Bredgade 64 / DK-1260 København K / Tlf: / /

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bredgade 64 / DK-1260 København K / Tlf: 33 13 37 62 / sogn@sanktansgar.dk / www.facebook.dk/sanktansgar.dk"

Transkript

1 Bredgade 64 / DK-1260 København K / Tlf: / / Referat af menighedsrådsmøde søndag den 26. april Til stede: Afbud fra Pastor Daniel Nørgaard (DN), pastor Daniel Jiménez Raga (DJR), diakon Davide De Nigris, Ulla Elmquist, Jytte Hansen, Bjarne von Benzon, Adam Schwarz, Stine Møller, Birte Krog-Møller Vita Trolle, Charlotte Simonsen Punkt 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt Punkt 2 Godkendelse af referat Referatet fra sidste møde blev godkendt Punkt 3 Meddelelser fra sognepræsten v/pastor Daniel Nørgaard Til stede ved mødets start var Rikke von Zastrow, som er ny kontaktperson for vore frivillige efter Son. Rikke har mange erfaringer indenfor Kirken, som kateket og menighedsrådsmedlem i Odense, sognesekretær i Slagelse og engageret i DUK s sekretariat. I sit civile job har hun stor ledererfaring. Som koordinator for sognets frivillige vil hun bl.a. arbejde for, at det ikke er de samme, der hjælper til hver gang, så de risikerer at brænde ud, at finde løsninger, hvis der mangler hjælpende hænder indenfor bestemte områder og aflaste præsterne. Rikke har overtaget Sons liste over de frivillige og deres arbejdsområder. Hvis nogle af os andre rekrutterer nye frivillige, skal vi huske at informere Rikke, så listen holdes ajour. Ad. 2 Som Daniel J. fortalte på sidste rådsmøde åbnes et ekstraordinært jubelår fra 8. december i år til 20. november næste år. I pavens bulle om jubelåret står der, at domkirkerne i bispedømmerne skal inddrages særligt. a) Det foreslås at have en hellig dør, der åbnes til den lejlighed. Her kan vi måske bruge den dør i våbenhuset, som i dag er aflåst. b) Fastetiden skal være en særlig tid. Skal vi have et arrangement hver lørdag i fastetiden, hvor særligt andre sogne inviteres til pilgrimstur til domkirken? Adam og Jytte vil komme med idéer. c) Kan vi organisere privat indkvartering af pilgrimme? Evt. for et enkelt sogn, som kunne være Sankt Ansgar Kirke i Aabenraa. Birte og Ulla vil overveje, hvordan vi får fat i medlemmer af menigheden, som vil have mulighed for overnattende gæster en enkelt nat. d) Hvordan organiserer vi 24 timer for Herren næste år (4.-5. marts)? Adam og Jytte vil overveje det. e) Skal vi sørge for en pilgrimstur for menigheden? Til Rom eller hvortil? f) Jubelåret lægger op til at Barmhjertighedens søndag fejres ganske særligt næste år. Det er søndagen efter Påskesøndag, hvor vi normalt også har 1. kommunion. Vi besluttede fra næste år at flytte første kommunion til Kristi Himmelfartsdag. I 2016 bliver det 5. maj. Det giver også mulighed for flere undervisningsdage. 1

2 Kirkelige handlinger. 9 optagelser i kirken påskenat (7 af dem fra vores menighed). 21 børn til 1. kommunion 12. april. Yderligere 7 firmander til 1. kommunion 19. april og 4 børn til 1. kommunion 9. maj (inkl. dåb af 14-årig). Sæsonen for barnedåb og bryllupper begynder nu. Det har vist sig en god idé at holde dåb 3. søndag i måneden fordi det får familierne bedre introduceret til menigheden og vi præster skånes for mange enkelt-dåb, men vi har stadig en del dåb lørdage. Vi har begravet Else Knudsen d. 14. april. 23. maj firmelse i Marmorkirken af 36 unge. Søndag d. 21. juni vil vi under højmessen kl. 11 gøre noget særligt ud af at to af menighedens medlemmer udsendes som missionærer. Nik og Lotte Bredholt skal til Tanzania udsendt af Danmission. Biskop Peter Fischer-Møller, formand for Danmissions bestyrelse, vil sandsynligvis deltage og det vil også en imam. Kirketællingen den 19/4: 445 kirkegængere. Ad. 6 Ad. 7 Punkt 4 Kirkeskat. a) Reaktioner på brevet sendt ud til 731 ikke-betalere af kirkeskat: Nogle er blevet stødt over at få et brev, fordi deres ægtefælle betaler for dem begge, men vi havde desværre ikke mulighed for at nærlæse listen, inden brevene blev sendt ud. Andre er blevet stødt over retorikken, hvor det beklageligvis kan læses som om man enten skal betale kirkeskat eller melde sig ud. Nogle var dog positive over for henvendelsen og vil melde sig ud, fordi de ikke betragter sig som katolikker. Resultatet er at ca. 20 modtagere af brevet har tilmeldt sig kirkeskat. b) 1. kvartal 2015 viser en stigning i kirkeskatten på næsten 34 %, dvs kr. mere i forhold til sidste år. Siden da har 44 personer tilmeldt sig kirkeskat, så vi kan forvente en endnu større stigning. Sandsynligvis får vi kr. mere ind i 2015 end året før. Vi havde budgetteret med kr. mere. Det mest effektive middel for at øge kampagnen er den nye registreringsblanket, hvor man tilmelder sig kirkeskat samtidig med at man melder sig ind. Vi er nødt til snart at ansætte lønnet personale både til at aflaste Ulla med rengøring og til aflastning af DN med ikkepræsteligt arbejde. Grøn kirke. DN har haft møde med Ulla Pinborg fra Danske Kirkers Råd for Grøn kirke. Grøn Kirke har opdateret listen med 48 grønne tiltag og selvom den ikke er offentliggjort endnu, så er det den vi kan arbejde ud fra nu. Den 13. maj får vi endelig en energikonsulent ud for at gennemgå kirke og præstegård. Det er ikke Energitjenesten, men Poul Klenz Larsen, som laver dette for mange folkekirker. Prisen er normalt kr. for gennemgang og rapport. Det er vigtigt at vi får et udvalg, hvor der sidder et medlem af menighedsrådet. Der holdes to indledende møder og derefter et årligt møde til opfølgning, om vi overholder de samme punkter som sidste år. Tak til Stine, som meldte sig. DUK har inviteret til Den Største Dag ved Skt. Augustins Kirke / Niels Steensens Gymnasium d. 19. september. Vi må få så mange børn og unge med som muligt. DN har ansøgt flere fonde om støtte til bronzeskulpturen til at markere jubilæet. Desværre har vi indtil videre ikke fået positive svar, så der er risiko for, at projektet må droppes. Meddelelser fra andenpræsten v/pastor Daniel Jiménez Raga DJR er lige kommet tilbage efter 4 dages retræte i Sverige. 2

3 Ad. 2 Punkt 5 Ad. 2 Ad. 6 Punkt 6 I lørdags var der et møde med forældre til firmander, som spiste og snakkede sammen for at skabe et fællesskab mellem familierne. Der blev også givet lidt information om firmelsen. Det fungerede godt. DJR skal i år være præst på midi lejren. DN tager sig af junior lejren. Meddelelser fra menighedsrådsformanden v/ulla Elmquist Den 20. marts om eftermiddagen havde vi besøg at et kor fra England. Bagefter blev de inviteret til spisning i menighedssalen. De var glade for, at der kom mennesker til koncerten, og for arrangementet i salen. Vi har modtaget et brev fra hoffet, at det desværre ikke vil være muligt for Hendes Majestæt Dronning Margrethe og prinsgemalen at deltage i festvesperen til jubilæet. Vi har nu sendt invitation til Kronprinseparret. Aksel Theilmanns processionskors, som blev stjålet fra kirken pinselørdag 2011, er nu blevet rekonstrueret og sat op i kirken. Det blev indviet palmesøndag af biskoppen. Vi deltager i kirkedagene 2016 De himmelske dage i forlængelse af Kristi Himmelfartsdag sammen med mange andre kirker i City. Daniel Nørgaard og Ulla deltog i et møde. Sankt Ansgar vil være velegnet til natkirke, vesper og Taizé-sange. Der skal afholdes en fælles gudstjeneste, men tid og sted er ikke afgjort endnu. Der blev på mødet talt om, hvem man kan forestille sig som hovedtaler, en person, der kan tiltrække folk. Et forslag går på at få Paven til at komme med en hilsen på video. Ulla vil sende os idéerne fra mødet på mail. Biskoppen beder os om at gøre meget ud af at opfordre til at deltage i valfarten til Åsebakken 31. maj. Så snart vi modtager plakater, vil vi hænge dem op. Vi skal også reklamere for Kristi Legemes festen 4. juni i Sankt Therese Kirke. Ulla rejser 1. juni sammen med Davide og 34 andre til Assisi og Orvieto for at deltage i Kristi Legemes festlighederne dér. Vi har modtaget en opfordring til at deltage i Kulturnatten til oktober, og Ulla vil melde os til. Koret vil i år synge kl. 19 og kl. 21. Meddelelser fra Forvaltningsrådet v/pastor Daniel Nørgaard Erhvervslejemål 67, 2. th. forbliver erhvervslejemål men renoveres, så firmaer kan leje det for at stille det til rådighed for medarbejdere. Omkostning for renovering ca kr. Huslejen kan hæves fra ca kr. til kr. om måneden. Ad. 2 Prisen for sanering efter skimmelsvamp på loftet i Bredgade bliver på kr. ekskl.. moms. Omlægning af lån. Valdal siger at vi kan få billigere lån, men vi har endnu ikke fået en præcisering af hvad besparelsen vil være på. Energirenovering. Vi har søgt staten om støtte til vores energirenovering og har allerede fået positivt svar. De betaler 20 % af udgifterne. Der vil være en fordel i at gennemføre disse tiltag sammen med andre vedligeholdelsesarbejder. Valdal siger at ejendommens økonomi er stærk, og at det bedst kan betale sig at gennemføre det mest omsiggribende (og dyreste) forslag, som vi har fået af Gaihede. Det er budgetteret til kr. Det vil også kunne reducere varmeregningen. Ulla fortalte, at alle 3

4 faldstammer skal udskiftes, og det vil reducere regninger til VVS-arbejder og mindske risiko for vandskader. Arbejdet vil sandsynligvis kunne påbegyndes i Menighedsrådet gav sin tilslutning til den dyre løsning. Punkt 7 Punkt 8 Punkt 9 Arbejdet med facade og vindues-renovering i præstegården. Omfanget af murreparationer og rådskader på vinduer er større end antaget. Vi har jo i budgettet afsat 15 % til uforudsete udgifter, men om budgettet stadig holder er på nuværende tidspunkt uvist. Efterårets familiemesser og familiedage v/ulla Elmquist Til familiedagene deltager som regel kun de samme 3 familier. Ulla foreslår et arrangement 4 gange årligt for børn og deres forældre, men hvordan får vi fat i forældrene? Facebook hjælper ikke. Måske skal vi forsøge os med mails og lave et skema med datoerne for arrangementerne. Næste sæsons fester og arrangementer v/ulla Elmquist Udskydes til næste møde på grund af det fremskredne tidspunkt. Satser for udlejning af menighedssalen Vi besluttede at regulere prisen for udlejning af menighedssalen. De nye priser bliver: 2500 kroner for leje af hele salen og stort køkken for menighedens medlemmer. For folk udefra bliver prisen 3000 kroner kroner for leje af hele salen inkl. tekøkken kroner for leje af halv sal inkl. tekøkken. Punkt 10 Ventelister for boliger Bredgade Vi diskuterede, om vi fortsat skal have venteliste til lejligheder i ejendommen, om den nuværende liste skal annulleres eller de registrerede skal spørges, om de stadig er interesseret, og om kriterierne for at stå på listen skal ændres, f.eks. at man skal være katolik og betale kirkeskat. Vi tog ingen beslutning på dette møde, men Stine vil til næste møde lave to udkast til kriterier, som vi vil diskutere ud fra. Punkt 11 Punkt 12 Punkt 13 Pastoralrådet v/stine Møller Stine havde inden mødet udsendt referat af det ekstraordinære Pastoralrådsmøde, hvor man diskuterede Det nye katolske Danmarkskort. Stine kan ikke deltage i pastoralrådsmødet juni på grund af sit arbejde. Birte deltager gerne som suppleant. Dato for næste møde og punkter på dagsordenen Tirsdag den 16. juni 2015 kl Onsdag den 19. august 2015 kl Punkter på dagsorden til 16. juni: Næste sæsons fester og arrangementer Venteliste til boliger Bredgade Evt. Stine har undersøgt, hvad den årlige udgift på ca kroner til vedligeholdelse af gravsteder vedrører kroner er til et gravsted på Solbjerg Kirkegård på Frederiksberg. Stine har fået oplyst placeringen af gravstedet og vil tage ud at kigge på det en dag. De 700 kroner er for et gravsted på Holmens Kirkegård. 4

5 Jytte har talt med et medlem af menigheden, som spurgte, om menighedsrådet svarede på Vatikanets spørgeskema forud for bispesynoden om familien. Ulla har tidligere svaret, at der ikke blev lavet en fælles besvarelse fra menighedsrådet. Spørgeskemaet var mere velegnet til, at enkeltpersoner kunne svare på det 46 sider lange spørgeskema, hvis de ville. Venlig hilsen p.v.a. Pastor Daniel Nørgaard og Ulla Elmquist Referent: Bjarne von Benzon København den 30. april 2015 Daniel Nørgaard Sognepræst Ulla Elmquist Menighedsrådsformand 5

Samlet oversigt over høringssvar til planen for Det nye katolske Danmarkskort

Samlet oversigt over høringssvar til planen for Det nye katolske Danmarkskort Samlet oversigt over høringssvar til planen for Det nye katolske Danmarkskort 4. udgave 23. marts 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Hovedstadsområdet... 6 Vesterbro,

Læs mere

Vor Frue og Sankt Antoni

Vor Frue og Sankt Antoni Vor Frue og Sankt Antoni SOGNEBLAD Nr. 21 September - November 2014 Kære venner! Velkommen tilbage efter en dejlig varm sommer. Jeg håber, at I har haft nogle gode feriedage med familie og venner og nu

Læs mere

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD SKT. LAURENTII SOGNEBLAD Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2011 nr. 3 / september - november 2011 Økumenisk gudstjeneste Roskilde domkirke Søndag d. 4. september kl.

Læs mere

Referat fra VI ER OGSÅ KIRKEN s 12. ordinære generalforsamling søndag 8. marts 2015 kl. 14.30 i Medborgerhuset Danasvej 30B, Frederiksberg

Referat fra VI ER OGSÅ KIRKEN s 12. ordinære generalforsamling søndag 8. marts 2015 kl. 14.30 i Medborgerhuset Danasvej 30B, Frederiksberg VI ER OGSÅ KIRKEN en forening af katolikker VEOK Information nr. 4 22-mar-2015 Referat fra VI ER OGSÅ KIRKEN s 12. ordinære generalforsamling søndag 8. marts 2015 kl. 14.30 i Medborgerhuset Danasvej 30B,

Læs mere

- men du afgør hvordan! Slut dig til dem, der vil støtte op om Kirken men husk også at Kirken altid vil være der for dig, uanset hvad du vælger.

- men du afgør hvordan! Slut dig til dem, der vil støtte op om Kirken men husk også at Kirken altid vil være der for dig, uanset hvad du vælger. - men du afgør hvordan! Slut dig til dem, der vil støtte op om Kirken men husk også at Kirken altid vil være der for dig, uanset hvad du vælger. SKAL DER VÆRE EN KATOLSK KIRKE I DANMARK? Til dette spørgsmål

Læs mere

Operation Gudsværk: Gør en forskel i sognet

Operation Gudsværk: Gør en forskel i sognet Operation Gudsværk: Gør en forskel i sognet Fokus: At give konfirmanderne en oplevelse af, at de kan være med til at gøre en forskel i sognet/menigheden og dermed være en del af kirken. Med inspiration

Læs mere

1. Bemærkninger til referat den 8. april 2014? Nej

1. Bemærkninger til referat den 8. april 2014? Nej Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Onsdag d. 14. maj kl. 16.00 18.00, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra Else, Bo (på mail lige inden mødet), Janni (sygemeldt), Noel (udtrådt) 1. Bemærkninger

Læs mere

Vor Frue og Sankt Antoni

Vor Frue og Sankt Antoni Vor Frue og Sankt Antoni SOGNEBLAD Nr. 19 April Maj 2014 Kære alle Fasten er begyndt, samtidig som foråret er ved at vise sig med nye skud og knopper på planter og blomster. Nattefrost og sne bekymrer

Læs mere

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012 Barnedåb Foto: Johan Holmriis Læs side 2 og 3 Dåben Tekst: Thomas Reinholdt Rasmussen Den helt centrale handling i kristendommen er dåben. Det

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 STIFTENDE GENERALFORSAMLING 3 FUNDRAISING JDE PR ØKONOMI 4 INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave

Læs mere

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Det er også din boligforening Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Vi bor i forening Vidste du, at de almene boliger tilhører dem, der bor der? Der sidder ingen ejere, aktionærer

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Fremmødt: Bo, Nadia, Holland, Kåre, Steffen, Thorup, Kahtrine, Baagøe Afbud: Parbæk Ikke fremmødt: Daniel Kappers Formalia Ordstyrer: Steffen Referent:

Læs mere

Kirkeblad for Simested, Testrup og Østerbølle sogne 9. årgang nr. 2

Kirkeblad for Simested, Testrup og Østerbølle sogne 9. årgang nr. 2 Marts April Maj 2014 Søndag den 19. januar holdt biskop Karsten Nissen visitats i vore sogne. Det var en stemningsfuld gudstjeneste i Østerbølle kirke med efterfølgende samtale i Simested Sognehus en opmuntrende

Læs mere

Brug hinanden 11 historier om frivillighed

Brug hinanden 11 historier om frivillighed Brug hinanden 11 historier om frivillighed Redaktion: Frivilligafdelingen Tekst: Gitte Roe Eriksen Foto: Stefan Kai Nielsen, EKKO Pressefoto Grafisk design: Lotte Rask Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Oplag:

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Indhold Klummen af Merete Ørskov Side 2 Møder m.v. Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Folkekoret Side 7 Konfirmandbilleder

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

LÆSØ KIRKENYT. Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne. I dette nummer:

LÆSØ KIRKENYT. Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne. I dette nummer: LÆSØ KIRKENYT Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 20. årgang, nr. 3 I dette nummer: Tak Ny sognepræst Afsked Siden sidst Det sker for børn og voksne Opsang fra kirkekoret Præsteindsættelse Alternative

Læs mere

sognene GYLLING OG ALRØ Juni - August 2015

sognene GYLLING OG ALRØ Juni - August 2015 sognene GYLLING OG ALRØ Juni - August 2015 Alrø kirke den 26. april kl. 12: Andreas Høyberg Mynster, Celina Holm Clemmensen, Laura Kirstine Liboriussen, Helene Børling Hansen. Gylling kirke den 26. april:

Læs mere

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 11.- 13. november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77 Indhold Fredag 11. november 2011... 4 Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

Bestyrelsesmøde i SUMH D. 14. maj kl. 10-15.30 Bestyrelsesmødet afholdes på Musholm Bugt Feriecenter

Bestyrelsesmøde i SUMH D. 14. maj kl. 10-15.30 Bestyrelsesmødet afholdes på Musholm Bugt Feriecenter Bestyrelsesmøde i SUMH D. 14. maj kl. 10-15.30 Bestyrelsesmødet afholdes på Musholm Bugt Feriecenter Tilstede: Rie Lynge Rasmussen, Thomas Arpe, Peter Mikkelsen, Tim Pettersson, Ulrik Klintrup Dahl Madsen,

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

BLIV VEN. fra Sømandskirken Rotterdam. februar 2015

BLIV VEN. fra Sømandskirken Rotterdam. februar 2015 KH BLIV VEN fra Sømandskirken Rotterdam februar 2015 Kom til spille-sludreaften og lær dansk eller hollandsk Se billeder fra julemarkederne Mød det nye menighedsråd Nyt om Sømandskirkens vision og strategi

Læs mere

DECEMBER 2014 WWW.TOEMMERUPKIRKE.DK

DECEMBER 2014 WWW.TOEMMERUPKIRKE.DK DECEMBER 2014 WWW.TOEMMERUPKIRKE.DK Side 2 KIRKENØGLEN: ADD: Sognepræst Dan Petersen, Tømmerupvej 48. Tlf. 59507091 Fri mandag. Graver Dorte Hansen Tlf. 59507735 bedst tirs-fredag. Fri mandag. Kirkesanger

Læs mere

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski.

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Avedøre kirkeblad Følg mig. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Kirken giver børnene turen som tak for, at de har sunget ved Gud og Spaghetti og spillet drama ved

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere