Boligorganisationen Tårnbyhuse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Boligorganisationen Tårnbyhuse"

Transkript

1

2 1. Prøvelejlighed Efter boligorganisationen har afholdt en række åben hus arrangementer, hvor det var muligt for beboerne i Saltværkshuse at besigtige, hvordan et lejemål kunne komme til at se ud, efter en eventuel gennemførelse af helhedsplanen, har vi fået en del konstruktive tilbagemeldinger og gennemgående spørgsmål. I prøvelejligheden var der i køkken og badeværelse nedsænket loft. Det vil der ikke komme i forbindelse med helhedsplanen, da det ved en renovering af et enkeltstående lejemål var vores eneste mulighed for at skjule de eksisterende rørføringer til de øvrige lejemål i opgangen. Radiatoren i stuen er placeret under vinduet, da det er den korrekte byggetekniske løsning, og vi på den måde undgår kuldebroer. Den dybe vindueskarm i køkken gjorde, at mange beboere havde svært ved at komme til vinduet og åbne det. Vi har efterfølgende erfaret at køkkenelementerne kan flyttes længere ind mod vinduet, så det bliver nemmere at betjene vinduet. I køkkenet er der etableret mekanisk udsugning over komfuret. Dette var dog ikke tilsluttet under åbent hus arrangementer, da det kræver at det udføres hele vejen op gennem opgangen. Desuden er der friskluftventiler i vinduesrammerne hvilket vil give et bedre luftskifte i lejemålene i fremtiden. Der vil også blive etableret mekanisk udsugning på badeværelserne, men det vil igen kræve at vi førte rørene hele vejen op, så det er ikke udført i prøvelejligheden. En del beboere vil i tilfælde af en helhedsplan være nødsaget til at skifte deres gaskomfur ud med et elektrisk komfur. Boligorganisationen arbejder i øjeblikket på at indgå en indkøbsaftale, så vi kan tilbyde beboerne i Saltværkshuse en yderst fordelagtig aftale såfremt de skal ud og købe nye hårde hvidevarer. Vi skal gøre opmærksom på at der på følgende tidspunkter stadig er mulighed for at besigtige prøvelejligheden: Tirsdag den 5. november 2013, mellem kl Der afholdes efterfølgende beboermøde vedr. helhedsplanens økonomi i Vægterparkens festsal, Vægterparken 129 fra kl Onsdag den 13. november 2013, mellem kl Der afholdes efterfølgende ekstraordinært beboermøde i Vægterparkens festsal, Vægterparken 129 fra kl

3 2. Genhusning Helhedsplanen er så omfattende, at der er behov for at alle beboere flytter i en periode, og at nogle få flytter permanent fra deres lejlighed. Du har førsteret til at flytte tilbage til din nyrenoverede lejlighed, men genhusningen åbner også mulighed for, at du kan få nogle nye ønsker opfyldt. Eksempelvis kan du ønske at flytte til en større lejlighed, til en lejlighed i stueetagen eller til en lejlighed i en af boligorganisationens øvrige afdelinger. I forbindelse med genhusningen, skal du derfor udfylde et skema med dine ønsker og boligdrømme, så boligorganisationen kan finde den bedst mulige lejlighed til dig. Saltværkshuse beboere har under genhusningen førsteret til samtlige ledige lejligheder i alle boligorganisationens afdelinger, som de er berettiget til ifølge lovgivningen, og vi vil gøre vores bedste for, at alle får deres ønsker bedst muligt opfyldt. Heldigvis viser erfaringer fra ombygninger i andre boligafdelinger, at beboerne generelt får en lejlighed, de er endnu gladere for, end den de kom fra. Det er også målet her. På de næste sider kan du se svar på en række hyppige spørgsmål om genhusning, men du vil også modtage meget mere information, når genhusningen nærmer sig. 2.1 Hvor mange skal flytte ud af bebyggelsen? På grund af sammenlægning af lejligheder bliver der 32 færre lejligheder i Saltværkshuse. Alle beboere vil i renoveringsfasen blive genhuset, og der kan så være tale om en midlertidig genhusning, hvor man kan komme tilbage til en lejlighed i Saltværkshuse, eller en permanent genhusning, hvor man forbliver i den lejlighed, man bliver flyttet hen. 2.2 Når to lejligheder slås sammen, hvilken lejer har så førsteret til den nye lejlighed? Det har den beboer, som har størst anciennitet, altså den der har boet længst tid i de to lejemål der slås sammen. Det gælder også, hvis den ene familie har børn. Spørg i administrationen (udlejningen). De ved, hvem der har længst anciennitet.

4 2.3 Har jeg ret til det samme antal værelser, som jeg oprindeligt havde? Ja. Flytter du fra en 3-værelses lejlighed, har du ret til en anden 3-værelses lejlighed. Man kan også ønske en større eller mindre lejlighed. 2.4 Er det erfaringen, at folk får den lejlighed, de ønsker? Ja. Erfaringen er, at nogle ønsker at flytte til en mindre, andre til en større lejlighed. Nogle ønsker at flytte ned i stuen, andre vil hellere bo på 2. sal. Den normale udlejning stilles i bero, så snart det er endeligt besluttet, at helhedsplanen skal gennemføres, så lejlighederne reserveres til genhusning af de oprindelige beboere. Hvis der flytter nye ind, bliver det kun på midlertidige lejekontrakter. 2.5 Hvordan foregår renoveringen? Vi renoverer en boligblok ad gangen og genhuser beboerne, indtil blokken er færdigrenoveret. 2.6 Skal de ældre genhuses til plejehjemmet? Nej, ikke medmindre det er et ønske fra beboeren. Gennemførelsen af helhedsplanen gør desuden, at ældre kan komme tilbage til Saltværkshuse, da der bliver renoveret lejligheder som indrettes, så gangbesværede og ældre bedre kan komme rundt med kørestole, gangstativer og lignende. Hjemmehjælpen får bedre plads til pleje. Der etableres elevatorer i nogle opgange, så det bliver nemmere at komme til og fra lejlighederne for ældre. 2.7 Får jeg hjælp til at flytte? Ja, du vil som beboer få hjælp til at pakke dine ting ned i flyttekasser og at få afmonteret lamper og gardiner m.v., såfremt du ikke selv ønsker at gøre det. Alle udgifter i forbindelse med flytningen vil blive betalt af byggesagen/boligorganisationen.

5 Boligorganisationen Tårnbyhuse 2.8 Hvordan er kvaliteten af de lejligheder, beboerne genhuses midlertidigt i Lejligheden bliver først synet. Småfejl vil blive udbedret, men lejlighederne vil f.eks. ikke blive nymalet, inden du flytter ind. Lejlighederne vil i øvrigt være i almindelig stand uden funktionsfejl. 2.9 Hvad skal jeg betale i husleje ved en midlertidig genhusning? Huslejen ved midlertidig genhusning er den samme som den, du betaler for din nuværende lejlighed. Hvis huslejen er højere, betaler byggesagen differencen. Du betaler din normale husleje, og byggesagen betaler for genhusningen Hvordan foregår permanent genhusning? Din nuværende lejlighed synes som ved en almindelig flytning. Der foretages afregning i forhold til dit indskud. Vedligeholdelseskontoen inddrages i renoveringen, da pengene ikke tilhører den enkelte lejer, men selve lejemålet. Du skal indgå en ny huslejekontrakt og betale indskud i den nye lejlighed. Du kan søge kommunen om hjælp til indskud. 3. Økonomi og husleje På baggrund af projektforslaget forventes helhedsplanen i Saltværkshuse at komme til at koste i alt 184 mio. kr. Der er i langtidsplanen afsat ca. 17 mio. kr. til renoveringen, og der kan herudover forventes tilskud på i alt ca. 5 mio. kr. fra Landsbyggefonden, Tårnby Kommune og Boligorganisationen Tårnbyhuse, såfremt beboerne stemmer ja til planen. Resten ca. 152 mio. kr. skal i så fald finansieres med realkreditlån.

6 3.1 Billige lån Det ville blive meget bekosteligt for huslejen i Saltværkshuse, hvis ikke der udover de nævnte tilskud kunne regnes med årelang økonomisk støtte til afviklingen af disse realkreditlån. Men med Landsbyggefondens godkendelse af helhedsplanen for renoveringen af Saltværkshuse, er der skaffet adgang til billigere lån. De billigere lån betyder, at huslejestigningerne bliver væsentligt mindre, end hvis pengene skulle lånes på almindelige betingelser. Godkendelsen fra Landsbyggefonden åbner desuden for, at Boligorganisationen Tårnbyhuse kan støtte afdelingen og projektet økonomisk med yderligere tilskud på ca. 25 mio. kr. i alt over en årrække. Formålet med støtten fra Landsbyggefonden og boligorganisationen er, at holde huslejen nede på et rimeligt niveau efter gennemført helhedsplan, og sikre en rolig gradvis huslejetilpasning over de næste år. 3.2 Hvorfor er det vigtigt at slå til nu? Landsbyggefonden er parat til at yde billige lån til Saltværkshuse på betingelse af, at beboerne beslutter sig for at gennemføre en helhedsorienteret renovering. Der er i dag en lang kø af boligområder, der vil låne penge, men der er langt fra nok til alle. Da Landsbyggefonden allerede har givet Saltværkshuse tilsagn om et muligt lån, er det vigtigt, at beboerne slår til nu. Vi ved nemlig ikke, om Saltværkshuse om 5 10 år eller senere vil få chancen igen. Det samme gælder for tilskuddene fra Boligorganisationen Tårnbyhuse, der forudsætter et ja til helhedsplanen fra beboerne og de beregnede huslejestigninger. 3.3 Hvad sker der med huslejen Hvis beboerne siger ja til helhedsplanen for renovering og fremtidssikring af Saltværkshuse, vil huslejen for de enkelte lejligheder stige med %, eller i gennemsnit ca. 35 % for hele Saltværkshuse. Det er et niveau, der svarer til andre moderniserede lejligheder i Tårnby Kommune. Derudover kan man, som tidligere nævnt, forvente besparelser på varmeforbrug pga. energiforbedringer, samt at nuværende henlæggelser i afdelingens langtidsplan udskydes, hvilket også på længere sigt vil begrænse lejeforhøjelserne.

7 3.4 Hvad sker der, hvis helhedsplanen nedstemmes? Hvis helhedsplanen nedstemmes, bortfalder som nævnt muligheden for billigere lån, støtte og tilskud. I så fald vil Saltværkshuse blive renoveret løbende efter langtidsplanen, som udarbejdes i samarbejde mellem afdelingsbestyrelsen og boligorganisationen. I øjeblikket er der afsat 17 mio. kr. på langtidsplanen til planlagte renoveringsarbejder. Hvis helhedsplanen nedstemmes, vil der derfor ikke være muligt at gennemføre en større renovering uden huslejestigninger. Det betyder, at hvis der skal udskiftes altaner, som er budgetteret til kr. 9,3 mio. kr. skal beboerne henlægge kr om året, hvilket vil svare til en huslejestigning på ca. 15 % fra fx 1. juli 2015, og så vil altanerne først blive udskiftet i Hvis der endvidere skal opspares til udskiftning af vinduer i fx 2021, som er budgetteret til kr. 4,5 mio. kr. vil der ske en huslejestigning fra 1. juli 2014 på yderligere ca. 10 %. På den følgende side kan du se en oversigt over de arbejder, der er inkluderet i den eksisterende langtidsplan, og de arbejder, der skal henlægges ekstra midler til via huslejestigning, hvis helhedsplanen ikke gennemføres. Langtidsplanens indhold på nuværende tidspunkt: Istandsættelse af beboerlokale i budgetår 2017 Maleristandsættelse af isolerede facader i budgetår 2020 Maleristandsættelse af kældervinduer i budgetår 2014 Maleristandsættelse af trappeopgange i budgetår 2017 Renovering af køkkener fra budgetår 2014, hvor der renoveres en blok om året. Maleristandsættelse af kældergange i budgetår 2015 Renovering af vaskeri i budgetår 2014 Istandsættelse af asfaltbelægning i budgetår (sammen med Nordmarksgården) Udskiftning af koldtvandsrør i kælder fra budgetår Løbende vedligeholdelse af varmecentralen fra budgetår Udskiftning af legeplads i budgetår Arbejder, der ikke er henlagt midler til: Udskiftning af vinduer. Udskiftning af altaner og altandøre. Renovering af el hovedforsyning i terræn. Renovering af badeværelser med mekanisk udluftning. Renovering af kældertrapper. Nye varmeinstallationer. Mekanisk udluftning i køkkener.

8 3.5 Boligstøtte Når huslejen sættes op i forbindelse med en renovering, vil der også være mulighed for at få forhøjet boligtilskud i form af boligstøtte. Da boligtilskuddet afhænger af beboernes indkomst, formue, antal hjemmeboende børn og lejlighedsstørrelse m.v., har vi ikke mulighed for at foretage en beregning der gælder for alle lejere. Nedenfor kan man se forskellige eksempler på boligstøtteberegninger og hvad en eventuel vedtagelse af helhedsplanen med en stigning på 35 % vil betyde. Eksempler på boligstøtte beregninger i forbindelse med huslejestigning Enlig pensionist, årlig indkomst kr ,00, 2-3 værelser på 71m 2 Nuværende husleje: kr ,00. Boligstøtte: kr ,00. Egen betaling: kr ,00. Fremtidig husleje: kr ,00. Boligstøtte: kr ,00. Egen betaling: kr ,00. Dette betyder en reel huslejestigning på kr. 204,00 om måneden. Pensionistægtepar, årlig indkomst kr ,00, 2 værelser på 71 m 2 Nuværende husleje: kr ,00. Boligstøtte: kr. 341,00. Egen betaling: kr ,00. Fremtidig husleje: kr ,00. Boligstøtte: kr ,00. Egen betaling: kr ,00. Dette betyder en reel huslejestigning på kr. 300,00 om måneden. Enlig forsørger med 2 børn, årlig indkomst kr ,00, 4 værelser på 105m 2 Nuværende husleje: kr ,00. Boligstøtte: kr ,00. Egen betaling: kr ,00. Fremtidig husleje: kr ,00. Boligstøtte: kr ,00. Egen betaling: kr ,00. Dette betyder en reel huslejestigning på kr. 796,00 om måneden. Vi skal endnu engang understrege, at ovenstående kun er eksempler, og at dette kan variere fra beboer til beboer.

9 Boligorganisationen Tårnbyhuse Du kan læse mere om boligstøtte på eller ved at kontakte Udbetaling Danmark på for yderligere information. Hvis du ikke modtager boligstøtte på nuværende tidspunkt, kan du på samme hjemmeside undersøge, om du er berettiget til boligstøtte som følge af en eventuel huslejestigning. Boligorganisationen vil også gerne være behjælpelig med at undersøge dine muligheder og vejlede med din boligstøtte ved et personligt aftalt møde. Du skal til mødet medbringe hele dit seneste boligstøttebrev. Får du ikke boligstøtte, skal du medbringe din seneste husleje opkrævning, din lejekontrakt og seneste årsopgørelse.

10 Boligorganisationen Tårnbyhuse Blok 1-3, stueetage Blok 1-3, sal

11 Boligorganisationen Tårnbyhuse Blok 1-3, tagetage Blok 4, stueetage

12 Boligorganisationen Tårnbyhuse Blok 4, sal Blok 4, tagetage

13 I de følgende oversigter kan du se, hvor meget huslejen stiger for hver enkelt lejlighed før og efter de forventede energibesparelser. Ny husleje efter ombygning består af et fast grundbeløb samt et beløb, der afhænger af lejlighedens størrelse. Hertil kommer tillæg, hvis der er adgang til elevator, have og/eller altan. Elevatortillæg = 50 kr/md. Havetillæg = 50 kr/md (L), 100 kr/md (M), 150 kr/md (S) eller 200 kr/md (XS). Altantillæg = 50 kr pr stk (0, 1 eller 2 altaner pr lejlighed). Aktuel husleje er pr 2013/14. Ny husleje er forventet lejeniveau efter ombygning baseret på ny lejlighedsstørrelse. Der tages forbehold for ændringer, herunder pris- og afgiftsstigninger

14 Ny husleje efter ombygning består af et fast grundbeløb samt et beløb, der afhænger af lejlighedens størrelse. Hertil kommer tillæg, hvis der er adgang til elevator, have og/eller altan. Elevatortillæg = 50 kr/md. Havetillæg = 50 kr/md (L), 100 kr/md (M), 150 kr/md (S) eller 200 kr/md (XS). Altantillæg = 50 kr pr stk (0, 1 eller 2 altaner pr lejlighed). Aktuel husleje er pr 2013/14. Ny husleje er forventet lejeniveau efter ombygning baseret på ny lejlighedsstørrelse. Der tages forbehold for ændringer, herunder pris- og afgiftsstigninger

15 Ny husleje efter ombygning består af et fast grundbeløb samt et beløb, der afhænger af lejlighedens størrelse. Hertil kommer tillæg, hvis der er adgang til elevator, have og/eller altan. Elevatortillæg = 50 kr/md. Havetillæg = 50 kr/md (L), 100 kr/md (M), 150 kr/md (S) eller 200 kr/md (XS). Altantillæg = 50 kr pr stk (0, 1 eller 2 altaner pr lejlighed). Aktuel husleje er pr 2013/14. Ny husleje er forventet lejeniveau efter ombygning baseret på ny lejlighedsstørrelse. Der tages forbehold for ændringer, herunder pris- og afgiftsstigninger

16 Ny husleje efter ombygning består af et fast grundbeløb samt et beløb, der afhænger af lejlighedens størrelse. Hertil kommer tillæg, hvis der er adgang til elevator, have og/eller altan. Elevatortillæg = 50 kr/md. Havetillæg = 50 kr/md (L), 100 kr/md (M), 150 kr/md (S) eller 200 kr/md (XS). Altantillæg = 50 kr pr stk (0, 1 eller 2 altaner pr lejlighed). Aktuel husleje er pr 2013/14. Ny husleje er forventet lejeniveau efter ombygning baseret på ny lejlighedsstørrelse. Der tages forbehold for ændringer, herunder pris- og afgiftsstigninger

17 Ny husleje efter ombygning består af et fast grundbeløb samt et beløb, der afhænger af lejlighedens størrelse. Hertil kommer tillæg, hvis der er adgang til elevator, have og/eller altan. Elevatortillæg = 50 kr/md. Havetillæg = 50 kr/md (L), 100 kr/md (M), 150 kr/md (S) eller 200 kr/md (XS). Altantillæg = 50 kr pr stk (0, 1 eller 2 altaner pr lejlighed). Aktuel husleje er pr 2013/14. Ny husleje er forventet lejeniveau efter ombygning baseret på ny lejlighedsstørrelse. Der tages forbehold for ændringer, herunder pris- og afgiftsstigninger

18 Ny husleje efter ombygning består af et fast grundbeløb samt et beløb, der afhænger af lejlighedens størrelse. Hertil kommer tillæg, hvis der er adgang til elevator, have og/eller altan. Elevatortillæg = 50 kr/md. Havetillæg = 50 kr/md (L), 100 kr/md (M), 150 kr/md (S) eller 200 kr/md (XS). Altantillæg = 50 kr pr stk (0, 1 eller 2 altaner pr lejlighed). Aktuel husleje er pr 2013/14. Ny husleje er forventet lejeniveau efter ombygning baseret på ny lejlighedsstørrelse. Der tages forbehold for ændringer, herunder pris- og afgiftsstigninger

19 Ny husleje efter ombygning består af et fast grundbeløb samt et beløb, der afhænger af lejlighedens størrelse. Hertil kommer tillæg, hvis der er adgang til elevator, have og/eller altan. Elevatortillæg = 50 kr/md. Havetillæg = 50 kr/md (L), 100 kr/md (M), 150 kr/md (S) eller 200 kr/md (XS). Altantillæg = 50 kr pr stk (0, 1 eller 2 altaner pr lejlighed). Aktuel husleje er pr 2013/14. Ny husleje er forventet lejeniveau efter ombygning baseret på ny lejlighedsstørrelse. Der tages forbehold for ændringer, herunder pris- og afgiftsstigninger

20 Ny husleje efter ombygning består af et fast grundbeløb samt et beløb, der afhænger af lejlighedens størrelse. Hertil kommer tillæg, hvis der er adgang til elevator, have og/eller altan. Elevatortillæg = 50 kr/md. Havetillæg = 50 kr/md (L), 100 kr/md (M), 150 kr/md (S) eller 200 kr/md (XS). Altantillæg = 50 kr pr stk (0, 1 eller 2 altaner pr lejlighed). Aktuel husleje er pr 2013/14. Ny husleje er forventet lejeniveau efter ombygning baseret på ny lejlighedsstørrelse. Der tages forbehold for ændringer, herunder pris- og afgiftsstigninger

boli.nu er nøglen til din tryghed

boli.nu er nøglen til din tryghed Fredericia, den 01.03.2012 boli.nu er nøglen til din tryghed Fysisk helhedplan i afdeling 12 - Sønderparken Administrator: boli.nu, Danmarksgade 81, 7000 Fredericia, 75924844, www.boli.nu, adm@boli.nu

Læs mere

Beboermøde Ryesgade 25

Beboermøde Ryesgade 25 Beboermøde Ryesgade 25 Beboermødet afholdes på tirsdag den 27. november kl. 19-21 i baghuset Ryesgade 30 (indgang gennem porten i passagen) Oplæg på mødet: 1. Kommunens ønsker til byfornyelsen og til projektet

Læs mere

GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD. Indhold GENHUSNINGSFOLDER

GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD. Indhold GENHUSNINGSFOLDER GENHUSNINGSFOLDER December 2011 5. udgave, august 2013 GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD Genhusning Beboerne i afdelingerne VA 4 Række og AB Syd Gård- og Række huse har på et beboermøde besluttet,

Læs mere

Udnyt råderetten i din bolig

Udnyt råderetten i din bolig Udnyt råderetten i din bolig Reglerne om råderet handler om, hvordan du som beboer kan ændre på din bolig, så den passer bedre til dine behov og pengepung. Der er to typer af råderet - den individuelle

Læs mere

Indret dig som du vil

Indret dig som du vil Indret dig som du vil Din bolig dit valg når du vil lave nyt i din bolig Lån til dit nye køkken eller bad Hos os får du flere muligheder Få godtgørelse hvis du investerer Står du for at skulle flytte ind

Læs mere

BYFORNYELSE. Information om genhusning. ved byfornyelse

BYFORNYELSE. Information om genhusning. ved byfornyelse BYFORNYELSE Information om genhusning ved byfornyelse Information om genhusning ved byfornyelse Information om genhusning ved byfornyelse I denne folder kan du læse mere om, hvornår du har ret til genhusning,

Læs mere

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til.

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til. Tak for nu Vi håber, at du har været glad for at bo hos os i AAB. Men vi ved, at meget skal falde på plads, for en flytning er sjældent uden problemer. Med denne skrivelse vil vi hjælpe dig med nogle oplysninger,

Læs mere

Fremtidssikringsanalyse

Fremtidssikringsanalyse Nærumvænge Fremtidssikringsanalyse Del 2 - idekatalog og værktøjer til den videre proces Boligkontoret Danmark Søllerød Almene Boligselskab - marts 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord Idekatalog

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge KL og flere kommuner har givet udtryk for en række tvivlsspørgsmål i relation til rammerne for boligplacering af nye flygtninge, som aktualiseres yderligere

Læs mere

Referat fra møde mellem afdelingsbestyrelsen & Lejerklubben 28-30 d. 19. feb. 2013

Referat fra møde mellem afdelingsbestyrelsen & Lejerklubben 28-30 d. 19. feb. 2013 1 Referat fra møde mellem afdelingsbestyrelsen & Lejerklubben 28-30 d. 19. feb. 2013 Ejendomskontoret kl. 19:00-21:00 Deltagere: Lasse, Ole. bestyrelsen. afd. 28-30. Henrik, Lisbeth, Maria. Lejerklubben.

Læs mere

Når du har planer om en ny bolig

Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig At blive boligejer er en stor begivenhed i livet og derfor sjældent noget, man beslutter fra den ene dag til den anden. For hvad er der

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige, der modtager folkepension og førtidspension HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MODTAGER AF FOLKEPENSION ELLER FØRTIDSPENSION? Som modtager af sociale ydelser

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Dansk realkredit er noget helt specielt I mere end 200 år har danskerne kunnet låne penge på en ganske særlig måde. Muligheden

Læs mere

Alt om andelsboliger. Landsdækkende serviceydelser

Alt om andelsboliger. Landsdækkende serviceydelser Alt om andelsboliger Landsdækkende serviceydelser 2 Forord Aldrig har du som andelshaver kunnet få så meget på et sted. Andelsboligforeningsområdet undergår for tiden en rivende udvikling og det stiller

Læs mere

Guide til et sikkert boligkøb. Til dig der skal købe din første bolig

Guide til et sikkert boligkøb. Til dig der skal købe din første bolig Guide til et sikkert boligkøb Til dig der skal købe din første bolig Guide til et sikkert boligkøb 4 Fra boligdrøm til drømmebolig Et boligkøb starter oftest som en drøm og skulle gerne blive ved at være

Læs mere

Bestyrelsen har gennem længere tid arbejdet på at forny foreningens nuværende låne-engagement for at give os budgetsikkerhed de næste mange år.

Bestyrelsen har gennem længere tid arbejdet på at forny foreningens nuværende låne-engagement for at give os budgetsikkerhed de næste mange år. Kære andelshavere, Bestyrelsen har gennem længere tid arbejdet på at forny foreningens nuværende låne-engagement for at give os budgetsikkerhed de næste mange år. Vi har derfor gennem en række møder med

Læs mere

4 Hovedstadsområdet nær druknet

4 Hovedstadsområdet nær druknet 23 OKTOBER 2011 3 Hver sjette lejer uden indboforsikring Ved du, hvilken kæmperegning du kan risikere at stå med, hvis du ikke er forsikret? 4 Hovedstadsområdet nær druknet I juli i år blev hovedstadsområdet

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 15. udgave Danske Seniorer

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 15. udgave Danske Seniorer Pensionist eller Efterlønsmodtager 2014 Nogle vigtige oplysninger 15. udgave Danske Seniorer Udgiver: Danske Seniorer Griffenfeldsgade 58 2200 København N Tlf.: 35 37 24 22 Mail: info@danske-seniorer.dk

Læs mere

Har du styr på pensionen?

Har du styr på pensionen? SÆRNUMMER, NOVEMBER 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI tema PENSION Har du styr på pensionen? statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: dan www.ecovis.dk Udskyd din pension

Læs mere

Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk. Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering

Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk. Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering 1 2 Gør noget ved togstøjen Banedanmark arbejder på at gøre jernbanen

Læs mere

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven (Vejledning nr. 4 til serviceloven) Version:

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: BL Indkaldelse udsendt den: 13. maj 2015

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: BL Indkaldelse udsendt den: 13. maj 2015 INDKALDELSE Brandholms Allé 11 2610 Rødovre Tlf. 36 70 31 31 Fax 36 70 76 79 www.rbbolig.dk rb@rbbolig.dk Til: Mødetype: Samtlige medlemmer af hovedbestyrelsen Hovedbestyrelsesmøde Mødetid: Onsdag den.

Læs mere

Folder med spørgsmål og svar

Folder med spørgsmål og svar Folder med spørgsmål og svar 29. MAJ 2015 Du må altid stille spørgsmål Hvad skal der ske? Hvordan, hvorfor, hvem, hvad, hvor, hvornår? Kære beboer i Ryhaven Til oktober begynder renoveringen af Ryhaven.

Læs mere

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når vi skal skilles Pjece om skilsmisse og separation

Læs mere

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. Pensionisternes Samvirke. 12. udgave LO Faglige Seniorer

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. Pensionisternes Samvirke. 12. udgave LO Faglige Seniorer Pensionist eller Efterlønsmodtager 2011 Nogle vigtige oplysninger & Pensionisternes Samvirke 12. udgave LO Faglige Seniorer Udgiver: Pensionisternes Samvirke Griffenfeldsgade 58 2200 København N tlf: 35

Læs mere

Marts 2012. Boligpolitisk redegørelse 2012

Marts 2012. Boligpolitisk redegørelse 2012 Boligpolitisk redegørelse 2012 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 1.Indledning... 4 2.Udfordringerne på boligmarkedet i dag... 5 3.Strategi for byfornyelse af Selvstyrets boliger...

Læs mere