Christianias Udviklingsplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Christianias Udviklingsplan"

Transkript

1 Christianias Udviklingsplan ISBN:

2 Pla ner Folk Kan m ska og an ikk l De t e a l es ram tså h h vor d krive et b r en katas me a' n er stå å t r og e r: "De nd tværs rofe det h t be det er! o t t v e er fo d e er a re, h r ikke forpli rsiden, vis lt d gtend der et s es b e"? om o Be l i vi f g sk lyg al g hø ted ive ve e plad fra rv s fo o is gg r ny na run t. den kk e til a o V t vi m i er m mf er h en ik en re er p fo ke ha mti åc r a fly hris r f ds t t t an pl væ et tian a d' n ia! re he m er r i sta ud e ik j e dig for ke g ud at s be er vik idd s t ko lin e ilt m f g a n me og ast de t h f or et s t e er an te nd ud dr d; ing f at or! re at nd s e lap ru p nd e t f af ra og da so y ve on, e. e n! tning u l s f n til a delse n y g kke be boligblo r! ia er s n n a v i a t h is ns rée r Chr Christia l ikke lave kar o d f n r e e s e plan - vi ska nderled Faste l være a a k s ia n Christia e end på vejene, er bedre i havern te or el nd hu s ne Jeg sy r imperialistiske for meget, de virke da ud sk er gn he alle de e, sk r... i n ga te or rkan og fi e de d n e ru r all e r fo il! væ g e r tt n ø s a ly rb b ar ge bli'r h i n i v gn an om s By m e ør g re ba l l. ne ka o s i i at -v gr o e l n ne er tio ed k h fun er, dig er lan? p p yn s m su tid her re rem blive ed f æ m om må ev ale tale m vi ikk t i l v o l a e sk ska g ved ikk r a o i t f n d', vor en ga ian de eman g! t s H s e i s t ' i v r ke gnin m pe ho Ch n kæ g af en by vi ik e er r e g å v g n edren ndlæ lo skal i tlig mopp ka i v s g stadi en orden Vi altså s e n y Jeg s imellem! den hænger nedaf engang - Ja! -så ska den laves, så pen! - og med springvand på top Hvorfor kan vi ikke gøre som vi plejer - find e løsninger n år der er beh ov?

3 ! CHRISTIANIAS UDVIKLINGSPLAN Christianias Udviklingsplan

4 CHRISTIANIAS UDVIKLINGSPLAN Christianias Udviklingsplan (cc) udgave. Oplag: 1500 ISBN: Forlaget Ararat, Christiania, 1440, København K. Tryk: Ekspressen Christianias Udviklingsplan kan bestilles på internettet 4

5 CHRISTIANIAS UDVIKLINGSPLAN En udviklingsplan bliver til Udarbejdelsen af denne udviklingsplan er et lærestykke i beboerinddragelse. Udarbejdelsen bygger på en flad og åben struktur samt idealet om konsensus, hvor alles mening tages alvorligt. Igennem 8 måneder har en arbejdsgruppe forsøgt at lytte, oversætte og fastholde Fristadens ønsker for hvordan vores by skal udvikle sig. Workshops Undervejs har der været afholdt 3 workshops. Indeholdet på disse workshops har vekslet imellem oplæg fra gæster og gruppearbejde. Gæsterne har holdt oplæg om forskellige emner relateret til det efterfølgende gruppearbejde. For at forbedre dialogerne under gruppearbejdet, har vi haft stor glæde af gæstegruppeledere - coaches. De har været dygtige til at fastholde og målrette diskussionerne. De opsamlede idéer har i processen fungeret som lego-klodser, der er kombineret i en række forslag. Resultaterne fra hver workshop er blevet samlet op og udgivet i et hæfte, for derigennem at kunne bruges som videre diskussionsgrundlag. Hæfter Undervejs i forløbet har arbejdsgruppen udgivet 4 arbejdshæfter. Hæfternes mål har været at forsøge at inddrage, oplyse samt tydeligt at formidle de verserende diskussioner. 1. hæfte er et oplysningshæfte hæfte er formidling af resultater og diskussioner fra workshops og områderunde. 4. hæfte er oplæg til fællesmøde, med et oplæg færdigskrivning af udviklingsplanen. Områdemøder og fællesmøde Christianias beslutningsstruktur bygger på områdemøder og fællesmøder. I begyndelsen af denne udviklingsplansproces tog arbejdsgruppen rundt til alle områdemøderne for at formidle processen, samt at lytte til områdernes egne idéer. Efter udsendelsen af 4. hæfte var vi igen rundt i alle områder for at lytte og diskutere, nu hvor udviklingsplanen var blevet konkret. Til sidst i denne proces har der været afholdt 2 fællesmøder om udviklingsplanen, hvor indholdet er blevet diskuteret. en stor tak til alle som har bidraget til arbejdet med udviklingsplanen 5

6 Indholdsfortegnelse En udviklingsplan bliver til... 5 Tid til udvikling... 8 Lokalplan eller lokale planer... 9 Den store sammenhæng og kvartererne Målsætning for bæredygtige strategier på Christiania Bæredygtigt byggeri Bæredygtig varme- og energiplan Bæredygtig vandplan Bæredygtig affaldsplan med kildesortering/genbrug Bæredygtig fødevareforsyning og vareleverance Bæredygtig trafikplanlægning Formidling og information om bæredygtige strategier Virksomheder Forslag til udvikling af arbejdspladser i Christiania Idekatalog; nye virksomheder Idekatalog; Fremtidsprojekter Den dynamiske bydel Hvor skal vi arbejde og hvor skal vi bo? Adgangsveje til Christiania Indgange, interne veje, biler og cykler Parkering Pladser og friarealer Strategier for bolignære områder (haver) Belysning i Christiania Voldanlægget på Christiania Fæstningsringens kreative fristed Bosætning på Voldanlægget Gartnergruppens plejeplan Beplantning Stier Steder Christiania - som rekreativt tilbud Fredning og nutidsminder Christianias byggeorganisation Bygge og anlægsrenovering Indsatsområder for byggeri på Christiania kvaliteter for byggeri på Christiania principmodeller for selvbyg, medbyg og foranderlighed

7 Her vil Christiania selv bygge...61 Så mange kvadratmeter vil Christiania selv bygge...62 Det med småt, nu større...63 Kvarterene - deres egenskaber og muligheder...64 Præriekvarteret...64 Fredens Ark...68 Tinghuset...68 Fredens Eng...69 Gadens kvarter...70 Kvarteret omkring Psyakhusene (inkl. Alrunes Have og Psyakbuilding)...72 Kvarteret omkring Røde Sols Plads...74 Ridebanen...75 Mælkevejen...76 Fremtidsskoven...78 Den grønne Hal og skurvognslandsbyen...79 Løvehuset + Sundhedshuset...80 Langgaden Syd...81 Langgaden Nord...82 Mælkebøtten...83 Børneengen...83 Voldens fod...83 Bjørnekloen og Blå Karamel...84 Refshalevej Nord, Midt og Syd...85 Volden og rørskoven...86 Søminestationen...86 Voldgraven...86 Paradishaven...86 Aircondition, Autogena og Fakirskolen...86 Norddyssen...87 Sommerbutikken...87 Midtdyssen og Syddyssen...87 Forslag A, udsnit...88 Forslag B, udsnit

8 Tid til udvikling Christiania står midt i en kamp for sin eksistens og den fremtidige ramme for fristadens fortsatte liv. Et af diskussionspunkterne er fristadens fysiske byudvikling, - renovering, vedligeholdelsen af bygningerne, de grønne områder, infrastrukturen, en ny lokalplan og muligheder for nybyggeri. Christiania har længe ønsket sig bedre muligheder for nybyggeri og vedligeholdelse af bygningerne og området. Denne udviklingsplan viser fremtidsmuligheder gennemført over en 10 årig periode af Christiania.! " "!... Udviklingsplanen skal medvirke til at... Støtte Christianias selvforvaltning ved at arbejde for en gennemskuelig, ubureaukratisk og decentral organisationsstruktur, hvor man sikrer, at relevante ansvarsområder uddelegeres til beboere og interne arbejdsgrupper, for dermed at være med til at sikre en intern ressourceoptimering af fællesskabets løbende drift. Understøtte Christiania som et alternativt offentligt område med mange forskelligartede offentlige aktiviteter. Aktiviteter som efterlader inspiration og værdi hos den enkelte og skaber dialog imellem christianitter, brugere og gæster De på området værende arkitektoniske og kulturbærende elementer i videst mulig omfang vedligeholdes, bevares og udvikles. Sikre Christianias bygninger, installationer og arealer imod kapitalisering. Sikre Christiania som et boligområde med social rummelighed og en mangfoldighed af boligtyper og boligformer. Christiania sikres en åben planlægning og udviklingsproces. Hvor udviklingen defineres i fællesskab, men hvor selve udmøntningen sker uden central styring i en åben kreativ process. Udviklingen på Christiania sker på et bæredygtigt grundlag både i forhold til forsyninger, miljø, bygninger, beboerne og det sociale. eks. gennem etablering af alternative forsyningssystemer. Understøtte Christiania som komplementært minisamfund i Danmark. Hvor normaliteten til stadighed udfordres både i forhold til kultur, arkitektur, organisation, ejerform, boformer, det sociale rum etc 8

9 Lokalplan eller lokale planer Christiania er hidtil udviklet gennem principperne om åben planlægning i en proces styret af behov og uddellegering af beslutningskompetencer. Det har været en proces, hvor lokalplaner, lovkrav og myndigheder har haft en ikke styrende indflydelse på valg og indhold i de enkelte projekter. I stedet har det styrende været problemløsning, kreativitet, spontanitet og arbejdsgruppens projektindflydelse og ansvar overfor fællesskabet. Christiania har én gang før lavet en udviklingsplan i 1991, og senere rammeaftalerne med konkrete og præcise udviklingstiltag. Præcist fastlagte fremtidsmodeller er i modstrid med fristadens grundlæggende værdisæt. I stedet har vi arbejdet efter en løbende diskussion af fælles mål. En lokalplan for Christiania bør bygge videre på - og understøtte Fristadens lokale planer. Det vil være en lokalplan som giver rum til fristaden som et byeksperiment, støtter det - og respekterer Christianias selvforvaltning. Lokalplanen skal være en ramme for en senere åben proces. Rammen er det indholdsmæssige værdisæt og vil ikke være synlig i sig selv. Det synlige skal være de lokale planer og processen. Kreativ frihed i praksis Det er væsentligt, at de involverede i de enkelte byggeprojekter får størst muligt frihed til idérigdom og kreativitet i de praksisfællesskaber, der udfører arbejdet. Vi drømmer om... Et minisamfund som til stadighed overrasker og insisterer på at være anderledes. Boligformer med alternative boformer og som går imod social udstødelse. Nyt byggeri med blandede boliger, værksteder, virksomheder og kultur. Et voldanlæg med biologisk mangfoldighed og som et rekreativt tilbud. Et voldanlæg med samspil imellem forskellige historiske- og nyere kulturlag. Nyt byggeri der bygger videre på Christianias værdier i forhold til medbyg, selvbyg og foranderlighed. Et minisamfund der bygger på bæredygtige værdier. En by med liv imellem husene og på pladserne. Flere spændende virksomheder. Nye boliger til 300 nye beboere. 9

10 Den store sammenhæng og kvartererne en sammenhæng, 14 områder og mange kvarterer Alle kvarterene i Christiania skal analyseres Christiania skal udvikles som et sammenhængende kulturlandskab Udviklingen skal bygge videre på Christianias nuværende områdestruktur Symbiosen Modsætninger i symbiose. Bundet sammen og tilsammen et hele. Sådan opleves Christiania. I den ene ende bylandskabet med kasernebygningerne, transformeret af Christiania til værksteder, virksomheder, scener, væresteder, boliger - livet imellem husene - aktivitet og liv, kultur og musik, dag og nat. I den anden ende det grønne, åbne landskab med voldanlægget - det store historiske træk, men også dette landskab transformeret af tiden, funktionen, militæret og Christiania. Et stort smukt landskabsrum med et utal af små nuancer, en eksplosion af mangfoldighed i dyrearter, plantearter, ro, fordybelse, nydelse og de sjove skæve huse. Kun i glimt er Christiania enten bylandskabet eller det åbne, grønne land. Begge yderligheder består af - lever af - giver liv til hinanden. Yderlighederne er afhængige af hinanden, og må ikke skilles ad. Selvom der er store forskelle på de mange kvarterer i Christiania, skal Christiania tænkes og planlægges som ét sammenhængende område, da alle forskellighederne påvirker balancen og sammenhængen. 10

11 Rummelige kvarterer At få eet overblik over Christiania er svært umuligt. Christiania består af 2 store modsætninger - den transformerede kaserneby og det åbne grønne land og vand. Men derudover møder man undervejs alle overgangene, variationerne og kombinationerne af disse. Man opdager hele tiden skift af rummeligheder, skalaspring, bygningsskift, pladser, gader og stræder. Man møder hele tiden nye historier og identiteter. Prærien med Loppenbygningen og det store rum foran, Gaden med Operaen og Mælkevejens gavle, Fremtidsskoven med Fabrikken i baggrunden, voldens inderside med blandingen af militærets små laboratoriebygninger og selvbyggerhusene. Christiania myldrer med skift i rummeligheder og bygningstyper, ustandselig bliver man overrasket. Man kan påstå, at Christiania består af mindst 34 kvarterer med hver sit særkende. Hvert kvarter er genkendeligt med sin egen skala, sin bygningsstruktur, sin beplantning, sin egen gade, vej eller sti. Hvor hvert kvarter har sin egen rummelige identitet og sin måde at forholde sig til historien. Denne egenidentitet giver derfor sine spilleregler for udvidelser og nybyggeri. Og hvert kvarter må derfor udvikle sig indenfor sin egen logik og fortælle sin historie. Vores udviklingsplan ser på alle kvarterenes muligheder, da alle kvarterene har udviklingsmuligheder. Områdefællesskaberne I det daglige er Christiania underdelt i 14 områder eller boligfællesskaber på tværs af by- og landskabsforskelle, på tværs af kvarterer. Områderne fungerer som boligfællesskaber med nabonetværk, hvor den sociale og medmenneskelige kontakt i hverdagen skaber en omsorg og interesse, som overskrider grænser, hvor den private sfære er ubrydeligt båndet sammen i et praktisk og socialt fællesskab. Områdestrukturen og boligfællesskaberne er en del af Christianias selvforvaltning, hvor det store fællesskab har uddelegeret en lang række beslutninger og handlinger som områdernes ansvarsområder. 11

12 12

13 ... og nu til hvad Christiania gerne vil videre med 13

14 Målsætning for bæredygtige strategier på Christiania. rieriplanvandplanaffaldsplanfødevarer Trafik / fællesbiler Byggeri Energiplan Vandplan Affaldsplan Fødevarer Trafik / fællesbiler Information / formidling I de følgende afsnit gennemgår vi de overordnede målsætninger for såvel de helt personlige projekter som for de fællesskabsbårne. Udover det rent praktiske og materielle handler bæredygtighed også om det personlige, sociale og økonomiske. Målsætningerne tager hensyn til den enkeltes formåen. Vi tager udgangspunkt i en minimering af økonomiske omkostninger og giver til gengæld mulighed for at udfolde den enkeltes engagement og deltagelse. 14

15 1 Bæredygtigt byggeri Målsætning Energiforbruget skal holdes lavt Fleksible bygninger og rumopdelinger Materialevalg skal afspejle minimalt forbrug ved produktion og bearbejdning Byggeriet skal være praktisk og økonomisk bæredygtigt for den enkelte og fællesskabet Christianias byggeri har igennem alle årene været eksperimenterende og undersøgende. Nye materialer og konstruktioner er blevet afprøvet, nye bygningstyper er blevet udviklet. Fælles for byggeriet har hidtil været, at det har taget sit udgangspunkt i den enkelte christianits idéer, økonomi og håndværksmæssige formåen. Christianias anvendelse af genbrugsmaterialer, oprindeligt billigt pga. affaldsbetegnelsen, har medvirket til 80'ernes øgede respekt for materialekvalitet og miljøhensyn. Den store udfordring bliver at fastholde værdierne i egeninitiativet, egenansvaret og kreativiteten i en kombination med et større fælles stræben. I en fremtidig bæredygtig strategi vil hensynet mere fokusere på et fælles mål og ansvar. Når råbyg bygges og finansieres af Christiania, med lån optaget af fællesskabet Christiania, vil økonomien, både anlæg- og driftsmæssigt, blive fælles ansvar. Dette stiller i højere grad end før krav om mere langsigtede mål. Ligesom det, pga. af driftsudgifter, i højere grad vil betyde et fælles ønske om at forbedre den samlede bygningsmasse i en bæredygtig retning. 15

16 2 Bæredygtig varme- og energiplan Målsætning Brugen af brændeog koksovne skal udfases Det vigtigste i en bæredygtig varmeeller energiplan er helt at fjerne eller minimere bygningernes behov for opvarmning. Teknologien findes i dag, og det er vigtigt at den introduceres på Christiania. Ved fremtidige renoveringer og nyopførelser er det derfor nødvendigt, at vi stiller krav til energiforbruget, ligesom vi stiller krav til at tagene skal være tætte. Brændselseformer Det bedste bud på en bæredygtig opvarmningsform år 2006 er forsvarligt fremstillede træpiller. Der findes små træpillekaminer, som kan opvarme en bolig. Hvis der kræves mere energi, kan der bruges træpillekedler. Endelig kan et helt område opvarmes med en træpillebaseret varmecentral. Alle systemer fungerer godt i kombination med solvarme til opvarmning af brugsvand. Brugen af fossile brændsler skal på sigt udfases Kun miljøvenlige energiformer Boligmassens isoleringsstandard skal forbedres Alt nybyggeri skal have et energiforbrug som energiklasse II, der svarer til Passiv haus i Tyskland Solvarme integreres i alle centralvarmesystemer Uafhængighed ift. fjernvarme og naturgas Der findes andre alternativer til fossile brændstoffer, som også kan anvendes, bl.a. forskellige vegetabilske olier. Det vil være målet, at der rundt om på Christiania, etableres flere minikraftvarmecentraler, baseret på disse energiformer, når en hensigtsmæssig teknologi findes. Teknologiske løsninger med varmepumper, lavt energiforbrug, solceller og solvarme er også oplagte at integrere mange steder på Christiania. 16

17 Varmeplan for hele Christiania På 10 års sigt bør alle på Christiania have mulighed for en opvarmningsform, der er bæredygtig og ikke til gene for andre. Varmeplanen skal gennemføres på frivillig basis. En ordning, hvor fællesskabet går ind i projektet og støtter det teknisk og delvist økonomisk, vil være det tekniske, organisatoriske og økonomiske fundament til at realisere Christianias varmeplan. Ordningen skal udvikles så den fungerer optimalt, og således at erfaringerne opsamles og udnyttes i fremtidige projekter. Økonomisk foreslås en ordning hvor brugerne betaler brugs- og anlægsudgifterne, men hvor fællesskabet går ind og hjælper økonomisk infront, således at der afdrages på anlægsudgifterne over en årrække. Økonomien i større anlæg gør det muligt at optage betydelige lån til etableringen. Ved etableringen af bæredygtige fælles varmeanlæg samtidig med ordentlig isolering, kan der opnås betydelige økonomiske besparelser på varmeregningen, der så til gengæld kan bruges til afbetaling af anlægsudgifterne. 17

18 3 Bæredygtig vandplan Christiania har gennem en lang årrække arbejdet med minimering af vandforbruget. Spar2 er navnet på den bæredygtige vandplan, som har ført til et reduceret forbrug på gennemsnitligt 125 liter vand om dagen pr. christianit. # # # # # # Erfaringerne med rensning af spildevand via rodzoneanlæg og samspillet med den bynære natur er meget positive og venter blot på flere projekter, både på forskningsplan og til fremvisning til de mange besøgende på Christiania. Etableringer af regnvandsopsamlingsanlæg har vist et stor potentiale, som bør udvikles endnu mere.!! = # Målsætning Reduktion af vandforbruget skal fortsat påskyndes og motiveres yderligere via støtteordninger Støtteordninger videreudvikles gennem Christianias fælleskasse à la Spar2 Etablering af regnvandsopsamling i forbindelse med nyt byggeri Brug af regnvand ved større fællesforbrugssteder, såsom offentlige toiletter, Maskinhallen, auto- og maskinværksted etc. Etablering af flere vaskeklubber, gerne i forbindelse med etablering af regnvandsopsamling Udbygning af den lokale biologiske spildevandsrensning med flere rodzoneanlæg, sandfiltre m.m. Etablering af nedsivning af regnvand hvor det er muligt 18

19 4 Bæredygtig affaldsplan med kildesortering/genbrug. Målsætning Øge lokalkompostering af køkkenaffald ved mere information Minimering af miljøskadelige affaldstyper ved øget sortering Metal og plast fraktioner på lokale skraldestationer Fokus på ressourcestrømme fra byen til landet Fremme genbrug ved mere kildesortering Grundtanken i sorteringssystemerne er at forvandle affald til nye ressourcer, at nedsætte mængden af usorteret affald og den deraf følgende forurening, og at mindske forbruget af nye naturressourcer. Målet er at omdanne mest muligt affald til genbrug, og dermed nedsætte både forbrug og udgifter til bortskaffelse, samt at være inspirationskilde til en mere bæredygtig håndtering af jordens ressourcer for både beboere og besøgende. Den nuværende genbrugsstation fungerer bemandet alle dage fra kl og sorterer affald i 21 kategorier. Medarbejderne henter genbrugsmaterialer og værdifulde metaller, batterier m. m. ud af det indkomne skrald. Pladsen er i øvrigt åben for klunsning, med henblik på en optimal reduktion af affaldsmængden; miljøfarlige kategorier er dog undtaget for denne regel. Genbrugsstationen er desuden åben for Christianshavnerne. Problemet omkring den tunge trafik til genbrugsstationen kan søges løst ved at afsætte plads i lokalplanen til en ny placering af genbrugsstationen op til Refshalevej eller ved at åbne op for en ny adgangsvej, der kan tjene både Genbrugsstationen, Loppebygningen, Optimisten og andre. Dagsrenovation, flasker og pap afhentes i dag ved skraldestationerne rundt omkring på området. Der bør i fremtiden opstilles særlige beholdere til henholdsvis papir med smal brevkasse åbning og papbeholdere på disse stationer, så sorteringen i disse 4 kategorier fungerer optimalt. Muligheden for at etablere en dåse og metal kildesorteringsenhed søges fremmet, samt evt. en fraktion til plastik. Skraldestationerne kan overdækkes med halvtage, hvis de står meget udsatte for solskin om sommeren. 19

20 Komposterbart køkkenaffald sorteres nu fra dagrenovationen af de husstande, der har interesse for kildesortering, og komposteres efterfølgende i kompostbeholdere for 1 eller 2 husstande. Kompostbeholderne er indkøbt af Christianias fælleskasse og udleveres til interesserede mod et lille depositum. Kildesorteringen af dagsrenovationen i flest mulige kategorier gøres ligeledes i fremtiden mulig for alle interesserede beboere ved at oprette flere sorteringsstationer. Der vil dog være behov for at opretholde et antal usorterede skraldebeholdere i områder, der er særligt meget benyttet af besøgende. Storskrald bringes af beboerne selv til genbrugsstationen og sorteres der. Evt. transport rekvireres via Christianias Maskinhal. Der afsættes i udviklings-/ lokalplanen et stort antal mulige små kildesorteringspladser, med mulighed for omplacering af disse efter behov.? 20

21 5 Bæredygtig fødevareforsyning og vareleverance. Målsætning Indkøbsforening med bæredygtige produkter fra alternative producenter til forsyning af virksomheder Gård til dør udvikling af kontakter imellem små alternative producenter, leverandører og forbrugere Markedsdage med små økologiske gårdmænd og producenter Kan det mon være muligt at skabe en bæredygtig indkøbsforening som virksomhederne på Christiania kan drage nytte af? Få de allerede eksisterende virksomheder til at samarbejde omkring ønsker, ideer & behov for nye måder at organisere indkøb. En indkøbsforening, hvor man kan købe sunde varer, der er produceret under betryggende forhold. Finde lokaliteter, der kan indrettes til formålet og samtidig eventuelt skabe nogle arbejdspladser for et par Christianitter. Eventuelt udvide ved at samarbejde med virksomheder på Christianshavn Der er blevet rundsendt et brev til Bageriet, Grøntsagen, Indkøberen & Den Grønne Hal, hvor de bliver bedt om at tage stilling til ovenstående og forhåbentlig deltage i en workshop med ideer over sommeren. 21

22 6 Bæredygtig trafikplanlægning Målsætning Etableringen af Christianias fællesbil, med bilpark og eget værksted for vedligeholdelse og bookning Medlemskab i fælles bilpark til lav km ydelse eller lej en dyt i den fælles bilpark til en højere ydelse Partikelfiltre på alle dieselkøretøjer på Christiania Dieselkøretøjer omstilles evt. til rapsolie-brændstof eller lignende Den praksis at flere husstande deler en bil forsøges udvidet Det er væsentligt for en bæredygtig trafik at fastholdelse af hele Christiania som et bilfrit område, kun med nødvendig varetransport. Der er store sociale og miljømæssige værdier forbundet med bilfrie områder. Det er dog af største vigtighed at sikre et bedre forbrugsmønster af biler og reducere deres antal og behov for parkeringspladser. 22

23 7 Formidling og information om bæredygtige strategier. Målsætning Erfaringsbank for både eksisterende og nye bæredygtige tiltag Rådgivning for beboere/selvbyggere/håndværkere/besøgende Konkrete eksempler på mulige løsningsmodeller, eksempelvis isoleringstyper, byggematerialer, regnvandsopsamling, vandrensning, solceller, solfangere, pillefyr m.m. Formidling af kontakt med firmaer specialiseret i bæredygtige løsninger Koordinering af bæredygtige projekter beboerne imellem Opsøgende i forhold til at udarbejde løsninger og forslag for både beboere og Christiania som helhed Eftersyn af udførte tiltag Uddannelse af Christianias rundvisere så de kan få den økologiske dimension med i formidlingen Uddannelse af grønne viceværter på Christiania Administration og udvikling af nye støtteordninger, der fremmer bæredygtige tiltag hos beboerne Den bæredygtige strategi fremmes gennem særlige opmuntringsordninger, som en blanding af gulerod og nødvendighed. i Det ville være fedt med muligheder for billige lån til isolering, økologiske tiltag, vedvarende energi løsninger, energibesparende installationer m.m. Informationen, vidensopsamling og erfaringsdeling vedr. bæredygtige løsninger og muligheder skal styrkes. 23

24 Christianias Økologikontor I det tidligere Grøn Plan rum i Langgaden, Fabriksområdet, oprettes Christianias Økologikontor for Bæredygtig Udvikling. Den centrale beliggenhed gør lokalet velegnet, men Økologikontoret vil på et senere tidspunkt kunne placeres i nybyggeri i Christiania city. Økologikontorets daglige drift bestrides af en fast stab af kompetente medarbejdere, der bag sig har en bestyrelse/forening i ryggen af ildsjæle indenfor økologi og bæredygtighed. Der samarbejdes med Christianias Byggekontor- både i det daglige arbejde og på Byggemødet med Christianias Genbrugsstation, Den Grønne Hal, Ugespejlet, CA-TV, Agenda 21 på Christianshavn og Nørrebro og andre relevante samarbejdspartnere. Erfaringsbanken lægges ud som hjemmeside på Christiania.org. Økologikontoret drives under Christianias Fælleskasse, og der søges løbende midler fra fonde til realisering af projekter. Der oprettes en fast stilling, og kontoret bemandes yderligere af en gruppe af frivillige og evt. af aktiverede. Kontoret kan endvidere få indtægter fra de besparelser, der opnås ved koordinering af større projekter. Et videre mål er at formidle bæredygtige erfaringer ud af Christiania, og gerne også sælge ekspertise. Økologikontoret skal inspirere udviklingen af Christianias eksisterende boligmasse i bæredygtig retning, og indarbejde bæredygtige principper i det fremtidige byggeri og miljø. Visionen er en bæredygtig landsby midt i København. Økologikontoret skal drives af fagligt kompetente folk, der kan begejstre og finde brugbare løsninger. 24

25 Virksomheder Forslag til udvikling af arbejdspladser i Christiania Et af de vigtigste særkender ved Christiania er den nære sammenhæng mellem boliger og arbejdspladser. Det særkende bør styrkes. Med sløjfningen af den 14 år gamle aftale med staten, og med kravet om byggeri i Christiania, åbner der sig en række muligheder for en bevidst udvikling af erhverv og arbejdspladser. I den kommende lokalplan, hvori det fastlægges hvor meget byggeri, der bliver tale om, skal det også fastlægges hvor stor en del, der afsættes til erhverv, fællesfaciliteter og institutioner. Vi anslår, at der i forbindelse med nybyggeri bør anvendes ca. 20 % af arealerne til disse formål. Når det samlede rum for erhverv og arbejdspladser bliver udvidet, og der bliver flere boliger og nye indflyttere, bliver der mulighed for rokeringer, sådan at eksisterende konflikter mellem beboelse og erhverv måske kan løses på en fornuftig måde. Der er mulighed for at overveje fordelingen af boliger, restauranter, værtshuse, spillesteder, butikker, værksteder, klubber osv. ud fra ønsker om størst mulig gavn for ydere såvel som nydere. Her følger nogle ideer til nye arbejdspladser, og bedre udnyttelse af de eksisterende faciliteter. Målet er plads til at flere kan udfolde sig, og flere kan leve af det de laver. At der bliver mere liv i byen. Nogen af ideerne kan der gøres noget ved med det samme, andre kræver større investeringer og byggeri $ Henover sommeren og efteråret 2006, vil Den grå Hal danne rammen om en række tiltag med formålet at udvikle virksomhedslivet i Christiania. 25

26 Idekatalog; nye virksomheder 1. Festudlejning og Selskabsudlejning - Christiania Events Kan være paraplyorganisation for udlejning og booking af stort set alt der skal bruges til fest, store sammenkomster, støttearrangementer, demonstrationer, koncerter, barnedåb i Grib skov osv. Fra bord, stol og service - til totalentreprise. Christiania Events skal have en daglig ledelse, som har et indgående kendskab til de ressourcer der er tilgængelige i Christiania, samt en rimelig erfaring i større arrangementer. Basis i virksomheden bygger på det eksisterende materiel, der bl.a. anvendes juleaften i Grå Hal. Man kunne forestille sig at selve festudlejningen fortsat benyttede navnet: Juleaftenskøkkenet eller lignende, for at beholde et image der er etableret og velklingende, og svarende til det solide, militære præg. 2. Glaspusteri igen. 3-4 arbejdspladser 4 unge glaspustere har via Ugespejlet søgt om mulighed for at etablere værksted i Christiania. Et tilbud om kvalificeret indflytning med et foretagende, som vi af gode erfaringer ved, vil bidrage til Christianias image som kunsthåndværkerby, og tiltrække besøgende også til Christianias andre virksomheder. Værkstedet skal være af en vis rummelighed til ovnene, og problemer med gasforsyning skal løses.. 3. Vedligeholdelse af mure og facader, herunder regulering af Graffiti og Vægmaleri. Vi kan evt. starte med at samarbejde med kommunen om at de med deres udstyr, hjælper med den første rensning af de murstenshuse, som ikke tåler graffitien, og det første lag voks, så man herefter kan vedligeholde murene med en mobil sprøjte med 60 grader varmt vand, placeret på en cykelvogn med en eller to byggekontorsansatte eller maskinhalstilknyttede som ansvarlige. Der er intet til hinder for at virksomheden kan udvide sig til en facaderensmobilenhed med større rækkevidde end Christiania. En niche der bl.a. kunne styrkes af at Christiania har et godt forhold til Graffitimiljøet, og er milevidt fra de krigeriske holdninger hos firmaer som Stop Graffiti og Graffitiens fjende nr. 1. Der skal investeres i udstyr, men noget er allerede tilgængeligt i Ca., det skal bare sættes sammen. 4. Byggesjak under Ca-fonden til udbygningen af Christiania. Hvis vore ideer om selvbyg og medbyg bliver fremtidens byggestil i Christiania, og hvis det lykkes at skabe økonomisk grundlag via fondsdannelse, så Christiania står for byggeriet, må der være mulighed for en række arbejdspladser omkring byggeri og udvendigt vedligehold. Der kan yderligere blive tale om arbejdspladser i planlægning og styring af byggeri. 26

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE FAMILIEBOLIGER MED PLADS TIL BÅDE ARBEJDE, FAMILIELIV OG FÆLLESSKAB Som beboer i de Kreative Familieboliger får man en unik mulighed

Læs mere

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Oplæg ved ARKITEKTURPOLITISK KONFERENCE Dansk Arkitektur Center 5. december 2008 v/ Helle Juul Kristensen Planlægger, cand. mag. Cittaslow-koordinator

Læs mere

Kommunal planlægning for energi og klima

Kommunal planlægning for energi og klima Mandag d. 22 september 2008 Konferencen Energieffektivt Byggeri Stenløse Syd På kommunalt initiativ etableres Danmarks største samlede bebyggelse af lav-energi huse Kommunal planlægning for energi og klima

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Ulrik Winge, Københavns Kommune 1. Om effekter, ydelser og helheder - metode og tankegang g 2. Om helhedsorienteret drift i TMF Københavns

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

Halmtorvet. - Et kulturanalytisk evalueringsprojekt

Halmtorvet. - Et kulturanalytisk evalueringsprojekt Halmtorvet - Et kulturanalytisk evalueringsprojekt Af Maria Kristiansen, Tue Clausen og Lars Salomonsson Christensen Målet med dette evalueringsprojekt er at undersøge, om intentionerne bag byfornyelsen

Læs mere

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013 ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup Januar 2013 Atlas Grantoftegård Atlas grunden er placeret i kanten af erhvervområdet ved Baltorpvej mellem Råmosen og jernbanen mod nord. Atlas grunden

Læs mere

TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR

TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR TEMAMØDE OM UDEAREALER - 1.MØDE 26. FEBRUAR DAGSORDEN KL. 19.30 KL. 19.45 KL. 19.55 KL. 20.20 KL. 20.35 KL. 20.40 KL. 21.15 KL. 21.45 VELKOMST PRÆSENTATIONSRUNDE

Læs mere

PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019. Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune

PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019. Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Århus Kommune Hvad vil vi? 3 Hvorfor udvikling? 4 Hvordan gør vi? 4 Hvad kan vi?

Læs mere

MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT

MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT LÆSEVEJLEDNING Lejerbos bæredygtige boliger er beskrevet i tre dokumenter, som samlet tegner Lejerbos koncept for almene bæredygtige boliger. Visionsdokumentet beskriver den

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER

ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER D. 12. juni 2012 ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN Samsø Forord Samsø har lavet en energihandlingsplan, der skal gøre øen uafhængig

Læs mere

Energirenovering og øget brugerværdi

Energirenovering og øget brugerværdi Energirenovering og øget brugerværdi -hvorfor energirenovering ikke kan stå alene og udfordringerne i en mere holistisk tilgang til bygningsomdannelse Først 2 ord om KAB KAB fællesskabet består af 50 boligorganisationer

Læs mere

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter Byskolen i Faaborg 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter BYSKOLEN i FAABORG Byskolen Byskolen er i dag en kulturinstitution, der huser en række skoler og foreninger. De fysiske rammer fremstår som nedslidte

Læs mere

Fremtidens børneinstitution pædagogiske perspektiver

Fremtidens børneinstitution pædagogiske perspektiver Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2.3 2. Pædagogik... 2.4 3. Barneperspektiv og børnemiljø... 2.4 4. Voksenperspektiv og arbejdsmiljø... 2.5 5. Formidling... 2.6 6. Udearealer... 2.6 7. Børn med særlige

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

NOTAT: Placering af nye almene boliger.

NOTAT: Placering af nye almene boliger. Sagsnr. 246187 Brevid. 194019 12. august 2014 NOTAT: Placering af nye almene boliger. Indledning: Der er behov for flere almene boliger, for at kommunens kan løse boligbehovet for udsatte befolkningsgrupper.

Læs mere

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r POTENTIALET Forestil dig halvdelen af Strandboulevarden fyldt med haver, pladser, boldbaner

Læs mere

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Baggrund Byrådet har besluttet at afprøve en ny type anlæg til indsamling af genanvendelige materialer. Senest med regeringen ressourcestrategi er der lagt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget Budgetønsker Budgetønsker drift Nr. Drift [Hele 1.000 kr.] s Driftsønsker 2013 2014 2015 2016 1 Vedligeholdelse udenomsarealer 5.500 5.500 5.500 5.500 2 Middel bygningsvedligeholdelse 4.860 4.860 4.860

Læs mere

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 ATRIUM ARKITEKTER ApS Sofie Brahes gade 1A 3000 Helsingør Telefon nr. +45 60 21 23 72 Mail info@atriumarkitekter.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side 4 HELSINGØR Side

Læs mere

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 Det følgende er referatet fra et velbesøgt borgermøde arrangeret i fællesskab af Københavns Kommune, Lokaludvalget og grundejerne med deltagelse af disse

Læs mere

Havelejligheder i Lyngby-Taarbæk. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder

Havelejligheder i Lyngby-Taarbæk. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder Havelejligheder i Lyngby-Taarbæk 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder + = + = Parcelhuse 176 parcelhuse med egen have og private

Læs mere

Handleplan 2014 - Agenda Center Albertslund

Handleplan 2014 - Agenda Center Albertslund Handleplan 2014 - Agenda Center Albertslund Agenda Centeret skal med udgangspunkt i Det bæredygtige Albertslund : - Opmuntre, rådgive og praktisk støtte især borgere og boligområder, men også foreninger,

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Læs mere på www.multimediehuset.dk Århus Kommune Hvad og hvor? Samspil mellem by, bygning og havn Omdannelsen af De Bynære Havnearealer er et af de største udviklingsprojekter

Læs mere

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Konference Fossil frie Thy d. 29. november 2012 Inge Werther, DAKOFA Dagens program Affald som ressource Organisk dagrenovation i Danmark Fremtidens energisystem

Læs mere

Sundholm Syd Skema A AB+

Sundholm Syd Skema A AB+ Sundholm Syd Skema A AB+ september 2010 Bertelsen & Scheving arkitekter Almen Bolig + Sundholm Skema A 1 Helhedsplan AB+ 2 AB+ 1 2 Almen Bolig + Sundholm Skema A Bertelsen & Scheving arkitekter Introduktion

Læs mere

1 Generelt 3. 1.0 Affald mission... 3. 1.1 Affald vision... 3. 1.2 Affald ydre vilkår... 3. 1.3 Investerings- og renoveringsplan for 2015 2024...

1 Generelt 3. 1.0 Affald mission... 3. 1.1 Affald vision... 3. 1.2 Affald ydre vilkår... 3. 1.3 Investerings- og renoveringsplan for 2015 2024... Indholdsfortegnelse 1 Generelt 3 1.0 Affald mission... 3 1.1 Affald vision... 3 1.2 Affald ydre vilkår... 3 1.3 Investerings- og renoveringsplan for 2015 2024... 3 1.4 Afskrivninger... 4 1.5 Affald takststruktur...

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

FREDERIKSSUNDSVEJ 129a+b, HØJENHALD 2-14 OG SVENSKELEJREN 9

FREDERIKSSUNDSVEJ 129a+b, HØJENHALD 2-14 OG SVENSKELEJREN 9 BILAG 4 BESLUTNING FÆLLES GÅRDHAVE Svenskelejrenkarréen FREDERIKSSUNDSVEJ 129a+b, HØJENHALD 2-14 OG SVENSKELEJREN 9 Borgerrepræsentationen har xx.xx.2015 godkendt Teknikog Miljøforvaltningens byfornyelsesbeslutning

Læs mere

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Velkommen til Bredebro - by i bevægelse - efter kommunesammenlægningen - om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Områdefornyelse drejer sig om at

Læs mere

Christianshavn: Erhvervsandel sælges med tilladelse til mad og alkohol

Christianshavn: Erhvervsandel sælges med tilladelse til mad og alkohol Christianshavn: Erhvervsandel sælges med tilladelse til mad og alkohol Beliggende i den gamle bydel mellem kanalen og voldene - og tæt på Holmen og Operaen. Se film fra ejendommen Prinsessegade 77, 1422

Læs mere

Fjernvarme til lavenergihuse

Fjernvarme til lavenergihuse Fjernvarme til lavenergihuse Denne pjece er udgivet af: Dansk Fjernvarme Merkurvej 7 6000 Kolding Tlf. 76 30 80 00 mail@danskfjernvarme.dk www.danskfjernvarme.dk Dansk Fjernvarme er en interesseorganisation,

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Da den nuværende bestyrelsen for Skive Golfklub begyndte på arbejdet i 2014 var der enighed om, at en af de vigtigste opgaver var at prøve at se på klubbens

Læs mere

DPL i København. Jesper Ole Jensen, SBi Claus Wilhelmsen, Center for Miljø

DPL i København. Jesper Ole Jensen, SBi Claus Wilhelmsen, Center for Miljø DPL i København Jesper Ole Jensen, SBi Claus Wilhelmsen, Center for Miljø Program Præsentation 30 min: Introduktion til DPL i København DPL anvendt på Amager Vest CMI's mulige anvendelse af DPL-København

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE Sjællandsgade Karréen

FÆLLES GÅRDHAVE Sjællandsgade Karréen FORSLAG FÆLLES GÅRDHAVE Sjællandsgade Karréen Nøddebogade 1-5, Sjællandsgade 33-55, Refnæsgade 28-34 og Fensmarksgade 23-27. Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 24.2.2014 at sende dette forslag om fælles

Læs mere

Den Gode Cykelstation

Den Gode Cykelstation Knud Trubbach, DSB Niels Hoé-Svendsen, DSB S-tog Kristoffer Kejser, DSB Indledning Hvordan kan man indrette en station, så cyklister for alvor føler sig velkomne? Hvordan kan man sikre, at cykelparkeringen

Læs mere

Enhedslistens klima-jobplan

Enhedslistens klima-jobplan Enhedslistens klima-jobplan Både økonomien og klimaet er i krise. Den økonomiske krise har medført, at omkring 170.000 danskere går arbejdsløse. Samtidig fordrer klimakrisen, at der så hurtigt som muligt

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Vedtaget på afdelingsmøde afholdt den 2. september 2014 Generelt Denne husorden gælder i NordParken (afdelingerne 56, 7, 8, 10, 12 og 14). En afdeling med mange lejere kan sammenlignes med et mini-samfund.

Læs mere

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab.

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab. Gældende ordensregler vedtaget på afdelingsmødet i Bispehaven den 2. september 2008. Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

STRATEGI 2024. Der findes ikke affald - kun ressourcer

STRATEGI 2024. Der findes ikke affald - kun ressourcer STRATEGI 2024 Der findes ikke affald - kun ressourcer Juni 2014 Baggrund I perioden frem til 2024 vil der fortsat ske ændringer i samfundets udvikling, herunder i hvordan affalds- og energiopgaver defineres

Læs mere

Scion DTU. Velkommen til Scion DTU. Miljøpolitik. Hørsholm. Serious about Innovation. Serious about Innovation

Scion DTU. Velkommen til Scion DTU. Miljøpolitik. Hørsholm. Serious about Innovation. Serious about Innovation Scion DTU Miljøpolitik Velkommen til Scion DTU Hørsholm Miljøpolitik for Scion DTU Scion DTU a/s værner om sine omgivelser, sine kunder og sine medarbejdere ved kontinuerligt at have fokus på miljø- og

Læs mere

Hvor bevægelsesvenlig er din by?

Hvor bevægelsesvenlig er din by? Hvor bevægelsesvenlig er din by? Debat om ny viden og metoder Et indlæg om det bebyggede miljøs betydning for sundhed - med særlig fokus på Kolding by Slagelse 1. oktober 2009 Jens Troelsen, lektor, ph.d.

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Haldum?

Hvordan skal vi udvikle Haldum? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HALDUM Indledning: Borgerforeningen i Halduminviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID VISIONER OG FOKUS PUNKTER VISIONER I Remisen i Tølløse ligger et kæmpe potentiale. Alene bygningens særegne arkitektur og historie

Læs mere

konventum lo-skolens konferencecenter - et særligt sted

konventum lo-skolens konferencecenter - et særligt sted konventum lo-skolens konferencecenter - et særligt sted Originalitet, mangfoldighed, æstetik og kvalitet... Med grundigt forankrede værdier fremstår Konventum Lo-skolens konferencecenter som et kvalitetsmættet

Læs mere

KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger

KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger Næstved 26. maj 2010 KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger Anne Marie Holt Christensen Arkitekt og projektleder på kommunens klimaplan Lidt om byen og klimaplanen Byens fornyelse Boligområder

Læs mere

LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune

LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune 1. MUSIKTANKEN. 2. Kontaktperson: Karen M.V. Olesen Løkkenvej 436, Stenum 9700 Brønderslev Tlf: 21291588 Email: post@karenmvolesen.dk www.karenmvolesen.dk

Læs mere

Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft!

Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft! Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft! www.sonnenkraft.dk Derfor er solvarme genialt forever clever Der er masser af god energi i solen Solenergi og energireserver sat i forhold til jordens

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012 Stierne i Sejs-Svejbæk optimeres I forbindelse med navngivningen af stier i lokalområderne ønsker Sejs-Svejbæks borgere, at der bliver skiltet med de nye navne. De større stier er vigtigst, men i princippet

Læs mere

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP 1947 2007 2017 FORNY DIN FORSTAD R HØJE-TAASTRUP ADVISORY BOARD Er et uvildigt ekspertpanel bestående af forskere, der forsker og formidler byplanlægning og dens historie. Forskerne er interesseret i,

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

Legepladser i Sønderborg kommune

Legepladser i Sønderborg kommune Legepladser i Sønderborg kommune Del 1 Veje og Trafik 2009 (revideret 2013) Indledning Sønderborg kommune administrerer i dag 24 legepladser. Lokaliteterne er dog meget ujævnt fordelt ud over kommunen

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Infill, Boliger, Tøndergade, København V.

Infill, Boliger, Tøndergade, København V. Introduktion Med tanken på fortætning af byen og manglen på billige boliger i København, har jeg valgt at tegne en infill ejendom med boliger eg let erhverv. Beliggenheden er på Vesterbro, nærmere bestemt

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT -

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - November 212 Realisering Udviklingsprogrammet udstikker en retning for de kommende mange års udvikling af Jyllinge Bymidte. Det er samtidigt en ramme

Læs mere

REALISERING 1 REALISERING

REALISERING 1 REALISERING ERHVERVSKORRIDOREN - SILKEBORG KOMMUNE REALISERING ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 REALISERING Nedenstående anbefalinger er baseret

Læs mere

Klimastrategi 2009. vindmøller, jordvarme og biogasanlæg) Vision og mål Stevns kommune sigter på at blive CO2 neutral kommune

Klimastrategi 2009. vindmøller, jordvarme og biogasanlæg) Vision og mål Stevns kommune sigter på at blive CO2 neutral kommune Klima & Energi 1 stevns kommune 2 stevns kommune 3 stevns kommune Klimastrategi 2009 Stevns Kommunes klimastrategi tager afsæt i et ønske om at forbruget af de fossile brændsler mindskes bl.a. ved at undersøge

Læs mere

Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus. Fase 1 Projektbeskrivelse

Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus. Fase 1 Projektbeskrivelse Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus Fase 1 Projektbeskrivelse Udarbejdet august 2012 Projektbeskrivelse Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus For at gøre projektet

Læs mere

Udlejningen varetages af Erhverv Poul Erik Bech. slejemål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale er

Udlejningen varetages af Erhverv Poul Erik Bech. slejemål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale er Udlejningen varetages af Erhverv Poul Erik Bech ål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale erhvervsl 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale

Læs mere

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen VIA TRAFIK København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen UDKAST Oktober 2004 2 Indhold Indledning 2 Biltrafik 4 Parkering 5 Let trafik 6 Beplantning 7 Trafiksaneringsplan

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

Landskabsarkitektur. Tag en uddannelse i landskabsarkitektur og vær med til at forme fremtidens byer og landskaber

Landskabsarkitektur. Tag en uddannelse i landskabsarkitektur og vær med til at forme fremtidens byer og landskaber det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Landskabsarkitektur Tag en uddannelse i landskabsarkitektur og vær med til at forme fremtidens byer og landskaber Landskabsarkitektur 1 2

Læs mere

KLINTEGÅRDEN. Hotel & feriecenter

KLINTEGÅRDEN. Hotel & feriecenter KLINTEGÅRDEN Hotel & feriecenter 2 Klintegården hotel & feriecenter 3 KLINTEGÅRDEN Klintegården omfatter et ca. 13 ha stort areal, der ligger på sydskråningen af Røsnæs, ca.3 kilometer fra Kalundborg.

Læs mere

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse 43.000 29.000 42.000 28.000 ca. 40.000 ca. 25.500 25.340 16.000 22.500 13.000 18.343 12.000 10.500 0.000 Forslag 1a Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse Bebyggelse på højskole-området

Læs mere

BEVARELSEN AF ASTRID NOACKS ATELIER OG TILSTØDENDE BYGNINGSMILJØ I RÅDMANDSGADE 34 TIL

BEVARELSEN AF ASTRID NOACKS ATELIER OG TILSTØDENDE BYGNINGSMILJØ I RÅDMANDSGADE 34 TIL BEVARELSEN AF ASTRID NOACKS ATELIER OG TILSTØDENDE BYGNINGSMILJØ I RÅDMANDSGADE 34 TIL KULTURELLE FORMÅL uddybende og konkretiseret projektbeskrivelse 1. BAGGRUND Udvalget for Kunst i det Offentlige Rum

Læs mere

Byudvikling med omtanke 2003. Byggeri af lavenergi i. Egedal Kommune. Oplæg for Norges Bygg- og Eiendomsforening 24. november 2010

Byudvikling med omtanke 2003. Byggeri af lavenergi i. Egedal Kommune. Oplæg for Norges Bygg- og Eiendomsforening 24. november 2010 Byggeri af lavenergi i Egedal Kommune Oplæg for Norges Bygg- og Eiendomsforening 24. november 2010 Jan Poulsen Specialkonsulent Egedal Kommune jan.poulsen@egekom.dk Byudvikling med omtanke 2003 Vækstområde

Læs mere

schønherr / stedet kommer først

schønherr / stedet kommer først schønherr / stedet kommer først program merværdi klimatilpasningsstempel? alle steder er forskellige alle steder har deres eget helt særlige karakteristika, nogen steder emmer af historie, stemning og

Læs mere

Et internationalt anerkendt Food Value Chain Lab for åben innovation i den danske landbrugs- og fødevaresektor

Et internationalt anerkendt Food Value Chain Lab for åben innovation i den danske landbrugs- og fødevaresektor Et internationalt anerkendt Food Value Chain Lab for åben innovation i den danske landbrugs- og fødevaresektor PROJEKTIDE PROJEKT IDE Åben læring, innovation og demonstration Food Universe et unikt miljø

Læs mere

SHARING DENMARK 00077

SHARING DENMARK 00077 00077 1. MANIFEST: THE POWER OF SHARING DANMARK KAN DELE! Danmark har en unik tradition for at fordele og dele goder og skabe fælles velfærd. Men Danmark er udfordret: Vores forbrug overstiger langt vores

Læs mere

velkommen til københavns FØrSte klimakvarter klimakvarter.dk

velkommen til københavns FØrSte klimakvarter klimakvarter.dk VELKOMMEN TIL KØBENHAVNS FØRSTE KLIMAKVARTER klimakvarter.dk 1 3. oplag, april 2013 De stigende regnmængder er en stor udfordring for vores by. Men ved at gribe udfordringen rigtigt an kan vi sikre byen

Læs mere

KALVEBOD BRYGGE Kalvebod Brygge 43 Attraktivt domicil - 4.397 m 2. Fantastisk udsigt, god beliggenhed og gode parkeringsforhold KALVEBOD BRYGGE 43

KALVEBOD BRYGGE Kalvebod Brygge 43 Attraktivt domicil - 4.397 m 2. Fantastisk udsigt, god beliggenhed og gode parkeringsforhold KALVEBOD BRYGGE 43 KALVEBOD BRYGGE Kalvebod Brygge 43 Attraktivt domicil - 4.397 m 2. Fantastisk udsigt, god beliggenhed og gode parkeringsforhold April 2015 LEJEMÅL KALVEBOD BRYGGE på den københavnske havnefront er blandt

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Karens Hus & Have Rapport vedr. projekt Karens Hus og Have

Karens Hus & Have Rapport vedr. projekt Karens Hus og Have Karens Hus & Have Rapport vedr. projekt Karens Hus og Have Baggrund Karens Hus og Have ligger placeret på en ca. 2000 m2 stor grund, på et aflukket og hegnet hjørne af Lersø Parken. Størstedelen af arealet

Læs mere

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web Sundhedsprojekt Københavns nye Bevægelsesrum Bilag 1 - web 1 Overordnet projektbeskrivelse Sundhedsprojektet Københavns nye Bevægelsesrum Formål Projektleder Dato 28.10.08 At udvikle og etablere faciliteter

Læs mere

Visionerne for Aarhus Kommunes byudvikling

Visionerne for Aarhus Kommunes byudvikling Visionerne for Aarhus Kommunes byudvikling Arealudviklingschef Bente Lykke Sørensen Aarhus en by i vækst Vi bygger os ud af krisen SHiP Byggeriet påbegyndes ultimo 2012 Z-Huset Under opførelse Felt 8

Læs mere

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG Dato 30. august 2002/STG DR Modellen for Partnering 1 Formål Formålet med DR Modellen er at skabe et tæt samarbejde mellem totalrådgiverne, entreprenørerne og DR/BR, således at projektets kvalitet, økonomi

Læs mere

Bæredygtige løsninger til byggeri og bolig

Bæredygtige løsninger til byggeri og bolig Bæredygtige løsninger til byggeri og bolig Safarrissoq Hvor de stille strømme tager fart men!!!! Tiltag der påvirker markedet for vedvarende energi Stigende priser på fossile brændsler Energi- og forsyningsselskaber

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2014. Afdeling 16. Almene boliger. Fastelavn/juletræstænding/bankoklub. april 2015

AAB Afdeling 16. Beretning 2014. Afdeling 16. Almene boliger. Fastelavn/juletræstænding/bankoklub. april 2015 AAB Afdeling 16 april 2015 Beretning 2014 Afdeling 16 Almene boliger Det bliver stadig mere kompliceret at administrere vores afdeling. Administration udsender mange cirkulærer som afdelingsbestyrelserne

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vægtens Kvarter 134 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 5220 Odense SØ BBR-nr.: 461-571034 Energikonsulent: Bodolf Hansen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Aftale mellem Christiania og staten

Aftale mellem Christiania og staten Aftale mellem Christiania og staten Staten og Christiania har med udgangspunkt i christianialoven indgået følgende rammeaftale med henblik på overdragelse af Christianiaområdet til en ny fond. Med aftalen

Læs mere

Fossilfri fjernvarme Jørgen G. Jørgensen. Varmepumpedagen 2010 12. oktober 2010 Eigtved Pakhus

Fossilfri fjernvarme Jørgen G. Jørgensen. Varmepumpedagen 2010 12. oktober 2010 Eigtved Pakhus Fossilfri fjernvarme Jørgen G. Jørgensen Varmepumpedagen 2010 12. oktober 2010 Eigtved Pakhus Væsentligste kilder (September 2010) Konklusion - 1 Medvind til varmepumper i Danmark Op til 500.00 individuelle

Læs mere