Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer"

Transkript

1 Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer - Undersøgelse af konserveringsstoffer og farvestoffer i krydderiblandinger Udført på Fødevareregion Øst af Udo Jensen Rapport udarbejdet af Udo Jensen Projektledelse: Ib Krog Larsen, Fødevareregion Øst Niels Fabricius, Danmarks Fødevareforskning Laboratoriearbejde: Ayoe Dysted Åse Johansen Lene Kristensen Anne Bjørn Rasmussen Hanne Rubak Marianne Rosenberg Marian Weber Projekt

2 Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer - Undersøgelse af konserveringsstoffer og farvestoffer i krydderiblandinger FødevareRapport 2006:21 1. udgave, 1. oplag oktober 2006 Copyright: Fødevarestyrelsen Id-nummer Denne publikation findes kun elektronisk Rapporten findes i elektronisk form på adressen: Fødevarestyrelsen Mørkhøj Bygade 19, DK-2860 Søborg Tlf , fax Fødevarestyrelsen er en del af Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. Styrelsen står for administration og kontrol på veterinær- og fødevareområdet. Kontrollen med fødevarer og tilsyn med veterinære forhold varetages af 3 fødevareregioner fordelt over hele landet, mens regeldannelse og koordination af kontrollen foregår i Mørkhøj ved København. Fødevarestyrelsen har ca årsværk i regionerne og ca. 300 årsværk i Mørkhøj.

3 Indhold Sammendrag...4 Summary Indledning Prøvemateriale og undersøgte stoffer Analysemetoder Analysekvalitetssikring Resultater Konklusion Referencer...16 Bilag Grænseværdier fra Positivlisten Bilag Resultater Bilag Resultatdiagrammer

4 Sammendrag Fødevareregion Øst har i 2004 gennemført projekt nr Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer: Undersøgelse af konserveringsstoffer og farvestoffer i krydderiblandinger. Undersøgelsen indgår i Fødevarestyrelsens program for overvågning af tilsætningsstoffer. Fødevarestyrelsen har i flere år fulgt anvendelsen af udvalgte tilsætningsstoffer i fødevarer på det danske marked. Overvågningen blev sat i værk i 1995 som led i den overvågning, som EU s tilsætningsstofdirektiver kræver, at medlemslandene udfører. Tilsætningsstoffer i krydderier er et aktuelt emne, idet der i 2003/2004 (Ref. 2) er undersøgt for det ulovlige farvestof Sudan 1 i chili krydderier, som blev fundet i ca. 7 % af de undersøgte prøver. Dette har givet anledning til at fortsætte overvågningen af brugen af tilsætningsstoffer i krydderiprodukter. Der blev i alt udtaget 168 prøver hos producenter, i detailled, importører og engrosfirmaer. 15 prøver, svarende til 9 % var dansk produceret og 153 prøver, svarende til 91 % var af udenlandsk oprindelse, 1 prøve, svarende til < 1 %, var økologisk. Af de 168 analyserede prøver er der i 50 prøver, svarende til 30 %, konstateret én og op til 7 fejl som ulovlig anvendelse, overskridelser af grænseværdier og/eller mangelfuld deklaration. Der er konstateret 23 ulovlige anvendelser, som hovedsaglig kan tilskrives sudan farvestofferne, samt en enkelt anvendelse af erythrosin, 10 overskridelser af grænseværdier for vandopløselige syntetiske farvestoffer eller glutaminsyre og 70 deklarationsfejl, i alt 103 fejl. 4 af de fejlbehæftede prøver var af dansk oprindelse og 46 fejlbehæftede prøver var importeret. Overskridelserne og de ulovlig anvendelser forekommer fortrinsvis i gruppen krydderier og krydderiblandinger. Analyseresultater med de kontrolmæssige bemærkninger er sendt til de respektive fødevareregioner, som er ansvarlige for den fornødne opfølgning. 4

5 Summary The Regional Laboratory East, former Copenhagen, has in 2004 carried out the project no Monitoring and control of food additives: Investigation of preservatives and colouring agents in spice mixtures The investigation is part of the Danish Veterinary and Food Administrations programme for monitoring of food additives. The Veterinary and Food Administration has for several years followed the use of selected food additives in food on the Danish market. The monitoring was started in 1995 as part of the monitoring demanded in EEC s directives for food additives from the member states. An investigation in 2003/2004 (Ref. 2) shows that 7 % of the chilli spice samples are containing sudan 1. As a consequence this project no Monitoring and control of food additives: Investigation of preservatives and colouring agents in spice mixtures continues the monitoring/control of use of food additives in spice products. A total of 168 samples have been taken at producers, retailers, importers and wholesalers. A total of 15 samples corresponding to 9 % were Danish produced and 153 samples corresponding to 91 % were of foreign origin. A total of 1 samples corresponding to < 1 % was organic. Of the 168 samples analysed, 50 samples corresponding to 30 % have shown one or more, up to 7 faults, like illegal use, transgression of maximum levels and/or faulty declarations. A total of 23 illegal uses, mainly about the use of sudan colouring agents, 10 transgressions of maximum levels of legal colouring agents or glutamic acid and 70 faulty declarations have been found; a total of 103 faults. 46 faulty samples were imported and 4 were of Danish origin. The illegal use and the transgression of maximum level are mainly found in the spice and spice mixture samples. Analytical results with the relevant remarks for control have been sent to the regional authorities, which are responsible for the necessary follow up. 5

6 1 Indledning Fødevareregion Øst, tidligere København og Nordøstsjælland, har i 2004 gennemført projekt nr Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer: Undersøgelse af konserveringsstoffer og farvestoffer i krydderiblandinger. Undersøgelsen indgår i Fødevarestyrelsens program for overvågning af tilsætningsstoffer. Fødevarestyrelsen har i flere år fulgt anvendelsen af udvalgte tilsætningsstoffer i fødevarer på det danske marked. Overvågningen blev sat i værk i 1995 som led i den overvågning, som EU s tilsætningsstofdirektiver kræver, at medlemslandene udfører. Tilsætningsstoffer i krydderier er et aktuelt emne, idet der i 2003/2004 (Ref. 2) er undersøgt for det ulovlige farvestof Sudan 1 i chili krydderier, som blev fundet i ca. 7 % af de undersøgte prøver. Dette har givet anledning til at fortsætte overvågningen af brugen af tilsætningsstoffer i krydderiprodukter. Krydderimarkedet er præget af et stort antal eksotiske produkter, der i udpræget grad forhandles af etniske grønthandlere. De orientalske krydderiblandinger/-pastaer samt karry, marsala og tandoori der findes på det danske marked har ikke tidligere været undersøgt for farvestoffer, glutamat og konserveringsstoffer. Projektet har til formål at: Overvåge den faktiske forekomst og anvendelse af konserveringsstoffer og farvestoffer samt glutaminsyre i et bredt sortiment af krydderier på det danske marked. Kontrollere om grænseværdier overskrides, om der forekommer ulovlig anvendelse eller deklarationsfejl. De udtagne prøver er ifølge Positivlisten (ref. 1) indplaceret i 1 fødevaregruppe: P-listenummer 12.2: Krydderurter, krydderier og smagspræparater. I alt blev 168 prøver modtaget, heraf 1 økologisk prøve. 6

7 2 Prøvemateriale og undersøgte stoffer Prøverne blev udtaget af fødevareregionerne hos producenter, detailforretninger, engrosvirksomheder med tilvirkning og importører. Der har været udtaget både danskproduceret og importerede prøver. Ligeledes har det været forsøgt at udtage et begrænset antal økologiske produkter og sortimenter af samme prøvetype fra de forskellige producenter. Prøverne er blevet udtaget i perioden fra den 27. maj 2004 til den 9 december Ved modtagelsen i Fødevareregion Øst blev prøverne anbragt i køleskab ved 4 C, indtil den videre prøveforbehandling og analyse kunne påbegyndes. Der blev i alt udtaget 168 prøver hos producenter, i detailled, importører og engrosfirmaer. 15 prøver, svarende til 9 % var dansk produceret og 153 prøver, svarende til 91 % var af udenlandsk oprindelse, 1 prøve, svarende til < 1 %, var økologisk. 165 prøver blev undersøgt for vandopløselige syntetiske farvestoffer. Ved mistanke og ved stikprøvekontrol blev prøverne undersøgt for sorbin-, benzoe- og glutaminsyre, i alt 29 prøver, sudan farvestoffer, i alt 134 prøver samt carminer, i alt 1 prøve. I tabel 2.1 Opdeling af prøver efter prøvetyper er prøverne opført efter prøvetyperne og i tabel 2.2 Analyseparametre er de undersøgte stoffer samt deres respektive E-numre opført. Tabel 2.1 Opdeling af prøver efter prøvetyper, i alt 168 prøver. Prøvetype Antal Positivlistenummer Eksempler Krydderier og krydderiblandinger Haldi turmeric powder, paprika, madras karry, edelsüspaprika, natco crushed chillies, barbecue krydderiblanding, hvide peberkorn, falafel krydderi, bali wok mix. Krydderipasta Lobo - red curry paste, namjai brand - red curry paste, patak's original - tandoori curry paste (tamarind & ginger mild), pasco tandoori paste. 7

8 Tabel 2.2 Analyseparametre. E nummer Navn Vandopløselige syntetiske farvestoffer: E 102 Tartrazin E 104 Quinolingult E 110 Sunset Yellow FCF (Orange Yellow S) E 122 Azorubin (Carmoisin) E 123 Amaranth E 124 Ponceau 4R (Cochenillerød A) E 127 Erythrosin E 129 Allura Red AC E 131 Patent Blue V E 132 Indigotin (Indigocarmin) E 133 Brilliant Blue FCF E 142 Green S E 151 Black PN (Brilliant Black BN) Sudan farvestoffer: - Sudan 1 - Sudan 2 - Sudan 3 - Sudan 4 - Sudan Orange G - Sudan Red 7B Carminer: E 120 Carminer (Carminsyre, Cochenille) Konserveringsstoffer: E 200/202/203 E 210/211/212/213 Sorbinsyre samt salte heraf Benzoesyre samt salte heraf Smagsforstærker: E Glutaminsyre og glutamater 8

9 3 Analysemetoder Identifikation af vandopløselige syntetiske farvestoffer AT-0211 Farvestofferne oprenses på søjler med polyamidmateriale samt eluering med metanol. Separering foretages med tyndlagschromatografi (TLC) ved anvendelse af op til 4 chromatografisystemer og identifikation foretages ved sammenligning med referencestoffer. Påvisningsgrænse: ca. 0,1 mg/kg. Vandopløselige syntetiske farvestoffer i levnedsmidler ved HPLC AT-0551 Farvestofferne oprenses på C18 sep-pak samt eluering med basisk metanol-vand blanding. Stofferne separeres og kvantificeres ved koblet ionpar HPLC. Detektionen foretages spektrofotometrisk med PDA detektor for gule farver ved 450, røde ved 520 og blå ved 620 nm. Kvantitativ detektionsgrænse: 0,5 mg/kg. Sudan farvestoffer i fødevarer ved HPLC TM-TFSUD02 Sudan farvestofferne ekstraheres med acetonitril og bestemmes ved HPLC. Detektionen foretages spektrofotometrisk med PDA detektor ved 430 og 505 nm. Kvantitativ detektionsgrænse: 0,3-0,5 mg/kg. Carmin i levnedsmidler ved HPLC AT-2961 Carmin ekstraheres med saltsyre og oprenses på C 18 kolonner (seppak). Herefter foretages kvantificering på HPLC. Detektionen foretages spektrofotometrisk med PDA detektor ved 450 nm. Kvantitativ detektionsgrænse: 2 mg/kg. Sorbin- og benzoesyre og parabener i levnedsmidler ved HPLC AT-T011 Konserveringsstofferne ekstraheres fra levnedsmidlet med en blanding af oxalsyre, ethanol, 2-propanol og acetonitril. Efter centrifugering og frysning i 2 timer (for at udfælde evt. tilstedeværende fedt) bestemmes stofferne ved reverse fase HPLC. Detektionen foretages spektrofotometrisk med PDA detektor ved 240 nm. Kvantitativ detektionsgrænse: 5 mg/kg Glutaminsyre i levnedsmidler TM-1301 Efter ekstraktion med varmt vand analyseres den vandige fase ved en enzymatisk reaktion spektrofotometrisk ved 492 nm. Kvantitativ detektionsgrænse: 0,1 g/kg. 9

10 4 Analysekvalitetssikring Undersøgelserne for vandopløselige syntetiske farvestoffer og sudan farvestoffer er udført som akkrediterede analyser. Analyser for carminer er udført som ikke akkrediteret, men kvalitetssikringen er foretaget i samme omfang som for de akkrediterede analysemetoder. Alle prøver er analyseret i serier af passende størrelse, hvor der som minimum indgår en tilfældig dobbeltbestemmelse, blindprøve, standarder til kalibrering og standarder til kontrol samt genfindingsforsøg. Prøver, hvori der fandtes overskridelse af Positivlistens maksimalgrænser eller deklarationsfejl er alle som hovedregel blevet analyseret som dobbeltbestemmelse. Hvis en dobbeltbestemmelse faldt uden for den øvre kontrolgrænse, blev der iværksat en tredje analyse. Hvis genfindingerne for de pågældende serier var i orden, er gennemsnittet af alle resultater anvendt. De udførte dobbeltbestemmelser, genfindingsforsøg og kontrolstandarder er indført på eksisterende kontrolkort for de relevante prøvetyper: X - kort for kontrolstandarderne, R % - kort for dobbeltbestemmelser, D - kort for genfindingsforsøg. I projektforløbet har kontrolstandarder, genfindingsforsøg og dobbeltbestemmelser typisk været i følgende intervaller: Kontrolstandarder Genfindinger Variation på dobbeltbestemmelser Vandopl. syntetiske farvestoffer % % 3-6 % Sudan farvestoffer % % 6 % Carminer % % 5 8 % Sorbinsyre % % 2 % Benzoesyre % % 2 % Glutaminsyre % % 4-6 % 10

11 Ud af de i alt 546 udførte analyser er der foretaget 251 til vandopløselige syntetiske farvestoffer, 47 til sorbin- og benzoesyre, 84 til glutaminsyre, 163 til sudan farvestoffer og 1 til carminer. Der kan på grundlag af det udførte kvalitetssikringsarbejde i forbindelse med projektet konkluderes, at analyserne er forløbet tilfredsstillende. 11

12 5 Resultater I bilag 1 ses uddrag fra Positivlisten, der beskriver grænseværdierne for de enkelte parametre i forhold til fødevaretyperne Heraf fremgår, at det kun er tilladt at tilsætte vandopløselige syntetiske farvestoffer på i alt 500 mg/kg til krydderier som karry og tandoori samt smagspræparater. Det er kun tilladt at tilsætte sorbinsyre og sorbater samt benzoesyre og benzoater på i alt 1 g/kg samt glutaminsyre og glutamater på i alt 10 g/kg til smagspræparater. Det er ikke tilladt at tilsætte sudan farvestoffer til fødevarer. I bilag 2 ses resultater for alle prøver og undersøgte parametre opdelt i de 2 prøvetyper og i bilag 3 se resultatdiagrammer for prøver indeholdende sudan 1 og 4 samt glutaminsyre. 165 prøver blev undersøgt for vandopløselige syntetiske farvestoffer. Ved mistanke og ved stikprøvekontrol blev prøverne undersøgt for sorbin-, benzoe- og glutaminsyre (i alt 29 prøver), sudan farvestoffer (i alt 134 prøver) samt carminer (i alt 1 prøve). Af de 168 analyserede prøver er der i 50 prøver, svarende til 30 %, konstateret én og op til 7 fejl som ulovlig anvendelse, overskridelser af grænseværdier og/eller mangelfuld deklaration. Der er konstateret 23 ulovlige anvendelser, som hovedsaglig kan tilskrives sudan farvestofferne, samt en enkelt anvendelse af erythrosin, 10 overskridelser af grænseværdier for vandopløselige syntetiske farvestoffer eller glutaminsyre og 70 deklarationsfejl, i alt 103 fejl. 4 af de fejlbehæftede prøver var af dansk oprindelse og 46 fejlbehæftede prøver var importeret. Overskridelserne og de ulovlig anvendelser forekommer fortrinsvis i gruppen krydderier og krydderiblandinger. I nedenstående tabeller 5.1 og 5.2 vises det påviste indholdet af de undersøgte parametre for de 2 prøvetyper som resultatoversigter. Af tabellerne fremgår antal undersøgte prøver, antallet af prøver med påvist indhold, mindst fundne indhold, maksimalt fundne indhold og gennemsnitsværdien for prøver med indhold for hver parameter. 12

13 Tabel 5.1 Indhold af undersøgte tilsætningsstoffer med påvist indhold i krydderier og krydderiblandinger (142 prøver). Parameter Prøver med indhold/ antal undersøgt Gennemsnitligt indhold* i mg/kg** Minimum i mg/kg** Maximum i mg/kg** Farvestoffer Tartrazin 2/ Quinolingult 0/ Sunset Yellow 2/ Azorubin 0/ Ponceau 4R 3/ , Erythrosin 0/ Allura Red AC 0/ Patent Blue V 0/ Brilliant Blue FCF 0/ Sudan 1 10/ , Sudan 2 0/ Sudan 3 0/ Sudan 4 8/ ,8 78 Sudan Orange G 0/ Sudan Red 7B 0/ Carminer 1/ Konserveringsstoffer Sorbinsyre 0/ Benzoesyre 0/ Smagsgivere Glutaminsyre 39/ ,2 70 * For prøver med indhold, ** for glutaminsyre i g/kg 13

14 Tabel 5.2 Indhold af undersøgte tilsætningsstoffer med påvist indhold i krydderipasta (26 prøver). Parameter Prøver med indhold/ antal undersøgt Gennemsnitligt indhold* i mg/kg** Minimum i mg/kg** Maximum i mg/kg** Farvestoffer Tartrazin 1/ Quinolingult 0/ Sunset Yellow 0/ Azorubin 3/ Ponceau 4R 1/ Erythrosin 1/ Allura Red AC 3/ Patent Blue V 0/ Brilliant Blue FCF 0/ Sudan 1 0/ Sudan 2 0/ Sudan 3 0/ Sudan 4 0/ Sudan Orange G 0/ Sudan Red 7B 0/ Carminer 0/ Konserveringsstoffer Sorbinsyre 0/ Benzoesyre 2/ Smagsgivere Glutaminsyre 26/26 5,9 0,23 67 * For prøver med indhold, ** for glutaminsyre i g/kg 14

15 6 Konklusion Fødevareregion Øst, tidligere København og Nordøstsjælland har i 2004 gennemført projekt nr Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer: Undersøgelse af konserveringsmidler og farvestoffer i krydderiblandinger. Undersøgelsen indgår i Fødevarestyrelsens program for overvågning af tilsætningsstoffer. I nærværende projekt nr Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer: Undersøgelse af konserveringsmidler og farvestoffer i krydderiblandinger har Fødevareregion Øst undersøgt den faktiske forekomst og anvendelse af vandopløselige syntetiske farvestoffer, carminer, konserveringsstofferne sorbin- og benzoesyre, smagsgiveren glutaminsyre samt de ulovlige sudan farvestoffer i et bredt sortiment af krydderier, krydderiblandinger og krydderipasta på det danske marked. Af de 168 analyserede prøver er der i 50 prøver, svarende til 30 %, konstateret én og op til 7 fejl som ulovlig anvendelse, overskridelser af grænseværdier og/eller mangelfuld deklaration. Der er konstateret 23 ulovlige anvendelser, som hovedsaglig kan tilskrives sudan farvestofferne, samt en enkelt anvendelse af erythrosin, 10 overskridelser af grænseværdier for vandopløselige syntetiske farvestoffer eller glutaminsyre og 70 deklarationsfejl, i alt 103 fejl. 4 af de fejlbehæftede prøver var af dansk oprindelse og 46 fejlbehæftede prøver var importeret. Overskridelserne og de ulovlig anvendelser forekommer fortrinsvis i gruppen krydderier og krydderiblandinger. Fund af sudan farvestoffer i krydderiblandinger er øget i forhold til tidligere projekt udført i 2003 fra 5 % til nu 18 % af de undersøgte prøver. Det skal dog bemærkes at der i det tidligere projekt kun blev fokuseret på krydderier indeholdende chili. På grundlag af denne undersøgelse, må konkluderes, at der fortsat er behov for overvågning og kontrol for brugen af især sudan- og vandopløselige, syntetiske farvestoffer i krydderier og krydderiblandinger og lignende produkter. Derimod synes der ikke at være samme behov for overvågning når det gælder carminer samt sorbin-, benzoe- og glutaminsyre. 15

16 7 Referencer 1. Fortegnelsen over tilsætningsstoffer til fødevarer, Positivlisten. Ministeriet for fødevarer og landbrug, Fødevaredirektoratet; august Projekt : EF projekt om kontrol af indhold af det ulovlige farvestof Sudan 1 i importerede krydderivarer indeholdende stærk chili, udført december 2004 til april

17 Grænseværdier fra Positivlisten Bilag Krydderurter, krydderier og smagspræparater Antioxidant, konserveringsstof 1) Sorbinsyre og sorbater E 200, Benzoesyre og benzoater E Gallater E BHA E 320 Farvestof Curcumin E 100 Tartrazin E 102 Quinolingult E 104 Sunset Yellow FCF E 110 Carminer E 120 Azorubin E 122 Ponceau 4R E 124 Allura Red AC E 129 Patent Blue V E 131 Indigotin E 132 Brillant Blue FCF E 133 Green S E 142 Black PN E 151 Brown HT E 155 Lycopen E 160d Beta-apo-8'-carotenal(C 30) E 160e Beta-apo-8'-carotensyre(C 30)- ethylester E 160f Lutein E 161b Riboflaviner E 101 Chlorophyll og chlorophylliner E 140 Chlorophyll-kobber-kompleks og chlorophyllin-kobber-kompleks E 141 Karamelfarver E 150a-d Vegetabilsk kul E 153 Carotener E 160a Paprikaekstrakt E 160c Rødbedefarve E 162 Anthocyaniner E 163 Calciumcarbonat E 170 Titandioxid E 171 Jernoxider og jernhydroxider E 172 Kun til smagspræparater, ialt 1 g/kg Kun til smagspræparater, ialt 200 mg/kg 2) Kun til smagspræparater samt karry og tandoori, ialt 500 mg/kg Kun til smagspræparater samt karry og tandoori, q.s. 17

18 12.2 fortsat Diverse Konjac E 425 Siliciumdioxid og E 551 silikater E , 559 Glutaminsyre og glutaminater E Ialt 10 g/kg, dog ikke til friske krydderurter Kun til smagspræparater, ialt 30 g/kg Ialt 10 g/kg, til smagspræparater dog q.s. Guanylsyre og guanylater E Inosinsyre og inosinater E Ribonucleotider E Sorbitol og sorbitolsirup E 420 Mannitol E 421 Isomalt E 953 Maltitol og maltitolsirup E 965 Lactitol E 966 Xylitol E 967 Carbondioxid E 290 Argon E 938 Helium E 939 Nitrogen E 941 Dinitrogenoxid E 942 Oxygen E 948 Hydrogen E 949 Stofferne på side Ialt 500 mg/kg, til smagspræparater dog q.s. q.s. q.s. q.s., dog ikke til friske krydderurter Dog ikke til friske krydderurter 18

19 Resultater Bilag 2 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 Resultatdiagrammer Bilag 3 26

27 27

28 28

Udført på Fødevareregion Øst af Udo Jensen Rapport udarbejdet af Udo Jensen

Udført på Fødevareregion Øst af Udo Jensen Rapport udarbejdet af Udo Jensen Kontrol af det uautoriserede farvestof para red i importerede krydderivarer indeholdende eller fremstillet af tørrede og knuste eller formalede frugter af slægten capsicum (chili) Udført på Fødevareregion

Læs mere

Projekt 2007-20-64-00663 Juli 2009

Projekt 2007-20-64-00663 Juli 2009 Farvestoffer, herunder sudan farvestoffer i krydderier, palmekerneolie og lignende Udført på Fødevareregion Øst af Udo Jensen Rapport udarbejdet af Udo Jensen Projektledelse: Malene Saxmose Nielsen, Fødevarestyrelsen,

Læs mere

Projekt December 2009

Projekt December 2009 Kontrol og overvågning af uautoriserede farvestoffer i udvalgte fødevaregrupper på det danske marked. Udført på Fødevareregion Øst af Udo Jensen Rapport udarbejdet af Udo Jensen Projektledelse: Malene

Læs mere

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer Konserveringsstoffer, sødestoffer og farvestoffer i tomatpuré, -sauce, -pasta og -ketchup Udført på Fødevareregion Øst af Udo Jensen Rapport udarbejdet af Udo

Læs mere

Projekt maj 2011

Projekt maj 2011 Delprojekt 5: Udvalgte tilsætningsstoffer i tomatpuré, -sauce, - pasta og ketchup Udført på Fødevareregion Øst af Udo Jensen Rapport udarbejdet af Udo Jensen Projektledelse: Birgit Christine Bønsager,

Læs mere

Projekt 2010-20-64-00257 januar 2012

Projekt 2010-20-64-00257 januar 2012 Delprojekt 7: Tilsætningsstoffer i marmelade, syltetøj, gele o.lign. Udført på Fødevarestyrelsen, Øst af Udo Jensen Rapport udarbejdet af Udo Jensen Projektledelse: Saoirse Eriksen, FVST, 6. kontor Ib

Læs mere

Projekt 2010-20-64-00255 oktober 2011

Projekt 2010-20-64-00255 oktober 2011 Delprojekt 5: Annattoekstrakter i diverse fødevarer Udført på Fødevareregion Øst af Udo Jensen Rapport udarbejdet af Udo Jensen Projektledelse: Saoirse Eriksen, FVST, 6. kontor Ib Krog Larsen, Fødevareregion

Læs mere

Projekt 2009-20-64-00181 maj 2010

Projekt 2009-20-64-00181 maj 2010 Delprojekt 4: Kager og andet bagværk inklusive kageblandinger. Udført på Fødevareregion Øst af Udo Jensen Rapport udarbejdet af Udo Jensen Projektledelse: Birgit Christine Bønsager, FVST, 6. kontor Ib

Læs mere

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer Undersøgelse af konserveringsstoffer især parabener i dessertchokolade/fyldt chokolade Rapport udarbejdet af Bjørn Schmidt, Fødevareregion København og Nordøstsjælland

Læs mere

Projekt 2010-20-64-00256 oktober 2011

Projekt 2010-20-64-00256 oktober 2011 Delprojekt 6: Konserverings- og sødestoffer i syltede frugter og grøntsager Udført på Fødevarestyrelsen, Øst af Udo Jensen Rapport udarbejdet af Udo Jensen Projektledelse: Saoirse Eriksen, FVST, 6. kontor

Læs mere

Projekt 2005-20-64-00453 juni 2009

Projekt 2005-20-64-00453 juni 2009 Overvågning, kortlægning og kontrol af tilsætningsstoffer: Intense sødestoffer og andre tilsætningsstoffer i slankekostprodukter. Udført på Fødevareregion Øst af Udo Jensen Rapport udarbejdet af Udo Jensen

Læs mere

Projekt 2010-20-793-00094 april 2012

Projekt 2010-20-793-00094 april 2012 Antioxidanter i fedtholdige fødevarer Udført på Fødevarestyrelsen, Øst af Udo Jensen Rapport udarbejdet af Udo Jensen Projektledelse: Saoirse Eriksen, FVST, 6. kontor Laboratoriearbejde: Anne Plenge Hanne

Læs mere

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer Undersøgelse af farvestoffer og sødestoffer i pinde-is, især limonade- og frugtis Udført på Fødevareregion København af Anne Kjølby Rapport udfærdiget af Udo

Læs mere

Tilsætningsstoffer i alkoholsodavand. Projektledelse: Laboratoriearbejde:

Tilsætningsstoffer i alkoholsodavand. Projektledelse: Laboratoriearbejde: Tilsætningsstoffer i alkoholsodavand Udført af Marianne Jakobsen, Fødevareregion Øst Rapport udfærdiget af Marianne Jakobsen, Fødevareregion Øst Projektledelse: Torben Leth, Fødevareinstituttet, DTU Ib

Læs mere

Projekt marts 2012

Projekt marts 2012 Delprojekt 8: Tilsætningsstoffer i pesto, olivenpasta, grøntsagspulp o.lign. Udført på Fødevarestyrelsen, Øst af Udo Jensen Rapport udarbejdet af Udo Jensen Projektledelse: Saoirse Eriksen, Fødevarestyrelsen,

Læs mere

Projekt 2008-20-64-00810 maj 2010

Projekt 2008-20-64-00810 maj 2010 Udvalgte tilsætningsstoffer på tværs af fødevaregrupper Udført på Fødevareregion Øst af Udo Jensen Rapport udarbejdet af Udo Jensen Projektledelse: Torben Leth, Fødevareinstituttet DTU Ib Krog Larsen,

Læs mere

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer Undersøgelse af indholdet af carmin i wienerpølser, især røde pølser

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer Undersøgelse af indholdet af carmin i wienerpølser, især røde pølser Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer Undersøgelse af indholdet af carmin i wienerpølser, især røde pølser Udført på Fødevareregion København af Anne Kjølby Rapport udfærdiget af Udo Jensen. Overvågning

Læs mere

Delprojekt 8 Farvestoffer i pålægspølser

Delprojekt 8 Farvestoffer i pålægspølser Delprojekt 8 Farvestoffer i pålægspølser Udført af Marianne Jakobsen, Fødevarestyrelsen Rapport udfærdiget af Marianne Jakobsen, Fødevarestyrelsen Projektledelse Saoirse McKeever Eriksen, Fødevarestyrelsen

Læs mere

Projekt 2008-20-64-00807 okt 2010

Projekt 2008-20-64-00807 okt 2010 Tilsætningsstoffer i her og nu varer Udført på Fødevareregion Øst af Udo Jensen Rapport udarbejdet af Udo Jensen Projektledelse: Annette Grossmann, FVST, 6. kontor Ib Krog Larsen, Fødevareregion Øst Laboratoriearbejde:

Læs mere

Nitrit/nitrat i røget fisk. Projektleder: Annette Grossmann, FVST, 6 kontor

Nitrit/nitrat i røget fisk. Projektleder: Annette Grossmann, FVST, 6 kontor Nitrit/nitrat i røget fisk Udført af Steffen Nielsen og Peter Molander, Fødevareregion Øst Rapport udarbejdet af Saima Naeem, Fødevareregion Øst Projektleder: Annette Grossmann, FVST, 6 kontor Kontaktpersoner:

Læs mere

Projekt juni 2011

Projekt juni 2011 Delprojekt 8: Konserveringsstoffer i fisk og fiskevarer Udført på Fødevareregion Øst af Udo Jensen Rapport udarbejdet af Udo Jensen Projektledelse: Birgit Christine Bønsager, FVST, 6. kontor Ib Krog Larsen,

Læs mere

Kontrol af farvestoffer i udvalgt nyere slik. Projektledelse. Laboratoriearbejde

Kontrol af farvestoffer i udvalgt nyere slik. Projektledelse. Laboratoriearbejde Kontrol af farvestoffer i udvalgt nyere slik Udført af Marianne Jakobsen, Fødevareregion Øst Rapport udfærdiget af Marianne Jakobsen, Fødevareregion Øst Projektledelse Birgit Bønsager, Fødevarestyrelsen

Læs mere

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer - Undersøgelse af konserveringsmidler, sødestoffer og farvestoffer i marmelade og lignende produkter (del II) Rapport udarbejdet af Udo Jensen Projektledelse:

Læs mere

Projekt 2010-20-793-00096 juni 2012

Projekt 2010-20-793-00096 juni 2012 Tilsætningsstoffer i her og nu varer, del II Udført på Fødevarestyrelsen, Øst af Udo Jensen Rapport udarbejdet af Udo Jensen Projektledelse: Henriette Hansen Laboratoriearbejde: Ann Sørensen Anne Plenge

Læs mere

Kontrol af farvestoffer i udvalgt nyere slik. Projektledelse. Laboratoriearbejde

Kontrol af farvestoffer i udvalgt nyere slik. Projektledelse. Laboratoriearbejde Kontrol af farvestoffer i udvalgt nyere slik Udført af Marianne Jakobsen, Fødevareregion Øst Rapport udfærdiget af Marianne Jakobsen, Fødevareregion Øst Projektledelse Birgit Bønsager, Fødevarestyrelsen

Læs mere

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer Undersøgelse af neohesperidin dihydrochalcon og andre sødestoffer i fødevarer Udført på Fødevareregion Øst af Udo Jensen Rapport udarbejdet af Udo Jensen Projektledelse:

Læs mere

Konserveringsstoffer i dressinger og mayonnaisesalater

Konserveringsstoffer i dressinger og mayonnaisesalater Konserveringsstoffer i dressinger og mayonnaisesalater Udført af Marianne Jakobsen, Jakob Villadsen Fødevareregion Øst Rapport udfærdiget af Jakob Villadsen, Fødevareregion Øst Projektledelse: Birgit Christine

Læs mere

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer Undersøgelse af koffein i fødevarer Udført på Fødevareregion København af Udo Jensen Rapport udfærdiget af Udo Jensen Projektledelse: Ib Krog Larsen, Fødevareregion

Læs mere

Undersøgelse af sødestoffer og farvestoffer i morgenmadsprodukter

Undersøgelse af sødestoffer og farvestoffer i morgenmadsprodukter Undersøgelse af sødestoffer og farvestoffer i morgenmadsprodukter Udført på Fødevareregion Øst af Steffen Nielsen Rapport udarbejdet af Marianne Jakobsen Projektledelse: Torben Leth, Fødevareinstituttet

Læs mere

Projekt 2007-20-64-00648 Juli 2008

Projekt 2007-20-64-00648 Juli 2008 Kontrol af de uautoriserede farvestoffer sudan I, II, III, IV samt para red i tørrede og knuste eller formalede krydderier af slægten Capsicum, karrypulver, tørret og knust eller formalet gurkemeje samt

Læs mere

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer:

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer: Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer: - Overvågning og kontrol af farvestoffer og ammoniumchlorid i slik (del II) Rapport udarbejdet af Bjørn Schmidt, Fødevareregion Øst Projektledelse: Ib Krog

Læs mere

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer - Tilsætningsstoffer i kager og andet bagværk Rapport udarbejdet af Udo Jensen Projektledelse: Ib Krog Larsen, Fødevareregion København Niels Fabricius, Danmarks

Læs mere

Svovldioxid og nitrat/nitrit i fødevarer

Svovldioxid og nitrat/nitrit i fødevarer Svovldioxid og nitrat/nitrit i fødevarer Udført af Steffen Nielsen, Fødevareregion Øst Rapport udfærdiget af Marianne Jakobsen, Fødevareregion Øst Projektledelse Niels Fabricius, Fødevareinstituttet DTU

Læs mere

Konserveringsstoffer og intense sødestoffer i forarbejdede fiskevarer, især marinerede sild

Konserveringsstoffer og intense sødestoffer i forarbejdede fiskevarer, især marinerede sild Konserveringsstoffer og intense sødestoffer i forarbejdede fiskevarer, især marinerede sild Udført af Udo Jensen, Fødevareregion Øst Rapport udfærdiget af Steffen Nielsen, Fødevareregion Øst Projektledelse

Læs mere

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer: Konserveringsstoffer og sødestoffer i forarbejdede fiskevarer især marinerede sild (del II).

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer: Konserveringsstoffer og sødestoffer i forarbejdede fiskevarer især marinerede sild (del II). Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer: Konserveringsstoffer og sødestoffer i forarbejdede fiskevarer især marinerede sild (del II). Udført af Steffen Nielsen, Fødevareregion Øst Rapport udarbejdet

Læs mere

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer. Undersøgelse af indholdet af propylenglycol i bagværk

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer. Undersøgelse af indholdet af propylenglycol i bagværk Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer Undersøgelse af indholdet af propylenglycol i bagværk Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer: Undersøgelse af indholdet af propylenglycol i bagværk FødevareRapport

Læs mere

Delprojekt 3 Konserveringsstoffer i salater, dressinger,

Delprojekt 3 Konserveringsstoffer i salater, dressinger, Delprojekt 3 Konserveringsstoffer i salater, dressinger, saucer m.m. Udført af Marianne Jakobsen, Fødevarestyrelsen Rapport udfærdiget af Marianne Jakobsen, Fødevarestyrelsen Projektledelse Saoirse McKeever

Læs mere

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer - Konserveringsstoffer og andre relevante tilsætningsstoffer i mayonnaise salater (del III) Udført på Fødevareregion Øst af Bjørn Schmidt Rapport udfærdiget

Læs mere

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer: Intense sødestoffer, farvestoffer og konserveringsstoffer i ikkealkoholholdige

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer: Intense sødestoffer, farvestoffer og konserveringsstoffer i ikkealkoholholdige Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer: Intense sødestoffer, farvestoffer og konserveringsstoffer i ikkealkoholholdige drikkevarer (del III). Udført af Steffen Nielsen og Nicolai Zederkopff Ballin,

Læs mere

Overvågning af tilsætningsstoffer

Overvågning af tilsætningsstoffer Overvågning af tilsætningsstoffer Undersøgelse af natamycin og andre konserveringsstoffer i ost. Del II. Udført på Fødevareregion København af Anne Kjølby Rapport udfærdiget af Udo Jensen Projektledelse:

Læs mere

Overvågning af tilsætningsstoffer

Overvågning af tilsætningsstoffer Overvågning af tilsætningsstoffer Farvestoffer og konserveringsstoffer i ikke-alkohol-holdige drikkevarer Udført på Fødevareregion København af Ib Krog Larsen og Udo Jensen i samarbejde med Rikke Andersen

Læs mere

Positivlisten, december 2012. Fortegnelse over tilsætninger til fødevarer

Positivlisten, december 2012. Fortegnelse over tilsætninger til fødevarer Positivlisten, december 2012 Fortegnelse over tilsætninger til fødevarer Indholdsfortegnelse Indledende bemærkninger... 3 Bemærkninger til afsnit A 1... 4 Indplacering... 4 Fødevaretilsætningsstofgrupper...

Læs mere

Konserveringsstoffer i salater, dressinger, saucer m.m.

Konserveringsstoffer i salater, dressinger, saucer m.m. Projekt 2011-20-64-00319 Konserveringsstoffer i salater, dressinger, saucer m.m. Udført af Marianne Jakobsen, Laboratoriet, Fødevarestyrelsen Rapport udarbejdet af Marianne Jakobsen, Laboratoriet, Fødevarestyrelsen

Læs mere

Delprojekt 3 Farve- og sødestoffer i slik fokus på skumprodukter og pastiller

Delprojekt 3 Farve- og sødestoffer i slik fokus på skumprodukter og pastiller Delprojekt 3 Farve- og sødestoffer i slik fokus på skumprodukter og pastiller Udført af Jacob Villadsen og Marianne Jakobsen, Fødevarestyrelsen Rapport udfærdiget af Marianne Jakobsen, Fødevarestyrelsen

Læs mere

Overvågning af tilsætningsstoffer

Overvågning af tilsætningsstoffer Overvågning af tilsætningsstoffer Undersøgelse af konserveringsstoffer og andre relevante tilsætningsstoffer i mayonnaise salater m.m. Udført på Fødevareregion København af Anne Kjølby Rapport udfærdiget

Læs mere

Positivlisten 2011. Fortegnelse over tilsætninger til fødevarer

Positivlisten 2011. Fortegnelse over tilsætninger til fødevarer Positivlisten 2011 Fortegnelse over tilsætninger til fødevarer Indholdsfortegnelse Bemærkninger til afsnit A 1... 5 Indplacering... 5 Fødevaretilsætningsstofgrupper... 6 Overførsel... 6 Mængdeangivelse...

Læs mere

Intense sødestoffer og farvestoffer i is på basis af vand sodavandsis, limonadeis- og frugtis samt sorbetis

Intense sødestoffer og farvestoffer i is på basis af vand sodavandsis, limonadeis- og frugtis samt sorbetis Intense sødestoffer og farvestoffer i is på basis af vand sodavandsis, limonadeis- og frugtis samt sorbetis Udført af Marianne Jakobsen, Fødevareregion Øst Rapport udfærdiget af Marianne Jakobsen, Fødevareregion

Læs mere

Intense sødestoffer i chokolade, pastiller og andre drops

Intense sødestoffer i chokolade, pastiller og andre drops Intense sødestoffer i chokolade, pastiller og andre drops Udført af Marianne Jakobsen, Fødevareregion Øst Rapport udfærdiget af Marianne Jakobsen, Fødevareregion Øst Projektledelse: Torben Leth, Fødevareinstituttet,

Læs mere

Fødevaretilsætningsstoffer, aromaer, enzymer & de nye EU-lister

Fødevaretilsætningsstoffer, aromaer, enzymer & de nye EU-lister Fødevaretilsætningsstoffer, aromaer, enzymer & de nye EU-lister Ved Louise Baad Rasmussen Fødevarestyrelsen Tilsætningsstoffer Regler om tilsætningsstoffer Indhold EU-liste over tilsætningsstoffer til

Læs mere

Projekt Konserveringsstoffer og sødestoffer i fiskerivarer. Konklusion

Projekt Konserveringsstoffer og sødestoffer i fiskerivarer. Konklusion Projekt 2011-20-64-00322 og sødestoffer i fiskerivarer Udført af Marianne Jakobsen, Fødevarestyrelsen Rapport udarbejdet af Marianne Jakobsen, Fødevarestyrelsen Projektledelse ved Mette Christiansen, Kemi

Læs mere

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer - Undersøgelse af konserveringsstoffer og andre relevante tilsætningsstoffer i mayonnaise salater m.m. (del II) Udført på Fødevareregion København og Nordøstsjælland

Læs mere

Delprojekt 4 Konserveringsstoffer og sødestoffer i fiskerivarer

Delprojekt 4 Konserveringsstoffer og sødestoffer i fiskerivarer Delprojekt 4 Konserveringsstoffer og sødestoffer i fiskerivarer Udført af Marianne Jakobsen, Fødevarestyrelsen Rapport udfærdiget af Marianne Jakobsen, Fødevarestyrelsen Projektledelse Saoirse McKeever

Læs mere

BILAG 1: Tilladte tilsپ0ٹ3tningsstoffet til grillpپ0 3lser ifپ0 3lge Fپ0 3devarestyrelsens positivliste (kan findes pپ0ٹ2

BILAG 1: Tilladte tilsپ0ٹ3tningsstoffet til grillpپ0 3lser ifپ0 3lge Fپ0 3devarestyrelsens positivliste (kan findes pپ0ٹ2 1 3Test af grillpپ0 3lser BILAG 1: Tilladte tilsپ0ٹ3tningsstoffet til grillpپ0 3lser ifپ0 3lge Fپ0 3devarestyrelsens positivliste (kan findes pپ0ٹ2 WWW.fvst.dk) Konserveringsmidler: Sorbinsyre og sorbater

Læs mere

Positivlisten. Fortegnelse over tilsætningsstoffer til fødevarer. April 2000. Indledende bemærkninger

Positivlisten. Fortegnelse over tilsætningsstoffer til fødevarer. April 2000. Indledende bemærkninger Positivlisten Fortegnelse over tilsætningsstoffer til fødevarer April 2000 Indledende bemærkninger Ved tilsætningsstoffer forstås ifølge 14, stk. 1, i lov om fødevarer m.m. (lov nr. 471 af 1. juli 1998)

Læs mere

Udvalgte tilsætningsstoffer i kaviar, fiskepostej og krebsdyr

Udvalgte tilsætningsstoffer i kaviar, fiskepostej og krebsdyr Udvalgte tilsætningsstoffer i kaviar, fiskepostej og krebsdyr Udført af Steffen Nielsen, Fødevareregion Øst Rapport udfærdiget af Marianne Jakobsen, Fødevareregion Øst Projektledelse Torben Leth, Fødevareinstituttet,

Læs mere

Projekt 2006-20-64-00547 Juli 2008

Projekt 2006-20-64-00547 Juli 2008 Kortlægning af benzoesyre i frugter, bær og grøntsager Udført på Fødevareregion Øst af Udo Jensen Rapport udarbejdet af Udo Jensen Projektledelse: Torben Leth, Fødevareinstituttet DTU Ib Krog Larsen, Fødevareregion

Læs mere

Svovldioxid i udvalgte fødevarer

Svovldioxid i udvalgte fødevarer Svovldioxid i udvalgte fødevarer Udført af Peter Molander, Fødevareregion Øst Rapport udfærdiget af Marianne Jakobsen, Fødevareregion Øst Projektledelse Annette Grossmann, Fødevarestyrelsen Ib Krog Larsen,

Læs mere

Farvestoffer i slik til løssalg

Farvestoffer i slik til løssalg Farvestoffer i slik til løssalg Udført af Ib Krog Larsen, Fødevareregion Øst Rapport udarbejdet af Marianne Jakobsen, Fødevareregion Øst Projektledelse: Annette Grossmann, FVST Ib Krog Larsen, Fødevareregion

Læs mere

Tilsætningsstoffer i specialfødevarer fra 3. lande

Tilsætningsstoffer i specialfødevarer fra 3. lande Tilsætningsstoffer i specialfødevarer fra 3. lande Udført af Marianne Jakobsen, Fødevarestyrelsen Rapport udfærdiget af Marianne Jakobsen, Fødevarestyrelsen Projektledelse Saoirse McKeever Eriksen, Fødevarestyrelsen

Læs mere

Overvågning af tilsætningsstoffer

Overvågning af tilsætningsstoffer Overvågning af tilsætningsstoffer - Indkøring af HPLC metode til bestemmelse af Neohesperidin dihydrochalcon i fødevarer Udført på Fødevareregion København af Udo Jensen. PROJEKTLEDELSE: Ib Krog Larsen

Læs mere

Positivlisten 2010. Fortegnelse over tilsætninger mv. til fødevarer

Positivlisten 2010. Fortegnelse over tilsætninger mv. til fødevarer Positivlisten 2010 Fortegnelse over tilsætninger mv. til fødevarer Indholdsfortegnelse Indledende bemærkninger... 3 Bemærkninger til afsnit A 1... 5 Indplacering... 5 Fødevaretilsætningsstofgrupper...

Læs mere

Delprojekt 4: Natamycin i ost og pølser

Delprojekt 4: Natamycin i ost og pølser Delprojekt 4: Natamycin i ost og pølser Udført af Marianne Jakobsen, Fødevarestyrelsen Rapport udfærdiget af Marianne Jakobsen, Fødevarestyrelsen Projektledelse Saoirse Eriksen, Fødevarestyrelsen Laboratoriearbejde

Læs mere

Overvågning af tilsætningsstoffer

Overvågning af tilsætningsstoffer Overvågning af tilsætningsstoffer Intense sødestoffer i ikke-alkohol-holdige drikkevarer Udført på Fødevareregion Århus af Bolette Okholm i samarbejde med Rikke Andersen Fødevaredirektoratet. Projektledelse:

Læs mere

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer - Undersøgelse af indholdet af propylenglycol i bagværk (del II) Udført af Udo Jensen på Fødevareregion Øst Projektledelse: Ib Krog Larsen, Fødevareregion Øst

Læs mere

Overvågning af tilsætningsstoffer

Overvågning af tilsætningsstoffer Overvågning af tilsætningsstoffer Sukkeralkoholer (polyoler) i levnedsmidler Udført i Danmarks Fødevareforskning, Afdeling for Kemiske Fødevareundersøgelser af Anette Bysted og Rikke Andersen Projektledelse:

Læs mere

Delprojekt 1: Svovldioxid i div. fødevarer

Delprojekt 1: Svovldioxid i div. fødevarer Delprojekt 1: Svovldioxid i div. fødevarer Udført af Jakob Villadsen og Marianne Jakobsen, Fødevarestyrelsen Rapport udfærdiget af Marianne Jakobsen, Fødevarestyrelsen Projektledelse Saoirse Eriksen, Fødevarestyrelsen

Læs mere

Delprojekt 6: Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer: Intense sødestoffer farvestoffer og konserveringsstoffer i drikkevarer

Delprojekt 6: Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer: Intense sødestoffer farvestoffer og konserveringsstoffer i drikkevarer Delprojekt 6: Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer: Intense sødestoffer farvestoffer og konserveringsstoffer i drikkevarer Udført af Jakob Villadsen og Marianne Jakobsen, Fødevarestyrelsen, Øst

Læs mere

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer - Undersøgelse af svovldioxid i fødevarer Rapport udarbejdet af Bjørn Schmidt og Steffen Nielsen, Fødevareregion Øst Projektledelse: Niels Fabricius, Danmarks

Læs mere

Overvågning af tilsætningsstoffer. Undersøgelse af konserveringsstoffer, sødestoffer og farvestoffer i marmelade og lignende produkter

Overvågning af tilsætningsstoffer. Undersøgelse af konserveringsstoffer, sødestoffer og farvestoffer i marmelade og lignende produkter Overvågning af tilsætningsstoffer Undersøgelse af konserveringsstoffer, sødestoffer og farvestoffer i marmelade og lignende produkter Overvågning af tilsætningsstoffer Undersøgelse af konserveringsstoffer,

Læs mere

Svovldioxid i tørrede frugter og nødder inklusive kandiserede produkter

Svovldioxid i tørrede frugter og nødder inklusive kandiserede produkter Svovldioxid i tørrede frugter og nødder inklusive kandiserede produkter Udført af Peter Molander og Marianne Jakobsen Fødevareregion Øst Rapport udfærdiget af Marianne Jakobsen, Fødevareregion Øst Projektledelse

Læs mere

Projekt Farvestoffer og sødestoffer i slik

Projekt Farvestoffer og sødestoffer i slik Projekt 2011-20-64-00323 Farvestoffer og sødestoffer i slik Udført af Marianne Jakobsen, Fødevarestyrelsen Rapport udarbejdet af Marianne Jakobsen, Fødevarestyrelsen Projektledelse ved Mette Christiansen,

Læs mere

Overvågning af nitrit/nitrat i udvalgte fødevarer. Projektledelse. Laboratoriearbejde

Overvågning af nitrit/nitrat i udvalgte fødevarer. Projektledelse. Laboratoriearbejde Overvågning af nitrit/nitrat i udvalgte fødevarer Udført af Peter Molander, Fødevareregion Øst Rapport udfærdiget af Marianne Jakobsen, Fødevareregion Øst Projektledelse Birgit Bønsager, Fødevarestyrelsen

Læs mere

Overfølsomhed og tilsætningsstoffer i mad

Overfølsomhed og tilsætningsstoffer i mad Overfølsomhed og tilsætningsstoffer i mad 2 OVERFØLSOMHED OG TILSÆTNINGSSTOFFER I MAD Hvad er et tilsætningsstof? Side 4 Hvad er overfølsomhed over for tilsætningsstoffer? Side 6 Farvestoffer Side 8 Konserveringsstoffer

Læs mere

KOMMISSIONENS DIREKTIV95/45/EF af 26. juli 1995 om specifikke renhedskriterier for farvestoffer til brug i levnedsmidler

KOMMISSIONENS DIREKTIV95/45/EF af 26. juli 1995 om specifikke renhedskriterier for farvestoffer til brug i levnedsmidler 1995L0045 DA 25.08.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS DIREKTIV95/45/EF af 26. juli 1995 om specifikke renhedskriterier

Læs mere

BILAG : hjælpestoffer, for hvilke information skal anføres i indlægssedlen for lægemidler til human brug

BILAG : hjælpestoffer, for hvilke information skal anføres i indlægssedlen for lægemidler til human brug BILAG : hjælpestoffer, for hvilke information skal anføres i indlægssedlen for lægemidler til human brug navn administrationsvej grænse information i indlægssedlen kommentarer Aprotinin Topikal Kan medføre

Læs mere

Svovldioxid i udvalgte fødevarer, herunder sennep.

Svovldioxid i udvalgte fødevarer, herunder sennep. Svovldioxid i udvalgte fødevarer, herunder sennep. Udført af Jimi Byrsø Dan og Peter Molander, Fødevareregion Øst Rapport udarbejdet af Saima Naeem, Fødevareregion Øst Projektleder: Annette Grossmann,

Læs mere

Delprojekt 5 Tilsætningsstoffer i kager og andet bagværk

Delprojekt 5 Tilsætningsstoffer i kager og andet bagværk Delprojekt 5 Tilsætningsstoffer i kager og andet bagværk Udført af Marianne Jakobsen, Fødevarestyrelsen Rapport udfærdiget af Marianne Jakobsen, Fødevarestyrelsen Projektledelse Saoirse McKeever Eriksen,

Læs mere

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer: Undersøgelse af tilsætningsstoffer i marmelade og lignende produkter (del III).

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer: Undersøgelse af tilsætningsstoffer i marmelade og lignende produkter (del III). Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer: Undersøgelse af tilsætningsstoffer i marmelade og lignende produkter (del III). Udført af Steffen Nielsen, Fødevareregion Øst Rapport udarbejdet af Saima Naeem,

Læs mere

Phosphat i ferske og frosne fisk og fiskerivarer.

Phosphat i ferske og frosne fisk og fiskerivarer. Phosphat i ferske og frosne fisk og fiskerivarer. Udført af Peter Molander, Fødevarestyrelsen, Øst Rapport udfærdiget af Peter Molander, Fødevarestyrelsen, Øst Projektledelse Birgit Christine Bønsager,

Læs mere

Afsmitning af 4-methylbenzophenon, benzophenon og andre photoinitiatorer fra fødevarekontaktmaterialer med tryk J. nr.

Afsmitning af 4-methylbenzophenon, benzophenon og andre photoinitiatorer fra fødevarekontaktmaterialer med tryk J. nr. PROJEKTER - SLUTRAPPORT Afsmitning af 4-methylbenzophenon, benzophenon og andre photoinitiatorer fra fødevarekontaktmaterialer med tryk J. nr.: 2010-20-64-00239 BAGGRUND Photoinitiatorer bruges i UV-hærdende

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-2301-00737/Dep. sagsnr. 9614 Den 31. marts 2011 FVM 885 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag

Læs mere

Slutrapport for kampagnen

Slutrapport for kampagnen J. nr.: 2015-24-60-00140 30-08-2016 Slutrapport for kampagnen Import og samhandel af ikke-animalske fødevarer 2016 INDLEDNING En stor andel af de ikke-animalske (vegetabilske) fødevarer, som findes på

Læs mere

Der er anvendt en akkrediteret analysemetode (FA411.1) til måling af phthalaterne i plast.

Der er anvendt en akkrediteret analysemetode (FA411.1) til måling af phthalaterne i plast. Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 31, 2016 Phthalater i fødevarekontaktmaterialer, 2010 Petersen, Jens Højslev; Greve, Krestine Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link

Læs mere

Pesticidrester i fødevarer resultater for 2004

Pesticidrester i fødevarer resultater for 2004 Pesticidrester i fødevarer resultater for 2004 Indledning Pesticider eller sprøjtemidler er kemiske stoffer, som bliver brugt på marker eller i haver for at bekæmpe ukrudt, beskytte afgrøder mod angreb

Læs mere

Rapport om Kontrol i 2009 for salmonella og campylobacter i dansk produceret og importeret fersk kød

Rapport om Kontrol i 2009 for salmonella og campylobacter i dansk produceret og importeret fersk kød Rapport om Kontrol i 29 for salmonella og campylobacter i dansk produceret og importeret fersk kød Marts 21 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Case-by-case kontrollen...3 3. Virksomhedernes ansvar...3

Læs mere

Overvågning af tilsætningsstoffer

Overvågning af tilsætningsstoffer Overvågning af tilsætningsstoffer - Undersøgelse af svovldioxid og nitrit/nitrat i levnedsmidler. Del IV. Udført på Fødevareregion København af Anne Kjølby og Ib Krog Larsen. Rapporten er udarbejdet af

Læs mere

Tilsætningsstoffer. Fødevaredirektoratet. Overvågningssystem for levnedsmidler 1993-1997. Del 4. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Tilsætningsstoffer. Fødevaredirektoratet. Overvågningssystem for levnedsmidler 1993-1997. Del 4. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Tilsætningsstoffer Overvågningssystem for levnedsmidler 1993-1997. Del 4 Kemiske forureninger Tilsætningsstoffer Tilsætningsstoffer Næringsstoffer Produktionshjælpemidler Mikrobiologiske forureninger Ministeriet

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del Bilag 140 Offentligt. Tilsætningsstoffer & de nye EU-positivlister

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del Bilag 140 Offentligt. Tilsætningsstoffer & de nye EU-positivlister Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 140 Offentligt Tilsætningsstoffer & de nye EU-positivlister Præsentationen handler om Dansk lovgivning om tilsætningsstoffer De 4

Læs mere

Kontrol af anprisning vedrørende stråforkortere

Kontrol af anprisning vedrørende stråforkortere Kontrol af anprisning vedrørende stråforkortere - En undersøgelse af mel, gryn og brød, 2004 Kontrol af anprisning vedrørende stråforkortere - En undersøgelse af mel, gryn og brød, 2004 FødevareRapport

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 2012-29-221-01351/Dep sagsnr: 24687 Den 14. februar 2014 FVM 242 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

OVERVÅGNINGSSYSTEM FOR NÆRINGSSTOFFER KØD, 3. RUNDE

OVERVÅGNINGSSYSTEM FOR NÆRINGSSTOFFER KØD, 3. RUNDE OVERVÅGNINGSSYSTEM FOR NÆRINGSSTOFFER KØD, 3. RUNDE Food monitoring system for nutrients Meat, 3. Cycle Udarbejdet af Kirsten Hansen Århus landsdelslaboratorium i samarbejde med Pia Knuthsen Fødevaredirektoratet

Læs mere

Projekt Tilsætningsstoffer i kager og andet bagværk

Projekt Tilsætningsstoffer i kager og andet bagværk Projekt 2011-20-64-00321 Tilsætningsstoffer i kager og andet bagværk Udført af Marianne Jakobsen, Fødevarestyrelsen Rapport udarbejdet af Marianne Jakobsen, Fødevarestyrelsen Projektledelse ved Mette Christiansen,

Læs mere

Svovldioxid i diverse fødevarer, 2012

Svovldioxid i diverse fødevarer, 2012 Svovldioxid i diverse fødevarer, 2012 Udført af Peter Molander, Fødevarestyrelsen Rapport udfærdiget af Peter Molander, Fødevarestyrelsen Projektledelse Saoirse Eriksen, Fødevarestyrelsen Laboratoriearbejde

Læs mere

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer

Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer Overvågning og kontrol af tilsætningsstoffer - Nitrit/nitrat og sulfit i fødevarer Rapporten er udarbejdet af Bjørn Schmidt og Steffen Nielsen, Fødevareregion Øst Projektledelse: Niels Fabricius, Danmarks

Læs mere

Rapport December Miljøstyrelsen. BOD 5 på lavt niveau. Evaluering af BOD 5 metoder til anvendelse på detektionsgrænseniveau i spildevand

Rapport December Miljøstyrelsen. BOD 5 på lavt niveau. Evaluering af BOD 5 metoder til anvendelse på detektionsgrænseniveau i spildevand Rapport December 2000 Miljøstyrelsen BOD 5 på lavt niveau Evaluering af BOD 5 metoder til anvendelse på detektionsgrænseniveau i spildevand Agern Allé 11 2970 Hørsholm Tel: 4516 9200 Fax: 4516 9292 E-mail:

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Projekt Tilsætningsstoffer i syltede frugter og grøntsager, 2015

Projekt Tilsætningsstoffer i syltede frugter og grøntsager, 2015 Projekt 2010-20-64-00256 Tilsætningsstoffer i syltede frugter og grøntsager, 2015 Udført og rapport udarbejdet af Udo Jensen, Sektion for Fødevarekemi, Fødevarestyrelsen Projektledelse ved Mette Christiansen,

Læs mere

FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD

FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD Ryttermarksvej 1, 6000 Kolding Rekvirent: Kolding Kommune Dato: 15. marts 2013 DMR-sagsnr.: 2013-0126 Din rådgiver gør en forskel Industrivej 10A, 8680 Ry Tlf. 86 95 06 55

Læs mere

Nitrit/nitrat overvågning i kød og kødprodukter

Nitrit/nitrat overvågning i kød og kødprodukter Nitrit/nitrat overvågning i kød og kødprodukter Udført af Peter Molander og Marianne Jakobsen, Fødevareregion Øst Rapport udfærdiget af Marianne Jakobsen, Fødevareregion Øst Projektledelse Birgit Bønsager,

Læs mere