en hjertevarm og glad bolig, åben mod verden, og ikke helt firkantet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "en hjertevarm og glad bolig, åben mod verden, og ikke helt firkantet."

Transkript

1 en hjertevarm og glad bolig, åben mod verden, og ikke helt firkantet.

2 Frederikshavn Boligforening Fusion i boliger i hele kommunen i administration Håndværkerafdeling som sideaktivitet 3 mindre nybyggerier afsluttet og 1 større i gang 6 ansøgninger om renoveringsstøtte på vej (Helhedsplaner) Store renoveringsopgaver fremover Udfordringer på udlejningsmarkedet

3 Frederikshavn Boligforenings politik for Energi og CO 2 Vedtaget den 26. januar 2012 Meget ambitiøs klare mål meget høje mål

4 Baggrund Visionen er: meget store energibesparelser I år 2050 er Frederikshavn Boligforening helt energineutral. I år 2020 er forbruget i vore boliger højst 25 % af forbruget i 2009

5 Energipolitikken giver en samlet årlig besparelse for Frederikshavn Boligforening på: Varme Besparelse Forbrug Mvh Forbrug Mvh Mwh Kr. Kr Kr. El Besparelse Kwt Kwt Kr Kr.

6 Energipolitikkens betydning: Samlet besparelse i Frederikshavn Boligforening (Med fællesforbrug) kr. pr år eller kr. pr bolig pr år

7 Baggrund 1990 erne: kendetegnes ved Miljø og energidebatter mest miljø Ingen struktur, pludselige beslutninger, klatvise forsøg Ikke samfundsmæssigt påtrængende, - men god tone Mange bolde i luften. Vandsparer på armaturer Ansat en miljømedarbejder Isolering af lofter Giftfri grønne områder Genvinding af varm indeluft Solpaneler Adfærd osv..

8 Baggrund 1990 erne: kendetegnes ved En miljø og energimæssig legestue positivt ment. men ingen virkelig miljø og energi effektive handlinger. Beslutningen: Vi skulle jo nok overveje en egentlig Miljø og energipolitik (?)

9 Baggrund Ca. år Klima og energi nedprioriteres samfundsmæssigt - og dermed i boligforeningen Effektivitet og indtjening overtager scenen Dog gode ideer, forskning, forsøg osv. - men de var enkeltstående. Beslutningen: Vi må hellere starte den debat om Miljø, Energi og CO 2

10 STep Soft og Teknik energi pad

11 Baggrund 2008 Vores fusion = tvunget til ny start (Mariested) Nye politikker, målsætninger, strategier Byggeprogrammer samles og opdateres * Temadebat i organisationsbestyrelsen om tidssvarende boliger og indeklima / bomiljø * Temadebat om krav ifølge bygningsreglementer Dermed er energidebatten startet, men generes af praktiske og fysiske opgaver i fusionen

12 Baggrund 2008 Fusionens mål: Frederikshavn Boligforening vil: Være synlige i lokalområdet og branchen Have et godt omdømme som professionel og troværdig Overholde regler og bekendtgørelse og løfter Være foran Være en god og attraktiv arbejdsplads Have gode, billige og tidssvarende boliger med godt indeklima Tidssvarende boliger med godt indeklima = energipolitik

13 Baggrund Samtidig starter udfordringerne: Begyndende udlejningsbesvær Svær konkurrence, - faldende husleje hos private udlejere. Skimmelsvampe og fugt Forventninger til stigende energipriser Beboere efterspørger energiprojekter Forsyningen Frederikshavn, - en umulig samarbejdspartner Beboere flytter efter arbejdspladser De andre starter energiprojekter, kommer vi bagud?

14 Visionen er: Energipolitik er løsningen Energirigtig boligforening, godt omdømme Energirigtig boligforening, godt for miljøet, børn og børnebørn Vi kan tiltrække energi og miljø nørder Lavt energiforbrug, forbedrer konkurrencesituationen Direkte besparelse for beboere Lån til energiforbedringer er en del af huslejen, - boligydelse Lavt energiforbrug kræver god ventilation, det giver godt indeklima Ingen skimmelsvampe og fugt Billigere fremtidig drift Mange arbejdspladser ved renoveringer

15 Energibesparelser og nedsat CO 2 udslip I Frederikshavn Boligforening BAGGRUND Hvorfor energirenovere: Økonomi

16 Baggrund Organisationsbestyrelsen: Temadebat om konkurrencesituationen = krav om energipolitik Administrationen laver udkast til energipolitik. Foreløbig energipolitik i Weekendseminar for organisationsbestyrelsen og chefgruppen Undersøgelser og debatter i organisationsbestyrelsen og chefgruppen Vi fortæller beboerne om arbejdet på ordinære afdelingsmøder i Meget positiv respons. Underskrift af endelig energipolitik 26. januar 2012.

17 Baggrund Visionen er: Alle skal med i projektet: Repræsentantskabet drøfter og godkender energipolitikken i maj 2012 Afdelingsbestyrelser opfordres til at sætte energipolitikken på dagsordenen til ordinære afdelingsmøder. Alle ansatte orienteres og inddrages Samarbejdspartnere, presse og kommune orienteres BoligEnergiskolen og Energisparegrupper er ambassadører / agenter for projektet. Energiarbejdet er dermed startet, - vi hænger på den Vi har skabt forventninger

18 Energibesparelser og nedsat CO 2 udslip I Frederikshavn Boligforening Hvorfor energirenovere: Økonomi ja men også: Et godt indeklima, god komfort og ingen skimmelsvampe eller fugt. Nye installationer og sunde boliger giver besparelse på vedligeholdelse. Stigende udgifter til energi bliver i stedet til faste udgifter til energilån. Boligforeningen får en Grøn ansvarlig profil og dermed et godt omdømme. Vi gør noget for børn og børnebørn, ingen energiforbrug og ingen CO 2 udslip Fremtidssikre boligerne og have tidssvarende = Bedre boliger, tidssvarende boliger, bedre konkurrenceevne.

19 Baggrund Handleplan År 2050: Det overordnede mål: Frederikshavn Boligforening: energineutral i Noget skal ske - straks År 2012 Formidling af energipolitikken Registrering af behov, barrierer og muligheder Reelle handlinger

20 Baggrund - Handleplan År 2012 Formidling af boligforeningens politik for energibesparelse og begrænsning af CO2 P formidles til beboerrepræsentanter og ansatte. formidles til beboere og samarbejdspartnere. information om muligheder og strategi punkt på beboermøder og beboernes / afdelingernes interesse for energibesparelse. særlig udgave af beboerbladet Stafetten med fokus på energi og CO2.

21 Baggrund - Handleplan År 2012 Registrering af behov, barrierer og muligheder Finansieringsmuligheder, støtteordninger, stats- eller kommunegarantier undersøges. Administrationsbygninger energiscreenes og energiforbedringer i og værksteder mm. planlægges Vurdering af forbrug. Vurdering af fysiske muligheder (hvilke anlæg, isolering, installationer mm.) Vurdering af udgifter ved energiforbedringer og renoveringer. Besparelse i kroner og kwt, hvis målene holder.

22 Baggrund - Handleplan År 2012 Reelle handlinger Boligforeningens BoligEnergiskole igangsættes i afd. 45, Sæby Strand. Energisamarbejdsgrupper dannes. Energipolitikken indgår i overvejelserne omkring enhver form for byggeri, renovering, udskiftning af bygningsdele, installationer, elementer og måling og styringssystemer mm. Afsat kr. til energiforbedringer i administrationsbygninger.

23 Baggrund - Handleplan Boligforeningens BoligEnergiskole afd. 45, Sæby Strand.

24 Baggrund - Handleplan År 2012 Reelle handlinger * 2 nybyggerier overholder * 1 delvis nybyggeri og renovering overstiger * 1 nybyggeri med solvarme og aftale med Sæby Varmeværk om produktion afsat til varmeværket og køb af varme i vinterperioder. * 1 nybyggeri af børnehave (1.000 m2) overholder * 1 renovering med støtte og Helhedsplan igangsættes fysisk primo 2013: Målet 0 energi hus. Pilotprojekt det nødvendige projekt. * Solceller opsættes i afdeling med el varme. * Boligforeningen har 2 el biler. Yderligere 1 el bil i løbet af foråret.

25 Baggrund - Handleplan År 2050 Reelt energineutral År 2020 Delmål: energiforbrug nedsat med 75 % Det svarer til, at næsten boliger af vore er energineutrale. * OBS! ikke medregnet beboernes eget forbrug Det betyder Varme: < at nybyggerier skal være passivhuse / + energiboliger. < at renoveringer skal være tæt på passivhuse / + energiboliger.

26 Energibesparelser og nedsat CO 2 udslip I Frederikshavn Boligforening Passivhuse holder på den varme / energi der er tilført. Det er meget tætte, højtisolerede boliger. Det bliver billigere at bygge passivhuse når vi har øvet os lidt. Passivhuse skal ikke have varmeanlæg, radiatorer, varmepumper og så videre, men bare et godt ventilationsanlæg. Besparelser på anlæg og drift. - så hvorfor nøjes med det næstbedste

27 Baggrund - Handleplan År Delmål: energiforbrug nedsat med 75 % Det betyder: at EL forbruget < i både nybyggerier og renoveringer skal være 0 Hvordan: Intelligent lys? Gadelamper tænder når man nærmer sig - når der er behov. Solceller. LED lamper og andre energibesparende lyskilder. Derfor er forsøg nødvendigt: Pilotprojekt for renovering i afdeling 2, Højbo det nødvendige projekt.

28 Baggrund - Handleplan Afdeling 2 Højbo det nødvendige projekt. 30 boliger i 3 etager med 5 opgange. Renoveringspris: mio. kr. Finansiering: Renoveringsstøtte, Landsbyggefonden Stor støtte fra lokal dispositionsfond Almindelig lejestigning Del af varmebesparelse anvendes i finansiering.

29

30

31 Baggrund - Handleplan Energipolitikker er også Energipolitikken er ikke blot energi i boliger og bygninger. Vi har opdelt projektet i 5 områder: Alle bygninger - som omtalt Biler og maskiner Apparater og andet el-forbrug. Beboernes Energiforbrug Energiforbrug og CO2 udslip hos leverandører og producenter af varer, ydelser og rådgivning.

32 Baggrund - Handleplan År % af beboerne deltager i forbrugsmåling og -registrering i %. Energiforbruget privat elforbrug - hos beboerne er 60 % af forbruget i %. Energiforbruget i Alle bygninger er 25 % 60 %. Energiforbruget i Biler og maskiner er 60 % 40 %. Energiforbruget for Apparater og andet er 40 % 0 %. Vedvarende energisystemer er monteret i administrationsbygninger og energiforbruget er %. Energirenovering af øvrige værksteder og andre driftsbygninger, viceværtkontorer mm nedsat til 25 %

33 Baggrund - Handleplan År 2030 År % energiforbrug i bygninger 95 % af beboerne deltager i måling forbrugsmåling og registrering 20 %. Energiforbruget privat - hos beboerne er 40 % af forbruget i %. Energiforbruget i Alle bygninger og Apparater og andet er - 5 % (Vedvarende energisystemer) 10 %. Energiforbruget i Biler og maskiner er 20 %

34 Hvad er prioriteringen Først og fremmest: Energiscreening af ca boliger. Herunder termografi og tilstandsvurderinger Isolering facader loft, kældre, skunke installationer til koldt og varmt vand Nye vinduer og døre Ventilation med genvinding. Vedvarende energisystemer. Jordvarme eller varmepumper Solceller og solpaneler Isolerede tanke til varmt vand mm.

35 Baggrund Handleplan - Barrierer Udfordringer, barrierer, opgaver Ressourcer i administration og teknik/drift. BBR. Finansiering. Varmeværker. Vil I købe rådgivning eller tjene honoraret selv. Under alle omstændigheder kræves tid hos medarbejderne. Tykke mure betyder større boliger og måske mindre boligydelse Lav ydelse med Gulerod for beboere. Fleksible lån med kommune eller statsgaranti og måske lang løbetid. Administration og målerleje er dyrere end forbrug. Lokalplaner og regler. Krav til lokale og landspolitikeres velvilje.

36 Energibesparelser og nedsat Co2 udslip I Frederikshavn Boligforening Prioritering indtil 2020 KUNNE være Afdeling Boliger M2 i alt Energi Afdeling Boliger M2 i alt Energi mio. kr. mio. kr. 1 Vinkelgården Ringparken m.fl Højbo Rosenvej / Solsbækvej Bakkegården Rosenvej / Solsbækvej Cloosparken Rosenvej, Grønnevænget Koktved Farvervej Råholt Sæbygårdparken Munkeparken Dybvad m.fl Vestergade Rosengården Hørkærparken Sæby Ældrecenter Rosenhaven Niels Juelsvej Lindebo Abildparken Gartnerbo Suderbo Rønnerparken Teglgårdsvej Gærum

37 Styring af teknikken

38 STep Soft og Teknik energi pad

39 STep Soft og Teknik energi pad

40 STep Soft og Teknik energi pad

41 Termografi/ Tilstandsrapport

42 Udvendig isolering

43 Udvendig isolering Bakkebo

44 Energivinduer og døre

45 Ventilation med genvinding

46 Jordvarme - måske

47 Solceller - uanset

48 Baggrund - Handleplan År 2013 Energiforbrug og CO 2 udslip og besparelser på hjemmeside. Start debat, engager, motiver - også beboerne privat. BoligEnergiskolen evalueres og udbredes. EnergiBoligmesse Start samarbejde med leverandører mm. om måling og dokumentation. Energi indbygges i udbud. Energiprojekter i afdelingerne planlægges og projekteres. Energiscreening i afdelingerne startes. År 2014 Energirenoveringsprojekter starter. År % af beboerne er engageret i energibesparelser. Energirenovering af administrationsbygningerne projekteres.

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens

Læs mere

Håndbog om Energirenovering af private boliger

Håndbog om Energirenovering af private boliger Håndbog om Energirenovering af private boliger Udarbejdet af Energibyen Frederikshavn Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Håndværksrådet Islands Brygge 26 2300 København S Håndbogen

Læs mere

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil!

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil! Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet, september 2008 Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Rapport og anbefalinger fra projektet

Læs mere

Michael Christiansen Undersøgelse af energirenoveringsstrategier i Danmark Forår 2011. En undersøgelse af energirenoveringsstrategier i Danmark.

Michael Christiansen Undersøgelse af energirenoveringsstrategier i Danmark Forår 2011. En undersøgelse af energirenoveringsstrategier i Danmark. En undersøgelse af energirenoveringsstrategier i Danmark. Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 2 Opsummering på baggrund.... 6 2. Problemfelt.... 7 Problemformulering... 8 3. Teori om Strategi/Bæredygtighed....

Læs mere

Effektiv kur mod energispild

Effektiv kur mod energispild ESCO Effektiv kur mod energispild - med garanti ESCO: Kommunal succes med bredt perspektiv Middelfart Kommune og Schneider Electric satte ESCO*-modellen på den energipolitiske dagsorden herhjemme og på

Læs mere

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG FORORD Energisystemet i Danmark skal omstilles, så det i stigende grad bliver baseret på vedvarende energi, og det er regeringens målsætning,

Læs mere

sigt Jesper Asholt I år gav vi bare 558 kr. om måneden i el og varme Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter

sigt Jesper Asholt I år gav vi bare 558 kr. om måneden i el og varme Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter ENERGIINDSIGT FEBRUAR/MARTS 2012 IND ENERGIINDSIGT sigt EnergiMagasinet med TEMA OM VARMEPUMPER Jesper Asholt Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter Pensionsklart

Læs mere

Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation

Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation konsulen ter PAR refshale vej 163a, 2. dk- 1432 køben havn k tlf. + 45 32 83 19 68 fax + 45 32 83 19 67 lad ing@mail.dk Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation Byggeri

Læs mere

GØR BOLIGFORBEDRING LETTERE. - ét stop til en energirigtig bolig

GØR BOLIGFORBEDRING LETTERE. - ét stop til en energirigtig bolig GØR BOLIGFORBEDRING LETTERE - ét stop til en energirigtig bolig GØR ENERGIFORBEDRING LETTERE FLERE MULIGHEDER END NOGENSINDE FØR Drømmer du om en bolig uden fodkulde og kolde vægge, og som samtidig er

Læs mere

Årsberetning 2007/2008

Årsberetning 2007/2008 Årsberetning 2007/2008 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens beretning... 2 Bestyrelsens Beboerdemokrati på tværs af organisationer... 4 Et år med BO-VEST... 6 Økonomi...11 De nye boligsociale områdesekretariater...

Læs mere

Her...her...her..! Giv indeklimaet fuld opmærksomhed. Alex... ALEX..! AAAALEEEX..! I N S T I T U T I O N E R O G M A G A S I N O M

Her...her...her..! Giv indeklimaet fuld opmærksomhed. Alex... ALEX..! AAAALEEEX..! I N S T I T U T I O N E R O G M A G A S I N O M Alex... ALEX..! AAAALEEEX..! Dårligt indeklima giver træthed, koncentrationssvigt og et utilfredsstillende arbejdsmiljø... Her...her...her..! Giv indeklimaet fuld opmærksomhed M A G A S I N O M B E D R

Læs mere

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011 1 Vores energi VORES ENERGI 1 REGERINGEN NOVEMBER 2011 2 1 Vores energi 1 Vores energi Klodens svindende ressourcer og den stigende globale efterspørgsel efter energi presser priserne på de fossile brændsler

Læs mere

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / sept-okt 2013 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Susan Sagnsby Lars Emanuel Ellen Vedelsby Charlotte Kaysen

Læs mere

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG KORT OM FASEN I denne fase skal der skabes et grundigt fundament for at træffe de rigtige beslutninger for udviklingen i jeres afdeling. I skal også have planlægt og

Læs mere

Styrk forretningen med et professionelt energinetværk. en guide til håndværkere, energiselskaber, kommuner og finansieringsinstitutter

Styrk forretningen med et professionelt energinetværk. en guide til håndværkere, energiselskaber, kommuner og finansieringsinstitutter Styrk forretningen med et professionelt energinetværk en guide til håndværkere, energiselskaber, kommuner og finansieringsinstitutter Find nøglen til markedet For boligejerne er det ofte en uoverskuelig

Læs mere

03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark. November 2010

03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark. November 2010 andelsboliger og ejerlejligheder 03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark November 2010... en del af Dan-Ejendomme as Leder Ordentlighed

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? FIF MARKETING FI11/13 - returtemperatu Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. I Danmark udleder vi i gennemsnit

Læs mere

Prisværdig energiadfærd projekter der sparer energi Indsendelse af kandidater til Energiforum Danmarks pris for Prisværdig energiadfærd

Prisværdig energiadfærd projekter der sparer energi Indsendelse af kandidater til Energiforum Danmarks pris for Prisværdig energiadfærd Prisværdig energiadfærd projekter der sparer energi Indsendelse af kandidater til Energiforum Danmarks pris for Prisværdig energiadfærd Titel (en overskrift der fortæller lidt om projektet) Fastholdelse

Læs mere

AlmenVejledning AlmenRapport 6 C 3

AlmenVejledning AlmenRapport 6 C 3 Energiforbedring af den almene Energirenovering og ESCO i den almene sektor boligsektor med effekt i afdelingerne AlmenVejledning AlmenRapport 6 C 3 edning apport 6 C 3 Forslag til udviklingsprogram med

Læs mere

LED FIND VEJ I JUNGLEN!

LED FIND VEJ I JUNGLEN! LÆS OM: ENERGIRENOVERING + LED-BELYSNING + BIOBRÆNDSEL + ENERGIMESSE + GODE RÅD LED FIND VEJ I JUNGLEN! LED er fremtidens lys, og fremtiden er her allerede. En af landets førende LED-eksperter bor i Frederikshavn

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0508 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. - når god energi er inde i varmen I Danmark udleder vi 10 ton

Læs mere

GØR BYGGEPLADSEN ENERGIRIGTIG

GØR BYGGEPLADSEN ENERGIRIGTIG GØR BYGGEPLADSEN ENERGIRIGTIG 1-4 år afhængig af, hvor stort et hus man har Indhold Forord... Introduktion... Vigtige faktorer i planlægningen... Energien på byggepladsen... Lukning af byggeriet... Opvarmning

Læs mere

GUIDE Når energioptimering skal lykkes

GUIDE Når energioptimering skal lykkes GUIDE Når energioptimering skal lykkes - procesledelse med fokus på energioptimering af bygninger Scan koden og TILMELD dig vores NYHEDSBREV Hent ScanLife: SMS Scan til 1220 eller hent gratis i App Store

Læs mere

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: BL Indkaldelse udsendt den: 13. maj 2015

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: BL Indkaldelse udsendt den: 13. maj 2015 INDKALDELSE Brandholms Allé 11 2610 Rødovre Tlf. 36 70 31 31 Fax 36 70 76 79 www.rbbolig.dk rb@rbbolig.dk Til: Mødetype: Samtlige medlemmer af hovedbestyrelsen Hovedbestyrelsesmøde Mødetid: Onsdag den.

Læs mere

JAg ten På den gemte energi energi. den gemte. Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde. energi! Guide til adfærdskampagne

JAg ten På den gemte energi energi. den gemte. Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde. energi! Guide til adfærdskampagne JAg ten På den JAg ten gemte På Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde! Guide til adfærdskampagne Indhold 1Få ledelsens opbakning side 4 2Sæt mål Side 5 Spar penge med gode vaner! Spar 5-10

Læs mere

HANDLINGSPROGRAM FOR BO-VEST 2014-15

HANDLINGSPROGRAM FOR BO-VEST 2014-15 HANDLINGSPROGRAM FOR BO-VEST 2014-15 1 BAGGRUND Handlingsprogram 2014-15 omfatter primært den del af strategien, der omhandler Sikker og ordentlig drift, men der er også handlingspunkter på de strategiske

Læs mere

FOKUS PÅ BYGNINGSRENOVERING

FOKUS PÅ BYGNINGSRENOVERING Fokus på bygningsrenovering FOKUS PÅ BYGNINGSRENOVERING Syv initiativer fra byggebranchen 3 Fokus på bygningsrenovering Syv initiativer fra byggebranchen Tænketank om Bygningsrenovering Tænketank om Bygningsrenovering

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

Magasinet. Til boligejere i Tårnby Kommune

Magasinet. Til boligejere i Tårnby Kommune Magasinet Boligforbedring Til boligejere i Tårnby Kommune Vind... I samarbejde med Stanley Black & Decker udlodder Snedkerfirmaet Goodman Service en græsslåmaskine og værktøj Værdi ca.: 10.000 kr.! Læs

Læs mere

Mål for alt. ejen til professionel ledelse og forvaltning i boligorganisationen. Boligkontoret Danmark Alment andelsselskab

Mål for alt. ejen til professionel ledelse og forvaltning i boligorganisationen. Boligkontoret Danmark Alment andelsselskab Mål for alt Vejen til professionel ledelse og forvaltning ejen til professionel ledelse og forvaltning i boligorganisationen Boligkontoret Danmark Alment andelsselskab Vejledning til alle medlemsorganisationer

Læs mere