KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE"

Transkript

1 KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 27 TORSDAG DEN 26. FEBRUAR 2009, KL PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN

2 Kommunalbestyrelsen 26. februar 2009 Side: 2 Fraværende: Børge Nielsen har forfald i over 1 måned, hvorfor 2. stedfortræder Klaus Hummelhoff jf. Lov om kommunernes styrelse 15, stk. 2 er indkaldt. Pkt. 594 og 595 tages af dagsordenen. Til behandling forelå: TIL KOMMUNALBESTYRELSENS AFGØRELSE Anmodning om optagelse af punkt på dagsordenen - Unge og kommunevalg Antal kommunalbestyrelsesmedlemmer Anlægsprojekter for 2007 og 2008 der afventer dispensation - Erhvervs- og Fritidsudvalget Anlægsprojekter for 2007 og 2008 der afventer dispensation - Økonomiudvalget Anlægsprojekter for 2007 og 2008 der afventer dispensation - Teknik- og Miljøudvalget Budget Prioritering af anlægsopgaver - Familieudvalget Ansøgning fra Skamby Friskole om fritagelse for den klausul, der indebærer, at kommunen skal godkende skolens låntagning Endelig godkendelse af Kommuneplantillæg nr. 15 til Bogense Kommuneplan 2001 for Bogense Kommune Endelig godkendelse af Lokalplan Område til byudvikling ved Kristianslund i Bogense Ansøgning fra Veflinge Børnehave om tilskud til udskiftning af ventilationsanlæg Lån til Boligselskabet BSB Bogense, afdeling "Trægården" Godkendelse af brandingplan Overførsel af ikke forbrugte anlægsmidler til etablering og renovering af baneanlæg fra 2008 til Oplevelser for alle - frigivelse af midler Videreføring af den grønne sti - frigivelse af midler "Sluk lyset Danmark" kampagne Pilotprojekt med etablering af solcelleanlæg på Nordvestskolen i Otterup Konkurrencestyrelsen Forslag til ændring af Styrelsesvedtægt for dagsinstitutioner og dagpleje i Nordfyns Kommune Kulturhus Otterup Gevær Fabrik - Frigivelse af anlægsmidler...31

3 Kommunalbestyrelsen 26. februar 2009 Side: Skema A vedrørende 50 ældreboliger i Bogense Ansøgning fra Hårslev Skole om tilskud til etablering af udsugning i skolens sløjdlokale...34 SAGER TIL EFTERRETNING Orientering fra Borgmesteren...35 LUKKEDE SAGER LUKKET PUNKT: LUKKET PUNKT:... 36

4 Kommunalbestyrelsen 26. februar 2009 Side: 4 TIL KOMMUNALBESTYRELSENS AFGØRELSE 587. Anmodning om optagelse af punkt på dagsordenen - Unge og kommunevalg 2009 Sagsnr J.nr Sålydende skrivelse af 19. februar 2009 er modtaget fra gruppeformand Jørgen Simonsen: Den Socialdemokratiske gruppe skal hermed anmode Borgmesteren om at nedenstående punkt sættes på Kommunalbestyrelsens dagsorden til mødet den 26/2 09. Unge og kommunevalg Folketingets Kommunaludvalg har indstillet til folketinget, at der nedsættes en valgretskommission der skal rådgive Folketinget om unges fremtidige deltagelse og repræsentation i folkestyret. Udvalget peger bl.a. på, at en valgretskommission skal se på, om valgretsalderen bør sættes ned fra 18 til 16 år. Kommunernes landsforening (KL) og Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) har indgået i et samarbejde om unge og lokaldemokrati. Formålet er at udvikle en valgpakke for kommuner, der gerne vil gøre en særlig indsats for at inddrage unge i kommunevalget. Målet er at øge unges interesse for kommunalpolitik og kommunevalget i Valgpakken er under udvikling, men der arbejdes bl.a. med tanker om elektronisk prøvevalg blandt kommunens unge, paneldebatter på folkeskoler og ungdomsuddannelser mv. I den Socialdemokratiske gruppe mener vi det er vigtigt, at kommunalbestyrelsen skaber rammerne for, at så mange som muligt engagerer sig i og bidrage til debatten og i udviklingen af Nordfyns Kommune. Dette gælder ikke mindst de unge som jo i sagens natur er fremtidens vælgere og kommunalpolitikere. I den Socialdemokratiske gruppe håber vi på en god og konstruktivt debat. Det er vort håb at vi i enighed kan vedtage følgende: At Nordfyns Kommune i samarbejde med KL., DUF og lokale uddannelsesinstitutioner gør en særlig indsats for at engagere de unge i kommunalpolitik og kommunevalget i At Økonomiudvalget sikrer at der udarbejdes et konkret projekt. Godkendt. Opgaven forankres i Familieudvalget.

5 Kommunalbestyrelsen 26. februar 2009 Side: Antal kommunalbestyrelsesmedlemmer Sagsnr Sammenlægningsudvalget fastsatte i forbindelse med vedtagelse af Vedtægt for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune antallet af kommunalbestyrelsesmedlemmer til 25. Det fremgår af Lov om kommunernes styrelse 5, at antallet af kommunalbestyrelsesmedlemmer i kommuner med over indbyggere skal være ulige og mindst 19 og højest 31. Der er pr. 1. januar indbyggere i Nordfyns Kommune. Såfremt Kommunalbestyrelsen ønsker en ændring af antallet af kommunalbestyrelsesmedlemmer i næste valgperiode, skal styrelsesvedtægten ændres. Ændringer i styrelsesvedtægten kræver 2 behandlinger i kommunalbestyrelsen. Notat vedrørende antallet af kommunalbestyrelsesmedlemmer i Nordfyns Kommune Økonomi: Der henvises til ovennævnte notat. A-gruppen ønsker følgende forslag til afstemning: Der skal fortsat være 25 medlemmer af Nordfyns Kommunalbestyrelse. For stemte 13 (A, F, N, B) Imod stemte 10 (V) Hverken for eller imod 2 (C) Der er herefter fortsat 25 medlemmer af Nordfyns Kommunalbestyrelse.

