ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM"

Transkript

1 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på Det er vigtigt, at alle felter er besvaret så præcist som muligt, af hensyn til behandling af ansøgningen. Ansøgningen må maximalt fylde 7 sider. Følgende materiale er vedlagt ansøgningen: Detaljeret budget (bilag 1) Dokumentation for samarbejdspartnere (bilag 2 4) Pressemappe (Bilag 5) Skemaet skal udfyldes i overensstemmelse med ansøgningsvejledning og evalueringsguide på Region Sjællands hjemmeside, hvor der også kan findes yderligere information. 1. Oplysninger om projektet Projekttitel: Odsherred kulturfestival 2015 Mere kant end udkant, 26 juli 1 august Projektperiode (start- og slutdato): oktober 2014 oktober 2015 Projektets samlede budget: kr. Hvilket beløb ansøges der om / støtteprocent: kr. svarende til ca 36% i støtte 2. Oplysninger om ansøger Ansøger: Odsherred kulturfestival co/ Odsherred teater Adresse: Annebergparken 22, 4500 Nykøbing Sj. Tlf.: e-post: Kontaktperson: Thomas Burø e-post: tlf.: Juridisk ansvarlig: Simon Vagn Jensen, teaterleder Nem-kontonummer: Sparekassen Sjælland Reg nr Konto Evt. revisor: Evt. hjemmeside: Evt. cvr.nr.: Samarbejdspartnere i projektet (samarbejdsaftaler vedlægges ansøgningen): Vallekilde Højskole, Odsherred kommune, Odsherred bibliotek og kulturhuse, Odsherred Teater, Visit Odsherred (tilsagn eftersendes), Ung i Odsherred (tilsagn eftersendes), GeoPark Odsherred (tilsagn eftersendes).

2 3. Projektets formål 1. Odsherred kulturfestival er en kunst og kulturfestival, der finder sted i Odsherred hvert andet år. Datoerne for 2015 er 26 juli 1 august. Odsherred kulturfestival er drevet af lokale kulturaktører fra etablerede kulturinstitutioner og foreninger til selvstændige kunstnere og borgere, der gerne vil bidrage med deres tid, ideer og energi. Der søges hermed om støtte til kernefinansiering af festivalen. Kernefinansiering dækker over projektledelse, markedsføring, støtte til organisering af kulturaktører og udvikling af programindhold samt afholdelse af festivalåbning og afslutning. Festivalens indhold udvikles af kulturaktørerne i kreative processer henover vinteren 2014 / 15. Der søges derfor ikke støtte til selve programindholdet, da det pt. er ukendt og fordi en del af udviklingsarbejdet er at eksperimentere med decentral finansiering (se nedenfor, pt 2.). 2. Odsherred kulturfestival finder sted over hele Odsherred. Erfaringerne og evalueringerne viser, at det kan være svært for publikum at bevæge sig meget rundt. Derfor vil festivalen finde sted i 4 zoner: Søndag: Åbning Mandag tirsdag: Zone 1: Vallekilde og omegn (syd) Onsdag torsdag: Zone 2: Egebjerg og omegn (øst) Fredag lørdag: Zone 3: Nykøbing og omegn (nord) Dagligt: Zone 4: En mobil zone (til bens, på cykel, i bil, i bus, i tog, båd, ballonflyver og så videre) der forbinder nord med syd, øst med vest I hver zone vil lokale kulturaktører udvikle og afvikle begivenheder i samarbejde med etablerede kulturinstitutioner, der fungerer som garanter for, at de enkelte zoners programmer får mere kant end udkant. Denne decentrale tilgang vil give en festival med en stærk forankring i græsrødderne og sikre at festivalen fra publikums perspektiv har personlighed, identitet og høj kvalitet. Det er kulturaktørerne i de enkelte zoner, der er ansvarlige for at finansiere deres begivenheder. Det er en del af festivalens udviklingsstrategi at arbejde målrettet med decentrale finansieringsplaner. Vallekilde Højskole er tilknyttet Zone 1; Odsherred teater, Odsherred bibliotek og kulturhuse samt Museum Odsherred er tilknyttet Zone 2 & 3. Zone 4 har tilknyttet Ung i Odsherred Med 2 dage i hver zone vil festivalen tilgodese publikums behov for at kunne nå flere begivenheder på samme dag, have begivenheder i naturen og i byområder samt leve op til ambitionen om at finde sted på tværs af Odsherred. 3. Det er en prioritet at fastholde evnen til at producere begivenheder af højt niveau der møder folk i øjenhøjde. For at nå dette mål arbejder festivalen med 3 mestergreb A. Iscenesættelser af begivenheder skal være gennemtænkt og steder skal altid være medfortællere. Her vil samarbejdet med GeoPark Odsherred i særlig grad blive vigtigt (det er ikke nok at sætte et orkester på en scene, der står på en flot mark). B. Lokalbefolkninger omkring begivenheder skal inkluderes tidligt i den kreative proces, så de bliver tænkt som medskabere fra start (det er ikke nok at annoncere i dagbladene 2 uger før man

3 sætter et orkester på en scene). C. Det samlede program skal balancere små og store begivenheder. Det samlede program skal balancere begivenheder, hvor publikum er aktive medskabere og begivenheder hvor publikum er aktive modtagere (Det er ikke nok kun at sætte orkestre på scener). Det er kulturaktører fra de 4 zoner, der skal udvikle festivalens begivenheder. Her er eksempler på begivenhedstyper, baseret på programmet fra 2013: stuekoncerter, audiofortællinger, sociale skulpturer, landart, interventioner, publikumsinvolverende teater, friluftskoncerter, vandringer, fælleslæsning, lydkunst, roadtrip, filmvisning, verdensrekordforsøg og mere til. 4. Samarbejdet mellem de mange kulturelle ildsjæle i Odsherred er kernen i Odsherred Kulturfestival. Det vigtigste for Odsherred kulturfestival er at vise hvor meget vores område har at byde på og få så mange som muligt til at arbejde sammen om en fælles festivaluge hvert andet år. Uanset om man har en fast stilling i en kulturinstitution, er freelance kunstner eller arbejder frivilligt, så skal drivkraften være en lyst til at bidrage til det fælles projekt. Mere kant end udkant - Odsherred kulturfestival skal være noget folk er stolte af. 4. Projektets målgruppe 1. Odsherred kulturfestival arbejder med en sammensat målgruppe. Som udgangspunkt viser erfaringerne, at hver enkelt begivenhed har hver sit sæt af primære målgrupper. Det betyder, at man i praksis har en meget bred målgruppe med diverse interesser. Vi opererer med følgende hovedmålgrupper: A. Lokale og fastliggere i sommerhusområder, som i forvejen er brugere af Odsherreds kulturliv. De er enten unge i alderen eller er 45+ og har store børn, de måske, måske tager med til begivenheder. Denne gruppe vil betragte festivalen som en integreret det af Odsherreds kulturliv, fordi de er i berøring med kulturlivet i forvejen B. Sommerhusgæster, hvis ophold falder samtidig med festivalperioden. Her er særligt sommerhusgæster med mindre børn en gruppe, som i princippet kun er relevant såfremt festivalen formår at producere børnevenlige miljøer og formår at programmere begivenheder for børn / børn og voksne. De vil betragte kulturfestivalen som et tilbud blandt mange i sommerlandet. Disse to hovedmålgrupper kræver, at festivalen på den ene side er i øjenhøjde og praktisk nemt tilgængelig og på den anden side har et højt oplevelsesmæssigt og kunstnerisk niveau, som tydeligt identificerer at det er en kulturfestival i kontrast til en forlystelsespark. 5. Projektets aktiviteter og tidsplan PRÆ-PROJEKTBERIODE Forår 2014: Rekruttering af sekretariat og færdigudvikling af festivalkonceptramme / Etablering

4 af primære partnerskaber / Fundraising PROJEKTPERIODE Efterår 2014: Open Call for lokale begivenheder og projekter / Etablering af kerne frivilliggruppe / Udvikling af samarbejdsstruktur på tværs af festivalzoner / Fundraising på projektniveau Vinter 2015: Offentliggørelse af Odsherred kulturfestival 2015 / Anden runde på opdyrkelse af frivillige / Etablering af sekundære partnerskaber / Fundraising på projektniveau / Markedsføring begynder Forår 2015: Programlægning- og koordinering / Markedsføring / Oplæring af frivillige i event management / Fundraising på projektniveau Sommer 2015 Juni: Offentliggørelse af program 1 juni / Markedsføring / Præproduktion Juli: Festivalafvikling August Oktober: Evaluering / Efterbehandling / Afrapportering 6. Projektets forventede resultater og effekter 1. Kortsigtede effekter: A. Udviklingen og afviklingen af Kulturfestivalen vil bringe kulturinstitutioner, kunstnere og civilsamfund tættere på hinanden for en stund, hvilket vil lægge grobund for nye samarbejder og nye projekter, samt styrke områdets kulturelle bæredygtighed. B. Sommerhusgæster, fastliggere og lokale vil få mulighed for at opleve en uge med kulturelle tilbud og begivenheder 2. Langsigtede effekter: Odsherred Kulturfestival vil være med til at cementere Odsherreds position på det kulturelle landkort. Både lokale, landliggere og turister vil se frem til og planlægge deres sommer efter festivalen. Odsherred kulturfestival vil være kendt nationalt for at tage chancer, en villighed til at eksperimentere og for at være hjemsted for unikke, charmerende og vidunderlige oplevelser i øjenhøjde. Samlet sæt vil festivalen være en medspiller i egnsudvikling. Produktionen af Odsherred kulturfestival vil medføre: A. Øget fokus på og bevidsthed i lokalbefolkning og turister omkring Odsherreds kunst & kultur samt egnens urbane og rurale landskaber B. Øget værdi i form af flere tilbud til sommerhusfolket C. Øget brandværdi for Odsherred kommune som mål for kulturturisme og bosætning D. Øget omsætning for erhvervsliv, der både fungerer som leverandører til festivalen og servicerer publikum E. Øget national opmærksomhed på Odsherred indenfor kulturbranchen F. Udvikling af frivillighedsledelse og frivillighedsstrukturer i civilsamfundet G. Publikumsudvikling og outreach i kulturinstitutionerne H. En stigning i antallet og kvaliteten af tværinstitutionelle samarbejder

5 7. Projektets samarbejdsrelationer 1. Odsherred kulturfestival er en paraplyorganisation. Den forbinder en række forskelligartede organisationsformer, der hver især har unikke specialer og ekspertiser. Disse forskellige organisationer er desuden geografisk spredt i Odsherred. Disse to forhold præsenterer på den ene side grundlaget for Odsherred kulturfestivals mangfoldighed af kulturelle udtryk og på den anden side er det en organisatorisk udfordring, at sikre at de involverede organisationer arbejder i samme retning. Odsherred kulturfestival består af Primære partnerskaber, Sekundære partnerskaber, Sekretariat og Styregruppe A. De Primære partnerskaber består af Kulturinstitutioner, der har forpligtet sig til at indgå i organiseringen og afviklingen af Odsherred kulturfestival. Deres partnerskab er festivalens institutionelle rygrad. Det er deres rolle, at facilitere etableringen af Sekundære partnerskaber og at understøtte de projekter, der etableres i de forskellige zoner. B. De Sekundære partnerskaber består af en sammensat gruppe: foreninger, kunstnere, borgere, institutioner og virksomheder. Deres rolle er at udvikle og afvikle festivalens begivenheder i samarbejde med hinanden og med reference til de organiserende Kulturinstitutioner. C. Sekretariatet består af frikøbte medarbejdere fra Kulturinstitutioner, freelancere og frivillige. Sekretariatets rolle er at sikre et velkoordineret program, ledelse af de enkelte zoner, sikre programmets kvalitet på tværs af festivalen, afvikle markedsføring og løbende assistance til de enkelte aktører. D. Styregruppen består af Simon Vagn Jensen, teaterleder, Odsherred teater; Eva Ormstrup Bentsen, Kulturchef, Odsherred kommune; John Larsen, kulturhusleder, Odsherred bibliotek- og kulturhuse; Hans-Jørgen Olsen, Turistchef, Visit Odsherred og Torben Smidt Hansen, Forstander, Vallekilde Højskole. Deres rolle er at udvikle og kvalitetssikre festivalen samt sikre politisk og institutionel opbakning. 8. Projektets videreførelse efter tilskudsperiodens ophør 1. Det er et mål at benytte udviklingsarbejdet omkring festivalen til at afsøge muligheden for at skrive festivalen ind som en del af de offentligt finansierede kulturinstitutioners driftsaftaler med Odsherred kommune. De forskellige offentligt finansierede kulturinstitutioner har forskellige strategier, forskellige måder at operere på og grunde til at engagere sig i festivalproduktionen. Festivalen kan ikke på sigt regne med at kulturinstitutioner generøst og uegennyttigt stiller sig til rådighed. Det skal derfor afklares, hvad de som organisation kan få ud af på sigt at integrere festivalen som en del af deres kerneydelser. 2. Det er et mål at afklare om det er nødvendigt at etablere Festivalen som en selvstændig juridisk enhed (forening, selvejende institution, erhvervsdrivende fond, etc.). Selvom det giver fleksibilitet og en flydende organisationsform, så er det er krævende at være vært for en festivalorganisation af denne størrelse. Det skal afklares om det på sigt er bæredygtigt eller om der bør etableres en

6 selvstændig organisation. 3. Det er et langsigtet mål at sikre at frivillig arbejdskraft anvendes meningsfuldt og strategisk koblet med lønnet arbejdskraft. Festivalen vil derfor arbejde på at udvikle tilbud til kulturaktører som belønning og incitament for at deltage. Det kan være læringsforløb, der giver kulturaktører kompetenceløft; hjælp til at finde finansiering og andre former for tilbud, som kulturaktører kan finde attraktivt og som rækker ud de forløb, der er direkte knyttet til festivalproduktionen. 9. Projektets synlighed I evalueringen af 2013 er en af hovedkonklusionerne, at festivalen har formået at tiltrække opmærksomhed og styrke opfattelsen af at Odsherred rummer et mangfoldigt og udbredt kulturliv. Odsherred kulturfestival betjener sig af flere platforme til synliggørelse: Netbaserede: Hjemmeside / Facebook / Twitter / Vimeo / Instagram / Nyhedsbrev / App Tryksager: Festivalprogram / Plakater / Flyers / Klistermærker / Stencils Foromtale og dækning: Lokale medier / Nationale medier (se bilag Bilag 5 for pressemappe) Derudover arbejdes der målrettet med sociale kampagner og mund-til-mund metoder. 10. Projektets forankring Kulturfestivalen er et projektsamarbejde, der er forankret på tværs af offentlige, private og civilsamfundsmæssige organisationer. Festivalen er primært forankret i de institutioner, som er repræsenteret ved Styregruppens medlemmer: Odsherred kommunes kulturforvaltning, VisitOdsherred, Odsherred teater, Odsherred bibliotek og kulturhuse samt Vallekilde Højskole. Disse sikrer grundudviklingen og implementeringen af festivalens strategier og målsætninger. Sekundært er festivalen forankret i de forskelligartede institutioner kulturaktørerne -, der er involveret i at skabe festivalens program. Festivalen nyder desuden bred politisk opbakning. 11. Evaluering af projektet Der er ikke valgt evalueringsform eller evaluerende instans endnu. Vi ved dog, at vi både ønsker festivalen evalueret internt af kulturaktørerne selv og af styregruppe, og at vi ønsker en ekstern instans til at producere en evaluering.

7 12. Budget Udgifter og indtægter skal fremgå som hovedposter i nedenstående budgetskema. Der kan indsættes andre poster end nedenstående eksempler. Det skal angives om beløbene er inklusiv eller eksklusiv moms. Timepriser, antal timer og ca. antal involverede personer bedes opgjort. UDGIFTER EKSEMPLER PÅ HOVEDPOSTER: Projektledelse Kunstnerhonorarer Materialer Befordring Evaluering Markedsføring og PR Andet Samlede udgifter I alt: FINANSIERING EKSEMPLER PÅ HOVEDPOSTER: Egenfinansiering Anden ekstern medfinansiering (puljer, fonde m.v.) Ansøgt støttebeløb Region Sjælland / Vækstforum Salg Samlede indtægter I alt:

Kulturpolitik Frem mod 2020. Syddjurs som Kulturkommune. Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015.

Kulturpolitik Frem mod 2020. Syddjurs som Kulturkommune. Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015. Kulturpolitik Frem mod 2020 Syddjurs som Kulturkommune Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015. INDHOLD Forord... 3 Syddjurs Kultur Vision 2020... 4 Formidling Kultur og oplevelser...

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events EVENTSAMARBEJDE I REBILD Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events Projektet Destinations-, organisationsog eventudvikling i Rebild Kommune Formålet med projektet Destinations-,

Læs mere

Fælles fremtid - fælles ansvar

Fælles fremtid - fælles ansvar Fælles fremtid - fælles ansvar Den fælles ledelses strategi 2013-2015 Fælles fremtid fælles ansvar Strategiske indsatser Direktion og afdelingschefer i Haderslev Kommune har lavet en administrativ strategi

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Internationale projekter og partnerskaber

Internationale projekter og partnerskaber Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Om DUF Hvad er DUF? DUF

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering Søg støtte til projekter om nyspecialisering og inklusion Vær med til at fremme inklusion og aktiv deltagelse i samfundslivet for børn, unge og voksne med særlige behov. Søg om op til 150.000 kroner i

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning

FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning Indledning Denne værktøjskasse har til formål at give gode råd til, hvordan man som frivilliggruppe skriver en ansøgning og hvilke overvejelser man skal gøre sig,

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE Endelig afrapportering af PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 3 2. METODE, DISPOSITION SAMT STYREGRUPPENS SAMMENSÆTNING OG

Læs mere

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0 P R O J EKTUDBUD Sæt skub i egu 2.0 Den 29. marts 2010 Indbydelse til projektansøgninger Landets kommuner indbydes hermed til at indsende ansøgninger om økonomisk støtte til projekter, der sætter skub

Læs mere

Oplev vækst stedbundne oplevelser

Oplev vækst stedbundne oplevelser Oplev vækst stedbundne oplevelser Analyse af 4 events Udarbejdet af Jysk Analyse 2014 2 I denne rapport præsenteres et kortfattet sammendrag af de samlede resultater af gæsteanalyser og værdikædeanalyser

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET Strategien er udgivet i 2009 af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 Kbh. K www.kum.dk

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra de

Læs mere

Projekt Skolesport. Mere idræt og bevægelse i krydsfeltet mellem skole, elev, forening og kommune. Charlotte Østergaard

Projekt Skolesport. Mere idræt og bevægelse i krydsfeltet mellem skole, elev, forening og kommune. Charlotte Østergaard Projekt Skolesport Mere idræt og bevægelse i krydsfeltet mellem skole, elev, forening og kommune Charlotte Østergaard projekt_skolesport.indd 1 22-01-2008 10:59:08 Projekt Skolesport Mere idræt og bevægelse

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi SAMMEN MOD FATTIGDOM Mellemfolkeligt Samvirkes strategi MS vil fortsat være en afgørende stemme i den offentlige debat om udviklingspolitik og sikre folkelig opbakning til et stærkt dansk engagement i

Læs mere

UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL. STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00

UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL. STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00 UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd MØDE Bestyrelsesmøde DFL STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00 SLUTTIDSPUNKT 08-04-2015 21:30:00 PUNKTER 1. Godkendelse af referat fra

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser, netværk

Læs mere

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed forord Danmark har som vidensamfund behov for i fremtiden at sikre viden og udvikling inden for de naturfaglige og

Læs mere

Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed

Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed 1 Om denne guide Guiden henvender sig til kommunernes erhvervsrådgivning og til beskæftigelsesforvaltninger og jobcentre og beskriver de særlige opmærksomhedspunkter

Læs mere

DELTAG I NYE MÅL 2015

DELTAG I NYE MÅL 2015 INVITATION TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER DELTAG I NYE MÅL 2015 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER 1 INDHOLD 1. PROJEKTET KORT...4 2. HVEM HAR DELTAGET FØR?...4 3. BJERG K...6 4. HVAD FÅR DU UD

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere