Ylhäältä täytettävä pesukone. Toppmatet vaskemaskin

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ylhäältä täytettävä pesukone. Toppmatet vaskemaskin"

Transkript

1 Toppmatad tättmaskin Bruks- och installationsanvisning Ylhäältä täytettävä pesukone Käyttö- ja asennusohjeet Toppmatet vaskemaskin Instruksjoner for installasjon og bruk SE FI NO Vaskemaskine med ifyldning fra oven Bruger- og installeringsvejledning DK Praèka plnìná vrchem Návod k instalaci a použití Praèka s vrchným plnením Návod na inštaláciu a použitie Cs SK WT 120

2 Snabbguide Här följer 12 punkter som förklaras i denna bruksanvisning. Läs, lär och roa dig: du kommer att upptäcka många små hemligheter för att tvätta bättre, smidigare och så att din tvättmaskin håller längre. Men framförallt med stor säkerhet. 1. Installation och flytt (sid.2) Installationen, efter leverans eller efter att maskinen har flyttats, är det viktigaste momentet för en god funktion av tvättmaskinen. Kontrollera alltid: 1. Att elsystemet är i enlighet med gällande standard. 2. Att in- och avloppsledningarna för vatten är korrekt anslutna. 3. Att tvättmaskinen är nivellerad. Det är värt mödan för tvättmaskinens livslängd och för ditt tvättresultat; 4. Att trummans fästskruvar, som sitter på tvättmaskinens bakstycke, har avlägsnats. 2. Säkerhet för dig och barnen (sid.3) Här hittar du oumbärliga råd för dig och din familj. Eftersom familjen är det viktigaste som finns. 3. Vad ad kan du tvätta i tvättmaskinen och h hur startar du den (sid. 4) Det är viktigt att sortera tvätten, både för att tvätten ska bli renare och för tvättmaskinens livslängd. Lär dig alla knep och hemligheter för att sortera tvätten: färger, typ av material och luddningstendens är de viktigaste kriterierna. 4. Förklaring av manöverpanelen (sid.5) Manöverpanelen är mycket enkel. Några få viktiga funktionsknappar sitter på manöverpanelen för att välja tvättprogram, från den kraftfulla tvätten av ett blåställ till den mycket skonsamma tvätten av en kashmirtröja. Läs denna del noggrant och du kommer att tvätta bättre, mer ekonomiskt och tvättmaskinen kommer att hålla längre. Det är lätt. 5. Förklaring av tvättprogrammen (sid. 6) En enkel tabell för att på ett ögonblick välja alla program, temperaturer, tvättmedel och eventuella tillsatser. Med rätt inställning kommer ditt tvättgods att vara renare och du sparar tid, vatten och energi, dag efter dag. 6. Förklaring av etiketterna och tvättsymbolerna (sid. 7-8) Symbolerna som sitter på etiketter i kläderna är mycket enkla att förstå och mycket viktiga för en lyckad tvätt. Här hittar du en lättförståelig guide för att välja rätt temperatur, typ av tvätt och stryksätt.och de särskilda Indesitsymbolerna. 7. Tips för att inte göra fel (sid.8) En gång i tiden var det mormor som gav goda råd och det fanns inte syntetmaterial, så det var ju klart att det var lättare att tvätta då. 8. Hur du stänger trumman (sid. 9) Öppna och stäng luckorna ordentligt för en säker tvätt. 9. Tvättmedelsfack k (sid. 10) Hur tvättmedelsfacket ska användas 10. Fel och åtgärder (sid. 11 och 12) Titta här innan du ringer en tekniker. Väldigt många problem kan åtgärdas omedelbart. Om det inte hjälper kan du ringa Indesit servicenummer och inom kort kommer vilket fel som helst att vara lagat. 11. Skötsel och underhåll (sid.13) Din tvättmaskin är din vän: det räcker med endast lite uppmärksamhet för att den ska vara dig trogen och pålitlig. Sköt om den med omtanke och den kommer att tvätta åt dig år efter år. 12. Tekniska data (sid.14) Här finner du tekniska data för din tvättmaskin: modellbeteckning, specifikation för el och vatten, mått, kapacitet, centrifugeringshastighet och överensstämmelse med gällande standard och italienska och europeiska direktiv. 1 Bruks- och installationsanvisning

3 Installation och flytt När tvättmaskinen anländer Om maskinen är ny eller om den precis har flyttats från ett hus till ett annat är installationsmomentet mycket viktigt för att tvättmaskinen ska fungera bra. När du har tagit bort förpackningen ska du kontrollera att utrustningen är hel. Om det råder tveksamheter ska du omedelbart kontakta en kvalificerad tekniker. Vid transport blockeras tvättmaskinens inre delar av fyra skruvar och gummidelar. Avlägsnade av byglarna: ta bort de 4 skruvarna! Innan du startar tvättmaskinen ska du, gummidelarna med dess avståndsbricka (spara alla delar) och stänga igen hålen med plastpluggarna som medföljer. Observera! om skruvarna ska användas igen ska de kortaste skruvarna monteras överst. Nivellering För att tvättmaskinen ska fungera bra är det viktigt att den står plant. Utför nivelleringen genom att skruva på justerfötterna. Arbetsplanets lutning får inte överstiga 2 grader. Vid golv med heltäckningsmatta måste du se till att ventilationen inte hindras i golvnivå. 1 2 Fötterna är justerbara. Spara blockeringsskruvarna och avståndsbrickorna. I händelse av flytt av maskinen kan de återanvändas för att blockera de inre delarna så att de är skyddade under transporten. Anslutning till vattenuttaget Vattentrycket måste ligga mellan värdena som anges på typskylten på bakstycket. Anslut inloppsslangen (den finns nedmonterad inuti trumman) till ett kallvattenuttag med en öppning med 3/4 gasgänga. Om vattenslangen är ny eller inte har använts på länge ska du spola vatten genom installationen tills vattnet är klart och utan orenheter. Anslut slangen till tvättmaskinen vid det därtill avsedda vattenuttaget uppe till höger. Vattenuttag som ska monteras uppe till höger. Anslutning av avloppsslangen Upptill på maskinens bakstycke finns en krok där man kan fästa avloppslangen. För in den andra slangänden i en rörledning eller stöd den mot handfatet eller badkaret. Undvik hopklämningar eller överdrivna böjar. Det är vik- tigt att slangen är placerad på en höjd mellan 60 och 100 cm. Om slangänden måste fästas på en höjd från golvet som är lägre än 60 cm, måste slangen fästas vid en av de krokar som sitter på det ovannämnda bakstycket. Krok att använda om avloppsslangen måste fästas på en höjd som är lägre än 60 cm. Om slangen tömmer i badkaret eller handfatet ska du använda plastskenan och fästa den i kranen. Plastskena för tömning i badkar eller handfat. langen får aldrig förbli ned- sänkt i vatten. Det avrådes från att använda förlängningsslangar. Om det ändå är nödvändigt får förlängningsslangen högst vara 150 cm lång och ska ha samma diameter som originalslangen. Om det finns ett väggavlopp, bör det kontrolleras av en kvalificerad fackman. Om din bostad ligger längst upp i ett hus kan häverteffekter uppstå som gör att tvättmaskinen tar in och tömmer vatten oavbrutet. Särskilda hävertventiler finns att köpa som förhindrar denna effekt. Elanslutning Innan maskinen ansluts till eluttaget ska du kontrollera att: 1) Eluttaget klarar maskinens max. effekt som anges på typskylten och att det är i enlighet med gällande lagar. 2) Spänningstillförseln ligger inom de värden som anges på typskylten. 3) Uttaget passar ihop med maskinens stickkontakt. Om så inte är fallet ska du undvika att placera adaptrar mellan dessa två och istället byta ut uttaget eller stickkontakten. 4) Bostadens elsystem måste vara jordade. 5) Maskinen, efter anslutningen,inte står på driftkabeln; 6) Utrustningen är placerad så att stickkontakten är åtkomlig. Varning! Alla sorts modifieringar som utförts på uttaget som iordningsställts från fabriken eller en oriktig elektrisk anslutning, vilken som helst elektrisk, mekanisk eller hydraulisk modifiering av maskinen medför att garantin förfaller och befriar tillverkaren och säljaren från allt eventuellt ansvar. Plastpåsar, frigolit, skruvar och andra emballeringsmaterial kan vara farliga för barn och ska inte användas som leksaker. Bruks- och installationsanvisning 2

4 Det blir allt viktigare Säkerheten för dig och dina barn Läs noggrant dessa anvis- 4. Om tvättmaskinen måste ningar och all information som 6. Ta inte i tvättmaskinen om du flyttas ska man dra i den vita finns i denna bruksanvisning: är barfota eller med fuktiga händer eller fötter. spaken, som sitter nertill till det är viktigt då den innehåller, förutom ett stort antal an- släpper ned vagnen med de 7. Använd inte förlängnings- vänster under sockeln, som vändbara upplysningar, även utfällbara hjulen, vilket gör sladdar eller förgreningsdosor, viktig information angående att maskinen lättare kan förflyttas. miljöer. Elsladden får inte vikas vilket är särskilt farligt i fuktiga säkerhet, användning och underhåll. eller klämmas ihop. 5. Innan du lägger in tvätten 1. Vid fel ska du stänga ska du kontrollera att trum- 8. Dra inte ut filtret när maski- vattenkranen och dra ut man är tom. nen är igång. stickkontakten ur vägguttaget. Du ska inte under några omständigheter försöka reparera mekaniska specialiserad och "Jag vill endast ha en delar inuti maskinen. Detta auktoriserad tekniker med garanterade innebär även att garantivillkoren förfaller. från Indesit!" originalreservdelar 2. Tvättmaskinen får inte installeras utomhus, inte ens om installationsplatsen skyddas av ett tak, då det är mycket farligt att utsätta den för regn och oväder. 3. Maskinen får endast användas av vuxna och endast för tvätt av tvättgods i enlighet med anvisningarna i denna bruksanvisning. Din tvättmaskin är tillverkad i enlighet med de strängaste internationella säkerhetsnormerna för att skydda dig och din familj. Använd inte hand- tvättmedel eftersom det löddrar för mycket och dess skum kan rinna över från locket och orsaka ska- dor. 9. Dra inte i sladden eller i tvättmaskinen för att dra ut stickkontakten ur vägguttaget. Det är mycket farligt. det är mycket farligt. 10. När tvättmaskinen är igång ska du inte vidröra avloppsvattnet då det kan bli mycket varmt. Håll barn på avstånd. Öppna aldrig luckan med våld eftersom det kan skada säkerhetsmekanismen som sitter i låset och vars funktion är att skydda mot att luckan öppnas av misstag. 11. Detta är en tvättmaskin av- sedd för hushållsbruk. Industriell användning (hotell, restauranter, tvättinrättningar) inverkar på de ursprungliga tillverkningsegenskaperna och medför att garantin förfaller. Hur du byter elsladd Elsladden är av specialtyp och kan endast köpas hos ett auktoriserat Servicecenter. För att byta ut den ska du göra på följande sätt: 1. Kontrollera att tvättmaskinen är avstängd och att stickkontakten har dragits ut. 2. Ta bort sockeln och skruva loss de 2 skruvarna som sitter nedtill på din högra sida, skruva därefter loss de 6 bakre skruvarna, som sitter till vänster och avlägsna sidopanelen genom att genom att vinkla den lätt utåt och dra sedan ut den. (fig 1 och 2). 3. Frånkoppla störskyddsfiltret elektriskt genom att dra ut kontaktdonet (fig. 3). 4. Skruva loss filtrets 2 yttre fästskruvar och haka loss det från ryggstödet genom att dra det uppåt med hjälp av en skruvmejsel (se fig. 4). 5. När du bytt ut kabeln ska du ansluta kopplingsdonet igen och försäkra dig om att säkerhetshaken är ordentligt fastsatt. För utbytet ska man vända sig till utbildad personal som ska hålla sig till gällande föreskrifter. Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 3 Bruks- och installationsanvisning

5 M Vad kan du tvätta i tvättmaskinen? Innan du tvättar kan du göra mycket för att tvätta bättre. Sortera tvätten efter material och färg. Titta på etiketterna och följ tvättråden. Växla små klädesplagg med stora. Innan du tvättar. Sortera tvätten efter material och färgäkthet: grova material ska separeras från de ömtåliga. Tvätta ljusa och mörka färger separat. Töm alla fickor (mynt, papper, sedlar och småsaker) och kontrollera knapparna. Sy omedelbart fast eller ta bort knappar som annars skulle kunna lossna under tvätten. Etiketterna säger allt. Titta alltid på etiketterna: de förklarar allt om klädesplagget och hur det ska tvättas på bästa sätt. På sidan 7 förklaras alla tvättsymbolerna som finns på klädesplaggens etiketter. Tvättsymbolernas råd är värdefulla för att tvätta på rätt sätt och för att klädesplaggen ska hålla en lång tid. Växla små klädesplagg med stora. Bred ut plaggen. Lägg inte in dem hoppressade i trumman och följ de olika lastningsråden för de olika programmen. Du får en renare och mindre skrynklig tvätt. Plagg som avfläckats med bensin. Lägg inte plagg som avfläckats med bensin, alkohol, trikloretylen osv.i tvättmaskinen innan dessa produkter avdunstat. Hur du sätter igång maskinen Placering, förflyttning. Om din tvättmaskin är försedd med en särskild vagn med indragbara hjul kan du lätt förflytta den. För att denna vagn ska sänkas så att man kan flytta maskinen utan ansträngning ska du dra i spaken som sitter nedtill till vänster under sockeln. När du har flyttat maskinen ska den återföras till ursprungsläget. Maskinen är nu stadigt placerad. Se figuren. (Endast på avsedda modeller) Det är viktigt att sortera tvätten efter material och färg för att uppnå ett bra tvättresultat. När maskinen precis har installerats ska du köra tvättprogram "1" på 60 C. och eventuella tillsatser ska du alltid kontrollera att. Att starta tvättmaskinen på rätt sätt är viktigt för tvättresultatet, för att förhindra problem och öka maskinens livslängd. När du har lagt i tvätten i trumman hällt i tvättmedel Lägg mer känslig tvätt, som underkläder, damstrumpor och ömtåliga kläder i en tygpåse för att skydda dem. 1. Luckorna är ordentli stängda. 2. Stickkontakten sitter i eluttaget. 3. Vattenkranen är öppen. 4. Knapp G befinner sig i läge O). 5. Vagnen med de utfällbara hjulen är i viloläge (hjulen ska ej vara i kontakt med golvet). Välj program Programmet väljs beroende på typ av klädesplagg och typ av smuts som ska tvättas. Titta i tabellen på sidan 6 för att välja program. Vrid vredet A till önskat program. Ställ in temperaturen med vred B, stall in centrifugering med vred C, och tryck på knapparna (D-E-F D-E-F) om det är nödvändigt; tryck slutligen på knappen för på/av G (läge I). Efter avslutad tvätt... Vänta cirka två minuter. Stäng sedan av tvättmaskinen med knappen för på/av G (läge O). Nu kan du öppna luckorna på ett säkert sätt. Efter att du tagit ut tvätten ska du alltid lämna luckorna öppna eller på glänt så att fukten som är kvar i trumman kan avdunsta. Stäng alltid vattenkranen. Kom ihåg att i händelse av strömavbrott eller om maskinen stängts av så kommer det valda pro- grammet att återupptas vid den punkt där det avbrutits. Bruks- och installationsanvisning 4

6 Förklaring av manöverpanelen Här är det du som bestämmer Det är viktigt att välja rätt program. Och det är lätt. D Vred för val av program Detta vred används för att välja tvättprogram. Detta vred får endast vridas medurs. För att välja program ska du låta visaren, som sitter på vredet, överensstämma med motsvarande symbol/nummer till önskat program. Nu ska du trycka på knappen för på/av G (läge I), kontrollampa H börjar blinka. Efter 5" meddelas att inställningen godkänts, kontrollampa slutar blinka H (förblir tänt med fast sken) och tvättprogrammet startar. Om du vill avbryta ett tvättprogram som pågår eller ställa in ett nytt tvättprogram väljer du en av symolerna (Stopp/ Återställning) och väntar i 5 sekunder: när raderingen har godkänts blinkar kontrollampa H.,du kan nu ställa in det nya programmet eller stänga av maskinen om du skulle vilja lägga till ytterligare tvättgods. Vänta därefter i cirka 2 minuter innan luckorna kan öppnas. Efter att tvättprogrammet har valts och godkänts av tvättmaskinen påverkas inte maskinen om du vrider på vredet (förutom läget för Stopp/Återställning). Temperatur emperaturvred Detta vred används för att ställa in tvättemperaturen som anges i programtabellen (se sid.6) Med temperaturvredet kan du dessutom, om du vill, ställa in en lägre temperatur än den rekommenderade för det valda programmet, ända ned till tvätt med kallt vatten ( ). Vred för centrifugering ering Detta vred används för att koppla ifrån centrifugen (genom att välja symbolen och för att minska centrifughastigheten för valt program. Maximala hastigheter för 4 olika material: Material Hastighet -Bomull maxvarv /min -Syntet 800 varv/min -Ylle 600 varv/min -Silke nej Maskinen fördelar alltid tvätten på låg hastighet. Vred A med din tvättmaskins program. Snabbtvätt Med denna knapp förkortas tvättprogrammets längd med cirka 30%. Den kan inte användas med specialprogrammen (se sid. 6) och med programmen för ylle och silke. Knapp Mot skrynklor (Syntetmaterial-ömtåliga material) Denna knapp gör att du kan avbryta programmet och behålla tvätten i blöt innan den sista centrifugeringen ( ). Detta är en mycket värdefull funktion eftersom den undviker att ömtåliga material och syntetmaterial blir skrynkliga (när du t.ex. inte kan ta ur tvätten direkt efter avslutad tvätt, utan endast efter några timmar). Den ska endast användas med program för ömtåligt material och syntetmaterial (Progr ). OBSERVERA! För att avsluta pro grammet och tömma ut vattnet, tryck på knappen igen. Extra Sköljning Används för att öka antalet sköljningar i programmen för tåliga material. Vi råder dig att använda det för att förbättra sköljresultatet när tvättmaskinen är fullastad eller vid överkänslighet mot tvättmedel (kontaktallergi). (Progr ) Kontrollampa för på-av (On-Off) När denna knapp G är intryckt är tvättmaskinen påslagen. När den inte är intryckt är maskinen avstängd. Valt alt program raderas inte när maskinen stängs av. Kontrollampa för på-av Kontrollampan H blinkar när maskinen är påslagen och väntar på att ett tvättprogram ska ställas in. Fast sken meddelar att inställt tvättprogram har godkänts. Kontrollampa för block- erad lucka Tänd kontrollampa meddelar att luckan är blockerad för att förhindra att luckan öppnas av misstag. För att undvika skador är det nödvändigt att kontrollampan slocknar innan luckan öppnas. Det tar cirka två minuter. 5 Bruks- och installationsanvisning

7 Vad vill du tvätta idag? Program för alla årstider Typ av material och typ av smuts Programvred Temperaturvred Tvättmedel förtvätt Tvättmedel tvätt Traditionellt eller skonsamt blekmedel Sköljmedel Tvättpro- Beskrivning av grammet- s längd tvättprogram (min.) BOMULL Mycket smutsigt tvättgods (lakan, dukar o.s.v.) 1 Max C u u u 150 Mycket smutsigt tvättgods (lakan, dukar o.s.v.) 2 Max C u u Skonsamt/Trad. 130 Mycket smutsig tålig vit- och kulörtvätt Något smutsigt tvättgods som är vitt eller har delikata färger (skjortor, tröjor o.s.v.) Sköljning/Blekning Centrifugering Stopp/Återställning 3 60 C u u Skonsamt/Trad C u u Skonsamt/Trad. 115 u Skonsamt/Trad. Förtvätt, tvätt vid hög temperatur, sköljningar, mellanliggande centrifugering och centrifugering vid slutet Tvätt vid hög temperatur, sköljningar, mellanliggande centrifugering och centrifugering vid slutet Tvätt vid 60 C, sköljning, mellanliggande centrifugering och centrifugering vid slutet Tvätt vid 40 C, sköljning, mellanliggande centrifugering och centrifugering vid slutet Sköljning, mellanliggande centrifugering och centrifugering vid slutet Tömning och centrifugering i slutet Avbryter/Raderar valt program SYNTETMATERIAL Mycket smutsiga syntetmaterial med tåliga färger (underkläder för spädbarn o.s.v.) 5 60 C u u Skonsamt 105 Syntetisk kulörtvätt (alla typer av lätt smutsade underkläder) 6 40 C u u Skonsamt 75 Syntetisk kulörtvätt (alla typer av lätt smutsade underkläder) 7 30 C u u 30 Sköljning/Blekning Sköljmedel Vattenstopp Centrifugering Stopp/Återställning u u Skonsamt Tvätt vid 60 C, sköljning, mot skrynklorfunktion eller försiktig centrifugering Tvätt vid 40 C, sköljning, mot skrynklorfunktion eller försiktig centrifugering Tvätt vid 30 C, sköljning och försiktig centrifugering Sköljning, mot skrynklor-funktion eller försiktig centrifugering Sköljning med sköljmedel, mot skrynklorfunktion eller försiktig centrifugering Vattenstopp för särskilt ömtåliga plagg Tömning och försiktig centrifugering Avbryter/Raderar valt program ÖMTÅLIGA MATERIAL Ylle 8 40 C u u 55 Silke/Gardinen (Gardiner, silke, viskosa, etc.) 9 30 C u u 45 Sköljning Vattenstopp Centrifugering Tömning Stopp/Återställning u Tvätt vid 40 C, sköljning och försiktig centrifugering Tvätt vid 30 C, sköljning och försiktig centrifugering Sköljning, mot skrynklor-funktion eller tömning Vattenstopp för särskilt ömtåliga plagg Tömning och försiktig centrifugering Tömning Avbryter/Raderar valt program Viktigt: Viktigt: För att radera ett tvättprogram som precis har ställts in väljer du en av symbolerna för Stopp eller Återställningoch väntar i minst 5 sekunder. Specialprogram De data som anges i tabellen är ungefärliga. De kan variera beroende på maskinmodell, mängd och typ av tvättgods, ledningsvattnets temperatur och hårdhet samt omgivningens temperatur. 7-Daglig tvätt ömtåligt syntetmaterial vid a 30 i 30'. Din tvättmaskin har ett särskilt program för att tvätta lättsmutsade plagg på kort tid. Ställ in program 7 på 30 C och det går att tvätta olika material tillsammans (förutom ylle och silke) med detta program. Tvätten får högst väga 3 kg. Du sparar tid och energi då tvätten endast tar cirka 30 minuter. Vi råder dig att fylla på tvättmedelsfacket med flytande tvättmedel. Bruks- och installationsanvisning 6

8 Förklaring av v tvättsymbolerna Lär dig dessa symboler och du kommer att tvätta bättre, dina kläder kommer att hålla längre och med hjälp av din uppmärksamhet kommer tvättmaskinen att tvätta bättre. IPå klädesplagg som säljs i Europa sitter det etiketter som med hjälp av små men viktiga symboler informerar om hur klädesplagget ska tvättas. Det är viktigt att du lär dig att tyda symbolerna för att tvätta bättre och sköta klädesplaggen på bästa sätt. Tips Tvättsymbolerna delas in i fem olika kategorier med olika former: tvätt, blekning, stryknin, Kemtvätt, torkning. Vänd skjortor med avigsidan utåt för att de ska bli bättre tvättade och hålla längre. Töm alltid klädesplaggens fickor. Titta på etiketterna, de ger dig värdefulla upplysningar. Blanda stora plagg med mindre i trumman. Läs och lär dig symbolerna i denna tabell.de hjälper dig att tvätta och sköta dina kläder bättre, och gör att du får ut mer av din tvättmaskin. Var noga med att inte välja fel temperatur... Tvätt Blekning Strykning Kemtvätt Torkning Hård tvätt Skonsam tvätt Hög temp. Låga temp. Tvätt vid 95 C cl Kan blekas i kallvatten Strykning vid höga temperaturer max 200 C A Kemtvätt med alla former av lösningsmedel Kan torktumlas Tvätt vid 60 C Får ej blekas Strykning vid medeltemperaturer på max 150 C P Kemtvätt med perklor, specialbensin, ren alkohol, R111 och R113 Får ej torktumlas F Tvätt vid 40 C Strykning vid max. 110 C Kemtvätt med specialbensin, ren alkohol och R113 Får ej hängas Tvätt vid 30 C Får ej strykas Får ej kemtvättas Häng på tork utan centrifugering Handtvätt Torka på galge Får ej tvättas i vatten 7 Bruks- och installationsanvisning

9 ...och symbolerna på de olika Indesitmodellerna: On - Påslagning Off - Avslagning Blockerad lucka Temperatur Program: Sköljningar Sköljmedel Vattenstopp Centrifugering Tömning Ändring centrifugering Utesluten centrifugering Förtvätt Antifläck Extra sköljning Mot skrynklor - Vattenstopp Tvättintensitet Tvätt vid 90 Tvätt vid 60 Daglig tvätt vid 30 i 30' Tvätt i kallvatten Handtvätt/Hand wash/ A la main Snabbtvätt 1/2 last Extra ekonomisk tvätt Lättstruket Silke och gardiner Allmänna regler: Stopp/Återställning - Bomull - Lin. Fyll trumman, men överbelasta den inte. Syntet Fyll inte trumman mer än till hälften. - Ömtåligt och Ylle. Fyll inte trumman mer än till en tredjedel. - Mycket smutsig vittvätt: Ihärdiga eller speciella fläckar. Behandla dem innan tvätten genom att badda de mest smutsade punkterna med specialtvättmedel, tvättpasta eller särskilda fläckbortttagningsmedel (se rutan beträffande behandling av specialfläckar med fläckborttagningsmedel på sid.9). I tvättmaskinen ska du aldrig tvätta... tvättgods som inte är fållat, tvättgods som är fransigt eller är sönderrivet. Om du ändå vill tvätta sådana Skonsam tvätt Tips för att inte göra fel Du kan tvätta nästan vad som helst Gardiner Gardiner har en tendens att bli väldigt skrynkliga. För att begränsa denna effekt råder vi dig att vika ihop dem ordentligt och lägga dem i ett örngott eller en nätkasse. Tvätta dem separat och se till att den totala vikten inte överskrider halv last. plagg bör du lägga dem i en tvättpåse. Tvätta aldrig tvättgods med mycket starka färger tillsammans med vittvätt. Se upp med vikten! Överskrid inte maxvikterna som anges (vikt för torr tvätt) för att erhålla bäst tvättresultat: - Tåligt material: max 5 kg - Syntetmaterial: max 2,5 kg - Ömtåligt material: max 2 kg - Ren ny ull: max 1 kg - Frottè max 2,3 kg Hur mycket väger tvätten? 1 lakan g 1 örngott g 1 bordsduk g 1 morgonrock g 1 handduk Blanda plagg av olika storlekar med frottè: badroc ockar kar, handdukar dukar osv.. Du undviker på så sätt att de klumpar ihop sig vid centrifugeringen och att vikten snedfördelas. Färgade T-shirts, T-shirts med tryck och skjortor håller längre om de tvättas med avigsidan utåt. T-shirts och collegetröjor med tryck ska alltid strykas på avigsidan. Varning för snickarb karbyxor yxor. Snickarbyxor som är ett vanligt plagg i många hem har oftast hängselspännen av metall som kan skada trumman eller andra plagg vid tvätt. Stick in metallspännena i bröstfickan och fäst dem med säkerhetsnålar så undviker du alla risker. Dunjackor och vindjackor Tvärtemot vad man kan tro, kan även dunjackor och vindjackor maskintvättas om de innehåller gås- eller anddun. Det är viktigt att inte lasta maskinen med 5 kg utan tvätten får högst väga 2-3 kg. Upprepa sköljningen en eller två gånger och använd försiktig centrifugering. Klädeshygien Tennissk ennisskor or Tennisskor ska först rengöras från lera och de kan tvättas tillsammans med jeans och tåligare tvätt. Tvätta dem inte tillsammans med vittvätt. Semester: ta ur stickkontakten. När du reser på semester rekommenderas det att dra ut stickkontakten, stänga vattenkranen och låta luckan till tvättmaskinen stå öppen. På så sätt torkar trumman och packningen ordentligt och inga obehagliga lukter bildas. YLLEPROGRAM För att uppnå bästa resultat ska du använda ett specialtvättmedel och se till att tvätten inte väger mer än 1 kg. Bruks- och installationsanvisning 8

10 När tvättmedel och vatten inte är tillräckligt... Hur du tar bort t de vanligaste fläckarna -Rödvin. Blötlägg med tvättmedel, skölj och badda med ättika eller citronsyra, skölj igen. Behandla eventuella rester med blekmedel. - Blod. Fläckarna måste vara färska och ska behandlas med kallt vatten. Om fläckarna redan är torra ska plagget blötläggas med specialtvättmedel under en natt och därefter ska fläckarna gnuggas med tvål och vatten. - Torra fettfläckar. Fukta med terpentin, badda fläckarna med fingertopparna och en bomullstrasa efter att plagget lagts ut på ett mjukt underlag. - Rost. Oxalsalt (finns på apotek) eller rostborttagningsmedel. Gamla fläckar kan redan ha hunnit angripa plagget med risk för att hål uppstår. - Mögelfläckar. Behandla med blekmedel, skölj väl (endast för vita plagg och färgade som tål klor). - Oljefärger. Fukta med ren bensin, badda fläckarna efter att plagget placerats på en mjuk trasa, behandla de sedan flera gånger med den rena bensinen. - Bläck och kulspets. Badda med en bomullstuss indränkt i T-sprit eller 90 alkohol. - Tjära: Badda med färskt smör, gå därefter över med terpentin och tvätta sedan omedelbart. - Vax. Skrapa bort så mycket det går och stryk sedan med hett strykjärn mellan två ark hushållspapper. Gå sedan över med bomull med terpentin eller T-sprit. - Tuggummi. Gå över med nagellackborttagningsmedel och ta sedan bort det med en ren trasa. - Mögel. Vit bomull eller linne läggs i en lösning med 5 delar vatten, en del blekmedel och en matsked ättika. Tvätta sedan omedelbart. För andra material ska du använda 10-procentig väteperoxid. Tvätta sedan omedelbart. - Läppstift. Badda material av ylle eller bomull med eter. För silke använder du trikloretylen. - Nagellack. Placera det nedfläckade tyget på ett hushållspapper, blöt med lösningsmedel och flytta plagget efter hand som papperet färgas. - Gräs. Badda med en bomullstuss indränkt i T-sprit. För en säker tvätt Hur du öppnar och stänger trumman A) ÖPPNING. (Fig. 1). Lyft upp det yttre locket och öppna det helt B) Öppna därefter trumman med bägge händerna såsom visas i Fig. 2): - tryck på knappen som visas av pilen i Fig.2 och utöva ett lätt tryck nedåt med stöd av en hand för att undvika att luckorna skadar fingrarna när de öppnas; - ledsaga därefter luckorna som kommer att frånhakas och och lätt kan öppnas. Fig. 1 Fig. 2 C) INFÖRSEL AV TVÄTTGODS. (Fig. 3) D) STÄNGNING. (Fig. 4) - stäng trumman ordentligt genom att först sänka den främre luckan och, genom att stödja dig på den, därefter den bakre; - försäkra dig om att hakarna på den främre luckan är perfekt iförda i sätet på den bakre luckan; - när du hör ett klick från fasthakningen ska du utöva ett lätt tryck nedåt på bägge luckorna som inte ska hakas loss; - stäng slutligen det yttre locket. Fig. 3 Fig. 4 9 Bruks- och installationsanvisning

11 Viktigt att veta för att tvätta bättre Hemligheten med tvättmedelsfacket Den första hemligheten: tvättmedelsfacket är bekvämt placerat under luckan. Du ska fylla på tvättmedel och eventuella tillsatser enligt tillverkarens anvisningar: läs vad som står på förpackningen. Doseringen beror på mängd tvätt- gods, vattnets hårdhetsgrad och h hur smutsig tvätten är. Överdosera inte. Mer tvättmedel ger inte bättre tvätt- resultat, tvärtom... Med tiden lär du dig att att dosera mängderna nästan automatiskt: det kommer att bli din hemlighet. När du fyller på sköljmedel i fack 3 ska du se till att inte överskrida "max" nivån. Tvättmaskinen kan automatiskt dosera sköljmedlet för varje tvättprogram. Flytande tvättmedel ska påfyllas alldeles innan maski- Väl värd besparing nen startas. Kom ihåg att flyande tvättmedel är särskilt lämpligt för tem- peraturer upp till 60 grader och för tvättprogram som inte har någon förtvätt. I handeln kan du köpa flytande tvättmedel eller pulvertvättmedel med speciella behållare som placeras direkt i trumman, enligt de anvisningar som ges på förpackningen. Använd aldrig handtvättmedel i maskinen eftersom dessa bildar enormt mycket lödder som kan skada maskinen. En sista hemlighet: minska alltid tvättmedelsmängden när du tvättar i kallt vatten. Tvättmedlet löser sig sämre kallt vatten i jämförelse med varmt vatten och kommer följaktligen att vara bortslösat. Fack 1: Tvättmedel för förtvätt (pulver) Fack 2: Tvättmedel för tvätt (pulver eller flytande) Fack 3: Sköljmedel Fack 4: Blekmedel En guide för energisnål och ekologisk användning av hushållsmaskine FULL MASKIN Det bästa sättet att spara energi, vatten, tvättmedel och tid är att använda maskinen med max. mängd rekommenderad tvättvikt. Med en full maskin istället för två halvfulla SPARAR du upp till 50% energi. Förtvätt, blekning, sköljmedel Om du behöver bleka tvätten ska du ställa in avsett program och tillsätta blekmedel i tvättmedelsfack 4. När du fyller på blekmedel se till att inte överskrida "max max" nivån. När du använder blekmedel kan du inte använda förtvättsfunktionen. ANVÄND MINDRE TVÄTTMEDEL OM: du tvättar lite tvättgods, om tvättgodset inte är särskilt smutsigt, det bildas för mycket lödder eller om vattnet är mjukt (se tabellen ovan med vattnets hårdhetsgrad). För att få veta vattnets hårdhetsgrad kan du kontakta vattenverket i din kommun. ÄR DET VERKLIGEN NÖDVÄNDIGT ATT FÖRTVÄTTA? Endast om tvättgodset är mycket smutsigt. För tvättgods som inte är särskilt smutsigt eller medelsmutsigt kan du ställa in tvättprogrammet UTAN förtvätt för att SPARA tvättmedel, tid, vatten och mellan 5 till 15% energi. ÄR DET ALLTID NÖDVÄNDIGT ATT TVÄTTA MED VARMT VATTEN? Genom att behandla fläckar med fläckborttagningsmedel eller blötlägga intorkade fläckar i vatten före tvätt är det möjligt att sänka vattentemperaturen. Genom att tvätta på 60 SPARAR du upp till 50% energi. INNAN DU ANVÄNDER ETT TORKPROGRAM Välj en hög centrifugeringshastighet, om det går att ställa in hastigheten, om tvätten ska torkas i torktumlare. En reducerad vattenmängd i tvättgodset gör att du kan SPARA tid och energi i torkprogrammet. OBS.: 1) Koncentrerat blekmedel måste vara utspätt. 2) När koncentrerade tvätt- medel används (i pulver eller flytande form) ska du använda ett program utan för- tvätt. 3) När du använder tvättme- del i boll eller tablettform ska du inte förtvätta Hårdhetsgrad av vattnet Klassificering Tyska Franska dh T.H 1 - Mjukt Medelhårt Hårt Mycket hårt + än 21 + än 37 Traditionellt b blekmedel an- vänds endast för vita tåliga material, medan milt blekme- del används för syntetmate- rial och kulörtvätt. Du kan inte använda blekmedel tillsam- Påfyllnad av sköljmedel mans med "Silke"- och "Special"-programmen (se sid.6) Sköljmedel gör tvätten mjukare och minskar statisk elektricitet av syntetfibrerna. Sköljmedel kan användas för frottè, stickade plagg, gardiner osv..häll i sköljmedlet i tvättmedelsfack 3 enligt de anvisningar som getts av tillverkaren. Sköljmedlet tillsätts automatiskt under den sista sköljningen. När tvättprogrammet är avslutat blir en vattenrest kvar i fack 3. Denna behövs när man fyller på mycket trögflytande sköljmedel eller för att blanda ut de koncentrerade. Om mer vatten än normalt blir kvar i fack 3 innebär det att tömningsanordningen är igentäppt vilket förhindrar tömningen. För rengöring se sid. 13. Häll aldrig sköljmedel och stärkmedel tillsammans i facken eftersom de kan täppa igen tömningssystemet. Bruks- och installationsanvisning 10

12 Fel och åtgärder Läs detta innan du ringer en tekniker Den kan hända att maskinen plötsligt inte fungerar. I många fall kan felen åtgärdas på ett enkelt sätt utan att du behöver ringa en tekniker. Kontrollera dessa punkter innan du ringer serviceverkstaden. Tvättmaskinen startar inte Sitter stickkontakten or- dentligt i uttaget? Den kan ha rubbats vid städning. Finns det ström i bosta- den? Jordfelsbrytaren kanske har kopplats in om för många hushållsapparater är påslagna. Det kanske är ett strömavbrott i ditt området. Är luckan ordentligt stängd? Av säkerhetsskäl fungerar inte tvättmaskinen om luckan är öppen eller ej ordentligt stängd. Är knappen för på/av in- tryck? Om knappen är intryckt har start av ett program ställts in. Är vredet för programme- rad start, på modeller med denna funktion, i korrekt läge? Är vattenkranen öppen? Av säkerhetsskäl kan inte maskinen starta om den inte får vatten. RÄTT Stäng vattenkranen efter varje tvätt, det minskar slitaget på tvättmaskinens hydraulsystem och risk för läckage när ingen person befinner sig hemma. Om möjligt ska tvättmaskinen endast användas utan tillsyn om platsen där den är placerad är försedd med avlopp i golvet (golvbrunn). Lämna alltid luckorna på glänt. På så sätt bildas ingen dålig lukt. Rengör noggrant utsidan. För att rengöra tvättmaskinens utsida och gummidelar ska du alltid använda en trasa indränkt med tvål och rent vatten. FEL Låta stickkontakten sitta kvar när tvättmaskinen rengörs. Även vid underhållsarbete ska stickkontakten alltid dras ut. Använda starka lösningsmedel och slipmedel. Använd aldrig lösningsmedel eller slipmedel för att rengöra tvättmaskinens utsida och gummidelar. Ej rengöra tvättmedelsfacket. Tvättmedelsfacket är utdragbart och för att rengöra det räcker det med att skölja av det under rinnande vatten en stund. Åka på semester utan att tänka på tvättmaskinen. Kontrollera alltid att stickkontaken har dragits ut och att vattenkranen är stängd. Tvättmaskinen tar inte in vatten Är slangen ordentligt ansluten till kranen? Saknas det vatten i bosta- den? Det kan hända att det pågår arbeten i lägenheten eller på vattenledningen. Är vattentrycket tillräck- ligt? Det kan vara fel på stigtanken. Är kranens filter rent? Om vattnet har en hög kalkhalt, eller om det nyligen har skett arbete på vattenledningen, kan kranens vattenfilter ha täppts igen av fragment och slam. Är gummislangen vikt? Gummislangen som leder vattnet till tvättmaskinen måste vara så rak som möjligt. Kontrollera att den inte är klämd eller vikt. Tvättmaskinen tar in och tömmer ut vatten oavbrutet. Är slangen placerad för lågt? Slangen måste vara placerad på en höjd mellan 60 och 100 cm. Är slangänden nedsänkt i vattnet? Har väggutloppet ett luft- utsläpp? Om problemet kvarstår efter dessa kontroller ska du stänga av tvättmaskinen och kontakta serviceverkstaden. Om du bor högt upp i ett hus kan det hända att en häverteffekt uppstår. Installera en lämplig ventil för att lösa detta problem. 11 Bruks- och installationsanvisning

13 Tvättmaskinen töm- mer inte eller centrifugerar inte. Ingår tömning av vatten i det tvättprogram du har valt? För vissa tvättprogram krävs det att tömningen aktiveras manuellt. Är funktionen "Mot skrynklor" - på tvättmaskin med denna funktion - ak- tiv? Med denna funktion aktiveras tömningen manuellt. Är avloppspumpen igen- täppt? För att kontrollera pumpen ska du stänga vattenkranen, dra ut stickkontakten och följa anvisningarna på sid. 12 eller kontakta serviceverkstaden. Vänd dig aldrig till tekniker som inte är auktoriserade och vägra alltid installation av reservdelar som inte är original. Är avloppsslangen vikt? Avloppsslangen måste vara så rak som möjligt. Kontrollera att den inte är klämd eller vikt. Är avloppssystemet igen- täppt? Är eventuell förlängning av avloppsslangen ojämn och förhindrar att vattnet passerar? Tvättmaskinen vibre- rar mycket under centrifugeringen. Har den svängande invändiga enheten frigjorts ordentligt vid installatio- nen? Se sidan 2 som handlar om installation. Är tvättmaskinen ordent- ligt nivellerad? Tvättmaskinens nivellering ska kontrolleras regelbundet. Med tiden kan tvättmaskinen flytta på sig utan att det märks. Justera fötterna och kontrollera med ett vattenpass. Finns det tillräckligt ut- rymme runt om? Maskinen bör inte stödja mot sanitetsvarorna och den bör ha ett visst utrymme runt om. Om maskinen är placerad på heltäckningsmatta måste du se till att det finns ventilation i golvnivå Tvättmaskinen läcker vatten. Är inloppsslangens ringmutter ordentligt åtskruvad? Stäng kranen, dra ut stickkontakten och dra åt ringmuttern utan att ta i för mycket. Är tvättmedelsfacket igentäppt? Dra ut tvättmedelsfacket och rengör det under rinnande vatten. Är avloppsslangen inte ordentligt fastsatt? Stäng vattenkranen, dra ut stickkontakten och försök att sätta fast avloppsslangen bättre. När pumpen och gummislangen ska kontr ontrolleras. olleras. De bildas för mycket lödder der. Är tvättmedlet lämpligt för maskintvätt? Kontrollera att det står "maskintvätt", "handtvätt och maskintvätt" eller liknande på förpackningen. Är mängden tvättmedel korrekt? En överdriven mängd tvättmedel bildar för mycket skum, tvättar inte mer effektivt och bidrar till att beläggningar bildas på tvättmaskinens inre delar. Om tvättmaskinen trots dessa kontroller inte fungerar eller om fel återkommer kan du ringa närmaste auktoriserade serviceverkstad och uppge följande information: - typ av fel - modellbeteckning (Mod...) - serienummer (S/N...) Du hittar denna information på märks kylten som är fäst på sockelns nedre del. (fig. 1) Tvättmaskinen är utrustad med en självrengörande pump som inte behöver rengöras eller underhållas. Trots allt kan det hända att småsaker fastnar i pumpen: mynt, gem, knappar som har lossnat och andra småsaker. För att undvika att pumpen skadas, fastnar dessa saker i en förkammare som du kan nå på pumpens nederdel. Fig. 1 Fig. 1 För att komma åt denna förkammare tar du bara bort kåpan som sitter på tvättmaskinens nederdel med hjälp av en skruvmejsel (fig.1). Ta bort kåpan genom att vrida den moturs (fig. 2) och kontrollera förkammaren noggrant. Gummislang Kontrollera gummislangen minst en gång om året. Byt ut den omedelbart om den är sliten eller sprucken, eftersom den utsätts för starkt tryck vid tvätt som kan förorsaka plötsliga brott. Observera! Kontrollera att tvättprogrammet har avslutats och dra ut stickkontakten innan du tar bort kåpan och före något underhållsarbete. Det är normalt att det rinner ut lite vatten när kåpan tas bort. När kåpan sätts tillbaka ska du vara noga med att sticka in krokarna som sitter nedtill i de avlånga hålen innan du trycker in kåpan mot tvättmaskinen. Fig. 2 Bruks- och installationsanvisning 12

14 Enkel skötsel och underhåll Vårda maskinen och den kommer alltid Din tvättmaskin är dig en trogen vän i din vardag. Det är att vara din vän viktigt att hålla den i bra skick. Även för ditt eget bästa. Din tvättmaskin är konstruerad för att hålla i många år utan problem. Några enkla åtgärder hjälper till att hålla den i bra skick och gör att den håller längre. Först och främst ska du alltid stänga vattenkranen efter varje tvätt. Vattentr attentryc ycket kan i annat fall slita på vissa de- lar. Dessutom elimineras risken för vattenläckor om ingen person befinner sig hemma. Om vattnet är mycket hårt där du bor ska du använda ett avkalkningsmedel (vattnet är hårt om vattnet lämnar vita fläckar runt kranar och avlopp, särskilt i badkaret). För att få mer exakt information angående ditt vatten kan du vända dig till ditt lokala vattenverk eller till en lokal rörmokare). Det är viktigt att alltid tömma fickorna, ta bort nålar, broscher och alla hårda saker. Utsidan på tvättmaskinen rengörs med en trasa indränkt med tvål och rent vatten. Det är viktigt att regelbundet rengöra det utdragbara tvättmedelsfacket. För att motverka att beläggningar bildas räcker det med skölja det ett tag under rinnande vatten. Överdriv aldrig tvättmedelsdoserna. Normala tvättmedel innehåller redan avkalkningsmedel. Använd endast separat avkalkningsmedel för varje tvätt om vattnet är särskilt hårt, d.v.s. när vattnet har en hög kalkhalt. Ibland kan det vara bra att köra ett tvättprogram med en dos avkalkningsmedel, utan tvättgods och tvättmedel. Dosera inte för mycket tvätteller tillsatsmedel då det kan orsaka att överdrivet mycket lödder bildas, som bildar beläggningar och kan skada delar på din tvättmaskin. Töm alltid fickorna: även små metallsaker kan orsaka stora skador på trumman under centrifugeringen! Hur du gör rent tvättmedelsfacket Bortmontering: Tryck lätt på den stora knappen på den främre delen av tvättmedelsfacket och dra det uppåt (fig. 1). Rengöring: Gör rent facket under rinnande vatten (fig.3) med hjälp av en gammal tandborste och dra ut paret med de små hävertventilerna, som sitter i den övre delen av fack 1 och 2 (fig. 4), kontrollera att de inte är igentäppta och skölj av dem. Återmontering: Kom ihåg att sätta tillbaka paret med de små hävertventilerna i deras säten och sätt till sist tillbaka facket i sitt säte och haka fast det (fig. 4, 2, 1). Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig Bruks- och installationsanvisning

15 Vi tar hand om din last Elektronisk obalansövervakning akning ABC av din centrifug Observera! Denna tvättmaskin är försedd med en speciell elektronisk kontrollanordning ( (Auto Balance Control) ) för att ba- lansera tvätten jämnt, vilket innebär att det endast går att centrifugera med hög hastig- het då tvättgodset är så jämnt fördelat som möjligt i maski- nen En obalanserad last kan skada maskinen allvarligt. Självbalanseringssystemet ABC gör så att trumman, innan varje centrifugeringsfas, utför några varv medurs och moturs så att tvättgodset fördelas jämnt inuti trumman och centrifugeringen kan starta mjukt. Vid särskilda lastningskonditioner kan det hända att dessa rotationsvarv inte är tillräckliga för att fördela tvätten jämnt inuti trumman (om det finns frottèbadrockar, täcken, lakan som klumpat ihop sig, osv.).under dessa förhållande kan två fall uppstå: - ABC systemet "accepterar" obalansen, men sänker centrifugeringshastigheten. I detta fall kommer plaggen att vara fuktigare än normalt; - ABC systemet anser att obalansen överskrider den accepterbara tröskeln och utesluter centrufugeringen. I detta fall ska du ta ur plaggen ur tvättmaskinen, veckla ut dem och därefter lägga tillbaka dem och ställa in centrifugeringsprogrammet. I bägge fallen rör det sig inte om en maskindefekt utan om en av de mest framstående egenskaperna som är till för att skydda maskinen så att den inte går sönder, inte vibrerar, inte flyttar sig på golvet eller får andra allvarliga problem. Tekniska data Modell WT 120 Mått Kapacitet Elanslutningar Vattenanslutningar bredd 40 cm höjd 85 cm djup 61 cm 1 till 5 kg Spänning på 230 Volt 50 Hz max. effektförbrukning 2300 W Max. tryck 1 MPa (10 bar) min. tryck 0,05 MPa (0,5 bar) trummans kapacitet 42 liter Centrifugeringshastighet Upp till 1200 Tvättprov har utförts i enlighet med standard IEC456 Utfört med 5,0 kg tvättgods. Program 3, 60 Denna utrustning är i enlighet med följande EU-direktiv: - 73/23/EU från 19/02/73 (lågspänning) och följande ändringar - 89/336/EU från 03/05/89 (elektromagnetisk kompatibilitet) och följande ändringar Tillverkaren förbehåller sig rätten att tillföra, i vilket som helst ögonblick och utan att på förhand meddela detta, vilken som helst modifiering på tvättmaskinen eller på tillbehören till de egna modellerna, som anses nödvändiga av tekniska och kommersiella skäl. Bruks- och installationsanvisning 14

16 Merloni Elettrodomestici Viale Aristide Merloni Fabriano Italy Tel Fax We work, you play 10/ Xerox Business service Docutech

17 Ylhäältä täytettävä pesukone Käyttö- ja asennusohjeet WT120 FI

18 Pikaopas Olemme keränneet tähän 12 osa-aluetta, jotka selvitämme yksityiskohtaisemmin myöhemmin tässä käyttöoppaassa. Lue ja opi hauskasti: löydät useita pieniä vinkkejä, joiden avulla voit pestä pyykkisi paremmin ja helmpommin sekä samalla auttaa pesukonettasi kestämään käytössä pitkään. Tietenkään turvallisuutta unohtamatta. 1. Asennus ja pesukoneen siirtäminen (sivu 2) Pesukoneen toimittamisen tai muuton yhteydessä asennus on tärkein toimenpide koneen hyvän toiminnan turvaamiseksi. Tarkista aina, että: 1. Sähkölaitteisto vastaa säännösten vaatimuksia; 2. Veden poisto- ja tuloletkut ovat oikein kytketyt; 3. Pesukone on täysin tasallaan. Tämä on erityisen tärkeää sekä pesukoneen pitkän käyttöiän että parhaan pesutuloksen kannalta. 4. Että pesukoneen takapaneeliin kiinnitetyt rummun kiinnitysruuvit on poistettu. 2. Lastesi ja oma turvallisuutesi (sivu 3) Tästä osasta löydät erittäin tärkeitä perheesi turvallisuutta käsitteleviä ohjeita. Turvallisuus ennen kaikkea. 3. Mitä laittaa pesukoneeseen ja miten se käynnistetään (sivu 4) Pyykin lajittelu on erittäin tärkeää parhaan mahdollisen pesutuloksen sekä pesukoneen pitkän käyttöiän kannalta. Opettele pyykin oikeaan lajitteluun liittyvät vinkit: väri, kangastyyppi sekä nukkautumisherkkyys ovat tärkeimpiä lajittelun kriteerejä. 4. Säädintaulun käyttö (sivu 5) Säädintaulun käyttö on erittäin helppoa. Sillä sijaitsevat muutamat tärkeimmät säätimet, joiden avulla voit valita kaikki pesutyypit kestävimpien (kuten työhaalareiden) ja arempien kuitujen (kuten cashmeren) pesuun soveltuvien pesuohjelmien välillä. Tutustu säätimiin hyvin ja saat paremman pesutuloksen samalla säästäen ja lisäksi pesukoneesi kestää kauemmin. Helppoa vai mitä. 5. Opas pesuohjelmiin (sivu 6) Esittelemme taulukon, josta voit helposti valita kaikki ohjelmat, lämpötilat, pesuaineet sekä mahdolliset lisäaineet. Oikean ohjelman valinta on tärkeää pesutuloksen kannalta säästäen samalla aikaa, vettä ja energiaa. 6. Opas tuoteselosteisiin ja pesumerkintöihin (sivut 7-8) Vaatteissa olevien kansainvälisten merkintöjen ymmärtäminen ei ole vaikeaa ja niiden noudattaminen on erittäin tärkeää parhaan mahdollisen pesutuloksen saavuttamiseksi. Olemme keränneet tähän osaan yksinkertaisen oppaan pesuohjelmien, suositeltujen lämpötilojen, käsittelytyyppien, silitystapojen ja erityisten Indesit merkintöjen oikean käytön helpottamiseksi. 7. Kuinka vältyt pesuvirheiltä (sivu 8) Kauan aikaa sitten isovanhemmat antoivat hyviä ohjeita vaatteiden pesuun ja tekokuituja ei vielä ollut olemassakaan: pyykinpesu oli helppoa. Nykyisin pesukoneesi antaa hyviä ohjeita pyykinpesuun. 8. Miten sulkea rumpu (sivu 9) Aukaise ja sulje luukut hyvin turvallisen pesun takaamiseksi. 9. Pesuainelokerikk esuainelokerikko o (sivu 10) Miten käyttää pesuainelokerikkoa. 10. Ongelmat ja korjaukset (sivut 11 ja 12) Katso näillä sivuilla olevia ohjeita ennen asentajan kutsumista: monet ongelmat voidaan ratkaista välittömästi ja ilman ulkopuolista apua. Soita Indesit-huoltopalveluun pikaista korjausta varten, mikäli ongelma ei poistu näiden ohjeiden avulla. 11. Pesuk esukoneen hoito ja huolto (sivu 13) Pesukoneesi on kuin paras ystävä: anna sille vähän aikaasi ja saat siitä luotettavan ja varman kumppanin. Huolla pesukoneesi säännöllisesti ja se pesee pyykkisi tunnollisesti vuodesta toiseen. 12. Tekniset ominaisuudet (sivu 14) Olemme keränneet tähän osaan pesukoneesi tekniset tiedot: mallin tunnus, sähkö- ja vesiliitännän vaatimukset, mitat, tilavuuden, linkousnopeuden sekä eurooppalaisten ja italialaisten normien ja direktiivien yhdenmukaisuustodistukset. 1 Käyttö- ja asennusohjeet

19 Asennus ja pesukoneen siirtäminen Pesukoneen saapuessa Oikea asennus on erittäin tärkeää pesukoneen moitteettoman toiminnan kannalta sekä uuden pesukoneen hankinnan että muuton yhteydessä suoritettavan siirtämisen jälkeen. Poista pakkausmateriaali ja varmista, että pesukone on moitteettomassa kunnossa. Kutsu ammattitaitoinen asentaja paikalle, mikäli et ole varma sen kunnosta. Pesukoneen sisäosa on kiinnitetty paikalleen kuljetuksen ajaksi neljällä takapaneeliin asetetulla ruuvilla ja kumikappaleella. Irroitus: ota pois 4 ruuvia! Poista ruuvit, kumikappale ja sen välikappale (säilytä kaikki osat huolellisesti) ja sulje reiät mukana toimitetuilla muovikorkeilla ennen pesukoneen käyttöönottoa. Var aroitus: käytettäessä uudelleen lyhyemmät ruuvit tulee asentaa ylös. Pesukoneen vaaitus Pesukoneen moitteettoman toiminnan kannalta on tärkeää, että se on asetettu tasalleen. Voit vaaittaa pesukoneen yksinkertaisesti tukijalkoja käsittelemällä. Varmista, ettei työtasolla mitattu kaltevuuskulma ylitä 2. Varmista, ettei pesukoneen alaosan ilmanvaihto tukkeudu, mikäli asetat sen kokolattiamaton päälle. Tukijalat ovat säädettävissäi. Säilytä kiinnitysruuvit ja välikappaleet. Voit käyttää niitä uudelleen pesukoneen siirron yhteydessä pesukoneen sisäosien kiinnittämiseen, jolloin ne eivät pääse vaurioitumaan kuljetuksen aikana. Vesiverkk esiverkkoon kytkentä Varmista, että veden paine on pesukoneen taakse sijoitetussa kyltissä annettujen arvojen rajoissa. Liitä syöttöputki (sen löydät irroitettuna korin sisältä) vesijohtoverkon putkeen ¾ putkikierteitetyllä tuloliittimellä. Anna veden valua ennen kytkennän suorittamista, kunnes siinä ei ole mitään epäpuhtauksia, mikäli vesiputkisto on uusi tai sitä ei ole käytetty pitkään aikaan. Kytke letku pesukoneeseen sen ylhäällä oikealla olevaan vesiliittimeen. Ylhäälle oikealle asennettava vesiliitin. Veden poistoletkun kytkentä Ylhäällä koneen takapaneelissa sijaitsee koukku, johon poistoletkun voi kiinnittää tarvittaessa. Aseta toinen pää seinäviemäriin tai sijoita se pesualtaaseen tai kylpyammeeseen siten, ettei se joudu puristuksiin tai liian suurille mutkille. On tärkeää, että poistoletkun pää sijaitsee cm korkeudella. Kiinnitä letku pesukoneen takapaneelin yläosaan sijoitettuun koukkuun, mikäli joudut kiinnittämään letkun pään alle 60 cm etäisyydelle lattiasta. Koukku, jota on käytettävä silloin, kun veden poistoletkun pää jää alle 60 cm korkeudelle. Käytä muovista letkun ohjainta ja kiinnitä se hanaan, mikäli letku poistaa veden kylpyammeeseen tai pesualtaaseen. Ohjain kylpyammeisiin ja pesualtaisiin tapahtuvalle veden poistolle. Letku ei saa jäädä koskaan veteen upotetuksi. Emme suosittele jatkoletkujen käyttöä. Mikäli kuitenkin joudut käyttämään jatkoletkua jostain syystä varmista, että sen läpimitta vastaa alkuperäisen letkun läpimittaa ja ettei sen pituus ylitä 150 cm. Anna ammattitaitoisen asentajan tarkistaa seinäviemäri, mikäli veden poisto tapahtuu siihen. Jos taas asunto on kerrostalon ylimmissä kerroksissa voi esiintyä ns. lappoilmiöitä, joiden vuoksi pesukone syöttää ja poistaa vettä jatkuvasti. Hanki tällöin tarkoitukseen sopiva lappoilmiön estoventtiili, jonka avulla tämä häiriö voidaan välttää. Sähkökytkentä Varmista seuraavat seikat ennen pesukoneen kytkemistä pistorasiaan: 1) sähköpistorasia kykenee kestämään arvokyltissä osoitetun pesukoneen maksimitehon ja että pistorasia vastaa lain vaatimuksia; 2) syöttöjännite on arvokyltissä osoitettujen arvojen rajoissa; 3) pistorasia soveltuu pesukoneen pistokkeelle. Älä käytä sovittimia, mikäli pistorasia ei sovellu pesukoneen pistokkeelle vaan vaihda pistorasia tai pistoke; 4)kotitalouksien sähkölaitteistojen on oltava "maadoitettuja"; 5) kytkennän suorittamisen jälkeen kone ei tukeudu syöttöjohtoon; 6) laite täytyy sijoittaa siten, että pistoketta voidaan käsitellä vaivattomasti. Huomio! Mikä tahansa muutos, joka suoritetaan koneessa tehtaalla asennettuun pistokkeeseen tai sääntöjen vastainen sähkökytkentä, tai mikä tahansa sähköinen, mekaaninen tai hydraulinen muutos koneeseen aikaansaa takuun menetyksen ja vapauttaa valmistajan sekä jälleenmyyjän vastuusta. kaikesta Älä jätä muovipusseja, polystyreenipaloja, nauloja tai muita pakkausmateriaaleja lasten ulottuville, sillä ne saattavat aiheuttaa vaaratilanteita. Käyttö- ja asennusohjeet 2

20 Yhä tärkeämpää Sinun ja lastesi turvallisuus Lue seuraavat varoitukset sekä kaikki tässä käyttöoppaassa olevat ohjeet huolellisesti. Ne tarjoavat käytännön vinkkien lisäksi erittäin tärkeitä pesukoneen turvalliseen käyttöön sekä huoltoon liittyviä ohjeita. 1. T oimintahäiriön yhteydessä ensimmäiseksi irroita pistoke seinäpistorasiasta ja sulje vesihana; älä missään tapauksessa avaa pesukonetta sen sisäosien korjaamiseksi. Siitä seuraisi takuuehtojen laukeaminen. 2. Pesukonetta ei tule asentaa ulkosalle silloinkaan, kun asennustila on suojattu katoksella, sillä sen jättäminen alttiiksi sateelle ja ukonilmalle voi aiheuttaa vaaratilanteita. 3. Pesukonetta saavat käyttää ainoastaan aikuiset ja sitä saa käyttää vain pyykinpesuun tässä käyttöoppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti. allisuus Pesukoneesi on valmistettu tiukimpien kansainvälisten turvanormien vaatimusten mukaisesti. voidaan taata Näin parhaalla sinun ja mahdollisella perheesi turvallisuus tavalla. 4. Mikäli pesukonetta täytyy siirrellä, vedä valkoisesta vivusta, joka sijaitsee alavasemmalla jalustan alla ja joka aikaansaa sisäänvedettävien pyörien vaunun alaslaskeutumisen ja mahdollistaa helpon liikuttelun. 5. Tarkista, että rumpu on tyhjä ennen kuin panet uuden pyykin pesukoneeseen. 6. Älä koske pesukoneeseen avojaloin "Käytän ainoastaan erikoistunutta ja valtuutettua asentajaa, joka käyttää alkuperäisiä taattuja Indesit varaosia!" Kuinka sähköjohdon vaihto tapahtuu tai silloin, kun kätesi tai jalkasi ovat märät tai kosteat. 7. Älä käytä jatkojohtoja tai haaroitusrasioita, jotka ovat vaarallisia erityisesti kosteissa tiloissa. Varmista, ettei sähköjohto ole taittunut tai puristunut. 8. Älä poista suodatinta koneen ollessa käynnissä. Älä käytä käsinpesuun tarkoitettua pesuainetta, koska liiallinen vaahto voi tulla ulos luukusta ja aikaansaada vahinkoja. 9. Älä koskaan vedä johdosta tai pesukoneesta, kun haluat irrottaa pistokkeen seinäpistorasiasta: se on erittäin vaarallista. 10.Älä koske poistoveteen pesukoneen toiminnan aikana, sillä se saattaa olla erittäin kuumaa. Pidä lapset kaukana pesukoneesta. Älä koskaan yritä aukaista tai sulkea luukkua väkisin, sillä tämä voisi vahingoittaa luukun aukaisuun sijoitettua turvamekanismia, jonka tehtävänä on estää vahingossa tapahtuvat aukaisut. 11.Tämä pesukone on suunniteltu kotikäyttöön. Teollinen käyttö (hotellit, ravintolat, pesulat) vaarantaa a l k u p e r ä i s t e n rakenneominaisuuksien kestävyyden ja siten lopettaa takuun voimassaolon. Sähköjohto on erityinen ja se voidaan hankkia ainoastaan valtuutetuilta huoltokeskuksilta. Sähköjohdon vaihto tapahtuu seuraavasti: 1. Varmista, että pesukone on sammutettu ja pistoke on irrotettu pistorasiasta. 2. Ota pois jalusta ja irroita 2 ruuvia, jotka sijaitsevat alhaalla oikealla, sitten irroita 6 taaempaa ruuvia, jotka sijaitsevat tällä kertaa vasemmalla ja irroita sivupaneeli kallistaen sitä hieman ulospäin ja vetäen se ulos. (kuvat 1 ja 2). 3. Irroita elettronisesti häiriönestosuodatin irroittaen liitin (kuva 3). 4. Irroita suodattimen 2 ulkoista kiinnitysruuvia ja ruuvimeisselillä auttaen (katso kuva 4) irroita se selustasta vetäen ylöspäin. 5. Uuden johdon asetettamisen jälkeen yhdistä liitin varmistaen, että turvakoukku pitää tehokkaasti. Vaihtoa varten tulee kääntyä asiantuntevan henkilöstön puoleen, joiden tulee noudattaa voimassa olevia säännöksiä. Kuva 1 Kuva 2 Kuva 3 Kuva 4 3 Käyttö- ja asennusohjeet

Ylhäältä täytettävä pesukone Käyttö- ja asennusohjeet. Toppmatet vaskemaskin Instruksjoner for installasjon og bruk

Ylhäältä täytettävä pesukone Käyttö- ja asennusohjeet. Toppmatet vaskemaskin Instruksjoner for installasjon og bruk Toppmatad tättmaskin Bruks- och installationsanvisning Ylhäältä täytettävä pesukone Käyttö- ja asennusohjeet Toppmatet vaskemaskin Instruksjoner for installasjon og bruk SE FI NO Vaskemaskine med ifyldning

Læs mere

7JOUBHF %BOTL SvenskB 1

7JOUBHF %BOTL SvenskB 1 Svensk 1 8x 3x 2x 6x 2x 3.2 x 13mm 6x 6x 4.8 x 38mm Ø 6.4 mm 10x 4 x 16mm! 2 1 4 X Ø 8 mm x6 X = Y - 162-650-900 2 m MIN 685 m X MAX 1085 mm 162 mm 650 mm 4.8 x 38 mm 900 mm 5 3 6 1 4.8 x 38 mm 2 3 Y 7

Læs mere

30.9.2013. DENVER 82x82x200cm. www.bathdeluxe.com

30.9.2013. DENVER 82x82x200cm. www.bathdeluxe.com 30.9.2013 DENVER 82x82x200cm www.bathdeluxe.com DENVER A C D E F G H E D I B bakglas är vändbara (höger/vänster) Glas bagvæggene er vendbare (højre/venstre) Tack för att du har valt vår produkt. Vi försökte

Læs mere

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning DK SE KØRESTOLEN BOGOTA Brugsanvisning RULLSTOL BOGOTA Bruksanvisning DK Ryglænshøjde: 43 cm Højde i alt: 92 cm Længde i alt: 97 cm Bredde i alt: 63,5 cm foldet ud Bredde i alt: 27 cm sammenfoldet Egenvægt:

Læs mere

med 500 chips med 500 marker Spillevejledning Instruktioner

med 500 chips med 500 marker Spillevejledning Instruktioner Poker-sæt med 500 chips Spillevejledning Poker set med 500 marker Instruktioner Tak, fordi du valgte at købe vort produkt. Læs denne vejledning grundigt igennem, før poker-sættet bruges første gang. Gem

Læs mere

Kom godt i gang. Tilslutninger

Kom godt i gang. Tilslutninger Quick Guide Kom godt i gang Tillykke med købet af Deres nye Clint DC1 kabel TV boks. Følgende tekst er ment som en hurtig guide så De nemt og hurtigt kan komme i gang med at benytte Deres boks. For yderligere

Læs mere

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

Skimmer 2500. Brugsanvisning / Bruksanvisning DANSK. Brugsanvisning Skimmer 2500

Skimmer 2500. Brugsanvisning / Bruksanvisning DANSK. Brugsanvisning Skimmer 2500 Brugsanvisning / Bruksanvisning Skimmer 2500 DANSK Brugsanvisning Skimmer 2500 Læs denne brugsanvisning nøje igennem inden skimmeren tages i brug. www.pondteam.com 1 Da vi hele tiden forbedrer og videreudvikler

Læs mere

Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg. Cykelhjelm. Brugsvejledning

Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg. Cykelhjelm. Brugsvejledning Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg Cykelhjelm Brugsvejledning Brugsvejledning Stort tillykke med købet af denne cykelhjelm. Den er udelukkende designet til privat, ikke-kommerciel

Læs mere

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning, rbetsbelysning, lågenergi rbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla rbejdsbelysning, lavenergi 1 2008 iltema Nordic Services rbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Læs mere

Art. 25-960 Art. 25-961

Art. 25-960 Art. 25-961 Bruksanvisning Svart kabel (-) Röd kabel (+) IN Vit kabel (-) UT LED UPP UPP-knapp LED NER NER-knapp Ett lätt tryck på UPP-knappen gör att ljuset i lampan ökar till den senast valda ljusstyrkan. LED UPP

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

AFDÆKNINGS SYSTEM TIL EVENT ARENA

AFDÆKNINGS SYSTEM TIL EVENT ARENA AFDÆKNINGS SYSTEM TIL EVENT ARENA Flere og flere sportsfaciliteter, anvendes til andre aktiviteter end sport. For at gøre dette muligt, kræves mobile gulve der hurtigt og nemt forvandler din stadion til

Læs mere

Bruksanvisning TVÄTTMASKIN. Innehåll WI 102

Bruksanvisning TVÄTTMASKIN. Innehåll WI 102 Bruksanvisning TVÄTTMASKIN SE Svenka,1 FI Suomi,13 DK Dansk,25 Innehåll Installation, 2-3 Uppackning och nivåjustering, 2 Anslutningar av vatten och el, 2-3 Första tvättcykeln, 3 Tekniska data, 3 SE NO

Læs mere

Du kan även få vattenpassen i 120+, och 180+ som har sina fördelar både vid golvläggning och vid tak läggning.

Du kan även få vattenpassen i 120+, och 180+ som har sina fördelar både vid golvläggning och vid tak läggning. True blue är 100 % korrekt, bubblan är mycket tydligare än normalt. Själva vattenpasset är byggd i kraftig aluminiumprofil och har stora handtag så att den passar bra i handen. Det har genomförts tester

Læs mere

Vinkelsliber Vinkelslip

Vinkelsliber Vinkelslip Vinkelsliber Vinkelslip Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug. Vi

Læs mere

VÄGLEDNING/VEJLEDNING/VEILEDNING. Måla ansikten Mal ansigter

VÄGLEDNING/VEJLEDNING/VEILEDNING. Måla ansikten Mal ansigter VÄGLEDNING/VEJLEDNING/VEILEDNING Måla ansikten Mal ansigter 600309 Måla ansikten Mal ansigter SE Du kan enkelt måla ansikten på vaddkulor, träkulor och knappformar med pennor eller pensel och hobbyfärger.

Læs mere

Bravo SB5700 Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning

Bravo SB5700 Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Bravo SB5700 1 2 3 4 5 6 SV DA NO Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning SV Gratulerar! Du har köpt ett modernt porttelefonsystem från Bewator som uppfyller de krav som kan ställas på ett lättanvänt

Læs mere

Bruksanvisning TVÄTTMASKIN. Innehåll WITL 105

Bruksanvisning TVÄTTMASKIN. Innehåll WITL 105 Bruksanvisning TVÄTTMASKIN SE Svenska,1 ES DK Dansk, 37 FI Suomi, 13 NO Norsk, 25 Innehåll Installation, 2-3 Uppackning och nivåjustering, 2 Anslutningar av vatten och el, 2-3 Första tvättcykeln, 3 Tekniska

Læs mere

Termostatstyret Laser Ovn H-304. Elektronisk värmefläkt H-524. RoHS INSTRUCTIONS DK 1 SV 31

Termostatstyret Laser Ovn H-304. Elektronisk värmefläkt H-524. RoHS INSTRUCTIONS DK 1 SV 31 DK Termostatstyret Laser Ovn H-304 SV Elektronisk värmefläkt H-524 DK Skulle du have spørgsmål, eller mod forventning have problemer med dette produkt, er du meget velkommen til at rette henvendelse til

Læs mere

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE 602053 SE Information om färgskolan Färgskolan är en introduktion till färgernas spännande värld. Den innehåller en kortfattad beskrivning av vad färg är, hur

Læs mere

SCH06DE3203A_r00.FH10 Thu Oct 01 11:29:47 2009 Pagina 1 C M Y CM MY CY CMY K. Colori compositi

SCH06DE3203A_r00.FH10 Thu Oct 01 11:29:47 2009 Pagina 1 C M Y CM MY CY CMY K. Colori compositi SCH06DE3203A_r00.FH0 Thu Oct 0 :29:47 2009 Pagina CENTRALLÅS CENTRALLÅS STYRENHET CONFORT COMFORT KONTROLENHED HUVUDEN FÖR ULTRALJUDSENSOR HOVEDER I ULTRALYDSSENSOR 2xx TA BORT DEN MELLERSTA DELEN SOM

Læs mere

Brugsvejledning Bruksanvisning

Brugsvejledning Bruksanvisning Brugsvejledning Bruksanvisning INDHOLD RÅD OG ANVISNINGER... 3 APPARATBESKRIVELSE... 4 INSTALLATION... 6 BRUG... 9 VEDLIGEHOLDELSE... 11 INNEHÅLL REKOMMENDATIONER OCH TIPS... 14 EGENSKAPER... 15 INSTALLATION...

Læs mere

Verona- 5000 - Carport

Verona- 5000 - Carport Samlevejledning Monteringsanvisning Verona- 5000 - Carport Approx. Dim. 500 L x 97.5 W x 18 H cm / 196.8" Lx 117.1"W x 85.8" H 13 mm Web site: www.jemogclix.dk E-mail: kundeservice@jemfix.com www.palramapplications.com

Læs mere

Brugsvejledning Bruksanvisning

Brugsvejledning Bruksanvisning Brugsvejledning Bruksanvisning INDHOLD DK RÅD OG ANVISNINGER...3 APPARATBESKRIVELSE...4 INSTALLATION...6 BRUG...9 VEDLIGEHOLDELSE...11 INNEHÅLL REKOMMENDATIONER OCH TIPS...14 EGENSKAPER...15 INSTALLATION...17

Læs mere

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning 49-423-424 Manual.indd 2011-02-17, 10.19.24 Art. 49-423-424 Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Utomhusbelysning OBS! Läs och

Læs mere

CONTENTS QUICK START

CONTENTS QUICK START TABLE OF CONTENTS 3 8 13 18 23 2 QUICK START GUIDE 3 1 Buy a SIM card and disable its PIN using your mobile phone. PIN OFF 2 A Insert the SIM to AirPatrol. B Use the power adapter to connect your AirPatrol

Læs mere

Energieffektivitetsindex per utrymme (EEI utrymme) 88,1. Energieffektivitetsklass per utrymme. Antal utrymmen 1

Energieffektivitetsindex per utrymme (EEI utrymme) 88,1. Energieffektivitetsklass per utrymme. Antal utrymmen 1 Bilaga PRODUKTDTBLD Modellidentifiering Energieffektivitetsindex per utrymme (EEI utrymme 88,1 Energieffektivitetsklass per utrymme Energiförbrukning som krävs för att värma en standardiserad mängd i ett

Læs mere

SVENSKA. Instruktion. Läs noga igenom dessa instruktioner före användning! SVENSKA. 23945 gördel baby

SVENSKA. Instruktion. Läs noga igenom dessa instruktioner före användning! SVENSKA. 23945 gördel baby USER_BABY_L.indd 1 2010-03-25 11:39:20 SVENSKA SVENSKA Användningsområden/Indikationer Baby är avsedd att användas då ryggsmärtor uppstår i samband med graviditet. Gördeln kan användas av personer med

Læs mere

LYSRÖRSARMATUR, IP65 D-MÄRKT LYSRØRARMATUR, IP65 D-MERKET LOISTEPUTKIVALAISIN, IP65-MERKITTY LYSRØRSARMATUR, IP65 D-MÆRKET

LYSRÖRSARMATUR, IP65 D-MÄRKT LYSRØRARMATUR, IP65 D-MERKET LOISTEPUTKIVALAISIN, IP65-MERKITTY LYSRØRSARMATUR, IP65 D-MÆRKET LYSRÖRSARMATUR, IP65 D-MÄRKT LYSRØRARMATUR, IP65 D-MERKET LOISTEPUTKIVALAISIN, IP65-MERKITTY LYSRØRSARMATUR, IP65 D-MÆRKET SE Du får själv byta ut el-material såsom sladdar, lamphållare och stickproppar

Læs mere

QUICKGUIDE GATEWAY D-35

QUICKGUIDE GATEWAY D-35 QUICKGUIDE GATEWAY D-35 DANSK Tillykke med dit nye mobile bredbånd Med Gateway D-35 får du pålidelig og overlegen geografisk dækning kombineret med gode datahastigheder over hele Norden, nemlig Net 1s

Læs mere

PCTV Hybrid Tuner Kit for Windows Vista

PCTV Hybrid Tuner Kit for Windows Vista PCTV Hybrid Tuner Kit for Windows Vista Installationsvejledning Snabbstartsguide 2007 Pinnacle Systems, Inc. 8420-00070-01 R1 Pakken indeholder USB 2.0 TV Tuner Stick Fjernbetjening PCTV Installations

Læs mere

Décor 600 Væg. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv

Décor 600 Væg. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv Décor 600 Væg Dansk Norsk Svenska - ret effektiv Décor 600 Væg Monterings- og betjeningsvejledning 4 FIGUR 1 2 3 b 2 a a FIGUR 2 Fig. 1 Fig. 2 2 Dansk + Emhætte beregnet til montering på væg. Monteringshøjden

Læs mere

2 kontrolafgifter på 750 kr. hver, for manglende billet. Medtog kvitteringer fra billetautomat i stedet for billetterne.

2 kontrolafgifter på 750 kr. hver, for manglende billet. Medtog kvitteringer fra billetautomat i stedet for billetterne. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0067 Klageren: XX Linköping, Sverige Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets

Læs mere

S95. Monterings och användarmanual samt garantibevis. Monterings- og brugsanvisning samt garantibevis. Monterings- og brukerhåndbok samt garantibevis

S95. Monterings och användarmanual samt garantibevis. Monterings- og brugsanvisning samt garantibevis. Monterings- og brukerhåndbok samt garantibevis S95 Monterings och användarmanual samt garantibevis Sida 1:1-1:13 Monterings- og brugsanvisning samt garantibevis Side 2:1-2:13 Monterings- og brukerhåndbok samt garantibevis Side 3:1-3:13 Asennus- ja

Læs mere

Betjeningsvejledning Bruksanvisning SL401

Betjeningsvejledning Bruksanvisning SL401 DK SE Betjeningsvejledning Bruksanvisning SL401 Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 13.1 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk TILLYKKE MED DIN NYE PLÆNEKLIPPER LÆS

Læs mere

VELFAC 200, VELFAC 400 Glasudskiftning VELFAC 200, VELFAC 400 Glass replacement VELFAC 200, VELFAC 400 Glasbyte

VELFAC 200, VELFAC 400 Glasudskiftning VELFAC 200, VELFAC 400 Glass replacement VELFAC 200, VELFAC 400 Glasbyte VELFAC 200, VELFAC 400 Glasudskiftning VELFAC 200, VELFAC 400 Glass replacement VELFAC 200, VELFAC 400 Glasbyte Brækage af glas: Aflæs ordrenr. på skiltet i elementet og kontakt VELFAC erviceafdeling,

Læs mere

Isoler med PAROC Løsuld

Isoler med PAROC Løsuld Isoler med PAROC Løsuld November August 2010 1 Indholdsfortegnelse Isolera enkelt, enkelt effektivt...3 og miljømæssigt korrekt med Paroc Løsuld............. 3 Sänkta uppvärmningskostnader...4 Med Paroc

Læs mere

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Læs mere

E S P R E S S E R I A A U T O M A T I C

E S P R E S S E R I A A U T O M A T I C E S P R E S S E R I A A U T O M A T I C CHOOSE DRINK GETRÖNK WÄHLEN Betjeningsvejledning Kun til husholdningsbrug Producenten giver 2 års garanti ved maksimum 10.000 tilberedninger af kaffe (5.000 pr.

Læs mere

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Læs mere

N: Monterings- og bruksanvisning DK: Monterings- og brugervejledning S: Monterings- och bruksanvisning JENSEN DREAM

N: Monterings- og bruksanvisning DK: Monterings- og brugervejledning S: Monterings- och bruksanvisning JENSEN DREAM N: Monterings- og bruksanvisning DK: Monterings- og brugervejledning S: Monterings- och bruksanvisning JENSEN DREAM x x4 4 a 4 b JENSEN DREAM 4 INTRODUKTION Vi gratulerar dig till valet av Jensen Dream

Læs mere

NIBE Sugfläkt 711174

NIBE Sugfläkt 711174 MAV SE/DK 0914-2 NIBE Sugfläkt 711174 NIBE Sugfläkt SE DK MONTERINGSANVISNING Nibe sugfläkt för vedpannor MONTERINGSANVISNING Nibe sugeventilator for fastbrændselskedler MONTERINGSANVISNING NIBE Sugfläkt

Læs mere

Verktyg och tillbehör/værktøj og tilbehør Verktøy og tilbehør

Verktyg och tillbehör/værktøj og tilbehør Verktøy og tilbehør Create with 600407 SV Fimo Soft är en mjuk och smidig lera som är mycket lätt och rolig att arbeta med. Fimo-leran finns i en mängd olika färger och du kan använda den till att göra figurer, scrapbookingdekorationer,

Læs mere

Inom svenskundervisningen arbetar många

Inom svenskundervisningen arbetar många Processarbete i matematik en inledning Inom svenskundervisningen arbetar många lärare med skrivprocessen. För denna har det under lång tid funnits en väl utarbetad metodik och en stor del av eleverna är

Læs mere

2009 Selection THE EXCLUSIVE LINE OF

2009 Selection THE EXCLUSIVE LINE OF 2009 Selection THE EXCLUSIVE LINE OF 4 16 1 Top Selection DK Hvis du ønsker høj kvalitet inden for belysning, kan vi præsentere dig for Massives eksklusive kollektion, TOP SELECTION. Fordele ved TOP SELECTION:

Læs mere

Dansk Mini Racing Union. Vognreglement. 1:32 Open 1:24 Production S16D 1:24 Open X12

Dansk Mini Racing Union. Vognreglement. 1:32 Open 1:24 Production S16D 1:24 Open X12 Dansk Mini Racing Union 2009 Vognreglement 1:32 Open 1:24 Production S16D 1:24 Open X12 VOGNREGLEMENT GENERELLE REGLER 1. TYPER Der skelnes mellem følgende minracing-typer; A) SLOT-RACING Kendetegnes ved

Læs mere

Spørsmål og svar - MyTeam

Spørsmål og svar - MyTeam Spørsmål og svar - MyTeam Efkon AB 2010-2013 Mange tak till den danske oversættelse af Michael Neergaard, Næstved/Herlufsholm Håndbold. 1. SPØRGSMÅL OG SVAR... 2 1.1. VI VILL SNABBT VETA HUR MÅNGA SOM

Læs mere

SignalTEK CT Dansk/norsk manual Side 3-14 Svensk manual Sida 16-26 DK: 63 98 932 708 SE: 42 008 45 NO: 80 627 59 EAN: 5706445471447

SignalTEK CT Dansk/norsk manual Side 3-14 Svensk manual Sida 16-26 DK: 63 98 932 708 SE: 42 008 45 NO: 80 627 59 EAN: 5706445471447 SignalTEK CT Dansk/norsk manual Side 3-14 Svensk manual Sida 16-26 DK: 63 98 932 708 SE: 42 008 45 NO: 80 627 59 EAN: 5706445471447 Indhold Dansk/Norsk brugermanual... 3 Sikkerhedsinformation... 3 Introduktion...

Læs mere

Model 79646. Brugsanvisning Bruksanvisning

Model 79646. Brugsanvisning Bruksanvisning Model 79646 Brugsanvisning Bruksanvisning INFRARØD GASVARMEOVN MED VARMEBLÆR Introduktion Særlige sikkerhedsforskrifter For at du kan få mest mulig glæde af din nye gasvarmeovn, beder vi dig gennemlæse

Læs mere

SVENSKA. Instruktion. Läs noga igenom dessa instruktioner före användning! SVENSKA

SVENSKA. Instruktion. Läs noga igenom dessa instruktioner före användning! SVENSKA 23552 NAVY-X HIGH 23552 Navy-X hög Läs noga igenom dessa instruktioner före användning! SVENSKA SVENSKA Användningsområden/Indikationer Navy-X är avsedd att användas vid lättare ryggbesvär så som ryggsmärta

Læs mere

Brugs- og Installationsvejledning. Bruks- och Installationsanvisning

Brugs- og Installationsvejledning. Bruks- och Installationsanvisning M40601.0 DK/NO Brugs- og Installationsvejledning SE Bruks- och Installationsanvisning Multifunktionsovn POP1050SK.X Indholdsfortegnelse DK: Indholdsfortegnelse...2 Tilykke...3 Miljø information...3 Vigtig

Læs mere

Tefra. Espressomaskin Espresso Kaffemaskine Espressokaffemaskin MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL

Tefra. Espressomaskin Espresso Kaffemaskine Espressokaffemaskin MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL Tefra Espressomaskin Espresso Kaffemaskine Espressokaffemaskin MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL Svenska Svenska VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Vid användning av elektrisk utrustning måste grundläggande

Læs mere

Styrreglage o55 Styresnekke o55. Styring o55

Styrreglage o55 Styresnekke o55. Styring o55 Styrreglage o55 Styresnekke o55 Ohjauslaite o55 Styring o55 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

Bra design har alltid handlat om tidlösa produkter som har en känsla av kvalitet.

Bra design har alltid handlat om tidlösa produkter som har en känsla av kvalitet. MARC NEWSON FOR Bra design har alltid handlat om tidlösa produkter som har en känsla av kvalitet. Godt design har altid handlet om tidsløse produkter... som har en følelse af kvalitet. MARC NEWSON SMEG-INTE

Læs mere

Kettle Mini 0.5L Dual voltage settings suitable for travel

Kettle Mini 0.5L Dual voltage settings suitable for travel Kettle Mini 0.5L Dual voltage settings suitable for travel 0.5 litre Dual voltage; 120V / 230V Automatic shut off Pilot lamp Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning

Læs mere

Soff-Cut 150. Bruksanvisning. Brugsanvisning. Bruksanvisning. Käyttöohje SE DK NO FI HUSQVARNA CONSTRUCTION PRODUCTS

Soff-Cut 150. Bruksanvisning. Brugsanvisning. Bruksanvisning. Käyttöohje SE DK NO FI HUSQVARNA CONSTRUCTION PRODUCTS SE DK NO FI Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger

Læs mere

Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011

Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011 2010-11-19 Forslag till styregruppen for Ny Nordisk Mad Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011 Udvikling og kommunikation af grundlaget for en ny nordisk måltidsplatform for børn,

Læs mere

SL46 - SL46TR - SL50TR

SL46 - SL46TR - SL50TR DK SE Betjeningsvejledning Bruksanvisning SL46 - SL46TR - SL50TR Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 11.1 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk TILLYKKE MED DIN NYE

Læs mere

Golf Scooter Monobuggy

Golf Scooter Monobuggy Golf Scooter Monobuggy Danmark: Manual og samlevejledning 06725_DE-GB-FR-NL.indb 1 20.01.11 16:55 GB Indhold Symbolforklaring 3 Sikkerhedsforeskrifter 3 Garantibestemmelser 6 Hvad følger med 6 Oversigt

Læs mere

Computer I-serien 1.1

Computer I-serien 1.1 SV DK Computer I-serien 1.1 DATORHANDBOK Reebok i-serien 1.1-20090701 SV! Var vänlig läs noga igenom säkerhetsföreskrifterna i monteringsinstruktionerna innan du monterar eller använder din träningsutrustning.

Læs mere

LED-LYSRÖR LED-LYSRØR LED-LOISTEPUTKI LED LYSSTOFRØR

LED-LYSRÖR LED-LYSRØR LED-LOISTEPUTKI LED LYSSTOFRØR LED-LYSRÖR LED-LYSRØR LED-LOISTEPUTKI LED LYSSTOFRØR T8. G13. Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

2 Vedligeholdelse Maskinens skötsel Vedlikehold Lær å bruke din symaskin Stingbredde-ratt Nålposisjonsvelger 16 Fjernelse af spolekapsel Tag bort griparkorgen Ta ut spolehuset Stinglengde-ratt Overtrådspennings-hendel

Læs mere

SVENSKA. Instruktion SVENSKA. 28042 BISCA HANDLEDSSTÖD Läs noga igenom dessa instruktioner före användning!

SVENSKA. Instruktion SVENSKA. 28042 BISCA HANDLEDSSTÖD Läs noga igenom dessa instruktioner före användning! 28042 BISCA WRIST SVENSKA 28042 BISCA HANDLEDSSTÖD Läs noga igenom dessa instruktioner före användning! Användningsområden BISCA är ett handledsbandage som är speciellt lämpligt för reumatiker. Ortosen

Læs mere

3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 1. 7a. 7b. 7c. 8. 8a. 8b. 9. 10. j h

3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 1. 7a. 7b. 7c. 8. 8a. 8b. 9. 10. j h 3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 1 7a. 7b. 7c. 8. 8a. 8b. 9. 10. j h k j i 13 3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 2 U s e r G u i d e Bl. 3001-789b Baby Dan A/S Niels Bohrs Vej 14 DK-8670

Læs mere

1 bro 2 nationer 3 Races

1 bro 2 nationer 3 Races 1 bro 2 nationer 3 Races 5:e och 6:e juni 6. juni Live 5.- 6. juni 2010 10 år med öresundsbron firas även under bron 1. Juli 2010 firar Öresundsbron 10-årsjubileum. Av den anledningen har Malmö utmanat

Læs mere

Slagboremaskine Slagbor Slagborrmaskin

Slagboremaskine Slagbor Slagborrmaskin Slagboremaskine Slagborrmaskin Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug.

Læs mere

Elektrisk gulvvarme Elektrisk golvvärme. Brugervejledning Användarmanual

Elektrisk gulvvarme Elektrisk golvvärme. Brugervejledning Användarmanual Elektrisk gulvvarme Elektrisk golvvärme Brugervejledning Användarmanual ler l bli Brugervejledning Användarmanual ert se / om y en det DK SE Vigtig information vedrørende deres elektriske gulvvarme Elektrisk

Læs mere

Macab ST-2300IP. Terrest, satellit och IP Terrestrisk, satellit og IP. Language. Danish. Swedish

Macab ST-2300IP. Terrest, satellit och IP Terrestrisk, satellit og IP. Language. Danish. Swedish Macab ST-2300IP Language Danish Swedish För senaste versionen se www.macab.se Support > Ladda hem For den nyeste version se www.max-nordic.com Terrest, satellit och IP Terrestrisk, satellit og IP Dansk

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for forevisning af ugyldigt JoJo-kort, idet kvittering for betalingen manglede.

Kontrolafgift på 750 kr. for forevisning af ugyldigt JoJo-kort, idet kvittering for betalingen manglede. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0306 Klageren: XX Sverige Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21263834 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750

Læs mere

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go Blender smoothie twister Make your own favorite smoothie to go Bruksanvisning svenska...sida 4 7 Brugsanvisning dansk... side 8 11 Bruksanvisning norsk... side 12 15 Käyttöohjeet suomi...sivu 16 19 Instruction

Læs mere

Titanium. Hushållsassistent Køkkenmaskine Kjøkkenmaskine MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL

Titanium. Hushållsassistent Køkkenmaskine Kjøkkenmaskine MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL Titanium Hushållsassistent Køkkenmaskine Kjøkkenmaskine MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL Svenska Svenska VIKTIGA SÄKERHETSANORDNINGAR Vid användning av elektrisk utrustning, ska alltid grundläggande

Læs mere

Behandling og vedligeholdelse. Behandling og vedlikehold. Behandling och underhåll. Fyrretræ Furutre Furuträ

Behandling og vedligeholdelse. Behandling og vedlikehold. Behandling och underhåll. Fyrretræ Furutre Furuträ Behandling og vedligeholdelse Behandling og vedlikehold Behandling och underhåll Fyrretræ Furutre Furuträ Umalet Umalt Umålad Industrimalet Industrimalt Industrimålad jvk.dk nvk.nu jvk.se Tillykke med

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT 4. kvartal 2011

NØDEBO NIMBUS NYT 4. kvartal 2011 NØDEBO NIMBUS NYT 4. kvartal 2011 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Tasty food dehydrator

Tasty food dehydrator Tasty food dehydrator 5 drying trays Large drying surface Ø 33 cm 2 power settings For fruit and mushrooms Transparent lid Retains the vitamins 6775_UL_UVN_020913.indd 1 9/2/2013 12:38:28 PM Bruksanvisning

Læs mere

lài Balance 8'x12'- Hybrid Glazing Samlevejledning Monteringsanvisning www.palramapplications.com

lài Balance 8'x12'- Hybrid Glazing Samlevejledning Monteringsanvisning www.palramapplications.com i Samlevejledning Monteringsanvisning Balance 8'x12'- Hybrid Glazing Approx. Dim. 367Lx244Wx229Hcm / 144.5 "Lx96.1 "Wx90.2 "H lài Web site: www.jemogclix.dk E -mail: kundeservice @jemfix.com www.palramapplications.com

Læs mere

PORTABEL KEMTOALETT PORTABELT KJEMISK TOALETT KANNETTAVA KEMIALLINEN KÄYMÄLÄ TRANSPORTABELT KEMISK TOILET

PORTABEL KEMTOALETT PORTABELT KJEMISK TOALETT KANNETTAVA KEMIALLINEN KÄYMÄLÄ TRANSPORTABELT KEMISK TOILET PORTABEL KEMTOALETT PORTABELT KJEMISK TOALETT KANNETTAVA KEMIALLINEN KÄYMÄLÄ TRANSPORTABELT KEMISK TOILET Original manual 2012-10-29 Biltema Nordic Services AB PORTABEL KEMTOALETT FÖRORD Portabel kemtoalett

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 Instruction manual - english... page 15-17 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

zense DIN-modul m. Relæ Model DSR-0716 Lyskilde L1 Dansk - Svenska DK Ver 2.1 1 - ANVENDELSE

zense DIN-modul m. Relæ Model DSR-0716 Lyskilde L1 Dansk - Svenska DK Ver 2.1 1 - ANVENDELSE DIN-modul m. Relæ Model DSR-0716 Dansk - Svenska zense DK Ver 2.1 1 - ANVENDELSE DIN-modulet er en zense enhed som benyttes til at styre en 230 VAC lampe, motor el. lign. Enheden kan ikke benyttes selvstændigt,

Læs mere

Kitchen. solo kettle // kettle 0,5 litre // Type 6423, 6426, 6433. Concealed heating element // quick heat-up // 360 base // Capacity 0.

Kitchen. solo kettle // kettle 0,5 litre // Type 6423, 6426, 6433. Concealed heating element // quick heat-up // 360 base // Capacity 0. Kitchen solo kettle // kettle 0,5 litre // Concealed heating element // Capacity 0.5 l // quick heat-up // 360 base // Type 6423, 6426, 6433 Brugsanvisning - dansk...side 3-5 Bruksanvisning - svenska...sida

Læs mere

curling brush 18 mm professional

curling brush 18 mm professional high temperature 100-240V Long cord set 2.8m curling brush 18 mm professional 1 5831_ES_UVN_240413.indd 1 4/24/2013 11:32:07 PM Brugsanvisning - svensk... sida 3-5 Bruksanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning

Læs mere

p a 1 b 12 = o c d e f g h 1 cup i j www.krups.com

p a 1 b 12 = o c d e f g h 1 cup i j www.krups.com p a 1 b 2 3 11 12 = o c = x1 x2 d e f g h n 4 5 6 14 13 14 15 7 8 9 16 17 18 10 19 20 21 1 cup i j k l m q r www.krups.com 01 05 27 01 05 27 01 05 26 01 05 26 Espresso Art. XP4050 Deutsch 06 English 14

Læs mere

zense PC-BOKS Model PLM-211OULT Dansk - Svenska DK /Ver 1.2

zense PC-BOKS Model PLM-211OULT Dansk - Svenska DK /Ver 1.2 Dansk - Svenska zense PC-BOKS Model PLM-211OULT DK /Ver 1.2 1 - ANVENDELSE PC-boksen er en zense enhed der bruges til at programmere zense systemet med. PC-boksen benyttes samme med PC-programmet Zense

Læs mere

Sig ja til det sunde! Hvilken rolle kan kunst og kultur spille i pleje og omsorg?

Sig ja til det sunde! Hvilken rolle kan kunst og kultur spille i pleje og omsorg? Invitation til konference Sig ja til det sunde! Hvilken rolle kan kunst og kultur spille i pleje og omsorg? CBS Frederiksberg, tirsdag den 8.marts 2011 Intro Du skal være hjertelig velkommen til at deltage

Læs mere

PROFESSIONAL MASSAGE. Percussion massager- type 6087

PROFESSIONAL MASSAGE. Percussion massager- type 6087 PROFESSIONAL MASSAGE Percussion massager- type 6087 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning - norsk... side 7-8 Käyttöohjeet - suomi... sivu 9-10 2 OBH Nordica

Læs mere

Inspelningsbar HD-digitalbox med hårddisk För TV via antenn

Inspelningsbar HD-digitalbox med hårddisk För TV via antenn Couv_253431808-B _SV.fm Page 1 Mercredi, 10. août 2011 3:34 15 Inspelningsbar HD-digitalbox med hårddisk För TV via antenn Bruksanvisning 253431808-B - 08/2011 - SV LU 253421758-A RTI90-320_HD_Boxer_SV.book

Læs mere

Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje. 445 445e 450e

Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje. 445 445e 450e Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 445 445e 450e Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og

Læs mere

Bruksanvisning svenska...sida 4 8. Brugsanvisning dansk...side 9 13. Bruksanvisning norsk...side 14 18. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska...sida 4 8. Brugsanvisning dansk...side 9 13. Bruksanvisning norsk...side 14 18. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska...sida 4 8 Brugsanvisning dansk...side 9 13 Bruksanvisning norsk...side 14 18 Käyttöohjeet suomi... sivu 19 24 Instruction manual english... page 25 29 2 3 4 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern

Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern 1000 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004

Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004 Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004 1 Sindsrobøn 2 Valg af referent og ordstyrer: Henrik - referent og Gert - ordstyrer 3 Præsentation: Gert, Flemming, Kirsten, Brian A, Lars, Anette, Ole, Allan,

Læs mere

115389410 Rev. 2 6/30/10 BRW

115389410 Rev. 2 6/30/10 BRW Original instructions Instrucciones originales Bruksanvisning i original Alkuperäiset ohjeet Originale instruktioner Originale instruksjoner Istruzioni originali Instruções originais Ú ÈÎ Ô ËÁ Â PÛvodní

Læs mere

DA Bruger- og monteringsvejledning SV Monterings- och bruksanvisningar NO Instrukser for montering og bruk

DA Bruger- og monteringsvejledning SV Monterings- och bruksanvisningar NO Instrukser for montering og bruk DA Bruger- og monteringsvejledning SV Monterings- och bruksanvisningar NO Instrukser for montering og bruk DA - Bruger- og monteringsvejledning Overhold venligst alle instruktioner i denne vejledning.

Læs mere

Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje. 435 435e 440e

Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje. 435 435e 440e Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 435 435e 440e Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og

Læs mere

REMOTE CONTROL EXTENDER and Bender OWNERS MANUAL

REMOTE CONTROL EXTENDER and Bender OWNERS MANUAL REMOTE CONTROL EXTENDER and Bender OWNERS MANUAL LOCATION OF CONTROLS IR Bender Front Remote Control Indicators & IR Transmitter/Receiver IR Bender Back Accessory IR Probe DC Power DC 12 V, AC 120V/230V

Læs mere

Spirit Kettle. Capacity 1.5 L. 2200 watt 1.5 L Concealed heating element. 360 base Water level indicator

Spirit Kettle. Capacity 1.5 L. 2200 watt 1.5 L Concealed heating element. 360 base Water level indicator Spirit Kettle Capacity 1.5 L 2200 watt 1.5 L Concealed heating element 360 base Water level indicator Bruksanvisning svenska...sida 3 7 Brugsanvisning dansk...side 8 12 Bruksanvisning norsk...side 13 16

Læs mere

ORESUND Electric Car Rally 2011

ORESUND Electric Car Rally 2011 THE EUROPEAN UNION The European Regional Development Fund ORESUND Electric Car Rally 2011 København - Helsingborg - Malmö - København 10-11 september 2011 Book den 10.-11. september nu! Velkommen til en

Læs mere

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels //

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels // Kitchen sharpx-treme // 2 step knife sharpener // 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // Wheel with 20 ceramic pins // Flexible sharpening wheels // For all knives except serrated and

Læs mere

PORTABEL KEMTOALETT PORTABELT KJEMISK TOALETT KANNETTAVA KEMIALLINEN KÄYMÄLÄ TRANSPORTABELT KEMISK TOILET

PORTABEL KEMTOALETT PORTABELT KJEMISK TOALETT KANNETTAVA KEMIALLINEN KÄYMÄLÄ TRANSPORTABELT KEMISK TOILET PORTABEL KEMTOALETT PORTABELT KJEMISK TOALETT KANNETTAVA KEMIALLINEN KÄYMÄLÄ TRANSPORTABELT KEMISK TOILET FÖRORD Portabel kemtoalett som inte kräver några yttre anslutningar eller genomföringar i båtskrovet,

Læs mere

autic Toilet med 3/6 liter skyl Installations manual Installationsanvisningar Installasjonsmanual

autic Toilet med 3/6 liter skyl Installations manual Installationsanvisningar Installasjonsmanual autic Toilet med /6 liter skyl Installations manual Installationsanvisningar Installasjonsmanual INSTALLATIONS MANUAL. Billede af installationen. Tag indløbsmøtrikken af, indsæt indløbsskrue ind i tankens

Læs mere

SYMBOLFÖRKLARING. Symboler. Använd halkfria och stadiga stövlar.

SYMBOLFÖRKLARING. Symboler. Använd halkfria och stadiga stövlar. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje 525R 525RT 525RK Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem

Læs mere