Veje til billige boliger i København

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Veje til 5.000 billige boliger i København"

Transkript

1 Veje til billige boliger i København

2 Billigbolig En bolig på 85 m2 til kr. i månedlig boligudgift Deflateret med 3,5% fra betalingsår til 2005 Ekskl. forbrugsafgifter Det vil være muligt at foretage tilkøb

3 Idegrundlag 3 OVERLAPPENDE KONCEPTER Organisationskoncept Koncentreret om etableringen af en fond med almennyttig formål i samarbejde med professionelle aktører Finansielt koncept Baseret på volumen samt udnyttelse af bygherregevinst og krydssubsidiering fra salg af almindelige boliger til sikring af boligudgift på kr./månedligt (2005-niveau) Teknik- og designkoncept Baseret på industriel fabrikation af præfabrikerede boligmoduler i store serier af i et design, der kan tilpasses lokale miljøer med lave produktionsomkostninger som følge af stordrift, industrialisering og internationalisering Værdiskabelsen kommer af det samlede koncept Koncepterne detaljeres, suppleres og kan tilpasses

4 Principper og forudsætninger Storleverance At udnytte det betydelige volumen ved samlede udbud Industrialisering og lean construction At opføre mest muligt under tag på fabrik, anvende lean principper samt partnering Digitalisering At betjene sig af fælles portal til samarbejde, erfarings-opsamling og videndeling Kundeindflydelse At introducere basisboliger med enkel indretning med mulighed for tilkøb Task Force At samle al management hos en enkelt administrator Lean Forvaltning At kommunen sikrer slank kommunal forvaltning og planlægning Solidarisk finansiering (krydssubsidiering) At udnytte fondens gevinst fra salg af andre boligtyper til medfinansiering af er Lang finansiering At tilbyde særlig finansiering af er ved udskydelse af bygherrevederlaget Internationalisering At udnytte det globale marked

5 Organisationskoncept Fonden for Billige Boliger Fondens formål Samarbejde med kommune og almene boligorganisationer Tildeling af boliger Drift

6 Fonden for Billige Boliger STIFTERE Akademisk Arkitektforening BoligfondenKuben DISfonden KAB Fonden Kooperationen BESTYRELSE Jørgen Nue Møller (formand) Keld Fuhr (næstformand) BoligfondenKuben Henning Thomsen, Akademisk Arkitektforening Børge Faaborg, DISfonden Jesper Nygård KAB Fonden Ole Løvig Simonsen Kooperationen MANAGEMENT KUBEN OPP A/S

7 Fondens formål MÅL & AKTIVITETER At fremme udvikling og opførelse af billige boliger i danske byer. At støtte tilvejebringelse af gode boligforhold At opføre, sælge og administrere billige boliger Fonden kan indgå aftaler med branchekyndige virksomheder Fonden kan drive finansieringsvirksomhed i form af indskud, udlån og garantistillelse BOLIGTILBUD Billigbolig andel Billigbolig ejer Billigbolig leje Billigbolig almen, dog kun i samarbejde med almene boligorganisationer. Fonden kan ikke selv være driftsherre for almene boliger Andelsboliger Ejerboliger

8 Samarbejder MED KØBENHAVNS KOMMUNE som Tilvejebringer plangrundlag Tilbyder kommunale byggemuligheder i størst muligt omfang efter gældende regler Sikrer slank, entydig og stram sagsbehandling mellem alle kommunens afdelinger MED ALMENE BOLIGORGANISATIONER Formentlig 25 33% almene boliger i det samlede projekt Almene boliger opføres på grundlag af fondens designog teknikkoncept

9 Drift Beboerne deltager selv aktivt i renholdelse og lettere vedligeholdelse På niveau med ejerboliger og mange andelsboligforeninger

10 Finansieringskoncept Driftsøkonomiske forudsætninger Anlægsøkonomiske forudsætninger Finansiel konstruktion Tryghedsgaranti Overdragelse og ejerskifte Følsomhed

11 Driftsøkonomiske forudsætninger Udbetaling ca. 5% af købspris Forrentning af udbetaling indgår ikke i huslejebegrebet Råderum 706 kr./m2 årligt til boligudgift Reguleres årligt med 3,5% Slanke driftsudgifter Driftsudgift 144 kr./m2 i 2005 priser. Reguleres årligt med 2% Forbehold for eksterne prisændringer Råderum til forrentning og afdrag Lille renterisiko Eventuelle afdrag indgår ikke i huslejebegreb anses for opsparing

12 Almindelig finansiering TRAD REALKREDIT BILLIGBOLIG

13 Anlægsøkonomiske forudsætninger Kr. Pr. m2 Billigbolig 85 m2 Andelsbolig 115 m2 Grundpris Produktion af bolig Bygherrevederlag Salgspris Salgspris er anslået markedspris Produktionsomkostninger inkl. alle omkostninger Bygherrevederlag afspejler lave produktionsudgifter Salg på projektstadie Udskudt rente på er på del af finansiering

14 Finansiel konstruktion BILLIGBOLIG BASIS svarer til kr. månedligt Forskellig fra boligform til boligform. Her vist som andelsbolig. Andelsboligforeningen finansierer 80% Afdragsfrit realkreditlån med kommunal garanti. Afdragsfrihed i 10 år, derefter mulighed for refinansiering med nye 10årig afdragsfrihed. 3% lån fra Fonden med lang løbetid og fast rente samt mulighed for udskudt rente- og afdragsbetaling. Lånet udbetales successivt som rentebidrag. Dermed fuld sikkerhed for kr. i boligudgift (2005-niveau) i 10 år. Mulighed for SDO-finansiering Andelshavere finansierer 20% Kontant udbetaling 5% - ca kr. Afdragsfrit indskudslån fra Fonden med ca. 5% i rente. Afdrages når Fondens lån til andelsboligforeningen er udamortiseret. BILLIGBOLIG OPSPARING Mulighed for indskudslån med afdrag fra år 1.

15 Finansiering basis 2008-priser Kr./m2 Pr. bolig kr. Salgspris Finansiering I andelsboligforeningen Realkredit m. garanti Indskudsfinansiering 5% pantebrev til Fonden Kontant betaling I ALT FINANSIERING

16 Husleje basis Husleje år priser Pr. m2 Pr. år Realkredit afdragsfrit fast rente 10 år Rentetilskudskredit fra Fonden Øvrige driftsudgifter Indskudsbetaling: Nettobetaling indskudslån - fradrag 32,8 % Husleje i alt per år Husleje per måned i

17 Samlet vurdering Meget lav starthusleje Moderat kontant udbetaling Få købsomkostninger Lang løbetid på lån Forsigtig salgspris Meget lav risiko for tab Begrænset gevinstmulighed

18 Risikoscenarier RISIKOFAKTORER Stigende rente i udgangsperioden forlænger betalingsperiode Stigende rente fører til akkumulering af gæld Stigende rente fører ikke til gældsfælde RISIKOSTYRING Sikkerheder i bank Tryghedsgaranti Forsigtig optræden fra Fondens side. Fonden bærer de største risici.

19 Følsomhed andelsværdi Ejendomsværdi fastsættes af AB s generalforsamling AB kan altid ansætte ejendomsværdi til anskaffelsessum, hvilket betyder, at andelsbeviset kan sælges uden tab Risiko for tab, hvis ejendommens gæld stiger mere end ejendomsværdien Fonden udsteder tryghedsgaranti Fondens tilgodehavende kan ikke overstige forskellen i AB s ejendomsværdi primo og ultimo året

20 Design- og teknikkoncept Industrialisering og byggeprincip Miljø og energi Samarbejdspartnere Designproces

21 Industrialisering og byggeprincip Industrialisering gennem produktion af mest muligt på fabrik og genbrug fra projekt til projekt Overblik over danske erfaringer Især i PPU Screening af markedet i Nordeuropa m.v. Samtaler med udgangspunkt i Fondens prisramme 3 boligtypologier Byggeforeningshuse 2-3 etager Byhuse i 4-5 etager med to lag boliger Etagehuse over 5 etager - punkthuse Pilotprojekt ved Karens Minde

22 Samarbejdspartnere SYSTEMLEVERANDØRER med Industriel produktion i store serier til både byggeforeningshuse, byhuse og etagehuse Produktion af præfabrikerede enheder der kræver minimal efterbehandling på byggeplads Kort byggetid KRAV TIL Byggesystem Muligt etageantal Færdiggørelsesgrad ab fabrik Modulstørrelser Produktionskapacitet

23 I Oslo

24 Miljø og energi MILJØ Sunde og energivenlige boliger Godt indeklima Kortlægning af miljøbelastning Krav til samarbejdspartnere Sikkert arbejdsmiljø Vejledning af beboerne INDSATSOMRÅDER Bebyggelsesplaner der udnytter passiv solvarme Nordeuropæisk industriskov til konstruktion Lavenergi Materialer uden indeklimapåvirkning Vandbesparelser

25 Designproces PRÆKVALIFIKATION blandt 60 ansøgere førte til valg af: Vandkunsten OVN/Tegnestuen Mejeriet BIG JDS AI gruppen Jean Nouvel Resultater af parallelopdrag afleveret i november 2006.

26 Tildeling af boliger KRITERIER GRÆNSER DEFINITIONER Husstand, indkomst, formue og beskæftigelse Husstandsstørrelse Max 2 Husstandsindkomst (2 voksne) Max Jf. boligstøttelovgivningen Husstandsformue (2 voksne) Max Jf. boligstøttelovgivningen Husstandsindkomst (1 voksen) Max Jf. boligstøttelovgivningen Husstandsformue (1 voksen) Max Jf. boligstøttelovgivningen Beskæftigelse i KBH Min. 1 i beskæftigelse Opfyldelse giver 2 point Boligstørrelse og rejseafstand Lille bolig (mindre end 65 m2) Beliggende i København BBR størrelse Lang rejseafstand Bolig udenfor gl. HT-område Definition af nye kommuner Opfyldelse giver 1 lod

27 Gode boliger til rimelige priser

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af la n med tilknyttede renteswapaftaler Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter August 2012

Læs mere

I dette kapitel fremlægges en række forslag på boligområdet ud fra følgende overordnede principper og mål

I dette kapitel fremlægges en række forslag på boligområdet ud fra følgende overordnede principper og mål Kapitel 4: Boliger 4.1 Indledning Boligforhold er en afgørende velfærdsparameter. Det er vigtigt, at alle har mulighed for at bo i en ordentlig og tidssvarende bolig. Kravene til boliger ændres i takt

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Hvidbog fra Dansk Ejendomsmæglerforening Marts 2012 Dansk Ejendomsmæglerforening har med stigende bekymring set på andelsboligmarkedet

Læs mere

Alt om andelsboliger. Landsdækkende serviceydelser

Alt om andelsboliger. Landsdækkende serviceydelser Alt om andelsboliger Landsdækkende serviceydelser 2 Forord Aldrig har du som andelshaver kunnet få så meget på et sted. Andelsboligforeningsområdet undergår for tiden en rivende udvikling og det stiller

Læs mere

Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 134 Offentlig. Bedre og billigere bolighandel

Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 134 Offentlig. Bedre og billigere bolighandel Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 134 Offentlig Bedre og billigere bolighandel NORDISK MILJØMÆRKNING Bedre og billigere bolighandel Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang

Læs mere

Guide til et sikkert boligkøb. Til dig der skal købe din første bolig

Guide til et sikkert boligkøb. Til dig der skal købe din første bolig Guide til et sikkert boligkøb Til dig der skal købe din første bolig Guide til et sikkert boligkøb 4 Fra boligdrøm til drømmebolig Et boligkøb starter oftest som en drøm og skulle gerne blive ved at være

Læs mere

Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed

Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed 1 Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed Asger Lau Andersen og Anders Møller Christensen, Økonomisk Afdeling, Charlotte Duus og Ri Kaarup, Kapitalmarkedsafdelingen INDLEDNING

Læs mere

Tema. Finansiering af svinestalde

Tema. Finansiering af svinestalde Finansiering af svinestalde Der findes ikke en let måde at finansiere landbrug på i dag. > > Jan Terkelsen, Sønderjysk Landboforening Långiverne stiller øgede krav og det er blevet svært at skaffe finansiering

Læs mere

Økonomisk Politik og (Finansiel Strategi) 2014 2017

Økonomisk Politik og (Finansiel Strategi) 2014 2017 Økonomisk Politik og (Finansiel Strategi) 2014 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Formål med den Økonomisk politik for Rebild Kommune... 3 3. Mål for den Økonomiske politik... 4 4. Finansiel

Læs mere

Velkommen til ESTATEKONFERENCE. Boligmarkedet i Danmark 2015

Velkommen til ESTATEKONFERENCE. Boligmarkedet i Danmark 2015 Velkommen til ESTATEKONFERENCE Boligmarkedet i Danmark 2015 Boligmarkedet i Danmark 2015 Velkommen til konferencen Kamilla Sevel, Estate Media Boligmarkedet i Danmark 2015 Fremtidens bolig Jens Elmelund,

Læs mere

Lejervilkår i Danmark. Om lejernes sociale og økonomiske vilkår

Lejervilkår i Danmark. Om lejernes sociale og økonomiske vilkår Lejervilkår i Danmark Om lejernes sociale og økonomiske vilkår Lejernes Landsorganisation 8. udgave, December 2004 Indhold... SIDE FORORD... 3 1. LEJERBOLIGEN HOLDER STAND... 4 2. BEBOERSAMMENSÆTNINGEN

Læs mere

Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel

Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel strategi Godkendt af Byrådet den 15. december 2014, pkt. 191 1 Indholdsfortegnelse Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel

Læs mere

www.sallingbank.dk Hovedkontor Frederiksgade 6 7800 Skive Tlf. 97 52 33 66 Egeris afdeling Kirke Allé 98 Fjernkundeafdeling

www.sallingbank.dk Hovedkontor Frederiksgade 6 7800 Skive Tlf. 97 52 33 66 Egeris afdeling Kirke Allé 98 Fjernkundeafdeling Egeris afdeling Kirke Allé 98 7800 Skive Tlf.: 96 70 33 66 Fjernkundeafdeling Frederiksgade 6 7800 Skive Tlf.: 96 44 61 63 Højslev afdeling Viborgvej 221 7840 Højslev Tlf.: 97 53 59 22 Roslev afdeling

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K Tlf. 33 13 78 00 J.nr. 450/KH 230408 Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København

Læs mere

Andelsbasen.dk. Guide til Andelsboligkøbere Version 2.0. Udgivet: 2013-01-10. Andelsbasen.dk. St. Kongensgade 40 H, 2.

Andelsbasen.dk. Guide til Andelsboligkøbere Version 2.0. Udgivet: 2013-01-10. Andelsbasen.dk. St. Kongensgade 40 H, 2. Andelsbasen.dk Guide til Andelsboligkøbere Version 2.0 Udgivet: 2013-01-10 Andelsbasen.dk St. Kongensgade 40 H, 2. 1264 København K 2012, Andelsbasen.dk http://www.andelsbasen.dk Et hurtigt kik i boligannoncerne

Læs mere

Realkreditrådgivning,

Realkreditrådgivning, Realkreditrådgivning, god skik og afdragsfrie lån 4 FORFATTER Lektor ph.d. Svend Jakobsen Handelshøjskolen i Århus E-mail: skj@asb.dk Figur 1 Udvikling i resultat før skat for realkreditinstitutterne,

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Ønsker du at sælge bolig, vender du blot bogen, hvor du finder Håndbog for boligsælger.

Ønsker du at sælge bolig, vender du blot bogen, hvor du finder Håndbog for boligsælger. FORORD Denne håndbog er tænkt som et værktøj, når du overvejer at købe ny bolig. Bogen kan læses fra start til slut, men kan også bruges som opslagsværk. Du slår blot op under det emne, du gerne vil vide

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 10. februar 2015 Side 1 af 31 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Bestyrelsen har gennem længere tid arbejdet på at forny foreningens nuværende låne-engagement for at give os budgetsikkerhed de næste mange år.

Bestyrelsen har gennem længere tid arbejdet på at forny foreningens nuværende låne-engagement for at give os budgetsikkerhed de næste mange år. Kære andelshavere, Bestyrelsen har gennem længere tid arbejdet på at forny foreningens nuværende låne-engagement for at give os budgetsikkerhed de næste mange år. Vi har derfor gennem en række møder med

Læs mere

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 22 Offentligt. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007. 3. udkast. Betænkning. over

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 22 Offentligt. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007. 3. udkast. Betænkning. over Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 22 Offentligt Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007 3. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E B347000D - SAN UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E Afsagt den 3. juli 2015 af Østre Landsrets 24. afdeling (landsdommerne Peter Thønnings, Gitte Rubæk Pedersen og Lone Dahl Frandsen). 24.

Læs mere

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2010

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2010 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 67 / 2011 Hellerup, 25. februar 2011 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december

Læs mere

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin Berlin High End A/S 1 GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING

Læs mere

Hvordan får jeg penge til fartøjet?

Hvordan får jeg penge til fartøjet? Kapitel 3 side 35 Hvordan får jeg penge til fartøjet? Der skal bruges penge til at købe et fartøj. Og der skal bruges penge i det daglige - til driften. I det her afsnit skal vi se på, hvordan man kan

Læs mere

Årsrapport 2014. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30

Årsrapport 2014. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Årsrapport 2014 Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Indhold Til vores aktionærer... 1 Hoved- og nøgletal 2010-2014... 2 Ledelsesberetning... 3-22 Strategi Plan 218, Vision og Mission... 9 Plan 218

Læs mere

NYE AKTIER I DANMARKS STØRSTE BANK

NYE AKTIER I DANMARKS STØRSTE BANK NYE AKTIER I DANMARKS STØRSTE BANK Udbud af nye aktier for ca. 20 mia. kr. med fortegningsret for eksisterende aktionærer 232.934.758 stk. nye Danske Bank-aktier til 86 kr. pr. stk. i forholdet 3:1 14.

Læs mere

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold 1 Opdeling i faste og variable omkostninger...2 1.1 Variable/direkte omkostninger:...2 1.2 Faste/indirekte omkostninger:...2 2 Sammenhæng

Læs mere

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER Økonomiske og sociale forhold JØRGEN ANKER/IVAN CHRISTENSEN/MARTIN RASMUSSEN/ TINA SKOVGAARD ROMOSE/TOBIAS BØRNER STAX KØBENHAVN 2003 SOCIALFORSKNINGSINSTITUTTET 03:23 INDHOLD

Læs mere