9 CASH. Politikanbefalinger. Guide for EU-beslutningstagere og forvaltningsmyndigheder inden for rammerne af Samhørighedspolitikken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "9 CASH. Politikanbefalinger. Guide for EU-beslutningstagere og forvaltningsmyndigheder inden for rammerne af Samhørighedspolitikken 2014-2020"

Transkript

1 9 CASH Politikanbefalinger for at gøre bedst mulig brug af strukturfonde til bæredygtige sociale boliger Guide for EU-beslutningstagere og forvaltningsmyndigheder inden for rammerne af Samhørighedspolitikken Udarbejdet på baggrund af CASH output-dokumenter Afsluttende CASH konference, november 2012 Ledende partner

2 2 Forfattere: Julien Dijol (politisk analytiker, CECODHAS Housing Europe), Sophie Moreau (CASH koordinator, Echirolles By), Stéphanie Abrial (valgt repræsentant, Echirolles By), Stéphane Durand (Chef for Bæredygtig Udvikling, Echirolles By) og CASH Teknisk team. Layout: Georges Crisci, Frankrig / Edition: Technic Color, Frankrig, tlf.: +33 (0) Ansvarsfrasigelse: Forfatterne er alene ansvarlige for indholdet i denne rapport. Den genspejler ikke nødvendigvis EU's og URBACT sekretariatets opfattelse eller holdning.

3 3 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING OVERVÅG LOKALE BEHOV OG RESSOURCER BEDRE OG FAVORISER LOKAL GRØN ENERGISAMMENSÆTNING Anbefaling 1: Tilpas energiproduktionssystemerne efter de lokale forhold og foretræk grønne løsninger Anbefaling 2: Gør billige boliger til kernen i lokale energiproduktions- og distributionsnetværk Anbefaling 3: Styrk den lokale menneskelige kapital BYG PÅ BORGERINDFLYDELSE OG INDDRAGELSE AF LOKALSAMFUNDET! Anbefaling 4: Styrk den deltagende tilgang inden for samhørighedspolitik Anbefaling 5: Brug EU-fonde til at muliggøre lejernes deltagelse på alle stadier i bæredygtige programmer på det sociale boligområde GIV KLARE OG STABILE FINANSIELLE MULIGHEDER Anbefaling 6: Opstil langsigtede og omfattende energieffektive fonde på et lokalt niveau Anbefaling 7: Skab eksterne organer, som vil koordinere energieffektive programmer og hjælpe sociale boligselskaber med at håndtere energiselskaber STYRK DE LOKALE MYNDIGHEDERS KOMPETENCE Anbefaling 8: Brug EU-strukturfonde til at yde teknisk assistance for at udvikle langsigtede, bæredygtige sociale boligprogrammer Anbefaling 9: Opret lokale kompetenceklynger omkring bæredygtige, sociale boliger konklusion Partner kontakter 25 26

4 4 Rådhuset i Echirolles hvor CASH netværket afholdt sit indledende møde i september 2010.

5 5 INDHOLDSFORTEGNELSE CASH (Cities Actions for Social Housing) er et netværk med 11 partnere, som ledes af byen Echirolles i Frankrig (10 byer - Utrecht-Holland, Tatabanya-Ungarn, Sønderborg-Danmark, Les Mureaux-Frankrig, Brindisi-Italien, Bridgend- England, Frankfurt-Tyskland, Yambol-Bulgarien, Eordea-Grækenland, Echirolles-Frankrig og en region Conseil Régional Rhône-Alpes). CASH projektets ambition er at foreslå nye løsninger og fremme nye politikker for bæredygtig renovering af sociale og billige boliger i den Europæiske Union. Netværket har organiseret lokale og transnationale tematiske seminarer for at udveksle erfaringer, analysere hindringer og indsamle eksempler på God Praksis om spørgsmål såsom juridisk ramme i forbindelse med nyindretning af sociale boliger, borgernes involvering, tekniske og finansielle aspekter vedrørende energieffektive investeringer. Med udgangspunkt i disse tekniske seminarer har CASH netværket foreslået nogle politikanbefalinger for at støtte det EU-arbejde, der udføres inden for rammerne af Samhørighedspolitikken for at gøre den bedste brug af af de nye strukturfonde og medvirke til at gøre sociale boliger mere grønne. Denne brochure har til hensigt at slå bro mellem de faktiske lokale forhindringer og løsninger og EU politikker. Nedenfor er anført de 9 vigtigste EU politikanbefalinger fra CASH opdelt i 4 kategorier, som også svarer til globale målsætninger. OVERVÅG DE LOKALE BEHOV OG RESSOURCER BEDRE 1. Tilpas energiproduktionssystemerne efter de lokale forhold og foretræk grønne løsninger 2. Gør billige, grønne sociale boliger til kernen i lokale energiproduktions- og distributionsnetværk. 3. Styrk den lokale menneskelige kapital BYG PÅ BORGERINDFLYDELSE! 4. Styrk den deltagende tilgang inden for samhørighedspolitikken 5. Brug EU-fonde til at muliggøre lejernes deltagelse i bæredygtige programmer på det sociale boligområde GIV KLARE OG STABILE FINANSIELLE MULIGHEDER 6. Opstil langsigtede og omfattende energieffektive fonde på et lokalt niveau 7. Skab eksterne organer, som vil koordinere energieffektive programmer og hjælpe sociale boligselskaber med at forhandle med energiselskaber STYRK DE LOKALE MYNDIGHEDERS KOMPETENCE 8. Brug EU-strukturfonde til at yde teknisk assistance for at udvikle langsigtede, bæredygtige sociale boligprogrammer 9. Opret lokale kompetenceklynger omkring bæredygtige, sociale boliger Disse anbefalinger er henvendt til Forvaltningsmyndighederne for EU's strukturfonde, men også til EU's politiske beslutningstagere på området med energi, boliger og bymæssig renovering.

6 6 indledning Vi ved, hvordan vi kan begrænse emissioner af drivhusgasser. Vi har en god fornemmelse af omkostningerne og de er overkommelige. Nu har vi kun brug for den politiske vilje 1 I denne sætning giver økonomen Paul Krugman (1) udtryk for, at det kan lade sig gøre og det haster med den nødvendige energirevolution, som verden skal udløse, hvis vi vil undgå de katastrofale konsekvenser af klimaopvarmning og mangel på de naturlige ressourcer, som det nuværende økonomiske system afhænger af. Hvad P. Krugman dog ikke bed mærke i, det er, at skønt vi i teorien ved, hvordan vi skal begrænse emissioner af drivhusgasser, kæmper vi stadig med at overføre teori til praksis, og i vort tilfælde at gøre byer til bæredygtige maskiner. Boliger er et godt eksempel på dette misforhold. På trods af al den kumulerede viden om, hvordan man gennemfører energirenovering af eksisterende boliger, skrider tingene ikke så hurtigt frem, som de burde, for at slå bro over gabet mellem EU's målsætninger om energieffektivitet og de aktuelle forhold. I mellemtiden øges antallet af husstande, som lever i en situation med energifattigdom, og det kræver hurtig handling. Sociale boliger svarer til 12 % af den europæiske boligmasse og 20 % af CO2-udslip. Sociale boliger er derfor en høj potentiel bidragyder til de massive energibesparelser, som vi har brug for at gennemføre i de kommende årtier. I denne kontekst har vi ikke kun brug for politisk vilje, som Krugman antyder det, vi har også brug for virkelig ekspertise om tekniske og ikke-tekniske aspekter juridiske, finansielle, interessenters involvering, systemisk projektledelse -, hvilket i tilfældet med bæredygtige boliger, og især bæredygtige sociale boliger, betyder en integreret knowhow baseret på forskellige lokale erfaringer. Det ville give beslutningstagerne oplysninger på forskellige niveauer om de forskellige muligheder, som de har for at gøre byerne til bedre steder at leve, gennem handlinger til fordel for bæredygtige og billige sociale boliger. CASH projektet har ført lokale erfaringer baseret på virkelige forhold sammen og har forsøgt at opbygge en integreret knowhow om bæredygtige sociale boliger i en bymæssig kontekst. Denne knowhow bør støttes og uddybes af EU's handlinger. Det betyder dog ikke, at Bruxelles kan diktere en metode til at takle udfordringer i forbindelse med bæredygtige sociale boliger i byer. Men EU er den mest velegnede platform til at indsamle og udbrede denne knowhow. Det er også et relevant politisk niveau, eftersom EU kan have en stor indvirkning på lokale fremgangsmåder. I dette dokument har vi derfor omsat de lokale erfaringer og viden til politikanbefalinger for EU's beslutningstagere, men også til anbefalinger for de nye strukturfondes forvaltningsmyndigheder. EU's strukturfonde (også kendt som EU's Samhørighedspolitik) anses nemlig for at være en væsentlig (om ikke den største) kilde til finansiel støtte for at hjælpe EU tilbage på sporet for at nå målsætningen om energieffektivitet. Men de spiller selvfølgelig en større rolle for regionernes og samfundenes økonomiske og sociale udvikling. Anbefalingerne er dog ikke begrænset til Strukturfondene, da andre dele af EU's lovgivning har indflydelse på den måde, hvorpå byer bygger bæredygtige sociale boliger. Anbefalingerne er delt op under 4 afsnit, som anses for at svare til elementerne i et vellykket City Actions for Social Housing (CASH) program og som kommer til udtryk i de lokale handlingsplaner, de enkelte CASH partnere har opstillet: De lokale myndigheders kompetencer, viden om lokale energibehov og ressourcer, de fremadskuende finansieringsmuligheder, den innovative involvering af brugere og beboere. Der findes ingen prioriteret rækkefølge for disse elementer, eftersom vi mener, at de alle er nødvendige ingredienser for succes. Hvert afsnit falder også sammen med transnationale seminarer, som organiseres inden for rammerne af CASH projektet, hvor lokale fremgangsmåder, forhindringer og løsninger er blevet udvekslet. (1)- Paul Krugman, Nobelpristager i Økonomi i 2008, i New York Times Magazine, 7. april 2010

7 7 Overvåg lokale behov og ressourcer bedre og favorisér lokal grøn energiblanding Anbefaling 1: Tilpas energiproduktionssystemerne efter de lokale forhold og foretræk grønne løsninger Anbefaling 2: Gør billige boliger til kernen i lokale energiproduktionsog distributionsnetværk Anbefaling 3: Styrk den lokale menneskelige kapital

8 8 Overvåg lokale behov og ressourcer bedre og favorisér lokal grøn energiblanding Lokalområdets energibehov og særlige forhold, hvad angår energikilder, kan være meget forskellige. Til tider er de mulige, lokale energikilder ikke identificeret. Og meget ofte ved man ikke, hvor energien kommer fra. Men det er fælles for alle lokalområder, at de har et potentiale, hvad angår lokal energiproduktion, som kun har behov for en lille smule knowhow for at blive udnyttet. Sønderborg-Danmark 5. CASH transnationale tematiske seminar om energiproduktion, maj Kilde: CETE, Lyon, Frankrig, juni 2012 Anbefaling 1: Tilpas energiproduktionssystemerne efter de lokale forhold og foretræk grønne løsninger Problemets omfang Mange byer bestræber sig på at udvikle en strategisk energiplanlægning for at opnå en lav eller neutral CO2-økonomi. Nogle er allerede i gang med at indføre elementer såsom grøn fjernvarme i bymæssige områder, varmepumper i landområder, biogasanlæg, modernisering af huse, elektriske biler m.m. Men mange byer er også af den opfattelse, at det ligger uden for rækkevidde af tekniske, finansielle eller kulturelle årsager. Andre tøver mellem forskellige energimuligheder i fremtiden: Valg af en energi, der kræver relativt lave forudgående investeringer (lave faste omkostninger) efter oprindelig industriel udvikling- men som koster meget for slutbrugeren (høje variable omkostninger), som f.eks. i tilfælde af energi baseret på fossilt brændstof, eller valg af en energi, som kræver store startomkostninger i form af investeringer, men som har en stabil og meget billigere slutpris for forbrugeren, som i tilfældet med lokalt produceret, vedvarende energi. I kraft af de forskellige dele af lovgivningen forbundet med energi vil EU have en stor indflydelse på de valg, som byerne træffer, og bør favorise kommunernes og regionernes udvikling af grønne energistrategier. Juridiske eller politiske krav Medlemsstaternes implementering af Energieffektivitetsdirektivet (artikel 3a om energikøreplanen og artikel 4 om offentlige sociale boligers eksemplariske rolle) skal tage hensyn til effektiviteten af nogle specifikke teknologier såsom grøn kraftvarmeproduktion (CHP), som giver "decentraliseret kraft" og favoriserer forskelligartede lokale, grønne energikilder. Regioner og byer skal frit kunne vælge de mest kosteffektive teknologiske muligheder, men der bør gives incitamenter til at bruge den grønneste løsning, som er lokalt tilgængelig, og fremme udvikling af en grøn strategisk energiplan. Regioner og byer skal også gøre brug af EU's strukturfonde til at finansiere disse investeringer i lokal grøn energiproduktion under investeringsprioriteten Støtte til skift mod lav CO2-økonomi (artikel 5 i udkastet til EFRU forordningen). En overdreven afhængighed af en enkelt energikilde bør dog undgås for at garantere forsyningssikkerhed og stabile priser.

9 9 Erfaringer fra CASH Partnere Sønderborgs strategiske energiplanlægning og grønne fjernvarmeselskab Sønderborg Fjernvarme er et grønt, forbrugerejet non-profit forsyningsselskab, hvor de forbrugere hver især har en stemme. Selskabet producerer energi på et værk, som bruger grønne energikilder, og distriburer en energi, der dækker en stor del af de sociale boligers behov. Selskabet kraftvarmeværk (CHP) fyrer med affald og træflis Det har udviklet sig fra fuelolie i med et fjernvarmeværk som producerer energien og pumper som distribuerer energien -, til fuelolie og naturgas og fyring med affald i 1985, til fuelolie og naturgas og et kraftvarmeværk (CHP) fyret med affald i 1996 og med affald, geotermi og træflis i Selskabets geotermiske anlæg Selskabets solpark, Vollerup Solpark, producerer MW/år med sine m2 solfangere, 4000 m3 opbevaringstanke og 2 kedler, og forsyner 1000 husstande. Anbefaling 2: Gør billige boliger til kernen i lokale energiproduktions- og distributionsnetværk Problemets omfang Enhver troværdig plan for en bæredygtig energifremtid i byerne skal omfatte boliger og især sociale boliger. Sociale boligblokke er forudbestemte til at blive forsynet af kraftvarmeværker (CHP) et koncept med decentraliseret energiproduktion og fjernvarme, som kan planlægges med grøn kraftvarmeproduktion. Et andet nøgleelement er at tillade planlægning af tilslutninger mellem fjernvarmeanlæg gennem "kort over fjernvarmenettet". Energiproduktion tæt ved forbrugsstedet, dvs. det lokale niveau, tillader især at undgå energitab under transmission og store omkostninger i forbindelsen med transmission, hvilket kan svare til hovedmassen af forøgelsen af energipriser og forebygge fald i regninger, som svarer til forbrug.

10 10 CHP enhed 5 kw elektrisk, SENER- TEC Dachs maskine, Frankfurt, Tyskland. CHP enhed 50 kw elektrisk, administreret af den sociale boligselskabsforening Rödelheim, Frankfurt, Tyskland. CHP enhed 611 kw elektrisk, 800 kw termisk, gasmotor til fjernvarmenetværk, Sossenheim, Frankfurt, Tyskland. Kilde: Frankfurt am Main, Energiereferat. Juridiske eller politiske krav Europæiske direktiver og finansiering skal tage hensyn til, at sociale boligblokke og områder med behov for modernisering kan være kernen i lokale energiforsyningsnetværk, og herved levere bedre praktiske og økonomiske betingelser for implementering af grønne kraftvarmeanlæg og omdannelse af forsyning fra fossile brændstoffer til vedvarende energi. EU-direktiverne om bygningers energimæssige ydeevne (EPBD) og energieffektivitet (EED) skal tage højde for, at modernisering af socialt boligbyggeri kan være en grundliggende strukturel faktor for implementering af energibesparelser og kraftvarmeproduktion samt valg af "grønnere" energikilder. Erfaringer fra CASH Partnere: Grøn kraftvarmeproduktion til sociale boligblokke og netværket med grøn fjernvarme, Frankfurt am Main. I tilfældet med Frankfurt am Main, bruges der 2 milliarder hvert år til energi, som regel importeret fra andre lande (f.eks. Rusland). Over 50 % kommer fra naturgas, 23 % fra kul og 7 % fra olie. Det rejste spørgsmål er, hvordan bevarer man disse penge i byen og skaber grønne jobs. Nøgleelementer er at: Bruge mest mulig grøn energi fra regionen - biomasse fra bioaffald, solenergi, vindkraft -, gå over til grøn kraftvarmeproduktion og reducere behovet - idet det vides, at omkring 50 % af det aktuelle behov for varme, elektricitet og transport er forbundet med adfærd. For at opnå dette, arbejder Frankfurt på sin Energiplan Følgende væsentlige trin bliver analyseret: Forståelse af hvor energien kommer fra Hvordan dette kan laves om og muligheder "bottom-up" vurdering. De forudsete hindringer er mentalitet og holdninger, som skal ændres, såvel som uegnede juridiske rammer med mange love, der skal ændres (se 2. CASH transnationale tematiske seminar om Juridiske Rammer, Brindisi-Italien, april 2011). Værktøjer til beslutningsprocesser: Renovering af en portfeføljestrategi - Utrecht, Holland Det hollandske boligselskab Mitros benytter en beslutningsmodel for sin boligmasse baseret på afkast af investering fra EE renovering. Det overordnede mål er at forsøge at få boligmassens værdi til at stige. Ud over markedsværdi for bygninger, er det også udlejningsværdien og værdien af livskvalitet ("socialt udbytte"). Afkast af investering opnået gennem øget levetid og værdi for bygninger er også et ledelseskriterium. Afkastet fra renovering kan opsummeres som følger: At opstille sådanne fremtidsorienterede beregninger stimulerer ejere, lejere og boligselskaber til at søge efter de mest effektive og egnede teknikker og teknologier til energirenovering. Med en sådan model kan der træffes en rationel afgørelse mellem "Fortsat brug", "Disposition", "Renovering" eller "Nedrivning / genopbygning".

11 11 Anbefaling 3: Styrk den lokale menneskelige kapital Problemets omfang Manglen på specifik teknisk viden og uddannelse blandt de forskellige aktørgrupper inden for energirenovering (arbejdere, lejere, sociale boligselskaber m.m.) er en af de vigtigste forhindringer for vellykkede handlinger til fordel for bæredygtige sociale boliger. EU kan hjælpe med at slå bro over gabet, hvad angår menneskelig kapital ved at investere i en integreret metode, som kombinerer fysisk infrastruktur og menneskelig kapital. Tidligere har varetagelsen af spørgsmålet om bæredygtig energi meget ofte været kendetegnet ved en fragmenteret metode: Alt for ofte har de operationelle programmer under strukturfondene kun taget sigte på den fysiske infrastruktur, uden at bekymre sig om de nødvendige menneskelige færdigheder for at få disse energi-infrastrukturer til at fungere. Dette kan føre til den såkaldte rebound-effekt, hvor forbedringer af energieffektivitet er udlignet af ændringer i adfærd, som f.eks. forespørgsel efter billigere energi. EU projekter har klart vist det potentiale, som adfærdsændringer rummer 2. Politiske eller juridiske krav Forvaltningsmyndigheder bør anvende en betydelig del af Den Europæiske Socialfond til at støtte projekter, hvis hoved- eller biaktiviteter består i uddannelse af arbejdskraft i erhverv relateret til bæredygtig energi (montører, kontrollører, ingeniører, arbejdsmænd som er i stand til af udføre en gennemgribende renovering af bygninger m.m.). Eksempel fra CASH partnere Echirolles, Frankrig Udvikling af synergier mellem interessenter er et vigtigt spørgsmål, som byen Echirolles, Frankrig, har behandlet i sine offentlige og private EE renoveringsprojekter. Følgende diagram sammenfatter de favoriserede synergier blandt nøgle-interessenter for at optimere sådanne projekters tidsramme, omkostninger, effektivitet og bæredygtighed. EUC Syd, Sønderborg, Danmark Det regionale tekniske gymnasium, EUC Syd, med elever hvert år fra folkeskolen og til videregående uddannelser, har et bæredygtigt perspektiv. Det har udviklet kernekompetencer i energieffektivitet (EE) og energiforbrug såvel som strategisk energiplanlægning. Det spiller en aktiv rolle ved at bidrage til den regionale målsætning om at være CO2-neutral i 2029 og præsenterer sig selv som et ZeroByg Akademi. EUC Syd underviser personale fra kommunale institutioner i, hvordan de kan blive mere bæredygtige, mere EE og mere kritiske med energiforbrug. 140 kommunalansatte er blevet uddannet, især medarbejdere som er ansvarlige for ledelse og vedligeholdelse af byggeri. Det har i samarbejde med Teknologisk Institut uddannet 150 energikonsulenter som screener bygninger til energirenovering på et bæredygtigt grundlag. Det har også uddannet personer i kontakt med lejere for at give lejere incitamenter. Delt videncenter for energi i Les Mureaux Byen Les Mureaux planlægger at opstille energiuddannelsesfaciliteter for fagfolk. Byen har identificeret en delt interesse med flere skolings- / forskningsorganisationer i sektoren for en fælles teknisk platform. Projektpartnerne vil opføre en ny bygning med den nyeste energieffektive teknologi, således at de tekniske løsninger i bygningen eller udstyr kan benyttes til uddannelse og træning. (2)

12 12 Kilde: ProjectZero - for at gøre Sønderborg-området CO2-neutralt, Danmark,

13 13 Byg på borgernes medindflydelse! Anbefaling 4: Styrk den deltagende tilgang inden for samhørighedspolitik Anbefaling 5: Brug EU-fonde til at muliggøre lejernes deltagelse på alle stadier i bæredygtige programmer på det sociale boligområde

14 14 Byg på borgernes medindflydelse! Det er en udfordring for enhver politik at involvere borgere og civilsamfund. Vi har ofte hørt flere argumenter, der taler imod en sådan involvering: "Manden på gaden har ikke tilstrækkelig erfaring til at tage en fornuftig beslutning". Han er også ofte så egoistisk, at han ikke vil tage beslutninger, der ikke giver ham selv en øjeblikkelig fordel. Han er måske bevidst om nødvendigheden af at handle til fælles bedste, men ikke i hans baggård. Men bag disse argumenter er der også et spørgsmål om timing og penge, da en involvering af borgere kræver mere tid og finansielle ressourcer til projektet. Ingen investor er opsat på at spilde tid og penge til det her. De burde dog virkelig skifte mening, når vi ser på resultaterne fra de vellykkede metoder til at involvere borgerne, som CASH partnerne har brugt. Involvering af borgere øger ikke alene accepten af renoveringsprogrammer, den øger også disse programmers effektivitet ved at ændre den daglige adfærd over for energiforbrug og således opnå en ekstra energibesparelse på 30 %! Bridgend-England 4. CASH transnationale tematiske seminar om Borgernes Involvering, januar 2012 Anbefaling 4: Styrk den deltagende tilgang inden for samhørighedspolitik Problemets omfang: Utilstrækkeligt samarbejde og kommunikationsproblemer mellem regeringens forskellige departmenter under forberedelse af de nationale strategier, energi-interessenters manglende involvering på et regionalt plan under forberedelse af de operationelle programmer, disse situationer almindelige i mange medlemsstater og regioner. Juridiske eller politiske krav: Medlemsstater og medlemmer af Europa-Parlamentet burde samtykke i artikel 5 i udkastet til forordningen om Fælles Bestemmelser om partnerskabsprincipper, som kræver at Medlemsstater involverer relevante partnere på alle programmeringens niveauer. Europa-Kommissionen burde støtte udviklingen af en database med eksempler på god praksis og retningslinjer for at hjælpe Medlemsstaterne og Forvaltningsmyndighederne på dette felt. Erfaringer fra CASH Partnere: I Wales blev ARBED Strategic Energy Performance Investment Programme oprettet i 2009 (ved hjælp af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling) med den målsætning at forbedre EE i mindst hjem i Wales inden Regeringen i Wales vil forsøge at fortsætte denne model ved at inkludere relevante aktører i forberedelsen af Strukturfondens programmeringsperiode Et Europæisk Program-Partnerskabsforum (EPPF) er også blevet oprettet for at drøfte udviklingen af et fremtidigt europæisk støtteprogram i Wales. EPPF vil yde rådgivning og vejledning til ministrene i Wales om muligheder og forslag til det fremtidige europæiske program i Wales. Medlemmerne af EPPF forventes at rådspørge og kommunikere med deres valgkredse for at udvide diskussionen og dele information. Forummet forventes at mødes hvert kvartal.

15 15 Anbefaling 5: Brug EU-fonde til at muliggøre lejernes deltagelse på alle stadier i bæredygtige programmer på det sociale boligområde Problemets omfang: Følgende er som regel hindringer for lejernes involvering i en fælles udformning af sociale boligers energieffektive renovering: det at de forskellige interessenter udviser en vis modvilje mod at involvere borgere i planlægnings- og designfasen. Sociale boligselskaber og arkitekter er ofte af den opfattelse, at lejere ikke er byggeeksperter og at det vil koste flere penge at involvere dem; borgernes involvering er ikke en topprioritet for sociale boligselskaber og finansieringsorganer; ingen tid og intet budget er afset til involvering af borgere i EE renoveringsprojektets cyklus; renoveringsprocessen har en lang tidsramme i forhold til lejernes tidsramme. Når lejerne informeres for tidligt, bliver de frustrerede på grund af den lange periode, der er tilbage, før renoveringen sker (til tider op til 5 år). Men som det er blevet understreget mange gange af CASH partnernes erfaring, så er borgernes involvering vigtig fordi: de er direkte berørt, eftersom det har indflydelse på deres bolig, hvor de tilbringer en stor del af deres liv; når ejere og lejere involveres, bliver der udviklet en fornemmelse af ejerskab og tilhørsforhold; en større forståelse af hvad der sker, er en hjælp til renoveringsprocessen og udviklingen af en passende adfærd. Det er blevet klart påvist, at indbyggernes tilslutning kræver en deltagelsesproces for beboerne før, under og efter EE renoveringen, hvilket betyder i løbet af programmets forskellige faser: planlægning, design, renovering, beboelse. Det er især en garanti for, at de potentielle energibesparelser ikke vil blive sat på spil af lejernes uhensigtmæssige adfærd, som for en stor del skyldes deres manglende deltagelse, hvilket også er blevet understreget af SHELTER projektet 3. Juridiske eller politiske krav: EU regulering og forvaltningsmyndighedernes kriterier bør favorisere borgernes involvering i fælles udformning af de sociale boligers energieffektive renovering (SHEER) for at sikre et design, der er hænger sammen med lejernes kulturelle adfærd og optimale brug af EE udstyr og systemer, og således favoriserer en optimal virkemåde for de renoverede bygninger og en reduktion af energiforbruget. Strukturfondenes forvaltningsmyndigheder bør bygge på den høstede erfaring af URBACT II byer, som har udviklet lokale handlingsplaner (LAP), der bruger beboernes involvering som en måde at forstærke politikkernes kvalitet på. Synergier med andre EU netværk som f.eks. Borgmesterpagten bør støttes. Under artikel 7 i udkastet til EFRU forordningen kan medlemsstaterne foreslå en liste over byer, som vil forvalte fondene til bæredygtige og integrerede bymæssige projekter direkte. Det at have deltaget i et URBACT II projekt med understregning af borgernes involvering (såsom CASH) kan være et kriterium under oprettelsen af listen over byer, som kan forvalte fondene direkte. Endelig bør Strukturfondene støtte fremgangsmåder, som styrker beboernes deltagelse i energibesparende foranstaltninger såsom Energiambassadører 4. Erfaringer fra CASH Partnere: Communities First (et program til reduktion af fattigdom finansieret af regeringen i Wales) har ydet assistance til udvikling af et træningsprogram med det sociale boligselskab, Valleys to Coast V2C, for at involvere borgere i adgangsplaner til fællesskabet. Frivillige kendte figurer i lokalsamfundet blev identificeret og modtog undervisning i design, planlægning og kommunikation. Selv om denne erfaring ikke var en del af det fælles design til energirenoveringsprocessen, gav den mulighed for at understrege nøgleprincipper i fælles engagement: - etablering af drivende motivationer - udforskning af bredere muligheder - afklaring og bekræftelse af mulighder og motivationer - anerkendelse af geografiske / rumlige / socioøkonomiske forskelle - håndtering af spørgsmål vedrørende informationsasymmetri (ukendte kendte, ukendte ukendte blind, hemmelig og manglende viden) og opbygning af tillid - test af opfattelse. (3) (4)

16 16 Echirolles, Frankrig I Echirolles har borgerne været involveret lige fra starten af processen, som illustreret i det følgende, men hovedsageligt gennem konsultation og information, undtagen i tilfælde af lejere som bidrager til financiering af renoveringen gennem huslejestigninger: Planlægningsfase: - for at fremkalde idéen om renovering gennnem møder og "diagnose mens vi går frem"; Designfase: - ved modtagelse af støtteaftalen gennem et informationsmøde organiseret af SHO; - under udarbejdelse af det forberedende arbejdsprogram af SHO gennem en individuel spørgeundersøgelse, der fokuserer på aspekter vedrørende komfort; - ved offentliggørelse af undersøgelsens resultater og det forberedende arbejdsprogram gennem et informationmøde, hvor der drøftes arbejde i forbindelse med komfort. - i det tilfælde hvor lejere bliver bedt om at bidrage til renoveringens finansiering, præsenteres renoveringsscenarier forberedt af SHO og designere og forhandlingerne fokuserer på omkostningerne; renoveringsmetoden præsenteres af SHO og godkendes under et møde med lejere. Renoveringsfase: - påbegyndelsen af renoveringsarbejdet præsenteres af SHO og opfølgningen af arbejdet varetages gennem regelmæssige møder ved foden af bygningen for at analysere ting, der ikke fungerer og forstyrrelser samt arbejdets udvikling. Beboelsesfase: - overvågning af energiforbruget for at have en god kontrol af driftsudgifterne udføres af SHO og resultaterne deles på en lejerkomité eller under møder hvert kvartal. Individuelle oplysninger bliver sendt med post af SHO for at sprede god praksis; - kontrollen af driftsomkostninger sker på et årligt møde mellem SHO, lejerforening og lejerrepræsentanter - de første overvågningsresultater præsenteres på et offentligt møde koordineret af SHO og byen. På grundlag af denne analyse har de sociale boligselskaber, OPAC38 og SDH, samtykket i at integrere en virkelig involvering af lejere i beslutningstagningen under de forskellige faser i deres specifikationer.

17 17 Giv klare og stabile finansielle muligheder Anbefaling 6: Opstil langsigtede og omfattende energieffektive fonde på et lokalt niveau Anbefaling 7: Skab eksterne organer, som vil koordinere energieffektive programmer og hjælpe sociale boliger med at håndtere energiselskaber

18 18 Giv klare og stabile finansielle muligheder Det er en virkelig udfordring at finansiere bæredygtige sociale boliger i en tid med knappe offentlige midler og svag interesse fra den private sektor på grund af et lavt afkast på investeringer. Den kumulerede erfaring rundt omkring i Europa giver dog klare indikationer om, hvad der er behov for at stille op for at takle denne udfordring. Frankfurt am Main, 3. CASH transnationale tematiske seminar om Finansielle Instrumenter, september 2011 Anbefaling 6: Opstil langsigtede og omfattende energieffektive fonde på et lokalt niveau Problemets omfang: Det er blevet anslået, at omkostningerne ved en omfattende energirenovering af en bolig i gennemsnit er på Euro (i Frankrig). For at nå den europæiske målsætning for reduktion af CO2-udslip fra boliger, har ca. 70 til 180 millioner boligenheder i EU brug for at blive renoveret i henhold til lavenergi-standarder. Det vil kræve en investering på mindst og op mod mia Euro til energirenovering i boligsektoren inden 2050, hvilket repræsenterer ca. 27 % af energiforbruget i EU. Hvordan kan dette opnås, når man ved, at energiomkostningerne skal reduceres med en faktor 3 til 4 og at 2/3 til 3/4 af renoveringsomkostningerne normalt er tilegnet generelle vedligeholdelsesforanstaltninger? Trenden er at dække disse omkostninger på langt sigt ved den øgede værdi af bygningen og på kort sigt gennem højere leje. Det er dog ofte umuligt at hæve lejen i socialt boligbyggeri, og bestemt ikke mere end den forventede reduktion i opvarmningsomkostninger. Der er derfor brug for yderligere finansielle instrumenter. En begrænset finansiel evne til fælles finansiering af de planlagte investeringer gør det nødvendigt at se efter offentlige fonde med løftestangsvirkning. Det er årsagen til at Europa-Kommissionen har indført en ny mekanisme i 2007: Fælles europæisk støtte til bæredygtige investeringer i byområder (JESSICA) 5. Støttens vigtigste finansielle innovation og fordel er indlysende, når vi ser på de projekter, der skal støttes: I stedet for at udbetale kapitalen som et tilskud, er denne kapital selvfornyende og kan derfor geninvesteres i nye projekter (mulighed for at genbruge fonde ). JESSICA blev derfor lanceret i den hensigt at skabe nye muligheder for Forvaltningsmyndighederne, som har ansvaret for implementeringen af Strukturfondene på linje med de aftalte Operationelle Programmer for den indeværende programmeringsperiode. Støtte til fremkomsten af innovative lokale / regionale finansielle instrumenter, som nedskalerer EU's formidlingsniveau, er dog også et behov på området. Der henstår imidlertid et spørgsmål om bæredygtigheden af sådanne finansieringstekniske instrumenter i tilfælde af omfattende og langvarige energiinvesteringer såsom renovering af større ejendomme og især renovering af sociale boliger, hvor rentabiliteten er begrænset. (5) _udf_en.pdf

19 19 Juridiske eller politiske krav: Medlemsstaterne og medlemmerne af Europa-Parlamentet bør støtte mainstreaming af finansieringstekniske instrumenter som foreslået af Europa-Kommissionen (art. 56 af udkast til forordning om Fælles Bestemmelser), såvel som udvikling af innovative lokale / regionale finansielle instrumenter. Derfor bør en del af EFRU støtten til teknisk assistance bruges til at opstille disse instrumenter, især hvad angår selvfornyende fonde i lighed med JESSICA fonden til bymæssig udvikling. Erfaringer fra CASH Partnere: Den danske byggefond: Landsbyggefonden blev oprettet i 1966 og modtager indskud fra huslejer, når de optagne lån af de lokale almene boligorganisationer (sociale boligselskaber) til byggeri er betalt tilbage. Staten holder opsyn med denne selvfinansierende Landsbyggefond gennem en bestyrelse med 9 medlemmer. Huslejerne dækker følgende omkostninger: Forbedringsomkostninger: 21 %, fælles omkostninger (elevatorer, grønne områder m.m.): 17 %, lokal almen boligorganisation: 28 %, lån eller Landsbyggefonden (afhængig af om byggelånet er betalt tilbage eller ikke): 20 %, reserve (til at reparation af lejligheder): 14%. Det betyder, at 20 % af huslejerne går til Landsbyggefonden, når bygningen er blevet betalt. I 2010 var Fondens værdi på Euro. Til dækning af renoveringsinvesteringer: 50 % af investeringen kommer fra Landsbyggefonden (efter indhentning af dens samtykke) og 50 % fra et lån. Bemærk: En lokal almen boligorganisation har ingen adgang til grønne lån og er nødt til at optage normale lån; denne fremgangsmåde er ikke ligetil og det tager tid at opnå midlerne, Nationale lejeordninger og scoringssystemer, Holland I Holland fastlægges den maksimale leje i socialt boligbyggeri af et nationalt scoringssystem. Jo højere byggeriets kvalitet er, desto højere kan lejen være. En nylig tilpasning af systemet har inkluderet energimærkning af bygningen i scoringsmetoden for at motivere sociale boligselskaber til at investere i energiforbedringer. Hvis boligselskabet forbedrer bygningens energieffektivitet, kan der opkræves en højere leje. På den anden side, hvis der ikke foretages energiforbedringer inden 2014, vil scoringen og hermed lejen falde. Scoringen for energimærkning varierer fra 0 til 44 points og kan være en betydelig del af den samlede scoring for en lejlighed eller et hus. Grøn Deal, UK I energiloven af 2011 har den engelske regering annonceret en "Grøn Deal", der tilsigter en reduktion af CO2-emissioner fra bygninger, som starter i oktober 2012 og har følgende hovedaspekter: Hvert britisk hjem og forretning vil have mulighed for at installere energibesparende teknologipakker, såsom isolering, uden betaling på forhånd. Tilbagebetalingen sker over tid og via energibesparelserne. Der vil blive opstilllet en selvfornyende fond. Der vil blive opstillet strenge standarder til beskyttelse af forbrugere. Der er fremsat et nyt krav til energiselskaber om ydelse af støtte med en anslået værdi på 1,3 mia pr. år for at sikre, at alle har lige adgang til Grøn Deal - uanset deres indtægt eller boligtype. Yderligere hjælp vil være tilgængelig for at sikre, at de fattigste får bedre kedler og repareret boliger med træk, og der vil også blive ydet støtte til at håndtere boliger, der er svære at isolere, inklusiv boliger med massive mure. Grøn Deal forventes at give anledning til investeringer på ca. 14 mia i den private sektor over det næste årti. Grøn Deal kan støtte mindst isolerings- og byggerijobs i KfW programmer, Tyskland I Tyskland har KfW-udviklingsbanken drevet finansieringsprogrammer til energi og modernisering af boliger i mere end 15 år. Deres finansieringsværktøjer er lavt forrentede lån og direkte støtte (tilskud). Der findes et stort udvalg af programmer til reduktion af varmebehovet, fremme af vedvarende energier og modernisering af energikilder og boliger. KfW's hovedregel er at jo større besparelserne er, desto lavere er rentesatsen eller højere er støtten. Herudover finansieres også en konsulterende enhed til fastlæggelse af besparelsespotentiale og opfølgning på arbejder for at sikre gode resultater. Over det sidste år, har KfW integreret finansiering til medejerboliger (Wohneigentümergemeinschaften). På den ene side er KfW's program af og til kritiseret for en tendens til at foretage ændringer lidt for hurtigt. På den anden side giver de retningslinjer for opnåelse af gode resultater og besparelser og bidrager således til en god anvendelse af statens penge. Efter april 2012 er det også muligt at finansiere fredede bygninger. KfW's programmer er blevet evalueret flere gange for deres effektivitet til reduktion af CO2-emissioner og forbedring af livsbetingelser.

20 20 Anbefaling 7: Skab eksterne organer, som vil koordinere energieffektive programmer og hjælpe sociale boliger med at håndtere energiselskaber Problemets omfang: Tredjepartsfinansiering er en finansieringsmekanisme, som involverer finansiering af et eksternt energiserviceselskab (ESCO) eller en energileverandør. Disse investeringer er herefter tilbagebetalt via de opnåede besparelser. Investoren installerer effektiv teknologi og driver systemet for at sikre, at der spares energi. Dette kan f.eks. involvere levering af varmeudstyr, brændstof og vedligeholdelse, samt energibesparelsesforanstaltninger eller investeringer i renoveringsarbejder, der tilbagebetales af energibesparelser. Visse lande, som f.eks. England, har juridiske forpligtelser, der tvinger energiselskaber til at bidrage til energirenoveringsomkostningerne. I energibesparelseskontrakter foreslår kontraktgiver (offentlig eller privat eller en holding) ejeren foranstaltninger, der vil producere målbare garanterede besparelser, og påtager sig at nå det definerede besparelsesniveau i kontrakten. Projekter finansieres delvist gennem energibesparelser og kan medføre fremtidige indtægter for ejeren. Brugen af tredjepartsfinansering, hvor forskudsinvesteringen i renovering af et hus foretages af et energiselskab, som tilbagebetales gennem besparelser på energiregningen, er en lovende finansieringsmulighed for bæredygtige sociale boliger. I virkeligheden viser det sig dog at være kompleks at iværksætte, ikke alene fordi det er vanskeligt at garantere de forventede energibesparelser og fordi sociale boligselskaber ikke har den samme kontrol over den energieffektive renoveringsproces og har behov for at opbygge overvågningskompetencer, men også fordi energiselskaber (i lighed med alle private investorer) har behov for omfattende operationer for at dække transaktionsomkostningerne. I boligsektoren og især den sociale boligsektor er dette næppe tilfældet. Juridiske eller politiske krav: Ligesom Strukturfondene bør tredjepartsfinansiering anses for at være en autoriseret medfinansiering, skønt den ikke er en udgift betalt af ydelsesmodtageren (artikel 59 i udkast til forordningen om Fælles Bestemmelser for Strukturfondene). Som det anbefales af CASH netværket inden for rammerne af implementeringen af Energieffektivitetsdirektivet, bør der skabes uafhængige tredjeparts forvaltningsenheder til at varetage tekniske, finansielle og organisationelle aspekter samt overvågning af foranstaltningerne. De ville fungere som facilitatorer mellem sociale boligselskaber/medejere og lejere. Lokale/regionale fonde/stiftelser eller energiservices/energiforsyningsvirksomheder eller endog lejerorganisationer kan spille denne rolle. Erfaringer fra CASH Partnere: Tatabanya Ungarn: Geninvestering af det kommunale kraftværks overskud til at finansiere modernisering af varmeanlæg såvel som salg af CO2 kvoter iht. Kyoto-aftalen. Fjernvarmeselskabet, samejet af Tatabanya kommune, udvikler flere foranstaltninger for at hjælpe boligejere og medejere til at reducere deres energiforbrug og således reducere CO2-emissioner: Udvikling af en varmemoderniseringsfond for at tilslutte husholdninger ved fjernvarmenetværket - fra 1700 til 2400 Euro med en bidragsrate på 25-33% -. I de første to år er 10 % af de projekterede lejligheder blevet tilsluttet, hvilket udgør 31 % energibesparelser; Måleudstyr på radiatorer Information og personlig rådgivning. Lokalt finansielt instrument, Brindisi, Italien I Brindisi, Italien, styrer det offentlige sociale boligselskab IACP (Istituto Autonomo Case Popolari) sine relationer med lejere gennem en blandet komité Commissione di Gestione della Carta dei Servizi i henhold til chartret Carta dei Servizi. Gennem kommunal rådslagning er den blevet ændret til at tillade lejerforeningen at modtage 30 % af lejen (på mindst 30 ) til selvstyring, som kan bruges til forbedringer efter aftale med IACP. Diskussioner er i gang for at inkludere energieffetiv renovering i disse forbedringer.

SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020

SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020 FINANSIELLE INSTRUMENTER I SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020 SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020 Rådet for Den Europæiske Union godkendte formelt de nye regler og den nye lovgivning vedrørende næste runde af EU

Læs mere

Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo

Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo DE EUROPÆISKE STRUKTUR- OG INVESTERINGSFONDE (ESI) OG DEN EUROPÆISKE FOND FOR STRATEGISKE INVESTERINGER (EFSI) SIKRING AF KOORDINATION, SYNERGIER OG KOMPLEMENTARITET

Læs mere

fremgang med ESIF finansieringsinstrumenter Den Europæiske Socialfond Finansieringsinstrumenter

fremgang med ESIF finansieringsinstrumenter Den Europæiske Socialfond Finansieringsinstrumenter fremgang med ESIF finansieringsinstrumenter Den Europæiske Socialfond , medfinansieret af Den Europæiske Socialfond, er en bæredygtig og effektiv måde at investere i vækst og udvikling af mennesker og

Læs mere

fremgang med ESIF finansieringsinstrumenter Samhørighedsfonden Finansieringsinstrumenter

fremgang med ESIF finansieringsinstrumenter Samhørighedsfonden Finansieringsinstrumenter fremgang med ESIF finansieringsinstrumenter Samhørighedsfonden 2 , medfinansieret af Samhørighedsfonden, er en bæredygtig og effektiv måde at investere i at styrke den økonomiske, sociale og territoriale

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 15.4.2015 2014/2236(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om socialt iværksætteri og social innovation til bekæmpelse af arbejdsløshed

Læs mere

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt Europaudvalget og Klima-, Energi- og Bygningsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Grønbog om innovative

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en) PUBLIC 12599/17 LIMITE ECOFIN 755 ENV 776 CLIMA 248 FIN 575 NOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet De

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Smart Energy Campaign. cosmo flash_flickr

Smart Energy Campaign. cosmo flash_flickr Smart Energy Campaign cosmo flash_flickr Hvad er SMERGY En europæisk EU-støttet energikampagne for 18-29 årige Danmark: Cirka 0,7 millioner personer - 12 % af befolkningen. I studiebyerne Århus og København

Læs mere

Træningsmodul4. EPC intermediate & advanced markets

Træningsmodul4. EPC intermediate & advanced markets Træningsmodul4. EPC intermediate & advanced markets EPC Support Strategi Project Transparense Motivationsfaktorer Indeklima og miljø Garanteret forbedring af indeklima i Reduceret miljøpåvirkning Finansiering

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Arktis, der blev vedtaget af Rådet den 20. juni 2016

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Arktis, der blev vedtaget af Rådet den 20. juni 2016 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juni 2016 (OR. en) 10400/16 COEST 166 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 20. juni 2016 til: delegationerne Tidl. dok. nr.:

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 2010/2167(DEC) 1.2.2011 UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene

Læs mere

Notat om vedvarende energi- og klimaændringspakken

Notat om vedvarende energi- og klimaændringspakken MEMO/08/33 Bruxelles, den 23. januar 2008 Notat om vedvarende energi- og klimaændringspakken 1. INDLEDNING I de sidst årtier har vores livsstil og stigende velstand haft gennemgribende virkninger på energisektoren

Læs mere

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009 Bilag 3. Første udkast til handlingsplaner Handlingsplan 1.1 ESCO Indsatsområde 1 Energimæssige optimeringer i kommunale ejendomme Handlingsplan 1.1 ESCO I fastsættes en målsætning om, at Greve Kommune

Læs mere

Sig farvel til dit oliefyr - gratis informationsaften på Toldkammeret

Sig farvel til dit oliefyr - gratis informationsaften på Toldkammeret Sig farvel til dit oliefyr - gratis informationsaften på Toldkammeret Personlig information: 1. Køn: mand kvinde 1.1 Hvad er dit fødselsår? 1.2 Hvornår flyttede du til Helsingør? 1.3 Hvad er din nationalitet?

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger Environmental Compliance Assistance Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar Finde de svar, der giver brugbare løsninger René Grøn European Commission DG Environment and Industry Miljømæssige

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes opgaver

Læs mere

Regionsudvalgets onlinehøring om resultatet af forhandlingerne om partnerskabsaftalerne og de operationelle programmer

Regionsudvalgets onlinehøring om resultatet af forhandlingerne om partnerskabsaftalerne og de operationelle programmer Udkast til spørgeskema om resultatet af forhandlingerne om partnerskabsaftalerne og de operationelle programmer Version af 20.01.2015 Regionsudvalgets onlinehøring om resultatet af forhandlingerne om partnerskabsaftalerne

Læs mere

7377/18 tm/dr/clf 1 DGG 2B

7377/18 tm/dr/clf 1 DGG 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. marts 2018 (OR. en) 7377/18 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet FIN 250 CADREFIN 19 FC 10 FSTR 10 REGIO 13 De Faste Repræsentanters

Læs mere

9814/13 sol/sol/bh 1 DG D 2C

9814/13 sol/sol/bh 1 DG D 2C RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 28. maj 2013 (31.05) (OR. en) 9814/13 COSI 60 ENFOPOL 148 A-PUNKTS-NOTE fra: Generalsekretariatet til: Rådet Tidl. dok. nr.: 8985/13 COSI 43 ENFOPOL 124 8453/1/13

Læs mere

Træningsmodul I. Grundlæggende omkring EPC. Projekt Transparense. www.transparense.eu

Træningsmodul I. Grundlæggende omkring EPC. Projekt Transparense. www.transparense.eu Træningsmodul I. Grundlæggende omkring EPC Projekt Transparense EU Energi Effektivitets Direktivet EED EU s Energieffektivitetsdirektiv 2012/27/EU Ophæver Servicedirektivet 2006/32/EC I kraft siden 4 December

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2013 SWD(2013) 252 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER.

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER. DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER OG DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER Samarbejdsaftale Indledning Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende

Læs mere

SOLENERGI I STORE EU PROJEKTER MED DANSK DELTAGELSE

SOLENERGI I STORE EU PROJEKTER MED DANSK DELTAGELSE Temamøde M2844 i DANVAK SOLENERGI: Teknologisk institut, Grekersensvej, 2630 Taastrup, Indgang 2 30 April 2008 SOLENERGI I STORE EU PROJEKTER MED DANSK DELTAGELSE Henrik Steffensen Rambøll 1 1 Hvad er

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål 25. juni 2003 PE 323.186/1-17 ÆNDRINGSFORSLAG 1-17 Udkast til udtalelse (PE 323.186) Miquel Mayol i Raynal om Kommissionens meddelelse

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere

Dansk oversættelse. European Code of Conduct for Energy Performance Contracting

Dansk oversættelse. European Code of Conduct for Energy Performance Contracting Dansk oversættelse European Code of Conduct for Version as of 11 July 2014 Transparense-projektet Dette dokument er forberedt under rammerne af projektet "Transparense Increasing Transparency of Energy

Læs mere

14320/17 taa/js/mta 1 DG G 3 C

14320/17 taa/js/mta 1 DG G 3 C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. november 2017 (OR. en) 14320/17 RECH 359 COMPET 751 NOTE fra: til: formandskabet De Faste Repræsentanters Komité/Rådet Vedr.: Forberedelse af samlingen

Læs mere

Svar: Jeg synes, det er rigtigt fint, at der sættes fokus på energiområdet med de stillede spørgsmål. Dét vil jeg gerne kvittere for.

Svar: Jeg synes, det er rigtigt fint, at der sættes fokus på energiområdet med de stillede spørgsmål. Dét vil jeg gerne kvittere for. Boligudvalget 2009-10 BOU alm. del Svar på Spørgsmål 302 Offentligt Socialministeriet 26. april 2010 Almen bolig & Boligøkonomi Det talte ord gælder Samrådsspørgsmål AJ: Vil ministeren på baggrund af artiklen

Læs mere

Borgmesterpagten. Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000

Borgmesterpagten. Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Borgmesterpagten Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020 Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 1 Forside: Døvehøjskolen Castberggaard har udskiftet oliefyret med solceller og varmepumper;

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 14 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 14 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 14 Offentligt Europaudvalget og Klima-, Energi- og Bygningsudvalget Klima-, EU-konsulenten Energi- og Bygningsudvalgets EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer

Læs mere

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse Bioøkonomien - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse ACO Academy, Büdelsdorf 21. oktober 2013 Christian Eriksen, ProjectZero Agenda Baggrund Sønderborg-områdets ProjectZero

Læs mere

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet Grønne offentlige indkøb (Green Public Procurement GPP) er et frivilligt instrument. Dette dokument indeholder de kriterier for grønne offentlige

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT. DA Forenet i mangfoldighed DA om EIB's eksterne mandat. Budgetudvalget. Ordfører: Ivailo Kalfin

ARBEJDSDOKUMENT. DA Forenet i mangfoldighed DA om EIB's eksterne mandat. Budgetudvalget. Ordfører: Ivailo Kalfin EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 15.9.2010 ARBEJDSDOKUMENT om EIB's eksterne mandat Budgetudvalget Ordfører: Ivailo Kalfin DT\830408.doc PE448.826v01-00 Forenet i mangfoldighed Perspektiv og

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes

Læs mere

Notatark. Udkast. Handleplan for Borgmesterpagten

Notatark. Udkast. Handleplan for Borgmesterpagten Notatark Sagsnr. 01.05.12-G00-4-12 Sagsbehandler Niels Rauff Udkast 26.5.2015 Handleplan for Borgmesterpagten Det er Hedensted Kommunes overordnede mål, at blive tilnærmelsesvis CO 2 -neutral. På den baggrund

Læs mere

Europæisk Træning og Innovative finansieringsmodeller

Europæisk Træning og Innovative finansieringsmodeller Europæisk Træning og Innovative finansieringsmodeller Interesseret i at efterligne disse finansieringsordninger? Villig til at støtte byer og regioner i at gøre det? Så slut jer til os den 23. februar

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

"Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne

Et ressourceeffektivt Europa En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne "Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne DA Disse konklusioner er baseret på notatet "Evaluering af flagskibsinitiativet Et ressourceeffektivt

Læs mere

Kristine van het Erve Grunnet. Kraftvarmeteknologi. 28. feb. 11. Kraftvarmeteknologi

Kristine van het Erve Grunnet. Kraftvarmeteknologi. 28. feb. 11. Kraftvarmeteknologi Kraftvarmeteknologi 28. feb. 11 Kraftvarmeteknologi Vision Danmark skal være det globale kompetencecenter for udvikling og kommercialisering af bæredygtig teknologi og viden på bioenergiområdet. Bidrage

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument FORSLAG TIL BESLUTNING. på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument FORSLAG TIL BESLUTNING. på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser EUROPA-PARLAMENTET 2004 Mødedokument 2009 21.9.2005 B6-0509/2005 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 2 af Hannes Swoboda,

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

Rammerne for energibesparelser Og energiselskabernes indsats

Rammerne for energibesparelser Og energiselskabernes indsats Rammerne for energibesparelser Og energiselskabernes indsats Peter Bach Årskonferencen Det frie Energimarked 2015 11. September 2015 Rammerne Langsigtede udfordringer 80-95 pct. reduktion af EU s GHG i

Læs mere

Samspil mellem energisystemet og bygningsmassen Michael H. Nielsen Direktør, Dansk Byggeri

Samspil mellem energisystemet og bygningsmassen Michael H. Nielsen Direktør, Dansk Byggeri Samspil mellem energisystemet og bygningsmassen Michael H. Nielsen Direktør, Dansk Byggeri Perspektiver på den grønne omstilling - samspillet mellem energisystemet og bygningsmassen Dansk Energi og Dansk

Læs mere

Aarhus Kommune. vil give grøn varme til borgerne

Aarhus Kommune. vil give grøn varme til borgerne vil give grøn varme til borgerne v/jan B. Willumsen, afdelingschef Hvem er vi Hvad har vi nået hvad kan vi Målsætninger Hvad er planen Udfordringer, samspil, samarbejde hvem er vi? En offentlig virksomhed

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION. Regionsudvalget. Høring Din mening om Europa 2020. Hovedkonklusioner, vurdering og politiske konsekvenser maj 2010

DEN EUROPÆISKE UNION. Regionsudvalget. Høring Din mening om Europa 2020. Hovedkonklusioner, vurdering og politiske konsekvenser maj 2010 DEN EUROPÆISKE UNION Regionsudvalget Høring Din mening om Europa 2020 Hovedkonklusioner, vurdering og politiske konsekvenser maj 2010 HOVEDKONKLUSIONER, VURDERING OG POLITISKE KONSEKVENSER Regionsudvalgets

Læs mere

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 10.7.2017 2017/2705(RSP) UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsler til mundtlig besvarelse B8-0000/2017

Læs mere

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1 Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 355 Offentligt Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1 (til samtlige ministerier med tilhørende institutioner m.v.) I

Læs mere

Erklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om deres bygninger som forbillede i forbindelse med energieffektivitetsdirektivet

Erklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om deres bygninger som forbillede i forbindelse med energieffektivitetsdirektivet RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 2. oktober 2012 (03.10) (OR. en) Inte rinstitutionel sag: 2011/0172 (COD) 13917/12 ADD 1 REV 3 CODEC 2167 ENER 378 ENV 712 TRANS 300 ECOFIN 783 RECH 341 OC

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning - hvad sker der i Nordjylland?

Strategisk Energiplanlægning - hvad sker der i Nordjylland? Strategisk Energiplanlægning - hvad sker der i Nordjylland? Dansk Fjernvarmes regional møde i Sæby den 12. marts 2015, oplæg ved Thomas Jensen, energiplanlægger Hjørring Kommune, projektleder for Et Energisk

Læs mere

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor VARMEPLAN DANMARK2010 vejen til en CO 2 -neutral varmesektor CO 2 -udslippet fra opvarmningssektoren kan halveres inden 2020, og opvarmningssektoren kan blive stort set CO 2 -neutral allerede omkring 2030

Læs mere

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN?

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Siden den globale økonomiske og finansielle krise har EU lidt under et lavt investeringsniveau. Der er behov for en kollektiv og koordineret indsats

Læs mere

Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark

Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark x Hvem er vi? indkøber varme hos DONG/Studstrupværket Forbrændingsanlægget i Lisbjerg RenoSyd i Skanderborg Skanderborg Fjernvarme Overskudsvarme leverer varme

Læs mere

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends SDU 31. maj 12 Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends På vej mod en vedvarende energi-region Syddanmark / Schleswig-Holstein Sune Thorvildsen, DI Energibranchen Dagsorden Energiaftale af 22. marts

Læs mere

Urban Efficiency. Bæredygtighedschef Flemming Lynge Nielsen

Urban Efficiency. Bæredygtighedschef Flemming Lynge Nielsen Urban Efficiency Bæredygtighedschef Flemming Lynge Nielsen 1 Public Affairs & Sustainability 26. October 2016 Virkeligheden 40% 75-90% af vore bygninger vil stadig være i brug i 2050 250.000 Den daglige

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Miljøpolitik (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2013 dateret 22. februar 2013) 1. revision (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2017 dateret 17. februar 2013) Bemærkning

Læs mere

fremgang med ESIF finansieringsinstrumenter Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne Finansieringsinstrumenter

fremgang med ESIF finansieringsinstrumenter Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne Finansieringsinstrumenter fremgang med ESIF finansieringsinstrumenter Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne , medfinansieret af Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne, er en bæredygtig

Læs mere

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1)

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1) CIR1H nr 9477 af 02/07/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 20. november 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr.3003/3005-0003

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.6.2016 COM(2016) 395 final 2016/0184 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Parisaftalen, der er vedtaget inden for rammerne

Læs mere

Introduktion: En dag ringer Gud til Djævelen og siger: Hvordan går det i Helvede? 19. april 2010 DEP j.nr. 1099-0673.

Introduktion: En dag ringer Gud til Djævelen og siger: Hvordan går det i Helvede? 19. april 2010 DEP j.nr. 1099-0673. Ministerens tale til konference om energirenovering af lejeboliger der afholdes af Bygherreforeningen d. 22. april 2010. (15-20 min). --o-- (Det talte ord gælder) 19. april 2010 DEP j.nr. 1099-0673 Sagsbeh:

Læs mere

Klimastrategi for Hovedstadsregionen

Klimastrategi for Hovedstadsregionen Klimastrategi for Hovedstadsregionen Møde i den 10. juni 2011 Det indstilles, at Hovedstaden: tager oplægget til efterretning godkender de fremlagte aktiviteter som de centrale elementer i klimastrategien.

Læs mere

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS INDLEDNING Klimaforandringerne er en af de største udfordringer, som verden står over for i dag. Derfor har Danmark et nationalt mål om at være uafhængig

Læs mere

LIFE SKILLS Læring og Innovation gennem fremmedsprog og entreprenørskab. LIFE SKILLS- Projektet er godkendt af det franske nationalkontor

LIFE SKILLS Læring og Innovation gennem fremmedsprog og entreprenørskab. LIFE SKILLS- Projektet er godkendt af det franske nationalkontor Issue 1 September 2014 Dette projekt er finansieret med støtte fra Europakommissionen. Denne udgivelse afspejler kun forfatterens synspunkter, og Kommissionen kan ikke blive holdt ansvarlig for brug af

Læs mere

Den europæiske økonomiske genopretningsplan i regioner og byer: Ét år efter Papirversion af en online-undersøgelse http://www.cor.europa.

Den europæiske økonomiske genopretningsplan i regioner og byer: Ét år efter Papirversion af en online-undersøgelse http://www.cor.europa. Direktoratet for Rådgivende Funktioner Enhed 3 Netværk & Subsidiaritet DEN EUROPÆISKE UNION Regionsudvalget Den europæiske økonomiske genopretningsplan i regioner og byer: Et år efter Spørgeskema Frist

Læs mere

Anvendelse af elevvurderinger i et inkluderende undervisningsmiljø

Anvendelse af elevvurderinger i et inkluderende undervisningsmiljø ELEVVURDERING I ET INKLUDERENDE UNDERVISNINGSMILJØ DA Anvendelse af elevvurderinger i et inkluderende undervisningsmiljø I første del af agenturets projekt om elevvurderinger i et inkluderende undervisningsmiljø

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180 NOTE fra: formandskabet til: Coreper/Rådet Komm. forsl. nr.: 13775/08 TELECOM 149 Vedr.: Meddelelse

Læs mere

Byggeriets energianalyse 2015 Dansk Byggeris anbefalinger

Byggeriets energianalyse 2015 Dansk Byggeris anbefalinger Byggeriets energianalyse 2015 Dansk Byggeris anbefalinger Min dagsorden Potentialer for energirenovering Fokus på sektorer Virkemidler for energirenovering VE og bygninger Opbyggelige ønsker Potentialer

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0520 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0520 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0520 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet vedrørende energieffektivitet og

Læs mere

Politiske og organisatoriske barrierer ved implementering af EPJ

Politiske og organisatoriske barrierer ved implementering af EPJ Politiske og organisatoriske barrierer ved implementering af EPJ Morten BRUUN-RASMUSSEN mbr@mediq.dk E-Sundhedsobservatoriets årsmøde 12. oktober 2010 Projektet EHR-Implement Nationale politikker for EPJ

Læs mere

Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15

Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15 Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15 Direktør Michael H. Nielsen Den 28. januar 2015 Mål om fossil uafhængighed i 2050 skal nås af tre veje Energieffektivisering Fossil uafhængighed i 2050 Fleksibilitet

Læs mere

Fremtidens smarte fjernvarme

Fremtidens smarte fjernvarme Fremtidens smarte fjernvarme Omstilling til fossilfri varmeproduktion Aalborg Kommunes strategi for fossilfri varmeproduktion Rådmand Lasse P. N. Olsen, Miljø- og Energiforvaltningen, E-mail: lo-byraad@aalborg.dk

Læs mere

Universitetets rolle Energibesparelser og 100% vedvarende energi i 2050

Universitetets rolle Energibesparelser og 100% vedvarende energi i 2050 Konference fossil frie Thy, August 2012 Universitetets rolle Energibesparelser og 100% vedvarende energi i 2050 Frede Hvelplund Institut for samfundsudvikling og planlægning Aalborg Universitet Universitetets

Læs mere

Træningsmodul 4. EPC intermediate & advanced markets

Træningsmodul 4. EPC intermediate & advanced markets Træningsmodul 4. EPC intermediate & advanced markets EPC Support Strategi Project Transparense Motivationsfaktorer Indeklima og miljø Garanteret forbedring af indeklima i Reduceret miljøpåvirkning Finansiering

Læs mere

Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Revisionsrettens særberetning nr. 4/2011 vedrørende revision af SMV-garantifaciliteten Vedtagelse

Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Revisionsrettens særberetning nr. 4/2011 vedrørende revision af SMV-garantifaciliteten Vedtagelse RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 14. september 2011 (20.09) (OR. en) 14208/11 COMPET 397 FIN 629 IND 104 I/A-PUNKTS-NOTE fra: Gruppen vedrørende Konkurrenceevne og Vækst til: De Faste Repræsentanters

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/2173(INI) 20.11.2008 UDKAST TIL BETÆNKNING om beskyttelse af forbrugere, især mindreårige, i forbindelse med brugen

Læs mere

Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder. Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet

Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder. Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Energi effektivisering Den mest bæredygtige energi er

Læs mere

Pisk eller gulerod? Incitamenter og virkemidler til fremme af energibesparelser i bygninger

Pisk eller gulerod? Incitamenter og virkemidler til fremme af energibesparelser i bygninger Pisk eller gulerod? Incitamenter og virkemidler til fremme af energibesparelser i bygninger Ole Michael Jensen Selskabet for Grøn Teknologi Gå-hjem-møde/generalforsamling, 11. marts 2013 Ålborg Universitets

Læs mere

Europaudvalget 2006 2765 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2006 2765 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2006 2765 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt S AM L E N OT AT 8. november 2006 J.nr. Ref. SVF/PEN Energidelen af rådsmøde (Transport, Telekommunikation og Energi) den 23. november

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

DEN ENKLE VEJ TIL LAVE ENERGI- OMKOSTNINGER 10 GODE RÅD TIL AT FINDE DEN BEDSTE ENERGILØSNING

DEN ENKLE VEJ TIL LAVE ENERGI- OMKOSTNINGER 10 GODE RÅD TIL AT FINDE DEN BEDSTE ENERGILØSNING DEN ENKLE VEJ TIL LAVE ENERGI- OMKOSTNINGER 10 GODE RÅD TIL AT FINDE DEN BEDSTE ENERGILØSNING www.sonnenkraft.dk 1 DE 10 TRIN TIL ET LAVT ENERGIFORBRUG FOKUSER PÅ DE STØRSTE ENERGIUDGIFTER Jo større energiudgifter

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE OG GASRESSOURCER mb/d 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non conventional oil Crude

Læs mere

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Som EU s bank stiller vi finansiering og ekspertise til rådighed til sunde og bæredygtige investeringsprojekter i EU og den øvrige verden. Vi er ejet af EU s

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål. MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE nr. 20/2005

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål. MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE nr. 20/2005 EUROPA-PARLAMENTET (Ekstern oversættelse) 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE nr. 20/2005 Om: Bidrag fra repræsentanternes hus i Cypern Vedlagt bidrag

Læs mere

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt 28. september 2007 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Dagsordenspunkt 8b: Finansiel stabilitet i EU (Kriseberedskab)

Læs mere

Skærpede regler for energieffektivitet i EU

Skærpede regler for energieffektivitet i EU Skærpede regler for energieffektivitet i EU Claus Bugge Garn Agenda Hvorfor fokus på energieffektivitet i EU? Hvilken rolle spiller bygninger? Nye Bygninger Det nemme tiltag Eksisterende bygninger Dyb

Læs mere

Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem. Ole Damm SE Big Blue. 4. juli Ole Damm SE Big Blue

Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem. Ole Damm SE Big Blue. 4. juli Ole Damm SE Big Blue Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem 1 Centrale målsætninger i Energiaftalen 22-3-2012 2020: 50% vindenergi i elforbruget 2020: 40% reduktion af drivhusgasser set i forhold til 1990

Læs mere

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG Energipolitik på fjernvarmeområdet -Det hele hænger sammen -Det hele hænger sammen Dansk Fjernvarmes Hvidbog 2010 UDGIVER:

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Det Europæiske Jernbaneagentur. Valenciennes, Frankrig

Det Europæiske Jernbaneagentur. Valenciennes, Frankrig Det Europæiske Jernbaneagentur Valenciennes, Frankrig Indkaldelse af ansøgninger til optagelse på liste over eksperter i Human Factors, der skal bistå det nationale undersøgelsesorgan i visse medlemsstater

Læs mere

8400/16 ag/ams/ef 1 DGE 2B

8400/16 ag/ams/ef 1 DGE 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. maj 2016 (OR. en) 8400/16 ENER 134 ENV 254 CLIMA 37 COMPET 189 CONSOM 94 FISC 66 NOTE fra: til: Vedr.: formandskabet De Faste Repræsentanters Komité/Rådet

Læs mere

Projektet "Energi på tværs",

Projektet Energi på tværs, Projektet "Energi på tværs", Energikortlægning for Ballerup Kommune www.ballerup.dk Energikortlægning 2 Energikortlægning 3 Energikortlægning 4 Energikortlægning 5 Energikortlægning 6 Energivision Energivisionen

Læs mere

ARBEJDSGRUPPE BOLIGEJERNES BEHOV 2. møde d. 27. juni 2013

ARBEJDSGRUPPE BOLIGEJERNES BEHOV 2. møde d. 27. juni 2013 ARBEJDSGRUPPE BOLIGEJERNES BEHOV 2. møde d. 27. juni 2013 Temaer for arbejdsgruppens drøftelser Møde 1 Boligejeren indblik i adfærd, motivation og behov Grøn Boligkontrakt afgørende elementer for succes

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.6.2016 COM(2016) 414 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET med en vurdering som krævet i artikel 24, stk. 3, og artikel 120, stk. 3, tredje

Læs mere

Øget energieffektivitet og lavere FM-kostninger

Øget energieffektivitet og lavere FM-kostninger Øget energieffektivitet og lavere FM-kostninger 19. Oktober 2010 Susanne Balslev Nielsen Center for Facilities Management Danmarks Tekniske Universitet Hvem er jeg? Civilingeniør 1993, byplanlægning Ph.D.:

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 12.5.2012 Den Europæiske Unions Tidende C 137/7 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2. marts 2012 om et forslag til

Læs mere

REFERENCE FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE CITIES. København, 4. maj 2011

REFERENCE FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE CITIES. København, 4. maj 2011 REFERENCE FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE CITIES København, 4. maj 2011 INTEGRATIONSMINISTERIETS INTERNATIONALE SAMARBEJDE PÅ BY- OG BOLIGOMRÅDET Det bypolitiske EU-samarbejde Urban Development Group European

Læs mere

UDVIKLING ELLER AFVIKLING AF FORSYNINGSSEKTOREN

UDVIKLING ELLER AFVIKLING AF FORSYNINGSSEKTOREN FDKV UDVIKLING ELLER AFVIKLING AF FORSYNINGSSEKTOREN Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 19. marts 2016 INDHOLD Den energipolitiske dagsorden De vigtigste sager lige nu Regulering

Læs mere