Orientering om ungdomsuddannelserne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Orientering om ungdomsuddannelserne 2009-2010"

Transkript

1 Orientering om ungdomsuddannelserne Overgang fra klasse 10. Klasse Folkeskole Efterskole Privatskole Gymnasial STX HHX HTX HF (efter 10.) 9. klasse 10. klasse Andet Produktionsskole EGU VUC Erhvervsuddannelser 1. Dyr, planter og natur, 2. Mad til mennesker, 3. Krop og stil, 4. Bygge og anlæg, 5. Bygningsservice, 6. Produktion og design, 7. Strøm, styring og IT, 8. Transport og logistik, 9. Bil, fly og andre transportmidler, 10. Medieproduktion, 11. Sundhed, omsorg og pædagogik, 12. Merkantil

2 10. klasse i grundskolen Obligatoriske fag: Dansk, matematik, engelsk (der skal aflægges prøve i disse fag) Tilbudsfag: Fysik, Tysk/Fransk, ekstra undervisning i dansk, matematik og engelsk Valgfag: Idræt, samfundsfag, religion, naturfag, metal / motorværksted, byggeværksted, iværksætter, teknologiværksted, serviceværksted, sundhed og sociale forhold, teknologi og kommunikation. Andet: Obligatorisk brobygning i 1-2 uger og/eller praktik Obligatorisk selvvalgt opgave Målrettet læseundervisning Udarbejdelse af uddannelsesplan 10. klasse på efterskole Et skoleår med mange forskellige linjer og fag Personlig og social udvikling Økonomi Vær opmærksom på prøveaflæggelse i forhold til gymnasial uddannelse www. efterskole.dk

3 Hvis du vælger v en erhvervsuddannelse. er det for at tage en håndvh ndværksmæssig ssig uddannelse at fåf et arbejde bagefter at fåf lov at gåg i skole påp en anden måde, m hvor der tages udgangspunkt i praksis at forberede dig til en kortere videregående ende uddannelse Indgange til erhvervsuddannelserne Se efter påp uddannelsesinstitutionernes hjemmesider for at finde ud af hvilke uddannelser, der udbydes i dit område Syddansk Erhvervsskole Kold college Social- og Sundhedsskolen Fyn Tietgenskolen Odense Tietgen- Nyborg-Kerteminde handelsskole Svendborg Erhvervsskole es.dk

4 Erhvervsuddannelser Tre måder m at gennemføre en EUD påp 1 Skoleadgangsvejen Grundforløb (Skole) Hovedforløb (Praktik og skole) 2 Praktikadgangsvejen Praktik i virksomhed (Variabel, ofte 3-6 mdr.) Grundforløb (Skole, normalt 20 uger) Hovedforløb (Praktik og skole) 3 Ny mesterlære Praktisk oplæring i virksomhed (Normalt 1 år, evt. supplerende skoleundervisning) Hovedforløb (Praktik og skole) Grundforløb - Pakker Hvad er et grundforløb en grundforløbspakke? Alle erhvervsuddannelser kræver som indgang et grundforløb. Du har følgende, f og ofte flere muligheder: Ét t forløb, når n r du ved, hvad du vil, og du er fagligt velfunderet Ét t forløb, når n r du er sikker påp indgangen, men ikke sikker påp valg af hovedforløb Ét t forløb, når n r du ønsker at opnå et højere h niveau med henblik påp videreuddannelse Ét t forløb, når n r du har brug for ekstra støtte tte og vejledning og har brug for mere tid til at nån målene påp grundforløbet Det kan hedde Standard, Plus, Flex, med merit og meget mere. Se skolernes hjemmeside og spørg efter grundforløbspakker.

5 Dyr, planter og natur Vi driver landbrug, skovbrug og gartneri og plejer dyr, natur og anlæg. ( Dyrepasser Landbrugsuddannelsen Skov- og naturtekniker Greenkeeper Veterinærsygeplejerske rsygeplejerske * Anlægsgartner Væksthusgartner Produktionsgartner Mad til mennesker Vi forarbejder og fremstiller fødevarer f samt tilbereder, sælger s og serverer måltider. Vi rådgiver r om kost, ernæring ring og madoplevelser. ( ( es.dk) Bager og konditor Mejerist Ernæringsassistentuddannelsen ringsassistentuddannelsen (køkkenassistent) kkenassistent) Gastronom Kok Cater Smørrebr rrebrødsjomfru Hotel- og fritidsassistent Industrislagter Detailslagter Tarmrenser Receptionist Tjener

6 Produktion og udvikling Vi designer, udvikler, konstruerer og fremstiller håndvh ndværks- og industriprodukter ( ( es.dk) Aluminiumsoperatør Beslagsmed CNC-teknikuddannelsen Finmekaniker Forsyningsoperatør Industrisvejser Køletekniker Låseassistent Metalsmed Montageoperatør Oliefyrstekniker Overfladebehandler Plastsvejser Pottemager Skibsbygger Skibsmekaniker Skibsmontør Smed Urmager Værktøjssliber Ædelmetalstøber* Ædelstensfatter* Beklædningsh dningshåndværker Bådserviceassistent Elektronikoperatør Former Industrioperatør Industriteknikeruddannelsen Laboratorietandtekniker Maritime håndvh ndværksfag Modelsnedker NDT-teknikeruddannelsen Ortopædist Plastmager Porcelænsmaler Procesoperatør Produktør Skibstekniker Skomager Teknisk designer Vindmølletekniker Værktøjsuddannelsen Ædelsmed* Strøm, styring og it Vi leverer løsninger, l opbygger, installerer og reparerer tekniske installationer og it- systemer inden for byggeri, bolig og erhverv ( ( es.dk) Automatik- og procesuddannelsen Data- og kommunikationsuddannelsen Elektriker Elektronik- og svagstrømsuddannelsen Frontline pc-supporter Frontline radio/tv tv-supporter Industriel reparatør Teater- og udstillingstekniker*

7 Bygge og anlæg Vi designer, bygger, installerer, reparerer og rådgiver om bygninger og anlæg ( ( es.dk) Anlægsstrukt gsstruktør, r, bygningsstruktør r og brolægger Boligmonteringsuddannelsen Byggemontagetekniker Bygningsmaler Glarmester Maskinsnedker, trædrejer og produktionsassistent Murer Skorstensfejer Snedker Stenhugger Stukkatør Tagdækker Teknisk isolatør Træfagenes byggeuddannelse VVS-uddannelsen Bygnings- og brugerservice Vi servicerer og sikrer faciliteter og events ( Ejendomsservice Serviceassistent Sikkerhedsvagt

8 Bil, fly og andre transportmidler Vi reparerer og vedligeholder maskiner, biler, lastvogne, motorcykler, fly og andre transportmidler ( (svend-es.dk) es.dk) Cykel- og motorcykeluddannelsen Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Flymekaniker Karosserismed Mekaniker bil og lastvogn Vognmaler Transport og logistik Vi transporterer mennesker og gods og sørger for at de kommer frem til tiden ( Buschauffør Chauffør Lageruddannelsen Lufthavnsoperatør Postoperatør Redder Togklargører rer

9 Medieproduktion Vi anvender teknisk udstyr til at designe og fremstille medieprodukter ( Digital media* Film- og TV-produktionsuddannelsen* Fotograf* Grafisk tekniker Mediegrafiker* Web-integrator, udd.. kun påp skole*** Skiltetekniker Krop og stil Vi hjælper mennesker med at opnå kropsligt velvære samt personlig stil og design ( Frisør* r* Kosmetiker*

10 Sundhed, omsorg og pædagogik Vi støtter tter mennesker i deres udvikling og yder omsorg og pleje ( Social- og sundhedshjælperuddannelsen Social- og sundhedsassistentuddannelsen Tandklinikassistent Hospitalsteknisk assistent Pædagogisk assistent (PAU) Social og sundhedsskolen Grund- Forløb uger Områdefag: Sundhedsfag Social- og Samfundsfag Pæd. med Psykologi Aktivitetsfag Grundfag: Dansk (F) Naturfag (F) Engelsk Valgfrit Voksne med mindst 1 års uddannelse eller Erhvervserfaring Social- og Sundhedshjælper 1 år og 2 mdr. Områdefag: Sundhedsfag Social- og samfundsfag Pædagogik med psykologi Aktivitets- og praktisk fag Grundfag: Dansk (D) Naturfag (E) Engelsk (E) valgfrit Områdefag: Sundheds- og sygepleje fag Medicinske fag Social- og samfundsfag Pædagogik med psykologi Kultur og aktivitetsfag Grundfag: Dansk (C) Naturfag (C) Engelsk (D) Pædagogisk assistentuddannelse 2 år og 3½ mdr. Social- og Sundhedsassistent 1 år og 8 mdr. Videregående uddannelse Ergoterapeut Farmakonom Fysioterapeut Jordemoder Pædagog Radiograf Socialrådgiver Sygeplejerske Tandplejer Bioanalytiker Til flere af uddannelserne skal man have supplerende fag fx matematik B og kemi C Pædagog

11 Merkantil Vi administrerer og handler for offentlige og private kunder og virksomheder (tietgen.dk) Detailhandelsuddannelse med specialer Finansuddannelsen Generel kontoruddannelse Handelsuddannelse med specialer Kontorserviceuddannelse Kontoruddannelse med specialer Kundekontaktcenteruddannelse Sundhedsservicesekretær Ferskvareassistentuddannelsen HG Handelsskolens Grunduddannelse Kan gennemføres påp forskellige måder: m 1 år r påp skole (HG1) + 3 år r i praktik 2 år r påp skole (HG2) + 2 år r i praktik 4 år r i praktik (med skoleophold) Individuelle forløb Grundfag: Dansk, Engelsk, Samfundslære, Erhvervsøkonomi, Salg og service, IT, Evt. tysk/fransk Områdefag, - eksempler: Psykologi, kommunikation & service It-værkt rktøj j og webkommunikation Planlægning, administration og sagsbehandling Købmandsskab og butiksdrift. Valgfag: Varierer fra skole til skole. Det kan f.eks. være v IT, dekoration, matematik, markedsføring, ring, psykologi, tysk, fransk, spansk. Specialefag: Teoretisk viden om faglige erfaringer fra oplevet praksis

12 Hvis du vælger v en gymnasial uddannelse. er det fordi du har interesse i at fåf en bred almen viden at fåf lov at gåg i skole påp en måde, m hvor der tages udgangspunkt i fordybelse, perspektivering og studieforberedelse at forberede dig til en kort, mellemlang eller lang videregående ende uddannelse Gymnasiale uddannelser HHX HTX - STX Højere Forberedelseseksamen (HF) 2½ år ½ år N A T U R V I D E N S K A B S A M F U N D S F A G L I G S P R O G L I G H U M A N Grundforløb M U S I S K R E T N I N G T E K N O L O G I S K Mulighed for skift mellem de 3-årige uddannelser Endeligt valg af studieretning pr. 1. december Almen viden og færdigheder indenfor: Naturvidenskab, Historie, Samfundsforhold, Dansk sprog og litteratur, Fremmedsprog Obligatoriske fag: Dansk A, engelsk B, matematik C, idræt C, praktisk/musisk/kreativ C niveau. Større skriftlig opgave Eksamensprojekt Obligatoriske fag 2 obligatoriske faggrupper: Naturvidenskab og kultur/samfund Et antal valgfag Skemalagt studie-/værkstedsundervisning 4 ugers introduktionsforløb 2 år

13 De 3-årige 3 gymnasiale uddannelser - profiler og obligatoriske fag HHX Dansk A Engelsk A Matematik C Samfundsfag C Samtidshistorie B Afsætning B Erhvervsret C Virksomhedsøkonomi B International økonomi B 2. fremmedsprog B/A Studieområdeforløb STX Dansk A Engelsk B Matematik C Samfundsfag C Historie A Fysik C Idræt C Oldtidskundskab C 2. fremmedsprog B/A Religion C Kunstnerisk fag C (Fy, bi, kemi, naturgeo) B/C niveau HTX Dansk A Engelsk B Matematik B Samfundsfag C Teknologihistorie C Biologi C Fysik B Kemi B Kommunikation/IT C Teknikfag A Teknologi B Studieområdeforløb Bred almen uddannelse indenfor: Økonomi og afsætning Fremmedsprog, internationale forhold og kultur Bred almen uddannelse indenfor: Naturvidenskab Sprog Humanistiske fag Samfundsvidenskab Kunstneriske fag Bred almen uddannelse indenfor: Naturvidenskab Teknologi Kommunikation Optagelse på HHX, HTX eller STX have aflagt Folkeskolens obligatoriske afgangsprøver FSA efter Folkeskolens regler have haft tysk/fransk i 2-4 års prøveforberedende undervisning: a. Som valgfag / aflagt prøve. b. Som tilbudsfag / aflægge prøve, hvis faget er blevet udtrukket for dig. Ikke være indstillet til optagelsesprøve af den afgivende skole eller af UU Have angivet foreløbigt valg af studieretning Have udarbejdet en uddannelsesplan have aflagt Folkeskolens obligatoriske afgangsprøver FSA efter Folkeskolens regler og haft undervisning i 10. klasse og herefter aflagt prøve enten FSA eller FS10 i dansk, engelsk og matematik. have haft tysk/fransk i 2-4 års prøveforberedende undervisning: a. Som valgfag / aflagt prøve. b. Som tilbudsfag / aflægge prøve, hvis faget er blevet udtrukket for dig. Ikke være indstillet til optagelsesprøve af den afgivende skole eller af UU Have angivet foreløbigt valg af studieretning Have udarbejdet en uddannelsesplan Fra 9. klasse Fra 10. klasse

14 Optagelse på HF Have fulgt undervisning i 10. klasse eller undervisning på tilsvarende niveau og have aflagt FS10 i dansk, engelsk og matematik både skr. og mdl. og have FSA eller FS10 i Fysik/kemi samt tysk eller fransk efter udtræk på FSA eller FS10 både mdl/skr ikke være indstillet til optagelsesprøve af den afgivende skole eller UU have udarbejdet en uddannelsesplan Hvis man ikke ansøger direkte efter 10. klasse, kan man optages efter en vurdering af rektor på det HF-kursus, man ansøger 10. klasse Optagelsesprøve omfatter altid dansk, matematik og engelsk. STX - Alment gymnasium Bred almen uddannelse, der giver adgang til alle videregående ende uddannelser. De obligatoriske fag er fælles for alle studieretninger Fagrække: A-niveau: Dansk, Historie mindst B-niveau: B Engelsk, 2. fremmedsprog (hvis det er begyndersprog kræves dog A-A niveau), Et naturvidenskabeligt fag (biologi/fysik/kemi/natur-geografi), geografi), Fysik mindst C-niveau: C Matematik, Samfundsfag C-niveau: Religion, Oldtidskundskab, Kunstnerisk fag, Idræt t + 2 af følgende: f Biologi/kemi/naturgeografi

15 STX - studieretninger Der er forskel påp de enkelte gymnasiers studieretninger. Eksempler påp studieretninger: Matematik A, Fysik A, Kemi B Matematik A, Biologi A, Kemi B Biologi A, Idræt t A, Matematik B Engelsk A, Tysk A, Fransk A Engelsk A, Spansk A, Tysk B Musik A, Engelsk A, Matematik B Musik A, Matematik A, Fysik B Samfundsfag A, Matematik B, Naturgeografi B Samfundsfag A, Matematik B, Erhvervsøkonomi C Engelsk A, Samfundsfag B, Naturgeografi B HHX - Handelsgymnasium Studieorienteret erhvervsgymnasial uddannelse, der retter sig mod virksomheder, sprog og samfundet. PåP tværs arbejdes der med internationale forhold og kultur. Giver adgang til alle videregående ende uddannelser Fagrække: A-niveau: Dansk, Engelsk mindst B-niveau: B 2. fremmedsprog (hvis det er begyndersprog kræves dog A-niveau), A Samtidshistorie, Virksomhedsøkonomi, konomi, Afsætning, International økonomi (A niveau som valgfag) mindst C-niveau: C Matematik (A/B niveau som valgfag), Samfundsfag, IT (A/B niveau som valgfag) C-niveau: Finansiering, Erhvervsret, Samfundsfag, Idræt

16 HHX - studieretninger Studieretningerne varierer fra skole til skole. De fleste ligger indenfor kategorierne økonomi, virksomhedsorientering og internationale forhold Eksempler på studieretninger: Marketinglinie: Afsætning A, kulturforståelse B og psykologi C Iværksætterlinien (økonomisk): Virksomhedsøkonomi A, afsætning A og innovation C Matematik og IT linjen 1. Matematik A, International økonomi A, Statistik C 2. IT A, Afsætning A, Design C Den globale linie (økonomisk): International økonomi A, afsætning A og matematik B HTX Teknisk gymnasium Studieorienteret erhvervsgymnasial uddannelse, der retter sig mod tekniske eller naturvidenskabelige fagområder. Giver adgang til alle videregående ende uddannelser Fagrække: A-niveau: Dansk, Teknikfag (Byggeri og energi, Design og produktion, Proces, Levnedsmiddel og sundhed ) mindst B-niveau: B Engelsk, Fysik, Kemi, Matematik, Teknologi mindst C-niveau: C Biologi, Kommunikation/IT, Samfundsfag, Teknologihistorie C eller Idehistorie B

17 HTX - studieretninger Studieretningerne varierer fra skole til skole. De fleste ligger indenfor kategorierne naturvidenskab, kommunikation, samfund og teknologi Eksempler på studieretninger: Naturvidenskabelig: Matematik A, Fysik A og Astronomi C Sundhedslinien: Biologi A, Kemi B og Idræt C Kommunikationslinien: 1. Kommunikation/IT A, Design B og Materialeteknologi C 2. Engelsk A, Kommunikation/IT A og Psykologi C Teknologilinien: Teknologi A, Samfundsfag B og Erhvervsøkonomi C Produktionsskole Er et tilbud til unge, der ikke umiddelbart er klar til at gennemføre en ungdomsuddannelse Optagelse påp skolen: For at blive elev påp skolen skal du først f henvende dig til din UU-vejleder for at fåf foretaget en produktionsskolevurdering Du skal være v mellem 16 og 25 år, og du måm ikke have gennemført en ungdomsuddannelse Dit mål m l med opholdet kan være v at afprøve dig selv i forhold til arbejde og uddannelse, og at finde ud af hvad du vil På skolen kan du fåf lavet et individuelt tilrettelagt forløb, der passer præcist til dig. Det kan være v et Pro-Erhverv forløb b eller starten påp en EGU uddannelse. Du får f r en skoleydelse mens du går g r påp skolen, som er afhængig af om du bor hjemme eller du bor for dig selv.

18 EGU Erhvervsfaglig grunduddannelse Er et individuelt tilrettelagt uddannelsesforløb b for unge, der har særlige behov og ikke umiddelbart kan gennemføre en ungdoms- uddannelse EGU indeholder meget praktik og kun lidt teori. Du kan selv være v med til at sammensætte det 2-årige 2 forløb b af uddannelsesdele fra forskellige skoleformer EGU består r af perioder påp skole og perioder i praktik. Uddannelsen varer normalt 2 år, men den kan i særlige s tilfælde lde forlænges med et ekstra års praktik, sås den i alt varer 3 år. Hvis du er fyldt 19 år r og har haft mindst 1/2 års erhvervsarbejde påp fuld tid, kan du tage uddannelsen påp 1 1/2 år. VUC Er et tilbud om fortsat almen kompetencegivende og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelse. AVU Almen Voksen Uddannelse Du kan tage fagene et ad gangen eller i en kombination med flere fag. Du kan også kombinere fagene med andre enkeltfag påp FVU og/eller HF. Avu-fagene afsluttes med prøver, der giver samme muligheder for fortsat uddannelse som folkeskolens prøver. Du kan søge s ind selv om du ikke er 18 år Kernefag: Dansk, Matematik, Engelsk, Tysk, Fransk, Samfundsfag, Naturfag Tilbudsfag: Billedkunst, Dansk som 2. sprog, IT, Medier, Filosofi, i, Historie, Latin, Psykologi, Samarbejde og kommunikation, Musik, Spansk og Samfundsfag FVU- Forberedende Voksen Undervisning FVU er for dig, der gerne vil blive bedre til at læse, l stave, skrive eller regne. Du skal være v fyldt 18 år r for at deltage. Hf som enkeltfagsundervisning Du sætter s selv dine mål m l og dit tempo, og du bestemmer selv antallet af fag og dermed antallet af ugentlige timer. Du kan vælge v særlige s fagpakker,, som er adgangsgivende til f. eks. pædagogp dagog-,, sygeplejerske- eller socialrådgiveruddannelsen. Du kan sammenstykke enkeltfagene til en samlet hf påp 2 år r eller mere. Fagenes tidsmæssige ssige tilrettelæggelse påp hf varierer fra 1/2 til 2 år r og der udbydes dag-,, eftermiddags- og aftenhold. De fleste fag påp hf udbydes som holdundervisning, men udbydes også til selvstuderende

19 Informationsmøder Informationsmøder og/eller åbent hus påp de fleste ungdomsuddannelser I perioden januar primo marts Kig påp de enkelte uddannelsesinstitutioners hjemmeside Vil du vide mere? UUO - Ungdommens Uddannelsesvejledning Uddannelsesguiden Forlaget Studie og Erhverv Syddansk Erhvervsskole Kold College Tietgenskolen Odense/Nyborg Almene Gymnasier Social- og Sundhedsskolen Fyn Odense Tekniske Gymnasium Vestfyns Handelsskole Statens Uddannelsesstøtte tte Undervisningsministeriet Produktionsskoler Efterskoler UUO.dk ug.dk se-pakken.dk sde.dk koldcollege.dk tietgen.dk fyn-gym.dk sosufyn.dk otg.dk vestfyns.dk su.dk UVM.dk produktionsskoler.dk efterskole.dk

20 Uddannelsesplanen

Unge med handicap i ungdomsuddannelsessystemet muligheder og støtteforanstaltninger

Unge med handicap i ungdomsuddannelsessystemet muligheder og støtteforanstaltninger Unge med handicap i ungdomsuddannelsessystemet muligheder og støtteforanstaltninger Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Torsdag d. 24. september 2009 UU-Roskilde Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Erhvervsuddannelser (EUD)

Erhvervsuddannelser (EUD) Erhvervsuddannelser (EUD) Tre måder at gennemføre en EUD på 1 Skoleadgangsvejen Grundskole 10. klasse Grundforløb (Skole) Hovedforløb (Praktik og skole) Efterskole Egu Produktionsskole Ungdomsskole Forpraktik/trainee

Læs mere

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Job eller uddannelse Erhvervsuddannelser 1½ - 5 år Fx murer, smed, bager, elektriker, salgsassistent, social- og sundhedsassistent EUX Gymnasiale uddannelser 3 år STX

Læs mere

Erhvervsuddannelser (EUD)

Erhvervsuddannelser (EUD) Erhvervsuddannelser (EUD) Tre måder at gennemføre en EUD på 1 Skoleadgangsvejen Grundskole 10. klasse Grundforløb (Skole) Hovedforløb (Praktik og skole) Efterskole Egu Produktionsskole Ungdomsskole Forpraktik/trainee

Læs mere

Produktion og udvikling www.cphwest.dk Vejledning: CPH WEST Ishøj 33 88 07 42 Københavns. www.kts.dk Vejledning:

Produktion og udvikling www.cphwest.dk Vejledning: CPH WEST Ishøj 33 88 07 42 Københavns. www.kts.dk Vejledning: Produktion og udvikling Tekniske 35 86 34 00 TEC Frederiksberg 25 45 30 41 25 45 30 41 Beklædningshåndværker a Beslagsmed tekniske skole Cnc-teknikuddannelse tekniske skole Elektronikoperatør AMU Nordjylland

Læs mere

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd Uddannelse er vejen til en god fremtid Uddannelsessystemet Krav til unge i uddannelse Den unge skal: Ønske

Læs mere

Krav efter Grundforløb 2 NIVEAU BETEGNELSE

Krav efter Grundforløb 2 NIVEAU BETEGNELSE UDD_TXT NIVEAU BETEGNELSE GÆRDE Anlægsgartner F Matematik gennemført Anlægsgartner F Naturfag Bestået Anlægsstruktør-, bygningsstruktør- og brolæggeruddannelsen F Matematik Bestået Anlægsstruktør-, bygningsstruktør-

Læs mere

Gymnasiale uddannelser

Gymnasiale uddannelser Gymnasiale uddannelser Giver adgang til videregående uddannelse Stx Alment gymnasium Hf Højere forberedelseseksamen (2 år) Hhx Handelsgymnasium Htx Teknisk gymnasium Eks. 1, stx: Matematik Fysik Kemi Eks.

Læs mere

Herkomst. Igangværende uddannelsesaftaler

Herkomst. Igangværende uddannelsesaftaler Uddannelsesudvalget UDU alm del - Svar på Spørgsmål 126 Offentligt Oversigt over andelen af indvandrere og efterkommere, der har en uddannelsesaftale, og andelen der søger Herkomst Igangværende uddannelsesaftaler

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

Uddannelsesmuligheder efter Hedevang

Uddannelsesmuligheder efter Hedevang Uddannelsesmuligheder efter Hedevang Loven 1. Vejledning om valg af uddannelse og erhverv skal bidrage til, at valg af uddannelse og erhverv bliver til størst mulig gavn for den enkelte og for samfundet.

Læs mere

S 2466 - Offentligt. Igangværende uddannelsesaftaler

S 2466 - Offentligt. Igangværende uddannelsesaftaler S 2466 - Offentligt Undervisningsministeriet 10. februar 2006 Oversigt over andelen af indvandrere og efterkommere, der har en uddannelsesftale, og andelen der søger praktikplads, inden for hver enkelt

Læs mere

Sommer GF1 og GF2, EUV og EUX - undersøgelse af optag i sommeren 2016

Sommer GF1 og GF2, EUV og EUX - undersøgelse af optag i sommeren 2016 GF1 og GF2, EUV og EUX - undersøgelse af optag i sommeren 2016 1 Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier (DEG) har i august 2016 indhentet optagetal hos samtlige medlemsskoler. På baggrund af indberetningerne

Læs mere

Efter 9. klasse hva så? Ungdommens Uddannelsesvejledning Skolegade 12 Tlf. 96 28 75 30. Hjemmeside: www.uu-herning.dk

Efter 9. klasse hva så? Ungdommens Uddannelsesvejledning Skolegade 12 Tlf. 96 28 75 30. Hjemmeside: www.uu-herning.dk Efter 9. klasse hva så? Ungdommens Uddannelsesvejledning Skolegade 12 Tlf. 96 28 75 30. Hjemmeside: www.uu-herning.dk At vælge valgkompetence At vælge forkert kan føles som nederlag At skulle vælge kan

Læs mere

Uddannelsesorientering

Uddannelsesorientering Uddannelsesorientering Kirsten Thyregod, UU-vejleder (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 30 76 36 79 E-mail: kt@uu-herning.dk Aftenens program 1. Oplæg vedrørende: Generelle overvejelser Ungdomsuddannelser

Læs mere

GF1 og GF2, euv og eux undersøgelse af første optag efter EUD-reformen

GF1 og GF2, euv og eux undersøgelse af første optag efter EUD-reformen GF1 og GF2, euv og eux undersøgelse af første optag efter EUD-reformen 1 I september 2015 gennemførte Danske Erhvervsskoler en undersøgelse af optagelsestallene på GF1, GF2, euv og eux blandt alle medlemsskoler.

Læs mere

Side 1 af 5. Bil, fly og andre transportmidler. Hovedforløb Trin/speciale Gældende til Cykel- og motorcykeluddannelsen

Side 1 af 5. Bil, fly og andre transportmidler. Hovedforløb Trin/speciale Gældende til Cykel- og motorcykeluddannelsen Side 1 af 5 Tilskud til voksenlærling Erhvervsuddannelser, hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne Gældende fra 1. januar 2008. Senest revideret

Læs mere

Institutioner for erhvervsrettede uddannelser De faglige udvalg Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser

Institutioner for erhvervsrettede uddannelser De faglige udvalg Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Institutioner for erhvervsrettede uddannelser De faglige udvalg Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser Vester Voldgade 123 1552 København V. Tlf.

Læs mere

Informationsaften om ungdomsuddannelserne. Velkommen til

Informationsaften om ungdomsuddannelserne. Velkommen til Informationsaften om ungdomsuddannelserne Velkommen til Elever og forældre i 8. klasse Repræsentanter fra ungdomsuddannelserne UU vejledere fra UU Aarhus-Samsø Program 1. Uddannelsesparathed v/uu Aarhus-Samsø

Læs mere

Anvendelse af trindeling i praktikaftaler juli 2008 til januar 2009

Anvendelse af trindeling i praktikaftaler juli 2008 til januar 2009 Anvendelse af deling i praktik juli 2008 til januar 2009 Af Thomas Quaade Resumé: 6 % af uddannelses på erhvervsuddannelsesområdet indgået i perioden juli 2008 til januar 2009 var på første af delte uddannelser,

Læs mere

95% af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse inden år 2015.

95% af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse inden år 2015. P R O G R A M Hvorfor uddannelse? Optagelse og muligheder på EUD Optagelse og muligheder på gymnasiet Optagelse på 10. klasse Forældrestøtte under uddannelse Økonomi under uddannelse Vejledning på ungdomsuddannelserne

Læs mere

Præsentation af uddannelsessystemet

Præsentation af uddannelsessystemet Præsentation af uddannelsessystemet På vej mod uddannelse Fra grundskolen til ungdomsuddannelse I løbet af din skoletid kommer der vigtige valg! Det første vigtige valg er : Tilvalg af 2. fremmedsprog

Læs mere

Unge på vej. Hvad kan jeg vælge?

Unge på vej. Hvad kan jeg vælge? Unge på vej Hvad kan jeg vælge? Hvorfor uddannelse? For at få et godt job For at få en god løn, så man kan For at få et godt liv Men hvad er god og godt? Er det det samme for os alle? Har vi de samme ønsker

Læs mere

SYDDANSK ERHVERVSSKOLE odense-vejle. Hvis du vil bruge mere end hovedet...

SYDDANSK ERHVERVSSKOLE odense-vejle. Hvis du vil bruge mere end hovedet... SYDDANSK ERHVERVSSKOLE odense-vejle Hvis du vil bruge mere end hovedet... Syddansk erhvervsskole Syddansk Erhvervsskole er resultatet af en fusion mellem Odense og Vejle tekniske skoler. Danmarks største

Læs mere

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Om at vælge uddannelse http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Hvad skal jeg være? Smed Lærer Advokat Fysiker Mediegrafiker Dyrlæge Økonom Diætist Frisør Socialrådgiver Kok IT-supporter Skuespiller

Læs mere

Tilskud til voksenlærling

Tilskud til voksenlærling Cykel- og motorcykelmekaniker-uddannelsen Cykelmekaniker 30.06.2009 Motorcykelmekaniker 30.06.2009 Cykelmontør 30.06.2009 Knallertmekaniker 30.06.2009 Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Entreprenørmaskinmekaniker

Læs mere

Februar 2016. GF1 og GF2, euv og eux undersøgelse af andet optag efter EUD-reformen

Februar 2016. GF1 og GF2, euv og eux undersøgelse af andet optag efter EUD-reformen GF1 og GF2, euv og eux undersøgelse af andet optag efter EUD-reformen 1 I januar 2016 gennemførte Danske Erhvervsskoler en undersøgelse af optaget på GF1, GF2, euv og eux for alle medlemsskolerne. Denne

Læs mere

Om uddannelsesmuligheder og vejledning. 10. klasse

Om uddannelsesmuligheder og vejledning. 10. klasse Om uddannelsesmuligheder og vejledning 10. klasse Aug 2013 Program Uddannelsessystemet et overblik Erhvervsuddannelserne EUX 2 uddannelser i én De gymnasiale uddannelser Adgangskrav Uddannelsesparathed

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 249 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 249 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 249 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse Uddannelsesaften På vej mod ungdomsuddannelse Program Velkomst Forældrenes rolle Første fælles opgave Start på fremtiden Ungdomsuddannelser og adgangskrav E - Vejledningen Ansøgning og optagelse Et anderledes

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne.

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. Denne version gælder fra den 1. juli 2009 (Placering af uddannelser på positivlister

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne.

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. Liste over samtlige erhvervsuddannelser Hovedforløb Speciale Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Flymekaniker

Læs mere

Orientering om ungdomsuddannelserne

Orientering om ungdomsuddannelserne Orientering om ungdomsuddannelserne Program Erhvervsuddannelser Gymnasiale uddannelser 10. klasse Uddannelsesparathed Optagelse Nyttige links Mulighed for uddybende/afklarende spørgsmål Ungdomsuddannelser

Læs mere

Frafald, grundforløb. Statistikken er udtrukket fra den 14. februar 2017

Frafald, grundforløb. Statistikken er udtrukket fra  den 14. februar 2017 Statistikken er udtrukket fra www.datavarehuset.dk den 14. februar 2017 Udtrækket viser frafald på grundforløb 1 og 2 i 2015, 3 måneder efter uddannelsesstart på alle erhvervsuddannelser på Viden Djurs.

Læs mere

Hvor vil du hen? Orientering om vejledningsforløbet i 8. klasse

Hvor vil du hen? Orientering om vejledningsforløbet i 8. klasse Hvor vil du hen? Orientering om vejledningsforløbet i 8. klasse Hareskov Skole 24. Oktober 2013 Marianne Bostrøm Ungdommens Uddannelsesvejledning i Allerød, Furesø, Hørsholm og Rudersdal Aftenens program

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne.

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. Denne version gælder fra den 1. juli 2013 (Placering af uddannelser på voksenlærlingelister

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter uddannelser

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter uddannelser Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Flymekaniker Karrosseriuddannelsen Lastvognsmekaniker Personvognsmekaniker

Læs mere

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesorientering Bente Villadsen Sønderup, UU-konsulent (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 24 45 70 59 E-mail: uuvbs@herning.dk Aftenens program

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne.

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. 1 Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. Denne version gælder fra den 1. januar 2009 Se tidligere versioner på www.brsyddanmark.dk

Læs mere

Frafald, hovedforløb. Statistikken er udtrukket fra den 14. februar 2017

Frafald, hovedforløb. Statistikken er udtrukket fra  den 14. februar 2017 Statistikken er udtrukket fra www.datavarehuset.dk den 14. februar 2017 Udtrækket viser frafald på hovedforløb i 2015, 3 måneder efter uddannelsesstart på alle erhvervsuddannelser på Viden Djurs. Frafald,

Læs mere

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser HHX HTX STX HF Dansk A Engelsk A Engelsk B Engelsk B Engelsk B Tysk eller Fransk B 2. fremmedsprog B eller A Samtidshistorie B Teknologihistorie C Historie

Læs mere

Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelse Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelse Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelse Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr.: 29634750

Læs mere

UU-Sjælsø Ungdommens Uddannelsesvejledning

UU-Sjælsø Ungdommens Uddannelsesvejledning Aftenens program Om UU-Sjælsø Yderligere informationsmuligheder om uddannelse Uddannelsessystemet Vejledningsforløbet Parathedsvurdering Uddannelsesmuligheder efter 9. klasse/10. klasse Ansøgning til ungdomsuddannelse

Læs mere

Liste over erhvervsuddannelser, der er berettigede til voksenlærlingetilskud i Beskæftigelsesregion Midtjylland i 2007

Liste over erhvervsuddannelser, der er berettigede til voksenlærlingetilskud i Beskæftigelsesregion Midtjylland i 2007 Liste over erhvervsuddannelser, der er berettigede til voksenlærlingetilskud i Beskæftigelsesregion Midtjylland i 2007 Bygge og anlæg Bygge og anlæg Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger Ejendomsservicetekniker

Læs mere

Bil, fly og andre transportmidler. Bygge og anlæg

Bil, fly og andre transportmidler. Bygge og anlæg Erhvervsuddannelser, hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. januar 2015 Senest revideret 10. december 2014 Bil, fly og andre

Læs mere

UDDANNELSESAFTEN i 8. klasse 2012 VEJLEDNING VIRKER

UDDANNELSESAFTEN i 8. klasse 2012 VEJLEDNING VIRKER UDDANNELSESAFTEN i 8. klasse 2012 VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesorientering Sally Damgaard, UU-vejleder (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 29 22 02 68 E-mail: sd@uu-herning.dk Aftenens program Oplæg:

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Midtjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Midtjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Bådmekaniker 1. juli 2013 31. december 2014 Bådassistent 1. juli 2013 31. december 2014 Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen Cykelmekaniker 1. juli 2013

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Midtjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Midtjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Bådmekaniker 1. juli 2012 31. december 2013 Bådassistent 1. juli 2012 31. december 2013 Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen Cykelmekaniker 1. juli 2012

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Midtjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Midtjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge Bygge og anlæg Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger 1. januar 2007 30. juni 2008 Ejendomsservicetekniker Boligservice 1. januar 2007 30. juni 2008 Erhvervs- og institutionsservice 1. januar 2007

Læs mere

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse Uddannelsesaften På vej mod ungdomsuddannelse Program Velkomst Forældrenes rolle Første fælles opgave Start på fremtiden Ungdomsuddannelser og adgangskrav Ansøgning og optagelse E-vejledning Sådan valgte

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter uddannelser

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter uddannelser Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter uddannelser Gældende fra 1. januar 2013 Hovedforløb Speciale Gældende til Bil, fly

Læs mere

Design, formgivning og grafisk arbejde Grafisk tekniker Grafisk tekniker 31. december 2014 Guld- og sølvsmedeuddannelsen

Design, formgivning og grafisk arbejde Grafisk tekniker Grafisk tekniker 31. december 2014 Guld- og sølvsmedeuddannelsen Hovedforløb Speciale Gældende til Bygge og anlæg Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger Anlægsstruktør 30. juni 2015 Brolægger 30. juni 2015 Bygningsstruktør 30. juni 2015 Kloakrørlægger 30. juni

Læs mere

U-MEDD.007-80 erstatning for briller - gradvis ødelæggelse under arbejdet (DSA 30-10-1980) (Historisk) SM-U (Arbejdsskade) Arkiveret 31-08-2015

U-MEDD.007-80 erstatning for briller - gradvis ødelæggelse under arbejdet (DSA 30-10-1980) (Historisk) SM-U (Arbejdsskade) Arkiveret 31-08-2015 Nyheder SM-U (Arbejdsskade) Arkiveret 31-08-2015 U-MEDD.007-80 erstatning for briller - gradvis ødelæggelse under arbejdet (DSA 30-10-1980) (Historisk) SM-U (Arbejdsskade) Arkiveret 31-08-2015 U-MEDD.033-03

Læs mere

Gymnasiets opbygning 1 STUDENTEREKSAMEN STX. Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag

Gymnasiets opbygning 1 STUDENTEREKSAMEN STX. Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag 1 STUDENTEREKSAMEN STX Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag Hvad giver en studentereksamen (STX) dig? 2 Den bredest mulige adgang til videregående uddannelser Studiekompetence - så

Læs mere

Ungdomsuddannelse hvad vælger DU?

Ungdomsuddannelse hvad vælger DU? Ungdomsuddannelse hvad vælger DU? Program UU-vejledning 10. klasse Erhvervsuddannelser EUX Gymnasiale uddannelser Andre og individuelle udd. Afrunding Mulighed for uddybende/afklarende spørgsmål Uddannelsesvejledning

Læs mere

Bilag til evaluering af praktikcentre. Tabelrapport

Bilag til evaluering af praktikcentre. Tabelrapport Bilag til evaluering af praktikcentre Tabelrapport Bilag til evaluering af praktikcentre Tabelrapport 2015 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet

Læs mere

Analyse af studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx)

Analyse af studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx) Analyse af studenterne fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx) Af Kristine Flagstad De naturvidenskabelige fag blev styrket via gymnasiereformen. Det viste analysen af studenterne i 2008.

Læs mere

Katedralskolen: stx og hf

Katedralskolen: stx og hf Katedralskolen: stx og hf STX og hf Begge er almendannende Begge kan bruges til at få adgang til en videregående uddannelse. Begge indeholder en række almindelige fag kendt fra folkeskolen og selvfølgelig

Læs mere

Uddannelsesaften 8. klasse 2013

Uddannelsesaften 8. klasse 2013 Uddannelsesaften 8. klasse 2013 Bente Villadsen Sønderup, UU-konsulent (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 24 45 70 59 E-mail: uuvbs@herning.dk Aftenens program Oplæg: Ungdomsuddannelser Vejledning

Læs mere

Fagvalg i de gymnasiale uddannelser 2005-2008. 1. Reform af de gymnasiale uddannelser

Fagvalg i de gymnasiale uddannelser 2005-2008. 1. Reform af de gymnasiale uddannelser Fagvalg i de gymnasiale uddannelser 2005-2008 af Hanne ech Dette notat er en opdatering af notatet Studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser, da elevernes eksamensresultater nu er opdateret

Læs mere

Til kommende elever 2013

Til kommende elever 2013 Til kommende elever 2013 Velkommen til Roskilde Gymnasium Faglighed Forskellighed Fællesskab STX Gymnasiet er en 3-årig gymnasial uddannelse, der er studieforberedende og giver adgang til alle videregående

Læs mere

UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Lærerhæfte

UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Lærerhæfte Kørekort til ungdomsuddannelserne UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Lærerhæfte 1 Forord Kære klasselærer. UURS ( UU Region Sjælland) har udarbejdet et materiale til dig og din klasse.

Læs mere

10807 C Erhvervsøkonomi Bundne gennemført 10801 C Afsætning Bundne gennemført 10815 C Informationsteknologi Bundne gennemført 1670 Detailslagter

10807 C Erhvervsøkonomi Bundne gennemført 10801 C Afsætning Bundne gennemført 10815 C Informationsteknologi Bundne gennemført 1670 Detailslagter EUD. Udd.bek. 3, kompetencer forud for optagelse til skoleundervisning i hovedforløbet. Bemærk herudover krav 3 stk. 2, 3 og 4 viden, færdigheder og kompetencer CosaformåUDD_TXT UVM_FAG NIVEAU BETEGNELSE

Læs mere

22. maj 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Supplerende analyse Undervisningsministeriet

22. maj 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Supplerende analyse Undervisningsministeriet 22. maj 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Supplerende analyse Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse 1. Baggrund metode 3 2. Praktikpladspotentialet opdelt

Læs mere

inspiration til uddannelse i Region Hovedstaden

inspiration til uddannelse i Region Hovedstaden Genvej 09 G inspiration til uddannelse i Region Hovedstaden www.genvej.nu Få check på de ungdomsuddannelser, som du kan vælge efter 9. og 10. klasse eller senere Uddannelse for alle Uddannelse for alle

Læs mere

RESULTAT J=GODKENDT N=AFSLAG UDDANNELSESDEL REGION CØSA HOVEDOMRÅDE/UDDANNELSE INST.NR INSTITUTION BEGRUNDELSE FOR AFSLAG / BETINGET GODKENDELSE

RESULTAT J=GODKENDT N=AFSLAG UDDANNELSESDEL REGION CØSA HOVEDOMRÅDE/UDDANNELSE INST.NR INSTITUTION BEGRUNDELSE FOR AFSLAG / BETINGET GODKENDELSE Grundforløb 2 Region Nordjylland 1605 Anlægsgartner 787410 EUC Nordvest J Grundforløb 2 Region Nordjylland 1605 Anlægsgartner 851401 TECHCOLLEGE J Grundforløb 2 Region Nordjylland 1380 Anlægsstruktør,

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Vestjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Vestjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Bådmekaniker 1. juli 2014 31. december 2015 Bådassistent 1. juli 2014 31. december 2015 Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen Cykelmekaniker 1. juli 2014

Læs mere

EUD - Erhvervsuddannelser

EUD - Erhvervsuddannelser EUD - Erhvervsuddannelser Erhvervsuddannelser En typisk erhvervsuddannelse varer mellem 2 og 5 år (de fleste varer 4 år) består af grundforløb og hovedforløb skifter mellem praktik og skoleophold Forløbet

Læs mere

Følgende ungdomsuddannelser er godkendt af en statslig myndighed. Uddannelsesinstitutioner som udbyder uddannelsen

Følgende ungdomsuddannelser er godkendt af en statslig myndighed. Uddannelsesinstitutioner som udbyder uddannelsen Følgende ungdomsuddannelser er godkendt af en statslig myndighed Uddannelsen Anlægsstruktør Boligmontering Uddannelsesinstitutioner som udbyder uddannelsen AMU Nordjylland Uddannelsescenter Herning Skive

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter uddannelser

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter uddannelser Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Bådassistent (trin 1) 30. juni 2011 Bådmekaniker (trin 2/speciale) 30. juni 2011 Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen Cykelmontør (trin 1) 30. juni 2011

Læs mere

Erhvervsuddannelser hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1.

Erhvervsuddannelser hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. Erhvervsuddannelser hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. januar 2016 Senest revideret 17. december 2015 Uddannelse Specialer

Læs mere

Uddannelse Specialer og trin Gældende til

Uddannelse Specialer og trin Gældende til Erhvervsuddannelser hvor der i Østjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. januar 2016 Senest revideret 17. december 2015 Uddannelse Specialer

Læs mere

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus StudiePlanner 1 Find DIN retning! 2 EN STUDENTEREKSAMEN KRÆVER: 4 fag på A-niveau 3 fag på B-niveau 7 fag på C-niveau De obligatoriske fag udgør hovedparten af gymnasieuddannelsen. Studieretningsfag og

Læs mere

En stærk start med 10. klasse. - Høj faglighed og fedt studiemiljø

En stærk start med 10. klasse. - Høj faglighed og fedt studiemiljø En stærk start med 10. klasse - Høj faglighed og fedt studiemiljø En stærk start på din ungdomsuddannelse Aalborg Kommunes 10. Klassecenter giver dig en stærk start på din videre uddannelse. På Seminarieskolen

Læs mere

30.9.2014. Erhvervsskole Reform 2015. Mere attraktive erhvervsuddannelser. Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder

30.9.2014. Erhvervsskole Reform 2015. Mere attraktive erhvervsuddannelser. Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder Erhvervsskole Reform 2015 30.9.2014 Mere attraktive erhvervsuddannelser Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder Adgangskrav: 2,0 i dansk og matematik Tilmeldingsbegrænsning: 1 forsøg på GRF1 3 forsøg

Læs mere

Mercantec. Trepartsaftalen og Praktikpladsgaranti v. Marianne Bukh Villesen Uddannelses- og markedschef Mercantec Håndværkertræf 2017

Mercantec. Trepartsaftalen og Praktikpladsgaranti v. Marianne Bukh Villesen Uddannelses- og markedschef Mercantec Håndværkertræf 2017 Trepartsaftalen og Praktikpladsgaranti v. Marianne Bukh Villesen Uddannelses- og markedschef Mercantec Håndværkertræf 2017 1 20 Mercantec Stadig for få, der vil være faglærte efter reform Andel elever,

Læs mere

Udkast. Kortlægning af praktikpladsindsats - Region Midtjylland

Udkast. Kortlægning af praktikpladsindsats - Region Midtjylland Regionshuset Viborg Regional Udvikling Udkast Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Kortlægning af praktikpladsindsats - Region Midtjylland Praktikpladsansvaret

Læs mere

Vejen videre. Orientering om Ringkjøbing Gymnasium

Vejen videre. Orientering om Ringkjøbing Gymnasium Orientering om Ringkjøbing Gymnasium 1 Optagelseskrav Efter 9./10. klasse med aflagt afgangsprøve fra folkeskolen i dansk, matematik, fysik/kemi, engelsk + 2 prøver mere efter lodtrækning. Undervisning

Læs mere

Studieretninger og valgfag. Gymnasiale uddannelser i Ringkøbing Amt 2005/2006. Gymnasier og HF-kurser. Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing...

Studieretninger og valgfag. Gymnasiale uddannelser i Ringkøbing Amt 2005/2006. Gymnasier og HF-kurser. Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing... Studieretninger og valgfag Gymnasiale uddannelser i Ringkøbing Amt 2005/2006 Gymnasier og HF-kurser Side Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing.......................... 2 Herning Gymnasium......................................

Læs mere

SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ

SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ UU-Nord 48 centre: Ungdommens Uddannelsesvejledning Professionel uvildig vejledning UU Nord s Struktur ( Herlev Gladsaxe Lyngby Gentofte ) HVEM ER JEG? HVAD KAN JEG? HVOR SKAL

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Tirsdag den 20. januar 2015 kl. 19.30 Orientering om gymnasiets struktur, årets gang og særlige tilbud STX HHX EUD/EUX HG Årets gang Noget særligt 1/2 år

Læs mere

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Kravene til de unge er store 95 % af en årgang skal have en ungdomsuddannelse Ungdomsarbejdsløshed Den globale verden STX & HF Fester Kreative

Læs mere

Notat. Kodenotat: Implementering af gymasiereformen i uddannelsesmodellen. Version: 1

Notat. Kodenotat: Implementering af gymasiereformen i uddannelsesmodellen. Version: 1 Notat Vedrørende: Skrevet af: Version: 1 Kodenotat: Implementering af gymasiereformen i uddannelsesmodellen Lars Andersen, DPT Notatet beskriver, hvorledes gymnasiereformen implementeres i uddannelsesmodellen,

Læs mere

Tabelrapport. Det praktikpladsopsøgende arbejde for elever i praktikcentre Evaluering af praktikcentre, del 3

Tabelrapport. Det praktikpladsopsøgende arbejde for elever i praktikcentre Evaluering af praktikcentre, del 3 Tabelrapport Det praktikpladsopsøgende arbejde for elever i praktikcentre Evaluering af praktikcentre, del 3 Tabelrapport Det praktikpladsopsøgende arbejde for elever i praktikcentre Evaluering af praktikcentre,

Læs mere

DEN NYE GYMNASIEREFORM AUGUST 2017

DEN NYE GYMNASIEREFORM AUGUST 2017 DEN NYE GYMNASIEREFORM AUGUST 2017 Med baggrund i Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti

Læs mere

En stærk start med 10. klasse. - Høj faglighed og fedt studiemiljø

En stærk start med 10. klasse. - Høj faglighed og fedt studiemiljø En stærk start med 10. klasse - Høj faglighed og fedt studiemiljø Aalborg Kommunes 10. Klassecenter giver dig en stærk start på din videre uddannelse. På Seminarieskolen og Tech College tilbyder vi dig

Læs mere

Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet

Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobil nr.: Skole: Klasse: UU-vejleder: Til eleven I 10. klasse skal du arbejde videre

Læs mere

FLEX10 Hvis du har svært ved at bestemme dig og er uafklaret omkring dit valg af ungdomsuddannelse, kan FLEX10 være det rigtige for dig.

FLEX10 Hvis du har svært ved at bestemme dig og er uafklaret omkring dit valg af ungdomsuddannelse, kan FLEX10 være det rigtige for dig. Aalborg Kommunes 10. Klassecenter giver dig en stærk start på din videre uddannelse. På Seminarieskolen og Tech College tilbyder vi dig et målrettet undervisningsforløb, der er afstemt efter de planer,

Læs mere

STX og HF Udbud 2013-14

STX og HF Udbud 2013-14 STX og HF Udbud 2013-14 STX Studentereksamen varer 3 år. Du får en bred viden om mange forskellige fag. Du er selv med til at beslutte nogle af de fag, du skal arbejde med i din skoletid, selv om der også

Læs mere

Antal af udd.aftaler 2012. Nej 3 6 20 / 15 20 / 35 Cykel- og motorcykelmekaniker. Ja 179 (140 cykelmekaniker) Ja 193 (127 Landbrugsmaskinmekaniker)

Antal af udd.aftaler 2012. Nej 3 6 20 / 15 20 / 35 Cykel- og motorcykelmekaniker. Ja 179 (140 cykelmekaniker) Ja 193 (127 Landbrugsmaskinmekaniker) Bil, Fly og andre Transportmidler Bådmekaniker 1,2,3 / PCA Antal af udd.aftaler Antal af færdiggjorte 2011 Bådassistent Bådmekaniker Nej 3 6 20 / 15 Cykel- og motorcykelmekaniker Cykelmontør Cykelmekaniker

Læs mere

Fælles orientering BUM 2014. Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne

Fælles orientering BUM 2014. Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne Fælles orientering BUM 2014 Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne VURDERING AF UDDANNELSESPARATHED I 8. KLASSE (SKOLEN VURDERER SENEST DEN 1. DECEMBER) 1. De faglige forudsætninger Elever med

Læs mere

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse Uddannelsesaften På vej mod ungdomsuddannelse Program Velkomst Præsentation Forældrenes rolle Første fælles opgave Start på fremtiden Ungdomsuddannelser og adgangskrav E - Vejledningen Ansøgning og optagelse

Læs mere

En stærk start på din ungdomsuddannelse

En stærk start på din ungdomsuddannelse En stærk start på din ungdomsuddannelse. Klassecenter Efter sommerferien 22 samler Aalborg Kommune sine undervisningstilbud til. årgang i et nyt. Klassecenter med adresse på Seminarieskolen og Løvvangskolen.

Læs mere

Forældremøde 9.kl. 2015

Forældremøde 9.kl. 2015 Forældremøde 9.kl. 2015 Program Vejledningsaktiviteter Kort om uddannelsessystemet Uddannelsesparathed og krav til optag Tilmelding: optagelse.dk (procedure og ansvar) Almen information og nyttige links

Læs mere

Liste over 3-årige erhvervsuddannelser med en ordinær varighed over tre år og gennemført efter erhvervsuddannelsesreformen fra 2014.

Liste over 3-årige erhvervsuddannelser med en ordinær varighed over tre år og gennemført efter erhvervsuddannelsesreformen fra 2014. BILAG 2 Liste over 3-årige erhvervsuddannelser med en ordinær varighed over tre år og gennemført efter erhvervsuddannelsesreformen fra 2014. Trin eller Uddannelsens titel speciale Trin- eller specialetitel

Læs mere

2016-2017. Handelsgymnasiet

2016-2017. Handelsgymnasiet 2016-2017 Handelsgymnasiet Handelsgymnasiet - hhx? Studentereksamen Giver adgang til de videregående uddannelser Kontakt til erhvervslivet Fokus på samfund, sprog, økonomi, marketing Kikki Student (Marketing)

Læs mere

3 årig STX uddannelse

3 årig STX uddannelse 3 årig STX uddannelse Forår 2010 Efter 9. klasse afgangsprøve i: OPTAGELSESKRAV til gymnasiet Fem bundne prøver dansk (mundtlig og skriftlig) matematik (skriftlig) engelsk (mundtlig) fysik (mundtlig) To

Læs mere

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX Scan & tjek WEB PP StudiePlanner STX 2013 2014 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus EN STUDENTEREKSMEN KRÆVER: 4 fag -niveau 3 fag B-niveau 7 fag -niveau De De obligatoriske fag udgør hovedparten af af

Læs mere

STUDIERETNINGER

STUDIERETNINGER STUDIERETNINGER 2017-2018 Naturvidenskabelige studieretninger På de naturvidenskabelige studieretninger har du mulighed for at specialisere dig indenfor fag som fysik, kemi og biologi. Du vil i høj grad

Læs mere

En stærk start på din ungdomsuddannelse

En stærk start på din ungdomsuddannelse En stærk start på din ungdomsuddannelse. Klassecenter. Klassecenter giver dig en stærk start på din videre uddannelse. På Seminarieskolen og Løvvangskolen tilbyder vi dig et målrettet undervisningsforløb,

Læs mere