Referat fra repræsentantskabsmøde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra repræsentantskabsmøde"

Transkript

1 Referat fra repræsentantskabsmøde torsdag den 23. maj 2013, kl Sted: Ulkebøl Forsamlingshus Kaplenivej 1, 6400 Sønderborg Inviterede: 115 Fremmødt: 75 Medarbejdere/gæster: 5 Gæster: Deloitte Endelig dagsorden: 1) Valg af dirigent. 2) Bestyrelsens årsberetning, herunder forretningsførelse for år ) Endelig godkendelse af årsregnskab for år 2012 med tilhørende revisionsberetning (se SAB s årsberetning) samt gennemgang af budgettet for år ) Indkomne forslag. Ingen forslag modtaget. 5) Valg af formand Vivian Engelbredt 6) Valg til bestyrelsen. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. Helmuth Misch, afdeling 4 Hermann Jørgensen, afdeling 22 7) Valg af 2 suppleanter for bestyrelsen. Jan Thiessen, afdeling 10 Kasper Vilhelmsen, afdeling 24 8) Valg af 4 delegerede til kredsmøder. Nuværende delegerede: Gerhard Christensen, afdeling 47 Bjarne Per Nissen, afdeling 7 Henning Bjerring, afdeling 71 9) Valg af 4 repræsentanter til SALUS. Nuværende repræsentanter: Gerhard Christensen, afdeling 47 Bjarne Per Nissen, afdeling 7 Henning Bjerring, afdeling 71 10) Valg af statsautoriseret revisor. 11) Eventuelt

2 Og herefter - SAB s Antenneforening: 1) Valg af dirigent. 2) Beretning for foreningens virksomhed i det forløbne år. 3) Indkomne forslag. 4) Valg af formand Benny Ketelsen, afdeling 24 - genopstiller 5) Valg til bestyrelsen. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer Lise Thrane, afdeling 2 Kurt Nielsen, afdeling 20 - både Lise og Kurt genopstiller Kasper Vilhelmsen, afdeling 24 6) Valg af 2 suppleanter Bo Jensen, afdeling 33 7) Eventuelt Der gøres opmærksom på, at der benyttes teleslynge og at rygning IKKE er tilladt i lokalerne. 13. maj 2013 Arrangør: SALUS Boligadministration Vestergade 12, 1. sal 6200 Aabenraa 1. Valg af dirigent. Lars Petersen, SALUS Boligadministration blev valgt som dirigent. Stemmeudvalg: Gunhild Kammersgaard og Susanne Johannsen fra Bygtoften Robert Becker, afdeling 6 og Allan Hansen, afdeling 22. Vivian Engelbredt for en præsentantion af bestyrelsen.

3 2. Bestyrelsens årsberetning, herunder forretningsførelse for år Afdeling 33, Renovering i Jørgensgård Den 19. marts fik vi endelig sidste tilladelse fra ministeriet til at renovere i Jørgensgård. Vi har indkaldt byggeudvalget, som afdelingsbestyrelsen er en del af, til møde den 4. juni Derefter skal der være prækvalifikationsrunde, hvorefter de udvalgte byggefirmaer får et pænt stykke tid til at udarbejde deres tilbud. Genhusningen er i fuld gang og går planmæssigt. Vi håber det fysiske kan gå i gang i begyndelsen af Afd. 9, Alsbo Vi har for efterhånden ret mange år siden i samarbejde med afdelingsbestyrelsen, fået udarbejdet planer for en renovering af Alsbo, som vi synes er et meget flot og meget velbeliggende byggeri, der er værd at passe godt på. Vi har søgt LBF om midler til projektet, men har løbende fået den meddelelse, at det var nedprioriteret. Sidste melding fra dem gik på, at det var udsat til Vi arbejder dog stadig på, at det bliver lidt tidligere. Afd. 35 Nørager I Nørager har de for over 1 år siden stemt nogle meget tiltrængte renoveringer igennem. For at det kan gennemføres skal afdelingen, som i forvejen er belånt til op over skorstenen, have et nyt lån. Kreditforeningen vil kun give lånet, hvis kommunen stiller en 100% garanti. Det ser ikke ud til, at kommunen mener de er i stand til det,.. Vi arbejder selvfølgelig videre med sagen. Råderetsarbejder over huslejen Som det jo nok efterhånden er gået op for rigtig mange, så kan de fleste afdelinger ikke mere låne over huslejen til forbedringer via råderetsreglerne. Vi har set på andre muligheder, så som at samle lånene og få banklån. Kræver også garanti fra kommunen. Indtil Nøragers situation er afklaret, ligger det arbejde lidt stille. Afd. 53 Perlegade / Kongevej Afdelingen har altid været vores problematisk rent økonomisk. SAB overtog for ca. 20 år siden et sminket lig, som ca. 10 år senere måtte gennemgå en ny omfattende renovering. Har i 10 år haft en slags huslejetilskuds konto at trække på. Udløb i Økonomien er meget trængt i afdelingen. Fra disp.fonden er bevilget lån på 5.6 mill.

4 De har fået tilskud til at dække en underfinasiering og et akkumuleret underskud på i alt ca. 1. mill. Det bliver nok ikke det sidste vi bevilger fra hovedforeningen for at få det til at køre. Sidste år varslede vi en huslejestigning på 20%, som blev nedstemt. Regnskabet blev sendt til kommunen, som ikke mener de har modtaget det. Nu prøver vi igen at sende det til kommunen, for vi kan ikke se andre muligheder end den varslede huslejestigning. Da huslejen så vil tangere nybyggeri, er vi indstillet på i hovedbestyrelsen, at så skal det også ligne nybyggeri. Da beliggenheden er rigtig fin, tror vi på, at det så kan udlejes. Sundhed og trivsel Byg det op Stenbjergparken har via Sundhed & Trivsel deltaget i en landsdækkende konkurrence om midlertidig kultur, der fremmer det sociale liv. Byg det op. Man laver et forslag og sender det ind. Tror det var 13 forslag der kom i alt fra Stenbjergparken. Godt gået Og minsanten ikke om et af forslagene kom med i finalen med Forslaget kommer fra Saleha Amiri. Kulturmøde i multipavillon Et multikulturelle område i Sønderborg ønsker et samlingssted, der åbner op for erfaringsudveksling og fællesskab. I alt 8 finalister kæmper nu om at opnå flest mulige stemmer blandt befolkningen. De 4 forslag med flest mulige stemmer "vinder midler og rådgivning" til at realisere ideen. Der har så været 1 uge til at stemme op det forslag man bedst kan lide. Sidste dag er i dag: Valg til bestyrelserne i Sønderborg Forsyning. Da vi har haft en lidt svær kommunikation med Sønderborg Forsyning, og gerne vil til orde, anbefaler vi at stemme på Frank Neidhard, næstformand i bestyrelsen. Sidste afstemningsdag er i dag. Kredskonferencen den oktober 2013 Vi har normalt 14 repr. Er oftest kun 5-6. I det hele taget er antallet af deltagere generelt dalende. Besluttet at invitere 20 personer. Invitere alle formænd efter først til mølle princippet. Håber I benytter jer af tilbuddet. En god måde at få indblik i hvad beboerdemokratiet og boligforeningsarbejdet går ud på uden at man forpligter sig. Afdelingsbestyrelsesseminar den 2. november 2013 Emne: sammenlægning af afdelinger, Beboerdemokrati, Sundhed & Trivsel og en lille overraskelse.

5 SALUS Nyt medlem i SALUS pr. 1.juni - Skærbæk Boligforening lidt over 300 boliger. De er meget velkomne. Udvider bestyrelsen fra 7 til 9 medlemmer. Skærbæk får den ene plads og SAB får sandsynligvis den anden plads som den største af foreningerne. Vores kandidat er Kristine Asmussen. Afgøres på SALUS repr. Møde den 25. maj og nu ved I jo så hvordan I skal stemme. Ny administrationsbygning undervejs. Planlagt klar til indflytning den Vil ikke have større udgifter til husleje end vi bruger lige nu på de lejede lokaler i Vestergade. Regnskabet 2012/Budget 2014 for: SAB: Lille overskud på ca kr. (konsolidering af arbejdskapitalen) Forrentning fra hovedforeningen til afdelingerne i 2012: 2,04% Administrationsbidraget for 2014 stiger lidt 1,89%. Mere om det senere i dagsordenen. SALUS: Overskud ca kr. (konsolidering af arbejdskapitalen). Administrationsbidraget fastholdes i 2014 for 3. år i træk. HVG: Lille overskud på ca kr. (konsolidering) Julegaven Repræsentantskabet plejer at få en kalender i julegave. Det har været tradition i mange år. Når man første gang får sin julegave, følger der et skindbind med. Jeg synes efterhånden at det må være lidt træls og kedelig med den julegave, og vil gerne lægge op til at vi finder på noget andet. For at ingen skal blive skuffede, vil jeg gerne høre jeres holdning til det. Bemærkninger fra salen: Svend Wilkenskjeldt, afdeling 15 Robert Becker, afdeling 6: Dårlig idé at afskaffe kalenderen. Hvorfor skal vi overhovedet have den? Allan Hansen, afdeling 22: Vil hellere have en god kuglepen!

6 Vivian Engelbredt, HB Sonja Lund, afdeling 52: Konklusion: Kunne måske også være chokolade/vin. Er glad for kalenderen. Det blev besluttet at den sædvanlige kalender, inklusiv en kuglepen bliver sendt til alle repræsentantskabsmedlemmer. 3. Endelig godkendelse af årsregnskab for år 2012 med tilhørende revisionsberetning (se SAB s årsberetning) samt gennemgang af budgettet for år Overskud kr i SAB henlægges til den fri arbejdskapital for konsolidering. Mindre personaleudgifter kr Øget kontorholdsgifter kr Øget lokaleudgifter kr Øvrige poster kr Årets overskud kr Bemærkninger fra salen: Robert Becker, afdeling 6: Jimmy Povlsen: Hvorfor er der udsving i personaleog lokaleudgifter? Personaleudgifter Her har været mindre overarbejds-udbetaling. Lokaleudgifter Tagsten og andre reparationer. Regnskab 2012 blev godkendt. Afdelingsregnskab Årets drift har resulteret i, at 26 (37) afdelinger udviser et overskud på i alt kr (sidste år kr ) De resterende 20 (14) afdelinger udviser et underskud på i alt kr (sidste år kr )

7 Bemærkninger fra salen: Christian Wandler, afdeling 40: Jimmy Povlsen: Forstår ikke hvorfor beboerne skal blive ved med at få huslejestigninger. P.g.a. stigninger på bl.a. ejendomsskatter (fordoblet), lønudgifter og højere vand og varmeudgifter.??, afdeling 20: Udgifter på fraflytninger? Jimmy Povlsen: Vi forfølger debitorerne, men det er svært at pille håret af en skallet. Men vi bliver ved med at forfølge dem! Højere indskud indført for ca. 2 år siden. Allan Hansen, afdeling 22: Ja meget højere indskud!! Jimmy Povlsen: Alle andre boligforeninger i Sønderborg følger efter med de højere indskud. Budget 2014 Stigning på 1,89% (2013 niveau) i administrationsudgift. Svarende til kr. 80,00 pr. lejemålsenhed eller til i alt kr pr. lejemålsenhed. Grundbidraget er jvf. repræsentantskabets tidligere beslutning fastsat til kr pr. lejemålsenhed. Ingen bemærkninger fra salen. 4. Indkomne forslag. Ingen forslag modtaget.

8 5. Valg af formand Vivian Angelbredt. Vivian blev genvalgt. 6. Valg til bestyrelsen Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. Helmuth Misch, afdeling 4 Hermann Jørgensen, afdeling 22 Udover de 2 nævnte, der begge modtager genvalg, blev følgende foreslået: Jan Thiessen, afdeling 10 Stemmefordeling: Hermann Jørgensen, 60 stemmer Helmuth Misch, 62 stemmer Jan Thiessen, 30 stemmer Valgt blev: Hermann Jørgensen og Helmuth Misch 7. Valg af 2 suppleanter Følgende blev foreslået og valgt: Jan Thiessen, afdeling 10 Bjarne Nissen, afdeling 7 som 1. suppleant som 2. suppleant 8. Valg af 4 delegerede til kredsmøder. Nuværende delegerede: Gerhard Christensen, afdeling 47 Bjarne Per Nissen, afdeling 7 Henning Bjerring, afdeling 71 Foreslået og valgt blev:

9 Henning Bjerring, afdeling 71 Robert Becker, afdeling 6 Svend Wilkenskjeldt, afdeling Valg af 4 repræsentanter til SALUS. Nuværende repræsentanter: Gerhard Christensen, afdeling 47 Bjarne Per Nissen, afdeling 7 Henning Bjerring, afdeling 71 Foreslået blev: Bjarne Per Nissen, afdeling 7 Henning Bjerring, afdeling 71 Svend Wilkenskjeldt, afdeling?? Robert Becker, afdeling 6 Robert Becker måtte træde ud af stemmeudvalget og Reinhard Riewers blev valgt ind. Stemmefordeling: Bjarne Per Nissen, 61 stemmer Jan Radik, 55 stemmer Henning Bjerring, 54 stemmer Svend Wilkenskjeldt, 44 stemmer Robert Becker, 27 stemmer Valgt blev: Bjarne Per Nissen, Jan Radik, Henning Bjerring og Svend Wilkenskjeldt. 10. Valg af statsautoriseret revisor Revisionsfirmaet Deloitte blev genvalgt. 11. Eventuelt Svend Wilkenskjeldt, afdeling??: Jimmy Povlsen: Lise Thrane, afdeling 2: Har Håndværkergården overvejelser omkring komfurer til handicappede? Det skal tages op i afdelingerne. Statstilskud ved renoveringer.

10 Jimmy Povlsen: Lise Thrane, afdeling 2: Man kan kun få tilskud hvis man selv renoverer sin bolig. D.v.s. tilskud til hulmursisolering hvis afdelingen betaler. Jimmy Povlsen: Ja! Allan Hansen, afdeling 22: Jimmy Povlsen: Komfurer skiftes vel ud med nutidige modeller? Afdelingsbestyrelserne har taget stilling til hvilke rammer der købes ind til. Hvis man vil have det anderledes, skal det besluttes i afdelingerne. Herefter forsatte mødet med Dagsorden for SAB s Antenneforening: 1. Valg af dirigent Lars Petersen blev valgt som dirigent. 2. Beretning for foreningens virksomhed i det forløbne år Bestyrelsesmøderne bliver afholdt med henblik på repræsentantskabsmødet i DOA som kommer senere på året og det vi er til i dag. Samt de klager eller forslag som måtte være kommet. Vi har ikke haft nogen udskiftning i kanalpakken da alle på programmødet var enige om den skulle blive som den er nu. Det der er sket i pakkerne er at et par kanaler er lukket og et par nye er opstået. Der er lige nu 2 ekstra kanaler den ene er tv3sport2 til august samt tv2fri i den store pakke resten af året. DOA har skrevet kontrakt med Stofa for en 2 årig periode SAB har også indgået en aftale med Stofa i 6 år mod at de opdaterer hele SAB s antenneanlæg samt fremover har servicen på anlægget, dette betyder at den enkelte beboer fremover skal henvende sig til Stofa hvis de har problemer med signalet

11 Den digitale verden er kommet for at blive. Dette vil medføre endnu flere frit valgs kanaler som vi har i dag - så husk at se hvad i syntes det er bedst for jer. DOA er blevet lidt mindre da 3 små foreninger har valgt at opsige deres kontrakt med DOA det er ca medlemmer mindre så nu der ca tilsluttede tilbage i DOA. Husk at bruge infokanalen og DOAs hjemmeside. Der vil i altid finde de sidste opdateringer der måtte være fra Stofa og DOA. Vi har stadig 2 fra SAB i bestyrelsen hos DOA det er Kurt Nielsen og undertegnede. Bestyrelsen for SAB s antenneforeninger ser således ud Helmuth Misch (afd.4) Kasper Vilhelmsen (afd.24) Kurt Nielsen (afd.20) Lise Thrane (afd. 4) Henning Deutsch (afd.35) Jan Hansen (afd. 22) Benny Ketelsen (afd. 24) Her til slut vil bestyrelsen gerne takke for samarbejdet med SAB og her især Bjarne Madsen. Bemærkninger fra salen: Jacobsen, afdeling 37: Tekst-TV virker ikke!! DOA s hjemmeside Peter Frick, afdeling 21: Benny Ketelsen: TV2 Fri Betalingskanal fra næste år. Det kan vi ikke gøre noget ved.??, afdeling 9: Den analoge verden er død. Benny Ketelsen: Svend Wilkenskjeldt, afdeling 15: Bjarne Baun Madsen: DOA er en af de billigste i landet. Mange gange sort skærm i øjeblikket. Der opdateres i øjeblikket. De forventes at være færdige i løbet uge 26. Beretningen blev godkendt.

12 3. Indkomne forslag Ingen forslag modtaget. 4. Valg af formand Benny Ketelsen, afdeling 24 - genopstiller Benny Ketelsen blev genvalgt. 5. Valg til bestyrelsen Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer Lise Thrane, afdeling 2 Kurt Nielsen, afdeling 20 - både Lise og Kurt genopstiller Kasper Vilhelmsen, afdeling 24 Udover det blev følgende foreslået: Chr. Wandler, afdeling 40 Stemmefordeling: Lise Thrane, 60 stemmer Kurt Nielsen, 60 stemmer Jan Radik, 48 stemmer Chr. Wandler, 19 stemmer Valgt blev: Lise Thrane, Kurt Nielsen og Jan Radik 6. Valg af 2 suppleanter Foreslået og valgt blev: Bruno Christensen, afdeling 45 Robert Becker, afdeling 6 som 1. suppleant som 2. suppleant

13 7. Eventuelt Svend Wilkenskjeldt, afdeling 15: Benny Ketelsen: Stigning i forbindelse med digitaliseringen. Det er kun for internet delen. Dirigent Lars Petersen takkede for god ro og orden. Herefter blev ordet overgivet til formanden for en afsluttende bemærkning. Tak til Lars Petersen for rollen som dirigent Tillykke til alle nyvalgte samt Tak for i aften og kom godt hjem! Referatet godkendt den 15. juni 2013 Vivian Engelbredt formand Lars Petersen dirigent

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 side nr. 3 Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 Mødet blev afholdt i boligorganisationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V. Indkaldelse af 22. maj 2012 samt revideret dagsorden af

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2012 Generalforsamlingen i MINI Torsdag. 15.marts 2012. FORMANDENS BERETNING : præsentation af bestyrelsen. Vi er nu oppe på at have afholdt 33 bestyrelsesmøder siden vi startede i 2006.

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / sept-okt 2013 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Susan Sagnsby Lars Emanuel Ellen Vedelsby Charlotte Kaysen

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter Christiansfeld den 20. feb.2012 Dagsorden: Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter 1. mandaternes prøvelse 2. Valg af dirigent 3. Beretninger fra Formanden Seniorlederen

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

Bestyrelsens beretning vedr. 2014 Generalforsamling i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening tirsdag den 17. marts 2015

Bestyrelsens beretning vedr. 2014 Generalforsamling i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening tirsdag den 17. marts 2015 Bestyrelsens beretning vedr. 2014 Generalforsamling i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening tirsdag den 17. marts 2015 Vi har i bestyrelsen udarbejdet en beretning over det forgangne års arbejde. Vi vil også

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Bestyrelsens beretning Bestyrelsen vil her forsøge at give andelshaverne et indblik i, hvad der er sket i årets løb, de projekter vi har gang i, samt hvad vi tror, det næste år vil bringe. Det forløbne

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening

Danmarks civile Hundeførerforening Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KREDSNÆSTFORMAND - SEKRETÆR KREDS 4 Til lokalforeninger i Kreds 4 Til Kreds bestyrelsen i Kreds 4 Til Hovedbestyrelsen Referat af Kredsgeneralforsamling

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Det er også din boligforening Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Vi bor i forening Vidste du, at de almene boliger tilhører dem, der bor der? Der sidder ingen ejere, aktionærer

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub

Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub Tid: Onsdag den 11. marts 2009 kl. 19.00 hos Naturgas Midt/Nord. Referat: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Thomas Hansen, der blev valgt uden modkandidat.

Læs mere

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere

Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling

Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling Fredag den 21 september 2012 kl 19:00. Offentliggjordt i Foreningsnyt side 15, december 2011. Dagsorden ifg. Vedtægterne: 1. Velkomst ved formanden.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006.

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006. Viborg den 28 februar. 2006 1. MØDEDELTAGERE Fra bestyrelsen deltog: Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Formand Jan Ø. Møller, Ålekrogen 36., næstformand Christina Jeppesen, Ålekrogen 9, Kasserer. Jens Arne

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 11.- 13. november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77 Indhold Fredag 11. november 2011... 4 Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere