Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller"

Transkript

1 Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller Model nr. DMP-BDT375 DMP-BDT374 DMP-BDT373 DMP-BDT371 DMP-BDT370 Firmware-opdatering Panasonic forbedrer løbende enhedens firmware for at sikre, at vores kunder altid kan få glæde af den sidstenye teknologi. Panasonic anbefaler, at du opdaterer firmwaren, så snart du får meddelelse herom. Se Firmware-opdatering ( 14) eller (dette websted er kun på engelsk.) for yderligere oplysninger. Tak, fordi du har købt dette produkt. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt igennem, før du anvender dette produkt, og gem vejledningen til fremtidig brug. EG SQW0266

2 Forsigtighedsregler ADVARSEL Apparat For at mindske risikoen for brand, elektrisk stød eller produktskade, Dette apparat må ikke udsættes for regn, fugt, dryp eller sprøjt. Genstande, der indeholder væsker, såsom vaser, må ikke placeres oven på apparatet. Brug kun anbefalet tilbehør. Dæksler må ikke fjernes. Du må ikke selv reparere dette apparat. Vedligeholdelse må udelukkende udføres af kvalificerede teknikere. Pas på, at der ikke falder metalgenstande ned i apparatet. Anbring ikke tunge genstande på dette apparat. Strømforsyningsledning (vekselstrøm) For at mindske risikoen for brand, elektrisk stød eller produktskade, Sørg for, at strømforsyningsspændingen svarer til den spænding, der er angivet på apparatet. Indsæt stikproppen helt ind i stikdåsen eller elkontakten. Lad være med at bøje eller trække i ledningen eller stille tunge genstande på den. Rør ikke stikket med våde hænder. Hold fast på stikproppen, når du trækker ledningen ud. Brug aldrig en ødelagt stikprop eller stikdåse. Strømstikket anvendes til at afbryde enheden med. Installer denne enhed så strømstikket øjeblikkeligt kan tages ud af stikkontakten. ADVARSEL Apparat Dette apparat anvender laser. Brug af betjeningsknapper eller reguleringer eller fremgangsmåder, udover de i denne brugervejledning angivne, kan medføre fare for bestråling. Kilder til åben ild, såsom tændte stearinlys, må ikke anbringes oven på enheden. Dette apparat kan modtage radiointerferens under brug pga. af tændte mobiltelefoner. Hvis der forekommer interferens, skal du øge afstanden mellem dette apparat og mobiltelefonen. Denne enhed er beregnet til brug i moderate temperaturer. Placering Anbring dette apparat på en plan, vandret overflade. For at mindske risikoen for brand, elektrisk stød eller produktskade, Dette apparat må ikke installeres eller anbringes i en reol, et indbygget skab eller et andet aflukket område. Sørg for god ventilation til apparatet. Ventilationshullerne må ikke tilstoppes med aviser, duge, gardiner og lignende genstande. Anbring ikke apparatet oven på en forstærker/receiver eller udstyr, som kan blive varmt. Varmen kan bevirke, at apparatet lider skade. Dette apparat må ikke udsættes for direkte sollys, høje temperaturer, høj luftfugtighed eller kraftige vibrationer. Batterier En forkert håndtering af batterier kan forårsage lækage fra elektrolyten, og dette kan udløse en brand. Fare for eksplosion, hvis batteriet ikke udskiftes korrekt. Udskift kun med den type, der anbefales af fabrikanten. Kontakt de lokale myndigheder eller din forhandler for at spørge om den korrekte bortskaffelsesmetode for batterierne. Brug ikke gamle og nye batterier eller forskellige slags på samme tid. Udsæt dem ikke for varme eller direkte ild. Batteriet eller batterierne må ikke udsættes for direkte sollys i en bil i en længere periode, hvor døre eller vinduer er lukket. Skil dem ikke ad, og lad være med at kortslutte dem. Alkalin- eller manganbatterier må ikke genoplades. Brug ikke batterier, hvis beklædning er taget af. Fjern batterierne, hvis fjernbetjeningen ikke skal anvendes i længere tid. Opbevar batterierne køligt og mørkt. Begrænsninger i brugen af uautoriseret kopieret indhold Denne enhed anvender følgende teknologi til copyrightbeskyttelse. Cinavias Meddelelse Dette produkt anvender Cinavia-teknologi for at begrænse brugen af uautoriserede kopier af visse kommercielt fremstillede film og videoer og deres soundtracks. Når der opfanges forbudt brug af en uautoriseret kopi, vil en meddelelse komme frem, og afspilning eller kopiering vil blive afbrudt. Yderligere oplysninger om Cinavia-teknologien kan findes på Cinavia Online Consumer Information Center på Hvis du ønsker yderligere oplysninger om Cinavia via post, send et postkort med din adresse til: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA

3 Trådløs LAN-forbindelse Følgende begrænsninger gælder, uanset brugen af dette apparat. Du skal være opmærksom på disse begrænsninger, før apparatet tages i brug. Panasonic kan på ingen måde holdes ansvarlig for tilfældig skade, som kan forekomme på grund af manglende overholdelse af begrænsninger eller ved brug eller misbrug af dette apparat. Data, der sendes og modtages over radiobølger, kan opfanges og overvåges. Dette apparat indeholder følsomme elektroniske komponenter. Anvend dette apparat på den måde, det var hensigten, og følg de følgende punkter: Udsæt ikke dette apparat for høje temperaturer eller direkte sollys. Bøj ikke dette apparat, og udsæt det ikke for hårde stød. Hold disse enheder væk fra fugt. Forsøg ikke at skille adapteren ad eller på nogen måde ændre den. Overensstemmelseserklæring (DoC) Herved erklærer Panasonic Corporation, at dette produkt opfylder de væsentlige krav og andre relevante forskrifter i Direktiv 1999/5/EF. Kunderne kan downloade en kopi af den originale overensstemmelseserklæring (DoC) for vores R&TTE-produkter fra serveren DoC: Kontakt til autoriseret repræsentant: Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing Centre, Winsbergring 15, Hamburg, Tyskland Dette produkt er møntet på almindelige brugere. (Kategori 3) Dette produkt er beregnet til at oprette forbindelse til adgangspunktet for 2,4 GHz WLAN. Ved bortskaffelse eller overdragelse af dette apparat Enheden kan fortsat indeholde brugerindstillingerne. Hvis du skiller dig af med denne enhed ved afhændelse eller overdragelse, følg da proceduren for gendannelse af alle fabriksindstillingerne for at slette brugerindstillingerne. ( 29, Sådan returnerer du alle indstillinger til fabriksindstillingerne. ) Dine betjeningsprocedurer kan være optaget i denne enheds hukommelse. Indsamling af elektronikskrot og brugte batterier Kun for Den Europæiske Union og lande med retursystemer Disse symboler på produkter, emballage og/eller ledsagedokumenter betyder, at brugte elektriske og elektroniske produkter og batterier ikke må blandes med almindeligt husholdningsaffald. For korrekt behandling, indsamling og genbrug af gamle produkter og batterier, skal du tage dem til indsamlingssteder i overensstemmelse med den nationale lovgivning. Ved at skaffe sig af med dem på korrekt vis hjælper du med til at spare værdifulde ressourcer og forhindre eventuelle negative påvirkninger af menneskers sundhed og miljøet. Ønsker du mere udførlig information om indsamling og genbrug skal du kontakte din kommune. Usagkyndig bortskaffelse af elektronikskrot og batterier kan eventuelt udløse bødeforlæggelse. Information om batterisymbol (eksempler nedenfor): Dette symbol kan anvendes sammen med et kemisk symbol. I så fald opfylder det kravene for det direktiv, som er blevet fastlagt for det pågældende kemikalie

4 Indholdsfortegnelse Forsigtighedsregler Introduktion Afspilning Tilbehør Enheds- og mediepleje Medier, som kan afspilles Referencevejledning for betjening Tilslutninger og indstillinger Isætning eller udtagning af medier HOME-menu Afspilning Få glæde af netværkstjenesten Hjemmenetværksfunktion HDMI CEC Tilslutning til et fjernsyn Tilslutning til en forstærker/ receiver Oprettelse af forbindelse til et netværk Indstilling Indstillinger Menuen Option Indstillingsmenu Reference Fejlfindingsoversigt Specifikationer

5 Introduktion Introduktion Tilbehør Enheds- og mediepleje Undersøg det medfølgende tilbehør før brug af dette apparat. 1 Fjernbetjening (N2QAYB001031) 2 Batterier til fjernbetjeningen 1 Netledning Korrekte produktnumre angivet i denne betjeningsvejledning gælder fra og med januar Ændringer kan ske. Brug ikke AC-strømforsyningskabel med andet udstyr. Brug af fjernbetjeningen Isæt batterierne i terminalen, så polerne (i og j) passer sammen med polerne i fjernbetjeningen. Rengør enheden med en blød, tør klud Rengør aldrig enheden med alkohol, fortynder eller benzin. Inden du bruger en kemisk behandlet klud, skal du omhyggeligt læse instruktionerne, som fulgte med kluden. Objektivet til dette apparat Brug objektivrens (medfølger ikke) til at rengøre enhedens objektiv. Rens diske DU MÅ DU MÅ IKKE R6/LR6, AA (Alkaline- eller mangan-batterier) Peg den mod fjernbetjeningens signalsensor på dette apparat. ( 9) Tør af med en fugtig klud, og tør efter med en tør klud. Forholdsregler ved diskhåndtering Hold i kanterne af disken for at undgå skrammer og fingeraftryk på selve disken. Anbring ikke labels eller klistermærker på diskene. Brug ikke diskrensespray, rensebenzin, fortynder, antistatiske midler eller andre opløsningsmidler. Brug ikke følgende diske: Diske, hvor der er lim tilbage fra fjernede klistermærker og labels (lejede diske osv). Diske, som er bøjede eller revenede. Diske med ualmindelige former, f.eks. hjerteformede diske

6 Medier, som kan afspilles Introduktion Enhed Mediemærker Enhedstyper Indholdsformat BD BD-Video BD-RE BD-R Video Video, JPEG, MPO AAC, ALAC, DSD, FLAC, MP3, WAV, WMA Video, MKV, Xvid AAC, ALAC, DSD, FLAC, MP3, WAV, WMA DVD-Video Video DVD DVD-R DVD-R DL Video, AVCHD, MKV, Xvid, JPEG, MPO, AAC, ALAC, DSD, FLAC, MP3, WAV, WMA DVD-RW +R/+RW/+R DL Video, AVCHD Musik-CD Musik [CD-DA] CD CD-R CD-RW MKV, Xvid, JPEG, MPO, AAC, ALAC, FLAC, MP3, Musik [CD-DA], WAV, WMA USB USB-anordning (op til 4 TB) MKV, MP4, MPEG2, Xvid, JPEG, MPO, AAC, ALAC, DSD, FLAC, MP3, WAV, WMA Se side 7 og 33 for at få yderligere oplysninger om de indholdstyper, der kan afspilles

7 Introduktion Diske, som ikke kan afspilles med dette apparat Alle diske, som ikke specifikt understøttes eller tidligere er nævnt. DVD-RAM Super Audio-CD Foto-CD DVD-Audio Video-CD og Super Video-CD HD DVD Regionsstyringsinformation Enheden kan afspille BD-Video/DVD-Video diske med følgende regionskoder, herunder ALL : Eksempel: BD-Video DVD-Video Finalisér DVD-R/RW/R DL, +R/+RW/+R DL og CD-R/RW optaget af en optager skal afsluttes af optageren for at kunne afspilles på dette apparat. Se venligst optagerens instruktioner. BD-Video Dette apparat understøtter lyd med høj bitrate (Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD High Resolution Audio TM og DTS-HD Master Audio TM ) i BD-Video-kvalitet. Hvis Dolby D/Dolby D +/Dolby TrueHD indstilles på PCM, og DTS Neo:6 indstilles på Off, er det maksimale antal Dolby lyd 5.1kanals PCM. ( 25) 2 Musik-CD Drifts- og lydkvaliteten af CD er, som ikke opfylder CD-DA specifikationer (kopieringskontrol af CD er osv.) garanteres ikke at virke. USB-anordning Denne enhed garanterer ikke forbindelse til alle USB-apparater. Dette apparat understøtter ikke opladning af USB-anordningen. FAT12, FAT16, FAT32 og NTFS-filsystemer understøttes. Dette apparat understøtter USB2.0 High Speed. Denne enhed understøtter HDD-formaterede FAT32- og NTFS-filer. Hvis harddisken ikke genkendes, kommer der muligvis ikke strømforsyning til harddisken. Sørg for strømforsyning fra en eksterne kilde. BD-RE, BD-R Diske, som er optaget i DR-tilstand ved hjælp af Panasonic Blu-ray Disc-afspillere, afspiller muligvis ikke lyd osv. korrekt. I nogle tilfælde kan du muligvis ikke afspille ovenstående diske på grund af optageforholdene og optagelsesmetoden samt den måde, filerne blev oprettet på. Fabrikanten af disken kan styre, hvordan diskene afspilles. Så man er ikke altid selv i stand til at styre afspilningen, som beskrevet i denne betjeningsvejledning. Læs omhygeligt instruktionerne på disken. 3D 3D-videoer og 3D-billeder kan afspilles, når dette apparat er tilsluttet et 3D-kompatibelt TV ved hjælp af et højhastigheds HDMI-kabel. Du kan praktisk talt se 2D-video som 3D. ( 23) - 7 -

8 Introduktion Referencevejledning for betjening Hvis andre Panasonic-anordninger reagerer på enhedens fjernbetjening, skal du ændre fjernbetjeningskoden. ( 28) abc jkl mno pqrs tuv wxyz Tænd og sluk for enheden 2 Betjeningsknapper for TV Du kan betjene Panasonic TV'et ved hjælp af enhedens fjernbetjening. Visse knapper virker dog muligvis ikke, afhængigt af TV'et. [Í TV] : Tænd og sluk for fjernsynet [AV] : Skift indgang [i jvol] : Justér volumen 3 Vælg titelnumre etc./indtast tal eller bogstaver 4 Annullér 5 Skift lydspor ( 16) 6 Grundlæggende afspilningsknapper ( 16) 7 Vis pop-up-menu ( 16) 8 Vis hovedmenu ( 16) 9 Vis menuen Option ( 22) 10 Farveknapper (rød, grøn, gul, blå) Anvendes til forskellige formål afhængigt af visningen 11 Overfør fjernbetjeningssignal 12 Åbn/luk diskskuffen ( 14) 13 Vis statusmeddelelser ( 17) 14 Vis skærmbilledet Miracast TM ( 19) 15 Viser Home-skærmbilledet for Network Service ( 18) 16 Afslut menuskærmen 17 Vis skærmbilledet Netflix ( 18) 18 Vis menuen HOME ( 15) 19 [3, 4, 2, 1] : Flyt fremhævningen for valg [OK] : Bekræft valget (;1) : Billede for billede ( 16) 20 Gå tilbage til forrige skærm Tilgængelige taster til HDMI CEC ( 21) 3 Taltaster 6 Grundlæggende afspilningsknapper 9 Funktionstast 10 Farvede knapper (rød, grøn, gul, blå) 16 Knappen Afslut 19 Knappen [3, 4, 2, 1]/[OK] 20 Returknap - 8 -

9 Introduktion Træk for at vippe frontpanelet ned Diskskuffe ( 14) 2 Fjernbetjeningssignalsensor Afstand: Inden for ca. 7 m Vinkel: Ca. 20e op og ned, 30e venstre og højre 3 USB-porte ( 14) 4 Display 5 Åbn/luk diskskuffen ( 14) 6 Stop ( 16) 7 Start afspilning ( 16) 8 Standby/Tænd afbryder (Í/I) ( 13) Tryk for at tænde/slukke for apparatet. Der bruges en smule strøm når apparatet står i standby. Bagside-terminaler ( 10 12) - 9 -

10 Tilslutninger og indstillinger Tilslutninger og indstillinger til et fjernsyn Tilslut netledningen, efter at alle andre tilslutninger er blevet udført. Før noget tilsluttes anbefaler vi, at du midlertidigt frakobler alle apparater fra strømstik. Til en stikkontakt i væggen HDMI-kabel HDMI IN Strømforsyning (inkluderet) Brug højhastigheds HDMI-kabler. Ikke-overensstemmende HDMI-kabler må ikke bruges. Det anbefales, at du bruger Panasonic s HDMI-kabel. Hvis der udsendes 1080p eller 24p (4K) signal, skal du bruge HDMI-kabler på højst 5,0 m. Denne enhed forbruger en lille smule vekselstrøm ( 33), når den sættes på standby. Med henblik på at spare på strømmen bør enheden frakobles, hvis du ikke skal bruge den i længere tid

11 Tilslutninger og indstillinger Tilslutning til en forstærker/receiver Udfør en af følgende forbindelser i henhold til forstærker-/modtagerindgangsstikket. HDMI AV OUT HDMI-kabel HDMI-kabel HDMI IN HDMI OUT (ARC) HDMI IN (ARC) Forstærker/receiver Sæt Digital Audio Output ( 25). Ved tilslutning med en ikke-overensstemmende, 3D- eller 4K-kompatibel forstærker/modtager skal dette apparat tilsluttes et TV. Tilslut derefter TV'et med forstærkeren/modtageren. Men bemærk, at lyden kun kan være op til 5.1 kanallyd. Hvis du bruger et TV eller en forstærker/modtager, som ikke har angivelsen (ARC) (ikke-arc-kompatibelt) på HDMI-stikket, skal forstærkeren/modtageren og TV'et ligeledes tilsluttes ved hjælp af et optisk, digitalt kabel, før du kan få glæde af TV'ets lyd gennem forstærkeren/modtageren. OPTICAL Optisk digitalt kabel OPTICAL IN Forstærker/receiver Sæt HDMI Audio Output til Off ( 25). Sæt Digital Audio Output ( 25)

12 Tilslutninger og indstillinger Oprettelse af forbindelse til et netværk De følgende funktioner kan benyttes, når dette apparat er tilsluttet til bredbånd. Firmware kan opdateres ( 14) Du kan nyde BD-Live ( 17) Du kan nyde Network Service ( 18) Du kan få adgang til en anden enhed (Hjemmenetværk) ( 19) Denne enhed understøtter Wi-Fi Direct og kan oprette en trådløs forbindelse til trådløse enheder uden router. Du kan anvende denne funktion, når du bruger funktionen Hjemmenetværk osv. Internetadgang er ikke tilgængelig, hvis du er tilsluttet via Wi-Fi Direct. ( 19, 26) Se det tilsluttede udstyrs medfølgende instruktioner for detaljer om tilslutningsmetode. Trådløs LAN-forbindelse Denne enhed har indbygget Wi-Fi og kan tilsluttes en trådløs router. Trådløs router, osv. Internet For opdateret kompatibilitetsinformation om den trådløse router henvises der til (Denne side findes kun på engelsk.) Apparatet er ikke kompatibelt med offentlige, trådløse LAN-tjenester, der tilbydes i lufthavne, på togstationer, cafeer osv. Se side 3 for forholdsregler, der skal tages ved forbindelse med trådløst LAN. Tilslutning af LAN-kabel LAN-kabel Bredbånds-router, osv. Internet Brug kategori 5 eller højere, lige LAN-kabler (STP) for tilslutning til perifere enheder. Isætning af andre kabler end LAN-kabler i LAN-tilslutningspunktet kan skade enheden

13 Tilslutninger og indstillinger Indstilling Følgende indstillinger kan når som helst foretages i indstillingsmenuen. ( 26, 27) Nem indstilling Når du trykker på [Í], efter at du har tilsluttet den nye afspiller første gang, vises et skærmbillede til de grundlæggende indstillinger. Klargøring Tænd for TV'et, og vælg den ønskede videoindgang. 1 Tryk på [Í]. Installationsskærmen vises. 2 Følg anvisningerne på skærmen for at fortsætte med indstillingerne. Nem netværksindstilling Efter fuldførelse af Easy Settings kan du gennemgå Easy Network Setting. Følg anvisningerne på skærmen for at foretage dine forbindelsesindstillinger. Vælg Wired eller Wireless og tryk på [OK]. Easy Network Setting Select a connection mode. OK RETURN Wired Wireless Om den trådløse forbindelse Før du begynder installationen af den trådløse forbindelse Hent netværksnavnet (SSID*). Hvis din trådløse forbindelse er krypteret, skal du sørge for, at du kender din krypteringsnøgle. Hvis dit SSID ikke vises Søg igen ved at trykke på den røde knap på fjernbetjeningen. Stealth SSID'er vises ikke. I dette tilfælde skal du indtaste manuelt med Manual setting. Tryk på [HOME] tryk på [OK] for at vælge Setup vælg Player Settings vælg Network og tryk på [OK] vælg Network Settings og tryk på [OK] vælg Wireless Settings og tryk på [OK] vælg Connection Setting og tryk på [OK] vælg Manual setting og tryk på [OK] Hvis dit trådløse netværk er krypteret Indtastningsskærmen for krypteringsnøglen vises. Indtast netværkets krypteringsnøgle. En USB-tastatur kan anvendes, men kun for de taster, der vises på skærmen. Hvis din trådløse router understøtter WPS (Wi-Fi Protected Setup TM ) Du kan uden problemer oprette en forbindelse ved at trykke på den grønne knap på fjernbetjeningen. Der henvises til brugervejledningen for hub eller router. Brug ikke dette apparat til at oprette forbindelse til trådløse netværk, som du ikke har brugsrettigheder til. Brug af disse netværk kan anses for ulovlig adgang. Hvis du har problemer med at komme online på din PC, efter at du har udført netværksindstillingerne på denne enhed, skal du foretage netværksindstillingerne på din PC i stedet. Vær opmærksom på, at oprettelse af forbindelse til et netværk uden kryptering kan medføre en lækage af data, såsom personlige data eller hemmelige oplysninger. * SSID: En SSID (Service Set IDentification) er et navn, der bruges af trådløst LAN til at identificere et bestemt netværk. Transmission er muligt, hvis SSID'en passer for begge anordninger

14 Afspilning Firmware-opdatering Panasonic kan lejlighedsvist udgive opdateret firmware til dette apparat, som kan forbedre den måde, en funktion udføres på. Disse opdateringer er tilgængelige uden opkrævning. Dette apparat er i stand til at undersøge firmware automatisk, når der er adgang til internettet via en bredbåndsforbindelse.* Når en ny firmware-version er tilgængelig, bliver det følgende skærmbillede vist. Firmware Update New Version: X.XX Current Version: X.XX Do you want to start firmware update? For the update information, please visit the following website: Yes Du kan også downloade den nyeste firmware fra følgende websted og lagre den på en USB-enhed for at opdatere firmwaren. (Dette websted er kun på engelsk.) AFBRYD IKKE apparatets forbindelse til strømforsyningen og udfør ingen handlinger, mens opdateringen finder sted. Efter at firmwaren er installeret, genstarter enheden, og følgende skærmbillede vises. No OK RETURN Afspilning Isætning eller udtagning af medier USB1 USB2 Bemærkninger Når du isætter et medieelement, skal du sørge for, at det har den rigtige side opad. Hvis du tilslutter et Panasonic-produkt med et USB-kabel, vil opsætningsskærmen i visse tilfælde blive vist på det tilsluttede udstyr. Se det tilsluttede udstyrs instruktionsvejledning for detaljer. Når du tilslutter en USB HDD, skal du bruge den rigtige USB-port (USB2). FORSIGTIG! Der må ikke stilles noget foran enheden. Diskskuffen kan kollidere med genstande, når den åbnes, og det kan forårsage personskade. The firmware has been updated. Current Version: x.xx RETURN Sådan vises firmwareversionen på denne enhed. ( 28, Firmware Version Information ) Downloadning tager flere minutter. Det kan tage længere tid eller virker muligvis ikke korrekt, afhængigt af tilslutningsmiljøet. Hvis du ikke vil kontrollere den seneste firmwareversion, skal du indstille Automatic Update Check til Off. ( 28) * Du skal acceptere betingelserne for brug af internetfunktionen og politikken om privatlivets fred. ( 15, Notice )

15 Afspilning HOME-menu Dette apparats vigtige funktioner kan betjenes fra HOME-menuen. Klargøring Tænd for TV'et, og vælg den ønskede videoindgang. 1 Tryk på [Í], for at tænde for apparatet. Efter at du har fået vise netværkstjenestens introduktionsbanner, vises menuen HOME. Når du er tilsluttet netværket, ændres bannerens indhold muligvis. Du kan deaktivere Start-up Banner ( 28). 2 Tryk på [OK] eller [3, 4, 2, 1] for at vælge elementet. Gentag dette trin, hvis der er andre elementer. Videos/Photos/Music Disc Afspil indholdet. ( 16) Hvis der optages mere end et indhold, skal du vælge indholdstype eller titel. USB1 angiver venstre USB USB-port, mens USB2 angiver højre USB-port. ( 14) Network Network Service Viser Home-skærmbilledet for Network Service. ( 18) DLNA Client ( 19) HOME Home Network Miracast ( 19) Blu-ray Disc Player Network Media Renderer ( 20) Photos Setup Music Setup Notice Videos Setup Player Settings ( 24) USB Management ( 17) Wallpaper Ændrer baggrunden for menuen HOME. Notice Viser servicebetingelserne for cloud-tjenester. Sådan får du vist startmenuen HOME Tryk på [HOME]. De elementer, der ikke vises, kan variere afhængigt af mediet

16 Afspilning Afspilning 1 Indsæt mediet. Afspilningen starter afhængigt af mediet. 2 Vælg det element, der skal afspilles, og tryk på [OK]. Gentag evt. denne procedure. DISKENE FORTSÆTTER MED AT ROTERE, MENS MENUERNE VISES. Tryk på [ STOP], når du er færdig med at afspille for at beskytte enhedens motor, fjernsynsskærmen osv. Hvis følgende betingelser er opfyldt, afspilles der et still-billede i 4K. Opløsningen af billedet ændres automatisk. Apparatet er tilsluttet et 4K kompatibelt TV HDMI Video Format er sat til Automatic ( 24) Still-billedet er ved at blive afspillet i 2D Det er ikke muligt at afspille AVCHD- og MPEG2-video, som er blevet trukket til, kopieret og indsat til mediet. Betjening og handlinger under afspilning Følgende funktioner virker muligvis ikke afhængigt af mediet og indholdet. Stop Tryk på [ STOP]. Stedet, hvor der blev stoppet, huskes. Genoptag afspilningsfunktion Tryk på [1PLAY] for at genoptage afspilningen fra dette sted. Pladsen ryddes, hvis mediet fjernes. På BD-Video-diske, deriblandt BD-J, er funktionen genoptag afspilning ikke tilgængelig. Pause Søgning/ Slow-motion Søg Tryk under afspilning på [SEARCH6] eller [SEARCH5]. Langsom gengivelse (slowmotion) Tryk i under pausestop på [SEARCH5]. Xvid, MKV, MP4 og MPEG2: Ikke effektiv. Hastigheden kan øges i fem trin. Musik, MP3 osv.: Hastigheden er fastsat til et enkelt trin. Tryk på [1PLAY] for at vende tilbage til normal afspilningshastighed. Spring Under afspilning eller på pause, tryk på [:] eller [9]. Spring hen til titel, kapitel eller spor. Ramme-for-ramme Tryk i under pausestop på [1] (;1). Tryk på og hold inde for hurtig fremspoling. Tryk på [1PLAY] for at vende tilbage til normal afspilningshastighed. Xvid, MKV, MP4 og MPEG2: Ikke effektiv. Skift af lydspor Tryk på [AUDIO]. Du kan ændre nummeret for lydkanalen eller soundtrackets sprog, osv. Vis topmenu/pop-up-menu Tryk på [TOP MENU] eller [POP-UP MENU]. Vælg elementet, og tryk på [OK]. Tryk på [;PAUSE]. Tryk igen på [;PAUSE] eller [1PLAY] for at genoptage afspilningen

17 Afspilning Under afspilning, tryk på [STATUS]. Statusmeddelelser giver oplysninger om det, der aktuelt afspilles. Hver gang du trykker på [STATUS], ændres skærmoplysningerne muligvis, eller de forsvinder helt fra skærmen. Afhængigt af medier og indhold kan displayet ændre sig eller ikke forekomme. eks. BD-Video A B C D Vis statusmeddelelser A T1 C1 0:05.14 C T: Titel, C: Kapitel, PL: Afspilningsliste Forløbet tid med titlen Nuværende position Tid i alt eks. JPEG Date Size Manufacturer Equipment B X 375 0:20.52 D 1 / 26 BD-Video Play At nyde BD-Live Med BD-Live -diske kan du få glæde af bonusindhold, som benytter internetadgang. Til denne BD-Live-funktion skal du indsætte en USB-enhed og forbindelse til internettet er nødvendig. Hvis USB-enheder er tilsluttet begge USB-porte, skal de begge først frakobles, og derefter skal du kun tilslutte den port, du skal bruge. 1 Udfør netværksforbindelsen og -opsætningen. ( 12, 13) 2 Isæt en USB-hukommelse med 1 GB eller mere ledig plads. USB-enheden kan anvendes som lokalt lager. 3 Isæt disken. Sletning af data på USB-enheden Vælg USB Management i menuen HOME ( 15) og vælg BD-Video Data Erase og tryk på [OK]. De anvendelige funktioner og deres betjeningsmetode kan variere efter de forskellige disks, så indhent venligst oplysninger i diskens vejledninger og/eller besøg deres web-sted. BD-Live Internet Access skal eventuelt ændres for visse diske ( 27). Glæden ved 3D-video og -billeder Klargøring Tilslut dette apparat til et 3D-kompatibelt TV. ( 10) Klargør TV'et efter behov. Afspilning ved at følge instruktionerne vist på skærmen. 3D Settings ( 23, 25) Du må ikke se 3D-billeder, hvis du ikke har det godt eller er træt i øjnene. Hvis du oplever svimmelhed, kvalme eller andre ubehag, mens du ser 3D-billeder, skal du stoppe og hvile øjnene. 3D video afspilles måske ikke på den måde, det er indstillet til i HDMI Video Format og 24p(4K)/24p Output ( 24). Ved afspilning af 3D-fotos fra skærmbilledet Photos, skal du vælge fra listen 3D. (Still-billeder i 2D afspilles i 2D.) Hvis angivelserne 2D og 3D ikke vises, tryk da på den røde knap for at skifte visningen af afspilningsindholdet. Diasshow Afspil et slideshow med fotos, og foretag forskellige indstillinger under afspilningen. 1 Indsæt mediet. 2 Vælg Photos. 3 Væg et element, og tryk på den grønne knap. Følgende elementer kan indstilles. Start Slideshow Interval Transition Effect Repeat Play Billeder vist som apparat. Start diasshowet. Du kan vise still-billeder i den markerede mappe et ad gangen ved et konstant interval. Sådan ændres displaytiden. Vælg effekten, mens billederne vises. Indstil, om slideshowet skal gentages. kan ikke afspilles på dette

18 XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX MORE BACK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Afspilning Få glæde af netværkstjenesten Med Network Service kan du få adgang til nogle bestemte websteder, der understøttes af Panasonic. Network Service tilbyder en række udvalgte internettjenester, såsom følgende. Leje af film online Videosøgetjeneste X XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX, XXXX 39 C XXXXXX XXXX Market XXXXX XXXX XXXX * Ved afspilning af indhold på mediet kan du ikke få adgang til Network Service ved at trykke på [INTERNET]. En USB-tastatur kan anvendes, men kun for de taster, der vises på skærmen. Anvendes muligvis ikke, afhængigt af tjenesten. I de følgende tilfælde kan indstillinger foretages ved hjælp af menuelementerne i indstillingsmenuen. Ved restriktion af brugen af Network Service ( 27, Network Service Lock ) Når du retter det klokkeslæt, der er vist ( 26, Time Zone, Summer Time ) Når du bruger en anden anordning, f.eks. en smartphone, sammen med enheden ved anvendelse af en bestemt app på anordningen ( 27, Remote Device Operation ) Ved brug af en langsom internetforbindelse vises videoen muligvis ikke korrekt. En højhastighedsforbindelse med en hastighed på mindst 6 Mbps anbefales. Sørg for at opdatere firmwaren, så snart en meddelelse om en firmware-opdatering vises på skærmen. Hvis firmwaren ikke opdateres, kan du muligvis ikke bruge Network Service-funktionen korrekt. ( 14) Network Service skærmbilledet home kan undergå ændringer uden varsel. Ydelserne gennem Network Service formidles gennem de tilsvarende serviceudbydere og ydelserne kan enten blive afbrudt midlertidigt eller permanent uden varsel. Af samme årsag kan Panasonic ikke give garanti for indholdet eller for at ydelserne fortsat formidles. Visse funktioner for websteder eller tjenestens indhold er muligvis ikke tilgængelige. Ikke alt indhold er egnet for visse seere. Der findes indhold som kun står til rådighed i visse lande og dette kan blive vist på specifikke sprog. Internet * Billederne tjener kun til at illustrere hensigten. Indholdet kan ændres uden varsel. Klargøring Netværksforbindelse ( 12) Netværksindstilling ( 13) 1 Tryk på [INTERNET]. Du kan få direkte adgang til Netflix ved at trykke på knappen [NETFLIX], selv om denne enhed er slukket. 2 Vælg elementet, og tryk på [OK]. For at komme væk fra Network Service Tryk på [HOME]

Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller

Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller Model nr. DMP-BDT271 DMP-BDT270 DMP-BDT175 DMP-BDT174 DMP-BDT171 DMP-BDT170 DMP-BDT166 DMP-BDT165 DMP-BD833 DMP-BD83 Medmindre andet er angivet, er illustrationerne

Læs mere

Lydbjælke HT-ST3. Betjeningsvejledning

Lydbjælke HT-ST3. Betjeningsvejledning Lydbjælke HT-ST3 Betjeningsvejledning DK Indholdsfortegnelse Opsætning Kassens indhold 3 Installation 4 Tilslutning af bjælkehøjttalerne og subwooferen 5 Tilslutning 6 Tænd for systemet 8 Grundlæggende

Læs mere

Brugervejledning. Trådløs HD Sender & Modtager Sæt

Brugervejledning. Trådløs HD Sender & Modtager Sæt Brugervejledning Trådløs HD Sender & Modtager Sæt Indholdsfortegnelse Functions and features... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Package contents... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Product overview...

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning Flerkanals-AV-receiver STR-DN1020 Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning 1 Opsætning af højttalerne 2 Tilslutning af tv og andre enheder 3 Andre tilslutninger 4 Valg af højttalere

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer)

Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer) SB7J01(1E)/ 6MB4121E-01 Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer) Dk Indholdsfortegnelse Indledning...2 Grænsefladen...2 Problemer med tilslutningen?...2 Mere om SnapBridge...2 Dette skal

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks 5 Tredje del

Læs mere

Kom godt i gang NSZ-GS7. Netværksmedieafspiller. Skærmbilleder, betjening og specifikationer kan ændres uden varsel.

Kom godt i gang NSZ-GS7. Netværksmedieafspiller. Skærmbilleder, betjening og specifikationer kan ændres uden varsel. Kom godt i gang DK Netværksmedieafspiller NSZ-GS7 Skærmbilleder, betjening og specifikationer kan ændres uden varsel. Kom godt i gang: ON/STANDBY Tænder og slukker afspilleren. Styring af tilsluttede enheder

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes.

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes. 1. Funktionsvælger CD/BÅND (OFF)/RADIO 2. FM-stereo vælger 3. FM antenne 4. CD låge 5. Stations søgehjul 6. Bass Boost søgehjul 7. CD springe/søge frem 8. CD springe/søge tilbage 9. CD programmerings knap

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning.

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. DENVER DMP-365 120/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller Brugermanual 2GB MP3 afspiller Indhold 1. Knappe funktioner og fremgagnsmåde... 4 2. Instruktioner... 4 2.1 Tænd og sluk... 4 2.2 Upload Music to the Player... 5 2.3 Afspil musik... 6 2.4 Normal or shuffle

Læs mere

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Brugermanual Transportabelt DVD system

Brugermanual Transportabelt DVD system Brugermanual Transportabelt DVD system DYON Gennemgang af knapper og funktioner HOVEDENHED 1. LCD (TFT) Display 2. Power ON indicator : Lyset vil tændes når enheden tændes. Lyset vil ændres fra grønt til

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: ISB0) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Mini DVB-T USB stik S6

Mini DVB-T USB stik S6 Technaxx Mini DVB-T USB stik S6 Brugermanual Find venligst Overensstemmelseserklæring for denne enhed under følgende internetadresse-link: www.technaxx.de/konformitätserklärung/mini_dvbt_stick_s6 Denne

Læs mere

Multi Channel AV Receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning

Multi Channel AV Receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning Multi Channel AV Receiver STR-DN1030 Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning 1 Opsætning af højttalerne 2 Tilslutning af tv og andre enheder 3 Andre tilslutninger 4 Valg af højttalere

Læs mere

Hurtig startvejledning

Hurtig startvejledning Digital HD-modtager Hurtig startvejledning BXR-HD Standardadgangskoden er 0000. User's manual Hurtig startvejledning 1. Kontrol af tilbehør Quick Start Guide Fjernbetjening / Batterier Brugsanvisning /

Læs mere

Introduktion til PSS (Personal Sound System)

Introduktion til PSS (Personal Sound System) QSG_dan 29/12/04 15:19 Page 49 Introduktion til PSS (Personal Sound System) Læs dette, inden du begynder at bruge dit PSS-system. Vi håber,du bliver glad for din personligt lydsystem (pss). Registrere

Læs mere

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold 3 Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpasning af Beo4, 9 Sådan konfigureres

Læs mere

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983 BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983 Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller. www.facebook.com/denverelectronics Knapper

Læs mere

Bredbånd. Vejledning til opsætning af bredbåndsmodem Pace V5500

Bredbånd. Vejledning til opsætning af bredbåndsmodem Pace V5500 Bredbånd Vejledning til opsætning af bredbåndsmodem Pace V5500 120911 Indhold Kapitel 1 Kom godt i gang Introduktion Klargør udstyr til installation Find en passende placering Kapitel 2 Installer dit bredbåndsmodem

Læs mere

Forbindelsesvejledning (for KeyMission 80)

Forbindelsesvejledning (for KeyMission 80) Forbindelsesvejledning (for KeyMission 80) Indholdsfortegnelse Installation af appen SnapBridge...2 Forbindelse af kameraet og en smartenhed... 3 Billedoverførsel og fjernstyret fotografering... 7 Fejlfinding...

Læs mere

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 HD 2850-ST Kom hurtigt i gang med din HD Entertain Mini Endnu bedre tv 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 resolution 2850 manual 1 Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet,

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

Brugermanual. Wolfgang Wi-Fi Repeater

Brugermanual. Wolfgang Wi-Fi Repeater Brugermanual Wolfgang Wi-Fi Repeater Tak fordi du har valgt at købe en Wolfgang Wi-Fi Repeater. Vi opfordrer dig til at læse denne manual igennem inden produktet tages I brug. Information I denne brugervejledning

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT Indhold DUNE HD TV-102 modtagerboks Strømforsyning HDMI-kabel AV-kabel (anvendes, hvis dit TV ikke har HDMI men kun scart-indgang) IR-øje (anvendes, hvis fjernbetjeningen ikke kan se boksen) Fjernbetjening

Læs mere

WI-FI-ADAPTER TIL CANAL DIGITAL TV-BOKSE - BRUGERVEJLEDNING

WI-FI-ADAPTER TIL CANAL DIGITAL TV-BOKSE - BRUGERVEJLEDNING WI-FI-ADAPTER TIL CANAL DIGITAL TV-BOKSE - BRUGERVEJLEDNING Indhold Tilslut tv-boksen til internettet 4 Canal Digital GO 5 Installation af Wi-Fi-adapteren 6 Alternativ installation med WPS 7 Fejlfinding

Læs mere

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231)

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231) Tv-boks til dig med YouSee Tv Installationsvejledning (model: ISB3) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING 1: KNAPPER OG KONTROLLER S1. LCD display S2. REW / søg tilbage / MENU / FF / søg frem S3. Volumen ned - S4. Volumen op + S5.

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Til Digital Modtager med harddisk optager Åben kassen med Digital Modtageren og kontroller at alle delene er der. Digital modtager med harddisk Fjernbetjening HDMI kabel Scart kabel

Læs mere

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0 Bredbånds-TV Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.0 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV

Læs mere

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Lydbjælke Installationsvejledning HT-CT770 Indholdsfortegnelse Opsætning 1 Kassens indhold 4 2 Installation 5 3 Tilslutning 6 4 Tænd for systemet 8 5 Lytte til lyden 9 Grundlæggende betjening Oplev lydeffekterne

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening

Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening Front Cover Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening Gode Råd Det er forbudt teknisk at ændre dette produkt eller på nogen anden måde at manipulere med dette, p.g.a. ophavsretsligeog sikkerhedsmæssige grunde.

Læs mere

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk. S20 WI-FI og G3/4 stikkontakt

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk. S20 WI-FI og G3/4 stikkontakt 5.5.15 S20 WI-FI og G3/4 stikkontakt Bestillings nummer: 60000700 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 1 Opstart 2 Opstart tryk

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

Hurtig start. 2. Indsæt SD-kortet (32 GB eller mindre) og et aktivt SIM kort uden PIN-kode.

Hurtig start. 2. Indsæt SD-kortet (32 GB eller mindre) og et aktivt SIM kort uden PIN-kode. Hurtig start 1. Indsæt 12 stk. nye eller fuldt opladede AA batterier (kan opstarte på 4 batterier i nødstilfælde), eller tilslut ekstern 6 Volt strømforsyning, som er kompatibelt med kameraet. 2. Indsæt

Læs mere

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

VOM-1021DV. 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo. Bruger manual

VOM-1021DV. 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo. Bruger manual VOM-1021DV 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo Bruger manual Indholdsfortegnelse Identifikation af loftskærm... 3 Identifikation af fjernbetjening... 4 Strøm og brug af skærm... 5 Strøm ON/OFF... 5 Justering

Læs mere

Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller

Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller Model nr. DMP-BDT385 DMP-BDT384 DMP-BDT383 DMP-BDT381 DMP-BDT380 Firmware-opdatering Panasonic forbedrer løbende enhedens firmware for at sikre, at vores

Læs mere

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Quickguide Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Contents NVR guide... 3 1.0 Optageren:... 3 1.1 Tilslutning... 3 1.2 Installation af harddisk:... 3 2.0 Først gang din optager bliver startet:... 4 3.0

Læs mere

Quick-guide til harddiskoptager

Quick-guide til harddiskoptager Quick-guide til harddiskoptager Beckersberg DVR400, Beckersberg DVR800 og Beckersberg DVR1600 Læs venligst quick-guiden grundigt, før du tager din Beckersberg harddiskoptager i brug. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp.

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. Funktioner: 1. 5 cm TFT LCD-skærm med angivelse af optage tilstand, hukommelse på kort og batteri

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Tak for dit valg af SingStar -mikrofonpakken. Læs denne manual grundigt, før dette produkt tages i

Læs mere

Hurtig Start Guide 1

Hurtig Start Guide 1 Hurtig Start Guide 1 Kamera Tilslutnings Diagram Telefon Tablet OBS: I den indledende opsætning, tilslut kameraet til routeren med Ethernet kablet, følg derefter de næste trin 2 1. Installer Reolink APP

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

D. AFSPILLER INTERFACEADAPTER KS-PD500 Inden denne adapter anvendes

D. AFSPILLER INTERFACEADAPTER KS-PD500 Inden denne adapter anvendes D. AFSPILLER INTERFACEADAPTER KS-PD500 Inden denne adapter anvendes Sidste opdatering: 1. marts 006 1 Understøttede JVC-bilmodtagere Denne adapter understøtter følgende JVC-bilmodtagere* 1 : Bilmodtagere,

Læs mere

Quick-guide til harddiskoptager

Quick-guide til harddiskoptager Quick-guide til harddiskoptager Beckersberg DVR400, Beckersberg DVR800 og Beckersberg DVR1600 Læs venligst quick-guiden grundigt, før du tager din Beckersberg harddiskoptager i brug. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Pocket 1. Vend PLEXTALK Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder i bunden

Læs mere

MAG Brugsvejledning. 2 Tilslutning 3 Opsætning af Wi-FI 4 Betjening af systemet 5 Catch-Up 6 Fjernbetjeningen 7 Fejlsøgning

MAG Brugsvejledning. 2 Tilslutning 3 Opsætning af Wi-FI 4 Betjening af systemet 5 Catch-Up 6 Fjernbetjeningen 7 Fejlsøgning MAG Brugsvejledning 2 Tilslutning 3 Opsætning af Wi-FI 4 Betjening af systemet 5 Catch-Up 6 Fjernbetjeningen 7 Fejlsøgning 2 Tilslutning - MAG Tilslut din MAG-modtager Sæt modtageren i nærheden af dit

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

EnVivo 4GB MP3 afspiller

EnVivo 4GB MP3 afspiller Brugervejledning EnVivo 4GB MP3 afspiller Med OLED skærm & Voice Recording Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

DANSK INSTRUKTIONS- MANUAL

DANSK INSTRUKTIONS- MANUAL Introduktionsvejledning og startvejledning til software findes i denne manual DANSK INSTRUKTIONS- MANUAL Inklimeter Inklimeter er en station, som kontinuerligt måler og analyserer et i lokalet. Inklimeteret

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller

BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller Denne MP4-afspiller er en fuld multimedie-afspiller. Det betyder, at den kan vise fotos og e-bøger i tekstformat, optage og afspille live audio og afspille

Læs mere

Generel vejledning Indendørs kamera

Generel vejledning Indendørs kamera Generel vejledning Indendørs kamera 1 Indhold 2 3 6 13 14 15 16 17 Generel vejledning til App Profil Indstillinger (Settings) Se live video Playback Alert Alarm Hjælp til trådløs opsætning Tekniske specifikationer

Læs mere

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik MM030 Sweex-videograbber med USB-stik Tak, fordi du har købt dette Sweex-produkt. Her hos Sweex bestræber vi os altid på at udvikle pålidelige, funktionelle, driftsikre og brugervenlige produkter af høj

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af

Læs mere

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning DENVER DPF-407 Digital Billedramme Betjeningsvejledning 1 INDHOLD : FEATURES:...3 KNAPPER OG KONTROLLER:...4 FJERNBETJENINGEN...5 GRUNDLÆGGENDE BETJENING:...6 1. MENUEN VALG AF FUNKTION...6 2. MENUEN VALG

Læs mere

Quick guide til Kabelplus TV boks.

Quick guide til Kabelplus TV boks. Quick guide til Kabelplus TV boks. Tillykke med din nye Kabelplus TV boks. I denne installationsguide får du en gennemgang af, hvordan du kobler din nye TV boks til dit TV samt andre nyttige informationer.

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-32(1)

2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-32(1) NEX-3/NEX-5/NEX-5C De 3D-funktioner, som denne firmwareopdatering giver mulighed for, beskrives i denne brochure. Se under "Betjeningsvejledning" og "α Håndbog", hvor sidstnævnte findes på den medfølgende

Læs mere

EBO-600E. Quick Start Guide

EBO-600E. Quick Start Guide EBO-600E Quick Start Guide Knapper og kontroller 1. Knappen Power 2. Knappen Enter (ok) 3.Pileknap Op/ Vol + 4. Pileknap Ned/ Vol - 5. Pileknap Venstre 6. Pileknap Højre 7.Genvej til musikafspilning: 1

Læs mere

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren.

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. TV via parabol og antenne. Via satelitmodtageren (Triax) Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. Betjeningsvejledning TV Tænd

Læs mere

INT 2. one remote F. remote F. one. Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote. Type 2561v1

INT 2. one remote F. remote F. one. Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote. Type 2561v1 Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote one remote F one remote F Type 2561v1 INT 2 Side 11 System info undermenu Her ses information om modtageren samt signalstyrke og kvalitet

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Divar - Archive Player. Betjeningsvejledning

Divar - Archive Player. Betjeningsvejledning Divar - Archive Player DA Betjeningsvejledning Divar Archive Player Betjeningsvejledning DA 1 Dansk Divar Digital Versatile Recorder Divar Archive Player Operation manual Contents Getting started................................................

Læs mere

SMARTBOX. Brugermanual

SMARTBOX. Brugermanual 1 SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 7 MANUAL TIL DIN SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger de forskellige

Læs mere

DENVER BPB-100C. Instruktionsmanual

DENVER BPB-100C. Instruktionsmanual DENVER BPB-100C Instruktionsmanual BRUGSANVISNING 1. Sikkerhedsforanstaltninger 1) Brug eller opbevar ikke enheden i høj temperatur eller farligt sted. 2) Udsæt ikke enheden for regn. 3) Undlad venligst

Læs mere

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01 Beskrivelse 3 2 1 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering DEN 01 13 4.Micro USB-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Tænd/sluk-knap til batteri 6.Knap til side op 7.Tænd/sluk-knap 8.Knappen OK

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

Dangate Brugermanual Bolyguard JK-10 og JK-15

Dangate Brugermanual Bolyguard JK-10 og JK-15 Dangate Brugermanual Bolyguard JK-10 og JK-15 Tak fordi du valgte at købe et vildtkamera fra Dangate. Vi har lavet denne danske manual, så du får optimal udnyttelse og mest mulig glæde af dit nye Bolyguard

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

Drev. Brugervejledning

Drev. Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

TP200 TP TUBE. Brugervejledning. HDsx. High Definition Sound Expansion

TP200 TP TUBE. Brugervejledning. HDsx. High Definition Sound Expansion TP200 Brugervejledning HDsx High Definition Sound Expansion TP TUBE Tilslutninger (( ( 230V Kassen indeholder: 1 x TP200 højttaler 1 x Netledning 230V (2m) 1 x Bordstand 1 x Brugervejledning AUX Alle lydkilder

Læs mere