Miljøhåndbog for Herstedøster Skole og tilknyttede SFO-afdelinger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøhåndbog for Herstedøster Skole og tilknyttede SFO-afdelinger"

Transkript

1 Miljøhåndbog for Herstedøster Skole og tilknyttede SFO-afdelinger

2 2

3 Indhold Forord 4 Børne- og Undervisningsforvaltningens miljøpolitik 5 Herstedøster Skoles miljømålsætning 5 Hvad gør vi, når vi opdager fejl? 6 Registreringer 7 Hvem har ansvar for hvad? 7 Sortering af affald på Herstedøster Skole 8 Instruktion for indkøb 9 Brandinstruktion 11 3

4 Forord Når vi arbejder, belaster vi miljøet. Det kan vi ikke undgå, men vi kan gøre belastningen så lille som muligt. Vi kan begrænse vores forbrug af el, vand og varme. Vi kan købe så miljøvenligt ind som muligt, og vi kan begrænse vores forbrug i dagligdagen, så vi skaber mindst muligt affald. På denne måde kan vi udføre vores arbejde på en miljømæssig bæredygtig måde. Miljøhåndbogen henvender sig til dig som medarbejder. Håndbogen indeholder derfor de informationer, som du skal kende og handle efter. Her kan du også læse om forvaltningens miljøpolitik Håndbogen er grundlaget for de miljøregler og instruktioner, som du skal følge i dit daglige arbejde for at nedbringe belastningen af miljøet. Der er også en instruktion i tilfælde af brand, da følgerne af en brand også belaster miljøet. Endelig kan du se, hvem der har ansvar for hvad i miljøledelsessystemet - herunder dit eget ansvarsområde. Herstedøster Skole November

5 Børne- og Undervisningsforvaltningens miljøpolitik Centralt i forvaltningen og decentralt i institutionerne er visionen med miljøarbejdet at fremme en bæredygtig samfundsudvikling. En udvikling som opfylder menneskets nuværende behov uden at bringe fremtidige generationers livsbetingelser i fare. Børn og unge skal derfor have indsigt i de interessemodsætninger, der er knyttet til menneskets udnyttelse af naturens ressourcer. Visionen er, at de skal udvikle evne og vilje til at deltage i debatten om menneskets påvirkning af naturen. Børne- og Undervisningsforvaltningens miljøpolitik er at: Tage initiativ til at udvikle miljøaktiviteter og miljøundervisning i daginstitutioner og skoler. Støtte og fremme en bæredygtig udvikling gennem miljørigtige indkøb. Begrænse anvendelsen af energi og råstoffer for at nedbringe vores nuværende forbrug - herunder nedbringe affaldsmængden. Fremme dialog, information og samarbejde om miljøforhold og bæredygtig udvikling. Herstedøster Skoles miljømålsætning Det er værdifuldt at eleverne opnår en forståelse og ansvarsfølelse for menneskets samspil med naturen. at miljøundervisningen sikrer en fortsat udvikling af elevernes handlekompetence og indsigt i interessemodsætninger. at eleverne opnår en forståelse af sig selv som aktive deltagere i et demokrati og for hvilke interessemodsætninger, der eksisterer indenfor miljøområdet. Mål at eleverne opnår indsigt i miljøproblemer og deres årsager. at eleverne opnår indsigt i alternative løsningsmuligheder på miljøproblemer. at eleverne opnår mulighed for at forestille sig forskellige fremtider med vekslende miljøbelastninger og vilkår. at eleverne opnår forståelse af, hvorfor det er vigtigt at modvirke miljøproblemer. at eleverne opnår indsigt i, hvad der taler for og imod en løsning af miljøproblemer. at eleverne opnår en forståelse af på hvilket grundlag beslutninger bliver truffet og hvordan man gennem handlinger kan opnå indflydelse på længere sigt. 5

6 Hvad gør vi, når vi opdager en fejl? Som medarbejder skal du reagere, hvis du opdager fejl, der kan have betydning for miljøet. Sådanne fejl kaldes afvigelser og skal registreres. Kun fejl, der medfører en påvirkning af miljøet, skal registreres som en afvigelse. Eksempler på afvigelser kan være at: Miljøreglerne ikke bliver fulgt. Affald af en vis mængde ikke sorteres korrekt. En lovet aktivitet ikke gennemføres i praksis. Vi glemmer at tænke på miljøet, når vi køber ind. Toilettet eller vandhanen løber. Henvend dig til servicemedarbejderne 6

7 Registreringer I forbindelse med miljøcertificering er det et krav, at vi som minimum registrerer: Medarbejdernes miljøuddannelse. Eksterne henvendelser om miljø fx klager over eller forespørgsler om vores miljøadfærd. Afvigelser. Skolens leder sørger for registreringen Hvem har ansvar for hvad? Miljø er alles ansvar Som ansat skal du bruge denne miljøhåndbog - Du kender og efterlever BUF s miljøpolitik - Du handler i overensstemmelse med miljøreglerne og instruktionerne. - Du informerer din leder: - Hvis der opstår et akut miljøproblem. - Hvis du ikke kan handle i overensstemmelse med miljøreglerne eller instruktionerne. - Hvis der opstår spørgsmål i forbindelse med miljøarbejdet. - Hvis du har en god ide. De miljøansvarlige i din institution Miljøkoordinatorerne sørger for den daglige koordinering af miljøarbejdet. Miljøkoordinatorerne og miljøudvalget - Tager sig af henvendelser fra medarbejderne/forældre. - Informerer om nye initiativer på miljøområdet. - Evaluerer årligt arbejdet med miljø. - Opdaterer den lokale miljøhåndbog. - Tager initiativ til at udvikle nye tiltag. Skolens leder/souschef Har ansvaret for det overordnede ansvar for miljøindsatsen på skolen og SFO en og at nye medarbejdere får udleveret denne miljøhåndbog. SFO lederen har det overordnede ansvar for miljøindsatsen i SFO afdelingen 7

8 Sortering af affald på Herstedøster Skole/SFO Affaldstype Sådan skal du sortere affaldet Sådan kommer du af med affaldet Papir Skrivepapir, printerpapir, edb-papir, kuverter, aviser, pjecer, foldere, reklamer, telefonbøger, kataloger, farvet papir, bøger, karton (skilleblade), brunt emballagepapir og makuleret papir. Papir med hæfteklammer, clips og tape samt rudekuverter kan godt genbruges. Nej tak til: beskidt og vådt papir, papir med madrester, selvkopierende papir, karbonpapir, pergamentpapir, papirruller, plastlommer, overheads, brugte papirservietter, papir der er belagt med plast eller voks, cellofan, sølvpapir. Det skal i din almindelige affaldsspand. Vi samler papiret i genbrugskassen i klasserne. Hver fredag på skolen og hver onsdag på SFO en tømmes kasserne af teknisk service personale. Øvrigt papir lægges i papircontaineren, der står på gangen ved lærerværelse syd. Fortroligt papir skal makuleres på kontoret. Kan eventuelt blive i plastposen fra makulatoren, hvis det flyver fra papircontaineren (slet dette hvis I ikke makulerer papir) Pap Glas Papkasser, bølgepap, paprør (uden plastpropper), andet pap der minimum har samme tykkelse som bagsiden af en A4-blok. Pap med hæfteklammer, clips og tape kan godt genbruges. Nej tak til: vådt pap, pap med madrester, papservice eller pap der er dækket med fx plast. Det skal i den almindelige skraldespand. Vinflasker, syltetøjsglas, konservesglas m.m. Glas skal være skyllet for større urenheder og må meget gerne afleveres med skruelåg. Pap lægges i papcontaineren, der står på gangen ved lærerværelse syd Husk at trykke papkasserne helt flade. Vi lægger vores affaldsglas i glascontaineren, der står i atriumgården v. billedkunst Elektronikaffald IT-udstyr Tonerpatroner Kaffemaskiner, elkedler, regnemaskiner, skrivemaskiner, elsparepærer, lamper o.s.v. Pc er, skærme, printere, telefoner Printerpatroner Patroner til fax og printer Vi sætter det til teknisk service, som placerer det i containergården. Hentes af teknisk servicepersonale Vi lægger dem i kassen på kopigangen. Indkøbsmedarbejder sørger for at leverandøren løbende tømmer kassen. Batterier Alle typer batterier indsamles. Afleveres på biblioteket ved afhentning af nye. 8

9 Restaffald Produkter der kan indeholde PVC Direkte genbrug (må ikke komme i skraldespanden) Møbler og Plastik- og papservice, brugt køkkenrullepapir, mælkekartoner, snavset papir og pap, disketter, cd er, overheads, alm. elpærer, osv. Dukker, svømmebassiner, badebolde, haveslanger, regntøj, gummistøvler, telte, måtter, sengeunderlag, rygsække Ringbind, krus, urtepotteskjulere, glaskander fra kaffemaskiner, kasserede kontorartikler osv. Kontormøbler, skriveborge, stole etc. Brug den almindelige skraldespand i sporet. Hentes af tekniske servicepersonale. Henvendelse til tekniske servicepersonale, som afhenter det. Henvendelse til teknisk servicepersonale, som afhenter det. Kontakt det tekniske servicepersonale lignende Kompost Frugtaffald, grøntaffald osv. Indtil videre i alm. skraldespand. Kompostbeholder under overvejelse. På SFO en lægges det i kompostbeholderen. En udførlig beskrivelse af affaldssorteringen for teknisk serviceleder findes i miljømappen under instruktioner. Instruktion for indkøb Indkøbspolitik Det er kommunens mål ved sine indkøb at øge efterspørgslen efter miljørigtige varer. Dette bidrager til ændring af samfundets vareproduktion i bæredygtig retning. Så når du eller din institution køber ind, skal du efterspørge og prioritere miljørigtige produkter og efterspørge miljøcertificerede leverandører. Økologisk kost 75 % af fødevarerne skal være økologiske. Derfor indkøbes følgende fødevarer økologiske: Brød, grønsager, mælkeprodukter og kolonialvarer. I hjemkundskab findes en liste over, hvilke varer det drejer sig om. El-forbrugende udstyr Køb el-forbrugende udstyr, der enten er A-mærket (husholdningsapparater og lyskilder) eller mærket med Energipilen (kontor- og it-udstyr). 9

10 Legetøj, spil og personlige plejeprodukter Køb så vidt muligt miljømærkede produkter. Mærkerne garanterer, at produktet er det mest miljørigtige på markedet. De mest udbredte miljømærker på det danske marked er Svanemærket og EU Blomsten. Undgå produkter, som indeholder PVC, phthalater, trykimprægnering eller tungmetaller. Store indkøb, udbud, indkøbsaftaler Brug kommunens indkøbskontor, du kan finde det på intranettet. Her kan du også se kommunens indkøbsaftaler. Der er allerede stillet miljøkrav. Herstedøster Skole benytter Albertslunds Kommunes indkøbsaftale og Indkøbshåndbogen. Det røde Ø-mærke Det fælles europæiske ø-mærke Svanemærket EU-Blomsten Blå engel Bra Miljöval Bæredygtigt træ A mærket til elforbrugende udstyr 10

11 Brandinstruks Tillæg til Brandalarm og evakueringsplan for lærerne 1) Enhver, som opdager brand eller overhængende fare herfor skal straks advare de umiddelbart truede samt alarmere, medmindre faren umiddelbart kan afværges med de rådige midler. 2) Bekæmp om muligt branden uden at forsinke evakueringen af eleverne, og giv nødvendig førstehjælp. 3) Alarmering sker til skolens kontor sekretæren aktiverer alarmen. 4) Brandalarmen lyder 5) Har du ikke ansvaret for nogen børn, skal du gå til kontoret, hvor du vil få en opgave i forhold til evakueringsplanen. 5) Lærerne tæller eleverne i lokalet og fører dem til samlingsstedet. Samlingsstedet er i skolegården langs halvtagene. 6) Døren til klassen skal lukkes men ikke låses. Eleverne må medtage overtøj i nødvendigt omfang, mens tasker m.v. efterlades. Gå roligt, ikke løbe. 7) Eleverne stilles op på rækker i klasseorden efter skiltene ved samlingsstedet, hvor de tælles igen inden melding til leder. Læreren giver leder besked, om alle hendes/hans elever er ude. Lærerne skal holde klasserne samlet indtil der gives anden besked. 8) I tilfælde af varsling i frikvarteret må elever og personale ikke gå ind i bygningerne, men skal gå direkte til samlingsstedet. Lærerne skal på samlingsstedet tage sig af de elever, de skal have i den kommende time. 9) Det påhviler samtlige ansatte at gøre sig bekendt med indholdet af denne brand- og evakueringsplan, at kende skolens flugtveje samt placering og brug af de opsatte slukningsmidler. 10) Andre situationer: Hvis de offentlige sirener går i gang, skal lærerne bringe deres elever inden døre og lukke vinduer og døre. Kontoret aflytter beredskabsmeddelelsen i Danmarks Radio og informerer over højttaleranlægget. Herefter følges ovenstående plan i relevant omfang. 11

12 B BRAND- OG VARSLINGS- INSTRUKS Herstedøster skole Trippendalsvej 2 Ved brand og ulykke 2. ALARMER Red eller fjern truede personer Hvis branden ikke umiddelbart kan slukkes, alarmeres skolens kontor, der aktiverer brandalarmen og tilkalder brandvæsenet. Er skolens kontor lukket: Ring 112 Fortæl: HVEM DER RINGER HVAD DER BRÆNDER / Hvor mange tilskadekomne HVOR DET BRÆNDER / Hvilke skader Ved brand 3. FORLAD BYGNINGERNE Forlad lokalet stille og roligt. Gå til samlingsstedet i skolegården langs halvtagene. Stil op i klasseorden efter markeringen. Alle personer tælles af læreren, der giver besked til den ansvarlige, som registrerer, om alle er der. Bliv på samlingsstedet til skoleledelsen eller brandvæsenet meddeler, at alarmen er slut. 4. SLUK BRANDEN HVIS MULIGT OG FORSVARLIGT Brug slangevinderne eller håndslukkeren 4. BEGRÆNS BRANDENS UDBREDELSE Luk døre lås ikke dørene 5. VED REDNINGSMANDSKABETS ANKOMST Den ansvarlige oplyser brandvæsnet, om der savnes personer Godkendt af Albertslund kommunes beredskabsafdeling den 12

13 B BRAND- OG VARSLINGS- Ved Brand og ulykke 5. ALARMER INSTRUKS Bifrost / Cafeén Gl. Landevej 27 B Red eller fjern truede personer Hvis branden ikke umiddelbart kan slukkes, alarmeres skolens kontor der aktiverer brandalarmen og tilkalder brandvæsenet. Er skolens kontor lukket: Ring HVEM DER RINGER - HVAD DER BRÆNDER / Hvor mange tilskadekomne - HVOR DET BRÆNDER / Hvilke skader Ved Brand 6. FORLAD BYGNINGERNE Forlad lokalet stille og roligt. Alle personer går til samlingssted ved stien. Alle personer registreres. Bliv på samlingsstedet til den ansvarlige eller brandvæsenet meddeler, at alarmen er slut. 7. SLUK BRANDEN HVIS MULIGT OG FORSVARLIGT Brug håndslukkerne eller slangevinder 4. BEGRÆNS BRANDENS UDBREDELSE Luk døre lås Ikke dørene 5. VED REDNINGSBEREDSKABETS ANKOMST Oplys brandvæsnet, om der savnes personer Godkendt af Albertslund kommunes beredskabsafdeling den Godkendt af Albertslund kommunes beredskabsafdeling den. 13

14 B BRAND- OG VARSLINGS- INSTRUKS SFO Hjerter To - Gl. Landevej 25 B Ved brand og ulykke 1. ALARMER Red eller fjern truede personer Aktiver brandalarm. Ring HVEM DER RINGER - HVAD DER BRÆNDER / Hvor mange tilskadekomne - HVOR DET BRÆNDER / Hvilke skader Ved brand 2. FORLAD BYGNINGERNE Forlad lokalet stille og roligt. Alle personer går til samlingsstedet ved tårnet. Alle personer registreres. Bliv på samlingsstedet til den ansvarlige eller brandvæsenet meddeler, at alarmen er slut. 3. SLUK BRANDEN HVIS MULIGT OG FORSVARLIGT Brug håndslukkerne eller slangevinder 4. BEGRÆNS BRANDENS UDBREDELSE Luk døre lås ikke dørene 5. VED REDNINGSMANDSKABETS ANKOMST Oplys brandvæsnet, om der savnes personer Godkendt af Albertslund kommunes beredskabsafdeling den 14

15 B BRAND- OG VARSLINGS- INSTRUKS Bifrost/Basen - Gl. Landevej 27 B Ved brand og ulykke 8. ALARMER Red eller fjern truede personer Ring HVEM DER RINGER - HVAD DER BRÆNDER / Hvor mange tilskadekomne - HVOR DET BRÆNDER / Hvilke skader Ved brand 2. FORLAD BYGNINGERNE Forlad lokalet stille og roligt. Alle personer går til samlingsstedet ved stien. Alle personer registreres. Bliv på samlingsstedet til den ansvarlige eller brandvæsenet meddeler, at alarmen er slut. 3. SLUK BRANDEN HVIS MULIGT OG FORSVARLIGT Brug håndslukkerne eller slangevinder 4. BEGRÆNS BRANDENS UDBREDELSE Luk døre lås ikke dørene 5. VED REDNINGSMANDSKABETS ANKOMST Oplys brandvæsnet, om der savnes personer Godkendt af Albertslund kommunes beredskabsafdeling den. 15

16 B BRAND- OG VARSLINGS- INSTRUKS Kastanjehuset - Rypehusene 19 Ved brand og ulykke 9. ALARMER Red eller fjern truede personer Ring 112 Fortæl: HVEM DER RINGER HVAD DER BRÆNDER / Hvor mange tilskadekomne HVOR DET BRÆNDER / Hvilke skader Ved brand 10. FORLAD BYGNINGERNE Forlad lokalet stille og roligt. Gå til samlingsstedet ved PIZZARIAET Alle personer registreres Bliv på samlingsstedet til den ansvarlige eller brandvæsenet meddeler, at alarmen er slut. 11. SLUK BRANDEN HVIS MULIGT OG FORSVARLIGT Brug håndslukkeren 4. BEGRÆNS BRANDENS UDBREDELSE Luk døre lås ikke dørene 5. VED REDNINGSMANDSKABETS ANKOMST Oplys brandvæsnet, om der savnes personer Godkendt af Albertslund kommunes beredskabsafdeling den 16

Miljøhåndbog for medarbejdere på Klub Vest

Miljøhåndbog for medarbejdere på Klub Vest Miljøhåndbog for medarbejdere på Klub Vest Januar 2007 Indhold Forord Børne- og Undervisningsforvaltningens miljøpolitik Sådan gør du - Miljøregler Hvad gør vi, når vi opdager fejl? Registreringer Hvem

Læs mere

Miljøhåndbog. for medarbejdere. på Klub Bakkens Hjerte

Miljøhåndbog. for medarbejdere. på Klub Bakkens Hjerte Miljøhåndbog for medarbejdere på Klub Bakkens Hjerte Februar 2010 Indhold Forord Børne- og Undervisningsforvaltningens miljøpolitik Sådan gør du - Miljøregler Hvad gør vi, når vi opdager fejl? Registreringer

Læs mere

Miljøhåndbog for medarbejdere på Herstedvester Skole og SFO

Miljøhåndbog for medarbejdere på Herstedvester Skole og SFO Miljøhåndbog for medarbejdere på Herstedvester Skole og SFO Miljø er alles ansvar Oktober 2010 Indhold Forord s. 2 Børne- og Undervisningsforvaltningens miljøpolitik s. 2 Sådan gør du - Miljøregler s.

Læs mere

Miljøhåndbog for medarbejdere på Herstedvester Skole og SFO

Miljøhåndbog for medarbejdere på Herstedvester Skole og SFO Miljøhåndbog for medarbejdere på Herstedvester Skole og SFO Miljø er alles ansvar 1 Indhold Forord s. 2 Børne- og Undervisningsforvaltningens miljøpolitik s. 2 Sådan gør du - Miljøregler s. 3 Hvad gør

Læs mere

Brandinstruktion og evakueringsplan for Tallerupskolen.

Brandinstruktion og evakueringsplan for Tallerupskolen. Brandinstruktion og evakueringsplan for Tallerupskolen. Formålet med denne plan er, at sikre skolens elever og personales evakuering i tilfælde af brand eller anden ulykke. At leve op til de stedlige brandmyndigheders

Læs mere

2) Bekæmp om muligt branden uden at forsinke evakuering af børn og giv nødvendig førstehjælp.

2) Bekæmp om muligt branden uden at forsinke evakuering af børn og giv nødvendig førstehjælp. Den 9. september 2009 Brand- og evakueringsplan for Byens Skole Alle medarbejdere skal læse hele planen i gennem Medarbejderopgaver 1) Enhver, som opdager brand eller overhængende fare herfor, skal straks

Læs mere

Beredskabsplan for Marselisborg Gymnasium

Beredskabsplan for Marselisborg Gymnasium Beredskabsplan for Marselisborg Gymnasium Institutions adresse: Leder: Funktion: Bygninger: Formål: Ansvar: Marselisborg Gymnasium Birketinget 9 8000 Århus C Rektor Kirsten Skov Marselisborg Gymnasium

Læs mere

Affaldsguide. Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald

Affaldsguide. Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald Affaldsguide Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2 Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ Kære beboer I denne

Læs mere

Affaldsguide. Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal.

Affaldsguide. Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Affaldsguide Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167 Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ

Læs mere

Miljøledelse. Ideen bag systemet er at etablere et ensartet system der sikre en forbedring af den enkelte virksomheds indsats overfor miljøet.

Miljøledelse. Ideen bag systemet er at etablere et ensartet system der sikre en forbedring af den enkelte virksomheds indsats overfor miljøet. Miljøledelse Hvad er Miljøcertificering Det er et værkstøj der under en samlet miljøpolitik medvirker til at systematisere og forbedre en virksomheds miljømål og højne miljøbevidstheden. Ideen bag systemet

Læs mere

[Dobbeltklik for at indsætte et billede, eller slet tekst og vælg farve i menu] Miljøhåndbog for. Brøndagerskolen

[Dobbeltklik for at indsætte et billede, eller slet tekst og vælg farve i menu] Miljøhåndbog for. Brøndagerskolen [Dobbeltklik for at indsætte et billede, eller slet tekst og vælg farve i menu] Miljøhåndbog for Brøndagerskolen Miljøblomsten er den gennemgående figur i kommunens miljøarbejde Vores grønne hverdag Vores

Læs mere

Vi henter næsten det hele

Vi henter næsten det hele 2016 sommerhuse 2 3 Borgerne svarer på spørgsmål om Genbrugsekspressen Thisted Kommune gennemførte i efteråret 2015 en spørgeskemaundersøgelse om Genbrugsekspressen. En række tilfældigt udvalgte borgere

Læs mere

Affaldsguide. Bendz og Skelgården. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald. Elektronik og hårde hvidevarer

Affaldsguide. Bendz og Skelgården. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald. Elektronik og hårde hvidevarer Affaldsguide Bendz og Skelgården Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ Kære beboer I denne folder kan du finde

Læs mere

Beredskabsplan. 10. KlasseCenter Bornholm. Førstehjælp. 1. Stands ulykken

Beredskabsplan. 10. KlasseCenter Bornholm. Førstehjælp. 1. Stands ulykken Førstehjælp 1. Stands ulykken Trafikulykker - Advar trafikken Arbejdende maskiner - Stands maskinen El-ulykker - Afbryd strømmen Beredskabsplan 2. Giv livreddende førstehjælp 10. KlasseCenter Bornholm

Læs mere

Nyt navn til storskrald

Nyt navn til storskrald Nyt navn til storskrald 2015 sommerhuse 2 3 Nu kører Genbrugsekspressen Vi henter næsten det hele Storskraldsordningen har fået nyt navn. Vi henter i dag næsten alle typer affald til genbrug, så nu kalder

Læs mere

SÅDAN SORTERER DU DIT AFFALD

SÅDAN SORTERER DU DIT AFFALD GOD SORTERING STARTER I HJEMMET Sorteringen bliver nemmere, hvis du indretter dig til det. Indretningsmulighederne er mange. Men med en ekstra spand under køkkenvasken og et sted, hvor aviser og andet

Læs mere

Obligatoriske krav - Grøn Salon

Obligatoriske krav - Grøn Salon Dato: Initialer: 0 Grøn Salon Salon: 0 Obligatoriske krav - Grøn Salon Grøn Gul Rød Følgende otte krav skal opfyldes af salonen for at blive certificeret Den daglige leder har viden om kemi og sundhed

Læs mere

5401-13 Lundevænget Her kan du kommer af med dit affald. Guide til affaldssortering

5401-13 Lundevænget Her kan du kommer af med dit affald. Guide til affaldssortering 5401-13 Lundevænget Her kan du kommer af med dit affald Guide til affaldssortering Som du sikkert har lagt mærke til er der blevet bygget en ny containergård ved Ryparken 144 samt en ny affaldsø ved Lyngbyvej.

Læs mere

Miljøhåndbog for: Albertslund Rådhus. Rådhuset Maj 2012. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Miljøhåndbog for: Albertslund Rådhus. Rådhuset Maj 2012. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Rådhuset Maj 2012 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Miljøhåndbog for: www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Albertslund Rådhus 01 Miljø i Albertslund

Læs mere

ssækken højst 25 kg affald i d

ssækken højst 25 kg affald i d ssækken affald højst 25 kg affald i r Læs he får u d n a, hvord ald f f a e r mind FÅ mindre affald KVIT OVERFLØDIG INDPAKNING UNDGÅ MADSPILD Vælg produkter, der ikke er pakket ind Køb kun det mad, som

Læs mere

Affaldsguide. 1-71 irmelinen

Affaldsguide. 1-71 irmelinen Affaldsguide 1-71 irmelinen PAP Pap er emballage fra fx legetøj, havregryn eller fjernsyn, bølgepap og røret i en køkkenrulle. Pap og karton kan kun genbruges, hvis det er rent (nul pizzabakker!). Plastikfilm,

Læs mere

Miljøledelse på Thorupgården Vores bidrag til fremtiden

Miljøledelse på Thorupgården Vores bidrag til fremtiden Dagsorden til ledelsens gennemgang af miljøledelsessystemet på Thorupgården den 10. juni 2008 Miljøledelsesstandarden ISO 14.001 stiller en række minimumskrav til, hvad der skal behandles på ledelsens

Læs mere

Sorteringsvejledning

Sorteringsvejledning Sorteringsvejledning PAPIR Aviser Reklamer Magasiner Ugeblade Tegneserier Printerpapir Kuverter Breve Papiraffald skal være rent og tørt, når det kommes i beholderen. Nej tak til pap, mælkekartoner, pizzabakker,

Læs mere

D L. Til villaer og rækkehuse i Ballerup Kommune. www.ballerup.dk. Email: affald@balk.dk. Fax 4477 2717. Tlf. 4477 2525 (om affald) 2750 Ballerup

D L. Til villaer og rækkehuse i Ballerup Kommune. www.ballerup.dk. Email: affald@balk.dk. Fax 4477 2717. Tlf. 4477 2525 (om affald) 2750 Ballerup F Til villaer og rækkehuse i Ballerup Kommune D L A F a Ballerup Kommune Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf. 4477 2525 (om affald) Fax 4477 2717 Email: affald@balk.dk www.ballerup.dk Tankegang a/s 70 12 44

Læs mere

NY AFFALDS- SORTERING

NY AFFALDS- SORTERING NY AFFALDS- SORTERING KLAR TIL SORTERING! I Aarhus skal vi sortere vores affald mere, end vi allerede gør. Meget mere affald kan nemlig genanvendes, så vi sparer på naturens ressourcer. Derfor indfører

Læs mere

Miljøledelse i folkeskolen. v/ Erik Lund Christensen PlanEnergi

Miljøledelse i folkeskolen. v/ Erik Lund Christensen PlanEnergi v/ Erik Lund Christensen PlanEnergi Er et værktøj til en systematisk indsats på miljøområdet Inddrager hele skolen fra lærerne, tekniske og administrativt personale, pædagoger, til elever, forældre og

Læs mere

Vi henter næsten det hele

Vi henter næsten det hele 2017 sommerhuse 2 3 Har du spørgsmål om dit affald? AFFALD THY HAR SVARET I august 2016 lancerede vi appen Affald Thy. Med Affald Thy på din smartphone har du alle oplysninger om dit affald lige ved hånden.

Læs mere

Dit affald Ny ordning i Viborg midtby

Dit affald Ny ordning i Viborg midtby Dit affald Ny ordning i Viborg midtby Miljøstationer i midtbyen Regeringen har besluttet, at affald skal genanvendes og udnyttes langt bedre i fremtiden, end det er tilfældet i dag. I Viborg Kommune genanvender

Læs mere

Forsøg med affaldssortering i Kirsebærplantagen

Forsøg med affaldssortering i Kirsebærplantagen Forsøg med affaldssortering i Kirsebærplantagen Affaldsforsøg skal føre til bedre sortering Kirsebærplantagen er sammen med tre andre boligområder udvalgt til et nyt forsøg med affaldssortering. Forsøget

Læs mere

Vi arbejder for at inddrage eleverne og de ansattes ønsker og idéer til miljømæssige forbedringer.

Vi arbejder for at inddrage eleverne og de ansattes ønsker og idéer til miljømæssige forbedringer. Vorrevangskolen ønsker i sit daglige virke at fremme udviklingen frem mod et mere bæredygtigt samfund, hvor hensyn til det ydre miljø og arbejdsmiljøet for såvel elever som ansatte har høj prioritet. Vorrevangskolen

Læs mere

I DIN BUTIK FÅ STYR PÅ MILJØET HÅNDTERING AF MILJØ I SMÅ BUTIKKER

I DIN BUTIK FÅ STYR PÅ MILJØET HÅNDTERING AF MILJØ I SMÅ BUTIKKER FÅ STYR PÅ MILJØET I DIN BUTIK HÅNDTERING AF MILJØ I SMÅ BUTIKKER FÅ FLERE KUNDER SPAR PENGE UNDGÅ BØDER OG PROBLEMER MED MYNDIGHEDER HAV DET GODT NÅR DU ER PÅ ARBEJDE FÅ RÅDGIVNING INDLEDNING 3 FÅ STYR

Læs mere

Beredskabsplan for Outrup Skole

Beredskabsplan for Outrup Skole Beredskabsplan for Outrup Skole Formål: Beredskabsplanen finder anvendelse på skoler, SFOèr, daginstitutioner, døgninstitutioner, STU uddannelsessteder i Varde Kommune og omfatter retningslinjer for børn,

Læs mere

SÅDAN SORTERER DU DIT AFFALD

SÅDAN SORTERER DU DIT AFFALD SÅDAN SORTERER DU DIT AFFALD HER FÅR DU HJÆLP TIL HVORDAN DU SKAL SORTERE DIT AFFALD GOD FORNØJELSE! PLAST Plastikemballage fra kød, grønt og frugt Plastiklåg Plastikbøtter, -flasker og -dunke Plastikposer

Læs mere

Figur 1: Miljøledelsescirklen

Figur 1: Miljøledelsescirklen Overordnede linier i miljøhåndbogen Københavns Kommune har en vision om at være en grøn kommune, der arbejder for at være et attraktivt sted at bo og arbejde nu og i fremtiden. Borgerrepræsentationen har

Læs mere

Din sikkerhed - kort fortalt

Din sikkerhed - kort fortalt Din sikkerhed - kort fortalt Guidelines til receptionen på Tagensvej 86 Denne bog indeholder de vigtigste punkter fra Metropols beredskabsplan, til dig i receptionen Indledning Denne guide er lavet til

Læs mere

Sortér dit affald. Vi kan genbruge det meste af dit affald, hvis du sorterer det rigtigt. Se, hvordan du gør i denne pjece!

Sortér dit affald. Vi kan genbruge det meste af dit affald, hvis du sorterer det rigtigt. Se, hvordan du gør i denne pjece! Sortér dit affald Vi kan genbruge det meste af dit affald, hvis du sorterer det rigtigt. Se, hvordan du gør i denne pjece! Det tager kun et øjeblik at sortere dit affald, men det har stor betydning for

Læs mere

BEREDSKABSPLAN 8000 ÅRHUS C BEREDSKABSPLAN ELISE SMITHS SKOLE VERSION 3.A (OKTOBER 2012)

BEREDSKABSPLAN 8000 ÅRHUS C BEREDSKABSPLAN ELISE SMITHS SKOLE VERSION 3.A (OKTOBER 2012) BEREDSKABSPLAN ELISE SMITHS SKOLE 8000 ÅRHUS C Introduktion til beredskabsplanen I denne indledning gennemgås de fysiske rammer for skolen og dets virke. Efterfølgende beskrives de planer, der er for forskellige

Læs mere

Forsøg med affaldssortering i Vandtårnsparken

Forsøg med affaldssortering i Vandtårnsparken Forsøg med affaldssortering i Vandtårnsparken Affaldsforsøg skal føre til bedre sortering Vandtårnsparken er udvalgt til at deltage i et forsøg med affaldssortering, som gennemføres af Næstved Kommune

Læs mere

Ren besked om affald. Pak pappet rigtigt - Se bagsiden

Ren besked om affald. Pak pappet rigtigt - Se bagsiden Ren besked om affald Pak pappet rigtigt - Se bagsiden Kan HÆNGes PÅ KØLESKABET Dagrenovation Ja, tak til ting fra den daglige husholdning uden farligt affald Det siger vi ja tak til: * Emballage fra mad

Læs mere

Sådan sorterer du dit affald

Sådan sorterer du dit affald PAPIR RESTAFFALD TIL FOR- BRÆNDING MAD- AFFALD KARTON METAL HÅRD PLAST GLAS Sådan sorterer du dit affald Fællesløsning TEKNIK OG MILJØ 2 Hvorfor sortere? RESTAFFALD TIL FOR- BRÆNDING MAD- AFFALD PAPIR

Læs mere

Når skraldet skal fjernes

Når skraldet skal fjernes Når skraldet skal fjernes Information om affaldssystemet i Horsens Kommune KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Horsens Kommunes affaldssystem - nemt for dig og godt for miljøet Horsens Kommune har et velfungerende

Læs mere

Sorteringsvejledning etageboliger

Sorteringsvejledning etageboliger Affaldssortering begynder i køkkenet Det meste affald stammer fra køkkenet, og jo lettere det er at sortere affaldet med det samme, desto nemmere er det at sortere det i de rigtige beholdere. Det er derfor

Læs mere

Lad os gøre det sammen

Lad os gøre det sammen Lad os gøre det sammen Fejlsortering af dit affald kan få betydning for, om jeg tømmer din beholder. Lad os hjælpe hinanden til en bedre sortering. Læs mere i folderen www.assensforsyning.dk Vi er her

Læs mere

BEREDSKAB PÅ LANGELINIESKOLEN

BEREDSKAB PÅ LANGELINIESKOLEN BEREDSKABSGUIDE FOR OMRÅDE ØSTERBRO Institutioner, skoler, PPR, sundhedspleje og administration INDHOLD: Grundlag og formål s. 2 Akut-telefonnumre s. 3 SOS International s. 4 Beredskab i Område Østerbro

Læs mere

Forsøg med affaldssortering i Skovparken Korsør

Forsøg med affaldssortering i Skovparken Korsør Forsøg med affaldssortering i Skovparken Korsør Affaldsforsøg skal føre til bedre sortering I Skovparken er vi gode til at sortere vores affald. Vi er endda helt i front på visse områder. Fx var vi blandt

Læs mere

Beredskabsplan for Varde Ungdomsklub

Beredskabsplan for Varde Ungdomsklub Beredskabsplan for Varde Ungdomsklub Fomål: Beredskabsplanen finder anvendelse på skoler, SFOèr, daginstitutioner, døgninstitutioner, STU uddannelsessteder i Varde Kommune og omfatter retningslinjer for

Læs mere

KR? MINIGUIDE. NULskrald mindre affald mere liv

KR? MINIGUIDE. NULskrald mindre affald mere liv KR? MINIGUIDE NULskrald mindre affald mere liv Guiden omhandler ikke alt affald, men de mest almindelige typer. På de sidste sider kan du selv notere gode råd, og så kan du til enhver tid få hurtige svar

Læs mere

NYT Sæk og container ud til skel. Affaldshåndbog 2016. boliger

NYT Sæk og container ud til skel. Affaldshåndbog 2016. boliger NYT Sæk og container ud til skel Affaldshåndbog 2016 boliger Indhold Meget mere genbrug side 2 Kontakt os når DU har tid side 3 Velkommen på genbrugspladsen side 4 og 5 Storskrald side 6 Papir, karton,

Læs mere

Pjece for elever Sikkerhed

Pjece for elever Sikkerhed Pjece for elever Sikkerhed på Erhvervsskolerne Aars Indholdsfortegnelse Formål... 4 Handlingsplan ved personulykker og brand... 5 Personlige værnemidler... 8 Værkstedskørekort... 9 Skolen som en virksomhed...

Læs mere

STORSKRALDS- ORDNING 2013 AFFALDSHÆFTE. Det du bør vide om affald og genbrug i Vordingborg Kommune

STORSKRALDS- ORDNING 2013 AFFALDSHÆFTE. Det du bør vide om affald og genbrug i Vordingborg Kommune NY STORSKRALDS- ORDNING 2013 AFFALDSHÆFTE Det du bør vide om affald og genbrug i Vordingborg Kommune NYE TIDER NYE MÅDER Fra 1. april er det Meldgaard Miljø A/S, der henter dit affald. Der kommer færre

Læs mere

Det handler om DIT AFFALD. Afd. 36 // Byagerparken

Det handler om DIT AFFALD. Afd. 36 // Byagerparken Det handler om DIT AFFALD Afd. 36 // Byagerparken Indhold: Håndtering af affald...side 3 Sortering og genbrug...side 3 Takt og tone...side 3 Oversigt over afdelingen...side 4 Husholdningsaffald...side

Læs mere

Velkommen til møde om den nye affaldsløsning SKRALDETANTERNE KOMMER TAG PÆNT I MOD DEM

Velkommen til møde om den nye affaldsløsning SKRALDETANTERNE KOMMER TAG PÆNT I MOD DEM Velkommen til møde om den nye affaldsløsning SKRALDETANTERNE KOMMER TAG PÆNT I MOD DEM Velkommen til møde for grundejerforeninger om den nye affaldsløsning Velkomst og indledning v. Miljøchef Kathleen

Læs mere

Nu skal du også sortére dit husholdningsaffald

Nu skal du også sortére dit husholdningsaffald Nu skal du også sortére dit husholdningsaffald (gældende fra 29/4-2013) Rødovre Kommune har indført ny affaldssortering der bl.a betyder, at det vi normalt smed i dagrenovationen nu skal sortéres. Derfor

Læs mere

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk !!"#$ Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400

Læs mere

Affaldshæfte ren besked om affald. Søndagsåbent på genbrugspladserne i Sæby, Skagen og Ravnshøj

Affaldshæfte ren besked om affald. Søndagsåbent på genbrugspladserne i Sæby, Skagen og Ravnshøj Affaldshæfte 2016 ren besked om affald Nyt Søndagsåbent på genbrugspladserne i Sæby, Skagen og Ravnshøj nyt nyt nyt Søndagsåbent på genbrugspladserne i Sæby, Skagen og Ravnshøj. Udvidet åbningstid på Ålbæk

Læs mere

Fra affald til ressourcer

Fra affald til ressourcer Fra affald til ressourcer Oplæg til et nyt affaldssystem bedre sortering Mindre CO2 Ren energi bæredygtig Omlægning Affald er en del af løsningen i omstillingen til et bæredygtigt samfund. Kommunerne i

Læs mere

Affald du kan komme af med i gården:

Affald du kan komme af med i gården: Håndtering af affald i Rosenoden Revideret november 2015 Kære beboer. I ejerforeningen Rosenoden vil vi gerne bidrage til at værne om miljøet, og samtidig arbejde for, at du nemt kan komme af med dit affald.

Læs mere

Sådan sorterer du dit affald

Sådan sorterer du dit affald Sådan sorterer du dit affald How to sort your garbage Sorteringspjece A5.indd 1 09-06-2016 08:33:41 Bioaffald bliver til kompost, strøm og varme Vi laver din families årlige bioaffald til 18,4 kwh strøm

Læs mere

ORDENSREGLER for Lejere i Grønagerparken Ranunkelvej 147 239 8471 Sabro (Godkendt på beboermødet den 26. oktober 2005) (Revideret juli 2014)

ORDENSREGLER for Lejere i Grønagerparken Ranunkelvej 147 239 8471 Sabro (Godkendt på beboermødet den 26. oktober 2005) (Revideret juli 2014) Grønagerparkens Beboerrepræsentation Ranunkelvej 147 239 8471 Sabro Sabro, Juli 2014 ORDENSREGLER for Lejere i Grønagerparken Ranunkelvej 147 239 8471 Sabro (Godkendt på beboermødet den 26. oktober 2005)

Læs mere

Grønt Regnskab Temarapport Grønne indkøb 2013

Grønt Regnskab Temarapport Grønne indkøb 2013 Grønt Regnskab Temarapport Grønne indkøb 2013 Indledning - mål for området...3 OPGØRELSER... 5 Beskrivelse og konklusion... 6 evaluering indsats 2013... 7 indsats 2014... 8 Ud over denne temarapport består

Læs mere

Affald til genbrug. Plastaffald. 21 Dæk med og uden fælge Ikke cykel- og knallertdæk.

Affald til genbrug. Plastaffald. 21 Dæk med og uden fælge Ikke cykel- og knallertdæk. Affald til genbrug 1 Papir Fx bøger, reklamer og telefonbøger. Plastomslag og ringbind. 5 Jern og metal Fx cykler, dåser, gaskomfurer, gryder og radiatorer. Elektronikaffald. 6 Pap og karton Fx rent og

Læs mere

Nu skal du også sortére dit husholdningsaffald

Nu skal du også sortére dit husholdningsaffald Nu skal du også sortére dit husholdningsaffald (gældende fra 29/4-2013) Rødovre Kommune har indført ny affaldssortering der bl.a betyder, at det vi normalt smed i dagrenovationen nu skal sortéres. Derfor

Læs mere

i boligområdet. Minigenbrugspladser Gode råd til at komme igang med at bygge en minigenbrugsplads lokalt i boligområdet

i boligområdet. Minigenbrugspladser Gode råd til at komme igang med at bygge en minigenbrugsplads lokalt i boligområdet Minigenbrugspladser i boligområder Gode råd til at komme igang med at bygge en minigenbrugsplads lokalt i boligområdet Der kan være penge at spare ved at gøre det nemmere for beboerne at sortere affaldet

Læs mere

SORTERINGSVEJLEDNING U D S M I D D E T I G T

SORTERINGSVEJLEDNING U D S M I D D E T I G T SORTERINGSVEJLEDNING GIV DIT AFFALD NYT LIV S M I D D E T R I G T U D I G T DIT AFFALD KAN FÅ NYT LIV Når du smider affaldet rigtigt ud, kan det få nyt liv i stedet for at gå op i røg på forbrændingen.

Læs mere

sådan sorterer du dit affald

sådan sorterer du dit affald sådan sorterer du dit affald Papir Glas SÅDAN LÆSER DU guiden I denne guide finder du information om, hvordan du sorterer dit affald og hvor du gør af det. Det er nemt at sortere og det gør stor forskel

Læs mere

SORTERINGSVEJLEDNING D E T S O R T E R E R U N D E R D I G

SORTERINGSVEJLEDNING D E T S O R T E R E R U N D E R D I G SORTERINGSVEJLEDNING GIV DIT AFFALD NYT LIV D E T S O R T E R E R U N D E R D I G DIT AFFALD KAN FÅ NYT LIV Når du sorterer dit affald, kan det få nyt liv i stedet for at gå op i røg på forbrændingen.

Læs mere

Affaldshæfte 2015 I N F O R M AT I O N O M A F F A L D

Affaldshæfte 2015 I N F O R M AT I O N O M A F F A L D TIL SAMTLIGE HUSSTANDE I LEJRE KOMMUNE Affaldshæfte 2015 I N F O R M AT I O N O M A F F A L D Bedre sortering giver mere genbrug I de kommende år skal vi sortere og genbruge endnu mere af vores husholdningsaffald

Læs mere

3 nye containere til dit affald. Læs her, hvordan du sorterer dit affald, så mest muligt går til genanvendelse.

3 nye containere til dit affald. Læs her, hvordan du sorterer dit affald, så mest muligt går til genanvendelse. 3 nye containere til dit affald Læs her, hvordan du sorterer dit affald, så mest muligt går til genanvendelse. Pas godt på Jordens ressourcer Du får fremover tre containere til dit affald. Formålet er

Læs mere

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi)

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi) Hvad vil vi opnå? Et renere miljø Bedre beslutningsgrundlag Vide hvordan vi måler på miljøet Vide hvad vi får ud af det m.h.t. miljø, arbejdsmiljø og økonomi Styr på vores processer og forbrug Minimere

Læs mere

VI VIL GERNE SKÆRE DET UD I PAP

VI VIL GERNE SKÆRE DET UD I PAP VI VIL GERNE SKÆRE DET UD I PAP MEN DET ER SLET IKKE NØDVENDIGT...... når du har læst denne folder... Ingen ny ordning - og kun ét fif, til at gi dit affald højere værdi Papir, karton og pap består af

Læs mere

Sådan sorterer du dit affald

Sådan sorterer du dit affald Sådan sorterer du dit affald BRØNDBY KOMMUNE Madaffald skal i beholderen til madaffald Restaffald skal i beholderen til restaffald Restaffald Madaffald alt madaffald uden kattegrus snavset emballage farligt

Læs mere

C. Begravelse - Skolens ( klassens ) deltagelse aftales med de pårørende. Præsten inviteres evt. op i klassen inden.

C. Begravelse - Skolens ( klassens ) deltagelse aftales med de pårørende. Præsten inviteres evt. op i klassen inden. OMSORGSPLAN Omsorgsplan for Det Kongelige Teaters Balletskole Odense Ved elev eller medarbejders dødsfald ( som ikke er en følge af en ulykke ) A: Orientering 1. Ledelsen orienteres Dagbog startes med

Læs mere

August Sådan sorterer du

August Sådan sorterer du August 2016 Sådan sorterer du Farven er din nøgle Først finder du den zone, affaldet hører til, derefter finder du det piktogram, affaldet har. Hvis du er i tvivl, er du altid velkommen til at spørge en

Læs mere

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast glas 2015 Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal

Læs mere

Sådan sorterer du dit affald

Sådan sorterer du dit affald SKRALDETANTERNE Sådan sorterer du dit affald Madaffald skal i beholderen til madaffald Restaffald skal i beholderen til restaffald Restaffald Madaffald alt madaffald uden kattegrus snavset emballage farligt

Læs mere

Grønt regnskab temarapport Grønne indkøb 2015

Grønt regnskab temarapport Grønne indkøb 2015 Grønt regnskab temarapport Grønne indkøb 2015 Indledning Herning Kommune har indgået centralt koordinerede indkøbsaftaler for de løbende indkøb af varer og tjenesteydelser, som har en samlet indkøbsværdi

Læs mere

HUSREGLER ESBJERG OG ANDEN PRAKTISK INFO

HUSREGLER ESBJERG OG ANDEN PRAKTISK INFO HUSREGLER ESBJERG OG ANDEN PRAKTISK INFO Indhold Side Overordnede husregler Køkkenregler Regler for foreningskontor Andre praktiske oplysninger Alarm Brand- og evakueringsplan 3 4 5 6 7 8 Sekretariatets

Læs mere

Affald fra institutioner

Affald fra institutioner Page 1 of 5 Affald fra institutioner 1. Institutioner og Regler og betaling Institutioner skal følge Regulativ for fra erhverv i Herning Kommune. Hjemmesidens oplysninger om fra erhverv er derfor også

Læs mere

Ren besked om affald. Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald

Ren besked om affald. Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald Ren besked om affald LÆS OM DE NYE ORDNINGER Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald Dagrenovation Ja, tak til ting fra den daglige husholdning

Læs mere

NYHEDSBREV - APRIL 2010

NYHEDSBREV - APRIL 2010 MANGE BOLIGAFDELINGER KAN REDUCERE DERES UDGIFTER PÅ AFFALD HERUNDER AFHENTNINGEN SAMT SOTERINGEN AF AFFALDET. Hvis der ses overordnet på strukturen i Danmark vedrørende vores affald i privatsektoren,

Læs mere

Affald på havnen. Om undervisningsforløbet Affald på havnen. Lærervejledning. Fælles mål - Natur/teknik. Efter 6. klasse

Affald på havnen. Om undervisningsforløbet Affald på havnen. Lærervejledning. Fælles mål - Natur/teknik. Efter 6. klasse Lærervejledning Tidsforbrug (samlet for de fire aktiviteter) 1-2 timer Klassetrin 4.-9. klasse Om undervisningsforløbet Undervisningsforløbet tager udgangspunkt i, at eleverne er affaldskonsulenter, hvor

Læs mere

Nye affaldsbeholdere. sådan sorterer du

Nye affaldsbeholdere. sådan sorterer du Nye affaldsbeholdere sådan sorterer du Her er dine nye affaldsbeholdere Du har fået to nye affaldsbeholdere. En til plast og papir og en til metal og glas. I denne folder kan du læse, hvordan du skal sortere.

Læs mere

NYT FRA PILOTFORSØGET

NYT FRA PILOTFORSØGET NYT FRA PILOTFORSØGET DECEMBER 2012 GODT I GANG! Kære pilotdeltager Du har nu været i gang med at sortere affald til genbrug i godt fire måneder, og vi håber, at det er blevet en del af din dagligdag.

Læs mere

BEREDSKABSPLAN for Teknisk Skole Silkeborg

BEREDSKABSPLAN for Teknisk Skole Silkeborg BEREDSKABSPLAN for Teknisk Skole Silkeborg Teknisk Skole Silkeborg, Kejlstrupvej 87, 8600 Silkeborg. Tlf.: 89 23 40 00 www.tss.dk 1 BEREDSKABSPLAN Teknisk Skole Silkeborg Indhold: Side Instruks ved arbejdsulykker

Læs mere

Brug af møde og udstillingslokaler. på Humlebæk Bibliotek

Brug af møde og udstillingslokaler. på Humlebæk Bibliotek Brug af møde og udstillingslokaler på Humlebæk Bibliotek SALEN standardopstilling med 28 stole og 12 borde GRUPPERUM standardopstilling med 28 stole og 9 borde Mødelokaler Humlebæk Bibliotek har to mødelokaler,

Læs mere

Affald. Trinmål for 2. og 4. klassetrin for natur/teknik. Trin 1: Trin 2: AF FALD 43

Affald. Trinmål for 2. og 4. klassetrin for natur/teknik. Trin 1: Trin 2: AF FALD 43 AF FALD 43 Affald Trinmål for 2. og 4. klassetrin for natur/teknik Trin 1: sortere og navngive materialer og stoffer fra dagligdagen efter egne kriterier og enkle givne kriterier, herunder form, farve,

Læs mere

Beredskabsplan. Milnersvej 48

Beredskabsplan. Milnersvej 48 Beredskabsplan Milnersvej 48 INSTRUKS VED BRAND Alarmér 1. Tryk på et af de røde brandtryk på væggen. Brandtrykket er et internt varslingsanlæg og brandvæsnet alarmeres ikke direkte. 2. Ring til alarmcentralen

Læs mere

B R A N D I N S T R U K S

B R A N D I N S T R U K S B R A N D I N S T R U K S SYGEHUS THY MORS Revideret 14.05.13 INDHOLD FORSIDE 1 FOREBYGGELSE AF BRAND.. 2 ALARMERING. 3 ORGANISERING VED BRAND.. 4 BRANDSLUKNINGSMIDLERS ANVENDELSE.4 BRAND OG BRANDSLUKNING....

Læs mere

blød plast / klar Xxxxxxxxxx Genanvendes i nye produkter Fx: Afdækningsplast Plastfolier fra paller Blød plastemballage Krympefolie Bobleplast

blød plast / klar Xxxxxxxxxx Genanvendes i nye produkter Fx: Afdækningsplast Plastfolier fra paller Blød plastemballage Krympefolie Bobleplast erhvervsaffald blød plast / klar Xxxxxxxxxx Genanvendes i nye produkter Afdækningsplast Plastfolier fra paller Blød plastemballage Krympefolie Bobleplast Plasten skal være ren, tør og fri for fødevarer.

Læs mere

BEREDSKABSPLANENS FORMÅL ANSVAR OG PLIGTER. At redde mennesker i fare ved enhver hændelse, påført udefra eller internt uden tab af menneskeliv

BEREDSKABSPLANENS FORMÅL ANSVAR OG PLIGTER. At redde mennesker i fare ved enhver hændelse, påført udefra eller internt uden tab af menneskeliv BEREDSKABSPLANENS FORMÅL At redde mennesker i fare ved enhver hændelse, påført udefra eller internt uden tab af menneskeliv At begrænse tab af værdier mest muligt uden risiko for liv og helbred ANSVAR

Læs mere

BRAND. - evakuering. Rosengårdskolen. Den 21.09.2015.

BRAND. - evakuering. Rosengårdskolen. Den 21.09.2015. BRAND - evakuering Rosengårdskolen Den 21.09.2015. Rosengårdskolen, Odense Forholdsregler ved brand/evakuering Handlingsplan Brand/evakueringsplanen forefindes i sort taske på pengeskab/kontor depotet.

Læs mere

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast glas Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast

Læs mere

Lærervejledning Besøg genbrugsstationen 0-2. klasse Besøg på Borgervænget Genbrugsstation

Lærervejledning Besøg genbrugsstationen 0-2. klasse Besøg på Borgervænget Genbrugsstation Lærervejledning Besøg genbrugsstationen 0-2. klasse Besøg på Borgervænget Genbrugsstation Om Besøg genbrugsstationen I sommerhalvåret inviteres folkeskolens mindste elever til at besøge Genbrugspladsen

Læs mere

AFFALDS-GUIDE FOR KERTEMINDEGÅRDEN

AFFALDS-GUIDE FOR KERTEMINDEGÅRDEN Gårdlauget Kertemindegaarden 2100 København Ø AFFALDS-GUIDE FOR KERTEMINDEGÅRDEN Til beboer & erhverv Indholdsfortegnelse: Side Emne 1 Introduktion. 1 + 2 Dagligt affald & Skraldesug. 3 Erhverv. 3 Sortering

Læs mere

Indsatskatalog til Grøn Butik

Indsatskatalog til Grøn Butik Indsatskatalog til Grøn Butik På de følgende sider er en oversigt over mulige indsatser i Grøn Butik, som kan bruges til inspiration til arbejdet med miljø og energi i driften af butikken. Udvælgelsen

Læs mere

Affald. for borgere i Høje-Taastrup Kommune. Samlede bebyggelser. Her kan du finde svar på spørgsmål om affald i kommunen

Affald. for borgere i Høje-Taastrup Kommune. Samlede bebyggelser. Her kan du finde svar på spørgsmål om affald i kommunen Affald 2016 for borgere i Høje-Taastrup Kommune Her kan du finde svar på spørgsmål om affald i kommunen Samlede bebyggelser Sortering Giver det overhovedet mening at sortere sit affald? Ja, i høj grad!

Læs mere

Stamblad for Ulveskov Skole, Børnehave & SFO praktisk miljøledelse

Stamblad for Ulveskov Skole, Børnehave & SFO praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Allerede igangsatte aktiviteter Kontrol med forbrug og adfærd omkring forbrug Affaldssortering Ikke igangsatte aktiviteter Grøn ordning Miljøretningslinjer og -plan Grønne indkøb Bemærkninger

Læs mere

Østerbro, den 12. marts 2014. Kære Beboer. Velkommen til vores nye fælles gård!

Østerbro, den 12. marts 2014. Kære Beboer. Velkommen til vores nye fælles gård! Kære Beboer Velkommen til vores nye fælles gård! Østerbro, den 12. marts 2014 Vores nye gård står snart færdig. Det har været en lang rejse for at nå hvortil vi nu er nået! I 2013 blev der nedsat et gårdlaug,

Læs mere

Stamblad for Thorup-Klim Skole og Storkereden praktisk miljøledelse

Stamblad for Thorup-Klim Skole og Storkereden praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Allerede igangsatte aktiviteter Miljøretningslinjer Kontrol af forbrug og forbrugsadfærd Grønne indkøb Affaldssortering Ikke igangsatte aktiviteter Grøn Ordning Papir- og kompostsortering

Læs mere