PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å"

Transkript

1 PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å

2 Velkommen til Paderup Gymnasium Kære nye elev Vi har glædet os meget til at tage imod dig. Du kan i denne introduktion se en del praktiske oplysninger om dit nye gymnasium, og på vores hjemmeside kan du se mere af, hvad Paderup Gymnasium har at byde på, og hvad du altså kan se frem til. Hvis du eller dine forældre har spørgsmål, er I altid velkomne til at henvende jer til skolens kontor eller til mig. I kan finde telefonnumre og mail-adresser på skolens hjemmeside. På Paderup Gymnasium tilbyder vi undervisning og ekspertise på højeste niveau inden for alle fire hovedområder: naturvidenskab, humaniora (sprog og kultur), samfundsvidenskab og kunstneriske fag. Du vil således få rig lejlighed til at prøve dig selv af både fagligt, kreativt og socialt. Du vil opleve sammenhæng mellem fagene, og du vil få et indblik i de forskellige fags indhold. Det sociale er et vigtig element i det almene gymnasium, da undervisningen og skolens dagligdag i øvrigt foregår i et fællesskab. At deltage i fællesskabet kræver en aktiv indsats både inden for og uden for undervisningen i et samspil mellem lærere og elever. Du vil undervejs i din gymnasietid komme til at opleve mange forskellige undervisnings- og arbejdsformer, og du vil få undervisning med brug af moderne elektroniske tavler. Efter en indkøringsperiode vil projektarbejdsformen blive hyppigt anvendt under kyndig vejledning af lærere, der sikrer, at den faglige indlæring fortsat er i top. Kort sagt vil du på Paderup Gymnasium få den bedst tænkelige almene ungdomsuddannelse, som åbner flest mulige døre til videregående uddannelser bagefter, også til dem på de højeste niveauer. God sommerferie og på gensyn onsdag den 6. august! Allan Friis Clausen rektor

3 Introduktion Du skal starte på gymnasiet onsdag den 6. august 2014 kl Vi mødes i hallen, og der vil du få en kort velkomst, inden Elevrådet og dine tutorer overtager modtagelsen af dig og dine nye klassekammerater. Den første tid vil gå med introduktion til både faglige og praktiske områder. Du skal præsenteres for rektor og studievejleder og møde dine nye lærere. Du skal fotograferes og have udleveret et password til din personlige mailboks. Du får af gymnasiet gratis adgang til Office 365, som alle Microsoft Office-pakkens programmer ligger på. Så har du ikke det nyeste Office på din computer, behøver du altså ikke at købe det. Men først og fremmest skal du og dine klassekammerater lære hinanden at kende. Én af måderne er en klassetur med overnatning, så undgå at træffe andre aftaler for de første uger, indtil du har fået dit program og dit skema. Der kan være små forskelle i det program, som klasserne får udleveret. Det er nemlig klassens egne lærere, der planlægger introduktionen, sådan at den kommer til at fungere som en god start både på undervisningen samt skolens faglige og sociale liv. Alle klassers skema ligger på Lectio: Vi har 14-dages skema, hvilket betyder, at der er forskel på skemaet i lige og i ulige uger. Dette bliver også forklaret, når vi mødes efter sommerferien. 3

4 4 Plads til alle på PG Andreas Albers startede i 1.g på Paderup Gymnasium i august Her fortæller han om sine oplevelser og giver gode råd til nye 1.g ere: Hvad kendetegner Paderup Gymnasium for dig? PG er for mig et godt sted at tage sin gymnasiale uddannelse. PG er ikke blot et sted, jeg kommer for at lære og blive udfordret fagligt. For mig er PG mere end det. Det er også et sted, jeg kommer pga. det sociale. Hvilke forventninger havde du til gymnasiet, før du startede? Og er de blevet opfyldt? Jeg havde både nogle sociale og faglige forventninger. Inden jeg begyndte på PG, havde jeg en forventning om, at der ville være et godt fællesskab på tværs af årgangene, men jeg havde også en forventning om, at jeg ville blive udfordret fagligt. Begge forventninger er blevet opfyldt. På PG er der et godt fællesskab på tværs af klasser og årgange, og der er plads til alle. Desuden er det faglige niveau højt, dog uden at nogen får lov til at komme bagud. Der er altid støtte til dem, der har det svært. Hvordan oplevede du første skoledag på gymnasiet? Jeg husker første skoledag som en meget speciel, men sjov dag. Vi blev præsenteret for vores tutorer, legede nogle navnelege, lavede speeddating, og sidst, men ikke mindst, dansede vi. Hvordan blev I nye elever modtaget af 2. og 3.g erne? Jeg synes, vi blev modtaget rigtig godt. Alle var rare, og på PG er der intet hierarki. Alle er velkomne! Hvad er din bedste oplevelse i 1.g? Den bedste oplevelse må nok være hytteturen til Fjordcentret i Voer. Det var en uforglemmelig tur. Hvilke råd vil du give til en ny 1.g er? Du skal bare være dig selv. Der er plads til alle på PG, og du skal bare være åben over for at møde nye mennesker.

5 Tre fantastiske år! Kirsten Lauge Jørgensen går i 3.a på Paderup Gymnasium. Vi har bedt hende fortælle om sine erfaringer og give et råd til de nye 1.g ere: Hvad kendetegner PG for dig? Paderup Gymnasium er et mangfoldigt gymnasium. Der er en studieretning for enhver smag, hvad enten man er naturvidenskabelig, kunstnerisk, samfundsvidenskabelig eller sproglig. Med valgfag er det samtidig muligt selv at forme sit gymnasiestudie, som man har lyst til. Men det faglige står ikke alene; på PG vægtes det sociale lige så højt. Der er plads til alle, og man kommer meget hurtigt til at føle sig hjemme på skolen. Dette skyldes bl.a. de mange sociale aktiviteter, som foregår på skolen, både i og uden for skoletiden. Hvad skal de nye 1.g ere glæde sig til? At være gymnasieelev er meget forskelligt fra at være folkeskoleelev. Man har selv valgt at gå på gymnasiet, og derfor forventes det også, at man er engageret. Dette kan lyde en smule skrapt, men det er helt sikkert noget af det fedeste ved at gå i gymnasiet. Det betyder nemlig, at man bliver taget alvorligt, og at man i højere grad selv får lov til at have indflydelse på undervisningen, ligesom man har også mulighed for selv at arrangere aktiviteter uden for den almindelige undervisning. Hvilke arrangementer uden for almindelig undervisning har været spændende? Fester og fredagscafeer selvfølgelig. Det er til disse arrangementer, at man især får mulighed for at lære sine klassekammerater og andre på gymnasiet at kende. Derudover er studieturen i 2.g helt bestemt noget at se frem til. Denne tur er helt klart noget af det fedeste, man kommer til at opleve i sin gymnasietid. Rent fagligt har jeg været meget glad for ekskursionsturene. Vi har f.eks. været på Aarhus Universitet i forbindelse med matematik- og kemiundervisningen. Hvad er det bedste, du tager med dig fra PG? Det er svært at definere, hvad det bedste er. Først og fremmest har jeg haft tre fantastiske år, hvor jeg ikke mindst har lært en masse nye mennesker at kende, men også lært mig selv meget bedre at kende. Mangfoldigheden på gymnasiet har gjort det muligt at skabe venskaber for livet, både i og uden for klassen. Foruden at blive udfordret socialt er jeg også blevet udfordret rent fagligt. Dermed har gymnasiet været med til at rette min videre vej ind i forhold til et fremtidigt studie og levevej. Min gymnasietid på Paderup Gymnasium er uden tvivl tre fantastiske år, som jeg altid vil huske tilbage på og fortælle sjove og mindeværdige historier om. Hvilke råd vil du give til en ny 1.g er? I gymnasiet får man en masse givet. Hver dag står der et hav af dygtige lærere klar til at undervise dig. Lærere, der sørger for, at du hver eneste dag kommer hjem med følelsen af, at du har lært noget nyt. Men ud over det faglige tilbyder skolen også en masse sociale arrangementer, der betyder, at du kommer til at føle dig tryg i skolens miljø. Mit råd til de nye 1.g ere er derfor at tage imod det, som gymnasiet giver, med åbne arme og nyde det. 5

6 Eleverne med på råd 6 Hvordan får eleverne indflydelse på Paderup Gymnasium? Vi har spurgt Kristian Lausten Madsen og Jonathan Fuglsang, som er formænd for elevrådet: Hvad kendetegner Paderup Gymnasium for dig? Kristian: Meget kendetegnende for mig er friheden til forskellighed. Der er et unikt åbent og inkluderende fællesskab, hvor alle respekteres. Jonathan: Paderup er et levende væsen i evig forandring. Paderup er alt andet end statisk, og eleverne skaber deres egen skole. Så hvad er Paderup? Hvad vi gør det til! I har arbejdet i elevrådet på Paderup Gymnasium. Hvilken indflydelse har elevrådet? Kristian: Elevrådet har indflydelse på stort set alt. Vi har et glimrende samarbejde med gymnasiets ledelse - og derigennem har vi sammen gjort Paderup Gymnasium til et endnu bedre sted at være elev. Helt konkret har vi bare de seneste to år fået flere bænke i idrætsomklædningen, flere bordfodboldborde, flere og nye vandautomater i hjemstavnene, flere knagerækker i klasserne og meget mere. Jonathan: Elevrådet er lige så stærkt som de elever, der aktivt bakker det op. Det er vigtigt at anerkende betydningen af et aktivt elevråd, men endnu vigtigere er det, at vi har en stærk bevidsthed om elevdemokrati ude blandt eleverne. Hvis elevrådet har elevernes støtte, er alt muligt. Paderup Gymnasium lægger vægt på at give eleverne indflydelse. Hvordan viser det sig i hverdagen? Kristian: Ud over førnævnte tiltag har eleverne også indflydelse på gymnasiets aktiviteter, fællestimer og sågar udbuddet i kantinen. Det sker hovedsageligt gennem diverse udvalg, som vi har på skolen. Derudover kan alle elevers ønsker blive taget op på elevrådsmøder. Hvis der så er opbakning til forslaget, vil elevrådet tage det op med gymnasiets ledelse. Det er gennem den proces, at vi har fået de førnævnte forbedringer igennem.

7 Jonathan: Gymnasiet er i udvikling, har overskud og har næsten lige fået ny rektor. Dette skaber en stor kapital for videreudvikling af gymnasiet. Samarbejdet mellem rektor og elevråd fungerer også rigtig godt, så der er baggrund for et godt elevdemokrati. Elevrådet har stor indflydelse. Det er trods alt elevernes skole. Hvilke erfaringer har det givet jer at være i elevrådet? Kristian: Det har været med til at udvikle mig og givet mig erfaringer og kompetencer, som jeg vil kunne bruge fremover i bestyrelsesarbejde og lignende. Jonathan: Elevrådet kan give dig erfaringer og kompetencer, som er en del af almen dannelse. Det er ting som at tage stilling, stemme, debattere og være kreativ. Hvad er det bedste, I tager med jer fra PG? Kristian: Unikke venskaber, tre uforglemmelige år med fart over feltet og ikke mindst en studentereksamen, jeg kan bruge til min videre uddannelse. Jonathan: For mig er det bedste, jeg har fået med fra Paderup indtil videre, den kærlighed og det venskab, eleverne giver til hinanden uden forbehold. Det at opleve en sådan mangfoldighed er inspirerende. Hvilke råd vil I give til en ny 1.g er? Kristian: Glæd dig til, hvad der nok bliver tre af de bedste år af dit liv. Tag initiativ til en masse aktiviteter med din klasse uden for skoletiden. Det har i hvert fald været nogle af de bedste øjeblikke i min gymnasietid. Jonathan: Gør dit ophold på Paderup unikt, om du så er til lærdom, fester, socialt engagement, kreativitet eller sammenhold. Paderup tilhører eleverne, så gør det til, hvad du vil. 7

8 Paderup fra A til Å ADMINISTRATION Skolens kontor er åbent alle dage fra kl til kl Rektor Allan Friis Clausen (AC) er skolens administrative og pædagogiske leder. Foruden rektor udføres det daglige arbejde i administrationen af vicerektor Morten Caspersen (MC) og de pædagogiske ledere Anne-Mette Munk Marker (Ma), Helle Boelskifte Andersen (HA) samt sekretærerne Hanne Reno Ernstsen (HE), Bitten Munk (Mu) og økonomichef Thomas Arnkjær (TA). ADRESSEÆNDRING Husk at informere kontoret, hvis du skifter adresse, telefonnummer eller lign. ALKOHOL & RUSMIDLER Der må ikke nydes nogen form for alkohol på skolen. Undtagelse er elevfester og fredagscafé, hvor der gives tilladelse til at nyde øl og lignende. Andre rusmidler er strengt forbudt på skolen. Såvel salg som indtagelse vil give anledning til bortvisning - se studie- og ordensregler samt rusmiddelpolitikken. AT ALMEN STUDIEFORBEREDELSE Almen studieforberedelse er et samarbejde mellem fag inden for og på tværs af gymnasiets tre faglige hovedområder: Naturvidenskab, humaniora og samfundsvidenskab. I almen studieforberedelse arbejdes der med betydningsfulde natur- og kulturfænomener, almenmenneskelige spørgsmål, vigtige problemstillinger og centrale forestillinger fra fortid og nutid med anvendelse af teorier og metoder fra alle områder. Prøven i almen studieforberedelse er anderledes end de fleste afsluttende prøver, du har kendt hidtil. 8 Der er tre elementer i den afsluttende prøve: synopsis, der er et skriftligt oplæg (til mundtlig prøve) mundtlig fremlæggelse med udgangspunkt i synopsen dialog

9 Bestyrelsen Gymnasiets bestyrelse har det overordnede ansvar for institutionens drift og virksomhed. Ansvaret omfatter såvel gymnasiets administration og økonomiske drift som de undervisnings- og uddannelsesaktiviteter, som skolen ifølge sit formål varetager. Bestyrelsen arbejder ud fra gymnasiets vedtægter og en forretningsorden, der begge er tilgængelige på skolens hjemmeside. Medlemmer af bestyrelsen er: Formand og repræsentant for Danmarks Privatskoleforening Karsten Pedersen Forskningschef ved Danmarks Jounalisthøjskole Roger Buch UU-vejleder og repræsentant for Randers Kommune Alice Mølbæk Regionsrådsmedlem Marianne Carøe Seniorrådgiver hos Netplan A/S og repræsentant for DI Randers-Norddjurs René Skjøde Andersen Lektor og medarbejderrepræsentant Per Henriksen Sekretær og medarbejderrepræsentant Hanne Reno Ernstsen Økonomichef og referent for bestyrelsen Thomas Arnkjær Rektor og sekretær for bestyrelsen Allan Friis Clausen To elevrepræsentanter vælges årligt efter skolestart 9

10 Paderup fra A til Å BEFORDRINGSGODTGØRELSE Skal søges via BIBLIOTEKET Skolens bibliotek er åbent fra kl til kl Jens Erik Andersen (JA) står for driften af biblioteket. BUSSER, RUTEBILER & TOG I skolens forhal findes en elektronisk tavle, som viser alle afgangstidspunkter for den offentlige trafik i nærheden af skolen. Randers Bybusser har en direkte rute fra rutebilstationen til Paderup Boulevard. Rutebiler, der kommer fra Djursland, kører i et vist omfang via Paderup Boulevard. Da ikke alle busser kører til gymnasiet, vil det for nogle elever være nødvendigt at stige om i Assentoft. Alle andre, der kommer til Randers med bus eller tog, må skifte til en regionalrute til skolen. BØGER & BOGDEPOT Lærebøger stilles som udgangspunkt gratis til rådighed for eleverne og udlånes på følgende betingelser: Du er selv økonomisk ansvarlig for de lånte bøger. Hvis en bog bortkommer, skal du erstatte den - uanset årsagen. Du må ikke skrive notater eller tilføjelser i skolens bøger. Ved udlevering af bøger bedes du kontrollere for eventuelle mangler i bøgerne. Nogle bøger beholder du, til faget er afsluttet, mens andre skal afleveres undervejs, når læreren beder om det. Melder du dig i årets løb ud af skolen, skal bøgerne straks afleveres. 10 Spørg Bitten Munk på kontoret, hvis du har brug for hjælp.

11 CYKEL- & KNALLERTPARKERING Brug stativerne i cykelskuret. Knallerter parkeres ved containerne lige overfor. Motorcykler henvises til parkeringspladsen. ELEVINDFLYDELSE I SKOLENS STRUKTUR Elevrådet Eleverne sammensætter et elevråd med repræsentanter fra alle skolens klasser. Elevrådet er elevernes officielle repræsentation over for rektor, pædagogisk råd og andre instanser inden for skolen og over for offentligheden og andre gymnasiers elevråd og -foreninger. Elevrådet har stor indflydelse på det daglige liv, f.eks. når der skal tages beslutninger i skolens udvalg: Udvalg Via Elevrådet eller gennem valg udpeges elevrepræsentanter til skolens forskellige udvalg, hvor de sammen med repræsentanter for skolens lærere og ledelse træffer en række vigtige afgørelser om skolens liv - se under Udvalg på skolen. Skolens bestyrelse Elevrådet vælger to elevrepræsentanter til skolens bestyrelse - se nærmere under Bestyrelse. ELEVTEAM Et elevteam består af tre af klassens elever, som holder jævnlige møder med klassens lærerteam for at arbejde for et godt undervisningsmiljø i klassen. 11

12 Ferieplan for skoleåret 2014/15 Efterårsferie: Mandag den 13. oktober til fredag den 17. oktober Operation Dagsværk: Onsdag den 5. november Juleferie: Mandag den 22. december til fredag den 2. januar Vinterferie: Mandag den 9. februar til fredag den 13. februar Påskeferie: Mandag den 30. marts til mandag den 6. april St. Bededag: Fredag den 1. maj Kr. Himmelfartsdag: Torsdag den 14. maj til fredag den 15. maj 2. Pinsedag: Mandag den 25. maj Sommerferie: Mandag den 29. juni til? - afhængig af ferieplanen for 2015/16 Alle nævnte dage er inklusive! 12

13 FILMFESTIVAL I foråret afholdes der filmfestival, hvor skolens mediefagshold deltager med produktioner, de har lavet i løbet af året. FORSIKRINGER Skolen har i nogle tilfælde mulighed for at yde erstatning ved ulykker i undervisningssituationer, for ødelagte briller i gymnastik, ødelagt tøj i kemi osv. Normalt vil det kræve, at det er lærerens skyld. (Henvendelse til faglæreren og kontoret). Forsikringsbeløbet er meget begrænset, så man opfordres til at tegne privat ulykkesforsikring. Skolen har ingen forsikring, der dækker tyveri. Sådanne tilfælde skal dine forældres familieforsikring dække. FORÆLDREMØDER I løbet af september inviteres 1.g ernes forældre til et møde, hvor du og dine forældre får lejlighed til at hilse på en del af klassens lærere samt rektor og klassens studievejleder. Der bliver fortalt om skolen og om klassens arbejde, men den enkelte elevs faglige situation drøftes ikke på dette møde. På et lærermøde i november drøftes alle 1.g-elever. Hvis skolen ved denne lejlighed konstaterer, at der er faglige problemer, bliver du og dine forældre underrettet. Der bliver hvert år - umiddelbart efter at du har fået karakterer - afholdt konsultationer, hvor du og dine forældre får lejlighed til at tale med faglærerne. Forældrene vil naturligvis altid kunne henvende sig til skolens kontor for at få en aftale om en telefonisk eller direkte kontakt med en faglærer, en studievejleder eller med en repæsentant fra gymnasiets ledelse. 13

14 Paderup fra A til Å FORÅRSKONCERT I løbet af forårshalvåret afholder gymnasiet en forårskoncert, hvor skolens klasser og hold optræder med noget af det, de har arbejdet med i musik i løbet af skoleåret. FREDAGSSAMLING Den første fredag i hver måned afholder vi Fredagssamling i kantinen i 10-frikvarteret. Her sørger klasser eller enkelte elever for underholdning, og der bliver givet meddelelser fra rektor, lærere, elevråd, udvalg m.m. FRITAGELSE FOR IDRÆT Elever kan helt eller delvis fritages for idræt, hvis helbredsmæssige grunde taler for det. Hvis der er tale om et brækket ben el. lign., behøver skolen ingen lægeattest. Er der tale om længerevarende sygdom, kræver skolen en lægeattest, som skal angive fritagelsens årsag, omfang og varighed. Man skal møde op til undervisningen og deltage i den teoretiske del. Elever, der helt fritages for idræt, skal have et eller to andre fag i stedet for. Er du i tvivl kontakt din studievejleder. FRITAGELSE FOR UNDERVISNING I ØVRIGT Hvis du ellers passer din skole, vil du i særlige tilfælde kunne fritages for undervisningen i kortere tidsrum. Henvendelse herom sker til rektor. Fritagelse af denne art vil tælle som almindelig forsømmelse. Se afsnittet om forsømmelser og mødepligt under Studie- og ordensregler. 14 FRIVILLIG BILLEDKUNST Har du lyst til at beskæftige dig med kunstneriske aktiviteter uden for normal skoletid, kan du tilmelde dig de discipliner, som tilbydes i skoleårets løb. I dette år har vi bla. tilbudt følgende:

15 Croquis-kursus (hurtigtegning efter nøgenmodel) Kursus i billedbehandlingsprogrammet PhotoShop De nøjagtige tidspunkter meddeles ved elektronisk opslag - og hvis du er interesseret, skal du henvende dig til billedkunstlæreren. FRIVILLIG IDRÆT Der vil i det kommende skoleår blive givet tilbud om frivillig idrætsundervisning om eftermiddagen efter normal skoletid. I det forløbne skoleår har der været fitness, volleyball, håndbold og fodbold. Aktiviteterne indrettes efter, hvad eleverne ønsker at deltage i. FRIVILLIG MUSIK Der er afsat timer til frivillig undervisning i musik. For interesserede sammenspilsgrupper vil der være mulighed for at bruge skolens musiklokaler og instrumenter efter normal skoletid. Disse aktiviteter aftales med musiklærerne. FÆLLESTIMER Der afholdes hvert år en række fællestimer. Det kan være for hele skolen eller for enkelte klasser eller klassetrin. Indholdet kan variere lige fra foredrag til teaterforestillinger og koncerter. Disse fællestimer indgår som et led i undervisningen, og der er mødepligt. Elevtrivsel- og kvalitetsudvalget modtager gerne forslag til arrangementer i forbindelse med fællestimerne. GLEMTE SAGER Glemte sager kan afhentes på kontoret eller hos pedellen. 15

16 Paderup fra A til Å IT Alle elever skal medbringe deres egen bærbare computer. Skolen sørger for adgang til elektroniske ordbøger, matematikprogram, Office 365 etc. På skolen er der opstillet et antal computere i hjemstavnene, en række faglokaler, på biblioteket og i naturfagsområdet. Der er fri adgang til maskinerne, i det omfang de ikke anvendes til undervisning. Alle 1.g-klasser vil få en orientering om brug af skolens udstyr. Her vil der bl.a. blive udleveret en personlig adgangskode og brugeridentifikation, som giver adgang til og personligt drev på serveren. Der er trådløst netværk på hele skolen og ActivBoards i alle klasselokaler. Alle kan med den personlige kode koble sig på skolens trådløse netværk. Generelt gælder der følgende regler for brug af PC ere på PG: Der må ikke ændres i maskinernes opsætning, herunder installeres programmer (det gælder også programmer fra Internet). Overtrædelse af dette medfører, at man kommer til at betale for maskinernes genopretning. Mad og drikkevarer må ikke medbringes ved maskinerne. Maskinerne checkes jævnligt for virus, men alligevel kan vi ikke garantere, at systemet er virusfrit! Det anbefales at lagre dokumenter, regneark osv. på USB, ekstern harddisk eller i skyen, da der af og til ryddes op på harddiskene. Brug af computere i undervisningen: se Studie- og ordensregler. 16

17 IT TIL EKSAMEN Det er muligt at anvende computere til skriftlig eksamen/årsprøver. Det er en betingelse, at du selv medbringer maskine og printer. Skolen har tyverialarm, men du skal sikre dig, at dine forældres familieforsikring dækker evt. tyveri af dit udstyr, hvis du lader udstyret blive på skolen, f.eks. mellem to eksaminer. KANTINE Skolens kantine er åben fra kl til og til Kim Drachmann står for den daglige drift. Der er tradition for, at elever hjælper til i kantinen i frikvartererne, hvilket er med til at sikre, at kantinen kan tilbyde et bredt udvalg til rimelige priser. KARAKTERGIVNING I alle fag gives der tre gange om året standpunktskarakterer, herunder årskarakterer ved skoleårets afslutning. Standpunktskaraktererne kan ses på Lectio. Klassernes undervisning evalueres med jævne mellemrum gennem hele skoleåret. KOPIERING I bibliotekets værksted er der opstillet en kopimaskine til elevernes brug. 17

18 Paderup fra A til Å LEKTIER Undervisningen på Paderup Gymnasium bygger på, at du som elev arbejder med fagene derhjemme i form af lektier. Lærerne giver lektier for i skolens elektroniske system Lectio. Du kan se dem senest kl. 16 dagen før og lektierne til efter en weekend senest fredag kl. 16. Endvidere kan du for et halvt år ad gangen se i Lectio, i hvilke uger der skal afleveres skriftlige opgaver i fagene. LEKTIONSTIDER Al undervisning er planlagt i 90 minutters lektioner, og der er forskel i skemaerne for lige og ulige uger. Skoleklokken ringer ikke, men lektionerne er placeret på følgende tider: 1. lektion lektion lektion lektion LÆSEVEJLEDER Skolen tilbyder specialundervisning til elever med læse- og stavevanskeligheder. Undervisningen foregår på skolen og varetages af læsevejlederne Matilde Malmberg (MM) og Annette Crüger Klitgaard (AK). MØDEPLIGT - se studie- og ordensregler. OPSLAGSTAVLER I hver hjemstavn findes der en elektronisk tavle med aktuelle meddelelser fra kontoret. De øvrige tavler i hjemstavnen er til fælles brug dog ikke til reklamer for alkohol/rusmidler og derfor heller ikke reklamer fra byens restauranter og barer. 18

19 ORDENSREGLER Du og dine kammerater skal selv sørge for at holde orden i undervisningslokalerne og fællesområderne. Af hensyn til rengøringen skal stolene sættes op i beslagene under bordene, når lokalet forlades. Det er vigtigt, at vores rengøringspersonale også synes, det er rart at arbejde her på stedet. Derfor er det nødvendigt, at alle viser hensyn og sørger for, at klasselokalerne, studieområderne og kantinen bliver efterladt i ordentlig og opryddet stand. Rengøringspersonalet skal gøre rent og ikke rydde op - se studie- og ordensregler. PEDEL Vores pedeller Per Ahm Sørensen og Lars Vestergaard tager sig af daglige praktiske udfordringer og fører tilsyn med bygningerne. PÆDAGOGISK RÅD (PR) Pædagogisk Råd består af skolens ledelse og alle lærerne. Her drøftes større pædagogiske emner, og PR er rådgivende for gymnasiets ledelse i pædagogiske spørgsmål. Eleverne holdes orienteret om møderne i Pædagogisk Råd, idet Elevrådet kan sende to repræsentanter til møderne. REJSER I løbet af gymnasietiden må du påregne en vis rejseaktivitet. Rejserne har et fagligt indhold og indgår i undervisningen. Rejseudgifterne skal dækkes af eleverne selv, og det anbefales, at klasserne allerede fra begyndelsen af 1.g starter en opsparing til den store studierejse, som finder sted i 2.g. Rejsemålet besluttes af klassens lærere. Bestyrelsen har fastsat, at de samlede udgifter for en elev for et helt gymnasieforløb højst må være kr. 19

20 Paderup fra A til Å Heraf skal du regne med, at studierejsen i 2.g udgør op til kr. Studierejsen varer ca. en uge, og planlægningen af den starter allerede i slutningen af 1.g. Igennem hele gymnasieforløbet kan der være kortere dagture i både fællesfag, studieretningsfag og valgfag, og i 3.g får du mulighed for at komme på en tur til København sammen med din klasse. REKTOR Har det administrative og pædagogiske ansvar for skolens drift. Både du og dine forældre er altid velkomne til at henvende jer til rektor med problemer af enhver art i forbindelse med undervisningen, eksamen og skolegangen i øvrigt. RYGNING Det er ikke tilladt at ryge på skolens område. Ingen skal ufrivilligt udsættes for passiv rygning. Rygeforbuddet gælder alle former for røg fra cigaretter, piber og lignende, herunder e-cigaretter. Det omfatter såvel alle skolens indendørslokaliteter som udendørsområder, og det gælder for alle på skolen elever, medarbejdere og gæster. SKEMA I skoleåret vil undervisningen blive omlagt flere gange, så dit skema på nogle dage vil afvige fra det normale. Vi vil bl.a. planlægge nogle af undervisningsdagene, så de kan benyttes til tværfagligt samarbejde. Det giver mulighed for at arbejde sammenhængende med et fag eller et emne en hel dag enten på skolen eller på en mindre studietur til virksomheder, museer o.l. SKEMAÆNDRINGER Alle skemaændringer meddeles via skolens elektroniske system - Lectio. 20 SKOLEFORESTILLING Hvert år sættes en skoleforestilling op på gymnasiet. Sidste år var det Beatles-musicalen All you need, der udspillede sig i 1960 ernes USA. Over 130 elever fra de tre årgange og fem lærere arbejdede på forestillingen fra november 2013 og frem til premieren torsdag den 30. januar Forestillingen blev overværet af mere end 1500 gæster.

21 STANDPUNKTSMØDER Tre gange årligt mødes en klasses teamlærere, studievejleder og den pædagogiske leder, der er tilknyttet klassen, i forbindelse med karaktergivningen. Her drøfter de enkelte elevers standpunkt. Ved skoleårets afslutning kan denne gruppe efter samråd med klassens øvrige lærere tilråde elever at gå en klasse om eller evt. opgive skolegangen. STUDIEVÆRKSTED På Paderup Gymnasium har vi den opfattelse, at indøvelse af gode lektievaner og især regelmæssig støtte fra både lærere og kammerater hjælper flere elever gennem gymnasiet samtidig med, at mange opnår højere karakterer. Derfor anbefaler vi eleverne, at de møder op i vores studieværksted: En almindelig lektiecafé, hvor du kan henvende dig til de faglærere eller tutorer, som du ønsker lektiehjælp fra. Klassens lærere kan henvise elever med brug for lidt ekstra faglig støtte til at søge hjælp hos studieværkstedets faglærere. Derudover kan du bruge studieværkstedet til gruppearbejde, udarbejdelse af skriftlige besvarelser, opgaver, stile, rapporter etc. Også i disse tilfælde har du mulighed for at indhente bistand fra faglærerne. Elever, som af forskellige årsager er overhalet af klassen, kan bruge studieværkstedet til at komme på omgangshøjde med de øvrige. Studieværkstedet kan i en vis udstrækning bruges til at indhente forsømmelser. Desuden er der her mulighed for at møde studievejlederne og læsevejlederen. Studieværkstedet er et frivilligt tilbud til dig. 21

22 Paderup fra A til Å STUDIE- & ORDENSREGLER Studie- og ordensreglerne er fastsat i henhold til Bekendtgørelse BEK nr af 4. december 2006 om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser samt den tilhørende vejledning. Formål Studie- og ordensreglerne for Paderup Gymnasium har til formål at sikre de bedste vilkår for eleverne og de ansatte i skolens dagligdag og til at fremme en aktiv indsats i undervisningen, som er funderet i solid faglighed. Reglerne skal sikre, at skolen er et trygt sted at være, samtidig med at brugerne behandler hinanden med respekt og tolerance. Dette betyder, at: Man skal opføre sig ordentligt og tage hensyn til sine medmennesker i undervisnings- såvel som i sociale sammenhænge. Man skal vise ansvarlighed i brugen af skolens bygninger og udendørsarealer, inventar og tekniske udstyr og behandle disse samt de udleverede undervisningsmidler ordentligt. Skolen opkræver økonomisk erstatning for forvoldte skader. Man skal opføre sig ordentligt i brugen af computere og Internet i skolearbejdet, dvs. ikke downloade, lagre eller distribuere ulovligt eller stødende materiale. Man skal overholde de regler, som i øvrigt præciseres ved opkobling til skolens net. Man skal følge skolens rygepolitik, dvs. at rygning ikke er tilladt på skolens omåde. Der må under ingen omstændigheder medtages, indtages eller formidles alkohol eller euforiserende stoffer på skolen ligesom det er forbudt at møde på skolen i påvirket tilstand. Øl og lignende er tilladt ved særlige lejligheder efter rektors tilladelse. Alle skal bidrage til, at klasselokalerne er pæne og ryddelige, herunder at stole sættes op, papiraffald og lignende fjernes af hensyn til rengøringen. 22 Man skal opføre sig ordentligt og udvise ansvarlighed, når man i skolesammenhæng er uden for skolens arealer, f.eks. på ekskursion eller studierejse. I forbindelse med studierejser under-

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 Navn: Klasse: Lemvig Gymnasiums mål Vi uddanner naturligvis først og fremmest studenter og HG-elever efter lovgivningen, men vi ønsker også at leve op til vores egne målsætninger,

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

Studenterkursus på VUF

Studenterkursus på VUF Studenterkursus på VUF Infohæfte 1 Nyttige informationer 2015-16 VOKSENUDDANNELSESCENTER FREDERIKSBERG Falstersvej 3-5, 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu Indhold side 3 Skolens indretning hvor er hvad? 4 Intern

Læs mere

Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING

Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING 3 Velkommen I dette hæfte kan du læse om de mange kursustilbud på Aalborg Studenterkursus. I dagtimerne kan du tage en hel studentereksamen på kun

Læs mere

Udgivet af Vonsild Skole

Udgivet af Vonsild Skole Udgivet af Vonsild Skole 2013/2014 Med dette hæfte er det hensigten at orientere elever og forældre om en række praktiske forhold vedrørende skoleåret 2013/2014 på Vonsild Skole. Gem hæftet og I har svar

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Bredsted Danske Skole A-Z Arrangementer... 3 Julestue... 3 Motionsdag... 3 Fastelavn... 3 Skolefesten (tidligere majfest)... 3 Årsmøde...

Bredsted Danske Skole A-Z Arrangementer... 3 Julestue... 3 Motionsdag... 3 Fastelavn... 3 Skolefesten (tidligere majfest)... 3 Årsmøde... Bredsted Danske Skole A-Z Arrangementer... 3 Julestue... 3 Motionsdag... 3 Fastelavn... 3 Skolefesten (tidligere majfest)... 3 Årsmøde... 4 Børnefest / kinderfest... 4 Arrangementer for lærere... 5 Projekt

Læs mere

Forskellige mentorordninger skal samle alle op. Læs side 7

Forskellige mentorordninger skal samle alle op. Læs side 7 Tillæg til Odder Avis d. 1. februar 2012. På Odder Gymnasium lærer man noget og bliver til noget. Læs side 2 Skolen er et rart sted at være. Læs side 3 Undervisning er i top tre i en landsdækkende undersøgelse.

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

AKTIVE MEDSPILLERE i skolen

AKTIVE MEDSPILLERE i skolen Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Forældre som AKTIVE MEDSPILLERE i skolen Tekst af Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE DANSK MATEMATIK ENGELSK NATURFAG PRAKTISK-MUSISKE

Læs mere

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig AMNESTY INTERACTIVE Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig - en guide til hvordan I fokuserer på menneskerettighederne på jeres skole Human Rights Friendly Schools Redigeret og udarbejdet af: Amnesty

Læs mere

Værdierne gør forskellen

Værdierne gør forskellen Værdierne gør forskellen 1 Indhold Indledning: Værdierne er fundamentet 5 Værdi nr. 1: Fællesskab og samarbejde 6 Værdi nr. 2: Frihed under ansvar 14 Værdi nr. 3: Faglighed 26 Værdi nr. 4: Plads til alle

Læs mere

Eleverne på Herlufsholm Skole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed og respekt for kammerater, ansatte og skolen.

Eleverne på Herlufsholm Skole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed og respekt for kammerater, ansatte og skolen. Eleverne på Herlufsholm Skole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed og respekt for kammerater, ansatte og skolen. Det er vigtigt for alles trivsel, at Herlufsholms elever

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59 Af Kirsten Møller I gang med en uddannelse 15 Yderligere henvisninger 59 13 14 I gang med en uddannelse Al begyndelse er svær Forventninger Det er for det meste både spændende og lidt foruroligende at

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart.

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart. God PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE skolestart Tryghed og omsorg er en del af hverdagen Gode relationer bygger på gensidig forståelse og respekt Eleverne skal trives for at lære Lær eleverne bedre at kende Camp

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

praktisk-musiske fag

praktisk-musiske fag Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Glæden ved at SKABE OG FORME om de praktisk-musiske fag i skolen Tekst af Niels Rebsdorf, Karen Sandager og Jørgen Mogensen AKTIVE FORÆLDRE

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 2.50 af 26. januar 2015 Version 2.50 af 26. januar 2015 Side 1 af 24 Studieordning for

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Du vil i denne håndbog kunne læse relevante oplysninger om hverdagen på skolen både for kostelever og dagelever.

Du vil i denne håndbog kunne læse relevante oplysninger om hverdagen på skolen både for kostelever og dagelever. Kære kommende elev! Du vil i denne håndbog kunne læse relevante oplysninger om hverdagen på skolen både for kostelever og dagelever. Din nye skole Oure Kostgymnasium (OKG) er en skole for ambitiøse unge,

Læs mere

Fakta om Danmark. Læremateriale til medborgerskabsprøven. April 2011 NORDFYN

Fakta om Danmark. Læremateriale til medborgerskabsprøven. April 2011 NORDFYN NORDFYN Fakta om Danmark Læremateriale til medborgerskabsprøven April 2011 Kommuner og regioner i Danmark pr.1. januar 2008 Indledning Fakta om Danmark læremateriale til medborgerskabsprøven Fakta om Danmark

Læs mere

Fra gymnasiefremmed til student

Fra gymnasiefremmed til student Fra gymnasiefremmed til student større fagligt udbytte for elever fra gymnasiefremmede miljøer Af: Lars Ulriksen, Susanne Murning, Aase Bitsch Ebbensgaard og Birgitte Simonsen www.gl.org 2 Denne publikation

Læs mere

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime.

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller SO2 stime SO2 2009 Birgitte Merci Lund, Dorte Blicher Møller og Systime A/S Kopiering og anden gengivelse af dette værk eller dele deraf er kun tilladt efter reglerne

Læs mere