKETS 2017-18 Velkommen til Bibliotekets skoletilbud 2017-18 Alle børn skal opleve biblioteket - og gerne som en naturlig forlængelse af skolen. Vi har rammerne, fagligheden

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

Gentofte Centralbibliotek 11. december 2015

Gentofte Centralbibliotek 11. december 2015 Projekt Newsgerrige børn Gentofte Centralbibliotek 11. december 2015 Undersøgelser viser at ca. 40% af børn der har set Ultra Nyt er nysgerrige efter at vide mere efter en udsendelse DR Medieforskning

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

På kant med EU. Østarbejderne kommer - lærervejledning

På kant med EU. Østarbejderne kommer - lærervejledning På kant med EU Østarbejderne kommer - lærervejledning Forløbet Forløbet På kant med EU er delt op i 6 mindre delemner. Delemnerne har det samme overordnede mål; at udvikle elevernes kompetencer i kritisk

Læs mere

Åben skole. Ringsted Biblioteks. tilbud til skolerne 2017/2018

Åben skole. Ringsted Biblioteks. tilbud til skolerne 2017/2018 Åben skole s tilbud til skolerne 2017/2018 Kære skoler i Ringsted kommune s Åben-skole-katalog indeholder i år både nye og velkendte tilbud. Fælles for dem alle er, at der er fokus på læring, viden og

Læs mere

FUELED BY CLAIM DIN KULTURARV // DANS. Den lille havfrue nyfortolket og sat i perspektiv gennem dans

FUELED BY CLAIM DIN KULTURARV // DANS. Den lille havfrue nyfortolket og sat i perspektiv gennem dans FUELED BY CLAIM DIN KULTURARV // DANS Den lille havfrue nyfortolket og sat i perspektiv gennem dans Dette er et gratis undervisningsforløb, der åbner op for fysisk tilgang til tekst. Vi vil gerne forundre,

Læs mere

Litteratursiden i din undervisning

Litteratursiden i din undervisning Litteratursiden i din undervisning Hvad er Litteratursiden? Litteratursiden er bibliotekernes website om litteratur. Sitet er for alle, der vil inspireres til gode læseoplevelser, diskutere litteratur

Læs mere

Hvad kan DIN skole bruge biblioteket til?

Hvad kan DIN skole bruge biblioteket til? Hvad kan DIN skole bruge biblioteket til? Besøg BIBLIOTEKET Besøg VANDREHALLEN Besøg BIBLIOTEKET Hvordan kan skolen bruge biblioteket? Hvorfor biblioteksbesøg? Tilbuddene veksler mellem kulturel oplevelse

Læs mere

Podcastanmeldelse produceret i GarageBand

Podcastanmeldelse produceret i GarageBand Indledning Podcastanmeldelse produceret i GarageBand Her følger en lærervejledning, et undervisningsforløb og en beskrivelse af kriterier for undervisningsforløbet. Afsnittene skal forklare, hvordan lærer

Læs mere

DR Romanprisen 2016. Drejebog til ordstyreren. Kære ordstyrer,

DR Romanprisen 2016. Drejebog til ordstyreren. Kære ordstyrer, Drejebog til ordstyreren Kære ordstyrer, Tak fordi du vil være med til at støtte op om DR Romanprisen med en romanlæsekreds på biblioteket. Uden læsere ville der nemlig ikke være nogen pris. Måske er det

Læs mere

LAB. Virksomheder udformer udfordring til 3.-6. klasse (bib. inviterer+konsulent)

LAB. Virksomheder udformer udfordring til 3.-6. klasse (bib. inviterer+konsulent) LAB Et innovativt samarbejde med skoler Gentofte Bibliotek, 14. januar 2015 LAB Virksomheder udformer udfordring til 3.-6. klasse (bib. inviterer+konsulent) Lærerne vælger udfordring (bib. inviterer+ koordinerer)

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan for ØRNEGRUPPEN, dansk 2010-2011 Udarbejdet af Jane Kinnberg og Mark Chapman, Aalborg Friskole. UGE Emne Faglige formål? Sociale formål? Hvordan (metoder)? 33, 34, 35 ISPIGEN. Bruge talesproget

Læs mere

Drejebog for læsekompetence-projektet

Drejebog for læsekompetence-projektet Bibliotek: Albertslund Bibliotek Drejebog for læsekompetence-projektet Hold: AVU på VUC (svarende til 10 klasse) Modul Indhold på modulet Værktøjer Varighed i alt 1 (på uddannelsesinstitutionen) Program:

Læs mere

BIBLIOTEKETS TILBUD TIL SKOLERNE 2016-2017

BIBLIOTEKETS TILBUD TIL SKOLERNE 2016-2017 BIBLIOTEKETS TILBUD TIL SKOLERNE 2016-2017 Bibliotek Skole Samarbejde viden, læselyst, Den åbne skole samarbejde mellem skole og bibliotek VELKOMMEN TIL VEJLE BIBLIOTEKERNES TILBUD TIL SKOLERNE Vi glæder

Læs mere

Årsplan Dansk/Emne 6. Klasse 2010-2011. Periode Emne & NB Udførelse/Materialer Formål/mål/Evaluering Uge 32 1.skoledag onsdag +intro Gul fredag Uge 33

Årsplan Dansk/Emne 6. Klasse 2010-2011. Periode Emne & NB Udførelse/Materialer Formål/mål/Evaluering Uge 32 1.skoledag onsdag +intro Gul fredag Uge 33 Uge 32 1.skoledag onsdag +intro Gul fredag Uge 33 Emneuge Gul Klåge Åge Denne emneuge sætter fokus på hvordan man lære på mange forskellige måder. Børnene prøver kræfter med forskellige værksteder i emneugen.

Læs mere

Resultater af brugerundersøgelsen 2013 sammenlignet med resultater fra 2011

Resultater af brugerundersøgelsen 2013 sammenlignet med resultater fra 2011 Resultater af brugerundersøgelsen 2013 sammenlignet med resultater fra Er du? Alder opdelt Har du hjemmeboende børn? I hvilke aldersgrupper har du hjemmeboende børn?(sæt evt. flere kryds) Alt i alt, hvor

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan for 2.kl, dansk 2011-2012 Udarbejdet af Jesper Jørgensen, Aalborg Friskole. UGE Emne Faglige formål? Sociale formål? Hvordan (metoder)? 33 Ryste sammen uge Introdag fredag! Lære at bruge pc erne

Læs mere

Åbent Dagtilbud. Herning Bibliotekernes tilbud til dagtilbuddene

Åbent Dagtilbud. Herning Bibliotekernes tilbud til dagtilbuddene Åbent Dagtilbud Herning Bibliotekernes tilbud til dagtilbuddene Velkommen til Herning Bibliotekernes tilbud til dagtilbuddene Biblioteket understøtter det lille barns læselyst og læring i såvel familie

Læs mere

Læringsmål: Årsplan 2015-2016. Dansk. 2.klasse. Mål

Læringsmål: Årsplan 2015-2016. Dansk. 2.klasse. Mål Årsplan 2015-2016 Dansk 2.klasse Mål Formålet med undervisningen i dansk er, at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til udvikling af personlig

Læs mere

Elizabeth Gray Dansborgskolen, Hvidovre 30. April

Elizabeth Gray Dansborgskolen, Hvidovre 30. April ET SAMARBEJDE IMELLEM PÆDAGOGISKE LÆRINGSCENTRE OG FOLKEBIBLIOTEKER Elizabeth Gray Dansborgskolen, Hvidovre 30. April PÆDAGOGISK LÆRINGSCENTER/ FOLKEBIBLIOTEK FRA LÆRINGSVEJLEDER TIL BIBLIOTEKAR Oplæg

Læs mere

BALLERUP BIBLIOTEKERNES TILBUD TIL 4.-6. KLASSE 2016/17

BALLERUP BIBLIOTEKERNES TILBUD TIL 4.-6. KLASSE 2016/17 bib:ballerup Blanket til: Sæt et kryds Banegårdspladsen 1 2750 Ballerup T 4477 3333 F 4477 2731 bib.ballerup.dk INDMELDELSE AF BØRN OG UNGE UNDER 18 ÅR ÆNDRING AF PINKODE NYT LÅNERKORT (Det gamle lånerkort

Læs mere

Specialkonsulent Mads Egsholm. Kære Mads Egsholm

Specialkonsulent Mads Egsholm. Kære Mads Egsholm 26. august 2015 Specialkonsulent Mads Egsholm Kære Mads Egsholm Hermed en beskrivelse af studietiden på Skolen på Nyelandsvej. Langt den overvejende tid er placeret i et bånd klokken 08:00-08:25 hver dag

Læs mere

Arrangementer for børn. Sommer

Arrangementer for børn. Sommer Arrangementer for børn Sommer 2017 ine :L Co l e lag T g er nb r ho Sommerbogen 2017 Læs 5 og få én gratis... Fra fre 16. juni - lør 26. august Læs 5 bøger og anmeld dem, så får du en gratis bog. Få mere

Læs mere

Børnekulturuge 2015 Vilde Væsner

Børnekulturuge 2015 Vilde Væsner Børnekulturuge 2015 Vilde Væsner Kære skolelærer, Børnekulturugen 2015 har temaet Vilde Væsner og lægger sig tæt op ad den fabelagtige udstilling på Gentofte Hovedbibliotek Doktor Proktors sensationelle

Læs mere

Aktiviteter i Learning Lab

Aktiviteter i Learning Lab Aktiviteter i Learning Lab Efteråret 2012 1 Lær nyt i Learning Lab Learning Lab i Skolegade er rigtig godt i gang efter en lang sommerferie, og vi har igen en masse spændende aktiviteter på tapetet i løbet

Læs mere

Årsplan for dansk i 6.klasse

Årsplan for dansk i 6.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 6.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

UPCOMING LÆRERVEJLEDNING GRUNDSKOLE

UPCOMING LÆRERVEJLEDNING GRUNDSKOLE UPCOMING LÆRERVEJLEDNING GRUNDSKOLE 1 UPCOMING Klassetrin Varighed Fag Pris 8.-10. klasse. 2½ time Dansk, men med engelsk som supplement. Forløbet kan dog varieres efter de enkelte fag, så klassen udelukkende

Læs mere

0-6 års katalog. Ringsted Biblioteks. tilbud til institutioner og dagplejere 2016/2017

0-6 års katalog. Ringsted Biblioteks. tilbud til institutioner og dagplejere 2016/2017 0-6 års katalog Ringsted Biblioteks tilbud til institutioner og dagplejere 2016/2017 Kære børneinstitution og dagplejer. Ringsted Bibliotek har lavet et 0-6 års katalog over de aktiviteter, I kan benytte

Læs mere

OPDAG. bibliotekerne i Odense. Bibliotekstilbud til 0.-10. klasse 2015/16

OPDAG. bibliotekerne i Odense. Bibliotekstilbud til 0.-10. klasse 2015/16 OPDAG bibliotekerne i Odense Bibliotekstilbud til 0.-10. klasse 2015/16 www.odensebib.dk OPDAG biblioteket Kære lærer Vi vil gerne invitere dig og dine elever indenfor på bibliotekerne i Odense. Hvert

Læs mere

Formål for faget engelsk

Formål for faget engelsk Tilsynsførende Tilsyn ved Lise Kranz i juni 2009 og marts 2010. På mine besøg har jeg se følgende fag: Matematik i indskoling og på mellemtrin, engelsk på mellemtrin samt idræt fælles for hele skolen.

Læs mere

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling.

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling. Årsplan for dansk i yngste klasse. 1. halvdel af skoleåret 2013/2014 Årsplanen tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Dansk, Trinmål efter 2. klassetrin Ret til ændringer forbeholdes Danskundervisningen

Læs mere

Nedenstående vejledning er baseret på personlige erfaringer og er derfor ikke en fyldestgørende afdækning af markedet.

Nedenstående vejledning er baseret på personlige erfaringer og er derfor ikke en fyldestgørende afdækning af markedet. Læseproblemer Nedenstående vejledning er baseret på personlige erfaringer og er derfor ikke en fyldestgørende afdækning af markedet. Der må også tages forbehold for, at der findes mange forskellige produkter

Læs mere

Designpædagogik og Georg Jensen

Designpædagogik og Georg Jensen MUSEET PÅ KOLDINGHUS Postbox 91, DK - 6000 Kolding Telefon: + 45 76 33 81 00 Telefax: + 45 76 33 81 99 E-mail: museum@koldinghus.dk SE-nr.: 18 11 98 97 Internet: www.koldinghus.dk LÆRINGSEFTERMIDDAG PÅ

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Vi arbejder med de områder indenfor udtale, rytme, intonation, ordforråd, grammatik og stavning, der er nødvendige for elevernes udtryksfærdighed.

Vi arbejder med de områder indenfor udtale, rytme, intonation, ordforråd, grammatik og stavning, der er nødvendige for elevernes udtryksfærdighed. Fag Formål Indhold Undervisningsmeto der Engelsk 3. 8. klasse Faget er skemalagt på alle nævnte klassetrin, men indgår også i fagdag. Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig

Læs mere

Find og brug informationer om uddannelser og job

Find og brug informationer om uddannelser og job Find og brug informationer om uddannelser og job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 4. 6. klasse Faktaboks Kompetenceområder: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

Folkeskolereformen i Gentofte Kommune

Folkeskolereformen i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID Folkeskolereformen i Gentofte Kommune - til dig, der har barn eller ung i vores folkeskoler FOLKESKOLEREFORMEN I GENTOFTE Når børn og unge til august begynder på et

Læs mere

Sprogværksted i børnehøjde

Sprogværksted i børnehøjde Bilag til ansøgningsskema til huskunstnerordningen Sprogværksted i børnehøjde Galten/Låsby dagtilbud søger om tilskud under huskunstnerordningen til projekt Sprogværksted i børnehøjde. Skanderborg kommune

Læs mere

Bogklubben: Junior Pc-kørekort og Faget, fællesmål, IT-integration

Bogklubben: Junior Pc-kørekort og Faget, fællesmål, IT-integration Bogklubben. Projektet henvender sig til dansk i 6. klasse. Målet er at eleverne: Arbejder med procesorienteret skrivning i et skolesamarbejde Arbejder med i fællesskab at udvikle en spændende fortælling

Læs mere

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Digitalisering er et vilkår i dag Digitale medier er med til at definere virkeligheden omkring os og dermed er de med til at definere os (Jostein

Læs mere

Styrk borgerne. Præsentation af høringsmateriale til Ældrerådet. Den 17. april 2015. // Randi Lehmann Møller

Styrk borgerne. Præsentation af høringsmateriale til Ældrerådet. Den 17. april 2015. // Randi Lehmann Møller Styrk borgerne Den 17. april 2015 Præsentation af høringsmateriale til Ældrerådet // Randi Lehmann Møller Hvad vil vi fortælle om Kort opsummering af Styrk Borgerne Præsentation af de tiltag vi især gerne

Læs mere

Evalueringsresultatet af danskfaget på Ahi Internationale Skole. (2009-2010) Det talte sprog.

Evalueringsresultatet af danskfaget på Ahi Internationale Skole. (2009-2010) Det talte sprog. . bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk Indskoling. Fælles mål efter bruge talesproget i samtale, samarbejde

Læs mere

Vesthimmerlands Naturfriskole

Vesthimmerlands Naturfriskole Vesthimmerlands Naturfriskole Dansk i 8.-9. klasse (samlæst) 2017-2018 Lærer: Josefine Skov Kaas-Hansen Denne plan skal anses for at være overordnet, og den har derfor til opgave at give et overblik over

Læs mere

Få et godt besøg på Vikingeskibsmuseet

Få et godt besøg på Vikingeskibsmuseet Få et godt besøg på Vikingeskibsmuseet Denne vejledning har til formål at inspirere dig som lærer til at få et lærerigt og spændende besøg på museet. Vi har samlet information om museumsbesøget, gode råd

Læs mere

Jeg synes egentlig, jeg har godt styr på det med at søge - jeg vil bare gerne vide, om jeg har fået det hele med!

Jeg synes egentlig, jeg har godt styr på det med at søge - jeg vil bare gerne vide, om jeg har fået det hele med! Jeg synes egentlig, jeg har godt styr på det med at søge - jeg vil bare gerne vide, om jeg har fået det hele med! Lær at søge smart! Sådan finder du din litteratur Informationssøgningen til din opgave

Læs mere

Undervisningstilbud på Silkeborg Gymnasium til grundskolernes 6.-10. klasse

Undervisningstilbud på Silkeborg Gymnasium til grundskolernes 6.-10. klasse Undervisningstilbud på Silkeborg Gymnasium til grundskolernes 6.-10. klasse følg gymnasiet på de sociale medier Invitation Silkeborg Gymnasium inviterer hermed grundskolerne til et samarbejde baseret på

Læs mere

1. Skal vi kigge lidt i spejlet? om personkarakteristik

1. Skal vi kigge lidt i spejlet? om personkarakteristik 1. Skal vi kigge lidt i spejlet? om personkarakteristik s. 11-40 og s. 4-22 Anslået tidsforbrug: 4-5 uger Eleven kan læse med fordobling Eleven har viden om at læse på, mellem og bag linjerne Eleven kan

Læs mere

Undervisningstilbud på Silkeborg Gymnasium til grundskolernes klasse

Undervisningstilbud på Silkeborg Gymnasium til grundskolernes klasse Undervisningstilbud på Silkeborg Gymnasium til grundskolernes 6.-10. klasse Følg gymnasiet på de sociale medier Invitation Silkeborg Gymnasium inviterer hermed grundskolerne til et samarbejde baseret på

Læs mere

Vi vil i år have særlig fokus på den gode fortælling og på eleverne i udskolingen.

Vi vil i år have særlig fokus på den gode fortælling og på eleverne i udskolingen. Skoles årsplan indeholder emner, tilbud og aktiviteter, som vi gerne vil præsentere i det kommende skoleår, og vi håber mange af jer vil være med og lade jer inspirere. Vi vil i år have særlig fokus på

Læs mere

PROJEKTOPGAVEN 2013 SKOLEBIBLIOTEKET EGTVED SKOLE

PROJEKTOPGAVEN 2013 SKOLEBIBLIOTEKET EGTVED SKOLE PROJEKTOPGAVEN 2013 SKOLEBIBLIOTEKET EGTVED SKOLE Kære elever i udskolingen. I står snart overfor at skulle lave projektopgave. I skal ud og søge viden, undersøge, undres og selv skabe nye sammenhænge

Læs mere

At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som de vil undersøge nærmere og stille relevante spørgsmål til.

At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som de vil undersøge nærmere og stille relevante spørgsmål til. Læseplan - projektarbejde Klasse Mål Indhold 0.-3. Problemformulering: At eleverne udvikler deres evne til at undres. At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som

Læs mere

Ishøjs Bedste Fagbog. Et samarbejde mellem Ishøj Bibliotek, skolebibliotekerne og Center for børn og undervisning

Ishøjs Bedste Fagbog. Et samarbejde mellem Ishøj Bibliotek, skolebibliotekerne og Center for børn og undervisning Ishøjs Bedste Fagbog Et samarbejde mellem Ishøj Bibliotek, skolebibliotekerne og Center for børn og undervisning Oplæg på Gentofte Centralbibliotek d. 24.9.2014 Rikke Myhlendorph Email: rbm@ishoj.dk PowerPoint

Læs mere

Læs dansk på bibliotekerne

Læs dansk på bibliotekerne Læs dansk på bibliotekerne Undervisningsmateriale om biblioteket ved introduktion til kursister fra sprogskolen af Vibeke Nielsen og Tina Møller Kristensen Læs dansk på bibliotekerne Intro 5 råd til et

Læs mere

KulTUR for alle efterår 2016

KulTUR for alle efterår 2016 KulTUR for alle efterår 2016 Undervisningstilbud ifm. KulTUR for alle, efteråret 2016 Bussen kører tirsdage, onsdage og torsdage i ugerne 45-48. HEART og Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum tilbyder

Læs mere

Åben Skole - kunst, kultur og musik. Skoleafdelingen

Åben Skole - kunst, kultur og musik. Skoleafdelingen Skoleafdelingen Åben Skole - kunst, kultur og musik I denne folder kan du læse om fire gratis og obligatoriske åben skole undervisningsforløb til folkeskolerne i Hillerød Kommune. Forløbene har særligt

Læs mere

Undervejs vil vi også deltage i forskellige projekter som Aktiv rundt i Danmark, Læseraketten, uge sex, etc.

Undervejs vil vi også deltage i forskellige projekter som Aktiv rundt i Danmark, Læseraketten, uge sex, etc. Årsplan 2015/2016 Dansk 4.klasse Årsplanen herunder er vejledende. Der vil som altid kunne ske ændringer af årsplanen i løbet af året, hvis der dukker et emne op, som pludselig er meget aktuelt eller spændende.

Læs mere

BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16

BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16 BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16 KÆRE LÆRERE OG PÆDAGOGER Vi vil gerne invitere jeres elever indenfor på Ballerup Bibliotekerne. For at i bedst muligt kan tilrettelægge

Læs mere

Lærervejledning. Mit Østfyn. Danehoffets by - Nyborg. Historien om middelalderens Christiansborg

Lærervejledning. Mit Østfyn. Danehoffets by - Nyborg. Historien om middelalderens Christiansborg Lærervejledning Mit Østfyn Danehoffets by - Nyborg Historien om middelalderens Christiansborg Mit Østfyn Et samarbejde mellem museer, skoler og kommuner på Østfyn om formidling af egnens kulturarv. Målet

Læs mere

Netværksdag tirsdag d. 15. marts 2011

Netværksdag tirsdag d. 15. marts 2011 Netværksdag tirsdag d. 15. marts 2011 Ansøgning om netværksdeltagelse i 2011 & tilmelding til HELE dagen Som et led i kompetenceudviklingsindsatsen udbyder Herning Bibliotekerne endnu engang en række netværk.

Læs mere

ÅRSPLAN DANSK UDSKOLING 2014-15

ÅRSPLAN DANSK UDSKOLING 2014-15 Digital undervisning - ipad: I udskolingen er undervisningen digital i de fleste timer, da alle elever bruger den af skolen udleverede ipad som platform. Der vil derfor, for så vidt muligt, ikke have bøger

Læs mere

Hvis den næste 1time og 25 minutter skal indfri forventningerne, har

Hvis den næste 1time og 25 minutter skal indfri forventningerne, har FÆLLES MÅL - Dansk Hvis den næste 1time og 25 minutter skal indfri forventningerne, har I Fået større viden og forståelse af målenes opbygningen og indhold i dansk Tænkt over sammenhængen mellem jeres

Læs mere

Læringsmål på NIF. Dansk. for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15

Læringsmål på NIF. Dansk. for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15 Læringsmål på NIF Dansk for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15 Yngste trinnet 2. 3.klasse Det talte sprog bruge sproget til samarbejde stå foran klassen og tale højt og tydeligt; artikulation

Læs mere

Internetkurser Bibliotekerne i Varde Kommune Forår 2013

Internetkurser Bibliotekerne i Varde Kommune Forår 2013 Internetkurser Bibliotekerne i Varde Kommune Forår 2013 www.vardebib.dk Rådhustræde 2 Tlf.: 7694 6917 Va Internetkurser forår 2013 Velkommen til en ny undervisningssæson på bibliotekerne i Varde Kommune.

Læs mere

Årsplan 7.x. dansk TG

Årsplan 7.x. dansk TG Uge Indhold Materialer, tekster, mm. FællesMål 34 Vi bruger timerne på at lære hinanden bedre at kende og på at planlægge hytteturen. 35 Hyttetur (Bethesda) 36-37 Artikler Medierne er en stor del af vores

Læs mere