PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å"

Transkript

1 PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å

2 Velkommen til Paderup Gymnasium Kære nye elev Vi har glædet os meget til at tage imod dig. Du kan i denne introduktion se en del praktiske oplysninger om dit nye gymnasium, og på vores hjemmeside kan du se mere af, hvad Paderup Gymnasium har at byde på, og hvad du altså kan se frem til. Hvis du eller dine forældre har spørgsmål, er I altid velkomne til at henvende jer til skolens kontor eller til mig. I kan finde telefonnumre og mail-adresser på skolens hjemmeside. På Paderup Gymnasium tilbyder vi undervisning og ekspertise på højeste niveau inden for alle fire hovedområder: naturvidenskab, humaniora (sprog og kultur), samfundsvidenskab og kunstneriske fag. Du vil således få rig lejlighed til at prøve dig selv af både fagligt, kreativt og socialt. Du vil opleve sammenhæng mellem fagene, og du vil få et indblik i de forskellige fags indhold. Det sociale er et vigtig element i det almene gymnasium, da undervisningen og skolens dagligdag i øvrigt foregår i et fællesskab. At deltage i fællesskabet kræver en aktiv indsats både inden for og uden for undervisningen i et samspil mellem lærere og elever. Du vil undervejs i din gymnasietid komme til at opleve mange forskellige undervisnings- og arbejdsformer, og du vil få undervisning med brug af moderne elektroniske tavler. Efter en indkøringsperiode vil projektarbejdsformen blive hyppigt anvendt under kyndig vejledning af lærere, der sikrer, at den faglige indlæring fortsat er i top. Kort sagt vil du på Paderup Gymnasium få den bedst tænkelige almene ungdomsuddannelse, som åbner flest mulige døre til videregående uddannelser bagefter, også til dem på de højeste niveauer. God sommerferie og på gensyn onsdag den 6. august! Allan Friis Clausen rektor

3 Introduktion Du skal starte på gymnasiet onsdag den 6. august 2014 kl Vi mødes i hallen, og der vil du få en kort velkomst, inden Elevrådet og dine tutorer overtager modtagelsen af dig og dine nye klassekammerater. Den første tid vil gå med introduktion til både faglige og praktiske områder. Du skal præsenteres for rektor og studievejleder og møde dine nye lærere. Du skal fotograferes og have udleveret et password til din personlige mailboks. Du får af gymnasiet gratis adgang til Office 365, som alle Microsoft Office-pakkens programmer ligger på. Så har du ikke det nyeste Office på din computer, behøver du altså ikke at købe det. Men først og fremmest skal du og dine klassekammerater lære hinanden at kende. Én af måderne er en klassetur med overnatning, så undgå at træffe andre aftaler for de første uger, indtil du har fået dit program og dit skema. Der kan være små forskelle i det program, som klasserne får udleveret. Det er nemlig klassens egne lærere, der planlægger introduktionen, sådan at den kommer til at fungere som en god start både på undervisningen samt skolens faglige og sociale liv. Alle klassers skema ligger på Lectio: Vi har 14-dages skema, hvilket betyder, at der er forskel på skemaet i lige og i ulige uger. Dette bliver også forklaret, når vi mødes efter sommerferien. 3

4 4 Plads til alle på PG Andreas Albers startede i 1.g på Paderup Gymnasium i august Her fortæller han om sine oplevelser og giver gode råd til nye 1.g ere: Hvad kendetegner Paderup Gymnasium for dig? PG er for mig et godt sted at tage sin gymnasiale uddannelse. PG er ikke blot et sted, jeg kommer for at lære og blive udfordret fagligt. For mig er PG mere end det. Det er også et sted, jeg kommer pga. det sociale. Hvilke forventninger havde du til gymnasiet, før du startede? Og er de blevet opfyldt? Jeg havde både nogle sociale og faglige forventninger. Inden jeg begyndte på PG, havde jeg en forventning om, at der ville være et godt fællesskab på tværs af årgangene, men jeg havde også en forventning om, at jeg ville blive udfordret fagligt. Begge forventninger er blevet opfyldt. På PG er der et godt fællesskab på tværs af klasser og årgange, og der er plads til alle. Desuden er det faglige niveau højt, dog uden at nogen får lov til at komme bagud. Der er altid støtte til dem, der har det svært. Hvordan oplevede du første skoledag på gymnasiet? Jeg husker første skoledag som en meget speciel, men sjov dag. Vi blev præsenteret for vores tutorer, legede nogle navnelege, lavede speeddating, og sidst, men ikke mindst, dansede vi. Hvordan blev I nye elever modtaget af 2. og 3.g erne? Jeg synes, vi blev modtaget rigtig godt. Alle var rare, og på PG er der intet hierarki. Alle er velkomne! Hvad er din bedste oplevelse i 1.g? Den bedste oplevelse må nok være hytteturen til Fjordcentret i Voer. Det var en uforglemmelig tur. Hvilke råd vil du give til en ny 1.g er? Du skal bare være dig selv. Der er plads til alle på PG, og du skal bare være åben over for at møde nye mennesker.

5 Tre fantastiske år! Kirsten Lauge Jørgensen går i 3.a på Paderup Gymnasium. Vi har bedt hende fortælle om sine erfaringer og give et råd til de nye 1.g ere: Hvad kendetegner PG for dig? Paderup Gymnasium er et mangfoldigt gymnasium. Der er en studieretning for enhver smag, hvad enten man er naturvidenskabelig, kunstnerisk, samfundsvidenskabelig eller sproglig. Med valgfag er det samtidig muligt selv at forme sit gymnasiestudie, som man har lyst til. Men det faglige står ikke alene; på PG vægtes det sociale lige så højt. Der er plads til alle, og man kommer meget hurtigt til at føle sig hjemme på skolen. Dette skyldes bl.a. de mange sociale aktiviteter, som foregår på skolen, både i og uden for skoletiden. Hvad skal de nye 1.g ere glæde sig til? At være gymnasieelev er meget forskelligt fra at være folkeskoleelev. Man har selv valgt at gå på gymnasiet, og derfor forventes det også, at man er engageret. Dette kan lyde en smule skrapt, men det er helt sikkert noget af det fedeste ved at gå i gymnasiet. Det betyder nemlig, at man bliver taget alvorligt, og at man i højere grad selv får lov til at have indflydelse på undervisningen, ligesom man har også mulighed for selv at arrangere aktiviteter uden for den almindelige undervisning. Hvilke arrangementer uden for almindelig undervisning har været spændende? Fester og fredagscafeer selvfølgelig. Det er til disse arrangementer, at man især får mulighed for at lære sine klassekammerater og andre på gymnasiet at kende. Derudover er studieturen i 2.g helt bestemt noget at se frem til. Denne tur er helt klart noget af det fedeste, man kommer til at opleve i sin gymnasietid. Rent fagligt har jeg været meget glad for ekskursionsturene. Vi har f.eks. været på Aarhus Universitet i forbindelse med matematik- og kemiundervisningen. Hvad er det bedste, du tager med dig fra PG? Det er svært at definere, hvad det bedste er. Først og fremmest har jeg haft tre fantastiske år, hvor jeg ikke mindst har lært en masse nye mennesker at kende, men også lært mig selv meget bedre at kende. Mangfoldigheden på gymnasiet har gjort det muligt at skabe venskaber for livet, både i og uden for klassen. Foruden at blive udfordret socialt er jeg også blevet udfordret rent fagligt. Dermed har gymnasiet været med til at rette min videre vej ind i forhold til et fremtidigt studie og levevej. Min gymnasietid på Paderup Gymnasium er uden tvivl tre fantastiske år, som jeg altid vil huske tilbage på og fortælle sjove og mindeværdige historier om. Hvilke råd vil du give til en ny 1.g er? I gymnasiet får man en masse givet. Hver dag står der et hav af dygtige lærere klar til at undervise dig. Lærere, der sørger for, at du hver eneste dag kommer hjem med følelsen af, at du har lært noget nyt. Men ud over det faglige tilbyder skolen også en masse sociale arrangementer, der betyder, at du kommer til at føle dig tryg i skolens miljø. Mit råd til de nye 1.g ere er derfor at tage imod det, som gymnasiet giver, med åbne arme og nyde det. 5

6 Eleverne med på råd 6 Hvordan får eleverne indflydelse på Paderup Gymnasium? Vi har spurgt Kristian Lausten Madsen og Jonathan Fuglsang, som er formænd for elevrådet: Hvad kendetegner Paderup Gymnasium for dig? Kristian: Meget kendetegnende for mig er friheden til forskellighed. Der er et unikt åbent og inkluderende fællesskab, hvor alle respekteres. Jonathan: Paderup er et levende væsen i evig forandring. Paderup er alt andet end statisk, og eleverne skaber deres egen skole. Så hvad er Paderup? Hvad vi gør det til! I har arbejdet i elevrådet på Paderup Gymnasium. Hvilken indflydelse har elevrådet? Kristian: Elevrådet har indflydelse på stort set alt. Vi har et glimrende samarbejde med gymnasiets ledelse - og derigennem har vi sammen gjort Paderup Gymnasium til et endnu bedre sted at være elev. Helt konkret har vi bare de seneste to år fået flere bænke i idrætsomklædningen, flere bordfodboldborde, flere og nye vandautomater i hjemstavnene, flere knagerækker i klasserne og meget mere. Jonathan: Elevrådet er lige så stærkt som de elever, der aktivt bakker det op. Det er vigtigt at anerkende betydningen af et aktivt elevråd, men endnu vigtigere er det, at vi har en stærk bevidsthed om elevdemokrati ude blandt eleverne. Hvis elevrådet har elevernes støtte, er alt muligt. Paderup Gymnasium lægger vægt på at give eleverne indflydelse. Hvordan viser det sig i hverdagen? Kristian: Ud over førnævnte tiltag har eleverne også indflydelse på gymnasiets aktiviteter, fællestimer og sågar udbuddet i kantinen. Det sker hovedsageligt gennem diverse udvalg, som vi har på skolen. Derudover kan alle elevers ønsker blive taget op på elevrådsmøder. Hvis der så er opbakning til forslaget, vil elevrådet tage det op med gymnasiets ledelse. Det er gennem den proces, at vi har fået de førnævnte forbedringer igennem.

7 Jonathan: Gymnasiet er i udvikling, har overskud og har næsten lige fået ny rektor. Dette skaber en stor kapital for videreudvikling af gymnasiet. Samarbejdet mellem rektor og elevråd fungerer også rigtig godt, så der er baggrund for et godt elevdemokrati. Elevrådet har stor indflydelse. Det er trods alt elevernes skole. Hvilke erfaringer har det givet jer at være i elevrådet? Kristian: Det har været med til at udvikle mig og givet mig erfaringer og kompetencer, som jeg vil kunne bruge fremover i bestyrelsesarbejde og lignende. Jonathan: Elevrådet kan give dig erfaringer og kompetencer, som er en del af almen dannelse. Det er ting som at tage stilling, stemme, debattere og være kreativ. Hvad er det bedste, I tager med jer fra PG? Kristian: Unikke venskaber, tre uforglemmelige år med fart over feltet og ikke mindst en studentereksamen, jeg kan bruge til min videre uddannelse. Jonathan: For mig er det bedste, jeg har fået med fra Paderup indtil videre, den kærlighed og det venskab, eleverne giver til hinanden uden forbehold. Det at opleve en sådan mangfoldighed er inspirerende. Hvilke råd vil I give til en ny 1.g er? Kristian: Glæd dig til, hvad der nok bliver tre af de bedste år af dit liv. Tag initiativ til en masse aktiviteter med din klasse uden for skoletiden. Det har i hvert fald været nogle af de bedste øjeblikke i min gymnasietid. Jonathan: Gør dit ophold på Paderup unikt, om du så er til lærdom, fester, socialt engagement, kreativitet eller sammenhold. Paderup tilhører eleverne, så gør det til, hvad du vil. 7

8 Paderup fra A til Å ADMINISTRATION Skolens kontor er åbent alle dage fra kl til kl Rektor Allan Friis Clausen (AC) er skolens administrative og pædagogiske leder. Foruden rektor udføres det daglige arbejde i administrationen af vicerektor Morten Caspersen (MC) og de pædagogiske ledere Anne-Mette Munk Marker (Ma), Helle Boelskifte Andersen (HA) samt sekretærerne Hanne Reno Ernstsen (HE), Bitten Munk (Mu) og økonomichef Thomas Arnkjær (TA). ADRESSEÆNDRING Husk at informere kontoret, hvis du skifter adresse, telefonnummer eller lign. ALKOHOL & RUSMIDLER Der må ikke nydes nogen form for alkohol på skolen. Undtagelse er elevfester og fredagscafé, hvor der gives tilladelse til at nyde øl og lignende. Andre rusmidler er strengt forbudt på skolen. Såvel salg som indtagelse vil give anledning til bortvisning - se studie- og ordensregler samt rusmiddelpolitikken. AT ALMEN STUDIEFORBEREDELSE Almen studieforberedelse er et samarbejde mellem fag inden for og på tværs af gymnasiets tre faglige hovedområder: Naturvidenskab, humaniora og samfundsvidenskab. I almen studieforberedelse arbejdes der med betydningsfulde natur- og kulturfænomener, almenmenneskelige spørgsmål, vigtige problemstillinger og centrale forestillinger fra fortid og nutid med anvendelse af teorier og metoder fra alle områder. Prøven i almen studieforberedelse er anderledes end de fleste afsluttende prøver, du har kendt hidtil. 8 Der er tre elementer i den afsluttende prøve: synopsis, der er et skriftligt oplæg (til mundtlig prøve) mundtlig fremlæggelse med udgangspunkt i synopsen dialog

9 Bestyrelsen Gymnasiets bestyrelse har det overordnede ansvar for institutionens drift og virksomhed. Ansvaret omfatter såvel gymnasiets administration og økonomiske drift som de undervisnings- og uddannelsesaktiviteter, som skolen ifølge sit formål varetager. Bestyrelsen arbejder ud fra gymnasiets vedtægter og en forretningsorden, der begge er tilgængelige på skolens hjemmeside. Medlemmer af bestyrelsen er: Formand og repræsentant for Danmarks Privatskoleforening Karsten Pedersen Forskningschef ved Danmarks Jounalisthøjskole Roger Buch UU-vejleder og repræsentant for Randers Kommune Alice Mølbæk Regionsrådsmedlem Marianne Carøe Seniorrådgiver hos Netplan A/S og repræsentant for DI Randers-Norddjurs René Skjøde Andersen Lektor og medarbejderrepræsentant Per Henriksen Sekretær og medarbejderrepræsentant Hanne Reno Ernstsen Økonomichef og referent for bestyrelsen Thomas Arnkjær Rektor og sekretær for bestyrelsen Allan Friis Clausen To elevrepræsentanter vælges årligt efter skolestart 9

10 Paderup fra A til Å BEFORDRINGSGODTGØRELSE Skal søges via BIBLIOTEKET Skolens bibliotek er åbent fra kl til kl Jens Erik Andersen (JA) står for driften af biblioteket. BUSSER, RUTEBILER & TOG I skolens forhal findes en elektronisk tavle, som viser alle afgangstidspunkter for den offentlige trafik i nærheden af skolen. Randers Bybusser har en direkte rute fra rutebilstationen til Paderup Boulevard. Rutebiler, der kommer fra Djursland, kører i et vist omfang via Paderup Boulevard. Da ikke alle busser kører til gymnasiet, vil det for nogle elever være nødvendigt at stige om i Assentoft. Alle andre, der kommer til Randers med bus eller tog, må skifte til en regionalrute til skolen. BØGER & BOGDEPOT Lærebøger stilles som udgangspunkt gratis til rådighed for eleverne og udlånes på følgende betingelser: Du er selv økonomisk ansvarlig for de lånte bøger. Hvis en bog bortkommer, skal du erstatte den - uanset årsagen. Du må ikke skrive notater eller tilføjelser i skolens bøger. Ved udlevering af bøger bedes du kontrollere for eventuelle mangler i bøgerne. Nogle bøger beholder du, til faget er afsluttet, mens andre skal afleveres undervejs, når læreren beder om det. Melder du dig i årets løb ud af skolen, skal bøgerne straks afleveres. 10 Spørg Bitten Munk på kontoret, hvis du har brug for hjælp.

11 CYKEL- & KNALLERTPARKERING Brug stativerne i cykelskuret. Knallerter parkeres ved containerne lige overfor. Motorcykler henvises til parkeringspladsen. ELEVINDFLYDELSE I SKOLENS STRUKTUR Elevrådet Eleverne sammensætter et elevråd med repræsentanter fra alle skolens klasser. Elevrådet er elevernes officielle repræsentation over for rektor, pædagogisk råd og andre instanser inden for skolen og over for offentligheden og andre gymnasiers elevråd og -foreninger. Elevrådet har stor indflydelse på det daglige liv, f.eks. når der skal tages beslutninger i skolens udvalg: Udvalg Via Elevrådet eller gennem valg udpeges elevrepræsentanter til skolens forskellige udvalg, hvor de sammen med repræsentanter for skolens lærere og ledelse træffer en række vigtige afgørelser om skolens liv - se under Udvalg på skolen. Skolens bestyrelse Elevrådet vælger to elevrepræsentanter til skolens bestyrelse - se nærmere under Bestyrelse. ELEVTEAM Et elevteam består af tre af klassens elever, som holder jævnlige møder med klassens lærerteam for at arbejde for et godt undervisningsmiljø i klassen. 11

12 Ferieplan for skoleåret 2014/15 Efterårsferie: Mandag den 13. oktober til fredag den 17. oktober Operation Dagsværk: Onsdag den 5. november Juleferie: Mandag den 22. december til fredag den 2. januar Vinterferie: Mandag den 9. februar til fredag den 13. februar Påskeferie: Mandag den 30. marts til mandag den 6. april St. Bededag: Fredag den 1. maj Kr. Himmelfartsdag: Torsdag den 14. maj til fredag den 15. maj 2. Pinsedag: Mandag den 25. maj Sommerferie: Mandag den 29. juni til? - afhængig af ferieplanen for 2015/16 Alle nævnte dage er inklusive! 12

13 FILMFESTIVAL I foråret afholdes der filmfestival, hvor skolens mediefagshold deltager med produktioner, de har lavet i løbet af året. FORSIKRINGER Skolen har i nogle tilfælde mulighed for at yde erstatning ved ulykker i undervisningssituationer, for ødelagte briller i gymnastik, ødelagt tøj i kemi osv. Normalt vil det kræve, at det er lærerens skyld. (Henvendelse til faglæreren og kontoret). Forsikringsbeløbet er meget begrænset, så man opfordres til at tegne privat ulykkesforsikring. Skolen har ingen forsikring, der dækker tyveri. Sådanne tilfælde skal dine forældres familieforsikring dække. FORÆLDREMØDER I løbet af september inviteres 1.g ernes forældre til et møde, hvor du og dine forældre får lejlighed til at hilse på en del af klassens lærere samt rektor og klassens studievejleder. Der bliver fortalt om skolen og om klassens arbejde, men den enkelte elevs faglige situation drøftes ikke på dette møde. På et lærermøde i november drøftes alle 1.g-elever. Hvis skolen ved denne lejlighed konstaterer, at der er faglige problemer, bliver du og dine forældre underrettet. Der bliver hvert år - umiddelbart efter at du har fået karakterer - afholdt konsultationer, hvor du og dine forældre får lejlighed til at tale med faglærerne. Forældrene vil naturligvis altid kunne henvende sig til skolens kontor for at få en aftale om en telefonisk eller direkte kontakt med en faglærer, en studievejleder eller med en repæsentant fra gymnasiets ledelse. 13

14 Paderup fra A til Å FORÅRSKONCERT I løbet af forårshalvåret afholder gymnasiet en forårskoncert, hvor skolens klasser og hold optræder med noget af det, de har arbejdet med i musik i løbet af skoleåret. FREDAGSSAMLING Den første fredag i hver måned afholder vi Fredagssamling i kantinen i 10-frikvarteret. Her sørger klasser eller enkelte elever for underholdning, og der bliver givet meddelelser fra rektor, lærere, elevråd, udvalg m.m. FRITAGELSE FOR IDRÆT Elever kan helt eller delvis fritages for idræt, hvis helbredsmæssige grunde taler for det. Hvis der er tale om et brækket ben el. lign., behøver skolen ingen lægeattest. Er der tale om længerevarende sygdom, kræver skolen en lægeattest, som skal angive fritagelsens årsag, omfang og varighed. Man skal møde op til undervisningen og deltage i den teoretiske del. Elever, der helt fritages for idræt, skal have et eller to andre fag i stedet for. Er du i tvivl kontakt din studievejleder. FRITAGELSE FOR UNDERVISNING I ØVRIGT Hvis du ellers passer din skole, vil du i særlige tilfælde kunne fritages for undervisningen i kortere tidsrum. Henvendelse herom sker til rektor. Fritagelse af denne art vil tælle som almindelig forsømmelse. Se afsnittet om forsømmelser og mødepligt under Studie- og ordensregler. 14 FRIVILLIG BILLEDKUNST Har du lyst til at beskæftige dig med kunstneriske aktiviteter uden for normal skoletid, kan du tilmelde dig de discipliner, som tilbydes i skoleårets løb. I dette år har vi bla. tilbudt følgende:

15 Croquis-kursus (hurtigtegning efter nøgenmodel) Kursus i billedbehandlingsprogrammet PhotoShop De nøjagtige tidspunkter meddeles ved elektronisk opslag - og hvis du er interesseret, skal du henvende dig til billedkunstlæreren. FRIVILLIG IDRÆT Der vil i det kommende skoleår blive givet tilbud om frivillig idrætsundervisning om eftermiddagen efter normal skoletid. I det forløbne skoleår har der været fitness, volleyball, håndbold og fodbold. Aktiviteterne indrettes efter, hvad eleverne ønsker at deltage i. FRIVILLIG MUSIK Der er afsat timer til frivillig undervisning i musik. For interesserede sammenspilsgrupper vil der være mulighed for at bruge skolens musiklokaler og instrumenter efter normal skoletid. Disse aktiviteter aftales med musiklærerne. FÆLLESTIMER Der afholdes hvert år en række fællestimer. Det kan være for hele skolen eller for enkelte klasser eller klassetrin. Indholdet kan variere lige fra foredrag til teaterforestillinger og koncerter. Disse fællestimer indgår som et led i undervisningen, og der er mødepligt. Elevtrivsel- og kvalitetsudvalget modtager gerne forslag til arrangementer i forbindelse med fællestimerne. GLEMTE SAGER Glemte sager kan afhentes på kontoret eller hos pedellen. 15

16 Paderup fra A til Å IT Alle elever skal medbringe deres egen bærbare computer. Skolen sørger for adgang til elektroniske ordbøger, matematikprogram, Office 365 etc. På skolen er der opstillet et antal computere i hjemstavnene, en række faglokaler, på biblioteket og i naturfagsområdet. Der er fri adgang til maskinerne, i det omfang de ikke anvendes til undervisning. Alle 1.g-klasser vil få en orientering om brug af skolens udstyr. Her vil der bl.a. blive udleveret en personlig adgangskode og brugeridentifikation, som giver adgang til og personligt drev på serveren. Der er trådløst netværk på hele skolen og ActivBoards i alle klasselokaler. Alle kan med den personlige kode koble sig på skolens trådløse netværk. Generelt gælder der følgende regler for brug af PC ere på PG: Der må ikke ændres i maskinernes opsætning, herunder installeres programmer (det gælder også programmer fra Internet). Overtrædelse af dette medfører, at man kommer til at betale for maskinernes genopretning. Mad og drikkevarer må ikke medbringes ved maskinerne. Maskinerne checkes jævnligt for virus, men alligevel kan vi ikke garantere, at systemet er virusfrit! Det anbefales at lagre dokumenter, regneark osv. på USB, ekstern harddisk eller i skyen, da der af og til ryddes op på harddiskene. Brug af computere i undervisningen: se Studie- og ordensregler. 16

17 IT TIL EKSAMEN Det er muligt at anvende computere til skriftlig eksamen/årsprøver. Det er en betingelse, at du selv medbringer maskine og printer. Skolen har tyverialarm, men du skal sikre dig, at dine forældres familieforsikring dækker evt. tyveri af dit udstyr, hvis du lader udstyret blive på skolen, f.eks. mellem to eksaminer. KANTINE Skolens kantine er åben fra kl til og til Kim Drachmann står for den daglige drift. Der er tradition for, at elever hjælper til i kantinen i frikvartererne, hvilket er med til at sikre, at kantinen kan tilbyde et bredt udvalg til rimelige priser. KARAKTERGIVNING I alle fag gives der tre gange om året standpunktskarakterer, herunder årskarakterer ved skoleårets afslutning. Standpunktskaraktererne kan ses på Lectio. Klassernes undervisning evalueres med jævne mellemrum gennem hele skoleåret. KOPIERING I bibliotekets værksted er der opstillet en kopimaskine til elevernes brug. 17

18 Paderup fra A til Å LEKTIER Undervisningen på Paderup Gymnasium bygger på, at du som elev arbejder med fagene derhjemme i form af lektier. Lærerne giver lektier for i skolens elektroniske system Lectio. Du kan se dem senest kl. 16 dagen før og lektierne til efter en weekend senest fredag kl. 16. Endvidere kan du for et halvt år ad gangen se i Lectio, i hvilke uger der skal afleveres skriftlige opgaver i fagene. LEKTIONSTIDER Al undervisning er planlagt i 90 minutters lektioner, og der er forskel i skemaerne for lige og ulige uger. Skoleklokken ringer ikke, men lektionerne er placeret på følgende tider: 1. lektion lektion lektion lektion LÆSEVEJLEDER Skolen tilbyder specialundervisning til elever med læse- og stavevanskeligheder. Undervisningen foregår på skolen og varetages af læsevejlederne Matilde Malmberg (MM) og Annette Crüger Klitgaard (AK). MØDEPLIGT - se studie- og ordensregler. OPSLAGSTAVLER I hver hjemstavn findes der en elektronisk tavle med aktuelle meddelelser fra kontoret. De øvrige tavler i hjemstavnen er til fælles brug dog ikke til reklamer for alkohol/rusmidler og derfor heller ikke reklamer fra byens restauranter og barer. 18

19 ORDENSREGLER Du og dine kammerater skal selv sørge for at holde orden i undervisningslokalerne og fællesområderne. Af hensyn til rengøringen skal stolene sættes op i beslagene under bordene, når lokalet forlades. Det er vigtigt, at vores rengøringspersonale også synes, det er rart at arbejde her på stedet. Derfor er det nødvendigt, at alle viser hensyn og sørger for, at klasselokalerne, studieområderne og kantinen bliver efterladt i ordentlig og opryddet stand. Rengøringspersonalet skal gøre rent og ikke rydde op - se studie- og ordensregler. PEDEL Vores pedeller Per Ahm Sørensen og Lars Vestergaard tager sig af daglige praktiske udfordringer og fører tilsyn med bygningerne. PÆDAGOGISK RÅD (PR) Pædagogisk Råd består af skolens ledelse og alle lærerne. Her drøftes større pædagogiske emner, og PR er rådgivende for gymnasiets ledelse i pædagogiske spørgsmål. Eleverne holdes orienteret om møderne i Pædagogisk Råd, idet Elevrådet kan sende to repræsentanter til møderne. REJSER I løbet af gymnasietiden må du påregne en vis rejseaktivitet. Rejserne har et fagligt indhold og indgår i undervisningen. Rejseudgifterne skal dækkes af eleverne selv, og det anbefales, at klasserne allerede fra begyndelsen af 1.g starter en opsparing til den store studierejse, som finder sted i 2.g. Rejsemålet besluttes af klassens lærere. Bestyrelsen har fastsat, at de samlede udgifter for en elev for et helt gymnasieforløb højst må være kr. 19

20 Paderup fra A til Å Heraf skal du regne med, at studierejsen i 2.g udgør op til kr. Studierejsen varer ca. en uge, og planlægningen af den starter allerede i slutningen af 1.g. Igennem hele gymnasieforløbet kan der være kortere dagture i både fællesfag, studieretningsfag og valgfag, og i 3.g får du mulighed for at komme på en tur til København sammen med din klasse. REKTOR Har det administrative og pædagogiske ansvar for skolens drift. Både du og dine forældre er altid velkomne til at henvende jer til rektor med problemer af enhver art i forbindelse med undervisningen, eksamen og skolegangen i øvrigt. RYGNING Det er ikke tilladt at ryge på skolens område. Ingen skal ufrivilligt udsættes for passiv rygning. Rygeforbuddet gælder alle former for røg fra cigaretter, piber og lignende, herunder e-cigaretter. Det omfatter såvel alle skolens indendørslokaliteter som udendørsområder, og det gælder for alle på skolen elever, medarbejdere og gæster. SKEMA I skoleåret vil undervisningen blive omlagt flere gange, så dit skema på nogle dage vil afvige fra det normale. Vi vil bl.a. planlægge nogle af undervisningsdagene, så de kan benyttes til tværfagligt samarbejde. Det giver mulighed for at arbejde sammenhængende med et fag eller et emne en hel dag enten på skolen eller på en mindre studietur til virksomheder, museer o.l. SKEMAÆNDRINGER Alle skemaændringer meddeles via skolens elektroniske system - Lectio. 20 SKOLEFORESTILLING Hvert år sættes en skoleforestilling op på gymnasiet. Sidste år var det Beatles-musicalen All you need, der udspillede sig i 1960 ernes USA. Over 130 elever fra de tre årgange og fem lærere arbejdede på forestillingen fra november 2013 og frem til premieren torsdag den 30. januar Forestillingen blev overværet af mere end 1500 gæster.

21 STANDPUNKTSMØDER Tre gange årligt mødes en klasses teamlærere, studievejleder og den pædagogiske leder, der er tilknyttet klassen, i forbindelse med karaktergivningen. Her drøfter de enkelte elevers standpunkt. Ved skoleårets afslutning kan denne gruppe efter samråd med klassens øvrige lærere tilråde elever at gå en klasse om eller evt. opgive skolegangen. STUDIEVÆRKSTED På Paderup Gymnasium har vi den opfattelse, at indøvelse af gode lektievaner og især regelmæssig støtte fra både lærere og kammerater hjælper flere elever gennem gymnasiet samtidig med, at mange opnår højere karakterer. Derfor anbefaler vi eleverne, at de møder op i vores studieværksted: En almindelig lektiecafé, hvor du kan henvende dig til de faglærere eller tutorer, som du ønsker lektiehjælp fra. Klassens lærere kan henvise elever med brug for lidt ekstra faglig støtte til at søge hjælp hos studieværkstedets faglærere. Derudover kan du bruge studieværkstedet til gruppearbejde, udarbejdelse af skriftlige besvarelser, opgaver, stile, rapporter etc. Også i disse tilfælde har du mulighed for at indhente bistand fra faglærerne. Elever, som af forskellige årsager er overhalet af klassen, kan bruge studieværkstedet til at komme på omgangshøjde med de øvrige. Studieværkstedet kan i en vis udstrækning bruges til at indhente forsømmelser. Desuden er der her mulighed for at møde studievejlederne og læsevejlederen. Studieværkstedet er et frivilligt tilbud til dig. 21

22 Paderup fra A til Å STUDIE- & ORDENSREGLER Studie- og ordensreglerne er fastsat i henhold til Bekendtgørelse BEK nr af 4. december 2006 om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser samt den tilhørende vejledning. Formål Studie- og ordensreglerne for Paderup Gymnasium har til formål at sikre de bedste vilkår for eleverne og de ansatte i skolens dagligdag og til at fremme en aktiv indsats i undervisningen, som er funderet i solid faglighed. Reglerne skal sikre, at skolen er et trygt sted at være, samtidig med at brugerne behandler hinanden med respekt og tolerance. Dette betyder, at: Man skal opføre sig ordentligt og tage hensyn til sine medmennesker i undervisnings- såvel som i sociale sammenhænge. Man skal vise ansvarlighed i brugen af skolens bygninger og udendørsarealer, inventar og tekniske udstyr og behandle disse samt de udleverede undervisningsmidler ordentligt. Skolen opkræver økonomisk erstatning for forvoldte skader. Man skal opføre sig ordentligt i brugen af computere og Internet i skolearbejdet, dvs. ikke downloade, lagre eller distribuere ulovligt eller stødende materiale. Man skal overholde de regler, som i øvrigt præciseres ved opkobling til skolens net. Man skal følge skolens rygepolitik, dvs. at rygning ikke er tilladt på skolens omåde. Der må under ingen omstændigheder medtages, indtages eller formidles alkohol eller euforiserende stoffer på skolen ligesom det er forbudt at møde på skolen i påvirket tilstand. Øl og lignende er tilladt ved særlige lejligheder efter rektors tilladelse. Alle skal bidrage til, at klasselokalerne er pæne og ryddelige, herunder at stole sættes op, papiraffald og lignende fjernes af hensyn til rengøringen. 22 Man skal opføre sig ordentligt og udvise ansvarlighed, når man i skolesammenhæng er uden for skolens arealer, f.eks. på ekskursion eller studierejse. I forbindelse med studierejser under-

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å Introduktion Velkommen til Paderup Gymnasium Kære nye elev Vi har glædet os meget til at tage imod dig. Du kan i denne introduktion se en del praktiske oplysninger om dit nye

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende.

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. 2009 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Kære nye elev side 3 Velkommen til Paderup Gymnasuim side 4 Introduktion side 5

Indholdsfortegnelse: Kære nye elev side 3 Velkommen til Paderup Gymnasuim side 4 Introduktion side 5 Årsskrift 2012 Indholdsfortegnelse: Dette hæfte giver dig en introduktion til gymnasieverdenen og til Paderup Gymnasium. Vi håber, du vil benytte hæftet som en håndbog. Det rummer mange praktiske oplysninger,

Læs mere

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensreglerne tager udgangspunkt i skolens værdigrundlag (se www.vibygym.dk) og i Bekendtgørelse nr. 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil 2010 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen.

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen. Da du er elev på et relativt stort HandelsGymnasium med ca. 450 elever, er det naturligt for os, at give dig nogle praktiske oplysninger i forbindelse med din uddannelse. Studieregler Du har - som alle

Læs mere

Rosborg Gymnasium og HF

Rosborg Gymnasium og HF Rosborg Gymnasium og HF 1. januar 2015 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Adfærdsregler 4. Fremmøde og aflevering af opgaver 5. Tilstedeværelse 6. Skoledagen og det daglige arbejde 7. Undervisningsmidler

Læs mere

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium Studie- og ordensreglerne for Roskilde Gymnasium skal medvirke til at opfylde uddannelsens formål og bidrage til et godt undervisningsmiljø for eleverne. Eleverne

Læs mere

SVENDBORG GYMNASIUM & HF

SVENDBORG GYMNASIUM & HF Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel. +45 6321 3141 post@svendborggym.dk svendborg-gym.dk Ordensregler Holdningen, der ligger til grund for regelsættet

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler.

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. (Vedtaget december 2008, redigeret september 2009) Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige ordensregler... 2 Bygninger,

Læs mere

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Handelsgymnasiet Studie- og ordensreglerne er fastlagt i henhold til gældende lov og bekendtgørelse om hhx. De konkrete

Læs mere

Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014

Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014 Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014 Til grund for udarbejdelsen af Studie- og ordensreglementet ligger følgende: Et godt sted at være et godt sted at lære. EUC Sjællands værdigrundlag:

Læs mere

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 12.9.2012 Skolens studie- og ordensregler er efter høring af bestyrelse, elevråd og pædagogisk råd fastsat

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler for HHX og HTX på Erhvervsgymnasiet Grindsted Udarbejdet august 2014 på baggrund af BEK nr. 1222 af 4.12.2006 Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Studie- og ordensregler for elever

Studie- og ordensregler for elever Studie- og ordensregler for elever Sankt Annæ Gymnasiums studie- og ordensregler er listet i menuen til venstre. Overordnet er reglerne søgt udformet i overensstemmelse med gymnasiets værdigrundlag og

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24))

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) 1. Formål Studie- og ordensreglerne ved Kolding Gymnasium, HF-kursus og IB School har som formål at støtte positive og studiefremmende

Læs mere

Studie- og ordensregler. Århus Akademi Januar 2013

Studie- og ordensregler. Århus Akademi Januar 2013 Århus Akademi Januar 2013 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Ordensregler 4. Skolehverdagen, møde- og aktivitetspligt 5. Elevtilstedeværelse 6. Skolens it-udstyr og it-støttet læring 7. Undervisningsmidler

Læs mere

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Udgangspunktet for skolens studie- og ordensregler er undervisningsministeriets Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser (BEK

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Nærværende reglement tager udgangspunkt i BEK nr 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser. Vi er mange mennesker, som hver dag

Læs mere

Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (august 2007)

Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (august 2007) Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (august 2007) Indledning Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens bestyrelse efter høring i elevråd og pædagogisk råd. Reglerne er offentliggjort

Læs mere

Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium!

Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium! Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium! Vi håber, at jeres børn vil få tre gode år her på skolen! Vi vil gøre alt hvad vi kan for at eleverne her hos os oplever spændende og engageret

Læs mere

3 årig STX uddannelse

3 årig STX uddannelse 3 årig STX uddannelse Forår 2010 Efter 9. klasse afgangsprøve i: OPTAGELSESKRAV til gymnasiet Fem bundne prøver dansk (mundtlig og skriftlig) matematik (skriftlig) engelsk (mundtlig) fysik (mundtlig) To

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart IBC Handelsgymnasiet Fredericia Middelfart Studie- og ordensregler Fredericia Middelfart Et godt undervisnings- og studiemiljø er vigtigt for et godt uddannelsesmiljø. ne bidrager til at opfylde -uddannelsens

Læs mere

Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium

Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium Elevversion Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium Indholdsfortegnelse Samlet overblik over fraværshåndteringen... 2 Fraværsregistrering... 2 Fraværsopgørelse... 2 Skriftlig advarsel...

Læs mere

På de næste sider kan du læse nærmere om, hvad det indebærer at være studieaktiv, og at der skal være plads til alle.

På de næste sider kan du læse nærmere om, hvad det indebærer at være studieaktiv, og at der skal være plads til alle. Studie- og ordensregler Tradium Handelsgymnasiet Mariagerfjord Du har valgt at tage en gymnasial uddannelse på Handelsgymnasiet. Det betyder, at du både har nogle pligter og nogle rettigheder. Overordnet

Læs mere

FAQ. for OTG. Skoleåret 2013/14

FAQ. for OTG. Skoleåret 2013/14 FAQ for OTG Skoleåret 2013/14 Skolestart: fredag d. 9. august kl. 9.00 FAQ Bibliotek Er der bibliotek på skolen? Skolen har et mindre bibliotek i lokale 4-5. Åbningstider: mandag og onsdag kl. 9.00-15.30.

Læs mere

Studie- og ordensregler. Glamsbjerg 2014-2015

Studie- og ordensregler. Glamsbjerg 2014-2015 Studie- og ordensregler Glamsbjerg 2014-2015 Indhold Almindelig orden og samvær... 2 Rygning... 2 Alkohol og euforiserende stoffer... 2 Fester... 2 IT-regler... 3 Lokaler... 4 Sanktioner... 4 Fravær og

Læs mere

Studie- og ordensregler for elever på Roskilde Katedralskole

Studie- og ordensregler for elever på Roskilde Katedralskole Studie- og ordensregler for elever på Roskilde Katedralskole Studie- og ordensreglerne er oprindeligt fastsat efter behandling i skolens SOL-udvalg, MIO-udvalg og bestyrelse. Endvidere har reglerne været

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens værdigrundlag: Globalt, socialt og udfordrende

Læs mere

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM Indhold: 1. Generelt 2. Ordens- og adfærdsregler 3. Undervisning 4. Ekskursioner 5. Undervisningsmidler 6. Fravær 7. Snyd 8. Oprykning 9. Varsling og sanktioner

Læs mere

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g Velkommen til BG Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g STX og HF Skræddersyede studieretninger og hf-toninger Målrettet forberedelse til videre uddannelse

Læs mere

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus StudiePlanner 1 Find DIN retning! 2 EN STUDENTEREKSAMEN KRÆVER: 4 fag på A-niveau 3 fag på B-niveau 7 fag på C-niveau De obligatoriske fag udgør hovedparten af gymnasieuddannelsen. Studieretningsfag og

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Som elev på Svendborg Erhvervsskole, skal du overholde nogle helt generelle ordensregler for hverdagen. Reglerne bygger på en grundtanke om, at du viser hensyn og tænker dig om,

Læs mere

Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER

Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER Disse regler er udarbejdet i samarbejde mellem elevråd, pædagogisk råd og rektor og er gældende for hhx-elever på Handelsgymnasiet ZBC, Næstved 29-07-2012

Læs mere

FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog

FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog 2015 Faaborg Gymnasium Sundagervej 42 5600 Faaborg tlf. 62 61 89 10 email: post@faaborg-gym.dk Indhold Lectio Elev- og lærerskemaer Log ind til Lectio Fravær Karakterer

Læs mere

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3 klasser på det 2-årige STX hvert

Læs mere

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012 Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012 Følgende regler gælder, hvor intet andet er nævnt, for alle skolens elever: 1. Regler for almindelig orden og samvær Skolens arbejdsmæssige og sociale fællesskab

Læs mere

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig

Læs mere

Det vil være din faglærer, som fortæller nærmere om de forskellige fags eksaminer.

Det vil være din faglærer, som fortæller nærmere om de forskellige fags eksaminer. Eksamen 2015 I dette hæfte er samlet nogle væsentlige oplysninger om skriftlig og mundtlig eksamen. Her finder du eksamenskalender, praktiske regler med hensyn til eksamen, sygeeksamen, klagegang, IT m.m.

Læs mere

Elevguide. Adresseforandring Hvis du skifter navn, adresse eller telefonnummer, skal du straks meddele dette til skolens kontor.

Elevguide. Adresseforandring Hvis du skifter navn, adresse eller telefonnummer, skal du straks meddele dette til skolens kontor. Elevguide Adresseforandring Hvis du skifter navn, adresse eller telefonnummer, skal du straks meddele dette til skolens kontor. Alkohol og rusmidler Indtagelse af alkohol og rusmidler er ikke tilladt i

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. studie- og ordensregler 2013/2014. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. studie- og ordensregler 2013/2014. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING studie- og ordensregler 2013/2014 eucnord.dk Indholdsfortegnelse Et godt miljø... 1 Omgangstone... 1 Oprydning... 1 Mødepligt... 1 Fri for undervisning... 2 Skriftlige opgaver...

Læs mere

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Hej Elevrådsformanden siger... Hjerteligt velkommen til Nykøbing Katedralskole! At gå fra folkeskolen til stx eller HF er

Læs mere

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX Scan & tjek WEB PP StudiePlanner STX 2013 2014 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus EN STUDENTEREKSMEN KRÆVER: 4 fag -niveau 3 fag B-niveau 7 fag -niveau De De obligatoriske fag udgør hovedparten af af

Læs mere

Studie- og ordensregler HTX

Studie- og ordensregler HTX Studie- og ordensregler HTX Indhold Studie- og ordensregler på HANSENBERG Studie- og ordensregler på HANSENBERG...3 Særlige regler for HANSENBERG GYMNASIUM... 4 Fremmøde/fravær... 4 Skriftlige opgaveafleveringer...

Læs mere

Studie- og ordensregler for HHX og HTX, ZBC Ringsted

Studie- og ordensregler for HHX og HTX, ZBC Ringsted De fysiske rammer Skolen skaber de fysiske rammer. Klasselokaler, fællesarealer, udstyr vedligeholdes og moderniseres løbende, og vi behandler tingene med respekt og omtanke. Når lokaler forlades slukker

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC A Nilen ABC Afgangsprøve I 9. klasse er der 2 skriftlige terminsprøver, 1 mundtlig i hver af fagene dansk, matematik, engelsk og tysk, Folkeskolens Skriftlige Afgangsprøve i maj, samt Folkeskolens Afgangsprøve

Læs mere

Studie- og ordensregler HHX

Studie- og ordensregler HHX Studie- og ordensregler HHX Indholdsfortegnelse 1.0 Almindelige regler for orden og samvær... 3 1.1. Normer for adfærd/skolens værdier... 3 1. Ansvarlighed... 3 2. Samarbejde... 3 3. Tillid... 3 4. Ordentlighed...

Læs mere

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen Værdiregelsæt for INDHOLD 1. Skolens profil 2. Skolens værdier 3. De gensidige forventninger 4. Skolens principper 5. Trivsel og antimobbestrategi 6. Ordensreglerne 7. Sanktionerne 8. De praktiske forhold

Læs mere

Studie- og ordensregler HG

Studie- og ordensregler HG 1 Studie- og ordensregler HG 1.0 Almindelige regler for orden og samvær... 4 1.1. Normer for adfærd/skolens værdier... 4 1. Ansvarlighed... 4 2. Samarbejde... 4 3. Tillid... 4 4. Ordentlighed... 4 5. Nærvær...

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Tirsdag den 20. januar 2015 kl. 19.30 Orientering om gymnasiets struktur, årets gang og særlige tilbud STX HHX EUD/EUX HG Årets gang Noget særligt 1/2 år

Læs mere

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium 2. fremmedsprog: fransk fortsætter B, tysk fortsætter B, japansk begynder A, spansk begynder A, kinesisk begynder A Kunstnerisk fag: Inden gymnasiet skal du

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering maj 2010

Undervisningsmiljøvurdering maj 2010 Undervisningsmiljøvurdering maj 2010 Ejer Anna Højgaard Andersen (AA) Udløbsdato 20-05-10 16:00 1 Undervisningsmiljø på Helsingør Gymnasium Dette spørgeskema handler om det fysiske og det psykiske undervisningsmiljø.

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM Studenterkursus Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3

Læs mere

Eksamensinformation Sommer 2014

Eksamensinformation Sommer 2014 Eksamensinformation Sommer 2014 Indholdsfortegnelse Tidsplan for eksamensperioden... 2 Antal prøver... 2 Bedømmelse... 3 Hjælpemidler... 3 Klage... 4 Prøvetid... 5 Snyd... 5 Sygdom... 6 Trækning af eksamensspørgsmål...

Læs mere

Teknisk Gymnasium - din uddannelse til fremtiden

Teknisk Gymnasium - din uddannelse til fremtiden Teknisk Gymnasium - din uddannelse til fremtiden US r H T EN janua ÅB ag den 24.i Hillerød tirsd 00-19.00. kl. 16 Tænk langt tænk selv Brænder du for naturvidenskab, og tænder du på at prøve dine idéer

Læs mere

Studie- og ordensregler for elever ved Espergærde Gymnasium og HF revideret udgave januar 2012

Studie- og ordensregler for elever ved Espergærde Gymnasium og HF revideret udgave januar 2012 Studie- og ordensregler for elever ved Espergærde Gymnasium og HF revideret udgave januar 2012 FORMÅL Formålet med studie- og ordensreglerne er at sikre elevernes maksimale udbytte af undervisningen. Hele

Læs mere

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu www.vuf.nu www.vufintern.dk På VUF forventer vi, at kursisterne værner om det gode undervisningsmiljø ved at overholde nogle enkle regler

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Erhvervsuddannelserne UCH Studie- og ordensregler UCH - et godt sted at være Vores skole skal være et godt sted at være og et godt sted at lære derudover skal det være et sted,

Læs mere

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Htx kort og kontant Htx er en af de tre muligheder, du har for at tage en studentereksamen. De to andre hedder hhx og stx. Htx giver adgang til alle videregående uddannelser

Læs mere

Uddannelse i centrum. Aalborg Katedralskole

Uddannelse i centrum. Aalborg Katedralskole Uddannelse i centrum Aalborg Katedralskole Uddannelsestilbud 2014 Aalborg Katedralskole Aalborg Katedralskole er landsdelens ældste gymnasium. Det præcise årstal for skolens start kender vi ikke, men historiske

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle videregående uddannelser, såfremt

Læs mere

Gammel Hellerup Gymnasium Svanemøllevej 87 / 2900 Hellerup T. 45 11 51 51 / adm@ghg.dk www.ghg.dk

Gammel Hellerup Gymnasium Svanemøllevej 87 / 2900 Hellerup T. 45 11 51 51 / adm@ghg.dk www.ghg.dk Velkommen! Gammel Hellerup Gymnasium Svanemøllevej 87 / 2900 Hellerup T. 45 11 51 51 / adm@ghg.dk www.ghg.dk Kære nye elev og forældre 3 Med dette hæfte vil vi gerne byde jer velkommen til Gammel Hellerup

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film Vesthimmerlands Gymnasium & HF... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle

Læs mere

Sagsfremstilling Perioderegnskabet fremlægges for bestyrelsen til drøftelse

Sagsfremstilling Perioderegnskabet fremlægges for bestyrelsen til drøftelse MG Maribo Gymnasium Referat af Bestyrelsesmøde 12.12.2011, kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Vibeke Grave, Henrik Andreasen, Ellen Sørensen, Leise Buhl, Rasmine A. Rasmussen, Andreas Abildtrup, Lars Jørgensen

Læs mere

Vejen videre. Orientering om Ringkjøbing Gymnasium

Vejen videre. Orientering om Ringkjøbing Gymnasium Orientering om Ringkjøbing Gymnasium 1 Optagelseskrav Efter 9./10. klasse med aflagt afgangsprøve fra folkeskolen i dansk, matematik, fysik/kemi, engelsk + 2 prøver mere efter lodtrækning. Undervisning

Læs mere

Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet

Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet Indhold 1. Optagelse på handelsgymnasiet 2. Introduktionsforløb på handelsgymnasiet 3. Kontaktlærerfunktion 4. Fastholdelsesvejledning a. Generelt

Læs mere

Tjek dagligt i eksamenstiden aasg.dk husk at logge ind og LUDUS med henblik på ændringer eller nye meddelelser.

Tjek dagligt i eksamenstiden aasg.dk husk at logge ind og LUDUS med henblik på ændringer eller nye meddelelser. Å rhus Statsgymnasium Eksamensfolder 2014 I folderen her finder du nogle væsentlige oplysninger om eksamen. Læs den grundigt. Er der noget, du er i tvivl om, spørg da dine faglærere, eller kom ind på kontoret.

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STX PÅ 2 ÅR ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2014-15

ÅRHUS AKADEMI HF & STX PÅ 2 ÅR ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2014-15 ÅRHUS AKADEMI HF & STX PÅ 2 ÅR ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2014-15 ? Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er landets største 2-årige HF-kursus. Her går hvert år ca. 750 HF-elever, der har det sjovt sammen

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen Forside Højere Forberedelseseksamen 2-årig HF-uddannelse for unge med autismespektrumforstyrrelser på Aalborg Katedralskole i samarbejde med Autismecenter Nord-Bo. Skolestart: August 2016 1 d Indhold Forside...

Læs mere

Velkommen til vores verden

Velkommen til vores verden Egå Gymnasium Velkommen til vores verden Hvis du netop er trådt ind ad døren på Egå Gymnasium for første gang, vil vi allerførst give dig lejlighed til at fornemme vores bygning. Stil dig i et hjørne og

Læs mere

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 25. september 2007

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 25. september 2007 Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 25. september 2007 Punkt. nr. 8 Dagsordenspunkt: Orienteringspunkter Sagsfremstilling: a. Bestyrelsen har modtaget en række invitationer

Læs mere

Studie- og ordensregler på Gefion Gymnasium pr. 1. august 2015

Studie- og ordensregler på Gefion Gymnasium pr. 1. august 2015 Studie- og ordensregler på Gefion Gymnasium pr. 1. august 2015 Studie- og ordensreglerne er skolens adfærdsregler. Reglerne gælder for elever på Gefion Gymnasium i skoletiden og kan desuden bringes i anvendelse,

Læs mere

Sommereksamen 2013 på Viby Gymnasium

Sommereksamen 2013 på Viby Gymnasium Sommereksamen 2013 på Viby Gymnasium Kære elev Du kan her finde mange regler og praktiske råd vedr. eksamen. Udover denne oversigt vil du kunne læse om det enkelte fag på Undervisningsministeriets hjemmeside

Læs mere

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse Praktiske forhold 1. Skolebestyrelse og skoleledelse 2. Klasseforældreråd 3. Sundhedspleje 4. Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) 5. Familiehus Nord 6. Specialundervisning og inklusion 7. Skolerejser

Læs mere

STX Udbud 2014-15 STX

STX Udbud 2014-15 STX 1 STX Udbud 2014-15 STX Studentereksamen varer 3 år. Du får en bred viden om mange forskellige fag. Du er selv med til at beslutte nogle af de fag, du skal arbejde med i din skoletid, selv om der også

Læs mere

Middelfart Gymnasium & HF

Middelfart Gymnasium & HF STX HF MG+ Middelfart Gymnasium & HF Verden venter på viden - og på dig STX er for dig som:... 4 STX Studentereksamen HF Højere Forberedelseseksamen MG+ Alt det FÆLLES Helt ærligt, noget særligt 2 3 Frihed

Læs mere

Gammel Hellerup Gymnasium Svanemøllevej 87 / 2900 Hellerup T. 45 11 51 51 / adm@ghg.dk www.ghg.dk

Gammel Hellerup Gymnasium Svanemøllevej 87 / 2900 Hellerup T. 45 11 51 51 / adm@ghg.dk www.ghg.dk Velkommen! Gammel Hellerup Gymnasium Svanemøllevej 87 / 2900 Hellerup T. 45 11 51 51 / adm@ghg.dk www.ghg.dk Kære nye elev og forældre 3 Med dette hæfte vil vi gerne byde jer velkommen til Gammel Hellerup

Læs mere

TUREN GÅR TIL NAG ELEVHÅNDBOG 2008/09

TUREN GÅR TIL NAG ELEVHÅNDBOG 2008/09 TUREN GÅR TIL NAG ELEVHÅNDBOG 2008/09 Administration: På kontoret kan du henvende dig vedr. SU (se også SU), befordingsgodtgørelse (se også Befordringsgodtgørelse) og med spørgsmål og problemer, som ikke

Læs mere

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE... 4 2.2 BRUG AF VIDEO, BILLEDER OG LYD... 4 2.3 RYGNING OG RUSMIDLER...

Læs mere

Tradium Teknisk Gymnasium

Tradium Teknisk Gymnasium 2013-2014 it dna kreativitet teknologi kommunikation naturvidenskab fremtid Tradium Teknisk Gymnasium htx - viden, videre, verden 2 htx - viden, videre, verden Vil du vide mere? Om verden og virkeligheden.

Læs mere

Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX

Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX Indhold Studie- og ordensregler på HANSENBERG Studie- og ordensregler på HANSENBERG...3 Særlige regler for erhvervsuddannelserne EUD og EUX...4 Uddannelsesplan...

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole Opdateret september 2012 Handelsgymnasiet Opdateret september 2012 Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15 eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1w

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1w Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1w Bioteknologi Hvem er vi? Kirsten Rosenkilde Teamleder for klassen Matematik, Dansk Andrea og Peter Tutorer Bioteknologi Hvad kan vi fx arbejde med? Hvor

Læs mere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere Faglighed, Fællesskab, Fremtid Midtfyns Gymnasium Sammen bliver vi klogere liv en del af os En helt ny verden åbner sig, når du træder ind ad døren hos os. Med masser af venner, faglige udfordringer og

Læs mere

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Tørring Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse - Datarapportering Undersøgelsen på Tørring Gymnasium Der har deltaget i

Læs mere

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF HF Enkeltfag Fagpakker En hel HF Uddannelsesprogram 2015-2016 HF-enkeltfag, pakker eller en hel HF-eksamen på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Kursusstart er i uge 34 (17. -21. august 2015) eller

Læs mere

Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2015

Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2015 Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2015 Studentereksamen Studentereksamen er en samlet eksamen som omfatter mindst 8 prøver og et studieretningsprojekt. Fagene bestemmes ved udtrækning af Undervisningsministeriet

Læs mere

RØDKILDE GYMNASIUM STUDIE- OG ORDENSREGLER

RØDKILDE GYMNASIUM STUDIE- OG ORDENSREGLER RØDKILDE GYMNASIUM STUDIE- OG ORDENSREGLER Indhold GENERELT OM STUDIE- OG ORDENSREGLER... 3 Formålet med studie- og ordensregelsættet... 3 Orienteringsproceduren... 3 Om studie- og ordensregler... 3 STUDIEREGLER

Læs mere

Prøv et gymnasium MED

Prøv et gymnasium MED Prøv et gymnasium MED plads til dine drømme Søvej 6 4900 Nakskov Merkurs Plads 1 4800 Nykøbing F. www.hhxlf.dk Handelsgymnasiet Lolland-Falster er en del af CELF Vi har plads til dine drømme 3 gode grunde

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Nedenstående studie- og ordensregler træder i kraft den 1.4.2015 i henhold til lov om studieog ordensregler i de gymnasiale uddannelser BEK nr. 1222 af 04/12 2006. Formål Studie-

Læs mere

Studieretninger 2014-2017

Studieretninger 2014-2017 Studieretninger 2014-2017 Studieretninger 2014 2017 Naturvidenskabelige studieretninger: Matematik A Fysik B Kemi B.. side 2-3 Biologi A Idræt B Kemi B Matematik B... side 4-5 Samfundsvidenskabelig studieretning:

Læs mere

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE... 4 2.2 RYGNING OG RUSMIDLER... 4 2.3 RESPEKT FOR SKOLENS INVENTAR OG

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen 2014

Højere Forberedelseseksamen 2014 HF Højere Forberedelseseksamen 2014 2 Svendborg Gymnasium & HF Hvorfor vælge HF på Svendborg Gymnasium? HF åbner mange døre for dig især hvis du overvejer en mellemlang videregående uddannelse. Undervejs

Læs mere