Nr årgang 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 1 24. årgang 2007"

Transkript

1 Nr årgang 2007 Indhold i dette nummer: Referat fra årsmødet i maj Referat fra beboermødet i september Nyt vedrørende bolignettet Fra Brønshøjposten Sommerfesten 2006 Årsmødet 07 Hærværk Udskiftning af gaskomfurer Tagrender Kloakprojektets kontaktperson Nye beboere Redaktionensgruppen består af: Verner Bjørkelund Egevangen 7. Johanne Lund Christiansen. Tjørnevangen 26. Inge Egede, Egevangen 30 Indlæg afleveres hos Johanne Lund Christiansen Tjørnevangen 26. Eller sendes på til Nu er Kloakprojektet gået i gang og vi må igen leve med containere, maskiner, opgravninger og manglende parkeringspladser. Det er vilkårene ved store projekter, men samarbejdet med NCC som har fået opgaven tegner godt og de har foreløbigt været gode til at informere beboerne, bl.a ved individuelle møder med hver eneste beboer om have og kælder. Kloakprojektet er startet i de øvre vange, de vestlige og vil bevæge sig ned i de nedre vange mod parken og tage Bavnevangen på et samlet tidspunkt ind i mellem. Sideløbende kommer turen til dræn af vore kældre. Det er ALLE kældre der skal drænes, så alle kældre skal tømmes og man vil få udleveret flyttekasser til sine ting, som vil blive opmagasineret forsvarligt andetsteds, mens drænarbejdet står på. Det vil vare et år før projektet er helt færdigt, men så er vi også kommet ind i år 2008 og så har vi 85 års jubilæum, hvilket vi naturligvis vil fejre med et brag af en sommerfest, når vores vange igen er blevet pæne. Endvidere kører udskiftningen af køkkendøre stille og roligt videre. Sidste sommer var man nået halvvejs, dvs. at alle køkkendøre vest for Bavnevangen nu er udskiftet. Nu går turen videre til resten, startende med den østlige del af Egevangen. Projektet vil løbe i endnu 2 til 3 år. 1

2 Endnu engang kan vi konstatere at der er gået lidt lang tid mellem udgivelserne af 20-Nyt. Vi venter stadig på DIT indlæg. Til gengæld bugner bladet af informationer, og vi har også valgt at bringe et udførligt referat fra det længst forgangne årsmøde, fordi vi synes at referatet omtaler mange af de emner vi har haft til diskussion her i afdeling 20. Vi har her i redaktionen lovet os selv at for fremtiden vil vi sørge for at udkomme med et blad, så snart der foreligger et årsmødereferat fra bestyrelsen. God læselyst. Redaktionen Referat fra AAB afd. 20s årsmøde i Pilgården den 16. maj Valg af dirigent Thomas Borg blev valgt og konstaterede at indkaldelsen og dagsordenen til årsmødet var kommet rettidigt ud 10. april og 8. maj. Stemmeudvalget blev nedsat det blev Kim og Kim fra Egevangen 24 og Pilevangen Beretning fra Bestyrelsen. Bente bød velkommen til Jørn Nielsen fra afd. 47 og medlem af AABs Forretningsudvalg. Først takkede Bente for det gode samarbejde med Gårdmand Alex i det forløbne år, takkede for samarbejdet med redaktionen på 20-Nyt og takkede Inge Egede for de lokalhistoriske arrangementer i afdeling 20 samt takkede Bo Juul for hans arbejde i bestyrelsen i en årrække, da han har valgt at trække sig fra bestyrelsen. Bente fortalte at det havde været et travlt år for bestyrelsen. Der har været 5 områder som vi især har arbejdet med: Forslag om salg af boliger, Kloakprojektet, Velkomstfolder, Ændring af DVplanen i AAB, Ny kontrakt for vores Bolignet. Forslag om salg af boliger: Kort efter at man på afd. 20s årsmøde 2005 vedtog, at man ønskede bestyrelsen arbejdede videre med muligheden for salg af afd. 20, vedtog man i en afd. i Farum at man også ville sælge/købe egne boliger. I Københavns kommune er politikerne imod salg af almennyttige boliger, mens man i Farum kommune er for. Desuden har AABs repræsentantskab stemt nej til salg af AABs boliger. Derfor har BL (Boligselskabernes Landsammenslutning) i samarbejde med AAB lagt sag an mod Boligministeriet for ulovlig ekspropriation af privat ejendom det er en retssag, som kan komme til at tage tid før der kommer en afgørelse. Derfor får vi i AAB 2 afd. 20 ikke noget ud af at arbejde videre med salgsforslaget nu - lovgivning, priser, afgifter m.m. ændrer sig hele tiden så meget kan se anderledes ud til den tid! Kloakprojektet: Vi har haft mange og lange møder om kloakprojektet med firmaet Moe og Brødsgaard først for at der kunne blive lavet grundige forundersøgelser af kloakker, vandrør, vandgennemstrømning, kældrenes tilstand, drænforslag m.m. og fremover vil der løbende blive holdt møder med det firma der kommer til at udføre det omfattende projekt. Når projektet går i gang vil der blive opstillet containere, hvor beboerne kan henstille sine ting fra kælderen, mens ens kælder bliver drænet og får lagt nyt gulv og andre containere vil blive opstillet, således at man kan få lejlighed til gratis at komme af med alt det man har der - kluns/ragelse og andet man ikke har brug for mere! Ny DV-plan: I AAB vil man godt ha flere afdelinger til at spare op til forbedringer og vedligeholdelse og lægge flere penge til side pr.m2 pr år! Da Landbyggefondens penge for afd. 20s vedkommende er det kr. om året at vi lægger der er blevet indefrosset af regeringen til bygge nye boliger for ikke længere kan bruges til forbedringer som det oprindeligt var formålet vil AAB i stedet lade DV-planen køre over 16 år i stedet for 10 år og samtidig sætte beløbet op årligt det vil komme til at betyde en pæn huslejeforhøjelse. Vi har i afd. 20 en rigtig sund økonomi udgifter og indtægter balancere flot og vi har desuden i de sidste mange år været ude og låne penge til de store omfattende men nødvendige ombygningsprojekter: døre, tage, fjervarme, badeværelser og nu kloak-projektet og betaler derfor af på disse lån. Så er det for afd. 20 helt vanvittigt OGSÅ at skulle gå og spare op, til noget vi allerede har sørget for at få! Så kan vi nemt komme til at betale dobbelt. Derfor gik Bente på talerstolen og fik forslaget stemt ned på AABs Repræsentskabsmøde her i 2005/006? IMOD Forretningsudvalget holdning! For at vi og andre sunde afdelinger ikke kommer til at betale dobbelt og evt. betale til dem der ikke sparer op eller ta r lån til de nødvendige forbedringer! AABs samlede DV-plan- forslag skal så op igen på et ekstraordinært i slutningen af juni. Velkomstfolder: På årsmødet i 2005 var der et forslag om at bestyrelsen skulle udarbejde en velkomstfolder til nye beboere ved indflytning, så man blev orienteret om stort og småt, regler og andre praktiske ting i vores afdeling foruden

3 vores haveorden og jubilæumshæftet Havebyen i Brønshøj. Velkomstfolderen arbejdes der stadig på. Ny kontrakt for vores bolignet: Finn Mikkelsen, der har vores bolignet som sit ansvarsområde, var på en månedlang tjenesterejse i USA, så Bente læste denne redegørelse op fra ham. Se artikel andetsteds i bladet. Nye råderetsregler: Bente redegjorde for de nye råderetsregler for almennyttigt boligbyggeri: Man kan nu optage lån til finansiering af forbedringer i boligerne på samme vilkår som private husejere lav rente m.m. Den enkelte skal ikke ud at låne som privatperson eller spare op til f. eks. et nyt køkken! Man ta r et samlet lån i afd. 20 man kan låne op til kr. pr. lejemål forbedringerne der skal være til f. eks. køkken/gulve/udenomsfaciliteter som - skal godkendes af bestyrelsen ved lejerskift skal den nye lejer overtage lånet.(redaktionen kan oplyse, at man kan hente information på Lasse Kenborg, Pilevangen spurgte hvorfor man ikke kunne låne kr. til kloakkerne svaret er at man kun kan låne til forbedringer mens kloakkerne er almen vedligeholdelse. Og Landbyggefondens har vi ikke længere mulighed for at bruge, selv om vi indbetaler mange penge. Kommentarer til beretningen: Jane Kaimer, genbo til butikken, anmodede om at vi ventede med at stille storskrald ud til aftenen før R98 kom og hentede for at affaldet ikke skulle spredes af børn og andre overalt i området. Thomas Borg henviste til udhængsskabet med datoerne for storskrald. Lone Spliid, Tjørnevangen ville gerne at bestyrelsen gjorde noget aktivt for at gå videre med salg af boligerne Formand Bente henviste til at man ikke kunne få noget ud af at arbejde videre, så længe BL-AAB-Farum-retssagen kørte. Tusse Weidlich, Tjørnevangen mente at vi på nuværende tidspunkt slet ikke kan tage stilling køb/salg af egne boliger, når vi ikke har noget reelt økonomisk at forholde os til, konsekvenser m.m. Verner Bjørkelund fra 20-Nyt takkede for det gode samarbejde med bestyrelsen og opfordrede alle beboerne til at skrive i 20-Nyt, så vi kunne få et spændende blad 20-Nyts mail-adresse er Henning Foss, klagede over anvisningsretten at hver 3. beboer vi får i afd. 20 er anvist af kommunen Bente svarede at anvisningsretten gælder overalt i AAB og i resten af landets almennyttige boligselskaber. Anvisningsretten skyldes bl.a. at mange af grundene vi bor på i AAB er kommunens og at kommunen i sin tid har givet tilskud til byggeriet til gengæld har kommunen så betinget sig ret til at anvise trængende lejere. AAB undersøgte en gang hvad det ville koste at købe alle AABs grunde og det løb op i så mange millioner kroner at det ikke kunne lade sig gøre. Verner Bjørkelund, Egevangen mente at det var ærgerligt at man nu skulle betale 25 øre i opkaldsafgift internt i afd. 20 (taletiden er stadig gratis), men Bente forklarede at bestyrelsen havde set på flere forskellige bolignets-udbyderes tilbud og GN-Bolignets tilbud var det absolut bedste og billigste. Desuden havde GN-Bolignet været hurtige de 2 gange i de forløbne år det havde været nødvendigt at rykke ud for at ordne et nedbrud på nettet! 3

4 3. Årsregnskab for Ved kasserer Jan Samuel I forlængelse af formandens beretning er det så regnskabet for 2005 som i nøgne tal er et udtryk for afd. 20 s aktiviteter i året der er gået. Selve regnskabet er revideret af revisionsinstituttet og underskrevet den 21. marts Påtegningen er ren dvs. uden forbehold. Året 2005 startede positivt og endte positivt idet året startede uden stigning i boligafgiften og vi sluttede året med et overskud på kr, hvilket kan ses på s1. konto 140. Afdeling 20 s realiserede indtægter udgjorde kr kr. og samtidig udgjorde de realiserede udgifter kr., hvilket giver ovenstående overskud. 3 poster udgør 2/3 af de samlede udgifter nemlig: ejendomsskat kr, Vedligeholdelse kr. og Ydelser på forbedringer (vores lån) på kr. Ejendomsskatten konto 106 udgør 21 % af de samlede udgifter den er steget voldsomt de seneste par år hvert lejemål betaler kr. om året i ejendomsskat. Vandafgiften udgør 7,5 % af de samlede udgifter og den kunne vi alle være med til at nedsætte ved vores sunde fornuft og i erkendelse af de knappe ressourcer som vores grundvand udgør. Imidlertid har der i 2005 været et vanvittigt overforbrug af vand, idet forbruget er steget fra m3 i 2004 til m3 i 2005 dvs. en stigning på 5000 m3, svarende til kr i 2006 priser. Forbruget ved gennemsnitlig 2 personer i hvert lejemål svarer til 1857 liter pr. døgn, mens gennemsnittet i andre lejemål er 1387 liter pr. døgn Københavns Kommune vil gerne ned på 110 liter pr. døgn. Alex og Jan har kigget på vandforbruget og det fordeler sig på 4 af vores vandmålere i bebyggelsen men der kan ikke findes en forklaring, det ser ikke ud til at der er brud på nogen vandledninger. Vi skylder 21 millioner kr. i afdelingen afdrag på ydelser til de forbedringer vi har fået. Hvad angår vedligeholdelsen, skal alle afdelinger ved årets udgang have 45 kr. pr. m2 stående ved årets udgang og det har vi. Det er dette kronebeløb pr. m2 som AABs Forretningsudvalg ville sætte OP på det sidste Repræsentantskabsmøde som Bente fik forhindret! 4) Budget for år 2007 Ved kasserer Jan Samuel Vandforbruget i afd. 20 får desværre stor indflydelse på budgettet og desuden sætter kommunen liter-prisen op en stigning på 12 % fik vi , da Københavns Vand og Københavns Energi blev lagt sammen og vi kan nok også regne med en forhøjelse i 2006! Så der bliver en varslet huslejeforhøjelse på 3 % i Kurt, Bavnevangen, spurgte om pengene til kloak-renoveringen er med i dette budget det er det ikke. Vi vedtog kloakprojektet tidligere på året i 2005, som vil give os en huslejeforhøjelse på 20 % - som skal betales af et lån der vil løbe over 30 år! Per Kaimer, Bavnevangen spurgte til om man var i gang med at indhente priser på både rigtige rør OG strømpeforing det er man! Verner Bjørkelund, Egevangen,ville vide hvornår man fik nye kælderdøre. Svaret var at når vi blev færdige med at skifte alle køkkendørene, ville turen komme til kælderdørene. Man regner med at blive færdige med køkkendørene i 2008 hvis alt går efter planen. I år skulle alle i bebyggelsen som bor vest for Bavnevangen gerne ha fået ny køkkendør og så starter vi med alle boligerne der ligger på østsiden ned mod parken i år 2007! Indkomne forslag a) Indretning af lejlighed i den gamle butik, adressen Bavnevangen 26 Bente fortalte at dels var der kommet nye regler for praksis omkring istandsættelse af lokaler til lejligheder,og dels havde det af tidsmæssige og økonomiske årsager ikke været muligt at komme med et realistisk forslag. Så forslaget kommer op til efteråret samtidig med et orienteringsmøde om kloakkerne. b) Installation af individuelle vandmålere i forbindelse med kloakrenovering. Stillet af Pernille Erikstrup, Ellevangen 10 Pernille sagde at Jan Samuels indlæg om vores store vandforbrug/vandspild talte for sig selv og var argument nok og Jan svarede at forslaget ikke kunne være timet bedre, da vi alligevel skulle ha VVS-folk til at arbejde med kloak og rør i forbindelse med det store kloak-projekt! Kim, Pilevangen foreslog at vi uddelte Københavns Kommunes Vand-spareråd til alle husstande eller skrev dem i 20 NYT. Lene Hansen, Pilevangen spurgte om hun som lejer i etagebyggeriet, hvor der ER installeret vandmålere, både betaler for eget vand OG for det fælles - svaret er nej - etagebyggeriets vandmålere måler det kun det varme vand (energiforbruget), lige som man i de enkelt rækkehuse har målere der måler varmtvandsforbruget!. Jan kunne fortælle at det kostede kr. at opsætte vandmålere i 33 lejligheder, men det var

5 fordi at forslaget som blev besluttet på årsmødet ønskede 3 vandmålere i hvert lejemål og at måling af koldt og varmt vand skulle adskilles! De vandmålere vi sætter op nu bliver 1 stk pr. lejemål og så får vi oven i købet tilskud til det fra Københavns Kommune (kun mulighed frem til år 2010!) Forslaget blev vedtaget 40 stemte for, 6 stemte imod (Vi var 52 stemmeberettigede i alt) c) Forslag om, at vigtige økonomiske og ejendomsmæssige beslutninger skal vedtages at et flertal af lejerne ved en urafstemning. Forslagstiller Johnny Engstrøm, Pilevangen 14 Forslaget afvises på baggrund af AABs nye vedtægter i 24 stk. 3, 4 og 5: Stk. 3. Medlemsmødets beslutninger træffes på grundlag af almindelig stemmeflertal blandt de tilstedeværende stemmeberettigede. Hver bolig har en stemme. Stk. 4. Stemmeretten udøves af andelshaveren personligt, og kun såfremt denne ikke stemmer, kan ægtefæller eller hermed ligestillet person afgive sin stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Stk. 5. Medlemsmødet kan beslutte, at den endelige afgørelse af emner, der er til behandling på medlemsmødet, skal træffes ved efterfølgende urafstemning blandt afdelingens andelshavere og lejere af boliger, hvor hver bolig har 1 stemme. Når forslag har været undergivet urafstemning, kan ny urafstemning om samme forslag først finde sted efter afholdelse af ordinært medlemsmøde. I AAB ønsker man et aktivt medlemsdemokrati, hvor det er dem der deltager i møderne, hører på argumenterne for og imod et forslag, der også stemmer og ta r beslutningerne. AABs vedtægter blev ændret i 2004, så det lille hæfte med vedtægter som man en gang fik udleveret gælder ikke længere. De nye vedtægter blev sendt ud til alle beboere fra Havnegade for et par år siden samtidig med den årlige AAB-avis! d) Differentieret husleje afskaffes hurtigst muligt og senest den således alle betaler den samme kvadratmeterpris for samme type bolig. Forslagsstillere: Elsebeth Thorlak og Thomas Borg Mogensen, Tjørnevangen 28 Begrundelse: Københavns Kommune har i flere år ikke tilladt differentieret husleje. Det giver en skævhed i huslejen, som IKKE er bestemt af boligens standard, men alene af det tidspunkt lejeren er flyttet ind. Når der pt. er forhøjet husleje for f. eks. forhøjet køkken, er denne husleje uendelig. 5 F. eks. er den normale afskrivning for et nyt køkken 10 år, men den forhøjede husleje fortsætter, selv om at det er mere en tyve år siden at det ny køkken blev sat op. Den forhøjede husleje har været begrundet i forbedringer i den enkelte bolig som giver beboeren en større brugsværdi. Når huslejen stiger procentvis på grund af kollektive forbedringer i afdelingen som f. eks. kloakprojektet stiger huslejen også som en procentdel af forhøjelsen, og beboerne med forhøjet husleje kommer til at betale en større andel af de kollektive forbedringer! Elsebeth fremlagde forslaget og sagde at det var vigtigt at få afgjort INDEN kloak-projektet og Thomas supplerede med at sige stop ulykken nu! Jan Samuel fortalte at der var en stor forskel på m2-prisen for det dyreste lejemål, som betaler 751 kr. pr. m2 - til det billigste lejemål der betaler 547 kr. m2. Gennemsnitshuslejen ligger på 644 kr. pr. m2. i afd. 20. Elsebeth forslog at man i det mindste besluttede at afskrivning på et køkken kun kunne tage 10 år! Bente fortalte at både bestyrelsen og AAB Havnegade var klar over problematikken, for der er også andre afdelinger der har denne differentierede husleje og man arbejder på sagen sammen med Københavns Kommune, men de arbejder desværre ret langsomt! Så vi kan ikke bare stemme om det og så udligne huslejen den Bente fortalte at der en gang i 80 erne kom en lov der kunne skabe boligforbedringer på denne måde ikke bare til køkkener, men også til bad og centralvarmeanlæg. Det der nu er skal gøres er, at Københavns Kommunes Tilsynsmyndighed nu skal ind og vurdere det enkelte lejemål men sagen er meget kompliceret fordi man på et tidspunkt også har arbejdet med balanceleje for f.eks. fuld/halv kælder (og kældrene er MEGET forskellige i afd. 20), herlighedsværdi som udsigt m.m. og det er noget der ta r tid. Bente fortæller at en anden ting er, at huslejeforhøjelsen aldrig har været sendt til huslejenævnet! Jane Kaimer,Bavnevangen var bekymret for at huslejeudligningen ville betyde for dem der havde den billige husleje når de samtidig skulle stige 20 % i forbindelse med Kloakprojektet og Henning Foss supplerede med at de havde selv betalt deres køkken og ikke havde fået noget i den forbindelse og for dem var det uretfærdigt at de skulle stige fordi vi andre skulle ha huslejenedsættelse, hvortil Thomas Borg svarede at han var da glad for at han havde betalt til fællesskabet i alle de forløbne år!

6 Bente sluttede med at sige, at huslejeudligningen slet ikke var noget vi kunne beslutte selv eller stemme om det var et påbud vi fik fra Københavns Kommune og det skulle bare følges når kommunens folk fik gjort huslejeberegningerne færdige! e) Efter afslutningen af renovering af kloakker markeres tydelige parkeringsfelter i Vangene. Forslagsstillere. Thomas Borg og Elsebeth Thorlak Forslagsstillerne begrundede det med at vi pga. mange biler og uhensigtsmæssig parkering forhindrer udrykningskøretøjer at komme frem som beskrevet i sidste nummer af 20 Nyt hvor en ambulance og transport af en person på båre ikke kunne komme helt frem i Egevangen. Bente foreslog at vi afventede til hele kloakprojektet var færdigt, for der skal graves op m.m. faktisk det eneste sociale samlingspunkt i bebyggelsen! Henning Foss foreslog som et mæglingsforslag, at Alex låste bænken op og ned! Jes, Bavnevangen sagde at de unge var farlige for de havde smidt en rigtig bombe i hans postkasse, men sagen var blevet overgivet til politiet og de havde ikke fundet nogen beviser på at det var dem eller andre beboere. En anden fortalte at de også havde smadret udhængsskabet, men det var faktisk en voksen mand og ikke de unge! Forslaget kom til afstemning og blev ved taget med 24 for og 10 imod resten undlod at stemme. Desuden henstilles til at man KUN parkerer i den ene side i Egevangen og Pilevangen og IKKE holder i anden position heller ikke for en kort visit! Det er kun i Tjørnevangen at man må parkere i begge sider! Reglerne for parkering kommer til at stå i Velkomstfolderen og så må man sørge for at orientere sine gæster om disse regler! Forslaget blev trukket. f) Forslag om fjernelse af bænk foran kontor pga. støjgener. Forslagsstillere Jean og Mette Smedegaard, Tjørnevangen 15 Jean begrundede forslaget med at der havde været så meget larm omkring bænken sidste sommer med unge der holdt til der og som også kørte knallert-race i Bavnevangen det var generende når man havde åbent vindue eller sad i haven. Grethe, Tjørnevangen supplerede med at hun kunne fra sin have høre alt hvad de unge snakkede om Der var andre der var fortalere for at bænken blev, for det er den eneste bænk vi har i bebyggelsen byggeriet er født med den og foruden børn og unge der bruger den, er der også en del ældre der bruger den - foruden Alex i pausen, hvor han får gode snakke med beboerne det er 6 Forslag om at få en timer i meddelelsesskabet, så lyset slukkes automatisk kl Forslagsstillere Jean og Mette Smedegaard, Tjørnevangen 15 Forslaget var begrundet i den samme støj fra de samme unge mennesker og at det var blevet set at man reparerede sin knallert i lyset fra udhængsskabet! Verner og andre mente at det var for ringe at man ikke kunne gå en aftentur og se om der var vigtige meddelelser i udhængsskabet som f. eks. et hus til leje i afd. 20 (den for mange vigtigste information i udhængsskabet), hvortil nogen svarede at man kunne ta en lommelygte med på sin aftentur. Man syntes at det ville være for dyrt med en timer, så forslaget kom til at hedde: Sluk lyset i udhængsskabet! Forslaget blev vedtaget med 11 stemmer for og 9 stemmer imod 6) Valg Jan Samuel blev genvalgt som kasserer, Finn Mikkelsen blev genvalgt som bestyrelsesmedlem, Inge Egede Andersen blev genvalgt som bestyrelsesmedlem og Kim Richardt blev nyvalgt som bestyrelsesmedlem. Inge Egede blev valgt som suppleant til Repræsentantskabet. Referent Inge Egede Andersen/Bestyrelsen

7 Beboermøde den Der var 53 stemmeberettigede til mødet. 1. Kloakprojektet Forarbejdet til kloakprojektet vil foregå i oktoberdecember måned og selve gravearbejdet vil starte op i Der vil blive orienteret skriftligt i de enkelte vange og der vil blive afholdt møder i de enkelte haver med beboerne inden man går i gang, så man ved hvor ens have bliver gravet op og hvor maskinerne skal køre igennem. Der vil være mulighed for telefonkontakt til en beboerrådgiver i entreprenørfirmaet, for at få svar på uafklarede spørgsmål. Vi har fået 3 tilbud på rør-delen. Henholdsvis 10 mill. kr, 12 mill. kr. og 16 mill. kr. Man vil strømpefore hvor det er mest hensigtsmæssigt og grave op og lægge nye rør, hvor det er mest hensigtsmæssigt. Københavns Energi skal trykmåle på vandføringer i 5 halve vange, hvor vandtrykket virker lavt. Derefter vil man gå ind og reparere eventuelle brud. 2. Installering af vandmålere. Der var mange der var skeptiske over for forslaget, der ville betyde at vandmålerne kom til at koste kr. pr. stk! Ville det nedsatte vandforbrug virkelig give den besparelse der betød at det ville være en økonomisk gevinst måske en huslejenedsættelse på 5% som tilhængere var inde på. Men fakta er at vi har et højt og meget stigende vandforbrug i afd. 20. ( I 2004 brugte vi m3 vand og i 2005 brugte vi m3). Kim Richardt foreslog at vi lavede en vandsparekampagne i 3 måneder f. ex. Men hvis vi får repareret hullerne i vores vandrør burde det give en besparelse. Forslaget faldt, for 12 stemte for og 37 stemte imod. 3. Indretning af lejlighed i den gamle butik i Bavnevangen Forslaget om indretning af lejlighed var blevet stillet af beboere på årsmødet den 16.5 uden økonomisk overslag, så nu blev forslaget genfremsat med økonomisk overslag fra AAB Havnegade. Modstanderne af forslaget ønskede ikke at miste butikslokalet, fordi det er her man opbevarer borde, stole, porcelæn, tombolating m.m. som vi bruger til afdeling 20s sociale arrangementer som sommerfester, loppemarkeder og andre tiltag. Tilhængerne af forslaget syntes det var synd at det stod tomt. Modstanderne advarede også mod at en lejlighed til en pris der var dobbelt så høj som andre boliger i afd. 20 ville blive en gennemgangslejlighed, en adgangsbillet til afd. 20, hvor ventelisterne nu er så lange, at det er AABmedlemmer med nummer omkring der får en bolig her. Efter nogen diskussion gik vi over til afstemningen. Forslaget faldt, da 6 stemte for og 32 stemte imod. Referent: Inge Egede Andersen/Bestyrelsen Nyt vedrørende vores bolignet: Ved årsmødet i april blev der givet kort status vedrørende vores bolignet, idet Finn Mikkelsen, som ikke kunne være til stede, havde skrevet en redegørelse som blev læst op. Det fremgik heraf at bestyrelsen havde genforhandlet kontrakten med vores udbyder, GN Bolignet. For internettets vedkommende blev det aftalt at der snarest skulle installeres udstyr, der kunne fordele båndbredden ligeligt, endvidere skulle afdelingens samlede båndbredde øges til enten 6Mb/s eller 8 Mb/s, mod en merbetaling på enten 20kr. eller 40 kr. pr. bruger. Båndbredden kan i øvrigt genforhandles løbende. Endvidere indebærer den nye kontrakt en mere moderne telefoncentral, som kan fjernstyres fra GN. Desværre vi denne omlægning betyde at vi ikke længere kan anvende lokalnumrene til at ringe internt i afdelingen. Når centralen er installeret, skal vi alt anvende de officielle numre og betale en opkaldsafgift på 25 øre, men minutpri- 7

8 sen vil stadig være 0 internt i afdelingen. Hvis man bruger centralens telefonsvarerservice, vil det ligeledes koste 25 øre i opkaldsafgift. Hvad angår TV, indebærer kontraktfornyelsen ingen ændringer, da det er TDC der leverer TV. Bestyrelsen afventer udviklingen vedrørende digitalt TV. I skrivende stund oplyser Finn, at Group Network har meddelt at deres ombygning af vores bolignet nu er tilendebragt. Man har udstyret anlægget med en "trafikfordeler" der sørger for at alle brugere får lige meget båndbredde. Den samlede båndbredde vil snarest blive øget til 6Mb/s med afregning begyndende fra næste kvartal (1/4), hvor den månedlige afgift vil stige til 129 kr.. Forandringen af telefoncentralen finder sted inden for næste måned, og indtil da kan vi stadig benytte de gamle numre. Finn fortsætter: Den båndbredde vi har til rådighed er ok, så længe vi blot vil surfe lidt på internettet og hente hjemmesider ned. Hvis vi ønsker at hente film eller spille store komplicerede onlinespil, kniber det nok med hastigheden af vores system. Det eneste jeg kan anbefale for kunder der stiller sådanne krav er at få et abonnement hos en anden udbyder der kan garantere f. eks. 2-4 eller måske 8 Mb. Det vil dog blive væsentligt dyrere end den fællesaftale vi har her i afdelingen. Det skal lige nævnes at der er mulighed for at teste systemets hastighed på forskellige hjemmesider f.eks. TDC s. Her findes et menupunkt der hedder "test hastighed". Her vil man få forskellige resultater alt efter på hvilket tidspunkt af døgnet man forsøger sig. Normalt får jeg hastigheder på op til 2 Mb på tidspunkter ved lav trafik, men jeg oplever også at hastigheden falder til bare 256 Kb på andre tidspunkter. Hvis man oplever meget ringe funktionalitet på sit system, er man velkommen til at melde det til kontoret. Vi vil så lade Group Network undersøge sagen, og de vil så kunne fejlsøge og finde årsagen til sådanne problemer. Johanne Lund Christiansen 8 Artikel sakset fra forsiden af Brønshøj- Posten den 4 maj Skrevet af en tidligere beboer i afd. 20 Kaare Vissing. De smukke karrygule rækkehuse på Bavnevangen, Ellevangen, Pilevangen, Tjørnevangen og Egevangen har der været skrevet meget om og holdt foredrag om de seneste år med udgangspunkt i 80-året i 2003 for deres opførelse. Nævnte år udkom arkitekt Erik Bays smukke bog Havebyen i Brønshøj, som lokaliteten kaldes, og heri beskrives husenes særprægede arkitektur og deres skaber Niels Gothenborg. Edel Glistrup og andre der boede i Den engelske Haveby i dennes første år, har fortalt erindringer fra denne tid, og lokalhistorikeren Asger Fog, der selv som dreng boede et par år i havebyen har sat sine erindringer ind i en større sammenhæng. Endelig har bibliotekar Inge Egede Andersen der er bestyrelsesmedlem i AABs afd. 20, som er beboelsens mere administrative navn, forsket i og fortalt om husenes historie. Og hun har især hvad fotos angår ydet en stor indsats, hvad angår opsporing, bevarelse og formidling. Men et er at læse og få fortalt om det enestående byggeri, noget andet er at se selve stedet. Dette benyttede godt et halvt hundrede interesserede lejligheden til, da Brønshøj Museums Venner i samarbejde med AAB afd. 20 inviterede på guidet tur i området søndag eftermiddag den 23. april. Først gik man halvt rundt om Louisehullet, hvis område engang hørte til afdelingen og derpå gik man tur mellem husene og var inde og se lokalet der engang rummede badeanstalten, en af baghaverne, en af lejlighederne, lokalet hvor der engang var forretning og kontoret. Og ind imellem fortalte så Asger Fog, Erik Bay og Inge Egede Andersen om den arkitektur og historie, der knyttede sig til det sete. En god og givtig eftermiddag og en hyggelig start på foråret.

9 Sommerfesten Det var en regnfuld dag den 18. august at 70 mennesker naboer mødtes til morgenkaffe i festteltet i Tjørnevangen. Men stemningen var god og efter kaffen tog lokalhistoriker Asger Fog os med på rundvisning i Havebyen. Første stop var butikken, som i gamle dage var et bageri der leverede bagerbrød til Brugsen oppe på hjørnet at Bavnevangen og Frederikssundsvej. Næste stop var rullekælderen under kontoret, hvor vi fik demonstreret hvordan kvinder og børn i gamle dage rullede tøjet efter vask og tørring. Derefter gik turen ned i parken, hvor Asger fortalte om de lege man legede den gang og lossepladsen man legede på der gav ham lus. Han fortalte også anekdoten om den danske pige Louise, der druknede sig i søen, fordi hendes kæreste en svensk soldat blev dræbt under stormen på København i 1650 erne. Deraf tilnavnet Louisehullet. Flødebollemaskine forklædt som Hugo blev flittigt brugt og ballon-ahmed lavede ballondyr til alle børn og barnlige voksne. Vi fortsatte i badeanstalten som lå i kælderen Egevangen 4 og man kunne stadig se de flisebesatte vægge og angivelse af hvor brusere og karbade havde stået. Kvinderne havde badedag om fredagen, mændene om lørdagene og prisen var 75 øre i 1930erne. Til sidst gik vi op og så et af vaskehusene oppe på stien, hvor gruekedlerne stod og kvinderne vaskede tøj på de grå gammeldags vaskebræt. Da vi kom tilbage i Tjørnevangen åbnede tombolaen til glæde for mange børn og voksne. 9 Børnene arrangerede loppemarked, hvor de solgte og byttede legetøj og tøj og pyntegenstande. Kl stod den kinesiske buffet fra Fu Yui klar i butikken, så de 110 gæster kunne bare tag for sig af retterne der var rigeligt med lækre retter og der blev nok til natmad også. Teddy underholdt med sine smukke sange og spillede guitar og stemningen var så høj at det var svært at overdøve publikum. Kl gik Lisbet Frisenette på scenen med sit band og det varede ikke længe før dansegulvet var fyldt. De sang og spillede rock og pop så hele teltet svingede. Mange sagde i løbet af aftenen at det var dog den bedste fest vi havde haft i vores boligforening. Vi var nødt til at få et ekstra sæt, for folk ville simpelt-

10 hen ikke af dansegulvet så sådan blev det og stemningen var bare vildt høj. Så tak til Lisbet og hendes band for at de bare fyrede den af den aften! Men musik måtte vi ha mere af, så beboerne gik hjem og hentede guitar, tromme, tamburin og skeer og så gik den helt store fælles-jam i gang, hvor folk sang med så teltet blafrede og nogen igen kom på dansegulvet nu i den anden ende af teltet en uforglemmelig aften, der først slutte ved 2-3 tiden Tak til alle jer der kom og især tak til jer der hjalp med at sætte telt og tombola op, stod i baren, ryddede op, tog opvasken og pillede det hele ned igen dagen efter. Det er en fornøjelse at arrangere og holde fest, når festen bliver så vellykket og når der er så mange hjælpende hænder. Inge Egede Andersen/Bestyrelsen om rørene kan klare det tryk der er i den ny gas. Så beboere i afdeling 20 der ikke har fået registreret deres gaskomfur, skal henvende sig til Københavns Energi på tlf. nr hurtigst muligt. Her kan man blive vejledt i hvordan man skal forholde sig. Man kan få kr. i tilskud til et nyt gaskomfur hvis man henvender sig i god tid. Men hvis man ikke får sit gaskomfur registreret, risikerer man at der bliver lukket for gassen den 1.juni Inge Egede/Bestyrelsen Kloakprojektets kontaktperson. Firmaet der overvåger kloakprojektet har indsat en person til at varetage kontakten med os beboere. Hvis vi har noget at spørge om vedrørende projektet, er vi velkomne til at kontakte Anja C. Højen på eller på telefonnummer Hun vil senere få tildelt en fast kontortid, men på nuværende tidspunkt er den ikke fastsat. redaktionen Nye beboere i afdeling 20 Jan Rosberg Bavnevangen 27 Jørgen Nielsen Tjørnevangen 14 Nelly Larsen Egevangen 2.2 Vi byder de nye beboere velkomne i afdelingen. Redaktionen Årsmødet 07 finder sted den 10.maj Reservér datoen. Hærværk mod biler i vangene. Der er i sommer/efterår foregået hærværk mod 5 biler i Pilevangen, Bavnevangen og Tjørnevangen. Forbipasserende, som måske har været på vej ned i parken har ridset bilerne i lakken med en skruetrækker eller nøgle. Så vi henstiller til at vi som gode naboer holder øje med hvordan folk færdes, for reparationerne har været dyre for bilejerne. Inge Egede Andersen/Bestyrelsen Gaskomfurer skal udskiftes. Alle gaskomfurer fra før 1972 i Københavns Kommune skal udskiftes inden 1. juni 2007, hvor vi overgår til Bygas2. Alle med gaskomfur skal derfor have registreret sit gaskomfur, så man ved 10 Tagrender. Det omskiftelige vejr i lille afdeling 20 er nu blevet en kendsgerning. Blæsten og regnen kom hertil med en større styrke end tidligere. Vores kloakanlæg er under renovering, vores kældre bliver drænet for vand og samtidig bliver der støbt nyt gulv. Det er så her læseren kan tænke at nu kan der da ikke gøres mere men.. vand i kældrene kan komme fra tilstoppede tagrender. På nedfaldsstammen findes der en renseklap, den skal man åbne så blade og andet kan tages ud. Det kan faktisk forhindre vand i din kælder!!!!!!!!!!! Hilsen Verner Bjørkelund

AAB afd. 20 Ordinært Afdelingsmøde d. 22.9.2011

AAB afd. 20 Ordinært Afdelingsmøde d. 22.9.2011 Referat AAB afd. 20 Ordinært Afdelingsmøde d. 22.9.2011 I mødet deltog 57 stemmeberettigede husstande. Der blev udleveret 114 stemmesedler. Repræsentanterne fra AAB Artillerivej: Lars Krogh og Marianne

Læs mere

e-mail til nyt@aab20.dk Nr. 2 25. årgang 2008 Referat af afdelingsmødet, den 20.5 2008. Indhold i dette nummer:

e-mail til nyt@aab20.dk Nr. 2 25. årgang 2008 Referat af afdelingsmødet, den 20.5 2008. Indhold i dette nummer: Nr. 2 25. årgang 2008 Indhold i dette nummer: Årsmøde 2008 Indlæg vedrørende intranet Storskrald Kontorets åbningstider Huslejeforhøjelsen Redaktionensgruppen består af: Verner Bjørkelund Egevangen 7.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

1. Valg af dirigent Martin Nielsen blev valgt. Mødet er rettidigt indkaldt og dagsorden godkendt.

1. Valg af dirigent Martin Nielsen blev valgt. Mødet er rettidigt indkaldt og dagsorden godkendt. Boligforeningen AAB afdeling 20 Referat Ordinært afdelingsmøde 10. september 2013. Tilstede 28 stemmeberettigede Fra AAB Formand Bent Haupt Jensen, (Afdeling 50) Stemmeudvalg Mogens Bøgild og Jane Nielsen

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Afholdelse af medlemsmøde kunne måske være og foregå på andre dage end tirsdag.

Afholdelse af medlemsmøde kunne måske være og foregå på andre dage end tirsdag. Forslag A Undertegnede stiller hermed forslag til medlemsmøde 18. Maj. Afholdelse af medlemsmøde kunne måske være og foregå på andre dage end tirsdag. Begrundelse: Nogle er måske forhindret i at komme

Læs mere

Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 02.05.2012 På Motel La Tour

Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 02.05.2012 På Motel La Tour Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 02.05.2012 På Motel La Tour DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Godkendelse af forretningsorden. 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning. 4.

Læs mere

Nr. 1 25. årgang 2008. Årsmøde Det ordinære årsmøde finder i år sted tirsdag den 20.maj kl. 19 på Pilegården. Reservér datoen.

Nr. 1 25. årgang 2008. Årsmøde Det ordinære årsmøde finder i år sted tirsdag den 20.maj kl. 19 på Pilegården. Reservér datoen. Nr. 1 25. årgang 2008 Indhold i dette nummer: Årsmøde 2008 Kontorets nye åbningstider Fastelavn Referat fra årsmødet i maj Urafstemmning om hund og kat Referat fra beboermødet i september Nyt fra bestyrelsen

Læs mere

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen.

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen. Afdelingsmøde for afd. 8 Mariagervej 1 A-B Torsdag, den 17. september 2015 kl. 18.30. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP) og Karina Karlsen. Fra

Læs mere

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 med følgende dagsorden: Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

AFDELING NØRREBY. Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00

AFDELING NØRREBY. Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00 AFDELING NØRREBY Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00 1. Velkomst og valg af dirigent Marianne Benjovitz bød alle velkommen. Henning Bering-Bryld blev valg som dirigent.

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009.

Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009. Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009. Ved mødet start kl. 19.00 var 60 husstande mødt frem. 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere. Formanden

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Årsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1

Årsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1 Årsmøde i SBF 1 Referat fra ordinært årsmøde i SBF 1 - afholdt mandag den 14. maj 2012, kl. 19.00, i Adventskirken, Sallingvej 90-2720 Vanløse. Til stede var: Gæster: Der var mødt 32 personer, hvoraf 27

Læs mere

Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. 29. september 2015 Referat af Afdeling III s, Kronprinsessegade, ordinære afdelingsmøde onsdag den 10. september 2015 kl. 17.00 i selskabslokalerne

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING Dato : 18. Marts 2009. Sted : Kulturhuset Elværket, Frederikssund Referent: Bo Bertramsen Dagsordenen var følgende: 1 Valg af dirigent. 2 Valg af stemmetællere. 3 Formandens

Læs mere

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 AFDELING NØRREBY Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 1. Velkomst og valg af dirigent Marianne Benjovitz bød alle velkommen. Henning Bryld blev valg som dirigent Henning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet Med

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 17. april 2012 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Johan L

Læs mere

Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling 17.04 Kornvænget torsdag den 3. september 2015 kl. 17.00

Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling 17.04 Kornvænget torsdag den 3. september 2015 kl. 17.00 15. september 2015 Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling 17.04 Kornvænget torsdag den 3. september 2015 kl. 17.00 Deltagere Beboere fra 18 lejemål, ejendomsmester Johnny Nielsen, Claus Hansen,

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Bestyrelsen havde indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med flgd. punkter på dagsordenen: 1. Renovering af facader og vinduer

Læs mere

Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014

Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014 ALMENBO AFDELING 14 Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014 Benny bød velkommen 1. Valg af dirigent og referent Flemming blev valgt til dirigent. Hanne referat 2. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Afdeling 1-1014 Martins Gård Mødedato: 6. september 2010 Sted: Salen på Herlev Skole Deltagere: Iris Gausbo Dato og ansvarlig: 06.09.10 - Poul Erik Ottosen

Læs mere

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/tv REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE tirsdag den 19. april 2016 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard.

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard. Andelsboligforeningen Samvirke Afdelingsmødet - Afdeling 09 Referat af obligatorisk ordinært afdelingsmøde i afdeling 542-009, mandag den 7. september 2015, kl. 17.00 i Fælleshuset, Villestoftehaven 130,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens

Læs mere

TAB Vesterby Afdeling

TAB Vesterby Afdeling TAB Vesterby Afdeling Referat af ordinært afdelingsmøde den 19. januar 2011 Der var 43 lejemål repræsenteret ved mødet, bestyrelsen, ejendomsmester M.H. og forvaltningskonsulent R.S. 1. Velkomst og valg

Læs mere

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015.

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Valg af dirigent. Knud Borup Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at forsamlingen var rettidigt indkaldt, hvorfor den var beslutningsdygtig.

Læs mere

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014 Der var mødt repræsentanter for 38 lejemål / 47 beboere. Som gæster deltog Jan Thietje ( Deloitte ) Organisationsbestyrelsen tilstede: Tove Christensen afbud. Salus Boligadministration samt foreningens

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Paul Bjergfelt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Beboermøde tirsdag den 19/09 2006.

Beboermøde tirsdag den 19/09 2006. Beboermøde tirsdag den 19/09 2006. Der var fremmødt beboere fra 50 lejemål. Ole Haarbye bød velkommen, specielt til de to indbudte, Ditlev Friis fra Lejerbo og Konsulent Kim Hjortfelt. 1) Valg af dirigent.

Læs mere

Referat Generalforsamling i H/F Oldhøjen Søndag den 25.marts 2012 kl. 11.00

Referat Generalforsamling i H/F Oldhøjen Søndag den 25.marts 2012 kl. 11.00 Referat Generalforsamling i H/F Oldhøjen Søndag den 25.marts 2012 kl. 11.00 62 medlemmer fra i alt 46 haver deltog i generalforsamlingen. Generalforsamlingen fandt sted i selskabslokalerne Præstevangsvej

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Referat af 20. ordinære generalforsamling den 14. april 2009

Referat af 20. ordinære generalforsamling den 14. april 2009 Dagsorden Referat af 20. ordinære generalforsamling den 14. april 2009 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Indtrykket af det nye vicevært firma er meget positivt, så vi håber, at det kommer til at holde, så forholdene bliver lidt mere stabile igen.

Indtrykket af det nye vicevært firma er meget positivt, så vi håber, at det kommer til at holde, så forholdene bliver lidt mere stabile igen. 26. november 2015 For ikke at skabe forvirring har vi afventet et bebudet nyhedsbrev fra andelsbestyrelsen, men det lader vente på sig, så vi synes ikke vi kan vente længere med at informere jer lidt om,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2015 for Husejerforeningen Humleby (HF)afholdt den 8. marts 2016

Generalforsamlingsreferat 2015 for Husejerforeningen Humleby (HF)afholdt den 8. marts 2016 Generalforsamlingsreferat 2015 for Husejerforeningen Humleby (HF)afholdt den 8. marts 2016 Per Skovgaard (PS)bød velkommen og vi startede traditionen tro med at synge Det er i dag et vejr. Herefter til

Læs mere

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Formanden Kell Iisager bød velkommen. 22 stemmeberettigede (inkl. fuldmagter)

Læs mere

Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH) og Karina Karlsen. Fra bestyrelsen var Henrik Kruse mødt.

Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH) og Karina Karlsen. Fra bestyrelsen var Henrik Kruse mødt. Afdelingsmøde for afd. 29 Sdr. Allé 5 Torsdag, den 3. september 2015 kl. 16.30. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH) og Karina Karlsen. Fra bestyrelsen var Henrik Kruse mødt.

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6 Side 1 af 6 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 27. september 2007 Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2013. Afdeling 16. april 2014

AAB Afdeling 16. Beretning 2013. Afdeling 16. april 2014 AAB Afdeling 16 april 2014 Beretning 2013 Afdeling 16 Almene boliger Tilsynsmyndigheder har for tiden stor fokus på de almene boliger inklusiv Boligforeningen AAB. Denne forøgede fokus har medført mange

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16 Referat ordinær generalforsamling A/B Ærtevej 8-16 År 2012, den 30. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ærtevej 8-16 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have År 2015, den 21. april, kl. 19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have på adressen Vigerslevvej 180 - på plejehjemmet

Læs mere

G/F KLANPARKEN. Referat af ordinær generalforsamling 10. marts 2015

G/F KLANPARKEN. Referat af ordinær generalforsamling 10. marts 2015 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år a) Formandens beretning (er udsendt tidligere) 3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2014

Læs mere

Direktør Kenneth Hansen startede mødet med at byde de 20 fremmødte beboere i afd. 26 velkommen.

Direktør Kenneth Hansen startede mødet med at byde de 20 fremmødte beboere i afd. 26 velkommen. Afdelingsmøde for afd. 26 - Fortunaparken. Torsdag, den 3. september 2015 kl. 14.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP), ejendomsfunktionær Leif

Læs mere

Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22.

Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22. Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22. Fra administrationen var der Åge Kristoffersen, Steen Johansen, Flemming

Læs mere

AAB Silkeborg Afdeling 39

AAB Silkeborg Afdeling 39 AAB Silkeborg Afdeling 39 Referat af ordinært afdelingsmøde afholdt den 22. august 2017 Deltagere: Antal beboere: Organisationsbestyrelse: Driftskontor: Administration: 24 husstande Joan Nielsen Anders

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling - lørdag d. 4. september 2010, kl. 14.00

Referat af ekstraordinær generalforsamling - lørdag d. 4. september 2010, kl. 14.00 Referat af ekstraordinær generalforsamling - lørdag d. 4. september 2010, kl. 14.00 Sted: H/F Brandhøj, festpladsen. Deltagere: Advokat Mads Kofod (rådgivende for H/F Brandhøj i forbindelse med kloakeringsarbejde),

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00.

Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00. Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden byder velkommen 3. Gennemgang af tilstandsrapport/vedligeholdelsesplan v/ firmaet A4 4. Økonomi

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland . Andelsboligforeningen Hampeland Til samtlige beboerer 9. maj 2006 Vedr. Generalforsamlingen den 25. april 2006. Bestyrelsen er blevet opmærksom på en procedurefejl, idet man ikke har offentliggjort de

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63.

Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63. Afdelingsbestyrelsen Afdeling 218-0 Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63. Formanden bød velkommen til de tilstedeværende beboere. Der var mødt

Læs mere

Referat. Generalforsamling Hf. Rosenvang. Torsdag den 6. april Energicenter Voldparken. Godkendt

Referat. Generalforsamling Hf. Rosenvang. Torsdag den 6. april Energicenter Voldparken. Godkendt Referat Generalforsamling Hf. Rosenvang Torsdag den 6. april 2017 Energicenter Voldparken Godkendt Mødet startede med middag og efterfølgende kom den lokale skorstensfejer Henrik på besøg og gav gode råd

Læs mere

Andelsboligforeningen Tustrup

Andelsboligforeningen Tustrup Andelsboligforeningen Tustrup Katrinedalsvej 48, Tustrupvej 4 og 2 A-B, 2720 Vanløse Ordinær generalforsamling den 26. november 2014 kl. 17.00 Den 26. november 2014, kl. 17.00 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk Referat af 25. ordinære generalforsamling d. 7. april 2014 Formand Helle (45) bød velkommen til Andelsboligforeningen Antaresvængets 25. ordinære generalforsamling, og udtrykte glæde over det flotte fremmøde.

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling Referat fra stiftende generalforsamling Referat af stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel den 12. juni 2010 på Askø Skole. Lisa Mulvad (LM) bød på arbejdsgruppens vegne de mange

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 18. maj 2008

Referat af ordinær generalforsamling 18. maj 2008 Referat af ordinær generalforsamling 18. maj 2008 53 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Jesper Hesselholdt (have 87) bød velkommen. Jesper anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Til Medlemmerne Grundejerforeningen Salvig Orø Orø, d. 15. marts 2015 Indkaldelse til generalforsamling og sammenfatning af bestyrelsens forslag: Vedlagt finder I indkaldelsen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Hesseløgård tirsdag den 24. april 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Hesseløgård tirsdag den 24. april 2012 27. April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Hesseløgård tirsdag den 24. april 2012 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling, og ser frem til at holde

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde afd Bavndysseparken, 2016

Referat fra ordinært afdelingsmøde afd Bavndysseparken, 2016 Referat fra ordinært afdelingsmøde afd. 2004-6 Bavndysseparken, 2016 Mødet blev afholdt den 8. september 2016 kl. 14.00 i fælleshuset, Bavnager 3. Der deltog i alt 9 hustande. 40,9 % af lejemålene deltog.

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Beboermøde på Lauritz

Beboermøde på Lauritz Frederiksberg, den 2. oktober 2012 Beboermøde på Lauritz Der indkaldes til ordinært beboermøde tirsdag den 26. september 2012 kl. 19.30 i festlokalet på 6. sal i opgang 5 og 9. Alle beboere forventes at

Læs mere

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 År 2007, den 13. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004 Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Tilstede: 11 beboere samt Finn Nielsen fra Hovedbestyrelsen Astrid Anthonisen,

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde i afdeling 134. Vibeengen 7. marts 2011

Referat af ordinært afdelingsmøde i afdeling 134. Vibeengen 7. marts 2011 Referat af ordinært afdelingsmøde i afdeling 134. Vibeengen 7. marts 2011 Formanden bød velkommen og konstaterede at 45 husstande var fremmødt. Efterfølgende blev "panelet" præsenteret. Fra Vibo: Dinah,

Læs mere

REFERAT EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING HELLIGÅNDSHUSET TIRSDAG DEN 25. JUNI 2013 KL. 19:00

REFERAT EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING HELLIGÅNDSHUSET TIRSDAG DEN 25. JUNI 2013 KL. 19:00 REFERAT EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING HELLIGÅNDSHUSET TIRSDAG DEN 25. JUNI 2013 KL. 19:00 Fremmødte: 10 + 1 fuldmagt Afmeldinger: 2 Ad 1) Valgt til dirigent formand Helene Olsen (HO), valgt til referent

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Antal fremmødte beboere: 23 1. Valg af dirigent: Nina Frederiksen, Sekretariatsleder Søbo 2. Stemmeudvalg: Karsten Bjerre Gerlevsen, inspektørassistent Søbo

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby 4. maj 2015 40 husstande var mødt op - svarende til 80 stemmer. 1. Velkomst

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 5

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 5 Side 1 af 5 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 29. september 2005 Tilstede: 18 stemmeberettigede personer Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4 Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4 Den ekstraordinære generalforsamling afholdtes i andelsboligforeningens fælles lokale Guldbergsgade 4, mandag den 25. maj

Læs mere

Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Thomas Petersen (TP), Henrik Kruse, Mette Nyholm og Britt Espensen.

Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Thomas Petersen (TP), Henrik Kruse, Mette Nyholm og Britt Espensen. Afdelingsmøde for Klintevej/Rosendals Allé afd. 35. Mandag, den 21. september 2015 kl. 19.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Thomas Petersen (TP), Henrik Kruse,

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling 16-47 Lundebjerg onsdag den 11. september 2013 kl. 17.00 i beboerhuset, Lundebjerggårdsvej 262

Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling 16-47 Lundebjerg onsdag den 11. september 2013 kl. 17.00 i beboerhuset, Lundebjerggårdsvej 262 Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling 16-47 Lundebjerg onsdag den 11. september 2013 kl. 17.00 i beboerhuset, Lundebjerggårdsvej 262 18. september 2013 Deltagere: Afdelingsbestyrelsen v/ Mogens

Læs mere

Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. 12. maj 2015 Referat af ordinært bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligforeningen i København Mødedato og Tirsdag den 28. april 2015

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 11

Referat Afdelingsmøde afdeling 11 Referat Afdelingsmøde afdeling 11 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 11 Sted: Mødelokale 2, Treschowsgade 2 Dato: Den 28. januar 2013, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: Pkt. 2: 25 beboere

Læs mere

Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup

Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Grundejerforeningen Matr. Nr.1 DO Baastrup Referat fra ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen blev afholdt den 28.

Læs mere