Figur 1: Sammensætningen af unge dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere i Middelfart ultimo Udd. egnet under 25 år 38 13% Unge med.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Figur 1: Sammensætningen af unge dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere i Middelfart ultimo 2011. Udd. egnet under 25 år 38 13% Unge med."

Transkript

1 Målgruppebeskrivelse I Beskæftigelsesregion Syddanmarks ungeanalyse nævnes fem målgrupper (figur 1) som kort beskrives nedenfor. Med udgangspunkt i disse, har vi udvalgt de målgrupper, som vi synes det kunne være interessant at yde en ekstraordinær indsats overfor. Figur 1: Sammensætningen af unge dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere i Middelfart ultimo 2011 Unge med uddannelse 72 26% Unge uden uddannelse over 25 år 45 16% Udd. egnet under 25 år 38 13% Unge forsørgere 58 21% Ikke udd. egnet under 25 år 69 24% Kilde: Danmarks Statistik Middelfart Kommune og beregninger fra Beskæftigelsesregion Syddanmark. Målgruppe 1 Uddannelsesegnede unge under 25 år Hvordan er gruppen af uddannelsesegnede unge sammensat? Der er aktuelt ca. 40 unge dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere mellem år i Middelfart, som vurderes som uddannelsesegnede. Der er lige mange mænd og kvinder. Gruppen er domineret af to store grupper af unge uddannelseszappere (29 pct.) og forsørgelseszappere (24 pct.), som hhv. har haft mange skift mellem forskellige afbrudte uddannelser og forsørgelsesydelser. Endvidere er der en stor gruppe med betydelig erhvervserfaring, som tidligere har været stabilt selvforsørgende (32 pct.) samt en blandet gruppe af unge (16 pct.) 61 pct. modtager kontanthjælp, mens 39 pct. modtager dagpenge. 69 pct. vurderes som jobklare, og 87 pct. har været ledige i mindre end et år. Gruppen har et lavt uddannelsesniveau, hvor 84 pct. alene har gennemført grundskolen. Kun 8 pct. har gennemført en gymnasial uddannelse, og 8 pct. har end ikke afsluttet 9 klasse. De unge har gennemsnitlig haft knap ét afbrudt uddannelsesforløb, og nogle har zappet mellem flere uddannelser og har dermed flere nederlag i uddannelsessystemet bag sig. 47 pct. bor stadig hjemme hos forældre, 24 pct. bor alene, mens 29 pct. er gift eller samboende. En femtedel af gruppen har begået kriminalitet. Kun meget få har haft en diagnosticeret psykisk lidelse, mens godt en tredjedel af gruppen har haft en fysisk lidelse. 1

2 Hvad kendetegner den lokale indsats for gruppen? Halvdelen af gruppen har tidligere haft et vejledningsforløb hos UU, hvor UU har registreret en række uddannelsesbarrierer, især at mange unge har psykiske problemer (33 pct.), sociale problemer (25 pct.) eller en problematisk skolegang (25 pct.) Uanset ovenstående barrierer vurderes gruppen af unge imidlertid som uddannelsesegnede. Der er afholdt mindst 1 samtale pr. kvartal i jobcenteret for 58 pct. af gruppen, og 87 pct. af de unge har inden for den aktuelle ydelsesperiode påbegyndt et 26 ugersforløb. 13 pct. af de unge har fået et uddannelsespålæg, hvilket er det laveste tal blandt de 4 kommuner. Målgruppe 2 Ikke-uddannelsesegnede unge under 25 år Hvordan er gruppen af ikke-uddannelsesegnede unge sammensat? Der er aktuelt ca. 70 unge kontanthjælpsmodtagere mellem år i Middelfart, som vurderes som ikke-uddannelsesegnede. Der er en overvægt af kvinder (59 pct.). Gruppen er domineret af tre store grupper af unge socialt belastede (26 pct.), fagligt svage (26 pct.) og kun psykisk lidelse (22 pct.) samt to mindre grupper af unge med fysiske problemer (13 pct.) og langtidsforsørgede (10 pct.). Alle modtager kontanthjælp: Stort set ingen er jobklare, 91 pct. er vurderet indsatsklare. Gruppen har gennemsnitligt modtaget offentlig forsørgelse i 71 pct. af tiden, siden de var 18 år. Gruppen har et lavt uddannelsesniveau, hvor 10 pct. end ikke har afsluttet 9 klasse. De unge har i gennemsnit haft mindst ét afbrudt uddannelsesforløb bag sig og har typisk flere barrierer som årsag til den manglende egnethed til uddannelse, herunder psykiske lidelser, læse- /skriveproblemer, sociale problemer, fysiske problemer, mangelfulde sociale kompetencer, mv. 67 pct. har diagnosticerede psykiske lidelser. 36 pct. har begået kriminalitet, og 7 pct. har flere kriminalitetstyper bag sig. En stor del af gruppen har en negativ social arv med turbulente familieforhold og ressourcesvage forældre. Eksempelvis har 26 pct. af gruppen været anbragt uden for hjemmet. Samlet var der 67 pct. af gruppen, som modtog kontanthjælp allerede som 18-årige. Hvad kendetegner den lokale indsats for gruppen? En stor del af gruppen har haft eller har en sag hos hhv. Børne- og ungeforvaltningen (35 pct.), Socialforvaltningen (48 pct.) og/eller UU (82 pct.) og modtager dermed en parallel indsats sammen med indsatsen fra jobcenteret. Jobcenteret har i gennemsnit afholdt 1½ samtale pr. kvartal for gruppen, og den gennemsnitlige aktiveringsgrad er 65 pct. 90 pct. af gruppen har inden for den aktuelle ydelsesperiode påbegyndt et 26 ugers aktiverings-/vejledningsforløb. 2

3 Målgruppe 3 Unge forsørgere mellem år uden uddannelse Hvordan er gruppen af unge forsørgere sammensat? Der er aktuelt ca. 58 unge forsørgere uden uddannelse i Middelfart, fortrinsvis kvinder. Gruppen er polariseret og indeholder bl.a. to store mødregrupper, som har lang afstand til arbejdsmarkedet. Det drejer sig om Tidlige mødre (19 pct.) og sene mødre (26 pct.), som ofte er enlige og er kendetegnet ved begrænset erhvervserfaring, lang ledighed samt sociale og/eller personlige problemer. Desuden findes en mindre gruppe af fædre (19 pct.) samt en større gruppe af øvrige mødre (36 pct.), som ofte lever i parforhold, har erhvervserfaring, og som kommer relativt hurtigt i job eller uddannelse. 74 pct. modtager kontanthjælp, og 26 pct. modtager dagpenge. 52 pct. vurderes som jobklare, og 41 pct. har været ledige i mindre end et år. 48 pct. er indsatsklare eller midlertidigt passive. 38 pct. har været ledige i mere end 2 år. 74 pct. af gruppen er gift eller samlevende. 17 pct. har tidligere været anbragt uden for hjemmet. 28 pct. har begået kriminalitet. En betydelig del af de unge har eller har haft en psykisk (24 pct.) eller fysisk lidelse (38 pct.). Mange er påvirket af social arv: F.eks. har 52 pct. startet deres voksenliv på kontanthjælp. Hvad kendetegner den lokale indsats for gruppen? Der er i gennemsnit afholdt 1,2 samtale pr. kvartal for gruppen, hvilket svarer til regionsgennemsnittet. 62 pct. har været i aktivering i den aktuelle ledighedsperiode. 21 pct. har været i virksomhedsrettet aktivering i den aktuelle ledighedsperiode. Aktiveringsomfanget er lidt lavere i Middelfart end i regionen som helhed, og der anvendes i lidt mindre grad virksomhedsrettet aktivering for målgruppen. Gruppen af øvrige mødre og tidlige mødre aktiveres mindst. Målgruppe 4 Unge ufaglærte mellem år Hvordan er gruppen af unge uden uddannelse og forsørgerpligt sammensat? Der er aktuelt ca. 45 unge dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere over 25 år i Middelfart uden uddannelse og forsørgerpligt. Hovedparten er mænd (69 pct.), og flest modtager kontanthjælp (62 pct.) frem for dagpenge. Gruppen er domineret af en gruppe af unge langtidsforsørgede (40 pct.), som har modtaget offentlig forsørgelse i flere år, og som har de svageste ressourcer i forhold til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet. 83 pct. er indsatsklare eller midlertidig passive. En gruppe zappere (42 pct.), som har haft mange skift mellem forskellige afbrudte uddannelser, job og forsørgelsesydelser. Disse har dog overvejende været selvforsørgende de seneste fem år. 3/4 er jobklare og 2/3 er på dagpenge. Endelig er 3

4 der en gruppe med betydelig erhvervserfaring, som tidligere har været stabilt selvforsørgende i mindst halvdelen af tiden de seneste fem år (18 pct.). Denne gruppe omfatter konjunkturramte unge. Gruppen er til en vis grad polariseret imellem henholdsvis ressourcestærke og -svage unge. 53 pct. vurderes som jobklare, og 47 pct. vurderes som indsatsklare eller midlertidigt passive. Særligt de stabilt selvforsørgende og zappere har ressourcer i form af erhvervserfaring. Knap en tredjedel (29 pct.) af gruppen har modtaget offentlig forsørgelse i mere end 2 år. 73 pct. har alene gennemført grundskolen, og 9 pct. har end ikke afsluttet 9. klasse. 18 pct. har gennemført en gymnasial uddannelse. De unge har gennemsnitlig afbrudt 1,8 uddannelsesforløb, og mange har zappet mellem flere uddannelser og har dermed flere nederlag i uddannelsessystemet bag sig. 67 pct. bor alene, og flere har haft en psykisk (9 pct.) eller fysisk diagnose (38 pct.). 47 pct. har begået kriminalitet, og 24 pct. har flere forskellige kriminalitetstyper bag sig. En betydelig del af gruppen er præget af negativ social arv: F.eks. har 24 pct. været anbragt uden for hjemmet som barn, og 51 pct. startede voksenlivet på kontanthjælp som 18-årige. Blandt de unge uden uddannelse i Middelfart har 47 pct. senest arbejdet inden for handels- og servicebranchen. Endvidere er der 22 pct. af de unge, hvis seneste job var inden for industrien Hvad kendetegner indsats og resultater for gruppen? Der er inden for det seneste år afholdt gennemsnitlig 1,4 samtale pr. kvartal i jobcenteret med de unge, og 87 pct. af de unge har inden for den aktuelle ydelsesperiode været i aktivering. Blandt de unge, som tilgik jobcenteret som nyledig i 2010, var ca. 24 pct. ét år efter i uddannelse eller i job. Ca. 52 pct. af de unge modtog fortsat dagpenge eller kontanthjælp ét år efter. Det er en væsentlig udfordring for ungeindsatsen i Middelfart, at der er et betydeligt tilbagefald til ledighed blandt de unge, som lykkes med at komme i job eller uddannelse: Mange unge zapper således ud og ind af job, uddannelse og ledighed. Det er de mest ressourcestærke unge, som lykkes med at komme i uddannelse eller job, mens den del af de unge, som er forblevet på offentlig forsørgelse, har flest barrierer/færre ressourcer. Målgruppe 5 Unge med uddannelse Hvordan er gruppen af uddannede unge sammensat? Der er aktuelt godt 70 unge under 25 år i Middelfart. Der er stort set lige mange mænd og kvinder i gruppen. Gruppen er domineret af to store grupper af unge med erhvervserfaring og hhv. tekniske uddannelser (26 pct.) og andre uddannelser (38 pct.). Desuden findes en gruppe af dimittender (28 pct.), som endnu ikke har fundet fodfæste på 4

5 arbejdsmarkedet, og en mindre gruppe af langtidsforsørgede (8 pct.), som hænger fast i offentlig forsørgelse. 76 pct. modtager dagpenge, og 17 pct. modtager kontanthjælp. 92 pct. vurderes som jobklare, og 64 pct. har været ledige i mindre end et år. 8 pct. er indsatsklare eller midlertidigt passive. 8 pct. bor fortsat hjemme hos forældre, 58 pct. bor alene, mens 34 pct. er gift eller samboende En mindre del af gruppen (15 pct.) har begået kriminalitet. Få i gruppen har en psykisk lidelse (7 pct.), mens en fjerdedel (25 pct.) har en fysisk lidelse. 67 pct. har personlige forhold, der kan være hindrende for geografisk mobilitet. Hvad kendetegner den lokale indsats for gruppen? Der er afholdt mindst 1 samtale pr. kvartal i jobcenteret for 60 pct. af gruppen. 64 pct. har været i aktivering i den aktuelle ledighedsperiode. 34 pct. af gruppen har i den aktuelle ledighedsperiode modtaget virksomhedsvendt aktivering, herunder løntilskudsansættelse eller virksomhedspraktik. Den del af gruppen, der har tekniske uddannelser, har den højeste aktiveringsgrad. De har i gennemsnit været aktiveret i 53 pct. af tiden i det seneste år, mens den del af gruppen, der har andre uddannelser har den mindste aktiveringsgrad i gruppen (27 pct.). Med udgangspunkt i ovenstående vælger vi at rette fokus mod de unge, der er uddannelsesegnede og/eller -parate. Herunder også de unge forsørgere samt unge ufaglærte. Det er endvidere væsentligt, at vi skærper vores opmærksomhed på at iværksætte udviklingsprocesser for de endnu ikke uddannelsesegnede. Uddannelsesegnede vs. uddannelsesparate Indsatsen på ungeområdet skal sigte mod påbegyndelse og gennemførelse af uddannelse. En væsentlig del af job- og vækstcentrets arbejde med de unge er af få afklaret tidligt i forløbet i de første kontakter med de unge om der er tale om, om borgeren er uddannelsesparat eller uddannelsesegnet. Job- og vækstcentret har også kontakt med unge, som ikke er uddannelsesegnede de ikke-uddannelsesegnede beskrives ikke her i forbindelse med den ekstraordinære ungeindsats. Uddannelsesparate unge er borgere, som umiddelbart kan starte på en uddannelse. De kan starte her og nu fx ved næste (grund)uddannelses start, eller når de får en læreplads. De kan også starte uddannelse inden for en kort periode efter en mindre hindring, såsom kortvarig sygdom, graviditet, eller behandlingsforløb er overstået. De har både kognitive evner og kompetencer til at kunne optages på og gennemføre en ungdomsuddannelse. Det vil sige, at deres faglige, personlige og sociale forudsætninger er tilstrækkelige til den ønskede ungdomsuddannelse. Uddannelsesegnede unge er borgere, der ikke nødvendigvis vil kunne starte på en uddannelse ved næste uddannelsesstart, men som på sigt vil kunne optages på en uddannelse og 5

6 gennemføre den. For disse borgere er det afgørende, at der tilbydes en målrettet vejledningsog opkvalificeringsindsats, der kan udløse deres uddannelsespotentiale samtidig med, at de får trænet deres faglige, personlige og sociale færdigheder, således at de ville kunne begå sig i et uddannelsesforløb. Kendetegnet for gruppen er et lavt uddannelsesniveau, hvor 84 pct. alene har gennemført grundskolen. Fysisk helbred og kriminalitet er faktorer, som hindrer henholdsvis godt en tredjedel og en femtedel af gruppen. Blandt de uddannelsesegnede unge under 25 år har Beskæftigelsesregion Syddanmarks rapport påpeget, at ca. 29 pct. kan beskrives som uddannelseszappere og 24 pct. som forsørgelseszappere. Dette betyder at job- og vækstcentret, UU, og alle uddannelsesinstitutioner fremover vil være nødt til at arbejde bedre sammen i farezonerne de røde overgangsområder i diagrammet fra indsatsen til uddannelse, og med fastholdelse i uddannelse, når de unge er påbegyndt. Hver målgruppe skal inddrages i udviklingen af tiltag via fokusgruppeinterview, ligesom målgrupperne løbende skal inddrages i forbedringer af tiltag. Ikke-uddannelsesegnet Uddannelsesegnet Uddannelsesparat (uddannelsespålæg) Indsats Overgang til uddannelse Udløse uddannelsespotentiale Uddannelsesparathed/-pålæg Fastholdelse i uddannelse start UDDANNELSE På basis af anbefalinger fra Beskæftigelsesregion Syddanmarks rapport, samt feedback fra fokusgruppeinterviews med unge, er der behov for at styrke 3 hovedområder med i alt 8 underpunkter: Viden om Arbejdsmarkedet og uddannelsesbehov 1. Styrket uddannelses- og erhvervsvejledning, samt orientering om arbejdsmarkedet. 6

