Redderen Nr. 6 august årgang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Redderen Nr. 6 august 2012 35. årgang"

Transkript

1 Redderen Nr. 6 august årgang

2 2 Redderen 35. årgang Kolofon REDDERNES LANDSKLUB Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade Næstved Mobil Adresseændring kan foretages via hjemmesiden Redder.dk, eller ved henvendelse til redaktøren. Journalist: Flemming Frederiksen Kyster (DJ) Langesøvej Fredericia Mobil Produktion: PE offset A/S, Varde Annoncesalg: Winnie Vagtborg, tlf: Indhold Side 14 Side 16 Side 20 Gode aftaler En lang række lokalaftaler er med til at sikre både arbejdspladser og rimelige forhold, mener de i hovedstaden. Godt i gang Ambulanceprojekt Senegal er kommet godt i gang. Læs beretningen fra Team 1 om deres ophold i det vestafrikanske land. Lys i mørket Sort uheld i form af to rygskader ramte Aalborgredder Carsten Nordhald men opbakningen fra kolleger og andre har været fantastisk. Oplag: stk. - Redderen læses af reddere, brandmænd, ledere og andre medarbejdere i Falck koncernen, AMU-centre, tekniske skoler, hospitaler og politikere samt beredskabs- og forvaltningschefer. Tekst og billeder i Redderen og på redder.dk er copyright Reddernes Landsklub og må kun anvendes ud over privat øjemed med tilladelse fra redaktionen. ISSN nr Ildsjæle skabte splid i familien... 4 Bak op om en rigtig fagforening... 6 Tid til fordybelse... 7 Forsøg på ny luft til dykning i Aalborg... 8 Tag ansvar for medarbejdernes psykiske velbefindende.. 10 Så lander CF/RFK 57 lokalaftaler i hovedstaden Ambulanceprojekt Senegal er kommet godt i gang Ny trend? Reklamer på brandbiler Carsten fik optimal støtte efter sine arbejdsskader Faglig turné på Bornholm Tre Elevgames i sensommeren... 24

3 Nr. 6 august Leder Lavpris-helten Agurketiden kalder medierne den nyhedsfattige tid om sommeren, hvor de må ty til de fnuglette reportager for at fylde siderne og sendefladen. En af agurkerne voksede sig imidlertid stor og nærmest eksploderede i sommervarmen, nemlig sagen om Restaurant Vejlegården. Sagen har i dén grad delt vandene, og i den ene lejr hyldes indehaveren nærmest som en frihedshelt selv om man kan diskutere, hvori det heroiske i at ville slippe billigere i løn består. Fagforeninger skal konkurrere på at skabe de bedste løn- og arbejdsvilkår for medlemmerne, ikke på at tiltrække arbejdsgivere grundet billige overenskomster. Basta. Den sandhed kan de jo apropos historien om Brandfolkenes Organisation inde i bladet også tygge lidt på hos FOA... Noter Har du en god historie? Fagbladet Redderen modtager gerne tips til historier eller emner, som vi kan tage op. Ambulanceområdet fylder af naturlige årsager en del i bladet. Men vi har et stærkt ønske om at afspejle hele reddergruppen i bladet, så ikke mindst kolleger fra assistance- og brandområdet opfordres til at komme med input. Henvendelse kan ske til redaktør Morten Andersen (se kontaktdata i kolofonen side 2). Husk at melde adresseændring Husk at melde adresseændring til Redderen, når du flytter, så du fortsat kan få bladet på din nye adresse. Manglende adresseændring giver forgæves arbejde, spildte portokroner og ærgrelse over, at bladet ikke dukker op. Reddere kan nemt foretage adresseændring på redder.dk under Medlemsservice, Adresseændring. Øvrige læsere kan også få rettet adressen gennem redder.dk. Vælg Kontakt os og Bladet Redderen. Bliv medlem af RAV Redder Af Verden er en organisation af professionelle brand- og redningsfolk, som gør en frivillig indsats for at hjælpe mennesker i udviklingslande gennem projekter og akutte indsatser. Se mere på REDDER AF VERDEN DANMARK

4 4 Redderen 35. årgang Ildsjæle skabte splid i familien Frontfigurerne i Brandfolkenes Organisation vejrer morgenluft efter turbulente år Af Flemming F. Kyster Selv i de bedste familier kan der være uoverensstemmelser og højlydte diskussioner, og LO-familien er ingen undtagelse. De to familiemedlemmer FOA og 3F har haft en længerevarende kontrovers om grænsedragning og hvem der må organisere hvem, og det har to københavnske brandfolk en stor del af æren/ skylden for. Jesper Bronée og Tommy Kjær, formand og næstformand i Brandfolkenes Organisation (BO), har været blandt hovedpersonerne i den opslidende fight, som for alvor tog fart i BO har som faglig organisation for fuldtids brand- og redningsfolk i hovedstadsområdet rødder tilbage til slutningen af 1800-tallet. Stedmoderlig behandling Den potentielle medlemsskare har af naturlige årsager været afgrænset, så organisationen har gennem årtierne haft Dansk Kommunal Arbejderforbund (DKA) og siden FOA i ryggen. Behandlingen i det store forbund var dog efterhånden noget stedmoderlig, mener Jesper Bronée. BO ønskede størst mulig selvstændighed og at bevare en organisation AF brandfolk, FOR brandfolk, mens FOA hellere, oplevede Bronée, ville have medlemmerne opslugt i den brede fagkreds, hvor små faggrupper har ringe indflydelse. - Brandfolk kender begreberne, kender de forskellige risici og kan svare på brandfaglige spørgsmål. Det kan andre af gode grunde ikke på samme måde, påpeger Jesper Bronée. Situationen spidsede til i 2005, da FOA ønskede at flytte brandmestrene omkring en femtedel af BO s daværende medlemsskare over i en anden FOAafdeling. - Det var i klar strid med den samarbejdsaftale, vi havde med afdelingen FOA 1, mener næstformand Tommy Kjær, som også er redaktør af bladet Brandmanden. Uhellig alliance Medlemmerne af BO og de lokale BKKklubber (Brandfolkenes Klub København) sagde i første omgang nej til manøvren. Men en uhellig alliance set med Jesper Bronée og Tommy Kjærs øjne mellem FOA og Københavns Brandvæsens ledelse fik i sidste ende gjort så mange møre, at nogle valgte BO fra ofte fordi man frygtede for avancementsmulighederne, hvis man blev hos de forkerte. Jesper Bronée, formand for BO.

5 Nr. 6 august Tommy Kjær, næstformand i BO og redaktør af bladet Brandmanden. fra ansatte i kommunale brandvæsner ude i landet, men også en hel del privatansatte deltidsbeskæftiget. De er meget forståeligt dybt frustrerede over den manglende interesse, FOA udviser over for brand- og redningsområdet og/ eller er interesseret i ét samlet fællesskab, siger Tommy Kjær. BO ser også gode perspektiver i det samarbejde, der er indledt med Reddernes Landsklub, med hvem man blandt andet har afholdt et fælles seminar, og medlemskab af Dansk Ambulanceråd samt en række råd og udvalg på brandområdet giver også mulighed for at udøve indflydelse. - BO/BKK var en torn i øjet på brandvæsnets ledelse, fordi der var nogle markante frontfigurer, som turde råbe op og sige fra, og som var synlige i medierne. Så brandledelsen sagde til FOA, at hvis man ikke fik stoppet dem, så ville der måske komme udlicitering, og så kunne Falck risikere at komme ind over. - Dét ønskede de ikke i FOA, for det ville koste medlemmer, så man tilsidesatte sine medlemmers tarv for pengenes og medlemstallets skyld koldt og kynisk, lyder vurderingen fra Jesper Bronée. Opsagde aftale Så i 2007 opsagde FOA samarbejdsaftalen med BO med et års varsel, og smed dermed reelt BO på porten. Uden aftalen havde BO ikke råd til at betale husleje i FOA-afdelingen, og desuden var tilliden til, at FOA var en troværdig samarbejdspartner for brandog ambulancefolk i hovedstaden, fuldstændig væk. Herefter fulgte hektisk mødeaktivitet, og efter gode samtaler med Jakob Andersen fra CF/3F København, flyttede BO i 2007 lokaler til CF s bygning på Svanevej i København. - Det var naturligt at være her, hvor Branche 7 består af reddere, altså gode kolleger til vores medlemmer, forklarer Tommy Kjær. Han mener, der er langt mere der samler brand- og ambulancepersonale, end der skiller, uanset om der er tale om privat- eller kommunalt ansatte. - Det er jo de samme brande, vi bekæmper og de samme patienter, vi hjælper. I de kommende år blev samarbejdet med CF/3F intensiveret, og i 2010 blev BO en officiel branche hos CF. Det fik dog FOA til at indbringe sagen for LO s Grænseudvalg, som gav medhold i, at 3F ikke måtte optage BO. Så skønt adressen stadig hedder Svanevej, må der ikke laves direkte medlemskab i CF/3F, men samarbejder med CF/3F er det ingen som kan forbyde. - Det er naturligvis en udfordring at stå alene. Men samtidig er vi fri fra de snærende bånd i FOA, og vi kan tillade os at være den frække dreng i klassen og samtidig være den samlende organisation for hele landets brand- og ambulancefolk (kommunale fuldtidsansatte og kommunale og private deltidsansatte), som der i mange år har været efterspørgsel på, pointerer Tommy Kjær. Fortrøstningsfulde De turbulente år har naturligvis givet dønninger i BO s medlemstal, som har været nær smertegrænsen, erkender formanden og næstformanden som i øvrigt begge er fuldtidsbrandmænd ved siden af at varetage den daglige ledelse i BO. Alligevel er der flere faktorer, som gør BO-folkene fortrøstningsfulde. - Vi oplever, at det langsomt går fremad med medlemstallet. Og meget bemærkelsesværdigt er det, at vi begynder at blive kontaktet og få indmeldinger Nordisk forbillede BO er også meget aktiv på nordisk plan, og dette samarbejde giver også inspiration og ny gejst, hvis troen på fremtiden i nogle stunder vakler. - Vi brænder for faget, for udvikling, nytænkning, gode forhold og det er uanset rygmærke. Vi drømmer om, at brand- og ambulancefolk samler sig på tværs af tilhørsforhold og samarbejder, så man ikke kan spille os ud mod hinanden. - Det lyder måske som en utopi, men vi har set det ske blandt andet i Finland. Her var en organisation ikke ulig vores på en gevaldig rutsjetur men i dag trækker 98 procent af brand- og redningsfolkene deroppe på samme hammel, og samme tenders ser vi i Norge og Sverige. Nogen gange skal der bare være én pingvin, der hopper i vandet, før resten følger efter, lyder det fra Tommy Kjær. Brug for os BO bliver ind i mellem affejet med, at de ikke har forhandlingsretten på overenskomstområdet. - Det er også helt korrekt. Men for os at se er en overenskomst et MINIMUM. Vi kan jo sagtens lave lokalaftaler, sørge for at OK efterleves, køre arbejdsskadesager, yde rådgivning med videre. - Hvis man ser på den elendige OK, FOA har tiltrådt sammen med KL, og når man betænker, at FOA s repræsentanter i Københavns Brandvæsen har accepteret ikke-akut og ikke-brandmandsrelateret arbejde i beredskabstiden, så er der mere brug for os end nogensinde før, slutter Jesper Bronée.

6 6 Redderen 35. årgang Bak op om en rigtig fagforening Kommentar af Vagn Flink, formand i Reddernes Landsklub Der har hen over sommeren kørt en til tider meget overophedet debat omkring restaurant Vejegården, sagen handler meget enkelt om, at på restauranten er der en 3F overenskomst, ejeren melder sig ind i Kristelig Arbejdsgiverforening og indgår overenskomst med Krifa, en overenskomst der på mange områder er væsentligt dårligere end den eksisterende overenskomst med 3F. Mange kloge mennesker Politikere, eksperter m.fl. har været inde og kommentere på situationen, der er dog et enkelt spørgsmål, der aldrig er blevet rejst: Hvor for pokker indgår andre såkaldte fagforeninger Krifa, Frie funktionærer m.fl dårligere overenskomster på arbejdspladser, hvor der i forvejen er en overenskomst? Det at eje en overenskomst giver i sig selv ingen medlemmer, det vil dog være naturligt at melde sig ind i den fagforening, der har overenskomsten, ellers har man ingen indflydelse på forholdene, og alt andet er nasseri. Det koster at lave og vedligeholde en overenskomst, så dem der ikke er medlem er gratister. På vores område har vi set selv om der i forvejen var en 3F overenskomst Frie Funktionærer indgå overenskomst med Responce, der efter en sammenligning er dårligere betalt end vores, og vi har også set FOA indgå en meget dårlig overenskomst med Danske regioner, så selvfølgeligt er vi meget interesseret i, hvordan sagen med Vejlegården ender. Det er op ad bakke for tiden, de borgerlige politikere vil gerne gribe ind over for forholdene på arbejdsmarkedet, den danske model står i disse tider for skud, kun gennem sammenhold og solidaritet kan vi løfte opgaven med og stå vagt om vores løn og arbejdsvilkår. Der skal herfra lyde en opfordring til alle kollegaer om at bakke op om vores fagforening 3F, de gør lige præcist, hvad et hvert medlem må kunne forvente af en rigtig fagforening, - nemlig kæmpe med alle lovlige midler for at bevare de opnåede goder. Formand, Vagn Flink Deltag i overrækkelsen af Den Danske Redningsberedskabspris og Mindehøjtideligheden for omkomne brand- og redningsfolk Fredag den 5. oktober 2012 kl i Holmens Kirke Begrænset antal pladser - tilmelding derfor nødvendig Tilmeldingsfrist: Fredag den14. september 2012 Tilmelding skal ske til Beredskabsforbundet v/line Nielsen på

7 Nr. 6 august RL s bestyrelse samt gæster rundede forskellige aktuelle emner under konferencen i Agerskov. Tid til fordybelse RL-bestyrelsen mødtes til todages konference i Sønderjylland Af Flemming F. Kyster Sidste efterår lavede bestyrelsen i Reddernes Landsklub lidt på forsøgsbasis en todages konference, hvor man gik i dybden med en række aktuelle emner. Forsøget faldt så positivt ud, at bestyrelsen har besluttet at gennemføre denne koncentrerede mødeform et par gange årligt. Således var bestyrelsen i slutningen af juni samlet på Agerskov Kro i Sønderjylland, hvor der blev diskuteret og informeret om emner som Sikkerhedsorganisationsaftalen, arbejdsmarkedspension, døgnvagten/arbejdstidsdirektivet, Uddannelses- og kompetencefondene, Reddernes Udviklings Sekretariat, OKspørgsmål med videre. Ingen bagkant - Det giver en helt anden fordybelse, når der ikke er en stram tidsmæssig bagkant på drøftelser af forskellige emner, påpeger RL-næstformand Morten Andersen. Formand Vagn Flink tilføjer, at minikonferencen også bidrager til større indbyrdes forståelse og fælles fodslag imellem København og provinsen, mellem 3F og RL og mellem tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter. Således var Kim Poder, forhandlingssekretær i 3F, med under hele mødet, som også havde besøg af brancheformand i CF København, Jakob Andersen.

8 8 Redderen 35. årgang Forsøg på ny luft til dykning i Aalborg Både rednings- og entreprenøropgaver samt nytænkning skal forhåbentlig give basis for fortsat dykkertjeneste i Limfjordsbyen Af Flemming F. Kyster Redningsdykning har i længere tid været et noget trængt område i Falck og andre steder. Uddannelse, udstyr og beredskabstimer er ikke helt billigt, og i en tid med økonomisk smalhals er få kommuner parate til at betale for dykkerberedskaber, som (heldigvis) relativt sjældent er i akut indsats. Men hos Falck i Aalborg er man parate til at give dykningen en ekstra chance, og det skal ske ved at tage mange forskellige aktiviteter ind også nogle, som ikke nødvendigvis er klassiske dykkeropgaver for at skabe den volumen, der skal til for at holde skruen i vandet. - Vi har haft dykkertjeneste på denne station, så længe jeg kan huske. Jeg synes, det er en kompetence, som passer godt til Falck og passer godt til vores selvforståelse, så vi forsøger ihærdigt at beholde det som en bæredygtig aktivitet, fortæller brandchef Torben Christensen, Falck Region Nordjylland. - Men nok så vigtigt er det jo også, at det kommer de lokale borgere til gode. Vi har en stor havnefront i Aalborg og mange fjorde og kyster i området, så hele regionen nyder godt af kunne mønstre fra et erfarent dykkerteam, mener brandchefen. Aftale med beredskabet En af hjørnestenene i Aalborgs dykkeraktiviteter er en aftale, som blev indgået med Aalborg Kommune/Beredskabscenter Aalborg i foråret Den betyder, at en redder/dykker fra Falck Aalborg i hverdagene gør tjeneste ved Beredskabsskolen i Rørdal med opgaver på slangecentralen, udbringning af slanger etc. Derfra kan dykkeren samt en kommunal lineholder hurtigt rykke ud, hvis der er behov herfor, og på den måde er der i kommunen et dykkerberedskab på hverdage mellem klokken 8 og 20. Den gamle stamme af redningsdykkere på station Aalborg var dog ikke helt tilfredse med aftalen og måden den blev indgået på (se evt. Redderen nr. 3, 2010), hvorfor der blev ansat tre mand udefra til opgaven. På to ben Håbet hos Torben Christensen er, at dykningen i det nordjyske kan hvile på to søjler, nemlig en rednings/beredskabsdel og en entreprenørdel. Eksempler på det sidste er blandt andet opgaver med at udskifte eller opsætte de såkaldte anoder, som beskytter havnekanter (spunsen) mod tæring og rust under vand. Således har Falckdykkere været i aktion på havnen i Frederikshavn og i Sæby. Der skal dog gerne landes flere entreprenørdyknings-aftaler, hvis det hele skal løbe rundt på længere sigt, erkender Torben Christensen. Antennerne ude På redningssiden har Falck blandt andet en aftale om, at dykkere tager med Redningsskibet Vestkysten ud, hvis der skal bjærges omkomne fiskere eksempelvis. Og så har man i sommerperioden indgået aftale med Aalborg Kommune om, at Falck stiller med en dykker i åbningstiden i byens nye havnebad.

9 Nr. 6 august Redaktørens børn følte ikke trang til en tur i vandet på den kølige og våde junidag, og det var der heller ikke andre, der gjorde. Men på solskinsdage er havnebadet særdeles godt besøgt. Det kan virke voldsomt at have en dykker og et antal kystlivreddere på vagt - især på dage med dårligt vejr og ditto besøgstal. Men et halv snes meter dybt havnebad er en helt anden sikkerhedsmæssig udfordring end en svømmehal, hvor man kan se bunden. Brandchef Torben Christensen. Falck-dykker Martin Nepper i samtale med et par af kystlivredderne. Samarbejdet mellem dykkerne og livredderne (som har vist sig som uhyre kompetente og engagerede unge mennesker ) - har været forbilledligt. I hverdagene er det redderen i Rørdal, der udlånes til at have vagt i havnebadet i åbningstiden, og i weekenden er det en dykker fra Falckstationen i Aalborg, der klarer vagten. - Det er lidt utraditionelt, men det er en god opgave for os. Og jeg mener generelt, at hvis vi har antennerne ude og er åbne for nye aktiviteter, så håber jeg, vi kan sikre dykningen her i Aalborg. Det ville være utrolig trist, hvis det skulle glide ud af stationens liv, konstaterer Torben Christensen. ER behov for dykkere Brandchefen har også et lille håb om, at kommunerne igen får større interesse for at etablere faste dykkerberedskaber. Angiveligt drukner der årligt flere mennesker i Danmark, end der dør i brande (omend omstændighederne for drukneulykkerne naturligvis er meget forskellige.) Og tesen om, at en dykker nærmest skal sidde klar på kajen for at kunne redde nogens liv, holder ikke længere altid. Det er blandt andet takket være bysbarnet Benedict Kjærgaard, Aalborgoverlægen som med sit team ind i mellem kan vække hypotermi-patienter til live efter forbløffende lang tid under vand.

10 10 Redderen 35. årgang Tag ansvar for medarbejdernes psykiske velbefindende Det er på tide, at ledelserne i de danske brandvæsner tager ansvar for brandfolks, parmedicineres, behandleres og redderes psykiske velbefindende i stedet for at være på nakken af dem og dermed være medvirkende til at skabe et så dårligt psykisk arbejdsmiljø, der skubber medarbejderne ud i sygeperioder som kunne være undgået eller i værste fald på varig sygepension. Kommentar af næstformand i BO Tommy Kjær Det virker som om, at det er moderne ledelsesstil i dagens Danmark, at lede ved hjælp af frygt og pres. Det kan godt være, at det giver færre sygedage. Det kan også godt være, at man derved kan få medarbejderne til at udføre arbejde ud over rimelighedens- og fagets grænser. På kort sigt Men jeg er bange for, at det giver bagslag på et tidspunkt med et forringet dansk beredskab til følge. Udbrændthed, akut stress, depression og en lang række andre lidelser for den enkelte medarbejder tyder også på at være en konsekvens af bl.a. denne strenge og konsekvente ledelsesstil og vil helt sikkert medvirke til øget sygefravær og sygepensionering. Dermed handler man uansvarligt i forhold til den ramte medarbejder og dennes familie, med også i forhold til hele vores samfund ved at producere mennesker til overførselsindkomster. Kære chefer, det er det modsatte Danmark har brug for Brandfolk, parmedicinere, behandlere og reddere i Danmark udfører et professionelt arbejde som kræver meget af den enkelte og det sidste de har brug for er følelsen af, at de ikke modtager den fornødne opbakning og respekt fra ledere og chefer. Når arbejdspresset øges med opgaver som intet har med faget at gøre, når trusler om fyringer hænger og lurer hvis man ikke makker ret, når tjenestelige samtaler i flæng opnår man splid, frygt og dårligt psykisk arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Dog skal det siges, at der bestemt findes brandvæsner hvor god tone, respekt og godt samarbejde er det fremhærskende og det er en fornøjelse at besøge disse arbejdspladser. Her trives de ansatte og ledelserne side om side. Når alle ansatte bliver hørt, får ansvar og bliver behandlet med den respekt de fortjener vokser moral og korpsånd og virksomheden, den ansatte og borgerne er vinderne Videnscenter for Psykotraumatologi på Syddansk Universitet med fysioterapeut og Lektor Birgit Bonde og Professor Ask Elklit i spidsen, har udarbejdet og udgivet en rapport i bogform, Psykiske og somatiske problemer hos mennesker med højrisiko jobs hvori de dokumenterer problemstillinger som kan føre til en lang række lidelser som i værste fald kan føre til for tidlig død for mennesker som arbejder eller har arbejdet som brand- og ambulancepersonale. Metoder, undersøgte grupper osv. er grundigt dokumenteret i bogen. I bogen står det bland andet: I indledningen Arbejdsopgaverne for ambulancereddere, paramedicinere samt brandmænd er generelt stressende. Ambulanceførere skal kunne reagere hurtigt og velovervejet i pressede situationer, de skal kunne holde hovedet klart til eventuel medicinsk behandling og ofte er de på ukendte steder, og de har måske oveni købet publikum på. Ligeledes skal brandmænd være fysisk stærke og ofte er deres arbejde forbundet med fare for liv eller førlighed. Der er tunge redskaber, løft og det er fysisk anstrengende og psykisk belastende. Fysiske lidelser forbindes ofte med psykiske problemer, og det er også tilfældet blandt mennesker i højrisiko jobs. Desuden er det yderst vigtigt hvilken opbakning og støtte, som redderne og brandmændene føler, at de får fra deres kolleger og foresatte samt fra deres familie. Ambulance personale Somatiske problemer I forbindelse med somatiske problemer er det ofte muskuloskeletale (muskler og led) aspekter, der er relevante i forbindelse med ambulancepersonale. En del reddere klager over ryg, lænd, skulder og nakkesmerter og i adskillige undersøgelser er der fundet forhøjet blodtryk og kredsløbsforstyrrelser blandt deltagerne; dette kan føre til førtidspension og højere grad af medicinering. Desuden er ambulancereddere i forhøjet risiko for at dø af et hjerteanfald; (forbigående mangel på ilt til hjernen, pga. åreforkalkning som kan være fremkaldt af højt blodtryk, rygning og forhøjet alkoholforbrug), og alle former for kræft, ifølge en engelsk undersøgelse af 714 ambulanceførere. Det skal tilføjes, at denne undersøgelse fandt sted i perioden , og at der er kommet mere fokus på motion, rygning og alkoholforbruget er måske også mindsket. Ambulancepersonale er disponeret

11 Nr. 6 august for flere typer af arbejdsskader: forstrækninger, forstuvninger og rygproblemer samt overfald fra patienter, og dette leder ofte til sygefravær af kortere eller længere tids varighed. I alt 21.5 % af deltagerne mødte kriterierne for aktuel PTSD og de ambulancereddere, der havde flest PTSD symptomer, havde været længst i tjenesten. Kendetegnene for disse ældre reddere var, at de var mindre fleksible end kollegerne men scorede højere på viden, intuition og ambition. De følte sig ikke som ledertyper men følte til gengæld, at de bidrog til fremskidt og forbedringer i tjenesten. Desuden oplevede de mere fysisk/psykisk stress og arbejdsbyrden som højere end resten af deltagerne. Desuden var den største faktor for muligt PTSD, graden af stress følt på grund af organisationsmæssige forhold. Dette blev oftest oplevet som mangel på støtte fra mellemledere og ledere. Fra et ledelsesmæssigt synspunkt er det værd at bemærke, at oplevet stress på grund af organisatoriske faktorer bidrog mere til angst og depression end oplevelser i jobbet. Organisatoriske faktorer er af den grund rigtigt vigtige. jobtilfredshed hos den enkelte skal ifølge undersøgelsen ikke betyde, at organisationen og ledelsen ikke tager hensyn til de kroniske stressorer, der findes i arbejdet. Brandmænd Forskerne fandt, at ved mindre traumatisk stress er personvariabler såsom kontrolfokus mere brugbar til at forudsige psykisk stress end under stress, hvor det er episode relaterede følelser (så som oplevet livsfare), der bedre kan forudsige psykisk stress. De deltagere der anvender undgåelse som en coping mekanisme, hvilket på længere sigt ikke er gavnligt, kan have brug for hjælp til at forbedre deres muligheder gennem anger management og træning i afslapning. Der er ganske få studier, som mener at påvise, at jo mere personer bliver eksponeret for traumatiske oplevelser, jo mere robuste bliver de og jo mindre påvirker det dem negativt. Der er til gengæld mange studier, som har påvist, at man ikke bliver vænnet til det, men derimod er mere disponeret for PTSD jo flere traumatiske oplevelser, man har oplevet. Der er forskellige synspunkter angående om en persons unge alder i relation til disponering for PTSD er afgørende, eller om det er fordi, at de har anderledes coping strategier end ældre kolleger. Ifølge Ditlevsen & Elklit (2010) er mænd i alderen den mest udsatte aldersgruppe for at udvikle PTSD. Generelt benytter brandmænd sig af deres kolleger og ægtefæller til social støtte og opbakning. Opsummering Generelt viser review et, at ambulancereddere og brandmænd har en temmelig høj risiko for at få PTSD i forhold til resten af befolkningen og at de har mange arbejdsrelaterede ulykker. De har større risiko for at dø tidligere og kan blive tvunget til at gå på førtidspension (Bemærk: Indlæg til "Synspunkt" udtrykker debattørens og ikke nødvendigvis Reddernes Landsklubs holdning.) på grund af somatiske eller psykiske lidelser. I gennemgangen af forskningsundersøgelserne (tabel 1 næste side) bliver det lidt klarere hvilke faktorer og stressorer der kan være medvirkende til, at mennesker i højrisiko jobs får somatiske og psykologiske problemer. Somatiske problemer for ambulancereddere og brandmænd : Der er forhøjet risiko for forhøjet blodtryk og kredsløbssygdomme samt hjerteproblemer, og i en undersøgelse blev der fundet forhøjet risiko for kræft. Desuden er der klager over smerter i muskler og led, samt lænd, ryg og nakke, som på lang sigt kan betyde tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Organisatoriske faktorer i forbindelse med arbejdsrelateret stress : Oplevet manglende støtte og lydhørhed fra arbejdsgiver/organisation har vist sig at være mere medvirkende til angst og depression hos medarbejderne i højrisiko jobs, end den faktiske eksponering til traumatiske episoder. Det kan være en god ide at sikre, at medarbejdere oplever en pause imellem meget traumatiske episoder, så de har tid til at komme sig mentalt. Det er tankevækkende, at mennesker, som går ind i højrisiko job ud fra intentionen om at gøre en aktiv forskel i andre menneskers liv, når de er allermest sårbare, selv risikerer at blive psykisk syge. Det overrasker ikke os i Brandfolkenes Organisation, at psykisk velvære er en særdeles vigtig faktor for trivsel, både på arbejdspladsen og som privat menneske og denne rapport bør tages meget alvorligt. Brandfolkenes Organisation har i flere år arbejdet for bedre trivsel for vores medlemmer, igennem blandt andet fagligt arbejde og via eksempelvis oplysning igennem tidligere numre af Brandmanden. Du burde læse rapporten i sin helhed og du kan rekvirere den ved at sende en til: med teksten højrisiko. Du kan få den i papirform (begrænset antal) eller som PDF.

12 Redderen 35. årgang Fakta og følelser reflektioner efter Hvis man lige stopper op og tænker efter, eller mærker efter, som det vist også hedder på nydansk tror jeg egentlig, det er en sund øvelse i travl hverdag. Man får de helt store briller på, ser de store linier og de dybe perspektiver. Det er sundt. Da jeg i sommerferie ferien satte mig ned og i en rolig stund stillede mig selv spørgsmålet: Hvordan går det egentlig, så var svaret både i hovedet, i maven og i Falck-hjertet, at det går faktisk godt. Det går godt for Falck, og det går godt for os, der arbejder i Falck. En påstand? Ja, det vil jo altid være, når man siger noget generelt om, hvordan mange mennesker har det. Og så alligevel er der selvfølgelig mange grunde til, at jeg tænkte dét, følte dét og tør sige dét. Det er dét, denne artikel handler om. Den handler om, hvor vi er, hvorfor vi er her og hvilken rolle vi hver især spiller i den store Falck-sammenhæng. Artiklen handler ikke om at rose os selv eller feje de ting, vi skal stramme op på ind under gulvtæppet. Men den handler om, at vi skal glæde os over alt dét, vi har at glæde os over. Jeg håber, du vil læse videre, tænke over det, og mærke efter om det giver mening for dig også. Det gamle slot og parcelhuset Der er stor forskel på at eje et gammelt slot eller et parcelhus fra 1970 erne. Begge kan være dejlige at bo i, og man kan bo der længe. Men der er en stor forskel. Det gamle slot, solidt bygget af robuste sten båret af stærke og modige hænder, omhyggeligt sat sammen fordi man vidste, og ville, at det skulle holde det har man kun til låns netop fordi det er så stærkt, så holdbart, så bevaringsværdigt og med så stor herlighedsværdi. Det skal gives videre og dets historie skal fortælles. Parcelhuset, hvor dejligt og funktionelt det end måtte være, slides hurtigere og har en naturlig udløbsdato. Det gør ikke noget, og det var ikke nødvendigvis meningen, at det skulle holde så længe. Det holder så længe det kan. Falck er det gamle slot. Falck har ingen udløbsdato, og derfor har vi kun Falck til låns OG derfor skal vi passe godt på Falck. Til gengæld har vi lov til at nyde al den herlighedsværdi, der er. Definition fra Wikipedia: Herlighedsværdi er det, der er tilbage, når alt andet er målt, vejet og vurderet i pengeværdi. Jeg tror det er godt, at Falck ikke skal beskattes af herlighedsværdien, og jeg håber I er enige med mig i, at herlighedsværdien er stor. Fra de meget nære ting som det fantastiske kollegiale sammenhold til medarbejdergoderne og udviklingsmulighederne, til det helt store perspektiv, nemligdét at være ansat i en virksomhed, der har Danmarks største personaleforening, tager et samfundsmæssigt socialt ansvar og også er her i morgen. Men herlighedsværdien er også andre ting. Dét er at vide, at man i sin fritid stolt kan fortælle, at man arbejder i Falck og vide, at det bliver respekteret. At man kan fortælle historien om, at vi nu er i 33 lande, har kolleger, der taler forskellige sprog, kommer fra forskellige kulturer og har forskellige arbejdsvilkår, men som alle har det tilfælles at være redningsfolk af den stærke og stolte slags og at vi med dem deler værdierne, genet og drivet for at hjælpe andre mennesker. Eller som Allan Søgaard Larsen for nylig sagde i sin tale til en samling af 150 ledende medarbejder fra de 33 lande: We share in the dream of being part of something that is not just a business, but a greater and nobler task. Dét har vi tilfælles med de andre , og det deler vi på tværs af faglige, geografiske og kulturelle grænser.

13 Nr. 6 august strøtanker og sommerferien Falck, fest og farver Falck-folk er faglige folk, men også festfolk, når lejligheden byder sig. Og det har den i høj grad gjort to gange i år: til Personaleforeningens 75 års jubilæum, hvor 1447 glade mennesker havde pudset danseskoene og fundet vejen til Kolding og i Vingsted, hvor 650 ligeså glade mennesker havde haft sportstøjet på og senere skiftede det ud med festtøj. Jeg var med til begge fester, og igen med en konstatering af, at når Falck-folk samles, så skabes der noget særligt. Det kan være på et skadessted, i en kaffestue, til et møde, i en garage eller til en fest. Men der skabes noget særligt. Og jeg tror ikke, vi altid selv er klar over, hvor stærkt det er fordi vi er vant til det fordi vi har oplevet det før og ved, vi vil opleve det igen. Og fordi det ligger til os. Men når folk kommer udefra og oplever det, eller man fortæller om det, ja så finder man også ud af, at det ikke er sådan alle steder, og at det er bevaringsværdigt og værd at glædes over. Vi gør noget Da Region Syd fik ny Regionsdirektør, Niels Thorup, fortalte han i sin tiltrædelsestale, hvor mange opgaver, medarbejderne i regionen havde løst, mens vi holdt reception. Det var et rigtig godt billede på, at selvom nogle laver noget andet, går Falck aldrig i stå. På samme måde kan jeg sige, at mens jeg har skrevet denne artikel har I kørt ca. 200 ambulanceture lige fra akutte til almindelige indlæggelser. I har rykket ud til brand ca. 6 gange og løst alt fra brandslukning til redningsarbejde med frigørelse. Og I har mødt ca. 350 assistancekunder, repareret ni ud af ti biler og småsludret med kunderne i den siddende patientbefordring. Bare for at nævne et par ting. Og det er jeg stolt over. Det gør mig tryg både som Redningsdirektør og som borger i Danmark. Hit med sangen Der er skrevet mange sange om Falck i tidens løb. Helt tilbage fra 1950 erne synges der i en slagsang fra Korpsinstruktør Aage Romark At en Falckmand yder hjælpen straks og viser fagets kunst. Vi vil slukke, vi vil redde, glad ved Folkets varme gunst. Og i igen i juni 2012, hvor Always There, en ny sang skrevet af Niall Rainey fra Group Finance er blevet released. I sidstnævnte sang synges blandt andet: Always Here, Always Been, Always fast to the scene. Helping you when all seems lost, You re in our trusted care. Så uden at vi fra Falck skal stille op I et af tidens reality shows med en de sange, Falck-folk med noget på hjerte henover tid har skrevet, så synes jeg vi skal glæde os over, at dette også er et stykke Falck-kultur. Summa summarum For at slutte som jeg startede: Når jeg stopper op, tænker og mærker efter, så er jeg stolt. Over Falck. Over Redningskorpset. Og over, at vi i 2012 kan fejre at mere end 500 medarbejdere har jubilæum og at halvdelen af dem har været her i mindst 25 år. Stolt over at vores ambulancetjeneste i Øst er blevet akkrediteret uden anmærkninger, og at de andre regioner er på vej. Stolt over at vores brandvæsen har de bedste udkaldetider i Danmark, og at mere end ni ud af ti biler repareres på stedet. Over at nye kontrakter kommer til og over at vide, at I gør jeres yderste for at gøre kunderne tilfredse. Kort sagt: jeg er stolt over jer. Og jeg håber, at I af og til også stopper op og glæder jer over at være ansat i en virksomhed, hvor vi sammen gør så meget godt og har så meget at være glade for og stolte over. Lars Vester Pedersen, Redningsdirektør

14 14 Redderen 35. årgang Så lander CF/RFK 57 lokalaftaler i hovedstaden Tilretning af overenskomsten via lokalaftaler gavner både Falck og redderne, oplever de i København Af Henrik Andersen, FTR RFK København / Tillidsrepræsentant Lyngby. Anders Villadsen, Tillidsrepræsentant Ballerup / Organisationssekretær RFK København Der er brugt mange timer ved forhandlingsbordet, men det har været tiden værd, mener Henrik Andersen og Anders Villadsen.

15 Nr. 6 august Det har været et par travle måneder siden overenskomstfornyelsen, men nu er arbejdet så godt som færdigt. Chaufførernes fagforening med Konsulent Peter Olsson og Reddernes Faglige Klub med Brancheformand/FTR Hugo Hammel og FTR Henrik Andersen har brugt mange timer ved forhandlingsbordet for at lande lokalaftaler vedr. alt fra en 5 mands dyregruppe til en driftsaftale på hele Emergencyområdet. Filosofien bag I CF område har vi en filosofi / strategi, hvor vi gerne bidrager til at skabe og fastholde arbejdspladser i Falck. Overenskomsten er ofte ikke tilrettet de specielle ønsker som både kunderne men også redderne måtte have, og det stiller os med to muligheder. At lave justeringer via lokalaftaler som tilgodeser muligheden for at byde ind på områder, som bliver sat i udbud, eller at fastholde overenskomstens formuleringer, med risiko for at tabe arbejdsopgaver. CF og RFK har valgt den første mulighed, og havde allerede inden OK fornyelsen tilkendegivet, at vi var villige til at indgå et stort antal aftaler for at få sammenhæng imellem drift og aftaler. Samtidigt giver denne arbejdsform mulighed for at prøve alternative vagtformer af til gavn og glæde for redderne. Vi har derfor i den forgangene overenskomstperiode kørt forsøg med en hel station, som var selvafløsende. Vi har alternative rytmer på både brand og assistance vagter, som videreføres. Vi tror på, at tilretning af overenskomsten via lokalaftaler skaber både Det kan være et kompliceret puslespil at få det hele til at gå op... vækst, dynamik og udviklingspotentiale for Falck, samtidigt med bedre vilkår for redderne. Enkelte af de lokalaftaler som kørte i sidste OK periode, er nu medtaget i denne OK. Processen I forbindelse med de første drøftelser med Falck, hvor A-siden tilkendegav ønske om at indgå og forlænge et stort antal aftaler, nedsatte RFK et udvalg, som skulle gennemgå alle de aftaler, vi havde, og komme med forslag og krav til ændringer. Processen blev ført helt ud på redderniveau, hvor Tillidsrepræsentanterne spurgte de reddere, som kørte i områder som, enten var aftalebelagt eller områder som skulle / burde aftalebelægges om deres input. Tillidsrepræsentanterne kom med tilbagemeldinger til forhandlingsudvalget bestående af Peter Olsson Konsulent / Chaufførernes fagforening, Brancheformand Hugo Hammel og FTR Henrik Andersen. Der var en bred vifte af store og mindre ting med emner fra alt imellem at flytte et pauseinterval på en specifik vagtordning til håndtering af normtids vagter. Grundlaget for lokalaftalerne udspringer derfor på brugerniveau, hvilket giver en større grad af medarbejdertilfredshed, og hele det faglige system har været aktiveret for at finde forbedringer. Det er det hele værd Succeskriterierne har været at fastholde gode løn og arbejdsvilkår og samtidigt fastholde flest mulige arbejdspladser, og strategien er helt sikkert lykkedes. Det er lykkedes at fastholde alle vores nyuddannede reddere i arbejde, og endda opsuge reddere der er fyret fra andre regioner. Vi har med lokalaftalerne sikret, at vi også i fremtiden kan byde på alle de opgaver, som vi kan blive enige med Falck om kunne være interessante, og vi har vist, at vi er en troværdig samarbejds-partner det giver indflydelse i hverdagen. Det er ikke alle aftalerne, som isoleret set er noget, vi vil fejre med kolde øl og flag på bordet, men i en forhandling må man give og tage, og samlet mener hele RFK, at vi har vist at sikring og forbedring af løn- og arbejdsvilkår sagtens kan gå hånd i hånd med virksomhedens evne til at fastholde og udvide arbejdsområdet. Der er i CF området en hel station, hvor samtlige reddere i alle 3 rør kører på lokalaftaler. Samarbejdet En væsentlig grund til at samarbejdet har båret succes, er at de faglige repræsentanter har det fornødne antal, frihed og råderum i deres dagligdag til at udføre det faglige arbejde. Desuden foregår samarbejde og dialog i et ligeværdigt forum, med respekt for modpartens synspunkter og udfordringer. Fremtiden Vi er under pres af regionernes løndumpende overenskomst med FOA, og må derfor tænke i nye baner for at fastholde vores arbejdspladser. Regionerne og kommunerne stiller krav, som vi ikke tidligere har set, og derfor ikke kan tage højde for ved overenskomstforhandlingerne. Vi tror derfor, at det er bedre at lave aftaler med en A-part, som vi kender og har et tillidsforhold til end at tage chancen med nye og ukendte spillere på banen. Det har vist sig at med det rigtige aftalegrundlag, kan det lykkedes at vinde store arbejdsopgaver i et økonomisk presset marked. Reddernes Faglige klub kan derfor kun anbefale at også andre tænker lidt ud af boksen, og går i forhandlinger om lokalaftaler. Det er vejen frem - i hvert tilfælde for os.

16 16 Redderen 35. årgang Den senegalesiske hær hjalp til med at få ambulancen på plads. Ambulanceprojekt Senegal er kommet godt i gang Dansk trio fra Redder Af Verden afleverede ambulance og underviste kolleger Af Team 1 Thomas Holm, Carsten Madsen og Jarl Udsen REDDER AF VERDEN DANMARK Aalborg den 31. maj 2012, overdragedes ambulancen til Karambenor Danmark ved en reception på Falck. Der var gæster fra Aalborg Kommune, Falck, samarbejdspartnere og mange medlemmer fra RAV. Det var dagen, hvor ambulancen blev kørt i container hos DANIDA, sammen med en masse andet udstyr der skal gøre nytte i kommunen Bignona, Senegal. Det var endelig også dagen, hvor 3 hold blev sat til Ambulanceprojekt Senegal, der skal køre i juli og august. Besværlig vej Efter 1 måneds rejse ad vandvejen, ankom ambulancen til Dakar Havn. Containeren blev losset på en lastbil, og kørt den lange vej til Bignona, dog med nogen forsinkelse på den besværlige vej. Team 1, som vi kalder os, består af Thomas Holm, Carsten Madsen og Jarl Udsen, der alle havde sørget for frihed fra tjenesten hos Falck i Danmark, ankom til Dakar den 30. juni. Vi har undervist hospitalets chauffører på ambulancerne, så de nu er blevet reddere med færdigheder i basal førstehjælp og læring om traume patienter, frie luftveje samt luftvejshåndtering, patienthåndtering, løfte og bære teknik, forflytningsteknik, og lidt om kørsel og vedligehold af ambulancen. Redderne Cherif Boubacar Ndiaye, Malamine Goudiaby, Marc Adrien, Cherif Coly, og Mamadou Lamine Boye, vil efter

17 Nr. 6 august Den danske trio havde et rigtig godt forhold til de senegalesiske kolleger. Den totalrenoverede VW ambulance er klar til en ny "karriere" under de sydlige himmelstrøg. projektets afslutning, fortsætte undervisningen med deres kolleger, holde trænings seancer og fortsætte udviklingen af tiltag, så befolkningen og hospitalets personale kan udvikle samarbejdet, og skabe et bedre flow og mindre spildtid. Over 40 grader Ambulancen der i øvrigt er en 10 år gammel VW Allrounder, er justeret og tjekket til de afrikanske forhold hos DANIDAs værksted i Aalborg. Der er blandt andet fjernet varmeapparat i bårerummet, så risiko for lækager undgås. Træning og undervisning foregik under ekstreme temperaturer, så der var pause fra undervisningen midt på dagen. Vi havde temperaturer på over 40 grader, hvilket stiller store udfordringer til arbejdet som redder i Senegal. Dybe grøfter I regntiden frem til oktober, kan der indsættes en firehjulstrukken ambulance til assistance. Det kan være nødvendigt, når der skal køres i ufremkommelige områder, der ikke egner sig for 2 hjulstræk. Den danske ambulance vil fortrinsvis køre på fast vej. Hospitalet har en Toyota Landcruiser med et 1,5 m. lang gulv til patienten. Gaderne i Bignona og omegn kan være med dybe grøfter efter de kraftige skybrud, så kørsel kan vanskeliggøres og gøre en tur til en ren bumle tur. Sjældent kan der køres hurtigere end 40 km/t for der skal styres uden om huller og kreaturer. Mange møder Vi har deltaget i mange møder og repræsentationer, civilbefolkningen har med flere ceremonier velsignet os og ambulancen. Der har været festligheder med maskedans til ære for ambulanceprojektet, og det frugtbare samarbejde mellem Karambenor Danmark, ASSEAD Senegal, og Redder Af Verden. Vi har drøftet mulighederne og konsekvenserne for det fremtidige samarbejde ved en afsluttende konference på Hotel

18 REDDER AF VERDEN 18 Redderen 35. årgang De ofte svært fremkommelige veje giver arbejde til den terrængående Landcruiser, som har et 1,5 meter langt gulv til patienten. BBC, hvor vi boede under hele perioden. ASSEAD er dybt forankret i hele Senegal, og varetager hele landets ønsker om hjælp. Det er derfor at stor vigtighed, at Redder Af Verden samarbejder tæt med ASSEAD, så ambulancen bliver holdt kørende, så projektet løbende bliver kontrolleret, og der bliver sørget for projektets involverede fra Danmark, at de har den fornødne hjælp og assistance. Et par af RAV-folkene ved den "rustikke" lastbil. Temperaturer på over 40 grader var en udfordring for de danske gæster. Godt i gang Team 1 vendte hjem til Danmark den 12. juli, og vi har kunnet konstatere, at projektet er sat godt i gang. Redderne har været meget engagerede, de ville gerne lære så meget som muligt medens vi var der. Vi kan også konstatere, at det ikke er optimale forhold de senegalesiske reddere arbejder under. Der er meget varmt, fugtigt miljø, meget dårlig infrastruktur, veje og gader er sanddækkede og revnede efter regnskyl, hospitalets adgangsforhold for ambulancen er besværlig og tidskrævende, men der er lydhørhed for ændringer, da man kan se muligheder i vores ideer og tanker. Vi har naturligvis ikke i sinde, at komme og trække danske procedurer ned over de allerede eksisterende, men vi har givet hospitalet og redderne værktøjer med muligheder for forbedringer. DANMARK Ny trend? Reklamer på brandbiler Den amerikanske storby Baltimore med godt indbyggere er blevet hårdt ramt af den økonomiske krise, og tre af byens brandstationer står i øjeblikket til at blive lukket, skriver Beredskabsinfo. Det har ført til en alternativ redningsplan, hvor et udvalg under det lokale byråd foreslår, at Baltimore begynder at sælge reklameplads på brandkøretøjerne. Håbet er, at det vil indbringe så mange penge, at alle brandstationerne kan bevares. Men prisen er, at brandvæsenets slukningskøretøjer fremover skal forsynes med reklamer, som så skal finansiere dele af det akutte beredskab. Udvalget er endda indstillet på, at annoncører kan få lov til at ændre farven på køretøjerne, således at farven passer til reklamerne.

19 Miniferie på Agerskov Kro og Hotel Midt i det sønderjyske Medlemmer af Reddernes Landsklub kan mod fremvisning af denne annonce få 10 % rabat. (Gælder alle ugens dage) 3 x overnatning i dobbeltværelse 3 x morgenmad 3 x 2 retters menu, derefter kaffe med småkager Priser pr. person : Standard værelse kr. 1550,- Stort værelse kr. 1750,- Luksus lejlighed kr. 1950,- Tillæg i enkelt værelse Agerskov Kro og hotel Hovedgaden Agerskov Tlf fax

20 20 Redderen 35. årgang Carsten fik optimal støtte efter sine arbejdsskader Falck, 3F og kommune hjalp Aalborg-redder gennem svær periode Af Flemming F. Kyster En svækket, tung, ældre dame, som på sygehuset skulle hjælpes længere op i sengen, blev i marts 2011 uforvarende startskuddet til en mængde problemer for Aalborg-redder Carsten Nordhald. - Det gav et skrald i ryggen. Jeg kunne nærmest høre det inden i mig selv, og jeg fik smerter ned i benet og føleforstyrrelser, husker Carsten Nordhald. Trods smerter fuldførte han sin nattevagt. Han ville nødig være pylret, og det kunne jo være, at det blev bedre i ryggen, tænkte han. De følgende tre fridage løste dog ikke problemet. Tværtimod havde han godt ondt i ryggen og ubehag i det ene ben. En behandling hos lægen samt smertestillende medicin hjalp lidt, og Carsten Nordhald klarede endnu et par vagter. Den sidste vagt, en nattevagt, var dog med Aalborg-redderens ord et rent helvede. Stærke smerter Om morgenen kom han hjem til et tomt hus; hustruen Rikke var på arbejde og børnene i skole. Derfor var der ingen at kalde på, da Carsten Nordhald ved mid-

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

URBAN SHIELD En beretning af Ambulancebehandler Lasse Gustafson og Ambulancebehandler Søren Knudsen. Projektet er støttet af

URBAN SHIELD En beretning af Ambulancebehandler Lasse Gustafson og Ambulancebehandler Søren Knudsen. Projektet er støttet af URBAN SHIELD 2015 En beretning af Ambulancebehandler Lasse Gustafson og Ambulancebehandler Søren Knudsen Projektet er støttet af Indledning I året 2014 søgte Lasse Gustafson og Søren Knudsen Falcks kompetencefond

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere

side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen

side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen StilladsInformation nr. 77- november 2005 side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen For første gang i StilladsInformations historie har vi

Læs mere

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 P PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 6 Jeg elsker mit job. En god dag for mig, er en dag, hvor jeg er på arbejde, siger Dennis, der har ansvaret for butikkens kiosk og blandt andet også står for indkøb af varer

Læs mere

PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD

PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD Hvad handler det om? Fysisk arbejdsforhold Organisering Relationer Udgiver Fiskeriets Arbejdsmiljøråd, 2015 Faglig redaktør Illustrationer Flemming Nygaard Christensen Niels

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Brugertilfredshedsundersøgelse Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Brugertilfredshedsundersøgelse Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udarbejdet af: Jakob Vejlø, PPR Børne- og Ungerådgivningen Dato: 1-1-11 Sagsid.: Version nr.: 1 1 Indledning Børne- og Ungerådgivningen

Læs mere

Guide: Sådan tackler du stress

Guide: Sådan tackler du stress Guide: Sådan tackler du stress Et nyt dansk forskningsprojekt viser, at den bedste stressbehandling er at bevare kontakten til arbejdet Af Trine Steengaard, 16. oktober 2012 03 Arbejd dig ud af stress

Læs mere

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

Marys historie. Klage fra en bitter patient

Marys historie. Klage fra en bitter patient Artikel i Muskelkraft nr. 8, 1997 Marys historie Klage fra en bitter patient Af Jørgen Jeppesen Hvordan tror du de opfatter dig? "Som en utrolig vanskelig patient. Det er jeg helt sikker på." Er du en

Læs mere

Guide: Sådan kommer I videre efter krisen i parforholdet

Guide: Sådan kommer I videre efter krisen i parforholdet Guide: Sådan kommer I videre efter krisen i parforholdet Mange parforhold drukner i en travl hverdag og ender i krise. Det er dog muligt at håndtere kriserne, så du lærer noget af dem og kommer videre,

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

FYRET FRA JOBBET HVORDAN KAN DU FORVENTE AT REAGERE? HVAD BETYDER EN FYRING FOR DIG? HVORDAN KOMMER DU VIDERE?

FYRET FRA JOBBET HVORDAN KAN DU FORVENTE AT REAGERE? HVAD BETYDER EN FYRING FOR DIG? HVORDAN KOMMER DU VIDERE? FYRET FRA JOBBET HVAD BETYDER EN FYRING FOR DIG? HVORDAN KAN DU FORVENTE AT REAGERE? HVORDAN KOMMER DU VIDERE? Jeg er blevet fyret! Jeg er blevet opsagt! Jeg er blevet afskediget! Det er ord, som er næsten

Læs mere

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder I det følgende bringes citater fra virksomheder fra Havredal gl. Skoles virksomhedsnetværk, der har haft unge med særlige behov ansat i op til 6 år, og

Læs mere

Hvordan er det at være ansat i social- og sundhedsvæsenet?

Hvordan er det at være ansat i social- og sundhedsvæsenet? Hvordan er det at være ansat i social- og sundhedsvæsenet? Spørgeskemaundersøgelse udarbejdet af JydskeVestkysten i samarbejde med FOA Sønderjylland. Figur 1 Figur 2: I alt har 516 svarpersoner svaret

Læs mere

» 10 minutters træning på BFH 2014-2016. Anne Jacobsen Arbejdsmiljøkonsulent, fysioterapeut

» 10 minutters træning på BFH 2014-2016. Anne Jacobsen Arbejdsmiljøkonsulent, fysioterapeut » 10 minutters træning på BFH 2014-2016 Anne Jacobsen Arbejdsmiljøkonsulent, fysioterapeut BFH 2010-2016 (5 ¾ år) Alectia siden 1.2.2016 » Strategi for ergonomien: OL på BFH » Startskuddet. » Fra tilbud

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage

Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage Rygestop har været og er til stadighed en stor udfordring for rigtigt mange danskere. Mænd og kvinder kæmper med at få bugt med vanen. Alle prøver

Læs mere

Selvevaluering 2009 10

Selvevaluering 2009 10 Selvevaluering 2009 10 Selvevalueringen er foretaget i 2 klasser i foråret 2010. Lever skolen generelt op til værdigrundlaget? I høj grad 52.6% I nogen grad 47.4% I ringe grad 0% Bliver du under dit ophold

Læs mere

Fra sidelinjen. Foredrag om. kronisk sygdom helbredelse spiritualitet

Fra sidelinjen. Foredrag om. kronisk sygdom helbredelse spiritualitet Fra sidelinjen Foredrag om kronisk sygdom helbredelse spiritualitet Fra sidelinjen, 2014 Tekst, layout og grafisk design: Sandfær-Andersen Fotos: Elgaard Foto Tryk: Morsø Folkeblad Præsentation af kvinden

Læs mere

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken BILAG H Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken Informanten var udvalgt af Sidesporets leder. Interviewet blev afholdt af afhandlingens forfattere. Interview gennemført d. 24.09.2015

Læs mere

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24.

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Gud holder fest, det handler Jesu lignelse om. Men er der nogen Gud til at holde fest for os? Det er vores tids

Læs mere

Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013

Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013 Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013 Så er der gået et godt stykke tid siden jeg forlod Danmark efter en dejlig lang sommer hjemme. Tiden flyver og jeg kan ikke forstå hvor dagene bliver af. Jeg ved,

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 1 HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Som en del af Trivselsundersøgelsen 2015 i Helsingør Kommune inviteres du hermed til at besvare et spørgeskema om din trivsel. Vi håber, at du vil give din

Læs mere

ALLE HUSKER ORDET SKAM

ALLE HUSKER ORDET SKAM ALLE HUSKER ORDET SKAM Center for Kompetenceudvikling i Region Midtjylland lod sig inspirere af to forskere, der formidlede deres viden om social kapital, stress og skam og den modstand mod forandringer,

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Bilag: Efterskolerejser i et dannelsesperspektiv. Spørgeskemaundersøgelse blandt alle elever på Ranum Efterskole

Bilag: Efterskolerejser i et dannelsesperspektiv. Spørgeskemaundersøgelse blandt alle elever på Ranum Efterskole Bilag: Efterskolerejser i et dannelsesperspektiv Spørgeskemaundersøgelse blandt alle elever på Ranum Efterskole Undersøgelse af elevernes forventninger og selvopfattelse forud for deres rejse. Hvor gammel

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet.

Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet. Arbejdstidsspillet Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet. 1) Taler med din leder og beder om at få

Læs mere

Mailene. Dit liv B side 14

Mailene. Dit liv B side 14 Dit liv B side 14 Mailene En kort præsentation af hovedpersonen i denne bog, der gerne vil være anonym: Lad os kalde vedkommende Henri, så kan du kære læser selv bestemme, om det er Henrik eller Henriette:

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Du er 35 år, og ansat som skrankeansvarlig på apoteket. Du har været her i 5 år og tidligere været meget stabil. På det sidste har du haft en del fravær

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

De gyldne og de grå 12-12-2011 19:02:00

De gyldne og de grå 12-12-2011 19:02:00 12-12-2011 19:02:00 De gyldne og de grå De gyldne elever, dem der kan det hele. Får ikke nok faglig udfordring i folkeskolen. Men hvordan kan man give dem det uden at svigte de grå, dem der har det svært

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Side 1 af 9 Varde Sommerspil 2014 Årets forestilling: Byens Bedste Horehus Siddepladserne Side 2 af 9 Varde Sommerspil 2014 Sommerspillets parkeringsforhold Adgang

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

FORDOMME. Katrine valgte: ABENHEDENS VEJ

FORDOMME. Katrine valgte: ABENHEDENS VEJ 16 Katrine valgte: ABENHEDENS VEJ 17 Mange psykisk syge er fyldt med fordomme, siger 32-årige Katrine Woel, der har valgt en usædvanlig måde at håndtere sin egen sygdom på: Den (næsten) totale åbenhed.

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler.

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler. KØREPLAN TIL DIALOG OM GOD FYSISK TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Forberedelse 1. Vælg på forhånd, hvilket af de fem temaer der skal danne udgangspunkt for mødet. Vælg, om du vil holde et kort møde i plenum

Læs mere

Koncentration og trivsel

Koncentration og trivsel Koncentration og trivsel Svinninge Skytteforening skaber trivsel og bedre koncentrationsevne blandt unge på specialeskole. Nogle af skolens idrætstimer omlægges til den lokale skytteforening, hvor der

Læs mere

SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER

SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER VI SKAL HJÆLPE DEM, SÅ GODT VI KAN. DE ER BEBOERE LIGESOM ALLE ANDRE. CARSTEN, varmemester 2 NÅR EN BEBOER

Læs mere

Plejehjemsliv 2012 - med frisørens øjne. Plejehjem 2012. Når historierne om plejehjem kommer på forsiden af medierne, drejer det sig alt for

Plejehjemsliv 2012 - med frisørens øjne. Plejehjem 2012. Når historierne om plejehjem kommer på forsiden af medierne, drejer det sig alt for Plejehjem 2012. Når historierne om plejehjem kommer på forsiden af medierne, drejer det sig alt for ofte om dårligt arbejdsmiljø, stort sygefravær eller sjusk med medicinbehandlingen. Her får vi en tilstandsrapport

Læs mere

Men at få fingrene helt ned i maskinrummet. er dog et helt andet indblik (både positivt og udfordrende)

Men at få fingrene helt ned i maskinrummet. er dog et helt andet indblik (både positivt og udfordrende) Årsberetning 2014 Så er endnu et år gået for THK. Som nuværende THK-dreng og med blå/hvidt blod i årene, så var det, at blive formand og træde ind i løvens hule noget, som man måske troede men kendte lidt

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk 1 Er du stressramt? en vejledning dm.dk sygemeldt 2 sygemeldt med stress Har du gennem lang tid været udsat for store belastninger på arbejdet, kan du blive ramt af arbejdsbetinget stress. Efter en periode

Læs mere

lev bedre med natarbejde tips til dig med natarbejde

lev bedre med natarbejde tips til dig med natarbejde lev bedre med natarbejde tips til dig med natarbejde 1 Lev bedre med 2 natarbejde Fremstillet af: SID s holddriftudvalg Kampmannsgade 4 1790 København V Produktion: NKN Grafisk a/s Fotos: Harry Nielsen

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af.

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af. Talen Kære forældre, Jeg er rigtig glad for at se, at så mange af jer er mødt op i aften. Det betyder meget for os, både ledelse, medarbejdere og bestyrelsen. Det er mit håb er, at I vil gå herfra med

Læs mere

Motion på arbejdspladsen

Motion på arbejdspladsen Motion på arbejdspladsen En analyse af Brøndbyøster Skoles træningsforløb hos palmfriisnaes og forløbets effekt på fysiske, psykiske og sociale aspekter af arbejdslivet. Uddrag. brøndbyøster skole case

Læs mere

Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den

Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den 29.02.2012. Antal tilbagemeldinger: 37 ud af 40 mulige. 1: Har du på sygehuset fået den fornødne

Læs mere

Dette notat er er en sammenskrivning af afrapporteringen af spørgeskemaundersøgelsen Et langt liv med blødersygdom.

Dette notat er er en sammenskrivning af afrapporteringen af spørgeskemaundersøgelsen Et langt liv med blødersygdom. Sammenfatning af resultaterne af spørgeskemaundersøgelse 8/9 1 Fakta Deltagerne i projektet Bløderliv under forandring er alle over 4 år og har hæmofili A eller B i moderat eller svær grad eller von Willebrand

Læs mere

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE Depression - en folkesygdom 200.000 danskere har en depression, og omkring halvdelen af dem kommer aldrig til lægen. Mange, der går til læge, fortæller ikke, at de føler

Læs mere

Man føler sig lidt elsket herinde

Man føler sig lidt elsket herinde Man føler sig lidt elsket herinde Kirstine er mor til en dreng med problemer. Men først da hun mødte U-turn, oplevede hun engageret og vedholdende hjælp. Det begyndte allerede i 6. klasse. Da Oscars klasselærer

Læs mere

Sammen er vi stærkere. Stafet For Livet et indblik

Sammen er vi stærkere. Stafet For Livet et indblik Sammen er vi stærkere Stafet For Livet 2016 - et indblik INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning Vi fejrer Stafet For Livet 2016 3 Sammen er vi stærkere 4 Hvad betyder Stafet For Livet for Fighterne? 5 Hvad betyder

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

4/2016. Sjælland & Øerne. Tema: Det går ikke! Læs de stærke beretninger. Højere pensionsalder - klarer vi et halvt år til?

4/2016. Sjælland & Øerne. Tema: Det går ikke! Læs de stærke beretninger. Højere pensionsalder - klarer vi et halvt år til? 4/2016 Sjælland & Øerne Tema: Højere pensionsalder - klarer vi et halvt år til? Det går ikke! Læs de stærke beretninger Henriks kommentar Ingen senere tilbagetrækning uden bedre forebyggelse 69,5 år. Så

Læs mere

Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3.

Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3. Uddrag af en team-coachingsession. Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3. Forhistorie. Jeg,Birgitte er tilknyttet som

Læs mere

sundhed i grusgraven

sundhed i grusgraven Sundhed på arbejdspladsen kommer ikke af sig selv, bare fordi arbejdsmiljøet er i orden. Det ved man hos NCC Roads, hvor frugt og vand på flaske gav resultater. I Helse arbejdsliv oktober 2007 Sundhed

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Dinesh er serviceassistent (let) 12. aug, 2015 by Maybritt 00:00 00:00

Dinesh er serviceassistent (let) 12. aug, 2015 by Maybritt 00:00 00:00 Dinesh er serviceassistent (let) 12. aug, 2015 by Maybritt 00:00 00:00 Dinesh arbejder som serviceassistent på OUH Odense Universitets Hospital. Dinesh historie Dinesh kommer fra Nepal og kom til Danmark

Læs mere

I: Jeg vil starte med at spørge, hvor længe du har været medlem i Fountainhuset? I: Og har du haft de samme arbejdsopgaver hele tiden eller hvordan?

I: Jeg vil starte med at spørge, hvor længe du har været medlem i Fountainhuset? I: Og har du haft de samme arbejdsopgaver hele tiden eller hvordan? Bilag E Transskribering af interview med Poul I: Jeg vil starte med at spørge, hvor længe du har været medlem i Fountainhuset? Poul: Jeg tror jeg har været her i ét år nu. I: Og har du haft de samme arbejdsopgaver

Læs mere

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR Har du spørgsmål om kræft? Er der noget, du er i tvivl om i forbindelse med sygdommen eller livets videre forløb? Savner du nogen, der ved besked,

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

Løb og styrk din mentale sundhed

Løb og styrk din mentale sundhed Løb og styrk din mentale sundhed Af Fitnews.dk - torsdag 25. oktober, 2012 http://www.fitnews.dk/artikler/lob-og-styrk-din-mentale-sundhed/ Vi kender det alle sammen. At have en rigtig dårlig dag, hvor

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fraværs- politik Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver, du har,

Læs mere

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre.

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. Vi skal huske at fejre både de store og de små sejre - som aldrig bliver nævnt i aviserne. Som for

Læs mere

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT)

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) 1 Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) Medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg, Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen 22.10.09 HK Kommunalbladet

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 66 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 51% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Når det gør ondt indeni

Når det gør ondt indeni Når det gør ondt indeni Temahæfte til udviklingshæmmede, pårørende og støttepersoner Sindslidelse Socialt Udviklingscenter SUS & Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning 1 Sygdom Når det gør ondt

Læs mere

Lizette Risgaard 1. maj 2014

Lizette Risgaard 1. maj 2014 Lizette Risgaard 1. maj 2014 God morgen. Dejligt at være her. Er I ved at komme i 1. maj-humør? Det håber jeg sandelig. For vi har meget at snakke om i dag. Der er på ingen måder blevet mindre brug for

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 76 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 58% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Alt ok De

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Australien Navn: Marlene S Lomholt Poulsen Email: 140696@viauc.dk Evt. rejsekammerat: Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: Via University College Horsens Holdnummer: SIHS12-V-1

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development Sport as a Tool for Development Deltagernes egne beretninger Læs tre inspirerende historier fra nogle af de unge, der har været i Ghana som idrætsvolontører. 2 Det har givet mig uendeligt meget, at deltage

Læs mere

Kursus & uddannelse Se oversigt side 7

Kursus & uddannelse Se oversigt side 7 Kursus & uddannelse Se oversigt side 7 Indhold: - Enneagram Kommunikation -og udviklingsværktøj - Stress Symptomer og forebyggelse - Virksomhedskurser Se kursus -og uddannelses oversigt på side 7 Enneagram:

Læs mere

Indstillinger til. Patienternes Pris 2016 Psykiatrien

Indstillinger til. Patienternes Pris 2016 Psykiatrien Indstillinger til Patienternes Pris 2016 Psykiatrien Forord Region Nordjylland og Patientinddragelsesudvalget ønsker at få tilfredsheden frem. Derfor er Patienternes Pris stiftet. Indstillingerne fortæller

Læs mere

SLIDE 2. Sådan er det ikke længere heller ikke for Sarah:

SLIDE 2. Sådan er det ikke længere heller ikke for Sarah: SLIDE 1 SLIDE 2 Det grænseløse arbejde findes mange steder i vores arbejdsliv i dag og er på mange måder blevet en fastgroet del af den måde, vi organiserer vores arbejdsliv på. Når vi taler om det grænseløse

Læs mere

Undersøgelse blandt FOA-medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren om erfaringer med selvmord og selvmordforsøg blandt borgere

Undersøgelse blandt FOA-medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren om erfaringer med selvmord og selvmordforsøg blandt borgere FOA Kampagne og Analyse Februar 12 Undersøgelse blandt FOA-medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren om erfaringer med selvmord og selvmordforsøg blandt borgere FOA har i perioden fra 13.-. december 12

Læs mere

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt SKYLD En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt H en ad vejen så man en lille fyr komme gående. Han var ikke særlig stor, nærmest lidt lille. Bare 45 cm høj. Han var bleg at se på. Hans øjne

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Den kollegiale omsorgssamtale

Den kollegiale omsorgssamtale Af Birgitte Wärn Den kollegiale omsorgssamtale - hvordan tager man en samtale med en stressramt kollega? Jeg vidste jo egentlig godt, at han havde det skidt jeg vidste bare ikke, hvad jeg skulle gøre eller

Læs mere