DM300c/DM400c Serier Digitale frankeringssystemer Quick guide Danish

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DM300c/DM400c Serier Digitale frankeringssystemer Quick guide Danish"

Transkript

1 DM300c DM400c SDC85A (0-08) Pitney Bowes Limited, 2008 Printet i England *SDC85A* DM300c/DM400c Serier Digitale frankeringssystemer Quick guide Danish DM300c DM400c

2 Oversigt, vælge en værdi Lær din DM300c/DM400c at kende Strøm og låsetast Valgtasterne er aktive når pilene ( ) vises Indikator for Hjem-skærmen er Klar Når du er i Hjem-skærmen og tre søjler vises, er systemet klar til at printe porto Tape Feeder Tryk Tapetasten for at printe på tapestrimler Tryk Memorytasterne for at vælge prædefinerede indstillinger Tryk Portokøb for At downloade porto elektronisk Pil-taster (Side op/ned) Når de lyser grønt, kan du trykke op eller ned for yderligere oplysninger Tryk Tilbage for at slette et område eller gå en skærm tilbage Tryk Hjem for når som helst at vende tilbage til Hjem-skærmen. Dette kan gøres fra et hvilket som helst sted Tryk Beløb for at se portobalance Håndtaget Luk /Luk ikke Tape Feeder Kuvert feeder Vejeplatform (Vægt) Tape Feeder Vejeplatform (Vægt) Fugter Printer Afstandshåndtag Stakker Fugter Afstandshåndtag Stakker Fejlfinding Aftryk printes ikke/ Linjerne mangler i aftrykket Printhovedet er ikke fyldt op med farve. Foretag printer vedligeholdelse, som beskrevet på siden Printer vedligeholdelse i denne vejledning. Aftrykket er udtværet Kuverten kontakter printhovedet under printningen. Kontroller om kuvertens tykkelse er mindre end 9,5mm (DM300c) eller 8mm (DM400c). Hvis den er for tyk, skal der bruges tapestrimler. Kontroller også om der er genstande, som for eksempel papirklips i området. Lav farve Advarer dig om at farvepatronen snart skal udskiftes. Ingen farve Udskift straks farvepatronen, som beskrevet på siden Udskiftning af farvepatron i denne vejledning. Ikke nok porto Systemet har ikke nok porto til at printe den indtastede eller beregnede porto. Foretag portokøb, som beskrevet på siden Portokøb i denne vejledning. Høj portovædi Du har indtastet en portoværdi, som er højere end niveauet for Høj portoværdiadvarsel. Denne funktion forhindrer dig i at printe en portoværdi, der er højere end den du har brug for. For at ændre dette advarselsniveau: Tryk Menu>Setup>Portoværdier. Tid til inspektion/inspektion nødvendig Forbindelsen til datacentret har ikke fundet sted inden for en tidsperiode, som angivet af postvæsnet. For at fjerne Tid til inspektion: Køb porto eller kontroller din Postage by Phone balance. For at fjerne Inspektion nødvendig: Kontroller din Postage by Phone balance. Lav kontobalance Du har ikke penge nok i din Postage by Phone konto til at betale portokøbsbeløbet. Køb et mindre beløb (betinget postvæsnets minimalt tilladte), eller tilføj beløb til din Postage by Phone konto. Kan ikke få forbindelse med datacentret Forbindelse til datacentret kan ikke oprettes. Gentag opkaldet. Hvis problemet vedvarer, Kontroller ringepræfikset. Nogle telefoner kræver at du trykker et nummer inden du kan få en ekstern linje. Forbindelsen er tabt/datacentret er optaget Forbindelsen til datacentret blev afbrudt på grund af et optaget signal eller fordi telefonlinjen er overbelastet. Hvis problemet vedvare vedvarer, kan du prøve senere. Dataupload Indberretning af porto nødvendig Postvæsnet bruger indberretning af porto dataupload, og du har ikke uploadet data indenfor den angivne tidsperiode. Følg anvisningerne på skærmen for at foretage indberretning af porto dataupload opkald. Problemer?

3 Problemer? Rydde Fjern blokeret fast siddende materiale Printerområde For at fjerne matrialet, drej printerens afstandshåndtag med uret for at sænke transportdækket. Fjern det fastsiddende matriale. Løft transportdækket mens afstandshåndtaget drejes mod uret tilbage til dens startposition. 2 Feederområde (kun DM400c) Feeder afstandshåndtag 2 Udløs feederens afstandshåndtag for at fjerne posten under feederrullerne. Fjern lukkerens enhed for at 2 Lukker fjerne posten mellem feederen og printerens område. Vælge en værdi Metoder til valg af en værdi Inden posten printes, skal du indstille frankeringssystemet til den værdi du ønsker at printe. Afhængig af landets krav, kan du indtaste en værdi, som beskrevet i indtastning af porto nedenfor. Du kan også veje brevene på vægten, vælge arten og få det interne takseringsmodul til automatisk at beregne den korrekte porto (se Brug af vejeplatform (Vægt) ). Bemærk at det interne takseringsmodul muligvis ikke er tilgængeligt, eller findes muligvis som en funktion, som debiteres i visse lande. Indtast porto På Hjem skærmen, indtast portobeløbet. Tryk Enter. Tryk Tilbage (C) tasten, hvis du ønsker at ændre det indtastede beløb. Afhængig af landets krav, skal du muligvis vælge en postart og/eller indtaste et password inden du kan behandle posten. Hvis du vælger en høj værdi, skal du bekræfte beløbet, for at hindre at du printer en værdi, som er højere end den, du har brug for. Brug af vejeplatform (Vægt) Standard betjening Placer en postforsendelse på vægten. Vægten vises på toppen af skærmen. Kontroller den viste art. Hvis dette skal ændres, tryk Art tasten. Brug piltasterne til at finde til den art du ønsker, og tryk derefter Enter. Følg anvisninger for at vælge yderligere funktioner og/eller servicer. Systemet indstiller selv den korrekte portoværdi. Betjening af Differencevejning Funktionen Differencevejning er ikke tilgængelige på alle modeller. Kontroller den viste art. Hvis dette skal ændres, tryk Art tasten. Brug piltasterne til at finde til den art du ønsker, og tryk derefter Enter. Følg anvisninger for at vælge yderligere funktioner og/eller servicer. Tryk Vægt/Takst tasten, og vælg derefter Differencevejning. Placer alle forsendelserne på vægten. Fjern det første brev. Systemet indstiller selv den korrekte portoværdi. Fortsæt med at fjerne og behandle forsendelserne. Når den sidste forsendelse er nået, følg anvisningerne på skærmen. Når du er færdig, vælg Afslut differencevejning. Oversigt, Vælge en værdi

4 Konti, Slogan, Dato, Memory Vælge en konto Slogans/Tekstmeddelelser/Tiltryk Hvis systemet har slået kontering til, skal du vælge en konto inden du kan printe porto. Fra Hjem skærmen, tryk på valgtasten ved siden af Konto for at vise menuen Konti. Skærmen Vælg konto vises. Tryk Side ned for at se flere valg (hvis Side ned lyser). For at vælge en konto, kan du enten: A. Bruge den relevante valgtast ved siden af displayet. B. Indtaste kontonummeret, hvis du kender det, og trykke Enter. (Maskinen viser kontonavne, efterhånden som numrene indtastes). C. Indtast det første bogstav af kontonavnet med de alfanumeriske taster. Vælg kontoen eller tryk Enter for at vælge den første konto for bogstavet. (Du kan indtaste mere end et bogstav for at fremme søgningen). Du skal du muligvis indtaste et password, hvis kontoen er beskyttet af password. Du vender tilbage til Hjem skærmen med den valgte konto. Afhængig af model og land, kan slogans, tekstmeddelelser og/ eller tiltryk muligvis printes ved siden af frankeringsstemplet. Fra Hjem-skærmen, vælg Slogan, Tekstmedd. eller Tiltryk, efter behov. (Du skal muligvis bruge tasten Side ned for at se nogle af disse valg). Vælg den ønskede slogan, tekstmeddelelse eller tiltryk. Du kan enten: A. Trykke gennem listen og derefter vælge den ønskede Slogan, tekstmeddelelse og/eller tiltryk. B. Indtast slogan, tekstmeddelelse eller tiltryk og tryk Enter for at vælge den. Du vender tilbage til Hjem skærmen med den nye valgte post, der skal printes. Kuvertlukker DM300c For at fylde DM300c lukkeren, tryk på venstre side af feeder dækslet, indtil den klikker i position. DM400c For at fylde DM400c lukkeren, åbn feeder dækslet og tag væskebeholderen ud. Feeder dæksel Sue Jones Rte 223 Her Town, 5432 Væskebeholder Fyld vandbeholderen med lukkevæske eller destileretvand. Tag hætten af og fyld væskebeholderen med lukkevæske eller destileretvand. Sæt hætten tilbage på plads, og sæt flasken tilbage på dens oprindelige plads og luk dækslet. Bearbejd kuververterne som beskrevet på siden Printning af kuverter i denne vejledning. Bearbejd kuverterne som beskrevet på siden Printning af kuverter i denne vejledning. Det anbefales at der bruges lukkevæske for at holde lukkeren ren, og forbedre lukkeeffektiviteten. Farvepatron, Lukker

5 Farvepatron, Lukker Udskiftning af farvepatron Fjern vejeplatformen (hvis den er monteret). Indsæt den nye patron. a. b. c. Toplåget Åben toplåget. Vælg Udskift farvepatron for at Flytte farvepatronen til udskiftningsposition. Fjern den gamle patron. Luk toplåget og genmonter vejeplatformen (hvis den findes). Systemet foretager nu vedligeholdelse, og spørger dig om du vil udskrive et testprint. Hvis du vælger at udskrive et testprint, se sektionen Undersøge testprintets kvalitet på siden Vedligeholdelse i denne vejledning for detaljer om hvordan resultaterne skal tolkesnce page in this guide for details of how to interpret the results. a. b. c. Fremdatering/Undlade datoen Brug af memory Du kan midlertidigt stille den dato frem, der printes, og i nogen lande, undlade datoen på frankeringsstemplet for visse postarter. Vælg Udskrivningsfunktioner. Den udskrivningsfunktion du ønsker. Følg anvisningerne på skærmen for at stille datoen frem, eller for at at indstille andre udskrivningsfunktioner, som er tilladt i dit land, og vælg derefter OK. Du vender tilbage til Hjem-skærmen med den dato du har indstillet til at udskrive. Funktionen memory lader dig gemme de prædefinerede værdier, som systemet vender tilbage til når der er valgt memory, eller efter systemet er blevet vækket fra sleep mode. Der findes to typer memory: Normal memory Vælges ved at trykke en gang på tasten Normal memory. Den indeholder også de indstillinger, som systemet vender tilbage til når den vækkes eller slås til. Brugerbaseret memory Vælges efter behov, efter der er trykket på tasten brugerbaseret memory. Oprette memory Fastslå de indstillinger, du ønsker at memory skal indeholde. Tryk Menu, Tryk Side ned og vælg Memory funktioner. Vælg Indstil normal memory eller Opret ny Brugerbaseret memory, efter behov. Hvis du opretter en brugerbaseret memory, beder systemet dig om at give den et navn. Bekræft at indstillingerne er OK. Tryk på Hjem-tasten for at vende tilbage til Hjem-skærmen. Konti, Slogans, Dato, Memory

6 Udskrivning Porto Udskrive kuverter DM300c Hvis der bruges lukker, skal kuverten føres under lukkeren. DM400c Håndtaget Luk/Luk ikke Start-knap Fugtaftrækker Lukker Bag væg Mr. John Smith 925 Main Street Your Town, US 2345 Bag væg Mr. John Smith 925 Main Street Your Town, US 2345 Sue Jones Rte 223 Her Town, 5432 Mr. John Smith 925 Main Street Your Town, US 2345 Placer kuverten med forsiden opad, og den øverste kant mod den bag væggen, og skub den til højre, indtil systemet griber fat i den. Systemet printer aftrykket og skubber kuverten ned i stakkeren. Sidestyr Indsæt kuvertene i fedderen med forsiden opad og de øverste kanter mod den bag væggen. Skub sidestyret op mod kuverterne. Tillad et spillerum således at kuvertindførslen ikke begrænses. Vælg lukke (venstre stang) eller luk ikke (højre stang) med luk/ Luk ikke stangen. Tryk Start. Systemet føder automatisk kuverterne, printer det digitale aftryk og skubber kuverten du. Låse systemet For at begrænse adgang til systemet, kan du låse systemet med en låsekode. Aktivering af låsekode Vælg Setup. Vælg Låsekode/Password, og vælg derefter Aktiver låsekode. Indtast en 4-cifret låsekode og vælg OK. Bekræft den nye låsekode og vælg OK. Tryk Hjem for at vende tilbage til Hjem-skærmen. Lås systemet op Når systemet er låst, og der trykkes på en tast, bliver du bedt om at indtaste låsekoden. Indtast den 4-cifrede låsekode og vælg OK for at vende tilbage til Hjem-skærmen; LED indikatoren er grøn. Hvis du ikke kan huske låsekoden, kontakte Pitney Bowes. Lås systemet Tryk Lås/tænd/sluk knappen. Vælg Lås meteret. Systemet går i en låst sleep mode. LED indikatorens farve skifter fra grøn til orange. Printning Menu, Låse

7 Printning Menu Låse Printefunktioner Systemet kan afmærke indkommende post, printe tilladelser eller simpelthen likke? kuverter uden at printe dem. Skærmen printefunktioner viser de tilgængelige valg. Ingen printning Kun lukke Denne funktion fugter og lukker kuverter uden at printe dem. Vælg Printefunktioner. Vælg Kun lukke (Ingen printning). Håndter dine kuverter på normal måde. På DM300c, sørg for at kuvertflapperne indsættes under lukkeren. På DM400c, sørg for at stangen til Lukke/ikke lukke sættes på lukke position. Tillad Printning Denne funktion lader dig bruge systemet til at printe portobetalte aftryk. Den er kun tilgængelig, hvis du har fået tilladelse af postvæsnet til at behandle bulk/tillad post. Vælg Printefunktioner. Vælg Tilladelser. Vælg andre printefaktorer, som kræves af postvæsnet og håndter kuverterne på normal måde. Printe dato og tid, slogan og/eller tekstmeddelelse på indkommende post. Vælg Printefunktioner. Brug valgtasterne til at slå Dato-Tid, slogan og/eller tekstmeddelelse til eller fra. Når der vælges printning af slogan og/eller tekstmeddelelse, skal du vælge hvilken slogan eller tekstmeddelelse, der skal printes, som beskrevet tidligere i denne vejledning. Tekstmeddelelse MODTAGET Slogan :07 Dato-Tid Bruge tapes Brug tapes til forsendelser, som er for tykke til at blive til at blive kørt gennem maskinen. Isæt tapes Skub tape håndtaget til højre og anbring tapes i sprækken og slip tape håndtaget. Den side af tapet, der kan udskrives på skal være til højre. Du kan isætte op til 50 tapes. Side, der kan printes Konfigurere Tape knappen Hvis du ofte printer flere tapes, kan du konfigurere Tape knappen til at anmode om en tape antal hver eneste gang: Gå til Menu > Setup > Konfigurer Tape knappen og vælg Anmod og tape antal. Når der derefter trykkes på Tape knappen, bliver du anmodet om tape antal. Indtast det antal tapes du ønsker at printe og tryk Start. Tape håndtag VIGTIGT: Sørg altid for at dine prints er tydelige og fuldstændige. Dårlige prints kan blive afvist af postvæsnet. Printe Tapes Tape Printe et enkelt tape Tryk Tape. Et enkelt tape bliver printet. Printe flere tapes På skærmen Hjem, kan du blot indtaste det antal tapes du ønsker at printe, og trykke på Tape knappen. Udskrivning Porto

8 Vedligeholdelse, Portokøb, Dataupload Printer vedligeholdelse Hvis der er manglende linjer i aftrykket, skal der foretages vedligeholdelse for at rense printerhovedets dyser. VIGTIGT: Sørg altid for at dine prints er tydelige og fuldstændige. Dårlige prints kan blive afvist af postvæsnet. Godt testprint uden manglende linjer Illustrationen herover viser dårlige prints med manglende linjer. Det er en sort og hvid illustration af et godkendt rødt frankeringsstempel. Der må kun bruges rød blæk, som er godkendt, i maskinen. Rengøring af printerdyser: Tryk Side ned og vælg Vedligeholdelse. Vælg Printer vedligeholdelse, og derefter Rengør printerdyser. Du har et valg mellem forskellige primer. Prime A er normalt tilstrækkeligt til at prime systemet. Når du bliver bedt om at indsætte en kuvert, print en kuvert eller label, og undersøg derefter test printet. Dårlig testprint mangler linjer Undersøg om testprintet er tydeligt Du bliver spurgt om testprintet er OK: Hvis der mangler linjer, vælg Nej, rengør dyse, hvorefter systemet foretager vedligeholdelse igen. Hvis testprintet er komplet, vælg Ja, og tryk derefter på Hjem for at vende tilbage til Hjem-skærmen. Hvis testprintet er blevet værre, er det muligt at farvepatronen skal udskiftes, som beskrevet på siden Udskiftning af farvepatronen i denne vejledning. Portokøb/Kreditkøb Dataupload Afhængig af hvad dit lands behov er, skal der med jævne mellemrum købes porto til systemet, eller kreditbalancen skal fyldes op. Dette gøres ved at ringe til vores datacenter for at overføre beløb til dit systems Postage by Phone konto. Opringning om portokøb Inden systemet fyldes op, skal det kontrolleres om telefonledningen er forbundet mellem bagsiden af maskinen og en stikkontakt med en ANALOG telefonlinje. Tryk Portokøb. Vælg det foreslåede beløb eller Et andet beløb, efter behov. Hvis du vælger Et andet beløb, skal du indtaste det beløb du ønsker og vælge OK.* Vælg Ja for at bekræfte beløbet.* Systemet opretter forbindelse til Pitney Bowes Postage by Phone system og downloader beløb/kreditbalancen til maskinen. Skærmen portokøb vellykket vises når den er færdig. Når der anmodes om det, indsæt et tape eller kuvert for at printe en kvittering. *Bemærk: I lande, som bruger et kreditbalance -system, bliver der ikke anmodet om portokøbets beløb. I disse lande bliver kreditbalancen normalt påfyldt hver gang der foretages jævnlig dataupload. I lande der bruger datauploadsystem, skal du med jævne mellmrum tilslutte til datacentrets system, som angivet af postvæsnet, for at uploade brugsdata. Dette foretages automatisk under en opringning om portokøb. Hvis der ikke foretages portokøb indenfor den påkrævede periode, anmoder systemet dig om at uploade data. Følg anvisningerne på skærmen for at tilslutte til datacentret og uploade information. Derefter kan systemet bruges på normal måde. Vedligeholdelse, Portokøb, Dataupload

Læs dette inden du starter!

Læs dette inden du starter! Læs dette inden du starter! DM50 Serie Hurtig installations vejledning Din nye maskine er designet således at du selv kan installere den, samt begynde at frankere post på kort tid. For at opnå en vellykket

Læs mere

Digitalt frankeringssystem Serie DM300c og DM400c

Digitalt frankeringssystem Serie DM300c og DM400c Digitalt frankeringssystem Serie DM300c og DM400c Brugermanual Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Introduktion Om dit digitale frankeringssystem...1-2 Om IntelliLink...1-2 Frankeringsvilkår...1-3

Læs mere

Læs Dette Først! DM100i/DM200i Serien Digital frankeringsmaskine. Quick Installeringsguide

Læs Dette Først! DM100i/DM200i Serien Digital frankeringsmaskine. Quick Installeringsguide Læs Dette Først! DM100i/DM200i Serien Digital frankeringsmaskine Dit nye system er designet så du selv kan installere det. Du kan begynde at frankere post om et øjeblik. Det er meget vigtigt, at du nøje

Læs mere

Manual til Neopost IJ-40 og IJ-50

Manual til Neopost IJ-40 og IJ-50 Manual til Neopost IJ-40 og IJ-50 1. Skift af farvepatron Ved skift af farvepatron er det vigtigt, at man bruger følgende fremgangsmåde: HUSK! Fjern beskyttelsestapen fra printhovederne! 1.1. Log på som

Læs mere

FAQ IJ80/110. Display IJ80/110

FAQ IJ80/110. Display IJ80/110 FAQ IJ80/110 Display IJ80/110 1. Skift af farvepatron og tank (tank kun i IJ110) samt isætning af labels. Ved skift af farvepatron er det vigtigt at man bruger følgende fremgangsmåde. HUSK! Fjern beskyttelsestapen

Læs mere

DM220i Serien Frankeringsmaskine - Installeringsguide

DM220i Serien Frankeringsmaskine - Installeringsguide DM220i Serien Frankeringsmaskine - Installeringsguide Læs Dette, før du udpakker din maskine Læs videre nedenfor Lad os få din frankeringsmaskine op at køre hurtigt... Dit nye system er designet så du

Læs mere

Ved skift af farvepatron er det vigtigt, at man bruger følgende fremgangsmåde:

Ved skift af farvepatron er det vigtigt, at man bruger følgende fremgangsmåde: Manual til IJ-25 1. Skift af farvepatron Ved skift af farvepatron er det vigtigt, at man bruger følgende fremgangsmåde: HUSK! Fjern beskyttelsestapen fra printhovedet! 1.1. Maskinen skriver Klar. 1.2.

Læs mere

Brugervejledning. IS frankeringsmaskiner. Vejledningen gælder for IS 240, IS 280, IS 350, IS 420, IS 440 og IS 480 IS 240/280 IS 350 IS 420

Brugervejledning. IS frankeringsmaskiner. Vejledningen gælder for IS 240, IS 280, IS 350, IS 420, IS 440 og IS 480 IS 240/280 IS 350 IS 420 Brugervejledning IS frankeringsmaskiner Vejledningen gælder for IS 240, IS 280, IS 350, IS 420, IS 440 og IS 480 IS 240/280 IS 350 IS 420 IS 440 IS 480 Indhold Introduktion... 3 Bruger afsnit... 4 Ændring

Læs mere

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE MASKINE INFO. Automatisk dupleks dokumentfremføring 250 originaler. Blandet standardstørrelser. Enkelt side output Flere side output Betjeningspanel

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

Manual til IJ-70. Ved skift af farvepatron er det vigtigt at man bruger følgende fremgangsmåde.

Manual til IJ-70. Ved skift af farvepatron er det vigtigt at man bruger følgende fremgangsmåde. Manual til IJ-70. 1. Skift af farvepatron Ved skift af farvepatron er det vigtigt at man bruger følgende fremgangsmåde. HUSK! Fjern beskyttelsestapen fra printhovederne! 1.1. Login som 1.2. Åbn maskinens

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

Brugermanual. IS frankeringsmaskiner. Manualen dækker IS 240, IS 280, IS 350, IS 420, IS 420 PP

Brugermanual. IS frankeringsmaskiner. Manualen dækker IS 240, IS 280, IS 350, IS 420, IS 420 PP Brugermanual IS frankeringsmaskiner Manualen dækker IS 240, IS 280, IS 350, IS 420, IS 420 PP Indhold Introduktion... 3 Bruger afsnit:... 3 Ændre porto sammensætning:... 3 Hent Job frem og skift mellem

Læs mere

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 8 Licens... 8 Nyheder... 9 Eksterne links... 11 Log... 12 Password...

Læs mere

Indhold. Indholdsfortegnelse

Indhold. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 6 Licens... 7 Nyheder... 8 Log... 9 Password... 9 System...

Læs mere

LEMAN / Præsentation

LEMAN / Præsentation LEMAN / Præsentation Velkommen til LEMAN Internet booking. Vi vil i det følgende gennemgå login, opsætning og indtastnings-muligheder. Systemet findes på http://booking.leman.dk eller via LEMAN s hjemmeside.

Læs mere

Brugermanual til MICRO LOOP

Brugermanual til MICRO LOOP Brugermanual til MICRO LOOP 1 Før test Opstart 1. Tænd for apparatet på on/off knappen nederst til højre. 2. På skærmen vil Main menu fremgå. 3. Nederst i skærmens venstre side vil fremgå et batteri. Ved

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning Udgave 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox og Xerox og figurmærket er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. BR4008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

NIMAND A/S SINCE 1987

NIMAND A/S SINCE 1987 WMF model SCS spiritus kontrol- & doserings system. Bruger- & programmerings manual. Uden brug af nøgle (Tjener).: Aflæsning uden printer tilsluttet.: 1. Tag den flaske der ønskes aflæst i antal af solgte

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR Side 1 til rumsensor Introduktion Rumsensoren fra LOCKON er en bevægelsessensor, som reagerer på bevægelser inden for rumsensorens dækningsområde. Når sensoren er slået til og

Læs mere

Myfone iphone Guide. En guide til Flexfones Myfone App til iphone.

Myfone iphone Guide. En guide til Flexfones Myfone App til iphone. Myfone iphone Guide En guide til Flexfones Myfone App til iphone. Indhold Introduktion 3 Download Flexfones app 3 Myfone 3 1.0 Login 3 2.0 Opkald 3 Omstilling 4 3.0 Direkte omstilling 5 4.0 Overvåget omstilling

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT INSTALLATIONSVEJLEDNING... 2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG... 3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN LIGHT... 4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...

Læs mere

Identificerer områder med papirstop

Identificerer områder med papirstop Ved omhyggeligt at udvælge udskriftsmateriale og ilægge det korrekt burde du kunne undgå de fleste papirstop. (Se forslag i Tip til undgåelse af papirstop.) Følg trinene i dette afsnit, hvis der opstår

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1

TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1 TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1 1 2 INDHOLD Afsnit Omhandler Side 1 Kontakt information Ruko 3 2 Hvad og hvem er denne guide for? 3 3 Hvad indeholder pakken, når Traka21 leveres? 3 4 Montering af

Læs mere

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37 34 Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Produktregistrering...37 Sådan kommer du i gang... 37 Strømforsyning...37 Isætning af tapekassetter...38 Sådan bruges etiketmaskinen første gang...

Læs mere

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD 16.11. 2015 Varenr. 2000.1610 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 3x4 trykknapper med blåt lys Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med

Læs mere

Velkommen til brug af MobilePay

Velkommen til brug af MobilePay Velkommen til brug af MobilePay Velkommen til vores lille kursus der handler om sådan bruger du MobilePay. Jeg hedder Peder Kähler og i dag skal vi se på følgende muligheder: Opsætning af MobilePay Privat

Læs mere

Quick-guide til Konftel 300IP

Quick-guide til Konftel 300IP Conference phones for every situation Quick-guide til Konftel 300IP DANSK Beskrivelse Konftel 300IP er en konferencetelefon til IP-telefoni. På www.konftel.com/300ip finder du en håndbog med en mere udførlig

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING

BRUGERVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING BRUGERVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING Side 2 til din LOCKON fjernbetjening Introduktion Før du starter, skal du have installeret og aktiveret din LOCKON centralenhed. Tips: Brug fjernbetjeningen som en nem

Læs mere

Ilægning i standardskuffen til 250 ark

Ilægning i standardskuffen til 250 ark Oversigtsvejledning Ilægning af papir og specialmedier Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger skufferne til 250 og 550 ark, og den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om indstilling

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Dansk. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt. Pakkens indhold. Printeropsætning/ oversigt. Brugervejledning.

Dansk. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt. Pakkens indhold. Printeropsætning/ oversigt. Brugervejledning. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt Pakkens indhold Printeropsætning/ oversigt Brugervejledning Registreringskort Dansk Netledning Farvebåndskassette 1 Printeropsætning 1 b a c 2 a

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning via hjemmeside Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Indhold For dig der skal i gang med at bruge ditmer edagsorden på ipad eller web 1. Sådan får du adgang til ditmer edagsorden... 2 2. Find udvalg

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

MYFONE APP GUIDE. Myfone til din iphone

MYFONE APP GUIDE. Myfone til din iphone MYFONE APP GUIDE Myfone til din iphone INDHOLD Login Opkald Aktivér funktioner Omstilling Seneste Kontakter Beskeder Funktioner Profiler Køér Telefonmøder Telefonsvarer Synkronisér kontakter 1 1 2 3 6

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Indholdsfortegnelse 1. Sådan finder du frem til, hvilken Windows version din computer har. Først klikker du på nede i venstre hjørne, derefter vælger du På den

Læs mere

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Kort vejledning Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Taster og dele 9 Sekundært kamera 10 Lydstyrke-/zoomtast 11 Medietast 12 Kontakt til skærm- og tastelås 13 Udløsertast/optagelsestast

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 4 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 6 Foretag et opkald... 6 Besvar et opkald... 6 Omstilling af opkald... 7 Træk

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning FAX-1840C Før du kan bruge maskinen, skal du opsætte hardwaren. Husk at læse denne Hurtig installationsanvisning, som indeholder de relevante instruktioner i opsætning. Opsætning af maskinen Opsætning

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

TRIN FOR TRIN GUIDE VELUX Tilbudsberegner

TRIN FOR TRIN GUIDE VELUX Tilbudsberegner TRIN FOR TRIN GUIDE VELUX Tilbudsberegner Hvad er VELUX Tilbudsberegner Anmod om adgang Opret password Opret din brugerprofil 2 veje til et kundetilbud Dine tilbud 1 VELUX TILBUDSBEREGNER HVAD ER VELUX

Læs mere

Opret og vedligehold af favoritliste på markedspladsen

Opret og vedligehold af favoritliste på markedspladsen Opret og vedligehold af på markedspladsen Hvad Kommentar Tast Opret på markedspladsen Åben markedspladsen. I venstre side findes r, når du står i fanen Varesøgning Stå i fanen Mine, og tryk på Tilføj Tryk

Læs mere

ONE BUSINESS - ONE APP P E R S O N A L E BRUGERMANUAL

ONE BUSINESS - ONE APP P E R S O N A L E BRUGERMANUAL ONE BUSINESS - ONE APP P E R S O N A L E BRUGERMANUAL 1 INDHOLDSFORTEGNELSE HVORDAN DU BRUGER DIT SHOPBOX KASSEAPPERAT TILPASNING AF DIN KASSESKÆRM 4 HURTIG-SKIFT MENUEN 4 START DAGEN 5 AFSLUT DAGEN 5

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

KIRK 5020 Håndsæt. Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt. Mikrofon. Quick Guide.

KIRK 5020 Håndsæt. Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt. Mikrofon. Quick Guide. KIRK 5020 Håndsæt Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt Skærm Volume kontrol Venstre Softkey Viderestilling Højre Softkey Løft af/ læg på Navigeringstast

Læs mere

TRAKA21 MANUAL 25/05/ VERSION 1.3

TRAKA21 MANUAL 25/05/ VERSION 1.3 TRAKA21 MANUAL 25/05/2016 - VERSION 1.3 1 2 INDHOLD Afsnit Omhandler Side 1 Kontakt information Ruko 3 2 Hvad og hvem er denne guide for? 3 3 Hvad indeholder pakken, når Traka21 leveres? 3 4 Montering

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

Danish MY093. snabb guide

Danish MY093. snabb guide Danish MY093 snabb guide Klargøring af myreader A Tryk på knappen og hold den nede. Løft håndtaget, slip knappen, og løft op, indtil myreader låses fast i lodret position. B Tryk på knappen og hold den

Læs mere

Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk

Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk Du logger på fra forsiden. Når du har indtastet brugernavn og password, vil der i højre side fremkomme en menu med punkterne: Redigér denne

Læs mere

cpos Online Vejledning august 2017 https://gladsaxekortet.cposonline.dk/

cpos Online Vejledning august 2017 https://gladsaxekortet.cposonline.dk/ cpos Online Vejledning august 2017 https://gladsaxekortet.cposonline.dk/ SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 4 SÅDAN OPRETTER DU AUTOMATISK OPTANKNING PÅ ET KANTINEKORT...

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Roskilde https://roskilde.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg

cpos Online Quickguide Version Roskilde https://roskilde.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg cpos Online Quickguide Version 1.1.4 Roskilde https://roskilde.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg cpos Online Portal vejledning Version 1.1.4 Roskilde SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN

Læs mere

Udskrivning og sletning af tilbageholdte job. Kontrol af udskriftsjob

Udskrivning og sletning af tilbageholdte job. Kontrol af udskriftsjob Når du sender et job til printeren, kan du angive i driveren, at printeren skal tilbageholde jobbet i hukommelsen. Når du er klar til at udskrive jobbet, skal du gå til printeren og bruge kontrolpanelets

Læs mere

Start her. Kontroller kassens indhold. Indholdet kan variere. *Kan være inkluderet. Installations-cd. Grundlæggende vejledning.

Start her. Kontroller kassens indhold. Indholdet kan variere. *Kan være inkluderet. Installations-cd. Grundlæggende vejledning. Start her 1 Brugere med USB-kabel : Tilslut først USB-kablet, når du bliver bedt om det. Instruktioner omkring kabelforbundet opsætning samt trådløs installation følger efter USB-instruktionerne. 2 Kontroller

Læs mere

ZoneAlarm Dansk vejledning 1

ZoneAlarm Dansk vejledning 1 ZoneAlarm Dansk vejledning 1 Installation Kør installationsprogrammet fra menuen, eller find filen og dobbeltklik på den. Følg anvisningerne på skærmen. Der bliver bl.a. bedt om navn, email, hvor mange

Læs mere

Vejledning i brug af GMAIL (Google)

Vejledning i brug af GMAIL (Google) Vejledning i brug af GMAIL (Google) Send meddelelser Har du ikke prøvet Gmail før? Her har du en trinvis vejledning i, hvordan du skriver og sender meddelelser: Klik på knappen Skriv i venstre side i Gmail.

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

Due//Matic A/S Tel.: +45 8640 5888

Due//Matic A/S Tel.: +45 8640 5888 Due//Matic 220073 Kontorpult BRUGERMANUAL Kort-betalingssystem for Jagt, Skeet, Trap & Sporting KONTORPULT Computeren anvendes af klubbens personale til opsætning af betalingssystemet samt til programmering

Læs mere

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony)

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Generelt Mobil Reception er et værktøj som bruges til at overvåge medarbejdere, kø er og meget andet samt styre dit omstillingsanlæg

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændringer af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Den må altså ikke befinde sig i en gruppe der er lukket sammen. Der er 2 måder du kan komme til betalingsbilledet på.

Den må altså ikke befinde sig i en gruppe der er lukket sammen. Der er 2 måder du kan komme til betalingsbilledet på. Betalinger Emne I dette dokument kan du få vejledning til at: 1. Oprette betalinger til danske modtagere (side 1) 2. Oprette betalinger til udenlandske modtagere (side 3) 3. Godkende betalinger (side 5)

Læs mere

Opsætning af 60 dags regel

Opsætning af 60 dags regel 2015 Opsætning af 60 dags regel Indhold... 0 Guide til opsætning af 60-dags regel i Autolog Klienten... 1 Hvad er forskellen mellem den Automatiske og Manuelle opsætning af 60-dags reglen?... 2 Hvordan

Læs mere

Forside. 2. Opstart/afslutning af kasseterminal.

Forside. 2. Opstart/afslutning af kasseterminal. Forside. Indhold.. Opstart/afslutning af kasseterminal.. Gennemfør salg a. Ekspedient nr. b. Kontant salg. c. Dankort salg 4. Gennemfør salg NFC. 5. Fejltastning, samt retursalg a. Returner salg (Kun muligt

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Udskiftning af fuserenheden

Udskiftning af fuserenheden Printeren overvåger fuserenhedens levetid. Når fuserenheden er opbrugt, viser printeren 80 Fuser opbrugt. Denne meddelelse angiver, at det er på tide at udskifte fuserenheden. Hvis du vil opnå den bedste

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning KOM GODT I GANG MED INSTALLATIONEN Denne vejledning giver dig et overblik over, hvad startpakken indeholder og hjælper dig med installationen trin for trin. 1 gateway 1 netværkskabel

Læs mere

FitLight Trainer brugsvejledning. Tablet controller. version 1.7

FitLight Trainer brugsvejledning. Tablet controller. version 1.7 FitLight Trainer brugsvejledning Tablet controller version.7 Indhold Opbevaring og opladning... Opret brugere... Forbind lamper... 4 Kørsel af tilfældig sekvens - bestemt tidsrum... 5 Kørsel af tilfældig

Læs mere

WebTV. Vejledning til WebTV på web. Vejledningen beskriver upload og deling af videoer på WebTV

WebTV. Vejledning til WebTV på web. Vejledningen beskriver upload og deling af videoer på WebTV WebTV Vejledning til WebTV på web Vejledningen beskriver upload og deling af videoer på WebTV ITS 24-11-2015 WebTV Vejledning til WebTV på web Indholdsfortegnelse WebTV... 2 Login... 2 Navigation... 3

Læs mere

Kursusmappen Kommuniker: På Tryk 2 (med ordforslag fra CD-ORD)

Kursusmappen Kommuniker: På Tryk 2 (med ordforslag fra CD-ORD) Kursusmappen Kommuniker: På Tryk 2 (med ordforslag fra CD-ORD) Øvelser Indhold Indhold... 2 Øvelse 1... 3 Start Kommuniker: På Tryk 2 og åbn nogle af de medfølgende dokumenter... 3 Øvelse 2... 4 Grundfunktioner

Læs mere

Velkommen Tak, fordi du valgte Arlo. Det er nemt at komme i gang.

Velkommen Tak, fordi du valgte Arlo. Det er nemt at komme i gang. Lynvejledning Hvad er inkluderet Velkommen Tak, fordi du valgte Arlo. Det er nemt at komme i gang. 100 % trådløst kamera Magnetisk vægbeslag Litium 123-batterier Monteringsskrue 2 3 Indsæt batterier Lås

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

High-tech og nem at bruge Godkendt til Credit Lock og sikker og effektiv i den daglige frankering. Den nye ultimail

High-tech og nem at bruge Godkendt til Credit Lock og sikker og effektiv i den daglige frankering. Den nye ultimail High-tech og nem at bruge Godkendt til Credit Lock og sikker og effektiv i den daglige frankering Den nye ultimail ultimail giver det store overblik! Det store og læsevenlige display gør det nemt at overskue

Læs mere

Af / installation og opdatering af MONARCA systemet

Af / installation og opdatering af MONARCA systemet Af / installation og opdatering af MONARCA systemet V. 1.0 Indhold Generel afhjælpning af problemer 3 Opdatering 4 Afinstallation 6 Installation 7 - MONARCA 7 - MONARCA Live Wallpaper 10 Denne vejledning

Læs mere

Vejledning. Excel-skabelon. til oprettelse af kalendere. Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_06.xls

Vejledning. Excel-skabelon. til oprettelse af kalendere. Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_06.xls Vejledning Excel-skabelon til oprettelse af kalendere Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_06.xls 20-03-2017 Out of date Vejledningen til makrosikkerhed er nok noget forældet i forhold til nyere versioner

Læs mere

Kvikguide til NetBlanket

Kvikguide til NetBlanket Kvikguide til NetBlanket NetBlanket er meget nemt at anvende og kræver ikke særlig undervisning. Der findes en udførlig vejledning til NetBlanket, hvor alle funktioner er beskrevet. Men til dig, der gerne

Læs mere

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370 telefonen.

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Sct. Norberts Skole https://sctnorberts.cposonline.dk/

cpos Online Quickguide Version Sct. Norberts Skole https://sctnorberts.cposonline.dk/ cpos Online Quickguide Version 1.1.8 Sct. Norberts Skole https://sctnorberts.cposonline.dk/ SÅDAN OPRETTER DU EN BRUGER... 3 SÅDAN LOGGER DU IND... 5 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 6 SÅDAN

Læs mere

ONE BUSINESS - ONE APP BRUGER MANUAL

ONE BUSINESS - ONE APP BRUGER MANUAL ONE BUSINESS - ONE APP BRUGER MANUAL 1 INDHOLDSFORTEGNELSE KOM I GANG MED SHOPBOX OPRET EN PROFIL 4 OPRET EN BUTIK 4 STARTSIDE 5 HVORDAN DU OPRETTER, REDIGERER OG SLETTER PRODUKTER OG KATEGORIER 6 OPRET

Læs mere

Kopiere ved hjælp af scannerens glasplade. 1 Placer et originaldokument med forsiden nedad på scannerens glasplade i det øverste venstre hjørne.

Kopiere ved hjælp af scannerens glasplade. 1 Placer et originaldokument med forsiden nedad på scannerens glasplade i det øverste venstre hjørne. Laser MFP Hurtig reference Kopiering Lave en hurtig kopi 3 Tryk på på printerens kontrolpanel. 4 Hvis du har anbragt dokumentet på scannerens glasplade, skal du trykke på Finish the Job (Afslut job), for

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af LØN... 1. 2. Introduktion til LØN... 2. 3. Indtastning af lønseddel... 7. 4. Udskrifter...

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af LØN... 1. 2. Introduktion til LØN... 2. 3. Indtastning af lønseddel... 7. 4. Udskrifter... Løn til Windows Indholdsfortegnelse 1. Installation af LØN... 1 2. Introduktion til LØN... 2 2.1. Første start af LØN...2 2.1.1. Ét eller flere distrikter...2 2.1.2. Lønperioder...3 2.1.3. Kartoteker...4

Læs mere

Indhold SAMSUNG GALAXY SIII... 1

Indhold SAMSUNG GALAXY SIII... 1 SAMSUNG GALAXY SIII Her er en guide til softwareopdatering af SAMSUNG GALAXY SIII, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af skærmlås.

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

Everhome. Installationsguide til alarmchip-læser

Everhome. Installationsguide til alarmchip-læser :7 LRMCHIP-LÆSER Installationsguide til alarmchip-læser Med denne guide kan du nemt tilslutte alarmchip-læseren til dit GS Everhome trådløse alarmsystem. Det er en god idé at læse den igennem, før du går

Læs mere

SAMSUNG GALAXY SIII... 1

SAMSUNG GALAXY SIII... 1 SAMSUNG GALAXY SIII Her er en guide til softwareopdatering af SAMSUNG GALAXY SIII, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af skærmlås.

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Betjeningsvejledning for Vagtcentral MAC2000 Vagtcentral systemet Vagtcentral programmet bruges til at oprette klienter med nødkaldeanlæg og fastlægge hvilke radioer / telefoner der skal ringes op, når

Læs mere

Figur 1 LetraTag Etiketteringsmaskine. Etiketudgang. LCD-display. Indstillinger Tænd-sluk Indsæt Annullér

Figur 1 LetraTag Etiketteringsmaskine. Etiketudgang. LCD-display. Indstillinger Tænd-sluk Indsæt Annullér Etiketudgang Indstillinger Tænd-sluk Indsæt Annullér Gem i hukommelse Genkald hukommelse LCD-display Afklipper Udskriv Format OK Navigation Num Lock CAPS Slet Mellemrumstast Backspace Strømstik Figur 1

Læs mere