Referat for: Favrskov Provstiudvalg. PU møde 29. januar Kl Mødested: Provstiudkontoret. 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat for: Favrskov Provstiudvalg. PU møde 29. januar 2015. Kl. 15.00 Mødested: Provstiudkontoret. 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt"

Transkript

1 Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 29. januar Kl Mødested: Provstiudkontoret Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt 2 Tilføjelser til dagsordenen Drøftet Formandsmøde 3 Provstiet rundt Drøftet v/anbo 4 Nyt fra Stiftsrådet Intet, der er først møde i næste uge v/boye 5 Nyt fra FUSR Sag: FUSR (1323) v/anbo - BNJ Indvitation til repræsentantskabsmøde 25/ Peter Ulvsgaard er ansat som ny leder pr. 1/ Birgith Nørlund er udtrådt af forretningsudvalget. Anders Bonde fortsætter i forretningsudvalget. Skoleinspektør fra Hinnerup deltager i repræsentantskabsmødet. 6 Evaluering Nytårstaffel 2015 Sag: Nytårstaffel 2015 (1837) Evaluering Nytårstaffel 2015 Der har været positive tilbagemeldinger. Vi startede op for 3 år siden. Vi springer næste år over, og prøver igen i 2017, hvor den nye menighedsrådsperiode er startet op. 7 opgørelse, puljemidler Sag: Puljemidler (1675) Ingen bemærkninger opgørelse, puljemidler 8 Ansøgning om 5% Sag: Underskud 2013 / 2014 (1751) - Lading Sogn PU bevilger kr ,06 af reservemidlerne. ansøgning LMO deltagelse i MR møder MR ansøger om kr ,06. Referat, Side: 1

2 Mødepunkt Beslutning 9 Ansøgning om reservemidler Sag: Renovering regnsvandskloakering (1809) - Lading Sogn PU bevilger i alt kr ,68 af reservemidlerne. Ansøgning om reservemidler Afslag fra forsikringsenheden 10 Endelig opgørelse over udgifter til maleri Sag: Udsmykning af Thorsø kirke (1520) - Thorsø Sogn PU har behandlet opgørelsen, og da den er ufuldstændig, beder vi om en korrekt opgørelse, hvorefter sagen behandles. Endelig opgørelse over udgifter til maleri Frigivelse af rammebeløb til udsmykning af Thorsø kirke 11 Tillbud fra 3 arkitekter. Smærup og Wessman, Randers er billigst Sag: Ny Præstebolig i Ulstrup (1792) - Ulstrupbro Sogn PU tager til efterretning, at billigste udbud, fra Smærup og Wessman, Randers, benyttes. Tillbud fra 3 arkitekter. Smærup og Wessman, Randers er billigst MR skal vælge den billigste 12 Internat og studietur i Luthers fodspor Sag: Reformationsjubilæet 2017 i Århus Stift (1823) Udsat fra sidste møde, da provsten ikke var tilstede. Udgiften skal afholdes af efteruddannelsespuljen. Finansiering af Internat og studietur 2015 for provstiets præster Internat og studietur i Luthers fodspor 13 Etablering af krybberum Sag: Vellev gl. præstebolig (1763) - Vellev Sogn TIL SNARLIG UDTALELSE - Vellev Kirke, Favrskov Provsti - Punktet skal ikke behandles.det er ikke PU, der skal komme med en udnævnelse. MR har tidligere oplyst, at de ikke har bemærkninger. VS: TIL SNARLIG UDTALELSE - Vellev Kirke, Favrskov Provsti - etablering af Referat, Side: 2

3 Mødepunkt Beslutning krybberum sv: halvtag halvtag Yderligere bilag - Vellev Kirke, Favrskov Provsti - etablering af krybberum 14 MR ønsker tilladelse til igangsættelse Sag: Omfugning kirkemur (1915) - Aidt Sogn MR ønsker tilladelse til igangsættelse Kirkeværge sender beskrivelse samt 2 tilbud ind til provstiudvalget og stiftøvrighedens godkendelse ad tjenstlig vej snarest mulig. Provstiudvalget har fremsendt menighedsrådets ansøgning af 28/ til Stiftsøvrighedens godkendelse. Når der forelægger en myndighedsgodkendelse har menighedsrådet lov til at igangsætte projektet, som finansieres af kirkekassens frie midler. MR har oplyst, at de ønsker at benytte billigste tilbud. MR ønsker tilladelse til igangsættelse samt godkendelse fra ÅS Beskrivelse samt 2 tilbud ind til provstiudvalget og stiftøvrighedens godkendelse ad tjenstlig vej. 15 Vejledende takster for brug af kirke for ikke-folkekirkemedlemmer i Favrskov provsti Sag: Takster for brug af kirken for ikkefolkekirkemedlemmer (1283) Skal prisen reguleres i 2015? Fremskrives med samme index som i budgetterne, som i 2015 er 1% Vejledende takster juni 2013 for brug af kirke for ikke-folkekirkemedlemmer i Favrskov provsti- (Kopi) Prisen var uændret i Skal den stige i 2015? 16 Byggeudvalgets forslag til ny præstebolig Sag: Ny Præstebolig i Hinnerup (1916) - Grundfør Sogn Bygningsudvalget fremsender ex. på bolig velegnet til præstebolig Rammen til køb af præstebolig udvides til 3.7 mio. som finansieres af videreførelse af anlægsmidler samt jordsalget i Vitten. Det betyder, at nyt tag i Haldum udskydes til Købet af en ny præstebolig skal ske i tæt dialog med provsten. Højager 114 Teglhøjen 46 Humlehaven 89 Referat, Side: 3

4 Mødepunkt Beslutning 17 Ansøgning Ødum Hadbjerg, 70 året for befrielsen Sag: Forkyndelsespulje (1600) PU bevilger kr af forkyndelsespuljen Ansøgning Ødum Hadbjerg, 70 året for befrielsen MR søger kr MR anmoder om ekstraordinært provstesyn Sag: Nyt tag + energioptimering konfirmandshus (1917) - Lyngå Sogn Der planlægges provstesyn i maj 2015 MR anmoder om ekstraordinært provstesyn 19 Eventuelt Intet Referat, Side: 4

5 Orientering 20 Indbydelse til Erfa-møde for kirkegårdsmedarbejdere og kirkeværger den 19. februar 2015 Sag: Erfamøder, kirkegårdspersonale og kirkeværger (1237) Indbydelse til Erfa-møde for kirkegårdsmedarbejdere og kirkeværger den 19. februar PU skal opdateres med finansieringsplan Sag: Automatisk klokkeringning (1263) - Haldum Sogn PU skal opdateres med finansieringsplan MR kan gå i gang med at søge fonde bistået af klokkekonsulenten MR spørger hvordan de griber sagen an 22 Stiftsrunde kl Sag: Indvendig renovering Hammel kirke (1452) - Hammel Sogn Mødeindkaldelse til kl Idéoplæg fra Marxen og Bech-Jensen 23 Stiftsrunde kl Sag: Midlertidig udskiftning af bænke i Vitten kirke (1796) - Vitten Sogn Mødeindkaldelse til kl Anmodning om besigtigelse af placeringsforhold Sag: Nyt konfirmandhus (1909) - Hvorslev Sogn Anmodning om besigtigelse af placeringsforhold Anmodning om besigtigelse for placering af bygningen i forhold til Hvorslev kirke. Besigtigelsen foretages den 29/1 kl Referat, Side: 5

6 Orientering Forespørgsel om besigtigelse sendt til kgl. kgl. deltager i møde om placering 29/ Placeringsforslag skitseret af arkitekt Gert Madsen (lav. opl) 25 Høring af vandområdeplaner for Sag: Vandområdeplaner for (1908) Høring af vandområdeplaner for Renovering provstikontor Sag: Renovering Kirkevej 11, 8370 Hadsten (1907) Byggeperiode 1/3-1/6. Der søges forhåndstilsagn hos kommunen om niveaufri adgang samtidig med evt. dispensation. Gert Madsen laver udbudsmateriale og sender det til 3 håndværkere. Hanne låner kontor i Hadsten sognegård i byggeperioden. Afslag niveaufri adgang m.m. Billeder lifte Forespørgsel på niveaufri adgang 27 Provstiernes tilbagemeldinger om reformationsjubilæet i 2017 Sag: Reformationsjubilæet 2017 i Århus Stift (1823) Provstiernes tilbagemeldinger om reformationsjubilæet i Indkaldelse til Generalforsamling i Favrskov Menighedsrådsforening Sag: Favrskov Distriktsforening (1770) Indkaldelse til Generalforsamling i Favrskov Menighedsrådsforening Referat, Side: 6

7 Orientering Afbud fra Pernille Weldingh, Helle Mikkelsen, Inge forlod mødet under behandling af pkt. 16 Referat, Side: 7

8 Underskrifter vedr. møde d Lone Tougaard Torp Anders Jørgen Bonde Birgith Nørlund Jensen Helle Vestergaard Mikkelsen Inge Vejby Møller Sten Boye Jensen Referat, Side: 8

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Tilstede: Dorte R. Sørensen Erling Mikkelsen Inga Salten Steenkjær Jens Peter Petersen Afbud fra: Mette R.

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 5. august 2009. Kl. 13.30 Mødested: Benløse gl. Skole

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 5. august 2009. Kl. 13.30 Mødested: Benløse gl. Skole Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 5. august Kl. 13.30 Mødested: Benløse gl. Skole Afbud med anmeldt forfald: Ege Lau Frandsen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2

Læs mere

Referat for: Kerteminde Provstiudvalg. PU møde 11. december 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Kerteminde Provstiudvalg. PU møde 11. december 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Kerteminde Provstiudvalg PU møde 11. december 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt. 2 Godkendelse af kirkekassernes budget

Læs mere

Mødet startet kl. 13:00 Mødet sluttet kl. 15:00 Punkt 5: Ole Dybro inhabil. Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter:

Mødet startet kl. 13:00 Mødet sluttet kl. 15:00 Punkt 5: Ole Dybro inhabil. Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde tirsdag den 10. marts 2015 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti, Nørregade 52, Sindal Mødet startet kl. 13:00 Mødet sluttet

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 14. april 2015. Kl. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 14. april 2015. Kl. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 14. april 2015. Kl. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Tilstede: Dorte R. Sørensen John Hougaard Mette R. Sørensen Inga S. Stenkjær Jens Peter Petersen Fraværende:

Læs mere

Referat for: Kolding Provstiudvalg. PU møde 20. maj 2015. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset

Referat for: Kolding Provstiudvalg. PU møde 20. maj 2015. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset Referat for: Kolding Provstiudvalg PU møde 20. maj. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset Mødepunkt 1 Ansøgning om 5% midler kr. 18.750,- til foldevægge i i konfirmandlokalerne. Sag: Ansøgning om 5% midler

Læs mere

1 Afbud fra Der var afbud fra domprovsten pga. ferie. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev godkendt og underskrevet.

1 Afbud fra Der var afbud fra domprovsten pga. ferie. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. februar 2015. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt Beslutning 1 Afbud fra Der var afbud fra domprovsten pga. ferie. 2 Godkendelse af

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2013. Beslutning Godkendt og underskrevet på

Læs mere

Referat for: Fredericia Provstiudvalg. PU møde 12. december 2014. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6. Afbud fra Elli Krog Foldager.

Referat for: Fredericia Provstiudvalg. PU møde 12. december 2014. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6. Afbud fra Elli Krog Foldager. Referat for: Fredericia Provstiudvalg PU møde 12. december 2014. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6 Afbud fra Elli Krog Foldager. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Der tilføjes et ekstra punkt: Der

Læs mere

B. Beslutningspunkter

B. Beslutningspunkter Stege Kirke og Sogn Menighedsrådet Referat fra Menighedsrådets møde onsdag den 5.11.2014 kl. 19:00 i Morten Reenbergs Gård, Kirkepladsen 1, Stege A. Mødeadministration a1. Forplejning Under mødet serveres

Læs mere

Skovlunde Sogns Menighedsråd Ordinært menighedsrådsmøde Referat af ÅBEN møde. Onsdag den 28. januar 2015 kl. 17:30-21:20 i Skovlunde Kirkecenter.

Skovlunde Sogns Menighedsråd Ordinært menighedsrådsmøde Referat af ÅBEN møde. Onsdag den 28. januar 2015 kl. 17:30-21:20 i Skovlunde Kirkecenter. Ordinært menighedsrådsmøde Referat af ÅBEN møde Tidspunkt: Deltagere: Afbud: Ej mødt: Referent: Onsdag den 28. januar 2015 kl. 17:30-21:20 i Skovlunde Kirkecenter. Lars Green Bach (LGB), Jan Frisell (JF),

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 11. februar 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt Beslutning Godkendelse af dagsorden

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 11. februar 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt Beslutning Godkendelse af dagsorden Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 11. februar 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Ingen fraværende Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendes 2 Protokollater kasseeftersyn kirkekasser

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. MARTS 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. MARTS 2015 Tilstede: Afbud: Michael Korsholm Ole Østergaard Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John Jensen Poul Ankersen Lone

Læs mere

Referat for: Frederikssund Provstiudvalg. PU møde 14. januar 2015. Kl. 15.00 Mødested: Frederikssund provstikontor

Referat for: Frederikssund Provstiudvalg. PU møde 14. januar 2015. Kl. 15.00 Mødested: Frederikssund provstikontor Referat for: Frederikssund Provstiudvalg PU møde 14. januar 2015. Kl. 15.00 Mødested: Frederikssund provstikontor Mødedeltagere: Inge Bastkær Rasmussen, Birthe Larsen, Frode Skjold, Jens Larsen, Paw Jønsson,

Læs mere

REFERAT PU-Møde 8.4.2011 kl. 08.15 Domkirkepladsen 4

REFERAT PU-Møde 8.4.2011 kl. 08.15 Domkirkepladsen 4 REFERAT PU-Møde 8.4.2011 kl. 08.15 Domkirkepladsen 4 Afbud fra Karen Groth kl. 08.15 besøg fra Himmelev vedr. kirke Trekroner: repræsentant fra MHR redegjorde for nødvendig planlægning frem til byggefase.

Læs mere

Solvang Sogn Dato: 23. Blad nr. september Formandens initialer: 2013

Solvang Sogn Dato: 23. Blad nr. september Formandens initialer: 2013 På mødet deltog Svend Erik Gerberg Simonsen, Minna Irene Siegumfeldt, Jan Friberg, Jakob Riis, Jørn Johansen, Jens Henrik Jakobsen, Denise Mortensen, Heidi Olsen, Kevin Bøgelund Pihl, Ole Winkler Pedersen,

Læs mere

Referat for: Kolding Provstiudvalg. PU møde 25. februar 2015. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset

Referat for: Kolding Provstiudvalg. PU møde 25. februar 2015. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset Referat for: Kolding Provstiudvalg PU møde 25. februar 2015. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset Mødepunkt 1 Tværkulturelt Udvalg orienterer om projektet "Din tro - min tro". Jørgen Dahl fra Tværkulturelt

Læs mere

THISTED SPILDEVAND A/S

THISTED SPILDEVAND A/S THISTED SPILDEVAND A/S Referat fra bestyrelsesmødet den kl. 13.00 i mødelokale 1, Kirkevej 9, Hurup Medlemmer: Benny B. Christensen, Elin Vangsgaard, Jens Vestergaard Jensen, Jørgen Andersen, Ole Westergaard,

Læs mere

Menighedsrådsmøde Torsdag, d. 20. november 2014 kl. 17.30

Menighedsrådsmøde Torsdag, d. 20. november 2014 kl. 17.30 Afbud fra Inger Boes Punkt 1 Nyt fra sognepræsterne: D. 04.12.: Fyraftensgudstjeneste med Mandskor og julekål. Grete Sørensen har et hold af hjælpere. Råvarer er indkøbt. D. 07.12.: Ni Læsninger. Forfriskninger

Læs mere

Notat. Opgave og rollefordeling mellem provstiudvalg, stiftsadministrationer, Landsforeningen af Menighedsråd og Kirkeministeriet

Notat. Opgave og rollefordeling mellem provstiudvalg, stiftsadministrationer, Landsforeningen af Menighedsråd og Kirkeministeriet Opgave og rollefordeling mellem provstiudvalg, stiftsadministrationer, Landsforeningen af Menighedsråd og Kirkeministeriet Side 2 Indhold 1 Beskrivelse af rolle- og opgavefordelingen mellem provstiudvalg,

Læs mere

2. Kulturaftale Nordjyllands årsregnskab 2011 Kulturaftale Nordjyllands reviderede årsregnskab skal indsendes til Kulturministeriet i september 2012.

2. Kulturaftale Nordjyllands årsregnskab 2011 Kulturaftale Nordjyllands reviderede årsregnskab skal indsendes til Kulturministeriet i september 2012. Møde i politisk ledelse onsdag den 5. september kl. 08.30-10.00 Sted Regionshuset, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø, mødelokale 2 Deltagere: Anne-Dorte Krog, Aalborg Kommune Arnold Larsen, Thisted Kommune

Læs mere

BOLIGKONTORET FREDERICIA

BOLIGKONTORET FREDERICIA BOLIGKONTORET FREDERICIA Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 11. april 2012, kl. 18.30 på kontoret, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Lis Gregersen, Flemming Lorenzen, Rita Jensen,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 15-6-10

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 15-6-10 Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 15-6-10 Sted : Holbækvej 106 B 1 sal med møde fra 17.00. til 21.00. Mad fra kl. 16.30 Afbud : Poul Christensen, Lone Nielsen, Allan Kierulff, Jens Leitritz, Michael

Læs mere

Værd at vide om præsteansættelse

Værd at vide om præsteansættelse Værd at vide om præsteansættelse Udarbejdet i samarbejde mellem Landsforeningen af Menighedsråd og Den danske Præsteforening Indholdsfortegnelse Forord.... 3 1. Indledende overvejelser....................................

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet.

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet. Mødeindkaldelse 18. juni 2008 Mødeforum: VIAs bestyrelse Dato: Tirsdag den 24. juni Tid: 16.00 18.00 Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale

Læs mere

Referat. af mødet i Regionsrådet onsdag den 23. maj 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Referat. af mødet i Regionsrådet onsdag den 23. maj 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg Region Midtjylland Regionssekretariet Viborg, den 25. maj 2007 /LINFRA Refer af mødet i Regionsrådet onsdag den 23. maj 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Læs mere

1. Bemærkninger til referat den 8. april 2014? Nej

1. Bemærkninger til referat den 8. april 2014? Nej Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Onsdag d. 14. maj kl. 16.00 18.00, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra Else, Bo (på mail lige inden mødet), Janni (sygemeldt), Noel (udtrådt) 1. Bemærkninger

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere