Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl på Hotel Vojens

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens"

Transkript

1 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse af budget 4. Behandling af eventuelt indkomne forslag 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for disse På valg er Henrik Brønd (modtager genvalg), Bent Nielsen (modtager genvalg) og Kjeld Petersen (modtager genvalg) 6. Valg af revisor 7. Eventuelt 1. Valg af dirigent Formand Henrik Brønd bød velkommen til den årlige generalforsamling i VAB og glædede sig over det store fremmøde. En særlig velkomst til de statsautoriserede revisorer Søren Bonde og Per Jansen fra PWC. Der var mødt 76 medlemmer som repræsenterede 60 husstande. Grundet nye internationale revisionsstandarder havde revisor Søren Bonde ikke Forsamlingen foreslog Henrik Brønd, som dirigent og Henrik Brønd blev valgt. Henrik Brønd takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var rettidig indkaldt i.h.t vedtægternes 8, annonceret den 31. marts 2015 i dagspressen og dermed lovlig. 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning Bestyrelsens beretning blev aflagt af formand Henrik Brønd: Den årlige generalforsamling i 2014 blev afholdt onsdag den 7. maj kl på Hotel Vojens. Hovedbestyrelsen fremlagde et udkast til nye vedtægter for foreningen. Egentlig noget der burde have været klaret langt tidligere, da de gamle vedtægter på mange punkter stred mod lovgivningen. De nye vedtægter blev godkendt af generalforsamlingen, både den ordinære, og den ekstraordinære fjorten dage senere. Generalforsamlingen i øvrigt, forløb uden de store diskussioner eller kritiske røster. Det tidligere bestyrelsesmedlem, Søren Andersson, valgte at flytte fra VAB og i eget hus, kort før generalforsamlingen. Og han kunne derfor ikke genopstille. På bestyrelsens opfordring valgte generalforsamlingen Jacob Nilsson, som nyt bestyrelsesmedlem. Jacob har, sin forholdsvis unge alder til trods, kastet sig ud i bestyrelsesarbejdet med stor flid og interesse. Jacob er uddannet VVS montør,

2 16-68 og han kan gennem sin uddannelse snakke med om de tekniske løsninger på forskellige håndværksmæssige problemer. Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig således at Bent Nielsen, fortsatte som næstformand. Modsat de 2 3 foregående år, så har det forgangne år nok alligevel, været noget mere præget af ro og stabilitet. Blandt andet fordi personalesammensætningen er faldet helt på plads. Dog har generalforsamlingsåret 2014/2015 også haft sine udfordringer. Afdeling 26 Birkeparken. Birkeparken har været administrationen og til dels bestyrelsens helt store udfordring. Husene stod færdige i 2012 og 2013 og siden er det faktisk lykkedes at udleje alle 60 boliger. Og heldigvis for det. De stakkels beboere har dog måttet stå model til mange ting. Man kunne fristes til at tro, at Birkeparken har haft alle børnesygdommene. Henover efteråret og vinteren 2013/2014 fik vi tiltagende mange problemer med elevatorerne. De selvsamme elevatorer, som bestyrelsen og administrationen, jo netop havde lagt utrolig stor vægt på, for at sikre at også ældre mennesker kunne bosætte sig i Birkeparken. Hver gang blev der tilkaldt en montør for at udbedre skaden, men til sidst måtte vi sande, at noget var rivravruskende galt. Der er afholdt utallige møder med rådgivere, leverandører og montører. Og hver gang stod de og pegede på hinanden. Det eneste vi i VAB følte os overbeviste om, var at vi ikke havde aktier i problemerne. For vi havde købt en vare, og vi havde købt rådgivere til at hjælpe med udformningen og de tekniske løsninger. Og de rigtige montører til installeringen af disse elevatorer. Til slut nægtede elevatorleverandøren at udføre de reparationer, som kunne sikre fortsat drift. Vi stod nu med 3 elevatorer i det såkaldte etape 1, der var ude af drift. Administrationen kontaktede et københavnsk advokatfirma, som hjalp med at få udformet de rigtige spørgsmål til en syns- og skønsforretning. En helt nødvendig gennemgang af elevatorerne, for at få en uvildig ekspertudtalelse på, hvilke problemer der lå til grund for de mange driftsstop. Administrationen modtog rapporten fra syn og skøn i februar måned Vi er nu et meget stort skridt nærmere en løsning af problemerne, og de der har fejlet vil blive stillet økonomisk til ansvar herfor. Syns- og skønsforretningen er dog kun et skridt på vejen. Men problematikkerne omkring elevatorerne ligger fast nu, og VAB har juridisk ret til, selv at lægge pengene for udbedringen af skaderne ud, indtil sagen har kørt ved en voldgiftsret. Vi er desuden ret fortrøstningsfulde overfor, at de ansvarlige nu også kommer til at betale for deres bommerter. Det er ikke de eneste problemer der har været i Birkeparken. Da vi købte grundstykket af Sønderjysk Byggeselskab, var en del af handlen, at Nørregade skulle forlænges hen til vejen ind i Birkeparken. Og at nogle jordstakke, som er placeret nord for Birkeparken, skulle fjernes. Begge arbejder skulle naturligvis have været overstået for mange måneder siden. Og det er under al kritik, at det endnu ikke er sket. Andet og mere er der ikke at sige til det. Der har været afholdt mange møder, med dem som vi regnede som vore samarbejdspartnere. Kort før generalforsamlingen hørte vor tålmodighed op, og vi valgte en noget utraditionel metode, nemlig at involvere pressen i et håb om at råbe modparterne op. Vi håber det hjælper, ellers må vi også i denne sag gøre et udlæg i foreningens midler, for at løse et problem, der simpelthen SKAL løses nu. Vi skylder beboerne i Birkeparken at de får adgang til bebyggelsen via en befæstet vej, og at de slipper for at kigge på de jordstakke, som ligger umiddelbart vest og nord for bebyggelsen. Jeg håber at de tilstedeværende beboere fra Birkeparken har tillid til VAB lidt endnu. Jeg kan love at der arbejdes energisk på sagen, og at vi forventer en løsning på alle problemer i nær fremtid. Til gengæld vil jeg opfordre de mange fra Birkeparken om, at modtage personalet fra administrationen positivt, når de indfinder sig dernede. De gør rent faktisk et kæmpe arbejde, for at løse problemerne. Og de fortjener ikke utak herfor.

3 16-69 Afdelingsmøder: Der blev afholdt afdelingsmøder med alle afdelinger i løbet af september måned. Lovgiverne har bestemt at budgettet for det næste år skal godkendes på et afdelingsmøde, senest 3 måneder før regnskabsåret begynder. Det er svært at trække folk til disse møder. Som måske godt kan virke lidt støvede, al den stund at det jo handler om tal, regnskaber og budgetter. Møderne er dog nødvendige for beboerdemokratiet, og særligt under punktet Eventuelt får vi ind imellem en livlig debat. Og de giver administrationen nogle gode input til, hvor beboerne ønsker at der skal sættes ind, i forhold til afdelingen, renoveringer og den slags. Og det vil såmænd glæde bestyrelsen, såfremt beboerne i VAB gik i modsat retning af alle andre boligforeninger, som også oplever vigende interesse for disse afdelingsmøder. Provas og direkte vandafregning: Igennem nogle år har vandforsyningsloven faktisk fordret at forsyningsselskaberne afregnede direkte med den enkelte forbruger. På administrationens initiativ vedtog VAB, Boligselskabet 1943 og Provas, at vandafregningen fremover foregår direkte med forbrugeren. Hvorved Provas rent faktisk lever op til lovgivningen. Det var man bestemt glade for i administrationen, som flere gange om året modtog og skulle sortere vandkort og vandafregninger for alle vore boliger. Det var en noget nær uoverskuelig opgave hver eneste gang. Alene det at åbne de mange kuverter, og sortere de mange vandkort, var en kæmpe opgave. Der er stadig afdelinger, hvor hver lejlighed ikke er forsynet med måler, og hvor vi i administrationen fortsat laver vandafregningen. Men for den store del af vore lejligheders vedkommende, er lejligheden forsynet med vandur. Og beboeren sørger selv for indberetning af forbruget. Så kan forsyningsselskabet også lige så godt afregne direkte til forbrugeren. Som i tilfælde af problemer med opkrævning eller afregning, til gengæld også kan kontakte Provas direkte. Provas er jo også de eneste rigtige til at besvare spørgsmålene. Tidligere kontaktede beboeren administrationen, som derpå måtte rettede spørgsmålet videre til Provas. Alt andet lige en helt unødvendig og besværlig omvej. Omlægningen gav naturligvis noget bøvl for beboerne, som skulle sørge for at tilmelde deres a/conto indbetaling af vand til betalingsservice. Vi har dog ikke hørt megen utilfredshed over denne lille ændring, så vi håber at det fremover kommer til at køre til alles tilfredshed. Flytninger i Vojens Andels-Boligforening: Antallet af flytninger i 2014 beløber sig til 84 i alt. Hvilket faktisk er et ret lavt tal, og kun svarer til ca. 12 %. Normalt plejer vi at have omkring 110 flytninger om året, svarende til ca %. Flytningerne er opgjort til: 15 er flyttet indenfor VAB 6 er flyttet til plejehjem 4 er flyttet i eget hus 5 er flyttet til andet boligselskab 8 er flyttet til anden lejebolig 16 er flyttet fra byen 30 er døde, heraf 18 fra plejehjem Det er faktisk positivt at lejerne bliver boende. Flytninger medfører ofte store udgifter for afdelingerne, og desuden en masse arbejde i administrationen. Så alt i alt er det positivt. Jeg hæfter mig også ved at kun 16 valgte at flytte fra byen, kun ca. halvdelen af det normale antal. Måske et følge af den megen snak om udkantsområder. Uden at jeg dog synes at Vojens hører under den kategori. Kommunal anvisningsret, pendleraftale og beboerklagenævn: Den kommunale anvisningsret og pendleraftalen har ikke været anvendt i 2014.

4 16-70 Medlemmer: Vojens Andels-Boligforening har 1525 medlemmer, som står på den passive venteliste, og 193 som står som aktivt søgende. Der er tilgået 186 nye medlemmer i Særligt antallet af nye medlemmer er ret flot, for det er faktisk 10 %, af medlemsskaren. Men i 2014 deltog vi i boligmessen i Haderslev Idrætscenter. Og desuden er det blevet nemt at blive medlem, da det ofte klares på vores hjemmeside. Personale: VAB s personale udgør 10 ansatte. Heraf 4 i administrationen, en snedker som styrer håndværkerafdelingen og 5 ejendomsfunktionærer. Renoveringer i 2014: I 2014 påbegyndte vi en meget stor renovering af afdeling 12, Østre Allé, Hybenvej, Tjørnevej og Syrenvej. Der havde vist sig at være problemer med nogle gavlender, som i mange år havde været udsat for slagregn. I nogle tilfælde oplevede beboerne blankt vand i lejligheden, og det går selvfølgelig ikke. Derudover var nogle garagetage, garageporte, sålbænke og andet udvendigt murværk tjenlig til udskiftning eller renovering. Den renovering startede i august 2013, og kørte det meste af Renoveringen af afdeling 12 er overstået nu, og resultatet er meget tilfredsstillende. I slutningen af april 2015 vedtog afdeling 13 og 14 en tagrenovering, udskiftning af gamle og utætte ovenlysvinduer og udskiftning af gamle stakitter, til en samlet pris på 12 millioner kroner. Renoveringen starter til august og forventes afsluttet i juni Dog skal vi afvente kommunal godkendelse før vi kan gå i gang. Hovedbestyrelsen har ekstraordinært besluttet at give et bidrag fra vor trækningsret i Landsbyggefonden på 2 millioner. Hjemmeside: I august 2009 tog vi foreningens ny hjemmeside i brug. Her kan I læse nyheder fra boligforeningen og afdelingerne, og holde jer ajour med ledige lejligheder. Det er besluttet, at vi kun i begrænset omfang udsender referater af generalforsamlingen og afdelingsmøderne. Disse kan til gengæld læses og udskrives under Nyheder på hjemmesiden. Tidligere brugte ejendomsfunktionærerne mange timer på at rende rundt med disse referater, og det bliver der ikke klippet meget græs af. Det kunne man godt kalde for en optimering af ejendomsfunktionærenes arbejdsopgaver. Samtidigt er det besluttet ikke længere at omdele regnskaber for hovedforening og de enkelte afdelinger. Det er vores opfattelse at flere arkiverer disse lodret, straks efter modtagelsen. Til gengæld vil vi lægge dem ud på hjemmesiden, således at interesserede kan læse og ud printe. Også med regnskaber og budgetter, brugte ejendomsfunktionærerne tid på at omdele. Og det er jo skørt, hvis det ikke interesserer folk. Skulle der være en enkelt, eller flere for den sags skyld, som enten ikke kan finde ud af at printe det ud, eller ikke har muligheden, kan regnskaber selvfølgelig afhentes gratis på administrationen. Men en konsekvent omdeling er meget administrativ tungt, og det har vi altså valgt at sortere fra. Fremtiden: Bestyrelsen vil til stadighed arbejde for, at VAB styres så det tilpasser sig landets love og regler. Vi deltager også i konferencer, kredsmøder og forretningsfører-/formandsmøder under Boligselskabernes Landsforening. For derigennem at holde os orienterede om boligbevægelsen og udveksle erfaring med andre bestyrelsesmedlemmer.

5 16-71 Bestyrelsen ønsker at fortsætte med egen administration, da vi mener at vi derved sikrer beboerne en lokal og nærværende administration. Og vi følger dermed ikke den tendens der ellers er i sektoren. Hvor mange mindre selskaber fusionerer med de store boligselskaber. Vi mener at tidligere bestyrelser i VAB har satset rigtigt, da de valgte at satse på række-, gårdhave- og parcelhuse. Og i mindre grad på etagebyggeri. Det tror vi gør, at vi har forholdsvis nemt ved at udleje vore boliger, som helt tydeligt er mere interessante end boligblokkene. Og med et stort antal række- og parcelhuse, er det forholdsvis nemt at rykke videre, og komme ned til jorden. Det skal vi være glade for. I Vojens Andels-Boligforening har vi ikke tomme boliger, der ikke kan, eller er meget svære at udleje. I de gode gamle dage, udlejede almene boliger næsten sig selv. Sådan er det ikke mere, der skal arbejdes for sagen, og det er vigtigt at boligerne holdes i en ordentlig vedligeholdelsesmæssig stand. Og det er VAB s lejligheder. Det koster dyrt, men det er vigtigt at vi beholder det gode renommé. Men det er også nødvendigt at selskabet er synligt. Det klarer vi gennem reklamer i dagspressen, avisartikler, pressemeddelelser og reklamer i blandt andet SE Arena og Kosmorama 1 & 2. Det koster penge, ja, men derigennem undgår vi at vore lejligheder står tomme. Og, tro mig, det er væsentligt dyrere. Siden bestyrelsen valgte at foretage justeringer administrationen, har administrationsbidraget været et tema, som bestyrelsen vægtede højt. Tidligere lå administrationsbidraget, altså den udgift hvert lejemål betaler, for at blive administreret, på knapt 5.000,- kroner. Det er lykkedes med Helle ved roret, at få bidraget ned på ca ,-. Hvilket vi selv synes er et flot resultat på så kort tid, og et administrationsbidrag som ligger på højde med andre boligselskaber. Faktisk er det byens billigste. Bestyrelsen vil stadig arbejde for at holde udgifterne på acceptabelt niveau. Vi føler i bestyrelsen, at personalesammensætningen i VAB er helt rigtig nu. Vi har glade og engagerede ansatte, der brænder for deres job, og som yder en fin service. Vi tror og håber at det kan mærkes blandt beboerne. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke de ansatte, hver og en, for det forgangne års arbejde. Til slut vil jeg takke bestyrelsen for indsatsen i den forgangne periode. Udfordringerne blandt andet med Birkeparken er taget meget seriøst, og trods de mange møder har I været flittige i fremmødet og debatten. Med den prioritering at arbejdet kommer før fornøjelserne. Jeg tror at I er glade for, og stolte af, at repræsentere Vojens Andels-Boligforening. Og jeg håber at vi kan fortsætte arbejdet i den ny generalforsamlingsperiode. Bestyrelsen vil fortsat arbejde for, at I som beboere kan trives, så vi stadig kan leve op til, at det er godt, at bo godt og trygt. Herefter blev beretningen sat til diskussion. Der var ingen kommentarer til selve beretningen og øvrige spørgsmål der dukkede op blev henvist til punktet eventuelt. Beretningen blev godkendt. 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse af budget Årsregnskabet for 2014 blev forelagt af forretningsfører Helle Nilsson Schmidt.

6 16-72 Helle Nilsson Schmidt orienterede om følgende: Resultatopgørelse - udgifter Bruttoadministrationsudgifterne konto 530 det, det har kostet at drive foreningens administration udgjorde kr en merudgift på cirka i forhold til budgettet. Den væsentligste del af afvigelsen kommer fra konto bestyrelsesvederlag nybyggeri kr ingen indflydelse på HF drift udgiften er afholdt i byggeregnskabet for Birkeparken. Regnskabsposterne blev gennemgået og det blev nævnt, at størrelsen på bestyrelsesvederlaget kr på konto er bestemt af lovgivningen og et fast beløb pr. lejemål. Konto 532 Renteudgifter er modposten til de renteindtægter af de fællesforvaltede midler, som tilfalder afdelingerne. Konto 533 Afdelingens bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapitalen samt indbetalinger til LBF er beløb, der er opkrævet hos afdelingerne og videreformidles - som love foreskriver - således: Kr. 1 mill. til organisationens egen dispositionsfond særlig sikkerhedskapital stødpude overfor eventuelle uforudsete begivenheder. Knap tkr. 900 til egen trækningsret foreningens egen opsparingskonto i LBF, som kan benyttes til at yde tilskud til f.eks. forbedringsarbejder. Organisationen beslutter selv (dog max. 2/3 af udgiften). (A- og G- indskud) Cirka kr. 2,8 mill til LBF Landsdispositionsfonden (udamortiserede lån oprindelige lån der er udløbet) Dispositionsfond særlig sikkerhedskapital stødpude overfor eventuelle uforudsete begivenheder. Egne trækningsmidler egen opsparingskonto, som kan benyttes til at yde tilskud til f.eks. forbedringsarbejder. Organisationen beslutter selv (dog max. 2/3 af udgiften). De samlede udgifter i alt lander på kr og vi slutter 2014 med et overskud på kr Resultatopgørelse - indtægter De samlede indtægter beløb sig til kr. mod budgetteret kr. En merindtægt overskud - på knap kr en væsentlig del heraf kommer fra merindtægter på byggesagshonorarer. Vi har afsluttet 17 renoveringsprojekter i Konto Lovmæssige gebyrer merindtægt tkr. 15 posten omfatter indmeldelses-, venteliste og ajourføringsgebyrer samt restancegebyrer. Konto 603 Renteindtægter og konto 604 Afdelingens bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapitalen samt indbetalinger til LBF.

7 16-73 Disse to poster har ingen indflydelse på HF drift renteindtægter tkr. 359 fra den fælles forvaltning videreformidles til afdelingerne og tkr. 4,9 mill, som er opkrævet i afdelingerne som loven foreskriver videresendes til dispositionsfond og LBF jfr. specifikationen af konto 533. Konto 607 diverse indtægter - tkr Beløbet dækker bl.a. forrentning og afskrivning på driftsmateriel og på mandskabsbygningen på Dannevang som hovedforeningen har finansieret Balancen pr. 31/ blev gennemgået og Helle Nilsson Schmidt orienterede om følgende: Aktiver: Stigningen i de materielle anlægsaktiver i forhold til 2013 på knap 1 mill kr. skyldes: Investering i en lidt edb-udstyr Garage-tilbygningen på Dannevang - mandskabsbygningen Ombygningen på kontoret Med fradrag af foretagne afskrivninger. Finansielle aktiver stort set uændret forskellen er de bevægelser der har været på egen opsparingskonto i LBF - i daglig tale kaldet trækningsmidler. De samlede anlægsaktiver udgør kr Omsætningsaktiver stigningen fra knap 35 mill. til knap 37 mill. i alt 2 mill. Væsentligst forskel er: Likvide midler Birkeparken kommet med i fællesforvaltningen 1,7 mill. Posten Andre tilgodehavende på godt kr. 16 mill består af: Lån ydet af hovedforeningen til afdelinger Og til individuelle lån til forbedringer i boligerne de lån, der finansieres ved en huslejestigning. De samlede aktiver beløber sig til godt og vel kr. 43 mill. Passiver: Egenkapitalen udgør pr. 31. december 2014 på i alt kr En lille nedgang på tkr. 280 i forhold til sidste år Kommer hovedsagelig fra afgang på dispositionsfonden tkr. 550 Birkeparken har fået dækket den tomgang der har været i opstarten Årets overskud tkr. 150 afd. bidrag til arbejdskapitalen.

8 16-74 Med en forskydning i den kortfristede gæld på ca. kr. 3 mill Den væsentligst del stammer fra konto 821 mellemregning med afdelinger i drift Birkeparken er kommet til Så udgør balancesummen godt og vel kr. 43 mill. Dirigenten takkede for gennemgangen af årsregnskabet for 2014 og forespurgte, om der var spørgsmål til regnskabet. Der blev fra forsamlingen stillet spørgsmål til Landsbyggefonden. Helle Nilsson Schmidt orienterede om, at fonden har til formål, at fremme det almene byggeris selvfinansiering og at indtægterne primært kommer fra forskellige former for indbetalinger fra boligafdelingerne bl.a. fra ud amortiserede lån og pligtmæssige bidrag. Landsbyggefonden er reguleret ved lov. Endvidere blev den netop indgåede boligaftale nævnt, og de muligheder der er for at få del i midler i henholdsvis Landsdispositionsfonden, foreningens egen dispositionsfond og egne trækningsmidler. Der var ikke yderligere spørgsmål og regnskabet blev enstemmigt godkendt. Budget 2015 Herefter blev budgettet for 2015 forelagt af forretningsfører Helle Nilsson Schmidt, som orienterede om, at er i forhold til såvel budgettet for 2014, som regnskabet for kun er mindre justeringer. Den væsentligste ændring er lønudgifterne vi har kørt med 2 inspektører i en indkøringsperiode men Poul Tychsen gik jo som bekendt på efterløn sidste år og nu er Torben ene mand på posten. Og så er Administrationsbidraget nedsat med yderligere kr. 125 pr lejemål i Da der ikke var spørgsmål til budgettet for 2015 blev budgettet taget til efterretning. 5. Behandling af evt. indkomne forslag. Der var ikke indkommet forslag. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer Henrik Brønd, Bent Nielsen og Kjeld Petersen blev genvalgt. Henry Christensen og Børge Vestergaard blev valgt til suppleanter. Henry Christensen blev 1. suppleant.

9 Valg af revisor PWC blev genvalgt. Statsautoriseret revisor Søren Bonde takkede for valget. 9. Eventuelt En beboer ville vide hvad foreningen gjorde ved rotte-plagen i Vojens. Inspektør Torben Rasmussen orienterede om, at vi er i løbende dialog med kommunen og tager hånd om de problemer der opstår. En beboer spurgte til mulighed for opsætning af rottespærre ved alle boliger, men da dette er en bekostelig affære, er det ikke den løsning, der ligger først for. Der blev spurgt til den medieomtale, der har været omkring frit valg på TV udbyder/pakker og formanden nævnte, at den aftale foreningen har om fællesindkøb hos YouSee p.t. er en økonomisk god løsning for langt de fleste beboere i foreningen. Der er lovgivning på vej på området, og VAB afventer derfor udfaldet heraf. Endvidere blev det debatteret, hvordan forenings midler til reklame og annoncering blev anvendt og effekten heraf. Der var delte meninger herom, men konklusionen blev, at der var fuld opbakning til bestyrelsen om, hvordan midlerne blev anvendt og forståelse for vigtigheden af at foreningen er synlig. Der var debat om et tidligere ytret ønske om etablering af et fælleshus for alle afdelinger. Henrik Brønd fortalte, at projektet ikke var glemt, men at en egnet bygning endnu ikke var dukket op. Der var i forsamlingen lidt debat om interessen for et fælleshus, da der også følger huslejestigning med for den enkelte beboer - og det blev aftalt, at administrationen udarbejder og fremsender spørgeskema til samtlige beboere for at få kortlagt, hvor stor interessen er. Der var også ros til administrationen for de ekstra kræfter, der er lagt i, for at det er lykkedes at udleje hele Birkeparken. En beboer nævnte det uheldige i, at formanden for hovedbestyrelsen var dirigent og anbefalede en anden løsning til generalforsamlingen næste år. Revisor Søren Bonde takkede af, da han fratræder sin stilling hos PWC. Søren takkede for den tillid foreningen har vist ham i de forgangne år og håbede der ville blive taget godt imod hans afløser revisor Per Jansen. Dirigenten Henrik Brønd takkede for fremmødet og den gode debat. Generalforsamlingen blev hævet kl Referent Helle Nilsson Schmidt Forretningsfører Dirigent Henrik Brønd Bestyrelsesformand

REFERAT. HNS registrerede de fremmødte. Der var afbud fra PT, TR og SA.

REFERAT. HNS registrerede de fremmødte. Der var afbud fra PT, TR og SA. 184-648 REFERAT Bestyrelsesmøde 24. april 2014 17:00 Møde indkaldt af Helle Nilsson Schmidt, administrationen Deltagere: Henrik Brønd HB Kjeld Petersen KP Bo Bierbaum BB Helle Nilsson Schmidt HNS Søren

Læs mere

REFERAT. 3. Fremlæggelse af regnskaber til godkendelse og forelæggelse af revisionsprotokol. HNS fremlagde årsregnskabet for 2014 for hovedforeningen.

REFERAT. 3. Fremlæggelse af regnskaber til godkendelse og forelæggelse af revisionsprotokol. HNS fremlagde årsregnskabet for 2014 for hovedforeningen. 191-675 REFERAT Bestyrelsesmøde 9. april 2015 17:00 Møde indkaldt af Helle Nilsson Schmidt, administrationen Deltagere: Henrik Brønd HB Kjeld Petersen KP Jacob Nilsson JN Bent Nielsen BN Bo Bierbaum BB

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 11. maj 2016, kl på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 11. maj 2016, kl på Hotel Vojens 17-76 Generalforsamling, onsdag den 11. maj 2016, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2012

Bestyrelsens beretning 2012 Bestyrelsens beretning 2012 I 2011 blev foreningens ordinære generalforsamling afholdt torsdag den 28. april, og som i år her på Hotel Vojens. Generalforsamlingen varede kun lige en times tid, og den forløb

Læs mere

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus Der deltog 16 beboere fra 13 husstande. Fra revisionsfirma Martinsen deltog revisor Leif Agergaard. Som gæst deltog endvidere tidligere

Læs mere

Generalforsamling, Onsdag den 15. maj 2013, kl. 19.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, Onsdag den 15. maj 2013, kl. 19.00 på Hotel Vojens 13-47 Generalforsamling, Onsdag den 15. maj 2013, kl. 19.00 på Hotel Vojens Dagsorden : 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af regnskab og forelæggelse

Læs mere

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder.

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder. Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00 Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder Endelig dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning

Læs mere

REFERAT. 3. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde afholdt den 12. december 2013.

REFERAT. 3. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde afholdt den 12. december 2013. 181-135 REFERAT Bestyrelsesmøde 30. januar 2014 17:00 Møde indkaldt af Helle Nilsson Schmidt, administrationen Deltagere: Henrik Brønd HB Bent Nielsen BN Kjeld Petersen KP Bo Bierbaum BB Poul Tychsen PT

Læs mere

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 10. maj 2016, kl Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder.

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 10. maj 2016, kl Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder. Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag den 10. maj 2016, kl. 19.00 Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder Endelig dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning

Læs mere

Boliqforenin g s+ en \ Loìland

Boliqforenin g s+ en \ Loìland Boliqforenin g s+ en \ Loìland 19. maj 21 Den 19. maj 21, holdt boligforeningen ordinærgeneral forsamling i Bangs Have, i Maribo. Der var mødte 82 beboere fra 63 husstande. Bestyrelsesformand Niels Kruse

Læs mere

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014 Der var mødt repræsentanter for 38 lejemål / 47 beboere. Som gæster deltog Jan Thietje ( Deloitte ) Organisationsbestyrelsen tilstede: Tove Christensen afbud. Salus Boligadministration samt foreningens

Læs mere

REFERAT. Byggeudvalget består af den samlede bestyrelse. Bent Nielsen blev genvalgt som foreningens repræsentant i Vojens Fjernvarme.

REFERAT. Byggeudvalget består af den samlede bestyrelse. Bent Nielsen blev genvalgt som foreningens repræsentant i Vojens Fjernvarme. REFERAT Bestyrelsesmøde 26. juni 2014 17:00 Møde indkaldt af Helle Nilsson Schmidt, administrationen Deltagere: Henrik Brønd HB Bent Nielsen BN (afbud) Kjeld Petersen KP Bo Bierbaum BB Jacob Nilsson JN

Læs mere

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 30. juni 2015, kl. 18.00 hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5260 Odense S. Tilstede: Bestyrelsen: Afdelingerne:

Læs mere

Boligforeningen Fredensbo PROTOKOL SIDE 140

Boligforeningen Fredensbo PROTOKOL SIDE 140 Boligforeningen Fredensbo PROTOKOL SIDE 140 Der afholdtes ordinær generalforsamling onsdag, den 6. maj 2015 på Restaurant Hedelund - Brønderslev med følgende dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse

Læs mere

ENDELIG DAGSORDEN til repræsentantskabsmøde den 11. maj 2015:

ENDELIG DAGSORDEN til repræsentantskabsmøde den 11. maj 2015: ENDELIG DAGSORDEN til repræsentantskabsmøde den 11. maj 2015: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen for det senest forløbne år. 3. Endelig godkendelse

Læs mere

Afdelingsmøde afd. 7 Ryttervænget, den 18. april 2016

Afdelingsmøde afd. 7 Ryttervænget, den 18. april 2016 Afdelingsmøde afd. 7 Ryttervænget, den 18. april 2016 Deltagere: 19 beboere fra 15 husstande. Fra boligforeningens organisationsbestyrelse deltog: Formand Hans Chr. Nielsen (HCN) Lars Johansen Kjeld Nielsen

Læs mere

Afdelingsmøde afd. 1 Højgade og Højvang, den 13. april 2016

Afdelingsmøde afd. 1 Højgade og Højvang, den 13. april 2016 Afdelingsmøde afd. 1 Højgade og Højvang, den 13. april 2016 Deltagere: 13 beboere fra 11 husstande. Fra boligforeningens organisationsbestyrelse deltog: Formand Hans Chr. Nielsen (HCN) Lars Johansen Kjeld

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 7. maj 2014, kl på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 7. maj 2014, kl på Hotel Vojens 14-55 Generalforsamling, onsdag den 7. maj 2014, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard.

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard. Andelsboligforeningen Samvirke Afdelingsmødet - Afdeling 09 Referat af obligatorisk ordinært afdelingsmøde i afdeling 542-009, mandag den 7. september 2015, kl. 17.00 i Fælleshuset, Villestoftehaven 130,

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2011.

Bestyrelsens beretning 2011. Bestyrelsens beretning 2011. I 2010 blev der afholdt generalforsamling torsdag den 27. maj på Hotel Vojens. Det år som mange før, forløb generalforsamlingen uden kritisk debat. Det er jo netop på generalforsamlingen,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, afholdt torsdag, den 30. juni 2016, kl på Hotel HCA i Odense.

Referat af ordinær generalforsamling, afholdt torsdag, den 30. juni 2016, kl på Hotel HCA i Odense. ANDELSBOLIGFORENINGEN SAMVIRKE Generalforsamlingen Referat af ordinær generalforsamling, afholdt torsdag, den 30. juni 2016, kl. 19.00 på Hotel HCA i Odense. Tilstede : Bestyrelsen: Afbud: Beboere: Administrationen

Læs mere

Dagsorden. Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre

Dagsorden. Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre Udsendt #JobInfo revideret Criteria=AKB_Rødovre# den 2. maj 2011 Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre Repræsentanter Formand Klaus Lind Bentsen,

Læs mere

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 16. november 2016, afholdt på Højer Hus

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 16. november 2016, afholdt på Højer Hus Referat fra generalforsamling den 16. november 2016, afholdt på Højer Hus Der deltog 27 beboere fra 20 husstande. Fra revisionsfirma Martinsen deltog revisor Leif Agergaard. Som gæst deltog endvidere formand

Læs mere

Arbejdernes Andelsboligforening, Skive Referat fra generalforsamling torsdag den 24. maj 2012 kl. 19.00 på Hotel Strandtangen, Skive

Arbejdernes Andelsboligforening, Skive Referat fra generalforsamling torsdag den 24. maj 2012 kl. 19.00 på Hotel Strandtangen, Skive fra generalforsamling torsdag den 24. maj 2012 kl. 19.00 på Hotel Strandtangen, Skive 1 Valg af dirigent AAB s formand Peter Hadrup startede mødet med at byde alle velkommen, herunder til advokat Anders

Læs mere

Dirigenten udpegede et stemmeudvalg bestående af: Flemming Rasmussen(afd.16), Britt Nielsen(afd.8) og Erling Weber Jensen Adm.

Dirigenten udpegede et stemmeudvalg bestående af: Flemming Rasmussen(afd.16), Britt Nielsen(afd.8) og Erling Weber Jensen Adm. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE FREDAG DEN 24. maj 2013 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

DALBO a.m.b.a. Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde den 30. maj 2016, på Folkehjem i Aabenraa.

DALBO a.m.b.a. Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde den 30. maj 2016, på Folkehjem i Aabenraa. Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde den 30. maj 2016, på Folkehjem i Aabenraa. Tilstede: Der deltog 31 repræsentanter af i alt 38 mulige. Fra administrationen deltog Carsten Boisen, og Hans

Læs mere

REFERAT. Ordinært afdelingsmøde afd. 26

REFERAT. Ordinært afdelingsmøde afd. 26 REFERAT Ordinært afdelingsmøde afd. 26 Sted: Hotel Vojens Dato: 22. september 2014 kl. 20.00. Deltagere: 36 beboere, repræsenterede 27 husstande Børge Westergaard, bestyrelsesformand Henrik Brønd, hovedbestyrelsesformand

Læs mere

Afdelingsmøde afd. 6 Bøgeparken, den 25. april 2016

Afdelingsmøde afd. 6 Bøgeparken, den 25. april 2016 Afdelingsmøde afd. 6 Bøgeparken, den 25. april 2016 Deltagere: 15 beboere fra 15 husstande. Fra boligforeningens organisationsbestyrelse deltog: Formand Hans Chr. Nielsen (HCN) Susanne Bergstedt Kjeld

Læs mere

.$W lìrþ--- Referat fra Ordinær Generalforsamling 19. maj 20L6

.$W lìrþ--- Referat fra Ordinær Generalforsamling 19. maj 20L6 .$W lìrþ--- z\ Boligforenin gen -' Loìland Den 19. maj 2OL6, holdt boligforeningen ordinærgeneral forsamling i Bangs Have, i Maribo. Der var mødte 82 beboere fra 63 husstande, Bestyrelsesformand Niels

Læs mere

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009 Generalforsamling indkaldelse og referat 2009 Højby Vandværk 5260 Odense S. www.hojbyvand.dk sc@hojbyvand.dk Generalforsamling i Højby Vandværk AmbA den 18. marts 2009 kl. 19.30 i Højby Forsamlingshus

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN Højbjerg, den 25. juni 2012 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 30. maj 2012 kl. 19.00 i Ravnsbjergkirkens mødelokale. Dagsorden ifølge vedtægterne: a. Valg

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR DECEMBER 2012

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR DECEMBER 2012 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2012 Regnskab Budget Budget 2012 2012 2013 Konto Note ORDINÆRE UDGIFTER 501 Bestyrelsesvederlag m.v.: 1. Afdelinger i drift 29.585 29.698 30.083 2. Nybyggeri

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere

DVB FYN LANGELAND Ekstraordinær Generalforsamling

DVB FYN LANGELAND Ekstraordinær Generalforsamling DVB FYN LANGELAND Ekstraordinær Generalforsamling Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 22. september 2015, kl. 18.00 hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5260 Odense S. Tilstede:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

REFERAT. Dialogmøde 2013 Gørlev Boligforening. 1. Velkomst. 2. Gennemgang af styringsrapporten

REFERAT. Dialogmøde 2013 Gørlev Boligforening. 1. Velkomst. 2. Gennemgang af styringsrapporten REFERAT Dialogmøde 2013 Gørlev Boligforening Dato: 27. november 2013 Mødested: Kalundborg Kommune, Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg Deltagere: Boligorganisationen: Formand Eigil Hansen Forretningsfører

Læs mere

ALMENBOS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING onsdag den 27. maj 2015 kl. 17.00 i Nordre Munkegårds beboerlokaler Dalstrøget 177, kld.

ALMENBOS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING onsdag den 27. maj 2015 kl. 17.00 i Nordre Munkegårds beboerlokaler Dalstrøget 177, kld. Referat af 10. juni 2015 ALMENBOS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING onsdag den 27. maj 2015 kl. 17.00 i Nordre Munkegårds beboerlokaler Dalstrøget 177, kld. i Gentofte Deltagere: Almenbos medlemmer med følgende

Læs mere

Andelsboligforeningen Odinsgaard

Andelsboligforeningen Odinsgaard Andelsboligforeningen Odinsgaard Afdeling 13 (113) Gartnervangen i Brædstrup Referat af beboermødet den 15. september 2016, kl. 19. Så mange beboere deltog: 14 husstande i alt 17 personer. Fra administrationen

Læs mere

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen.

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen. Afdelingsmøde for afd. 8 Mariagervej 1 A-B Torsdag, den 17. september 2015 kl. 18.30. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP) og Karina Karlsen. Fra

Læs mere

Referat fra generalforsamling den 19. maj 2016, afholdt i Rødding Centret.

Referat fra generalforsamling den 19. maj 2016, afholdt i Rødding Centret. Referat fra generalforsamling den 19. maj 2016, afholdt i Rødding Centret. Tilstede: Der deltog 47 personer fra 37 husstande. Som gæst deltog endvidere advokat Jens Chr. Krabbe. Fra driftsfunktionen deltog

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART.

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART. 12.02.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 7. februar 2012 kl. 16.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Bendt Nielsen Sekretær Dan Christensen (fra pkt. 4) Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Afdeling 1-3034 Vestergården 1 Vestergården 1

Referat af afdelingsmøde i Afdeling 1-3034 Vestergården 1 Vestergården 1 boligforeningn 3 B Referat af afdelingsmøde i Afdeling 1-3034 Vestergården 1 Vestergården 1 Mødedato: 29. maj 2013, kl. 18.30 Mødet slut ca. kl. 21.30 Sted: Herlev Skole, Festsalen Deltagere: 37 Fremmødte

Læs mere

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov 1 Dato 8.marts 3. marts 2010 Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov Mødet fandt sted på Bov Kro. Fremmødte beboere: 22 beboere Endvidere deltog fra administrationen Jens Chr.

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde den 03. juni 2015, kl i fælleshuset, Sønder Allé 61, Strib.

Referat af repræsentantskabsmøde den 03. juni 2015, kl i fælleshuset, Sønder Allé 61, Strib. BOLIGSELSKABET AF 1945 I STRIB Referat af repræsentantskabsmøde den 03. juni 2015, kl. 18.00 i fælleshuset, Sønder Allé 61, Strib. Tilstede: Bestyrelsen: Knud Kingo Christensen (KKC), Mogens K. Hansen

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2015, Boligforeningen af 10. marts 1943. Aarhus Kommune

Mødereferat. Styringsdialog 2015, Boligforeningen af 10. marts 1943. Aarhus Kommune Mødereferat Aarhus Kommune Teknik og Miljø Styringsdialog 2015, Boligforeningen af 10. marts 1943 Mødedato: 9. juni 2015 Mødetid: 10.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra Boligforeningen:

Læs mere

A/B KASTRUP HAVEBY REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 26. OKTOBER Advokat Henrik Qwist

A/B KASTRUP HAVEBY REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 26. OKTOBER Advokat Henrik Qwist A/B KASTRUP HAVEBY REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 26. OKTOBER 2016 Advokat Henrik Qwist hq@qbadv.dk 28. september 2016 J.nr. 10076 QWIST & BRÆMER ADVOKATPARTNERSELSKAB Rådhuspladsen

Læs mere

Generalforsamling hos GF Sønderjylland på Gram Slotskro, Slotsvej 52, 6510 Gram, tirsdag den 18. april 2017 kl

Generalforsamling hos GF Sønderjylland på Gram Slotskro, Slotsvej 52, 6510 Gram, tirsdag den 18. april 2017 kl Den 18. april 2017 Generalforsamling hos GF Sønderjylland på Gram Slotskro, Slotsvej 52, 6510 Gram, tirsdag den 18. april 2017 kl.18.30. Tilstede: Torben Skjødt, Gunnar Skjødt, Jørgen Larsen, Gunnar Hansen

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

TAB Vesterby Afdeling

TAB Vesterby Afdeling TAB Vesterby Afdeling Referat af ordinært afdelingsmøde den 19. januar 2011 Der var 43 lejemål repræsenteret ved mødet, bestyrelsen, ejendomsmester M.H. og forvaltningskonsulent R.S. 1. Velkomst og valg

Læs mere

I/S Veksø VANDVÆRK 3670 VEKSØ

I/S Veksø VANDVÆRK 3670 VEKSØ Generalforsamling mandag den 27. marts 2017 kl. 19, foreningslokalet i Multihallen i Veksø Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning om det forløbne år 3. Regnskab

Læs mere

Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12

Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12 Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12 i Lindevangkir- Ar 2011, torsdag den 28. april klokken 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling ken, Meninghedssalen, Hattensens

Læs mere

Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 24. marts 2010 i Fælleshuset, Mølleparken 18 i Jægerspris

Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 24. marts 2010 i Fælleshuset, Mølleparken 18 i Jægerspris Jægerspris Boligselskab 133 Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 24. marts 2010 i Fælleshuset, Mølleparken 18 i Jægerspris 1. Godkendelse af referat fra mødet den 22. september 2009 2. Godkendelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i E/F Humlebien afholdt den 27. april 2011 kl. 17.00.

Referat af ordinær generalforsamling i E/F Humlebien afholdt den 27. april 2011 kl. 17.00. Generalforsamlingen blev afholdt på Johannesskolen, Troels Lundsvej 15, 2000 Frederiksberg. Der var fremmødt repræsentanter fra 13 af 28 enheder, hvoraf disse repræsenterede 1.286 af ejendommens 2.627

Læs mere

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV.

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: A/B Borup i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. 1. Valg af dirigent og referent.

Læs mere

Randers Fjord Golfklub

Randers Fjord Golfklub Dansk Revision Randers Godkendt Revisionspartnerselskab Tronholmen 5 DK-8960 Randers SØ randers@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 12 50 00 Telefax: +45 89 12 51 00 CVR: 31 77 85 30

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Ternevænget 1 6360 Tinglev Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 7 Buen, Stubbæk og Sejsbjerg, Stubbæk Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 16.

Læs mere

Boligforeningen Give, afd. 136-52 Amager og Vestervænget.

Boligforeningen Give, afd. 136-52 Amager og Vestervænget. MØDEREFERAT FRA ORDINÆRT AFDELINGSMØDE Antal fremmødte lejemål: 30 husstande. Øvrige deltagere: Kundechef Lars Todbjerg-Hansen, Domea Afdelingsmødet blev afholdt tirsdag den 15. september 2015, kl. 17.30,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde den 11. maj 2015

Referat fra repræsentantskabsmøde den 11. maj 2015 1 Referat fra repræsentantskabsmøde den 11. maj 2015 Repræsentantskabsmøde fandt sted i Stubbæk Forsamlingshus, Dybkærvej 2, Stubbæk. Der var fremmødt i alt 68 stemmeberettigede repræsentanter. Fra Dalbo/administrationen

Læs mere

Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Thomas Petersen (TP), Henrik Kruse, Mette Nyholm og Britt Espensen.

Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Thomas Petersen (TP), Henrik Kruse, Mette Nyholm og Britt Espensen. Afdelingsmøde for Klintevej/Rosendals Allé afd. 35. Mandag, den 21. september 2015 kl. 19.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Thomas Petersen (TP), Henrik Kruse,

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN Ejerne i E/F Bremergården REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN År 2013, den 29. april, afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bremergården på Kofoeds Skole, Nyrnberggade 1, 2300 København

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

ALMENBOS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING tirsdag den 27. maj 2014 kl. 17.00 i Egebjerghavens fælleshus (Tårnhuset) Egebjerg Bygade 2, kld.

ALMENBOS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING tirsdag den 27. maj 2014 kl. 17.00 i Egebjerghavens fælleshus (Tårnhuset) Egebjerg Bygade 2, kld. Referat af 23. juni 2014 ALMENBOS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING tirsdag den 27. maj 2014 kl. 17.00 i Egebjerghavens fælleshus (Tårnhuset) Egebjerg Bygade 2, kld. i Ballerup Deltagere: Almenbos medlemmer med

Læs mere

Komplementarens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

Komplementarens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år K/S VIKING 3, EJENDOMME Selskabet afholdt ordinær generalforsamling onsdag den 13. december 2006 kl. 13.00 på Difkos kontor i Holstebro. På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 486 anparter. Til

Læs mere

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260).

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260). Referat År 2008, mandag den 28. april kl. 18:00 afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bryggervangen 12-16 m.v. i ejendommens gård med følgende Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Referat. Repræsentantskabsmøde tirsdag den 17. maj 2016, kl Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre. Boligselskabet AKB, Rødovre

Referat. Repræsentantskabsmøde tirsdag den 17. maj 2016, kl Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre. Boligselskabet AKB, Rødovre Repræsentantskabsmøde tirsdag den 17. maj 2016, kl. 18.30 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre Til stede: Formand Klaus Lind Bentsen, næstformand Max Grenaae, Bent Nielsen, Bjarne Clausen, Dorthe Dalby Nielsen,

Læs mere

Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. 12. maj 2015 Referat af ordinært bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligforeningen i København Mødedato og Tirsdag den 28. april 2015

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland År 2014, tirsdag den 29. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hampeland i fælleshuset, Hampelandvej 28, Ølstykke. Andelsboligforeningen er beliggende Hampelandvej 6-48 og Københavnsvej

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015.

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Valg af dirigent. Knud Borup Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at forsamlingen var rettidigt indkaldt, hvorfor den var beslutningsdygtig.

Læs mere

i P-Lauget Frederikskaj afholdt den 25. marts 20l4t kl. 2O.OO 2. Bestyrelsens beretning

i P-Lauget Frederikskaj afholdt den 25. marts 20l4t kl. 2O.OO 2. Bestyrelsens beretning Referat af ordinær generalforsamling i P-Lauget Frederikskaj afholdt den 25. marts 2l4t kl. 2O.OO i fælleshuset Der var fremmødt repræsentanter inkl. fuldmagter for 32 P-plads ejere, med et samlet fordelingstat

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 17/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 17/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 17/3 2016 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 52 fremmødte medlemmer inklusive 3 bestyrelsesmedlemmer. Frank Hermansen, DKTV deltog som gæst. Der var ikke medbragt

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: Søren Hald, formand Henry Rasmussen, næstformand Astrid Andersen, medlem

Deltagere fra bestyrelsen: Søren Hald, formand Henry Rasmussen, næstformand Astrid Andersen, medlem Rødding Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Mandag den 21. marts 2011 kl. 15.00 Mødet startede med organisationsbestyrelsesmøde og efterfølgende repræsentantskabsmøde, på Jels Motel

Læs mere

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. 2. Aflæggelse af årsberetning for 2009. 3. Forelæggelse af årsregnskab 2009 til

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009.

Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009. Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009. Ved mødet start kl. 19.00 var 60 husstande mødt frem. 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere. Formanden

Læs mere

Lejerbo Gl. Køge Landevej Valby. Tlf

Lejerbo Gl. Køge Landevej Valby. Tlf 2016 ÅRET I TAL Udgiver Året i tal 2016 er udgivet af Lejerbo i april 2017, som bilag til Lejerbos årsmagasin 2016. Tekst og grafisk tilrettelægning af Lejerbo Kommunikation. Lejerbo Gl. Køge Landevej

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

28. november 2013. Udskrift af forhandlingsprotokollen for Kollegiekontoret i Aarhus

28. november 2013. Udskrift af forhandlingsprotokollen for Kollegiekontoret i Aarhus 28. november 2013 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Kollegiekontoret i Aarhus Repræsentantskabsmøde og konstituerende bestyrelsesmøde den 28. november 2013 199 Referat af ordinært repræsentantskabsmøde

Læs mere

VEDTÆGTER. for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB

VEDTÆGTER. for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB VEDTÆGTER for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIG- SELSKAB. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH) og Karina Karlsen. Fra bestyrelsen var Henrik Kruse mødt.

Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH) og Karina Karlsen. Fra bestyrelsen var Henrik Kruse mødt. Afdelingsmøde for afd. 29 Sdr. Allé 5 Torsdag, den 3. september 2015 kl. 16.30. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH) og Karina Karlsen. Fra bestyrelsen var Henrik Kruse mødt.

Læs mere

BESLUTNINGREFERAT. fra ordinært repræsentantskabsmøde den 3. juni 2010

BESLUTNINGREFERAT. fra ordinært repræsentantskabsmøde den 3. juni 2010 BESLUTNINGREFERAT fra ordinært repræsentantskabsmøde den 3. juni 2010 Formand Søren Høgsberg bød indledningsvis velkommen, og en speciel velkomst til gæsterne på mødet. 1. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F SVENSKELEJREN 2-6/DEGNEMOSE ALLÉ 9-11

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F SVENSKELEJREN 2-6/DEGNEMOSE ALLÉ 9-11 Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine Anette Kirkeskov HD EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Læs mere

Den selvejende almene ungdomsboliginstitution, Startbo

Den selvejende almene ungdomsboliginstitution, Startbo Vedtægter for CVR 3517 8953 Den selvejende almene ungdomsboliginstitution, Startbo Navn, hjemsted og formål 1. Den selvejende almene ungdomsboliginstitutions navn er: Startbo Stk. 2. Ungdomsboliginstitutionen

Læs mere

DALBO a.m.b.a. Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde den 23. maj 2017, som blev afholdt i fælleshuset, Birkeparken 24, 6230 Rødekro.

DALBO a.m.b.a. Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde den 23. maj 2017, som blev afholdt i fælleshuset, Birkeparken 24, 6230 Rødekro. Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde den 23. maj 2017, som blev afholdt i fælleshuset, Birkeparken 24, 6230 Rødekro. Tilstede: Der deltog 30 repræsentanter af i alt 38 mulige. Fra administrationen

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2008 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Andelsboligforeningen Frederik Ekstraordinær generalforsamling den 31. maj 2012 Udsendt, den 10 juni 2012 Side 1 af 6

Andelsboligforeningen Frederik Ekstraordinær generalforsamling den 31. maj 2012 Udsendt, den 10 juni 2012 Side 1 af 6 Side 1 af 6 af ekstraordinær generalforsamling i A/B Frederik Torsdag, klokken 19.30 Der afholdtes på græsplænen i Gården - A/B Frederik 2000 Frederiksberg Debat / beslutninger på mødet er skrevet med

Læs mere

Referat af generalforsamling i Poesiparken II afholdt onsdag den 9/5-07

Referat af generalforsamling i Poesiparken II afholdt onsdag den 9/5-07 Næstved, d. 13/5-07 Referat af generalforsamling i Poesiparken II afholdt onsdag den 9/5-07 Inden selve generalforsamlingen påbegyndtes, havde Søren Apel fra Nykredit et indlæg vedrørende en eventuellåneomlægning

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Bestyrelsen havde indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med flgd. punkter på dagsordenen: 1. Renovering af facader og vinduer

Læs mere

Afdelingsmødet blev afholdt torsdag d. 22. september 2016

Afdelingsmødet blev afholdt torsdag d. 22. september 2016 Afdelingsmødet blev afholdt torsdag d. 22. september 2016 Dagsorden: 1. Godkendelse af forretningsorden for afdelingsmødet 2. Valg af: a. Dirigent b. Stemmeudvalg c. Referent 3. Fremlæggelse af beretning

Læs mere

1. Valg af dirigent. Dorthe Larsen foreslog på organisationsbestyrelsens vegne Ole Hegerlund og Allan Nielsen som dirigenter.

1. Valg af dirigent. Dorthe Larsen foreslog på organisationsbestyrelsens vegne Ole Hegerlund og Allan Nielsen som dirigenter. Afdeling 15, Gurrelung/Bjerrelund Steen Lippert Kurt Christensen Tove Post Mogens Bøje Andersen Dorthe Larsen bød velkommen til repræsentantskabsmødet. 1. Valg af dirigent. Dorthe Larsen foreslog på organisationsbestyrelsens

Læs mere

Beretning Legehuset på legepladsen har fået nyt tag en stor tak til Kenneth i nr. 55 for hans arbejde hermed.

Beretning Legehuset på legepladsen har fået nyt tag en stor tak til Kenneth i nr. 55 for hans arbejde hermed. Beretning 212 Vi kan se tilbage på et år, hvor udgifterne til vintervedligeholdelse har været fornuftige og på et stort set uændret niveau i forhold til 211. Vores leverandør af snerydning Anton Christensen

Læs mere

Regnskabsperiode: Regnskab for boligorganisationen 1. januar 2010 31. december 2010. Bruttoetageareal i alt (m2) Antal lejemål 26,042,80 1.

Regnskabsperiode: Regnskab for boligorganisationen 1. januar 2010 31. december 2010. Bruttoetageareal i alt (m2) Antal lejemål 26,042,80 1. Regnskabsperiode: 1. januar 2010 31. december 2010 Boligorganisation Lægeforeningens Boliger Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup CVRnr. 15 11 16 15 LBF nr, 820 Forretningsfører Dan Ejendomme as Tuborg Boulevard

Læs mere