7 Vi ønsker at styrke erhvervsvejledning i job- og vækstcentret; der skal være mere information om uddannelsesmuligheder og arbejdsmarkedet trends, brancheudvikling m.m. målrettet de unge. Der skal være mere fokus på bedre vejledning og snusepraktikker skal medvirke til, at der er en større chance for, at den unge vælger den rigtige uddannelse fra start. Derudover arbejdes der i høj grad på, at styrke uddannelsesvejledningen hos UU, for de 30 pct. af ungegruppen som har problemer med at påbegynde og gennemføre en uddannelse. Analysen viser, at de langtidsforsørgede i højere grad modtager vejlednings- og opkvalificeringsforløb (50 pct.) end de stabilt selvforsørgende (38 pct.) og zappere (37 pct.). 2. Progressionsmåling (resultatbaseret styring). De unge ønsker synlige mål og delmål; uddannelses- og arbejdsmarkedsmål skal være synlige både for de unge og for job- og vækstcentret. Det er motiverende for de unge, når de kan se, de gør fremskridt. Indsats hos Job- og Kompetencehuset 3. Kompetenceafklaring. Der er ønske om kompetenceafklaring i forhold til arbejdsmarkedet, således at de unge kan få det bedste match af deres kompetencer/evner og uddannelse. De ønsker viden om deres egne kompetencer, og hvordan man bygger videre på dem. De unge efterspørger mere viden om, hvad forskellige kompetencer kan bruges til i forskellige erhverv hvad kræver det for at kunne arbejde på et lager? Hvordan får man kompetencer til det? De giver udtryk for, at hvis de vidste, hvad de var gode til, ville de være i gang med uddannelse. I forbindelse med kompetenceafklaringen er der desuden fokus på den virksomhedsrettede indsats i form af praktikker og løntilskud. 4. Økonomi/SU. Unge, som har klaret sig i en del år på arbejdsmarkedet som ufaglærte og især for de unge forældre oplever økonomi som en stor hurdle for at kunne komme videre med uddannelse. Der skal arbejdes på en langsigtet forståelse af livsløn og økonomiske muligheder på sigt, i stedet for de her og nu økonomiske gevinster, som kan fylde meget for unge, som har etableret sig med bolig m.m. 5. Netværk/relationer med andre unge. For unge uden uddannelse og/eller arbejde er der et ønske om, at danne nye relationer med andre unge i lokaleområdet. Dem, de har socialiseret med tidligere er ofte gået videre med deres liv de har læst, og så flyttet til en anden by for at tage et arbejde/ flytte sammen med en kæreste el. lign. - eller den unge har mistet forbindelse til tidligere kolleger, idet arbejdspladsen var bindeled i dagligdagen. For nogle unges vedkommende tager det ikke mere end 2-3 måneder væk fra en uddannelsesinstitution eller en arbejdsplads før de bliver isoleret fra andre unge ofte hvis den arbejdsløse unge bor på landet og ikke i en by. For andres vedkommende kender de ikke andre i deres situation arbejdsløs, ikke under 7

8 uddannelse hvilket gør, at det netværk de muligvis har, kan have svært ved at bakke op om den unges problemstilling at de skal tage en uddannelse. 6. Håndholdt indsats/individuel tilgang. Der ønskes mere individuel støtte og struktur for at hjælpe de unge videre med uddannelsesvalg. Match 2 ere giver selv udtryk for, at de ikke er så selvkørende selvstændige som man (uddannelsesinstitutioner, jobog vækstcentret, arbejdsgivere, m.fl.) forventer af voksne på f.eks. 23 eller 25 år. Samarbejde med andre forvaltninger og instanser 7. Mentor. Job- og vækstcentret har gode erfaringer med brugen af mentorer og kan se et potentiale i at styrke indsatsen i forhold til fastholdelse i og gennemførelse af uddannelse. 8. Samarbejdet mellem forvaltningerne og andre aktører på ungeområdet, internt i kommunen, skal styrkes og udvikles. En række aktører har et medansvar i forhold til at sikre, at de unge forsørgere opnår job eller påbegynder en uddannelse. Her kan bl.a. nævnes forældre, læger, Børne- og ungeforvaltningen, Socialforvaltningen, job- og vækstcentret, UU, uddannelsesinstitutionerne, a-kasser, de unges personlige netværk og de unge selv. Direktionen har derfor anmodet om, at der udarbejdes et tværfagligt udkast til strategi for samarbejdet i fællesskab med Handicap- og psykiatri og Børn, Unge og Fritidsforvaltningen samt UU. Samarbejdet med uddannelsesinstitutioner og UU-Lillebælt skal yderligere styrkes: KL har sendt kommunen en invitation i forhold til at deltage i et partnerskabsprojekt mellem kommuner og ungdomsuddannelser: Udvikling af samarbejdet mellem kommuner, gymnasier og erhvervsskoler med de unge i centrum. Projektet løber til udgangen af 2013 og har fokus på, at sætte de unge i centrum, så de unge bedre kan hjælpes til at blive uddannelsesparate, vælge den rigtige uddannelse og siden gennemføre den. Samtlige partnerskabsaftaler med lokale uddannelsesinstitutioner skal udvikles og fornys i samarbejde med UU-Lillebælt UU-Lillebælt tænkes ind i indsatsen hvor det giver mening blandt andet i forhold til uddannelsesvejledning for unge forsørgere og unge over 25. (Hvilket i dag ikke er en del af UU s opgave). Det daglige arbejde mellem uddannelsesinstitutioner, UU-Lillebælt og Job- og vækstcenter intensiveres blandt andet gennem projekt vejlederdage, som er et samarbejdsprojekt mellem UU, Jobcenter Fredericia og Job- og vækstcenter Middelfart. Skærpet fokus på informations- og kommunikationsflowet mellem de forskellige aktører: Børn/unge, Handicap/Psyk, Rusmiddelcentret og Job- og vækstcentret Job- og Kompetencehuset (tilbud) og Job- og vækstcentret/uu Job- og vækstcentret og UU 8

9 Job- og vækstcenter/uu og uddannelsesinstitutioner/lærepladser De unge giver selv udtryk for, at det opleves som demotiverende, når de forskellige instanser ikke har tjek på sagens indhold. Forslag Ovenstående peger på, at der er en væsentlig udfordring i ungeindsatsen, hvor mange af de unge i stort omfang skifter mellem beskæftigelse, ledighed og uddannelse herunder især de unge zappere. Der kan derfor være et potentiale i, at målrette og intensivere en tidlig indsats i forhold til unge nyledige, som tilgår job- og vækstcentret, sådan at det lykkes at få en større andel af de unge i varig beskæftigelse eller uddannelse inden for det første halve års ledighed. Derudover peger resultaterne på, at der kan være et potentiale for at styrke samtaleintensiteten og aktiveringsindsatsen i Middelfart for en del af målgruppen af unge forsørgere uden uddannelse, så færre unge omfattes af barselsfælden og oplever længere perioder med passiv offentlig forsørgelse og begrænset kontakt til job- og vækstcentret. Endvidere indikerer rapporten, at også en negativ social arv og virkningen af den lokale indsats, som er gennemført for socialt udsatte børn og unge har en stor betydning for den enkelte unges sandsynlighed for at forlade et liv på offentlige ydelser til fordel for uddannelse eller job. Analysen viser således, at den unges familieforhold både kan udgøre en ressource og en barriere i forhold til at understøtte den unges vej frem mod job eller uddannelse. Det er derfor vigtigt at disse familieforhold inddrages, når det handler om at bringe de unge forsørgere tættere på arbejdsmarkedet, i uddannelse eller job. Dette er ligeledes vigtigt at have in mente, når der skal tilrettelægges en ekstraordinær indsats på ungeområdet. 9

Analyse af unge og ungeindsatsen Oplæg ved strategiseminar for jobcenterchefer 12. marts 2012

Analyse af unge og ungeindsatsen Oplæg ved strategiseminar for jobcenterchefer 12. marts 2012 Analyse af unge og ungeindsatsen Oplæg ved strategiseminar for jobcenterchefer 12. marts 212 Oplæg v/ analysechef Mads Kromann Fog Hvad er mploy blevet bedt om? At opgøre fordelingen af de unge i kommunen

Læs mere

Analyse af ungegruppen i Sønderborg Kommune

Analyse af ungegruppen i Sønderborg Kommune Analyse af ungegruppen i Sønderborg Kommune 212 Januar 212 Forord Sønderborg Kommune har bedt mploy a/s om at udarbejde en analyse af ungegruppen og ungeindsatsen i kommunen. Formålet med analysen er at

Læs mere

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser 212 Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere

Læs mere

Fakta ark: Thisted Kommune. Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta ark: Thisted Kommune. Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Fakta ark: Thisted Kommune 212 Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere bosat

Læs mere

Fakta ark: Hjørring Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta ark: Hjørring Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser 212 Fakta ark: Hjørring Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere

Læs mere

Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune

Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune 21. december 2011 Beskæftigelse Projekt og udvikling 1. Indledning Den økonomiske krise rammer også de unge, der oplever at blive afskediget

Læs mere

Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats

Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats NOTAT 2. juli 2009 Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats J.nr. 2009-0000906 Metodeudvikling og international rekruttering/sil/ala/mni/aos Baggrund Beskæftigelsesministeren introducerede i 2007

Læs mere

Fakta ark: Morsø Kommune. Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta ark: Morsø Kommune. Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Fakta ark: Morsø Kommune 212 Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere bosat

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning september 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Uddannelsesparate Unge

Uddannelsesparate Unge Uddannelsesparate Unge Onsdag den 13. november 213 Hotel Australia Dagens program 9.3. Velkommen v/ kontorchef Peter Graversen, Beskæftigelsesregion Syddanmark. 11.15 Kontanthjælpsreform med fokus på de

Læs mere

UNGEANALYSE. Jobcenter Mariagerfjord

UNGEANALYSE. Jobcenter Mariagerfjord UNGEANALYSE Jobcenter Mariagerfjord Ungeanalyse - Jobcenter Mariagerfjord Denne pjece giver en sammenfatning af en COWI-analyse af ledige unge mellem 18 og 29 år tilknyttet Jobcenter Mariagerfjord. Analysen

Læs mere

Rebild. Faktaark om langtidsledige

Rebild. Faktaark om langtidsledige Faktaark om langtidsledige Faktaark om langtidsledige i Kommune kommune har bedt mploy udarbejde et faktaark om langtidsledigheden i kommunen. Nedenfor præsenteres analysens hovedresultater. Herefter præsenteres

Læs mere

Den Nationale Ungeenhed, Vestre Havnepromenade 7, 9000 Aalborg.

Den Nationale Ungeenhed, Vestre Havnepromenade 7, 9000 Aalborg. Strategi 2010-2012 Den Nationale Ungeenhed, Vestre Havnepromenade 7, 9000 Aalborg. ungeenhed@ams.dk 1 Indledning Det er et stort samfundsproblem, at alt for mange unge hverken er i uddannelse eller i job.

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle: Velfærdsforliget blev vedtaget i 2006. En del af dette Velfærdsforlig er ungdomsuddannelse

Ungdomsuddannelse til alle: Velfærdsforliget blev vedtaget i 2006. En del af dette Velfærdsforlig er ungdomsuddannelse Ungdomsuddannelse til alle: Velfærdsforliget blev vedtaget i 2006. En del af dette Velfærdsforlig er ungdomsuddannelse til alle. Alle unge skal have mulighed for at påbegynde og gennemføre en kompetencegivende

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Fakta ark: Nordjylland. Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta ark: Nordjylland. Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Fakta ark: 1 Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere bosat i 8. 8. 7. 7.......

Læs mere

I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Analysenotat - helhedsorienteret ungeindsats.

Analysenotat - helhedsorienteret ungeindsats. Analysenotat - helhedsorienteret ungeindsats. Halsnæs kommunes fokus for den helhedsorienterede ungeindsats er unge i alderen 15-24 år. Målgruppen er unge, der er udfordrede, der ikke er i skole, - uddannelse

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Jobcentrenes instrumenter overfor de svage ledige. Hvad virker og hvad bør udvikles? v/regionsdirektør Jan Hendeliowitz

Jobcentrenes instrumenter overfor de svage ledige. Hvad virker og hvad bør udvikles? v/regionsdirektør Jan Hendeliowitz Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Jobcentrenes instrumenter overfor de svage ledige. Hvad virker og hvad bør udvikles? v/regionsdirektør Jan Hendeliowitz Målgruppen Ikke en klar definition /

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Pligt til uddannelse?

Pligt til uddannelse? Pligt til uddannelse? - en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres uddannelsesmønstre Rapporten er udarbejdet af DAMVAD A/S for DEA af seniorkonsulent Maria Lindhos, Konsulent Magnus Balslev Jensen og

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

Fakta-ark: Mariagerfjord Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta-ark: Mariagerfjord Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser 212 Fakta-ark: Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere bosat i 21.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Notat. Ungeindsats. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Inden for beskæftigelsesområdet defineres unge som værende under

Notat. Ungeindsats. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Inden for beskæftigelsesområdet defineres unge som værende under Notat Til: Vedrørende: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Ungeindsats Υνγεινδσατσ Inden for beskæftigelsesområdet defineres unge som værende under 30 år. Der er en række specifikke regler for unge under

Læs mere

Ungeindsatsen i Middelfart BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK. Analyse af indsatsen for offentligt forsørgede unge i Syddanmark

Ungeindsatsen i Middelfart BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK. Analyse af indsatsen for offentligt forsørgede unge i Syddanmark BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Ungeindsatsen i Middelfart Analyse af indsatsen for offentligt forsørgede unge i Syddanmark - Ressourcer, barrierer, indsats og resultater 1 Forord Beskæftigelsesministeren

Læs mere

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 angiver Middelfart Kommunes beskæftigelsespolitiske fokusområder i 2016. Målene styrer prioriteringen af strategien

Læs mere

Handleplan for styrkelse af ungeindsatsen i Esbjerg Kommune

Handleplan for styrkelse af ungeindsatsen i Esbjerg Kommune 1 Handleplan for styrkelse af ungeindsatsen i Esbjerg Kommune En fælles handleplan for at få flere unge i uddannelse og job - med fokus på de uddannelsesegnede 15-25-årige 1. Indledning Beskæftigelsesregion

Læs mere

Strategi. flere unge skal have en uddannelse 2015-2016

Strategi. flere unge skal have en uddannelse 2015-2016 Strategi flere unge skal have en uddannelse 2015-2016 Flere unge skal have en uddannelse Indledning Virksomhedernes krav til medarbejdernes kvalifikationer stiger, og antallet af stillinger, som kan udføres

Læs mere

1.Overordnet billede af unge på offentlig forsørgelse i Frederiksberg Kommune

1.Overordnet billede af unge på offentlig forsørgelse i Frederiksberg Kommune 1.Overordnet billede af unge på offentlig forsørgelse i Frederiksberg Kommune 08. november Sagsbeh: ToNi, ThRa Sagsnr.: /0055360 Dokumentnr.: Social, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Økonomi- og Administrationsstaben

Læs mere

Indsatsen for jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år med mere end 5 ugers ledighed. Pilot analyse og priori

Indsatsen for jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år med mere end 5 ugers ledighed. Pilot analyse og priori Indsatsen for jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år med mere end 5 ugers ledighed Pilot analyse og priori Beslutningen i december 2012 For en klart afgrænset delmængde af unge ledige afdækkes - sideløbende

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Arbejdsmarked opfølgning på indsatsområder 2012

Arbejdsmarked opfølgning på indsatsområder 2012 Arbejdsmarked opfølgning på indsatsområder 2012 1. Sygemeldte borgere: 1.1. Rehabilitering Nyere undersøgelser viser, at forskellige former for tidlige samt tværfaglige rehabiliteringsindsatser øger sygemeldtes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Maj 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

KL budskaber til reform af kontanthjælpen

KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL er helt enig i behovet for en kontanthjælpsreform. Ambitionen med en reform må først og fremmest være at sikre bedre rammer for en indsats, der gør en større

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune

Læs mere

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsats Formål Indhold Målgruppe Jobrotation og servicejob Arbejdserfaring og Ordinært arbejde i private og Unge ledige i match 1. kompetenceudvikling.

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK. - Udvikling af kontanthjælpsindsatsen i lyset af kontanthjælpsreformen

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK. - Udvikling af kontanthjælpsindsatsen i lyset af kontanthjælpsreformen BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK - Udvikling af kontanthjælpsindsatsen i lyset af kontanthjælpsreformen Juni 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING.... UDVIKLINGEN PÅ KONTANTHJÆLPSOMRÅDET.... HVAD INDEHOLDER

Læs mere

Bilag: Overblik over ungeindsatsen og beskrivelse af ungegruppen

Bilag: Overblik over ungeindsatsen og beskrivelse af ungegruppen Mentor Bilag: Overblik over ungeindsatsen og beskrivelse af ungegruppen Målgruppe Tilbud Indsatser 1 Faglærte/med uddannelse: LVU MVU (løntilskud/praktik) Jobværksted Coach til egen jobsøgning KVU Videnpiloter

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune Denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler:

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler: Resultatrevision 2013 Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen skal der hvert år udarbejdes en resultatrevision, hvor udviklingen på en række nøgleparametre gennemgås. Resultatrevisionen

Læs mere

Unge en årgang der aldrig går af mode

Unge en årgang der aldrig går af mode Unge en årgang der aldrig går af mode Ledighedstal fra august 2012 i Syddanmark Fordelt på alder Fuldtidsledige Ændring i forhold Ændring i forhold Ledighedsprocent ledige til samme måned i 2011 til samme

Læs mere

Ungeindsatsen i Esbjerg BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK. Analyse af indsatsen for offentligt forsørgede unge i Syddanmark

Ungeindsatsen i Esbjerg BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK. Analyse af indsatsen for offentligt forsørgede unge i Syddanmark BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Ungeindsatsen i Esbjerg Analyse af indsatsen for offentligt forsørgede unge i Syddanmark - Ressourcer, barrierer, indsats og resultater Forord Beskæftigelsesministeren har

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

Ungeindsatsen i Assens BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK. Analyse af indsatsen for offentligt forsørgede unge i Syddanmark

Ungeindsatsen i Assens BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK. Analyse af indsatsen for offentligt forsørgede unge i Syddanmark BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Ungeindsatsen i Assens Analyse af indsatsen for offentligt forsørgede unge i Syddanmark - Ressourcer, barrierer, indsats og resultater Forord Beskæftigelsesministeren har

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Analyse af forsikrede ledige

Analyse af forsikrede ledige Analyse af forsikrede ledige 24 Indhold Indledning... 2 Metode og datagrundlag... 2 Hovedkonklusioner... 2 Sammensætning af gruppen inden for køn, alder og ydelse:... 4 Fordeling af ledige i forhold til

Læs mere

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING Vision Med frikommuneforsøget ønsker vi at sikre alle unge i Odsherred kommune uddannelse. En uddannelse er den eneste måde at øge sine beskæftigelsesmuligheder

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 21 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport

Læs mere

Det Regionale Beskæftigelsesråd i Syddanmark Beskæftigelseskonference d. 30. april 2012

Det Regionale Beskæftigelsesråd i Syddanmark Beskæftigelseskonference d. 30. april 2012 Det Regionale Beskæftigelsesråd i Syddanmark Beskæftigelseskonference d. 30. april 2012 Program 10.00 10.15 Velkomst Thorkild Jacobsen, formand for RBR 10.15 10.35 Udfordringer på det syddanske arbejdsmarked

Læs mere

SYDDANMARK. Ungeindsatsen i Syddanmark BESKÆFTIGELSESREGION. Analyse af indsatsen for offentligt forsørgede unge i Syddanmark

SYDDANMARK. Ungeindsatsen i Syddanmark BESKÆFTIGELSESREGION. Analyse af indsatsen for offentligt forsørgede unge i Syddanmark BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Ungeindsatsen i Syddanmark Analyse af indsatsen for offentligt forsørgede unge i Syddanmark - Ressourcer, barrierer, indsats og resultater Forord Beskæftigelsesministeren

Læs mere

VI SÆTTER DEN UNGE FØRST!

VI SÆTTER DEN UNGE FØRST! VI SÆTTER DEN UNGE FØRST! Ungestrategi for 18-29-årige Jobcenter Brøndby 2016-2018 BRØNDBY KOMMUNE 1 OM STRATEGIEN Denne ungestrategi er rettet mod de 18-29-årige i Brøndby Kommune. I ungestrategien beskriver

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013 Assens Kommune

Beskæftigelsesplan 2013 Assens Kommune Beskæftigelsesplan 213 Assens Kommune Den 2. marts 212 Oplæg v/ direktør Niels Kristoffersen mploy a/s 1 Formålet med dagen Drøfte udviklingen på arbejdsmarkedet og i beskæftigelsesindsatsen i Assens Kommune

Læs mere

Kontanthjælpsreform. d. 28.08.2014

Kontanthjælpsreform. d. 28.08.2014 d. 28.8.214 Kontanthjælpsreform Ledigheden er faldet fra 213 til 214. Dette skyldes bl.a. at færre bliver kategorisereret som arbejdsmarkedsparate og flere som ikke-arbejdsmarkedsparate under den nye kontanthjælpsreform.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 2. kvartal 2013

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 2. kvartal 2013 OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE OPFØLGNING 2. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fanø Kommune I denne rapport sættes der fokus på to væsentlige udfordringer for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning august 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate Ungeenheden Marts 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse, der ansøger om

Læs mere

Den Nationale Ungeenhed. Strategiplan 2010-2012

Den Nationale Ungeenhed. Strategiplan 2010-2012 Den Nationale Ungeenhed Strategiplan 2010-2012 Den Nationale Ungeenhed, Vestre Havnepromenade 7, 9000 Aalborg. ungeenhed@ams.dk 1 Indledning Det er et stort samfundsproblem, at alt for mange unge hverken

Læs mere

Sygedagpengeanalyse. Jobcenterchefseminar 13. marts JOBCENTERCHEFSEMINAR

Sygedagpengeanalyse. Jobcenterchefseminar 13. marts JOBCENTERCHEFSEMINAR Sygedagpengeanalyse Jobcenterchefseminar 13. marts 2012 14-03-2012 1 Baggrund for projektet Jobcentrene i Danmark kan konstatere: At sygedagpengeområdet er et område med stadige udfordringer At antallet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde. - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget

Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde. - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget 09.04.2014 Indhold Ungepolitik Unge i Jobcentret Uddannelse Kriminalitet Kontanthjælpsreformen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG/FANØ KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG/FANØ KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG/FANØ KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning September 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune 1 Denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

TVÆRPOLITISK UNGESTRATEGI 2014-15 I LEJRE KOMMUNE

TVÆRPOLITISK UNGESTRATEGI 2014-15 I LEJRE KOMMUNE TVÆRPOLITISK UNGESTRATEGI 2014-15 I LEJRE KOMMUNE 0. Indledning: Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre har i september 2013 fået udarbejdet en analyse af ungeområdet, der beskriver udfordringer for og muligheder

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til EBU og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus på to væsentlige

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

N O TAT. Implementering af ungepakken

N O TAT. Implementering af ungepakken N O TAT Implementering af ungepakken Folketinget har før sommerferien vedtaget den såkaldte ungepakke Flere unge i uddannelse og job. I dette notat kan du læse nærmere om målene med ungepakken og de konkrete

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 KORT FORTALT

BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 KORT FORTALT BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 KORT FORTALT 1. BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 Jo længere tid man er ude af arbejdsmarkedet, jo sværere er det at vende tilbage. Derfor vil vi yde en tidlig indsats over for borgerne,

Læs mere

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 4. marts 2011 Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker 1. Indledning Beskæftigelsesindsatsen skal i videst muligt omfang baseres på det, der virker

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Statusnotat Ungeindsats 2011

Statusnotat Ungeindsats 2011 Statusnotat Ungeindsats 2011 Middelfart Job og Vækstcenter har sammen med UU-Lillebælt været primus motor i opbygningen af et solidt praktisk og teoretisk netværk, med alle aktørerne på ungeområdet. Middelfart

Læs mere

Indsatsplan for Jobcenter Hørsholm (tillæg til Beskæftigelsesplan 2011)

Indsatsplan for Jobcenter Hørsholm (tillæg til Beskæftigelsesplan 2011) Indsatsplan for Jobcenter Hørsholm (tillæg til Beskæftigelsesplan 2011) Formålet med indsatsplanen er at konkretisere strategien i Beskæftigelsesplan 2011. Jobcentret har valgt at udarbejde en indsatsplan

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Aarhus Kommune

Arbejdsmarkedet i Aarhus Kommune 212 Arbejdsmarkedet i Aarhus Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING... 1 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR AARHUS... 3 UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I AARHUS... 4 BESKÆFTIGELSEN I AARHUS STABILISERES...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Velkomst og præsentation af brobygningsinitiativet 7. november 2012

Velkomst og præsentation af brobygningsinitiativet 7. november 2012 Velkomst og præsentation af brobygningsinitiativet 7. november 2012 2 Program for informationsmøde 13:00 13:30: Velkomst og præsentation af brobygningsinitiativet v/beskæftigelsesregion Syddanmark 13:30

Læs mere

From:Christian Albèr To:Erik Schultz Subject:Politisk opfølgning - varde 2 kvt. 2013

From:Christian Albèr To:Erik Schultz Subject:Politisk opfølgning - varde 2 kvt. 2013 From:Christian Albèr To:Erik Schultz Subject:Politisk opfølgning - varde 2 kvt. 213 Til Jobcenter Hermed fremsendes Beskæftigelsesregion opfølgningsrapport til Job- og Arbejdsmarkedsudvalget og det Lokale

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

KL s ni punkter om ungdomsarbejdsløshed

KL s ni punkter om ungdomsarbejdsløshed KL s ni punkter om ungdomsarbejdsløshed Arbejdsløsheden blandt de unge står højt på den politiske dagsorden. Ungdomsarbejdsløsheden ligger nu på det højeste niveau siden midten af 90 erne. Aktuelt var

Læs mere

2012 Økonomiske potentialer i beskæftigelsesindsatsen for unge. Rebild Kommune

2012 Økonomiske potentialer i beskæftigelsesindsatsen for unge. Rebild Kommune 212 Økonomiske potentialer i beskæftigelsesindsatsen for unge Rebild Kommune Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING OG SAMMENFATNING...2 2. UNGE LEDIGE MED EN UDDANNELSE...7 3. UNGE LEDIGE MED UDDANNELSESPOTENTIALE...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Hvordan skabes der gode resultater og gevinster i samarbejdet om de udsatte unge?

Hvordan skabes der gode resultater og gevinster i samarbejdet om de udsatte unge? Hvordan skabes der gode resultater og gevinster i samarbejdet om de udsatte unge? Temadag for KKR og RBR 24. juni 2013 Oplæg ved adm. dir. Niels Kristoffersen, mploy Hvad vil jeg komme ind på? Hvad kendetegner

Læs mere

Det politiske partnerskab om beskæftigelse

Det politiske partnerskab om beskæftigelse Det politiske partnerskab om beskæftigelse Vejen workshop: Den Dynamiske Beskæftigelsesplan Søren Sønderby, KLK og Lone Englund Stjer, Arbejdsmarked og Erhverv Den 4. maj 2015 06-05-2015 1 Ramme for de

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Jobcentret Ungeteamet Februar 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse, der ansøger

Læs mere

Afbureaukratisering af ungereglerne på beskæftigelsesområdet

Afbureaukratisering af ungereglerne på beskæftigelsesområdet NOTAT 13. juni 2008 Afbureaukratisering af ungereglerne på beskæftigelsesområdet Baggrund for afbureaukratiseringen Reglerne på beskæftigelsesområdet er over mange år blevet ændret og justeret gennem politiske

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Flere unge skal have en uddannelse

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere