SUBEXPO2009 EN INTERNATIONAL BYUDSTILLING. futurefarmers used by permission

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SUBEXPO2009 EN INTERNATIONAL BYUDSTILLING. futurefarmers used by permission"

Transkript

1 SUBEXPO2009 EN INTERNATIONAL BYUDSTILLING futurefarmers used by permission

2

3 ALLE TALER OM VEJRET SubExpo2009 er en udstilling, der sætter fokus på individets adfærd i en globaliseret verden, hvor problemer men også løsninger, er grænseoverskridende. I december 2009 samles delegerede fra hele verden i København for at diskutere klimaforandringer. Baggrunden for klimatopmødet COP15 er det anerkendte faktum, at den menneskelige civilisations adfærd påvirker klimaet. Den største påvirkning kommer fra vores byer dette gælder også i Danmark. Byen danner rammen om de fleste menneskers liv, og vores adfærd er i høj grad et produkt af de byer vi lever i. Da det i sidste ende er det enkelte menneskes adfærd og prioriteringer, der påvirker klimaet, spiller vores byer en afgørende rolle i kampen for klimaet. SubExpo2009 handler om vores byers vækst, og viser hvordan fremtidens byer kan danne rammen om en bæredygtig livsstil. SubExpo2009 er en vision for fremtidens bæredygtige bysamfund. 3

4 VORES BYER VOKSER I Danmark foregår væksten først og fremmest i forstæderne. Den største udfordring i planlægningen af byernes vækst ligger i realiseringen af en bæredygtig udvikling. Bæredygtig udvikling handler om at skabe betingelser for det gode liv - i dag og i fremtiden. Der skal skabes balance i samfundet; en balance, der skal ses som summen af både miljømæssige, sociale og økonomiske forhold. Fremtidens byer må planlægges, så de fordrer denne balance og indeholder den dynamik, der er nødvendig for at sikre disse kvaliteter i udbygningen. Men hvilke konkrete udfordringer står vi overfor, når vi skal planlægge fremtidens forstad? Og hvordan kan vi gøre disse udfordringer til operative redskaber i arbejdet med at skabe det bæredygtige bysamfund? Ifølge Århus Kommunes ambitioner skal byen vokse med op mod inbyggere over de næste 25 år. Denne vækst skal være baseret på bæredygtig udvikling og realisere de strategier, som er blevet fastlagt i den lokale Agenda 21. Således skal Århus udvikles til en by i social balance, en miljø- og energirigtig og sund by. I arbejdet hen mod en ny kommuneplan, der skal være endeligt vedtaget i 2009, fokuseres der bl.a. på inddragelsen af nye arealer på bar mark for at kunne imødekomme byudviklingsbehovet. Denne langsigtede strategi lægger op til, at der etableres helt nye byer med levende, sunde bymiljøer og selvstændig identitet. Projektet Fremtidens Forstad er en vision for en bæredygtig by til op mod indbyggere. CEBRA har udarbejdet projektet som et oplæg til dialog med kommunen omkring anvendelsen af et udvalgt byvækstområde på Elev Bakke, nord for Århus. Arealet har en unik beliggenhed i forhold til infrastruktur og rekreative områder. Det ligger tæt på Århus, de store infrastrukturelle tiltag letbanen og Djurslandsmotorvejen samt Lisbjerg Skov og Lystrup Engsø. Nabobyerne Lystrup og Lisbjerg er højt prioriterede byvækstområder i kommuneplanen. Ud fra et bæredygtigt perspektiv er det hensigtsmæssigt at koncentrere byvæksten på færre og større lokaliteter samt at dele servicefunktioner og centrale faciliteter. Således har arealet en overordentlig gunstig beliggenhed i forhold til kommuneplanens normer for de nye byvækstarealer. Områdets samlede udvikling i et tæt samarbejde mellem kommunale og private aktører vil kunne resultere i en synergi, hvor forskellige udviklingsmodeller kombineres til gavn for hele området. Et sådant fælles erfaringsgrundlag vil danne en stærk platform for at sikre en bæredygtig byudvikling. Fremtidens Forstad er et projekt, som på et overordnet niveau skitserer, hvordan de givne parametre for bæredygtig byudvikling kan konkretiseres i en strukturplan. Se SubExpo2009 projektbeskrivelse s.23 Det kræver viden og ambitioner at realisere visionen om fremtidens bæredygtige forstad. Skal der udvikles plausible løsninger og nytænkende svar, er der brug for en lang række kompetencer. Disse kompetencer ligger hos vidt forskellige grupper: Uddannelsesinstitutioner, forskningscentre, myndigheder, virksomheder osv. Det gælder om at forene de rigtige kræfter i et netværk, der kan kombinere forhåndenværende viden og muligheder. Derfor skal der fokuseres på et bredt samarbejde for at bringe de tilgængelige midler i spil og derved generere nytænkende idéer og brugbar viden. SubExpo2009 er i sin første inkarnation et netværk, der bringer disse aktører sammen. Netværket skal fungere som en dynamisk ramme, indenfor hvilken viden og erfaringer blotlægges, deles og udvikles. 4

5 Skødstrup ro Hinnerup Søften Tilst Trige LISBJERG BRENDSTRUP Hasle ELEV Vejlby Midtbyen De gamle forstæder De nye forstæder Risskov Hjortshøj Egå Skæring ÅRSLEV Brabrand Stavtrup Viby LEMMING Holme Hasselager Højbjerg Skåde ing Tranbjerg MÅRSLET Beder Kortet viser De nye forstæder. Det er her Århus skal vokse Solbjerg Malling 5

6 HER BYGGES FREMTIDENS FORSTAD 6

7 INTERNATIONAL BYUDSTILLING Et internationalt parallelopdrag kan bidrage til at sikre en frugtbar og inspirerende proces, der kan tage de udfordringer op og udfolde de muligheder, som ligger i udviklingen af fremtidens bæredygtige bysamfund. Studerende fra Institut for By og Landskab ved Arkitektskolen Århus følger i foråret 2008 et semesterforløb, som er tilrettelagt af CEBRA. I dette semesterforløb beskæftiger de sig med forskellige problemstillinger, som må konfronteres i planlægningen af en bæredygtig by. Resultatet af dette forløb er en kvalificeret grundforskning, der sammen med CEBRAs projekt danner grundlaget for et internationalt parallelopdrag. Her inviteres en række tværfaglige teams, sammensat af arkitekter og andre relevante rådgivere, der i samarbejde med opdragsgiveren, offentligheden og myndighederne udforsker forskellige problemstillinger inden for bæredygtig byudvikling. Målet er ikke at udpege ét vinderprojekt, men derimod at samle og kombinere forskellige ideer for at opnå et bredt funderet og anvendeligt resultat. Se SubExpo2009 projektbeskrivelse s.35 Målet er at skabe en vision på et bredt funderet vidensgrundlag, hvor de konkrete bud på by- og bygningsdesign peger på nye og bæredygtige løsninger, der i sidste ende kan fungere som generelle redskaber for arkitekter, planlæggere og myndigheder. Redskaber, som kan bruges lokalt, nationalt og globalt. Disse nye initiativer og ideer skal gøres tilgængelige for så mange som muligt. Til dette formål rummer en udstilling de fleste muligheder som medie. Formidlingen og bevidstgørelsen af projektets løsningsforslag hos et bredt publikum er afgørende for projektets succes. Udstillingen skal ligge i efteråret 2009 og løbe frem til FN s klimakonference i København, COP15. Ved at pege ud over sig selv og skabe en forbindelse til klimakonferencen vil SubExpo2009 tjene som platform, der præsenterer Århus som frontløber for bæredygtig byudvikling. Udstillingen kan således fungere som Århus bidrag til denne betydningsfulde begivenhed. Omvendt vil SubExpo2009 relatere COP15 og dens emner til Århus, og derved gøres klimakonferencen også til en national og lokal begivenhed. Denne relation skal understrege, at de problemstillinger, som bliver behandlet på konferencen, direkte vedrører det enkelte individ. Samtidig skal der også vises, hvilke muligheder man som enkelperson har for at bidrage til løsningen af disse problemer. Videre vil udstillingens indhold møde bedre muligheder for at kunne formidles til et bredt internationalt publikum, når der er rettet international opmærksomhed mod Danmark i forbindelse med klimakonferencen. På samme tidspunkt markeres også 100 års jubilæet for Landsudstillingen 1909, der var en milepæl i Århus historie. Jubilæet markeres gennem hele 2009 og i forbindelse hermed kan SubExpo fungere som en begivenhed, der sætter fokus på byens fremtidige udvikling. Se SubExpo2009 projektbeskrivelse s.25 Elev Århus Elev Danmark Elev Verden Elev 7

8 AMBITION 8

9 Hvad vil SubExpo 2009? SubExpo2009 er en engagerende, udfordrende og interaktiv udstilling, der præsenterer bæredygtig arkitektur og byplanlægning anno 2009 for den brede befolkning med Elev Bakke som specifik case. Udstillingen skal tage afsæt i nytænkning og innovation i forhold til planlægningen af byernes vækst uden at være en løftet pegefinger eller tegne skrækscenarier. Udstillingen skal præsentere forskellige strategier for, hvordan vi kan realisere det fremtidige bæredygtige bysamfund. Målet er at skabe en relation mellem bæredygtig udvikling og det enkelte individ i et globaliseret samfund. Derigennem skal det formidles, at bæredygtige principper er relevante og tilgængelige for alle, og hvordan de kan gøres til en integreret del af det enkelte menneskes liv. Hvordan gør den det? Det videnstunge materiale i form af parallelopdragets resultater skal formidles til et bredt publikum og skal derfor præsenteres på en sådan måde, at det ikke kræver specifikke forudsætninger at få et stort udbytte af udstillingen. Derfor er oplevelse, interaktion og stimulering af alle sanser vigtige aspekter i udstillingen. Der skal vækkes nysgerrighed og interesse, der motiverer til at tage på opdagelsesrejse i udstillingens overordnede tema. Det mere legende element i præsentationen skal både gøre emnet tilgængeligt og involvere publikum, for at hver enkelt besøgende kan skabe en meningsfuld og givende forbindelse mellem udstillingens tema og vedkommendes eget liv. Udstillingen skal være præget af et gennemgående højt niveau ift. både æstetik, teknologi og viden/information. Den skal således gå på tværs af traditionelle udstillingskategorier, som oftest styrer og låser de besøgendes forventninger og oplevelser i en bestemt retning og dermed udelukker diverse muligheder. Videre er det målet, at SubExpo2009 rækker ud over selve udstillingslokalerne og ændrer ved arkitekturen og byen. Dermed kan alle opleve dele af udstillingen uden direkte at skulle opsøge den udelukkende ét sted. Ved at brede sig ud i og påvirke byrummet, kan der skabes relationer og forhold i den eksisterende by inden for udstillingens tematiske ramme. Dette høje ambitionsniveau skal kommunikeres meget tydeligt og skal give den besøgende en oplevelse af at være en aktiv del i en betydningsfuld og nyskabende begivenhed. Derfor skal udstillingen udfordre eksteriøret på dens omgivelser og gribe ud i byrummet for at gøre den til et iøjnefaldende element i bybilledet. Tilgangsvinklerne for udstillingen er både lokalt og globalt forankret. Derfor skal vekselvirkningen af handlinger og konsekvenser mellem de to niveauer formidles interaktivt, hvor den besøgende kan zoome ind og ud mellem et globalt niveau og vedkommendes umiddelbare omgivelser. Dette kunne f.eks. gøres med en stor skærm, hvor de besøgende selv kan prøve at regulere forskellige faktorer - f.eks. klodens temperatur, energiforbrug, vejr osv. og se konsekvenserne af disse forandringer fra globalt til lokalt niveau. Hvem henvender SubExpo2009 sig til? Udstillingen skal ideelt set henvende sig til alle: fra børn til ældre, fra fagfolk til lægmænd, fra det offentlige til private virksomheder. Målet er dog ikke at ramme hver enkel besøgende med hvert enkelt aspekt af udstillingen. Udstillingens emnefelt har nærmest været allestedsnærværende i de seneste år og begrebet bæredygtighed har været udsat for en alvorlig slitage. Efter at være blevet udråbt til vidundermidlet, der er løsningen på alle de problematiske indflydelser, som den menneskelige civilisation har haft på kloden og klimaet, risikerer emnet at blive diffust og udvandet. Derfor skal udstillingen fungere som en motiverende og præciserende indgang til feltet, der gør emnet let tilgængeligt og understreger dets relevans for hver enkel besøgende. Udstillingen skal altså gøres attraktiv for både nybegyndere, der ikke har noget kendskab eller nogen relation til feltet, og øvede, der har en interesse i emnet og allerede har et forudgående kendskab til det. Publikum er fremtidens forstads potentielle indbyggere og skal således også afspejle den diversitet, som tilsigtes i det bæredygtige bysamfund. 9

10 UDSTILLINGENS FORM 10

11 HVOR SKAL MAN OPLEVE SUBEXPO2009 Hvordan ser de optimale rammer ud for en udstilling, der forbinder arkitektur, planlægning, design og kunst, og når ud til den brede befolkning? SubExpo2009 er en udstilling af internationalt format med en høj oplevelsesværdi for alle generationer, der går på tværs af traditionelle udstillingsformer med et såvel refleksivt, spektakulært og nyskabende indhold. For at kunne indfri disse ambitioner skal SubExpo2009 være et synligt og let tilgængeligt rum i byen, der samler folk omkring en fælles oplevelse. Derfor skal udstillingen indtage en central plads i Århus, såvel geografisk som symbolsk. Denne placering skal være med til at understrege projektets intentioner og betydning i både lokal, national og global sammenhæng. SubExpo2009 skal ikke kun være synlig på selve udstillingens placering, men fungere som aktivt element i byrummet, der interagerer med og ændrer ved arkitekturen. Udstillingens tilstedeværelse i det daglige bybilledeskal vække nysgerrighed og skabe opmærksomhed omkring det tematiske indhold og anskueliggøre dets betydning for Århus. 11

12 12

13 13

14 UDSTILLINGENS INDHOLD 16

15 UDSTILLINGSKONCEPT Udstillingen består af tre overordnede lag: Rammefortællingen, der fungerer som den røde tråd, Kerneudstillingen, som består af parallelopdraget, og Zooms, som er forskellige installationsprægede elementer. Parallelopdraget fungerer som udstillingens kerne og placeres således også centralt i udstillingsrummet. Udstillingens Zooms bliver placeret omkring kerneudstillingen, men er samtidig bundet sammen med den. De forskellige elementer skal ikke fremstå som isolerede objekter, men tale med hinanden og kerneudstillingen for at skabe indbyrdes relationer, der klarlægger forskellige aspekter af det overordnede tema. Disse relationer bliver understøttet og uddybet af den røde tråd, der også fungerer som orienteringsredskab og hjælper med at opleve udstillingen som en sammenhængende fortælling. Dele af installationerne tænkes at række længere ud i byens rum, både før og under udstillingen. ZOOM Et zoom er et mindre installationspræget udstillingselement, der formidler viden og oplevelser gennem en direkte sanselig erfaring. Et zoom kan være resultat af et samarbejde mellem en kunstner og en virksomhed. ZOOM Et zoom er et mindre installationspræget udstillingselement, der formidler viden og oplevelser gennem en direkte sanselig erfaring. Et zoom kan være resultat af et samarbejde mellem en kunstner og en virksomhed. ZOOM Et zoom er et mindre installationspræget udstillingselement, der formidler viden og oplevelser gennem en direkte sanselig erfaring. Et zoom kan være resultat af et samarbejde mellem en kunstner og en virksomhed. KERNEUDSTILLING Resultatet af det internationale parallelopdrag og udvalgte projekter fra semesterforløbet på Arkitekt skolen i Aarhus ZOOM Et zoom er et mindre installationspræget udstillingselement, der formidler viden og oplevelser gennem en direkte sanselig erfaring. Et zoom kan være resultat af et samarbejde mellem en kunstner og en virksomhed. ZOOM Et zoom er et mindre installationspræget udstillingselement, der formidler viden og oplevelser gennem en direkte sanselig erfaring. Et zoom kan være resultat af et samarbejde mellem en kunstner og en virksomhed. RAMMEFORTÆLLING ZOOM Et zoom er et mindre installationspræget udstillingselement, der formidler viden og oplevelser gennem en direkte sanselig erfaring. Et zoom kan være resultat af et samarbejde mellem en kunstner og en virksomhed. 17

16 RAMMEFORTÆLLING Rammefortællingen tænkes som et kontinuerligt narrativ, der skaber sammenhæng og orientering i udstillingen; der fortælles en historie. Dette skal ikke opfattes som en lineær fortælling med start- og slutpunkt, men som en overordnet ramme, der knytter de enkelte elementer sammen til en meningsfyldt helhed, hvori man som besøgende kan tage på opdagelse ad egne veje. Herunder er den røde tråd med til at skabe en forbindelse mellem det globale, lokale og personlige niveau. Fortællingen kan således bestå af diverse sideløbende spor, forskellige rytmer og skiftende grader af intensitet. Den besøgende skaber sin egen fortælling via indlevelse og bevægelse gennem udstillingen, men den overordnede historie koreograferes for at skabe sammenhæng. Rammefortællingen kan forstås som et fleksibelt net, der danner den grundliggende struktur for udstillingen. Den er ikke dikterende, men tillader en oplevelse på individuelle præmisser. Det er vigtigt, at de besøgende får en æstetisk oplevelse og bliver oplyst på samme tid uden løftede pegefingre. Se SubExpo2009 projektbeskrivelse s.3 SubExpo_

17 KERNEUDSTILLING Parallelopdraget er omdrejningspunktet for udstillingen og er placeret i midten af udstillingsrummet som model i mål 1:125. Her skal de besøgende skal have mulighed for at gå på opdagelse i fremtidens bæredygtige forstad. Parallelopdraget behandler en række problemstillinger inden for bæredygtig byplanlægning: transport, etableringen af et levende lokalsamfund, ændrede familiemønstre, økonomisk bæredygtighed, energiforbrug, det stigende antal ældre og byøkologi. Arbejdet med disse aspekter i parallelopdraget resulterer i syv-ti projekter, der udgør Fremtidens Forstads kvarterer. Tilsammen former de et billede af fremtidens bæredygtige forstad, som de besøgende kan bevæge sig rundt i. På turen ind igennem parallelopdraget oplever man levende diagrammer, information, punch-lines, simulerede trafikforhold, vejr og bevægelse i den nye by. Modellen er mere end en fysisk arkitekturmodel, den rækker ud over sin konkrete sokkel og inviterer til at træde ind i den. Videre fungerer den også som et interface mellem adfærd og teknologi. Modellen er rumskabende og giver mulighed for at opleve scenariet fra forskellige synsvinkler og perspektiver. Den skal opfattes som en rumlig installation med høj skulpturel værdi og æstetisk kvalitet. Projekternes formidling skal både være interessant, sanselig, informativ og af høj arkitektonisk kvalitet. Gennem foreningen af disse forskellige niveauer til en fuldendt helhedsoplevelse kan et komplekst stof formidles til et bredt publikum uden at det forudsætter en bestemt baggrund eller viden. 19

18 ARKITEKTURMODELLEN SOM INSTALLATION 20

19 To scenarier I dette første eksempel på udstillingens fysiske opdeling placeres kerneudstillingen i rummets centrum. Den omgives af et uregelmæssigt vægforløb, hvorpå rammefortællingen er placeret. Denne opstilling tillader, at de besøgende frit kan bevæge sig frem og tilbage mellem kerneudstillingen og rammefortællingen. De enkelte Zooms placeres henholdsvis i lommerne mellem vægforløbet og bygningens væge og i rummet mellem rammefortællingen og kerneudstillingen. Således er der mulighed for at afskærme de Zooms, der kræver lyd- og/eller lysisolering, samtidig med at andre Zooms stadig direkte taler med rammefortællingen og kerneudstillingen. Kerneudstilling Zoom Rammefortælling Zoom 21

20 I dette andet scenarie sættes der to parallelle vægge op på hver sin side af kerneudstillingen, der igen er placeret i centrum. Rammefortællingen på væggene taler i dette tilfælde frem og tilbage hen over kerneudstillingen, for igen at skabe sammenhæng mellem de to elementer. Zooms placeres bag de opstillede vægge og i samme rum som kerneudstillingen. Igen er der således mulighed for at afskærme de Zooms, som kræver en mere uforstyrret oplevelse. Til forskel fra den første opstilling er dette et mere struktureret scenarie, der giver et hurtigere overblik over udstillingen som helhed. Til gengæld er denne organisering mindre fleksibel med hensyn til de besøgendes bevægelse og tilpasning i forhold til andre udstillingslokaler. Kerneudstilling Zoom Rammefortælling 22

21 OPLEV ELEV NIVEAU: Niveauerne bevæger sig op og ned. Nogle steder må man helt op på bymodellen for at skabe sig et overblik. BASE: Den faste base danner rammen for flow og bevægelse. På afstand ses bymodellen som en by silhouet. Snit A-A 23

22 24

23 25

24 SUBEXPO2009 SOM REJSEUDSTILLING Udstillingen er tænkt som en rejsende udstilling, der tager videre til andre byer efter Århus. Målet er, at udstillingen genererer og samler ny viden, der er anvendeligt i et lokalt, nationalt samt globalt perspektiv. Derfor skal SubExpo formidles videre for at gøre denne viden så udbredt som muligt og inspirere til at videreudvikle strategier inden for bæredygtig byudvikling. Rejseaspektet skal tænkes ind i hele udstillingens tilblivelsesproces for at gøre det så nemt som muligt at montere og tranportere elementerne. 26

25 ZOOM Film Community Marked Byens Stofskifte 360 Hologram Lavenergi huset Lounge Økolonomi Dark Room Floating light bulb Outdoor Crowdfarming Isterningtesten Countdown 2 Countdown Interaktivt media Botanical Gameboy Prøv selv! Byens Stofskifte Biogas PH lampe 27

26 28

27 2 COUNTDOWN Sunflower: den selvforsynende lygtepæl Sunflower stilles op i byrummet i intervaller forud for udstillingen. Der vil vokse flere og flere Sunflowers rundt omkring i byen i takt med, at SubExpo2009 s åbning nærmer sig. Sunflower skal være eksponent for en miljø- og energirigtig profil i Århus og være et element i selve udstillingen på samme tid. Sunflower skal introducere udstillingens tema i byen og kontinuerligt vise vejen hen mod udstillingsstedet og udstillingens åbning. Sunflower skal dog ikke direkte reklamere for udstillingen, men gennem dens tilsyneladende tilfældige fremvækst i byen vække nysgerrighed og undren. Den vil fungere som et overraskende element, når den besøgende efterfølgende møder Sunflower i udstillingen og genkender den fra byrummet. Ideen er at skabe et multifunktionelt byinventar, der kan udvikle sig sideløbende med teknologien. Man får en gadelampe, der har en maksimal energiudvinding ved et minimalt elforbrug. Lampen vil gennem sin levetid bidrage til det lokale og globale samfund gennem sin bæredygtige egenskab og omskiftelighed. For at understrege armaturets vækst gennem brug af sollys og vind, samt andre vedvarende energiformer er den blevet døbt Sunflower. Sunflower tænkes som en fleksibel enhed bestående af moduler med varierende funktioner: I modulerne er der mulighed for at placere energiudvinding, belysning, WIFI /Skype, skiltning, lysregulering, bænke, skraldespande, blomsterkummer, osv. 29

28 CROWDFARMING Crowdfarming er et af tiltagene, der skal bidrage til at gøre udstillingen bæredygtig i sig selv. Et indgangsareal ved udstillingsstedet tænkes at fungere som en Crowdfarming- måtte. Gennem deres bevægelse på måtten genererer de besøgende energi, som anvendes til driften af udstillingen. Videre skal der være grafiske indikatorer, der visualiserer outputtet og informerer de besøgende om deres effekt på udstillingen. Det er et led i udfordringen af arkitkturen og kan skabe en forbindelse til de omkringliggende udendørsarealer eller udvalgte steder i byens rum. 30

29 ISTERNINGTESTEN Idéen er at vise et eksempel på, hvorledes fremtidens isolering kan se ud. Opstillingen placeres uden for udstillingsstedet og består af to ens pavilloner på størrelse med legehuse begge hvide, den ene iklædt en designet sort vinterjakke. Husene illustrerer behovet for isolering på forskellige tidspunkter på året henholdsvis vinter og sommer og hvorledes dette kan udtrykkes i sæsonspecifikke løsninger. En isterning på 1m3 placeres i det hvide hus som skal holde på kulden om sommeren og hvor besøgende opfordres til at gætte på hvor lang tid isterningen tager om at smelte. Samme hus uden isterning og med sort vinterjakke står ved siden af og skal akkumulere varme om vinteren via energirude, termisk masse og et ekstra isolering. På siden af husene kan man aflæse temperaturen, og dermed temperaturforskellen, vha. digitaldisplay, som er drevet af lokale solceller. Zoomet skal på en indlysende måde anskueliggøre isoleringens afgørende rolle i forsøget på at reducere vores energiforbrug i forhold til opvarmningen og nedkølingen af vores boliger. 31

30 32

31 BOTANICAL GAMEBOY Eksperimentet går ud på at finde ud af, hvor mange citroner der skal til, for at man kan oplade en Gameboy ved hjælp af strøm fra fotosyntesen. Det skal illustrere koblingen mellem to for hinanden fremmede elementer for at skabe en effekt ud af uudnyttede ressourcer. Det vigtige i installationen er et klart synligt output for den besøgende. Futurefarmers er en åben, tværfaglig kunstnergruppe, der arbejder med forholdet mellem koncept og kreativ proces. Deres projekter består i kunstneriske tilgange til problemstillinger, som er aktuelle i vores dagligdag. Futurefarmers tænkes at bidrage med en eller flere installationer, der kan appellere til den brede befolkning og vise bæredygtighed med et kunstnerisk perspektiv. Projektet vil ligge i genre med Botanical Gameboy (2004), der blander low-tech og hi-tech. 33

32 34

33 HALM ELLER HI -TECH Her præsenteres fakta og aflives myter omkring fremtidens lavenergihuse. Et lavenergihus er både teknologisk nyskabende og udmærker sig ved innovativt design, samtidig med at det viser hensyn til miljøet. Det fører ikke en reducering af levestandard eller komfort med sig og er samtidig et rentabelt investeringsobjekt, der også er bæredygtig ift. økonomien. Det kan være med til at investere i lokalsamfundet og samtidigt tilføre energiressourcer. Miljørigtigt byggeri har ikke nogen forudbestemt form, men kan tilpasses individuelle ønsker og står ikke i vejen for formmæssig frihed. Budskabet til den besøgende er, at fremtidens bolig hverken er dyrere end et almindeligt hus eller fører indskrænkninger ift. ens personlige livsstil med sig. I en kombination af visuel oplevelse og audiofortælling vises tre spor, der hver især visualiserer en bestemt livsstil i et lavenergihus. Disse spor vises som en sprængt axonometri af de forskellige huse, der skal forklare, hvordan husene fungerer og er sammensat. Installationen er tænkt som en tredimensionel film vist som 360 hologram (evt. samarbejdspartnere: ViZoo). Den skal åbne øjnene for teknologisk formåen, sund fornuft og økonomisk gevinst, der går hånd i hånd i fremtidens bolig. 35

34 BYENS STOFSKIFTE Dette Zoom består af en kortfilm af ca. en musikvideos varighed. I filmen følger man en fiktiv indbygger i den bæredygtige forstad gennem en hverdag. I denne hverdag indgår forskellige kredsløb, der viser fremtidens bud på en symbiose mellem by og land, der selv producerer og genanvender dagligdagens ressourcer. Disse kredsløb kan f.eks. bestå af genanvendelsen af affald eller udnyttelsen af spildenergi. Filmen skal visualisere den bæredygtige forstads stofskifte i forskellige aspekter af det daglige liv. Som referencer for filmen tjener H5s musikvideo for Röyksopp og Atelier Van Lieshouts kredsløbsinstallationer - f.eks. The Technocrat, Bio Pig. 36

35 n sanseligt (måske smagbart) eye-catcher/ opener. at, Atelier Van Lieshout) g tilgangsvinkel! er i miniudstillingen Funktionel metabolisme både bl å en pluds - symbiose imellem land og by, der udvind og måske gør det mere attraktivt (læs: billigere) at bo rehold SMAG! FOR AFFALD Her videreføres temaet fra kortfilmen Byens Stofskifte i en installation, der zoomer ind på ét konkret kredsløb i den bæredygtige forstad. Dette eksempel skal opfordre publikum til at overskride personlige grænser og appellere til at prøve noget nyt. Installationen skal være iøjnefaldende og provokerende, men samtidig være fortællende på en humoristisk måde. Målet er at bringe alle sanser i spil i udstillingen - også smagssansen. De besøgende skal kunne smage på resultatet af et kredsløb for at opleve dets virkning på egen krop - hvis de tør. Som reference tjener Atelier Van Lieshouts Alcoholator, hvor organisk affald distilleres til alkohol, som den besøgende kan smage på. 37

36 38

37 BIOGAS PH LAMPE Kunstnergruppen Superflex bruger kunst som et demokratisk redskab, der ikke blot gør opmærksom på globale problemstillinger, men også kan skabe brugbare alternativer til den virkelighed, som den kommenterer. Gruppen arbejder med projekter, der griber aktivt ind i sociale og politiske strukturer ved at være kunst og værktøj på samme tid. Superflex lægger stor vægt på tværfagligt samarbejde og involvering af brugeren i forsøget på at udvikle værktøjer, som man kan kommunikere med og mødes omkring. Supercopy er Superflex nyfortolkning af den klassiske PH5 lampe. Lyskilden udgøres af en biogasflamme og lampen fremstilles af genbrugsmaterialer. Ifølge Superflex er lampen designet til belysning i områder, som er ikke har elektricitet. Tanken er, at Superflex kunne indgå i et samarbejde om en installation, hvor konteksten er Elev. Superflex kunne udarbejde et løsningsforslag til en konkret problemstilling inden for udstillingen ramme, der vises i et anvendeligt produkt. 39

38 Alle taler om klimaet Din fremtid... Alle taler om klimaet Vores byer vokser... Din fremtid... Vores byer vokser... COP15 og Århus CO² neutr Fremtidens forstad F R E I T A G F R E I T A G F R E I T A G F R E I T A G F R E I T A G 40

39 ØKOLONOMI Økolonomi skal vise fordelen ved grønne lån. Installationen er en lounge, hvor man kan slappe af, få oplysninger og blive inspireret. Installationen skal være en eksponering af, at bæredygtighed også er vejen frem indenfor økonomi. Budskabet er, at grøn økonomi er for alle og at det er fordelagtigt og ikke mere risikobetonet end almindelige lånetyper! Om du er førstegangskøber på boligmarkedet, privatvirksomhed eller indenfor det offentlige, er grønne lån vedkommende. Du kan hente en gevinst i form af f.eks. fordelagtige lånerammer, rentefordele mm. Zoomet tager form som lounge og skal udover at eksponere Økolonomi også vise bæredygtigt design i form af dens inventar. Derved kunne loungen videre fungere som et potientielt showroom for designere, der arbejder med bæredygtige strategier. Når den besøgende sætter sig ned, aktiveres loungens skærme og viser information, punch-lines og filmklip. Når man rejser sig igen, deaktiverer skærmene. Det skal være muligt for publikum at tage information om Økolonomi med sig hjem. En helt lavteknologisk løsning ville være: Send en sms til et nummer og modtag derefter et link til en hjemmeside. En anden ville være lagring på et usb stick. En anden del af Zoomet består af genkendelige ballontalebobler med punchlines og statements indenfor udstillingens tema. Intentionen med taleboblerne er, at de besøgende kan tage dem med sig videre ud i byen og hjem. På den måde ændres loungens komposition med flowet af de besøgende og det genererer gratis reklame på samme tid. I loungen serveres der naturligvis fairtrade kaffe. 41

ELEV BAKKE Et perspektivareal med unik beliggenhed

ELEV BAKKE Et perspektivareal med unik beliggenhed ELEV BAKKE Et perspektivareal med unik beliggenhed Det 140 HA store perspektivareal på Elev Bakke har en unik beliggenhed tæt på skov og sø, eksisterende by og store infrastrukturelle tiltag; letbanen

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Store potentialer i krydsfeltet mellem kunst og teknologi D.O.U.G. the drawing robot - Synkroniseret med menneskelig bevægelse Helsingør Kommunes Byråd

Læs mere

Byen som vækstdriver. Bente Lykke Sørensen Arealudviklingschef 8. maj 2013. Arealudvikling Aarhus Teknik og Miljø Aarhus Kommune

Byen som vækstdriver. Bente Lykke Sørensen Arealudviklingschef 8. maj 2013. Arealudvikling Aarhus Teknik og Miljø Aarhus Kommune Byen som vækstdriver Bente Lykke Sørensen Arealudviklingschef 8. maj 2013 Globale trends/mega trends Urbaniseringen ( ) handler om tilgængelighed til arbejdspladser og uddannelse. Arbejdspladserne placerer

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet!

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Når vi mennesker mødes, opstår kultur. Vi skaber i fællesskab værdier og bånd, som gennem livet er bestemmende for vore

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK INDLEDNING Turisme skaber arbejdspladser og vækst i hovedstadsregionen og er med til at gøre vores hovedstad og hele Greater Copehagen mere levende og mangfoldig. De

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

GG strategi 27. juli Forord

GG strategi 27. juli Forord GG strategi 27. juli 2016 Forord Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i dag er billedet et andet. Nutidens børn og unge

Læs mere

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling Grøn Generation strategi Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling 1 Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i

Læs mere

KUNSTMUSEET REVISITED

KUNSTMUSEET REVISITED REVISITED Til efteråret 2017 er Kunstmuseet transformeret til et åbent, levende og digitalt funderet kunstmuseum med en skarp formidlings-, samlings- og udstillingsprofil. Kunstmuseet Revisited ligger

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

ODENSE Forsker-og videnpark. Maj 2010

ODENSE Forsker-og videnpark. Maj 2010 ODENSE Forsker-og videnpark Maj 2010 Odense Forsker- og videnpark En bydel der summer af viden Over de næste 10-15 år skal området nord for Syddansk Universitet i Odense forvandles til en dynamisk forsker-

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

METTE WINCKELMANN. We Have A Body EN UDSTILLING OM KROP OG IDENTITET

METTE WINCKELMANN. We Have A Body EN UDSTILLING OM KROP OG IDENTITET METTE WINCKELMANN We Have A Body EN UDSTILLING OM KROP OG IDENTITET INTRODUKTION TIL LÆRERGUIDEN I perioden 3. december 2011 29. januar 2012 kan du og din klasse opleve We Have A Body en soloudstilling

Læs mere

Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen. Afslaget begrundes bl.a.

Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen. Afslaget begrundes bl.a. 15105 Bæredygtig byudvikling, Mårslet Syd Emne: Fortræde for Teknisk Udvalg Dato: 08-05-2017 Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen.

Læs mere

VIDENSHUS. Sønderborg Havn

VIDENSHUS. Sønderborg Havn VIDENSHUS Sønderborg Havn En masterplan af den verdenskendte arkitekt Frank Gehry Introduktion: Sønderborg Havneselskab og Rambøll er gået sammen om at udvikle et projekt for et Videnshus på Sønderborg

Læs mere

Fælles læreplaner for BVI-netværket

Fælles læreplaner for BVI-netværket Fælles læreplaner for BVI-netværket Lærings tema Den alsidige personlige udvikling/sociale kompetencer Børn træder ind i livet med det formål at skulle danne sig selv, sit selv og sin identitet. Dette

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

En Adaptiv Struktur. Ide til Filmen: Budbringeren. - Manifest - Synopsis - Storyboard

En Adaptiv Struktur. Ide til Filmen: Budbringeren. - Manifest - Synopsis - Storyboard En Adaptiv Struktur 25719 Ide til Filmen: Budbringeren - Manifest - Synopsis - Storyboard Manifest for Danmarks fremtid - En Adaptiv struktur Historien viser, at det nærmest er umuligt at forestille sig

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek

Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek Forord B rønderslev Bibliotek en del af livet gennem hele livet. Vi arbejder med at se og udvikle Biblioteket som en livstråd, hvor den enkelte borger gennem hele

Læs mere

DIALOG MED BRUGERE!

DIALOG MED BRUGERE! ------------------------------------------------------------------------------------------ den 21. juni 2007 på Det Kongelige Bibliotek ved: Rune Nielsen Arkitekt MAA, Partner Kollision http://www.kollision.dk

Læs mere

Principper for kommunikation i Odense Kommune

Principper for kommunikation i Odense Kommune Principper for kommunikation i Odense Kommune Odense Kommune skal have en god kommunikation og tæt dialog mellem borgere, brugere, kommunens ansatte, virksomheder og andre samarbejdspartnere. Det skal

Læs mere

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd Til Assens Kommune II 11'41 1 MUSEUM VESTFYN Assens, d. 12. februar 2016 Vedr. : Ansøgning om tilskud til udstilling Vedhæftet følger ansøgning med bilag om tilskud på 240.000 til realisering og markedsføring

Læs mere

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projekt Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projektbeskrivelse maj 2006 Springflod en kulturfestival i Vadehavsregionen Kortfattet beskrivelse af projektet Målet er at skabe en kulturfestival,

Læs mere

EUD Reform 2015 på SOPU - Pædagogiske dogmer som værktøj

EUD Reform 2015 på SOPU - Pædagogiske dogmer som værktøj EUD Reform 2015 på SOPU - Pædagogiske dogmer som værktøj Indledning SOPU bestræber sig på at være den erhvervsskole i Danmark, hvor medarbejderne giver eleverne og kursisterne et uddannelsestilbud, hvor

Læs mere

GG strategi 17. august Forord

GG strategi 17. august Forord GG strategi 17. august 2016 Forord Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i dag er billedet et andet. Nutidens børn og

Læs mere

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 2015 Grønsted kommune Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 Indhold Indledning... 2 Metode... 2 Kommunikation... 3 Hvem er målgruppen?... 3 Hvad er mediet?... 3 Hvilken effekt skal produktet have hos afsenderen?...

Læs mere

GENTÆNK BASSIN7 KICK OFF MØDE D. 13. MAJ 2013

GENTÆNK BASSIN7 KICK OFF MØDE D. 13. MAJ 2013 GENTÆNK BASSIN7 KICK OFF MØDE D. 13. MAJ 2013 BYPLAN IDÉKONKURRENCE FOR DE BYNÆRE HAVNEAREALER 1999 Helhedsplanen må gerne være visionær i sin karakter og skal på det overordnede niveau belyse ideer og

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Udgivet november 2014 Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

KLIMATILPASNING. Foto Ursula Bach

KLIMATILPASNING. Foto Ursula Bach KLIMATILPASNING I de kommende år skal Københavns klimatilpasningsplan omsættes til konkrete anlægsprojekter. Klimatilpasning handler om at ruste København til at modstå de vejrmæssige udfordringer som

Læs mere

Skolens funktion og det pædagogiske indhold

Skolens funktion og det pædagogiske indhold R I N G S T E D K O M M U N E A S G Å R D / B E N L Ø S E S K O L E Skolens funktion og det pædagogiske indhold Januar 2012 1 Skolens pædagogiske indhold...2 1.1 De overordnede værdier for skolen...2 1.2

Læs mere

Fokusområder Identitet og venskaber I Engum Skole / SFO kommer dette til udtryk ved: Leg, læring og mestring.

Fokusområder Identitet og venskaber I Engum Skole / SFO kommer dette til udtryk ved: Leg, læring og mestring. Fokusområder 1 Mål- og indholdsbeskrivelsen for Vejle Kommune tager afsæt i Vejle Kommunes Børne- og Ungepolitik og den fælles skoleudviklingsindsats Skolen i Bevægelse. Dette afspejles i nedenstående

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

forslag til indsatsområder

forslag til indsatsområder Dialogperiode 11. februar til 28. april 2008 DEN REGIONALE UDVIKLINGSSTRATEGI forslag til indsatsområder DET INTERNATIONALE PERSPEKTIV DEN BÆREDYGTIGE REGION DEN INNOVATIVE REGION UDFORDRINGER UDGANGSPUNKT

Læs mere

Eleven kan eksperimentere med og udtrykke sig i billeder med vægt på tematisering

Eleven kan eksperimentere med og udtrykke sig i billeder med vægt på tematisering Fag: Kompetencemål Billedkunst Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 4. klassetrin Efter 6. klassetrin Efter 10. klassetrin Eleven kan eksperimentere med og udtrykke sig i plane, rumlige og digitale

Læs mere

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Oplæg ved ARKITEKTURPOLITISK KONFERENCE Dansk Arkitektur Center 5. december 2008 v/ Helle Juul Kristensen Planlægger, cand. mag. Cittaslow-koordinator

Læs mere

MEDBORGERSKABSPOLITIK

MEDBORGERSKABSPOLITIK MEDBORGERSKABSPOLITIK INTRODUKTION Et fælles samfund kræver en fælles indsats For at fastholde og udvikle et socialt, økonomisk og bæredygtigt velfærdssamfund kræver det, at politikere, borgere, virksomheder,

Læs mere

SPEJLBILLEDER. Identiteter og relationer på Skive Station. Indhold

SPEJLBILLEDER. Identiteter og relationer på Skive Station. Indhold SPEJLBILLEDER Identiteter og relationer på Skive Station Indhold 1. vision 2. visualiseringer 3. interaktion 4. spejlsalen 5. related work 6. økonomisk bæredygtighed 7. involvering 8. nytænkning 9. specifikationer

Læs mere

Strategi for brugerinvolvering

Strategi for brugerinvolvering Strategi for brugerinvolvering Vores Genbrugshjem Gruppe 7: Lasse Lund, Simone Drechsler, Louise Bossen og Kirstine Jacobsen Valg af TV-program og begrundelse Vores genbrugshjem på TV2, produceret af Nordisk

Læs mere

AARHUS TIL SALG 19. MARTS 2015

AARHUS TIL SALG 19. MARTS 2015 AARHUS TIL SALG 19. MARTS 2015 MEGATRENDS G L O B A L E T R E N D S / M E G A T R E N D S Urbaniseringen ( ) handler om tilgængelighed til arbejdspladser og uddannelse. Arbejdspladserne placerer sig der,

Læs mere

Crossmedia Øvelse 1 Case: Danmarks Indsamling

Crossmedia Øvelse 1 Case: Danmarks Indsamling Bechmann Petersen: Hvad er formålet med Danmarksindsamlingen? At indsamle penge til børn på flugt syd for Sahara Placer Danmarksindsamlingen i figur 8, s. 31 i På tværs af medierne, ud fra jeres nuværende

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

Innovationskompetence i Gymnasiet tænkt forfra

Innovationskompetence i Gymnasiet tænkt forfra Innovationskompetence i Gymnasiet tænkt forfra Vurderingskriterier til brug i udvikling af undervisning og formativ og summativ evaluering af elevpræstationer [Version 1.0] Jan Alexis Nielsen August 2013

Læs mere

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden Overordnede Mål og indhold i SFO i Mariagerfjord Kommune Skolefagenheden Indhold Forord... Side 3 Værdigrundlag... Side 5 Formål... Side 6 Fritidspædagogik... Side 6 Børn er forskellige... Side 8 Læreprocesser...

Læs mere

MapMyClimate består af en stærk og kompetent gruppe partnere, der på flere niveauer kan tilbyde strategiske partnere og sponsorer værdi og viden.

MapMyClimate består af en stærk og kompetent gruppe partnere, der på flere niveauer kan tilbyde strategiske partnere og sponsorer værdi og viden. SYNLIGGØR DIT KLIMA De globale klimaforandringer er nogle af vor tids største udfordringer. Indsatsen for at bekæmpe klimaændringer og finde nye miljøvenlige energiløsninger berører alle dele af samfundet

Læs mere

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år DBC Strategi 2017 DBC har nye udfordringer i de kommende år Digital transition er stadig det grundvilkår, der bestemmer DBC s strategi. Også i de kommende år. Med alt hvad det indebærer med teknologi,

Læs mere

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen International strategi for Hotel- og Restaurantskolen November 2017 Hvorfor internationalisering på Hotel- og Restaurantskolen? Hotel- og Restaurantskolen skal være en erhvervsskole med et internationalt

Læs mere

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 13. AGENDA 21 OG KLIMA RETNINGSLINJER FOR PLANLÆGNINGEN BYRÅDETS MÅL Byrådet ønsker at tage lokalt ansvar

Læs mere

I faget kunst inddrager vi, udover billedkunst som sådan også noget håndarbejde og sløjd.

I faget kunst inddrager vi, udover billedkunst som sådan også noget håndarbejde og sløjd. Formål med faget kunst/kunstnerisk udfoldelse Formålet med faget Kunst er at eleverne bliver i stand til at genkende og bruge skaberkraften i sig selv. At de ved hjælp af viden om forskellige kunstarter

Læs mere

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen LEDELSES- GRUNDLAG KÆRE LEDER I Frederiksberg Kommune har vi høje ambitioner. Borgerne skal have service af høj faglig kvalitet, og samtidig skal vi være i front med effektive og innovative løsninger.

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans Yderligere information: Teknik og Miljø Natur og Grønne Områder Rådhuset, Torvet 7400 Herning Telefon 96282828 teknik@herning.dk www.herning.dk Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

STRATEGI FOR MUDP

STRATEGI FOR MUDP STRATEGI FOR MUDP 2016-2019 INTRO Et enigt Folketing vedtog i februar 2015 lov nr. 130 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Med loven og den tilhørende bekendtgørelse overtog

Læs mere

Politik for Kulturhovedstad 2017

Politik for Kulturhovedstad 2017 Politik for Kulturhovedstad 2017 Vision Hvordan kan vi medvirke til, at lokale kunst- og kulturmiljøer bidrager endnu mere offensivt og værdsættes for deres kompetencer og bidrag til den samlede udvikling

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

At tage lederskab og udvikle en By. Indlæg 2. marts 2015 Århus Konference perspektivering v. Mette Lis Andersen

At tage lederskab og udvikle en By. Indlæg 2. marts 2015 Århus Konference perspektivering v. Mette Lis Andersen At tage lederskab og udvikle en By Indlæg 2. marts 2015 Århus Konference perspektivering v. Mette Lis Andersen At udvikle sin by Kræver Lederskab og retning Viden, vision og mål Mod, vilje og stålsathed

Læs mere

DRs VIRKSOMHEDSSTRATEGI

DRs VIRKSOMHEDSSTRATEGI 017-20 VÆRD AT DELE. STADIG ORIGINAL. MERE DIGITAL. MISSION DRs mission er, at DR samler, udfordrer og oplyser Danmark. VISION Det er DRs vision at tilbyde indhold, der er værd at dele originalt kvalitetsindhold

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

Skulpturi. En lærerguide til samtidsskulpturen

Skulpturi. En lærerguide til samtidsskulpturen Skulpturi RUndtenom En lærerguide til samtidsskulpturen INTRODUKTION TIL LÆREGUIDEN I perioden d. 21. april 3. juni kan du og dine elever opleve udstillingen Rundtenom, der viser eksempler på, skulpturens

Læs mere

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1)

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1) Handleplan 2013-2016 1 Forebyggelse Handlekatalog til ældrestrategien 2013 Tema Temaeftermiddage (1) Initiativet et med initiativet er at gøre viden, råd og inspiration om forebyggelse let tilgængelig

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET

BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET 2. GENERATION BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Janne Hansen Vi lever i en tid med store forandringer. Børnetallet falder og vi har ikke uanede ressourcer til at løse opgaven.

Læs mere

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved Kulturministeriet: National vision for folkeoplysningen http://kum.dk/kulturpolitik/uddannelse-folkeoplysning-og-hoejskoler/folkeoplysning/... Side 1 af 1 05-03-2015 National vision for folkeoplysningen

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Odder Kommunes vision

Odder Kommunes vision Odder Kommunes vision 2014-2018 Dokumentnummer: 727-2014-95229 side 1 Odder Kommune skaber rammerne for det gode liv gennem fællesskab, nærhed og åbenhed I Odder Kommune har borgerne mulighederne for et

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 19. oktober Byprofilering. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 19. oktober Byprofilering. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 19. oktober 2010 1. Resume Som en konsekvens af vedtagelsen af Århus Kommunes erhvervsplan Viden til vækst 2010-17-30 besluttede et

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING. Her finder du: Hvad er klatværket? Formål Afsender Brugssituation Klatværkets opbygning Faglige mål Trinmål Litteraturliste

LÆRERVEJLEDNING. Her finder du: Hvad er klatværket? Formål Afsender Brugssituation Klatværkets opbygning Faglige mål Trinmål Litteraturliste Udforsk billedkunsten og den visuelle kultur med dine elever gennem det digitale univers Klatværket. Oplev mange anerkendte kunstværker gennem fem fællesmenneskelige temaer. Lad eleverne gå på opdagelse

Læs mere

En lærerguide ENTROPIA. 13. april 19. maj 2013

En lærerguide ENTROPIA. 13. april 19. maj 2013 En lærerguide ENTROPIA - en soloudstilling med Marianne Jørgensen 13. april 19. maj 2013 Introduktion I perioden 13. april til 19. maj 2013 kan du og din klasse opleve udstillingen ENTROPIA en soloudstilling

Læs mere

Institutionens navn. Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO

Institutionens navn. Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO Institutionens navn adresse Indledning Byrådet har siden 1. august 2009 været forpligtet til at fastsætte mål- og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger, kaldet

Læs mere

Vidensmedier på nettet

Vidensmedier på nettet Vidensmedier på nettet En sociokulturel forståelse af læring kan bringe os til at se bibliotekernes samlinger som læringsressourcer og til at rette blikket mod anvendelsespotentialerne. fra Aarhus Universitet

Læs mere

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Læs mere på www.multimediehuset.dk Århus Kommune Hvad og hvor? Samspil mellem by, bygning og havn Omdannelsen af De Bynære Havnearealer er et af de største udviklingsprojekter

Læs mere

Forslag til indsatsområde

Forslag til indsatsområde D EN INTERNATIONALE D I MENSION I FOLKESKO L EN Forslag til indsatsområde Netværk om den internationale dimension er et initiativ under Partnerskab om Folkeskolen. Formålet med netværket er at skabe større

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Folkeoplysningspolitik 2012-2016. Center for Børn & Kultur

Folkeoplysningspolitik 2012-2016. Center for Børn & Kultur Folkeoplysningspolitik 2012-2016 Center for Børn & Kultur 1 Indhold Formål...3 Borgernes deltagelse i foreningsaktiviteter...4 Rammer for foreningsarbejdet...6 Samspil mellem foreninger og selvorganiserede

Læs mere

Professionel faglighed

Professionel faglighed Professionel faglighed Samarbejde Kommunikation Fleksibilitet håndtering af ændringer Relations kompetence Markedsføring PR Indledning og baggrund I Børne- og Familiecentret er det vores opgave og målsætning

Læs mere

SAMMEN OM ET BÆREDYGTIGT GENTOFTE ERFARINGER MED ET OPGAVEUDVALG. Norske gæster den 22. juni 2017

SAMMEN OM ET BÆREDYGTIGT GENTOFTE ERFARINGER MED ET OPGAVEUDVALG. Norske gæster den 22. juni 2017 SAMMEN OM ET BÆREDYGTIGT GENTOFTE ERFARINGER MED ET OPGAVEUDVALG Norske gæster den 22. juni 2017 Temadrøftelse i Kommunalbestyrelsen 28. september 2015 Indledende temadrøftelse om strategi for kommuneplanlægningen

Læs mere

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Vores nuværende struktur stammer tilbage fra 2009. I forbindelse med strategiprocessen i 2015 blev det tydeligt, at vi i Ungdommens Røde Kors havde svært ved at byde

Læs mere

Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads

Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads Byrådets vision 2018 November 2014 2 LEAD / November 2014 Indhold 1. Intro 2. Grundlaget: Fortællingen om Roskilde Kommune 3. Målene: Det vi kæmper for 4. Indsatser

Læs mere