Uddannelsesordning for uddannelsen til. til guld- og sølvsmed.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesordning for uddannelsen til. til guld- og sølvsmed."

Transkript

1 Udkast Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Guld- og sølvsmed Udstedt af det faglige udvalg for Guld- og sølvsmed i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til guld- og sølvsmed. 2. Der er pr. 1. august 2015 sket følgende ændringer: Som følge af eud-reformen er der udviklet erhvervsuddannelse for voksne (EUV). Der er ændret i antallet af valgfri uddannelsesspecifikke fag og valgfag. Der er udviklet højniveaufag. Der er ikke grundfag på uddannelsen. 3. Uddannelsens formål og opdeling Der er ikke supplerende bemærkninger. 4. Uddannelsens struktur struktur for uddannelsen til guld- og sølvsmed., hovedforløb 1 år og 6 måneder, herudover grundforløb som kan vare op til 1 år GF 1 GF 2 hovedforløb 1 år og 6 måneder Praktik 5 uger tik 5 uger tik Skole Prak- Skole Prak- uger uger Den obligatoriske skoleundervisning i hovedforløbet indeholder 2 ugers valgfri uddannelsesspecifikke fag. De valgfri uddannelsesspecifikke fag kan placeres i tilknytning til en skoleperiode eller som særlige skoleperioder., hovedforløb 3 år og 6 måneder, herudover grundforløb som kan vare op til 1 år GF 1 GF 2 hovedforløb 1 år og 6 måneder hovedforløb 2 år Praktik 5 uger tik 5 uger tik 5 uger tik 5 uger tik 5 Skole Prak Skole Prak- Skole Prak- Skole Prak- Skole uger uger uger Praktik Den obligatoriske skoleundervisning i hovedforløbet indeholder 3 ugers valgfri uddannelsesspecifikke fag. De valgfri uddannelsesspecifikke fag kan placeres i tilknytning til en skoleperiode eller som særlige skoleperioder. 1

2 Ædelstensfatter, hovedforløb 2 år og 6 måneder, herudover grundforløb som kan vare op til 1 år GF 1 GF 2 Hovedforløb 2 år og 6 måneder 20 uger 20 uger Praktik Skole 7 uger Praktik Skole 6 uger Praktik Skole 6 uger Den obligatoriske skoleundervisning i hovedforløbet indeholder 2 ugers valgfri uddannelsesspecifikke fag. De valgfri uddannelsesspecifikke fag kan placeres i tilknytning til en skoleperiode eller som særlige skoleperioder. Korpussølvsmed, bestiksølvsmed, ciselør, hovedforløb 3 år og 6 måneder, herudover grundforløb som kan vare op til 1 år GF 1 GF 2 Hovedforløb 3 år og 6 måneder 20 uger 20 uger Praktik Skole 6 uger Praktik Skole 5 uger Praktik Skole 5 uger Den obligatoriske skoleundervisning i hovedforløbet indeholder 2 ugers valgfri uddannelsesspecifikke fag. De valgfri uddannelsesspecifikke fag kan placeres i tilknytning til en skoleperiode eller som særlige skoleperioder. 5. Kompetencemål for hovedforløbet Den anbefalede model for uddannelsens struktur bygger på, at kompetencemålene for hovedforløbet opnås ved, at uddannelsens grundfag, obligatoriske uddannelsesspecifikke fag, valgfri uddannelsesspecifikke fag og valgfag samt praktikmål ud fra pædagogiske overvejelser fordeles og gennemføres i en helhedsorienteret tilrettelæggelse, der kombinerer teori og praktiske øvelser under hovedforløbets skoleophold og praktikophold. Det fremgår af de følgende oversigtsskemaer, hvilke skolefag og praktikmål, der indgår i uddannelsen, herunder hvilket eller hvilke kompetencemål, det pågældende fag/praktikmål understøtter. 6. Elevtyper og fagrækker Det fremgår af oversigtsskemaerne bagerst i uddannelsesordningen, hvilke skolefag og praktikmål, der indgår i uddannelsen, herunder de uddannelsesspecifikke fag på højeste faglige niveau som betegnes specialefag. Hvert fag er koblet til det eller de kompetencemål, det pågældende fag/praktikmål understøtter. Skema 1: Elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb I skemaet for denne elevtype er beskrevet den fagrække, der indgår i hovedforløbet for elever under 25 år og for voksne elever, der skal have et hovedforløb, som i omfang og varighed svarer til hovedforløbet for elever under 25 år. Skema 2: Voksne med standardiseret hovedforløb I skemaet for denne elevtype er beskrevet den fagrække, der indgår i det standardiserede hovedforløb for voksne. Den samlede varighed af skoleundervisningen skal som udgangspunkt være mindst 10 pct. kortere end varigheden af skoleundervisningen i skema 1. Skema 3a Talentspor for elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb Skemaet er ikke medtaget, da der ikke indgår talentspor på uddannelsen. 2

3 Skema 3b Talentsport for voksne med standardiseret hovedforløb Skemaet er ikke medtaget, da der ikke indgår talentspor på uddannelsen. Skema 4: Eux, den gymnasiale del Skemaet er ikke medtaget, da der ikke indgår eux på uddannelsen. Det skal bemærkes, at skemaerne 1-4 kun indeholder fagrækken for skoledelen. Praktikmålene fremgår af et særligt skema, skema 5, som er fælles for alle elever, hvor praktik indgår i uddannelsen. Nærmere beskrivelse af indholdet af de enkelte skolefag og praktikmål fremgår af den udvidede oversigt, som ligger under udskriv i uddannelsesordningen på uddannelsesadministration.dk. For så vidt angår de grundfag, der indgår i uddannelsen, kan der ses en supplerende beskrivelse af mål og øvrige rammer i den gældende bekendtgørelse om grund- og erhvervsfag nr af 22/ Tilrettelæggelse af skoleundervisningen og praktikuddannelsen Eleven kan anvende den læring, eleven opnår i skoleundervisningen, til at løse arbejdsopgaver i praktikken, og omvendt kan eleven gennem formulering og refleksion over praksiserfaringer videreudvikle sine måder at løse arbejdsopgaver på i skoleundervisningen. Alle uddannelsens uddannelsesspecifikke fag og praktikmål bidrager til kompetencemålet Eleven kan koble relevant teori til tilrettelæggelse, udførelse og evaluering af konkrete arbejdsopgaver fra praktikken. Bedømmelse og beviser mv. Her henvises til Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen Guld- og sølvsmed 7. Meritafklaring af voksne (erhvervsuddannelse for voksne) I bekendtgørelsens bilag 1 fremgår standardmerit for elever over 25 år, der skal følge en erhvervsuddannelse for voksne (EUV). I afsnit 2 og 3 i bilaget fremgår standardmerit for trin 1, butiksguldsmed. Såfremt en elev har kompetencer, der rækker ind i trin 2, eller kompetencer som er relevante, men ikke er nævnt i standardmeritten, skal skolen vurdere dette i forbindelse med den obligatoriske realkompetencevurdering, som alle voksne skal gennemføre. I afsnit 2 og 3 fremgår en række elementer, som uddannelsen er stykket sammen af, og en angivelse af maksimal afkortning for de enkelte elementer. Den maksimale afkortning er angivet for at sikre, at den samme kompetence ikke kommer til at give dobbeltmerit, hvis eleven både har erhvervserfaring og uddannelse inden for et konkret element. Ved anvendelse af skemaet i bilag 1 afsnit 2 og 3 skal skolen, når den samlede standardmerit er beregnet, justere ned til den maksimale afkortning, hvis den udregnede afkortning for et element overstiger den angivne maksimale afkortning. Udregning af standardmeritten suppleres af en realkompetencevurdering, hvor skolen kan afprøve, om der er basis for yderligere afkortning. 3

4 SKEMA 1 elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb Fagrække for elever under 25 år og for voksne elever, der skal have et hovedforløb, som i omfang og varighed svarer til hovedforløbet for elever under 25 år. Antallet af kolonner med trin eller specialer tilpasses antallet i uddannelsen. Ligeledes indsættes en række pr. speciale under obligatoriske uddannelsesspecifikke fag og valgfri uddannelsesspecifikke fag. SKEMA 1 elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb Antal uger Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag 6 uger i 12 uger i 15 uger i 12 uger i 12 uger i 12 uger i, Nr Illustration og modelarbejde guld 1,6,7 Rutineret 1 X Nr efagets markedsvilkår 1,8 Begynder 1 X Nr International handel guld og sølv 1,8 Begynder 1 X Nr Miljø ved fremstiling af smykker Nr Håndværksbaseret smykketeknik 1,3,4 Rutineret 1 X 1,3,4 Rutineret 1,5 X 4

5 SKEMA 1 elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb Antal uger Nr Lavteknologisk støbning 1,5 Begynder 0,5 X Nr Fremstilling af mekanikker 1,10 Rutineret 2 X Nr Smykkefremstilling efter model 1,10 Avanceret 3 X Nr Smykkefremstilling efter tegning 1,10 Avanceret 3 X Nr Vedligeholdelse og reparation af smykker 1,10 Rutineret 1 X Nr Smykkestensfatning og gemmologi guld 1,11 Begynder 2 X Nr Maskinel støbning guld og sølv 1,12 Begynder 1 X 5

6 SKEMA 1 elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb Antal uger Ædelstensfatter Nr Kunstnerisk helhedsindtryk ved fatning 1 Begynder 1 X Nr Fremstilling og vedligeholdelse af fatteværktøj 1,13,14 Rutineret 1,5 X Nr Gemmologi (stenlære) 1,15 Begynder 1 X Nr Indfatning af sten 1,13 Begynder 1,5 X Nr Fatning med stikler 1,14 Rutineret 2 X Nr Enkle fatninger 1,13 Rutineret 1 X Nr Komplicerede fatninger 1,13 Rutineret 2 X Nr Avancerede fatninger 1,13 Avanceret 3 X Nr Fatning af specielle sten 1,13 Avanceret 2 X 6

7 SKEMA 1 elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb Antal uger Korpussølvsmed, Bestiksølvsmed, Nr Rutineret 1 X X X Kunstnerisk helhedsindtryk ved sølvsmedearbejde Nr ,17 Rutineret 0,5 X X X Faglig kommunikation sølv Nr Formgivning 1,16 Rutineret 1 X X X og modelarbejde sølv Nr ,18 Rutineret 0,5 X X X Materialeforståelse og materialekendskab sølv Nr Overfladebehandling og finish af sølvvarer 1,18 Rutineret 1 X X X Korpussølvsmed Nr Reparation af sølvvarer Nr Korpusfremstilling Nr Avanceret korpusfremstilling 1,20 Rutineret 1 X 1,20 Rutineret 2 X 1,20 Avanceret 3 X 7

8 SKEMA 1 elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb Nr Fremstilling og montering af korpusemner Nr Værktøjsteknik til korpusfremstilling Bestiksølvsmed Nr Smedeteknik sølv Nr Avanceret smedeteknik sølv Nr Håndværksbaserede fremstillingsprocesser Nr Monteringsteknik sølv Nr Fremstilling af ciseleringsværktøj Nr Ciseleringsteknik Antal uger 1,20 Rutineret 1,5 X 1,21 Rutineret 0,5 X 1,22,23 Rutineret 3 X 1,22,23 Avanceret 3 X 1,22,23 Rutineret 1 X 1,22,23 Rutineret 1 X 1,25,26 Rutineret 2 X 1,25,26 Rutineret 2 X 8

9 SKEMA 1 elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb Nr Avanceret ciseleringsteknik Nr Modelteknik ciselør Antal uger 1,25,26 Avanceret 3 X 1,27 Rutineret 1 X Valgfri uddannelsesspecifikke fag 2 uger 3 uger 2 uger 2 uger 2 uger 2 uger, Nr Grundlæggende salg, kundeservice og vejledning Nr Udvidet salg, kundeservice og vejledning Nr Grundlæggende ædelstensfatning Nr Forretningsforståelse guld Nr Guld og sølv cad/cam 1 1,2,8 Begynder 1 X 1,2,8 Rutineret 1 X 1,11 Rutineret 1 X 1,8 Rutineret 1 X 1,7 Begynder 1 X 9

10 SKEMA 1 elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb Antal uger Nr Grundlæggende Diamantgradering 1,11 Begynder 1 X Nr Udvidet ædel Fatning 1,11 Rutineret 1 X Nr Rutineret ædelstensfatning 1,11 Rutineret 1 X Nr Grundlæggende guldsmedearbejde 1,3,10 Rutineret 1 X Nr Avanceret guldsmedearbejde 1,3,10 Avanceret 1 X Nr Smykkedesign 1 1,6 Rutineret 1 X Nr Smykkedesign 2 1,6 Avanceret 1 X Nr Gemmologi 2 1,11 Rutineret 1 X 10

11 SKEMA 1 elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb Antal uger Nr Guld og sølv Cad/cam 2 1,7 Rutineret 1 X Nr Guld og sølv Smedeteknik 1,3 Rutineret 1 X Ædelstensfatter Nr Guld og sølv frihåndstegning 1,6 Rutineret 1 X Nr Håndgravering 1 1,14 Begynder 1 X Nr Håndgravering 2 1,14 Rutineret 1 X Nr Guld og sølv 3D tegning 1,7 Rutineret 1 X Nr Gemmologi 2 1,11 Rutineret 1 X Nr Grundlæggende diamantgradering 1,11 Begynder 1 X 11

12 SKEMA 1 elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb Antal uger Nr Grundlæggende guldsmedearbejde 1,10 Rutineret 1 X Nr Avanceret guldsmedearbejde 1,3,10 Avanceret 1 X 12

13 SKEMA 1 elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb Korpussølvsmed, Bestiksølvsmed, Nr Ciselering Nr Guld og sølv 3 D tegning Nr Guld og sølv metryk Nr Håndgravering 1 Nr Grundlæggende guldsmedearbejde Nr Guld og sølv frihåndstegning Nr Emalje Antal ugers valgfag Antal skoleuger i Antal uger 16-18, Begynder 1 X X X 1,7 Rutineret 1 X X X 1,20 Begynder 1 X X X 16,17 Begynder 1 X X X 1,10 Rutineret 1 X X X 1,6 Rutineret 1 X X X 1 Begynder 1 X X X 2uger i 10 uger i 0 uger i 15 uger i 2 uger i 19 uger i 2 uger i 16 uger i 2 uger i 16 uger i 2 uger i 16 uger i 13

14 Fag med valgfrit højere præstationsniveau Elever, der ønsker og har forudsætninger for at gennemføre obligatoriske uddannelsesspecifikke fag på højere niveauer, har mulighed for dette jf. 4, stk. 3 og 34, stk. 3, i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. Den vejledende varighed for faget på højere niveau skal svare til varigheden af faget på obligatorisk niveau. Faget har desuden samme fagbetegnelse og fagnummer, fordi det højere niveau blot bygger oven på det obligatoriske niveau. Der kan ikke lægges ekstra til skoleundervisning på grundlag af et tilvalgt højere præstationsniveau. for tilvalgt højere niveau - uger Navn på det fag, hvor niveauet hæves Obligatorisk præstationsstandard Nr Smykkefremstilling efter model Nr Smykkefremstilling efter tegning Ædelstensfatter Nr Avancerede fatninger Korpussølvsmed Nr Avanceret korpusfremstilling Bestiksølvsmed Nr Avanceret smedeteknik sølv Nr Avanceret ciseleringsteknik Ekspert 3 Nr Smykkefremstilling efter model Ekspert 3 Nr Smykkefremstilling efter tegning Ekspert 3 Nr Avancerede fatninger Ekspert 3 Nr Avanceret korpusfremstilling Ekspert 3 Nr Avanceret smedeteknik sølv Ekspert 3 Nr Avanceret ciseleringsteknik Avanceret Avanceret Avanceret Avanceret Avanceret Avanceret 14

15 SKEMA 2 Voksne med standardiseret hovedforløb Fagrække for elever på 25 år og derover, der skal have et standardiseret hovedforløb for voksne. Det standardiserede hovedforløb er på trin 1 butiksguldsmed 2,5 uge kortere end det ordinære hovedforløb. Det betyder følgende ændringer i forhold til de uddannelsesspecifikke fag: International handel guld og sølv udgår og Miljø ved fremstilling af smykker reduceres til 0,5 uge. Ligeledes reduceres valgfri uddannelsesspecifikke fag med en uge. For specialerne ædelstensfatter, korpussølvsmed, bestiksølvsmed og ciselør indgår ikke længere valgfag. SKEMA 2 Voksne med standardiseret hovedforløb Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag 4,5 uger i, Nr ,6,7 Rutineret 1 X Illustration og modelarbejde guld Nr ,8 Begynder 1 X efagets markedsvilkår Nr ,3,4 Rutineret 0,5 X Miljø ved fremstilling af smykker Nr ,3,4 Rutineret 1,5 X Håndværksbaseret smykketeknik Nr ,5 Begynder 0,5 X Lavteknologisk støbning 12 uger i 15 uger i 12 uger i 12 uger i 12 uger i 15

16 SKEMA 2 Voksne med standardiseret hovedforløb Sagsnr.: S.541 Nr Fremstilling af mekanikker Nr Smykkefremstilling efter model Nr Smykkefremstilling efter tegning 1,10 Rutineret 2 X 1,10 Avanceret 3 X 1,10 Avanceret 3 X Nr Vedligeholdelse og reparation af smykker Nr Smykkestensfatning og gemmologi guld Nr Maskinel støbning guld og sølv Ædelstensfatter Nr Kunstnerisk helhedsindtryk ved fatning 1,10 Rutineret 1 X 1,11 Begynder 2 X 1,12 Begynder 1 X 1 Begynder 1 X 16

17 SKEMA 2 Voksne med standardiseret hovedforløb Sagsnr.: S.541 Nr Fremstilling og vedligeholdelse af fatteværktøj Nr Gemmologi (stenlære) Nr Indfatning af sten Nr Fatning med stikler Nr Enkle fatninger Nr Komplicerede fatninger Nr Avancerede fatninger Nr Fatning af specielle sten 1,13,14 Rutineret 1,5 X 1,15 Begynder 1 X 1,13 Begynder 1,5 X 1,14 Rutineret 2 X 1,13 Rutineret 1 X 1,13 Rutineret 2 X 1,13 Avanceret 3 X 1,13 Avanceret 2 X 17

18 SKEMA 2 Voksne med standardiseret hovedforløb Sagsnr.: S.541 Korpussølvsmed, Bestiksølvsmed og Nr Rutineret 1 X X X Kunstnerisk helhedsindtryk ved sølvsmedearbejde Nr ,17 Rutineret 0,5 X X X Faglig kommunikation sølv Nr Formgivning 1,16 Rutineret 1 X X X og modelarbejde sølv Nr ,18 Rutineret 0,5 X X X Materialeforståelse og materialekendskab sølv Nr Overfladebehandling og finish af sølvvarer 1,18 Rutineret 1 X X X Korpussølvsmed Nr Reparation af sølvvarer Nr Korpusfremstilling Nr Avanceret korpusfremstilling 1,20 Rutineret 1 X 1,20 Rutineret 2 X 1,20 Avanceret 3 X 18

19 SKEMA 2 Voksne med standardiseret hovedforløb Sagsnr.: S.541 Nr Fremstilling og montering af korpusemner 1,20 Rutineret 1,5 X Nr Værktøjsteknik til korpusfremstilling Bestiksølvsmed Nr Smedeteknik sølv Nr Avanceret smedeteknik sølv Nr Håndværksbaserede fremstillingsprocesser Nr Monteringsteknik sølv 1,21 Rutineret 0,5 X 1,22,23 Rutineret 3 X 1,22,23 Avanceret 3 X 1,22,23 Rutineret 1 X 1,22,23 Rutineret 1 X 19

20 SKEMA 2 Voksne med standardiseret hovedforløb Sagsnr.: S.541 Nr Fremstilling af ciseleringsværktøj Nr Ciseleringsteknik Nr Avanceret ciseleringsteknik Nr Modelteknik ciselør 1,25,26 Rutineret 2 X 1,25,26 Rutineret 2 X 1,25,26 Avanceret 3 X 1,27 Rutineret 1 X Valgfri uddannelsesspecifikke fag 1 uge 3 uger 2 uger 2 uger 2 uger 2 uger, Nr Grundlæggende salg, kundeservice og vejledning Nr Udvidet salg, kundeservice og vejledning 7 Begynder 1 X 7 Rutineret 1 X 20

21 SKEMA 2 Voksne med standardiseret hovedforløb Sagsnr.: S.541 Nr Grundlæggende ædelstensfatning 10 Rutineret 1 X Nr Forretningsforståelse guld Nr Guld og sølv cad/cam 1 Nr Grundlæggende diamantgradering Nr Udvidet ædelstensfatning Nr Rutineret ædelstensfatning Nr Grundlæggende earbejde 1,7 Rutineret 1 X 6 Begynder 1 X 10 Begynder 1 X 1,11 Rutineret 1 X 1,11 Rutineret 1 X 1,3,10 Rutineret 1 X 21

22 SKEMA 2 Voksne med standardiseret hovedforløb Sagsnr.: S.541 Nr Avanceret guldsmedearbejde Nr Smykkedesign 1 Nr Smykkedesign 2 Nr Gemmologi 2 Nr Guld og sølv Cad/cam 2 Nr Guld og sølv Smedeteknik Ædelstensfatter Nr Guld og sølv frihåndstegning Nr Håndgravering 1 Nr Håndgravering 2 1,3,10 Avanceret 1 X 1,6 Rutineret 1 X 1,6 Avanceret 1 X 1,11 Rutineret 1 X 1,7 Rutineret 1 X 1,3 Rutineret 1 X 1,6 Rutineret 1 X 1,14 Begynder 1 X 1,14 Rutineret 1 X 22

23 SKEMA 2 Voksne med standardiseret hovedforløb Sagsnr.: S.541 Nr Guld og sølv 3D tegning Nr Gemmologi 2 Nr Grundlæggende diamantgradering Nr Grundlæggende guldsmedearbejde Nr Avanceret guldsmedearbejde 1,7 Rutineret 1 X 1,11 Rutineret 1 X 1,11 Begynder 1 X 1,10 Rutineret 1 X 1,3,10 Avanceret 1 X Korpussølvsmed, Bestiksølvsmed, 23

24 SKEMA 2 Voksne med standardiseret hovedforløb Sagsnr.: S.541 Nr Ciselering Nr Guld og sølv 3 D tegning Nr Guld og sølv metryk Nr Håndgravering 1 Nr Grundlæggende guldsmedearbejde Nr Guld og sølv frihåndstegning Nr Emalje Antal ugers valgfag Antal skoleuger i 16-18, Begynder 1 X X X 1,7 Rutineret 1 X X X 1,20 Begynder 1 X X X 16,17 Begynder 1 X X X 1,10 Rutineret 1 X X X 1,6 Rutineret 1 X X X 1 Begynder 1 X X X 2 uger i 7,5 uger i 0 uger i 15 uger i 0 uger i 17 uger i 0 uger i 14 uger i 0 uger i 14 uger i 0 uger i 14 uger i 24

25 Fag med valgfrit højere præstationsniveau Elever, der ønsker og har forudsætninger for at gennemføre obligatoriske uddannelsesspecifikke fag på højere niveauer, har mulighed for dette jf. 4, stk. 3 og 34, stk. 3, i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. Den vejledende varighed for faget på højere niveau skal svare til varigheden af faget på obligatorisk niveau. Faget har desuden samme fagbetegnelse og fagnummer, fordi det højere niveau blot bygger oven på det obligatoriske niveau. Der kan ikke lægges ekstra til skoleundervisning på grundlag af et tilvalgt højere præstationsniveau. for tilvalgt højere niveau - uger Navn på det fag, hvor niveauet hæves Obligatorisk præstationsstandard Nr Smykkefremstilling efter model Nr Smykkefremstilling efter tegning Ædelstensfatter Nr Avancerede fatninger Korpussølvsmed Nr Avanceret korpusfremstilling Bestiksølvsmed Nr Avanceret smedeteknik sølv Nr Avanceret ciseleringsteknik Ekspert 3 Nr Smykkefremstilling efter model Ekspert 3 Nr Smykkefremstilling efter tegning Ekspert 3 Nr Avancerede fatninger Ekspert 3 Nr Avanceret korpusfremstilling Ekspert 3 Nr Avanceret smedeteknik sølv Ekspert 3 Nr Avanceret ciseleringsteknik Avanceret Avanceret Avanceret Avanceret Avanceret Avanceret 25

26 Skema 5 Praktikuddannelsens bidrag til kompetencemålene Praktikmål Aktiviteten bidrager til følgende kompetencemål Ædelstensfatter Korpussølvsmed Bestiksølvsmed Praktikmål Nr Vejledning af kunder 1,2 X Nr Reparation og tilpasning af smykker uden sten Nr Rensning, slibning og polering af mindre emner Nr Fremstilling af enkle smykker eller korpus-, eller bestik- eller ciseleringsemner Nr Udføre enkle illustrationer af smykker eller korpus eller bestik efter tegning og/eller model Nr Udføre illustration og konstruktion af smykker, bestik eller korpusvarer ved hjælp af cad 1,3 X 1,4 X 1,3 X 1,6 X 1,7 X 26

27 Praktikmål Aktiviteten bidrager til følgende kompetencemål Sagsnr.: S.541 Ædelstensfatter Korpussølvsmed Bestiksølvsmed Nr Gennemføre salg og udøve kundeservice- og vejledning på baggrund af håndværksbaseret viden/kunnen Nr Fremstilling af smykker efter arbejdstegning og/eller model Nr Reparation af smykker efter arbejdstegning og/eller model Nr Bearbejde ædelmetal til fremstilling af smykker ved hjælp af guldsmedeværktøj fra råmateriale til slutprodukt Nr Fatte almindeligt forekommende smykkesten i cabochon- og facetslibning, herunder rør- og kassefatninger samt nedstukne fatninger og forrivninger Nr Slibe og montere stikler, tiltrykker og andre mindre fatteværktøj Nr Identificere de mest almindeligt forekommende smykkesten ud fra kendskab til gemmologi 1,2,8 X 1,10 X 1,10 X 1,10 X 1,13 X 1,14 X 1,15 X 27

28 Praktikmål Aktiviteten bidrager til følgende kompetencemål Sagsnr.: S.541 Ædelstensfatter Korpussølvsmed Bestiksølvsmed Nr Løse formgivningsopgaver inden for smykkefremstilling ud fra frihåndstegning, geometriske konstruktioner, projektionstegning, kundetegning og modelarbejde Nr Støbe ved hjælp af enkle støbeformer Nr Anvende kendskab til mere komplicerede støbeformer som slyngestøbning og vacuumstøbning samt kendskab til gummiforme, voksmodeller og indgipsning til fremstilling af støbemodeller i modelvoks og andre materialer Nr Vejledning af kunder på baggrund af håndværksbaseret specialistviden i forbindelse med salg, reparation og vedligeholdelse af smykker Ædelstensfatter Nr Fatning af ædelsten Korpussølvsmed Nr Fremstilling af korpus 1,10 X 1,12 X 1,12 X 1,8 X 1, X 1, X 28

29 Praktikmål Aktiviteten bidrager til følgende kompetencemål Sagsnr.: S.541 Ædelstensfatter Korpussølvsmed Bestiksølvsmed Nr Fremstilling af enkle smykker eller korpus-, eller bestik- eller ciseleringsemner Nr Udføre enkle illustrationer af smykker eller korpus eller bestik efter tegning og/eller model Nr Udføre illustration og konstruktion af smykker, bestik eller korpusvarer ved hjælp af cad Bestiksølvsmed Nr Fremstilling af bestik Nr Fremstilling af enkle smykker eller korpus-, eller bestik- eller ciseleringsemner Nr Udføre enkle illustrationer af smykker eller korpus eller bestik efter tegning og/eller model Nr Udføre illustration og konstruktion af smykker, bestik eller korpusvarer ved hjælp af cad 1,20 X 1,16 X 1,16 X 1, X 1,23 X 1,16 X 1,16 X 29

30 Praktikmål Aktiviteten bidrager til følgende kompetencemål Sagsnr.: S.541 Ædelstensfatter Korpussølvsmed Bestiksølvsmed Nr Udførelse af ciselørarbejde Nr Fremstilling af enkle smykker eller korpus-, eller bestik- eller ciseleringsemner Nr Udføre enkle illustrationer af smykker eller korpus eller bestik efter tegning og/eller model Nr Udføre illustration og konstruktion af smykker, bestik eller korpusvarer ved hjælp af cad 1, X 1,26 X 1,16 X 1,16 X 30

31 Begrebet elevtyper: Fagrækken for den enkelte elev afhænger af elevens baggrund. Der er oprettet nogle såkaldte elevtyper, som fortæller noget om elevens baggrund. Ved hjælp af disse elevtyper, bliver det muligt at få angivet den enkelte elevs fagrække. I oversigt 1 er angivet de elevtyper, der er oprettet i systemet. I første kolonne er angivet forkortelsen af elevtypen og i anden kolonne er der givet en uddybning af, hvad den enkelte elevtype betyder. De forskellige elevtyper kan kombineres, eksempelvis en elev under 25 år direkte fra 9. kl. (EU9) som gerne vil tage talentsporet (TAL). En række af de forskellige eletypekombinationer kan efterfølgende grupperes, i og med en del af dem skal have samme fag på uddannelsen. I oversigt 2 er vist de forskellige kombinationer af elevtyper samt grupperingen af disse. I den sidste kolonne i oversigt 2 er angivet hvilket skema i uddannelsesordningen grupperingen hører under. Af skemaerne 1-4 i uddannelsesordningen fremgår det hvilke fag den enkelte elevtype skal have. Oversigt 1 herunder angiver, hvordan disse elevtyper kan kombineres og efterfølgende grupperes. Grupperingen afhænger som sagt af, om de skal have samme fagrække. I uddannelsesordningen har vi taget udgangspunkt i 4 fagrækker, og de er som følgende: Skema 1: EU9, EU9+ og EUV3 elever Skema 2: EUV1 og EUV2. Ved EUV1 skal praktikmål dog udelades. Skema 3a: Talentspor, unge + EUV3 Skema 3b: Talentspor, voksen Skema 4: EUX-elever Oversigt 1: Elevtyper Oversigten viser de enkelte elevtyper, samt en uddybning af disse. Elevtype Uddybning EU9 EU9+ EU9X EU9X+ EUV1 EUV2 Elever starter direkte fra 9. og 10. klasse. Grundforløbet varer et år. Elever under 25 år, der ikke kommer fra 9. eller 10. klasse, starter direkte på 2. del af grundforløbet, der har en varighed på 20 uger. EU9 elever, der kombinerer en erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen EU9+ elever der kombinerer en erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen. De starter direkte på grundforløbets 2. del. Voksen-elever der skal have et standardiseret uddannelsesforløb for voksne. Uddannelsesforløbet vil udelukkende bestå af et reduceret hovedforløb, og er således uden grundforløb og uden praktikuddannelse. Voksen-elever der skal have et standardiseret uddannelsesforløb for voksne. Uddannelsesforløbet vil bestå af grundforløbets 2. del med en varighed op til 20. uger, samt et reduceret hovedforløb inklusiv praktikuddannelse med en maksimal varighed på 2. år. 31

32 Elevtype EUV3 EUX MEST PREUD Uddybning Voksen-elever, der skal have et uddannelsesforløb, der i omfang og varighed svarer til en erhvervsuddannelse for unge, dog kun med grundforløbets 2. del. Praktikuddannelsens længde vil svare til praktikperioden for de unge. EUX Ny mesterlære: 1. år af uddannelsen foregår som praktisk arbejde hos mester. Eleven skal ikke igennem det almindelige grundforløb på skole. Oplæringen hos mester eller i virksomheden erstatter grundforløbet. Produktionsskolebaseret EUD, grundforløbet erstattes helt eller delvist af grundlæggende praktisk oplæring på en produktionsskole efter modellen om ny mesterlære. Den praktiske oplæring afsluttes med en praktisk opgave, som indgår i den samlede vurdering af elevens kompetencer. Hovedforløbet gennemføres på normal vis. TAL GYM Talentspor med højniveauer i specialefag For elever med en afsluttet gymnasial uddannelse indføres standardmeritter på alle de merkantile uddannelser, så studenterne får merit for dele af grundforløbet og den studiekompetencegivende del af eux-forløbet samt for en del af praktikuddannelsen og skoleundervisningen i hovedforløbet. Oversigt 2: Gruppering af elevtype Oversigten viser de forskellige kombinationsmuligheder af elevtyper samt grupperingen af disse. Dvs. hvilke kombinationer har samme fagrække. Den sidste kolonne angiver hvilket skema i uddannelsesordningen grupperingen henhører til. ELEVTYPE BETEGNELSE Skema EU9 EUD lige efter 9. (10) klasse 1 EU9+ EUD ikke lige efter 9. (10) klasse 1 EU9+M EU9 + og mesterlære 1 EU9+P EU9 + og produktionsskolebaseret EUD 1 EU9M EU9 og mesterlære 1 EU9P EU9 og produktionsskolebaseret EUD 1 EUV3 Voksenelever fuldt forløb, ikke 1. del 1 EUV3M EUV3 og mesterlære 1 EUV2 Voksenelever standardiseret forløb, ikke 1. del 2 EUV2M EUV2 og mesterlære 2 EUV1 Voksenelever uden grundforløb og praktik 3b EU9+X EU9+ og EUX ikke lige efter 9. (10) klasse 4 EU9X EUD9 og EUX lige efter 9. (10) klasse 4 EUV3X EUV3 og EUX 4 EUV2X EUV2 /EUV1 og EUX 2+4 EU9+X+T EU9+ og EUX ikke lige efter 9. (10) klasse og talent 3a+4 32

33 ELEVTYPE BETEGNELSE Skema EU9X+T EUD9 og EUX lige efter 9. (10) klasse og talent 3a+4 EUV3X+T EUV3 og EUX og talent 3a+4 EUV2X+T EUV2 og EUX og talent 3b+4 EUV1X+T EUV1 og EUX og talent 3b+4 EU9T EUD9 og talentspor 3a EU9+T EUD9+ og talentspor 3a EUV3T EUV3 og talentspor 3a EUV2T EUV2 og talentspor 3b EUV1T EUV1 og talentspor 3b EU9+G EUV2G EU9+ og GYM EUV2 og GYM EUV1G EUV1 og GYM Herudover kommer praktikmålene som fremgår af skema 5. 33

34 Ændringer i forbindelse med eud-reformen I forbindelse med eud-reformen er der foretaget følgende ændringer: EUD: Grundfaget Iværksætteri og innovation (1 uge) udgår. Det skyldes, at faget er taget ud af grundfagskataloget og erstattet med undervisning på GF1. Ugen tillægges som valgfag på en og de 4 specialer (u/trin) EUD: Der er indført højniveaufag på de 4 specialer u/trin. Højniveaufag har samme titel og længde, som de eksisterende fag, men er beskrevet på højere præstationsniveau end det obligatoriske. EUV: Der er for erhvervsuddannelse for voksne reduceret med 10% ift. EUD-hovedforløbet. Afkortningen for guldsmeden er sket på trin 1 med: o valgfri fag reduceres med 1 uge o International handel med guld og sølv (1 uge) udgår o Miljø ved fremstilling af smykker halveres til 0,5 uge o Afkortningen på de 4 specialer u/trin er sket ved at lade de to ugers valgfag udgå. På kan målpinde for de eksisterende fag findes ved at udskrive den udvidede oversigt af uddannelsesordningen. 34

Uddannelsesordning for uddannelsen til Guld- og sølvsmed

Uddannelsesordning for uddannelsen til Guld- og sølvsmed 26.05.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Guld- og sølvsmed Udstedt af det faglige udvalg for Guld- og sølvsmed i henhold til bekendtgørelse nr. 390 af 09.04.2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed

Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed Udkast 13.03.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed Udstedt af det faglige udvalg for metalsmed i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt

Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt Udstedt af det faglige udvalg for Vagt- og Sikkerhedsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 297 af 24.03.2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Udstedt af det faglige udvalg for receptionist i henhold til bekendtgørelse nr. 432 af 13. april 2015 om uddannelsen til receptionist.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for i henhold til bekendtgørelse nr. 232 af 8. marts 2016 om uddannelsen til. 2. Der er pr. 1.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gartner 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Gartner Udstedt af Jordbrugets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 235 af 8. marts 2016 om uddannelsen til Gartner.

Læs mere

Uddannelsesordning for Landbrugsuddannelsen

Uddannelsesordning for Landbrugsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for Landbrugsuddannelsen Udstedt af Jordbrugets Uddannelser og Udvalget for landbrugets lederuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. 249 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist

Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist 4.2 1. Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for mejeristuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til tjener 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for tjener i henhold til bekendtgørelse nr. 434 af 13. april 2015 om uddannelsen til tjener.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til laboratorietandtekniker.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til laboratorietandtekniker. 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Laboratorietandtekniker Udstedt af det faglige udvalg for tandteknik i henhold til bekendtgørelse nr. 495 af 22/04/2015 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x]

Læs mere

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2016 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg for skibsmontøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 1640 af 15. december

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering

Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering Sagsnr.: 060.09S.541 Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08. 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Bolig og Ortopædi i henhold til bekendtgørelse nr. 316 af

Læs mere

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse BEK nr. 337 af 27/03/2015 om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal Udstedt af det faglige udvalg for havne- og terminaluddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 363 af 27/03/2015

Læs mere

Trin 1: Turistbuschauffør

Trin 1: Turistbuschauffør Uddannelsesordning for uddannelsen til Turistbuschauffør 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Transporterhvervets uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 288 af

Læs mere

Uddannelsesordning for togklargøringsuddannelsen

Uddannelsesordning for togklargøringsuddannelsen Uddannelsesordning for togklargøringsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 362 af 07/04/2017 om togklargøringsuddannelsen.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Buschauffør i kollektiv trafik

Uddannelsesordning for uddannelsen til Buschauffør i kollektiv trafik Uddannelsesordning for uddannelsen til Buschauffør i kollektiv trafik 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Industrislagter

Uddannelsesordning for uddannelsen til Industrislagter 1. Ikrafttrædelsesdato: [15. juli 2015] Uddannelsesordning for uddannelsen til Industrislagter Udstedt af Slagterfagets Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til industrislagter

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf Udkast 16.03.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf Udstedt af det faglige udvalg for Fotografuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato]

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Kommenterede [ED1]: Hed tidligere: Uddannelsesordning for uddannelsen inden for Digital media 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser som det faglige udvalg for redderuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Udstedt af det faglige udvalg for gastronom i henhold til bekendtgørelse nr. 441 af 13. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til turistbuschauffør.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til turistbuschauffør. Sagsnr.: 060.09S.541 Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august. 2015 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 505 af 24/04/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer Udstedt af det faglige udvalg for Teknisk designer i henhold til bekendtgørelse nr. 273 af 15/03/2016 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektronikoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til elektronikoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: [15. juni 2015] Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Serviceassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til Serviceassistent 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 294 af 23.3. 2015 om erhvervsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for Teknisk Isolatør

Uddannelsesordning for Teknisk Isolatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2017 Uddannelsesordning for Teknisk Isolatør Udstedt af det faglige udvalg for Isoleringsfaget i henhold til bekendtgørelse nr. 274 af 15. marts 2016 om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedt af det faglige udvalg for ejendomsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 296 af /03/2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 557 af 28. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 468 af 16. april 2015 om uddannelsen til fotograf

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Tagdækker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Tagdækker Uddannelsesordning for uddannelsen til Tagdækker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Struktør-, Brolægger- og Tagdækkerfaget i henhold til bekendtgørelse nr. 272 af

Læs mere

Uddannelsesordning for cykel- og motorcykeluddannelsen

Uddannelsesordning for cykel- og motorcykeluddannelsen Uddannelsesordning for cykel- og motorcykeluddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for cykel- og motorcykeluddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for i henhold til bekendtgørelse nr. 381 af 8. april 2015 om uddannelsen til. 2. Der er pr. 1.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Kosmetiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august. 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Kosmetikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 157 af 17. februar 2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser som det faglige udvalg for redderuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til buschauffør i kollektiv trafik.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til buschauffør i kollektiv trafik. Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august. 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Buschauffør i kollektiv trafik Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker Udkast 16.03.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til. 2. Der

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker Udstedt af Metalindustriens

Læs mere

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg for skibsmontøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 157 af 17. februar

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 328 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser som det faglige udvalg for havne- og terminaluddannelsen i henhold

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen Lager og terminal

Uddannelsesordning for uddannelsen Lager og terminal 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen Lager og terminal Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser som det faglige udvalg for lager- og terminaluddannelsen i henhold

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for vindmølleoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x]

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 493 af 22. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Laboratorietandtekniker Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Uddannelsesordning for uddannelsen til Laboratorietandtekniker Udstedt af det faglige udvalg for tandteknik i henhold til bekendtgørelse nr. 247

Læs mere

Uddannelsesordning for Beslagsmedeuddannelsen

Uddannelsesordning for Beslagsmedeuddannelsen Uddannelsesordning for Beslagsmedeuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 318 af 26. marts 2015 om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til kranfører

Uddannelsesordning for uddannelsen til kranfører Uddannelsesordning for uddannelsen til kranfører 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 467 af 16/04/2015 om erhvervsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 326 af 26/03/2015

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag

Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold bekendtgørelse nr. BEK nr. 329 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gourmetslagter

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gourmetslagter 1. Ikrafttrædelsesdato: 1.juli 2017 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af Slagterets Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 342 af 06/04/2017 om uddannelsen til gourmetslagter. Skolen

Læs mere

Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen

Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Indhold 4. Uddannelsens struktur... 8. Bedømmelse og beviser mv.... 4 SKEMA elever under 5 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed

Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed Udkast 27.05.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed Udstedt af det faglige udvalg for metalsmed i henhold til bekendtgørelse nr. 157 af 15. februar 2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering

Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Bolig og Ortopædi i henhold til bekendtgørelse nr. 210 af 8. marts 2016 om

Læs mere

Trin 2 Serviceassistent

Trin 2 Serviceassistent 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 334 af 6.4. 2017 om erhvervsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teater-, Udstillings- og Eventtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teater-, Udstillings- og Eventtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Teater-, Udstillings- og 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2016 Udstedt af det faglige udvalg for teater-, udstillings- og eventteknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker Udstedt af det Faglige Udvalg for Beklædning i henhold til bekendtgørelse nr. 497 af /04/015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Personvognsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Personvognsmekaniker Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Personvognsmekaniker Udstedt af det faglige udvalg for personvognsmekanikeruddannelsen

Læs mere

Hovedforløb for trin 2, personvognsmekaniker 2 år. Skole. Skole. Skole 5 Uger. Praktik

Hovedforløb for trin 2, personvognsmekaniker 2 år. Skole. Skole. Skole 5 Uger. Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til personvognsmekaniker Udstedt af Metalindustriens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for forsyningsoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 487 af 21. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Lager og terminal

Uddannelsesordning for uddannelsen til Lager og terminal Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Uddannelsesordning for uddannelsen til Lager terminal Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser som det faglige udvalg for lager- terminaluddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen

Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen Indhold 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.07.2016... 1 2. Der er pr. 01.07.2016 sket følgende ændringer:... 1 3. Uddannelsens formål og opdeling... 1 4. Elevtyper...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer Udstedt af det lige udvalg for Teknisk designer i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom . Ikrafttrædelsesdato: 5. juli 07 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 774 af. december 06 om uddannelsen til gastronom.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør Udstedt af det faglige udvalg for elektronikoperatør uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 556 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til guld - og sølvsmed

Uddannelsesordning for uddannelsen til guld - og sølvsmed praktik praktik Praktik praktik praktik praktik Uddannelsesordning for uddannelsen til guld og sølvsmed Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. ortopædist

Uddannelsesordning for uddannelsen til. ortopædist Uddannelsesordning for uddannelsen til ortopædist 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08. 2015 Udstedt af Det faglige udvalg for Bolig og ortopædi i henhold til bekendtgørelse nr. 433 af 13.april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen

Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Indhold 4. Uddannelsens struktur... 8. Bedømmelse og beviser mv.... 3 SKEMA elever under 5 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Stenhugger

Uddannelsesordning for uddannelsen til Stenhugger 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Stenhugger Udstedt af det faglige udvalg for murer, stenhugger og stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse nr. 285 af 15.03.2016

Læs mere

Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen

Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen Indhold 4. Uddannelsens struktur... 2 8. Bedømmelse og beviser mv.... 3 9. Rammer for kørekort... 5 SKEMA 1 elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 436 af 13/04/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering

Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08. 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering Udstedt af det faglige udvalg for Bolig og Ortopædi i henhold til bekendtgørelse nr. 316 af 26. marts 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 391 af 9. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Indhold 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016... 2 2. Ændringer... 2 3. Uddannelsens formål og struktur... 3 4. Elevtyper... 4 5. Tilrettelæggelse af skoleundervisningen

Læs mere

Uddannelsesordning for Vvs-energiuddannelsen

Uddannelsesordning for Vvs-energiuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for Vvs-energiuddannelsen Udstedt af Det faglige Udvalg for VVS-energiuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 348 af 01/04/2015 om erhvervsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til personvognsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til personvognsmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til personvognsmekaniker Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 380 af 18. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for Træfagenes Byggeuddannelse

Uddannelsesordning for Træfagenes Byggeuddannelse 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Uddannelsesordning for Træfagenes Byggeuddannelse Udstedt af det faglige udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Sagsnr.: 060.09S.54. Ikrafttrædelsesdato: [dato. måned. år] Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Udstedt af det Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen elektronik og svagstrøm

Uddannelsesordning for uddannelsen elektronik og svagstrøm praktik 0 uger praktik 0 uger praktik 0 uger praktik 0 uger praktik 5 uger 5 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger Uddannelsesordning for uddannelsen elektronik og svagstrøm

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler

Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler. Ikrafttrædelsesdato:. august 05 Udstedt af Malerfagets faglige Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 350 af. april 05 om uddannelsen til bygningsmaler..

Læs mere

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til modelsnedker.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Industritekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Industritekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Industritekniker Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til guld- og sølvsmed

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til guld- og sølvsmed BEK nr 390 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.75T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

NB! Valgfri specialefag og valgfag kan gennemføres i forbindelse med eller uafhængigt af de anførte skoleperioder.

NB! Valgfri specialefag og valgfag kan gennemføres i forbindelse med eller uafhængigt af de anførte skoleperioder. Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg for skibsmontøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato]

Læs mere

Uddannelsesordning for beslagsmedeuddannelsen

Uddannelsesordning for beslagsmedeuddannelsen Uddannelsesordning for beslagsmedeuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til beslagsmed.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 379 af 8. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for cykel- og motorcykeluddannelsen

Uddannelsesordning for cykel- og motorcykeluddannelsen Uddannelsesordning for cykel- og motorcykeluddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for cykel- og motorcykeluddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 015 Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Udstedt af det Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 494 af /04/015 om erhvervsuddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fitnessinstruktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fitnessinstruktør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr. xxx om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Kosmetiker Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Kosmetiker Udstedt af det faglige udvalg for Kosmetiker i henhold til bekendtgørelse nr. 246 af 9. marts

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker Udstedt af det faglige udvalg for mediegrafikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 462 af 14. april

Læs mere