6 Kommunalbestyrelsen 26. februar 2009 Side: Anlægsprojekter for 2007 og 2008 der afventer dispensation - Erhvervs- og Fritidsudvalget Sagsnr J.nr S05 I forbindelse med vedtagelse af Finanslov 2008 blev der indført sanktioner overfor de kommuner, der ikke overholder Budget 2008, hvilket både omfatter drift og bruttoanlægsinvesteringer. Konsekvensen af indførelse af sanktioner overfor kommunerne har for Nordfyns Kommunes vedkommende været, at en del anlægsprojekter er sat i bero og afventer dispensation jf. Kommunalbestyrelsens beslutning i møde den 19. juni Den 19. august 2008 har Nordfyns Kommune modtaget dispensation på kr. 16,7 mio., hvilket kun omfatter rådhusrenovering. Kommunen har således ikke modtaget dispensation til de mange anlægsprojekter, der har været sat i bero. mio. kr. Anlægsprojekter 2007, som afventer dispensation 2,3 Anlægsprojekter 2008, som afventer dispensation 3,4 I alt 5,7 Anlægsprojekter, der afventer dispensation Sammenskrivning Erhvervs- og Fritidsudvalget Beslutning i Økonomiudvalget den 10. december 2008: De enkelte projekter tages op i fagudvalgene, hvorfra der søges om anlægsbevilling og rådighedsbeløb. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 18. december 2008: Økonomiudvalgets indstilling godkendt. Erhvervs- og Fritidsudvalget anmodes om revurdering af de anlægsprojekter, der fremgår af bilagene. Hvis anlægsprojekter ønskes opretholdt, skal der søges om anlægsbevilling og rådighedsbeløb for hvert enkelt anlægsprojekt. Beslutning i Erhvervs- og Fritidsudvalget den 15. januar 2009: Udvalget indstiller, at fastholde alle anlægsprojekterne. Der ansøges om frigivelse af beløbene i følgende rækkefølge: Prioritet 1: Oplevelser for alle Færdiggørelse af stiprojekt i Otterup Uprioriteret anlægspulje til fritidsområdet Kulturhus på Otterup Geværfabrik Prioritet 2:

7 Kommunalbestyrelsen 26. februar 2009 Side: 7 Videreføring af den grønne sti Planlægning Det Nordfynske Naturstinet 50/50 pulje Pulje til Det Nordfynske Naturstinet BG & IF Baneanlæg Prioritet 3: Rådighedsbeløb fritidsområdet Prioritet 4: Bogenses grønne hjerte Søndersø Boldklub Indstilles frigivet, idet det samtidig besluttes, at de resterende afventende anlægsønsker for af de oprindelige kr. indgår i den kommende budgetlægning på lige fod med andre ønsker. Notat af om Status på igangværende anlæg fra 2007 og 2008 godkendt. Samtidig besluttes, at de resterende afventende anlægsønsker for af de oprindelige kr. indgår i den kommende budgetlægning på lige fod med andre ønsker Anlægsprojekter for 2007 og 2008 der afventer dispensation - Økonomiudvalget Sagsnr J.nr I forbindelse med vedtagelse af Finanslov 2008 blev der indført sanktioner overfor de kommuner, der ikke overholder Budget 2008, hvilket både omfatter drift og bruttoanlægsinvesteringer. Konsekvensen af indførelse af sanktioner overfor kommunerne har for Nordfyns Kommunes vedkommende været, at en del anlægsprojekter er sat i bero og afventer dispensation jf. Kommunalbestyrelsens beslutning i møde den 19. juni Den 19. august 2008 har Nordfyns Kommune modtaget dispensation på kr. 16,7 mio., hvilket kun omfatter rådhusrenovering. Kommunen har således ikke modtaget dispensation til de mange anlægsprojekter, der har været sat i bero.

8 Kommunalbestyrelsen 26. februar 2009 Side: 8 mio. kr. Økonomiudvalgets anlægsprojekter 2007, som afventer dispensation 0,1 Økonomiudvalgets anlægsprojekter 2008, som afventer dispensation 0,1 I alt 0,2 Anlægsprojekter, der afventer dispensation Sammenskrivning Økonomiudvalget Beslutning i Økonomiudvalget den 10. december 2008: De enkelte projekter tages op i fagudvalgene, hvorfra der søges om anlægsbevilling og rådighedsbeløb. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 18. december 2008: Økonomiudvalgets indstilling godkendt. Økonomiudvalget anmodes om revurdering af de anlægsprojekter, der fremgår af bilagene. Hvis anlægsprojekter ønskes opretholdt, skal der søges om anlægsbevilling og rådighedsbeløb for hvert enkelt anlægsprojekt. Beslutning i Økonomiudvalget den 21. januar 2009: De to anlægsønsker tages konkret op på næste møde. Beløb på kr dækkende Skattepavillonens renovering bortfalder, idet bygningen er istandsat. Kr til kommuneplanarbejdet søges frigivet. Godkendt Anlægsprojekter for 2007 og 2008 der afventer dispensation - Teknikog Miljøudvalget Sagsnr J.nr S05 I forbindelse med vedtagelse af Finanslov 2008 blev der indført sanktioner overfor de kommuner, der ikke overholder Budget 2008, hvilket både omfatter drift og bruttoanlægsinvesteringer.

9 Kommunalbestyrelsen 26. februar 2009 Side: 9 Konsekvensen af indførelse af sanktioner overfor kommunerne har for Nordfyns Kommunes vedkommende været, at en del anlægsprojekter er sat i bero og afventer dispensation jf. Kommunalbestyrelsens beslutning i møde den 19. juni Den 19. august 2008 har Nordfyns Kommune modtaget dispensation på kr. 16,7 mio., hvilket kun omfatter rådhusrenovering. Kommunen har således ikke modtaget dispensation til de mange anlægsprojekter, der har været sat i bero. mio. kr. Anlægsprojekter 2007, som afventer dispensation 3,0 Anlægsprojekter 2008, som afventer dispensation 6,3 I alt 9,3 Anlægsprojekter, der afventer dispensation Sammenskrivning Teknik- og Miljøudvalget Beslutning i Økonomiudvalget den 10. december 2008: De enkelte projekter tages op i fagudvalgene, hvorfra der søges om anlægsbevilling og rådighedsbeløb. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 18. december 2008: Økonomiudvalgets indstilling godkendt. Teknik- og Miljøudvalget anmodes om revurdering af de anlægsprojekter, der fremgår af bilagene. Hvis anlægsprojekter ønskes opretholdt, skal der søges om anlægsbevilling og rådighedsbeløb for hvert enkelt anlægsprojekt. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 13. januar 2009: Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at oversigt over anlægsprojekter 2007/08 godkendes, dog overføres bevilling for Færdiggørelse af stiprojekt i Otterup til Erhvervs- og Fritidsudvalget. Det indstilles, at der frigives kr til diverse projekter jf. bilag til sagen. Endvidere indstilles Teknik og Miljøs indstilling af 13. januar 2009 godkendt. Godkendt.

10 Kommunalbestyrelsen 26. februar 2009 Side: Budget Prioritering af anlægsopgaver - Familieudvalget Sagsnr J.nr S05 I forbindelse med vedtagelse af Finanslov 2008 blev der indført sanktioner overfor de kommuner, der ikke overholder Budget 2008, hvilket både omfatter drift og bruttoanlægsinvesteringer. Konsekvensen af indførelse af sanktioner overfor kommunerne har for Nordfyns Kommunes vedkommende været, at en del anlægsprojekter er sat i bero og afventer dispensation jf. Kommunalbestyrelsens beslutning i møde den 19. juni Den 19. august 2008 har Nordfyns Kommune modtaget dispensation på kr. 16,7 mio., hvilket kun omfatter rådhusrenovering. Kommunen har således ikke modtaget dispensation til de mange anlægsprojekter, der har været sat i bero. mio. kr. Anlægsprojekter 2007, som afventer dispensation 0,2 Anlægsprojekter 2008, som afventer dispensation 5,7 I alt 5,9 Anlægsprojekter, der afventer dispensation Sammenskrivning Familieudvalget Beslutning i Økonomiudvalget den 10. december 2008: De enkelte projekter tages op i fagudvalgene, hvorfra der søges om anlægsbevilling og rådighedsbeløb. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 18. december 2008: Økonomiudvalgets indstilling godkendt. Familieudvalget anmodes om revurdering af de anlægsprojekter, der fremgår af bilagene. Hvis anlægsprojekter ønskes opretholdt, skal der søges om anlægsbevilling og rådighedsbeløb for hvert enkelt anlægsprojekt. Beslutning i Familieudvalget den 14. januar 2009: Udsat. Indstilling laves på næste møde Sagen genoptages, idet en række ansøgninger til Anlægspuljen for bygningsrenovering 2008 samt til Medfinansieringspuljen 2008 (2. fordelingsrunde) fra institutioner under Familieudvalgets område blev stillet i bero med baggrund i omtalte sanktioner. Ansøgningerne bør derfor inddrages i prioriteringen for det kommende år. Formand Steen Brydegaard og direktør Erik Larsen har gennemgået ansøgningerne og fremlægger forslag til prioritering for de pågældende puljer.

11 Kommunalbestyrelsen 26. februar 2009 Side: 11 Anlægspuljen for bygningsrenovering 2008, forslag til prioritering af 28. januar 2009 Anlægspuljen for bygningsrenovering 2008, oversigt over ansøgninger, rev. 19. januar 2009 Anlægspuljen for bygningsrenovering 2008, ansøgninger fra skolerne Anlægspuljen for bygningsrenovering 2008, ansøgninger fra børnehaver og andre institutioner Medfinansieringspuljen 2008, anden fordelingsrunde, oversigt over ansøgninger med forslag til prioritering af 19. januar 2009 Medfinansieringspuljen 2008, ansøgningerne Overblik over anlægsprojekter 2007 og 2008 fra Økonomi Beslutning i Økonomiudvalget den 10. december 2008 med bilag Sammenskrivning Familieudvalget ( ) Økonomiske oplysninger: Med den foretagne prioritering udgør udgifterne: Rest, kr. Iht. prioritering, kr. Anlægspuljen for bygningsrenovering Medfinansieringspuljen I alt Administrationen anbefaler, at den foretagne prioritering af anlægsprojekter for såvel Anlægspuljen for bygningsrenovering som Medfinansieringspuljen indstilles til godkendelse, jf. notatet: Sammenskrivning Familieudvalget ( ) Samtidig ansøges om frigivelse af rådighedsbeløbene. Beslutning i Familieudvalget den 4. februar 2009: Administrationens indstilling indstilles fulgt idet Sneglehuset prioriteres med kr. indenfor medfinansieringspuljen. Det indstilles, at der frigives kr jf. samlebilag. Godkendt Ansøgning fra Skamby Friskole om fritagelse for den klausul, der indebærer, at kommunen skal godkende skolens låntagning Sagsnr J.nr Ø60

12 Kommunalbestyrelsen 26. februar 2009 Side: 12 Skamby Friskole har i brev af 14. september 2008 anmodet om at blive fritaget for den klausul, der indebærer, at kommunen skal godkende skolens eventuelle låntagning. Klausuler Søndersø Kommune solgte i 2005 skolebygningerne til Skamby Friskole for 1 kr. I det tinglyste skøde fremgår følgende klausuler under pkt. 9, særlige vilkår: 1. Ejendommen må kun anvendes til friskoleformål. Såfremt køber nedlægger friskolen, er køber forpligtet til at tilbageskøde ejendommen for 1 kr. 2. Køber er forpligtet til at vedligeholde ejendommen som hidtil for egen regning. Finder sælger, at forpligtelsen ikke opfyldes, er sælger berettiget til selv og efter eget skøn at iværksætte fornøden vedligeholdelse. 3. Ejendommen må kun belånes efter forudgående skriftlig aftale med sælger. 4. Foreninger, hjemmehørende i Skamby sogn, foreninger, som har et folkeoplysende formål, og Skamby Børnehave har fortsat ret til at anvende ejendommens arealer og lokaler som hidtil. Sælger betaler til køber et årligt beløb herfor på kr., som pristalsreguleres. Skolens planer Skolen oplever pt. en stor elevtilgang. Der er derfor behov for at indrette yderligere undervisnings- og faglokaler. Derudover trænger specielt den ældste skolebygning til en omfattende renovering, tætning af tag mv. Endelig er det eksisterende gasfyr så uøkonomisk, at en udskiftning samt renovering af centralvarmeanlægget suppleret med isolering, vil kunne forrente sig over en kort årrække. Skolen foreslår, at Skamby Friskole frigøres fra de omtalte klausuler, der indebærer, at kommunen skal involveres ved enhver låntagning fra skolens side, Skamby Friskole via bank eller realkredit optager de nødvendige lån til renovering med pant i friværdien, Skamby Friskole færdiggør renoveringen af udlejede lokaler til børnehaven. Eller alternativt indretter det eksisterende skolekøkken til børnehavelokaler. Eller alternativt opretter en børnehave i friskoleregi. Økonomis kommentarer til klausulerne Ad. 1. Nedlægges friskolen, skal bygningen tilbageskødes til kommunen for 1 kr. Der skal tages politisk stilling til, om kommunen ønsker at overtage bygningerne ved en eventuel nedlæggelse af friskolen. Da Skamby Børnehave bor til leje hos skolen, kan børnehaven få et pladsproblem, hvis skolen nedlægges og ikke tilbageskødes til kommunen. Ad. 2. Klausulen indebærer, at det er skolen, der betaler for vedligehold af egen bygning.

13 Kommunalbestyrelsen 26. februar 2009 Side: 13 Dette er normal kutyme. Kommunen er tilsynsmyndighed og kan iværksætte fornøden vedligeholdelse, hvis vedligeholdelsen ikke er god nok. Dette er ikke normalt. Klausulen indebærer en ekstra tilsynsforpligtelse for kommunen, men sikrer omvendt, at bygningerne er i rimelig stand. Ad. 3. Klausulen indebærer, at kommunen skal godkende skolens eventuelle låntagning. Det fremgår ikke af klausulen, at kommunen skal yde garanti for eventuel låntagning. En fritagelse for denne klausul vil indebære, at skolen frit kan optage lån hos banker eller realkreditinstitutter mod nødvendig pant. Skolen sidestilles dermed med andre friskoler og selvejende institutioner mv. Ad. 4. Skolens bygninger anvendes pt. af Skamby Børnehave, dagplejen samt forskellige foreninger. Børnehaven betaler p.t. årligt kr. i husleje samt kr. i forbrugsafgifter, i alt kr. årligt til Skamby Friskole. Derudover betaler kommunen kr. pr. år for foreningernes og dagplejens benyttelse af skolens lokaler. Dette beløb konteres under erhverv og fritid. Dagplejen benytter pt. aulaen til legestue. Dette er ikke en ideel løsning. En fritagelse for denne klausul indebærer, at børnehaven, dagplejen og foreningerne vil mangle lokaler. Ansøgning fra Skamby Friskole af 14. september 2008 Endeligt skøde i forbindelse med salg til Skamby Friskole Notat af 18. november 2008 angående lokaler fra Daginstitutionsafdelingen Notat af 8. december 2008 fra Økonomi Konkretisering af Skamby Friskoles visioner for de kommende 5 år oktober 2008 Økonomiske oplysninger: Der henvises til notat af 8. december 2008 fra Økonomi Der gøres opmærksom på, at såfremt 1. klausul bibeholdes, overtager kommunen også en evt. gæld ved tilbageskødning. Til politisk drøftelse. Beslutning i Familieudvalget den 17. december 2008: Familieudvalget forventer, at Skamby Børnehave fortsat kan benytte de lokaler på Skamby Friskole som vi for ca. 1 år siden brugte ca kr. på at indrette til en udegruppe på 15 børn.

14 Kommunalbestyrelsen 26. februar 2009 Side: 14 I modsat fald ser vi os nødsaget til at henvise børnene fra Skamby, der ikke kan rummes i Skamby Børnehave til Børnehave Nordmark på distriktsskolen. Øvrige spørgsmål fra Skamby Friskole oversendes til Økonomiudvalget. Beslutning i Økonomiudvalget den 21. januar 2009: Udsættes til næste møde. Der har den 27. januar 2009 været afholdt møde mellem Skamby Friskole og Nordfyns Kommune. På mødet blev der med respekt af Nordfyns Kommunalbestyrelses godkendelse udarbejdet en skriftlig aftale. Aftalen omfatter skødets punkt 9 Særlige vilkår, som foreslås ændret som følger: Ejendommen må kun anvendes til friskoleformål. Foreninger hjemmehørende i Skamby Sogn, foreninger som har et folkeoplysende formål og Skamby Børnehave har fortsat ret til at anvende ejendommens arealer og lokaler som hidtil. Der betales et årligt beløb på kr ud fra 1/ niveau. Beløbet pristalsreguleres én gang om året, første gang 1. januar 2006 med det af Danmarks Statistik fastsatte nettoprisindeks (år 2000 = 100). Reguleringen sker med den procentvise udvikling i nettoprisindekset fra januar til december i året forud for den 1. januar, hvor reguleringen skal ske. Følgende punkter tilføjes: 1. Nordfyns Kommune vil, såfremt friskolen nedlægges, have forkøbsret til friskolen til den pris, friskolen kan opnå til anden side. 2. Skamby Friskole indretter det eksisterende skolekøkken til børnehavelokaler (herunder sikrer, at der etableres toiletter i umiddelbar nærhed). 3. Skamby Legestue skal have stillet et rimeligt lokale til rådighed. 4. Skolen kompenseres for de dermed forbundne forbrugsafgifter. 5. Punkterne 1 4 er gældende for minimum en 10-årig periode fra Kommunalbestyrelsens accept af denne aftale. Herefter kan der optages forhandling med henblik på forlængelse af aftalen. De øvrige betingelser i skødets pkt. 9 frafaldes. Disse særlige vilkår vil være at tinglyse servitutstiftende på ejendommen med respekt af andre servitutter og af pantegæld med Nordfyns Kommune som påtaleberettiget. Aftalen indstilles godkendt. Godkendt.

15 Kommunalbestyrelsen 26. februar 2009 Side: Endelig godkendelse af Kommuneplantillæg nr. 15 til Bogense Kommuneplan 2001 for Bogense Kommune Sagsnr J.nr P16 Nordfyns Kommunalbestyrelse vedtog på mødet den 18. september 2008, at forslag til Kommuneplantillæg nr. 15 til Kommuneplan 2001 for Bogense Kommune fremlægges i offentlig høring. Planforslagene har været fremlagt fra den 30. september til den 25. november I denne periode har alle haft mulighed for at fremkomme med indsigelser og ændringsforslag. Der er ikke indkommet indsigelser imod forslaget. I Nordfyns Kommune er det stadig Kommuneplan 2001 for Bogense Kommune, der er den gældende forudsætning for lokalplanlægning i den tidligere Bogense Kommune, indtil der er udarbejdet ny kommuneplan for Nordfyns Kommune. Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2001 udgør planlægningsgrundlaget for udarbejdelse af lokalplan Område til byudvikling ved Kristianslund i Bogense. Lokalplanens gennemførelse forudsætter, at der ændres i kommuneplanramme, B16. Arealet omfatter det på side 6-7 viste område. I overensstemmelse med den overordnede planlægning er det formålet at overføre området til byzone og at sikre en anvendelse til boligformål. Endvidere er det formålet, at tillæg nr. 15 muliggør, at lokalplanen kan fastlægge en overordnet disponering af området til bebyggelsesområder, grønne områder og veje/stier, herunder at sikre vejadgang til området fra Bøgevej/Tjørnevej samt Ahornvej. Endelig er det formålet at tillæg nr. 15 muliggør, at lokalplanen kan fastlægge en maksimal bebyggelsesprocent og en maksimal bygningshøjde, som kan sikre en begrænset visuel påvirkning af det omkringliggende landskab og kystzonen og at der tages hensyn til områdets oplevelsesmæssige kvaliteter samt kultur- og naturbeskyttelsesmæssige interesser. Tillæg nr. 15 medfører ingen væsentlige ændringer i kommuneplanens hovedstruktur og er ikke i strid med planens hovedprincipper. Tillæg nr. 15 fremlægges offentligt sammen med forslag til lokalplan Område til byudvikling ved Kristianslund i Bogense.

16 Kommunalbestyrelsen 26. februar 2009 Side: 16 Kommuneplantillæg nr. 15 til Bogense Kommuneplan 2001 for Bogense Kommune Forslag til kommuneplantillæg nr. 15 til Bogense Kommuneplan 2001 for Bogense Kommune Teknik og Miljø indstiller, at kommuneplantillæg nr. 15 endelig godkendes. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 3. februar 2009: Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at kommuneplantillæg nr. 15 endelig godkendes. Indstilles godkendt. Taget af dagsordenen ved mødets start Endelig godkendelse af Lokalplan Område til byudvikling ved Kristianslund i Bogense Sagsnr J.nr P16 Nordfyns Kommunalbestyrelse vedtog på mødet den 18. september 2008, at forslag til Lokalplan Område til byudvikling ved Kristianslund i Bogense fremlægges i offentlig høring. Planforslagene har været fremlagt fra den 30. september til den 25. november I denne periode har alle haft mulighed for at fremkomme med indsigelser og ændringsforslag. Der er indkommet indsigelser og bemærkninger til forslaget, som det fremgår af bilag Indsigelsesskema 15. januar I overensstemmelse med den overordnede planlægning, er det lokalplanens formål at overføre området til byzone og at sikre en anvendelse til boligformål. Endvidere er det lokalplanens formål at fastlægge en overordnet disponering af området til bebyggelsesområder, grønne områder og veje/stier, herunder at sikre vejadgang til området fra Bøgevej/Tjørnevej samt Ahornvej.

17 Kommunalbestyrelsen 26. februar 2009 Side: 17 Endelig er det formålet at fastlægge en maksimal bebyggelsesprocent og en maksimal bygningshøjde, som kan sikre en begrænset visuel påvirkning af det omkringliggende landskab og kystzonen, og at der tages hensyn til områdets oplevelsesmæssige kvaliteter samt kultur- og naturbeskyttelsesmæssige interesser. Lokalplanen har karakter af en rammelokalplan, der sikrer de overordnede rammer for områdets udbygning til byformål. Lokalplanen giver ikke grundlag for meddelelse af tilladelse til byggeri og anlægsarbejder i området. Forinden dette kan ske, skal der for hele lokalplanområdet eller aktuelle dele heraf udarbejdes mere detaljerede lokalplaner med detailbestemmelser, der kan danne grundlag for konkrete bygge- og anlægsarbejder i området. Lokalplan Område til byudvikling ved Kristianslund i Bogense Forslag til lokalplan Indsigelser (9 stk.) Indsigelsesskema 15. januar 2009 Bemærkninger fra Bogense Forsyningsselskab Bemærkninger fra Bertha S. Lund Bemærkninger fra Odense Bys Museer Teknik og Miljø indstiller, at lokalplan med de foretagne tilretninger godkendes endelig. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 3. februar 2009 Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at lokalplan med de foretagne tilretninger godkendes endelig. Indstilles godkendt. Taget af dagsordenen ved mødets start Ansøgning fra Veflinge Børnehave om tilskud til udskiftning af ventilationsanlæg Sagsnr J.nr G01

18 Kommunalbestyrelsen 26. februar 2009 Side: 18 I forbindelse med et serviceeftersyn af ventilationsanlægget i Veflinge Børnehave, udført af fa. Glenco, er der konstateret huller i hovedkanalerne. Det bevirker, at der blæser meget luft ud på loftet. På loftet, som er isoleret med glasuld, ligger der meget støv. Det er oplyst, at det er sundhedsskadeligt, hvis der kommer glasuld i luftvejene. Fa. Glenco har anslået udgiften til udskiftning af ventilationssystemet til kr , mens Teknik og Miljø anslår udgiften til ca I et notat fra Daginstitutionsafdelingen anbefales, at der findes en løsning på problemet. Notat af 4. december 2008 fra Daginstitutionsafdelingen Brev af 8. oktober 2008 til MED-udvalget for dagpasning i Nordfyns Kommune Servicerapporter fra Glenco af 26. maj 2008 og 1. december 2008 Notat af 21. januar 2009 fra Økonomi Notat af 27. januar 2009 fra Teknik og Miljø Økonomiske oplysninger: Af rådighedsbeløb til bygningsrenovering er der på Budget 2008 et restbeløb på kr Det foreslås, at udgiften finansieres af restmidlerne fra anlægspuljen. Administrationen anbefaler, at det indstilles til Økonomiudvalget, at der bevilges kr til en udskiftning af systemet. Beløbet ønskes samtidig frigivet. Beslutning i Familieudvalget den 4. februar 2009: Administrationens indstilling følges. Indstilles godkendt. Godkendt Lån til Boligselskabet BSB Bogense, afdeling "Trægården" Sagsnr J.nr

19 Kommunalbestyrelsen 26. februar 2009 Side: 19 Landsbyggefonden har i skrivelse af 11. juni 2008 anmodet Nordfyns Kommune om at indgå i en kapitaltilførsel til afdeling Trægården under Boligselskabet BSB Bogense. Afdelingen har i flere år haft økonomiske vanskeligheder. Der har været en stor fraflytningsprocent og flere ledige lejemål, som har medført store lejetab for afdelingen, primært i årene Der er et opsamlet underskud i afdelingen på ca kr. For at undgå yderligere underskud har det været nødvendigt at hæve huslejen flere gange. Huslejen i afdelingen udgør p.t. 786 kr. pr. m². Den gennemsnitlige husleje i lignende boliger udgør ifølge Landsbyggefonden 667 kr. pr. m². For at hjælpe afdelingen har Landsbyggefonden vurderet, at der er behov for en kapitaltilførsel på kr. Beløbet skal bruges til at afvikle det opsamlede underskud og opbygge en reservekapital, så der er mulighed for at nedsætte huslejen for beboerne. Landsbyggefonden har beregnet, at huslejen kan nedsættes fra 786 kr. pr. m² til 747 kr. m². Nedsættes huslejen, forventes det, at fraflytningsprocent og lejetab nedsættes, så afdelingen kommer ind i en mere stabil økonomisk udvikling. Kapitaltilførslen på kr. forudsættes fordelt således: Kommune, lån 20% kr. Realkreditinstitut, lån 20% kr. Landsbyggefonden, lån 20% kr. Landsbyggefonden, tilskud 20% kr. Boligorganisation, tilskud 20% kr. I alt 100 % kr. Ifølge Almenboliglovens 92 og 97 kan kommunen yde lån til boligorganisationer efter ovenstående fordeling, når Landsbyggefonden anmoder om det. Kommunen fastsætter ifølge loven rente- og afdragsvilkårene for det kommunale lån. Lånet fra Landsbyggefonden er rente- og afdragsfrit i 15 år. I mange tilfælde yder kommunerne lån på samme vilkår. Men kommunen har som tilsynsmyndighed lov til at fastsætte en afdragsordning tidligere, hvis det skønnes, at boligorganisationen har råd til at afdrage på lånet, før de 15 år er gået. Lånet fra realkreditinstituttet er rentefrit i 15 år og afdrages først, når nuværende realkreditlån er afdraget fuldt ud.

20 Kommunalbestyrelsen 26. februar 2009 Side: 20 Brev fra Landsbyggefonden af 11. juni 2008 Uddrag af Lov om almene boliger m.v. Indstilling fra Landsbyggefonden fremlægges i papir. Økonomiske oplysninger: Et kassetræk på kr. ved ydelse af lån til BSB Bogense Yderligere dokumentation og specifikationer ligger i papirsagen. Det indstilles, at kommunen indgår i den foreslåede kapitaltilførsel til BSB Bogense, afdeling Trægården og yder et lån på kr. Lånet er rente- og afdragsfrit i 15 år. Herefter fastsættes afdragsperioden ud fra afdelingens økonomi. De øvrige forudsætninger i Landsbyggefondens indstilling godkendes. Beslutning i Økonomiudvalget den 13. august 2008: Indstillet imødekommet. Den økonomiske udvikling følges politisk nøje i fremtiden. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 21. august 2008: Punktet taget af dagsordenen ved mødets begyndelse. Genoptagelse af punktet: Nordfyns Kommune har den 15. september 2008 afholdt møde med Domeas regionschef, hvor det blev aftalt, at Domea ville arbejde for en sammenlægning af BSB s 3 afdelinger i kommunen til én afdeling. Domea har fremsendt brev af 13. januar Heri oplyses, at repræsentantskaberne i BSB Bogense og BSB Otterup har godkendt en sammenlægning. I BSB Søndersø har bestyrelsen besluttet at anbefale en sammenlægning. Sammenlægningen forventes at blive godkendt af repræsentantskabet i juni Sammenlægningen vil herefter kunne træde i kraft ved årsskiftet Domea anmoder om, at Nordfyns Kommune nu tiltræder den foreslåede kapitaltilførsel til BSB Bogense, så boligorganisationen kan få omlagt sin økonomi, inden sammenlægningen forventes at træde i kraft. Brev fra Landsbyggefonden af 11. juni 2008 Mødereferat af 15. september 2008 med Domea Brev af 17. september 2008 til Domea Brev af 13. januar 2009 fra Domea Uddrag af Lov om almene boliger mv. Yderligere dokumentation og specifikationer ligger i papirsagen. Økonomiske oplysninger: Et kassetræk på kr. ved ydelse af lån til BSB Bogense

Nordfyns Kommune Økonomiudvalget 16. september 2009 Side: 1

Nordfyns Kommune Økonomiudvalget 16. september 2009 Side: 1 Økonomiudvalget 16. september 2009 Side: 1 TIL KOMMUNALBESTYRELSENS AFGØRELSE 857. Ansøgning fra Skamby Friskole om fritagelse for den klausul, der indebærer, at kommunen skal godkende skolens låntagning

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 38 ONSDAG DEN 11. FEBRUAR 2009, KL. 14.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Økonomiudvalget 11. februar 2009 Side: 2 Fraværende: Mogens Christensen.

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 26 TIRSDAG DEN 3. FEBRUAR 2009, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 3. februar 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 27 TORSDAG DEN 15. JANUAR 2009, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 15. januar 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 TIRSDAG DEN 10. MARTS 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 10. marts 2009 Side: 2 Fraværende: Ingmar

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 TORSDAG DEN 13. AUGUST 2009, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 13. august 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 ONSDAG DEN 17. JANUAR 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 17. januar 2007 Side: 7 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

FORSLAG Kommuneplantillæg nr. 15 til Bogense Kommuneplan 2001 for Bogense kommune

FORSLAG Kommuneplantillæg nr. 15 til Bogense Kommuneplan 2001 for Bogense kommune FORSLAG Kommuneplantillæg nr. 15 til Bogense Kommuneplan 2001 for Bogense kommune Ændring af rammeområde B16 Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Styrelsesvedtægter for dagtilbud i Nordfyns kommune

Styrelsesvedtægter for dagtilbud i Nordfyns kommune Styrelsesvedtægter for dagtilbud i Nordfyns kommune Juni 2011 Kapitel 1 Kommunalbestyrelsen / Familieudvalget 1 Stk. 1 Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for de kommunale daginstitutioner og

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 9 ONSDAG DEN 20. JUNI 2007, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Familieudvalget 20. juni 2007 Side: 2 Fraværende: Til behandling forelå:

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 36 TORSDAG DEN 29. OKTOBER 2009, KL. 19.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 29. oktober 2009 Side: 2 Fraværende: Benno Frandsen,

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 28 ONSDAG DEN 24. SEPTEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 24. september 2008 Side: 2 Fraværende: Torben Skovhus

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 9 TIRSDAG DEN 1. APRIL 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 1. april 2008 Side: 2 Fraværende: Pia Longet

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 37 TORSDAG DEN 26. NOVEMBER 2009, KL. 19.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 26. november 2009 Side: 2 Fraværende: Anders

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 25 TORSDAG DEN 15. JANUAR 2009, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 15. januar 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 12 TIRSDAG DEN 20. NOVEMBER 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 20. november 2007 Side: 2

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 5 TORSDAG DEN 26. APRIL 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 26. april 2007 Side: 31 Fraværende:

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 20 TORSDAG DEN 22. MAJ 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 22. maj 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 6 TORSDAG DEN 26. APRIL 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 26. april 2007 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 20 ONSDAG DEN 26. MARTS 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 4 Familieudvalget 26. marts 2008 Side: 2 Fraværende: Eva Laut Andersen Til

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 37 TORSDAG DEN 7. MAJ 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 7. maj 2009 Side: 2 Fraværende: Eva Laut Andersen, Torben

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune.

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 2. september 2009 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg 1. Resume OK-Fonden har købt et areal vest for Gl. Egå, der i lokalplan

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 25 TORSDAG DEN 27. NOVEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 27. november 2008 Side: 2

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at Pkt. 110 Mageskifte Sagsnr. 50884 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Roskilde Kommune vil indgå på et mageskifte med Den selvejende Institution Viby Friskole, hvorefter skolen

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 07.01.2008 kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 105. Sager og skrivelser til orientering.... 3 106. Kommissorium for

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet. REFERAT Økonomiudvalg Møde nr.: 23 Mødedato: Mødevarighed: 16.45-17.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.) Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK KL's Kommunalpolitiske

Læs mere

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 16. marts 2017 Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej 1. Resume Byrådet godkendte på sit møde den 13.

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: Mødedato: 27. juni 2012 Fraværende: Mødetid: 17.00 Mødested: Mødelokale 1 Øvrige bemærkninger: Tommy Lund Christensen (Deltog ikke i mødet fra kl. 18.45) Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den 12-november-2002 Starttidspunkt for møde: 8.15 Sluttidspunkt for møde: 16.30 Mødested: Skolebesøg Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Orla Hansen,

Læs mere

Institutionens formål er at drive børnehave i samarbejde med børnenes hjem og sognekirken.

Institutionens formål er at drive børnehave i samarbejde med børnenes hjem og sognekirken. 1 - Vedtægter Skovlunde sogns menighedsbørnehave 12091 Hører til journalnummer: 28.03.04-G00-2-16 Vedtægter for institutionsbestyrelsen og forældrebestyrelsen ved Skovlunde sogns menighedsbørnehave, Torvevej

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 10. SEPTEMBER 2009, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 10. september 2009 Side:

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 21.02.2008 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Arne Krydsfeldt mødte kl. 16.40 og deltog derfor ikke fuldt ud i behandlingen

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE DAGSORDEN FOR MØDE NR. 25 TORSDAG DEN 18. DECEMBER 2008, KL. 19.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 18. december 2008 Side: 2 Fraværende: Pia

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 17:30 Mødet afsluttet: kl. 18:00 Mødested: Hjørring

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 35 TORSDAG DEN 8. OKTOBER 2009, KL. 14.30 Erhvervs- og Fritidsudvalget 8. oktober 2009 Side: 2 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BORGMESTERKONTORETS

Læs mere

Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: Pkt.nr. 18 Krogstenshave, om- og udbygning. Ansøgning om tillægsbevilling Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 11 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 10. marts 2004 16:00 mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Flemming Sten Indholdsfortegnelse 1. Overførsler fra år 2003 til 2004-budgettet

Læs mere

Vedtægter og Samarbejdsaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Ældreråd

Vedtægter og Samarbejdsaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Ældreråd Vedtægter og Samarbejdsaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Ældreråd Dette dokument beskriver rammerne for samarbejdet mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Ældreråd. Dokumentet indeholder også de

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 42 ONSDAG DEN 9. SEPTEMBER 2009, KL. 15.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, GÆSTEKANTINEN Familieudvalget 9. september 2009 Side: 2 Fraværende: Benno Frandsen

Læs mere

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling Notat til Økonomiudvalget Målsætning for gældsudvikling Finansielle strategi I kommunens finansielle strategi fastlægges generelle retningsliner i forbindelse med låneoptagelse og pleje af kommunens låneportefølje.

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

I henhold til 22 i Lov om kommunernes styrelse vælger udvalgene selv deres formand.

I henhold til 22 i Lov om kommunernes styrelse vælger udvalgene selv deres formand. Dagsorden Dato: 07-01-2014 15:00:00 Udvalg: Miljø- og Planudvalget Sted: Mødelokale 8, Skanderborg 1 Valg af formand Sagsnr.: 14/32 Miljø- og Planudvalget er nedsat i henhold til Styrelsesvedtægten for

Læs mere

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat af møde den 17. februar 2014 kl. 16.00 i Lunden, Rådhuset Medlemmer Gitte Hemmingesen ( ) Morten Fenger ( ) Birgit Mortensen ( ) Hans-Henrik Blom ( )

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Gældende fra 1. december 2007 Historik Den 1. januar 1992 blev der indført selvforvaltning og forældrebestyrelser i dagtilbudene i Lyngby-

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol. 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol. 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret Beslutningsprotokol 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret Indholdsfortegnelse Side 183. Godkendelse af dagsorden... 380 184. Til orientering... 381 185. Godkendelse af

Læs mere

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget 30-04-2014 Dato 30. april 2014 Tid 16:15 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne Kvist (A)

Læs mere

Birkebo III Skema A ansøgning

Birkebo III Skema A ansøgning 1 Nr. : Birkebo III Skema A ansøgning Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/26885 Byrådet Udskrift af E-mail fra Arup og Hvidt - Birkebo III -Skema A -ansøgning maj 2015 Birkebo III Skema A ansøgning

Læs mere

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer:

Læs mere

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Udkast til Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Forældrebestyrelsen 1. Forældrebestyrelsens sammensætning Forældrebestyrelsen består af formændene

Læs mere

Godkendelse af referat... 3 Jægerspris Boligselskab... 3 Orientering fra administrationen... 4 Nybyggeri... 7 Boligselskabets afdelinger...

Godkendelse af referat... 3 Jægerspris Boligselskab... 3 Orientering fra administrationen... 4 Nybyggeri... 7 Boligselskabets afdelinger... Jægerspris Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 27. september 2011 kl.17.00 i fælleshuset, Mølleparken 18, 3630 Jægerspris Dagsorden: 1 Godkendelse af referat... 3 2 Jægerspris

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 27. januar 2015 Tid 15:00 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Børge Jensen Stedfortræder Medlemmer Steen Jensen (Frederikshavn Ungdoms Fællesråd) -

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Jernved Idrætsforening søger fritagelse om indfrielse af pantebrev... 4 3 Prioritering

Læs mere

Krogstenshave, om- og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan

Krogstenshave, om- og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan Pkt.nr. 34 Krogstenshave, om og udbygning. Projekt nr. 5343 og 5344. Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan 577699 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 19 TORSDAG DEN 24. APRIL 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. april 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune

Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune Forfatter: Sisse Dohrmann Oprettet den 17. september 2015 Dokument nr. 480-2016-3377 Sags nr. 480-2015-80793 Indhold Formål med forældrebestyrelsen...

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

Indstilling. Ombygning af de beskyttede boliger på Gudrunsvej 78 til moderne plejeboliger støttetilsagn til ombygning til. plejeboliger.

Indstilling. Ombygning af de beskyttede boliger på Gudrunsvej 78 til moderne plejeboliger støttetilsagn til ombygning til. plejeboliger. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 27. oktober 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Ombygning af de beskyttede boliger på Gudrunsvej 78 til moderne plejeboliger

Læs mere

Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende Plushøj 3-29.

Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende Plushøj 3-29. Sag Lokalplanpligtigt projekt ved opførelsen af ældreboliger på grønt areal, Lokalplan 19 Rødvig Sagsnr. 13/111 Initialer EriKnu Åben sag Resumé Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 29 ONSDAG DEN 29. OKTOBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 29. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Tessa Gjødesen med

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 16-august-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 45 TIRSDAG DEN 1. DECEMBER 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 1. december 2009 Side: 2 Fraværende: Anders Fog-Petersen

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

REFERAT. fra. Udvalget for Børn og Unges møde den 07. februar 2008

REFERAT. fra. Udvalget for Børn og Unges møde den 07. februar 2008 Side 1 af 12 REFERAT fra Udvalget for Børn og Unges møde den 07. februar 2008 ÅBEN DEL 1. Meddelelser 2. Orientering til Udvalget om den aktuelle pladssituation 3. Dagplejen - Leje af barnevogne 4. Skolestrukturdebat

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER IKAST-BRANDE KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER IKAST-BRANDE KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER IKAST-BRANDE KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Byrådets mål og opgaver for daginstitutionerne 2 2. Forældrebestyrelsen 3 3. Valgbarhed og valgret 3 4. Valg

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 8 TORSDAG DEN 28. FEBRUAR 2008, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 28. februar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006

Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006 Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006 Indholdsfortegnelse 51. Drøftelse af visioner, strategi og udvikling i børne- og skoleudvalget 52. Dialogstruktur 53. Juniorklub

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Byrådets mål og opgaver for daginstitutionerne 2 2. Forældrebestyrelsen 3 3. Valgbarhed og valgret 3 4. Valg

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 21 TORSDAG DEN 21. AUGUST 2008, KL. 19.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 21. august 2008 Side: 2 Fraværende: Eva Laut

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Åbne dagsordenspunkter 128 Andenbehandling af Budget 2015 3 129 Ansøgning om for fritagelse for

Læs mere

Til Teknik og Miljøudvalget, Københavns Kommune, Købehavns Rådhus. Byggeriet på Provstevej 5, København NV

Til Teknik og Miljøudvalget, Københavns Kommune, Købehavns Rådhus. Byggeriet på Provstevej 5, København NV Til Teknik og Miljøudvalget, Københavns Kommune, Købehavns Rådhus Byggeriet på Provstevej 5, København NV side 1 / 4 Bispebjerg Lokaludvalg har fulgt sagen nøje fra start. Vi har også tilkendegivet vores

Læs mere

Vedtægt. for. Folkeoplysningsudvalget. Assens Kommune

Vedtægt. for. Folkeoplysningsudvalget. Assens Kommune Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Assens Kommune 1. Formål med folkeoplysning. Stk. 1. Med respekt for forskellige holdninger at sikre offentligt tilskud med videre til den frie folkeoplysende virksomhed,

Læs mere

Vedtaget 24. august 2015

Vedtaget 24. august 2015 forretningsorden Vedtaget 24. august 2015 Emne Forretningsorden for fsb s bestyrelse 1. Bestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af boligorganisationens anliggender og skal

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 12 TORSDAG DEN 28. FEBRUAR 2008, KL. 8.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 28. februar 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen.

Læs mere