siering. Banker og pengeinstitutter har lidt store tab på udlån under krisen, og er derfor blevet mere forsigtige.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "siering. Banker og pengeinstitutter har lidt store tab på udlån under krisen, og er derfor blevet mere forsigtige."

Transkript

1 Information Nr. 58 Juni 2012 Side 2-3 BESKATNING AF PERSONALEGODER: Personalegoder er ikke-kontante goder, som en medarbejder modtager som led i et ansættelsesforhold. Goderne er efter gældende ret udtryk for et løntillæg, hvorfor værdien af goderne skal beskattes. Men hvordan er reglerne egentlig? Side 5 ANSVARLIGE LÅN EN HÅNDSRÆKNING TIL VIRKSOMHEDERNE GARANTBEVISER: Siden 2008 har garantindskydere tabt over en halv mia. kr. i krakkede danske sparekasser. Senest er det Spar Salling og Sparekassen Østjylland, der er gået konkurs. Læs hvad du skal være opmærksom på, hvis du er garantindskyder. En del af regeringens 2020 plan er en udviklingspakke, der skal hjælpe små og mellemstore virksomheder med at skaffe finansiering til deres udviklingsplaner. Den samlede pakke vil forbedre lånefinansieringen for mindst 20 mia. kr. Et af hovedelementerne i regeringens udviklingsplan er at hjælpe små og mellemstore virksomheder med at opnå finan- Læs mere på side 4 siering. Banker og pengeinstitutter har lidt store tab på udlån under krisen, og er derfor blevet mere forsigtige. Et ansvarligt lån kan være en god mulighed for at supplere finansieringen i en virksomhed. Virksomheder, der har en beskeden egenkapital, kan bruge et ansvarligt lån til at sikre mod udsving i indtjeningen. Side 6 BOLIGJOBORDNINGEN: Der er ændringer i ordningen, som også kaldes servicefradraget. Fx er det slut med at få fradrag for at ansætte familiemedlemmer.

2 juni 2012 SIDE 2 BESKATNING AF PERSONALEGODER: NYE REGLER FOR PERSONALEGODER KAN HAVE BETYDNING FOR DIN SKAT P ersonalegoder er karakteriseret ved at være ikke-kontante goder, som en medarbejder modtager som led i et ansættelsesforhold. Goderne er efter gældende ret udtryk for et løntillæg, hvorfor værdien af goderne skal beskattes. Personalegoder kan være materielle ting af pengeværdi, sparet privatforbrug eller adgang til at benytte arbejdsgiverens formuegoder såsom sommerhus, bil, båd eller andet. SKAT har i den seneste tid taget stilling til fortolkningen af reglerne om medarbejderes beskatning af en række personalegoder. Arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring Sundhedsforsikringer er kun skattefri for modtageren, hvis den udelukkende indeholder ydelser, som kan forebygge eller behandle skader, der er opstået i forbindelse med arbejdet. Hvis en forsikring også indeholder ydelser, der vedrører privatsfæren, er hele den arbejdsgiverbetalte præmie skattepligtig på samme måde, som hvis forsikringen kun indeholdt ydelser, der vedrører privatsfæren, skriver SKAT. Der er altså fuld skattepligt, hvis sundhedsforsikringen dækker forhold, som ikke er arbejdsrelaterede. Stressbehandling Som udgangspunkt er det skattepligtigt for en medarbejder, når arbejdsgiveren betaler for behandling af medarbejderens stress. Dette gælder, når stress opstår som følge af forhold i både arbejdslivet og privatlivet. Hvis det kan påvises, at stressen alene skyldes medarbejderens arbejde, er det skattefrit at lade arbejdsgiveren betale for behandling af stress. Som udgangspunkt kan man sige, at hvis det ikke kan påvises, at stress skyldes arbejdet, bliver man beskattet, forklarer fuldmægtig Mie Carolina Al Jarrah fra SKAT til Morgenavisen Jyllands-Posten. Hun pointerer, at hvis man i forvejen beskattes af sin sundhedsforsikring, er der ingen problemer, men man skal være opmærksom på, at der er forskellige ordninger. Ifølge brancheorganisationen Forsikring og Pension er ca danskere omfattet af en ordning, hvor de vil blive beskattet, hvis de får betalt stressbehandlingen. Arbejdsrelateret stress er typisk forårsaget af konstante og længerevarende faktorer som stramme deadlines, højt pres eller mangel på kollegial støtte.

3 juni 2012 SIDE 3 Præciseringen af reglerne er dårligt nyt for alle stressramte, hvor arbejdsgiveren måske vil betale for medarbejderens behandling, eksempelvis til en psykolog, mener Bobby Zachariae, der er professor på Aarhus Universitetshospital og ekspert i stress. Stress er det samlede pres i livet og opstår som regel som en blanding af privat- og arbejdsliv, siger han til avisen. Fri telefon egenbetaling I en for nyligt anlagt sag for Skatterådet, blev der spurgt til beskatningen af nogle medarbejderes mobiltelefon, som var stillet til rådighed af arbejdsgiveren. Arbejdsgiveren havde interesse i, at medarbejderne havde en mobiltelefon og stillede derfor telefoner til rådighed og betalte telefonregningen. Arbejdsgiveren betalte dog kun telefonregningen op til et vist beløb. Forbrug udover den fastsatte beløbsgrænse blev betalt via træk i lønnen. Skatterådet blev spurgt om medarbejderne skulle beskattes af fri telefon og om den andel af telefonregningen, som medarbejderen selv betaler, kunne trækkes i lønnen før beregning af A-skat. Svaret var, at medarbejderne skal beskattes af fri telefon, fordi der er tale om et personalegode, som stilles til rådighed for privat brug. Da der ikke er tale om en lønnedgangsaftale, skulle medarbejdernes egenbetaling af telefonudgifter over den fastsatte grænse ske efter beregning af A-skat. Det skattepligtige beløb for fri telefon udgør kr. Det er ikke afgørende, om telefonen faktisk benyttes til privat brug, det er muligheden for det, der udløser beskatning. Fri bil tilkaldevagt SKAT blev i en nyligt anlagt sag spurgt omkring en ansats beskatning af fri bil, når der var tale om kørsel mellem hjem og arbejdssted i arbejdsgiverens bil. Den ansatte indgik i en tilkaldevagtordning og var forpligtet til, i vagtdøgnet, at kunne møde på arbejdspladsen inden for 45 minutter. Skatterådet fandt, at det ikke var muligt for den ansatte at køre i arbejdsgiverens bil til og fra sin bopæl i vagtperioden uden at blive beskattet deraf. Begrundelsen var, at kørsel mellem hjem og arbejde ikke anses for erhvervsmæssig kørsel.

4 juni 2012 SIDE 4 ANSVARLIGE LÅN GIVER MULIGHED FOR UDVIKLING SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER FÅR EN HÅNDS- RÆKNING MED REGERINGENS UDVIKLINGSPAKKE En del af regeringens 2020 plan er en udviklingspakke, der skal hjælpe små og mellemstore virksomheder. Pakken indeholder blandt andet en udvidelse af vækstkapitalen med yderligere godt 550 mio. kr. til vækstkautioner og ca. 500 mio. kr. ekstra til de såkaldte ansvarlige lån, som udbydes af vækstfonden. Ansvarlige lån Ansvarlige lån er en del af regeringens udviklingspakke, der giver Vækstfonden mulighed for at udbyde lån til små og mellemstore virksomheder med sund drift og fornuftige udviklingsplaner, men som har for lidt egenkapital til at kunne optage yderligere lån i banker eller realkreditinstitutter. De ansvarlige lån fungerer som et supplement til virksomhedens egenkapital, og i modsætning til almindelige lån skal virksomheden ikke stille sikkerhed for lånet. Til gengæld er kravet til forrentningen større, da risikoen ligeledes er større. Sammen med virksomhedens eksisterende egenkapital skal et ansvarligt lån fungere som en sikkerhed over for udsving i indtjeningen. Hvorfor vælge et ansvarligt lån? Et ansvarligt lån fra Vækstfonden kan være en god mulighed for at supplere finansieringen i din virksomhed. Lånene giver din virksomhed øget likviditet og mulighed for at øge forretningsomfanget uden at ændre på virksomhedens ejerskab eller kontrol. Herudover kan et ansvarligt lån styrke din virksomheds kapitalgrundlag. Et ansvarligt lån kan også gøre det nemmere at opnå lånefinansiering fra pengeinstitutter. Erhvervs- og vækstminister Ole Sohn siger om initiativet: Med initiativerne i pakken styrker vi især små og mellemstore virksomheders adgang til vækstkapital og eksportfinansiering og drejer fokus fra afvikling til udvikling. Ansøgning om ansvarlige lån skal sendes direkte til Vækstfonden. Du kan læse nærmere på Vækstfondens hjemmeside På Dansk Revisions hjemmeside, under fanen Rådgivning kan du finde mere information omkring hvad Dansk Revision kan hjælpe dig med, hvis du overvejer at udvide din virksomhed. Du er som altid også velkommen til at kontakte dit Dansk Revision kontor.

5 juni 2012 SIDE 5 KENDER DU RISIKOEN VED GARANTBEVISER? Garantbeviser kan give fordele i sparekasserne Men der er også en risiko Siden 2008 har garantindskydere tabt over en halv mia. kr. på deres garantbeviser i krakkede danske sparekasser. Senest er det Spar Salling og Sparekassen Østjylland der er gået konkurs, og dermed har de to sparekassers kunder mistet i alt 344 mio. kr. Driften af de to sparekasser kører videre under andre former, men garanterne mister deres indskud. D er er flere ting, det er godt at være opmærksom på, når man anskaffer sig garantbeviser. En af de vigtigste ting er, at garantbeviser er risikovillig kapital. Det betyder, at indskuddet ikke er dækket af Indskydergarantifonden. Hvis uheldet er ude og den pågældende sparekasse går konkurs, mister du de indskudte penge. Økonom i Forbrugerrådet, Morten Bruun Pedersen siger: Man skal som forbruger huske, at det er dig, der stiller en garanti over for sparekassen og ikke omvendt. Ved en konkurs er garantikapitalen den første, der ryger. Som garantindskyder får man typisk en lidt højere rente, lavere gebyrer og forskellige andre fordele. Ifølge SKAT har enhver ret til at indtræde som garant i en sparekasse mod betaling af mindst kr. Skatteregler for tab på garantbeviser En ændring i kursgevinstlovgivningen fra 2010 betyder, at personer der har anskaffet garantbeviser efter 27. januar 2010 får en lille håndsrækning til at klare et eventuelt tab på garantbeviser. De kan nemlig trække et eventuelt tab fra i skat. Hvis du er indehaver af et garantbevis, anskaffet før 27. januar 2010, kan et eventuelt tab ikke trækkes fra i skat. Generelt er det altid en god tommelfinderregel ikke at investere mere i garantbeviser, end man har råd til at tabe. Selskabers køb af garantbeviser er, som hovedregel, omfattet af kursgevinstloven, hvilket betyder, at indskud og tab er skattemæssigt fradragsberettiget hos selskabet, som er ejer af garantbeviset. Har du spørgsmål vedrørende ovenstående er du velkommen til at kontakte dit lokale Dansk Revision kontor.

6 juni 2012 SIDE 6 BOLIGJOBORDNINGEN: HAR DU HUSKET AT INDBERETTE FRADRAG FOR ARBEJDE UDFØRT I BOLIGEN? Vi har før i Dansk Revision Information behandlet Boligjobordningen, også kendt som håndværkerfradrag eller servicefradrag. Reglerne om fradraget trådte i kraft pr. 1. juni 2011, og er gældende indtil udgangen af De gældende regler Kort fortalt indebærer reglerne, at der er fradrag for op til kr. for arbejdslønnen, såfremt du; afholder en udgift der er omfattet af Boligjobordningen ikke på samme tid modtager tilskud til arbejdet efter andre offentlige støtteordninger har fast bopæl i den helårsbolig hvor arbejdet udføres bor på adressen på det tidspunkt for arbejdet udføres betaler regninger digitalt, dvs. enten ved overførsel til leverandørens konto via posthus, bank eller netbank, kortbetaling via leverandørens hjemmeside eller dennes kortterminal eller ved brug af indbetalingskort (girokort) er fyldt 18 år Endelig skal du huske at indberette det fradragsberettigede beløb til SKAT, med angivelse af hvem der har udført arbejdet og dennes CVR eller CPR-nr. D. 28. december 2011 blev det præciseret, at fradrag efter Boligjobordningen ikke kan opnås for løn til en person med samme faste adresse som arbejdsgiveren, det vil f.eks. sige et familiemedlem, eller en au-pair. Derudover blev det yderligere præciseret, at hvis personen, der udfører arbejdet, ikke er skattepligtig af beløbet, så er det heller ikke muligt at opnå et fradrag for lønudgiften. På samme tidspunkt fik Boligjobordningen også et grønnere præg, idet der blev åbnet op for at fradraget kan bruges på udgifter til installation, reparation og/eller udskiftning af et biokedelanlæg og/eller en husstandsvindmølle men ikke til installation, reparation og/eller udskiftning af et oliefyr. Bruges mindre end forventet Da ordningen blev skabt skønnede SKAT, at 12,5 procent af befolkningen ville udnytte fradraget til at få en billigere nettopris på f.eks. reparationer eller rengøring i boligen. Der er imidlertid færre end ventet, der har benyttet sig af fradraget. Det kan selvfølgelig skyldes, at ikke alle har husket at indberette fradraget, men det kan også skyldes, at de afventer en lovændring, der vil lempe reglerne omkring, hvornår det fradragsberettigede arbejde er udført. Lovforslag om ændring af reglerne 25. april 2012 fremsatte skatteminister Thor Möger Pedersen et lovforslag, som bl.a. gør det muligt at få fradrag for arbejde, der er udført i 2011, men hvor regningen først er betalt senest 29. februar Lovforslaget om ændring af fradragstidspunktet er endnu ikke trådt i kraft, og har man derfor udgifter, som er betalt senest 29. februar, men vedrører arbejde i 2011, kan dette først indberettes når loven træder i kraft. Du kan følge med på vores hjemmeside hvor vi vil oplyse, når ændringen er trådt i kraft.

7 juni 2012 SIDE 7 Hurtigere og nemmere nummerplader SKAT åbner Det Digitale Motorregister, som vil gøre det muligt for bilforhandlere selv at indregistrere og omregistrere biler og sætte nummerplader på. Mange fysiske blanketter og manuelle arbejdsgange bliver overflødige. Ingen ventetid og store besparelser. Det er de to grundideer i det nye digitale motorregistreringssystem, der åbner 6. juni Med det nye system kan cirka bilforhandlere, synsvirksomheder og leasingselskaber indregistrere køretøjer og sætte nummerplader på, uden at pladerne først skal hentes på SKATs nummerpladeekspeditioner. Det betyder, at den nybagte bilejer ikke skal vente på registreringen, men straks kan rulle ud på landevejene. Det er de autoriserede værksteder og synsvirksomheder, der kan få de administrative fordele, som Det Digitale Motorregister fører med sig. Virksomhederne i branchen bliver derfor opfordret til at søge autorisation. 26 af de nuværende 30 nummerpladeekspeditioner vil pr. 1. februar 2013 blive lukket. De fire tilbageværende vil ligge i Aalborg, Århus, Odense og Høje Taastrup. Også for private Med Det Digitale Motorregister bliver det lettere for private at klare papirarbejdet ved en bilhandel. Ejerskiftet kan foregå digitalt via skat.dk, når der ikke skal skiftes nummerplader. Hvis der er behov for pladeskift skal det ske via en synshal eller en autoforhandler, der er godkendt som nummerpladeoperatør for SKAT. Motorregistret gør det muligt at søge digitalt om autoforsikring og det er derfor ikke en nødvendighed at have indgået forhåndsaftale med et forsikringsselskab, som det tidligere var krævet. Import af brugte køretøjer Når et brugt køretøj indføres til Danmark skal det synes som hidtil. Synsvirksomheden laver et syn med den tekniske godkendelse, registrering af køretøjets udstyr og kilometerstand, samt oplysning om køretøjets vedligeholdelsestand i kategorierne over middel, middel eller under middel. Synsvirksomheden opretter køretøjet i Motorregisteret. SKAT værdi-ansætter derefter køretøjet og foretager en beregning af registreringsafgiften. Eksport af brugte køretøjer Hvis bilen skal sælges ud af Danmark er det muligt at få en del af registreringsafgiften tilbage. SKAT tilbagebetaler afgiften, hvis køretøjet er i køreklar stand, er afmeldt fra Motorregisteret og udført fra Danmark. Køretøjer der er 10 år eller ældre, skal synes, før der kan udbetales eksportgodtgørelse. Taxa er Køretøjer med lavere afgiftsbetaling skal i alle tilfælde fortsat indregistreres hos SKAT. Dette gælder fx taxaer, handicapkøretøjer og køretøjer med afgiftsnedsættelse. Toldattesten i sin nuværende form afskaffes og erstattes af en særlig anmærkning i Motorregisteret.

8 juni 2012 SIDE 8 Frister for betaling af skat og moms i 2012 A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, store virksomheder Juni juni 2012 September september 2012 Juli juli 2012 Oktober oktober 2012 August august 2012 A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, små og mellemstore virksomheder Maj juni 2012 August september 2012 Juni juli 2012 September oktober 2012 Juli august 2012 Oktober november 2012 Moms, store virksomheder (månedlig afregning) Maj juni 2012 August september 2012 Juni august 2012 September oktober 2012 Juli august 2012 Oktober november 2012 Moms, mellemstore og nyregistrerede virksomheder (kvartalsvis afregning) 2. kvartal august kvartal november 2012 Moms, små virksomheder (halvårlig afregning) 3. september september 2012 befordringsfradrag i 2012 Skatterådet har fastsat satserne for befordringsfradrag og skattefri befordringsgodtgørelse for Befordringsfradrag km pr. dag mellem hjem og arbejde: Intet fradrag Fra 24 og op til 120 km pr. dag: 2,10 kr. pr. kilometer Fra 121 km og mere pr. dag: 1,05 kr. pr. kilometer Borgere i særlige udkantskommuner kan få forhøjet befordringsfradrag; det betyder, fradragssatsen er 2,10 kr., også ud over de første 120 km. Kommunerne er: Bornholm, Læsø, Morsø, Samsø, Frederikshavn, Guldborgsund, Hjørring, Langeland, Lolland, Svendborg, Ærø, Norddjurs, Tønder, Vesthimmerland, Brønderslev-Dronninglund og Faaborg-Midtfyn. Befordringsfradrag gives til de personer, der selv betaler transport mellem hjem og arbejde, eller som alternativ til skattefri befordringsgodtgørelse. Skattefri befordringsgodtgørelse i 2012 Op til kørte kilometer: Kørsel ud over de kilometer: 3,80 kroner pr. kilometer 2,10 kroner pr. kilometer Godtgørelse for at bruge egen cykel, knallert, 45-knallert eller scooter er 0,50 kr. pr. kilometer. Befordringsgodtgørelse gives til de personer, der kører erhvervsmæssigt i eget køretøj, og hvor arbejdsgiveren fører kontrol med kørselsomfanget. Redaktion: Bjarne Jakobsen (Ansvarshavende) og Judith Skou, Dansk Revision; Anders Krarup, Krarup Kommunikation & Kompagni ApS, Tlf Design: Marianne Tingkov, Tingkov Design, Tlf Tryk: Handy-Print A/S, Skive Oplag: ISSN: Udgiver: Dansk Revision A/S, Rådhustorvet 1, 3520 Farum, Tlf Bladet kan frit citeres med kildeangivelse. Informationer, der er tilgængelige i denne publikation, er udarbejdet i generelle vendinger med det formål at tilbyde brugeren generel information. Informationerne dækker ikke specifikke situationer og bør ikke benyttes uden professionel rådgivning. Dansk Revision påtager sig ikke tab foranlediget af en gennemført handling, eller undladelse af en handling, på baggrund af informationerne i denne publikation. HER ER DANSK REVISION Aalborg Sofiendalsvej 85, 9200 Aalborg SV T: / e: aarhus Tomsagervej 2, 8230 Åbyhøj T: / e: Esbjerg Smedevej 33, 6710 Esbjerg V T: / e: Frederikssund Havnegade 2-4, P. Boks 48, 3600 Frederikssund T: / e: Hadsten Vesselbjergvej 3, 8370 Hadsten T: / e: Hadsund Aalborgvej 51, 9560 Hadsund T: / e: Hjørring Vandværksvej 10, 9800 Hjørring T: / e: Holbæk Gl. Ringstedvej 61, 4300 Holbæk T: / e: Kalundborg Banegårdspladsen 1, 2. sal, 4400 Kalundborg t: / e: Kolding Kokholm 3A, 2. sal, 6000 Kolding T: / e: Korsør Jens Baggesens Gade 35, 4220 Korsør T: / e: Mors Havnegade 2, 1. sal, 7900 Nykøbing Mors T: / e: nykøbing F Toldbodgade 11, 4800 Nykøbing Falster T: / e: nykøbing Sj. Svanestræde 9, 4500 Nykøbing Sj. T: / e: Odder Torvet 10, 8300 Odder T: / e: Odense Hjallesevej 126, 5230 Odense M T: / e: Langelinie 79, 5230 Odense M T: / e: Randers Tronholmen 5, P. Boks 199, 8960 Randers SØ T: / e: Roskilde Ny Østergade 11, 4., 4000 Roskilde T: / e: Silkeborg Hagemannsvej 4, 8600 Silkeborg T: / e: Skive Resenvej 79, 7800 Skive T: / e: Slagelse Tjørne Allé 2, 4200 Slagelse T: / e: Sorø Feldskovvej 9, 4180 Sorø T: / e: svendborg Norgesvej 2, 5700 Svendborg T: / e: Sønderborg Grundtvigs Allé 196, 6400 Sønderborg T: / e: tønder Alexandrinevej 1, 6270 Tønder T: / E: Viborg Agerlandsvej 16, 8800 Viborg T: / e:

Spar penge på dagsbeviser

Spar penge på dagsbeviser SÆRNUMMER, FEBRUAR 2013 DIN REVISOR INFORMERER VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI TIMER Spar penge på dagsbeviser et bliver fremover muligt på en D ny måde at anvende din virksomheds gulpladebil til private formål,

Læs mere

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014 www.pwc.dk/personalegoder Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014 Få de nyeste opdateringer på reglerne for personalegoder 2014. Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling:

Læs mere

RevisorInformerer. Mindre bøvl

RevisorInformerer. Mindre bøvl PLAN REVISION Købmagergade 14 4700 Næstved Telefon: 55 77 03 17 Telefax: 55 77 53 17 mail@planrevision.dk www.planrevision.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Mindre bøvl - Lovforslag om

Læs mere

momsregistreringer se ændringerne fra nytår

momsregistreringer se ændringerne fra nytår 4. KVARTAL 2013 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Nordstensvej 11 3400 Hillerød Tlf. 4826 8300 www.stryhn-harder.dk Ulovlige lån: En dyr fornøjelse Som leder eller ejer af et anpartsselskab eller aktieselskab

Læs mere

RevisorInformerer. Dyrt at indberette forkert og for sent til SKAT. Kundemagasin fra din revisor. 3. kvartal 2012

RevisorInformerer. Dyrt at indberette forkert og for sent til SKAT. Kundemagasin fra din revisor. 3. kvartal 2012 statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: danmark@ecovis.com www.ecovis.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 3. kvartal 2012 Siden den 1. juli 2012 har SKAT

Læs mere

direktør for 1 krone?

direktør for 1 krone? 3. KVARTAL 2013 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Er der fradrag, når jeg er sponsor for min datters rideklub? Direktør Tommy Rasmussen fra Feiyue Group Europe fortæller, at hans virksomhed har haft bedre mulighed

Læs mere

Stor risiko for dobbeltbeskatning

Stor risiko for dobbeltbeskatning 4. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Stor risiko for dobbeltbeskatning iværksætterselskaber Fra den 1. januar 2014 blev det muligt at stifte et iværksætterselskab (IVS) med blot én krone i selskabskapital.

Læs mere

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013 www.pwc.dk Få de nyeste opdateringer på reglerne for personalegoder 2013. Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013 Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling: www.pwc.dk/personalegoder

Læs mere

Danske Revisorer. Nr. 2. 37. Årgang Juni 2011

Danske Revisorer. Nr. 2. 37. Årgang Juni 2011 Danske Revisorer Nr. 2 37. Årgang Juni 2011 URSER FDR Kurser 2011 Effektiv Revision Onsdag den 6. September 2011 Fredericia Messecenter, Fredericia Torsdag den 8. September 2011 Hotel Frederik d.ii, Slagelse

Læs mere

Skat 2014. Firmabil / Egen bil.

Skat 2014. Firmabil / Egen bil. Skat 2014 Firmabil / Egen bil. 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig kørsel 2.3

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

Firmabil / Egen bil. Skat 2015

Firmabil / Egen bil. Skat 2015 Firmabil / Egen bil Skat 2015 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 1.5 El-biler 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig

Læs mere

RevisorPosten. KRESTON DANMARK SIDE 3 Mulighederne for at skaffe finansiering via den nye selskabslov

RevisorPosten. KRESTON DANMARK SIDE 3 Mulighederne for at skaffe finansiering via den nye selskabslov RevisorPosten 4 2013 SIDE 2 Det konstruktive alternativ: Samlevende ugifte personers skattemæssige udfordringer KRESTON DANMARK SIDE 3 Mulighederne for at skaffe finansiering via den nye selskabslov SIDE

Læs mere

Side 1 af 28 På vej mod egen virksomhed Dato for 09 sep 2011 10:42 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? - I denne vejledning kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om skat, moms, afgifter,

Læs mere

SKAT stopper lånefinte i virksomhedsordningen

SKAT stopper lånefinte i virksomhedsordningen 3. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI PLAN REVISION SKAT stopper lånefinte i virksomhedsordningen læs om betaling via mobiltelefon, som bliver mere og mere populært. Slagtermester Morten Holm fortæller,

Læs mere

NYT FRA DIN REVISOR - DECEMBER 2013

NYT FRA DIN REVISOR - DECEMBER 2013 NYT FRA DIN REVISOR - DECEMBER 2013 Er kreditklemmen overstået i Danmark... side 4-5 Intet er så godt, at ingen klager; intet er så skidt, at ingen takker...... side 6-7 Ændringer i selskabsloven fra årsskiftet...

Læs mere

RevisorInformerer. NemID står for døren. Kundemagasin fra din revisor. 3. kvartal 2010

RevisorInformerer. NemID står for døren. Kundemagasin fra din revisor. 3. kvartal 2010 3. kvartal 2010 RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor NemID står for døren Bankerne har sammen med en række offentlige tjenesteudbydere udviklet NemID. Denne nye digitale løsning sikrer alle danskere

Læs mere

Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån

Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån 2. KVARTAL 2015 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån fra virksomhedsordning til selskabsform Ansættelsen af den første medarbejder var den direkte anledning til,

Læs mere

PERSONALEGODER 2012 PERSONALEGODER 2012

PERSONALEGODER 2012 PERSONALEGODER 2012 1 INDHOLD FORORD...5 NYT I 2012...6 INDLEDNING...7 BAGATELGRÆNSE...8 INDBERETNINGSPLIGT INKL. 1.000 KR.S GRÆNSEN...8 LØNOMLÆGNING... 10 FLYTTEUDGIFTER... 12 FORSIKRINGER... 12 FRATRÆDELSESGODTGØRELSE...

Læs mere

Rejsende lønmodtagere 2014

Rejsende lønmodtagere 2014 Rejsende lønmodtagere 2014 2 Rejsende lønmodtagere Redaktion: Søren Erenbjerg, ser@pwc.dk og Lone Bak, lnb@pwc.dk Til forsiden Fradrag på medarbejderens Rejsende lønmodtagere 3 Indhold Reglerne om skattefri

Læs mere

Dyrt at glemme den udvidede selvangivelse

Dyrt at glemme den udvidede selvangivelse 2. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI ANDELSBOLIGER Dyrt at glemme den udvidede selvangivelse Er du selvstændig erhvervsdrivende, skal du udfylde og indberette din udvidede selvangivelse senest den

Læs mere

VÆKSTPLANEN dit samlede overblik

VÆKSTPLANEN dit samlede overblik SÆrNummEr, juli 2013 værdifuld viden om økonomi VÆKSTPLANEN dit samlede overblik læs, hvordan direktør Søren Stemann Beck fra reklamebureauet Gorm Larsen & Zornig med de nye forlængede momsfrister styrker

Læs mere

ALT OM FIRMABILEN. Firmakortet tilpasset dit behov

ALT OM FIRMABILEN. Firmakortet tilpasset dit behov ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE ALT OM FIRMABILEN April 2007 Stadig flere firmabiler Flere og flere af de personbiler, der sælges i Danmark, bliver solgt som firmabil,

Læs mere

Forord. Redaktionen er er afsluttet den 1. 1. april 2011.

Forord. Redaktionen er er afsluttet den 1. 1. april 2011. Biler skat og moms 2011/2012 Forord Trods finanskrise og diverse adfærdsregulerende initiativer udtænkt på Christiansborg kører mange prægtige biler rundt i i Danmark. Bilerne er er forsynet med forskellige

Læs mere

Husk lige selvangivelsen

Husk lige selvangivelsen 2. KVARTAL 2013 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Husk lige selvangivelsen Fristen for indberetning af selvangivelsen for personlige erhvervsdrivende vedrørende indkomståret 2012 er den 1. juli 2013. Husk denne

Læs mere

Biler. skat og moms. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98

Biler. skat og moms. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 Biler skat og moms Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 forord Biler er altid et aktuelt samtaleemne, men for tiden er der ekstra stor fokus på firmabiler på gule plader. Det

Læs mere

Du kan risikere at miste fradragsretten for tidligere underskud

Du kan risikere at miste fradragsretten for tidligere underskud FEBRUAR 2015 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Du kan risikere at miste fradragsretten for tidligere underskud NÅR I ER TO OM AT DRIVE VIRKSOMHEDEN Har du overvejet at drive en virksomhed sammen med andre? Læs

Læs mere

NYT FRA DIN REVISOR - JUNI 2011

NYT FRA DIN REVISOR - JUNI 2011 NYT FRA DIN REVISOR - JUNI 2011 Forskerskatteordningen... side 3 Tips og tricks - moms og afgifter... side 4-5 Ikrafttræden af ændringer i selskabsloven... side 6-7 It-revision... side 8-9 Kunst og skat...

Læs mere

statsautoriseret revisionsinteressentskab

statsautoriseret revisionsinteressentskab statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: danmark@ecovis.com www.ecovis.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Hvordan får jeg sparet nok op? 4. kvartal 2012 De

Læs mere

www.danskrevision.dk BILER SKAT OG MOMS 2015 142847_Revisormanual 2014.indd 1 16/01/14 10.56

www.danskrevision.dk BILER SKAT OG MOMS 2015 142847_Revisormanual 2014.indd 1 16/01/14 10.56 BILER SKAT OG MOMS 2015 Indhold Gulpladebiler...................................3 Hvilke biler er specialindrettede?...3 Almindelige gulpladebiler...4 Kørsel mellem hjem og arbejde...4 Kørsel mellem hjem

Læs mere