Årsrapporten Et meget tilfredsstillende resultat reducerede omkostninger og høj kreditkvalitet 1. marts 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapporten Et meget tilfredsstillende resultat reducerede omkostninger og høj kreditkvalitet 1. marts 2017"

Transkript

1 Årsrapporten 2016 Et meget tilfredsstillende resultat reducerede omkostninger og høj kreditkvalitet 1. marts 2017

2 Hovedpunkter 2016 Hovedbudskab Resultat Basisindtjening Indtjening i alt Omkostninger Nedskrivninger Udlån Reducerede omkostninger og høj kreditkvalitet sikrer meget tilfredsstillende resultat Resultat på mio. kr. EK-forrentning 13,1 pct. efter skat Basisindtjening på mio. kr. Fald på 3 pct. i forhold til 2015 Indtjening på mio. kr. Fald på 2 pct. i forhold til 2015 Reduceret med 3 pct. i forhold til 2015 Nedskrivninger på udlån på 87 mio. kr. reduceret med 72 pct. i forhold til 2015 Bankudlån stiger med 2,9 mia. kr., svarende til 3,9 pct. i 2016 Kapital Egentlig kernekapital på 16,1 pct. op med 1,6 pct. vs Q Udlodning Samlet udlodning mio. kr., heraf nyt aktietilbagekøb på 664 mio. kr. i 2017

3 Basisindtjening forbedret med 37 mio. kr. i Q4 23 mio. kr. heraf er performancerelateret indtjening Mio. kr. 12M M 2015 Index Q Q Index Nettorenter mv Realkredit * Betalingsformidling Omprioriterings- og lånegebyrer Kurtage og agio Provisioner mv. inv. foreninger og pensionspuljer Kapitalforvaltning Depotgebyrer Anden indtjening I alt * Tabsmodregning Totalkredit Hovedbudskaber, 12M 16 vs 12M 15 Nettorenter mv. ned med 3 pct. Omprioriterings- og lånegebyrer ned med 56 pct. Kurtage og agio ned med 13 pct. Kapitalforvaltning op med 20 pct. bl.a. grundet performancerelateret indtjening Øvrige poster, samlet op med 5 pct. Hovedbudskaber, Q4 16 vs Q3 16 Nettorenter mv. på index 100 Omprioriterings- og lånegebyrer ned med 81 pct. fra et lavt niveau Kapitalforvaltning op med 60 pct. bl.a. grundet performancerelateret indtjening Øvrige poster, samlet op med 6 pct.

4 Basisindtjeningen har været relativt stabil i de seneste kvartaler Mio. kr. Basisindtjening Niveauet for basisindtjeningen blev reduceret som følge af det negative rentemiljø Konverteringsaktiviteten i Q1 og Q forbedrede kortvarigt basisindtjeningen Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 14 Q1 15 Q2 15 Q3 15 Q4 15 Q1 16 Q2 16 Q3 16 Q4 16

5 Handelsindtjening tilfredsstillende indtjening i 2016 Hovedpunkter: Realiseret 49 mio. kr. i Q vs 65 mio. kr. i Q Realiseret 237 mio. kr. i 2016 en fremgang på 10 pct. i forhold til 2015 Aktiviteten har været på et tilfredsstillende niveau i såvel Q som hele Mio. kr Q1 15 Q2 15 Q3 15 Q4 15 Q1 16 Q2 16 Q3 16 Q4 16 Handelsindtjening Mio. kr. Q1 15 Q2 15 Q3 15 Q4 15 Q1 16 Q2 16 Q3 16 Q4 16 Obligationer Aktier Valuta, renter mm I alt

6 Basisomkostninger besparelse på 90 mio. kr. vs 2015 Mio. kr Omk.stign. 3,7% Syd Fund Management Q Betaling afviklingsformue Ophør Indskydergaranti Besparelse

7 Besparelse i basisomkostninger optimering af processer er i gang Q1 15 Indeks=100 Q Q4 13 Q1 14 Q2 14 Medarbejdere Q Q Q3 14 Q1 16 Q2 16 Filialer i Danmark Q4 14 Q1 15 Q Q3 15 Q4 15 Q1 16 Q3 16 Q Q2 16 Q3 16 Q4 16 Tiltag i 2016: Medarbejderantallet er ikke reduceret i 2016 Filialer i Danmark har fundet et stabilt niveau. Blå vækst igangsatte projekter: Optimering af boligprocesserne Integration af kreditprocesser i eksisterende CRM-løsning Kunder såvel som medarbejdere vil se begge projekter som store forbedringer. Kunderne vil opleve forkortede svar- og sagsbehandlingstider. Medarbejderne vil opleve både arbejdsmæssige lettelser og kvalitetsmæssige forbedringer Projekterne vil medføre besparelser på sigt.

8 Medarbejdere total reduktion 721 siden primo 2009 Medarbejdere 1. jan Nettoreduktion 2009 til Overtagelse Tønder Bank og DiBa Bank Medarbejdere dec Total reduktion 2009 til 2016 Overtagelse Syd Fund Management Nettoreduktion 2014 til medarbejdere Medarbejdere 31. dec

9 Filialer sammenlagt 72 siden primo 2009 Filialer - 1. jan Sammenlagte filialer Overtagelse Tønder Bank og DiBa Bank Nye filialer Total reduktion 2009 til 2016 Filialer dec filialer Sammenlagte filialer Filialer dec Kunderne vælger andre betjeningsformer. Dette medfører mindre behov for filialer.

10 Nedskrivninger tilbageførsel i Q som konsekvens af konverteringen af landbrugslån Mio. kr Nedskrivninger på udlån mv. 101 Bp 15 Nedskrivningerne udgør: 9 bp 12M 2016 ned fra 36 bp 12M bp i Q er det laveste siden Q Q1 15 Q2 15 Q3 15 Q4 15 Q1 16 Q2 16 Q3 16 Q4 16 Nedskrivninger på udlån mv. Nedskrivinger bp (højre akse)

11 Nedskrivninger i Q tilbageførsel vedr. landbruget Mio. kr Kvartalsvise nedskrivninger individuelle Hovedpunkter Q4 2016: Individuelle nedskrivninger på landbrug udgør en nettotilbageførsel på 79 mio. kr. Dette er en konsekvens af konverteringen af bankudlån til ansvarlig lånekapital og efterfølgende regnskabsmæssig afskrivning til 0 kr. Gruppevise nedskrivninger på landbrug udgør 150 mio. kr. ultimo Q Hovedpunkter 12M 2016: De samlede nedskrivninger relateret til landbrug udgør 156 mio. kr. sammenholdt med de totale nedskrivninger, der udgør 87 mio. kr. -75 Kvartalsvise nedskrivninger -100 Landbrug m.m. Handel Fast ejendom Øvrige erhverv Q1 16 Q2 16 Q3 16 Q4 16 Privat Mio. kr. Q3 15 Q4 15 Q1 16 Q2 16 Q3 16 Q4 16 Landbrug m.m Handel Fast ejendom Øvrige erhverv Erhverv i alt Privat Individuelle nedskrivninger Gruppevise nedskrivninger Nedskrivninger i alt

12 Landbrug nedskrivningsprocenten er faldet til 15,9 pct. ultimo 2016 som følge af konverteringsaktiviteten med efterfølgende afskrivning Hovedpunkter: Udlånet er i 2016 faldet 774 mio. kr. fra ultimo mio. kr. heraf vedr. regnskabsmæssig afskrivning af gæld. Værdiforringede udlån er faldet med 570 mio. kr. Et fald på 9,6 procentpoint af udlånet. Nedskrevet 15,9 pct. af udlån ultimo Q mod 22,5 pct. ultimo Q og 21,2 pct. ultimo Mio. kr Individuelt værdiforringede udlån 31. december 2016 Mio. kr. Svinebrug Kvægbrug Planteavl Landbrug i øvrigt I alt Udlån før nedskrivninger Individuelle nedskrivninger Tidlige hændelser Udlån efter nedskrivninger Værdiforringede udlån Værdiforringede i pct. udlån 26,2 41,1 17,1 15,7 25,7 Nedskrevet i pct. af disse 44,7 57,2 39,7 53,7 50,4 Nedskrevet i pct. af udlån 13,4 32,7 6,8 8,4 15,9 31. december 2015 Mio. kr. Svinebrug Kvægbrug Planteavl Landbrug i øvrigt I alt Udlån før nedskrivninger Individuelle nedskrivninger Tidlige hændelser Udlån efter nedskrivninger Værdiforringede udlån Værdiforringede i pct. udlån 34,8 58,2 8,1 16,3 32,0 Nedskrevet i pct. af disse 47,5 60,1 48,5 48,5 54,3 Nedskrevet i pct. af udlån 22,4 42,3 3,9 7,9 21,2 0 Svinebrug Kvægbrug Planteavl Landbrug i øvrigt Q4 15 Q4 16

13 Landbrug status for gældskonvertering efter Sydbank-modellen Ultimo 2016 er der for 48 effektive og forgældede landbrugskunder konverteret for 498 mio. kr. bankudlån til ansvarlig lånekapital. Lånekapitalen kan indfries efter 5 år af landmanden til en fastsat underkurs og er rentefri i perioden. De ansvarlige lånekapital er afskrevet i bankens regnskab. Effektivitet Høj Sydbank-modellen Med Sydbank-modellen bliver landmandens samlede kapital egenkapital + ansvarlig kapital positiv. Løsningen er udelukkende blevet tilbudt til landmænd med høj effektivitet og negativ egenkapital. Lav Negativ Egenkapital Positiv I Q forventes de sidste aftaler indgået.

14 Værdiforringede bankudlån falder for 11. kvartal i træk Mio. kr Q3 14 Q4 14 Q1 15 Q2 15 Q3 15 Q4 15 Q1 16 Q2 16 Q3 16 Q4 16 Misligholdte bankudlån Ikke-misligholdte bankudlån Individuelt værdiforringede bankudlån Mio. kr Ikke-misligholdte bankudlån Misligholdte bankudlån Værdiforringede bankudlån Nedskrivninger på individuelt nedskrevne bankudlån Værdiforringede bankudlån efter nedskrivninger Værdiforringede bankudlån i pct. af bankudlån før nedskrivninger 9,4 8,0 6,1 Nedskrivningssaldo i pct. af bankudlån før nedskrivninger 5,5 4,6 3,5 Nedskrevet i pct. af værdiforringede bankudlån 58,2 56,9 57,1 Nedskrivningssaldo i pct. af misligholdte bankudlån 196,8 203,9 226,8

15 Beholdningsresultatet tilfredsstillende resultat for 2016 Mio. kr Beholdningsresultat Beholdningsresultatet på 63 mio. kr. i Q bringer resultatet for 2016 op på et tilfredsstillende niveau. Beholdningsresultatet for 2016 udgør 104 mio. kr. mod et negativt beholdningsresultat for 2015 på 80 mio. kr Q1 15 Q2 15 Q3 15 Q4 15 Q1 16 Q2 16 Q3 16 Q4 16 Beholdningsresultat Mio. kr. Q3 15 Q4 15 Q1 16 Q2 16 Q3 16 Q4 16 Positionstagning Likviditetsfremskaffelse og -reserve Strategiske positioner Omkostninger I alt

16 Resultatopgørelse meget tilfredsstillende resultat for 2016 ROE 13,1% Mio. kr. 12M M 2015 Indeks Q Q Indeks Basisindtjening Handelsindtjening Indtjening i alt Basisomkostninger Basisresultat før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån mv Basisresultat Beholdningsresultat Resultat før engangsposter Poster med engangskarakter, netto Resultat før skat Hovedbudskaber, 12M 16 vs 12M 15 Basisindtjening ned med 3 pct. Basisomkostninger ned med 3 pct. Nedskrivninger ned med 72 pct. fra 36 bp til 9 bp. Basisresultat op med 13 pct. Hovedbudskaber, Q4 16 vs Q3 16 Basisindtjening op med 4 pct. Indtjening i alt op med 2 pct. Basisomkostninger op med 3 pct. Nedskrivninger tilbageførsel 27 mio. kr. Skat Periodens resultat Basisomkostninger / indtjening i alt, O/I 0,58 0,59 0,57 0,56 Egenkapitalforrentning, ROE p.a. 13,1 10,2 15,4 13,7 Resultat pr. aktie, EPS 20,9 15,8 6,4 5,5 Poster med engangskarakter Efterregulering på 31 mio. kr. af salgssum fra salg af aktierne i Nets Afholdte omkostninger vedr. Blå vækst -projekter 24 mio. kr.

17 Udlån falder med 0,9 mia. kr. i Q stiger med 2,9 mia. kr. i 2016 Mia. kr , , ,9 74,3 76,8 76,2 79,9 78,8 78,6 78,1 81,1 77,2 Udlån er faldet med 0,9 mia. kr. i Q stigning på 2,9 mia. kr. i 2016 svarende til 3,9 pct. Prioritetslån er steget med 0,7 mia. kr. i Q stigning på 4,5 mia. kr. i Indlån er steget med 2,5 mia. kr. i Q stigning på 1,2 mia. kr. i Mia. kr. Prioritetslån ,7 16,8 17, ,4 13,0 14,2 50 Q3 15 Q4 15 Q1 16 Q2 16 Q3 16 Q4 16 Indlån Udlån 5 Q3 15 Q4 15 Q1 16 Q2 16 Q3 16 Q4 16

18 Ændring af aftale om fælles funding medfører fald i udlån i Q Bankens aftale om fælles funding med Totalkredit ændres med virkning fra 1. januar Aftalen ændres fra en modregningsmodel, hvor banken dækker tab for hele lånet, til en garantimodel, hvor banken stiller garanti for den del af lånet, der er i LTVintervallet 60 pct. til 80 pct. Banken har ikke længere nogen kreditrisiko på den del af udlånet, der er i LTVintervallet 0 pct. til 60 pct. Som en konsekvens af ændringen af aftalen indregnes fundede bankudlån fremadrettet ikke på bankens balance. Fundede prioritetslån udgør 5,3 mia. kr. pr. 31. december Havde aftalen været gældende pr. 31. december 2016, havde bankudlånet således været opført 5,3 mia. kr. lavere, og banken havde i stedet stillet en garanti på 1,2 mia. kr. for den del af udlånet, der er i LTV-intervallet 60 pct. til 80 pct.

19 Kapitalprocenterne er forbedret markant i Q som følge af effekten af indtjeningen og et fald i samlet risikoeksponering Mio. kr. Q Q Q Q Kreditrisiko Markedsrisiko Operationel risiko Andre eksponeringer incl. CVA Samlet risikoeksponering Egentlig kernekapital Kernekapital Kapitalgrundlag Egentlig kernekapitalprocent 13,9 14,5 14,9 16,1 Kernekapitalprocent 15,5 15,9 16,2 17,4 Kapitalprocent 16,0 17,6 18,0 19,2 Solvensbehov 10,4 9,7 10,0 10,2 Hovedpunkter Q4 2016: Det store fald i risikovægtede eksponeringer kan primært henføres til kreditrisiko Egentlig kernekapitalprocent er øget med 1,2 i kvartalet. Hovedpunkter 12M 2016: Det i 2016 gennemførte aktietilbagekøbsprogram på 350 mio. kr. reducerede kapitalprocenterne med 0,5 Fald i risikovægtede eksponeringer kan henføres til kreditrisiko og markedsrisiko. Mio. kr. Q Q Q Q Erhverv, IRB Private, IRB Erhverv, STD Private, STD Kreditinstitutter m.m Kreditrisiko i alt

20 Udviklingen i kapitalprocenten i 2016 Kapitalprocent primo ,6 Hovedpunkter: Overgangsregler, kapital Aktietilbagekøb 350 mio. kr. Resultat 0,5 0,1 2,2 Det i 2016 gennemførte aktietilbagekøbsprogram på 350 mio. kr. har reduceret kapitalprocenten med 0,5 Faldet i risikoeksponeringen kan henføres til såvel kreditrisiko som markedsrisiko. Foreslået udbytte 2016 Fald i risikoeksponering 1,1 1,2 Fradrag m.m. 0,1 Kapitalprocent ultimo ,2 16,5 17,0 17,5 18,0 18,5 19,0

21 Rekordhøj udlodning baseret på det meget tilfredsstillende resultat samt stærke kapitalforhold udbytte på 10,46 kr. pr. aktie

22 Status på fastlagte mål Mål Målsætning Status pr. 31. dec Kommentarer Egenkapitalforrentning efter skat Kundetilfredshed - Erhverv Kundetilfredshed - Privat Egentlig kernekapitalprocent Over 12 pct. * 13,1 pct. Forløber som planlagt Top 3 ** Nr. 3 - Aalund Opfyldt 2016 Top 3 ** Nr. 5 - EPSI Ikke opfyldt 2016 I niveauet 13,5 pct. 16,1 pct. Opfyldt fra Q Kapitalprocent I niveauet 17,0 pct. 19,2 pct. Opfyldt fra Q Udbytte pct. af årets resultat efter skat 50 pct. af resultat efter skat (foreslået) * eller i top 3 blandt de 6 største banker ** blandt de 6 største banker Opfyldt 2016 (foreslået udbytte)

23 Forventninger til 2017 Baseret på renteniveauet ved indgangen til 2017 forventes en basisindtjening på niveau med den realiserede basisindtjening i Handelsindtjeningen forventes uændret i forhold til den realiserede indtjening i 2016, men dog afhængigt af udviklingen på de finansielle markeder. Som følge af generelle lønstigninger i finanssektoren og en stigning i lønsumsafgiften på 0,5 pct. forventes en mindre stigning i basisomkostningerne, på trods af de iværksatte tiltag. Nedskrivningerne i 2017 forventes at være på niveau med det realiserede i Usikkerheden om prisudviklingen i landbruget kan dog påvirke nedskrivningsniveauet. Som følge af intensivering af digitaliseringen af banken samt etableringen af en ny realkreditplatform forventes omkostninger med engangskarakter at udgøre i niveauet 75 mio. kr.

24 Medarbejderaktier nyt program i 2017 baseret på Blå vækst -mål Gratis-aktier opnås således: Egenkapitalforrentning, > 12 pct. eller top 3 Kundetilfredshed privat, EPSI top 3 Kundetilfredshed erhverv, Aalund top 3 Maksimal tildeling kr kr kr kr.

25 Spørgsmål

26 Tak for i dag Yderligere oplysninger: Adm. direktør Karen Frøsig, tlf , Økonomidirektør Jørn Adam Møller, tlf , Tak for i dag

27 Fremadrettede udsagn Denne præsentation indeholder udtalelser vedrørende forventninger til den fremtidige udvikling, herunder fremtidig indtjening samt forventede forretningsmæssige begivenheder. Sådanne udsagn er i sagens natur usikre og forbundet med risici, da mange faktorer hvoraf nogle vil være uden for Sydbanks kontrol kan medføre, at den faktiske udvikling afviger væsentligt fra ledelsens forventninger, som udtrykkes i præsentationen.

28 Årsrapporten 2016 Et meget tilfredsstillende resultat reducerede omkostninger og høj kreditkvalitet 1. marts 2017

29 Hovedpunkter 2016 Hovedbudskab Resultat Basisindtjening Indtjening i alt Omkostninger Nedskrivninger Udlån Reducerede omkostninger og høj kreditkvalitet sikrer meget tilfredsstillende resultat Resultat på mio. kr. EK-forrentning 13,1 pct. efter skat Basisindtjening på mio. kr. Fald på 3 pct. i forhold til 2015 Indtjening på mio. kr. Fald på 2 pct. i forhold til 2015 Reduceret med 3 pct. i forhold til 2015 Nedskrivninger på udlån på 87 mio. kr. reduceret med 72 pct. i forhold til 2015 Bankudlån stiger med 2,9 mia. kr., svarende til 3,9 pct. i 2016 Kapital Egentlig kernekapital på 16,1 pct. op med 1,6 pct. vs Q Udlodning Samlet udlodning mio. kr., heraf nyt aktietilbagekøb på 664 mio. kr. i 2017

30 Basisindtjening forbedret med 37 mio. kr. i Q4 23 mio. kr. heraf er performancerelateret indtjening Mio. kr. 12M M 2015 Index Q Q Index Nettorenter mv Realkredit * Betalingsformidling Omprioriterings- og lånegebyrer Kurtage og agio Provisioner mv. inv. foreninger og pensionspuljer Kapitalforvaltning Depotgebyrer Anden indtjening I alt * Tabsmodregning Totalkredit Hovedbudskaber, 12M 16 vs 12M 15 Nettorenter mv. ned med 3 pct. Omprioriterings- og lånegebyrer ned med 56 pct. Kurtage og agio ned med 13 pct. Kapitalforvaltning op med 20 pct. bl.a. grundet performancerelateret indtjening Øvrige poster, samlet op med 5 pct. Hovedbudskaber, Q4 16 vs Q3 16 Nettorenter mv. på index 100 Omprioriterings- og lånegebyrer ned med 81 pct. fra et lavt niveau Kapitalforvaltning op med 60 pct. bl.a. grundet performancerelateret indtjening Øvrige poster, samlet op med 6 pct.

31 Basisindtjeningen har været relativt stabil i de seneste kvartaler Mio. kr. Basisindtjening Niveauet for basisindtjeningen blev reduceret som følge af det negative rentemiljø Konverteringsaktiviteten i Q1 og Q forbedrede kortvarigt basisindtjeningen Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 14 Q1 15 Q2 15 Q3 15 Q4 15 Q1 16 Q2 16 Q3 16 Q4 16

32 Handelsindtjening tilfredsstillende indtjening i 2016 Hovedpunkter: Realiseret 49 mio. kr. i Q vs 65 mio. kr. i Q Realiseret 237 mio. kr. i 2016 en fremgang på 10 pct. i forhold til 2015 Aktiviteten har været på et tilfredsstillende niveau i såvel Q som hele Mio. kr Q1 15 Q2 15 Q3 15 Q4 15 Q1 16 Q2 16 Q3 16 Q4 16 Handelsindtjening Mio. kr. Q1 15 Q2 15 Q3 15 Q4 15 Q1 16 Q2 16 Q3 16 Q4 16 Obligationer Aktier Valuta, renter mm I alt

33 Basisomkostninger besparelse på 90 mio. kr. vs 2015 Mio. kr Omk.stign. 3,7% Syd Fund Management Q Betaling afviklingsformue Ophør Indskydergaranti Besparelse

34 Besparelse i basisomkostninger optimering af processer er i gang Q1 15 Indeks=100 Q Q4 13 Q1 14 Q2 14 Medarbejdere Q Q Q3 14 Q1 16 Q2 16 Filialer i Danmark Q4 14 Q1 15 Q Q3 15 Q4 15 Q1 16 Q3 16 Q Q2 16 Q3 16 Q4 16 Tiltag i 2016: Medarbejderantallet er ikke reduceret i 2016 Filialer i Danmark har fundet et stabilt niveau. Blå vækst igangsatte projekter: Optimering af boligprocesserne Integration af kreditprocesser i eksisterende CRM-løsning Kunder såvel som medarbejdere vil se begge projekter som store forbedringer. Kunderne vil opleve forkortede svar- og sagsbehandlingstider. Medarbejderne vil opleve både arbejdsmæssige lettelser og kvalitetsmæssige forbedringer Projekterne vil medføre besparelser på sigt.

35 Medarbejdere total reduktion 721 siden primo 2009 Medarbejdere 1. jan Nettoreduktion 2009 til Overtagelse Tønder Bank og DiBa Bank Medarbejdere dec Total reduktion 2009 til 2016 Overtagelse Syd Fund Management Nettoreduktion 2014 til medarbejdere Medarbejdere 31. dec

36 Filialer sammenlagt 72 siden primo 2009 Filialer - 1. jan Sammenlagte filialer Overtagelse Tønder Bank og DiBa Bank Nye filialer Total reduktion 2009 til 2016 Filialer dec filialer Sammenlagte filialer Filialer dec Kunderne vælger andre betjeningsformer. Dette medfører mindre behov for filialer.

37 Nedskrivninger tilbageførsel i Q som konsekvens af konverteringen af landbrugslån Mio. kr Nedskrivninger på udlån mv. 101 Bp 15 Nedskrivningerne udgør: 9 bp 12M 2016 ned fra 36 bp 12M bp i Q er det laveste siden Q Q1 15 Q2 15 Q3 15 Q4 15 Q1 16 Q2 16 Q3 16 Q4 16 Nedskrivninger på udlån mv. Nedskrivinger bp (højre akse)

38 Nedskrivninger i Q tilbageførsel vedr. landbruget Mio. kr Kvartalsvise nedskrivninger individuelle Hovedpunkter Q4 2016: Individuelle nedskrivninger på landbrug udgør en nettotilbageførsel på 79 mio. kr. Dette er en konsekvens af konverteringen af bankudlån til ansvarlig lånekapital og efterfølgende regnskabsmæssig afskrivning til 0 kr. Gruppevise nedskrivninger på landbrug udgør 150 mio. kr. ultimo Q Hovedpunkter 12M 2016: De samlede nedskrivninger relateret til landbrug udgør 156 mio. kr. sammenholdt med de totale nedskrivninger, der udgør 87 mio. kr. -75 Kvartalsvise nedskrivninger -100 Landbrug m.m. Handel Fast ejendom Øvrige erhverv Q1 16 Q2 16 Q3 16 Q4 16 Privat Mio. kr. Q3 15 Q4 15 Q1 16 Q2 16 Q3 16 Q4 16 Landbrug m.m Handel Fast ejendom Øvrige erhverv Erhverv i alt Privat Individuelle nedskrivninger Gruppevise nedskrivninger Nedskrivninger i alt

39 Landbrug nedskrivningsprocenten er faldet til 15,9 pct. ultimo 2016 som følge af konverteringsaktiviteten med efterfølgende afskrivning Hovedpunkter: Udlånet er i 2016 faldet 774 mio. kr. fra ultimo mio. kr. heraf vedr. regnskabsmæssig afskrivning af gæld. Værdiforringede udlån er faldet med 570 mio. kr. Et fald på 9,6 procentpoint af udlånet. Nedskrevet 15,9 pct. af udlån ultimo Q mod 22,5 pct. ultimo Q og 21,2 pct. ultimo Mio. kr Individuelt værdiforringede udlån 31. december 2016 Mio. kr. Svinebrug Kvægbrug Planteavl Landbrug i øvrigt I alt Udlån før nedskrivninger Individuelle nedskrivninger Tidlige hændelser Udlån efter nedskrivninger Værdiforringede udlån Værdiforringede i pct. udlån 26,2 41,1 17,1 15,7 25,7 Nedskrevet i pct. af disse 44,7 57,2 39,7 53,7 50,4 Nedskrevet i pct. af udlån 13,4 32,7 6,8 8,4 15,9 31. december 2015 Mio. kr. Svinebrug Kvægbrug Planteavl Landbrug i øvrigt I alt Udlån før nedskrivninger Individuelle nedskrivninger Tidlige hændelser Udlån efter nedskrivninger Værdiforringede udlån Værdiforringede i pct. udlån 34,8 58,2 8,1 16,3 32,0 Nedskrevet i pct. af disse 47,5 60,1 48,5 48,5 54,3 Nedskrevet i pct. af udlån 22,4 42,3 3,9 7,9 21,2 0 Svinebrug Kvægbrug Planteavl Landbrug i øvrigt Q4 15 Q4 16

40 Landbrug status for gældskonvertering efter Sydbank-modellen Ultimo 2016 er der for 48 effektive og forgældede landbrugskunder konverteret for 498 mio. kr. bankudlån til ansvarlig lånekapital. Lånekapitalen kan indfries efter 5 år af landmanden til en fastsat underkurs og er rentefri i perioden. De ansvarlige lånekapital er afskrevet i bankens regnskab. Effektivitet Høj Sydbank-modellen Med Sydbank-modellen bliver landmandens samlede kapital egenkapital + ansvarlig kapital positiv. Løsningen er udelukkende blevet tilbudt til landmænd med høj effektivitet og negativ egenkapital. Lav Negativ Egenkapital Positiv I Q forventes de sidste aftaler indgået.

41 Værdiforringede bankudlån falder for 11. kvartal i træk Mio. kr Q3 14 Q4 14 Q1 15 Q2 15 Q3 15 Q4 15 Q1 16 Q2 16 Q3 16 Q4 16 Misligholdte bankudlån Ikke-misligholdte bankudlån Individuelt værdiforringede bankudlån Mio. kr Ikke-misligholdte bankudlån Misligholdte bankudlån Værdiforringede bankudlån Nedskrivninger på individuelt nedskrevne bankudlån Værdiforringede bankudlån efter nedskrivninger Værdiforringede bankudlån i pct. af bankudlån før nedskrivninger 9,4 8,0 6,1 Nedskrivningssaldo i pct. af bankudlån før nedskrivninger 5,5 4,6 3,5 Nedskrevet i pct. af værdiforringede bankudlån 58,2 56,9 57,1 Nedskrivningssaldo i pct. af misligholdte bankudlån 196,8 203,9 226,8

42 Beholdningsresultatet tilfredsstillende resultat for 2016 Mio. kr Beholdningsresultat Beholdningsresultatet på 63 mio. kr. i Q bringer resultatet for 2016 op på et tilfredsstillende niveau. Beholdningsresultatet for 2016 udgør 104 mio. kr. mod et negativt beholdningsresultat for 2015 på 80 mio. kr Q1 15 Q2 15 Q3 15 Q4 15 Q1 16 Q2 16 Q3 16 Q4 16 Beholdningsresultat Mio. kr. Q3 15 Q4 15 Q1 16 Q2 16 Q3 16 Q4 16 Positionstagning Likviditetsfremskaffelse og -reserve Strategiske positioner Omkostninger I alt

43 Resultatopgørelse meget tilfredsstillende resultat for 2016 ROE 13,1% Mio. kr. 12M M 2015 Indeks Q Q Indeks Basisindtjening Handelsindtjening Indtjening i alt Basisomkostninger Basisresultat før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån mv Basisresultat Beholdningsresultat Resultat før engangsposter Poster med engangskarakter, netto Resultat før skat Hovedbudskaber, 12M 16 vs 12M 15 Basisindtjening ned med 3 pct. Basisomkostninger ned med 3 pct. Nedskrivninger ned med 72 pct. fra 36 bp til 9 bp. Basisresultat op med 13 pct. Hovedbudskaber, Q4 16 vs Q3 16 Basisindtjening op med 4 pct. Indtjening i alt op med 2 pct. Basisomkostninger op med 3 pct. Nedskrivninger tilbageførsel 27 mio. kr. Skat Periodens resultat Basisomkostninger / indtjening i alt, O/I 0,58 0,59 0,57 0,56 Egenkapitalforrentning, ROE p.a. 13,1 10,2 15,4 13,7 Resultat pr. aktie, EPS 20,9 15,8 6,4 5,5 Poster med engangskarakter Efterregulering på 31 mio. kr. af salgssum fra salg af aktierne i Nets Afholdte omkostninger vedr. Blå vækst -projekter 24 mio. kr.

44 Udlån falder med 0,9 mia. kr. i Q stiger med 2,9 mia. kr. i 2016 Mia. kr , , ,9 74,3 76,8 76,2 79,9 78,8 78,6 78,1 81,1 77,2 Udlån er faldet med 0,9 mia. kr. i Q stigning på 2,9 mia. kr. i 2016 svarende til 3,9 pct. Prioritetslån er steget med 0,7 mia. kr. i Q stigning på 4,5 mia. kr. i Indlån er steget med 2,5 mia. kr. i Q stigning på 1,2 mia. kr. i Mia. kr. Prioritetslån ,7 16,8 17, ,4 13,0 14,2 50 Q3 15 Q4 15 Q1 16 Q2 16 Q3 16 Q4 16 Indlån Udlån 5 Q3 15 Q4 15 Q1 16 Q2 16 Q3 16 Q4 16

45 Ændring af aftale om fælles funding medfører fald i udlån i Q Bankens aftale om fælles funding med Totalkredit ændres med virkning fra 1. januar Aftalen ændres fra en modregningsmodel, hvor banken dækker tab for hele lånet, til en garantimodel, hvor banken stiller garanti for den del af lånet, der er i LTVintervallet 60 pct. til 80 pct. Banken har ikke længere nogen kreditrisiko på den del af udlånet, der er i LTVintervallet 0 pct. til 60 pct. Som en konsekvens af ændringen af aftalen indregnes fundede bankudlån fremadrettet ikke på bankens balance. Fundede prioritetslån udgør 5,3 mia. kr. pr. 31. december Havde aftalen været gældende pr. 31. december 2016, havde bankudlånet således været opført 5,3 mia. kr. lavere, og banken havde i stedet stillet en garanti på 1,2 mia. kr. for den del af udlånet, der er i LTV-intervallet 60 pct. til 80 pct.

46 Kapitalprocenterne er forbedret markant i Q som følge af effekten af indtjeningen og et fald i samlet risikoeksponering Mio. kr. Q Q Q Q Kreditrisiko Markedsrisiko Operationel risiko Andre eksponeringer incl. CVA Samlet risikoeksponering Egentlig kernekapital Kernekapital Kapitalgrundlag Egentlig kernekapitalprocent 13,9 14,5 14,9 16,1 Kernekapitalprocent 15,5 15,9 16,2 17,4 Kapitalprocent 16,0 17,6 18,0 19,2 Solvensbehov 10,4 9,7 10,0 10,2 Hovedpunkter Q4 2016: Det store fald i risikovægtede eksponeringer kan primært henføres til kreditrisiko Egentlig kernekapitalprocent er øget med 1,2 i kvartalet. Hovedpunkter 12M 2016: Det i 2016 gennemførte aktietilbagekøbsprogram på 350 mio. kr. reducerede kapitalprocenterne med 0,5 Fald i risikovægtede eksponeringer kan henføres til kreditrisiko og markedsrisiko. Mio. kr. Q Q Q Q Erhverv, IRB Private, IRB Erhverv, STD Private, STD Kreditinstitutter m.m Kreditrisiko i alt

47 Udviklingen i kapitalprocenten i 2016 Kapitalprocent primo ,6 Hovedpunkter: Overgangsregler, kapital Aktietilbagekøb 350 mio. kr. Resultat 0,5 0,1 2,2 Det i 2016 gennemførte aktietilbagekøbsprogram på 350 mio. kr. har reduceret kapitalprocenten med 0,5 Faldet i risikoeksponeringen kan henføres til såvel kreditrisiko som markedsrisiko. Foreslået udbytte 2016 Fald i risikoeksponering 1,1 1,2 Fradrag m.m. 0,1 Kapitalprocent ultimo ,2 16,5 17,0 17,5 18,0 18,5 19,0

48 Rekordhøj udlodning baseret på det meget tilfredsstillende resultat samt stærke kapitalforhold udbytte på 10,46 kr. pr. aktie

49 Status på fastlagte mål Mål Målsætning Status pr. 31. dec Kommentarer Egenkapitalforrentning efter skat Kundetilfredshed - Erhverv Kundetilfredshed - Privat Egentlig kernekapitalprocent Over 12 pct. * 13,1 pct. Forløber som planlagt Top 3 ** Nr. 3 - Aalund Opfyldt 2016 Top 3 ** Nr. 5 - EPSI Ikke opfyldt 2016 I niveauet 13,5 pct. 16,1 pct. Opfyldt fra Q Kapitalprocent I niveauet 17,0 pct. 19,2 pct. Opfyldt fra Q Udbytte pct. af årets resultat efter skat 50 pct. af resultat efter skat (foreslået) * eller i top 3 blandt de 6 største banker ** blandt de 6 største banker Opfyldt 2016 (foreslået udbytte)

50 Forventninger til 2017 Baseret på renteniveauet ved indgangen til 2017 forventes en basisindtjening på niveau med den realiserede basisindtjening i Handelsindtjeningen forventes uændret i forhold til den realiserede indtjening i 2016, men dog afhængigt af udviklingen på de finansielle markeder. Som følge af generelle lønstigninger i finanssektoren og en stigning i lønsumsafgiften på 0,5 pct. forventes en mindre stigning i basisomkostningerne, på trods af de iværksatte tiltag. Nedskrivningerne i 2017 forventes at være på niveau med det realiserede i Usikkerheden om prisudviklingen i landbruget kan dog påvirke nedskrivningsniveauet. Som følge af intensivering af digitaliseringen af banken samt etableringen af en ny realkreditplatform forventes omkostninger med engangskarakter at udgøre i niveauet 75 mio. kr.

51 Medarbejderaktier nyt program i 2017 baseret på Blå vækst -mål Gratis-aktier opnås således: Egenkapitalforrentning, > 12 pct. eller top 3 Kundetilfredshed privat, EPSI top 3 Kundetilfredshed erhverv, Aalund top 3 Maksimal tildeling kr kr kr kr.

52 Spørgsmål

53 Tak for i dag Yderligere oplysninger: Adm. direktør Karen Frøsig, tlf , Økonomidirektør Jørn Adam Møller, tlf , Tak for i dag

54 Fremadrettede udsagn Denne præsentation indeholder udtalelser vedrørende forventninger til den fremtidige udvikling, herunder fremtidig indtjening samt forventede forretningsmæssige begivenheder. Sådanne udsagn er i sagens natur usikre og forbundet med risici, da mange faktorer hvoraf nogle vil være uden for Sydbanks kontrol kan medføre, at den faktiske udvikling afviger væsentligt fra ledelsens forventninger, som udtrykkes i præsentationen.

Delårsrapport kvartal 2017

Delårsrapport kvartal 2017 30-10-2017 1 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2017 Meget tilfredsstillende resultat for 1.-3. kvartal 2017 31. oktober 2017 30-10-2017 2 Hovedpunkter 1. 3. kvartal 2017 Hovedbudskab Resultat Basisindtjening

Læs mere

Årsrapporten Forbedret kreditkvalitet giver mulighed for rekordudbytte samt nyt aktietilbagekøbsprogram 24.

Årsrapporten Forbedret kreditkvalitet giver mulighed for rekordudbytte samt nyt aktietilbagekøbsprogram 24. 23-02-2016 1 Årsrapporten 2015 Forbedret kreditkvalitet giver mulighed for rekordudbytte samt nyt aktietilbagekøbsprogram 24. februar 2016 23-02-2016 2 Hovedpunkter 2015 Hovedbudskab Resultat Basisindtjening

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2016

Delårsrapport 1. halvår 2016 24-08-2016 1 Delårsrapport 1. halvår 2016 Omkostninger og kreditkvalitet under fortsat kontrol sikrer tilfredsstillende udvikling i resultatet 25. august 2016 24-08-2016 2 Hovedpunkter 1. halvår 2016 Hovedbudskab

Læs mere

Delårsrapporten 1. kvartal 2015

Delårsrapporten 1. kvartal 2015 28-04-2015 1 Delårsrapporten 1. kvartal 2015 Historisk høj indtjening god start på året 29. april 2015 28-04-2015 2 Hovedpunkter 1. kvartal 2015 Hovedbudskab Resultat Indtægter Omkostninger Nedskrivninger

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2015

Delårsrapport 1. halvår 2015 18-08-2015 1 Delårsrapport 1. halvår 2015 Historisk høj basisindtjening og udlånsvækst for 6. kvartal i træk 19. august 2015 18-08-2015 2 Hovedpunkter 1. halvår 2015 Hovedbudskab Resultat Basisindtjening

Læs mere

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 28-10-2014 1 Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 Sydbanks plan for at øge lønsomheden skaber nu resultater Telekonference 28. oktober 2014 28-10-2014 2 Dagsorden Regnskabet for 1. 3. kvartal 2014 Indtjening

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2014

Delårsrapport 1. halvår 2014 21-08-2014 1 Delårsrapport 1. halvår 2014 Sydbanks plan for at øge lønsomheden begynder at skabe resultater Telekonference 20. august 2014 21-08-2014 2 Dagsorden Regnskabet for 1. halvår 2014 Indtjening

Læs mere

Delårsrapport kvartal 2015

Delårsrapport kvartal 2015 26-10-2015 1 Delårsrapport 1. 3. kvartal 2015 Solidt regnskab udlånsvækst for 7. kvartal i træk 27. oktober 2015 26-10-2015 2 Hovedpunkter 1.-3. kvartal 2015 Hovedbudskab Resultat Basisindtjening Indtjening

Læs mere

Årsrapporten Et godt resultat, der giver mulighed for historisk høj udbyttebetaling 18. februar 2015

Årsrapporten Et godt resultat, der giver mulighed for historisk høj udbyttebetaling 18. februar 2015 17-02-2015 1 Årsrapporten 2014 Et godt resultat, der giver mulighed for historisk høj udbyttebetaling 18. februar 2015 17-02-2015 2 Hovedpunkter 2014 Hovedbudskab Sydbanks plan for at øge lønsomheden skaber

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2014

Delårsrapport 1. kvartal 2014 29-04-2014 1 Delårsrapport 1. kvartal 2014 Adm. direktør Karen Frøsig, bankdirektør Bjarne Larsen og bankdirektør Jan Svarre Telekonference, 30. april 2014. 29-04-2014 2 Agenda Regnskabet for 1. kvartal

Læs mere

Sydbanks delårsrapport 1. halvår 2017

Sydbanks delårsrapport 1. halvår 2017 SYDBANK DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2017 2/39 Sydbanks delårsrapport 1. halvår 2017 Meget tilfredsstillende resultat egenkapitalforrentning på 14,2 pct. efter skat Sydbank leverer et meget tilfredsstillende

Læs mere

Sydbanks delårsrapport kvartal 2017

Sydbanks delårsrapport kvartal 2017 SYDBANK DELÅRSRAPPORT 1.-3. KVARTAL 2017 2/38 Sydbanks delårsrapport 1.-3. kvartal 2017 Meget tilfredsstillende resultat egenkapitalforrentning på 13,9 pct. p.a. efter skat Sydbank leverer et meget tilfredsstillende

Læs mere

Sydbanks delårsrapport 1. kvartal 2017

Sydbanks delårsrapport 1. kvartal 2017 SYDBANK DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2017 2/38 Sydbanks delårsrapport 1. kvartal 2017 Stærk handelsindtjening, højt beholdningsresultat samt fortsat høj kreditkvalitet sikrer meget tilfredsstillende start

Læs mere

Årsrapport Sydbank-koncernen

Årsrapport Sydbank-koncernen Årsrapport 2016 Sydbank-koncernen 2 SYDBANK / Årsrapport 2016 Et meget tilfredsstillende resultat som følge af lave nedskrivninger, lavere omkostninger samt et tilfredsstillende beholdningsresultat sikrer

Læs mere

Sydbanks delårsrapport 1. halvår 2016

Sydbanks delårsrapport 1. halvår 2016 SYDBANK DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2016 2/37 Sydbanks delårsrapport 1. halvår 2016 Dalende omkostninger og høj kreditkvalitet sikrer tilfredsstillende udvikling i resultatet Sydbank leverer et solidt regnskab

Læs mere

Sydbanks delårsrapport 1. kvartal 2016

Sydbanks delårsrapport 1. kvartal 2016 SYDBANK DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 2/35 Sydbanks delårsrapport 1. kvartal 2016 Omkostninger og kreditkvalitet under fortsat kontrol sikrer tilfredsstillende start på 2016 Sydbank leverer solidt regnskab,

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr oktober 2003

Dato Direkte tlf.nr oktober 2003 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 15/03 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Sydbanks delårsrapport 1. halvår 2015

Sydbanks delårsrapport 1. halvår 2015 SYDBANK DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 Sydbanks delårsrapport 1. halvår 2015 Sydbank leverer historisk høj basisindtjening og udlånsvækst for 6. kvartal i træk Administrerende direktør Karen Frøsig siger

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr april 2002

Dato Direkte tlf.nr april 2002 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 12/02 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 139 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 13 PCT. BEDSTE RESULTAT I 11 KVARTALER

RESULTAT FØR SKAT PÅ 139 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 13 PCT. BEDSTE RESULTAT I 11 KVARTALER 27.4.2 RESULTAT FØR SKAT PÅ 139 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 13 PCT. BEDSTE RESULTAT I KVARTALER 1. kvartal 2 STÆRK START PÅ ÅRET 4 pct. vækst i basisindtægter Nettorente- og gebyrindtægter fastholdt

Læs mere

Sydbanks delårsrapport kvartal 2016

Sydbanks delårsrapport kvartal 2016 SYDBANK DELÅRSRAPPORT 1.-3. KVARTAL 2016 2/37 Sydbanks delårsrapport 1.-3. kvartal 2016 Fald i omkostninger og høj kreditkvalitet sikrer tilfredsstillende resultat Sydbank leverer et tilfredsstillende

Læs mere

REKORDRESULTAT ÅR-TIL-DATO PÅ 929 MIO. KR. FØR SKAT LAVT RENTENIVEAU OG LAVERE KUNDEAKTIVITET SÆTTER TOPLINJEN UNDER PRES I 3.

REKORDRESULTAT ÅR-TIL-DATO PÅ 929 MIO. KR. FØR SKAT LAVT RENTENIVEAU OG LAVERE KUNDEAKTIVITET SÆTTER TOPLINJEN UNDER PRES I 3. REKORDRESULTAT ÅR-TIL-DATO PÅ 929 MIO. KR. FØR SKAT LAVT RENTENIVEAU OG LAVERE KUNDEAKTIVITET SÆTTER TOPLINJEN UNDER PRES I 3. KVARTAL Præsentation af Spar Nords regnskab for 1.-3. kvartal 2 REGNSKABET

Læs mere

Nettooverskud på 317 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 15,5 % Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 2017

Nettooverskud på 317 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 15,5 % Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 2017 Nettooverskud på 317 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 15,5 % Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 217 Nettooverskud på 317 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 15,5 % Nettorenteindtægterne

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Møns Bank vil åbne filial i Vordingborg hvor Allan Andersen, Mette Frank og Jan Nielsen allerede betjener kunder. Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2015 RESUME,

Læs mere

Beholdningsresultatet er forøget med 63 mio. kr. til 79 mio. kr.

Beholdningsresultatet er forøget med 63 mio. kr. til 79 mio. kr. Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Bourse de Luxembourg Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 06/06 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35

Læs mere

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 10/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 213 1. KVARTAL 213 I OVERSKRIFTER 1 17 % vækst i basisindtægter

Læs mere

Sydbanks delårsrapport kvartal 2015

Sydbanks delårsrapport kvartal 2015 SYDBANK DELÅRSRAPPORT 1.-3. KVARTAL 2015 2/36 Sydbanks delårsrapport 1.-3. kvartal 2015 Sydbank leverer solidt regnskab, der viser udlånsvækst for 7. kvartal i træk Med afsæt i et solidt regnskab for 1.-3.

Læs mere

SALG AF NETS-AKTIER SIKRER REKORDRESULTAT PÅ 312 MIO. KR. EFTER SKAT FORTSAT FOKUS PÅ M&A

SALG AF NETS-AKTIER SIKRER REKORDRESULTAT PÅ 312 MIO. KR. EFTER SKAT FORTSAT FOKUS PÅ M&A Dette billede kan ikke vises i øjeblikket. SALG AF NETS-AKTIER SIKRER REKORDRESULTAT PÅ 312 MIO. KR. EFTER SKAT FORTSAT FOKUS PÅ M&A Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 214 KVARTALET I OVERSKRIFTER

Læs mere

TILFREDSSTILLENDE NETTORESULTAT PÅ 383 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 10 PROCENT. Præsentation af Spar Nords resultat for 1.

TILFREDSSTILLENDE NETTORESULTAT PÅ 383 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 10 PROCENT. Præsentation af Spar Nords resultat for 1. TILFREDSSTILLENDE NETTORESULTAT PÅ 383 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 1 PROCENT Præsentation af Spar Nords resultat for 1. halvår 2 OVERSKRIFTER FRA HALVÅRSREGNSKABET 1 Nettorenteindtægterne faldt

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2015.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2015. Den 25. februar 2016 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2015. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Årsrapport Sydbank-koncernen

Årsrapport Sydbank-koncernen Årsrapport 2015 Sydbank-koncernen 2 SYDBANK / Årsrapport 2015 Sydbanks årsrapport 2015 Forbedret kreditkvalitet, omkostninger fortsat under kontrol samt stabil basisindtjening sikrer rekordudbytte til

Læs mere

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Resumé af 2004 Resumé af 2004 - Bedste resultat nogensinde Overskud efter skat 14 pct. til 10,6 mia. kr. Basisindtægter stiger med 1 pct. Driftsomkostninger

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 204 MIO. KR. EFTER PRES PÅ TOPLINJEN MEN LAVERE OMKOSTNINGER OG NEDSKRIVNINGER

RESULTAT FØR SKAT PÅ 204 MIO. KR. EFTER PRES PÅ TOPLINJEN MEN LAVERE OMKOSTNINGER OG NEDSKRIVNINGER RESULTAT FØR SKAT PÅ 24 MIO. KR. EFTER PRES PÅ TOPLINJEN MEN LAVERE OMKOSTNINGER OG NEDSKRIVNINGER Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 216 KVARTALSREGNSKABET I OVERSKRIFTER 1 Nettorenteindtægterne

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016. Til NASDAQ Copenhagen Årsrapport 2016 Den 23. februar 2016 Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden

Læs mere

Nettooverskud på 838 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 10,7 % Præsentation af Spar Nords resultat for 2016

Nettooverskud på 838 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 10,7 % Præsentation af Spar Nords resultat for 2016 Nettooverskud på 838 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 1,7 % Præsentation af Spar Nords resultat for 2 Nettooverskud på 838 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 1,7 % Lavrentemiljø og hård konkurrence

Læs mere

OVERSKUD PÅ 144 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 11,2 PCT. BEDSTE RESULTAT I 15 KVARTALER. Præsentation af resultat for 1.

OVERSKUD PÅ 144 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 11,2 PCT. BEDSTE RESULTAT I 15 KVARTALER. Præsentation af resultat for 1. OVERSKUD PÅ 144 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ,2 PCT. BEDSTE RESULTAT I 15 KVARTALER Præsentation af resultat for 1. kvartal 212 HOVEDPUNKTER Resultat før skat på 144 mio. kr. bedste resultat i

Læs mere

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger Årsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af regnskabsåret 2001 Resultat efter skat: 6.984 mio. kr. Resultat pr. aktie er steget 14% Egenkapitalforrentning:

Læs mere

Sydbanks delårsrapport kvartal 2014

Sydbanks delårsrapport kvartal 2014 SYDBANK DELÅRSRAPPORT 1.-3. KVARTAL 2014 Sydbanks delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Sydbanks plan for at øge lønsomheden skaber nu resultater Administrerende direktør Karen Frøsig siger om delårsregnskabet

Læs mere

REKORDRESULTAT PÅ 533 MIO. KR. FØR SKAT OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 29,4 % P.A. Præsentation af Spar Nords regnskab for 1.

REKORDRESULTAT PÅ 533 MIO. KR. FØR SKAT OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 29,4 % P.A. Præsentation af Spar Nords regnskab for 1. REKORDRESULTAT PÅ 533 MIO. KR. FØR SKAT OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 29,4 % P.A. Præsentation af Spar Nords regnskab for 1. kvartal 215 1. KVT. I OVERSKRIFTER: AKTIESALG I NØRRESUNDBY BANK OG HØJ KUNDEAKTIVITET

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Næstved afd. har fået godt fat siden åbningen den 21. november 2014. Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2015 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 9,0

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 512 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 15,3 PCT. Præsentation af Spar Nords resultat for 1. halvår 2014

RESULTAT FØR SKAT PÅ 512 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 15,3 PCT. Præsentation af Spar Nords resultat for 1. halvår 2014 RESULTAT FØR SKAT PÅ 512 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 15,3 PCT. Præsentation af Spar Nords resultat for 1. halvår 2 HALVÅRET I OVERSKRIFTER 1 12 % vækst i basisindtægterne (å/å) drevet af Nets-salg

Læs mere

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Mio. kr. 2002 2001 Indeks 02/01 Basisindtægter 27.065 28.307 96 Omstruktureringsomkostninger 350 100 - Omkostninger 15.139 16.175 94 Basisindtjening

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 276 MIO. KR. FREMGANG PÅ 82 PCT. Præsentation af resultat for kvartal 2011

RESULTAT FØR SKAT PÅ 276 MIO. KR. FREMGANG PÅ 82 PCT. Præsentation af resultat for kvartal 2011 RESULTAT FØR SKAT PÅ 276 MIO. KR. FREMGANG PÅ 82 PCT. Præsentation af resultat for 1.-3. kvartal HOVEDPUNKTER Aftale om frasalg og afvikling af Finans Nord betyder, at leasing er omklassificeret til ophørende

Læs mere

Nettooverskud på 989 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 12,0 % Præsentation af Spar Nords regnskab for 2017

Nettooverskud på 989 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 12,0 % Præsentation af Spar Nords regnskab for 2017 Nettooverskud på 989 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 12, % Præsentation af Spar Nords regnskab for 2 Nettooverskud på 989 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 12, % Lavrentemiljø og hård priskonkurrence

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

ROBUST RESULTAT OG FOKUS PÅ KAPITALSTYRKE. Præsentation af resultat for 2011

ROBUST RESULTAT OG FOKUS PÅ KAPITALSTYRKE. Præsentation af resultat for 2011 ROBUST RESULTAT OG FOKUS PÅ KAPITALSTYRKE Præsentation af resultat for 2 HOVEDPUNKTER Resultat før skat på 345 mio. kr. 212 mio. kr. højere end I 21 Egenkapitalforrentning på 7,9 pct. Basisindtjening før

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

1. halvår Præsentation af regnskabet. København, 21. august 2003

1. halvår Præsentation af regnskabet. København, 21. august 2003 1. halvår 2003 Præsentation af regnskabet København, 21. august 2003 1. Resumé af første halvår 2003 Resumé af 1. halvår 2003 - Tilfredsstillende resultat Overskud efter skat stiger 11 pct. til 4.803 mio.

Læs mere

Selskabsmeddelelse. 21. februar Årsregnskabsmeddelelse 2016 SAMMENDRAG

Selskabsmeddelelse. 21. februar Årsregnskabsmeddelelse 2016 SAMMENDRAG Selskabsmeddelelse Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. 17616617 Årsregnskabsmeddelelse 21. februar 2017 SAMMENDRAG

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 491 MIO. KR., EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 10,6 % OG O/I-NØGLETAL PÅ 0,59 ET SOLIDT PERIODEREGNSKAB

RESULTAT FØR SKAT PÅ 491 MIO. KR., EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 10,6 % OG O/I-NØGLETAL PÅ 0,59 ET SOLIDT PERIODEREGNSKAB RESULTAT FØR SKAT PÅ 491 MIO. KR., EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 1,6 % OG O/I-NØGLETAL PÅ,59 ET SOLIDT PERIODEREGNSKAB Præsentation af Spar Nords resultat for 1.-3. kvartal 2 1.-3. KVARTAL 2 I OVERSKRIFTER

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

REKORDRESULTAT PÅ 740 MIO. KR. FØR SKAT NY UDBYTTEPOLITIK HÆVER FREMTIDIG UDLODNING TIL MINDST 2/3 AF NETTORESULTATET

REKORDRESULTAT PÅ 740 MIO. KR. FØR SKAT NY UDBYTTEPOLITIK HÆVER FREMTIDIG UDLODNING TIL MINDST 2/3 AF NETTORESULTATET Detebilede kanikkevises iøjeblikket. REKORDRESULTAT PÅ 74 MIO. KR. FØR SKAT NY UDBYTTEPOLITIK HÆVER FREMTIDIG UDLODNING TIL MINDST 2/3 AF NETTORESULTATET Præsentation af Spar Nords regnskab for 1. halvår

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 332 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 10,9 % FALDENDE NEDSKRIVNINGER EFTER TILSYNSBESØG

RESULTAT FØR SKAT PÅ 332 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 10,9 % FALDENDE NEDSKRIVNINGER EFTER TILSYNSBESØG RESULTAT FØR SKAT PÅ 332 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 1,9 % FALDENDE NEDSKRIVNINGER EFTER TILSYNSBESØG Præsentation af Spar Nords resultat for 1. halvår 213 1. HALVÅR 213 I OVERSKRIFTER 1 15 %

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal CVR-nr

Periodemeddelelse 1. kvartal CVR-nr Periodemeddelelse 1. kvartal 2016 CVR-nr. 65746018 Fondsbørsmeddelelse nr. 08/2016 2 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 6,4 mio. kr. Nedskrivninger på udlån mv. på 2,4 mio. kr. Positiv kursregulering

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Årsrapport 2014. Sydbank-koncernen

Årsrapport 2014. Sydbank-koncernen Årsrapport 2014 Sydbank-koncernen 2 SYDBANK / Årsrapport 2014 Karen Frøsig administrerende direktør Sydbank leverer det bedste resultat siden 2007, og det er tilfredsstillende at se, at Sydbanks plan for

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014 NASDAQ OMX Copenhagen A/S DIREKTIONEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 - Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Velkommen til analytikermøde Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Fremskridt i fusionen Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af 1. halvår 2001 Resultat

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2016

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2016 Realkreditinstitutter Halvårsartikel 2016 1 Halvårsartikel 2016 for realkreditinstitutter Hovedtal for realkreditinstitutternes halvårsregnskaber Realkreditinstitutternes samlede overskud før skat faldt

Læs mere

Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015.

Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 19. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Årsrapport 2014. Sydbank-koncernen

Årsrapport 2014. Sydbank-koncernen Årsrapport 2014 Sydbank-koncernen 2 SYDBANK / Årsrapport 2014 Karen Frøsig administrerende direktør Sydbank leverer det bedste resultat siden 2007, og det er tilfredsstillende at se, at Sydbanks plan for

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2012

Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 9 / 2012 Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nakskov, den 22. august 2012 Ref.: Direktionen / jc Resultat før skat på 5,3

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006)

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006) Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november KVARTALSRAPPORT Totalkredit A/S (1. januar 30. september ) PERIODEN KORT FORTALT Basisindtjening udgjorde 533 mio. kr. mod 527 mio. kr. i Beholdningsindtjening

Læs mere

Risikorapport pr. 30. juni 2014

Risikorapport pr. 30. juni 2014 pr. 30. juni 2014 Indhold Indhold risikorapport 30.06.2014 Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig basiskapital... 4 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 6 Solvensmæssig overdækning...

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

Risikostyring. Pr. 30. juni 2014. Side 1 af 5

Risikostyring. Pr. 30. juni 2014. Side 1 af 5 Risikostyring Pr. 3. juni 214 Side 1 af 5 Baggrund I overensstemmelse med bilag 2 i bekendtgørelse om opgørelse af risikoeksponeringer, kapitalgrundlag og solvensbehov nr. 295 af den 27. marts 214 gives

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 761 MIO. KR., EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 14,9 PCT. FØR SKAT OG OPJUSTERING MED 100 MIO. KR.

RESULTAT FØR SKAT PÅ 761 MIO. KR., EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 14,9 PCT. FØR SKAT OG OPJUSTERING MED 100 MIO. KR. Dette billede kan ikke vises i øjeblikket. RESULTAT FØR SKAT PÅ 761 MIO. KR., EGENKAPITALFORRENTNING PÅ,9 PCT. FØR SKAT OG OPJUSTERING MED 1 MIO. KR. Præsentation af Spar Nords resultat for 1.-3. kvartal

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 191 MIO. KR. EFTER GOD KUNDETILGANG, FALD I NEDSKRIVNINGER OG FORTSAT OMKOSTNINGSREDUKTION

RESULTAT FØR SKAT PÅ 191 MIO. KR. EFTER GOD KUNDETILGANG, FALD I NEDSKRIVNINGER OG FORTSAT OMKOSTNINGSREDUKTION RESULTAT FØR SKAT PÅ 191 MIO. KR. EFTER GOD KUNDETILGANG, FALD I NEDSKRIVNINGER OG FORTSAT OMKOSTNINGSREDUKTION Præsentation af resultat for 1. halvår 2 HOVEDPUNKTER Tilfredsstillende basisindtægter drevet

Læs mere

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2017

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2017 Realkreditinstitutter Halvårsartikel 2017 1 Indholdsfortegnelse 1. En stor stigning i resultatet...3 2. Hovedtendenser i realkreditinstitutternes årsregnskaber...4 3. Tilsynsdiamant for realkreditinstitutter...7

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 816 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 Email: jyskebank@jyskebank.dk 26.04. Jyske Bankkoncernens kvartalsrapport for RESULTAT FØR SKAT PÅ

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Årsregnskabsmeddelelse 2013 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Årsregnskabsmeddelelse 2013 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 5. februar 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget Side 1 Side 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har d.d. behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014, der består af ledelsesberetning, 5 års nøgletal samt regnskab

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

1. kvartal Regnskabspræsentation. København, 6. maj 2004

1. kvartal Regnskabspræsentation. København, 6. maj 2004 1. kvartal 24 Regnskabspræsentation København, 6. maj 24 Agenda Side 1. Finansielle hovedtal 3 2. Udvikling i regnskabsposter 5 3. Udvikling i forretningsområder 9 4. Forventninger til 24 19 2 2. Finansielle

Læs mere

1. kvartalsrapport 2015

1. kvartalsrapport 2015 1. kvartalsrapport 2015 Skjern Enge Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2015-30. april 2015 Tilfredsstillende udvikling og styrkelse af kapitaloverdækningen Tilfredsstillende resultat før skat på 20,8 mio. kr.

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Årsrapport Årsrapport Nykredit Realkredit-koncernen 5. februar Koncernchef Michael Rasmussen Koncerndirektør Søren Holm

Årsrapport Årsrapport Nykredit Realkredit-koncernen 5. februar Koncernchef Michael Rasmussen Koncerndirektør Søren Holm Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 Nykredit Realkredit-koncernen 5. februar 2015 Koncernchef Michael Rasmussen Koncerndirektør Søren Holm 111111 Agenda Resultatet Highlights i årsrapport 2014 Strategi og

Læs mere

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen.

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Dato: 06.02.2011 Dato: Vor ref.: Jens 06.02.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 e-mail: direktionen@nordjyskebank.dk Selskabsmeddelelse

Læs mere

Nettooverskud på 575 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 14,4 % Præsentation af Spar Nords resultat for 1. halvår 2017

Nettooverskud på 575 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 14,4 % Præsentation af Spar Nords resultat for 1. halvår 2017 Nettooverskud på 575 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 14,4 % Præsentation af Spar Nords resultat for 1. halvår 2 Nettooverskud på 575 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 14,4 % Nettorenteindtægterne

Læs mere

Risikorapport pr. 30. juni 2013

Risikorapport pr. 30. juni 2013 pr. 30. juni 2013 Indhold Indhold risikorapport 30.06.2013 Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig basiskapital... 4 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 6 Solvensmæssig overdækning...

Læs mere

Stabile indtægter, faldende omkostninger og lavere nedskrivninger skaber markant resultatfremgang

Stabile indtægter, faldende omkostninger og lavere nedskrivninger skaber markant resultatfremgang 3. kvartal 2 Stabile indtægter, faldende omkostninger og lavere nedskrivninger skaber markant resultatfremgang 27. oktober 2 Nu lysner det + - Omkostninger 14 pct. lavere end i 2. kvartal omkostninger

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2005 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året

Læs mere