Bilsalget koncentreres

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilsalget koncentreres"

Transkript

1 Juni 2017 Bilsalget koncentreres AFGIFTSSYSTEM FAVORISERER STORKUNDER I takt med, at leasing vinder frem, omsættes flere biler på færre hænder. Realiteten er, at de største og mest kapitalstærke flådeejere har styrket positionen på bilmarkedet godt hjulpet af afgiftssystemet. Ifølge regnskabstal fra Danmarks Statistik har antallet af firmaer beskæftiget med bilhandel tidligere flugtet udviklingen i branchens omsætning. Men siden 2012 ses en tendens til, at omsætningen stiger. Dette er især på grund af fremgangen på leasingmarkedet, selvom der bliver færre virksomheder inden for bilhandel. Den stigende bilhandel samles på færre virksomheder Firmaer primært beskæftiget med bilhandel Antal firmaer (venstre akse) Omsætning i mia. kr. (højre akse) Kilde: Bilbranchen på baggrund af tal fra Danmarks Statistik. Tabellen er senest opdateret: Note: REGN1: Regnskabsstatistik for private byerhverv i mio. kr. efter branchekoden LÆS OGSÅ: Overblik: Markant stigning i bilhandelsomsætningen side 3 Bilhandlen: Flere leasingbiler og flere større biler side 11 Eftermarkedet: Forventninger til højere omsætning side 16

2 Juni 2017/ 2 Ser vi på tallene, blev der omsat for ca. 122 mia. kr. biler i Det svarer til en stigning på ca. 20 pct. i forhold til 2012 (101,5 mia. kr.). Omsætningsfremgangen skal samtidig ses i lyset af, at der i løbet af perioden blev 123 færre firmaer til at handle med biler. Ovenstående figur viser, hvordan koncentrationen af bilsalget intensiveres i slutningen af perioden, hvor omsætningskurven stiger, imens søjlerne, som repræsenterer antallet af firmaer med bilhandel, bliver mindre. Med til at forklare denne tendens er leasingmarkedets opblomstring de seneste år. Fra 2012 til 2015 steg leasingbilers andel af det samlede nybilsalg fra 26 pct. til 38 pct. (leasingandelen er siden steget yderligere til 43 pct. i 2016). Der er tusindvis af flådeejere i Danmark, heriblandt ca. 200 storkunder med mere end 100 personbiler indregistreret i deres flåde. Som figuren nedenfor illustrerer, erobrede de største flådeejere, som primært er leasingselskaber, betydelige markedsandele fra 2012 til Alene de syv største aktører (mørkeblå søjler), som i dag hver har mindst flådebiler indregistreret, sad tilsammen på omtrent hver fjerde nye bil solgt til erhverv (inklusiv privatlease) i I 2016 var deres andel vokset til næsten halvdelen af erhvervsmarkedet, svarende til ca nye personbiler (deres position styrkes yderligere ind i 2017, hvilket dog ikke er vist i figuren). Antal Antal nyregistrerede biler opdelt på flådeejernes størrelse Virksomheder med kun en bil Flådeejere med 2-50 biler Flådeejere med biler Flådeejere med biler Flådeejere med biler Flådeejere med mere end biler Kilde: Bilbranchen på baggrund af bilstatistik.dk. Note: I 2016 var der i alt syv flådeejere med over biler indregistreret; f.eks. Danske Leasing A/S og Jyske Finans A/S. De syv selvsamme flådeejere stod tilsammen for ca. halvdelen af flådemarkedet i 2016 (ca af nyregistreringer) mod kun ca. en fjerdedel i Det er ikke muligt at indsamle statistik på leasingmarkedets andel af det samlede bilsalg før Ud over at servicen rammer ind i tidsånden hos forbrugerne, som vægter budgetoverblik og bekvemmelighed højt, råder leasingselskaberne over store kapitale ressourcer. Det giver dem foruden fordelen af den direkte mængderabat, som de kan forhandle sig til hos importørerne, samtidig en belønning i form af en progressiv afgiftsrabat, som det værdibaserede afgiftssystem understøtter via indkøbsrabatten. Desto større mængderabat desto større afgiftsrabat. Desuden skal leasingselskaberne heller ikke finansiere hele registreringsafgiften ved køb - kun en forholdsmæssig andel svarende til leasingperioden. Mange mindre aktører modtager altså ikke samme afgiftsrabat som de største leasingselskaber, alene fordi de indkøber færre flådebiler. Som ovenstående grafik illustrerer, klarer de sig også relativt dårligt i konkurrencen for nye personbiler, idet hele 81 pct. af den massive vækst i erhvervsbilsalget (inklusiv privatlease) fra tilkommer de største og mest velpolstrede finansielle spillere.

3 Juni 2017/ 3 Overblik MARKANT STIGNING I BILHANDLEN Bilforhandlerne oplevede i første kvartal af 2017 en markant stigning i omsætningen. Selvom stigningen i omsætningen er mindre blandt bilværkstederne, lover kvartalet godt for årsniveauet. Bilhandlens første kvartal bød på en stigning på ca. 2,9 mia. kr. svarende til 13,2 pct. i forhold til første kvartal For bilværkstedernes vedkommende steg den indenlandske omsætning i årets første kvartal med 7,8 pct. det vil sige en stigning på lidt over en halv mia. kr. I alt stod bilforhandlere og bilværksteder for ca. 32,9 mia. kr. i indenlandsk omsætning i årets første tre måneder; en stigning på i alt 10,5 pct. i forhold til samme periode i Indenlandsk salg Omsætning opgjort i mio. kr. 1. kvt kvt Ændring Total bilhandel + bilværksteder mv ,5 % Bilhandel ,2 % Bilværksteder mv ,8 % Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer ,2 % Udlejning og leasing af lastbiler ,8 % Kilde: Danmarks Statistik og Bilbranchen. Note: Note: Bilhandel omfatter både detail- og engroshandel med motorkøretøjer (45.1). Registreringsafgift er ikke medregnet. Eftermarkedet er 'Bilværksteder mv. ( ). Omsætningen for udlejnings- og leasingselskaber af biler og lette køretøjer (771100) samt lastbiler (771200) er behandlet separat i tabellen. Virksomheder med finansiel leasing som primære branche (649100), er ikke medtaget her, idet deres forretningsområder spreder sig over andet end motorkøretøjer. Som tidligere nævnt bliver leasing mere og mere udbredt. Det afspejler sig også i omsætningen blandt virksomheder, der primært udlejer og leaser biler og lette motorkøretøjer, som er steget med mere end 25 pct. i første kvartal af 2017 i forhold til samme kvartal i Det er dermed tredje år i træk, at omsætningen i udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer stiger med tocifrede procentpoint. I første kvartal 2015 og 2016 steg omsætningen med henholdsvis 18,4 pct. og 11,7 pct.

4 Juni 2017/ 4 Derimod er omsætningen for udlejning og leasing af lastbiler gået 22,8 pct. tilbage i første kvartal af 2017 i forhold til samme periode sidste år. Historisk set har der for udlejning og leasing af lastbiler de seneste fem år dog ikke været nogen direkte sammenhæng mellem udviklingen i årets første kvartals omsætning og årets totale omsætning. Første kvartals omsætning er således ikke automatisk et tegn på, hvordan omsætningen for udlejning og leasing af lastbiler for resten af 2017 vil være. Samtidig skal det påpeges at denne underbranche er forholdsvis lille, hvorfor kvartalsudsving bør læses med forbehold og ikke behøver at være en tendens. Indekstal 200 Indenlandsk omsætning i udvalgte brancher Indeks 2009 = 100, indeks. faktiske tal (mio. kr.), sæsonkorrigeret Detailhandel undt. med biler Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser Engroshandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer Detailhandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer Karosseriværksteder og autolakererier Autoreparationsværksteder mv. Dækservice Engroshandel og detailhandel med lastbiler og påhængsvogne Note: Seneste observation er foretaget i januar Kilde: Bilbranchen på baggrund af tal fra Danmarks Statistik. I modsætning til udlejning og leasing af lastbiler, viser ovenstående graf, at omsætningen for engros- og detailhandel med lastbiler og påhængsvogne er steget i de senere år. Også detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser viser en markant stigning de seneste par år. Begge områder er i den seneste observation steget til det højeste niveau i den målte periode med henholdsvis indeks 191 og indeks 171 i forhold til 2009-niveau. Også engroshandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer er steget støt i den seneste femårige periode, og ligger dermed også på det højeste niveau for hele den målte periode med et omsætningsindeks på 137 i forhold til Omsætningen for dækservice ligger fortsat på et lavt niveau, og har siden 2013, hvor omsætningen faldt til næsten halv størrelse, ikke formået at vende tilbage til niveauet. Omsætningen på de øvrige områder i ovenstående graf viser status quo for perioden , og følger således nogenlunde niveauet for detailhandel generelt uden biler. Dog er der en mindre tendens for omsætningen på detailhandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer, der viser en relativt lille nedadgående kurve i den målte periode med en forskel på 20 indekspoint fra øverste til laveste niveau. Denne tendens er ulig engroshandlen med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer, der siden april 2015 er steget stødt.

5 Juni 2017/ 5 SAMFUNDSØKONOMISKE NØGLETAL Den private beskæftigelse forventes at sætte rekord, hvilket bl.a. har en positiv effekt på forbruget og dermed også på bilbranchen. Den økonomiske vækst steg betydeligt i slutningen af 2016, og denne højere vækst ser ud til at fortsætte for Væksten i de private erhverv ser ud til at blive den højeste i mere end ti år, og den private beskæftigelse kan nå et nyt rekordniveau; tendenser der er positive for forventningerne til den kommende periode for bl.a. bilbranchen. Den fortsat kraftige vækst i produktion og beskæftigelse betyder dog, at der nemt kan opstå flaskehalse på arbejdsmarkedet, der kommer under stigende pres. Presset på arbejdsmarkedet fremkommer til trods for, at der i prognosen er indarbejdet en ret optimistisk vurdering af udviklingen i produktiviteten. Uden højere vækst i produktiviteten vil presset på arbejdsmarkedet tiltage yderligere. Hvis presset på arbejdsmarkedet bliver for stort, risikerer det at bremse fremgangen i økonomien, hvilket blandt andet også kan have en negativ effekt på bilvirksomhederne. 1 Efterspørgsel og udbud i dansk økonomi 2016-niveau Mia. kr. Mængdemæssig ændring, pct. Privat forbrug 979 1,9 2,1 2,7 Offentligt forbrug 526-0,1 0,9 0,6 Faste bruttoinvesteringer 413 5,2-0,4 3,7 Boliginvesteringer 92 11,0 1,4 4,0 Erhvervsinvesteringer ekskl. skibe 237 5,1 2,9 4,6 Offentlige investeringer 74 2,2-2,6 0,4 Lagerinvesteringer 2-0,5-0,1 0,0 Indenlandsk efterspørgsel ,6 1,1 2,3 Eksport af varer og tjenester ,7 4,4 2,7 Heraf varer 699 1,5 4,4 2,3 Import af varer og tjenester 953 2,4 2,6 3,6 Heraf varer 596 1,9 2,1 3,5 Bruttonationalprodukt ,3 2,1 2,0 BVT i private byerhverv ,0 3,1 2,5 Note: Ændring i lagerinvesteringer i pct. af BNP det foregående år. Kilde: Danmarks Statistik og DI. Det private forbrug ventes dog at stige yderligere i både 2017 og 2018 i forhold til 2016-niveauet, hvilket alt andet lige også kan forventes at påvirke bilsalget i positiv retning. DI forventer, at det private forbrug vil stige 0,2 indekspoint i 2017 og yderligere 0,6 indekspoint i Det er primært fremgangen i reallønnen, grundet fortsat lave prisstigninger, der bidrager til de positive forventninger. Ifølge Danmarks Statistiks seneste forbrugertillidsundersøgelse tror forbrugerne fortsat på, at deres løn vil udvikle sig positivt det næste års tid. Dertil kan nævnes, at belåningsgraden falder og friværdien i private boliger stiger, hvilket tilsammen gør, at husholdningernes formue stiger. Den årlige realvækst i privatforbruget forventes dermed at stige i 2017 og 2018 med henholdsvis 2,1 og 2,7 pct. I så fald vil danskernes samlede privatforbrug overstige milliarder kroner for første gang nogensinde. 1 Kilde: DI s prognose, maj 2017.

6 Juni 2017/ 6 De private erhvervsinvesteringer stiger også til et fornuftigt niveau. I 2016 steg erhvervsinvesteringerne - minus investeringer i skibe - med 5,2 pct. Det var primært investeringer i maskiner, udstyr og bygge- og anlægsaktiver, der gav det positive 2016-resultat for erhvervsinvesteringerne. DI forventer, at denne positive udvikling vil fortsætte i takt med den generelle fremgang i økonomien samt den øgede beskæftigelse. Det er særligt investeringer i maskiner, IKT-udstyr, software og transportmidler, der de næste par år forventes at blive investeret i, hvilket alt andet lige må betegnes positivt for erhvervssalget af person- og varebiler samt lastbiler. FORBRUGERFORVENTNINGER Rekordhøje forbrugerforventninger til bilkøb de næste 12 måneder. De seneste fem års udvikling i forbrugernes forventninger til dels deres egen families økonomi og dels til landets økonomi har ikke ændret sig markant. De største fluktueringer ligger dog på beskæftigelsesområdet (arbejdsløsheden om et år sammenlignet med i dag) og på den nationale økonomi (Danmarks økonomiske situation i dag, sammenlignet med for et år siden). Forbrugerforventninger Nettotal M M M M M M M M M06 Familiens økonomiske situation i dag, sammenlignet med for et år siden Familiens økonomiske situation om et år, sammenlignet med i dag Arbejdsløsheden om et år, sammenlignet med i dag Anser det som fornuftigt at spare op i den nuværende økonomiske situation Forbrugertillidsindikatoren Kilde: Bilbranchen på baggrund af tal fra Danmarks Statistik. Familiens økonomi i dag sammenlignet med for et år siden, og familiens økonomi om et år sammenlignet med i dag varierer ikke det store. Dog kan man se en marginal stigning i de første fem måneder på familiens økonomiske situation i dag fra nettotal -1,9 i december 2016 til 6,0 i januar Gennemsnittet for familiens økonomiske situation i dag på tværs af årets første fem måneder ligger på nettotal 5,74 imod 4,18 i gennemsnit på tværs af de første fem måneder af 2016.

7 Juni 2017/ 7 Forventningerne til arbejdsløsheden det næste år er på ovenstående graf nedadgående, hvilket betyder en forventning om lavere arbejdsløshed. Her svarer forbrugerne -7,56 i gennemsnit på tværs af årets fem første måneder. I de første fem måneder af 2016 var dette tal oppe på 0,52. Disse (positive) forventninger om lavere arbejdsløshed kan stemme overens med familiens økonomiske situation i dag sammenlignet med for et år siden, som ligeledes er positiv. Nettotal -40 "Vil du, eller en anden i familien, købe personbil inden for de kommende 12 måneder? Kilde: Bilbranchen på baggrund af tal fra Eurostat. Europa Danmark Et mere konkret indblik i forbrugernes forventninger til at købe bil det næste års tid, viser en stigning i forventningerne de seneste to kvartaler. Forbrugernes forventninger til at købe en bil de kommende 12 måneder er således på det højeste niveau siden første kvartal 2001 (ikke vist i figuren). Dette høje forventningsniveau til køb af bil hænger desuden godt sammen med den lave anseelse for at spare op samt med DI s positive prognoser for privatforbruget. Der er også en stigning på tværs af det europæiske marked, men forbrugerforventningerne i Danmark ligger konsekvent højere end dette europæiske gennemsnit. Forskellen mellem de danske og de gennemsnitlige europæiske forbrugerforventninger for de to seneste kvartaler er derfor yderligere forskudt på grund af de stigende positive forventninger i Danmark.

8 Juni 2017/ 8 NETTOPRISINDEKS Trods en generel, men dog marginal, inflationsstigning de seneste år, kan prisudviklingen på nye personbiler ikke følge med denne udvikling. Den lave inflation de seneste år ser ud til at være relativt stigende i starten af 2017, hvor prisudviklingen er steget med 1,34 indekspoint i årets første fem måneder. I modsætning til nettoprisindekset, er det interessant, at priserne på nye personbiler generelt holder sig på et lavt niveau (under indeks 100). Indekstal Nettoprisindeks Indeks 2015 = 100 Jan Jan Jan Jan Jan Nye personbiler Service og reparation Reservedele og tilbehør Nettoprisindeks Note: Nettoprisindekset belyser prisudviklingen for de varer og tjenester, der indgår i husholdningernes forbrug på dansk område, idet priserne er fratrukket indirekte skatter og afgifter og tillagt evt. tilskud. Alt andet lige betyder dette, at konkurrencen på nye personbiler er skærpet. På eftermarkedet har der de seneste år været en jævn stigning i både service og reparation på 7,8 indekspoint i den målte periode samt på reservedele og tilbehør på 4,6 indekspoint i den målte periode. For sidstnævnte er der dog registreret et marginalt fald de seneste tre måneder.

9 Juni 2017/ 9 Bilhandlen PERSONBILSALGET Fortsat fremgang i antallet af nyregistrerede personbiler. I de første fem måneder driver leasingaftaler og lidt større biler primært den positive udvikling. Antallet af nyregistrerede personbiler i årets første fem måneder er stort set steget lineært med udviklingen i de sidste fem år. Niveauet er således gået fra ca nyregistrerede biler i de første fem måneder af 2013, til næsten nyregistrerede biler i samme måneder i Antal Udviklingen i antal nyregistrerede personbiler i Danmark Akkumulleret data for månederne januar-maj for Kilde: Bilbranchen på baggrund af tal fra Danmarks Statistik. Antal nyregistrerede biler Der blev i både marts og maj måned i år indregistreret relativt mange nye personbiler. Fordelingen af nyregistrerede personbiler på måneder Sammenligning af den pågældende måned i 2017 med gennemsnittet for måneden i tidligere år ( ) Januar Februar Marts April Maj 2017 Gennemsnit for måneden ( ) Kilde: Bilbranchen på baggrund af tal fra Danmarks Statistik. Marts 2017 er den måned med flest antal nyregistreringer i den målte periode med i alt nyregistrerede personbiler. Maj 2017 kommer ind på en tredje plads med nye personbiler.

10 Juni 2017/ 10 Salgskanalerne har ændret sig markant de seneste fem år. Eksempelvis udgjorde privatkøb i de første fem måneder af 2013 hele 67 pct. af alle nyregistreringer, hvorimod det i de første fem måneder af 2017 kun udgjorde 46 pct. Salgskanaler Antal nyregistrerede personbiler (jan. maj ) Pct.vis Pct.vis andel ændring Januar - maj /16 17/13 Privat Køb Lease Erhverv Køb Lease Total Kilde: Bilbranchen på baggrund af tal fra Bilstatistik.dk Både privat- og erhvervsleasing er til gengæld gået både procentvist (af det totale) og antalsmæssigt frem de senere år, hvilket nedenstående graf tydeligt illustrerer. Erhvervskøb holder nogenlunde det procentvise niveau af det totale, men er lige som hele markedet gået frem i årene 2013 til Antal Salgskanalernes andele Nyregistrerede personbiler: 1. januar maj Privatkøb Privatleasing Erhvervskøb Erhvervsleasing Kilde: Bilbranchen på baggrund af tal fra Bilstatistik.dk.

11 Juni 2017/ 11 Leasingandelen på både det private og på det erhvervsmæssige område er steget markant henover de senere år. Nedenstående graf viser udviklingen i nyregistrerede leasingbiler fordelt på segmenter. Tallene er for både privatleasing og erhvervsleasing akkumuleret for årenes første fem måneder. Antal Udviklingen i nyregistrerede leasingbiler Antallet af nyregistreringer: 1. januar maj Mikro+Lille Mellem Stor Premium SUV+MPV Øvrige Note: Tallene er for både privatleasing og erhvervsleasing. Premium = Premium+luksus+sport. Kilde: Bilbranchen på baggrund af tal fra Bilstatistik.dk. Samtlige segmenter stiger indenfor leasingområdet. De seneste par år er det især Premium-segmentet samt SUV+MPV-segmentet, der relativt set er steget mest. Premium-segmentet er steget med 87 pct. de første fem måneder i forhold til samme periode i SUV+MPV-segmentet er steget 17 pct. i samme periode siden Bilsegmenter Nyregistrerede personbiler (januar - maj) Pct.vis andel Pct.vis ændring Januar / /13 Marts Mikro ,7-8,7-33 Lille ,5 13,3 48 Mellem ,6 5,9 61 Stor ,2 0,5 55 Premium ,9 41,8 77 Luksus ,4 363,6 467 SUV ,5 24,5 313 MPV ,0-2,7 38 Sport ,2-14,9 442 Øvrige ,0 38,9 73 I alt ,1 34 En gennemgang af bilsegmenternes udvikling for de første fem måneder af året i perioden 2013 til 2017 viser, at mikrobilerne ikke er nær så efterspurgte som lige efter finanskrisen, idet segmentet er faldet med 33 pct. de seneste fem år. Lillesegmentet er eksempelvis derimod steget med 48 pct. i samme periode, hvilket tyder på en efterspørgsel efter lidt større biler end i de første år af efterkrisetiden. Alle øvrige segmenter har desuden også set en positiv udvikling de seneste fem år.

12 Juni 2017/ 12 Den store procentvise stigning i luksussegmentet skyldes en relancering af en ældre kategoriseret premiumbil, som nu er opklassificeret til luksussegmentet. Trækker man statistikken for den pågældende model ud af luksussegmentet, ligger dette segment status quo i forhold til samme periode i Totalt set ligger antallet af nyregistreringer i årets første fem måneder pænt med en stigning på 7,1 pct. i forhold til samme periode i Det er dog især SUV-, Premium- og Øvrige-segmenterne, der har den største procentvise fremgang. Relativt set er det dog Lille-, SUV- og Mellem-segmenterne, der er steget mest med stigninger på henholdsvis 3.572, og flere nyregistrerede biler i 2017 i forhold til samme periode i BRUGTVOGNSHANDLEN Der er et stadigt større brugtbilmarked som følge af den voksende bilpark. Priserne stagnerer, idet der er balance mellem i udbud/efterspørgsel. Brugtvognshandlen er i lighed med bilbestanden steget støt de seneste fem år. I de første fem måneder af 2017 blev der handlet brugte biler med forhandlere eller private. I 2013 blev der i samme periode solgt brugte biler. De senere års stigning i handlen med brugte personvogne fortsætter således igen i år i lighed med nyvognssalget, som er steget væsentligt de senere år jf. tabellen med salgskanaler på side 12. En del af det stigende udbud i brugtvognshandlen skyldes blandt andet et stigende antal byttebiler hos forhandlerne. Antal Udvikling i brugtvognshandel og bestand Brugtvognshandel januar-maj, bestand maj måned Brugtvognshandel jan.-maj (venstre akse) Bestand pr. 1. maj. (højre akse) Note: Brugtvognshandel udgøres af genregistreringer og ejerskift (venstre akse). Brugerskift er ikke medregnet i denne opgørelse. Bestanden er opgjort primo maj for hvert år. Kilde: Bilbranchen på baggrund af tal fra Danmarks Statistik. Antal Til trods for den samlede stigning i brugtvognshandlen for de første fem måneder af 2017, ligger både februar og april måned under niveau for samme måneder i 2016 med henholdsvis 4,4 pct. og 4,6 pct. færre brugtvognshandel. Til gengæld lå marts måned hele 15 pct. over niveauet for marts Den samlede udvikling for januar til maj 2017 ligger dermed et godt stykke over samme periode i 2016.

13 jan-11 maj-11 sep-11 jan-12 maj-12 sep-12 jan-13 maj-13 sep-13 jan-14 maj-14 sep-14 jan-15 maj-15 sep-15 jan-16 maj-16 sep-16 jan-17 maj-17 BLITZ Juni 2017/ 13 Prisudviklingen på brugtbilmarkedet er stagneret det seneste års tid efter at have steget i nogle år fra Prisindekset ligger således stabilt indenfor et kvartil på 0,7 indekspoint i årets første fem måneder. I maj 2017 ligger prisindekset for brugtbilhandlen således på 111,2 i forhold til indeks 100 i januar Indekstal Udvikling i prisindeks for brugtbilshandel Januar 2011 = indeks 100 Kilde: Bilbranchen på baggrund af tal fra Bilbasen og Bilinfo. Siden august 2013, hvor prisindekset lå på 110,5, er prisudviklingen for brugtbilmarkedet gået i stå. Dette kan være et tegn på, at udbud og efterspørgsel totalt set er i balance. Hertil skal dog nævnes, at der fortsat er en skævvridning på fordelingen af udbuddet i de forskellige segmenter. Finanskrisens indhug i efterspørgslen på de større bilsegmenter er således genoprettet, idet efterspørgslen på segmenterne Mellem, Firma, MPV, Luksus og Gulplade er højere end udbuddet. Derimod er det omvendt for de helt små biler, hvor der nu er et markant overudbud. Udbudsindikator Pr. 1. juni 2017 Værdi Tendens Totalmarkedet 100 Mikro 121 Mini 114 Mellem 96 Firma 95 MPV 91 Luksus 87 Gulplade 94 Note: Udbudsindikatoren viser forholdet mellem udbud og efterspørgsel på brugtbilsmarkedet tre måneder ude i fremtiden. Er værdien lig med 100, er der balance mellem udbud og efterspørgsel. Er den under 100, er udbud mindre end den efterspørgsel, som kan forventes. Er indikatoren over 100 er der tilsvarende tale om et overudbud. Segmenter i overudbud kan, alt andet lige, forventes at falde i pris. Pilene angiver, hvilken vej udbudsindikatoren udvikler sig i forhold til sidste måling. Kilde: Bilbranchen på baggrund af Bilbasen og Bilinfo. Tendensen er dog fortsat en udvikling mod normalisering på tværs af segmenterne, hvor udbud i forhold til efterspørgsel på de større biler fortsat trækker mere mod værdi 100 (fuldkommen balance). Det observeres desuden på Bilbasen, at især nyere mindre brugte biler har relativt kort liggetid. Gennemsnittet for antal liggedage på

14 Juni 2017/ 14 Bilbasen er dog på 73 liggedage. De hurtigst omsættende biler ligger dog ca. 60 dage på platformen, før de bliver solgt. 2 Som udbudsindikatoren viser, er det som nævnt de mindre segmenter, der fortsat er øget overudbud af, hvorimod efterspørgsel stiger i de større segmenter. Tendensen på markedet er dog en marginal stigning i efterspørgslen, hvilket især gælder for mellemklassebiler og MPV er. VAREBILER Årets første fem måneder gav faldende antal nyregistrerede og brugte varebiler. Bestanden af varebiler på landsplan er dog status quo. Antallet af nyregistrerede varebiler for årets første fem måneder gav et fald på 2,8 pct. i forhold til samme periode i Det er primært de lette varebiler mellem 0 og 2000 kg, der er registreret færre af. Det var især januar, februar og april der skuffede mest i forhold til sidste år med henholdsvis 6 pct., 13 pct. og 14 pct. færre nyregistreringer i forhold til samme måneder i Til gengæld gav antallet af nyregistrerede varebiler i marts måned 2017 en stigning på 17 pct. i forhold til marts Antal Udvikling i varebilsalget efter vægt (totalvægt) Registreringer akkumuleret for januar - maj 2016 og maj 2017 maj Nyregistreringer (venstre akse) Brugtvognshandel (venstre akse) Kilde: Bilbranchen på baggrund af tal fra Danmarks Statistik. Bestand (højre akse) Antal kg. over kg. 0 Handlen med brugte varebiler i månederne januar til maj 2017 er til gengæld steget marginalt med 0,3 pct. i forhold til samme periode i Her er det også de tunge varebiler over 2000 kg, der bliver handlet mest med i forhold til de første fem måneder af Denne udvikling med større efterspørgsel på de tunge varebiler og mindre efterspørgsel på de lette varebiler følger den generelle udvikling i bestanden af varebiler. Bestanden af de lette varebiler mellem 0 og 2000 kg er nemlig faldet med 0,5 pct., hvorimod bestanden af de tunge varebiler over 2000 kg er steget 0,3 pct. Der er dog en marginal udvikling totalt set for varebiler, og det kan ikke alene på den baggrund konkluderes, om varebilmarkedet er på vej op eller ned i den nærmeste fremtid. Udviklingen går mere imod erhvervsejerforhold end ejerforhold for husholdninger. Sidstnævnte er faldet hvert år de seneste syv år, hvorimod varebiler med erhvervsejerforhold er steget de seneste tre år. 2 Observation foretaget af Bilbasen.

15 Juni 2017/ 15 Det er især erhvervsgodstransport, der nu stiger for fjerde år i træk, hvorimod bestanden af varebiler til privatgodstransport er faldet de seneste fire år. Varebiler til mandskabskørsel er faldet for 10. år i træk siden januar LASTBILER Salget af nye lastbiler og sættevognstrækkere falder i årets første fem måneder. I årets første fem måneder blev henholdsvis 523 lastbiler og 715 sættevognstrækkere indregistreret. Det er en tilbagegang på henholdsvis 4,2 pct. og 3 pct. i forhold til samme måneder i Det er især de lettere lastbiler under 15 tons og de tunge sættevognstrækkere over 18 tons, der trækker i den negative retning med henholdsvis 14,3 pct. færre og 3,4 pct. færre end samme periode i Antal Lastbil- og sættevognssalg Nyregistreringer i januar-maj Note: Der sammenlignes for perioden for hvert år. I statistikken er en lastbil en bil, der er indrettet til godstransport. En sættevogn er specielt konstrueret til at blive trukket af en sættevognstrækker. Kilde: Bilbranchen på baggrund af tal fra Danmarks Statistik 3 Kilde: Bilbranchen på baggrund af tal fra Danmarks Statistik.

16 Juni 2017/ 16 DET EUROPÆISKE MARKED Indregistreringer af nye biler i Europa stiger med 5,1 pct. i årets første fem måneder. Især de østeuropæiske lande viser en positiv udvikling. Med mere end 6,9 mio. nyregistrerede personbiler på det europæiske marked 4, stiger antallet 5,1 pct. i de første fem måneder af 2017 i forhold til samme periode i Som det eneste skandinaviske land, er antallet af nyregistreringer i Danmark gået mere frem end EU-gennemsnittet på de 5,1 pct. Det er især de østeuropæiske lande, der er med til at trække den positive udvikling. Kroatien, Rumænien og Ungarn indtager de øverste tre pladser for lande, der har haft den procentvise største fremgang. Tabellen nedenfor viser de lande, der har haft en dobbeltcifret procentvis stigning i de første fem måneder af 2017 i forhold til samme periode i Udvalgte europæiske markeder med stigninger på 10 pct. eller mere Antal nyregistrerede personbiler i januar-maj 2017 i forhold til samme periode i /16 Jan. - Maj Jan. - Maj Procentvis stigning Kroatien ,2 Rumænien ,3 Ungarn ,2 Holland ,9 Polen ,1 Bulgarien ,3 Litauen ,2 Island ,7 Slovenien ,5 Slovakiet ,4 Tjekkiet ,0 Kilde: Bilbranchen på baggrund af tal fra ACEA. Det er de sydeuropæiske lande, Italien (+8,1 pct.) og Spanien (+7,3 pct.), samt Danmark (+7,1 pct.), der klarer sig over den gennemsnitlige europæiske stigning (+5,1 pct.). Den positive udvikling i Danmark ligger altså en anelse over gennemsnittet på det europæiske marked i årets første fem måneder. 4 Det europæiske marked forstås i dette afsnit som EU+EFTA.

17 Juni 2017/ 17 De fem største europæiske samt de tre skandinaviske bilmarkeder Antal nyregistrerede personbiler i perioden januar-maj 2017 i forhold til januar-maj / /16 Pct.vis Udv. i markedsandel i pct. Jan. - Maj Jan. - Maj stigning Italien ,1 0,37 Spanien ,3 0,15 Danmark ,1 0,03 EU + EFTA ,1 - Tyskland ,7-0,11 Frankrig ,3-0,23 Sverige ,6-0,06 Norge ,5-0,05 Storbritannien ,6-0,97 Kilde: Bilbranchen på baggrund af tal fra ACEA. Værre går det derimod for både det norske marked (-0,5 pct.) og det britiske (-0,6 pct.). Noget af forklaringen på den negative udvikling på det britiske bilmarked, kan muligvis forklares med Storbritanniens forbrugertillid 5. De samfundsøkonomiske tal i Norge ser positive ud 6, hvorfor der ikke her kan findes en umiddelbar forklaring på nedgangen i nyregistreringer. Nedgangen kan dog muligvis forklares ved, at der i perioden januar-maj 2017 har været politiske forhandlinger om ændringer i afgiftssystemet, hvilket lige som herhjemme har en direkte afsmittende effekt på bilmarkedet. Antal Udviklingen i nyregistrerede personbiler På det europæiske marked i januar-maj Total (EU + EFTA) Kilde: Bilbranchen på baggrund af tal fra ACEA. Som ovenstående graf viser, er antallet af nyregistrerede personbiler i årenes første fem måneder steget markant hvert år siden 2013 på det europæiske bilmarked. På den femårige periode er antallet af nyregistrerede biler gået fra nyregistrerede personbiler i 2013 til nyregistrerede personbiler i Det er en stigning på næsten en tredjedel flere solgte biler på det europæiske marked på fem år. 5 DI s markedsfokusanalyse af Storbritannien; seneste observation: juni DI s markedsfokusanalyse af Norge; seneste observation: juni 2017.

18 Juni 2017/ 18 Eftermarkedet BILVÆRKSTEDERNE Positive forventninger til omsætning og beskæftigelse, imens salgspriserne forventes uændret. Omsætningen i bilværkstederne steg i første kvartal med 7,8 pct. i forhold til første kvartal Det er især engroshandlen med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer, der er steget mest de seneste par år, men de øvrige eftermarkedsområder ligger også stabilt henover de seneste år. Bilværkstedernes forventninger til de kommende tre måneder er generelt positiv, men den faktiske udvikling viser sig dog højere i 2016 end de første måneder i Bilværkstedernes forventninger Der er en relativt høj forventning hos bilværksteder til en stigende omsætning i den kommende tre måneder med et gennemsnitligt nettotal for de første fem måneder på 12,6. Den faktiske omsætningsudvikling var dog lavere i de første fem måneder af 2017 (1,6) i forhold til samme periode i 2016 (6,0). Nettotal Bilværksteders opfattelse af den faktiske udvikling de seneste 3 måneder Besvarelser for hver måned i perioden maj 2011 til maj 2017 Omsætning Beskæftigelse Salgspriser Den faktisk udvikling har ligget relativt stabilt de seneste ca. tre år, hvor det umiddelbart efter finanskrisen især for omsætnings- og beskæftigelsestallene i højere grad fluktuerede. De gennemsnitlige nettotal for årets første fem måneder ligger dog tæt på 0, idet omsætningsnettotallet ligger på 1,6 og beskæftigelsesnettotallet ligger på en værdi på -1,4. Det vil altså sige, at den generelle opfattelse er, at der har været en anelse højere omsætning de seneste måneder, men med lidt færre hænder på bilværkstederne. Salgspriserne ligger status quo med en værdi 0,4. Bortset fra omsætningstallet, som i de første fem måneder af 2016 lå på 6,0 (det vil sige 4,4 højere end 2017), ligger de øvrige tal på samme niveau i både 2016 og 2017.

19 2011M M M M M M M M M M05 BLITZ Juni 2017/ 19 I de første fem måneder af 2017 er der dog en positiv forventning til beskæftigelsen i den nærmeste fremtid (4,0), hvilket igen er en anelse lavere end den gennemsnitlige forventning i samme periode i 2016 (6,6). Nettotal 30 Bilværksteders forventninger (kommende 3 måneder) Besvarelser for hver måned i perioden maj 2011 til maj Omsætning Beskæftigelse Salgspriser Note: Nettotallene i figuren er enhedsløse og kan antage værdier over intervallet -100 til Kilde: Bilbranchen på baggrund af tal fra Danmarks Statistiks konjunkturbarometer. Bilværkstedernes forventninger til salgspriserne er status quo med et nettotal på 1,2 på tværs af de første fem måneder af 2017, men de positive forventninger til øget omsætning ligger i god tråd med DI s generelle forventninger til samfundsøkonomien, som tidligere omtalt i afsnittet Samfundsøkonomiske tal. Forventningerne til både et stigende privatforbrug og en lav prisudvikling bekræfter virksomhedernes forventninger til den nærmeste fremtids omsætnings- og salgsprisniveauer.

20 BILBRANCHEN er en selvstændig forening i DI. Vi arbejder for at skabe bedre erhvervsvilkår for vores medlemsvirksomheder og rådgiver disse omkring arbejdsmiljø, personalejura, branchejura, uddannelse samt informerer om udviklingen og tendenser i autobranchen. BLITZ er bilbranchens konjunktur- og brancheanalyse, som udkommer fire gange årligt. Blitz er tilgængeligt for alle, privatpersoner som virksomheder, via Bilbranchens hjemmeside. Blitz udkommer kun som pdf. Som abonnent vil du fire gange årligt modtage en mail med Blitz. Du kan tilmelde dig her. Næste nummer af Blitz udkommer i september Redaktion: Kenneth L. Hjorth-Hansen og Frederik Funder Bilbranchen 1787 København V bil.di.dk

Bilmarkedet før afgiftsforhandlinger

Bilmarkedet før afgiftsforhandlinger September 217 Bilmarkedet før afgiftsforhandlinger Der har den seneste måneds tid været megen omtale i den offentlige debat om bilafgiftsforhandlingernes betydning for bilsalget. Denne udgave af Blitz

Læs mere

Salget er 80 pct. af omsætningen

Salget er 80 pct. af omsætningen Marts 2017 Salget er 80 pct. af omsætningen BRANCHEOPDELTE OMSÆTNINGSTAL For første gang opgøres bilforhandlernes omsætning fordelt på varegrupper. Omtrent 81 pct. af deres omsætning kommer fra salg af

Læs mere

Digitale muligheder i bilbranchen

Digitale muligheder i bilbranchen September 2015 Digitale muligheder i bilbranchen NY MEDLEMSUNDERSØGELSE De rammevilkår som politikere og bilimportører udstikker, har størst betydning for bilforhandlernes forretning. Samtidig spås digitaliseringen

Læs mere

Større leasingbestand

Større leasingbestand September 2016 Større leasingbestand PERSONBILMARKEDET ÆNDRER KARAKTER Selv om hver fjerde nye private personbil er leaset, fylder leasingbilerne fortsat relativt lidt i gadebilledet. Kun seks pct. af

Læs mere

2014K1 2013K1 2011K3 2012K3 2012K1 2014K3 2013K3. Overblik: Omsætningen stiger mest i bilhandlen. side 5

2014K1 2013K1 2011K3 2012K3 2012K1 2014K3 2013K3. Overblik: Omsætningen stiger mest i bilhandlen. side 5 2005K1 2005K3 2006K1 2006K3 2007K1 2007K3 2008K1 2008K3 2009K1 2009K3 2010K1 2010K3 2011K1 2011K3 2012K1 2012K3 2013K1 2013K3 2014K1 2014K3 2015K1 2015K3 2016K1 2016K3 BLITZ December 2016 Forbrugertillid

Læs mere

Ændrede rammevilkår. Brancheoverblik: Rekord i bilhandlen Side 3. Bilhandlen: Væksten kommer især fra leasing Side 10

Ændrede rammevilkår. Brancheoverblik: Rekord i bilhandlen Side 3. Bilhandlen: Væksten kommer især fra leasing Side 10 December 215 Ændrede rammevilkår LAVERE REGISTRERINGSAFGIFT Den høje sats i registreringsafgiften sænkes fra 18 pct. til 15 pct. Bilbranchen kvitterer for sænkelsen, men det ændrer ikke ved det fundmentale

Læs mere

Ny konkurrencesituation

Ny konkurrencesituation December 214 Ny konkurrencesituation NY FORBRUGERUNDERSØGELSE De seneste års høje salg af minibiler samt nye digitale muligheder udvider bilforhandlernes markeder, men sætter samtidig værkstedskundernes

Læs mere

Konkurrencen spidser til

Konkurrencen spidser til 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 BLITZ Juni 215 Konkurrencen spidser til KONKURRENCESITUATIONEN Mindre bilmærker i Danmark udfordrer de største, og vinder markedsandele med forskellige

Læs mere

Markedsføringen kan optimeres

Markedsføringen kan optimeres Marts 215 Markedsføringen kan optimeres MINDRE MEDIEINVESERINGER I BILBRANCHEN I takt med privatmarkedet mættes, aftager medieinvesteringerne i bilbranchen. Bilforhandlerne bliver dog relativt set mere

Læs mere

Indhold BILBRANCHEN MARTS 2013

Indhold BILBRANCHEN MARTS 2013 Indhold Det hurtige brancheoverblik... 2 Prisindekset... 2 Omsætningen i branchen... 2 Forbrugerforventninger... 3 Bilhandlen... 4 Vurderinger og forventninger... 4 Nybilsalget... 5 Brugtsalgsudvikling...

Læs mere

Brugtbilimport i Danmark

Brugtbilimport i Danmark Juni 2016 Brugtbilimport i Danmark STØRRE BILER DOMINERER BRUGTBILIMPORTEN 16.182 personbiler blev i 2015 brugtimporteret mere end to tredjedele var fra de større segmenter. Den værdibaserede registreringsafgift

Læs mere

BILBRANCHEN September 2013. Indhold

BILBRANCHEN September 2013. Indhold BILBRANCHEN September 213 Indhold Det hurtige brancheoverblik - Positive signaler... 2 Priserne på nye biler er under pres - fordele for kunderne... 2 Omsætningen stabiliserer sig, både i bilhandlen og

Læs mere

BILBRANCHEN JUNI 2013. Indhold

BILBRANCHEN JUNI 2013. Indhold BILBRANCHEN JUNI 213 Indhold Det hurtige brancheoverblik - et omskifteligt marked... 2 Udviklingen i prisindekset peger nedad, også på eftermarkedet... 2 Omsætningen i branchen er under pres... 2 Forbrugerforventninger

Læs mere

BILBRANCHEN December 2013. Indhold

BILBRANCHEN December 2013. Indhold BILBRANCHEN December 213 Indhold Det hurtige brancheoverblik - Forventninger om stabilitet... 2 Udsigt til ny salgsrekord, men på bekostning af lavere priser... 2 Lille omsætningsfremgang - både i bilhandlen

Læs mere

Høj omsætning, men LÆS OGSÅ: Bilhandlen: Høj efterspørgsel leasing vinder frem side 8. Eftermarkedet: Stabiliserende tendens side 18

Høj omsætning, men LÆS OGSÅ: Bilhandlen: Høj efterspørgsel leasing vinder frem side 8. Eftermarkedet: Stabiliserende tendens side 18 September 2014 Høj omsætning, men OMSÆTNINGEN I BILBRANCHEN PÅ REKORDKURS Der sendes flere nye biler på vejene end nogensinde og omsætningen i bilhandlen er på rekordkurs. Men samlet set kører ca. hver

Læs mere

Indhold BILBRANCHEN SEPTEMBER 2011

Indhold BILBRANCHEN SEPTEMBER 2011 BILBRANCHEN SEPTEMBER 211 Indhold Det hurtige brancheoverblik... 2 Bilpriserne falder mens værkstedspriserne stiger... 2 Afmatning i omsætningen... 2 Lave konkurstal i branchen... 3 Forbrugerne forventer

Læs mere

#1 6. december 2012 Side 1 bil.di.dk

#1 6. december 2012 Side 1 bil.di.dk Reservedelssalget TEMA I FOKUS #1 6. december Side 1 bil.di.dk I har flere led i værdikæden været under pres, herunder også salget af reservedele. Årsagerne hertil er flere. I denne første udgave af Bilbranchens

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. November 2016

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. November 2016 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien November 20 Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms

Læs mere

Marts Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien

Marts Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Marts 2017 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms

Læs mere

Indhold BILBRANCHEN JUNI 2012

Indhold BILBRANCHEN JUNI 2012 Indhold Det hurtige brancheoverblik... 2 Udviklingen i prisindekset... 2 Omsætningen i branchen... 2 Forbrugerne afventer... 3 Bilhandlen... 3 Vurderinger og forventninger... 3 Nybilsalget... 4 Brugtvognssalget

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Data frem til september nov. 14

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Data frem til september nov. 14 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Data frem til september 20 nov. Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der

Læs mere

Indhold BILBRANCHEN DECEMBER 2012

Indhold BILBRANCHEN DECEMBER 2012 BILBRANCHEN DECEMBER 212 Indhold Det hurtige brancheoverblik... 2 Prisindekset... 2 Omsætningen i branchen... 2 Konkurser i branchen... 3 Forbrugerforventninger... 3 Bilhandlen... 4 Vurderinger og forventninger...

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 18 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens Tema: har den anden laveste andel af langtidsledige i EU har den

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jun. 15

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jun. 15 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien jun. Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms (ex.

Læs mere

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 15 Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport Nedgangen i den europæiske bygge- og anlægsaktivitet er bremset op og nu svagt stigende efter

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jan. 16

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jan. 16 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien jan. 16 Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms (ex.

Læs mere

Fast-start i bilbranchen

Fast-start i bilbranchen Juni 214 Fast-start i bilbranchen OMSÆTNINGEN I BRANCHEN Trods færre nye lastbiler overrasker de samlede tal for branchen i første kvartal positivt med markant fremgang i omsætningen i både bilhandlen

Læs mere

Danmark ligger i den lave ende, hvad angår manglen på arbejdskraft i EU Kontakt Frederik I. Pedersen

Danmark ligger i den lave ende, hvad angår manglen på arbejdskraft i EU Kontakt Frederik I. Pedersen 29. januar 2018 Danmark ligger i den lave ende, hvad angår manglen på arbejdskraft i EU Alle EU-lande, som det har været muligt at måle på, melder om mangel på arbejdskraft. Helt overordnet ligger indikatorerne

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. Januar 2017

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. Januar 2017 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Januar 2017 Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms

Læs mere

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Dansk Industri Aktuelle konjunkturtendenser Fra september til oktober viser opgørelsen af bruttoledigheden et fald på 1.1 fuldtidspersoner, eller,1 procentpoint.

Læs mere

Indhold BILBRANCHEN MARTS 2012

Indhold BILBRANCHEN MARTS 2012 Indhold Det hurtige brancheoverblik... 2 Udviklingen i prisindekset... 2 Omsætningsstigning for bilhandlen... 2 Forbrugerne ser lysere på økonomien... 3 Bilhandlen... 4 Vurderinger og forventninger...

Læs mere

Bilsalget i december samt hele 2016

Bilsalget i december samt hele 2016 Bilsalget i december samt hele 2016 I 2016 blev der solgt det højeste antal af personbiler nogensinde. Der blev i alt solgt 222.924 nye personbiler i 2016, hvilket er det højeste antal i et kalenderår

Læs mere

Nybilsalg: Yderligere fald i vente

Nybilsalg: Yderligere fald i vente Nybilsalg: Yderligere fald i vente Priserne stagnerer på eftermarkedet Bilforhandlernes omsætning styrtdykker Finanskrisen rammer populære mærker hårdest Det europæiske bilmarked i bakgear Forbrugerne

Læs mere

Analyse fra AutoBranchen Danmark

Analyse fra AutoBranchen Danmark Nr. 1 20. marts 2014 (1. kvartal) Analyse fra AutoBranchen Danmark Effekten af højere totalskadegrænse kan allerede ses Forsikringsbranchen skummer fløden Stigning i antallet af totalskader Salget i 2014

Læs mere

aug. 15 Konjunkturbarometer for Industrisamarbejdet

aug. 15 Konjunkturbarometer for Industrisamarbejdet Konjunkturbarometer for Industrisamarbejdet Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms (ex. persontransport)

Læs mere

DI og Bilbranchen i DK

DI og Bilbranchen i DK DI og Bilbranchen i DK 03. okt. 12 DI og Bilbranchen i DK Besøg af svensk personaledirektørnetværk Velkommen Hvem er DI? Vores kerneydelser DI s medlemmer DI i Danmark, Europa og verden Bilbranchen i DI

Læs mere

Byggeriet fortsætter frem de kommende år

Byggeriet fortsætter frem de kommende år Michael Meineche mime@di.dk, 3377 3454 MAJ Byggeriet fortsætter frem de kommende år Byggeriet er i fremgang, og investeringerne i byggeri og anlæg steg pænt i 16. DI tror på fortsat fremgang i byggeriet

Læs mere

- Ny korttidsindikator forudser yderligere fald. - Fortsat stigende priser på eftermarkedet. - Bilsalg: Omsætningen falder fortsat kraftigt

- Ny korttidsindikator forudser yderligere fald. - Fortsat stigende priser på eftermarkedet. - Bilsalg: Omsætningen falder fortsat kraftigt Oktober 2008 - Ny korttidsindikator forudser yderligere fald - Fortsat stigende priser på eftermarkedet - Bilsalg: Omsætningen falder fortsat kraftigt - Forbrugerforventningerne er historisk dystre - Stigende

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel med varer Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion

Læs mere

Indhold BILBRANCHEN DECEMBER 2011

Indhold BILBRANCHEN DECEMBER 2011 Indhold Det hurtige brancheoverblik... 2 Værkstedspriserne stiger fortsat... 2 Omsætningen i bilhandlen daler... 2 Forbrugerne ser sortere på udviklingen... 3 Bilhandlen... 4 Vurderinger og forventninger...

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens analyse Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 4 ud af 1 kvinder på arbejdsmarkedet er på deltid Mere deltid i Danmark end

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3, 1. januar. januar 1 Indhold: Ugens analyse Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens analyse: Fald i jobomsætningen i 3. kvartal

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2013

Status på udvalgte nøgletal maj 2013 Status på udvalgte nøgletal maj 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på Dansk økonomi Så kom foråret i meteorologisk forstand, men det længe ventede økonomiske forår har vi stadig ikke set meget

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Tema: Ledigheden udgør 9, pct. af arbejdsstyrken i EU7 Danmark har den 5. laveste ledighed

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet

Udsigt til fremgang i byggeriet Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 NOVEMBER Udsigt til fremgang i byggeriet Få nye byggerier betyder, at bygge- og anlægsinvesteringerne i dag ligger på et lavt niveau. Men der

Læs mere

Skader og værkstedsarbejde i autobranchen. Analyse nr

Skader og værkstedsarbejde i autobranchen. Analyse nr Skader og værkstedsarbejde i autobranchen Analyse nr. 1 2017 Indledning Flere og flere biler bliver skadet, og det skaber mere arbejde til værkstederne. Men det er bekymrende, at der samtidig er et fald

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 2.8 færre på efterløn i 4. kvartal 211. Færre personer

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder,

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 48 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutpakken giver særlig indsats til udfaldstruede Særligt jobberedskab

Læs mere

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 2015 Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen efter danske underleverancer Danske virksomheder har mange underleverancer til erhvervslivet i udlandet. Væksten

Læs mere

Økonomisk regionalbarometer for Nordjylland, marts 2011

Økonomisk regionalbarometer for Nordjylland, marts 2011 Økonomisk regionalbarometer for Nordjylland, marts 2011 AF KONSULENT PIA HANNE HANSEN, ANALYSEKONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND. SCIENT POL., MA. OG CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON Nøgletal

Læs mere

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Juni 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Notatet viser: USA er gået fra at være det syvende til det tredje vigtigste marked for industrieksporten i perioden 1995 til 2001.

Læs mere

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014 Øjebliksbillede 1. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 1 Der er mange tegn på, at dansk økonomi er kommet godt ind i 1, men der er fortsat et stykke vej til, at man kan omtale fremgangen som selvbærende

Læs mere

D A F Analyse LÆS I DETTE NUMMER: AutoBranchen Danmark

D A F Analyse LÆS I DETTE NUMMER: AutoBranchen Danmark D A F Analyse AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL Nr. 3 21. august 2013 udsendt i uge 34 Se flere nyheder på www.daf.dk LÆS I DETTE NUMMER: 2013 ligner endnu et flot bilår Danskerne er europamestre

Læs mere

Statistisk overblik: Omsætning, eksport og beskæftigelse

Statistisk overblik: Omsætning, eksport og beskæftigelse Konjunkturnyt februar 013 Statistisk overblik: Omsætning, eksport og beskæftigelse Omsætningen når nyt toppunkt 1. Omsætning af energiteknologi Figur 1 viser de danske virksomheders samlede omsætning af

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik indeholder en oversigt over den nyeste udvikling i nogle af de centrale økonomiske størrelser. Oversigten er primært baseret på uddrag fra Nyt fra Danmarks Statistik,

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal oktober 2015

Status på udvalgte nøgletal oktober 2015 Status på udvalgte nøgletal oktober 215 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Dansk økonomi ser, fra hvad vi ved om 3. kvartal, ud til at fortsætte stille og

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2015

Status på udvalgte nøgletal november 2015 Status på udvalgte nøgletal november 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling 215 bliver samfundsøkonomisk set ikke noget jubelår, men ser dog indtil videre

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal august 2015

Status på udvalgte nøgletal august 2015 Status på udvalgte nøgletal august 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Den seneste måneds nøgletal angiver, ligesom i juli, overvejende, at dansk

Læs mere

Analyse fra AutoBranchen Danmark

Analyse fra AutoBranchen Danmark Nr. 3 8. december 214 Analyse fra AutoBranchen Danmark Sikkerhedsfradraget redder liv og sparer samfundet milliarder Bilsalget: Leasing giver nyt rekordår Stigning i antal skader fortsat presset eftermarked

Læs mere

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for. kvartal 1 Det første halve år af 1 har ikke været noget at skrive hjem om. Både nøgletal fra dansk økonomi generelt og nøgletal for byggeriet viser, at

Læs mere

Forsigtig optimisme i handelssektoren eksportens betydning vokser

Forsigtig optimisme i handelssektoren eksportens betydning vokser juli 2013 Forsigtig optimisme i handelssektoren eksportens betydning vokser Omsætningen i b2b handelssektoren har i årets første måneder vist en faldende tendens. Alligevel har mange handelsvirksomheder

Læs mere

Øjebliksbillede. 4. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 4. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 13 DB Øjebliksbillede for. kvartal 13 Det afsluttende kvartal for 13 viste ikke tegn på fremgang, her faldt BNP med, % og efterlader 13 uden det store løft. Dog er der flere nøgletal,

Læs mere

Behersket optimisme i handelsbranchen

Behersket optimisme i handelsbranchen Efterår 2014 Behersket optimisme i handelsbranchen DI Handels seneste prognose for b2b handelsbranchen viser, at handelsvirksomhederne har forskellige forventninger til omsætning og investeringer i 4.

Læs mere

#7.. juni 2013 #17. Nybyggeriet står stadigvæk stille. Side 1 ØKONOMISK TEMA

#7.. juni 2013 #17. Nybyggeriet står stadigvæk stille. Side 1 ØKONOMISK TEMA Nybyggeriet står stadigvæk stille Byggeriet holdes for tiden oppe af boligreparationer og anlægsinvesteringer, mens nybyggeriet af både boliger og erhvervsbygninger ligger historisk lavt. Vendingen er

Læs mere

Økonomisk regionalbarometer for Midtjylland, marts 2011

Økonomisk regionalbarometer for Midtjylland, marts 2011 Økonomisk regionalbarometer for Midtjylland, marts 2011 AF KONSULENT PIA HANNE HANSEN, ANALYSEKONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND. SCIENT. POL, MA. OG CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON Nøgletal

Læs mere

Regionalt barometer for Region Midtjylland, oktober 2013

Regionalt barometer for Region Midtjylland, oktober 2013 alt barometer for, oktober 2013 AF KONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE CAND. SCIENT. POL., MA, MA har ligesom resten af landet mærket til den økonomiske krise, der satte ind i 2008. Overordnet set har den økonomiske

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal Oktober 2013 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse

Status på udvalgte nøgletal Oktober 2013 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på udvalgte nøgletal Oktober 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling Den danske økonomi er langsomt på vej tilbage på sporet. De økonomiske vismænd forventede

Læs mere

Analyse fra AutoBranchen Danmark

Analyse fra AutoBranchen Danmark Nr. 2 16. september 2014 Analyse fra AutoBranchen Danmark Skal forsikringsselskaberne have rabat? - Model til konsekvensberegning af rabatter Bilsalget: Endnu et rekordår undervejs Forhøjelse af totalskadegrænsen

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema 6. grænsearbejdere i 3. kvartal 11 Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Stigende aktiveringsgrad for dagpengemodtagere

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal marts 2015

Status på udvalgte nøgletal marts 2015 Status på udvalgte nøgletal marts 215 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Det danske BNP steg med 1, % i 214. Det er godt nyt for dansk økonomi efter den

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal september 2013 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse

Status på udvalgte nøgletal september 2013 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på udvalgte nøgletal september 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling Det danske bruttonationalprodukt (BNP) steg med,5 procent i 2. kvartal 213. Sammenligner

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2014

Status på udvalgte nøgletal maj 2014 Status på udvalgte nøgletal maj 214 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Der har været stor fokus på produktivitetsudviklingen i dansk erhvervsliv de seneste

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Østrig Tyskland Luxembourg Malta Danmark Tjekkiet Nederlandene Rumænien Storbritannien Estland Finland Sverige Belgien Ungarn Polen Frankrig Slovenien Litauen Italien Letland Bulgarien Irland Slovakiet

Læs mere

Fremgang i økonomien usikkerhed om vending på arbejdsmarkedet

Fremgang i økonomien usikkerhed om vending på arbejdsmarkedet Fremgang i økonomien usikkerhed om vending på arbejdsmarkedet Nye nationalregnskabstal bekræfter, at der fortsat er fremgang i dansk økonomi. Der var pæn vækst i 1. kvartal 2010 og en overraskende om end

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal januar 2016

Status på udvalgte nøgletal januar 2016 Status på udvalgte nøgletal januar 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Der var fremgang i økonomien i 215, men det blev vækstmæssigt ikke jubelår. Der

Læs mere

Væksten i udlandet tendere til at være lidt større end i Danmark, hvilket kan give eksportmuligheder

Væksten i udlandet tendere til at være lidt større end i Danmark, hvilket kan give eksportmuligheder NOTAT 16_1206 - POUL - 20.12. KONTAKT: POUL PEDERSEN - PP@FTF.DK - TLF: 33 36 88 48 Økonomiske nøgletal I lighed med tidligere år har sekretariatet i forbindelse med overenskomstforhandlingernes påbegyndelse

Læs mere

Hvornår slutter krisen, og hvad kommer der bagefter?

Hvornår slutter krisen, og hvad kommer der bagefter? hvad kommer der Har verdenshandelen nået bunden? Summen af eksport og import i verden Juli 2008=100 Juli 2008=100 110 110 100 90 80 70 60 50 40 30 Verdenshandelen i mængder Verdenshandelen i løbende priser

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2011

Status på udvalgte nøgletal maj 2011 Status på udvalgte nøgletal maj 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Uændret ledighed Den sæsonkorrigerede bruttoledighed lå i marts på 162.4, svarende til 5,9 pct. af arbejdsstyrken.

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Julehandlens betydning for detailhandlen

Julehandlens betydning for detailhandlen 18. december 2 Julehandlens betydning for detailhandlen Af Michael Drescher og Søren Kühl Andersen Julehandlen er i fuld gang, og for flere brancher er julehandlen den vigtigste periode i løbet af året.

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal November 2013

Status på udvalgte nøgletal November 2013 Status på udvalgte nøgletal November 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling De danske nøgletal sender tvetydige signaler for tiden. På den ene side er indikatoren, der

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Udfordringer og muligheder for træ- og møbelindustrien

Udfordringer og muligheder for træ- og møbelindustrien Udfordringer og muligheder for træ- og møbelindustrien Branchedirektør Flemming Larsen Træets Arbejdsgivere Møbelindustrien - udfordringer og muligheder Udfordringer Meget svagt hjemmemarked hæmmer afsætningsmuligheder

Læs mere

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 2. kvartal 2015 Introduktion Vores analyse synes at vise, at det omsving der har været længe undervejs, efterhånden er ved at blive stabilt. Om end

Læs mere

Prognoser: Bilsalget til private kan gå begge veje Hele autobranchen er ramt af nedgang men forhandlere er hårdest ramt Forbrugertilliden på markant

Prognoser: Bilsalget til private kan gå begge veje Hele autobranchen er ramt af nedgang men forhandlere er hårdest ramt Forbrugertilliden på markant Prognoser: Bilsalget til private kan gå begge veje Hele autobranchen er ramt af nedgang men forhandlere er hårdest ramt Forbrugertilliden på markant optur Finanskrisen kan lukke mange bilvirksomheder Krisen

Læs mere

Overvægten af virksomheder, der mener, at Danmarks økonomiske situation er værre. på nuværende tidspunkt sammenlignet med samme tidspunkt sidste

Overvægten af virksomheder, der mener, at Danmarks økonomiske situation er værre. på nuværende tidspunkt sammenlignet med samme tidspunkt sidste Forårsfornemmelser hos små og mellemstore virksomheder Efter et kvartal, hvor humøret hos de små og mellemstore virksomheder var i frit fald, begynder forårsoptimismen så småt at spire ude hos landets

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Økonomisk overblik. Ny oversigt

Økonomisk overblik. Ny oversigt Ny oversigt Som noget nyt indeholder Konjunkturstatistik nu hver måned en oversigt over udviklingen i nogle af de centrale økonomiske størrelser. Oversigten er primært baseret på udrag fra Nyt fra Danmarks

Læs mere

Udsigterne for dansk og international vækst maj 2009

Udsigterne for dansk og international vækst maj 2009 DI PROGNOSE Organisation for erhvervslivet DI s økonomiske prognose Udsigterne for dansk og international vækst maj Økonomiske indikatorer peger på flad vækst En række ledende økonomiske indikatorer viser,

Læs mere

Dansk økonomi gik tilbage i 2012

Dansk økonomi gik tilbage i 2012 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 12. april 2013 De nye nationalregnskabstal fra Danmarks Statistik viser, at BNP faldt med 0,5 pct. i 2012. Faldet er dermed 0,1 pct. mindre

Læs mere

Turbo på billeasing 67% 29% 24% 16%

Turbo på billeasing 67% 29% 24% 16% Marts 2016 Turbo på billeasing NYE BILKUNDER VIL LEASE Danskerne vælger i stigende grad at lease frem for at købe biler. Det er især forbrugere i hovedstadsområdet, som ikke i forvejen har bil, men overvejer

Læs mere

12. juni Samlet peger de foreløbige tal på en lidt lavere BNP-vækst end ventet i vores prognose fra februar 2007.

12. juni Samlet peger de foreløbige tal på en lidt lavere BNP-vækst end ventet i vores prognose fra februar 2007. 12. juni 2007 af Frederik I. Pedersen dir. tlf. 3355 7712 Resumé: SVAG BNP-VÆKST TRODS GIGANTISK BESKÆFTIGELSESFREMGANG Væksten i dansk økonomi har været svag de seneste tre kvartaler, selvom beskæftigelsen

Læs mere

Detailbarometer November 2010

Detailbarometer November 2010 Detailbarometer November 2010 Indhold Detailhandlens omsætning og forbrugertillid... 3 Detailhandlens omsætningsbarometer Dansk Erhvervs indikator... 5 Branchespecifikke omsætningstal... 6 Fødevarer og

Læs mere