decibelbladet JUNI 2011 l NUMMER 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "decibelbladet JUNI 2011 l NUMMER 1"

Transkript

1 decibelbladet JUNI 2011 l NUMMER 1

2 FM i klasseværelset aldrig har det været så let! Som enhver anden forælder, ønsker du at dit barn skal vokse op og være lykkelig, dygtig og uafhængig. Og jo bedre man kan høre og lære, jo bedre kommunikerer man, og jo bedre resultater opnår man. Du kan bidrage ved at sikre dig, at barnet får det værktøj, der er behov for, for at forbedre indlæringsprocessen. T31 Amigo T31 er designet for brug i klasseværelser. Sender og modtager viser omgående, at systemet virker og er på den rigtige kanal. Er konstrueret til barsk brug i klasseværelset. Er fugtafvisende og kan tåle at blive tabt. Amigo T31 prioriterer stemmer, reducerer støj, og kompenserer for forskellige stemme-niveauer. R2 Amigo R2 er en modtager med flere kanaler, som nemt kan tilsluttes stort set alle høreapparater (også andre fabrikater) via en FM-audiosko. Med de avancerede funktioner har det aldrig været nemmere at bruge FM. Det unikke, indbyggede LED-lys i modtageren bekræfter omgående, at FM-systemet fungerer, som det skal. Arc Amigo Arc er seneste skud på stammen. En kropsbåren FM-modtager, der ligner en lille mp3-afspiller. Er en attraktiv måde at få FM til Cochlear Implants. Er ligeså kraftig som Amigo R5, og kan synkroniseres via T21 eller ezync. Har LED-status-indikator og audio-indgang med bl.a. musik bass boost til super mp3-lyd. 5 forskellige farver. ezync Amigo FM-systemer er nemme at bruge, og Amigo ezync er ikke nogen undtagelse. ezync er en enhed, som gør kanalsynkronisering nemmere. Når Amigo ezync automatisk synkroniserer elevernes modtagere, kan læreren i stedet bruge tiden på det vigtigste: undervisning.

3 Fra formanden JUNI 2011 l NUMMER 1 l 3 Pludselig er vi der igen: Der hvor aftenerne er lyse, alt dufter friskt og ferietiden er inden for rækkevidde. Sommeren kommer altid som en overraskelse ikke en ubehagelig overraskelse, men en af de gode. I de- CIbel regi betyder det, at vi netop har afholdt den årlige generalforsamling. At vi har gjort status over året, der er gået, og konstitueret den nye bestyrelse. Du kan læse mere om de nye medlemmer i bestyrelsen, som vi hilser velkommen. Årsberetningen finder du på decibels hjemmeside, men vi sender den også ud i vores elektroniske nyhedsbrev. Husk at tilmelde dig vores nyhedsbrev, hvis du ikke allerede er det. Det gør du på forsiden af vores hjemmeside Det er altid spændende at skulle hilse det nye velkommen, selvom det nogle gange kræver mod. Som da Signe skal begynde i 0. klasse i den lokale skole. Et valg hendes forældre har truffet, selvom Signe har visse sproglige vanskeligheder fordi de tror på Signe og de børn og voksne, som er omkring hende. Læs om Signes inklusion, der i tråd med politiske udmeldinger viser, at inklusion er muligt, når de rigtige forhold er til stede. Men også understreger, hvor vigtigt det er, at midlerne er til stede, så Signe, som det drejer sig om i dette tilfælde, kan få bevilliget støttetimer. Nyt var da også, da vores to ansatte i decibel sekretariatet var på CI-konference i Athen. Mange undersøgelser viser, hvor store fremskridt vores børn og unge gør. Men andre understreger også, at der er nogle områder, som vi skal være opmærksomme på. De er stadig ikke normalthørende, når de hører med et CI. Og særligt vores unge, som kan være sent implanteret og har (haft) flere forskellige sprogkoder har noget at kæmpe med, når kompleksiteten stiger med alderen. På vores CI-konference for professionelle den 30. september kommer Sue Archbold fra The Ear Foundation netop og taler om udfordringer og muligheder for børn og unge med CI og de voksne, der er omkring dem. I decibel sætter vi også fokus på de unge. På vej til foreningens 15 års jubilæum giver det mening, at vi sætter ind overfor de unge og gerne ved at inddrage de unge selv. Du kan læse mere om det her i bladet. Hvor du også finder tips og tricks til den forestående ferietid. Husk at nyde den dejlige sommertid gerne sammen med andre familier med børn og unge med CI på vores sommerhøjskole. Inden vi ved af det, så er efteråret over os, men det er heller ikke så skidt, for se bare de mange spændende tilbud, vi har i decibel i løbet af efteråret. Glade sommerhilsener Anne Mose Medlemsblad Indhold: 3 Fra formanden 4 Bladets tegner 5 Ny viden 9 Frivilligt arbejde i decibel 10 Tips og tricks 12 decibel er også for de unge - nu op til 25 år 14 Aktivitetskalender 17 Talehørepædagogik på spil 20 Signe og hendes skole 23 GRATIS specialrådgivning 24 Regionalt netværk blomstrer i sydvest 26 Nyt fra decibel 27 Kontakt 28 Invitation CI-konference Redaktionen: Dorte Holst Tanja Pihl Sandager Redaktionen påtager sig intet ansvar for uopfordret materiale. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og rediger e i indlæg til bladet. Skribenternes synspunkter dækkes ikke nødvendigvis af decibel eller redaktionen. Vi modtager gerne billeder med en god historie fra jeres hverdag. Forsidebillede: Signe ved tavle. Layout og tryk: amh grafisk aps, ansager

4 4 l JUNI 2011 l NUMMER 1 Bladets tegner Bladets tegner er denne gang Sofie Karoline Kahlke Jørgensen på 9 år. Sofie bor i Ribe sammen med sin mor og far, lillesøster og storebror. Sofie fik sit første CI, da hun var 3 år gammel og det næste som 5 årig. Sofie har følgende svar på spørgsmålene: Yndlingsleg: Min yndlingsleg for tiden er en robot leg, som vi leger oppe i skolen. Den handler om, at man har 3 kræfter f.eks. kan man lave blæst og varme, og man kan styre andre med sine kræfter. Man er en robot indeni og en hund uden på. Mit yndlingslegetøj: For tiden er jeg glad for at sminke mit sminkeansigt og sætte flotte frisurer. Yndlingsmusik: Jeg er rigtig glad for Taylor Swift. Min yndlingsbog: Jeg er i gang med at læse den store Karla bog. Mit yndlingsord: For tiden "sej". Det bedste ved at have CI: At jeg kan høre med dem. Det mest irriterende ved at have CI: - At jeg nogle gange taber dem, og at de ikke kan tåle så meget vand. - Jeg synes, at min storebror skal blive bedre til at høre efter, hvad jeg siger!! - Jeg vil gerne være bedre til at kunne høre bedre - sådan at jeg ikke så tit siger hvad. Vil du være bladets tegner, skal du sende en mail til:

5 JUNI 2011 l NUMMER 1 l 5 Ny viden Børn og unge med CI er ikke normalthørende Udpluk fra 10th European Symposium in Paediatric Cochlear Implantation Af Tanja Pihl Sandager, sekretariatsleder i decibel Det er altid spændende, når fagfolk fra hele verdenen mødes for at udveksle viden og erfaringer og diskutere nye udfordringer og muligheder indenfor feltet børn og unge med CI. Alle som een brænder for CI-familier, - børn og - unge ja for sit arbejdsfelt. Det pæne tøj er fundet frem fra garderobeskabet, der er ikke langt til smil og overalt mødes man af interesse og nysgerrighed. Det faglige felt spænder fra de helt små studier, hvor et enkelt barn med CHARGE og CI er blevet fulgt, til store nationale undersøgelser med mange hundrede børn og unge. Der bliver præsenteret nye ideer og tilgange, som aldrig har været prøvet før, men som kan blive vejen frem. Og mens nogle resultater fra store internationale studier bekræfter de erfaringer, som vi også gør os herhjemme, så er andre meget langt fra de danske erfaringer. Nedenfor er præsenteret et lille udsnit af de emner og resultater, som blev fremlagt på konferencen, hvor vi også fejrede, at det er 50-året for cochlear implantation. Selvtillid og livskvalitet Døve børn har tidligere lidt mere af depressioner og social angst end normalthørende børn. Ses det mønster også blandt børn med CI? Ifølge et studie med 28 børn med CI og 55 normalthørende børn med en gennemsnitsalder på 11 år, så har børn med CI større sandsynlighed for at få en depression end børn med normalhørelse. Det er dog afgørende, hvor gamle de var, da de blev implanteret jo tidligere de er implanteret, des mindre er forekomsten af depressioner. decibels vinkel: De nyeste undersøgelser herhjemme viser, at tidligt implanterede børn med CI har samme trivsel som deres normalthørende kammerater, og med den udenlandske undersøgelse in mente er det med til at understrege, hvor vigtigt det er, at vi er tidligt med diagnose og tidligt med implantering. Ann-Charlotte Wrenstad Gyllenram, der er formand for den svenske forældreforening Barnplantorna, holdt et oplæg om, hvad forældrene kan opnå, når de står sammen. Hun kunne bl.a. fortælle, at de svenske forældre ligesom i Danmark, har været med til at sikre bilateral CI. Pragmatiske kommunikationskompetencer De lyder som normalthørende børn men de er det ikke. CI giver ikke adgang til en normal hørelse. De er ikke bare fixed, selvom de får CI. De vil altid have brug for støtte i større eller mindre omfang, sagde Sue Archbold fra Earfoundation i Nottingham. Og flere bakkede op om, at børnene trods de gode resultater med at høre og tale, stadig ikke klarede sig på samme niveau som deres jævnaldrende, når man testede for andre funktioner i kommunikationen. Et studie viste, at en signifikant større andel af børn med CI i 3-4 års alderen har problemer med at forstå hvorfor spørgsmål end deres normalthørende jævnaldrende. Et andet studie med 57 børn med CI og en kontrolgruppe med 52 børn med normal hørelse viste, at det er sværere for gruppen af børn med CI at forudsige og forstå andres reaktioner. En mulig forklaring kan være, at børnene er sprogligt forsinkede. En anden forklaring kan være, at forældrene for simp - ler deres sprog, når de taler med deres børn med CI. På den vis er der nogle kommunikative kompetencer, som børnene ikke får med sig. På Universitetshospitalet i Muenster i Tyskland kunne man dokumentere, at det har en positiv effekt på forældre-barn kommunikationen, at forældrene umiddelbart efter diagnose kommer med i et forældreprogram med fokus på at styrke kommunikationen til barnet. Forældrene lærer her, at de skal følge barnets initiativer til kommunikation, respondere på denne og i mindre grad selv starte kommunikationen. decibels vinkel: Endnu en gang får vi bekræftet, hvor vigtigt det er, at vi forældre bliver vejledt og guidet i, hvordan vi skal lære vores børn at kom - munikere. Det er vigtigt, at vi tænker kommunikative færdigheder mere

6 6 l JUNI 2011 l NUMMER 1 bredt, og ikke begrænser det til at kunne tale flydende, og at træning begynder helt fra bunden med pludren, flirten og efteraben. Ligesom det er vigtigt, at der er et tilbud til forældrene om vejledning i kommunikationen med deres barn, umiddelbart efter at barnet er diagnosticeret. Det er svært for alle forældre at holde fast i den naturlige kommunikation med sit lille barn, når man lige har fået at vide, at barnet er døvt/svært hørehæmmet. På både Århus og Gentofte Sygehus har man netop arbejdet med mødregrupper for forældre til børn, der har fået diagnosticeret et høretab vi kan kun opfordre til, at der fortsat bliver tildelt midler til sådanne initiativer, fordi det er så vigtigt, at forældrene hurtigst muligt får hjælp til at bevare en naturlig kommunikation med deres barn. Unge med CI Der er efterhånden en stor gruppe af unge med CI. Ifølge et studie med 29 engelske unge med CI fra både mainstream skoletilbud og døveskoler, så giver CI dem ikke automatisk adgang til fuld klasseundervisning. Og en undersøgelse fra Cypern, som både har set på forskningen inden for emnet og lavet en undersøgelse af cypriotiske unge med CI, kunne bakke op om dette. Særligt gruppearbejde og diskussioner i klassen, var svære at følge med i. De ønskede ikke at blive udstillet i klassen, og ville derfor gerne have entil-en tid med deres klasselærer, hvor de kunne stille afklarende spørgsmål. De fremhævede, at det var vigtigt, at de blev mødt af lærere, der var klædt på til at rumme dem i undervisningen. For eksempel ved altid at stå, så de kunne se lærerens ansigt, lave gruppearbejde i mindre grupper og få uddelt kopiark om emnet, der undervises i. En stor amerikansk undersøgelse viser, at en gruppe børn med CI, der i 8-års alderen klarede sig stort set ens og indenfor normalområdet, hvad angik faglige kompetencer, i 16 års alderen klarer sig meget forskelligt i testene og kun ca. halvdelen inden for normalområdet. Det ser altså ud til, at nogle får problemer i takt med, at sproget bliver mere komplekst og abstrakt. Men som det også blev sagt fra flere oplægsholdere, så er dette også en Der var også danske indlæg på programmet. Lone Percy-Smith fra Østdansk Cochlear Implant Center for talte om, hvordan børn med CI i Østdanmark implanteret fra klarer sig. Mens Bjørn Petersen, docent og post-doc, Ph.D., fortalte om sin Ph.d. afhandling, hvor han blandt andet har undersøgt børn med CI s udbytte af musikundervisning. gruppe af unge, hvoraf flere er sent implanteret og kun har et CI, hvilket gør det sværere for dem at følge med i støjfyldte situationer. Samtidig har disse unge haft ingen eller meget forskellige træningsforløb. Der er en klar tendens til, at de børn, der kommer fra forældre med stor grad af involvering og høj socioøkonomisk status, også er placeret i almene skoletilbud og klarer sig som deres alderssvarende kammerater. decibels vinkel: Unge med CI kan klare sig rigtig godt, men de hører med CI, og der er derfor en række foranstaltninger, som er vigtige for at frembringe den bedste læringssituation og skabe et godt socialt fundament i klassen. Det handler ikke kun om teknik, men i høj grad også om pædagogiske og psykologiske aspekter, når unge med CI skal inkluderes i almene skoletilbud. Også klassestørrelsen er vigtig i England har man for eksempel store klasser med 40 elever, og det kan være en forklaring på de store udfordringer, unge med CI oplever. I decibel arbejder vi netop nu politisk for, at der skal uddannes skolevejledere, som skal have fokus på at inkludere børn og unge med høretab i skole og det videre uddannelsessystem. Videnscenter for Hørehandicap har udgivet vejledninger om at have en elev med høretab i klassen, men i øvrigt mangler der viden herhjemme omkring, hvordan gruppen af unge med CI klarer sig fagligt, og hvordan vi bedst bakker op omkring deres læring og deres sociale udvikling. Forskel på udbytte også blandt de tidligt implanterede Flere undersøgelser skabte billedet af, at der er stor forskel på udbyttet blandt gruppen af børn med CI. Der er fortsat en mindre gruppe, som ikke klarer sig særlig godt, og som ikke udvikler sig i takt med, at de har haft CI i længere tid. Der manglede svar på, hvorfor denne mindre gruppe klarer sig markant dårligere end andre børn med CI. Blandt gruppen af tidligt implanterede var en mulig forklaring, at det kan skyldes, at nogle af børnene har kognitive vanskeligheder, som endnu ikke er diagnosticeret, da man i dag implanterer så tidligt, at det ikke kan forventes, at kognitive vanskeligheder er blotlagt inden implantation. I de studier, som dækker en længere årrække er det stadig en faktor, at nogle af børnene er implanteret i en sen alder, og derfor ikke kan forventes at få fuldt udbytte af deres CI. Lone Percy-Smith fra Østdansk Cochlear Implant Center fortalte om de første data fra en igangværende undersøgelse af de danske børn med CI, implanteret siden 2005, og i de første data ses ikke denne forskel i udbytte. Her klarede de 50 børn, der foreløbigt er testet, sig godt, når de bliver testet i forhold til deres hørealder, men ikke alle har indhentet deres hørende jævnaldrende, når de bliver testet i forhold til deres kronologiske alder. 25% af børnene havde andre vanskeligheder end CI, men kun i 10% af tilfældene konkurrerede den anden vanskelighed

7 med CI. Det vil sige, at for 15% af børn med andre vanskeligheder må vi forvente, at de klarer sig ligesom gruppen af børn med CI, som ikke har yderligere vanskeligheder. En undersøgelse af de tidligt implanterede børn fra universitet i Sydney i Australien viste, at 70% af børn implanteret inden de blev 15 måneder, og med efterfølgende AVT-program, opnår samme talesproglige formåen som deres normalthørende jævnaldrende, når de testes i 3-4 års alderen. Samme undersøgelse viser også, at der er signifikant forskel på udbyttet hos de børn, der er identificeret, inden de er 12 måneder, og de der er identificeret fra måneder i forhold til den sproglige udvikling i 3-4 års alderen. Endnu engang: Jo tidligere, jo bedre. decibels vinkel: Det er vigtigt, at vi monitorerer børnenes udbytte, så vi kan få størst mulig viden om de børn, der ikke klarer sig som forventet, så de kan få den nødvendige støtte. Monitorering af børnene er netop en af retningslinjerne i Sundhedsstyrelsens nationale protokol for børn med cochlear implant en opgave som CI-centrene har taget på sig. Men monitorering er også vigtigt, så vi kan se, hvornår børn med CI indhenter deres normalthørende jævnaldrende. Hermed også en opfordring til, at der bliver afsat midler til at følge op på de børn, som deltog i undersøgelse af de første 200 danske børn med cochlear implant. I denne undersøgelse viste det sig netop, at der var signifikant forskel på, hvordan børnene klarede sig: Børn, der havde talesprog som kommunikationsform og var enkeltintegrerede, klarede sig signifikant bedre. Disse resultater var med til at sætte fokus på sprogkoden, og siden 2005, hvor 30% af danske børn havde talesprog som sprogkode, så er det tal steget til 100% blandt de 50 børn, der er implanteret siden 2005 og som foreløbigt er blevet testet: Det er et godt eksempel på, hvordan resultaterne fra forskningen kan føre til ny og forbedret praksis. Jo tidligere, jo bedre er bredt anerkendt, når det kommer til CI og sprogligt udbytte. Derfor er det også meget vigtigt, at vi får testet alle børn i den tidligere hørescreening. Lone Percy-Smith kunne fortælle, at 74% af børnene i hendes undersøgelse er fundet i den tidlige hørescreening, og at der derfor er plads til forbedring, fordi det tal selvfølgelig skal være så tæt på 100% som muligt. Musik som en del af genoptræningen til børn med CI Bjørn Petersen, docent, post-doc og ph.d., var det andet danske indslag på konferencen. Han har undersøgt, hvorvidt musik kunne være en del af indsatsen overfor børn med CI. Han har gennem 3 måneder haft ugentlige musiksessioner med en gruppe af børn med CI. De blev efterfølgende testet i musiktests sammen med en kontrolgruppe af børn med CI, der ikke havde deltaget i musiksessioner. Gruppen af børn, der havde deltaget i musiksessionerne scorede højere i mu siktestene end kontrolgruppen af børn med CI, og de scorede på niveau med normalthørende børn. Ligesom gruppen af børn, der havde deltaget i musiksessionerne scorede højere i lingvistiske tests end kontrolgruppen. Han kunne derfor konkludere, at et musikprogram kan bruges som supplement til andre auditive indfaldsvinkler. Fra Iran kunne man fortælle, at man siden 2000 har brugt musik som en del af genoptræningen og de børn, som har deltaget i musikprogrammerne, har signifikant bedre dagligdags kommunikation. I Iran bruger de musik til at træne koncentration, opmærksomhed og rim og remser, som er godt i forhold til at få et flydende talesprog. decibels vinkel: Børn med CI kan få stor glæde af musik, og når det samtidig også er med til at styrke de sproglige kompetencer hos barnet, så er det bare med at bruge det mest muligt. JUNI 2011 l NUMMER 1 l 7 Men som alt andet, der bruges i genoptræningssammenhæng, så skal musikken bruges i forhold til en række konkrete mål, og den skal bruges bevidst. I alle andre sammenhænge kan vi kun opfordre til, at musikskoler, sange, rim og remser nydes mest muligt som en naturlig del af hverdagen. Børn med CI og andre vanskeligheder I litteraturen siger man, at op mod 40% af børn med CI også har andre vanskeligheder. På årets konference, var der en session, som kun omhandlede denne gruppe. Oplægsholderne var her enige om, at en afgørende faktor for børnenes udbytte af CI er deres non-verbale kommunikationsformåen inden CI. Hvis barnet er inden for det kognitive normalområde, klarer det sig bedre. De kognitive evner var også af større betydning, end hvor lang tid barnet har haft CI. I et studie fra Ohio i USA havde man sammenlignet 14 børn med CI og andre vanskeligheder og matchet dem med 7 normalthørende børn ud fra alder og type vanskeligheder. 90% havde kognitive vanskeligheder. Gruppen af børn med CI kunne klare sig på samme vis som deres normalthørende jævnaldrende i forhold til selfcare og mobility, men når det kom til den sociale funktion (kommunikation og social interaktion), så klarede de sig signifikant dårligere. decibels vinkel: Det er fortsat vigtigt, at vi har fokus på denne gruppe. Vi skal forvente, at de kan opnå det samme niveau som deres normalthørende jævnaldrende med samme vanskeligheder. Men de skal have ekstra hjælp og tid for at nå hertil. Samtidig er det utrolig vigtigt, at vi får defineret, hvilke vanskeligheder, der er tale om. Tallet på 40% dækker oftest over vanskeligheder, som ikke bør have indflydelse på barnets udbytte af CI, og det er vigtigt at have for øje for at sikre et højt og realistisk forventningsniveau. HUSK! decibel vil fremadrettet gerne sende flere informationer og nyheder direkte til jer via jeres adresse. Har du derfor skiftet -adresse inden for de sidste par måneder, eller har du aldrig modtaget nyheder fra decibel? Så send en mail med din nye -adresse til - så er du sikker på at blive opdateret med seneste nyt.

8 8 l JUNI 2011 l NUMMER 1 FM fra Phonak Hvad er FM fra Phonak? Et FM-system fra Phonak er et trådløst system, der transporterer lyd direkte fra kilden til øret. Det består af en FM-mikrofon og en eller to FM-modtagere. Lyden fra mikrofonen opfanger det ønskede signal og overfører signalet via radiobølger til FM-modtagerne. FM-modtagerne er koblet til processoren og lyden videresendes til CI en. Det er CI en, der foretager den korrekte forstærkning. FM fra Phonak bygger på Dynamic-platformen, der sikrer brugeren uovertruffen taleforståelighed - også i støjende omgivelser. NYHED! NYHED! ML14i er en Dynamic FM-modtager i miniaturefor- mat, som er integreret i designet, til brug sammen med Cochleas Nucleus 5-lydprocessor - fås i flere forskellige farver. MicroLink Fr eedom er en klassisk FM-modtager, som giver Cochlears Nucleus Freedom-brugere e fr em- ragende trådløs teknologi. MicroLink Freedom kan synkroniseres es enten automatisk eller manuelt og er kompatibel med alle Phonak-sendere. MyLink+ er en økonomisk kropsbåren Dynamic FM-modtager med induktiv halsslynge. lynge. Anbefales til teenagere e og voksne og fås nu med en kortere e hal s- s lynge til yngr e brugere. MLxi er en universal Dynamic FM-modtager. Mod- tageren en er kendetegnet ved enestående brugervenligenlig- hed og nem betjening. Har fuldstændig automatisk DPAI-styring og kræver derfor ikke nogen form for bekræftelse. Alle modeller benytter Dynamic-platformen Inspiro er Phonaks kendte FM-sender til børn og undervisningsbrug. Inspiro er bygget på Dynamic FM-platformen, som giver uovertruffen taleforstå- elighed i støj. Inspiro er brugervenlig og fungerer sammen med et utal af forskellige modtagere. Der er mange grunde til at vælge Dynamic FM her er blot få af dem... Vælg den rigtige Dynamic FM- modtager til Cochlear Implant Markant bedre signal-støjforhold end andre FM-systemer, herunder digitale FM-systemer Integration af Dynamic FM-modtagere på øreniveau giver et slankt, æstetisk tiltalende design K ompatibilitet med høreapparater og alle Cochlear Implant- og Baha-modeller Unikt MultiTalker Network sikrer problemfrie gruppediskus- sioner uden støj med en håndholdt mikrofon Dynamic FM er den moderne globale standard for FM- systemer Fordelene ved Dynamic FM er blevet dokumenteret i viden- skabelige fagpublikationer Phonak Danmark A/S Nitivej 10, 2000 Frederiksberg erg Østre Hougvej 42-44, 5500 Middelfart Tel

9 Frivilligt arbejde i decibel JUNI 2011 l NUMMER 1 l er det Europæiske år til fremme af frivilligt arbejde og aktivt medborgerskab. Igennem decibels snart 15 år, har det netop været den frivillige indsats, der har båret foreningen frem. Fra vi var fem familier, der samledes om at stifte decibel til i dag, hvor vi er mere end 500 familier, har frivillige på skift taget ansvaret for, at vi i dag er, hvor vi er: En forening med indflydelse, der kan skabe bedre vilkår for vores børn og unge. Af Anne Mose, formand i decibel Fantastiske oplevelser med mange forskellige mennesker, indgående viden om CI og en følelse af at gøre noget for mit barn det er noget af det, som mine år i decibel har givet mig. Først som bestyrelsesmedlem fra 1997 og siden 2003 som formand. Jeg har altid haft med frivilligt arbejde at gøre specielt på idrætsområdet og det har altid været forbundet med positive oplevelser. Da decibels bestyrelse skulle etableres i 1997, tænkte jeg, at det ville jeg i hvert fald gerne være med i, for det var jo noget, som handlede om og hjalp mit barn, og så var CIområdet helt nyt for mig. At være med i decibels bestyrelse har for mig været en mulighed for at være med, hvor tingene sker. Jeg har haft indflydelse på de ting, der er sket og sker i foreningen. Jeg har haft mulighed for at følge med i den nyeste viden, møde fagfolk, deltage i konferencer, og på den måde har jeg hele tiden følt, at jeg har været rigtigt godt informeret og har følt, at jeg har gjort det bedste, jeg kunne, i forhold til min søn med CI. Kristoffer var et af de første børn, som blev cochlear implanteret, og derfor har jeg hele vejen igennem følt, at jeg har haft noget at give videre til de familier, som er kommet efter os. Jeg har haft mulighed for at møde en masse familier og på den vis lære en masse fantastiske mennesker at kende og jeg tænker tit, at jeg egentligt ikke ville være alt det foruden, selvom jeg selvfølgelig gerne ville have haft, at min søn var født uden et hørehandicap. Jeg tænker på, at der ville være en masse fantastiske mennesker, som jeg så ikke ville have mødt og have lært at kende, og det ville da have været brandærgerligt. Jeg har haft mulighed for at deltage i møder og konferencer i og udenfor Danmark som repræsentant for decibel, og det har også givet mig en masse viden, som har været med til at bane vejen frem for vores børn. Jeg har en stærk følelse af, at netop vores høje vidensniveau som forældre, har været med til at bane vejen for nye måder at møde vores børns behov på. Den 30. september 2011 er national frivillighedsdag, der bliver afholdt for at skabe opmærksomhed omkring frivilligt arbejde og for at fremme rekrutteringen af frivillige. At deltage i frivilligt foreningsarbejde er naturligvis noget, man skal have overskud til, men hvis man har det og går inde i arbejdet, giver det en masse igen. At være med til at gøre noget for andre familier, at være med til at sætte ting i gang, at have indflydelse på, hvilke tilbud der skal være for medlemmerne, at møde en masse fantastiske mennesker, at tænke tanker i forhold til, hvordan fremtiden skal se ud for børn og unge med CI: Ja, det er blot nogle af de ting, som jeg har fået ud af at lave frivilligt arbejde i decibel. Vi begyndte som en lille forening med 5 familier, og vi er vokset til en kæmpe forening med over 500 medlemmer. Vi har været så heldige at skaffe midler til at kunne oprette et sekretariat med to medarbejdere. Men vi har fortsat et stort behov for frivilligt arbejde. Det kan både være som bestyrelsesmedlem og de opgaver, som følger med den post, men det kan også være som hjælper til enkelte opgaver, som betyder, at man ikke binder sig så hårdt. Vi har brug for hjælpere til netværksarbejde, til indsamling af penge/fundraising, til nye ideer og kom gerne med gode ideer, hvis der er noget du brænder for. Så har du overskud og lyst til at gøre en indsats for decibel og dermed for dit eget barn og foreningens øvrige børn og unge med CI så henvend dig endelig til os i bestyrelsen. Vi har altid brug for et par ekstra hænder, spændende erfaringer og nye ideer. Glæd jer til, at vi i 2012 skal fejre decibels 15 års jubilæum. Mere følger i vores nyhedsbrev og på hjemmesiden.

10 10 l JUNI 2011 l NUMMER 1 Tips Så er det snart sommerferie, derfor har vi samlet tips og tricks, som er nyttige i forbindelse med sol, sommer, strand, vand og ferie. og tricks Batterier til CI i nødsituationer Når dit barns batterier i CI erne pludselig løber tør og hele familien sidder og spiser is langt fra pakken med ekstra Zink Air batterier (1,45V), så er der hjælp at hente. I nødstilfælde kan du godt bruge andre batterier for eksempel de batterier, du bruger til kameraer, som kan købes i turistbutikker og supermarkeder. Det er bedst at bruge Zink Air batterier, men ellers kan du også bruge kviksølvbatterier. Du skal se efter batteriernes spænding angivet i Volt, som skal være inden for spændvidden 1,2 til 2,0 volt. Husk at købe lidt ekstra batterier, da de uoriginale batterier ikke holder særligt længe sammenlignet med de batterier, vi normalt bruger fra Danaflex. CI i lufthavnen og i flyet Dit barn må gerne beholde sine CI er på, når I skal gennem sikkerhedskontrollen i lufthavnen. Hvis der kommer udslag, er det dog en god ide at have patient id kortet, der forklarer, hvad CI er, lige ved hånden. Personalet i langt de fleste lufthavne er dog bekendt med CI. CI et tager ikke skade af at blive gennemlyst, hvis lufthavnspersonalet forlanger, at det skal gennemlyses. Det er forskelligt fra flyselskab til flyselskab, hvorvidt de forlanger, at CI erne skal være slukket i forbindelse med start og landing, og derfor er det en god idé at spørge flyselskabets personale. En sjov leg på vej på ferie...der træner dit barns auditive hukommelse Legen er simpel og kan leges, hvor som helst når som helst, det kræver bare lidt fantasi. Udover, at I specifik træner den auditive hukommelse, som er vigtig i for hold til mestring af sproget, så får I også mulighed for at glæde jer til den forestående ferie. I skal forestille jer, at I er ved at pakke jeres kuffert, og nu skal I på skift fortælle, hvad I lægger i kufferten. Alt efter jeres barns alder og talesproglige formåen kan I variere den sætning, som alle skal begynde med at sige. For eksempel kan I sige: I min kuffert er der en kjole, hvorefter den næste siger: I min kuffert er der en kjole og en bluse, hvorefter den næste gentager, hvad de andre har sagt og tilføjer endnu en ting i kufferten. Der er ingen grænser for, hvad der kan være i en kuffert. Legen træner barnets evne til at huske auditive beskeder, og samtidig kan I øve og udvide barnets ordforråd.

11 Udnyt sommerens muligheder til at udvide sproget Når I sidder på stranden og bygger sandslot, så er det ikke bare sjovt og hyggeligt, men også en oplagt mulighed til at få øvet sproget. For eksempel kan I tale om, at det ene tårn er større eller mindre end det andet tårn, eller at én muslingeskal kommer fra en blåmusling og en anden fra hjertemuslingen. Skal I finde pynt til slottet, så send barnet af sted efter flere ting på én gang. For eksempel to sten, tre muslinger og tre kviste. CI og vand JUNI 2011 l NUMMER 1 l 11 Hvor meget vand kan CI erne egentlig tåle? Kan mit barn have CI på, når vi er på stranden eller ved poolen og hvad med vandkamp i haven? CI processorerne er lavet til, at børn kan deltage i almindelige legeaktiviteter. Men de er ikke vandtætte nok til, at dit barn kan svømme med dem heller ikke det nyeste nucleus 5. Hvis I skal svømme, så kan du læse mere om vandtætte poser til CI erne på under menupunktet tips, tricks og gode råd. Og husk ellers at lægge CI erne i tørreboks hver aften som en del af den daglige vedligeholdelse. Det er selvfølgelig særligt vigtigt, hvis CI erne er blevet fugtige, eller dit barn opholder sig i et fugtigt klima, eller hvis CI erne kommer på, mens håret stadig er vådt. Magneten på overarbejde Trampolin er både sjovt og sundt, når de rigtige sikkerhedsforanstaltninger er taget. Men husk, at de mange hop kan give en friktion mellem magneten og huden, så huden kan blive så irriteret, at der opstår betændelse og CI ikke kan bæres i en periode. Husk derfor, at jeres børn og unge enten skal have et hårbånd på der holder CI et fast eller, at de skal tage dem af, inden de hopper. Hvis udstyret går i stykker på ferien Husk at tage Danaflex USB-nøglen med, som I har fået udleveret på jeres CI-center. Den skal du nemlig bruge, hvis der sker noget med jeres barns CI er og I har behov for at få lagt indstillinger ind igen. Hvis I skal til udlandet, så tjek inden ferien, om der er en CIklinik i nærheden af jeres rejsemål. Det gør du ved at gå ind på under menupunktet Support Centre og derefter Find a clinic. Hvis jeres ferie foregår i Danmark, så skal du kontakte dit CIcenter. Er det uden for almindelig arbejdstid eller i weekenden/helligdage, så kan I kontakte Danaflex på deres vagttelefon på telefonnummer: Husk altid at begynde med almindelig fejlfinding læs mere om hvordan på Danaflex hjemmeside på Kilde: Tips, trick og gode råd på Hjælp os med at hjælpe andre: Del dine gode tips og tricks, så også andre kan få glæde af dem. Skriv til så lægger vi dine tricks ud på hjemmesiden. Lån en ferie processor På kan du læse om, hvad du skal gøre, hvis du gerne vil have en eller to ferieprocessorer med på ferien. Særligt hvis I skal være et sted, der ligger langt fra en CI-klinik, kan det give tryghed at vide, at der er et ekstra sæt CI-processorer, hvis uheldet skulle være ude. Det koster 500 kr. at leje en processor i op til tre uger. Du kan søge din kommune om at få udgiften dækket.

12 12 l JUNI 2011 l NUMMER 1 decibel er også for de unge - nu op til 25 år Af Tanja Pihl Sandager, sekretariatsleder i decibel De udgør en stadig større gruppe de unge med CI. En opgørelse blandt vores medlemmer viser, at vi i foreningen har knapt 100 unge i alderen 13 år og op. Det er virkelig mange, og derfor har vi også gennem de sidste par år haft Nanna Storgaard, 18 år (har både CI og høreapparat) Jeg mener, at det, en ungdomsafdeling kan gøre for os, er, at vi har en masse ture sammen eller teen-weekender. Det er rigtigt dejligt med så mange med høretab samlet på et sted. Jeg synes, at det har stor betydning at være sammen med andre, som har samme problemer med hørelsen. Så kan man finde ud af, hvor meget man har til fælles, hvilke problemer det kan give og få råd fra hinanden. særligt fokus på de unge med CI. I 2010 ændrede foreningen navn fra Landsforeningen for børn med cochlear implant til Landsforeningen for børn og unge med cochlear implant. På årets general forsamling er det netop blevet vedtaget, at decibel nu ikke er for unge op til 18 år, men nu er til 25 år. - Med det følger selvfølgelig et ansvar - for vi skal jo have nogle reelle tilbud til gruppen af unge med CI. Foreløbig har vi vores teenweekends og lignende aktiviteter, men vi arbejder også på at få etableret en ungdomsafdeling. Hvordan den skal organiseres ligger ikke fast endnu. I det arbejde skal vi selvfølgelig også have inddraget de unge selv, siger Thore Schmidt, næstformand i decibel. Men det er ikke kun et ønske om, at de unge selv skal have et tilbud, det er også deres forældre, vi skal bakke op om. De skal fortsat kunne få viden om, hvordan de støtter deres unge på vej videre i livet efter folkeskolen, i nye uddannelser, og det selv at skulle føre sin sag, når den unge bliver 18 år, fortsætter Thore. Hvad siger de unge selv Vi har spurgt et par af de unge selv, hvad de mener en ungdomsafdeling skal kunne bidrage med. Vi har også spurgt til, om de mener, det er vigtigt at være sammen med andre med CI, og hvorfor! For de tre unge, som vi har talt med, er der ingen forskel på, om de er sammen med unge med CI eller med høreapparater (HA). Kristoffer Mose, 17 år (CI) En ungdomsafdeling kunne måske arrangere en tur til udlandet eller et weekendophold for kun CI/HA brugere i f.eks Lalandia eller lignende. Og så måske nogle mindre arrangementer som en dag på gokartbanen eller i badelandet eller i en forlystelsespark. Det er vigtigt at være sammen med andre, der har CI eller HA, fordi så har man mulighed for at spørge andre, hvad de gør i de forskellige situationer, man kommer ud for hver dag som CI/HA bruger, og så møder man nye mennesker og får flere venner, der har det samme problem som en selv. Sabina Storgaard, 16 år (CI) Jeg kan godt lide at være på børnehørekursus og teen weekend. Men det ville være fedt med noget mere, f.eks. en dag i Djurs sommerland eller Fårup Sommerland, det kunne en ungdomsafdeling være med til at tilbyde. Det har en stor betydning for mig, at jeg ses med andre med et hørehandicap, og jeg ses ofte med nogen, som også har et hørehandicap. Vi snakker ofte om, hvordan vi skal tackle vores handicap, det er vigtig for mig. ARRANGEMENTER for unge med CI og deres forældre LÆS MERE OG TILMELD JER PÅ Fredag d august 2011: Weekendkursus for forældre og teenagere med CI og deres søs - kende. Aktiviteter og foredrag for både de unge selv og deres forældre. Fredag d november 2011: Weekendkursus for teenagere i alderen år med et høretab. Aktiviteter og foredrag for de unge. Fredag d november 2011: Weekendkursus for forældre og teenagere med CI og deres søs - kende. Foredrag for forældre og filmkursus for teenagere med CI. Lørdag d. 15. oktober: Socialt arrangement for unge med høretab. I 2012 udbyder decibel 3 temadage om uddannelse, fremmedsprog og selvværd og identitet.

13 JUNI 2011 l NUMMER 1 l 13 Bagudkompatibilitet Opgradering til Cochlear Nucleus 5. Cochlear er glade for at kunne fortælle, at Cochlear Nucleus CP810 lydprocessoren nu er bagudkompatibel til alle Freedom og Nucleus 24 implantat brugere. Med denne opgradering vil du kunne profitere af alle fordelene fra det prisvindende Nucleus 5 system, inklusiv en mindre og lettere lydprocessor, bedre taleforståelse, et specielt program til at lytte til musik og branchens eneste to-vejs kommunikerende fjernbetjening som enkelt overvåger og håndterer din hørelse. Dit CI-center kan fortælle dig, om opgradering til en ny lydprocessor er en mulighed for dig. Bringer mennesker sammen Global leder Engagerede visionære teams Løsninger for livet Kontakt Danaflex A/S for yderligere information eller besøg vores website Freedom, Cochlear og det eliptiske logo er varemærker tilhørende Cochlear Limited. Nucleus er et registreret varemærke tilhørende Cochlear Limited. N35176F ISS1 MAY11 Danish translation N35176F_ISS1_DA_CP810 for N24 ugrade-teens_consumers_a4.indd 1 04/05/ :50:56

14 14 l JUNI 2011 l NUMMER 1 A K T I V I T E T S K A L E N D E R 31. juli - 5. august 2011 Familiehøjskole 2011 På familiehøjskolen er der tid til fordybelse og tid til at være sammen. Uanset om du er barn eller ung med CI, forælder eller bedsteforælder. Der er daglige foredrag for forældre og bedsteforældre og aktiviteter for både børnene alene og sammen med de voksne. Børnene vil gennem hele ugen forberede et cirkusshow, som på festligste vis afslutter højskoleopholdet. 13. august 2011 Sommertræf i Region Syddanmark og Region Midt på Elite Camp Vestbirk Det officielle program lyder på godt vejr, hyggeligt samvær, grill og sjov i stedets swimmingpool. Men det er også muligt at leje sig ind på campingpladsen hele weekenden august 2011 Familiekursus for familier til teenagere med CI, 13+ Weekenden byder på faglige oplæg for både forældre og teenagere med CI. Hør om tips og tricks til en god skolegang også efter folkeskolen - fra en ung studerende med CI. Udforsk de tekniske hjælpemidler, som de unge selv skal til at tage ansvar for. Bliv klogere på uddannelsesmæssige muligheder efter folkeskolen. Og deltag i zumba og andre aktiviteter både inde og ude. Ung om at deltage i et familiekursus: Det er fedt at møde andre med CI og møde dem, man allerede kender med CI. Fedt at finde ud af, at man ikke er den eneste med høretab september Familiekursus for familier til børn med CI, 0-4 år Få muligheden for en weekend sammen med andre familier med småbørn med CI. Hør om de første skridt på vej mod sproglig opmærksomhed, højtlæsning og læsning. Udforsk det seneste indenfor tekniske hjælpemidler og lær mere om, hvordan dit barn hører med CI. Der vil være malerværksted for børnene og sjove aktiviteter, inde såvel som ude, sammen med kvalificerede børnepassere. 30. september CI-konference for professionelle, der arbejder med børn og unge med CI I år med fokus på de udfordringer og muligheder, der møder børn og unge i institutions- og skoletilbud. Der vil være faglige oplæg fra professionelle indenfor feltet, men også forældrene vil fortælle om deres erfaringer, for at komme hele vejen rundt om barnet. Eftermiddagen foregår i workshops med et specifikt fokus og med muligheden for vidensdeling og netværksopbygning. Husk at fortælle de professionelle omkring dit barn om CI-konferencen oktober 2011 Familiekursus for familier til børn med CI, 5-12 år Tilbring lørdag og søndag sammen med de mange andre CI-familier på Hotel Legoland. Lær om, hvordan vi støtter vores børn i opbygningen af selvværd og identitet, hør den første generation af unge, som er vokset op med CI og har været inkluderet i almene skoletilbud, fortælle om deres oplevelser. Få mere viden om din tween med x-faktor og indre kaos. Og giv dine børn mulighed for at være sammen med andre børn med CI og søskende til børn med CI. Hør Dr. Sue Archbold fra Ear Foundation i Nottingham fortælle om, hvordan børn og unge med CI er udfordret og hvordan I som professionelle kan hjælpe dem! Børn med CI klarer sig bedre end børn med HA, men de er ikke normalthørende og derfor kræver de stadig vores fokus. Mens udviklingen går derudad, sidder vi og snakker og snakker. Det er lærerne ude i skolerne, der skal slutte det kirurgerne har startet. Det er nu vi skal gøre noget, så vi hjælper vores børn og unge med CI. Der hvor de er, sagde Sue Archbold på 10th European Symposium on Paediatric Cochlear Implantation, maj 2011.

15 JUNI 2011 l NUMMER 1 l oktober 2011 Ungdomsarrangement Endagsarrangementer for unge med høretab. Følg med på decibels aktivitetskalender her følger nærmere om program, pris og sted november 2011 Teenweekend år Weekendkursus for unge med høretab En weekend på Frijsenborg Efterskole sammen med andre unge med høretab november 2011 Nye CI-familier Her er jeres mulighed for både at få viden om de særlige forhold, der følger af at jeres barn skal have/lige har fået CI og samtidig møde andre familier i samme situation som jeres egen. Lær om hørekurver, talebananen og hjernens plasticitet og se videoklip om den sproglige udvikling hos andre børn med CI og hør om at være ung med CI fra de unge selv. Imens er der sjove aktiviteter for børn sammen med erfarne børnepassere november 2011 Familiekursus for teenagere med CI Familiekursus for familier med teenagere med CI Kurset henvender sig til forældre og teenagere med CI. Forældrene skal blandt andet høre om, hvordan de kan forstå deres teenagers høretab, hvordan de er anerkendende i deres tilgang til deres teenager og høre om nyeste vi den i forhold til, hvordan unge med CI har det. Teenagerne selv skal lave deres egne film, som bliver vist som afslutning på weekenden. Der vil også være filmaften, spillecafe og ungefest. Mød Lotte Rømer, og hør hende fortælle om at leve med et høretab. Imens prøver de unge kræfter med filmmediet hvem ved måske spotter vi en ny Lars von Trier! En ung om at deltage i familiekursus: Det er både min mor og mine brødre og mig, der vil deltage i familieturen november Familiekursus for forældre til børn med CI og yderligere vanskeligheder Kom og mød andre med børn, der også har særlige udfordringer, som kan have betydning for udviklingen med CI. Lær om konflikthåndtering og deltag i øvelser og få fokus på, hvor auditive I er i samspillet med jeres barn. For børnene er der sjove aktiviteter sammen med erfarne børnepassere. Forældre til søn med CI og yderligere vanskeligheder: Vi har flere gange deltaget i decibels kurser. Vi var som forældre gået fuldstændig i stå efter, at vi i flere år har prøvet at råbe kommunen og sygehuset op. Kurserne har givet os et puf i den rigtige retning, og vi har endelig fået fagfolk med os, som kan tage fat om vores søns problemer. Forældre til dreng med CI: Alting her i livet kan blive lettere, hvis man er rustet til opgaven, der ligger foran en. Kurser har givet os de værktøjer og det sociale netværk, vi havde brug for, så vi kunne overskue den første tid med CI. Tilmelding til kurserne på aktiviteter. Her kommer der også til at stå, hvornår der er regionstræf i din region. decibel samarbejder med Castberggård, og familiekurser for familier til teenagere med CI, nye CI-familier og familier til børn med CI i alderen 0-4 år bliver i år afholdt på Castberggård nær Vejle.

16 16 l JUNI 2011 l NUMMER 1 NEPTUNE By Advanced Bionics Rid med på bølgen med verdens første vandtætte freestyle CI - processor Består af få dele, der gør det nemmere for brugeren ClearVoice reducerer baggrundsstøj AutoSound tilpasser automatisk IntelliLink -funktion Hør hele dagen, hele tiden Bruger 1 AAA-batteri Nem at opbevare Advanced Bionics Nordic Nitivej Frederiksberg Tlf advancedbionics.com

17 JUNI 2011 l NUMMER 1 l 17 Talehørepædagogik på spil Trylledrikken er et nyskabende pc-spil for 3 til 6-årige. Spillet er originalt, fordi det kobler underholdning, seriøs talehørepædagogik og talegenkendelse i et børnevenligt medie. Af Maria Bærentsen, kommunikationsmedarbejder, Center for Døvblindhed og Høretab, Region Nordjylland Der er sket noget forfærdeligt. Dyrene er blevet forheksede, så de ikke kan sige deres lyde. Så nu gælder det om at få samlet lyde ind og blande dem til en trylledrik, som kan give dyrene deres sprog tilbage. Det er plottet i Trylledrikkens animationsunivers. Over otte baner, hver med sine tale-hørepædagogiske læringsmål, stilles barnet over for opgaver, som han/hun skal løse ved på forskellige måder at skelne, huske og sige en lang række lyde, ord, tonehøjder, tryk-intonationsmønstre mv. Talegenkendelse er højt prioriteret. Derfor skal spilleren interagere med spillet med blandt andet sin egen stemme, og der er motiverende feedback fra spillet på rigtigheden i det, som barnet siger. Trylledrikken er med andre ord talehørepædagogisk undervisning pakket ind i et legepræget pc-spil univers. Man kan sige, at spillet fungerer som en buffer mellem barnet og talehørepædagogen, således at Trylledrikken bliver et motiverende supplement til traditionel ansigt-til-ansigt talehøreundervisning. Barnet kan også tage spillet med hjem, så den talehørepædagogiske læring vokser videre ud fra selve undervisningssituationen. Anerkendte talehørepædagogiske teorier er fundamentet i Trylledrikken Øvelserne i Trylledrikken er bygget op som et bredt dækkende talehørepædagogisk forløb, der er baseret på dele af Daniel Lings teorier og undervisningsprogram, forklarer multimediemedarbejder Anne-Mette Gade fra Materialecentret på Center for Døvblindhed og Høretab, Region Nordjylland, som har udviklet pc-spillet. Hun fortæller, at Trylledrikken også tilgodeser AVT-metoden i tale og attituder, som spilfigurerne agerer med, ligesom spillet lægger op til, at den voksne, som hjælper barnet med at gennemføre banerne, bruger elementer fra AVT-metoden. Anmeldelse af TrylleDrikken Vi vil gerne have nogle af decibels eksperter til at anmelde spillet Trylledrikken her i bladet, men det har ikke været muligt, da spillet først udkommer efter bladets deadline. Følg derfor med i vores elektroniske nyhed-brev, hvor vi skriver en anmeldelse af spillet, når vores eksperter - børn med CI i alderen 3-6 år - får lov til at prøve spillet af og komme med deres kommentarer. Barnets talesproglige udvikling bliver desuden understøttet ved, at spillet stiller rimelige sprogkrav til børnene. Der bruges rigtige ord og sætninger, som børn normalt bruger, og det er meningen, at barnet, der spiller, skal gøre det samme. Forbindelsen til børnenes virkelighed er med andre ord tydelig, og det giver overførslen fra læringsseance til den virkelige verden ben at gå på, understreger Anne-Mette Gade. Talehørepædagogisk virkelighed har kvalitetssikret Trylledrikken Den virkelige verden er også taget

18 18 l JUNI 2011 l NUMMER 1 med på råd i udviklingen af Trylledrikken: Spillet er grundigt testet i konkrete, talehørepædagogiske undervisningssituationer for at målrette det talehørepædagogernes praksis. Nærheden til talehørepædagogisk praksis har været guld værd for Trylledrikken, for via respons fra talehørepædagogerne har vi kunnet raffinere og målrette spillet så meget, som det kun kan lade sig gøre, hvis man har hands-on i forhold til brugernes behov, siger Anne-Mette Gade. Trylledrikken tilgodeser i øvrigt også talehørepædagogens behov, blandt andet i spillets administrationsmodul. Her kan pædagogen føre logbog over, eksempelvis hvordan børnene klarer de forskellige øvelser, og ud fra det planlægge det videre forløb i talehøretræningen. Bred vifte af professionelle står bag Samarbejdet med talehørepædagoger af kød og blod på daginstitutioner over hele landet har været en betydelig brik i den brede projektorganisation, som Trylledrikken er udviklet i. I den organisation har Materialecentret på Center for Døvblindhed og Høretab, Region Nordjylland, stået for konceptudviklingen i samarbejde med eksterne gamedesignere, programmører, professionelle musikere og sangere, tekstforfattere, speakere, grafikere, animatorer og andre. Det udkommer medio maj 2011, og er gratis for talehørepædagoger og andre professionelle, som arbejder med børn med høretab, mens forældre kan få fat i det også gratis - via PPR-kontorerne. Hvis du vil have fat i eller have mere at vide om Trylledrikken: Anne-Mette Gade, multimediemedarbejder, Materialecentret, Center for Døvblindhed og Høretab, Region Nordjylland, eller på telefon Store fonde har finansieret Spillet er finansieret med 2/3 af budgettet af fondsmidler fra Oticon Fonden, Egmont Fonden, Helsefonden, Aase og Ejnar Danielsens Fond og Det Obelske Familiefond. Sådan bruger du Materialecentret Materialecentret, som står bag udgivelsen af Trylledrikken, er et fælles center for alle landets institutioner, skoler og kompetencecentre, der arbejder med børn, unge og voksne med høretab eller døvblindhed. Formålet er at udvikle, producere og udgive undervisnings-, informations- og vejledningsmateri aler til personer med høretab, CIopererede, døvblinde og fagfolk inden for området. Det er gratis for institutioner og skoler at få leveret materiale fra Materialecentret, men det kræver at PPR har tilmeldt den pågældende institution/skole. For forældre til børn med CI er det muligt at få gratis informationsog vejledningsmaterialer, men de skal rekvireres af PPR-kontorernes sagsbehandlere eller fagfolk fra skoler og institutioner. Læs mere på:

19 JUNI 2011 l NUMMER 1 l 19 COMFORT DIGISYSTEM Til små børn med mange muligheder At være 5 år og kunne høre lige så godt som alle andre børn, bør være en selvfølge. Sådan bør det være i børnehaven, når pædagogen læser historier, på udflugten eller i fritiden når barnet finder på sjove lege. Kontakt os for yderligere information: Comfort Audio Tlf.:

20 20 l JUNI 2011 l NUMMER 1 Signe og hendes skole Signes første skoledag. Inklusion er blevet et buzzword blandt politikere og i pressen. I decibel taler vi også om, at børn og unge med CI i disse år fortrinsvis inkluderes i almene tilbud. Helt i tråd med de politiske udmeldinger. Vi har tidligere bragt en artikel om Signe, der flyttede fra specialbørnehaven Bambi for døve børn og børn med høretab til den lokale børnehave. Den gang valgte Signes forældre, at hun skulle skifte til en almindelig børnehave, selvom hun havde store sproglige vanskeligheder. Og det gik godt! Her fortæller de om, hvordan det er gået med Signes skolestart. Af Christine Tybjerg Mølgaard, mor til Signe og bestyrelsesmedlem i decibel Vi glædede os til, at der skulle ske noget nyt, og vi kunne mærke, at Signe var parat til at sige farvel til den kendte børnehave for at komme videre i den lokale skole. Men det var samtidig også med nogen nervøsitet hos os forældre, for hvordan skulle det nu gå? Signe er ikke alderssvarende sprogligt, og vi har derfor gjort os mange tanker om, hvilket skoletilbud, der var det rigtige for hende. I børnehaven var der stadig de mindre børn, som heller ikke var så langt i deres sproglige udvikling og selvom det ikke var dem, Signe legede med, så faldt hun ikke så meget igennem, fordi sproget blev talt på mange forskellige niveauer. Det, vidste vi, ville ændre sig med skolestarten. Men Signe er inde i en god sproglig udvikling, og hun er socialt velintegreret i den børnehavegruppe, der sammen skulle begynde i den lokale skole. Så efter at have talt med skolens ledelse, blev vi enige om, at det var her, Signe skulle gå. I august 2010 begyndte derfor en meget stolt pige i 0. klasse på Højvangskolen. Signes udfordringer At starte i skole stiller store krav til børnene. De skal kunne forstå en kollektiv besked, kunne følge dialogen i klassen selvom den går fra øst til vest og tilbage igen og lytte og koncentrere sig også i støj. Signe har snart afsluttet det første skoleår og hvad har egentligt været godt og hvor er der udfordringer for Signe? For at svare på det, er det vigtigt at vide lidt om Signe, for det er jo hendes forudsætninger, som skaber begrænsninger såvel som muligheder. For Signe er der stadig en del sproglige aspekter, som er svære for hende, og hun er stadig ikke sprogligt alderssvarende. Ordforrådet er ikke stort nok, de lange sætninger får tungen til at slå knuder, og når der tales og diskuteres i klassen, hvor der er mange, som har noget at fortælle, giver Signe ofte op. Støttetimer kommer ikke af sig selv I Aalborg søges støttetimer i en ekstern pulje, og de er søgt i samarbejde med skolen og kommunens ledende talehørekonsulent som 'enkeltintegrationstimer'. Forud for skolestart i 0. klasse var det i høj grad os som forældre, der var meget opmærksomme på at følge ansøgningen helt til dørs. Nu her forud for 1. klasse har det i højere grad været skolen, der har påtaget sig ansvaret. Da systemet for støttetimer fungerer forskelligt fra kommune til kommune, så er det vigtigt, at man undersøger mulighederne i ens hjemkommune. Det skal PPR kunne fortælle om - muligvis kan skolen også gøre det. For inden hun får rettet fokus imod, hvem der nu taler, så har den næste taget over. Vi ved fra andre, at det er afgørende, at der kommer en god kommunikationskultur i klassen, og læreren har da også arbejdet pædagogisk med dette. Der er for eksempel blevet brugt en talebold/bamse, som blev kastet rundt til de elever, der havde ordet, så det blev lettere for Signe at følge med i, hvem der sagde noget, men det har ikke fungeret optimalt. Vi har også prøvet at gå den tekniske vej med FM-udstyr til Signe, men det har bare ikke rigtigt fungeret, men vi arbejder dog hårdt på, at få det til at fungere! Signe oplever, at det er meget irriterende, når der skal pilles ved CI en i forbindelse med kobling til FM, og hun oplever også en del støjgener. Derfor har vi ansøgt om at få skiftet processorerne til den nyeste version, hvor FM-udstyret netop kan kobles til og fra via en fjernbetjening, som styres af læreren. Signes støtte Signe har fået bevilliget 12 enkeltintegrationstimer til støtte fra en central pulje. De er øremærket Signe, og skal derfor ikke findes i skolens støttebudget. Det betyder, at vi ikke på noget tidspunkt i løbet af skoleåret har skullet bekymre os om det: Støtten har været der, og vi har lige fået at vide, at den også er bevilliget i 1.klasse. Støttetimerne bliver brugt til både at holde

C I FOR BEDRE FORSTÅELSE. Cochlear Implant Foreningen

C I FOR BEDRE FORSTÅELSE. Cochlear Implant Foreningen C I FOR BEDRE FORSTÅELSE N Y H E D S B R E V - D E C E M B E R 2 0 0 8-7. Å R G A N G - N R. 2 Cochlear Implant Foreningen 250 faldende blade 142 fuglestemmer 25 kvækkende frøer Vi hjælper dig med at høre

Læs mere

s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE STU-ANALYSE ER POSITIV:

s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE STU-ANALYSE ER POSITIV: NR.3 JUNI 2013 ÅRGANG 63 s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE GÆSTERNE VAR IMPONEREDE STU-ANALYSE ER POSITIV: GODT TILBUD TIL UNGE MED CP

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

Unges motivation for politisk deltagelse

Unges motivation for politisk deltagelse Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement Niels-Henrik M. Hansen & Niels Ulrik Sørensen 2014 Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN BØRNS EGEN STEMME hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN Børns egen stemme hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit Center for familieudvikling

Læs mere

DAUGAARDMETODEN. En netværksmodel til intensivering af optræningsindsatsen for børn og unge med erhvervet hjerneskade i Viborg og Århus Amt.

DAUGAARDMETODEN. En netværksmodel til intensivering af optræningsindsatsen for børn og unge med erhvervet hjerneskade i Viborg og Århus Amt. DAUGAARDMETODEN En netværksmodel til intensivering af optræningsindsatsen for børn og unge med erhvervet hjerneskade i Viborg og Århus Amt. Viborg Amt Lene Daugaard og Aase Tromborg RAPPORT D. 1/4 2007

Læs mere

skoledag Mikkels første For Williams skyld Tæt på thor læs også om: skolestart for børn med udviklingshæmning

skoledag Mikkels første For Williams skyld Tæt på thor læs også om: skolestart for børn med udviklingshæmning September 2012 skolestart for børn med udviklingshæmning Mikkels første skoledag Den første ud af cirka 2000 skoledage kan være en nervepirrende oplevelse både for børnene og for forældrene Se side 4 Se

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

JEG SKABER EN VERDEN, HVOR JEG KAN LEGE

JEG SKABER EN VERDEN, HVOR JEG KAN LEGE 02 2015 f-f.dk FRIE DET ER DIG, DER BESTEMMER 3 TIPS TIL AT OPNÅ FLOW ÅRETS FUNKTIONÆR: Indstil din ekstraordinære kollega til prisen og præmien på 10.000 kr. TEMA: ARBEJDSLIV I FLOW SIDE 16-29 EN CIGARET

Læs mere

praktisk-musiske fag

praktisk-musiske fag Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Glæden ved at SKABE OG FORME om de praktisk-musiske fag i skolen Tekst af Niels Rebsdorf, Karen Sandager og Jørgen Mogensen AKTIVE FORÆLDRE

Læs mere

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet DJØF Karriereguide 2010/11 Vejen til drømmejobbet DJØF KARRIEREGUIDE 2010/11 Vejen til drømmejobbet er blevet længere Op ad bakke. Det er vilkårene, når du søger job som nyuddannet i krisetider, hvor

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

Bliv klogere på de unge

Bliv klogere på de unge Bliv klogere på de unge og bliv en endnu bedre træner En håndbog til dig der træner 13-18-årige i foreningsidrætten Forord Når kampen eller konkurrencen er i gang, er der ingen tvivl om, hvad der er det

Læs mere

Hooked på stoffer Da Søren Matthiesens virkelighed væltede, blev stoffer hans vej til indre ro.

Hooked på stoffer Da Søren Matthiesens virkelighed væltede, blev stoffer hans vej til indre ro. Hooked på stoffer Da Søren Matthiesens virkelighed væltede, blev stoffer hans vej til indre ro. Den store stygge ENSOMHED Når hver anden gymnasieelev er ensom, er det tid til at finde løsninger, mener

Læs mere

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge FN s Børnekonvention 1989-2014 ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER INDHOLD 2 FORORD Af Per Larsen,

Læs mere

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Der var engang Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Line Lykke Hagen (108348) og Janne Locander (108191) BA projektgruppe

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Indledning Hvert menneske har en historie, der er værd at høre. Dette undervisningsmateriale Brug

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

ET MAGASIN FRA SCLEROSEFORENINGEN JUNI-JULI 2012

ET MAGASIN FRA SCLEROSEFORENINGEN JUNI-JULI 2012 ET MAGASIN FRA SCLEROSEFORENINGEN JUNI-JULI 2012 HJERNEN ADLYDER IKKE ALTID. SIDE 20 Mette Ellermann om at mestre livet med sclerose TRO, HÅB OG KÆRLIGHED.. SIDE 12 og en kroniske sygdom ny dokumentarfilm

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Man skal nok lige lære os at kende først

Man skal nok lige lære os at kende først Man skal nok lige lære os at kende først Et inspirationshæfte om børnesamtalen FAMILIEPLEJEN DANMARK Dansk Socialrådgiverforening Forside 3 01/04/04, 10:58:16 2 Indhold 4 Vi har fået øje for børnene I

Læs mere

stemmer fra praksisfeltet

stemmer fra praksisfeltet stemmer fra praksisfeltet Fortællinger til inspiration i arbejdet med den tidlige indsats Redigeret af Gitte Bossi-Andresen og Holger Jacobsen ISBN 978-87-992302-1-1 Stemmer fra praksisfeltet Stemmer fra

Læs mere

Hjælp til skoleliv. - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn

Hjælp til skoleliv. - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn Hjælp til skoleliv - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn Følgeforskning på projekt Lektiehjælp udarbejdet for Undervisningsministeriet 2004-2006 Lise Tingleff Nielsen, Jens Saarup,

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark De usynlige børn - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark 4 Indholdsfortegnelse KÆRE LÆSER KAPITEL 1 NYT LAND, NYT SPROG, NY

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere