Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl på Hotel Vojens

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens"

Transkript

1 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse af budget 4. Behandling af eventuelt indkomne forslag 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for disse På valg er Henrik Brønd (modtager genvalg), Bent Nielsen (modtager genvalg) og Kjeld Petersen (modtager genvalg) 6. Valg af revisor 7. Eventuelt 1. Valg af dirigent Formand Henrik Brønd bød velkommen til den årlige generalforsamling i VAB og glædede sig over det store fremmøde. En særlig velkomst til de statsautoriserede revisorer Søren Bonde og Per Jansen fra PWC. Der var mødt 76 medlemmer som repræsenterede 60 husstande. Grundet nye internationale revisionsstandarder havde revisor Søren Bonde ikke Forsamlingen foreslog Henrik Brønd, som dirigent og Henrik Brønd blev valgt. Henrik Brønd takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var rettidig indkaldt i.h.t vedtægternes 8, annonceret den 31. marts 2015 i dagspressen og dermed lovlig. 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning Bestyrelsens beretning blev aflagt af formand Henrik Brønd: Den årlige generalforsamling i 2014 blev afholdt onsdag den 7. maj kl på Hotel Vojens. Hovedbestyrelsen fremlagde et udkast til nye vedtægter for foreningen. Egentlig noget der burde have været klaret langt tidligere, da de gamle vedtægter på mange punkter stred mod lovgivningen. De nye vedtægter blev godkendt af generalforsamlingen, både den ordinære, og den ekstraordinære fjorten dage senere. Generalforsamlingen i øvrigt, forløb uden de store diskussioner eller kritiske røster. Det tidligere bestyrelsesmedlem, Søren Andersson, valgte at flytte fra VAB og i eget hus, kort før generalforsamlingen. Og han kunne derfor ikke genopstille. På bestyrelsens opfordring valgte generalforsamlingen Jacob Nilsson, som nyt bestyrelsesmedlem. Jacob har, sin forholdsvis unge alder til trods, kastet sig ud i bestyrelsesarbejdet med stor flid og interesse. Jacob er uddannet VVS montør,

2 16-68 og han kan gennem sin uddannelse snakke med om de tekniske løsninger på forskellige håndværksmæssige problemer. Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig således at Bent Nielsen, fortsatte som næstformand. Modsat de 2 3 foregående år, så har det forgangne år nok alligevel, været noget mere præget af ro og stabilitet. Blandt andet fordi personalesammensætningen er faldet helt på plads. Dog har generalforsamlingsåret 2014/2015 også haft sine udfordringer. Afdeling 26 Birkeparken. Birkeparken har været administrationen og til dels bestyrelsens helt store udfordring. Husene stod færdige i 2012 og 2013 og siden er det faktisk lykkedes at udleje alle 60 boliger. Og heldigvis for det. De stakkels beboere har dog måttet stå model til mange ting. Man kunne fristes til at tro, at Birkeparken har haft alle børnesygdommene. Henover efteråret og vinteren 2013/2014 fik vi tiltagende mange problemer med elevatorerne. De selvsamme elevatorer, som bestyrelsen og administrationen, jo netop havde lagt utrolig stor vægt på, for at sikre at også ældre mennesker kunne bosætte sig i Birkeparken. Hver gang blev der tilkaldt en montør for at udbedre skaden, men til sidst måtte vi sande, at noget var rivravruskende galt. Der er afholdt utallige møder med rådgivere, leverandører og montører. Og hver gang stod de og pegede på hinanden. Det eneste vi i VAB følte os overbeviste om, var at vi ikke havde aktier i problemerne. For vi havde købt en vare, og vi havde købt rådgivere til at hjælpe med udformningen og de tekniske løsninger. Og de rigtige montører til installeringen af disse elevatorer. Til slut nægtede elevatorleverandøren at udføre de reparationer, som kunne sikre fortsat drift. Vi stod nu med 3 elevatorer i det såkaldte etape 1, der var ude af drift. Administrationen kontaktede et københavnsk advokatfirma, som hjalp med at få udformet de rigtige spørgsmål til en syns- og skønsforretning. En helt nødvendig gennemgang af elevatorerne, for at få en uvildig ekspertudtalelse på, hvilke problemer der lå til grund for de mange driftsstop. Administrationen modtog rapporten fra syn og skøn i februar måned Vi er nu et meget stort skridt nærmere en løsning af problemerne, og de der har fejlet vil blive stillet økonomisk til ansvar herfor. Syns- og skønsforretningen er dog kun et skridt på vejen. Men problematikkerne omkring elevatorerne ligger fast nu, og VAB har juridisk ret til, selv at lægge pengene for udbedringen af skaderne ud, indtil sagen har kørt ved en voldgiftsret. Vi er desuden ret fortrøstningsfulde overfor, at de ansvarlige nu også kommer til at betale for deres bommerter. Det er ikke de eneste problemer der har været i Birkeparken. Da vi købte grundstykket af Sønderjysk Byggeselskab, var en del af handlen, at Nørregade skulle forlænges hen til vejen ind i Birkeparken. Og at nogle jordstakke, som er placeret nord for Birkeparken, skulle fjernes. Begge arbejder skulle naturligvis have været overstået for mange måneder siden. Og det er under al kritik, at det endnu ikke er sket. Andet og mere er der ikke at sige til det. Der har været afholdt mange møder, med dem som vi regnede som vore samarbejdspartnere. Kort før generalforsamlingen hørte vor tålmodighed op, og vi valgte en noget utraditionel metode, nemlig at involvere pressen i et håb om at råbe modparterne op. Vi håber det hjælper, ellers må vi også i denne sag gøre et udlæg i foreningens midler, for at løse et problem, der simpelthen SKAL løses nu. Vi skylder beboerne i Birkeparken at de får adgang til bebyggelsen via en befæstet vej, og at de slipper for at kigge på de jordstakke, som ligger umiddelbart vest og nord for bebyggelsen. Jeg håber at de tilstedeværende beboere fra Birkeparken har tillid til VAB lidt endnu. Jeg kan love at der arbejdes energisk på sagen, og at vi forventer en løsning på alle problemer i nær fremtid. Til gengæld vil jeg opfordre de mange fra Birkeparken om, at modtage personalet fra administrationen positivt, når de indfinder sig dernede. De gør rent faktisk et kæmpe arbejde, for at løse problemerne. Og de fortjener ikke utak herfor.

3 16-69 Afdelingsmøder: Der blev afholdt afdelingsmøder med alle afdelinger i løbet af september måned. Lovgiverne har bestemt at budgettet for det næste år skal godkendes på et afdelingsmøde, senest 3 måneder før regnskabsåret begynder. Det er svært at trække folk til disse møder. Som måske godt kan virke lidt støvede, al den stund at det jo handler om tal, regnskaber og budgetter. Møderne er dog nødvendige for beboerdemokratiet, og særligt under punktet Eventuelt får vi ind imellem en livlig debat. Og de giver administrationen nogle gode input til, hvor beboerne ønsker at der skal sættes ind, i forhold til afdelingen, renoveringer og den slags. Og det vil såmænd glæde bestyrelsen, såfremt beboerne i VAB gik i modsat retning af alle andre boligforeninger, som også oplever vigende interesse for disse afdelingsmøder. Provas og direkte vandafregning: Igennem nogle år har vandforsyningsloven faktisk fordret at forsyningsselskaberne afregnede direkte med den enkelte forbruger. På administrationens initiativ vedtog VAB, Boligselskabet 1943 og Provas, at vandafregningen fremover foregår direkte med forbrugeren. Hvorved Provas rent faktisk lever op til lovgivningen. Det var man bestemt glade for i administrationen, som flere gange om året modtog og skulle sortere vandkort og vandafregninger for alle vore boliger. Det var en noget nær uoverskuelig opgave hver eneste gang. Alene det at åbne de mange kuverter, og sortere de mange vandkort, var en kæmpe opgave. Der er stadig afdelinger, hvor hver lejlighed ikke er forsynet med måler, og hvor vi i administrationen fortsat laver vandafregningen. Men for den store del af vore lejligheders vedkommende, er lejligheden forsynet med vandur. Og beboeren sørger selv for indberetning af forbruget. Så kan forsyningsselskabet også lige så godt afregne direkte til forbrugeren. Som i tilfælde af problemer med opkrævning eller afregning, til gengæld også kan kontakte Provas direkte. Provas er jo også de eneste rigtige til at besvare spørgsmålene. Tidligere kontaktede beboeren administrationen, som derpå måtte rettede spørgsmålet videre til Provas. Alt andet lige en helt unødvendig og besværlig omvej. Omlægningen gav naturligvis noget bøvl for beboerne, som skulle sørge for at tilmelde deres a/conto indbetaling af vand til betalingsservice. Vi har dog ikke hørt megen utilfredshed over denne lille ændring, så vi håber at det fremover kommer til at køre til alles tilfredshed. Flytninger i Vojens Andels-Boligforening: Antallet af flytninger i 2014 beløber sig til 84 i alt. Hvilket faktisk er et ret lavt tal, og kun svarer til ca. 12 %. Normalt plejer vi at have omkring 110 flytninger om året, svarende til ca %. Flytningerne er opgjort til: 15 er flyttet indenfor VAB 6 er flyttet til plejehjem 4 er flyttet i eget hus 5 er flyttet til andet boligselskab 8 er flyttet til anden lejebolig 16 er flyttet fra byen 30 er døde, heraf 18 fra plejehjem Det er faktisk positivt at lejerne bliver boende. Flytninger medfører ofte store udgifter for afdelingerne, og desuden en masse arbejde i administrationen. Så alt i alt er det positivt. Jeg hæfter mig også ved at kun 16 valgte at flytte fra byen, kun ca. halvdelen af det normale antal. Måske et følge af den megen snak om udkantsområder. Uden at jeg dog synes at Vojens hører under den kategori. Kommunal anvisningsret, pendleraftale og beboerklagenævn: Den kommunale anvisningsret og pendleraftalen har ikke været anvendt i 2014.

4 16-70 Medlemmer: Vojens Andels-Boligforening har 1525 medlemmer, som står på den passive venteliste, og 193 som står som aktivt søgende. Der er tilgået 186 nye medlemmer i Særligt antallet af nye medlemmer er ret flot, for det er faktisk 10 %, af medlemsskaren. Men i 2014 deltog vi i boligmessen i Haderslev Idrætscenter. Og desuden er det blevet nemt at blive medlem, da det ofte klares på vores hjemmeside. Personale: VAB s personale udgør 10 ansatte. Heraf 4 i administrationen, en snedker som styrer håndværkerafdelingen og 5 ejendomsfunktionærer. Renoveringer i 2014: I 2014 påbegyndte vi en meget stor renovering af afdeling 12, Østre Allé, Hybenvej, Tjørnevej og Syrenvej. Der havde vist sig at være problemer med nogle gavlender, som i mange år havde været udsat for slagregn. I nogle tilfælde oplevede beboerne blankt vand i lejligheden, og det går selvfølgelig ikke. Derudover var nogle garagetage, garageporte, sålbænke og andet udvendigt murværk tjenlig til udskiftning eller renovering. Den renovering startede i august 2013, og kørte det meste af Renoveringen af afdeling 12 er overstået nu, og resultatet er meget tilfredsstillende. I slutningen af april 2015 vedtog afdeling 13 og 14 en tagrenovering, udskiftning af gamle og utætte ovenlysvinduer og udskiftning af gamle stakitter, til en samlet pris på 12 millioner kroner. Renoveringen starter til august og forventes afsluttet i juni Dog skal vi afvente kommunal godkendelse før vi kan gå i gang. Hovedbestyrelsen har ekstraordinært besluttet at give et bidrag fra vor trækningsret i Landsbyggefonden på 2 millioner. Hjemmeside: I august 2009 tog vi foreningens ny hjemmeside i brug. Her kan I læse nyheder fra boligforeningen og afdelingerne, og holde jer ajour med ledige lejligheder. Det er besluttet, at vi kun i begrænset omfang udsender referater af generalforsamlingen og afdelingsmøderne. Disse kan til gengæld læses og udskrives under Nyheder på hjemmesiden. Tidligere brugte ejendomsfunktionærerne mange timer på at rende rundt med disse referater, og det bliver der ikke klippet meget græs af. Det kunne man godt kalde for en optimering af ejendomsfunktionærenes arbejdsopgaver. Samtidigt er det besluttet ikke længere at omdele regnskaber for hovedforening og de enkelte afdelinger. Det er vores opfattelse at flere arkiverer disse lodret, straks efter modtagelsen. Til gengæld vil vi lægge dem ud på hjemmesiden, således at interesserede kan læse og ud printe. Også med regnskaber og budgetter, brugte ejendomsfunktionærerne tid på at omdele. Og det er jo skørt, hvis det ikke interesserer folk. Skulle der være en enkelt, eller flere for den sags skyld, som enten ikke kan finde ud af at printe det ud, eller ikke har muligheden, kan regnskaber selvfølgelig afhentes gratis på administrationen. Men en konsekvent omdeling er meget administrativ tungt, og det har vi altså valgt at sortere fra. Fremtiden: Bestyrelsen vil til stadighed arbejde for, at VAB styres så det tilpasser sig landets love og regler. Vi deltager også i konferencer, kredsmøder og forretningsfører-/formandsmøder under Boligselskabernes Landsforening. For derigennem at holde os orienterede om boligbevægelsen og udveksle erfaring med andre bestyrelsesmedlemmer.

5 16-71 Bestyrelsen ønsker at fortsætte med egen administration, da vi mener at vi derved sikrer beboerne en lokal og nærværende administration. Og vi følger dermed ikke den tendens der ellers er i sektoren. Hvor mange mindre selskaber fusionerer med de store boligselskaber. Vi mener at tidligere bestyrelser i VAB har satset rigtigt, da de valgte at satse på række-, gårdhave- og parcelhuse. Og i mindre grad på etagebyggeri. Det tror vi gør, at vi har forholdsvis nemt ved at udleje vore boliger, som helt tydeligt er mere interessante end boligblokkene. Og med et stort antal række- og parcelhuse, er det forholdsvis nemt at rykke videre, og komme ned til jorden. Det skal vi være glade for. I Vojens Andels-Boligforening har vi ikke tomme boliger, der ikke kan, eller er meget svære at udleje. I de gode gamle dage, udlejede almene boliger næsten sig selv. Sådan er det ikke mere, der skal arbejdes for sagen, og det er vigtigt at boligerne holdes i en ordentlig vedligeholdelsesmæssig stand. Og det er VAB s lejligheder. Det koster dyrt, men det er vigtigt at vi beholder det gode renommé. Men det er også nødvendigt at selskabet er synligt. Det klarer vi gennem reklamer i dagspressen, avisartikler, pressemeddelelser og reklamer i blandt andet SE Arena og Kosmorama 1 & 2. Det koster penge, ja, men derigennem undgår vi at vore lejligheder står tomme. Og, tro mig, det er væsentligt dyrere. Siden bestyrelsen valgte at foretage justeringer administrationen, har administrationsbidraget været et tema, som bestyrelsen vægtede højt. Tidligere lå administrationsbidraget, altså den udgift hvert lejemål betaler, for at blive administreret, på knapt 5.000,- kroner. Det er lykkedes med Helle ved roret, at få bidraget ned på ca ,-. Hvilket vi selv synes er et flot resultat på så kort tid, og et administrationsbidrag som ligger på højde med andre boligselskaber. Faktisk er det byens billigste. Bestyrelsen vil stadig arbejde for at holde udgifterne på acceptabelt niveau. Vi føler i bestyrelsen, at personalesammensætningen i VAB er helt rigtig nu. Vi har glade og engagerede ansatte, der brænder for deres job, og som yder en fin service. Vi tror og håber at det kan mærkes blandt beboerne. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke de ansatte, hver og en, for det forgangne års arbejde. Til slut vil jeg takke bestyrelsen for indsatsen i den forgangne periode. Udfordringerne blandt andet med Birkeparken er taget meget seriøst, og trods de mange møder har I været flittige i fremmødet og debatten. Med den prioritering at arbejdet kommer før fornøjelserne. Jeg tror at I er glade for, og stolte af, at repræsentere Vojens Andels-Boligforening. Og jeg håber at vi kan fortsætte arbejdet i den ny generalforsamlingsperiode. Bestyrelsen vil fortsat arbejde for, at I som beboere kan trives, så vi stadig kan leve op til, at det er godt, at bo godt og trygt. Herefter blev beretningen sat til diskussion. Der var ingen kommentarer til selve beretningen og øvrige spørgsmål der dukkede op blev henvist til punktet eventuelt. Beretningen blev godkendt. 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse af budget Årsregnskabet for 2014 blev forelagt af forretningsfører Helle Nilsson Schmidt.

6 16-72 Helle Nilsson Schmidt orienterede om følgende: Resultatopgørelse - udgifter Bruttoadministrationsudgifterne konto 530 det, det har kostet at drive foreningens administration udgjorde kr en merudgift på cirka i forhold til budgettet. Den væsentligste del af afvigelsen kommer fra konto bestyrelsesvederlag nybyggeri kr ingen indflydelse på HF drift udgiften er afholdt i byggeregnskabet for Birkeparken. Regnskabsposterne blev gennemgået og det blev nævnt, at størrelsen på bestyrelsesvederlaget kr på konto er bestemt af lovgivningen og et fast beløb pr. lejemål. Konto 532 Renteudgifter er modposten til de renteindtægter af de fællesforvaltede midler, som tilfalder afdelingerne. Konto 533 Afdelingens bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapitalen samt indbetalinger til LBF er beløb, der er opkrævet hos afdelingerne og videreformidles - som love foreskriver - således: Kr. 1 mill. til organisationens egen dispositionsfond særlig sikkerhedskapital stødpude overfor eventuelle uforudsete begivenheder. Knap tkr. 900 til egen trækningsret foreningens egen opsparingskonto i LBF, som kan benyttes til at yde tilskud til f.eks. forbedringsarbejder. Organisationen beslutter selv (dog max. 2/3 af udgiften). (A- og G- indskud) Cirka kr. 2,8 mill til LBF Landsdispositionsfonden (udamortiserede lån oprindelige lån der er udløbet) Dispositionsfond særlig sikkerhedskapital stødpude overfor eventuelle uforudsete begivenheder. Egne trækningsmidler egen opsparingskonto, som kan benyttes til at yde tilskud til f.eks. forbedringsarbejder. Organisationen beslutter selv (dog max. 2/3 af udgiften). De samlede udgifter i alt lander på kr og vi slutter 2014 med et overskud på kr Resultatopgørelse - indtægter De samlede indtægter beløb sig til kr. mod budgetteret kr. En merindtægt overskud - på knap kr en væsentlig del heraf kommer fra merindtægter på byggesagshonorarer. Vi har afsluttet 17 renoveringsprojekter i Konto Lovmæssige gebyrer merindtægt tkr. 15 posten omfatter indmeldelses-, venteliste og ajourføringsgebyrer samt restancegebyrer. Konto 603 Renteindtægter og konto 604 Afdelingens bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapitalen samt indbetalinger til LBF.

7 16-73 Disse to poster har ingen indflydelse på HF drift renteindtægter tkr. 359 fra den fælles forvaltning videreformidles til afdelingerne og tkr. 4,9 mill, som er opkrævet i afdelingerne som loven foreskriver videresendes til dispositionsfond og LBF jfr. specifikationen af konto 533. Konto 607 diverse indtægter - tkr Beløbet dækker bl.a. forrentning og afskrivning på driftsmateriel og på mandskabsbygningen på Dannevang som hovedforeningen har finansieret Balancen pr. 31/ blev gennemgået og Helle Nilsson Schmidt orienterede om følgende: Aktiver: Stigningen i de materielle anlægsaktiver i forhold til 2013 på knap 1 mill kr. skyldes: Investering i en lidt edb-udstyr Garage-tilbygningen på Dannevang - mandskabsbygningen Ombygningen på kontoret Med fradrag af foretagne afskrivninger. Finansielle aktiver stort set uændret forskellen er de bevægelser der har været på egen opsparingskonto i LBF - i daglig tale kaldet trækningsmidler. De samlede anlægsaktiver udgør kr Omsætningsaktiver stigningen fra knap 35 mill. til knap 37 mill. i alt 2 mill. Væsentligst forskel er: Likvide midler Birkeparken kommet med i fællesforvaltningen 1,7 mill. Posten Andre tilgodehavende på godt kr. 16 mill består af: Lån ydet af hovedforeningen til afdelinger Og til individuelle lån til forbedringer i boligerne de lån, der finansieres ved en huslejestigning. De samlede aktiver beløber sig til godt og vel kr. 43 mill. Passiver: Egenkapitalen udgør pr. 31. december 2014 på i alt kr En lille nedgang på tkr. 280 i forhold til sidste år Kommer hovedsagelig fra afgang på dispositionsfonden tkr. 550 Birkeparken har fået dækket den tomgang der har været i opstarten Årets overskud tkr. 150 afd. bidrag til arbejdskapitalen.

8 16-74 Med en forskydning i den kortfristede gæld på ca. kr. 3 mill Den væsentligst del stammer fra konto 821 mellemregning med afdelinger i drift Birkeparken er kommet til Så udgør balancesummen godt og vel kr. 43 mill. Dirigenten takkede for gennemgangen af årsregnskabet for 2014 og forespurgte, om der var spørgsmål til regnskabet. Der blev fra forsamlingen stillet spørgsmål til Landsbyggefonden. Helle Nilsson Schmidt orienterede om, at fonden har til formål, at fremme det almene byggeris selvfinansiering og at indtægterne primært kommer fra forskellige former for indbetalinger fra boligafdelingerne bl.a. fra ud amortiserede lån og pligtmæssige bidrag. Landsbyggefonden er reguleret ved lov. Endvidere blev den netop indgåede boligaftale nævnt, og de muligheder der er for at få del i midler i henholdsvis Landsdispositionsfonden, foreningens egen dispositionsfond og egne trækningsmidler. Der var ikke yderligere spørgsmål og regnskabet blev enstemmigt godkendt. Budget 2015 Herefter blev budgettet for 2015 forelagt af forretningsfører Helle Nilsson Schmidt, som orienterede om, at er i forhold til såvel budgettet for 2014, som regnskabet for kun er mindre justeringer. Den væsentligste ændring er lønudgifterne vi har kørt med 2 inspektører i en indkøringsperiode men Poul Tychsen gik jo som bekendt på efterløn sidste år og nu er Torben ene mand på posten. Og så er Administrationsbidraget nedsat med yderligere kr. 125 pr lejemål i Da der ikke var spørgsmål til budgettet for 2015 blev budgettet taget til efterretning. 5. Behandling af evt. indkomne forslag. Der var ikke indkommet forslag. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer Henrik Brønd, Bent Nielsen og Kjeld Petersen blev genvalgt. Henry Christensen og Børge Vestergaard blev valgt til suppleanter. Henry Christensen blev 1. suppleant.

9 Valg af revisor PWC blev genvalgt. Statsautoriseret revisor Søren Bonde takkede for valget. 9. Eventuelt En beboer ville vide hvad foreningen gjorde ved rotte-plagen i Vojens. Inspektør Torben Rasmussen orienterede om, at vi er i løbende dialog med kommunen og tager hånd om de problemer der opstår. En beboer spurgte til mulighed for opsætning af rottespærre ved alle boliger, men da dette er en bekostelig affære, er det ikke den løsning, der ligger først for. Der blev spurgt til den medieomtale, der har været omkring frit valg på TV udbyder/pakker og formanden nævnte, at den aftale foreningen har om fællesindkøb hos YouSee p.t. er en økonomisk god løsning for langt de fleste beboere i foreningen. Der er lovgivning på vej på området, og VAB afventer derfor udfaldet heraf. Endvidere blev det debatteret, hvordan forenings midler til reklame og annoncering blev anvendt og effekten heraf. Der var delte meninger herom, men konklusionen blev, at der var fuld opbakning til bestyrelsen om, hvordan midlerne blev anvendt og forståelse for vigtigheden af at foreningen er synlig. Der var debat om et tidligere ytret ønske om etablering af et fælleshus for alle afdelinger. Henrik Brønd fortalte, at projektet ikke var glemt, men at en egnet bygning endnu ikke var dukket op. Der var i forsamlingen lidt debat om interessen for et fælleshus, da der også følger huslejestigning med for den enkelte beboer - og det blev aftalt, at administrationen udarbejder og fremsender spørgeskema til samtlige beboere for at få kortlagt, hvor stor interessen er. Der var også ros til administrationen for de ekstra kræfter, der er lagt i, for at det er lykkedes at udleje hele Birkeparken. En beboer nævnte det uheldige i, at formanden for hovedbestyrelsen var dirigent og anbefalede en anden løsning til generalforsamlingen næste år. Revisor Søren Bonde takkede af, da han fratræder sin stilling hos PWC. Søren takkede for den tillid foreningen har vist ham i de forgangne år og håbede der ville blive taget godt imod hans afløser revisor Per Jansen. Dirigenten Henrik Brønd takkede for fremmødet og den gode debat. Generalforsamlingen blev hævet kl Referent Helle Nilsson Schmidt Forretningsfører Dirigent Henrik Brønd Bestyrelsesformand

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / sept-okt 2013 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Susan Sagnsby Lars Emanuel Ellen Vedelsby Charlotte Kaysen

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Årsberetning 2007/2008

Årsberetning 2007/2008 Årsberetning 2007/2008 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens beretning... 2 Bestyrelsens Beboerdemokrati på tværs af organisationer... 4 Et år med BO-VEST... 6 Økonomi...11 De nye boligsociale områdesekretariater...

Læs mere

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07 11:56 Side 1 JULI 2007 58. 56. ÅRGANG 2 UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark Referat fra ordinær generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark Mandag den 24. februar 2014, kl. 17.00, afholdtes generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark på Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520

Læs mere

Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub

Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub Tid: Onsdag den 11. marts 2009 kl. 19.00 hos Naturgas Midt/Nord. Referat: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Thomas Hansen, der blev valgt uden modkandidat.

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

LEJERFORENINGEN SYDFYN. Vundet lejersag: Tre lejere bor huslejefrit i et år!

LEJERFORENINGEN SYDFYN. Vundet lejersag: Tre lejere bor huslejefrit i et år! LEJERFORENINGEN SYDFYN NR. 62 Forår 2014 MEDLEMSBLAD Privat udlejning Vundet lejersag: Tre lejere bor huslejefrit i et år! Tre lejere i et småhus, beliggende i en mindre sjællandsk stationsby, slipper

Læs mere

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING SKJOLDHØJ-POSTEN Medlemsblad for Skjoldhøjparkens Grundejerforening www.skjoldhoj.dk Udgiver: Skjoldhøjparkens Grundejerforening, Fejøvænget 33, 8381 Tilst, tlf. 70 22 00 54 36 årgang nr. 1. Jesper Kolling,

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Bestyrelsens beretning Bestyrelsen vil her forsøge at give andelshaverne et indblik i, hvad der er sket i årets løb, de projekter vi har gang i, samt hvad vi tror, det næste år vil bringe. Det forløbne

Læs mere

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område.

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område. Nummer 1 Årgang 41 Marts 2008 Godt forår 2008 Forår 2008 - det pibler frem af jorden! Så blev det endelig forår i Hundiegård, og med foråret genoptager foreningens sine aktiviteter med at vedligeholde

Læs mere

Årsberetning 2012. Polyteknisk Forening

Årsberetning 2012. Polyteknisk Forening Årsberetning 2012 Polyteknisk Forening 2. april 2013 ii Forord Dette er beretningen for PF for PF-året der løber fra februar 2012 til februar 2013. Den består i hovedparten af en række kortere tekster

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat:

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat: Andelsboligforeningen J.M. Thorvald Ny bestyrelse efter generalforsamling 28.juni.2010: Mark Tychsen (formand) Steen Pedersen (næstformand) Kate Pedersen (sekretær) Roger Mester Nina Pavlovski Suppleanter:

Læs mere

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde Lynettens Vindkraft I/S Nyhedsbrev Februar 2013 Læssøesgade 9, 3.th. 2200 København N SE Nr. 1866 1101 Indhold Indkaldelse til I/S-møde Dagsorden for I/S-mødet Økonomi Udbetaling Budget for år 2013 Medlemsadministration

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

Vi Lejere. Ny plan: Almene boliger i tomme ejerlejligheder. Rotter i moralen hos Danmarks fineste fond. Udenbys kapitalfonde tager over i Herning

Vi Lejere. Ny plan: Almene boliger i tomme ejerlejligheder. Rotter i moralen hos Danmarks fineste fond. Udenbys kapitalfonde tager over i Herning n r. 1 f e b r u a r 2 0 0 9 l e j e r n e s l o s m e d l e m s b l a d Vi Lejere Rotter i moralen hos Danmarks fineste fond Udenbys kapitalfonde tager over i Herning En halv mio. kr. tilbage til én lejer

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

Vi Lejere. Snyder du dig selv hver måned for boligtilskud

Vi Lejere. Snyder du dig selv hver måned for boligtilskud nr.1 februar 2012 lejernes lo s medlemsblad Vi Lejere Snyder du dig selv hver måned for boligtilskud www.lejerneslo.dk En ommer at sortliste lejere Hvis din andelsboligforening går konkurs Boligkommissioner

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

ADVOKATERNE FOLDSCHACK OG FORCHHAMMER

ADVOKATERNE FOLDSCHACK OG FORCHHAMMER GÆLD, GÆLDSRÅDGIVNING OG GÆLDSSANERING FOR SOCIALT UDSATTE ADVOKATERNE FOLDSCHACK OG FORCHHAMMER GÆLD, GÆLDSRÅDGIVNING OG GÆLDSSANERING FOR SOCIALT UDSATTE Indhold 1. Forord... 5 2. Indledning... 6 3.

Læs mere

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 GENERALFORSAMLING afholdes i elevkantinen på Sct. Jacobi Skole onsdag den 21. marts 2012 kl. 16.00 Der er kaffe/te og kage klokken 15:30, og efter generalforsamlingen

Læs mere

Bestyrelsens beretning vedr. 2014 Generalforsamling i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening tirsdag den 17. marts 2015

Bestyrelsens beretning vedr. 2014 Generalforsamling i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening tirsdag den 17. marts 2015 Bestyrelsens beretning vedr. 2014 Generalforsamling i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening tirsdag den 17. marts 2015 Vi har i bestyrelsen udarbejdet en beretning over det forgangne års arbejde. Vi vil også

Læs mere

l. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden. 3. Fremlæggelse af klubbens årsregnskab med balance og godkendelse.

l. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden. 3. Fremlæggelse af klubbens årsregnskab med balance og godkendelse. GF-FYN Ref: nr. 4612010 PROTOKOLAT: Ordinær generalforsamling afholdt den 14. april20l0 kl. 18. 00-19.30. Sted : Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV. Der var tilmeldt 79, næsten alle tilmeldte

Læs mere