Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl på Hotel Vojens

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens"

Transkript

1 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse af budget 4. Behandling af eventuelt indkomne forslag 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for disse På valg er Henrik Brønd (modtager genvalg), Bent Nielsen (modtager genvalg) og Kjeld Petersen (modtager genvalg) 6. Valg af revisor 7. Eventuelt 1. Valg af dirigent Formand Henrik Brønd bød velkommen til den årlige generalforsamling i VAB og glædede sig over det store fremmøde. En særlig velkomst til de statsautoriserede revisorer Søren Bonde og Per Jansen fra PWC. Der var mødt 76 medlemmer som repræsenterede 60 husstande. Grundet nye internationale revisionsstandarder havde revisor Søren Bonde ikke Forsamlingen foreslog Henrik Brønd, som dirigent og Henrik Brønd blev valgt. Henrik Brønd takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var rettidig indkaldt i.h.t vedtægternes 8, annonceret den 31. marts 2015 i dagspressen og dermed lovlig. 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning Bestyrelsens beretning blev aflagt af formand Henrik Brønd: Den årlige generalforsamling i 2014 blev afholdt onsdag den 7. maj kl på Hotel Vojens. Hovedbestyrelsen fremlagde et udkast til nye vedtægter for foreningen. Egentlig noget der burde have været klaret langt tidligere, da de gamle vedtægter på mange punkter stred mod lovgivningen. De nye vedtægter blev godkendt af generalforsamlingen, både den ordinære, og den ekstraordinære fjorten dage senere. Generalforsamlingen i øvrigt, forløb uden de store diskussioner eller kritiske røster. Det tidligere bestyrelsesmedlem, Søren Andersson, valgte at flytte fra VAB og i eget hus, kort før generalforsamlingen. Og han kunne derfor ikke genopstille. På bestyrelsens opfordring valgte generalforsamlingen Jacob Nilsson, som nyt bestyrelsesmedlem. Jacob har, sin forholdsvis unge alder til trods, kastet sig ud i bestyrelsesarbejdet med stor flid og interesse. Jacob er uddannet VVS montør,

2 16-68 og han kan gennem sin uddannelse snakke med om de tekniske løsninger på forskellige håndværksmæssige problemer. Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig således at Bent Nielsen, fortsatte som næstformand. Modsat de 2 3 foregående år, så har det forgangne år nok alligevel, været noget mere præget af ro og stabilitet. Blandt andet fordi personalesammensætningen er faldet helt på plads. Dog har generalforsamlingsåret 2014/2015 også haft sine udfordringer. Afdeling 26 Birkeparken. Birkeparken har været administrationen og til dels bestyrelsens helt store udfordring. Husene stod færdige i 2012 og 2013 og siden er det faktisk lykkedes at udleje alle 60 boliger. Og heldigvis for det. De stakkels beboere har dog måttet stå model til mange ting. Man kunne fristes til at tro, at Birkeparken har haft alle børnesygdommene. Henover efteråret og vinteren 2013/2014 fik vi tiltagende mange problemer med elevatorerne. De selvsamme elevatorer, som bestyrelsen og administrationen, jo netop havde lagt utrolig stor vægt på, for at sikre at også ældre mennesker kunne bosætte sig i Birkeparken. Hver gang blev der tilkaldt en montør for at udbedre skaden, men til sidst måtte vi sande, at noget var rivravruskende galt. Der er afholdt utallige møder med rådgivere, leverandører og montører. Og hver gang stod de og pegede på hinanden. Det eneste vi i VAB følte os overbeviste om, var at vi ikke havde aktier i problemerne. For vi havde købt en vare, og vi havde købt rådgivere til at hjælpe med udformningen og de tekniske løsninger. Og de rigtige montører til installeringen af disse elevatorer. Til slut nægtede elevatorleverandøren at udføre de reparationer, som kunne sikre fortsat drift. Vi stod nu med 3 elevatorer i det såkaldte etape 1, der var ude af drift. Administrationen kontaktede et københavnsk advokatfirma, som hjalp med at få udformet de rigtige spørgsmål til en syns- og skønsforretning. En helt nødvendig gennemgang af elevatorerne, for at få en uvildig ekspertudtalelse på, hvilke problemer der lå til grund for de mange driftsstop. Administrationen modtog rapporten fra syn og skøn i februar måned Vi er nu et meget stort skridt nærmere en løsning af problemerne, og de der har fejlet vil blive stillet økonomisk til ansvar herfor. Syns- og skønsforretningen er dog kun et skridt på vejen. Men problematikkerne omkring elevatorerne ligger fast nu, og VAB har juridisk ret til, selv at lægge pengene for udbedringen af skaderne ud, indtil sagen har kørt ved en voldgiftsret. Vi er desuden ret fortrøstningsfulde overfor, at de ansvarlige nu også kommer til at betale for deres bommerter. Det er ikke de eneste problemer der har været i Birkeparken. Da vi købte grundstykket af Sønderjysk Byggeselskab, var en del af handlen, at Nørregade skulle forlænges hen til vejen ind i Birkeparken. Og at nogle jordstakke, som er placeret nord for Birkeparken, skulle fjernes. Begge arbejder skulle naturligvis have været overstået for mange måneder siden. Og det er under al kritik, at det endnu ikke er sket. Andet og mere er der ikke at sige til det. Der har været afholdt mange møder, med dem som vi regnede som vore samarbejdspartnere. Kort før generalforsamlingen hørte vor tålmodighed op, og vi valgte en noget utraditionel metode, nemlig at involvere pressen i et håb om at råbe modparterne op. Vi håber det hjælper, ellers må vi også i denne sag gøre et udlæg i foreningens midler, for at løse et problem, der simpelthen SKAL løses nu. Vi skylder beboerne i Birkeparken at de får adgang til bebyggelsen via en befæstet vej, og at de slipper for at kigge på de jordstakke, som ligger umiddelbart vest og nord for bebyggelsen. Jeg håber at de tilstedeværende beboere fra Birkeparken har tillid til VAB lidt endnu. Jeg kan love at der arbejdes energisk på sagen, og at vi forventer en løsning på alle problemer i nær fremtid. Til gengæld vil jeg opfordre de mange fra Birkeparken om, at modtage personalet fra administrationen positivt, når de indfinder sig dernede. De gør rent faktisk et kæmpe arbejde, for at løse problemerne. Og de fortjener ikke utak herfor.

3 16-69 Afdelingsmøder: Der blev afholdt afdelingsmøder med alle afdelinger i løbet af september måned. Lovgiverne har bestemt at budgettet for det næste år skal godkendes på et afdelingsmøde, senest 3 måneder før regnskabsåret begynder. Det er svært at trække folk til disse møder. Som måske godt kan virke lidt støvede, al den stund at det jo handler om tal, regnskaber og budgetter. Møderne er dog nødvendige for beboerdemokratiet, og særligt under punktet Eventuelt får vi ind imellem en livlig debat. Og de giver administrationen nogle gode input til, hvor beboerne ønsker at der skal sættes ind, i forhold til afdelingen, renoveringer og den slags. Og det vil såmænd glæde bestyrelsen, såfremt beboerne i VAB gik i modsat retning af alle andre boligforeninger, som også oplever vigende interesse for disse afdelingsmøder. Provas og direkte vandafregning: Igennem nogle år har vandforsyningsloven faktisk fordret at forsyningsselskaberne afregnede direkte med den enkelte forbruger. På administrationens initiativ vedtog VAB, Boligselskabet 1943 og Provas, at vandafregningen fremover foregår direkte med forbrugeren. Hvorved Provas rent faktisk lever op til lovgivningen. Det var man bestemt glade for i administrationen, som flere gange om året modtog og skulle sortere vandkort og vandafregninger for alle vore boliger. Det var en noget nær uoverskuelig opgave hver eneste gang. Alene det at åbne de mange kuverter, og sortere de mange vandkort, var en kæmpe opgave. Der er stadig afdelinger, hvor hver lejlighed ikke er forsynet med måler, og hvor vi i administrationen fortsat laver vandafregningen. Men for den store del af vore lejligheders vedkommende, er lejligheden forsynet med vandur. Og beboeren sørger selv for indberetning af forbruget. Så kan forsyningsselskabet også lige så godt afregne direkte til forbrugeren. Som i tilfælde af problemer med opkrævning eller afregning, til gengæld også kan kontakte Provas direkte. Provas er jo også de eneste rigtige til at besvare spørgsmålene. Tidligere kontaktede beboeren administrationen, som derpå måtte rettede spørgsmålet videre til Provas. Alt andet lige en helt unødvendig og besværlig omvej. Omlægningen gav naturligvis noget bøvl for beboerne, som skulle sørge for at tilmelde deres a/conto indbetaling af vand til betalingsservice. Vi har dog ikke hørt megen utilfredshed over denne lille ændring, så vi håber at det fremover kommer til at køre til alles tilfredshed. Flytninger i Vojens Andels-Boligforening: Antallet af flytninger i 2014 beløber sig til 84 i alt. Hvilket faktisk er et ret lavt tal, og kun svarer til ca. 12 %. Normalt plejer vi at have omkring 110 flytninger om året, svarende til ca %. Flytningerne er opgjort til: 15 er flyttet indenfor VAB 6 er flyttet til plejehjem 4 er flyttet i eget hus 5 er flyttet til andet boligselskab 8 er flyttet til anden lejebolig 16 er flyttet fra byen 30 er døde, heraf 18 fra plejehjem Det er faktisk positivt at lejerne bliver boende. Flytninger medfører ofte store udgifter for afdelingerne, og desuden en masse arbejde i administrationen. Så alt i alt er det positivt. Jeg hæfter mig også ved at kun 16 valgte at flytte fra byen, kun ca. halvdelen af det normale antal. Måske et følge af den megen snak om udkantsområder. Uden at jeg dog synes at Vojens hører under den kategori. Kommunal anvisningsret, pendleraftale og beboerklagenævn: Den kommunale anvisningsret og pendleraftalen har ikke været anvendt i 2014.

4 16-70 Medlemmer: Vojens Andels-Boligforening har 1525 medlemmer, som står på den passive venteliste, og 193 som står som aktivt søgende. Der er tilgået 186 nye medlemmer i Særligt antallet af nye medlemmer er ret flot, for det er faktisk 10 %, af medlemsskaren. Men i 2014 deltog vi i boligmessen i Haderslev Idrætscenter. Og desuden er det blevet nemt at blive medlem, da det ofte klares på vores hjemmeside. Personale: VAB s personale udgør 10 ansatte. Heraf 4 i administrationen, en snedker som styrer håndværkerafdelingen og 5 ejendomsfunktionærer. Renoveringer i 2014: I 2014 påbegyndte vi en meget stor renovering af afdeling 12, Østre Allé, Hybenvej, Tjørnevej og Syrenvej. Der havde vist sig at være problemer med nogle gavlender, som i mange år havde været udsat for slagregn. I nogle tilfælde oplevede beboerne blankt vand i lejligheden, og det går selvfølgelig ikke. Derudover var nogle garagetage, garageporte, sålbænke og andet udvendigt murværk tjenlig til udskiftning eller renovering. Den renovering startede i august 2013, og kørte det meste af Renoveringen af afdeling 12 er overstået nu, og resultatet er meget tilfredsstillende. I slutningen af april 2015 vedtog afdeling 13 og 14 en tagrenovering, udskiftning af gamle og utætte ovenlysvinduer og udskiftning af gamle stakitter, til en samlet pris på 12 millioner kroner. Renoveringen starter til august og forventes afsluttet i juni Dog skal vi afvente kommunal godkendelse før vi kan gå i gang. Hovedbestyrelsen har ekstraordinært besluttet at give et bidrag fra vor trækningsret i Landsbyggefonden på 2 millioner. Hjemmeside: I august 2009 tog vi foreningens ny hjemmeside i brug. Her kan I læse nyheder fra boligforeningen og afdelingerne, og holde jer ajour med ledige lejligheder. Det er besluttet, at vi kun i begrænset omfang udsender referater af generalforsamlingen og afdelingsmøderne. Disse kan til gengæld læses og udskrives under Nyheder på hjemmesiden. Tidligere brugte ejendomsfunktionærerne mange timer på at rende rundt med disse referater, og det bliver der ikke klippet meget græs af. Det kunne man godt kalde for en optimering af ejendomsfunktionærenes arbejdsopgaver. Samtidigt er det besluttet ikke længere at omdele regnskaber for hovedforening og de enkelte afdelinger. Det er vores opfattelse at flere arkiverer disse lodret, straks efter modtagelsen. Til gengæld vil vi lægge dem ud på hjemmesiden, således at interesserede kan læse og ud printe. Også med regnskaber og budgetter, brugte ejendomsfunktionærerne tid på at omdele. Og det er jo skørt, hvis det ikke interesserer folk. Skulle der være en enkelt, eller flere for den sags skyld, som enten ikke kan finde ud af at printe det ud, eller ikke har muligheden, kan regnskaber selvfølgelig afhentes gratis på administrationen. Men en konsekvent omdeling er meget administrativ tungt, og det har vi altså valgt at sortere fra. Fremtiden: Bestyrelsen vil til stadighed arbejde for, at VAB styres så det tilpasser sig landets love og regler. Vi deltager også i konferencer, kredsmøder og forretningsfører-/formandsmøder under Boligselskabernes Landsforening. For derigennem at holde os orienterede om boligbevægelsen og udveksle erfaring med andre bestyrelsesmedlemmer.

5 16-71 Bestyrelsen ønsker at fortsætte med egen administration, da vi mener at vi derved sikrer beboerne en lokal og nærværende administration. Og vi følger dermed ikke den tendens der ellers er i sektoren. Hvor mange mindre selskaber fusionerer med de store boligselskaber. Vi mener at tidligere bestyrelser i VAB har satset rigtigt, da de valgte at satse på række-, gårdhave- og parcelhuse. Og i mindre grad på etagebyggeri. Det tror vi gør, at vi har forholdsvis nemt ved at udleje vore boliger, som helt tydeligt er mere interessante end boligblokkene. Og med et stort antal række- og parcelhuse, er det forholdsvis nemt at rykke videre, og komme ned til jorden. Det skal vi være glade for. I Vojens Andels-Boligforening har vi ikke tomme boliger, der ikke kan, eller er meget svære at udleje. I de gode gamle dage, udlejede almene boliger næsten sig selv. Sådan er det ikke mere, der skal arbejdes for sagen, og det er vigtigt at boligerne holdes i en ordentlig vedligeholdelsesmæssig stand. Og det er VAB s lejligheder. Det koster dyrt, men det er vigtigt at vi beholder det gode renommé. Men det er også nødvendigt at selskabet er synligt. Det klarer vi gennem reklamer i dagspressen, avisartikler, pressemeddelelser og reklamer i blandt andet SE Arena og Kosmorama 1 & 2. Det koster penge, ja, men derigennem undgår vi at vore lejligheder står tomme. Og, tro mig, det er væsentligt dyrere. Siden bestyrelsen valgte at foretage justeringer administrationen, har administrationsbidraget været et tema, som bestyrelsen vægtede højt. Tidligere lå administrationsbidraget, altså den udgift hvert lejemål betaler, for at blive administreret, på knapt 5.000,- kroner. Det er lykkedes med Helle ved roret, at få bidraget ned på ca ,-. Hvilket vi selv synes er et flot resultat på så kort tid, og et administrationsbidrag som ligger på højde med andre boligselskaber. Faktisk er det byens billigste. Bestyrelsen vil stadig arbejde for at holde udgifterne på acceptabelt niveau. Vi føler i bestyrelsen, at personalesammensætningen i VAB er helt rigtig nu. Vi har glade og engagerede ansatte, der brænder for deres job, og som yder en fin service. Vi tror og håber at det kan mærkes blandt beboerne. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke de ansatte, hver og en, for det forgangne års arbejde. Til slut vil jeg takke bestyrelsen for indsatsen i den forgangne periode. Udfordringerne blandt andet med Birkeparken er taget meget seriøst, og trods de mange møder har I været flittige i fremmødet og debatten. Med den prioritering at arbejdet kommer før fornøjelserne. Jeg tror at I er glade for, og stolte af, at repræsentere Vojens Andels-Boligforening. Og jeg håber at vi kan fortsætte arbejdet i den ny generalforsamlingsperiode. Bestyrelsen vil fortsat arbejde for, at I som beboere kan trives, så vi stadig kan leve op til, at det er godt, at bo godt og trygt. Herefter blev beretningen sat til diskussion. Der var ingen kommentarer til selve beretningen og øvrige spørgsmål der dukkede op blev henvist til punktet eventuelt. Beretningen blev godkendt. 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse af budget Årsregnskabet for 2014 blev forelagt af forretningsfører Helle Nilsson Schmidt.

6 16-72 Helle Nilsson Schmidt orienterede om følgende: Resultatopgørelse - udgifter Bruttoadministrationsudgifterne konto 530 det, det har kostet at drive foreningens administration udgjorde kr en merudgift på cirka i forhold til budgettet. Den væsentligste del af afvigelsen kommer fra konto bestyrelsesvederlag nybyggeri kr ingen indflydelse på HF drift udgiften er afholdt i byggeregnskabet for Birkeparken. Regnskabsposterne blev gennemgået og det blev nævnt, at størrelsen på bestyrelsesvederlaget kr på konto er bestemt af lovgivningen og et fast beløb pr. lejemål. Konto 532 Renteudgifter er modposten til de renteindtægter af de fællesforvaltede midler, som tilfalder afdelingerne. Konto 533 Afdelingens bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapitalen samt indbetalinger til LBF er beløb, der er opkrævet hos afdelingerne og videreformidles - som love foreskriver - således: Kr. 1 mill. til organisationens egen dispositionsfond særlig sikkerhedskapital stødpude overfor eventuelle uforudsete begivenheder. Knap tkr. 900 til egen trækningsret foreningens egen opsparingskonto i LBF, som kan benyttes til at yde tilskud til f.eks. forbedringsarbejder. Organisationen beslutter selv (dog max. 2/3 af udgiften). (A- og G- indskud) Cirka kr. 2,8 mill til LBF Landsdispositionsfonden (udamortiserede lån oprindelige lån der er udløbet) Dispositionsfond særlig sikkerhedskapital stødpude overfor eventuelle uforudsete begivenheder. Egne trækningsmidler egen opsparingskonto, som kan benyttes til at yde tilskud til f.eks. forbedringsarbejder. Organisationen beslutter selv (dog max. 2/3 af udgiften). De samlede udgifter i alt lander på kr og vi slutter 2014 med et overskud på kr Resultatopgørelse - indtægter De samlede indtægter beløb sig til kr. mod budgetteret kr. En merindtægt overskud - på knap kr en væsentlig del heraf kommer fra merindtægter på byggesagshonorarer. Vi har afsluttet 17 renoveringsprojekter i Konto Lovmæssige gebyrer merindtægt tkr. 15 posten omfatter indmeldelses-, venteliste og ajourføringsgebyrer samt restancegebyrer. Konto 603 Renteindtægter og konto 604 Afdelingens bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapitalen samt indbetalinger til LBF.

7 16-73 Disse to poster har ingen indflydelse på HF drift renteindtægter tkr. 359 fra den fælles forvaltning videreformidles til afdelingerne og tkr. 4,9 mill, som er opkrævet i afdelingerne som loven foreskriver videresendes til dispositionsfond og LBF jfr. specifikationen af konto 533. Konto 607 diverse indtægter - tkr Beløbet dækker bl.a. forrentning og afskrivning på driftsmateriel og på mandskabsbygningen på Dannevang som hovedforeningen har finansieret Balancen pr. 31/ blev gennemgået og Helle Nilsson Schmidt orienterede om følgende: Aktiver: Stigningen i de materielle anlægsaktiver i forhold til 2013 på knap 1 mill kr. skyldes: Investering i en lidt edb-udstyr Garage-tilbygningen på Dannevang - mandskabsbygningen Ombygningen på kontoret Med fradrag af foretagne afskrivninger. Finansielle aktiver stort set uændret forskellen er de bevægelser der har været på egen opsparingskonto i LBF - i daglig tale kaldet trækningsmidler. De samlede anlægsaktiver udgør kr Omsætningsaktiver stigningen fra knap 35 mill. til knap 37 mill. i alt 2 mill. Væsentligst forskel er: Likvide midler Birkeparken kommet med i fællesforvaltningen 1,7 mill. Posten Andre tilgodehavende på godt kr. 16 mill består af: Lån ydet af hovedforeningen til afdelinger Og til individuelle lån til forbedringer i boligerne de lån, der finansieres ved en huslejestigning. De samlede aktiver beløber sig til godt og vel kr. 43 mill. Passiver: Egenkapitalen udgør pr. 31. december 2014 på i alt kr En lille nedgang på tkr. 280 i forhold til sidste år Kommer hovedsagelig fra afgang på dispositionsfonden tkr. 550 Birkeparken har fået dækket den tomgang der har været i opstarten Årets overskud tkr. 150 afd. bidrag til arbejdskapitalen.

8 16-74 Med en forskydning i den kortfristede gæld på ca. kr. 3 mill Den væsentligst del stammer fra konto 821 mellemregning med afdelinger i drift Birkeparken er kommet til Så udgør balancesummen godt og vel kr. 43 mill. Dirigenten takkede for gennemgangen af årsregnskabet for 2014 og forespurgte, om der var spørgsmål til regnskabet. Der blev fra forsamlingen stillet spørgsmål til Landsbyggefonden. Helle Nilsson Schmidt orienterede om, at fonden har til formål, at fremme det almene byggeris selvfinansiering og at indtægterne primært kommer fra forskellige former for indbetalinger fra boligafdelingerne bl.a. fra ud amortiserede lån og pligtmæssige bidrag. Landsbyggefonden er reguleret ved lov. Endvidere blev den netop indgåede boligaftale nævnt, og de muligheder der er for at få del i midler i henholdsvis Landsdispositionsfonden, foreningens egen dispositionsfond og egne trækningsmidler. Der var ikke yderligere spørgsmål og regnskabet blev enstemmigt godkendt. Budget 2015 Herefter blev budgettet for 2015 forelagt af forretningsfører Helle Nilsson Schmidt, som orienterede om, at er i forhold til såvel budgettet for 2014, som regnskabet for kun er mindre justeringer. Den væsentligste ændring er lønudgifterne vi har kørt med 2 inspektører i en indkøringsperiode men Poul Tychsen gik jo som bekendt på efterløn sidste år og nu er Torben ene mand på posten. Og så er Administrationsbidraget nedsat med yderligere kr. 125 pr lejemål i Da der ikke var spørgsmål til budgettet for 2015 blev budgettet taget til efterretning. 5. Behandling af evt. indkomne forslag. Der var ikke indkommet forslag. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer Henrik Brønd, Bent Nielsen og Kjeld Petersen blev genvalgt. Henry Christensen og Børge Vestergaard blev valgt til suppleanter. Henry Christensen blev 1. suppleant.

9 Valg af revisor PWC blev genvalgt. Statsautoriseret revisor Søren Bonde takkede for valget. 9. Eventuelt En beboer ville vide hvad foreningen gjorde ved rotte-plagen i Vojens. Inspektør Torben Rasmussen orienterede om, at vi er i løbende dialog med kommunen og tager hånd om de problemer der opstår. En beboer spurgte til mulighed for opsætning af rottespærre ved alle boliger, men da dette er en bekostelig affære, er det ikke den løsning, der ligger først for. Der blev spurgt til den medieomtale, der har været omkring frit valg på TV udbyder/pakker og formanden nævnte, at den aftale foreningen har om fællesindkøb hos YouSee p.t. er en økonomisk god løsning for langt de fleste beboere i foreningen. Der er lovgivning på vej på området, og VAB afventer derfor udfaldet heraf. Endvidere blev det debatteret, hvordan forenings midler til reklame og annoncering blev anvendt og effekten heraf. Der var delte meninger herom, men konklusionen blev, at der var fuld opbakning til bestyrelsen om, hvordan midlerne blev anvendt og forståelse for vigtigheden af at foreningen er synlig. Der var debat om et tidligere ytret ønske om etablering af et fælleshus for alle afdelinger. Henrik Brønd fortalte, at projektet ikke var glemt, men at en egnet bygning endnu ikke var dukket op. Der var i forsamlingen lidt debat om interessen for et fælleshus, da der også følger huslejestigning med for den enkelte beboer - og det blev aftalt, at administrationen udarbejder og fremsender spørgeskema til samtlige beboere for at få kortlagt, hvor stor interessen er. Der var også ros til administrationen for de ekstra kræfter, der er lagt i, for at det er lykkedes at udleje hele Birkeparken. En beboer nævnte det uheldige i, at formanden for hovedbestyrelsen var dirigent og anbefalede en anden løsning til generalforsamlingen næste år. Revisor Søren Bonde takkede af, da han fratræder sin stilling hos PWC. Søren takkede for den tillid foreningen har vist ham i de forgangne år og håbede der ville blive taget godt imod hans afløser revisor Per Jansen. Dirigenten Henrik Brønd takkede for fremmødet og den gode debat. Generalforsamlingen blev hævet kl Referent Helle Nilsson Schmidt Forretningsfører Dirigent Henrik Brønd Bestyrelsesformand

REFERAT. HNS registrerede de fremmødte. Der var afbud fra PT, TR og SA.

REFERAT. HNS registrerede de fremmødte. Der var afbud fra PT, TR og SA. 184-648 REFERAT Bestyrelsesmøde 24. april 2014 17:00 Møde indkaldt af Helle Nilsson Schmidt, administrationen Deltagere: Henrik Brønd HB Kjeld Petersen KP Bo Bierbaum BB Helle Nilsson Schmidt HNS Søren

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2012

Bestyrelsens beretning 2012 Bestyrelsens beretning 2012 I 2011 blev foreningens ordinære generalforsamling afholdt torsdag den 28. april, og som i år her på Hotel Vojens. Generalforsamlingen varede kun lige en times tid, og den forløb

Læs mere

REFERAT. 3. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde afholdt den 12. december 2013.

REFERAT. 3. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde afholdt den 12. december 2013. 181-135 REFERAT Bestyrelsesmøde 30. januar 2014 17:00 Møde indkaldt af Helle Nilsson Schmidt, administrationen Deltagere: Henrik Brønd HB Bent Nielsen BN Kjeld Petersen KP Bo Bierbaum BB Poul Tychsen PT

Læs mere

Boliqforenin g s+ en \ Loìland

Boliqforenin g s+ en \ Loìland Boliqforenin g s+ en \ Loìland 19. maj 21 Den 19. maj 21, holdt boligforeningen ordinærgeneral forsamling i Bangs Have, i Maribo. Der var mødte 82 beboere fra 63 husstande. Bestyrelsesformand Niels Kruse

Læs mere

REFERAT. Ordinært afdelingsmøde afd. 26

REFERAT. Ordinært afdelingsmøde afd. 26 REFERAT Ordinært afdelingsmøde afd. 26 Sted: Hotel Vojens Dato: 22. september 2014 kl. 20.00. Deltagere: 36 beboere, repræsenterede 27 husstande Børge Westergaard, bestyrelsesformand Henrik Brønd, hovedbestyrelsesformand

Læs mere

Dagsorden. Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre

Dagsorden. Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre Udsendt #JobInfo revideret Criteria=AKB_Rødovre# den 2. maj 2011 Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre Repræsentanter Formand Klaus Lind Bentsen,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART.

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART. 12.02.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 7. februar 2012 kl. 16.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Bendt Nielsen Sekretær Dan Christensen (fra pkt. 4) Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

ALMENBOS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING onsdag den 27. maj 2015 kl. 17.00 i Nordre Munkegårds beboerlokaler Dalstrøget 177, kld.

ALMENBOS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING onsdag den 27. maj 2015 kl. 17.00 i Nordre Munkegårds beboerlokaler Dalstrøget 177, kld. Referat af 10. juni 2015 ALMENBOS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING onsdag den 27. maj 2015 kl. 17.00 i Nordre Munkegårds beboerlokaler Dalstrøget 177, kld. i Gentofte Deltagere: Almenbos medlemmer med følgende

Læs mere

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels-Boligforening Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Mariagervej 2 A-F afdeling 13. Mandag, den 7. september 2015 kl. 16.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Inspektør Thomas Petersen (TP), og Jette

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Ternevænget 1 6360 Tinglev Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 7 Buen, Stubbæk og Sejsbjerg, Stubbæk Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 16.

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 15. april 2014 Referat af Sted og tidspunkt kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Nykøbing Mors Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Nykøbing Mors Andelsboligforening. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Morsø Kommune.

Læs mere

ALMENBOS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING tirsdag den 27. maj 2014 kl. 17.00 i Egebjerghavens fælleshus (Tårnhuset) Egebjerg Bygade 2, kld.

ALMENBOS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING tirsdag den 27. maj 2014 kl. 17.00 i Egebjerghavens fælleshus (Tårnhuset) Egebjerg Bygade 2, kld. Referat af 23. juni 2014 ALMENBOS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING tirsdag den 27. maj 2014 kl. 17.00 i Egebjerghavens fælleshus (Tårnhuset) Egebjerg Bygade 2, kld. i Ballerup Deltagere: Almenbos medlemmer med

Læs mere

Nivå Bypark I. Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012

Nivå Bypark I. Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012 Nivå Bypark I Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012 Andelsboligforeningen Nivå Bypark I afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 23. april 2012 kl. 19.00 i foreningens fælleshus,

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland År 2014, tirsdag den 29. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hampeland i fælleshuset, Hampelandvej 28, Ølstykke. Andelsboligforeningen er beliggende Hampelandvej 6-48 og Københavnsvej

Læs mere

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Kajkanten Hos STAY Black, Islands Brygge 79A, 2300 København Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV.

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: A/B Borup i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. 1. Valg af dirigent og referent.

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 side nr. 3 Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 Mødet blev afholdt i boligorganisationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V. Indkaldelse af 22. maj 2012 samt revideret dagsorden af

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen Ballerup Boligselskab Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 18. august 2011, kl. 18.00 i bestyrelseslokalet i Bispevangen 12, st.th. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Boligforeningen HVIDOVREBO

Boligforeningen HVIDOVREBO Hvidovre, den 09.06.2011 LLR/SA Referat Den 7. juni 2011 HVIDOVREBO Mødeart: Generalforsamling Mødested: Afdeling: Lille Friheden Mødetid kl. 19.00 Aktivitetssal 1-3 Deltagere: Der var 49 lejemål repræsenteret.

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

regnskab 11 fsb årsberetning 2013 regnskab

regnskab 11 fsb årsberetning 2013 regnskab regnskab 11 fsb årsberetning regnskab ledelsesberetning Ledelsesberetning Årets resultat udviser et overskud på 4,6 mio. kr. Egenkapitalen udgør ved årets udgang 415 mio. kr. mod 417 mio. kr. ved udgangen

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Afdeling 1-1014 Martins Gård Mødedato: 6. september 2010 Sted: Salen på Herlev Skole Deltagere: Iris Gausbo Dato og ansvarlig: 06.09.10 - Poul Erik Ottosen

Læs mere

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde - 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Stk. 1. Den almene boligorganisations navn er: Arbejdernes Andels-Boligforening. Stk. 2. Organisationen

Læs mere

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen.

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen. Afdelingsmøde for Vilh. Jensensvej/Højdevej afdeling 11. Onsdag, den 16. september 2015 kl. 17.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP)

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 04. august 2015 Kl. 17.00, Kaskelotten 38, st.tv., 8960 Randers SØ.

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 04. august 2015 Kl. 17.00, Kaskelotten 38, st.tv., 8960 Randers SØ. Domea Randers Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 04. august 2015 Kl. 17.00, Kaskelotten 38, st.tv., 8960 Randers SØ. Dagsorden var : Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO Boligselskabet Baldersbo Præstevænget 46 Postboks 124 2750 Ballerup Tel.: 44 97 08 86 bbb@baldersbo.dk baldersbo.dk Januar 2014 VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO KAPITEL I NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 Fremmødt: 42 husstande, 47 personer. Sted: Aulaen på Virup Skolen Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 1. Valg af dirigent og referent Søren Høgsberg fra hovedbestyrelsen er valgt som

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17 Andelsboligforeningen Allégade 15-17 afholdt, ordinær generalforsamling, tirsdag den 4. april 2006 kl. 19.30. Mødet fandt sted i foreningslokalet

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere

Regnskabsperiode: Regnskab for boligorganisationen 1. januar 2010 31. december 2010. Bruttoetageareal i alt (m2) Antal lejemål 26,042,80 1.

Regnskabsperiode: Regnskab for boligorganisationen 1. januar 2010 31. december 2010. Bruttoetageareal i alt (m2) Antal lejemål 26,042,80 1. Regnskabsperiode: 1. januar 2010 31. december 2010 Boligorganisation Lægeforeningens Boliger Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup CVRnr. 15 11 16 15 LBF nr, 820 Forretningsfører Dan Ejendomme as Tuborg Boulevard

Læs mere

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ANDERS BOELSKIFTE (H) MARTIN LETH HANSEN (L) KRISTIAN MØLGAARD (H) JØRGEN JACOBSEN (H) ESKE HALD (L) ANNE TRANKJÆR Beslutningsreferat År 2011, torsdag

Læs mere

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 12. april 2011, kl. 18.00 i Huset, Kejlstrupvej 51.

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 12. april 2011, kl. 18.00 i Huset, Kejlstrupvej 51. Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 12. april 2011, kl. 18.00 i Huset, Kejlstrupvej 51. Dagsorden.: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning for året 2010 herunder

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 18. september 2014, kl. 19.00 på Solrød Bibliotek, Solrød Center, 2680 Solrød Strand.

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 18. september 2014, kl. 19.00 på Solrød Bibliotek, Solrød Center, 2680 Solrød Strand. september 2014. Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 18. september 2014, kl. 19.00 på Solrød Bibliotek, Solrød Center, 2680 Solrød Strand. Formand Ole Christensen indledte med, at byde alle

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening Hillerød Kapitel 1 Navn, hjemsted, formål 1. Boligorganisationens navn er Frederiksborg Almene Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationens hjemsted er Hillerød

Læs mere

Svendborg Vest Antenneforening

Svendborg Vest Antenneforening Svendborg Vest Antenneforening Referat fra generalforsamling d. 24.03.2014 afholdt i SG-huset. Formanden Kim Hybel bød velkommen til de 22 fremmødte medlemmer (excl bestyrelsen) og Tom Andersen fra Stofa.

Læs mere

Boligorganisation. Boligselskabet af 1945, Lemvig. Rådhusvænget 4, Lemvig

Boligorganisation. Boligselskabet af 1945, Lemvig. Rådhusvænget 4, Lemvig Boligorganisation Rådhusvænget 4, Lemvig ÅRSREGNSKAB 2014 O P L Y S N I N G E R O M BO L I G S E L S K A B E T A l m e n e b o l i g o r g a n i s a t i o n e r Regnskabsår 2014 Regnskab for boligorganisation

Læs mere

Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00

Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00 Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00 I Idrætsforeningens klubhus Præstegårdsvej 19 b. 3080 Tikøb. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. a. Valg

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Der var mødt 24 andelshavere, der repræsenterede 84 stemmer.

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S

EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S "'l'! aet,aagel,skov HD EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S AJB Kgs. Fiskedam Referat af generalforsamling Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlej ningsejendomme ErhYervsejendomme Torsdag den 15. december

Læs mere

Årsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1

Årsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1 Årsmøde i SBF 1 Referat fra ordinært årsmøde i SBF 1 - afholdt mandag den 14. maj 2012, kl. 19.00, i Adventskirken, Sallingvej 90-2720 Vanløse. Til stede var: Gæster: Der var mødt 32 personer, hvoraf 27

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 2. november 2011 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 År 2007, den 13. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Lørdag den 28. maj 2011 kl. 10.00

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Lørdag den 28. maj 2011 kl. 10.00 REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Lørdag den 28. maj 2011 kl. 10.00 Repræsentantskabsmødet blev afholdt i Ringsted Kongrescenter, Nørretorv 22, 4100 Ringsted. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent, referent

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning...

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov Onsdag den 16. november 2005 kl. 19.30 I Mødelokalet, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 14 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00. i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00. i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00 Afholdelse hos Agnethe, Violvej 140B. Dagsorden: i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens Horsens d. 7. april 2015 OBS vi mødes

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

DRIFTSBUDGET 1/1-31/12 2016

DRIFTSBUDGET 1/1-31/12 2016 DRIFTSBUDGET 1/1-31/12 2016 Boligorganisationsnr.: 3700 - Albertslund Boligselskab Boligorganisation: Tilsynsførende LBF nr.: 252 Kommunenr.: 165 Albertslund Boligselskab Albertslund Kommune Administrator:

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Boligforeningen Give afholdt mandag den 22. juni 2015, kl. 18.00 på Diagonalkroen i Give:

Referat fra ordinær generalforsamling i Boligforeningen Give afholdt mandag den 22. juni 2015, kl. 18.00 på Diagonalkroen i Give: Referat fra ordinær generalforsamling i Boligforeningen Give afholdt mandag den 22. juni 2015, kl. 18.00 på Diagonalkroen i Give: Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent Udpegning af stemmeudvalg.

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Der var i alt 54 fremmødte. 42 fra 1. kreds, 8 fra

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge. Jan Spohr, Bettina Djarlslund og Thomas B.

Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge. Jan Spohr, Bettina Djarlslund og Thomas B. Referat Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge Til stede: Connie Poulsen, Hanne Olesen, Hans Chr. Thigaard, Leif Tingvad, Lisbet Berthelin, Maj-Britt

Læs mere

Malling Vandværks vedtægter

Malling Vandværks vedtægter Malling Vandværks vedtægter Indhold 1. navn og hjemsted 2. formål 3. medlemmer 4. medlemmernes rettigheder 5. medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt 6. udtræden af Malling Vandværk 7. levering

Læs mere

i P-Lauget Frederikskaj afholdt den 25. marts 20l4t kl. 2O.OO 2. Bestyrelsens beretning

i P-Lauget Frederikskaj afholdt den 25. marts 20l4t kl. 2O.OO 2. Bestyrelsens beretning Referat af ordinær generalforsamling i P-Lauget Frederikskaj afholdt den 25. marts 2l4t kl. 2O.OO i fælleshuset Der var fremmødt repræsentanter inkl. fuldmagter for 32 P-plads ejere, med et samlet fordelingstat

Læs mere

www.hjortrimmen.dk/ 1 Januar 2009 Af Kjeld W. Johansen

www.hjortrimmen.dk/ 1 Januar 2009 Af Kjeld W. Johansen www.hjortrimmen.dk/ 1 Januar 2009 Af Kjeld W. Johansen Indkaldelse til ordinært interessentskabsmøde. Hermed indkaldes interessenterne i Hjortrimmen Vindmøllelaug I/S til ordinært interessentskabsmøde.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Ejerforeningen Bangsbo Bakker, Løgten Årsrapport for 1. januar 31. december 2008

Ejerforeningen Bangsbo Bakker, Løgten Årsrapport for 1. januar 31. december 2008 Ejerforeningen Bangsbo Bakker, Løgten Årsrapport for 1. januar 31. december 2008 4. regnskabsår CVR-nr. 30 09 04 62 Indholdsfortegnelse Påtegning af regnskab Bestyrelsens påtegning 3 Revisors påtegning

Læs mere

Birgitte Henriques Bestyrelsen Afbud Jesper Maarbjerg Bestyrelsen Mads Thyregod Bestyrelsen Afbud

Birgitte Henriques Bestyrelsen Afbud Jesper Maarbjerg Bestyrelsen Mads Thyregod Bestyrelsen Afbud Glostrup, 3. juni 2013 LK Referat Den 28. maj 2013 Boligselskabet Hjem Mødeart: Repræsentantskabsmøde Mødested: Afdeling: 0. Restaurant L'Altro Torvegade 62 Mødetid Kl. 17.00 Deltagere: Else Vedel Janhøj

Læs mere

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 19.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 19.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup #JobInfo Criteria=KABside1# Referat Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 19.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup Til stede: David Nielsen-Ourø, Svend Lyster, Orla Neumann,

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6 Side 1 af 6 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 27. september 2007 Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-06-2009 Regnskabsperiode til 31-05-2010

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-06-2009 Regnskabsperiode til 31-05-2010 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-06-2009 Regnskabsperiode til 31-05-2010 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den 10.11.2014/WEB

Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den 10.11.2014/WEB Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den 10.11.2014/WEB Afdeling 1. Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2. Beholdnings- og afkastopgørelse på værdipapirer 3. Kort orientering om status på

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling 21.04.2015 Gladsaxe Gymnasium

Ekstraordinær Generalforsamling 21.04.2015 Gladsaxe Gymnasium Dagsorden: 26. april 2015 1. Valg af dirigent(er) 2. Valg af stemmeudvalg. 3. Bestyrelsens endelige forslag ændringer af vedtægt som det blev forelagt og besluttet på den ordinære generalforsamling tirsdag

Læs mere

Formanden foreslog Børge V. Rasmussen, forsamlingen godkendte valget.

Formanden foreslog Børge V. Rasmussen, forsamlingen godkendte valget. Referat fra Generalforsamlingen i Liseleje Vandværk Afholdt på Le Papillon Liselejevej 64 Søndag den 4. august 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen aflægger beretning om det forløbne

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Antal fremmødte beboere: 23 1. Valg af dirigent: Nina Frederiksen, Sekretariatsleder Søbo 2. Stemmeudvalg: Karsten Bjerre Gerlevsen, inspektørassistent Søbo

Læs mere