Corporate Communication

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Corporate Communication"

Transkript

1 Corporate Communication Uddrag af artikel trykt i Corporate Communication. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub. Uanset hvilket område eller emne du beskæftiger dig med, får du her et komplet opslagsværk på print, USB-nøgle samt onlineversion, der giver dig overblik og indsigt. Ledelseshåndbogen er et praktisk og overskueligt værktøj til dig, der vil være 100% opdateret inden for et bestemt område selvom du har en travl hverdag. Børsen Forum A/S, 2010 Børsen Forum A/S Møntergade 19, DK 1140 København K Telefon ,

2 Storytelling Storytelling sådan bruger du fortællinger til at give dit budskab gennemslagskraft af cand.mag. og projektleder Mikael Elkan, Alle elsker en god fortælling. Den gode fortælling suger os nemlig ind i et univers og hjælper os med at danne billeder inde i vores hoveder. Storytelling er det mest effektive redskab til at lave fakta og logik om til følelser og nærvær, så dine budskaber får endnu større gennemslagskraft. Mennesker går i krig, bestiger bjerge eller gennemfører et maraton på grund af følelser ikke logik. Derfor skal dit budskab tale til målgruppens følelser, hvis du vil have succes med din kommunikation. Storytelling er redskabet, der kan lave dit budskabs fakta om til følelser. Derfor er storytelling det bedst tænkelige redskab, hvis du vil kommunikere værdier, skabe motivation og forståelse, synliggøre mål, afprøve normer eller argumentere for nye ting. Og så er fortællinger samtidig en social indikator, der styrker samfunds eller organisationers kultur. Der er dog også nogle faldgruber, når emnet er storytelling. Værdier er flersidige og kan diskuteres fortællingens pointe kan skabe diskussion og debat. Pointen eller moralen fremkalder vores normer, værdier og grundholdninger. Her har fortællinger nogle særlige egenskaber, som du kan bruge bevidst i din kommunikation eller til at sætte tanker, processer, ideer eller følelser i gang. Virksomheder er ofte mest optaget af fakta, tal, mængder og tid. Og det selvom man ved, at folk, der forstår og støtter et formål, yder mere end folk, der får penge for det samme. Med storytelling får dine budskaber endnu større gennem- 4/November 2010 Corporate Communication 1

3 Storytelling slagskraft, så du kan skabe resultater for din virksomhed eller organisation. 1. Indledning Led efter det uventede, overraskende, pludselige og unormale Fortællinger rummer det uventede, det overraskende, det pludselige og det unormale. Det er nemlig disse ting, som mennesker synes er værd at fortælle om. Men vores syn på, hvad der f.eks. er overraskende, kan være meget forskelligt. Derfor rummer den gode fortælling en kerne, hvor alle accepterer, at fortællingens grundforløb er sandt. Hvordan den enkelte derefter fortolker fortællingen, kan være vidt forskelligt. Men netop dette forhold gør fortællinger i stand til at sætte processer, ideer, værdier m.m. i spil. Fortællinger forandrer ikke den verden, vi ser, men den måde vi ser på verden. Her er f.eks. fire forskellige måder, mennesker reagerede på den samme hændelse: 1. Uh-oh 2. S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S 3. Obviously a major malfunction 4. Is that the one with the schoolteacher on board?. Hændelsen indtræffer den 28. januar 1986 og finder sted på Kennedy Space Center i USA 1. Efter kort tid i luften eksploderer rumfærgen Challenger med syv astronauter om bord. Men hvem stod bag hvilke udsagn?: 1. Er det sidste, man hører fra astronaut Michael J. Smith, der er ombord på Challenger 2. Er computerens nøgterne fortolkning af radiosignalet sekundet efter Challenger eksploderer i 16,6 kilometers højde. S står for static 3. Udtales af NASA's chef idet eksplosionen sker, imens han overvåger data 4. Er Præsident Reagans spørgsmål, da han får at vide, at Challenger er eksploderet. Præsident Reagan er personen, der ser fortællingen og ikke fejlen. Han ser ikke kun den faktuelle side, men hele det følelsesmæssige og symbolske aspekt i, at en helt almindelig 1) Citater fra Claus Jensen, Challenger et teknisk uheld, Samleren, Corporate Communication 4/November 2010

4 Storytelling borger og skolelærer dør i en ildkugle, inden hun får opfyldt sin drøm om at komme ud i rummet, hvorfra hun skulle gennemføre den første videotransmitterede skoletime direkte fra rummet til jorden. Forestil dig uden sammenligning i øvrigt at vi overfører reaktionerne til årsregnskabet fra en større virksomhed: 1. Den første, der ser årsregnskabets røde tal 2. Selve tallet, som computeren er nået frem til 3. Økonomichefen, der fornægter tallene og leder efter en regnefejl 4. Direktøren, der spørger til symbolikken i, at virksomheden har satset på en bestemt vision og et marked, der har fejlet. Fejlen er indtruffet og medarbejderne og omverdenen vil blive svækket i troen på, at visionens målsætning kan opnås. Succes er uden for rækkevidde, og engagementet og motivationen vil gå tabt. Vores oplevelse og det vi fortæller videre Fortællinger har to sider. Den ene side er vores reaktion på de oplevelser, vi har, og som gør, at vi ønsker at fortælle noget videre. Det andet er den fortælling, vi leverer, når vi genfortæller vores oplevelse. Det er genfortællingen, du som leder bør være interesseret i, fordi alle i en afdeling eller i et projekt er ambassadører, levende reklamesøjler og informationsstandere, der spreder budskabet. En anden side, som fortællingen også rummer, er 'den brændende platform'. Den brændende platform er udgangspunktet for, at medarbejderne forstår, hvad det er, I prøver at opnå, og som giver dem motivationen til at nå de fælles mål. Når Reagan spørger til skolelæreren, er det fordi Challenger ikke bare var endnu en tur til Rummet. Det var den første rejse, hvor en helt almindelig skolelærer, og tilmed en kvinde, skulle på tur i rummet. Det var en symbolsk handling, der skulle vise håb, muligheder og visioner. Det var en hændelse, der ville skabe fortællinger og skabe en kvindelig heltinde, som kunne levere en endnu større fortælling. Fortællinger motiverer målgruppen Hvis du kan lave dit budskab om til en fortælling, der kan motivere og skabe engagement hos din målgruppe, så lytter folk og forholder sig til budskabet. Fortællinger rummer bl.a. følgende funktioner, som du kan udnytte: De styrker det sociale fællesskab og oplevelsen af en fælles kultur normer og værdier er i spil 4/November 2010 Corporate Communication 3

5 Storytelling De får folk til at søge konsensus, når de hører pointen vi søger stabilitet i vores verdensbilleder, og fortællinger viser os, at vores verden ikke altid er stabil. Vi søger mening, forståelse og fortolkninger, når vi præsenteres for det, vi ikke troede muligt De viser, hvor vi er sårbare eller stærke fiktive fortællinger kan være et drivmiddel til at sige, hvad man vil undgå. Det kalder man for What if? -fortællinger De er et stærkt argument, der redegør for erfaringer og oplevelser, så vi fremover gør det rigtige og undgår det forkerte. De bærer vores læring og danner dermed kulturen i organisationer eller i samfundet. 2. Fortællingens grundelementer Storytelling er et element inden for kommunikation. Arbejdet med kommunikation bunder i tre elementer: troværdighed, autencitet og ønsket om at påvirke andre til en bestemt adfærd. Fortællingens tre grundlæggende funktioner Fortællinger har tre grundlæggende funktioner: 1. Underholdning: Nej, ved du hvad, haha, det var så sjovt 2. Argument: Men jeg har hørt, at dengang vi 3. Selvfremstilling: Jeg var faktisk den, der fik det hele til at ske De tre former kan sagtens kombineres. For eksempel kan en reklame på en underholdende måde argumentere for, at du skal købe et bestemt produkt. Der vil dog altid være et primært sigte, f.eks. underholdning. Selvfremstilling har flere aspekter. Det kan f.eks. være 'vifortællinger', som når Steve Jobs præsenterer Apples nyeste produkt, eller når direktøren skal fremlægge årsregnskabet og forklare baggrunden for de røde tal. Selvfremstilling kan både være positiv og negativ, f.eks. i form af selvkritik, hvor man argumenterer for, at man selv bør gøre noget anderledes i fremtiden. Overhold kommunikationens otte dyder Storytelling er et redskab til at forme sin måde at kommunikere på. Troværdigheden er det vigtigste i arbejdet med kommunikation. Uden den har de tre funktioner for story- 4 Corporate Communication 4/November 2010

6 Storytelling telling ingen betydning. Overordnet kan man opstille otte dyder for kommunikation 2 : 1. Troværdig fortællingen skal være troværdig og acceptabel 2. Åben fortælleren er åben overfor at besvare spørgsmål 3. Idealistisk fortællinger der viser og bevarer idealer på trods 4. Solidarisk fortællinger der sætter fællesskabet højere end den enkelte 5. Stabil identitet er især vigtig for ledere, dvs. at der bliver fortalt om deres beslutningsdygtighed og faste kurs 6. Kompetent fortællinger om problemer der blev løst 7. Selvkritisk fortællinger der viser at man har fejlet 8. Humor underholdende fortællinger, der styrker det sociale sammenhold. De otte dyder kan bruges til at vurdere dit eget, afdelingens eller virksomhedens image. For virksomheder vil det være nødvendigt at score højt på kompetence over for kunder. Internt er det måske selvkritik og humor, der skal fokuseres på, hvis du vil holde en høj kvalitet i arbejdet og øge medarbejdernes engagement. Her må man kende sin type af organisation. Som sådan er dyderne et redskab til at diskutere, hvad du skal slå på i din kommunikation eller til at analysere, hvilke dyder din fortælling skal indeholde og dermed hvilken kultur, der skal accepteres eller afvises. Publikum er den endelige dommer Publikum er den endegyldige dommer i arbejdet med storytelling. Det skaber en vis risiko. I en virksomhed sagde direktøren f.eks. til mig: Vi kan ikke bruge storytelling her, for vi har ingen helte. Helte opstår først, når noget går galt. Her går der officielt intet galt, for så ville vi miste kunder hver time. Hvis man kigger på kommunikationens otte dyder, er det åbenbart, at netop denne virksomhed har behov for at kommunikere 'stabilitet' og 'stabil identitet'. Det kunne de f.eks. gøre ved at kommunikere om kundernes succes gennem virksomhedens ydelser. Eller om de ansattes muligheder for at få familieliv og arbejde til at hænge sammen. 2) Idé taget fra Klaus Kjøller, Image, Akademisk Forlag, /November 2010 Corporate Communication 5

7 Storytelling Husk at håndtere de negative fortællinger Virksomheden bør også håndtere de negative fortællinger eller såkaldte 'modfortællinger' som der altid vil være, når den officielle fortælling er et vedvarende hurraråb. Interne fortællinger, der gav anerkendelse til ansatte, så virksomheden netop udadtil kunne bevare et image om stabilitet. Jeg-fortællingen Den bedste måde at give folk mulighed for at rose sig selv, uden at det virker som pral, er, at en anden påpeger deres enorme indsats og beder vedkommende fortælle om, hvad der skete. Her er et eksempel på en fortælling med selvfremstilling, som virksomheden kunne bruge til at illustrere sit fokus på sikkerhed. Deltagerne er Lene og en interviewer, der har opfordret Lene til at komme med en fortælling, hvor hun havde succes i virksomheden: Lene: Den sommer kørte jeg rundt i fjorten dage i en bil sammen med nogle folk, der havde hardwaren, og så underviste jeg, og så fik de maskinerne, og så kørte vi videre. Det var benhårdt, men det var også meget sjovt, og jeg er meget glad for det i dag, for jeg har en helt anden kontaktflade med hele landet end mange andre i it-afdelingen har, fordi jeg har været der. De ved hvordan jeg ser ud, og den historie, den stammer lige præcis fra, da jeg landede ovre på kontoret i <navn på by>, som er et lille kontor i en meget gammel bygning fra 1800-tallet. Det var sådan en bygning med mange snirklerier, en kæmpestor villa. Den minder egentlig også om en rød murstens-frederiksbergvilla i flere etager, fem etager, men meget småt alle vegne, og så kommer vi jo så hæsblæsende ind ad døren der, og nu skal der undervises, og nu skal vi bare bombombom. Så kigger de sådan op og ned ad mig mange af dem. Så finder jeg ud af, at det er fordi, de simpelthen ikke tror, at jeg er fra <Virksomheden>, og så bliver jeg nødt til at tage mit kort på: Så var jeg accepteret, og det har gjort dybt indtryk på mig siden da. Interviewer: Haha Lene: Haha, fordi da jeg var med, så blev jeg nødt til at tage mit kort på, for at de kunne se, at jeg kom fra det samme 6 Corporate Communication 4/November 2010

8 Storytelling firma. At de havde denne her mistro til mig, og resten af turen der havde jeg altid mit kort på, så der ikke var nogen tvivl: Jeg fik også et kort til hardwaredrengene, som kom fra <andet firma>, så fik jeg også lavet nogle kort til dem, så de også kunne se, at de kom fra <andet firma>. Ellers blev de ikke troet over en dørtærskel man skal vide, hvem hinanden er. (Teksten er tilpasset) Denne fortælling er god. Den er dokumenterbar, der kan sættes ansigt og periode på. Det gør det til en stærk 'jeg-fortælling', der både kan genfortælles og bruges på skrift. Den handler om mødet med stabiliteten og sikkerheden i virksomheden. Dette er et uddrag af artiklen som er bragt i Ledelseshåndbogen. Prøv en gratis Ledelseshåndbog online Bestil på boss.blh.dk, send en til eller ring på telefon /November 2010 Corporate Communication 7

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2 Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2014 Rick Maurer Dette dokument må distribueres frit så længe der ikke

Læs mere

Trap ned. lær at takle konflikter

Trap ned. lær at takle konflikter Trap ned lær at takle konflikter Indholdsfortegnelse 1. Konfliktfyldte kundesituationer Side 3 2. Konflikttrappen Side 7 3. Redskaber til konflikthåndtering Side 12 4. Ikke alle konflikter kan løses Side

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Find din type. før du søger job. Find din type, før du søger job. Fredi Falk Vogelius

Find din type. før du søger job. Find din type, før du søger job. Fredi Falk Vogelius Find din type, før du søger job Fredi Falk Vogelius Find din type før du søger job > Kend dit talent og dine skjulte ressourcer > Vælg det job, der passer til dig > Prøv en personlighedstest på Facebook

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

JO STÆRKERE DIT BRAND ER, JO STÆRKERE MARKEDSPOSITION KAN DU BYGGE

JO STÆRKERE DIT BRAND ER, JO STÆRKERE MARKEDSPOSITION KAN DU BYGGE JO STÆRKERE DIT BRAND ER, JO STÆRKERE MARKEDSPOSITION KAN DU BYGGE DE STÆRKESTE VILJER SKABER DE STÆRKESTE BRANDS MANIPULATION BRAND EXCELLENCE Et brand eksisterer som bekendt kun i forbrugerens bevidsthed.

Læs mere

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål Sofia Manning (2007) COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål den 09-03-2012 kl. 9:57 Søren Moldrup side 1 af 13 sider Bogen er skrevet i du-form henvendt til den kommende coach. Denne stil

Læs mere

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb)

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb) COME ON online genplaceringsforløb De Universelle To Bilag A De Universelle To. Side 1 af sider 40 Indholdsfortegnelse Overblik over arbejdsmarkederne, der bevæger sig... 4 Værdier... 6 Forpligtende engagement...

Læs mere

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Der var engang Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Line Lykke Hagen (108348) og Janne Locander (108191) BA projektgruppe

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Vidensgrundlag September 2012 Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk:

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd En god arbejdsdag Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters - i industrien

Læs mere

Dit ledelseshus - hjælp til at reflektere over din ledelse

Dit ledelseshus - hjælp til at reflektere over din ledelse Dit ledelseshus - hjælp til at reflektere over din ledelse Af Kresten Kragh-Schmidt, Helene Riis Lindholm og Pernille Aagaard Illustreret af Marianne Jespersen og layoutet af Karina Rask Nordtorp 2 Tilbage

Læs mere

DØVE FORÆLDRE MED ETNISK MINORITETSBAGGRUND kortlægning af behov og udfordringer

DØVE FORÆLDRE MED ETNISK MINORITETSBAGGRUND kortlægning af behov og udfordringer DØVE FORÆLDRE MED ETNISK MINORITETSBAGGRUND kortlægning af behov og udfordringer Rapport udarbejdet af Forældrevejledning til Døve Indhold Resume... 3 Afsnit 1. Indledning... 4 Baggrund for projektet...

Læs mere

Kunsten at føre dialog...

Kunsten at føre dialog... DIALOG HÅND BOGEN...og facilitere dialogworkshops Kunsten at føre dialog... Mette Lindgren Helde Mette Lindgren Helde Dialoghåndbogen Forfatter: Mette Lindgren Helde Titel: Dialoghåndbogen kunsten at føre

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Tænketanken Digitale Unge, november 2013 FOKUSGRUPPE-UNDERSØGELSEN: UNGES PRIVATE OG OFFENT- LIGE LIV PÅ SOCIALE MEDIER

Tænketanken Digitale Unge, november 2013 FOKUSGRUPPE-UNDERSØGELSEN: UNGES PRIVATE OG OFFENT- LIGE LIV PÅ SOCIALE MEDIER Tænketanken Digitale Unge, november 2013 FOKUSGRUPPE-UNDERSØGELSEN: UNGES PRIVATE OG OFFENT- LIGE LIV PÅ SOCIALE MEDIER 1 Rapport af: Rikke Frank Jørgensen, Gry Hasselbalch og Verner Leth, 2013 Fokusgruppeinterviews

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere