decibelbladet JUNI 2011 l NUMMER 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "decibelbladet JUNI 2011 l NUMMER 1"

Transkript

1 decibelbladet JUNI 2011 l NUMMER 1

2 FM i klasseværelset aldrig har det været så let! Som enhver anden forælder, ønsker du at dit barn skal vokse op og være lykkelig, dygtig og uafhængig. Og jo bedre man kan høre og lære, jo bedre kommunikerer man, og jo bedre resultater opnår man. Du kan bidrage ved at sikre dig, at barnet får det værktøj, der er behov for, for at forbedre indlæringsprocessen. T31 Amigo T31 er designet for brug i klasseværelser. Sender og modtager viser omgående, at systemet virker og er på den rigtige kanal. Er konstrueret til barsk brug i klasseværelset. Er fugtafvisende og kan tåle at blive tabt. Amigo T31 prioriterer stemmer, reducerer støj, og kompenserer for forskellige stemme-niveauer. R2 Amigo R2 er en modtager med flere kanaler, som nemt kan tilsluttes stort set alle høreapparater (også andre fabrikater) via en FM-audiosko. Med de avancerede funktioner har det aldrig været nemmere at bruge FM. Det unikke, indbyggede LED-lys i modtageren bekræfter omgående, at FM-systemet fungerer, som det skal. Arc Amigo Arc er seneste skud på stammen. En kropsbåren FM-modtager, der ligner en lille mp3-afspiller. Er en attraktiv måde at få FM til Cochlear Implants. Er ligeså kraftig som Amigo R5, og kan synkroniseres via T21 eller ezync. Har LED-status-indikator og audio-indgang med bl.a. musik bass boost til super mp3-lyd. 5 forskellige farver. ezync Amigo FM-systemer er nemme at bruge, og Amigo ezync er ikke nogen undtagelse. ezync er en enhed, som gør kanalsynkronisering nemmere. Når Amigo ezync automatisk synkroniserer elevernes modtagere, kan læreren i stedet bruge tiden på det vigtigste: undervisning.

3 Fra formanden JUNI 2011 l NUMMER 1 l 3 Pludselig er vi der igen: Der hvor aftenerne er lyse, alt dufter friskt og ferietiden er inden for rækkevidde. Sommeren kommer altid som en overraskelse ikke en ubehagelig overraskelse, men en af de gode. I de- CIbel regi betyder det, at vi netop har afholdt den årlige generalforsamling. At vi har gjort status over året, der er gået, og konstitueret den nye bestyrelse. Du kan læse mere om de nye medlemmer i bestyrelsen, som vi hilser velkommen. Årsberetningen finder du på decibels hjemmeside, men vi sender den også ud i vores elektroniske nyhedsbrev. Husk at tilmelde dig vores nyhedsbrev, hvis du ikke allerede er det. Det gør du på forsiden af vores hjemmeside Det er altid spændende at skulle hilse det nye velkommen, selvom det nogle gange kræver mod. Som da Signe skal begynde i 0. klasse i den lokale skole. Et valg hendes forældre har truffet, selvom Signe har visse sproglige vanskeligheder fordi de tror på Signe og de børn og voksne, som er omkring hende. Læs om Signes inklusion, der i tråd med politiske udmeldinger viser, at inklusion er muligt, når de rigtige forhold er til stede. Men også understreger, hvor vigtigt det er, at midlerne er til stede, så Signe, som det drejer sig om i dette tilfælde, kan få bevilliget støttetimer. Nyt var da også, da vores to ansatte i decibel sekretariatet var på CI-konference i Athen. Mange undersøgelser viser, hvor store fremskridt vores børn og unge gør. Men andre understreger også, at der er nogle områder, som vi skal være opmærksomme på. De er stadig ikke normalthørende, når de hører med et CI. Og særligt vores unge, som kan være sent implanteret og har (haft) flere forskellige sprogkoder har noget at kæmpe med, når kompleksiteten stiger med alderen. På vores CI-konference for professionelle den 30. september kommer Sue Archbold fra The Ear Foundation netop og taler om udfordringer og muligheder for børn og unge med CI og de voksne, der er omkring dem. I decibel sætter vi også fokus på de unge. På vej til foreningens 15 års jubilæum giver det mening, at vi sætter ind overfor de unge og gerne ved at inddrage de unge selv. Du kan læse mere om det her i bladet. Hvor du også finder tips og tricks til den forestående ferietid. Husk at nyde den dejlige sommertid gerne sammen med andre familier med børn og unge med CI på vores sommerhøjskole. Inden vi ved af det, så er efteråret over os, men det er heller ikke så skidt, for se bare de mange spændende tilbud, vi har i decibel i løbet af efteråret. Glade sommerhilsener Anne Mose Medlemsblad Indhold: 3 Fra formanden 4 Bladets tegner 5 Ny viden 9 Frivilligt arbejde i decibel 10 Tips og tricks 12 decibel er også for de unge - nu op til 25 år 14 Aktivitetskalender 17 Talehørepædagogik på spil 20 Signe og hendes skole 23 GRATIS specialrådgivning 24 Regionalt netværk blomstrer i sydvest 26 Nyt fra decibel 27 Kontakt 28 Invitation CI-konference Redaktionen: Dorte Holst Tanja Pihl Sandager Redaktionen påtager sig intet ansvar for uopfordret materiale. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og rediger e i indlæg til bladet. Skribenternes synspunkter dækkes ikke nødvendigvis af decibel eller redaktionen. Vi modtager gerne billeder med en god historie fra jeres hverdag. Forsidebillede: Signe ved tavle. Layout og tryk: amh grafisk aps, ansager

4 4 l JUNI 2011 l NUMMER 1 Bladets tegner Bladets tegner er denne gang Sofie Karoline Kahlke Jørgensen på 9 år. Sofie bor i Ribe sammen med sin mor og far, lillesøster og storebror. Sofie fik sit første CI, da hun var 3 år gammel og det næste som 5 årig. Sofie har følgende svar på spørgsmålene: Yndlingsleg: Min yndlingsleg for tiden er en robot leg, som vi leger oppe i skolen. Den handler om, at man har 3 kræfter f.eks. kan man lave blæst og varme, og man kan styre andre med sine kræfter. Man er en robot indeni og en hund uden på. Mit yndlingslegetøj: For tiden er jeg glad for at sminke mit sminkeansigt og sætte flotte frisurer. Yndlingsmusik: Jeg er rigtig glad for Taylor Swift. Min yndlingsbog: Jeg er i gang med at læse den store Karla bog. Mit yndlingsord: For tiden "sej". Det bedste ved at have CI: At jeg kan høre med dem. Det mest irriterende ved at have CI: - At jeg nogle gange taber dem, og at de ikke kan tåle så meget vand. - Jeg synes, at min storebror skal blive bedre til at høre efter, hvad jeg siger!! - Jeg vil gerne være bedre til at kunne høre bedre - sådan at jeg ikke så tit siger hvad. Vil du være bladets tegner, skal du sende en mail til:

5 JUNI 2011 l NUMMER 1 l 5 Ny viden Børn og unge med CI er ikke normalthørende Udpluk fra 10th European Symposium in Paediatric Cochlear Implantation Af Tanja Pihl Sandager, sekretariatsleder i decibel Det er altid spændende, når fagfolk fra hele verdenen mødes for at udveksle viden og erfaringer og diskutere nye udfordringer og muligheder indenfor feltet børn og unge med CI. Alle som een brænder for CI-familier, - børn og - unge ja for sit arbejdsfelt. Det pæne tøj er fundet frem fra garderobeskabet, der er ikke langt til smil og overalt mødes man af interesse og nysgerrighed. Det faglige felt spænder fra de helt små studier, hvor et enkelt barn med CHARGE og CI er blevet fulgt, til store nationale undersøgelser med mange hundrede børn og unge. Der bliver præsenteret nye ideer og tilgange, som aldrig har været prøvet før, men som kan blive vejen frem. Og mens nogle resultater fra store internationale studier bekræfter de erfaringer, som vi også gør os herhjemme, så er andre meget langt fra de danske erfaringer. Nedenfor er præsenteret et lille udsnit af de emner og resultater, som blev fremlagt på konferencen, hvor vi også fejrede, at det er 50-året for cochlear implantation. Selvtillid og livskvalitet Døve børn har tidligere lidt mere af depressioner og social angst end normalthørende børn. Ses det mønster også blandt børn med CI? Ifølge et studie med 28 børn med CI og 55 normalthørende børn med en gennemsnitsalder på 11 år, så har børn med CI større sandsynlighed for at få en depression end børn med normalhørelse. Det er dog afgørende, hvor gamle de var, da de blev implanteret jo tidligere de er implanteret, des mindre er forekomsten af depressioner. decibels vinkel: De nyeste undersøgelser herhjemme viser, at tidligt implanterede børn med CI har samme trivsel som deres normalthørende kammerater, og med den udenlandske undersøgelse in mente er det med til at understrege, hvor vigtigt det er, at vi er tidligt med diagnose og tidligt med implantering. Ann-Charlotte Wrenstad Gyllenram, der er formand for den svenske forældreforening Barnplantorna, holdt et oplæg om, hvad forældrene kan opnå, når de står sammen. Hun kunne bl.a. fortælle, at de svenske forældre ligesom i Danmark, har været med til at sikre bilateral CI. Pragmatiske kommunikationskompetencer De lyder som normalthørende børn men de er det ikke. CI giver ikke adgang til en normal hørelse. De er ikke bare fixed, selvom de får CI. De vil altid have brug for støtte i større eller mindre omfang, sagde Sue Archbold fra Earfoundation i Nottingham. Og flere bakkede op om, at børnene trods de gode resultater med at høre og tale, stadig ikke klarede sig på samme niveau som deres jævnaldrende, når man testede for andre funktioner i kommunikationen. Et studie viste, at en signifikant større andel af børn med CI i 3-4 års alderen har problemer med at forstå hvorfor spørgsmål end deres normalthørende jævnaldrende. Et andet studie med 57 børn med CI og en kontrolgruppe med 52 børn med normal hørelse viste, at det er sværere for gruppen af børn med CI at forudsige og forstå andres reaktioner. En mulig forklaring kan være, at børnene er sprogligt forsinkede. En anden forklaring kan være, at forældrene for simp - ler deres sprog, når de taler med deres børn med CI. På den vis er der nogle kommunikative kompetencer, som børnene ikke får med sig. På Universitetshospitalet i Muenster i Tyskland kunne man dokumentere, at det har en positiv effekt på forældre-barn kommunikationen, at forældrene umiddelbart efter diagnose kommer med i et forældreprogram med fokus på at styrke kommunikationen til barnet. Forældrene lærer her, at de skal følge barnets initiativer til kommunikation, respondere på denne og i mindre grad selv starte kommunikationen. decibels vinkel: Endnu en gang får vi bekræftet, hvor vigtigt det er, at vi forældre bliver vejledt og guidet i, hvordan vi skal lære vores børn at kom - munikere. Det er vigtigt, at vi tænker kommunikative færdigheder mere

6 6 l JUNI 2011 l NUMMER 1 bredt, og ikke begrænser det til at kunne tale flydende, og at træning begynder helt fra bunden med pludren, flirten og efteraben. Ligesom det er vigtigt, at der er et tilbud til forældrene om vejledning i kommunikationen med deres barn, umiddelbart efter at barnet er diagnosticeret. Det er svært for alle forældre at holde fast i den naturlige kommunikation med sit lille barn, når man lige har fået at vide, at barnet er døvt/svært hørehæmmet. På både Århus og Gentofte Sygehus har man netop arbejdet med mødregrupper for forældre til børn, der har fået diagnosticeret et høretab vi kan kun opfordre til, at der fortsat bliver tildelt midler til sådanne initiativer, fordi det er så vigtigt, at forældrene hurtigst muligt får hjælp til at bevare en naturlig kommunikation med deres barn. Unge med CI Der er efterhånden en stor gruppe af unge med CI. Ifølge et studie med 29 engelske unge med CI fra både mainstream skoletilbud og døveskoler, så giver CI dem ikke automatisk adgang til fuld klasseundervisning. Og en undersøgelse fra Cypern, som både har set på forskningen inden for emnet og lavet en undersøgelse af cypriotiske unge med CI, kunne bakke op om dette. Særligt gruppearbejde og diskussioner i klassen, var svære at følge med i. De ønskede ikke at blive udstillet i klassen, og ville derfor gerne have entil-en tid med deres klasselærer, hvor de kunne stille afklarende spørgsmål. De fremhævede, at det var vigtigt, at de blev mødt af lærere, der var klædt på til at rumme dem i undervisningen. For eksempel ved altid at stå, så de kunne se lærerens ansigt, lave gruppearbejde i mindre grupper og få uddelt kopiark om emnet, der undervises i. En stor amerikansk undersøgelse viser, at en gruppe børn med CI, der i 8-års alderen klarede sig stort set ens og indenfor normalområdet, hvad angik faglige kompetencer, i 16 års alderen klarer sig meget forskelligt i testene og kun ca. halvdelen inden for normalområdet. Det ser altså ud til, at nogle får problemer i takt med, at sproget bliver mere komplekst og abstrakt. Men som det også blev sagt fra flere oplægsholdere, så er dette også en Der var også danske indlæg på programmet. Lone Percy-Smith fra Østdansk Cochlear Implant Center for talte om, hvordan børn med CI i Østdanmark implanteret fra klarer sig. Mens Bjørn Petersen, docent og post-doc, Ph.D., fortalte om sin Ph.d. afhandling, hvor han blandt andet har undersøgt børn med CI s udbytte af musikundervisning. gruppe af unge, hvoraf flere er sent implanteret og kun har et CI, hvilket gør det sværere for dem at følge med i støjfyldte situationer. Samtidig har disse unge haft ingen eller meget forskellige træningsforløb. Der er en klar tendens til, at de børn, der kommer fra forældre med stor grad af involvering og høj socioøkonomisk status, også er placeret i almene skoletilbud og klarer sig som deres alderssvarende kammerater. decibels vinkel: Unge med CI kan klare sig rigtig godt, men de hører med CI, og der er derfor en række foranstaltninger, som er vigtige for at frembringe den bedste læringssituation og skabe et godt socialt fundament i klassen. Det handler ikke kun om teknik, men i høj grad også om pædagogiske og psykologiske aspekter, når unge med CI skal inkluderes i almene skoletilbud. Også klassestørrelsen er vigtig i England har man for eksempel store klasser med 40 elever, og det kan være en forklaring på de store udfordringer, unge med CI oplever. I decibel arbejder vi netop nu politisk for, at der skal uddannes skolevejledere, som skal have fokus på at inkludere børn og unge med høretab i skole og det videre uddannelsessystem. Videnscenter for Hørehandicap har udgivet vejledninger om at have en elev med høretab i klassen, men i øvrigt mangler der viden herhjemme omkring, hvordan gruppen af unge med CI klarer sig fagligt, og hvordan vi bedst bakker op omkring deres læring og deres sociale udvikling. Forskel på udbytte også blandt de tidligt implanterede Flere undersøgelser skabte billedet af, at der er stor forskel på udbyttet blandt gruppen af børn med CI. Der er fortsat en mindre gruppe, som ikke klarer sig særlig godt, og som ikke udvikler sig i takt med, at de har haft CI i længere tid. Der manglede svar på, hvorfor denne mindre gruppe klarer sig markant dårligere end andre børn med CI. Blandt gruppen af tidligt implanterede var en mulig forklaring, at det kan skyldes, at nogle af børnene har kognitive vanskeligheder, som endnu ikke er diagnosticeret, da man i dag implanterer så tidligt, at det ikke kan forventes, at kognitive vanskeligheder er blotlagt inden implantation. I de studier, som dækker en længere årrække er det stadig en faktor, at nogle af børnene er implanteret i en sen alder, og derfor ikke kan forventes at få fuldt udbytte af deres CI. Lone Percy-Smith fra Østdansk Cochlear Implant Center fortalte om de første data fra en igangværende undersøgelse af de danske børn med CI, implanteret siden 2005, og i de første data ses ikke denne forskel i udbytte. Her klarede de 50 børn, der foreløbigt er testet, sig godt, når de bliver testet i forhold til deres hørealder, men ikke alle har indhentet deres hørende jævnaldrende, når de bliver testet i forhold til deres kronologiske alder. 25% af børnene havde andre vanskeligheder end CI, men kun i 10% af tilfældene konkurrerede den anden vanskelighed

7 med CI. Det vil sige, at for 15% af børn med andre vanskeligheder må vi forvente, at de klarer sig ligesom gruppen af børn med CI, som ikke har yderligere vanskeligheder. En undersøgelse af de tidligt implanterede børn fra universitet i Sydney i Australien viste, at 70% af børn implanteret inden de blev 15 måneder, og med efterfølgende AVT-program, opnår samme talesproglige formåen som deres normalthørende jævnaldrende, når de testes i 3-4 års alderen. Samme undersøgelse viser også, at der er signifikant forskel på udbyttet hos de børn, der er identificeret, inden de er 12 måneder, og de der er identificeret fra måneder i forhold til den sproglige udvikling i 3-4 års alderen. Endnu engang: Jo tidligere, jo bedre. decibels vinkel: Det er vigtigt, at vi monitorerer børnenes udbytte, så vi kan få størst mulig viden om de børn, der ikke klarer sig som forventet, så de kan få den nødvendige støtte. Monitorering af børnene er netop en af retningslinjerne i Sundhedsstyrelsens nationale protokol for børn med cochlear implant en opgave som CI-centrene har taget på sig. Men monitorering er også vigtigt, så vi kan se, hvornår børn med CI indhenter deres normalthørende jævnaldrende. Hermed også en opfordring til, at der bliver afsat midler til at følge op på de børn, som deltog i undersøgelse af de første 200 danske børn med cochlear implant. I denne undersøgelse viste det sig netop, at der var signifikant forskel på, hvordan børnene klarede sig: Børn, der havde talesprog som kommunikationsform og var enkeltintegrerede, klarede sig signifikant bedre. Disse resultater var med til at sætte fokus på sprogkoden, og siden 2005, hvor 30% af danske børn havde talesprog som sprogkode, så er det tal steget til 100% blandt de 50 børn, der er implanteret siden 2005 og som foreløbigt er blevet testet: Det er et godt eksempel på, hvordan resultaterne fra forskningen kan føre til ny og forbedret praksis. Jo tidligere, jo bedre er bredt anerkendt, når det kommer til CI og sprogligt udbytte. Derfor er det også meget vigtigt, at vi får testet alle børn i den tidligere hørescreening. Lone Percy-Smith kunne fortælle, at 74% af børnene i hendes undersøgelse er fundet i den tidlige hørescreening, og at der derfor er plads til forbedring, fordi det tal selvfølgelig skal være så tæt på 100% som muligt. Musik som en del af genoptræningen til børn med CI Bjørn Petersen, docent, post-doc og ph.d., var det andet danske indslag på konferencen. Han har undersøgt, hvorvidt musik kunne være en del af indsatsen overfor børn med CI. Han har gennem 3 måneder haft ugentlige musiksessioner med en gruppe af børn med CI. De blev efterfølgende testet i musiktests sammen med en kontrolgruppe af børn med CI, der ikke havde deltaget i musiksessioner. Gruppen af børn, der havde deltaget i musiksessionerne scorede højere i mu siktestene end kontrolgruppen af børn med CI, og de scorede på niveau med normalthørende børn. Ligesom gruppen af børn, der havde deltaget i musiksessionerne scorede højere i lingvistiske tests end kontrolgruppen. Han kunne derfor konkludere, at et musikprogram kan bruges som supplement til andre auditive indfaldsvinkler. Fra Iran kunne man fortælle, at man siden 2000 har brugt musik som en del af genoptræningen og de børn, som har deltaget i musikprogrammerne, har signifikant bedre dagligdags kommunikation. I Iran bruger de musik til at træne koncentration, opmærksomhed og rim og remser, som er godt i forhold til at få et flydende talesprog. decibels vinkel: Børn med CI kan få stor glæde af musik, og når det samtidig også er med til at styrke de sproglige kompetencer hos barnet, så er det bare med at bruge det mest muligt. JUNI 2011 l NUMMER 1 l 7 Men som alt andet, der bruges i genoptræningssammenhæng, så skal musikken bruges i forhold til en række konkrete mål, og den skal bruges bevidst. I alle andre sammenhænge kan vi kun opfordre til, at musikskoler, sange, rim og remser nydes mest muligt som en naturlig del af hverdagen. Børn med CI og andre vanskeligheder I litteraturen siger man, at op mod 40% af børn med CI også har andre vanskeligheder. På årets konference, var der en session, som kun omhandlede denne gruppe. Oplægsholderne var her enige om, at en afgørende faktor for børnenes udbytte af CI er deres non-verbale kommunikationsformåen inden CI. Hvis barnet er inden for det kognitive normalområde, klarer det sig bedre. De kognitive evner var også af større betydning, end hvor lang tid barnet har haft CI. I et studie fra Ohio i USA havde man sammenlignet 14 børn med CI og andre vanskeligheder og matchet dem med 7 normalthørende børn ud fra alder og type vanskeligheder. 90% havde kognitive vanskeligheder. Gruppen af børn med CI kunne klare sig på samme vis som deres normalthørende jævnaldrende i forhold til selfcare og mobility, men når det kom til den sociale funktion (kommunikation og social interaktion), så klarede de sig signifikant dårligere. decibels vinkel: Det er fortsat vigtigt, at vi har fokus på denne gruppe. Vi skal forvente, at de kan opnå det samme niveau som deres normalthørende jævnaldrende med samme vanskeligheder. Men de skal have ekstra hjælp og tid for at nå hertil. Samtidig er det utrolig vigtigt, at vi får defineret, hvilke vanskeligheder, der er tale om. Tallet på 40% dækker oftest over vanskeligheder, som ikke bør have indflydelse på barnets udbytte af CI, og det er vigtigt at have for øje for at sikre et højt og realistisk forventningsniveau. HUSK! decibel vil fremadrettet gerne sende flere informationer og nyheder direkte til jer via jeres adresse. Har du derfor skiftet -adresse inden for de sidste par måneder, eller har du aldrig modtaget nyheder fra decibel? Så send en mail med din nye -adresse til - så er du sikker på at blive opdateret med seneste nyt.

8 8 l JUNI 2011 l NUMMER 1 FM fra Phonak Hvad er FM fra Phonak? Et FM-system fra Phonak er et trådløst system, der transporterer lyd direkte fra kilden til øret. Det består af en FM-mikrofon og en eller to FM-modtagere. Lyden fra mikrofonen opfanger det ønskede signal og overfører signalet via radiobølger til FM-modtagerne. FM-modtagerne er koblet til processoren og lyden videresendes til CI en. Det er CI en, der foretager den korrekte forstærkning. FM fra Phonak bygger på Dynamic-platformen, der sikrer brugeren uovertruffen taleforståelighed - også i støjende omgivelser. NYHED! NYHED! ML14i er en Dynamic FM-modtager i miniaturefor- mat, som er integreret i designet, til brug sammen med Cochleas Nucleus 5-lydprocessor - fås i flere forskellige farver. MicroLink Fr eedom er en klassisk FM-modtager, som giver Cochlears Nucleus Freedom-brugere e fr em- ragende trådløs teknologi. MicroLink Freedom kan synkroniseres es enten automatisk eller manuelt og er kompatibel med alle Phonak-sendere. MyLink+ er en økonomisk kropsbåren Dynamic FM-modtager med induktiv halsslynge. lynge. Anbefales til teenagere e og voksne og fås nu med en kortere e hal s- s lynge til yngr e brugere. MLxi er en universal Dynamic FM-modtager. Mod- tageren en er kendetegnet ved enestående brugervenligenlig- hed og nem betjening. Har fuldstændig automatisk DPAI-styring og kræver derfor ikke nogen form for bekræftelse. Alle modeller benytter Dynamic-platformen Inspiro er Phonaks kendte FM-sender til børn og undervisningsbrug. Inspiro er bygget på Dynamic FM-platformen, som giver uovertruffen taleforstå- elighed i støj. Inspiro er brugervenlig og fungerer sammen med et utal af forskellige modtagere. Der er mange grunde til at vælge Dynamic FM her er blot få af dem... Vælg den rigtige Dynamic FM- modtager til Cochlear Implant Markant bedre signal-støjforhold end andre FM-systemer, herunder digitale FM-systemer Integration af Dynamic FM-modtagere på øreniveau giver et slankt, æstetisk tiltalende design K ompatibilitet med høreapparater og alle Cochlear Implant- og Baha-modeller Unikt MultiTalker Network sikrer problemfrie gruppediskus- sioner uden støj med en håndholdt mikrofon Dynamic FM er den moderne globale standard for FM- systemer Fordelene ved Dynamic FM er blevet dokumenteret i viden- skabelige fagpublikationer Phonak Danmark A/S Nitivej 10, 2000 Frederiksberg erg Østre Hougvej 42-44, 5500 Middelfart Tel

9 Frivilligt arbejde i decibel JUNI 2011 l NUMMER 1 l er det Europæiske år til fremme af frivilligt arbejde og aktivt medborgerskab. Igennem decibels snart 15 år, har det netop været den frivillige indsats, der har båret foreningen frem. Fra vi var fem familier, der samledes om at stifte decibel til i dag, hvor vi er mere end 500 familier, har frivillige på skift taget ansvaret for, at vi i dag er, hvor vi er: En forening med indflydelse, der kan skabe bedre vilkår for vores børn og unge. Af Anne Mose, formand i decibel Fantastiske oplevelser med mange forskellige mennesker, indgående viden om CI og en følelse af at gøre noget for mit barn det er noget af det, som mine år i decibel har givet mig. Først som bestyrelsesmedlem fra 1997 og siden 2003 som formand. Jeg har altid haft med frivilligt arbejde at gøre specielt på idrætsområdet og det har altid været forbundet med positive oplevelser. Da decibels bestyrelse skulle etableres i 1997, tænkte jeg, at det ville jeg i hvert fald gerne være med i, for det var jo noget, som handlede om og hjalp mit barn, og så var CIområdet helt nyt for mig. At være med i decibels bestyrelse har for mig været en mulighed for at være med, hvor tingene sker. Jeg har haft indflydelse på de ting, der er sket og sker i foreningen. Jeg har haft mulighed for at følge med i den nyeste viden, møde fagfolk, deltage i konferencer, og på den måde har jeg hele tiden følt, at jeg har været rigtigt godt informeret og har følt, at jeg har gjort det bedste, jeg kunne, i forhold til min søn med CI. Kristoffer var et af de første børn, som blev cochlear implanteret, og derfor har jeg hele vejen igennem følt, at jeg har haft noget at give videre til de familier, som er kommet efter os. Jeg har haft mulighed for at møde en masse familier og på den vis lære en masse fantastiske mennesker at kende og jeg tænker tit, at jeg egentligt ikke ville være alt det foruden, selvom jeg selvfølgelig gerne ville have haft, at min søn var født uden et hørehandicap. Jeg tænker på, at der ville være en masse fantastiske mennesker, som jeg så ikke ville have mødt og have lært at kende, og det ville da have været brandærgerligt. Jeg har haft mulighed for at deltage i møder og konferencer i og udenfor Danmark som repræsentant for decibel, og det har også givet mig en masse viden, som har været med til at bane vejen frem for vores børn. Jeg har en stærk følelse af, at netop vores høje vidensniveau som forældre, har været med til at bane vejen for nye måder at møde vores børns behov på. Den 30. september 2011 er national frivillighedsdag, der bliver afholdt for at skabe opmærksomhed omkring frivilligt arbejde og for at fremme rekrutteringen af frivillige. At deltage i frivilligt foreningsarbejde er naturligvis noget, man skal have overskud til, men hvis man har det og går inde i arbejdet, giver det en masse igen. At være med til at gøre noget for andre familier, at være med til at sætte ting i gang, at have indflydelse på, hvilke tilbud der skal være for medlemmerne, at møde en masse fantastiske mennesker, at tænke tanker i forhold til, hvordan fremtiden skal se ud for børn og unge med CI: Ja, det er blot nogle af de ting, som jeg har fået ud af at lave frivilligt arbejde i decibel. Vi begyndte som en lille forening med 5 familier, og vi er vokset til en kæmpe forening med over 500 medlemmer. Vi har været så heldige at skaffe midler til at kunne oprette et sekretariat med to medarbejdere. Men vi har fortsat et stort behov for frivilligt arbejde. Det kan både være som bestyrelsesmedlem og de opgaver, som følger med den post, men det kan også være som hjælper til enkelte opgaver, som betyder, at man ikke binder sig så hårdt. Vi har brug for hjælpere til netværksarbejde, til indsamling af penge/fundraising, til nye ideer og kom gerne med gode ideer, hvis der er noget du brænder for. Så har du overskud og lyst til at gøre en indsats for decibel og dermed for dit eget barn og foreningens øvrige børn og unge med CI så henvend dig endelig til os i bestyrelsen. Vi har altid brug for et par ekstra hænder, spændende erfaringer og nye ideer. Glæd jer til, at vi i 2012 skal fejre decibels 15 års jubilæum. Mere følger i vores nyhedsbrev og på hjemmesiden.

10 10 l JUNI 2011 l NUMMER 1 Tips Så er det snart sommerferie, derfor har vi samlet tips og tricks, som er nyttige i forbindelse med sol, sommer, strand, vand og ferie. og tricks Batterier til CI i nødsituationer Når dit barns batterier i CI erne pludselig løber tør og hele familien sidder og spiser is langt fra pakken med ekstra Zink Air batterier (1,45V), så er der hjælp at hente. I nødstilfælde kan du godt bruge andre batterier for eksempel de batterier, du bruger til kameraer, som kan købes i turistbutikker og supermarkeder. Det er bedst at bruge Zink Air batterier, men ellers kan du også bruge kviksølvbatterier. Du skal se efter batteriernes spænding angivet i Volt, som skal være inden for spændvidden 1,2 til 2,0 volt. Husk at købe lidt ekstra batterier, da de uoriginale batterier ikke holder særligt længe sammenlignet med de batterier, vi normalt bruger fra Danaflex. CI i lufthavnen og i flyet Dit barn må gerne beholde sine CI er på, når I skal gennem sikkerhedskontrollen i lufthavnen. Hvis der kommer udslag, er det dog en god ide at have patient id kortet, der forklarer, hvad CI er, lige ved hånden. Personalet i langt de fleste lufthavne er dog bekendt med CI. CI et tager ikke skade af at blive gennemlyst, hvis lufthavnspersonalet forlanger, at det skal gennemlyses. Det er forskelligt fra flyselskab til flyselskab, hvorvidt de forlanger, at CI erne skal være slukket i forbindelse med start og landing, og derfor er det en god idé at spørge flyselskabets personale. En sjov leg på vej på ferie...der træner dit barns auditive hukommelse Legen er simpel og kan leges, hvor som helst når som helst, det kræver bare lidt fantasi. Udover, at I specifik træner den auditive hukommelse, som er vigtig i for hold til mestring af sproget, så får I også mulighed for at glæde jer til den forestående ferie. I skal forestille jer, at I er ved at pakke jeres kuffert, og nu skal I på skift fortælle, hvad I lægger i kufferten. Alt efter jeres barns alder og talesproglige formåen kan I variere den sætning, som alle skal begynde med at sige. For eksempel kan I sige: I min kuffert er der en kjole, hvorefter den næste siger: I min kuffert er der en kjole og en bluse, hvorefter den næste gentager, hvad de andre har sagt og tilføjer endnu en ting i kufferten. Der er ingen grænser for, hvad der kan være i en kuffert. Legen træner barnets evne til at huske auditive beskeder, og samtidig kan I øve og udvide barnets ordforråd.

11 Udnyt sommerens muligheder til at udvide sproget Når I sidder på stranden og bygger sandslot, så er det ikke bare sjovt og hyggeligt, men også en oplagt mulighed til at få øvet sproget. For eksempel kan I tale om, at det ene tårn er større eller mindre end det andet tårn, eller at én muslingeskal kommer fra en blåmusling og en anden fra hjertemuslingen. Skal I finde pynt til slottet, så send barnet af sted efter flere ting på én gang. For eksempel to sten, tre muslinger og tre kviste. CI og vand JUNI 2011 l NUMMER 1 l 11 Hvor meget vand kan CI erne egentlig tåle? Kan mit barn have CI på, når vi er på stranden eller ved poolen og hvad med vandkamp i haven? CI processorerne er lavet til, at børn kan deltage i almindelige legeaktiviteter. Men de er ikke vandtætte nok til, at dit barn kan svømme med dem heller ikke det nyeste nucleus 5. Hvis I skal svømme, så kan du læse mere om vandtætte poser til CI erne på under menupunktet tips, tricks og gode råd. Og husk ellers at lægge CI erne i tørreboks hver aften som en del af den daglige vedligeholdelse. Det er selvfølgelig særligt vigtigt, hvis CI erne er blevet fugtige, eller dit barn opholder sig i et fugtigt klima, eller hvis CI erne kommer på, mens håret stadig er vådt. Magneten på overarbejde Trampolin er både sjovt og sundt, når de rigtige sikkerhedsforanstaltninger er taget. Men husk, at de mange hop kan give en friktion mellem magneten og huden, så huden kan blive så irriteret, at der opstår betændelse og CI ikke kan bæres i en periode. Husk derfor, at jeres børn og unge enten skal have et hårbånd på der holder CI et fast eller, at de skal tage dem af, inden de hopper. Hvis udstyret går i stykker på ferien Husk at tage Danaflex USB-nøglen med, som I har fået udleveret på jeres CI-center. Den skal du nemlig bruge, hvis der sker noget med jeres barns CI er og I har behov for at få lagt indstillinger ind igen. Hvis I skal til udlandet, så tjek inden ferien, om der er en CIklinik i nærheden af jeres rejsemål. Det gør du ved at gå ind på under menupunktet Support Centre og derefter Find a clinic. Hvis jeres ferie foregår i Danmark, så skal du kontakte dit CIcenter. Er det uden for almindelig arbejdstid eller i weekenden/helligdage, så kan I kontakte Danaflex på deres vagttelefon på telefonnummer: Husk altid at begynde med almindelig fejlfinding læs mere om hvordan på Danaflex hjemmeside på Kilde: Tips, trick og gode råd på Hjælp os med at hjælpe andre: Del dine gode tips og tricks, så også andre kan få glæde af dem. Skriv til så lægger vi dine tricks ud på hjemmesiden. Lån en ferie processor På kan du læse om, hvad du skal gøre, hvis du gerne vil have en eller to ferieprocessorer med på ferien. Særligt hvis I skal være et sted, der ligger langt fra en CI-klinik, kan det give tryghed at vide, at der er et ekstra sæt CI-processorer, hvis uheldet skulle være ude. Det koster 500 kr. at leje en processor i op til tre uger. Du kan søge din kommune om at få udgiften dækket.

12 12 l JUNI 2011 l NUMMER 1 decibel er også for de unge - nu op til 25 år Af Tanja Pihl Sandager, sekretariatsleder i decibel De udgør en stadig større gruppe de unge med CI. En opgørelse blandt vores medlemmer viser, at vi i foreningen har knapt 100 unge i alderen 13 år og op. Det er virkelig mange, og derfor har vi også gennem de sidste par år haft Nanna Storgaard, 18 år (har både CI og høreapparat) Jeg mener, at det, en ungdomsafdeling kan gøre for os, er, at vi har en masse ture sammen eller teen-weekender. Det er rigtigt dejligt med så mange med høretab samlet på et sted. Jeg synes, at det har stor betydning at være sammen med andre, som har samme problemer med hørelsen. Så kan man finde ud af, hvor meget man har til fælles, hvilke problemer det kan give og få råd fra hinanden. særligt fokus på de unge med CI. I 2010 ændrede foreningen navn fra Landsforeningen for børn med cochlear implant til Landsforeningen for børn og unge med cochlear implant. På årets general forsamling er det netop blevet vedtaget, at decibel nu ikke er for unge op til 18 år, men nu er til 25 år. - Med det følger selvfølgelig et ansvar - for vi skal jo have nogle reelle tilbud til gruppen af unge med CI. Foreløbig har vi vores teenweekends og lignende aktiviteter, men vi arbejder også på at få etableret en ungdomsafdeling. Hvordan den skal organiseres ligger ikke fast endnu. I det arbejde skal vi selvfølgelig også have inddraget de unge selv, siger Thore Schmidt, næstformand i decibel. Men det er ikke kun et ønske om, at de unge selv skal have et tilbud, det er også deres forældre, vi skal bakke op om. De skal fortsat kunne få viden om, hvordan de støtter deres unge på vej videre i livet efter folkeskolen, i nye uddannelser, og det selv at skulle føre sin sag, når den unge bliver 18 år, fortsætter Thore. Hvad siger de unge selv Vi har spurgt et par af de unge selv, hvad de mener en ungdomsafdeling skal kunne bidrage med. Vi har også spurgt til, om de mener, det er vigtigt at være sammen med andre med CI, og hvorfor! For de tre unge, som vi har talt med, er der ingen forskel på, om de er sammen med unge med CI eller med høreapparater (HA). Kristoffer Mose, 17 år (CI) En ungdomsafdeling kunne måske arrangere en tur til udlandet eller et weekendophold for kun CI/HA brugere i f.eks Lalandia eller lignende. Og så måske nogle mindre arrangementer som en dag på gokartbanen eller i badelandet eller i en forlystelsespark. Det er vigtigt at være sammen med andre, der har CI eller HA, fordi så har man mulighed for at spørge andre, hvad de gør i de forskellige situationer, man kommer ud for hver dag som CI/HA bruger, og så møder man nye mennesker og får flere venner, der har det samme problem som en selv. Sabina Storgaard, 16 år (CI) Jeg kan godt lide at være på børnehørekursus og teen weekend. Men det ville være fedt med noget mere, f.eks. en dag i Djurs sommerland eller Fårup Sommerland, det kunne en ungdomsafdeling være med til at tilbyde. Det har en stor betydning for mig, at jeg ses med andre med et hørehandicap, og jeg ses ofte med nogen, som også har et hørehandicap. Vi snakker ofte om, hvordan vi skal tackle vores handicap, det er vigtig for mig. ARRANGEMENTER for unge med CI og deres forældre LÆS MERE OG TILMELD JER PÅ Fredag d august 2011: Weekendkursus for forældre og teenagere med CI og deres søs - kende. Aktiviteter og foredrag for både de unge selv og deres forældre. Fredag d november 2011: Weekendkursus for teenagere i alderen år med et høretab. Aktiviteter og foredrag for de unge. Fredag d november 2011: Weekendkursus for forældre og teenagere med CI og deres søs - kende. Foredrag for forældre og filmkursus for teenagere med CI. Lørdag d. 15. oktober: Socialt arrangement for unge med høretab. I 2012 udbyder decibel 3 temadage om uddannelse, fremmedsprog og selvværd og identitet.

13 JUNI 2011 l NUMMER 1 l 13 Bagudkompatibilitet Opgradering til Cochlear Nucleus 5. Cochlear er glade for at kunne fortælle, at Cochlear Nucleus CP810 lydprocessoren nu er bagudkompatibel til alle Freedom og Nucleus 24 implantat brugere. Med denne opgradering vil du kunne profitere af alle fordelene fra det prisvindende Nucleus 5 system, inklusiv en mindre og lettere lydprocessor, bedre taleforståelse, et specielt program til at lytte til musik og branchens eneste to-vejs kommunikerende fjernbetjening som enkelt overvåger og håndterer din hørelse. Dit CI-center kan fortælle dig, om opgradering til en ny lydprocessor er en mulighed for dig. Bringer mennesker sammen Global leder Engagerede visionære teams Løsninger for livet Kontakt Danaflex A/S for yderligere information eller besøg vores website Freedom, Cochlear og det eliptiske logo er varemærker tilhørende Cochlear Limited. Nucleus er et registreret varemærke tilhørende Cochlear Limited. N35176F ISS1 MAY11 Danish translation N35176F_ISS1_DA_CP810 for N24 ugrade-teens_consumers_a4.indd 1 04/05/ :50:56

14 14 l JUNI 2011 l NUMMER 1 A K T I V I T E T S K A L E N D E R 31. juli - 5. august 2011 Familiehøjskole 2011 På familiehøjskolen er der tid til fordybelse og tid til at være sammen. Uanset om du er barn eller ung med CI, forælder eller bedsteforælder. Der er daglige foredrag for forældre og bedsteforældre og aktiviteter for både børnene alene og sammen med de voksne. Børnene vil gennem hele ugen forberede et cirkusshow, som på festligste vis afslutter højskoleopholdet. 13. august 2011 Sommertræf i Region Syddanmark og Region Midt på Elite Camp Vestbirk Det officielle program lyder på godt vejr, hyggeligt samvær, grill og sjov i stedets swimmingpool. Men det er også muligt at leje sig ind på campingpladsen hele weekenden august 2011 Familiekursus for familier til teenagere med CI, 13+ Weekenden byder på faglige oplæg for både forældre og teenagere med CI. Hør om tips og tricks til en god skolegang også efter folkeskolen - fra en ung studerende med CI. Udforsk de tekniske hjælpemidler, som de unge selv skal til at tage ansvar for. Bliv klogere på uddannelsesmæssige muligheder efter folkeskolen. Og deltag i zumba og andre aktiviteter både inde og ude. Ung om at deltage i et familiekursus: Det er fedt at møde andre med CI og møde dem, man allerede kender med CI. Fedt at finde ud af, at man ikke er den eneste med høretab september Familiekursus for familier til børn med CI, 0-4 år Få muligheden for en weekend sammen med andre familier med småbørn med CI. Hør om de første skridt på vej mod sproglig opmærksomhed, højtlæsning og læsning. Udforsk det seneste indenfor tekniske hjælpemidler og lær mere om, hvordan dit barn hører med CI. Der vil være malerværksted for børnene og sjove aktiviteter, inde såvel som ude, sammen med kvalificerede børnepassere. 30. september CI-konference for professionelle, der arbejder med børn og unge med CI I år med fokus på de udfordringer og muligheder, der møder børn og unge i institutions- og skoletilbud. Der vil være faglige oplæg fra professionelle indenfor feltet, men også forældrene vil fortælle om deres erfaringer, for at komme hele vejen rundt om barnet. Eftermiddagen foregår i workshops med et specifikt fokus og med muligheden for vidensdeling og netværksopbygning. Husk at fortælle de professionelle omkring dit barn om CI-konferencen oktober 2011 Familiekursus for familier til børn med CI, 5-12 år Tilbring lørdag og søndag sammen med de mange andre CI-familier på Hotel Legoland. Lær om, hvordan vi støtter vores børn i opbygningen af selvværd og identitet, hør den første generation af unge, som er vokset op med CI og har været inkluderet i almene skoletilbud, fortælle om deres oplevelser. Få mere viden om din tween med x-faktor og indre kaos. Og giv dine børn mulighed for at være sammen med andre børn med CI og søskende til børn med CI. Hør Dr. Sue Archbold fra Ear Foundation i Nottingham fortælle om, hvordan børn og unge med CI er udfordret og hvordan I som professionelle kan hjælpe dem! Børn med CI klarer sig bedre end børn med HA, men de er ikke normalthørende og derfor kræver de stadig vores fokus. Mens udviklingen går derudad, sidder vi og snakker og snakker. Det er lærerne ude i skolerne, der skal slutte det kirurgerne har startet. Det er nu vi skal gøre noget, så vi hjælper vores børn og unge med CI. Der hvor de er, sagde Sue Archbold på 10th European Symposium on Paediatric Cochlear Implantation, maj 2011.

15 JUNI 2011 l NUMMER 1 l oktober 2011 Ungdomsarrangement Endagsarrangementer for unge med høretab. Følg med på decibels aktivitetskalender her følger nærmere om program, pris og sted november 2011 Teenweekend år Weekendkursus for unge med høretab En weekend på Frijsenborg Efterskole sammen med andre unge med høretab november 2011 Nye CI-familier Her er jeres mulighed for både at få viden om de særlige forhold, der følger af at jeres barn skal have/lige har fået CI og samtidig møde andre familier i samme situation som jeres egen. Lær om hørekurver, talebananen og hjernens plasticitet og se videoklip om den sproglige udvikling hos andre børn med CI og hør om at være ung med CI fra de unge selv. Imens er der sjove aktiviteter for børn sammen med erfarne børnepassere november 2011 Familiekursus for teenagere med CI Familiekursus for familier med teenagere med CI Kurset henvender sig til forældre og teenagere med CI. Forældrene skal blandt andet høre om, hvordan de kan forstå deres teenagers høretab, hvordan de er anerkendende i deres tilgang til deres teenager og høre om nyeste vi den i forhold til, hvordan unge med CI har det. Teenagerne selv skal lave deres egne film, som bliver vist som afslutning på weekenden. Der vil også være filmaften, spillecafe og ungefest. Mød Lotte Rømer, og hør hende fortælle om at leve med et høretab. Imens prøver de unge kræfter med filmmediet hvem ved måske spotter vi en ny Lars von Trier! En ung om at deltage i familiekursus: Det er både min mor og mine brødre og mig, der vil deltage i familieturen november Familiekursus for forældre til børn med CI og yderligere vanskeligheder Kom og mød andre med børn, der også har særlige udfordringer, som kan have betydning for udviklingen med CI. Lær om konflikthåndtering og deltag i øvelser og få fokus på, hvor auditive I er i samspillet med jeres barn. For børnene er der sjove aktiviteter sammen med erfarne børnepassere. Forældre til søn med CI og yderligere vanskeligheder: Vi har flere gange deltaget i decibels kurser. Vi var som forældre gået fuldstændig i stå efter, at vi i flere år har prøvet at råbe kommunen og sygehuset op. Kurserne har givet os et puf i den rigtige retning, og vi har endelig fået fagfolk med os, som kan tage fat om vores søns problemer. Forældre til dreng med CI: Alting her i livet kan blive lettere, hvis man er rustet til opgaven, der ligger foran en. Kurser har givet os de værktøjer og det sociale netværk, vi havde brug for, så vi kunne overskue den første tid med CI. Tilmelding til kurserne på aktiviteter. Her kommer der også til at stå, hvornår der er regionstræf i din region. decibel samarbejder med Castberggård, og familiekurser for familier til teenagere med CI, nye CI-familier og familier til børn med CI i alderen 0-4 år bliver i år afholdt på Castberggård nær Vejle.

16 16 l JUNI 2011 l NUMMER 1 NEPTUNE By Advanced Bionics Rid med på bølgen med verdens første vandtætte freestyle CI - processor Består af få dele, der gør det nemmere for brugeren ClearVoice reducerer baggrundsstøj AutoSound tilpasser automatisk IntelliLink -funktion Hør hele dagen, hele tiden Bruger 1 AAA-batteri Nem at opbevare Advanced Bionics Nordic Nitivej Frederiksberg Tlf advancedbionics.com

17 JUNI 2011 l NUMMER 1 l 17 Talehørepædagogik på spil Trylledrikken er et nyskabende pc-spil for 3 til 6-årige. Spillet er originalt, fordi det kobler underholdning, seriøs talehørepædagogik og talegenkendelse i et børnevenligt medie. Af Maria Bærentsen, kommunikationsmedarbejder, Center for Døvblindhed og Høretab, Region Nordjylland Der er sket noget forfærdeligt. Dyrene er blevet forheksede, så de ikke kan sige deres lyde. Så nu gælder det om at få samlet lyde ind og blande dem til en trylledrik, som kan give dyrene deres sprog tilbage. Det er plottet i Trylledrikkens animationsunivers. Over otte baner, hver med sine tale-hørepædagogiske læringsmål, stilles barnet over for opgaver, som han/hun skal løse ved på forskellige måder at skelne, huske og sige en lang række lyde, ord, tonehøjder, tryk-intonationsmønstre mv. Talegenkendelse er højt prioriteret. Derfor skal spilleren interagere med spillet med blandt andet sin egen stemme, og der er motiverende feedback fra spillet på rigtigheden i det, som barnet siger. Trylledrikken er med andre ord talehørepædagogisk undervisning pakket ind i et legepræget pc-spil univers. Man kan sige, at spillet fungerer som en buffer mellem barnet og talehørepædagogen, således at Trylledrikken bliver et motiverende supplement til traditionel ansigt-til-ansigt talehøreundervisning. Barnet kan også tage spillet med hjem, så den talehørepædagogiske læring vokser videre ud fra selve undervisningssituationen. Anerkendte talehørepædagogiske teorier er fundamentet i Trylledrikken Øvelserne i Trylledrikken er bygget op som et bredt dækkende talehørepædagogisk forløb, der er baseret på dele af Daniel Lings teorier og undervisningsprogram, forklarer multimediemedarbejder Anne-Mette Gade fra Materialecentret på Center for Døvblindhed og Høretab, Region Nordjylland, som har udviklet pc-spillet. Hun fortæller, at Trylledrikken også tilgodeser AVT-metoden i tale og attituder, som spilfigurerne agerer med, ligesom spillet lægger op til, at den voksne, som hjælper barnet med at gennemføre banerne, bruger elementer fra AVT-metoden. Anmeldelse af TrylleDrikken Vi vil gerne have nogle af decibels eksperter til at anmelde spillet Trylledrikken her i bladet, men det har ikke været muligt, da spillet først udkommer efter bladets deadline. Følg derfor med i vores elektroniske nyhed-brev, hvor vi skriver en anmeldelse af spillet, når vores eksperter - børn med CI i alderen 3-6 år - får lov til at prøve spillet af og komme med deres kommentarer. Barnets talesproglige udvikling bliver desuden understøttet ved, at spillet stiller rimelige sprogkrav til børnene. Der bruges rigtige ord og sætninger, som børn normalt bruger, og det er meningen, at barnet, der spiller, skal gøre det samme. Forbindelsen til børnenes virkelighed er med andre ord tydelig, og det giver overførslen fra læringsseance til den virkelige verden ben at gå på, understreger Anne-Mette Gade. Talehørepædagogisk virkelighed har kvalitetssikret Trylledrikken Den virkelige verden er også taget

18 18 l JUNI 2011 l NUMMER 1 med på råd i udviklingen af Trylledrikken: Spillet er grundigt testet i konkrete, talehørepædagogiske undervisningssituationer for at målrette det talehørepædagogernes praksis. Nærheden til talehørepædagogisk praksis har været guld værd for Trylledrikken, for via respons fra talehørepædagogerne har vi kunnet raffinere og målrette spillet så meget, som det kun kan lade sig gøre, hvis man har hands-on i forhold til brugernes behov, siger Anne-Mette Gade. Trylledrikken tilgodeser i øvrigt også talehørepædagogens behov, blandt andet i spillets administrationsmodul. Her kan pædagogen føre logbog over, eksempelvis hvordan børnene klarer de forskellige øvelser, og ud fra det planlægge det videre forløb i talehøretræningen. Bred vifte af professionelle står bag Samarbejdet med talehørepædagoger af kød og blod på daginstitutioner over hele landet har været en betydelig brik i den brede projektorganisation, som Trylledrikken er udviklet i. I den organisation har Materialecentret på Center for Døvblindhed og Høretab, Region Nordjylland, stået for konceptudviklingen i samarbejde med eksterne gamedesignere, programmører, professionelle musikere og sangere, tekstforfattere, speakere, grafikere, animatorer og andre. Det udkommer medio maj 2011, og er gratis for talehørepædagoger og andre professionelle, som arbejder med børn med høretab, mens forældre kan få fat i det også gratis - via PPR-kontorerne. Hvis du vil have fat i eller have mere at vide om Trylledrikken: Anne-Mette Gade, multimediemedarbejder, Materialecentret, Center for Døvblindhed og Høretab, Region Nordjylland, eller på telefon Store fonde har finansieret Spillet er finansieret med 2/3 af budgettet af fondsmidler fra Oticon Fonden, Egmont Fonden, Helsefonden, Aase og Ejnar Danielsens Fond og Det Obelske Familiefond. Sådan bruger du Materialecentret Materialecentret, som står bag udgivelsen af Trylledrikken, er et fælles center for alle landets institutioner, skoler og kompetencecentre, der arbejder med børn, unge og voksne med høretab eller døvblindhed. Formålet er at udvikle, producere og udgive undervisnings-, informations- og vejledningsmateri aler til personer med høretab, CIopererede, døvblinde og fagfolk inden for området. Det er gratis for institutioner og skoler at få leveret materiale fra Materialecentret, men det kræver at PPR har tilmeldt den pågældende institution/skole. For forældre til børn med CI er det muligt at få gratis informationsog vejledningsmaterialer, men de skal rekvireres af PPR-kontorernes sagsbehandlere eller fagfolk fra skoler og institutioner. Læs mere på:

19 JUNI 2011 l NUMMER 1 l 19 COMFORT DIGISYSTEM Til små børn med mange muligheder At være 5 år og kunne høre lige så godt som alle andre børn, bør være en selvfølge. Sådan bør det være i børnehaven, når pædagogen læser historier, på udflugten eller i fritiden når barnet finder på sjove lege. Kontakt os for yderligere information: Comfort Audio Tlf.:

20 20 l JUNI 2011 l NUMMER 1 Signe og hendes skole Signes første skoledag. Inklusion er blevet et buzzword blandt politikere og i pressen. I decibel taler vi også om, at børn og unge med CI i disse år fortrinsvis inkluderes i almene tilbud. Helt i tråd med de politiske udmeldinger. Vi har tidligere bragt en artikel om Signe, der flyttede fra specialbørnehaven Bambi for døve børn og børn med høretab til den lokale børnehave. Den gang valgte Signes forældre, at hun skulle skifte til en almindelig børnehave, selvom hun havde store sproglige vanskeligheder. Og det gik godt! Her fortæller de om, hvordan det er gået med Signes skolestart. Af Christine Tybjerg Mølgaard, mor til Signe og bestyrelsesmedlem i decibel Vi glædede os til, at der skulle ske noget nyt, og vi kunne mærke, at Signe var parat til at sige farvel til den kendte børnehave for at komme videre i den lokale skole. Men det var samtidig også med nogen nervøsitet hos os forældre, for hvordan skulle det nu gå? Signe er ikke alderssvarende sprogligt, og vi har derfor gjort os mange tanker om, hvilket skoletilbud, der var det rigtige for hende. I børnehaven var der stadig de mindre børn, som heller ikke var så langt i deres sproglige udvikling og selvom det ikke var dem, Signe legede med, så faldt hun ikke så meget igennem, fordi sproget blev talt på mange forskellige niveauer. Det, vidste vi, ville ændre sig med skolestarten. Men Signe er inde i en god sproglig udvikling, og hun er socialt velintegreret i den børnehavegruppe, der sammen skulle begynde i den lokale skole. Så efter at have talt med skolens ledelse, blev vi enige om, at det var her, Signe skulle gå. I august 2010 begyndte derfor en meget stolt pige i 0. klasse på Højvangskolen. Signes udfordringer At starte i skole stiller store krav til børnene. De skal kunne forstå en kollektiv besked, kunne følge dialogen i klassen selvom den går fra øst til vest og tilbage igen og lytte og koncentrere sig også i støj. Signe har snart afsluttet det første skoleår og hvad har egentligt været godt og hvor er der udfordringer for Signe? For at svare på det, er det vigtigt at vide lidt om Signe, for det er jo hendes forudsætninger, som skaber begrænsninger såvel som muligheder. For Signe er der stadig en del sproglige aspekter, som er svære for hende, og hun er stadig ikke sprogligt alderssvarende. Ordforrådet er ikke stort nok, de lange sætninger får tungen til at slå knuder, og når der tales og diskuteres i klassen, hvor der er mange, som har noget at fortælle, giver Signe ofte op. Støttetimer kommer ikke af sig selv I Aalborg søges støttetimer i en ekstern pulje, og de er søgt i samarbejde med skolen og kommunens ledende talehørekonsulent som 'enkeltintegrationstimer'. Forud for skolestart i 0. klasse var det i høj grad os som forældre, der var meget opmærksomme på at følge ansøgningen helt til dørs. Nu her forud for 1. klasse har det i højere grad været skolen, der har påtaget sig ansvaret. Da systemet for støttetimer fungerer forskelligt fra kommune til kommune, så er det vigtigt, at man undersøger mulighederne i ens hjemkommune. Det skal PPR kunne fortælle om - muligvis kan skolen også gøre det. For inden hun får rettet fokus imod, hvem der nu taler, så har den næste taget over. Vi ved fra andre, at det er afgørende, at der kommer en god kommunikationskultur i klassen, og læreren har da også arbejdet pædagogisk med dette. Der er for eksempel blevet brugt en talebold/bamse, som blev kastet rundt til de elever, der havde ordet, så det blev lettere for Signe at følge med i, hvem der sagde noget, men det har ikke fungeret optimalt. Vi har også prøvet at gå den tekniske vej med FM-udstyr til Signe, men det har bare ikke rigtigt fungeret, men vi arbejder dog hårdt på, at få det til at fungere! Signe oplever, at det er meget irriterende, når der skal pilles ved CI en i forbindelse med kobling til FM, og hun oplever også en del støjgener. Derfor har vi ansøgt om at få skiftet processorerne til den nyeste version, hvor FM-udstyret netop kan kobles til og fra via en fjernbetjening, som styres af læreren. Signes støtte Signe har fået bevilliget 12 enkeltintegrationstimer til støtte fra en central pulje. De er øremærket Signe, og skal derfor ikke findes i skolens støttebudget. Det betyder, at vi ikke på noget tidspunkt i løbet af skoleåret har skullet bekymre os om det: Støtten har været der, og vi har lige fået at vide, at den også er bevilliget i 1.klasse. Støttetimerne bliver brugt til både at holde

COMFORT DIGISYSTEM. Elevmikrofonsystem

COMFORT DIGISYSTEM. Elevmikrofonsystem COMFORT DIGISYSTEM Elevmikrofonsystem Hørelsen er vejen til information Hvorfor trådløse systemer med flere mikrofoner? I løbet af en skoledag kommer der mange informationer fra såvel lærer som elever.

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Kurser for familier med børn og unge med CI

Kurser for familier med børn og unge med CI Kurser for familier med børn og unge med CI 2011 Familiekurser om CI i 2011 - nu i nye rammer Kære familier til børn og unge med CI decibel har en lang tradition for at holde familiekurser, der tager afsæt

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Hvad er. Cochlear Implant?

Hvad er. Cochlear Implant? Hvad er Cochlear Implant? Hvad er Cochlear Implant? Et Cochlear Implant er et et avanceret høreapparat, der er beregnet til give øget lydopfattelse og mulighed for større taleforståelse hos børn og voksne

Læs mere

G E B Ø R. Børn og unge med høretab

G E B Ø R. Børn og unge med høretab U N G E B Ø R N HØRETAB Børn og unge med høretab Vi meldte os ind i decibel, fordi vi så kunne deltage i kurser om børn med HØRETAB Det har betydet alverden for os og vores barn. Petunia, mor til Anemone

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Mit barnebarn stammer

Mit barnebarn stammer Mit barnebarn stammer 2 Mit barnebarn stammer Denne pjece henvender sig specielt til bedsteforældre til børn der stammer. Sammen med barnets forældre, og andre nære voksne i barnet hverdag, er I nogle

Læs mere

Kan man se det på dem, når de har røget hash?

Kan man se det på dem, når de har røget hash? Kan man se det på dem, når de har røget hash? Når forældre og medarbejdere på de københavnske skoler gerne vil vide noget om unge og rusmidler, har U-turn et godt tilbud: To behandlere og en ung er klar

Læs mere

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning: 0-3 årige Gør det kort Helt små børn kan kun koncentrere sig i kort tid. Når dit barn ikke gider mere, så stop. 5 minutter er lang tid

Læs mere

Center for Høretab Rådgivning og Uddannelse. Kurser 2016 \J1) Region Syddanmark

Center for Høretab Rådgivning og Uddannelse. Kurser 2016 \J1) Region Syddanmark Center for Høretab Rådgivning og Uddannelse Kurser 2016 \J1) Region Syddanmark 1 2 Rådgivning og Uddannelses Afdelingen på Center for Høretab 1. juli 2014 blev specialrådgivningen og udredningen af børn

Læs mere

Kurser for forældre samt professionelle der arbejder med børn med høretab i alderen 0-6 år

Kurser for forældre samt professionelle der arbejder med børn med høretab i alderen 0-6 år Center for Døvblindhed og Høretab er et landsog landsdelsdækkende helhedstil bud for børn, unge og voksne med døv blindhed eller høretab. Tilbuddene under KaS, Koordinering af Specialrådgivningen under

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

Råd og redskaber til skolen

Råd og redskaber til skolen Råd og redskaber til skolen v/ Anna Furbo Rewitz Udviklingskonsulent i ADHD-foreningen og projektleder på KiK ADHD-foreningens konference Kolding d. 4/9 2015 Temablokkens indhold De tre overordnede råd

Læs mere

Undervisningsmaterialet er udviklet af Luna Christensen & Niels Erling. Med kyndig vejledning fra Mirjam Dyrgaard Hansen

Undervisningsmaterialet er udviklet af Luna Christensen & Niels Erling. Med kyndig vejledning fra Mirjam Dyrgaard Hansen Undervisningsmaterialet er udviklet af Luna Christensen & Niels Erling Med kyndig vejledning fra Mirjam Dyrgaard Hansen Layout & Tegninger: Kenneth Nytoft & Terese Skovhus www.teaterbloom.dk Dette materiale

Læs mere

Raketten - indskoling på Vestre Skole

Raketten - indskoling på Vestre Skole Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 210 Offentligt Sådan hjælper du dit barn på vej I faget matematik Hjælp barnet til at blive opmærksom på alle de tal, der er omkring det i hverdagen

Læs mere

Handleplan for brug af digitale strategier i Agerskov Børnehus

Handleplan for brug af digitale strategier i Agerskov Børnehus Handleplan for brug af digitale strategier i Agerskov Børnehus 1. Indledning s.2 Hvad er formålet med en it strategi? s.2 Handleplan for digital strategi s.3 2. Hvordan børnenes digitale parathed og dannelse

Læs mere

PARAT TIL SKOLESTART? SKEJBY VORREVANG DAGTILBUD. Hvad vil det sige at være skoleparat, og hvad skal man holde øje med, når skolestarten nærmer sig?

PARAT TIL SKOLESTART? SKEJBY VORREVANG DAGTILBUD. Hvad vil det sige at være skoleparat, og hvad skal man holde øje med, når skolestarten nærmer sig? Forslag 02.09.14 SKEJBY VORREVANG DAGTILBUD PARAT TIL SKOLESTART? Hvad vil det sige at være skoleparat, og hvad skal man holde øje med, når skolestarten nærmer sig? 0 En god begyndelse på en ny periode

Læs mere

Trivsel og Bevægelse i Skolen. Idrætsundervisning Skills

Trivsel og Bevægelse i Skolen. Idrætsundervisning Skills Trivsel og Bevægelse i Skolen Idrætsundervisning Skills Læringsmål Skills Begrebsboks Eleverne kan selv udforme og beskrive eget træningsforløb. Eleverne kan være medbestemmende på opøvelse af en specifik

Læs mere

Vedr. Sennels Børnehave

Vedr. Sennels Børnehave Vedr Sennels Børnehave Plads til forskelle Jeg er mor til to tvillingepiger på 5 år, som går i Sennels børnehave Da jeg i december 2008 gik i fødsel var det ikke en glædelig begivenhed, da det var 13 uger

Læs mere

Formandens beretning 2006/2007

Formandens beretning 2006/2007 Formandens beretning 2006/2007 Af Anne Mose, formand Så står vi her igen og det er tid til at se tilbage på, hvad det sidste år har bragt. Det har været et travlt år for decibel. Vi har længe ønsket at

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Center for Høretab Rådgivning og Uddannelse

Center for Høretab Rådgivning og Uddannelse Center for Høretab Rådgivning og Uddannelse 2 Specialrådgivning til børn og unge med høretab på Center for Høretab 1. juli 2014 blev specialrådgivningen og udredningen af børn og unge med høretab på Center

Læs mere

Roger TM. på arbejdspladsen. Fokus på arbejde frem for at høre

Roger TM. på arbejdspladsen. Fokus på arbejde frem for at høre Roger TM på arbejdspladsen Fokus på arbejde frem for at høre Kommunikere, deltage og bidrage En moderne arbejdsplads kan være et kompliceret lyttemiljø. Det er også et sted, hvor vellykket kommunikation

Læs mere

Jo, jeg mener faktisk vi er godt på vej, og jeg oplever mange skoler, som formår at skabe gode, sjove og lærerige skoledage.

Jo, jeg mener faktisk vi er godt på vej, og jeg oplever mange skoler, som formår at skabe gode, sjove og lærerige skoledage. Tale Den gode skoledag. Hvad er det? Jo, jeg mener faktisk vi er godt på vej, og jeg oplever mange skoler, som formår at skabe gode, sjove og lærerige skoledage. Tag f.eks. Mosedeskolen i Greve, som fik

Læs mere

Bilag 6: Transskription af interview med Laura

Bilag 6: Transskription af interview med Laura Bilag 6: Transskription af interview med Laura Interviewet indledes med, at der oplyses om, hvad projektet handler om i grove træk, anonymitet, at Laura til enhver tid kan sige, hvis der er spørgsmål,

Læs mere

Trivselsplan Bedsted Skole 2012 1

Trivselsplan Bedsted Skole 2012 1 Trivselsplan 1 Trivselsplan Bedsted Skole er en skole, der lægger vægt på: Ansvar, omsorg og respekt Vi arbejder for: At der er plads til alle, og vi passer godt på hinanden. Hvor alle lærer at lytte til

Læs mere

BOOST på den fede måde, d. 6.-8. november 2015, 6-17 år

BOOST på den fede måde, d. 6.-8. november 2015, 6-17 år BOOST på den fede måde, d. 6.-8. november 2015, 6-17 år Forældreprogram Fredag d. 6. november 17:00-18:00 Ankomst og indkvartering 18:30-19:30 Aftensmad let måltid 19:30-22:00 Debataften Præsentationsrunde,

Læs mere

HARLØSE SKOLE KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE

HARLØSE SKOLE KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE HARLØSE SKOLE 2017-2018 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE Børn med særlige behov har brug for voksne med særlig viden Harløse Skole i Hillerød kommune er en specialskole for

Læs mere

Artikel vedr. Ipad og computer som pædagogisk redskab til arbejdet med ressourcebørn. Pædagogisk tidsskrift 0-14 nr. 3/2012 Dansk Pædagogisk Forum:

Artikel vedr. Ipad og computer som pædagogisk redskab til arbejdet med ressourcebørn. Pædagogisk tidsskrift 0-14 nr. 3/2012 Dansk Pædagogisk Forum: Artikel vedr. Ipad og computer som pædagogisk redskab til arbejdet med ressourcebørn. Artiklen er publiceret i: Pædagogisk tidsskrift 0-14 nr. 3/2012 Dansk Pædagogisk Forum: Oliver spiller et af sine ynglings

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Brugertilfredshedsundersøgelse Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Brugertilfredshedsundersøgelse Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udarbejdet af: Jakob Vejlø, PPR Børne- og Ungerådgivningen Dato: 1-1-11 Sagsid.: Version nr.: 1 1 Indledning Børne- og Ungerådgivningen

Læs mere

OM AT VÆRE MENTOR. i Lær for Livet

OM AT VÆRE MENTOR. i Lær for Livet OM AT VÆRE MENTOR OM AT VÆRE MENTOR i Lær for Livet 1 MENTOR I LÆR FOR LIVET Lær for Livets mentorordning er en del af Lær for Livet, som er Egmont Fondens signaturprojekt. Målet med Lær for Livet er:

Læs mere

Kommunikations- og tegnsprogskurserne afholdes atter dette efterår. Folderen om disse kurser kan ligeledes findes på hjemmesiden.

Kommunikations- og tegnsprogskurserne afholdes atter dette efterår. Folderen om disse kurser kan ligeledes findes på hjemmesiden. Nyhedsbrev November 2013 SPK, Langelinieskolen Kontaktoplysninger vedr. Langelinieskolens specialtilbud Spk Skolens kontor,, 2100 Ø, mail@spk.kk.dk, tlf 2621 2663 Afdelingsleder for skolen, Hanne Staugaard,

Læs mere

Indlæg til konferencen på CBG den 6. marts 2014 Cochlear Implant Foreningen. (CI)

Indlæg til konferencen på CBG den 6. marts 2014 Cochlear Implant Foreningen. (CI) Indlæg til konferencen på CBG den 6. marts 2014 Cochlear Implant Foreningen. (CI) Voksne CI-brugere I Danmark er der 1124 voksne CI-brugere, heraf har 216 fået 2 implantater. Jeg er en af de 216. Rapporten

Læs mere

Opsamling på strukturdrøftelse Elevrådsrepræsentanter Den 14. marts 2016

Opsamling på strukturdrøftelse Elevrådsrepræsentanter Den 14. marts 2016 Dato 300316 Dok.nr. 47245-16 Sagsnr. 15-7239 Ref. siko Opsamling på strukturdrøftelse Elevrådsrepræsentanter Den 14. marts 2016 På mødet den 14. marts 2016 blev der gruppevis debatteret følgende emner:

Læs mere

Hjælp rideglæden & trygheden tilbage, med disse 5 nemme tips

Hjælp rideglæden & trygheden tilbage, med disse 5 nemme tips Hjælp rideglæden & trygheden tilbage, med disse 5 nemme tips Kan du huske den sidste gang du havde den der helt perfekte dag med din hest? Vejret var fantastisk, din hest var glad og frisk (uden at være

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt:

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: 1. Hvordan har jeg oplevet mit første besøg i afdelingen før praktikstart? Inden besøget i Østerhåb har

Læs mere

DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE

DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE AFSLUTTENDE RAPPORT - 2015 INFORMATION OM PUBLIKATIONEN Udgivetjuni2015 Udarbejdetaf:

Læs mere

Dus Mellervang. Børnerådet. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst. www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev januar

Dus Mellervang. Børnerådet. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst. www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev januar Børnerådet Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev januar BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes

Læs mere

Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage

Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage Rygestop har været og er til stadighed en stor udfordring for rigtigt mange danskere. Mænd og kvinder kæmper med at få bugt med vanen. Alle prøver

Læs mere

Landskursus. Familier med børn med høretab/ci 21.-22. september 2013 Castberggård v. Vejle

Landskursus. Familier med børn med høretab/ci 21.-22. september 2013 Castberggård v. Vejle Landskursus Familier med børn med høretab/ci 21.-22. september 2013 Castberggård v. Vejle Landskursus 2013 Landskursus er hele familiens mulighed for at få faglig viden, kompetencer, inspiration, netværk

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

Hedensted har truffet et valg og går all in

Hedensted har truffet et valg og går all in Hedensted har truffet et valg og går all in Syv kompetencer er den røde tråd i Hedensted Kommunes bestræbelse på at gøre alle børn og unge i alderen 0-18 år klar til uddannelse og job, når de forlader

Læs mere

Medlemsblad nr. 11 2008. Nordsjællands lokalafdeling

Medlemsblad nr. 11 2008. Nordsjællands lokalafdeling ADHD Medlemsblad nr. 11 2008 Nordsjællands lokalafdeling Indhold side 5 side 7 side 9-13 Gode råd før du går til socialforvaltningen 5 Kursusoversigt 7 Søskendekursus 9-13 Forælderkursus 15-19 ADHD 21

Læs mere

Danske Skoleelevers tilbud. til elever og elevråd

Danske Skoleelevers tilbud. til elever og elevråd Danske Skoleelevers tilbud til elever og elevråd 1 DANSKE SKOLEELEVER Hvem er vi? Danske Skoleelever, DSE, er en organisation for dig! DSE har fokus på elever, skole og uddannelse. Vi kæmper for at sikre

Læs mere

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder I det følgende bringes citater fra virksomheder fra Havredal gl. Skoles virksomhedsnetværk, der har haft unge med særlige behov ansat i op til 6 år, og

Læs mere

Viden og inspiration til en fælles indsats for at sikre børn og unge gode oplevelser på sociale medier

Viden og inspiration til en fælles indsats for at sikre børn og unge gode oplevelser på sociale medier Viden og inspiration til en fælles indsats for at sikre børn og unge gode oplevelser på sociale medier Gratis & uafhængig platform Hvad er SoMe-Right, og hvordan arbejder vi? HVAD ER SOME-RIGHT? SoMe-Right

Læs mere

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse Om dig 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvad er din højeste fuldførte uddannelse? a. Folkeskole 9. eller 10. klasse b. EFG/HG/Teknisk

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehuset Petra Deltagere: Pædagoger Anne Thomsen, Marianne Secher, leder Marianne Krogh, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering Sprogpakken Beskriv hvorledes I

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

FLORENCE NIGHTINGALE HOSPICE AYLESBURY ENGLAND

FLORENCE NIGHTINGALE HOSPICE AYLESBURY ENGLAND FLORENCE NIGHTINGALE HOSPICE AYLESBURY ENGLAND Mine forventninger til opholdet var at prøve at blive kastet ud i en anden kultur, hvor kommunikationen foregår på engelsk. Da jeg altid har haft meget svært

Læs mere

Artikel, klippet fra.. isaac. ..nyt. nr. 1 2015. ISAAC nyt 2015 1

Artikel, klippet fra.. isaac. ..nyt. nr. 1 2015. ISAAC nyt 2015 1 Artikel, klippet fra.. isaac..nyt nr. 1 2015 Brugersamling.. v/emmy Kjelmann Første brugersamling for ASK-brugere I dagene 6. - 8. november 2014 var 14 brugere af alternativt kommunikationsudstyr (ASK-brugere)

Læs mere

Men lidt om de problematikker, vi vil møde i den nærmeste fremtid. Vi skal finde en løsning til hvordan hun kan komme frem og tilbage til skolen.

Men lidt om de problematikker, vi vil møde i den nærmeste fremtid. Vi skal finde en løsning til hvordan hun kan komme frem og tilbage til skolen. Fra: Rita Vinter Emne: Sarah Dato: 7. okt. 2014 kl. 21.59.33 CEST Til: Janni Lærke Clausen Hej Janni. Jeg vil lige fortælle lidt om Sarah, inden du møder

Læs mere

www.mellervangskolen.dk Dus Mellervang Børnerådsmøde i Pyramiden

www.mellervangskolen.dk Dus Mellervang Børnerådsmøde i Pyramiden Børnerådsmøde i Pyramiden www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Marts BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses Læs om Stamtræer

Læs mere

Velkommen i skole. Kære forældre

Velkommen i skole. Kære forældre Velkommen i skole Velkommen i skole Kære forældre Første skoledag er en milepæl i jeres barns liv. Den er nemlig en helt særlig dag, som alle børn ser frem til med stor spænding. Den første skoletid er

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Forældre evaluering 2015

Forældre evaluering 2015 Forældre evaluering 2015 Hvordan har det været at have sin daglige gang i Børnehaven Toftebo. En glæde at se hvor glad ens barn er hver eneste dag i Toftebo. Alle voksne kender ens barn, det gør forældrene

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer.

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer. Dimission 2016 Kære 9. klasse Først vil jeg ønske jer et stort til lykke med eksamen. Det har for de fleste af jer været en tid med blandede følelser. Det er dejligt at have læseferie, men det er et pres

Læs mere

Koblingspunkter. Sammenhænge og samarbejde mellem skole og praksis. Charlotte Wegener, nov Fotos: Lisbeth Barfoed

Koblingspunkter. Sammenhænge og samarbejde mellem skole og praksis. Charlotte Wegener, nov Fotos: Lisbeth Barfoed Koblingspunkter Sammenhænge og samarbejde mellem skole og praksis Charlotte Wegener, nov. 2012 Fotos: Lisbeth Barfoed Vertikal læring Horisontal læring - Skabe koblingspunkter - Binde knuder Forebyggelse

Læs mere

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Af Marie Sørensen, børnehaveklasseleder i samtale med Marianne Thrane - Det vigtigste er, at børn får en god og en glad skolestart, siger Marie Sørensen.

Læs mere

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker Foto: Ajs Nielsen Flere og flere børn vokser op hos deres enlige mor, og de har ingen eller kun en meget sparsom kontakt med deres far.

Læs mere

Indsigter fra evaluering af projektet Fra performancekultur til læringskultur på 7 gymnasier

Indsigter fra evaluering af projektet Fra performancekultur til læringskultur på 7 gymnasier Indsigter fra evaluering af projektet Fra performancekultur til læringskultur på 7 gymnasier Om evalueringen Der er foretaget en kvantitativ baselinemåling ved projektets start ultimo 2015, hvor elever

Læs mere

Nr. Lyndelse friskole Tirsdag d. 1. april 2014. Endnu en skøn dag

Nr. Lyndelse friskole Tirsdag d. 1. april 2014. Endnu en skøn dag Endnu en skøn dag Der bliver lavet drager, dukker og teater på højt tryk. Alle børnene hygger sig sammen med deres venner. Vi har talt med to dejlige unger, Mikkel og Anna, fra 2 og 3 klasse. Mikkel og

Læs mere

Samarbejde Værdier for personalet i Dybbølsten Børnehave: Det er værdifuldt at vi samarbejder

Samarbejde Værdier for personalet i Dybbølsten Børnehave: Det er værdifuldt at vi samarbejder amarbejde Værdier for personalet i ybbølsten ørnehave: et er værdifuldt at vi samarbejder viser gensidig respekt accepterer forskelligheder barnet får kendskab til forskellige væremåder og mennesker argumenterer

Læs mere

Benedicte Clausen

Benedicte Clausen 2. Rejsebrev Studerendes navn: Studienummer: E-mail.: Praktikperiode: 2. el. 3. Praktik fra til: dd.mm.år: Benedicte Clausen PV11303 benedicteclausen@hotmail.dk 3.praktikperiode 01.08.13 31.01.14 Institutionens

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Disse og andre emner, vi selv bestemmer os for, tager vi fædre op i netværksgruppen. Her kan vi tale tvangsfrit og gå i dybden - hvis vi vil!

Disse og andre emner, vi selv bestemmer os for, tager vi fædre op i netværksgruppen. Her kan vi tale tvangsfrit og gå i dybden - hvis vi vil! Søndag, 30/6 Fælles oplæg Autisme og familien - 2 brødre - én diagnose v/teit og Tore Bang Heerup Oplægget fokuserer på hvordan det er at leve med autisme i familien. Som overskriften siger, handler oplægget

Læs mere

MÅNEDSBREV FOR JUNI 2014

MÅNEDSBREV FOR JUNI 2014 MÅNEDSBREV FOR JUNI 2014 Kalenderen 1 Isabella (1. klasse) 8 år 16 Hele Fritteren på Katbakken Karoline J.P. (0. klasse) 7 år Peter (3. klasse) 10 år 2 Frittervenner kommer 17 Stjerneskuddene kommer på

Læs mere

13-18 ÅR FORÆLDRE ALDERSSVARENDE STØTTE. med et pårørende barn

13-18 ÅR FORÆLDRE ALDERSSVARENDE STØTTE. med et pårørende barn 13-18 ÅR ALDERSSVARENDE STØTTE infotil FORÆLDRE med et pårørende barn Forældre til et pårørende barn - Alderssvarende støtte Kære forælder Når man selv eller ens partner er alvorligt syg, melder en række

Læs mere

Verdens første digitale minimodtager

Verdens første digitale minimodtager Verdens første digitale minimodtager Comfort Digisystem Receiver DT10 Receiver DT10 er minimodtageren med Comfort Digisystems unikke lydkvalitet. Den er let at bruge, let at konfigurere, og den giver en

Læs mere

3. og 4. årgang evaluering af praktik

3. og 4. årgang evaluering af praktik 3. og 4. årgang evaluering af praktik Februar 2013 52% af de spurgte har svaret 1. Hvor mange klasser har du haft timer i? Respondenter Procent 1 klasse 27 11,6% 2 klasser 73 31,3% 3 klasser 50 21,5% 4

Læs mere

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER oversigt: SPARRINGSMØDE TIL VINDUE FOR EN FORENING August 2012

Læs mere

Bliss er mit liv. Hayla Søndergaard fortæller

Bliss er mit liv. Hayla Søndergaard fortæller Bliss er mit liv Hayla Søndergaard fortæller Præsentation Jeg hedder Hayla Søndergaard. Jeg er 20 år og har CP. Jeg bor på Østerskoven i Hobro - her har jeg boet de sidste 3 et halvt år.. Jeg er lidt brasiliansk

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

Personale: Christa er ansat som pædagogmedhjælper

Personale: Christa er ansat som pædagogmedhjælper Personale: Christa er ansat som pædagogmedhjælper i perioden den 13.1.2011-30.6.2011. Christa er indtil den 31.3.2011tilknytte t 1.årgang. Derefter skal hun med 2.årgang over i SFO hjørnet. Ditte Jensen

Læs mere

Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision

Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision På Waldemarsbo er vores fornemste opgave at højne elevernes selvværd, selvforståelse og selvstændighed, således, at eleverne

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. X 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? 23459764 23458764 23459723 2. Hvornår rejser Susanne og Peter

Læs mere

I dag fredag er det sidste skoledag for tigerne Yes. I fodbold blev det som vanligt en sejr til lærerne (så vidt jeg lige kunne tælle sammen )

I dag fredag er det sidste skoledag for tigerne Yes. I fodbold blev det som vanligt en sejr til lærerne (så vidt jeg lige kunne tælle sammen ) Hold Øje Uge 22. Kort uge og et kort Hold Øje. I dag fredag er det sidste skoledag for tigerne Yes. I fodbold blev det som vanligt en sejr til lærerne (så vidt jeg lige kunne tælle sammen ) Vi er så småt

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

BANDHOLM BØRNEHUS 2011

BANDHOLM BØRNEHUS 2011 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 3. TEMA: Sproglige kompetencer. BANDHOLM BØRNEHUS 2011 Der er mange sprog som eksempelvis nonverbalt sprog, talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog. Igennem

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

stimulering i Valhalla

stimulering i Valhalla Arbejdet med sproglig Indsæt billede Det præcise mål skal være 14,18 x 19 cm. og skal være placeret lige over grafikken stimulering i Valhalla (det grønne) Udarbejdet af Karina Bohmann Veilbæk Sprogansvarlig

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Velkommen til et nyt og spændende skoleår. Det er året for 200 års folkeskole jubilæum og en ny folkeskolereform.

Velkommen til et nyt og spændende skoleår. Det er året for 200 års folkeskole jubilæum og en ny folkeskolereform. Velkommen til et nyt og spændende skoleår. Det er året for 200 års folkeskole jubilæum og en ny folkeskolereform. Vi har sunget skoleåret ind med Der er et yndigt land, Det var så ferien, så nu er det

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Mål og indsatsområder for juni 2014 maj 2015 For yngste- mellemgruppen

Mål og indsatsområder for juni 2014 maj 2015 For yngste- mellemgruppen Mål og indsatsområder for juni 2014 maj 2015 For yngste- mellemgruppen Vi vil arbejde med forskellige temaer og pædagogiske læreplaner henover året. Temaet er Hvem er jeg hvad kan jeg? og Kom og leg med

Læs mere

En indsats for indskolingselever 0.-3.kl.?

En indsats for indskolingselever 0.-3.kl.? En indsats for indskolingselever 0.-3.kl.? Hvornår sættes der ind? Hvordan sættes der ind? Eksempler på it-støttede indsatser Eksempler på forældresamarbejde Hvorfor tidlig indsats? Michael Rosholm, leder

Læs mere

Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision

Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision På Waldemarsbo er vores fornemste opgave at højne elevernes selvværd, selvforståelse og selvstændighed, således, at eleverne

Læs mere

Specialklasserne på Beder Skole

Specialklasserne på Beder Skole Specialklasserne på Beder Skole Det vigtige er ikke det vi er men det vi godt kunne være kan være ikke kan være endnu men kan og skal blive engang være engang Inger Christensen. Det Beder skoles værdigrundlag

Læs mere

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Sådan får du anvendt dit kursus i praksis - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Introduktion Ifølge Robert Brinkerhoffs, studier om effekten af læring på kurser,

Læs mere