Hornbæk Golfklub Medlemsmøde om Lærkeager d. 26. februar 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hornbæk Golfklub Medlemsmøde om Lærkeager d. 26. februar 2012"

Transkript

1 Referat fra medlemsmøde Søndag d. 26. februar var der mødt ca. 45 aktive klubmedlemmer op i klubhuset til medlemsmøde nr. 2 om Lærkeager. Jens Peter bød velkommen og gennemgik kort dagsorden og formål med dagens møde. Bestyrelsen havde på forhånd lagt en række prissatte muligheder på hjemmesiden og havde til dagen, fremstillet yderligere et antal punkter. Formålet med mødet var at vi sammen kunne få diskuteret udviklingen af Lærkeager, og at medlemmerne kunne give bestyrelsen nogle input til, hvordan udviklingen af Lærkeager kunne prioriteres. Det var ikke intentionen, at der ved mødet skulle skrives en facitliste for en endelig prioritering. Men det er naturligvis vigtigt, at vi i klubben får indledt diskussionen af hvordan det kan forløbe. Herefter overtog Torben ordet og gennemgik de forudsætninger som bestyrelsen arbejder med i 2020 planen. Planen har været fremlagt tidligere og beskriver klubbens økonomiske udvikling frem mod år Præsentationen er vedlagt referatet. Jens Peter introducerede gruppearbejdet med uddeling af 15 af de elementer, der kan iværksættes i forbindelse med udviklingen af Lærkeager. Elementerne på listen var alle blevet bragt på banen ved det sidste medlemsmøde om Lærkeager. ne var: Ridehal Energikilde Træning Adventure/minigolf Der var for hvert af emnerne både udarbejdet lidt tekst, et forslag til budget for udgifterne og et skønnet budget for eventuelle indtægter. Alle de beskrevne elementer findes sammen med referatet. Grupperne diskuterede i 45 minutter og alle var enige om, at den diskussion kunne have fortsat længe endnu. Efterfølgende fremlagde grupperne på skift (og meget kort) deres prioritering. Nederst i referatet findes en kort sammenskrivning af gruppernes prioritering. Afsluttende rundede Jens Peter dagen af, med kort at redegøre for at bestyrelsen havde tænkt at stille tre forslag til generalforsamlingen. Forslagene vil være en graduering af kontingentet på 6%-9% og 12%, for på den måde at give medlemmerne mulighed for at opprioritere udviklingen af Lærkeager. I forbindelse med denne diskussion, var der flere der opfordrede bestyrelsen til, at arbejde videre med alternative finansieringsmuligheder, som fx medlemsobligationer af kr. til tilbagebetaling efter 3-6 år med en rente på fx 2-3 %. En anden mulighed var at søge egentlige medlemslån, eller lån via kautionister blandt medlemmerne. Jens Peter takkede for fremmødet, engagementet og inspirationen til bestyrelsen og opfordrede medlemmerne til at fortsætte diskussionen.

2 Konklusion på gruppernes prioriteringer De 8 gruppers prioriteringer af de opstillede emner varierede en del. Til sidst i dette referat findes meget overordnet de enkelte gruppers prioriteringer. I hovedtræk kan prioriteringerne opstilles som beskrevet i nedenstående tabel. Prioritet Grp. 1 Grp. 2 Grp. 3 Grp. 4 Grp. 5 Grp. 6 Grp. 7 Grp. 8 Sum 1 Boliger Boliger Boliger Boliger Boliger Boliger Boliger Boliger Boliger 2 Par-3 Ridehal Greenkeep. Greenkeep. Greenkeep. Greenkeep. Ridehal Greenkeep. Greenkeep. 3 Greenkeep. Greenkeep. Gl. Greenk Gl. Greenk Gl. Greenk Gl. Greenk Par-3 Gl. Greenk Gl. Greenk 4 Gl. Greenk Gl. Greenk Ridehal Par-3 Ridehal Ridehal Greenkeep. Par-3 Ridehal 5 Ridehal Par-3 Par-3 Ridehal Par-3 Par-3 Gl. Greenk Ridehal Par-3 Opstillet på den måde, bliver hovedkonklusionerne på medlemsmødet at: Prioritet 1: Boligerne skal udlejes med det samme. Der skal gennemføres de nødvendige sikringer, så der ikke ryger bolde ned i haverne. Men der skal skrues ned for haveprojekterne. Måske kan medlemmerne stå for etablering af haverne, der så fremadrettet plejes af lejerne. Prioritet 2: Greenkeeperne skal flyttes til de nye faciliteter. De skal opbygges korrekt og der skal monteres en vedvarende energi i ejendommen. Det må undersøges om det er solfangere eller jordvarme, der vil være mest fordelagtigt. Der skal endvidere sikres opsamling af regnvand evt. til maskinvask eller banevanding. I forbindelse med etablering af faste køreveje for entreprenører og lastbiler, etableres også parkeringsplads som beskrevet i lokalplanen. Det er nødvendigt at der etableres et beskyttelseshegn mellem range og parkering. Prioritet 3: Der skal ryddes op ved de gamle greenkeeperfaciliteter. Udendørs skal hele parkeringsarealet opgraderes, så det på rette måde repræsenterer den fine klub. Den gamle lade sikres byggeteknisk og der opstilles ca. 200 bagskabe i hallen (der er pt. ca. 175 på venteliste til et bagskab). Prioritet 4: Ridehallen ombygges til et indendørs træningsanlæg. Det er vigtigt at det gøres ordentligt og i en god kvalitet. Det har helt klart prioritet, at der etableres et antal golfsimulatorer i hallen, og at der sikres et hyggeligt miljø omkring dem. Hesteboksene isoleres og der etableres toilet og et lille tekøkken. De øvrige faciliteter udlægges som disponible rum, men der bruges i første omgang ikke penge på særlig indretning.

3 Prioritet 5: Der anlægges en god par-3 bane på 6-9 huller. Hellere 6 gode huller end 9 dårlige huller. Greens opbygges korrekt så der også kan spilles på dem i ydersæsonen. Der anlægges 2 nye puttinggreens. Den ene laves plan og kan også anvendes som reparationsgreen og der anlægges bunkers med mulighed for indspil til greens. Denne del af træningsanlægget opbygges af egne greenkeepere i ydersæsonen og herved kan klubben spare en del entreprenøromkostninger. Økonomi i prioriteringerne Opstilles prioriteterne i et skema med skønnede udgifter og indtægter ser det ud som i nedenstående tabel: Omkostninger Årlige indtægter inklusive haveanlæg , ,- inklusive haveanlæg og beskyttelseshegn , , ,- 0,- Ridehal Energikilde ,- 0,- inklusive kørevej og beskyttelseshegn ,- 0, , ,- Delsum , , , , , ,- Delsum , , ,- 0,- (anlagt af ekstern entreprenør) , , ,- 0, ,- 0,- Delsum , ,- indrettet mødelokale , ,- Ridehal Styrketræning ,- 0,- Træning Adventuregolf , ,- Delsum 960,000, , - SUM - total , ,- Udgifterne er skønnet ved at søge relevante erfaringspriser fra folk med forstand på emnerne og der var ikke de store kommentarer til de estimerede prise. Kun var der dog en advarsel om at købe for billige golfsimulatorer.

4 Gruppernes prioriteringer af de opstillede emner I nedenstående er kort oplistet resultaterne fra gruppernes arbejde. Gruppe A Udgifter til haveanlæg for store. Vi kunne starte med en naturgrund Udgifter til haveanlæg for store. Vi kunne starte med en naturgrund Skal igangsættes. Kombineres med etablering af en lille drivingrange med 5-7 måtter ved ridehallens vestlige hjørne. Den skal bruges til firmaarrangementer. Høj prioritet indtægt ændres fra 700 til gæster og prisen sænkes til 150 kr/dag Prioriteres, start med 2 simulatorer men plads til evt. at udbygge Høj Prioritet og bør udføres nu. Prisen ændres fra 2,0 til 2,2 mio.kr Bygning afstives for ca og etableres med 200 bagskabe Lavere prioritet 6 eller 9 huller er ikke så vigtig, men den skal opbygges godt med gode greens. Efter par-3 banen Anlægges langs eksisterende hegn langs rangen Solfangeranlæg på taget bør have prioritet Må komme når vi har kræfter, men der skal dog etableres toiletforhold ( kr) Må komme senere Sidst Gruppe B Gruppe C Udlejes ikke men anvendes til greenkeeperkontor Udlejes Værksteder og maskinhal indrettes nu. På sigt kan personalerum komme til Skal gennemføres Rum kan måske udlejes til andre aktiviteter

5 Gruppe D Haveanlæg kan vente Haveanlæg kan vente Lavet etapevis hvis det er muligt Skal udnyttes til bagskabe det kan tiltrække nye medlemmer Fint alternativ til Kokkedal. Kan øge indtægten I Pro-shoppen. Klubben kan evt udleje plads til andre Pro-trænere Kan hvile i sig selv og indtægten i oplægget er formentligt for lavt sat. Eventuelt i en simpel udgave til at starte med. Gruppe E Regnvand opsamles til maskinvask og/eller vanding Solvarme og jordvarme kan måske kombineres Hele parkeringspladsen shines op så der bliver pænt. Eksisterende frokoststue ændres til baderum. Gruppe F

6 Gruppe G Gruppe H

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne Fra ide til færdigt projekt Guide til projektudvikling i landdistrikterne Projektudvikling Denne guide er en hjælp til projektudvikling. Hæftet hjælper dig med at komme godt fra start og helt i mål. Ved

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00

Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00 Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00 Formanden bød velkommen, og takkede for det store fremmøde. Der var 230 stemmeberettigede

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler Vigtigt at vide Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler De Samvirkende Købmænd December 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tjekliste hvad kan du gøre, hvis der måske skal bygges en ny dagligvarebutik

Læs mere

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas Kære regionsrådsmedlemmer, Referat af regions-råds møde i IDA-K d. 16. februar Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas 1.

Læs mere

Maden i idrætten inspiration til holdning og handling i idrætsforeningen IDÉMAPPE

Maden i idrætten inspiration til holdning og handling i idrætsforeningen IDÉMAPPE Maden i idrætten inspiration til holdning og handling i idrætsforeningen IDÉMAPPE Forord 00 01 Forord Baggrunden for idemappen Børn og unge bruger meget tid uden for hjemmet. Mange bruger meget fritid

Læs mere

HERNING KOMMUNE. SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER afsluttende rapport. Juni 2013

HERNING KOMMUNE. SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER afsluttende rapport. Juni 2013 HERNING KOMMUNE SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER afsluttende rapport Juni 2013 Notat HERNING KOMMUNE SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER afsluttende rapport 3. juni 2013 Udarbejdet af jmh, pfk Kontrolleret af pfk

Læs mere

Hirtshals Golfklub - om stedet og de første år

Hirtshals Golfklub - om stedet og de første år Hirtshals Golfklub - om stedet og de første år Forord. I sommeren 2011 blev der begået indbrud på Rimmen. Gerningsmændene gennembrød muren indtil klubbens kontor ved hjælp af en traktor med frontlæsser.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side 1

Indholdsfortegnelse. side 1 GUIDEN Indholdsfortegnelse Du mangler et sted 2 Vær opsøgende 2 Du har fundet et sted 3 Projektets omfang 3 Kontakt med ejeren 3 Første møde 3 Rammerne omkring selve mødet 3 Projektbeskrivelse 3 Økonomien

Læs mere

Bestyrelsesmøde i SUMH D. 14. maj kl. 10-15.30 Bestyrelsesmødet afholdes på Musholm Bugt Feriecenter

Bestyrelsesmøde i SUMH D. 14. maj kl. 10-15.30 Bestyrelsesmødet afholdes på Musholm Bugt Feriecenter Bestyrelsesmøde i SUMH D. 14. maj kl. 10-15.30 Bestyrelsesmødet afholdes på Musholm Bugt Feriecenter Tilstede: Rie Lynge Rasmussen, Thomas Arpe, Peter Mikkelsen, Tim Pettersson, Ulrik Klintrup Dahl Madsen,

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Undersøgelse af behov for Iværksætterhus Rapport

Undersøgelse af behov for Iværksætterhus Rapport Kaj Nielsen Konsulent M.IDA Mosevangen 54 DK 4400 Kalundborg Telefon 45 59562760 Fax 45 59562727 Email kaj-nielsen@post.tele.dk Precon Management ApS ApS nr. 7985 CVR nr. 49710313 www.kn-udvikling.dk Undersøgelse

Læs mere

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

Fremtidssikringsanalyse

Fremtidssikringsanalyse Nærumvænge Fremtidssikringsanalyse Del 2 - idekatalog og værktøjer til den videre proces Boligkontoret Danmark Søllerød Almene Boligselskab - marts 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord Idekatalog

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark Referat fra ordinær generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark Mandag den 24. februar 2014, kl. 17.00, afholdtes generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark på Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520

Læs mere

Bestyrelsen har gennem længere tid arbejdet på at forny foreningens nuværende låne-engagement for at give os budgetsikkerhed de næste mange år.

Bestyrelsen har gennem længere tid arbejdet på at forny foreningens nuværende låne-engagement for at give os budgetsikkerhed de næste mange år. Kære andelshavere, Bestyrelsen har gennem længere tid arbejdet på at forny foreningens nuværende låne-engagement for at give os budgetsikkerhed de næste mange år. Vi har derfor gennem en række møder med

Læs mere

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Sted: Remisen, Brande kl.16:30 Deltagere: 90 tilmeldte Dagsordenen jf.vedtægterne: 1.Valf af dirigent 2.Valg af stemmetællere 3.Fremlæggelse

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: BL Indkaldelse udsendt den: 13. maj 2015

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: BL Indkaldelse udsendt den: 13. maj 2015 INDKALDELSE Brandholms Allé 11 2610 Rødovre Tlf. 36 70 31 31 Fax 36 70 76 79 www.rbbolig.dk rb@rbbolig.dk Til: Mødetype: Samtlige medlemmer af hovedbestyrelsen Hovedbestyrelsesmøde Mødetid: Onsdag den.

Læs mere

Forvent det utænkelige

Forvent det utænkelige Forvent det utænkelige en fortælling om Jonstrupvangs værdiproces Forvent det utænkelige er blevet til på baggrund af kvalitative fokusgruppeinterview med tre medarbejdere, seks gruppe- og afdelings ledere

Læs mere

Møde om bredbånd i Lyset

Møde om bredbånd i Lyset Møde om bredbånd i Lyset Informationsmøde mandag den 8. januar kl. 19.30. P.gr. julen har vi ikke kunnet reservere mødelokale endnu. Formentlig bliver det i Medborgerhuset eller på Vigerslev Allé Skole.

Læs mere

Første gang med RoboLab. RoboLab...1 Om systemet...1 Administration af klodserne...2 At bygge en robot...2 At lære programmet at kende...

Første gang med RoboLab. RoboLab...1 Om systemet...1 Administration af klodserne...2 At bygge en robot...2 At lære programmet at kende... Første gang med Robolab Af Christine Holm og Signe Kvist Mengel Virum Gymnasium, juni 2003 Indholdsfortegnelse RoboLab...1 Om systemet...1 Administration af klodserne...2 At bygge en robot...2 At lære

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Indledning. Hvorfor overhovedet holde ledermøder i FDF?

Indledning. Hvorfor overhovedet holde ledermøder i FDF? Det gode ledermøde Indledning På FDFs landsmøde i 2004 blev det vedtaget, at landsforbundet skulle udgive et materiale med henblik på en styrkelse af ledermødet. Denne folder dækker nogle af de tiltag,

Læs mere