IT- og medieplan Gudumholm skole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IT- og medieplan Gudumholm skole"

Transkript

1 Forord Eleverne skal ifølge skoleloven udvikle deres it- og mediekompetencer som en integreret del af undervisningen i alle fag og emner. Udviklingen på it- og medieområdet bevirker, at det er uhensigtsmæssigt at skelne skarpt mellem trykte medier, digitale medier og video- og filmmedier. Med denne it- og medieplan vil vi forsøge at koordinere disse medieområder. Den tidligere it-handleplan beskrev, hvilke betjeningskompetencer eleverne skulle have på de forskellige klassetrin. Den nye it- og medieplan omhandler også forståelseskompetencer og refleksionskompetencer. Det er tanken, at it- og medieplanen skal drøftes på workshops i starten af næste skoleår. Derfor foreslår vi: I løbet af skoleåret 2012/2013 anvendes denne plan som Gudumholm Skoles it- og medieplan vel vidende, at det tager tid, før vi helt opfylder planen på alle klassetrin. Afdelingsteamene til hver afdeling er ansvarlig for, at it- og medieundervisningen iværksættes i klassen. Skolens IT-vejleder og PMC er medspiller i udviklingen af undervisningsforløb sammen med lærerne, samler de forskellige undervisningsforløb, tilbyder evt. kursusforløb eller indgår i studiegruppe, og opbygger en samling af it- og medierelevant materiale. Skolens IT-vejleder og PMC tager initiativ til at it- og medieplanen bliver evalueret og justeret hvert andet år. Indhold It- og medieplanen for Gudumholm Skole tager udgangspunkt i fem hovedområder: It- og mediestøttede læreprocesser, hvor hovedvægten ligger på elevens evne til at bruge it-og medier som en støtte og inspiration til at lære og udvikle sig. Ikke alene i skolen, men også i uformelle situationer, skal eleven forholde sig til de muligheder, der ligger i netbaserede grupper og fællesskaber. Eleven skal sammen med andre kunne udnytte de muligheder, der er for at lære i de netbaserede miljøer. Informationsindsamling er koncentreret om de informationer, der kan findes på internettet og tilhørende databaser. Eleven skal kunne bruge de værktøjer og tjenester, der bruges til at finde, hente og sortere informationer på nettet. Eleven skal kunne analysere afsenderens hensigt og mål med at gøre informationen tilgængelig på nettet, og skal kunne forholde sig til validitet og kvalitet, inden den benyttes. Produktion og analyse handler om de traditionelle it-værktøjsprogrammer og de it-baserede medieværktøjer. Eleven skal kende og kunne bruge produktionsmetoder og virkemidler i et moderne mediesamfund. Ved selv at arbejde med produktion opnår eleven indsigt i mediernes begreber og virkemidler. Eleven skal kunne analysere og tage stilling til de medier, som leverer en meget stor del af den information, der udsendes i en stadig stigende strøm. Kommunikation handler om den elektroniske udveksling af information som , i konferencer og som webkommunikation. Eleven skal selv og sammen med andre kunne betjene, udnytte og udvikle sig i de netbaserede fællesskaber, som er en del af samfunds-, fritids- og arbejdslivet. Kommunikationsmulighederne giver adgang til en større verden, ikke mindst den uden for vores egne grænser. Ud over at kunne betjene værktøjerne skal eleven være bevidst om regler og normer for accepteret adfærd på nettet. Eleven skal være i stand til at sige fra, før kommunikationen løber af sporet. Computere og netværk beskriver de kompetencer eleven skal udvikle for at kunne benytte hjemmets, skolens eller virksomhedens computere og lokalnet. Eleven skal ud over at kunne bruge udstyret, kende begreber og retningslinjer i forbindelse med it og medier. Eleven skal kunne tage stilling til spørgsmål om arbejdsmiljø, sikkerhed, virus og hacking. It- og medieplanen er delt i tre selvstændige kapitler. Første kapitel vedrører forløbet børnehaveklasse til 3. klasse, andet kapitel forløbet 4. til 6. klasse og tredje kapitel forløbet 7. til 9. klasse. Til hvert kapitel følger først en oversigt over trinmålene samt vejledning til trinmålene indenfor de fem hovedområder. Derpå trinmål for it og medier i fagene samt hvilke kompetencer, det forventes eleverne har ved slutningen af forløbet. Herefter følger aktivitetsforslag til de forskellige hovedområder. Til sidst trinmålene synoptisk opstillet. 1

2 Indholdsfortegnelse for Børnehaveklasse til 3. klasse IT- og mediestøttede læreprocesser: Trinmål og vejledning Side 3 Informationsindsamling: Trinmål og vejledning Side 4 Produktion og analyse: Trinmål og vejledning Side 5 Kommunikation: Trinmål og vejledning Side 6 Computere og netværk: Trinmål og vejledning Side 7 Trinmål for IT og medier i fagene tekniske færdigheder - programmer Side 8 Aktivitetsforslag Side 10 Elevernes digitale kompetencer pr. årgang og ansvarlig faglærer Side 2

3 Børnehaveklasse 3. klasse Hovedområde 1 Trinmål Vejledning IT- og mediestøttede læreprocesser Undervisningen skal lede frem læreprocesser mod, at eleverne har tilegnet sig kompetencer, der sætter dem i stand til at bruge it- og medieværktøjer i et procesorienteret arbejdsforløb med hjælp fra læreren bruge en logbog på en computer kende til at gemme itog medieprodukter i en digital portfolio kende til at offentliggøre produkter fra portfolio på Internet Fra første dag i skolen kommer eleverne til at opleve, hvordan it bruges, når der skal skrives, tegnes og produceres. De erfarer, at et produkt hele tiden kan ændres, når de får respons på det, de har lavet. På den måde får de tidligt lært, at it er et værdifuldt redskab, når der skal arbejdes procesorienteret. Computeren giver også rig lejlighed til at eleverne kan eksperimentere med forskellige udtryk eller arbejde med kvalificerede gæt. Selv i de yngste årgange kan computeren hjælpe med at holde styr på de ting, eleverne laver. I en enkel digital portfolio (mappe) på computeren kan eleverne og lærerne se på og snakke om, hvad der er nået og hvad næste skridt i undervisningen skal dreje sig om. Der kan være forsøg og processer, der strækker sig over lang tid eller er for farlige at gennemføre i skolen. Eleverne kan få kendskab til, hvordan computerne kan simulere (efterligne) disse. Både i skolen og i fritiden oplever eleverne, at computerspil kan være en lærerig og underholdende aktivitet. Når eleverne hjælper hinanden med at finde ud af, hvordan spillet fungerer og gennemføres, får de erfaring med, hvordan man kan lære af og udnytte hinandens kompetencer. bruge digitale undervisningsmaterialer med hjælp fra andre kende til at forløb og processer kan simuleres ved hjælp af en computer bruge enkle computerprogrammer til spil og simuleringer kommunikere og samarbejde i elektroniske konferencer I klassen kan lærerne og eleverne have deres eget websted eller konferencerum, hvor de kan chatte, gemme filer, lægge opgaver m.v. Det kan blive elevernes første møde med en fælles elektronisk platform, hvor de lærer, hvordan man kommunikerer elektronisk med hinanden på en fornuftig og acceptabel måde. 3

4 Børnehaveklasse 3. klasse Hovedområde 2 Trinmål Vejledning Informationssamling Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kompetencer, der sætter dem i stand til at bruge internettet bruge en søgetjeneste vide, at der kan være forskellige formål med en hjemmeside vide, at der kan komme uønsket information ved en søgning vide, at der er regler for, hvad man må kopiere fra internettet bruge digitale databaser, herunder databaser på internettet vide at der findes digitale dataopsamlingsværktøjer Eleverne møder internettet gennem websider, som læreren har udvalgt og gjort tilgængelige for eleverne på fx klassens hjemmeside. Her får de en fornemmelse af, at der kan søges information på internettet. I arbejdet med internettet får eleverne kendskab til browseren og de mest anvendte funktioner som at bladre frem og tilbage i browseren, lave bogmærker, kopiere tekst og billeder til et andet dokument, gemme og udskrive websider fra internettet. På internettet bruger man hyperlinks til at springe fra websted til websted. Eleverne holder øje med websidernes adresse, og får på den måde en fornemmelse af, at informationerne kommer fra forskellige computere rundt om i verden. Når eleverne bruger internettet, skal de lære søgeværktøjerne at kende, herunder lære at bruge nøgleord i en søgning. De kommer til at opleve, at noget af det, søgemaskinerne finder frem til, ikke svarer til deres forventninger. Endelig må de erkende, at søgemaskinerne ikke kan finde informationer om alt. De må også lære, at ikke alle informationer er, hvad de giver sig ud for. Læreren sørger gennem samtale med eleverne for, at de bliver klar over, at informationerne er lagt på nettet af forskellige leverandører, og at disse har forskellige hensigter med at offentliggøre ting på nettet. De skal være med til at diskutere, om siderne er lavet med henblik på reklame, information, underholdning, undervisning osv. Når eleverne bruger et billede eller et lydklip, kan læreren i det konkrete tilfælde tale med eleverne om, hvem der mon har lavet billedet, og hvem der ejer retten til at bruge det. Eleverne skal tidligt lære om ophavsret. Eleverne diskuterer indholdet på websiderne med deres kammerater. Læreren stiller spørgsmål, der får eleverne til at tænke over, om det, der står, nu kan passe. Det er også en interessant diskussion, om siden ser godt ud, og om det er nemt at finde rundt på webstedet. I nogle tilfælde kommer spørgsmålet, om man kan tillade sig at lave websider om alt. Digital dataopsamling (datalogning) er praktisk, når man skal lave målinger over lang tid, fx måle temperaturen i løbet af et døgn i klasseværelset. De yngste elever skal vide, at der findes sådan noget udstyr og se eksempler på, hvordan computeren kan vise resultatet af sådanne målinger. 4

5 Børnehaveklasse 3. klasse Hovedområde 3 Trinmål Vejledning Produktion og analyse Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kompetencer, der sætter dem i stand til at De første erfaringer med computeren som et redskab til at skabe udtryk med får eleverne i børnehaveklassen, hvor de eksperimenterer i tegne og skriveprogrammer. Efterhånden lærer de grundlæggende funktioner på computeren og programmer af hinanden, ved at læreren viser det, eller ved at prøve sig frem. arbejde med tekst, tegninger, billeder, lyd og tal på computeren formatere tekst og tal bruge et digitalt kamera bruge en digital lydoptager bruge it- og medieværktøjer til at skabe og eksperimentere med udtryk vide man kan ændre på et produkts udtryk ved hjælp af et programs funktioner vurdere og tage stilling til et produkt ud fra et umiddelbart indtryk Eleverne finder ud af, at man let kan ændre på de ting, man skaber på computeren. Det er nemt at skifte farve eller ændre noget på en tegning eller i en tekst. I nogle programmer, herunder regneark, kan man også ændre på et tal, hvorefter computeren regner et nyt resultat ud. Eleverne skal have kendskab til at computeren kan bruges til skabe udtryk med tekst og billeder, og at den kan bruges som båndoptager, så man kan eksperimentere med tale og lyd. Eleverne er på den måde ikke så afhængige af at kunne skrive. Når eleverne sidder ved computerskærmen og højttalerne og eksperimenterer med forskellige udtryk, kommer de automatisk til at diskutere, hvad der ser godt ud, lyder godt eller er særligt spændende. På den måde får de mulighed for at udvikle deres æstetiske sans. Det er ikke sikkert at elevernes og lærerens opfattelse er den samme. I skole og fritid har eleverne dagligt adgang til en række medier. Dem diskuterer eleverne indbyrdes. I klassen kan læreren diskutere mediernes udtryk med eleverne. De kan sammenligne med deres egne erfaringer fra arbejdet med eksperimenter ved computeren. 5

6 Børnehaveklasse 3. klasse Hovedområde 4 Trinmål Vejledning Kommunikation Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kompetencer, der sætter dem i stand til at vide, at alle kan lave en hjemmeside og få den udgivet modtage og sende en vide, at der er flere former for kommunikation på internettet bruge grundlæggende regler for kommunikation på nettet vide, at man ikke skal afgive personlige oplysninger på nettet. Når eleverne begynder i børnehaveklasse ved de fleste godt, at man kan finde mange ting på internettet. De skal imidlertid have opbygget en forståelse af, at enhver kan lave en hjemmeside og på den måde udgive information. Det kan ske ved, at klassen har sin egen hjemmeside, som følger eleverne gennem skolen. Her ser de, hvordan tekst, billeder og lyd kan sendes ud på internettet. De oplever, hvordan deres egne produkter med hjælp fra andre kan gøres offentlige. Ud over hjemmesiderne ved eleverne også, at man kan sende og modtage på internettet. Den funktion kan eleverne hurtigt lære, når de har deres egen adresse på skolens postsystem. I det tidlige skoleforløb kan de udveksle tekst, lyd og billeder med fx venskabsklasser. Det kan være en motiverende aktivitet i læse- og skriveundervisningen. Eleverne skal vide, at der er flere former for kommunikation på internettet. De skal stifte bekendtskab med chatrum og netfællesskaber fx i form af klassens egen konference på en elektronisk platform. De kan undersøge og bruge websteder med diskussionsrum, spørgekasser, brevkasser m.v. Der er vigtigt at skærpe børnenes opmærksomhed på, hvilke personlige oplysninger, man lægger på nettet. 6

7 Børnehaveklasse 3. klasse Hovedområde 5 Trinmål Vejledning Computere og netværk Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kompetencer, der sætter dem i stand til at kende de forskellige dele af et skærmbillede kende navnene på computerens forskellige enheder begynde og afslutte arbejde på en computer logge på et lokalt netværk gemme og hente filer på en computer og på et lokalt netværk tage enkle forholdsregler vedrørende virus i forbindelse med fremmede filer indtage en god arbejdsstilling ved computeren Når eleverne begynder i børnehaveklassen har de fleste allerede stiftet bekendtskab med en computer, men deres erfaringer og begreber vil være ustrukturerede. Derfor gælder det om at lære dem de rigtige navne og begreber at kende, samt at lære dem en hensigtsmæssig måde at bruge programmer og udstyr på. Bl.a. skal de kunne begynde og afslutte arbejde ved computeren og i programmer korrekt. De skal lære at logge ind på skolens netværk og vide, hvad det vil sige at være bruger på et netværk. På dette trin skal eleverne lære, at det man arbejder med på skærmen er en kopi af noget, der kan gemmes på en computers harddisk, lokalt eller på eksternt netværk. I løbet af første trin lærer eleverne at skabe enkle produkter. De skal være klar over, at nogle produkter bedst kan iagttages på skærmen og høres gennem højttaler, mens andre bedst kan skrives ud på papir. Allerede på dette trin skal eleverne kunne tage enkle forholdsregler vedr. virus og angreb på datasikkerhed. Det sker ved at være opmærksom på omgang med personlige koder og ved af fremmede filer på computeren. Hvis man skal arbejde længe ved computeren skal man lære hensigtsmæssige arbejdsstillinger. Eleverne skal lære at skabe fornuftige arbejdsbetingelser som for eksempel at rejse sig med jævne mellemrum, sørge for at kigge væk fra skærmen ind imellem og kende til betydningen af ordentlig belysning. Læreren bør derfor have en dialog med sine elever om arbejdsforholdene ved computeren, hvor eleverne fx kommer med egne erfaringer om dette. Herunder hører at opøve en god og sikker skriveteknik, hvor man ikke blot bruger en pegefinger på tastaturet. bruge begge hænder på tastaturet 7

8 Børnehaveklasse 3. klasse Fag - trinmål Elevkompetencer Dansk - navngive dokument, bruge overskrift og skrive brødtekst - skrive på computer - udtrykke sig i enkle produktioner med billeder, lyd og tekst samt i dramatisk form Generelt - kender navnene på computerens enkeltdele (mus, tastatur, harddisk, skærm osv.) - kender de forskellige dele af et skærmbillede - tænde og slukke korrekt for computeren - åbne og lukke et program - logge på et lokalt netværk - gemme og hente filer på computer og lokalt netværk - udskrivning - bruge begge hænder på tastaturet - behandle udstyret pænt - finde information i forskellige medier Matematik - undersøge og eksperimentere inden for geometri, bl.a. ved anvendelse af computeren - behandle data, herunder ved hjælp af lommeregner og computer Natur/teknik - indtaste og ordne enkle data Tekstbehandling - hente- og gemmefunktionen - udskriftsfunktionen (anvende zoom, vis udskrift, udskive) - redigering af tekst (rette, slette, kopiere og sætte ind) - korrekt brug af linjeskift - brug af store og små bogstaver - formatering af tekst (skrifttyper, skriftstørrelser, overskrifter) - fremhæve tekst (fed, kursiv, understreg,) - indsætte billede eller Clipart Regneark - kender navnene celler, kolonner og rækker - kan flytte rundt mellem cellerne - kan anvende "færdige" regneark - indsætte tekst og tal i "færdige" regneark - aflæse grafiske afbildninger - gemme dokument i eget navn og mappe - udskrive regneark 8

9 Børnehaveklasse 3. klasse Fag - trinmål Elevkompetencer Billedkunst Musik - anvende tørre og våde farver i plant billedarbejde med enkle teknikker bl.a. inden for tegning, grafik, maleri, collage og foto - anvende computerens billedskabende muligheder i måleprogrammer - gemme og hente billedfiler i forbindelse med billedarbejde - producere lydillustrationer og klangkulisser over rim, remser, eventyr eller egne fortællinger Lyd - afspille bånd fra båndoptager (start, stop, pause, spole) - optage lyde på båndoptager - optage og mikse tale og musik med enkle lydeffekter på båndoptager - indtale digital lyd efter eget forlæg - indsætte eksisterende lydfiler. Billede Video - tegne i tegneprogram - gemme og hente billedfiler - indsætte billede, størrelsesjustering. - betjene oh-projektor (Tænd/sluk, stille skarpt) - tage billeder med et digitalt kamera - optage med et almindeligt videokamera på stativ Internettet - skrive internetnetadresse i adresselinien - kendskab til navigationsknapperne (tilbage, hjem, udskriv, opdaterer, stop, foretrukne) - kunne genkende hyperlinks - har prøvet at bruge en søgemaskine - kan finde oplysninger i opgivne baser på nettet (f.eks. danskedyr.dk) - kan sende og modtage 9

10 Børnehaveklasse 3. klasse Hovedområde Aktivitetsforslag IT- og mediestøttede læreprocesser - hver elev skal medbringe sin yndlingsbamse, som bliver hovedperson i 'Bamse-avisen', hvor eleverne parvis skriver artikler. - skrive tekst i et tekstprogram, som printes ud og rettes af lærer. Herefter tilretter eleven teksten i den gemte fil og arbejder videre med teksten - som efterfølgende rettes osv - samler udvalgte tegninger, tekster, historier mm. i egen mappe i en simpel form for elektronisk portfolio. - I forbindelse med et projekt om eventyr skriver eleven først, hvad han/hun ønsker at arbejde med. Herefter foretager eleven løbende en vurdering af processen/produktet. Vurderingen er fremadrettet så eleven også skriver, hvad han/hun vil arbejde videre med. - arbejde med fagspecifikke programmer - via danskedyr.dk henter eleven data om kæledyr, som eleven gemmer i sin mappe. Resultaterne printes ud, sættes på en planche og hænges op i klassen. - forskellige spil på internettet beregnet til aldersgruppen Informationssamling - finde billeder af kæledyr - søgemaskinen Google eller danskedyr.dk - billedsøgning på nettet af elevernes idoler - der skrives en historie til billedet. - finde oplysning om et kæledyr - Kloge Åge - forevises hjemmesider med overskrift og hyperlinks. Samtale om hjemmesiderne. - forevises resultatet af søgningen: eventyr, som er et meget bredt begreb og derfor giver alt for mange svar. Eleverne vises, hvordan man bruger nøgleord til en søgning - forevises en privat hjemmeside uden copyright 10

11 Børnehaveklasse 3. klasse Hovedområde Aktivitetsforslag Produktion og analyse - i forbindelse med et emne tager eleven et billede med digital kamera. Læreren hjælper eleven med at lægge billedet ind i klassens mappe. Billedet sættes ind i et tekstbehandlingsprogram, hvorefter eleven tilføjer tekst og overskrift. Overskriften forstørres og laves fed. Eleven bruger undervejs "vis udskrift", for at vurdere produktet. Eleven indsætter eksisterende lydfiler. - bearbejdning af ekskursion/ hyttetur; (eleverne skriver historier til digitalfotos fra turen/fortæller en historie i tekst/lyd/billeder v.h.a. den talende bog). - storyline: Eleven vælger figur ud fra givet emne. Den fremstilles som collagefigur med personkarakteristik, udfra hvilken der skrives en historie. Til sidst laves tilhørende tegning i Paint Billede - illustrere eventyr med tegninger eller malerier - illustrere eventyr med en billedserie (frise, tegnesene) - eventyret indtales på lydbånd enten med fortæller eller som hørespil - lave stangdukkefortælling med oh-transparent som baggrund/kulisse - producere små tegneserieforløb på transparent - fortælle og samtale om medbragte fotografier af familien - lave collager og manipulationer med billeder ved hjælp af saks og lim - sætte forskellige lyd til det samme billede - bestemme om billedet skal opfattes som uhyggeligt, morsomt, sørgeligt m.m. - fotografere hinanden til klassens portrætsamling - lave collager med egne digitale fotos - eleverne forevises et billede, som beskæres, roteres, forstørres, gøres uklar i kanterne. Lyd - aktiviteter til fremme af sproglig opmærksomhed: Lydlotto, tampen brænder ved hjælp af lyde, robotstyring (en elev med bind for øjnene styres ved hjælp af aftalte lyde) - lave og høre lydrejser baseret på rene lydeffekter (trin, dør åbnes og lukkes, løb, en alarm, telefon ringer, forpustet løb osv.) - skabe lydrejser: fra skolegården, en befærdet gade, en tur i skoven, fritidshjemmet m.m. - høre sig selv læse op, samtale, synge, dramatisere - fortælle historier med lydkulisser i baggrunden, f.eks. effektlyde eller musik som stemningsskabende elementer Video - se sig selv på video - læse op, synge og agere foran kameraet - lave flyttefilm. optage korte indstillinger, hvor lerfigurer, dinosaurer, dyr, dukker m.m. flyttes (musik og lyd kan evt. lægges på ved hjælp af kameraet) - optage dukkefilm, handske- og stangdukker - optage tryllefilm, eksempelvis tryllesparket 11

12 Børnehaveklasse 3. klasse Hovedområde Aktivitetsforslag Kommunikation - eleverne forevises en hjemmeside. I forløbet forklarer læreren om hjemmesiders mange og ukendte læsere. Blandt andet om risikoen ved at lægge personlige oplysninger ud på nettet. Sprogbrug og indhold omtales ligeledes. - eleverne forevises elevdaks, klassens egen konference, en spørgekasse og dermed mulighederne for at kunne kommunikere indbyrdes. En kort orientering om chat program, - skrive om klassens hyttetur til klassens hjemmeside - undervise eleverne i at sende og modtage i FirstClass - lave resume - sende til forældre eller lignende, ønskesedler til julemanden - sende til f.eks. naboklasse/skole og hente post fra samme - vandrehistorie med . Computere og netværk - i starten af skoleforløbet går klassen i datalokalet, hvor de sammen prøver at tænde og logge rigtigt på og af. Efterfølgende arbejdes f.eks. med et indskolingsprogram eller et tekstprogram, hvor de laver et navneskilt og prøver at lave om på skriftstørrelse og skrifttype. Det vigtige er at de afprøver et eller flere af de programmer som de kan komme til at bruge i klassen. Midt på timen får de til opgave at slukke rigtigt og bagefter tænde og logge på igen. - eleverne præsenteres for skolens IT-materiel. Tag en drøftelse om maskinerne og om de regler der gælder. Opstart af maskiner ne: tænd/sluk og logon, skrivebordet og dets programmer samt åbning af programmer. Mus, tastatur, harddisk, drev forklares - gemme/finde dokumenter i egen mappe - i forbindelse med et projekt, hvor eleven skal hente oplysninger fra nettet, gennemgår læreren enkle forholdsregler mod virus - brug af 10Finger til skrivetræning på tastatur 12

13 Børnehaveklasse 3. klasse 0. klasse Elevernes digitale kompetencer Ansvarlig Informationssamling Åbner Internet og bruger søgemaskine fx Google til at finde spil med. Børnehaveklasselederen Produktion og analyse Får kendskab til tastaturets opbygning (bogstaver, tal, mellemrumstast) Anvender mus (venstreklik) Lærer at bruge pile-tasterne Starter og lukker for Word Sletter med backspace Får mulighed for at eksperimentere med tidlig skrivning på computer Prøver lette computerspil Får mulighed for med alle sanser at erfare, at viden, indtryk og oplevelser kan erhverves fra forskellige udtryksformer og medier, herunder billeder, musik, sange, film, fortællinger i talt og skrevet sprog og dramatiske optrin. Igennem skabende aktiviteter opnår børnene kendskab til og fortrolighed med brugen af forskellige redskaber, instrumenter, materialer, teknikker og arbejdsformer, der knytter sig til det praktiske/musiske område, herunder brug af it og medier og skriftlige udtryk. Gennem aktiviteter som at klippe, tegne, male, eksperimentere med tidlig skrivning og anvende it udvikler de deres finmotoriske færdigheder og øver øje-hånd koordination. Børnehaveklasselederen Kommunikation Hører om Forældreintra, og hvad det kan bruges til Børnehaveklasselederen Computere og netværk opnår et alment computerkendskab, herunder kender navnene på de enkelte enheder lærer at tænde og slukke en pc Får kendskab til pc ens anvendelsesmuligheder gennem bh.kl.lederens brug af den. Børnehaveklasselederen 13

14 Børnehaveklasse 3. klasse 1. klasse Elevernes digitale kompetencer Ansvarlig Informations -samling Åbner Internet og bruger søgemaskine fx Google Ved at der kan komme uønsket information ved søgning, og hvad man så skal gøre. Ved at der kan være forskellige formål med en hjemmeside Produktion og analyse Udvider kendskab til tastaturets opbygning (bogstaver, tal, mellemrumstast, backspace, enter, delete, piletaster, escape) Anvender mus (venstreklik, scroll) Kender markørens udseende (I, timeglas, pil..) Får et begyndende kendskab til et tekstbehandlingsprograms grundlæggende funktioner (Word og/eller Editor i Elevintra) Starter en ny tekst Sletter med backspace og delete Bruger linjeskift Gemmer en tekst med hjælp fra lærer Præsenteres for 10-fingersystemet Præsenteres for og afprøver lette undervisningsprogrammer fx Billedordbogen, matematikprogrammer Får begyndende undervisning i lay-out Introduceres for billedbehandling (leg med farver i et simpelt maleprogram fx Paint) Lærer om talbehandling, brug af lette spil og talprogrammer, herunder præsentation af Excel. Billedkunstlæreren/ Matematiklæreren/ N/T-læreren Kommunikation Lærer om forskel på Internet og Intranet Præsenteres for brug af Elevintra og Forældreintra Går på Elevintra med Uni-login Lærer at man ikke skal afgive personlige oplysninger på Internettet Computere og netværk opnår et alment computerkendskab, herunder kender navnene på de enkelte enheder (mus, tastatur, skærm ) og dele af skærmbilledet (menulinien, start ) Lærer at logge på skolens netværk med Uni-login og at logge af igen (ctrl+alt+delete) Starter/lukker et program Tilslutter hovedtelefon Klassens lærerteam 14

15 Børnehaveklasse 3. klasse 2. klasse Elevernes digitale kompetencer Ansvarlig Informations -samling Bruger søgetjenester (fx Google) Introduceres til søgning på nettet (Google) samt brug af database herunder webetik Ved at der kan være forskellige formål med en hjemmeside, og at der kan komme uønsket information ved en søgning samt hvad man gør, hvis det sker. Produktion og analyse Udbygger deres færdigheder i tekstbehandling lærer at navngive, gemme og hente dokumenter lærer at udskrive introduceres til værktøjskassen i Paint repeterer 10-fingersystemet og laver træningsøvelser anvender lette dansktræningssprogrammer får de første erfaringer med simpel billedbehandling (eks. Pixlr) Indsætter et billede i et tekstdokument, ændrer størrelse og placering Kender til Excels opdeling i celler, rækker og kolonner. Indsamler og bearbejder et mindre talmateriale i regneark Bruger matematikprogrammer m.fl. Billedkunstlæreren/ Matematiklæreren/ N/T-læreren Kommunikation Bruger nogle af Elevintras faciliteter til kommunikation, fx beskedsystemet. Ved at der er flere former for kommunikation på internettet Ved at alle kan lave en hjemmeside og få den udgivet Repeterer at man ikke skal afgive personlige oplysninger på internettet. Computere og netværk udvider deres grundlæggende kendskab til computeren og det hardware, som man kan tilslutte computeren (printer, DVD, USB, kamera, mikrofon, høretelefoner, mobil osv) Lærer om drevenes opbygning og mappestruktur på skolenetværket Lærer om forskellige mappetyper på Elevintra, herunder personlige mapper og afleveringsmapper. Får kendskab til Elevintras opbygning Lærer om Startmenuen og placeringen af de forskellige programmer på skolens netværk Lærer at minimere, maximere. Lærer om god arbejdsstilling ved pc en. Klassens lærerteam 15

16 Børnehaveklasse 3. klasse 3. klasse Elevernes digitale kompetencer Ansvarlig Informations -samling Skriver og kender forskel på typer af internetadresser i adresselinien. Kender til navigationsknapperne (tilbage, hjem, udskriv, opdater, stop, foretrukne) Genkender hyperlinks Repeterer at der kan være forskellige formål med en hjemmeside, at der kan komme uønsket information samt ved, hvad man gør. Bruger søgetjenester: (andre søgetjenester end Google fx Jubii, Dotbot, Yahoo), når der skal findes oplysninger. Bruger databaser bl.a. Skolebibliotekets database og Skoda. Har webetik herunder kendskab til forhold omkring personlige oplysninger på internettet. Lærer, at der er regler for, hvad man må kopiere fra Internettet (Copyrights) Produktion og analyse Lærer om menulinien i Word og genvejsknapper Repeterer at navngive, gemme og hente dokumenter udvider deres færdigheder i tekstbehandling, herunder formatering af tekst, klip, kopier, sæt ind, bruger læse/skrivestøtteprogram repeterer at udskrive, herunder udprintningsetik Bruger digital kamera til at tage billeder med Bruger digital lydoptager, optage og afspille lyd, indsætte lydfiler, mikse tale og musik med enkle lydeffekter Bruger it- og medieværktøjer til at eksperimentere med udtryk Lærer at man kan ændre på et produkts udtryk ved hjælp af et programs funktioner Vurderer og tager stilling til et digitalt produkt Laver en digital præsentation ved brug af lette præsentationsprogrammer fx Photostory, Power Point og/eller Elevintras faciliteter. anvender lette dansktræningsprogrammer opnår erfaringer med simpel billedbehandling (eks. Pixlr), indsættelse af billeder, roter, stræk.. bruger enkle computerprogrammer til træning, spil og simuleringer Kender til Excels opdeling i celler, rækker og kolonner. Indsamler og bearbejder et mindre talmateriale i regneark Anvender færdige regneark og aflæser grafiske afbildninger Eksperimenterer med geometri og matematiske sammenhænge med brug af it Musiklæreren / Billedkunstlæreren Matematiklæreren/ N/T-læreren 16

17 Børnehaveklasse 3. klasse 3. klasse Elevernes digitale kompetencer Ansvarlig Kommunikation Modtager og sender en Kommunikerer digitalt med andre skoler/klasser Kender til elektroniske konferencer Kender til sprogbrug og etik, når man kommunikerer digitalt. (netetikette) Bruger Elevintra til kommunikation mv. Computere og netværk Repeterer tilslutning af eksternt hardware Repeterer drevopbygning på skolens netværk Repeterer og udvider mappestruktur på Elevintra Repeterer god arbejdsstilling Klassens lærerteam 17

18 Indholdsfortegnelse for 4. klasse til 6. klasse IT- og mediestøttede læreprocesser: Trinmål og vejledning Side 14 Informationsindsamling: Trinmål og vejledning Side 15 Produktion og analyse: Trinmål og vejledning Side 16 Kommunikation: Trinmål og vejledning Side 17 Computere og netværk: Trinmål og vejledning Side 18 Trinmål for IT og medier i fagene tekniske færdigheder - programmer Side 19 Aktivitetsforslag Side 22 Elevernes digitale kompetencer pr. årgang og ansvarlig faglærer Side 18

19 4. klasse til 6. klasse Hovedområde 1 Trinmål Vejledning IT- og mediestøttede læreprocesser Undervisningen skal lede frem læreprocesser mod, at eleverne har tilegnet sig kompetencer, der sætter dem i stand til at - arbejde procesorienteret bruge it- og medieværktøjer i procesorienterede arbejdsformer - bruge en digital portfolio - vurdere egne produkter i en portfolio - tage stilling til, hvem der skal have adgang til logbog og portfolio - bruge it- og mediebaserede læremidler - vælge digitale undervisningsmaterialer som støtte i læreforløb - arbejde med eksperimenter som en del af læreforløb - arbejde med styring ved hjælp af enkel programmering - alene og sammen med andre at analysere og vurdere indhold og kommunikation på elektroniske platforme - kende regler og adfærdsnormer på elektroniske platforme Det er naturligt at fortsætte de procesorienterede arbejdsformer ved computeren, hvor eleverne nu i stigende grad kan være hinandens respondenter og vejledere. Arbejdsformen bliver en naturlig måde at gribe tingene an på, når der skal løses opgaver eller arbejdes med projekter. Produkter og logbøger kan føres digitalt og blive værdifulde redskaber i læreforløbene. Eleverne stifter bekendtskab med metoderne til af føre logbog og gemme i en portfolio. I arbejdet med computeren diskuterer lærere og elever informationsteknologiens betydning for arbejdsprocessen, og det udbytte eleverne får heraf. Bl.a. kan det kritiske perspektiv på computeranvendelse være en konstruktiv indgang til at vurdere det hensigtsmæssige i at bruge computer i hvert enkelt tilfælde. Kendskab til simuleringer kan udvides til at omfatte eksperimenter med enkle program-meringsværtøjer. Det kan dreje sig om både styringsprocesser med robotter eller programmering af præsentationer. Disse processer diskuteres og vurderes af lærere og elever. Den eksperimenterende arbejdsform kan også på dette trin udvikles, når eleverne bruger computer og net til spil. I større eller mindre omfang kan klassen have en fælles platform på internettet, hvor klassens arbejde kan samles. Den kan bruges til at kommunikere mellem elever og lærere, til at distribuere opgaver og til materialer. Eleverne arbejder med at udvikle gode vaner og rutiner, så de kan udnytte mulighederne for at arbejde fleksibelt. De skal være bevidste om, at på nogle platforme kan læreren registrere deres adfærd. 19

20 4. klasse til 6. klasse Hovedområde 2 Trinmål Vejledning Informationssamling Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kompetencer, der sætter dem i stand til at - kende enkle principper for internettets struktur - bruge en søgetjeneste og opstille en søgestrategi - sammenligne og vurdere søgeresultater - udvælge information i søgeresultater - begrunde sit valg og fravalg af informationer - gøre rede for princippet i en hypertekst - gemme tekst, billede, lyd og video fra internettet med henblik på bearbejdning og produktion. - analysere og vurdere indhold på et websted - forholde sig til regler om ophavsret - bruge digitale databaser specielt tilrettelagt for undervisning - bruge digitalt dataopsamlingsudstyr Efterhånden som eleverne får erfaring med at bruge internettet, skal de lære, hvilke principper, der ligger bag opbygningen af websteder, og hvordan de kan forbindes ved hjælp af hyperlink. De skal være klar over, at indholdet er meget forskelligt, og at der kan være mange hensigter med at offentliggøre information på internettet. På dette trin skal de være i stand til at analysere sig frem til et websteds hovedside, og ud fra den kunne tage stilling til, hvem afsenderen kan være. Hvis man skal have udbytte af at søge information på internettet, skal man have et solidt kendskab til søgeværktøjer og søgestrategier. Eleverne kan ved at eksperimentere med søgeværktøjer få indsigt i forskelle og ligheder mellem de forskellige værktøjer. Det hører også med, at eleverne efterhånden prøver sig frem med forskellige strategier for, hvordan man søger effektivt. Lærerens opgave er, at præsentere eleverne for hensigtsmæssige måder at strukturere en søgning på, og at give vejledning og råd om, hvordan man vælger i den information, man har fundet, så det passer til det, man skal bruge det til. Når musen føres hen over et ord på en hypertekst, ved eleverne, at man så kan klikke sig hen til noget andet. De skal lære, at det både kan være til et andet sted i det dokument man er i, til et andet dokument på samme websted eller til et helt andet websted, der ikke har noget med det første at gøre. Internettet indeholder mange websider, men store dele af informationen ligger i databaser. Man skal kende de grundlæggende principper for en database for at kunne søge hensigtsmæssigt i den. Når eleverne bruger informationerne fra internettet, det være sig databaser eller websteder, skal de kende og kunne forholde sig til almindelige regler om ophavsret. Både enkeltpersoner og store institutioner kan udgive på internettet. Nogle har 'public service' forpligtigtelser, mens andre kan have forretningsmæssige motiver. Også agiterende eller propaganderende formål ses på nettet. I skolen skal lærere og elever diskutere indhold og formål på forskellige informationsleverandørers websteder, så de kan forholde sig kritisk til de forskellige hensigter, der kan ligge bag. Digital dataopsamling giver muligheder for at samle store mængder data over tid. Eleverne skal stifte bekendtskab med forskellige typer udstyr til datalogning på brugerniveau. 20

En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen

En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen Nordfyns Kommune 2008 En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen - bygger på Junior PC-kørekort konceptet for Folkeskolen Den overordnede opgave med Junior PC-kørekortet er at udvikle et IT-bevis

Læs mere

It- og mediekompetencer i folkeskolen

It- og mediekompetencer i folkeskolen Fælles Mål 2009 It- og mediekompetencer i folkeskolen Faghæfte 48 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 5 2010 Fælles Mål 2009 It- og mediekompetencer i folkeskolen Faghæfte 48 Undervisningsministeriets

Læs mere

Banebrydende teknologier. IT-inddragelse, der gør en forskel. 2. reviderede udgave

Banebrydende teknologier. IT-inddragelse, der gør en forskel. 2. reviderede udgave Banebrydende teknologier IT-inddragelse, der gør en forskel 2. reviderede udgave Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 3-2005 Banebrydende teknologier IT-inddragelse, der gør en forskel Af Bent B. Andresen

Læs mere

Elevvejledning til ElevIntra version 4.2.1. Elevvejledning til ElevIntra. Version 4.2.1

Elevvejledning til ElevIntra version 4.2.1. Elevvejledning til ElevIntra. Version 4.2.1 Elevvejledning til ElevIntra Version 4.2.1 Marts 2006 1 1 Fra elevrådet...3 2 Galleriet...4 3 Nyhedsarkivet...5 4 Webaviser...6 5 Klassens opslagstavle...7 6 Udstillinger...8 7 Klassearkivet...10 8 Min

Læs mere

Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11

Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11 Gældende fra juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Indledning...

Læs mere

Kommunikation/it A Htx Vejledning / Råd og vink Kontor for Gymnasiale Uddannelser 2013

Kommunikation/it A Htx Vejledning / Råd og vink Kontor for Gymnasiale Uddannelser 2013 Kommunikation/it A Htx Vejledning / Råd og vink Kontor for Gymnasiale Uddannelser 2013 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk 77 34 18 18 Ring t il kund eservi hvis d ce u har b for hjæ rug lp! BRUGER VEJLEDNING dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk Udpakning og tilslutning af dukapc... 2 Første gang dukapc startes... 3 dukapc er klar

Læs mere

First lego league. En vejledning til skole- og fritidshold 2013

First lego league. En vejledning til skole- og fritidshold 2013 First lego league En vejledning til skole- og fritidshold 2013 Innholdsfortegnelse Velkommen som vejleder i FLL! I dette dokumentet finder du al den information du har brug for når du skal deltage i projektet.

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Undervisningsplan for faget dansk

Undervisningsplan for faget dansk RINGSTED NY FRISKOLE - BRINGSTRUPVEJ 31-4100 RINGSTED Skolen 57 61 73 86 SFO 57 61 73 81 Lærerværelse 57 61 73 61 www.ringstednyfriskole.skoleintra.dk RNF@ringstednyfriskole.dk Undervisningsplan for faget

Læs mere

Planlægning af aktivitetsværksteder i undervisningen af elever med forskellige forudsætning En vejledning til lærere på alle klassetrin og i alle fag

Planlægning af aktivitetsværksteder i undervisningen af elever med forskellige forudsætning En vejledning til lærere på alle klassetrin og i alle fag Planlægning af aktivitetsværksteder i undervisningen af elever med forskellige forudsætning En vejledning til lærere på alle klassetrin og i alle fag R. Soleste Hilberg, Ji-Mei Chang, Georgia Epaloose,

Læs mere

Læreplan for Dansk *********** A: Formål og Introduktion

Læreplan for Dansk *********** A: Formål og Introduktion Læreplan for Dansk *********** A: Formål og Introduktion A 2 Dansk september 2002 Formålet for undervisningen i dansk (Jf. 9 i Hjemmestyrets bekendtgørelse om trinformål samt fagformål og læringsmål for

Læs mere

England, der er svar på internettet. Altså egentlig et kæmpestort

England, der er svar på internettet. Altså egentlig et kæmpestort Altså egentlig et kæmpestort bibliotek, hvor man kan finde en hulens masse oplysninger og man kan også finde sjove ting og sager derinde. Jeg tror nemlig, det er England, der er svar på internettet Jeg

Læs mere

Fag og rum i folkeskolen

Fag og rum i folkeskolen Forord Denne bog er tænkt som en håndbog for bygherrer, rådgivere og brugere, i forbindelse med ny-, om- og tilbygning på landets folkeskoler. Bogens primære målgruppe er således hele kredsen af involverede

Læs mere

Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk

Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk Inerisaavik/KIIIN 2009 Colofon Udgivet af Inerisaavik / KIIIN - 2009 Udarbejdet af fagkonsulent Birthe Nielsen Redigeret af souschef Louise Richter

Læs mere

praktisk-musiske fag

praktisk-musiske fag Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Glæden ved at SKABE OG FORME om de praktisk-musiske fag i skolen Tekst af Niels Rebsdorf, Karen Sandager og Jørgen Mogensen AKTIVE FORÆLDRE

Læs mere

Indhold. Fremtidsfortællinger fra daginstitutions-, fritidshjem og klubog skoleområdet 4. Børn er digitalt indfødte 6

Indhold. Fremtidsfortællinger fra daginstitutions-, fritidshjem og klubog skoleområdet 4. Børn er digitalt indfødte 6 På vej mod 0-18 1 Indhold Fremtidsfortællinger fra daginstitutions-, fritidshjem og klubog skoleområdet 4 Børn er digitalt indfødte 6 Omstillingsprocessen - en beskrivelse 8 Konkrete mål for Digital Dannelse

Læs mere

Lær at lave/forstå en hjemmeside

Lær at lave/forstå en hjemmeside Lær at lave/forstå en hjemmeside Trin: Fag: Tid: 6. klasse (mellemtrinnet) Dansk Historie N/T 8-10 lektioner + tid til at skrive tekster I dette forløb skal eleverne lære, hvordan man opbygger en hjemmeside.

Læs mere

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime.

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller SO2 stime SO2 2009 Birgitte Merci Lund, Dorte Blicher Møller og Systime A/S Kopiering og anden gengivelse af dette værk eller dele deraf er kun tilladt efter reglerne

Læs mere

Lærervejledning. Jonna Byskov og Marianne Keinicke. På vej til

Lærervejledning. Jonna Byskov og Marianne Keinicke. På vej til HIP HURRA for ASTRID Lærervejledning Jonna Byskov og Marianne Keinicke På vej til Indhold Intentionerne med bogen......................................... 3 Et værdifuldt forfatterskab.....................................

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form)

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form) Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet Vejledning Undervisningsministeriet 2009 (Publikationen findes kun i elektronisk form) Forord Undervisningsministeriet udsender hermed 5. reviderede

Læs mere

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Forord 5 Slip brugerne

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59 Af Kirsten Møller I gang med en uddannelse 15 Yderligere henvisninger 59 13 14 I gang med en uddannelse Al begyndelse er svær Forventninger Det er for det meste både spændende og lidt foruroligende at

Læs mere

Skriv og lær - faglig skrivning i erhvervsuddannelserne

Skriv og lær - faglig skrivning i erhvervsuddannelserne Traditionelt spiller skrivning ikke nogen stor rolle i erhvervsuddannelserne sammenlignet med grundskolen og de gymnasiale uddannelser. Skriv og lær Pointen i dette hæfte er, at skrivning kan dyrkes på

Læs mere

Den Moderne Kulturelle Skole

Den Moderne Kulturelle Skole Den Moderne Kulturelle Skole Formål og værdigrundlag Undervisningsplaner med Slut- og delmål Indholdsfortegnelse Skolens formål Skolens målsætning og værdigrundlag Lovgrundlag Skolens undervisningsplan

Læs mere

ElevIntra og ForældreIntra - hvordan kommer jeg i gang? Kursusnoter

ElevIntra og ForældreIntra - hvordan kommer jeg i gang? Kursusnoter ElevIntra og ForældreIntra Kursusnoter 2 ElevIntra og ForældreIntra ElevIntra og ForældreIntra august 2009 Materialet er i vid udstrækning en videreudvikling af den SkoleIntra dokumentation, der er skrevet

Læs mere

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte 21 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 23 2009 Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte

Læs mere