Bilag 2: Afdækning af tryghedsfremmende indsatser i 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 2: Afdækning af tryghedsfremmende indsatser i 2013"

Transkript

1 Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Kontor for Inklusion og Mangfoldighed NOTAT Bilag 2: Afdækning af tryghedsfremmende indsatser i 2013 Borgerrepræsentationen godkendte den 10. februar 2011 Sikker By Programmet (BR , punkt 1), herunder mål 1 om, at: Der opnås en stigning i trygheden i København, således at antallet af områder med behov for en markant eller intensiveret indsats ifølge Tryghedsindekset falder med minimum 50 pct. Målet skal være nået senest i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen er projektansvarlig for mål 1. Resultatet af måloverholdelsen vil fremgå af Tryghedsindeks Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Jeppe Kehlet Sørensen Tryghedsindekset Tryghedsindekset måler seks former for kriminalitet (vold og trusler om vold, indbrud, tyveri, narkotika, hærværk, chikane), og måler tre forhold: Hvad har beboerne været udsat for ifølge dem selv, Hvordan beboerne vurderer områdets problemer med kriminalitet, Hvor mange anmeldelser til politiet, der har været i området, indgivet af borgere og politi. Tryghedsindekset opgøres i fem handlingsanvisende kategorier, som angiver i hvor høj grad, der er behov for en tryghedsskabende indsats i det pågældende område. De fem kategorier opdelt efter behov er: markant, intensiveret, ordinært, reduceret og minimalt. en sker på hhv. 35 distrikter, 12 bydele (Lokaludvalg) og Københavns Kommune som helhed ( Distrikter med behov for markant/intensiveret indsats Følgende 12 distrikter var omfattet af markant/intensiveret indsatsbehov ifølge Tryghedsindeks 2010 (Sikker By mål 1). I Tryghedsindekset 2013 er antallet faldet til 5 distrikter, som fortsat er i markant/intensiveret (markeret med fed skrift). 1. Distrikt 1, det sydvestlige Indre By til Kgs. Nytorv. 2. Distrikt 3, Christianshavn og Holmen. 3. Distrikt 8, Indre Nørrebro, vest for Nørrebrogade. 4. Distrikt 10, Ydre Nørrebro, vest for Nørrebrogade. 5. Distrikt 11, Ydre Nørrebro mellem Nørrebrogade og Tagensvej. 6. Distrikt 12, Ydre Nørrebro, nordøst for Tagensvej. 7. Distrikt 15, Indre Bispebjerg ved Nørrebro Station. 8. Distrikt 17, Husum syd. 9. Distrikt 18, Husum, vest for Utterslev Mose. 10. Distrikt 22, Valby sydvest. 11. Distrikt 27, Vesterbro omkring Hovedbanegården. 12. Distrikt 29, Ørestaden og Havebyerne.

2 I kom der 3 nye distrikter til, som havde behov for en markant/ intensiveret indsats. Det omhandlede distrikterne: Distrikt 9, Indre Nørrebro øst for Nørrebrogade. Distrikt 13, Ydre Bispebjerg og Emdrup. Distrikt 14, Bispebjerg, syd for Bispebjerg Kirkegård. viser, at ingen af de tre distrikter ligger i markant/ intensiveret. I Tryghedsindeks 2013 målingen er der ikke kommet nye distrikter i kategorierne markant/intensiveret. A. Oversigt over indsatser i distrikter i markant/ intensiveret jf. Tryghedsindeks 2010 (Sikker By mål 1). I følgende oversigter præsenteres de 12 distrikter, som i Tryghedsindekset 2010 havde et markant eller intensiveret behov for indsats. I oversigterne beskrives: Udviklingen fra 2010 og frem jf. Tryghedsindekset. Farverne angiver, hvorvidt kategorien er ændret positivt (grøn), negativt (rød) eller uændret (gul) siden sidste måling. Distriktets demografi per 1. januar Udfordringerne i distriktet jf. sidste måling fra Tryghedsindekset. De kriminalitetsforebyggende og -bekæmpende lokale indsatser, der er registeret i distriktet jf. Sikker By, hvilke(n) forvaltning(er) aktiviteten er forankret i, samt budget i 2013 i mio. kr. Eventuelle bemærkninger, herunder SSP-ledergruppernes vurdering af områderne på baggrund af den årlige afrapportering for Efterfølgende beskrives de distrikter, som i 2011 havde behov for en markant eller intensiveret indsats. Afslutningsvis findes en oversigt over de bydækkende tryghedsskabende indsatser. Det bemærkes, at der så vidt muligt er indsat afsatte midler for de enkelte indsatser i kr. for hvert område. 2

3 Distrikter som i 2010 havde behov for en markant eller intensiveret indsats, jf. Tryghedsindeks 2010

4 Distrikt 1 Det sydvestlige Indre By til Kgs. Nytorv Demografi 1. januar 2012 Antal Heraf andel af mænd i pct. 51,2 48,9 47,1 44,1 51,3 44,4 49,3 Heraf andel af kvinder i pct. 48,8 51,1 52,9 55,9 48,7 55,6 50,7 Heraf andel ikke-vestlige indvandrere/ efterkommere i pct. 2,8 3,6 1,8 4,7 6,7 2,0 5,3 Udfordringer i distriktet jf. Spørgeskema Anmeldelsesindeks Tryghedsindekset Samlet Minimalt Minimalt Ordinært Reduceret Reduceret Minimalt Minimalt Tryg den af ØKF 500 Klubfællesskab Indre By (eks. udegående arbejde, udvidede åbningstider, særlige tiltag, kontingentfritagelse i alle klubber mv.) BUF 282 SSP-Ledergruppen Indre By (City) beskrivelse af situationen: Der er i perioden ingen ungegrupper (bosiddende i Indre By), der forårsager uro og giver anledning til utryghed. Dog skal nævnes, at det meget aktive natteliv i Indre By rummer besøg af unge fra både andre bydele samt omegnskommuner og provins.

5 Distrikt 3, Christianshavn og Holmen Demografi 1. januar 2012 Antal Heraf andel af mænd i pct. 54,1 57,0 48,1 43,9 50,0 48,0 49,7 Heraf andel af kvinder i pct. 45,9 43,1 52,0 56,1 50,0 52,0 50,3 Heraf andel ikke-vestlige indvandrere/ efterkommere i pct. 4,0 6,0 8,4 5,7 6,2 2,9 5,5 Udfordringer i distriktet jf. Anmeldelsesindeks Tryghedsindekset Reduceret Ordinært Reduceret Tryg den af ØKF 500 Udsatte Team på Christiania SOF Vilde liv på Christiania (pigegruppen) SOF - Ungerådgivningen SOF - Klubfællesskab Indre By (eks. udegående arbejde, udvidede åbningstider, særlige tiltag, kontingentfritagelse i alle klubber mv.) BUF 203 SSP-Ledergruppen Christianshavn (City) beskrivelse af situationen (juli i december 2012): Der er ingen ungegrupper bosiddende på Christianshavn, der har skabt uro eller udvist utryghedsskabende adfærd lokalt i perioden. 5

6 Distrikt 8 Indre Nørrebro, vest for Nørrebrogade (Hotspot Indre Nørrebro) Demografi 1. januar 2012 Antal Heraf andel af mænd i pct. 49,4 50,5 49,2 44,2 49,4 46,2 48,5 Heraf andel af kvinder i pct. 50,6 49,5 50,8 55,8 50,6 53,8 51,5 Heraf andel ikke-vestlige indvandrere/ efterkommere i pct. 31,1 51,6 49,0 17,1 20,0 18,0 22,7 Udfordringer i distriktet jf. Anmeldelsesindeks Tryghedsindekset Ordinært Reduceret Hotspot Indre Nørrebro BIF/SOF/BUF 3,500 Korte snor SOF - Gadepulsen+ (Indre Nørrebro) SOF Gadepulsen (under 18 år) SOF - Feriecamps (beløb i alt i alle bydele) KFF Ny start i Blågården SOF SMS kæde Nørrebro ØKF Klubfællesskab Indre Nørrebro (eks. BUF udegående arbejde, udvidede åbningstider, særlige tiltag, kontingentfritagelse i alle klubber mv.) Din beskæftigelseskonsulent BIF Udvidede åbningstider og aktivitetsmedarbejder KFF på idrætsanlæg (beløb i alt) Tryghedsplan Indre Nørrebro ØKF/TMF SSP sammenfatning for 2012 viser, at der i området omkring Gartnergade er afrapporteret om uro i mere end ét kvartal forvoldt af under 18-årige. SSP København har aktiveret beredskabet, da man blev bekendt med risiko for en konfrontation mellem autonome og en deltagende forening i Mangfoldighedsarrangement Smag Verden, på Indre Nørrebro. På den baggrund udarbejdes handleplan med det formål, at lokale unge ikke inddrages i en eventuel konfliktsituation. 6

7 Distrikt 10 Ydre Nørrebro, vest for Nørrebrogade Reduceret Minimalt Demografi 1. januar 2012 Antal Heraf andel af mænd i pct. 49,9 48,5 50,5 42,1 51,2 45,5 49,2 Heraf andel af kvinder i pct. 50,1 51,5 49,5 57,9 48,9 54,5 50,8 Heraf andel ikke-vestlige indvandrere/ efterkommere i pct. 17,3 32,1 34,0 10,0 12,7 12,4 13,4 Udfordringer i distriktet jf. Anmeldelsesindeks Tryghedsindekset Ordinært Ordinært Ordinært Minimalt Ordinært Minimalt Minimalt Korte snor SOF - Upload SOF Feriecamps (beløb i alt i alle bydele) KFF SMS kæde Nørrebro ØKF Klubfællesskab Ydre Nørrebro (eks. udegående arbejde, udvidede åbningstider, særlige tiltag, kontingentfritagelse i alle klubber mv.) BUF SSP 2012 sammenfatningen viser, at der har været hændelser Ydre Nørrebro, hvor grupper af unge mænd har iværksat uro lokalt f.eks. udøvet hærværk på og omkring 18+ klubber og 18+ centre, samt udøvet chikane af personale, hvilket i flere tilfælde har fået matriklerne til periodevis at lukke ned. 7

8 Distrikt 11 Ydre Nørrebro, mellem Nørrebrogade og Tagensvej Ordinært Reduceret Demografi 1. januar 2012 Antal Heraf andel af mænd i pct. 53,1 52,2 52,8 44,0 52,8 46,8 50,9 Heraf andel af kvinder i pct. 46,9 47,8 47,2 56,1 47,2 53,2 49,1 Heraf andel ikke-vestlige indvandrere/ efterkommere i pct. 29,8 57,5 55,6 10,4 15,8 16,2 17,6 Udfordringer i distriktet jf. Anmeldelsesindeks Tryghedsindekset Ordinært Ordinært Minimalt Reduceret Korte snor SOF - Feriecamps (beløb i alt i alle bydele) KFF SMS kæde Nørrebro ØKF Ungerådgivning SOF - Klubfællesskab Ydre Nørrebro (eks. udegående arbejde, udvidede åbningstider, særlige tiltag, kontingentfritagelse i alle klubber mv.) BUF SSP 2012 sammenfatningen viser, at der har været hændelser på Ydre Nørrebro, hvor grupper af unge mænd har iværksat uro lokalt f.eks. udøvet hærværk på og omkring 18+ klubber og 18+ centre, samt udøvet chikane af personale, hvilket i flere tilfælde har fået matriklerne til periodevis at lukke ned. 8

9 Distrikt 12 Hotspot Ydre Nørrebro * Demografi 1. januar 2012 Antal Heraf andel af mænd i pct. 53,3 49,6 45,9 45,1 50,1 41,6 49,0 Heraf andel af kvinder i pct. 46,7 50,5 54,1 54,9 49,9 58,4 51,0 Heraf andel ikke-vestlige indvandrere/ efterkommere i pct. 57,6 74,8 77,9 22,6 32,7 24,0 37,5 Udfordringer i distriktet jf. Anmeldelsesindeks Tryghedsindekset Ordinært Hotspot Ydre Nørrebro BIF/BUF/SOF 3,500 Kort snor SUD Ressource Center Ydre Nørrebro SOF Feriecamps (beløb i alt i alle bydele) KFF Fremskudt beskæftigelsesindsats BIF Din beskæftigelseskonsulent BIF Klubfællesskab Ydre Nørrebro (eks. udegående arbejde, udvidede åbningstider, særlige tiltag, kontingentfritagelse i alle klubber mv.) BUF TMF m.fl. Del af områdeløftes indsats. Områdefornyelsen Haraldsgadekvarteret: Stormøder og koordineringsmøder med fokus på børn og unge i Lejerbos bebyggelse Den Grønne Trekant Sjakket SOF ca ,5 Ny start i Mjølnerparken SOF ca SMS kæde Nørrebro ØKF Udvidede åbningstider BUF 811 Fritidsundervisning Klostervægetsskole BUF 73 Lektiehjælp ved Mjølnerparken BUF 237 Udvidede åbningstider og aktivitetsmedarbejder KFF på idrætsanlæg Murergårde, Integrationsindsats BUF 66 *Distrikt 12 er omlagt fra måling 2011, idet rode 157 (Mjølnerparken m.v.) er overflyttet fra distrikt 11 til distrikt 12, som led i Hotspot Ydre Nørrebro. SSP 2012 sammenfatningen viser, at der har været hændelser Ydre Nørrebro, hvor grupper af unge mænd har iværksat uro lokalt f.eks. udøvet hærværk på og omkring 18+ klubber og 18+ centre, samt udøvet chikane af personale, hvilket i flere tilfælde har fået matriklerne til periodevis at lukke ned. 9

10 Distrikt 15 Indre Bispebjerg, ved Nørrebro Station Ordinært Ordinært Demografi 1. Januar 2012 Antal Heraf andel af mænd i pct. 51,9 44,0 49,8 45,6 54,6 46,2 51,8 Heraf andel af kvinder i pct. 48,1 56,0 50,2 54,4 45,4 53,8 48,2 Heraf andel ikke-vestlige indvandrere/ efterkommere i pct. 34,2 55,2 45,4 13,9 20,6 15,2 21,1 Udfordringer i distriktet jf. Anmeldelsesindeks Tryghedsindekset Ordinært Reduceret Reduceret Minimalt Ordinært Ordinært Ordinært Dialogforum ØKF Plads til Alle BUF 640 Kringlebakken BUF 365 Tryghedsindsats i Bispebjerg BUF 800 Udvidet åbningstid i klub BUF 330 Klubfællesskab Bispebjerg Syd (eks. udegående arbejde, udvidede åbningstider, særlige tiltag, kontingentfritagelse i alle klubber mv.) BUF 650 Øget Graffiti indsats i Nordvest TMF 5500 Feriecamps (beløb i alt i alle bydele) KFF Den Korte Snor (bydelsdækkende) SOF - Opsøgende gadeplansindsats i udvalgte SOF 500 områder Ungerådgivning SOF - SSP 2012 sammenfatningen viser, at der har været hændelser i Bispebjerg, hvor grupper af unge mænd har iværksat uro lokalt f.eks. udøvet hærværk på og omkring 18+ klubber og 18+ centre, samt udøvet chikane af personale, hvilket i flere tilfælde har fået matriklerne til periodevis at lukke ned. SSP-Ledergruppen Bispebjergs beskrivelse af situationen (juli-december 2012): Der har i 3. kvartal generelt været roligt i Bispebjerg. Ledergruppen har været opmærksom på to forhold, dels en lokal ildspåsættelse, dels fortsat fokus på ungdomsklubben Hakuna Matata. 10

11 Distrikt 17 Husum Syd Minimalt Demografi 1. Januar 2012 Antal Heraf andel af mænd i pct. 49,4 52,7 49,3 50,9 50,8 42,1 49,3 Heraf andel af kvinder i pct. 50,6 47,4 50,7 49,1 49,2 57,9 50,7 Heraf andel ikke-vestlige indvandrere/ efterkommere i pct. 11,0 9,9 10,4 19,0 15,0 4,2 12,8 Udfordringer i distriktet jf. Anmeldelsesindeks Tryghedsindekset Minimalt Reduceret Minimalt Minimalt Minimalt Minimalt Reduceret Minimalt Kort snor SOF - Klubfællesskab Husum/Tingbjerg (eks. udegående arbejde, udvidede åbningstider, særlige tiltag, kontingentfritagelse i alle klubber mv.) BUF Feriecamps (beløb i alt i alle bydele) KFF SSP 2012 sammenfatningen viser, at der har været hændelser i Brønshøj/Husum-Tingbjerg, hvor grupper af unge mænd har iværksat uro lokalt f.eks. udøvet hærværk på og omkring 18+ klubber og 18+ centre, samt udøvet chikane af personale, hvilket i flere tilfælde har fået matriklerne til periodevis at lukke ned. 11

12 Distrikt 18 Husum, vest for Utterslev Mose Ordinært Demografi 1. Januar 2012 Antal Heraf andel af mænd i pct. 52,2 50,1 49,9 51,6 51,1 34,6 49,0 Heraf andel af kvinder i pct. 60,1 69,0 68,0 55,1 53,5 11,8 50,2 Heraf andel ikke-vestlige indvandrere/ efterkommere i pct. 62,0 69,3 68,1 54,3 53,3 11,0 50,1 Udfordringer i distriktet jf. Anmeldelsesindeks Tryghedsindekset Ordinært Ordinært Minimalt Minimalt Ordinært Ordinært Ordinært Kort snor (bydelsdækkende) SOF - Ny start Tingbjerg SOF ca Ny start Husumgård/Voldparken SOF ca center i Tingbjerg SOF Områdefornyelse Husum/Voldparken Skole TMF Fremskudt beskæftigelsesindsats BIF Din beskæftigelseskonsulent BIF Klubfællesskab Husum/Tingbjerg (eks. udegående arbejde, udvidede åbningstider, særlige tiltag, kontingentfritagelse i alle klubber mv.) BUF Partnerskab for Tingbjerg-Husum / Amager ØKF Sundhedshus i Tingbjerg ØKF 600 Feriecamps (beløb i alt i alle bydele) KFF Udvidede åbningstider og aktivitetsmedarbejder KFF på idrætsanlæg Akutpulje til opfølgning på 18+ målgruppen ØKF (ikke disponerede midler) Trianglen / 17+ SOF/BIF/BUF Drift. SSP 2012 sammenfatningen viser, at der har været hændelser i Brønshøj/Husum-Tingbjerg, hvor grupper af unge mænd har iværksat uro lokalt f.eks. udøvet hærværk på og omkring 18+ klubber og 18+ centre, samt udøvet chikane af personale, hvilket i flere tilfælde har fået matriklerne til periodevis at lukke ned. SSP København har i 2012 aktiveret beredskabet ved en voldsom konflikt med flere slagsmål mellem unge fra to lokalområder henholdsvis Tingbjerg og Voldparken. Konflikten involverer over og under 18-årige. SSP ledergruppens igangsatte handleplan omfattende indsatser i begge bydele, hvorefter konfrontationerne stoppede. 12

13 Distrikt 22 Valby Sydvest Ordinært Reduceret Demografi 1. Januar 2012 Antal Heraf andel af mænd i pct. 50,4 49,4 51,8 47,8 52,3 41,6 50,1 Heraf andel af kvinder i pct. 49,6 50,6 48,2 52,2 47,7 58,4 49,9 Heraf andel ikke-vestlige indvandrere/ efterkommere i pct. 21,0 26,2 26,3 20,6 19,8 4,9 18,5 Udfordringer i distriktet jf. Anmeldelsesindeks Tryghedsindekset Minimalt Minimalt Minimalt Minimalt Minimalt Minimalt Ordinært Reduceret Kort snor (bydelsdækkende) SOF - Klubfællesskabet Valby Vest og Kgs. Enghave BUF Ungeskolen i Valby skole + fritidstilbud BUF 1200 Særlig indsats omkring Kulbanevej ved BUF 700 aktivitetsmedarbejder og aktivitetspulje Ungerådgivning SOF - Udvidet åbningstid i UK Ungehuset i Valby, Folehavens Ungdomshus ( 666 BUF inkl. Hoffmans Minde) SSP- Valby BUF-midler BUF 80 Rubinen og Sjælør Ghettomidler fra BUF 350 Socialministeriet til udvidet åbningstid Opsøgende gadeplansindsats i udvalgte områder SOF 500 SSP 2012 sammenfatningen viser, at der har været hændelser i Valby, hvor grupper af unge mænd har iværksat uro lokalt f.eks. udøvet hærværk på og omkring 18+ klubber og 18+ centre, samt udøvet chikane af personale, hvilket i flere tilfælde har fået matriklerne til periodevis at lukke ned. SSP-Ledergruppen Sydhavnen beskrivelse af situationen (oktober til december 2012) Sydhavnens ledergruppe er bekymret for, at den kriminelle gruppering La Raza nu forsøger at involvere unge under 18 år i kriminelle handlinger til gavn for grupperingen. Medlemmer fra La Raza holder til i Sydhavnen omkring Sjælør og i Valby på Sjælør Boulevard, i Folehaven og i Vigerslev. SSP Sydhavnen og SSP Valby har vurderet det nødvendigt at igangsætte en præventiv indsats dels rettet mod enkelte unge, som har direkte kontakt med voksne fra La Raza, dels en bredere gruppe af unge, der viser begyndende interesse for aktiviteter i bandemiljøet lokalt. Handleplanen indeholder forstærket politiindsats målrettet La Raza grupperingen, forstærket gadeplansindsats, hjemmebesøg samt dialog med unge i ungdomsklubberne. 13

14 Distrikt 27 Vesterbro omkring Hovedbanegården Demografi 1. Januar 2012 Antal Heraf andel af mænd i pct. 49,8 47,3 49,0 43,0 52,2 48,3 50,4 Heraf andel af kvinder i pct. 50,2 52,7 51,0 57,0 47,8 51,7 49,6 Heraf andel ikke-vestlige indvandrere/ efterkommere i pct. 7,9 17,7 24,6 9,7 10,0 11,6 10,2 Udfordringer i distriktet jf. Anmeldelsesindeks Tryghedsindekset Ordinært Fisken Værested SOF 250 Ungerådgivning SOF - Klubfællesskabet Vesterbro BUF 984 SSP- midler på Vesterbro/ Kgs. Enghave BUF 105 SSP-Ledergruppen Vesterbro beskrivelse af situationen (juli-december) Der er ingen ungegrupper bosiddende på Vesterbro, der har skabt alvorlig uro eller udvist utryghedsskabende adfærd lokalt i perioden. 14

15 Distrikt 29 Ørestaden og Havebyerne Reduceret Reduceret Minimalt Demografi 1. Januar 2012 Antal Heraf andel af mænd i pct. 50,4 49,3 48,9 49,2 52,7 44,0 50,8 Heraf andel af kvinder i pct. 49,6 50,7 51,1 50,8 47,3 56,0 49,2 Heraf andel ikke-vestlige indvandrere/ efterkommere i pct. 20,2 31,5 31,3 19,6 20,5 7,6 19,6 Udfordringer i distriktet jf. Anmeldelsesindeks Tryghedsindekset Minimalt Minimalt Minimalt Minimalt Minimalt Minimalt Minimalt Minimalt Den Korte Snor SOF - Opsøgende gadeplansindsats i udvalgte SOF - områder Klubfællesskab Amager (eks. udegående arbejde, udvidede åbningstider, særlige tiltag, kontingentfritagelse i alle klubber mv.) BUF

16 Distrikter som i 2011 havde behov for en markant eller intensiveret indsats, jf. Tryghedsindeks

17 Distrikt 9 Indre Nørrebro, øst for Nørrebrogade Ordinær Ordinært Reduceret Demografi 1. Januar 2012 Antal Heraf andel af mænd i pct. 48,7 54,1 50,3 44,8 50,9 37,2 48,2 Heraf andel af kvinder i pct. 51,3 45,9 49,7 55,2 49,2 62,8 51,8 Heraf andel ikke-vestlige indvandrere/ efterkommere i pct. 11,5 23,2 33,4 6,7 10,7 7,7 10,5 Udfordringer i distriktet jf. Anmeldelsesindeks Tryghedsindekset Ordinært Reduceret Ordinært Minimalt Ordinært Minimalt Reduceret Ordinært Reduceret Kort snor (bydelsdækkende) SOF Center: Gadepulsen+ SOF - Klubfællesskab Indre Nørrebro (eks. udegående arbejde, udvidede åbningstider, særlige tiltag, kontingentfritagelse i alle klubber mv.) BUF SMS kæde Nørrebro ØKF Pigeprojekt Elmegade BUF 655 Din beskæftigelseskonsulent BIF

18 Distrikt 13 Ydre Bispebjerg og Emdrup Ordinært Reduceret Reduceret Demografi 1. Januar 2012 Antal Heraf andel af mænd i pct. 52,6 52,8 49,3 46,8 52,0 40,6 49,6 Heraf andel af kvinder i pct. 47,4 47,2 50,7 53,2 48,0 59,4 50,4 Heraf andel ikke-vestlige indvandrere/ efterkommere i pct. 27,9 27,2 25,5 20,4 22,8 5,1 20,5 Udfordringer i distriktet jf. Anmeldelsesindeks Tryghedsindekset Minimalt Reduceret Reduceret Minimalt Minimalt Minimalt Reduceret Reduceret Dialogforum TMF 500 Plads til Alle BUF 640 Kringlebakken BUF 365 Tryghedsindsats i Bispebjerg BUF 800 Klubfællesskab Bisbjebjerg Nord (eks. udegående arbejde, udvidede åbningstider, særlige tiltag, kontingentfritagelse i alle klubber mv.) BUF Øget Graffiti indsats i Nordvest TMF Feriecamps (beløb i alt i alle bydele) KFF Den Korte Snor(bydelsdækkende) SOF - Opsøgende gadeplansindsats i udvalgte områder (distrikt 13 og 14) SOF - SSP 2012 sammenfatningen viser, at der har været hændelser i Bispebjerg, hvor grupper af unge mænd har iværksat uro lokalt f.eks. udøvet hærværk på og omkring 18+ klubber og 18+ centre, samt udøvet chikane af personale, hvilket i flere tilfælde har fået matriklerne til periodevis at lukke ned. 18

19 Distrikt 14 Bispebjerg, syd for Bispebjerg Kirkegård Minimalt Ordinært Reduceret Demografi 1. Januar 2012 Antal Heraf andel af mænd i pct. 51,2 51,4 51,7 44,7 54,3 40,0 51,0 Heraf andel af kvinder i pct. 48,8 48,6 48,3 55,3 45,7 60,0 49,0 Heraf andel ikke-vestlige indvandrere/ efterkommere i pct. 37,6 58,0 47,7 21,0 27,7 11,3 27,2 Udfordringer i distriktet jf. Anmeldelsesindeks Tryghedsindekset Ordinært Reduceret Minimalt Ordinært Reduceret Reduceret Dialogforum TMF 500 Plads til Alle BUF 640 Kringlebakken BUF 365 Tryghedsindsats i Bispebjerg BUF 800 Tryghedsindsats i Bispebjerg Anlæg BUF Klubfællesskab Bisbjebjerg Nord (eks. udegående arbejde, udvidede åbningstider, særlige tiltag, kontingentfritagelse i alle klubber mv.) BUF Øget Graffiti indsats i Nordvest TMF Feriecamps (beløb i alt i alle bydele) KFF Den Korte Snor (bydelsdækkende) SOF - Opsøgende gadeplansindsats i udvalgte SOF - områder (distrikt 13 og 14) Sjakket SOF 2.179,5 SSP 2012 sammenfatningen viser, at der har været hændelser i Bispebjerg, hvor grupper af unge mænd har iværksat uro lokalt f.eks. udøvet hærværk på og omkring 18+ klubber og 18+ centre, samt udøvet chikane af personale, hvilket i flere tilfælde har fået matriklerne til periodevis at lukke ned. 19

20 Oversigt over bydækkende kriminalitetsforebyggende og -bekæmpende aktiviteter Indsats Ejer Budget 2013 SSP+ SSP/BIU/BUU/SUD Kvartalsvis afrapportering af urolige områder SSP/BIU/BIU/SUD Drift SSP Beredskab ved akutte situationer SSP Drift SSP årsplaner i alle bydele SSP Drift Tryghedsindeks BIU Din Betjen ØKF 600 Kort snor SUD Kort snor+ SUD Exit-Programmet SUD/BUU/BIU Helhedsorienteret indsats for dømte og varetægtsfængslede unge BIU (JUVU/JUDU) VidenInklusionKøbenhavn BIF 500 Hvide overtræksveste til hjemmeplejen SUF 98 Udvidelse af Dommervagtsprojektet SOF 700 Den korte snor (Nørrebro, Bispebjerg, Brønshøj-Husum, Amager) SOF Socialrådgivere på skolerne SOF Opsøgende gadeplansindsats (Amager, Bispebjerg, Nørrebro) SOF Styrkelse af kontaktpersonarbejdet SOF Systematisk screening af børn og unge i risikozonen SOF De 4 årstider SOF 700 Den Flyvende Hollænder SOF Døgnvagten SOF Københavner Teamet SOF Nexus SOF Pigegruppen SOF Spydspidsen SOF Uturn SOF Den boligsociale indsats SOF Mentorordning i Brandvæsenet/ Ungdomsbrandkorpset ØKF Effektmåling og evaluering af indsatser ØKF Akutpulje til særlige akutte situationer i byen med uro og skyderier ØKF Konference om legalisering af hash ØKF 100 Erhvervsgrunduddannlsen BUF Startkursus BUF Det opsøgende Vejleder team BUF Dagkursus BUF Events, sportsstævner og særlige undervisningsforløb BUF Second Chance BUF 300 Kontingentfritagelse i ungdomsklubber (Sikker By) BUF Jobcenter København Unge (Krimiteamet/ JKU) BIF Bydækkende fritidsjobformidling (JKU) BIF Al Capone indsatsen BIF Drift. Udegående beskæftigelsesindsats for uroskabende unge BIF Afrensning af Graffiti TMF Beskæring af grønne områder mhp. udsyn TMF 100 Bemandede legepladser TMF Parkbetjente TMF Retningslinjer for organisering af Tværmøder på de almene københavnske SOF/BUF Drift. folkeskoler og Vejledning for håndtering af bekymrende fravær Den gode løsladelse i samarbejde med Kriminalforsorgen SOF/BIF 500 Cafe Exit (resocialisering af dømte) Frivillige Køb. TAMU Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelse Selvejende institution Køb. Ungdommens Uddannelsesvejledning BUF Drift.

Tryghedsindeksscore

Tryghedsindeksscore Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Kontor for Inklusion og Mangfoldighed Bilag 2: Afdækning af tryghedsfremmende indsatser i 2014 Tryghedsindekset Tryghedsindekset måler seks former for kriminalitet

Læs mere

Urolige områder i København

Urolige områder i København Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen SSP-Sekretariatet Urolige områder i København - sammenfatning for 2011 Indholdsfortegnelse Side Indledning...

Læs mere

Urolige områder i København 1. halvår 2014 Sammenfatning

Urolige områder i København 1. halvår 2014 Sammenfatning Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen SSP-Sekretariatet Urolige områder i København 1. halvår 2014 Sammenfatning København Uddybende læsevejledning

Læs mere

Urolige områder i København

Urolige områder i København Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen SSP-Sekretariatet Urolige områder i København - sammenfatning for 2012 Indholdsfortegnelse Side Indledning...

Læs mere

Urolige områder i København

Urolige områder i København Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen SSP-Sekretariatet Urolige områder i København - sammenfatning for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning...

Læs mere

Urolige områder i København 3. kvartal 2011 sammenfatning

Urolige områder i København 3. kvartal 2011 sammenfatning Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen SSP-Sekretariatet Urolige områder i København 3. kvartal 2011 sammenfatning København Uddybende læsevejledning

Læs mere

Urolige områder i København 2. halvår 2013 Sammenfatning

Urolige områder i København 2. halvår 2013 Sammenfatning Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen SSP-Sekretariatet Urolige områder i København 2. halvår 2013 Sammenfatning København Uddybende læsevejledning

Læs mere

TRYG HEDS TRYG HEDS INDEKS INDEKS KØBEN HAVN 2012

TRYG HEDS TRYG HEDS INDEKS INDEKS KØBEN HAVN 2012 København er en mangfoldig og tryg storby med et rigt forlystelsesliv, turister fra hele verden og et livligt natteliv. Trygheden stiger og ungdomskriminaliteten falder. Det går godt. Alligevel skal vi

Læs mere

Tryg Tryg heds. heds indeks indeks køben havn 2011

Tryg Tryg heds. heds indeks indeks køben havn 2011 Tryg Tryg heds heds indeks indeks køben havn 2011 S. 03 INDLEDNING S. 04 SÅDAN HAR VI MÅLT S. 06 RESULTATER ØGET TRYGHED I KØBENHAVN S. 12 BORGERNES OPLEVELSE AF TRYGHED I DAG- OG AFTENTIMER S. 14 KRIMINALITET

Læs mere

Tryg Tryg heds. heds indeks indeks køben havn 2010

Tryg Tryg heds. heds indeks indeks køben havn 2010 Tryg Tryg heds heds indeks indeks køben havn 2010 Udgivet af : Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København V Telefon 3317 3317 www.bif.kk.dk Foto:

Læs mere

Tryghedsindekset måler seks former for kriminalitet (vold og trusler om vold, indbrud, tyveri, narkotika, hærværk, chikane), og måler tre forhold:

Tryghedsindekset måler seks former for kriminalitet (vold og trusler om vold, indbrud, tyveri, narkotika, hærværk, chikane), og måler tre forhold: Effektvurdering og afrapportering: Hotspot Indre Nørrebro I det følgende gennemgås status for den overordnede udfordring om utryghed samt de tre specifikke udfordringer, der indgår i effektvurderingen

Læs mere

Tryghedsindekset måler seks former for kriminalitet (vold og trusler om vold, indbrud, tyveri, narkotika, hærværk, chikane), og måler tre forhold:

Tryghedsindekset måler seks former for kriminalitet (vold og trusler om vold, indbrud, tyveri, narkotika, hærværk, chikane), og måler tre forhold: Effektvurdering og afrapportering: Hotspot Ydre Nørrebro I det følgende gennemgås status for den overordnede udfordring om utryghed samt de tre specifikke udfordringer, der indgår i effektvurderingen af

Læs mere

tryg heds indeks københavn 2014

tryg heds indeks københavn 2014 tryg heds indeks københavn 2014 Indhold Forord... 5 Sådan har vi målt... 6 Københavnerne fastholder tryghedsniveauet fra sidste år... 7 Amager Vest... 13 Amager Øst... 16 Bispebjerg... 19 Brønshøj-Husum...

Læs mere

Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København

Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København Side 1 / SIKKER BY: Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København v/ kontorchef Lea Bryld Center for Sikker By Side 2 / Disposition Sikker By Programmet Måling af den lokale tryghed og kriminalitet

Læs mere

Tryghedsindeks. for København 2009

Tryghedsindeks. for København 2009 Tryghedsindeks for København 2009 Indledning...5 3 Tryghedsindeks metode og resultater 2009... 6 Tryghedsindekset - sådan har vi målt...6 Resultater for København overordnet...8 Stor lokal variation i

Læs mere

Oversigt over urolige områder i København 3. og 4. kvartal 2012 for de enkelte bydele

Oversigt over urolige områder i København 3. og 4. kvartal 2012 for de enkelte bydele Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen SSP-Sekretariatet Oversigt over urolige områder i København 3. og 4. kvartal 2012 for de enkelte bydele Indholdsfortegnelse

Læs mere

VIDENS INDSAMLING HOTSPOT. Fælles fodslag for tryggere boligområder

VIDENS INDSAMLING HOTSPOT. Fælles fodslag for tryggere boligområder VIDENS INDSAMLING 01 HOTSPOT Fælles fodslag for tryggere boligområder 1 MOD TRYGGERE BOLIGOMRÅDER 1 Nye tiltag mod utryghed Frygten for vold, tyveri og hærværk er kendsgerninger, som beboere i mange udsatte

Læs mere

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE 16 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION FORORD INDLEDNING SAMMENFATNING AF HOVEDRESULTATERNE RESULTATER FOR HELE KØBENHAVN 3 4 5 7 KØBENHAVNS BYDELE AMAGER VEST AMAGER

Læs mere

...37 2 +6...37 2 "...38 20 0*!*<) 0...38 2(!=*(!...38 2,...38 2...39 2"!#$%!&...41

...37 2 +6...37 2 ...38 20 0*!*<) 0...38 2(!=*(!...38 2,...38 2...39 2!#$%!&...41 2 ...4...5...5...6...7...9...11...11!...14 "!#$%!&...15 &'! #()*!...16 +, -...16!...20 "!#$%!&...20 4.2.3 &'! #()*!...20 +-...21 './0!& ).%&*...21!...22 "!#$%!&...22 &'! #()*!...23 +...23 1...24 2...25

Læs mere

Københavns TRYGHEDS- UNDERSØGELSE /2015

Københavns TRYGHEDS- UNDERSØGELSE /2015 Københavns TRYGHEDS- UNDERSØGELSE /2015 Indhold Forord ved overborgmester Frank Jensen... 2 Indledning... 4 Hele København/hovedresultater... 5 Bydele i København... 12 Amager Vest... 12 Amager Øst...

Læs mere

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE 17 Introduktion s. 3 Forord s. 4 Indledning s. 5 Sammenfatning af hovedresultaterne s. 6 Resultater for hele København Københavns Bydele s. 14 Amager Vest s. 20

Læs mere

Bilag 2 Status og resultater for Tingbjerg-Husum Partnerskab

Bilag 2 Status og resultater for Tingbjerg-Husum Partnerskab KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling Bilag 2 Bilag 2 Status og resultater for Tingbjerg-Husum Partnerskab Tingbjerg-Husum Partnerskab har følgende overordnede målsætninger: Beboernes

Læs mere

Siden 2011 har der, for at imødegå nogle af de udfordringer, som tilvæksten har afstedkommet, været et øget samarbejde mellem Socialforvaltningen,

Siden 2011 har der, for at imødegå nogle af de udfordringer, som tilvæksten har afstedkommet, været et øget samarbejde mellem Socialforvaltningen, KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Børn og Familier NOTAT Bilag 1. Udfordringer omkring Bellahøj Til Økonomiudvalget Problemstilling Der har siden 2011 foregået en gradvis

Læs mere

23-01-2015. Til BUU. Afrapportering af status på ungdomsklubområdet

23-01-2015. Til BUU. Afrapportering af status på ungdomsklubområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Ungdom NOTAT Til BUU 23-01-2015 Afrapportering af status på ungdomsklubområdet Baggrund Forvaltningen fremlægger i dette notat status for udviklingen på

Læs mere

Oversigt over urolige områder i København 2. halvår 2016 for de enkelte bydele

Oversigt over urolige områder i København 2. halvår 2016 for de enkelte bydele Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen SSP-Sekretariatet Oversigt over urolige områder i København 2. halvår 2016 for de enkelte bydele Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hotspot. -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010. www.kk.dk/hotspot

Hotspot. -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010. www.kk.dk/hotspot Hotspot -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010 www.kk.dk/hotspot Hotspotprogrammet Det kortsigtede formål med Hotspot er At genskabe oplevelsen af tryghed

Læs mere

Amager Partnerskab. - partnerskabsaftale

Amager Partnerskab. - partnerskabsaftale Amager Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om Partnerskab for Amager Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København og boligforeningen 3B indgår med denne aftale et forpligtende partnerskab for

Læs mere

Partnerskab for Tingbjerg

Partnerskab for Tingbjerg BILAG 1 Partnerskab for Tingbjerg Aftale om Partnerskab for Tingbjerg Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP-København, FSB, SAB samt Tingbjerg Fællesråd indgår med denne aftale et forpligtende Partnerskab

Læs mere

Handlingsplan Hotspot Ydre Nørrebro

Handlingsplan Hotspot Ydre Nørrebro KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 2011 Handlingsplan Hotspot Ydre Nørrebro Forord Denne handlingsplan for Hotspot Ydre Nørrebro

Læs mere

Baggrundsnotat om prioritering af Københavns Kommunes kriminalpræventive aktiviteter - forslag til en fremgangsmåde

Baggrundsnotat om prioritering af Københavns Kommunes kriminalpræventive aktiviteter - forslag til en fremgangsmåde KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Sikker By Baggrundsnotat om prioritering af Københavns Kommunes kriminalpræventive aktiviteter - forslag til en fremgangsmåde Nærværende notat beskriver

Læs mere

Kære Marialise

Kære Marialise Socialforvaltningen Kære Marialise På baggrund af Socialudvalgets temadrøftelse om den kriminalpræventive indsats på Nørrebro 8. maj 2013 har du stillet følgende spørgsmål til forvaltningen: 1. Hvad er

Læs mere

OVERSIGT OVER INDSATSER PÅ UNGEOMRÅDET PÅ NØRREBRO DE ENKELTE FORVALTNINGERS INDSATSER

OVERSIGT OVER INDSATSER PÅ UNGEOMRÅDET PÅ NØRREBRO DE ENKELTE FORVALTNINGERS INDSATSER OVERSIGT OVER INDSATSER PÅ UNGEOMRÅDET PÅ NØRREBRO DE ENKELTE FORVALTNINGERS INDSATSER Hotspot og de øvrige forvaltninger oplyser om følgende indsatser målrettet unge på Nørrebro. Der er så vidt muligt

Læs mere

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om partnerskab for Tingbjerg-Husum Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København, fsb, SAB/KAB og AAB indgår med denne aftale et forpligtende

Læs mere

Sikker By. Ingeborg Degn, Chef for Sikker By, Københavns Kommune Mail tlf København 3. november 2016

Sikker By. Ingeborg Degn, Chef for Sikker By, Københavns Kommune Mail tlf København 3. november 2016 / Ingeborg Degn, Chef for, Københavns Kommune Mail id@okf.kk.dk, tlf. 61 10 99 98 København 3. november 2016 programmet Historisk baggrund 2008/2009: København oplevede adskillige banderelaterede skyderier

Læs mere

Initiativaftale mellem Københavns Kommune og Socialministeriet

Initiativaftale mellem Københavns Kommune og Socialministeriet Akacieparken ~ Aldersrogade ~ Bispeparken ~ Blågården ~ Gadelandet/Husumgård ~ Hørgården ~ Lundtoftegade ~ Mjølnerparken ~ Sjælør Boulevard ~ Tingbjerg/Utterslevhuse Initiativaftale mellem Københavns Kommune

Læs mere

HOTSPOTAKTØRERNES VURDERING AF HOTSPOTS RESULTATER OG EFFEKTER

HOTSPOTAKTØRERNES VURDERING AF HOTSPOTS RESULTATER OG EFFEKTER Til Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Dokumenttype Afrapportering Dato Juni 2011 HOTSPOTAKTØRERNES VURDERING AF HOTSPOTS RESULTATER OG EFFEKTER HOTSPOTAKTØRERNES VURDERING

Læs mere

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele I Valby er der ansat en medarbejder, som foretager det opsøgende gadeplansarbejde i bydelen. Det opsøgende arbejde har stået på i et år og er et

Læs mere

Handlingsplan Hotspot Indre Nørrebro

Handlingsplan Hotspot Indre Nørrebro KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 2011 Handlingsplan Hotspot Indre Nørrebro Forord Denne handlingsplan for Hotspot Indre

Læs mere

Partnerskaber i perspektiv

Partnerskaber i perspektiv Partnerskaber i perspektiv Lea Bryld, Københavns Kommune, Sikker By og Jan Bjørn, Københavns Politi Den Trygge Kommune 13. marts 2014 Baggrund for samarbejdet mellem Københavns Kommune og Københavns Politi

Læs mere

MINDRE KRIMINALITET. Dette udspil indeholder 23 forslag, der skal bringe os videre i retning af et København med endnu mindre kriminalitet.

MINDRE KRIMINALITET. Dette udspil indeholder 23 forslag, der skal bringe os videre i retning af et København med endnu mindre kriminalitet. MINDRE KRIMINALITET København er vores by. Det er ikke bandernes by. Det er ikke de kriminelles by. Københavns borgere skal trygt kunne færdes i gaderne og opholde sig i deres hjem. Her bor vi! Og det

Læs mere

Forslagenes indhold, økonomi og scoring i prioriteringsmodellen er opsummeret nedenfor. Forslag 2014 2015 2016 2017 Udløber/ Ny aktivitet

Forslagenes indhold, økonomi og scoring i prioriteringsmodellen er opsummeret nedenfor. Forslag 2014 2015 2016 2017 Udløber/ Ny aktivitet KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Sikker By NOTAT Til ØU Samlet Sikker By status- og budgetnotat 2014 Notatet indeholder: 1. Status på Sikker By-programmet 2. Styregruppens oplæg til prioritering

Læs mere

Aktiviteter i Sikker By Effektmodel (2012-2) udvalgte resultater

Aktiviteter i Sikker By Effektmodel (2012-2) udvalgte resultater KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Sikker By Indhold: Aktiviteter i Sikker By Effektmodel (2012-2) udvalgte resultater 1. Aktiviteter i Sikker By Effektmodel fordelt på skategorier 2. Overblik

Læs mere

Handlingsplan Hotspot Indre Nørrebro

Handlingsplan Hotspot Indre Nørrebro KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 2011 Handlingsplan Hotspot Indre Nørrebro Forord Denne handlingsplan for Hotspot Indre

Læs mere

INDLEDNING INDLEDNING INDHOLD

INDLEDNING INDLEDNING INDHOLD SSP AKUTBEREDSKAB AKUTBEREDSKAB SSP INDLEDNING INDLEDNING INDHOLD København rammes med mellemrum af akutte og voldsomme hændelser, der påvirker unge og nærområder markant. Hændelserne kan være; opgør mellem

Læs mere

Boligområders omdømme. Center for Sikker By Økonomiforvaltningen Københavns Kommune og Københavns Borgerpanel

Boligområders omdømme. Center for Sikker By Økonomiforvaltningen Københavns Kommune og Københavns Borgerpanel Boligområders omdømme Center for Sikker By Økonomiforvaltningen Københavns Kommune og Københavns Borgerpanel Formål med undersøgelsen I december 2013 gennemførte Center for Sikker By (Økonomiforvaltningen)

Læs mere

POLITIETS TRYGHEDSINDEKS

POLITIETS TRYGHEDSINDEKS POLITIETS TRYGHEDSINDEKS EN MÅLING AF TRYGHEDEN I: DE SÆRLIGT UDSATTE BOLIGOMRÅDER DE FEM STØRSTE BYER I DANMARK DE 12 POLITIKREDSE I DANMARK HELE DANMARK DECEMBER 2015 1. INDHOLD 2. INDLEDNING... 3 3.

Læs mere

Godkendt af Borgerrepræsentationen den 29. januar 2009 (BIU 29.01.09, punkt 22) med korrektioner jf. styregruppen beslutning den 20. august 2009.

Godkendt af Borgerrepræsentationen den 29. januar 2009 (BIU 29.01.09, punkt 22) med korrektioner jf. styregruppen beslutning den 20. august 2009. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen Godkendt af Borgerrepræsentationen den 29. januar 2009 (BIU 29.01.09, punkt 22) med korrektioner jf. styregruppen

Læs mere

TRYGHEDSINDEKS POLITIETS

TRYGHEDSINDEKS POLITIETS POLITIETS TRYGHEDSINDEKS EN MÅLING AF TRYGHEDEN I: DE SÆRLIGT UDSATTE BOLIGOMRÅDER I DANMARK DE FEM STØRSTE BYER I DANMARK DE 12 POLITIKREDSE I DANMARK HELE DANMARK MARTS 15 TAK Rigspolitiet takker Peter

Læs mere

Bilag 1: Implementeringsplan for indsats vedr. unge, der begår alvorlig eller gentagende kriminalitet

Bilag 1: Implementeringsplan for indsats vedr. unge, der begår alvorlig eller gentagende kriminalitet NOTAT 13-05-2008 Sagsnr. 1101-323903 Bilag 1: Implementeringsplan for indsats vedr. unge, der begår alvorlig eller gentagende kriminalitet 1. Indledning Socialudvalget godkendte på sit møde d. 09.04.08

Læs mere

HOTSPOT LØVVANGEN Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan

HOTSPOT LØVVANGEN Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan HOTSPOT LØVVANGEN Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan Hotspot Løvvangen Nulpunktsmåling, forandringsteorier og evalueringsklargørelse af projekter finansieret af Integrationsministeriets

Læs mere

ØKF s forslag til ny opdateret handleplan for den nye integrationspolitik 2011-2014

ØKF s forslag til ny opdateret handleplan for den nye integrationspolitik 2011-2014 ØKF s forslag til ny opdateret handleplan for den nye integrationspolitik 2011-2014 1. Tema/Indsatsområde 2. Mål 3. Aktiviteter 4. Ressourcer 5. Succeskriterier for aktiviteter 6. Hvordan dækker aktiviteterne

Læs mere

27-11-2006. Bilag 2 - Koncept for Fælles Borgerservice

27-11-2006. Bilag 2 - Koncept for Fælles Borgerservice NOTAT MED INDSTILLING Bilag 2 - Koncept for Fælles Borgerservice I forbindelse med budgetforliget for 2007 blev det besluttet, at samle borgerbetjeningen i lokalområdet på en adresse. Visionen er at skabe

Læs mere

HOTSPOT INDRE NØRREBRO

HOTSPOT INDRE NØRREBRO HOTSPOT INDRE NØRREBRO Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan Hotspot Indre Nørrebro Nulpunktsmåling, forandringsteorier og evalueringsklargørelse af projekter finansieret af Integrationsministeriets

Læs mere

Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr Dokumentnr Notat om klubsituationen i Holmbladsgade-kvarteret

Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr Dokumentnr Notat om klubsituationen i Holmbladsgade-kvarteret KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Kapacitetsstyring NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Notat om klubsituationen i Holmbladsgade-kvarteret Baggrund Nærværende notat er udarbejdet i forbindelse

Læs mere

HOTSPOT YDRE NØRREBRO. Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan

HOTSPOT YDRE NØRREBRO. Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan HOTSPOT YDRE NØRREBRO Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan Hotspot Ydre Nørrebro Nulpunktsmåling, forandringsteorier og evalueringsklargørelse af projekter finansieret af Integrationsministeriets

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Handlingsplan Hotspot Ydre Nørrebro 2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning og fokus i 2013...

Læs mere

STRATEGI - OPGAVER OG ANSVAR

STRATEGI - OPGAVER OG ANSVAR STRATEGI - OPGAVER OG ANSVAR SSP KØBENHAVN 2013-2014 forord Hermed præsenteres SSP Københavns strategi for det kriminalpræventive arbejde rettet mod børn og unge i kommunen. For at sikre en helhedsorienteret

Læs mere

Skitse til projektet Ny Start for 4 udsatte boligområder

Skitse til projektet Ny Start for 4 udsatte boligområder Til Styregruppen for Sikker By Skitse til projektet Ny Start for 4 udsatte boligområder Baggrund Projektet har modtaget i alt 28 mio.kr. fra satspuljemidlerne i perioden maj 2010 til maj 2014 til indsatser

Læs mere

Bilag 1 Sundheds- og Omsorgsudvalgets handleplan til Inklusionspolitikken

Bilag 1 Sundheds- og Omsorgsudvalgets handleplan til Inklusionspolitikken KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Folkesundhed København NOTAT Bilag 1 Sundheds- og Omsorgsudvalgets handleplan til Inklusionspolitikken 2011-2014 I denne handleplan redegøres for hvordan

Læs mere

Økonomiudvalget skal drøfte oplæg til Sikker By Programmet, herunder forslag til indsatsområder samt den videre proces.

Økonomiudvalget skal drøfte oplæg til Sikker By Programmet, herunder forslag til indsatsområder samt den videre proces. 2. Sikker By pakken - mindre kriminalitet mere tryghed (2010-45281) Økonomiudvalget skal drøfte oplæg til Sikker By Programmet, herunder forslag til indsatsområder samt den videre proces. INDSTILLING OG

Læs mere

Københavns Kommunes decentrale organisering. Drøftelse af udfordringer, målsætninger og løsningsretninger

Københavns Kommunes decentrale organisering. Drøftelse af udfordringer, målsætninger og løsningsretninger Københavns Kommunes decentrale organisering Drøftelse af udfordringer, målsætninger og løsningsretninger Indhold 1. Decentral organisering i dag 2. Hvad er udfordringen? 3. Hvad er målet? 4. Løsningsretninger

Læs mere

PRIORITERING AF SIKKER BY INDSATSER RAPPORT

PRIORITERING AF SIKKER BY INDSATSER RAPPORT Til Københavns Kommune Dokumenttype Rapport Dato Maj 2013 PRIORITERING AF SIKKER BY INDSATSER RAPPORT PRIORITERING AF SIKKER BY INDSATSER RAPPORT INDHOLD 1. Indledning 1 2. Konklusion 2 2.1 Prioriteringsmodel:

Læs mere

Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18

Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Sikker By NOTAT Til Økonomiudvalget Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18 Jf. vedlagte indstilling

Læs mere

Afslutningsvis gives under 5) en kort beskrivelse af idéen bag et ressourcecenter, baseret på erfaringerne fra Norge.

Afslutningsvis gives under 5) en kort beskrivelse af idéen bag et ressourcecenter, baseret på erfaringerne fra Norge. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen NOTAT Dato: 26-11-2007 Sagsnr.: 2007-40002 Dok.nr.: 2007-441804 Bilag 1 Rammer for ressourcecenter på ydre Nørrebro Borgerrepræsentationen

Læs mere

Best Practice. Gode eksempler på lokal koordinering af kriminalpræventivt arbejde

Best Practice. Gode eksempler på lokal koordinering af kriminalpræventivt arbejde Best Practice Gode eksempler på lokal koordinering af kriminalpræventivt arbejde Indholdsfortegnelse Indledning Valg og fravalg Opbygning Best Practice hovedkatalog med 18 aktiviteter: 1. Haraldsgadekvarterets

Læs mere

Ansøgning om midler til en særlig indsats omkring Kulbanevej i Valby ( )

Ansøgning om midler til en særlig indsats omkring Kulbanevej i Valby ( ) Ansøgning om midler til en særlig indsats omkring Kulbanevej i Valby (2012-2014) Børne- og Ungdomsudvalget ønsker hermed at ansøge Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen om i alt 600.000 kr. til

Læs mere

Undersøgelse af det opsøgende gadeplansarbejde i forhold til børn og unge i Københavns Kommune

Undersøgelse af det opsøgende gadeplansarbejde i forhold til børn og unge i Københavns Kommune Dato: 14-11-2006 Bilag 1 Sagsnr.: 1101-320560 Dok.nr.: 2006-13047 Undersøgelse af det opsøgende gadeplansarbejde i forhold til børn og unge i Københavns Kommune 1. Indledning Mål- og rammekontoret for

Læs mere

Fælles orientering til politikere Status maj 2015

Fælles orientering til politikere Status maj 2015 Partnerskab til forebyggelse af bandekriminalitet og øget tryghed Ballerup, Herlev og Gladsaxe Kommuner samt Vestegnens Politi Fælles orientering til politikere Status maj 2015 KØBENHAVNS VESTEGNS Hvorfor

Læs mere

Statusnotat vedr. højreekstremisme i Sydhavnen

Statusnotat vedr. højreekstremisme i Sydhavnen KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling BILAG 1 Til Økonomiudvalget Statusnotat vedr. højreekstremisme i Sydhavnen Nedenstående redegørelse af den aktuelle situation med højreekstremisme

Læs mere

Endelig projektbeskrivelse for projekt Job-holdet

Endelig projektbeskrivelse for projekt Job-holdet Endelig projektbeskrivelse for projekt Job-holdet Indledning Landsbyggefonden gav i marts 2007 foreløbigt tilsagn om et tilskud på 1.988.000 kr. til projekt Job-holdet, et to-årigt udviklingsprojekt, der

Læs mere

Sikker By Program

Sikker By Program Sikker By Program 2014-2017 1 Indhold s.3 Hvad er Sikker By programmet? s.4 Sikker By programmets fokus s.4 Sikker By programmets mål s.5 Sikker By programmets forandringsteori s.7 I. Indsatser, der forebygger

Læs mere

Økonomiudvalget skal drøfte oplæg til Sikker By Programmet, herunder forslag til indsatsområder samt den videre proces.

Økonomiudvalget skal drøfte oplæg til Sikker By Programmet, herunder forslag til indsatsområder samt den videre proces. 2. Sikker By pakken - mindre kriminalitet mere tryghed (2010-45281) Økonomiudvalget skal drøfte oplæg til Sikker By Programmet, herunder forslag til indsatsområder samt den videre proces. INDSTILLING OG

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Østjyllands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Østjyllands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Østjyllands Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Østjylland Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Østjyllands Politi. Planen træder i kraft

Læs mere

Trafikplan / Jeppe Grønholt-Pedersen. Økonomiforvaltningen/Team Mobilitet D

Trafikplan / Jeppe Grønholt-Pedersen. Økonomiforvaltningen/Team Mobilitet D Trafikplan 2016 / Jeppe Grønholt-Pedersen Økonomiforvaltningen/Team Mobilitet D. 05.12.16 Politiske beslutninger 30. april 2015 BR godkendte, at Økonomiforvaltningen gik i gang med at udarbejde forslag

Læs mere

Skabelon til statusredegørelse 2013 for inklusionspolitikken: Bland dig i byen Medborgerskab + Inklusion Udvalg: Økonomiudvalget

Skabelon til statusredegørelse 2013 for inklusionspolitikken: Bland dig i byen Medborgerskab + Inklusion Udvalg: Økonomiudvalget Skabelon til statusredegørelse 2013 for inklusionspolitikken: Bland dig i byen Medborgerskab + Inklusion 2011-14 Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen anmoder ligesom i de foregående år hvert udvalg

Læs mere

YLS/CMI i Københavns Kommunes myndighedsarbejde

YLS/CMI i Københavns Kommunes myndighedsarbejde YLS/CMI i Københavns Kommunes myndighedsarbejde / Projektledere Mette Nielsen og Sidsel Kier Borgercenter Børn og Unge, Socialforvaltningen 1. november 2017 Københavns Kommune Borgercenter Børn og Unge

Læs mere

BI1b Vision 2020: Fremskudt beskæftigelsesindsats i udsatte boligområder (revideret 6. september)

BI1b Vision 2020: Fremskudt beskæftigelsesindsats i udsatte boligområder (revideret 6. september) Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI1b Vision 2020: Fremskudt beskæftigelsesindsats i udsatte boligområder (revideret 6. september) Baggrund Den hidtidige årlige bevilling på 5.

Læs mere

Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge

Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Indledning Lov 166 om ændring af lov om social service og lov om rettens pleje (Styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede børn og unge)

Læs mere

Dataark for Hotspot Akacieparken og Sjælør Boulevard

Dataark for Hotspot Akacieparken og Sjælør Boulevard Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Kontoret for Integrationsservice NOTAT Dato: 17-04-2008 Sagsnr.: 2008-12825 Dok.nr.: 2008-205918 Dataark for Hotspot Akacieparken og Sjælør Boulevard Forord

Læs mere

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Fordél jer med max 6 ved hvert bord. Sæt dig gerne sammen med dem du kender fra dit lokalområde eller, Sæt

Læs mere

Handleplanen indeholder fire overordnede fokusområder:

Handleplanen indeholder fire overordnede fokusområder: BUDGETNOTAT - UDKAST Demenspakke Baggrund Sundheds- og Omsorgsudvalget har i januar 2015 besluttet, at der skal udarbejdes en handleplan for demensindsatsen under den nye ældrepolitik. Dette budgetnotat

Læs mere

Handleplan 2016: Bekæmpelse af diskrimination Februar 2016

Handleplan 2016: Bekæmpelse af diskrimination Februar 2016 Handleplan 2016: Bekæmpelse af diskrimination Februar 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 3. kontor - Erhverv, Integration og Ligebehandling 2 HANDLEPLAN 2016: BEKÆMPELSE

Læs mere

Afrapportering på effekt og evidens

Afrapportering på effekt og evidens Københavns Kommune Afrapportering på effekt og evidens Sikker By aktiviteter 2015 Indhold Principper for scoring af de kriminalpræventive indsatser...3 De fire vurderingskriterier... 3 Påvirker aktiviteten

Læs mere

Sagsnr Trivselsundersøgelsens resultater i SUF. Dokumentnr

Sagsnr Trivselsundersøgelsens resultater i SUF. Dokumentnr Krav i arbejdet Læring og udvikling Job & organisering Samarbejde Ledelsen Nærmeste leder Indflydelse Sundheds- og Omsorgsforvaltningen NOTAT 09-04-2013 Trivselsundersøgelsens resultater i SUF Resultaterne

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014

Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014 Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014 Integrationsindsatsen på kultur- og fritidsområdet skal ses i lyset af det

Læs mere

Referat LUFT 1. december 2014

Referat LUFT 1. december 2014 Referat LUFT 1. december 2014 Fremmødt: Østerbro/ Axel Thrige Laursen Vanløse/ Bent Christensen Indre By/Bent Lohmann Brønshøj-Husum/Erik Fisker Valby/Michael Fjeldsøe Amager Øst/Ole Pedersen Christianshavn/Poul

Læs mere

Livsstil og risikoadfærd 2014. 8. og 9. klasse 2012-2014. Indhold

Livsstil og risikoadfærd 2014. 8. og 9. klasse 2012-2014. Indhold Livsstil og risikoadfærd 8. og 9. klasse - Indhold Baggrund... 2 Fire kategorier af risikoadfærd... 3 Resumé... 4 Risikoadfærd... 4 De unges risikoadfærd fordelt på skoler... 5 Skolen... 7 Mobberi... 8

Læs mere

Handleplan 2016: Bekæmpelse af social kontrol og øget demokratisering Februar 2016

Handleplan 2016: Bekæmpelse af social kontrol og øget demokratisering Februar 2016 Handleplan 2016: Bekæmpelse af social kontrol og øget demokratisering Februar 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 3. kontor - Erhverv, Integration og Ligebehandling 2 HANDLEPLAN

Læs mere

Koncept for væresteder for kriminelle og kriminalitetstruede unge mellem år i København

Koncept for væresteder for kriminelle og kriminalitetstruede unge mellem år i København Koncept for væresteder for kriminelle og kriminalitetstruede unge mellem 18-25 år i København Formålet med et fælles koncept for 18+ væresteder i København er at give de eksisterende og kommende væresteder

Læs mere

Analyse af 18+ målgruppen i København og Københavns Kommunes 18+ aktiviteter 1

Analyse af 18+ målgruppen i København og Københavns Kommunes 18+ aktiviteter 1 NOTAT Analyse af 18+ målgruppen i København og Københavns Kommunes 18+ aktiviteter 1 Indhold 1. Indledning 2. Resultater og konklusioner 3. Analysens opbygning og afgrænsning 4. Afdækning af 18+ målgruppen

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN NØRREBRO. Et levende og sammenhængende Nørrebro. En stærk og samlende folkeskole. Trygt overalt på Nørrebro. Lige muligheder for job

UDVIKLINGSPLAN NØRREBRO. Et levende og sammenhængende Nørrebro. En stærk og samlende folkeskole. Trygt overalt på Nørrebro. Lige muligheder for job Københavns Kommune 2012 NØRREBRO UDVIKLINGSPLAN Et levende og sammenhængende Nørrebro En stærk og samlende folkeskole Trygt overalt på Nørrebro Lige muligheder for job 1 UDVIKLINGSPLAN FOR NØRREBRO Tekst

Læs mere

Hvorfor kan de ikke bare opføre sig ordentligt? - Om indsatsen over for utilpassede børn og unge i Fredensborg Kommune v/ direktør Ulla Agerskov

Hvorfor kan de ikke bare opføre sig ordentligt? - Om indsatsen over for utilpassede børn og unge i Fredensborg Kommune v/ direktør Ulla Agerskov Hvorfor kan de ikke bare opføre sig ordentligt? - Om indsatsen over for utilpassede børn og unge i Fredensborg Kommune v/ direktør Ulla Agerskov 1 Fakta om Fredensborg Kommune Der bor ca. 40.000 borgere

Læs mere

PRIORITERING AF SIKKER BY INDSATSER RAPPORT

PRIORITERING AF SIKKER BY INDSATSER RAPPORT Til Københavns Kommune Dokumenttype Rapport Dato Maj 2013 PRIORITERING AF SIKKER BY INDSATSER RAPPORT PRIORITERING AF SIKKER BY INDSATSER RAPPORT INDHOLD 1. Indledning 1 2. Konklusion 2 2.1 Prioriteringsmodel:

Læs mere

Bilag 3: Vurdering af behovet for særindsatser for mindre målgrupper i Jobcenter Københavns tilbudsvifte ultimo 2013

Bilag 3: Vurdering af behovet for særindsatser for mindre målgrupper i Jobcenter Københavns tilbudsvifte ultimo 2013 Bilag 3: Vurdering af behovet for særindsatser for mindre målgrupper i Jobcenter Københavns tilbudsvifte ultimo 2013 Målgruppe Eksisterende indsats Kommunale strategier Vurdering Psykisk sårbare unge,

Læs mere

Effekt af virksomhedsplaceringer på at borgere kommer i job og uddannelse

Effekt af virksomhedsplaceringer på at borgere kommer i job og uddannelse KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen CF 1. kontor - Jobparate, Unge og Virksomhedsrettet indsats NOTAT Bilag 1 Særlige jobordninger i Københavns Kommune som arbejdsplads, samt

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelse af aktiviteter der udløber med budget 2017

Bilag 1: Beskrivelse af aktiviteter der udløber med budget 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Bilag 1: Beskrivelse af aktiviteter der udløber med budget 2017 C40 (1,5 mio. kr.) C40 er et netværk for verdens megabyer, der skal adressere

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT for mødet den 30.05.2012, kl. 13:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44 8. Skoledistriktsændringer 2013-14 (2012-57812) 1 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET 8. Skoledistriktsændringer

Læs mere

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2012 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

Områdefornyelse i Københavns Kommune

Områdefornyelse i Københavns Kommune Områdefornyelse i Københavns Kommune Målsætningerne for Politik for Udsatte Byområder er, at: De udsatte byområder skal løftes til københavnerniveau Der skal være uddannelse og beskæftigelse til alle De

Læs mere