Premium Nyt November 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Premium Nyt November 2012"

Transkript

1 Premium Nyt November Et godt år for investorerne Lad pensionen tage over, hvor efterlønnen slap Positive tendenser på boligmarkedet Få Premium Nyt direkte i din indbakke Tilmeld dig på nordea.dk/premiumnyt

2 Et godt år for investorerne Kære læser Er du en af de mange danskere, der har valgt at hæve dit efterlønsbidrag op til den 1. oktober, og i stedet ønsker at styrke din private pensionsopsparing? Så er der gode råd at hente i denne udgave af Premium Nyt, hvor vi ser på, hvordan du får mest ud af dine efterlønskroner. Vi tager også sammen med seniorstrateg Henrik Drusebjerg et aktuelt kig på aktiemarkederne, der trods krise i verdensøkonomien har klaret sig overraskende godt i. Det har givet gode afkast, men det er usikkert om stigningerne kan fortsætte den kommende tid. Men hvordan investerer Henrik Drusebjerg egentlig selv sine pensionspenge? Det har vi taget en snak med ham om, hvor han samtidig giver gode råd om investering og pensionsopsparing. Er du mere interesseret i dine muligheder for at købe ny bil, så skal du læse om vores nye finansieringsløsning, Nordea Bil, der giver overblik over din biløkonomi. God læselyst! Ken Adrian Ansvarshavende redaktør Trods nervøse investorer, vigende vækst og økonomisk usikkerhed har aktiemarkederne klaret sig overraskende godt i. Hvis efterårets spæde væksttegn bider sig fast, forventer vi, at aktiepilen også den kommende tid vil pege moderat opad. Af Henrik Drusebjerg seniorstrateg Når man som investor sætter sine sparepenge i aktier og obligationer, er det selvfølgelig, fordi man tror på, at man på sigt får mere ud af sin opsparing. Og betragter man investering i et historisk perspektiv, har det været en rigtig god idé at sende pengene ud at arbejde. Alligevel kan det seneste års mange overskrifter om eurokrise, turbulente markeder og svag økonomisk vækst give indtryk af, at har været et sandt rædselsår for investorerne. Det er dog langt fra sandheden. Faktisk har indtil nu givet flotte afkast. Især på aktiemarkederne har investorerne kunnet glæde sig over solide afkast, men også virksomhedsobligationer og danske obligationer, ikke mindst realkreditobligationer, har givet pæne afkast. Pæne afkast siden årsskiftet Generelt har afkastene været en anelse bedre, end vi forventede ved årets begyndelse. Det er et resultat af flere forskellige faktorer, men især tre forhold kan fremhæves. For det første har det ekstremt lave renteniveau i USA, Japan og dele af Europa intensiveret investorernes jagt på afkast. Når de traditionelle obligationstyper giver afkast på 1 procent eller mindre, får det investorerne til at købe obligationstyper med højere rente (for eksempel virksomhedsobligationer og statsobligationer udstedt i højrentelande) samt aktier. For det andet er en del større investorer, der fra årets start var temmelig pessimistiske omkring markedsudviklingen, i løbet af året igen begyndt at købe op i aktiemarke- 2 Premium Nyt. November

3 vi 6-12 måneder frem, forventer vi moderat højere vækst Ser i USA og i Europa det, hvilket har øget købspresset og dermed bidraget til de stigende kurser. Og for det tredje er der blandt investorerne en tro på og et håb om, at centralbankernes seneste støtteopkøb vil skabe mere vækst og mindske risikoen for en ny recession. Tre faktorer kan få afgørende betydning Der er især tre faktorer, der kan få betydning for, om finansmarkederne kan holde formen: den globale økonomi med særligt fokus på Kina gældskrisen i euroområdet USA s finanspolitiske udfordringer. Premium Nyt. November 3

4 Ser vi 6-12 måneder frem, forventer vi moderat højere vækst i USA og i Europa, mens vi stadig spejder efter en bedring i Kina. Vores håb er, at et politisk magtskifte i Kina samt nye tiltag for at stimulere økonomien kan slå igennem over vinteren og dermed spille en afgørende rolle for den globale økonomi. I Europa har Den Europæiske Centralbank taget et vigtigt skridt i retning af at bremse gældskrisen, men krisen i Europa er langt fra ovre. USA står over for en række finanspolitiske udfordringer, der kan blive afgørende for, om landet kan fastholde fremgangen eller falder tilbage i recession. Usikkerheden er derfor stor, og hvis vores forventninger om, at finansmarkederne også den kommende tid vil levere pæne afkast, skal blive indfriet, er det afgørende, at vi snart ser stærkere vækst. Sker det ikke, er der risiko for, at virksomhedernes indtjening svækkes, beskæftigelsen falder, og antallet af konkurser stiger, hvilket alt andet lige kan føre til en negativ reaktion på finansmarkederne. Gå ind på nordea.dk/premiumnyt og se en spændende film om investering 4 Premium Nyt. November

5 Lad pensionen tage over, hvor efterlønnen slap Har du hævet din efterløn, bør næste overvejelse være, hvordan du nu får mest muligt ud af dine efterlønskroner. Er målet en langsigtet opsparing, er pension et oplagt valg. Fristen for at melde sig ud af efterlønsordningen udløb 1. oktober. Er du en af de mange danskere, der har benyttet sig af muligheden for at få efterlønsbidraget udbetalt skattefrit, har følgende spørgsmål måske allerede meldt sig: Hvad var dit oprindelige mål med at være tilmeldt efterlønsordningen? Hvad skal du gøre med den opsparing, der er kommet til udbetaling? Skal pengene gå til forbrug, opsparing, afdrag på gæld eller noget helt fjerde? Hvordan du besvarer spørgsmålene, hænger nøje sammen med de overvejelser, du bør gøre dig i forhold til den hævede efterlønsopsparing. Som bekendt gør efterlønsordningen det muligt at trække sig tidligere tilbage fra arbejdsmarkedet eller at arbejde frem til pensionsalderen mod at få udbetalt en skattefri præmie. Ved at træde ud af ordningen gav du afkald på disse muligheder. Selvom du ikke længere er berettiget til en skattefri præmie senere hen, kan du måske alligevel opbygge en opsparing, der matcher den, du ellers ville få udbetalt TIP: Øremærk efterlønskontingentet gennem efterlønsordningen. Placerer du dit hævede efterlønsbidrag på en pensionsordning og supplerer den med løbende indbetalinger, fx ved at øremærke det sparede efterlønskontingent, er du godt på vej til at lukke det hul, den manglende efterløn efterlader senere i livet. Der er flere fordele ved at vælge opsparing via en pensionsordning. Først og fremmest er pension en langsigtet opsparing præcis som Har du meldt dig ud af efterlønsordningen, skal du fremover ikke længere betale efterlønskontingent, hvilket giver en samlet besparelse på godt kr. om året (før skat). Hvis de penge skal gå til anden opsparing i stedet, kan du fx øremærke det til en pensionsordning. Et godt råd er at lægge pengene til side, inden du når at vænne dig til det ekstra økonomiske råderum. Premium Nyt. November 5

6 Gå ind på nordea.dk/premiumnyt og læs mere om pension Gode råd om efterløn og pension Overvej dit oprindelige formål med at være i efterlønsordningen, og hvordan du kan nå samme mål ved at spare op på egen hånd Få regnet på konsekvenserne ved at spare op i de forskellige pensionsordninger Øremærk evt. det sparede efterlønskontingent til anden opsparing, fx pension Har du dyr gæld, er det måske mere fordelagtigt at afdrage på denne frem for at spare op Er du i tvivl, så kontakt din rådgiver i Nordea Fakta Muligheden for at få udbetalt sit efterlønsbidrag skattefrit var en del af regeringens tilbagetræk nings r eform, som blev vedtaget i slutningen af. din efterlønsordning formentlig var tænkt det. I en pensionsordning er pengene som udgangspunkt bundet frem til den dag, du vælger at gå på pension. Derudover er flere pensionsordninger på markedet såkaldte skattebegunstigede opsparingsformer. Det betyder, at du kan trække indbetalinger fra i din personlige indkomst. Populært sagt er 100 kroner, der indbetales til pension, mere værd end de samme 100 kroner, indsat på en almindelig indlånskonto. Derudover beskattes det løbende afkast, du får af din opsparing fx renteindtægter eller gevinster på aktier og obligationer mere lempeligt på en pensionsordning end ved almindelig fri opsparing. Der findes en række forskellige pensionsordninger, der har det til fælles, at indbetalinger giver ret til fradrag i den personlige indkomst. Hvad der er mest fordelagtigt i din situation, kan din rådgiver hjælpe dig med at få afdækket. Afdrage på gæld i stedet? I nogle tilfælde vil det være en fordel at afdrage på gæld, frem for at spare op. Har du dyr gæld, fx på kreditkort eller andre dyre forbrugslån, bør du overveje denne mulighed. Har du spørgsmål til, hvordan du får mest ud af din udbetalte efterlønsopsparing, er du velkommen til at kontakte din rådgiver i Nordea. 6 Premium Nyt. November

7 Eksperten overlader trygt sin pension til andre Seniorstrateg Henrik Drusebjerg er flittigt brugt i medierne, hvor han giver gode råd om investering og pension. Alligevel overlader han en betydelig del af ansvaret for sin egen pension til pensionsselskabet. Det afgørende er at vælge den rigtige risikoprofil, lyder hans bedste råd. Hvordan sparer du op til pension? Jeg har en pensionsordning via mit job, hvor jeg samlet set sparer lidt over 16 pct. op af min løn. Derudover sparer jeg op i min bolig, og det betragter jeg også som en slags pensionsopsparing. De seneste skatteændringer på pensionsområdet betyder, at jeg har lagt min pension en smule om, så jeg har den rette fordeling mellem de forskellige pensionstyper. Hvad er din vigtigste overvejelse i forhold til din egen pensionsopsparing? Risiko. I modsætning til andre investeringer er investeringshorisonten ved en pensionsopsparing i vidt omfang givet på forhånd nemlig den dag, du går på pension. Jeg synes, at risikoen er det vigtigste at forholde sig til. De historiske data i forhold til afkast og risiko går mere end 200 år tilbage, og budskabet er simpelt: Jo højere risiko, desto højere afkast. Jeg har valgt at have en temmelig høj risiko i min egen pensionsopsparing. Hvordan investerer du? Halvdelen af min pensionsopsparing forvaltes af mit pensionsselskab, og det er jeg godt tilfreds med. Den anden halvdel forvalter jeg selv, da jeg ønsker at bringe mere risiko ind i min investering. Det betyder dog ikke, at jeg hele tiden sidder og handler aktier. Der kan gå år, hvor jeg ikke foretager mig noget. Da der jo netop er tale om en langsigtet investering, er udviklingen på den korte bane ikke synderlig interessant. Hvorfor overlader eksperten en stor del af sin pensionsopsparing til andre? I mit daglige arbejde beskæftiger jeg mig med investering det meste af tiden, så det vil jeg ikke også bruge min fritid på. Jeg kan ikke se det store formål i selv at detailstyre investeringen, og jeg har stor tillid til mit pensionsselskab og ønsker ikke at bruge en masse tid på det selv. Hvor aktiv er du i forhold til din pensionsopsparing? Jeg er ikke specielt aktiv. Jeg skæver til den årlige rapport, men ellers er det ikke noget, jeg bruger megen tid på. Jeg tror ikke, man skal følge sin pensionsopsparing uge for uge eller måned for måned. Det er en unødvendig stressfaktor, hvis pengene først skal bruges om 10, 15 eller 20 år. I den periode kan investeringen nå at gå op og ned mange gange. Det afgørende er at forholde sig til den valgte risikoprofil. Premium Nyt. November 7

8 er ved at stabilisere sig 8 Premium Nyt. November Boligmarkedet

9 Positive tendenser på boligmarkedet De nyeste tal fra Realkreditrådet og Realkredit foreningen viser, at boligsalget er begyndt at stige igen. Så med færre ledige boliger og let stigende salg er kurven måske ved at vende? Det kan give boligkøberne lidt udfor dringer, mens den rekordlave rente giver flere fordele. De seneste to år har salgstallene været lave, men på det seneste er der blevet handlet flere boliger end for bare få måneder siden, og det vækker en vis optimisme, selvom vi stadig er langt bagud i forhold til tidligere tiders hurtige salg og høje priser. Når de nye salgstal isoleret set betragtes som en positiv nyhed, er årsagen ikke mindst, at tendenserne fra de største boligmarkeder - København/Frederiksberg og Århus - normalt breder sig som ringe i vandet til resten af landet. Og især i København er salget nu steget, hvilket indikerer, at boligmarkedet er ved at stabilisere sig efter en periode med store prisfald. Færre boliger betyder lavere udvalg, hvis du skal købe Antallet af boliger til salg er faldet mest i København og på Frederiks - berg Så er du på udkig efter en lejlighed, betyder det, at der i dag er et noget mere begrænset udvalg end for et halvt års tid siden. Det betyder igen, at hvis du søger en lejlighed med særlige kvaliteter, udstyr eller beliggenhed, kan det være nødvendigt at handle hurtigere end hidtil, hvis den rigtige lejlighed bliver sat til salg. Til gengæld kan du glæde dig over, at renten lige nu er rekordlav, så drømmeboligen kan stadig være inden for økonomisk rækkevidde, selvom det i dagens marked kan være lidt vanskeligere at finde den, når udbuddet er faldet. Premium Nyt. November 9

10 Udbudte ejerlejligheder Ejerlejligheder hele landet Ejerlejligheder København 0 MAR. APRIL MAJ JUNI JULI AUG. SEP. OKT. NOV. DEC. JAN. FEB. MAR. APRIL MAJ JUNI JULI AUG. SEP. Lidt lysere udsigter for dig, der vil sælge Et faldende udbud kan betyde stigende priser. Og det er da også den situation, vi ser for øjeblikket, hvor prisen på ejerlejligheder - både i København og resten af landet - er steget lidt i første halvår af, samtidig med at de tidligere store prisfald på parcelog rækkehuse er blevet afløst af mere stabilitet. Vi forventer, at markedet fortsat vil stige svagt på linje med inflationen, og hvis du går i salgstanker, anbefaler vi, at du sælger, hvis behovet er der. Generelt råder vi derfor til at se på behovet for en ny bolig frem for kun på provenuet ved et salg. Boligejerne er blevet rigere, og lånene er blevet billigere Fra 1. til 2. kvartal er priserne på huse steget en smule på landsplan, og det samme er gældende for lejlighederne på landsplan. Desuden er boligbyrden - altså den del af indtægten, som et førstegangskøberpar skal bruge på at bo - faldet så meget de seneste år, at vi skal helt tilbage til før årtusindskiftet for at finde tilsvarende lave tal. Dermed kan du som førstegangskøber stå i en lidt gunstigere position, hvis du overvejer at komme ind på boligmarkedet i øjeblikket, hvor du kan udnytte de lave renter til at få finansieret din nye bolig, fx med et fastforrentet lån over 30 år. Situationen er lige nu positiv for både købere og sælgere. Men vi har før oplevet tilbagefald, og den økonomiske situation i Europa er fortsat ustabil, så der er stadig en vis usikkerhed i forhold til udviklingen på boligmarkedet- men altså også mange grunde til at forfølge dine boligdrømme. De positive tegn er: udbuddet af boliger til salg er faldet siden midten af år priserne har stabiliseret sig siden starten af år renterne på obligationslån er for tiden lave der er p.t. stadig loft på de årlige stigninger i ejendomsskatten/ grundskylden. 10 Premium Nyt. November

11 Premium Nyt går online I løbet af 2013 ændrer vi formatet og gør Premium Nyt til et rent onlinemagasin. Det bliver tilgængeligt via din computer, smartphone samt tablet. Ved at lade Premium Nyt gå online har vi mulighed for at skrive flere relevante nyhedsartikler og samtidig åbner webmediet også op for nye mulighed for, at give dig en forbedret oplevelse af Premium Nyt. Gå ind på nordea.dk/premiumnyt Du har allerede nu mulighed for at se en lille appetitvækker af den nye onlineversion af Premium Nyt. Her kan du se uddybende artikler om udvalgte emner fra denne udgave. Læs mere på nordea.dk/premiumnyt Ønsker du at få Premium Nyt direkte i din indbakke, så tilmeld dig på nordea.dk/premiumnyt Premium Nyt. November 11

12 Nordea Bil giver overblik over din økonomi Bilsalget stiger fortsat herhjemme. Går du og overvejer ny bil, giver vores nye finansieringsløsning Nordea Bil dig et samlet overblik over din biløkonomi. Målet med Nordea Bil er at give vores kunder en alt i én-konto til en fornuftig pris. Det er en løsning, der samler betalingerne til forsikring, opsparing til næste bil, ejerafgift, brændstof, vedligeholdelse og afdrag på billånet på én konto. Betal kun rente af det beløb, du skylder Med Nordea Bil samler du budgetopsparing og lån på én konto - en kredit med fast afvikling over ti år ved køb af ny bil og du får en konkurrencedygtig rente. Fordele med Nordea Bil Konkurrencedygtig rente Fleksibel kassekreditløsning lån og budget i ét Overblik over alle dine biludgifter Mulighed for at minimere renteudgifterne set i forhold til et almindeligt billån Attraktivt forsikringstilbud på bilen. Dette materiale er udarbejdet af Nordea Bank Danmark A/S (Nordea) som en generel information til premiumkunder, som Nordea har gjort materialet tilgængeligt for. Materialet skal ikke anses som egentlige investeringsanalyser eller personlig rådgivning om bestemte værdipapirer, finansielle instrumenter eller strategier. Materialet er alene udarbejdet på basis af offentligt tilgængeligt materiale. Kilderne anses for at være pålidelige, men Nordea garanterer ikke, at oplysningerne er nøjagtige eller komplette. Materialet er gennemgået omhyggeligt, og vurderingerne er foretaget efter vores bedste skøn. Alle vurderinger og estimater gælder pr. den anførte dato og kan ændres uden videre. Nordea påtager sig intet ansvar for eventuelle dispositioner, der er foretaget på baggrund af materialet. Det anbefales, at den enkelte kunde taler med en rådgiver i Nordea, inden der foretages eventuelle dispositioner. Udgiver: Nordea Bank Danmark A/S Postboks 850, 0900 København C Telefon: Det kan være en billigere løsning, fordi alle løbende indbetalinger/opsparinger til driftsudgifter og forsikring etc. kan minimere trækket på kreditten, hvilket vil reducere renteudgiften. Du kan tilknytte betalingskort og Betalingsservice til kontoen. Du kan når som helst overføre et højere beløb end aftalt, således at trækket på kreditten bliver mindre. Er Nordea Bil billigere end andre billige billån? Mange bilforhandlere annoncerer med lave lånerenter, men flere kræver også oprettelsesomkostninger, så de reelle låneomkostninger (ÅOP årlige omkostninger i pct.) kan blive en del højere, end rentesatsen antyder. Kontakt din bankrådgiver, hvis du er interesseret i at høre mere om fordelene med Nordea Bil. Ansvarshavende: Ken Adrian Redaktionen afsluttet: 22. oktober Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre 12 Premium Nyt. November

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Guide til et sikkert boligkøb. Til dig der skal købe din første bolig

Guide til et sikkert boligkøb. Til dig der skal købe din første bolig Guide til et sikkert boligkøb Til dig der skal købe din første bolig Guide til et sikkert boligkøb 4 Fra boligdrøm til drømmebolig Et boligkøb starter oftest som en drøm og skulle gerne blive ved at være

Læs mere

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum Aktionærmagasin fra formueplejeselskaberne // 2. kvartal 2013 // 28. årgang Formue Sådan undgår Formuepleje tab Følg den globale jagt på afkast Safe Fejrer 25 års jubilæum Det var Claus Hommelhoff (foto)

Læs mere

Aktionærorientering: Formuemagasin

Aktionærorientering: Formuemagasin Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 19. januar 2007 Aktionærorientering: Formuemagasin Formuepleje Safe A/S udgiver i dag kvartalsorienteringen Formuemagasin, som indeholder

Læs mere

Aktionærorientering: Formuemagasin

Aktionærorientering: Formuemagasin Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 19. januar 2007 Aktionærorientering: Formuemagasin Formuepleje Merkur A/S udgiver i dag kvartalsorienteringen Formuemagasin, som indeholder

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

Formue. fokuseret risikostyring giver balanceret afkast. Sådan arbejder investeringskomiteen. Hængekøje eller sved på panden?

Formue. fokuseret risikostyring giver balanceret afkast. Sådan arbejder investeringskomiteen. Hængekøje eller sved på panden? INVESTORmagasin fra formueplejeforeningerne // 4. kvartal 2014 // 29. årgang Formue fokuseret risikostyring giver balanceret afkast Sådan arbejder investeringskomiteen LEDER: Hængekøje eller sved på panden?

Læs mere

2.969 i. Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen. Ja, pengenyt. IndskydergarantIen er blevet fordoblet se om det betyder noget for dig

2.969 i. Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen. Ja, pengenyt. IndskydergarantIen er blevet fordoblet se om det betyder noget for dig 3 pengenyt 2010 Ja, din pension er kedelig lige til du får brug for den! Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen konvertere eller ej? 2.969 i så er det lån vist betalt ÅoP Nye kort Nye muligheder

Læs mere

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9 Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce Pension OG FORSIKRING Marts 2008 Styr på pensionen? Trods alle initiativer tyder meget stadig på, at det er de færreste, der besidder et

Læs mere

5TIPS OPTIMAL PRIVATØKONOMI FÅ OVERBLIK MED UAFHÆNGIG RÅDGIVNING. Nr.8/Marts 10

5TIPS OPTIMAL PRIVATØKONOMI FÅ OVERBLIK MED UAFHÆNGIG RÅDGIVNING. Nr.8/Marts 10 DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET Nr.8/Marts 10 OPTIMAL PRIVATØKONOMI 5TIPS FÅ OVERBLIK MED UAFHÆNGIG RÅDGIVNING FOTO: SINE FIIG Mette Reissmann, erhvervsjurist,uafhængiguafhængig rådgiver og

Læs mere

Andel, eje eller leje?

Andel, eje eller leje? Andel, eje eller leje? Hovedbrud. Det er blevet mere fordelagtigt at købe lejlighed i forhold til at leje. Det viser beregninger, Berlingske Business har fået Danske Bank til at lave, men det kan være

Læs mere

Afdragsfrie lån bruges til at styrke privatøkonomien!

Afdragsfrie lån bruges til at styrke privatøkonomien! Afdragsfrie lån bruges til at styrke privatøkonomien! Realkreditrådet besvarer kritikken af de afdragsfrie lån. Mere end halvdelen af realkreditudlånet til boligejerne er afdragsfrit. Det har udløst en

Læs mere

Har du styr på pensionen?

Har du styr på pensionen? SÆRNUMMER, NOVEMBER 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI tema PENSION Har du styr på pensionen? statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: dan www.ecovis.dk Udskyd din pension

Læs mere

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om ejerbolig Om ejerbolig 11. udgave Redaktionen afsluttet august 2012 I serien er også udkommet: - Om at planlægge sin økonomi - Om tryghed og pension - Om at investere - Om forsikring ISBN 978-87-90401-xx-x

Læs mere

En verden uden pengeinstitutter?

En verden uden pengeinstitutter? 1 2013 pengenyt En verden uden pengeinstitutter? 13 situationer, hvor du ville have svært ved at undvære dit pengeinstitut Den lave rente århundredets gave Overførsler speedes op Hvor kvikt er dit lån?

Læs mere

Anbefalinger om aktieinvesteringer

Anbefalinger om aktieinvesteringer Anbefalinger om aktieinvesteringer Udarbejdet af: Tom Engsted, professor, Århus Universitet Bjarne Graven Larsen, fondsdirektør, ATP Michael Møller, professor, CBS 8 januar 2011 Denne rapport er udarbejdet

Læs mere

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 8. januar 2015 Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Dansk økonomi er på rette vej. Selvom væksten ikke imponerede i 2014, så

Læs mere

Kvartalsrapporten. Aktiemarkedets talentspejder s. 10 Sådan udvælger vi aktierne i afdeling Value.

Kvartalsrapporten. Aktiemarkedets talentspejder s. 10 Sådan udvælger vi aktierne i afdeling Value. Kvartalsrapporten Aktiemarkedets talentspejder s. 1 Sådan udvælger vi aktierne i afdeling Value. Pas på staterne s. 13 Statsobligationer giver i værste tilfælde ikke noget afkast. 2. k v a r ta l 2 5 2K

Læs mere

Realkreditrådgivning,

Realkreditrådgivning, Realkreditrådgivning, god skik og afdragsfrie lån 4 FORFATTER Lektor ph.d. Svend Jakobsen Handelshøjskolen i Århus E-mail: skj@asb.dk Figur 1 Udvikling i resultat før skat for realkreditinstitutterne,

Læs mere

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2014. 3.

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2014. 3. Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo Mundtlig beretning Realkreditforeningens årsmøde 2014 3. april 2014 Det talte ord gælder! Indledning Velkommen til Realkreditforeningens

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 2 Indledning:... 4 3 Problemafsnit... 5 3.1 Problemformulering:... 5 3.2 Afgrænsning:... 5 3.3 Metode:... 6 4 Pension... 6 4.1 Livsløbsfaser:... 7 4.1.1 Behov i de forskellige livsløbsfaser:...

Læs mere

spar penge Guide Skift bank og sider Sådan får du en bedre rente Sådan forhandler du med banken Maj 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

spar penge Guide Skift bank og sider Sådan får du en bedre rente Sådan forhandler du med banken Maj 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix Guide Maj 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 2 2 Skift bank og sider spar penge Sådan får du en bedre rente Sådan forhandler du med banken Spar penge INDHOLD I DETTE HÆFTE:

Læs mere

Sparer du nok op? Hvad får du og hvad får du brug for

Sparer du nok op? Hvad får du og hvad får du brug for pension Magasinet der holder dig opdateret om din pension tema Sparer du nok op? Hvad får du og hvad får du brug for nr. 1 forår 2012 indhold Opskriften på en god alderdom 3 Lav rente og højere skatter

Læs mere

sandheden Investering i fødevarer kan føre til sult Nyt gebyr på kreditkort Rød, gul og grøn investering Test af netbanker så får du bedre råd

sandheden Investering i fødevarer kan føre til sult Nyt gebyr på kreditkort Rød, gul og grøn investering Test af netbanker så får du bedre råd Penge Magasin fra Forbrugerrådet September 2011 nr. 10 kr. 50, så får du bedre råd Verdensmarkedsprisen på korn, indekseret juni 2011 300 250 december 2008 200 150 Investering i fødevarer kan føre til

Læs mere

Når du har planer om en ny bolig

Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig At blive boligejer er en stor begivenhed i livet og derfor sjældent noget, man beslutter fra den ene dag til den anden. For hvad er der

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update 26. september 2013 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Stilheden synes for en stund at have indfundet sig på de finansielle markeder. Der har ellers været nok mulige

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

Forsikring. Tema. Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7. Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen side 8-19

Forsikring. Tema. Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7. Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen side 8-19 Nr. 2 - April 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Samfundskrisen Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7 Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen

Læs mere

Dansk økonomi vågner af sit hi

Dansk økonomi vågner af sit hi Dansk økonomi vågner af sit hi Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk af chefanalytiker Frederik I. Pedersen og stud.polit. Mette Rasmussen med

Læs mere

Uroen omkring den danske krone i 1. kvartal

Uroen omkring den danske krone i 1. kvartal Uroen omkring den danske krone i 1. kvartal En del kunder har spurgt os om, hvad det er, der er sket med den danske krone, og ikke mindst om man som investor skal være nervøs. På den baggrund har vi, efter

Læs mere