0 Å R S B E R E T 6 N I N G

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "0 Å R S B E R E T 6 N I N G"

Transkript

1 06 ÅRSBERETNING

2 Indhold Året der gik v/generalsekretær Finn Andersen... 2 Afdelingerne Studierejser, Udvekslinger & Job-Swop... 4 Benelux... 6 Estland... 7 Kina... 8 Letland... 9 Litauen Polen Rusland Storbritannien Tyskland Ungarn Organisation og regnskab Kulturinstituttets organisation Personale Repræsentantskab og bestyrelse Støtte Resultatopgørelse for Balance for Bilag Bilag A: Formandens beretning til repræsentantskabet Bilag B: Aktiviteter Bilag C: Det Danske Kulturinstituts vedtægter... 40

3 Året der gik v/generalsekretær Finn Andersen samme bebyggelse som Instituttets kontor, og det har allerede gennem de hidtidige udstillinger påkaldt sig stor opmærksomhed i kunstkredse i og uden for Beijing. I Edinburgh har Instituttets smukke nyklassicistiske bygning fået en større indvendig ansigtsløftning bl.a. gennem anskaffelse af nyt inventar, møbler og tæpper, takket være sponsorater, som er fremskaffet af den nye institutleder. Endelig er der foretaget en længe tiltrængt renovering af opgangen til Skt. Petersborg-afdelingens smukke lokaler. Instituttets kunstnerlejlighed i Skt. Petersborg, som er finansieret af Bikubenfonden, er blevet en stor succes med fuld belægning gennem hele året. Det Danske Kulturinstituts nye lokaler befinder sig i denne historiske bygning, Vartov. (Foto: Hanne Simonsen) I november måned kom så den glædelige meddelelse fra Kulturminister Brian Mikkelsen, at han havde besluttet at skaffe finansiering til en ny afdeling af Kulturinstituttet i Rio de Janeiro. I en pressemeddelelse henviste Kulturministeren til Brasiliens store økonomiske og kulturelle betydning og den brede opbakning fra dansk kulturlivs side til afdelingens oprettelse. I 2007 realiseres hermed ved mange gode kræfters hjælp et længe næret ønske hos Kulturinstituttet. I årets løb er der sket en række lokalemæssige forbedringer og forandringer i Instituttet. Den 1. marts flyttede Hovedkontoret til nye lokaler i Vartov efter et halvt århundrede på Kultorvet. Som nabo til Københavns Rådhus kunne den nye adresse ikke være mere central, lokalemæssigt er der tale om en væsentlig forbedring i forhold til de gamle, og miljømæssigt er Instituttet nu kommet i et bofællesskab med en række andre kulturorganisationer. Bygningen havde netop gennemgået en omfattende renovering, og vi har således fået en smukkere arbejdsplads for medarbejderne og et mere præsentabelt mødested for besøgende, herunder ikke mindst grupper og enkeltpersoner fra udlandet. Ny Carlsbergfondet har udlånt en række kunstværker til udsmykning af lokalerne, hvilket yderligere markerer stedet som en kulturinstitution. PR og kommunikation Der er i årets løb sket en række tiltag for at forbedre Instituttets synlighed i Danmark. Der er indgået et løbende samarbejde med Have PR & Kommunikation om varetagelse af pressearbejde m.m. En ny brochure på dansk og engelsk er ligeledes under udarbejdelse. Instituttets nyhedsbrev Kulturdialog har undergået væsentlige forbedringer og udkommer nu elektronisk ti gange om året. De fleste afdelinger udsender herudover deres egne nyhedsbreve lokalt. Ligeledes er der blevet lavet en ny hjemmeside på basis af et nyt software, som skal bruges af hele organisationen for at tilstræbe ensartethed og genkendelighed. I Beijing er Instituttet flyttet i bedre beliggende lokaler, i umiddelbar nærhed af det kendte 798 kunstområde, og det er kommet ned fra 26. etage til stueetagen. Den konkrete anledning var en økonomisk fordelagtig aftale med en kinesisk sponsor om at drive et udstillingssted, dartex (Danish Art Exchange), for dansk og kinesisk samtidskunst. Galleriet ligger i Det skal også nævnes, at i slutningen af januar havde DR2 en temaaften om Det Danske Kulturinstitut og dets afdelinger i Rusland og Kina. Endelig er historikeren Niels Finn Christiansen sidste sommer gået i gang med at skrive Kulturinstituttets historie, som ventes udgivet i bogform i foråret SIDE 3

4 Aktiviteter Instituttets brede virkefelt omfatter kunst, kultur og samfund. De bærende principper bag alle arrangementer er information, dialog og udveksling af ideer, erfaringer og viden, snarere end blot præsentationer og envejskommunikation. Det er ikke eksport og Branding Denmark, der er Instituttets strategiske metode og hovedformål, men skabelsen af langvarige faglige og menneskelige netværksforbindelser gennem personlige møder og udvekslinger. Projekter og aktiviteter udvikles og besluttes typisk i tæt samarbejde med de lokale partnere, hvilket sikrer den optimale forankring. europæiske byer. Det er besluttet at udvikle en række fælles projekttemaer: Intercultural Dialogue, Balkan and Migration, Multi-linguism og Europæisk Kulturhus i Venedig. Afslutningsvis skal der rettes en varm tak til alle Instituttets samarbejdspartnere og sponsorer, uden hvem det ikke ville være muligt at gennemfører de mange aktiviteter. En særlig tak skal der igen rettes til Folmer Wisti Fonden for International Forståelse for aldrig svigtende støtte til Instituttet. Instituttet skaffer ekstern finansiering til alle dets aktiviteter. Det er naturligvis en tidskrævende proces, som gør planlægningen besværlig og usikker. På trods heraf er der, som det vil fremgå på de følgende sider, gennemført et ret betydeligt antal arrangementer gennem Instituttets medvirken. Her skal gives en kort samlet oversigt over de vigtigste resultater: Studieture, Job-Swops og udvekslinger: 67 Konferencer: 23 Foredrag: 39 Seminarer: 33 Udstillinger: 90 Teater, dans og performance: 26 Koncerter: 75 Litteraturarrangementer: 47 Filmarrangementer: 61 Gæster til Kulturinstituttets åbningsreception 4. april, i anledning af de nye lokaler i Vartov. (Foto: Finn Andersen) Herudover gennemfører eller støtter Instituttets afdelinger danskundervisning på aftenskolebasis. Udover at arrangere egne aktiviteter yder de enkelte afdelinger i stort omfang rådgivningsog informationsservice over for andre arrangører. Samarbejde Instituttet samarbejder både ude og hjemme i udstrakt grad med myndigheder, institutioner, organisationer, kunstnere og kulturfolk. Lokalt i institutlandene er de danske repræsentationer vigtige samarbejdspartnere, og i Danmark samarbejder Instituttet bl.a. tæt med Kunststyrelsen, som vi er ved at udforme en samarbejdsaftale med. Bestyrelsesformand Søren Møller bød velkommen. (Foto: Finn Andersen) På det internationale niveau er der nu stiftet en forening af EUlandenes kulturinstitutter, som hedder European Union National Institutes of Culture (EUNIC). Generalsekretæren er valgt til vice-præsident for denne forening, der dels har til formål at fremme samarbejde og erfaringsudvekslinger mellem EU-landenes kulturinstitutter i de forskellige lande, både i og uden for Europa, og dels at være anknytningspunkt til EU- Kommissionens afdeling for Kultur og Uddannelse, herunder at byde ind på Kommissionens kulturprogrammer. Med tilsammen mange hundrede afdelinger rundt om i verden udgør kulturinstitutterne et unikt europæisk kulturformidlingsnetværk, som med den nye organisation har fået Kommissionens store interesse og bevågenhed. Indtil videre deltager 17 lande i samarbejdet, og ud over Bruxelles er der nu oprettet lokale clusters i en række SIDE 4 Kulturminister Brian Mikkelsen deltog i receptionen og holdt tale. (Foto: Finn Andersen)

5 Studierejser, Udvekslinger & Job-Swop Det Danske Kulturinstitut arrangerer faglige og kulturelle studierejser inden for specifikke temaer for grupper: f.eks. politikere, embedsmænd i stat, amt og kommune, organisationer, virksomheder, foreninger og organisationer, ansatte inden for sundhedssektoren, lærere, ledere og pædagoger osv. Målet er at give deltagerne international inspiration ved at præsentere gruppen for nye konstruktive løsningsmodeller, synsvinkler og tankesæt samt konkrete redskaber og anderledes måder at gøre tingene på. I tilknytning til programmet arrangeres ofte konferencer, seminarer og forskellige former for kulturelle arrangementer. Studierejserne planlægges og tilrettelægges i tæt kommunikation med den enkelte gruppe under hensyntagen til faglige og kulturelle interesser, ønsker og forventninger. Projekterne arrangeres i samarbejde med Det Danske Kulturinstituts afdelinger eller gennem samarbejdspartnere inden for Kulturinstituttets globale netværk. Interaktionen mellem institutlande og udenlandske samarbejdspartnere danner basis for at udvikle kaskader af velfungerende netværk på kort tid. Mange kommunale og amtslige udvalg rejser hvert år på studierejser til udlandet som forberedelse til nye tiltag og indsatsområder. Albertslund Kommune påtænker at opføre et nyt sundhedscenter i byen. Kulturudvalget ved Albertslund Kommune besøgte derfor Barcelona i september måned, hvor gruppen søgte inspiration til udvikling af nye idrætsfaciliteter og besøgte flere af byens fremmeste idrætsanlæg. I årets løb var Skotland målet for flere faglige studierejser med temaer som Social- og sundhedsuddannelser i Skotland, Det Skotske Uddannelsessystem og Beskæftigelsesindsats i Skotland. Flere gymnasiale og videregående uddannelsesinstitutioner besøgte i 2006 bl.a. Rusland, Kina og Litauen på faglige studierejser. F.eks. var en gruppe arkitektstuderende fra Kunstakademiets Arkitektskole sammen med flere lærere og rektor på studietur i Kina ultimo september. Udover at se på gammel og ny kinesisk arkitektur i Beijing og i byen Chengde, Qing-dynastiets sommerby, besøgte gruppen Beijing Architectural Biennal 06. Trods store omvæltninger og forandringer i det danske uddannelsessystem er interessen fra udenlandsk side fortsat stor for at se og opleve det danske undervisningssystem. I 2006 har seks engelske grupper af lærere, skoleledere og administratorer fra forskellige skoledistrikter i Storbritannien været på studiebesøg i henholdsvis København og Tallinn. Temaerne har blandt andet været Aktivt Medborgerskab og Brug af IT i Undervisningen. Således besøgte en gruppe fra Hampshire med temaet Elevmedbestemmelse bl.a. Holmegårdsskolen i Kokkedal, Ungdomsbyen på Statens Pædagogiske Forsøgscenter og to børnehaver. Mødet med et meget veltalende dansk elevråd gjorde et stort indtryk på de engelske gæster. En gruppe fra Sheffield med temaet Aktivt Medborgerskab besøgte bl.a. Karise Skole, Blågaard Seminarium og Det Danske Skolemuseum. De engelske lærere roste de danske elevers store engagement, engelskkundskaber samt evne til at tage ansvar for egen læring. Job-Shadowing er et internationalt udvekslings- og efteruddannelsestilbud til ansatte inden for skole, kultur, social- og sundhedsområdet. Deltagerne matches parvis med en udenlandsk kollega, enes om et fælles tema og arrangerer herefter et relevant program for hinanden, som tager udgangspunkt i egen/partners institution med udblik til andre relevante institutioner/organisationer. Deltagerne bor på skift hos hinanden i en periode af typisk 4-10 dage og får således mulighed for at arbejde koncentreret sammen med en udenlandsk kollega omkring et fælles projekt og tema i op til en måned i to forskellige lande, hvor de får indblik i en international kollegas professionelle og kulturelle hverdag. I 2006 arrangeredes Job-Shadowing til blandt andet Storbritannien, Tyskland, Schweiz, Ungarn, Estland, Letland, Litauen Sydafrika, Canada, USA, Australien og New Zealand. I 2006 har Kulturinstituttet med held arbejdet på at styrke omfanget af de kulturelle studierejser for såvel kunstnere (professionelle og amatører) som kunstinteresserede. Vi kan således notere en stigning i antallet af koncertturnéer og kulturrejser. I det forgangne år arrangeredes en lang række koncert- og teaterturnéer, workshops, udstillinger og sportsarrangementer for professionelle, amatører, børne- og ungdomsgrupper, fritidsorganisationer og klubber samt forskellige interesseorganisationer. Desuden benyttede en del bestyrelser sig af Kulturinstituttet til at arrangere kombinerede kursus- og oplevelsesture for deres medarbejdere. DGI - Århusegnens Repræsentationshold gæstede under deres opvisningsturné i centraleuropa i juli måned Ungarn, hvor de optrådte på festivalen Europas Fremtid, som afholdes årligt i Kecskemét med deltagelse af mere end 2000 børn og unge. Aktiviteter inden for sportens verden er et relativt nyt område i stor vækst inden for Kulturinstituttets regi. Projekterne realiserer på bedste vis Kulturinstituttets vision om at skabe mellemfolkelig forståelse gennem internationale kultur- og udvekslingsprojekter, hvor værdier, holdninger og traditioner mødes til gensidig inspiration for alle deltagere. Kulturinstituttet har i snart 15 år samarbejdet med Sydafrika om en lang række kultur- og uddannelsesprojekter. Den sydafrikanske koreograf, danser og mimiker Tanya Surtees fra Cape Town var i februar og marts måned inviteret til Danmark af Kulturinstituttet, Københavns Amt og foreningen Knus for SIDE 5

6 Instruktør Jori Schnell (forrest) og Joachim Clausen (øverst th.) fra Musikteatergruppen Ragnarock gæstede Cape Town i oktober i forbindelse med teaterforestillingen Encounter: Celebration of Life. I december var instruktør Christopher Weare (øverst tv.) og Luke Ellenbogen (nederst tv.) fra Little Theatre på genbesøg i Danmark. (Foto: Ragnarock) at afholde workshops på institutioner for udviklingshæmmede børn og unge. Projektet Sydafrikansk Livsglæde, Dans og Drama vakte stor begejstring på institutionerne og gentages derfor i efteråret denne gang med en mandlig kunstner. Desuden så et nyt samarbejdsprojekt med musikteatergruppen Ragnarock fra Humlebæk samt Little Theatre fra Cape Town dagens lys. Samarbejdet sker i forlængelse af det meget vellykkede projekt Umgcagco Bryllup fra 2001, hvor Ragnarock i et kreativt samarbejde med den sydafrikanske ungdomsteatergruppe Thokolathemba Theatre Group fra townshippet Ntuzuma nordvest for Durban udviklede og producerede den fælles teaterforestilling Umgcagco Bryllup: en fortælling om kærligheden mellem en dansk pige og en zulu-mand og omverdens reaktioner herpå. Det nye musikteaterstykke Celebration of Life vil blive produceret i samarbejde med Little Theatre fra Cape Town. Teaterets direktør Chris Weare gæstede Danmark i 2004 med en gruppe fra Little Theatre og opførte stykket African Star! i anledning SIDE 6 af 10 års jubilæet for de første frie valg i Sydafrika. Celebration of Life er en hyldest til Sydafrikas økonomiske og menneskelige opblomstring og fantastiske formåen siden opløsningen af Apartheid og samtidig en hyldest til håbet om en lys og positiv fremtid i en globaliseret verden. Stykket vil kunne opleves i såvel Sydafrika som Danmark i Danskerne fik en helt enestående mulighed for at opleve den sydafrikanske hiphop-gruppe ETC Crew, da de som en del af det dansk/sydafrikanske udvekslingsprojekt HeartBeat street2street gav koncerter seks steder i landet i november måned. Gruppen vandt den 6. oktober 2006 en hiphopkonkurrence i Cape Town for unge rapgrupper som en del af det dansk/sydafrikanske udvekslingsprojekt HeartBeat. Konkurrencens førstepræmie var en minikoncertturné på danske spillesteder som Gimle, Vega og Rust. Desuden var ETC Crew et af hovednavnene på årets Natværk (en del af Operation Dagsværk). Projektet var støttet af bl.a. Det Danske Kulturinstitut og Center For Kultur og Udveksling. I juli måned besøgte Pentagonorkestret, som er et symfonisk samarbejde mellem 6 musikskoler på Vestegnen, sammen med et 30 mands stort blandet kor Estland. I alt var de 70 unge og voksne, som bl.a. opførte en koncertvariation af Moulin Rouge. Forestillingen var en kæmpe succes og fik mange flotte anmeldelser. Udover at give koncerter deltog de også i åbningen af sang- og dansefestivalen Gaudeamus samt mødtes med estiske musikere. Bl.a. var de på en rundtur i det sydlige Estland sammen med estiske musikere. Som et nyt tiltag arrangerede Det Danske Kulturinstitut i samarbejde med Kulturforeningen Gl. Strand kulturrejsen Bonn goes Guggenheim til Rhinlandet i oktober. Målet for rejsen var bl.a. den imponerende Guggenheim-udstilling, der blev vist på Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland i Bonn som det eneste sted i verden. Endvidere besøgte gruppen Bonns Kunstmuseum og Beethoven Haus samt var på sightseeing og sejltur på Rhinen. En arrangementsoversigt findes i årsberetningens bilag B.

7 B e n e l u x Danmarks Radios Bigband i Rotterdam. (Foto: Niels Jegind) Aurehøj Big Band på Kulturinstituttet. (Foto: Lone Leth Larsen) I 2006 var et af højdepunkterne på musiksiden Danmarks Radios Bigbands turné i Holland. Der blev givet fire koncerter i oktober måned, som alle blev modtaget af et meget entusiastisk publikum. Især til koncerten i Rotterdam mødte pressen talstærkt op, så turneen fik god medieomtale. Ligeledes var Aurehøj Gymnasiums turné i Benelux vellykket. De havde både et kor, et bigband og en trio, der gav koncerter rundt omkring i Beneluxlandene. Blandt andet var bigbandet og trioen gæster på Instituttet til Forårsfestivalen d. 26. marts, hvor de gav koncert i gårdcaféen. Efterfølgende har Aurehøj udvist stor tilfredshed med Instituttets tilrettelæggelse af deres rejse, ligesom der har været stor interesse for deres koncerter både i Holland og i Belgien. I samarbejde med CICEB/EUNIC startede Instituttet i maj måned projektet Eventyr før afgang. Projektet foregik i seks europæiske lufthavne, hvor ni historiefortællere fortalte eventyr på otte forskellige sprog. Fra Danmark deltog Vigga Bro, men efter generalprøven i Zaventem lufthavn i Belgien måtte hun desværre stoppe pga. en rygskade. Derefter overtog Marianne Josephson, der var med i Frankfurt, Dublin, Helsinki, Prag, Budapest og København. I København blev der uddelt brochurer på skolerne, og historiefortællerne optrådte for danske skolebørn i Huset i Magstræde. Fortællemarathon skabt stor opmærksomhed omkring sprog i Europa. Eventyr før afgang blev af EU udnævnt til at være et af de bedste projekter til formidling af de europæiske sprog, og projektet blev også finansieret derigennem. En anden effekt af de to projekter var, at Instituttet fik gjort reklame for den Skandinaviske Sprogskole. Instituttet har i årets løb arrangeret eller medvirket til 1 forfatterudveksling 4 steder, 1 bogpræsentation, 8 musikensembler 23 steder, 9 udstillinger 15 steder, 4 filmmanifestationer med 8 film, 4 studierejser, 2 seminarer og 15 foredrag. En arrangementsoversigt findes i årsberetningens bilag B. Eventyr før afgang, Huset i Magstræde. (Foto: Lone Leth Larsen) I forlængelse af Eventyr før afgang blev Den Europæiske Sprogdag markeret med et fortællemarathon, hvor europæiske historiefortællere mødtes i Bryssel og fortalte eventyr på deres eget sprog. Ideen bag arrangementet var at skabe opmærksomhed omkring den fortælletradition, der er i Europa. Tilsammen har Eventyr før afgang og Lone Leth Larsen, Leder af Det Danske Kulturinstitut i Benelux SIDE 7

8 E s t l a n d Instituttet kan se tilbage på 2006 som et aktivt og spændende år med et bredt udsnit af kulturelle aktiviteter mange steder. Det var også et år, hvor nye kontakter og forskellige samarbejdsprojekter med danske partnere blev etableret. Instituttet har deltaget i flere betydelige begivenheder i Estland. I februar blev det nye kunstmuseum KUMU indviet. Dette skete med en stor åbningsceremoni den 17. februar, hvor Kulturinstituttet var involveret i forberedelserne til den internationale del af åbningsudstillingen. Jacob Fenger, Rasmus Nielsen og Bjørnestjerne Christiansen præsenterede Superflex-projektet til den internationale udstilling Shiftscale. Desuden har kunstudstillinger fra Danmark haft stor opmærksomhed. Den danske kunstner Lilian Brøgger var præsenteret ved Grand Prix på Tallinns 2nd Illustration Triennale Magten af et billede, som blev arrangeret af Instituttets partnere, Det Estiske Nationalbibliotek og Kunstnerisk Forbund for grafiske kunstnere. Betty Engholm præsenterede keramiske figurer på kunstfestivalen Man &Woman, Inger Winthers grafiske billeder var eksponeret i Tartu. Kulturinstituttet stod ligeledes for flere udstillinger i Danmark, hvilket er resultatet af det gode samarbejde mellem danske og estiske museer og kunstnere. Således blev 90 kunstværker af estiske børn, fra HCA2005 afrundingsudstilling Dixieland Jubilees. (Foto: Dixieland Jubilees) på Kullo Kunstgalleri sidste år, transporteret til Odder kunstmuseum. Udstillingen af den estiske grafiske kunstner Illimar Paul blev åbnet på Frederikshavn museum samtidig med åbningen af en estisk glaskunstudstilling i april på Odder Kunstmuseum. Estiske musikinstitutioner har været vært for flere forskellige danske musikgrupper og solisters deltagelse ved diverse festivaler og musikarrangementer. Instituttet har forberedt og arrangeret koncerter for den skandinaviske guitarduo Per Palsson & Jesper Sivebaek og jazzgruppen Dixieland Jubilees, hjulpet med Lars Ulrik Mortensens deltagelse i Harpsichordfestivalen i April. Et stort samarbejdsprojekt med Skjern Opera blev arrangeret på initiativ af Peter Krabbe Nielsen. Kulturinstituttets langvarige samarbejdspartner og internationalt anerkendte Black Nights filmfestival fejrede 10 års jubilæum og præsenterede i december et jubilæumsprogram med 11 danske film. I begyndelse af året blev Kulturinstituttet desuden kontaktet af den estiske sportsforening Kalev, som bad om Instituttets hjælp i forbindelse med den store gymnastikfestival i Tallin i slutningen af marts. Der har ligeledes været forskellige skolegrupper og lærere på besøg i estiske skoler, forretningsmøder mellem kollegaer og deltagelse i kulturelle programmer arrangeret af Instituttet. Instituttet har i årets løb arrangeret eller medvirket til 14 udstillinger, 17 koncerter, 3 litterære aktiviteter, 8 danse- og teateropførelser, 10 filmaktiviteter, 15 seminarer, foredrag eller oplæg og omkring 50 forskellige møder og 16 studierejser. En arrangementsoversigt findes i årsberetningens bilag B. Per Palsson & Jesper Sivebæk guitar duo. (Foto: P. Palsson & J. Sivebæk guitar duo) SIDE 8 Silvi Teesalu, Leder af Det Danske Kulturinstitut i Estland

9 K i n a Fra åbningsudstillingen i Kulturinstituttets udstillingssted, dartex. (Foto: Li Yang) 2006 har budt på en bred vifte af samarbejder og aktivitetstyper spændende fra rådgivning af den enkelte kunstner på besøg i landet over indvielsen af eget udstillingssted til gennemførelsen af udvekslingsprojekter af betydning for forholdet mellem begge lande. Samtidig har der kunnet registreres en mærkbar interesse for Kulturinstituttet i både dansk og kinesisk offentlighed, som bl.a har givet sig synlige udtryk i danske mediers dækning af den kinesiske samfundsudvikling. I forlængelse af denne udvikling har Kulturinstituttet arbejdet målbevidst på at fremstå som troværdig og imødekommende organisation, hos hvem kulturlivet i begge lande kan få rådgivning, vejledning og assistance i at begå sig i sammenhænge, der er fundamentalt anderledes end dem, de er vant til. Forudsætningen for at disse opgaver har kunnet ladet sig løse på en professionel måde er først og fremmest, at Kulturinstituttet i perioden har fået opbygget et netværk med tætte kontakter til relevante nøglepersoner, institutioner og medier. Det skyldes blandt andet en række samarbejdsrelationer med lokale aktører, som ud over at resultere i succesfulde projekter skal ses som samarbejdspartnere i det langsigtede arbejde med at præsentere dansk kunst og kultur i Kina. En væsentlig del af Kulturinstituttets virke er gået med at servicere danske kunstnere og institutioner, der begiver sig til Kina for at lave projektsamarbejder på egen hånd. I mødet med de vanskelige lokale forhold henvender mange af dem sig med ønske om assistance, rådgivning og vejledning. Samtidig har Instituttet registreret en stigende efterspørgsel blandt danske studietursgrupper som et sted, hvor der gives substantiel information om kinesisk kultur og samfundsudvikling. På tilsvarende vis har Kulturinstituttet tilrettelagt besøgsprogrammer for kinesiske delegationer og produktioner til Danmark. til besøgende, selv om der var tale om attraktive lokaler og en fordelagtig lokalisering. I efteråret blev det derfor besluttet at flytte til andre lokaler i den nordøstlige del af centrum. Den konkrete anledning var en økonomisk fordelagtig aftale med en kinesisk sponsor om at drive et udstillingssted for dansk samtidskunst. Med virkning fra årsskiftet 2006 består Det Danske Kulturinstitut i Beijing derfor af to selvstændige adresser i samme bebyggelse, udstillingshallen dartex [The Danish Art Exchange] og et kontor med projekthotel, som stilles til rådighed for kunstnere og kulturarbejdere på kortere ophold i Beijing. Instituttet har i årets løb arrangeret eller medvirket til 23 teaterforestillinger, vist på 6 forskellige scener, 3 bogudgivelser, 2 koncertturneer til 7 forskelige koncertsale eller byer, 9 udstillinger på 8 udstillingssteder, 8 konferencer, 3 studieture, 22 foredrag og 4 åbne in-house arrangementer på Instituttet. En arrangementsoversigt findes i årsberetningens bilag B. Eric Messerschmidt, Danseteater Ingrid Kristensen, festival i Chengdu. (Foto: Anders Vejen) Halvvejs gennem året drog Kulturinstituttet den slutning, at kontorets beliggenhed centralt i Beijing ikke gav det ønskede udbytte med hensyn Leder af Det Danske Kulturinstitut i Kina SIDE 9

10 L e t l a n d Jeg vil gerne takke Det Danske Kulturinstitut og særligt dets kontor i Riga for dets indsats (Letlands Præsident Vaira Vike Freiberga ved åbningen af RIX-CPH-RIX) 2006 var et godt år for afdelingen i Riga med en række væsentlige arrangementer, der satte dansk kultur kraftigt på kortet i Letland, og var med til at cementere Kulturinstituttet i Danmark. Creative Industries var også i 2006 et omdrejningspunkt for afdelingens arbejde. Dels igennem en del aktiviteter, men overalt, hvor det har været muligt og relevant, er dette perspektiv inddraget. Her skal de vigtigste tiltag nævnes. Artlab; Danmark har imponerende erfaringer med at integrere kunstnere og erhverv igennem efteruddannelse af kunstnere. Det danske initiativ hedder Artlab. Kulturinstituttet er i gang med at omplante Artlab til Letland i samarbejde med Det Lettiske Kulturministerium og de lettiske kreative fagforbund. Digitalt Indhold; Spil, TV, Video, internet baserede kommunikation etc. glider sammen i disse år. Afdelingen introducerede sammen med de relevante lettiske ministerier og branchen, hvordan disse muligheder udvikles i Danmark. I 2006 arrangeredes filmdage i Riga og Liepaya. De var meget velbesøgte og gav betydelig presseomtale. Parallelt hermed afholdtes et børneforløb med H.C. Andersen film for fulde huse. Lettiske børn fik også mulighed for at få fingrene i film selv, da afdelingen sammen med en række lettiske partnere arrangerede en tegnefilms-workshop med lærere fra det danske Animationshus. RIX-CPH-RIX; Afdelingen udviklede en fotoudstilling, der viser Riga fra en dansk og en lettisk fotografs synsvinkel. Udstillingen åbnedes i København i forbindelse med den lettiske præsidents besøg og skal herefter til Riga. Den var arrangeret i samarbejde med den lettiske regering og de to hovedstæder. Blæs vind Blæs var titlen på forestillingen, som det Lettiske Nationalteater viste på den danske nationalscene med stor succes. Besøget var arrangeret af Kulturinstituttet i samarbejde med Dansk ITI m.fl. Plakat fra udstillingen Milestones, om Arne Jacobsen. (Foto: Instituttets arkiv) Due-North; Afdelingen igangsatte en række dansk-lettiske rockkoncerter under fællesbetegnelsen Due North. Det er et forsøg på at få et bredt publikum i tale. Antallet af vellykkede studierejser var det samme som i Året bød desuden på et begyndende samarbejde med danske uddannelsesinstitutioner med henblik på at promovere uddannelsesmuligheder i Danmark. Derudover har afdelingen fungeret som konsulent på den nyåbnede Baltiske Filmskole. Instituttet har i årets løb arrangeret eller medvirket til 7 koncerter mv., 2 teaterbegivenheder, 4 udstillinger, 10 foredrag/skoleprojekter, 2 udgivelser, 6 filmprojekter, 7 seminarer m.v. og 2 konferencer. En arrangementsoversigt findes i årsberetningens bilag B. Simon Drewsen Holmberg, Åbning af RIX-CPH-RIX, Københavns Bymusem. Simon Drewsen Holmberg, Rigas borgmester A. Aksenoks, Overborgmester Ritt Bjerregaard, Letlands Præsident Vaira Vike- Freiberga og Generalsekretær Finn Andersen. (Foto: Dace Ivanova) SIDE 10 Leder af Det Danske Kulturinstitut i Letland

11 L i t a u e n Aktiviteterne i 2006 blev afviklet i en række strategiske retninger: samfundsmæssige, socialkulturelle og samfundshistoriske, forbundet med konkrete lokale samfunds aktuelle situation og behov. Blandt de mest succesfulde aktiviteter kan man nævne projektet I Farfarens Fodspor. En ekspedition, ledet af Kaj Henningsen, kørte i to måneder over 1000 km i syv litauiske regioner i hans farfars spor, en sønderjysk soldat i tysk krigstjeneste under den første verdenskrig. Turen blev dækket i nationalt og regionalt TV. Projektet Daphnia II Notes blev afsluttet med to konferencer og udgivelsen af en lærebogmanual for sociale myndigheder og græsrødder, Analyse af praktiske eksempler og udvidelse af samarbejde omkring forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder i Baltikum og Norden. Dansk deltagelse i litauiske jazzfestivaler er blevet en tradition, og årets festivaler var ingen undtagelse: Leonardo Pedersen Jazz Capel deltog i Klaipedas Pilies Jazzfestival, mens Mockunas-Pasborg Toxicum Special deltog i festivalen Vilnius Jazz Vilnius bykor Jauna Forsiden af magasinet Krantai, der blev præsenteret på Den Kgl. Danske Ambassade, Vilnius. (Foto: Krantai) Projektet I Farfarens Fodspor. (Foto: Karl Jensen) Muzika blev inviteret til Københavns Renaissance Music Festival 2006, hvor der blev sunget sammen med det danske kor Musica Ficta, takket være det gode samarbejde med den danske dirigent Bo Holten, som fortsætter i Blandt ti kunstudstillinger med dansk deltagelse blev to især interessante både med hensyn til deltagerantal og kunstnerisk værdi af værkerne, nemlig 4. International Kunstnerbogens triennale Vilnius 2006 Rabbit & House og 3. International Collageudstilling Vilnius Hanne Matthiesen, en af de tolv danske deltagere, åbnede også sin udstilling, idet hun ved sidste triennale havde vundet første pris og dermed fået retten til at arrangere sin egen udstilling. Interesserede i dansk litteratur kunne glæde sig til den nye oversættelse af Karen Blixens Out Of Africa som led i projektet XX århundredes samling. Instituttets gamle partner oversætter Z. Mariene oversatte, og forlaget Alma Littera udgav Jens Christian Grøndahls bog Et andet lys. Efter fem års pause blev der udgivet et nummer af kulturmagasinet Krantai, der handler udelukkende om Danmark, moderne dansk kunst, historie og fælles dansk litauiske projekter. Studietur for Espergærde Gymnasium til Litauen blev gennemført med stor gensidig nytte for både de danske deltagere og deres litauiske partnere, som gennem forskellige aktiviteter lærte hinanden og hinandens kultur at kende. Som led i et aktivt samarbejde med landets mest populære radiostation National Radio blev næsten samtlige arrangementer med dansk deltagelse ikke bare præsenteret på radiobølger for bredt litauisk publikum i form af reportager, men der blev også lavet radioudsendelser, om f.eks. Europa Nostras betydning for Litauen og organisationens rolle i europæisk kulturarv. Instituttet har i årets løb arrangeret eller medvirket til 12 udstillinger vist på 16 steder, 10 koncerter, 8 litteraturarrangementer, 2 teaterarrangementer, 5 filmarrangementer, 5 radioarrangementer, 6 seminarer og møder, 5 konferencer, 2 studierejser og 6 andre aktiviteter. En arrangementsoversigt findes i årsberetningens bilag B. Audra Sabaliuaskiene, Leder af Det Danske Kulturinstitut i Litauen SIDE 11

12 P o l e n 4DK udstilling, Hans Christian Rylanders billede, Lige før jul, vi skulle aldrig have lukket dem ind, Triptykon; I: 211x55, II: 211x159, III: 211x108, , olie og akryl på lærred. (Foto: Hans Christian Rylander) Blandt de vigtigste opgaver i 2006 var udstillingen 4DK med malerier af Stig Brøgger, Finn Mickelborg, Hans Christian Rylander og Ole Sporring. Udstillingen var under protektorat af kulturminister Brian Mikkelsen. Udstillingen blev forberedt i samarbejde med initiativtageren, Galerie Bram. I juli blev udstillingen præsenteret på Bymuseet i Wroclaw, i august på Nationalmuseet i Szczecin og i december-januar på Kunstakademiet i Warszawa. Ellers var året stadigvæk domineret af H.C. Andersen, hvis plads i den polske kultur er så betydningsfuld, at forskellige aktiviteter forbundet med 200-års jubilæet forsatte til ud på efteråret og kulminerede med udgivelsen af samlede Eventyr og Historier i tre-bind oversat til polsk af institutlederen. Eftersom der var tale om den første oversættelse direkte fra dansk, vakte udgivelsen stor interesse og blev efterfølgende af Litteraturtidsskriftet Ksiazki prist som Årets Bog. I forbindelse med nyoversættelsen og med de turnerende udstillinger H.C. Andersen mennesket og forfatteren og Polske SIDE 12 illustrationer til H.C. Andersens eventyr fandt der arrangementer sted i forskellige byer. Til de vigtigste hørte udstillingen H.C. Andersen i polsk teater på Etnografisk Museum i Warszawa, som præsenterede de bedste scenografier fra flere teaterforestillinger baseret på H.C. Andersens eventyr, og udstillingen Hans Christian Andersen på Litteraturmuseet i Poznan. Præsentationerne af vandreudstillingerne blev ofte ledsaget af forevisninger af animationsfilm for børn: Klods-Hans, Fyrtøjet og Snedronningen, Ebbe Kløvedals spillefilm Den unge Andersen og animationsfilmen for voksne H.C. Andersen og hans skygge, samt en dokumentarfilm om H.C. Andersen produceret af Odense Bys Museer. Der er stadig stor efterspørgsel fra de polske kulturinstitutioners side i forbindelse med udstillingerne, filmene og oversætterens oplæg om H.C. Andersen. Af de øvrige aktiviteter blev udgivelsen af Lise Bostrups Dansk grammatik for polakker en af de vigtigste. Instituttets medarbejdere har udarbejdet den polske version af kontrastivgrammatikken og bogen udkom i forår I belysning af stadig tiltagende interesse fra polakkers side i at arbejde i Danmark, og fordi der er tale om mangel på undervisningsmaterialer på polsk, er udgivelsen af grammatikbogen en vigtig faktor, ikke mindst for Instituttet i forbindelse med den voksende interesse for danskkurser arrangeret af Instituttet i Warszawa. Instituttet har i årets løb arrangeret eller medvirket til 13 udstillinger, som er blevet vist 34 steder, 1 koncert med et dansk band, 12 litterære møder, 7 serier af filmforevisninger. En arrangementsoversigt findes i årsberetningens bilag B. Boguslawa Sochanska, Leder af Det Danske Kulturinstitut i Polen

13 R u s l a n d For de russisk-danske forbindelser er der ingen tvivl om, at året 2006 vil blive husket for Genbegravelsen fra Roskilde Domkirke til Skt. Petersborgs Peter Poul Katedral af tsar Alexander d. III s danskfødte hustru Kejserinde Dagmar, i Rusland kaldet Kejserinde Maria Fjodorovna. Kejserinde Dagmars liv og skæbne blev i 2006 genstand for en række nye prægtige russiske bogudgivelser og mange TV- og radioudsendelser før og omkring selve genbegravelsen i september. Store, flotte udstillinger viet til Tsar Alexander III og Maria Fjodorovna med materialer fra et stort antal slotte og arkiver har været produceret og vist i Moskva og Skt. Petersborg. Også i Danmark har der været betydelig medieinteresse, og nye bøger er udkommet på dansk. En fin fotoudstilling, Dagmar i Danmark, produceret af Det Kgl. Bibliotek, blev med Mærsk- Fondens støtte skænket til Dagmars residens gennem 50 år, Anitjkov Paladset. Det højtidelige genbegravelsesarrangement blev for størstedelens vedkommende forberedt og afholdt i et samarbejde mellem Danmarks og Ruslands Udenrigsministerier og Skt. Petersborgs Bys administration, men på det kulturelle område blev også Kulturinstituttet involveret i samarbejdet og stod for logistik og arrangementer omkring Livgardens Musikkorps og Københavns Drengekor. Et helt andet, men også meget vigtigt projekt for de moderne dansk russiske Åbning af Lys over Lolland, Saxkjøbing Sukkerfabrik. (Foto: Andris Blums) kulturforbindelser, var en stor russisk deltagelse i Kulturforum Lys over Lolland i den grandiose Saxkjøbing Sukkerfabrik, som fik over besøgende gæster. Kulturinstituttet fik til opgave at organisere, at 34 russiske kunstnere og artister kunne komme til stede og, i rammerne af en stor dansk kunstudstilling og andre kulturmanifestationer, vise, hvad det moderne Rusland byder på inden for installations- og billedkunst, dukketeater, gøgl, tøj og hattemode. På den russiske Internationale Festival for Filmstuderende The Beginning har studerende fra Århus Filmværksted i år 2006 vundet russiske førstepriser i kategorierne: bedste eksperimentelle film, bedste manuskript, bedste instruktør og Den Danske Filmskole, København: bedste dokumentarfilm. Kulturinstituttet har vist vinderfilm ved flere lejligheder. Igen i år har vi kunnet glæde os over adskillige fine danske koncerter. Operasopranen Gitta-Maria Sjóberg og pianist Irene Hasager gav en uforglemmelig recitativkoncert i Peterhof. To unge danske komponisters værker blev opført af Filharmoniens musikere i en russisk avantgardemusikfestival. Den mest forrygende koncert fandt dog sted her i Kulturinstituttet, da protokolchef Christopher Bo Bramsen og kgl. ceremonimester Christian Eugen- Olsen pludselig under en af deres seriøse genbegravelsesforhandlinger trak i musikertøjet og for et overrumplet publikum spillede en fremragende jazzkoncert sammen med unge russiske musikere her i Kulturinstituttet. Instituttet har i årets løb arrangeret eller medvirket til 17 filmforevisninger med 14 film, 14 koncerter med 5 ensembler, 2 bogpræsentationer, 8 udstillingsvisninger med 4 udstillinger, 8 studierejser, 13 konferencer og 1 teaterforestilling. En arrangementsoversigt findes i årsberetningens bilag B. Rikke Helms, Leder af Det Danske Kulturinstitut i Rusland Ambassadør, protokolchef Christopher Bo Bramsen og kgl. ceremonimester Christian Eugen-Olsen og russiske jazzmusikere diverterer. (Foto: Andris Blums) SIDE 13

14 S t o r b r i t a n n i e n Kulturinstituttet i Edinburgh fik lederskifte pr. 1. august. Et af de første større projekter, der blev sat i værk, var at få Kulturinstituttets hus omdannet til et nutidigt dansk kulturhus med det bedste inden for dansk møbeldesign og kunsthåndværk. En lang række danske møbelproducenter blev kontaktet, og det foreløbige resultat blev, at virksomhederne Fritz Hansen, Hansen & Sørensen, Montana, GUBI International, Egetæpper, Normann Copenhagen, Magnus Olesen, Georg Jensen, Mette Buus Bülow og Marco Friis m.fl. indvilligede i at sponsorere dansk design til huset i Edinburgh. Møbeldesign og kunsthåndværk, der sammen med øvrige udstillinger i husets galleri, skal præsenteres for den britiske presse og bruges af husets gæster. Kulturinstituttet blev udsmykket med nye møbler og kunsthåndværk, til gengæld fik firmaerne tilbudt at deltage i den møbeldesignudstilling, som Instituttet arrangerede i London i dagene december. Instituttet havde fundet frem til nogle ideelle lokaler i Brick Lane i hjertet af London. Udgifterne til leje og markedsføring blev dækket af fondsmidler, og selvom udgifterne til markedsføring var begrænsede, lykkedes det alligevel at få pressefolk og et stort publikum til at møde op for at se udstillingen. På koncertområdet blev en koncert med violinisten Christina Åstrand og pianisten Per Salo startskuddet for en række Designudstilling, Truman Brewery, London. (Foto: Randi Jørgensen) kommende koncerter med førende klassiske, såvel som danske jazzmusikere. Ligeledes blev der i efteråret etableret et tæt samarbejde med engelske agenturer, som fremover skal hjælpe med formidlingen af nogle få, men meget aktuelle unge solister, der skal introduceres til britiske orkestre og anerkendte koncerthuse. Instituttet arrangerede fire succesfulde udstillinger i eget galleri. Første udstilling var Space Retail Magic af den danske fotograf Eva Merz, der er bosat i Skotland. Gennem tre omfattende og utraditionelle fotomontager opfordrede hun til, at vi reagerer på supermarkedernes konstante udvidelsesprojekter. Forårsudstillingen var med værker af Vibeke Glarbo, som udstillede for første gang i Skotland. A Journey in Black and White bestod af store organisk formede skulpturer og grafiske træsnit. Fra 4. august til 29. september havde Instituttet fornøjelsen af at præsentere et udvalg af Leif Sylvesters farverige værker under titlen Some Paintings of Life. Fotografen Kirsten Klein udstillede i Edinburgh i efteråret. Under titlen Northern Lights viste Klein sine seneste fotografier fra Norge, Normandiet og Danmark. Instituttet medvirkede desuden til, at seks danske kunstnere udstillede landskabsmalerier på Astley Hall ved Manchester. Britiske Jonathan Clarke udstillede sine imponerende skulpturer på henholdsvis Dronninglund Kunstcenter og Gjethuset. I 2006 lagde Instituttet vægt på at fremhæve danske forfattere i Storbritannien. Marianne Larsen og Pia Tafdrup gæstede poesifestivalen, StAnza, i St. Andrews. Den unge digter Niels Lyngsø besøgte Cambridge Conference of Poetry, og Joakim Garff deltog i både Swindon Festival of Literature og Edinburgh International Book Festival. Årets største litteraturprojekt var den dansk-skotske forfatterudveksling med Carsten René Nielsen, Lars Frost, Rodge Glass og Anne Donovan. Kulturinstituttet arrangerede studieture til London, Glasgow, Edinburgh og Irland. Instituttet har i årets løb arrangeret eller medvirket til 9 udstillinger med 14 kunstnere, 5 koncerter med 4 ensembler, 13 litterære arrangementer med 8 forfattere og 4 filmfremvisninger. Der blev organiseret 4 studierejser. En arrangementsoversigt findes i årsberetningens bilag B. Dorthe Foged, Kirsten Klein, Edinburgh, oktober. (Foto: Louise Markussen) SIDE 14 Leder af det Danske Kulturinstitut i Storbritannien

15 T y s k l a n d paneldiskussion om kulturudvekslingen mellem Tyskland og Danmark. Inden for rytmisk musik indledte Instituttet et nyt samarbejde med foreningen Jazz am Rhein, som gav sig udslag i en koncert med Lotte Anker Trio på Rheinisches Landesmuseum i Bonn. Tysklandspremieren på Sven Holms skuespil Schumanns nat. Forfatteren (t.h.) og den rumænske instruktør Istvan Szabo K. (Foto: Bernd Kretschmer) Instituttet har også i 2006 bestræbt sig på at satse på aktuelle emner, som f.eks. Anders Thomas Jensens spillefilm Adams æbler, som blev fremvist i Instituttets lokaler allerede medio februar 2006, inden den kom i synkroniseret version i de tyske biografer i efteråret. Derudover har der været jubilæer, som typisk medfører stor aktualitet. Som et eksempel kan nævnes 75-årsdagen for Carl Nielsens død ( ), som blev markeret i form af et foredrag ved institutlederen i Düsseldorf samt ved fremvisningen af Erik Clausens filmklassiker Min fynske barndom på Instituttet. Årets højdepunkt i denne sammenhæng var tysklandspremieren på Sven Holms skuespil Schumanns nat, som med støtte fra Kunstrådet blev opført på Euro Theater Central i Bonn den 29. oktober og overværet af forfatteren. Instituttet havde i.f.m. Robert Schumann-året 2006 taget initiativ til opførelsen af skuespillet, hvis tyske version er baseret på institutlederens oversættelse. Blandt nye former for aktiviteter kan nævnes forfatterturneen med Jørn Riel, hvor der afholdtes læsninger i Østrig, Schweiz og Tyskland. Turneen var tilrettelagt af det schweiziske forlag Unionsverlag i Zürich i samarbejde med bl.a. Kulturinstituttet. Derudover kan nævnes børnearrangement Julestue på Kulturinstituttet den 3. december, hvor både tyske og herboende danske familier med børn blev inviteret til at opleve hhv. genopfriske dansk skik og brug i juletiden. Året der gik var også præget af et velfungerende netværk-samarbejde, bl.a. med kollegerne ved Kulturinstituttet i Benelux. Her kan nævnes den danskhollandske grafikudstilling Rygtet Het Gerucht Das Gerücht, som blev vist på Stadtmuseum i Borken. Medio august deltog Instituttet, ligeledes med afdelingen i Bruxelles, i projektet Fairytales before Take off. Arrangementet blev for Tysklands vedkommende gennemført i Frankfurt Lufthavn 14. august. Samarbejdet med Goethe-Instituttet i København fortsatte i form af en Jørn Riel, Literarisches Forum i Basel. (Foto: Literarisches Forum Basel) Det er naturligt nok, at en institution som Kulturinstituttet får størst opmærksomhed i opholdslandet på lokalt/regionalt plan. Der findes dog flere eksempler på, at Instituttet også i 2006 fik udviklet samarbejdsprojekter på landsdækkende niveau, bl.a. en weekendfestival i Nürnberg primo august med musik fra en lang række klassiske og moderne danske komponister samt en udstilling om dansk arkitektur og møbeldesign på Deutsches Architektur Zentrum (DAZ) i Berlin i september, tilrettelagt af Foreningen Dansk Møbelindustri og et dansk konsulentfirma i Köln i samarbejde med Kulturinstituttet som mediepartner. I samarbejde med Hovedkontoret har Instituttet gennemført flere faglige studierejser til Berlin. Derudover blev der i samarbejde med kunstforeningen Gl. Strand arrangeret en kulturrejse til Rhinlandet ultimo oktober, hvor deltagerne fik mulighed for bl.a. at besigtige den store kunstudstilling The Guggenheim i Bonn. Instituttet har i årets løb arrangeret eller medvirket til 4 filmarrangementer, 3 litteraturarrangementer, 2 koncertarrangementer, 3 teateropførelser, 4 udstillinger, 1 seminar samt 5 andre arrangementer, 6 foredrag, 4 studie- og 1 kulturrejse. En arrangementsoversigt findes i årsberetningens bilag B. Bernd Kretschmer, Leder af Det Danske Kulturinstitut i Tyskland SIDE 15

16 U n g a r n Markeringen af 50 året for opstanden i Ungarn var en af de vigtigste begivenheder i 2006 i Ungarn og fyldte derfor også meget i Instituttets planlægning og aktiviteter. For at fremhæve de særlige dansk-ungarske relationer i den forbindelse, havde Instituttet arrangeret foredrag af historikere samt forfatteren til den ungarske version af historien om Povl Bang-Jensen, den danske FN-diplomat, der endte sit liv på tragisk vis efter at have afvist at udlevere navnene på de flygtede vidner, han havde afhørt om begivenhederne efter opstanden i oktober Povl Bang-Jensens ældste søn deltog under stor mediebevågenhed i arrangementet i Instituttet. Povl Bang- Jensen har heltestatus i Ungarn og en plads på heltekirkegården i Budapest. I det ungarske udenrigsministeriums foyer, hvor der er opstillet en buste af Povl Bang-Jensen, blev der afholdt en mindehøjtidelighed under tilstedeværelse af den danske og ungarske udenrigsminister. Desuden deltog den danske historiker og forfatter Bo Lidegaard med temaet Povl Bang-Jensen i en konference i Budapest på foranledning af Den Danske Ambassade og Kulturinstituttet. For at sætte fokus på de dansk-ungarske relationer i 1956 havde Instituttet lavet en plancheudstilling om Povl Bang-Jensen, den danske Røde Kors medarbejder Ole Lippmann og en ungarsk familie, der i 1956 flygtede via Wien til Danmark. Familien bor i dag i Helsingør. Yderligere var der udstillet artikler fra den ungarske avis i Danmark, dansk-ungarske digte om 1956 samt andre dokumenter, der belyser perioden i Danmark og Ungarn. En udstilling med temaet Døden, inspireret af tragedien i 1956, blev vist i Instituttet i efteråret. Materialerne bestod af garn, fibre, huder og papyrus, og den enkelte kunstner illustrerede ved hjælp af sine værker sin opfattelse af døden. På filmområdet formidlede og udvalgte Instituttet 2 danske dokumentarfilm The Swenkas og Prostitution bag sløret ved dokumentarfilmfestivalen Verzio, arrangeret af det centraleuropæiske universitet i Budapest. En anden vigtig begivenhed var afholdelse af en Carl Nielsen koncert med danske sange i Litteraturmuseet i Budapest under medvirken af Kirsten Vaupel, Kristian Buhl-Mortensen og 3 musikere fra det ungarske radiosymfoniorkester. Carl Nielsen udstillingen fra Odense Bymuseum Musik er liv blev vist både i museet og i Instituttet. Anledningen var at udbrede kendskabet til Carl Nielsen i Ungarn og at gøre det netop i 2006, 75 år efter Carl Nielsen døde. Blandt årets mange udstillinger skal Plakat til Carl Nielsen koncert og udstiling i Litteraturmuseet, Budapest. (Foto: Raster Studio) nævnes en af de mest markante: Nordisk lys. Det nordiske lys kom til Ungarn i form af fotokunstneren Kirsten Kleins stemningsfulde landskabsbilleder, der blev udstillet både i Goethe Instituttets Café Eckermann og på Instituttet. Kirsten Kleins fremstilling af de nordiske landskaber og samspillet mellem lys, land og vand tiltrak mange ungarere. Instituttet var uden institutleder i årets første 4 måneder, hvilket betød et lavt aktivitetsniveau i begyndelse af året. Instituttet har lagt vægt på at være mere synlig i hovedstaden, hvor den væsentligste del af kulturlivet i Ungarn er centraliseret. Instituttet har i årets løb arrangeret eller medvirket til 2 filmforevisninger, 1 litterær aktivitet, 3 koncerter og koncertturnéer, 1 opvisningsarrangement, 12 udstillinger, 4 foredrag, 2 konferencer og 6 andre aktiviteter. En arrangementsoversigt findes i årsberetningens bilag B. Hanne Tornøe, DGI, danske gymnasters opvisningshold fra Århus på sommerfestival i Kecskemet. (Foto: Privatfoto) SIDE 16 Leder af Det Danske Kulturinstitut i Ungarn

17 Kulturinstituttets organisation Repræsentantskab Bestyrelse Generalsekretær Administration Kulturprojekter pr. 1. april 2007 Benelux Bryssel Estland Tallinn Letland Riga Litauen Vilnius Rusland Skt. Petersborg Brasilien Rio de Janeiro Polen Warszawa/Poznan Storbritannien Edinburgh Tyskland Bonn Ungarn Kecskemét Kina Beijing Studierejser, Udvekslinger, Seminarer & Job-Swop Administrationen er ansvarlig for økonomi, regnskab, indkøb, personale og fælles funktioner, både på hovedkontoret i København og i forhold til afdelingerne i udlandet. Studierejser, Udvekslinger, Seminarer & Job-Swop planlægger og gennemfører seminarer, konferencer, studierejser og job-swop i samarbejde med Instituttets afdelinger og samarbejdspartnere i udlandet. Personalet på hovedkontoret og personaleændringer i udlandet fremgår af næste side. Bestyrelsen og repræsentantskabet fremgår af næstfølgende side. SIDE 17

18 Personale Personalet ved hovedkontoret i Danmark pr. 31. maj 2007: Finn Pia Lisbeth Merete Andersen, Rasmussen, Manicus, Agger, generalsekretær kontorchef afdelingsleder projektkoordinator Merete Birgit Helle Karin Fugl Mortensen, Hamann, Rønne, Larsen, chefsekretær bogholder projekt- projekt- koordinator koordinator Jørgen Lars Fuhry, Høgh Hansen, kontorassistent konsulent Personaleændringer på Instituttets afdelinger i udlandet: Journalist Christian Wohlert er ansat pr. 1. april 2007 som leder af den kommende afdeling af Det Danske Kulturinstitut i Brasilien. Cand.ling.merc. Hanne Tornøe er ansat pr. 1. maj 2006 i stillingen som leder af Det Danske Kulturinstitut i Ungarn. Arrangementschef Dorthe Foged er ansat pr. 1. august 2006 i stillingen som leder af Det Danske Kulturinstitut i Storbritannien. SIDE 18

19 Repræsentantskab og bestyrelse Repræsentantskab Instituttets øverste myndighed er repræsentantskabet, som kan have op til 60 medlemmer. Til repræsentantskabet kan vælges institutioner, der beskæftiger sig med mellemfolkeligt samarbejde. De enkelte institutioner udpeger selv den person, som de ønsker at lade sig repræsentere ved. Enkeltpersoner af betydning for og med interesse for kulturelt samarbejde med udlandet kan også vælges som medlemmer af repræsentantskabet. To medlemmer udpeges af og blandt det ansatte personale, som selv fastsætter valgperioden. De politiske partier i Folketinget tilbydes at lade sig repræsentere med hver et medlem. Institutioner Akademiet for de Skønne Kunster /Jens Bertelsen Amtsrådsforeningen /Inge Hyldebrandt Biblioteksstyrelsen /Jonna Holmgaard Larsen Danmarks Turistråd /Lars Erik Jønsson Dansk Arkitektur Center /Kent Martinussen Dansk Design Center /Christian Scherfig Dansk Folkeoplysnings Samråd /Bent Jacobsen Dansk Forfatterforening /Viggo Madsen Dansk Kunstnerråd /Franz Ernst Dansk Samvirke /Jens Witthøfft Nielsen Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger /Henrik Jensen Danske Kunsthåndværkere /Gina Hedegaard Nielsen Danske Skønlitterære Forfattere /Annette Lindegaard Det Danske Filminstitut /Anders Geertsen Det Kgl. Bibliotek /Erland Kolding Nielsen Det Kgl. Danske Musikkonservatorium /Marianne L. Jakobsen Det Kgl. Teater /Michael Christiansen Folmer Wisti Fonden for International Forståelse /Helle Wisti Folkehøjskolernes Forening i Danmark /Anders Lyng Nielsen HTS Interesseorganisationen /Kjeld Schouboe Kommunernes Landsforening /Peter Gorm Hansen Kulturelle Samråd i Danmark /Bente Schindel Landsorganisationen i Danmark /Finn Larsen Nationalmuseet /Birgitte Kikkenberg Statens Museum for Kunst /Allis Helleland De politiske partier Socialdemokratiet /Eva Fatum Det Konservative Folkeparti /Jakob Axel Nielsen Venstre, Danmarks Liberale Parti /Ester Larsen Det Radikale Venstre /Henning Nielsen Socialistisk Folkeparti /Sanne-Marie Jacobsen Enhedslisten /Finn Hermann Dansk Folkeparti /Hanne Nødgaard Kristendemokraterne/Tove Videbæk Personlige medlemmer Uddannelseschef Arne Carlsen Fhv. udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen Lektor Karsten Fledelius Direktør Litten Hansen Sølvsmed Søren Hansen Fhv. hofmarskal Søren Haslund-Christensen Generalkonsul Jens Høgel Chefredaktør Anne Knudsen Landsretssagfører Steen Langebæk (næstformand) Anders Laursen, formand for Dansk Musiker Forbund Museumsdirektør Bodil Busk Laursen Jens Munch Lund-Nielsen Radiodirektør Leif Lønsmann Erik Moseholm, Artistic Director Søren Møller (formand) Jørgen Nue Møller Fhv. chefredaktør Herbert Pundik Advokat Lennart Ricard Generalkonsul Fritz Schur jr. Centerleder Dorte Skot-Hansen Arkitekt Karin Skousbøll Finn Slumstrup Personalevalgte Silvi Teesalu, institutleder i Estland Karin Larsen, hovedkontoret Repræsentantskabet har i 2006 holdt 1 møde. Bestyrelse Kulturinstituttet ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer. Repræsentantskabets formand og næstformand er henholdsvis formand og næstformand for bestyrelsen. Derudover vælges 3 medlemmer af repræsentantskabet. De 2 af personalet udpegede medlemmer af repræsentantskabet er også i bestyrelsen. Søren Møller, formand Steen Langebæk, næstformand Erland Kolding Nielsen Anders Laursen Lennart Ricard Silvi Teesalu, personalevalgt repræsentant Karin Larsen, personalevalgt repræsentant Helle Wisti, observatør for Folmer Wisti Fonden for International Forståelse Bestyrelsen har i 2006 holdt 4 møder. Ovenstående oplysninger er ajourført 31. maj 2007 SIDE 19

20 Støtte Det Danske Kulturinstitut ønsker at takke følgende for støtte i 2006: A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal Advokatfirmaet Schjødt Air Baltic Art Value Magazine, Beijing Bacs-Kiskun amt Bank DnB Nord BDO Polska Bikubenfonden Billund Airport Bonns Universitet, Nordisk Institut Brandbjerg Højskole British Council Brænderigården i Viborg Byen Bonn Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsen Legatet Carlsberg Center for Kultursamarbejde med Udviklingslandene (CKU) Center of Gender Equality, Norway Club Danmark, Düsseldorf CODA, Apeldoorn Coloplast Committee on Education, Science and Culture of Lithuanian Parliament Seimas CPH DOX Dailes Teater Danish Crafts Dansk Jazzforbund Dansk Kvindesamfund Dansk Musiker Forbund Dansk-Tysk Selskab i Rhinlandet De danske ambassader og generalkonsulater De nordiske ambassader i Belgien Delstaten Nordrhein-Westfalens regering, kulturafdeling Den arubanske regering Den Estiske Ambassade i Danmark Den hollandske stat Det Danske Filminstitut Det Estiske Kulturministerium Det Kongelige Bibliotek Det Lettiske Nationale Filmcenter Det Lille Teater, Vilnius DFDS Transport Duvel Egetæpper Engelsholm Højskole EUNIC Euro-Center China, Beijing European Economic and social committee, Benelux Fabrikant Mads Clausens Fond Fang Lijun, Beijing SIDE 20 Festivalen Juu Jääb First Travel, Shanghai Folmer Wisti Fonden for International Forståelse Fontaine Palace Forlaget Gyldendal Frauenkreis für Europäische Freundschaft Bad Godesberg, Bonn Fritz Hansen Galleriet Arka Gatjina centralbibliotek Georg Jensen Goethe-Gesellschaft Vest, Recklinghausen Goethe-Instituttet i København Grosserer L. F. Foghts Fond Grundfos Guang Yi Archives for Modern Art, Beijing GUBI International Hansen & Sørensen Haslev Udvidede Højskole Helnæs Højskole Haapsalu Byregering K. Suns Biografen Kairiai øvelsesterræn Kaunas Sct. Matthæus skole Klaipeda Universitet Knud Højgaards Fond Kolding Kommune Kongehuset Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorcks Fond Koordinationsrådet for Børnekunst ved Sankt Petersborgs Kunstnerforbund Kopenhagen Furs Krogerup Højskole Kulturforum Lys over Lolland Kulturmagasin Krantai Kulturministeriet Kulturministeriet i Litauen KUMU, Tallinn Kunstrådet Kunststyrelsen Kursachsen Fonden Københavns Bymuseum Københavns Dag- og Døgncenter Københavns Drengekor Københavns kommune Københavns Lufthavn Københavns Universitet Leningrad Oblast Kulturkomite Leningrad Oblasts Uddannelses-pædagogiske center for kunst og kultur Lermontov centralbibliotek Letlands udenrigsministerium

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Det Danske Kulturinstitut Folketingets Kulturudvalgsmøde

Det Danske Kulturinstitut Folketingets Kulturudvalgsmøde Kulturudvalget 2011-12 KUU alm. del Bilag 152 Offentligt Det Danske Kulturinstitut Folketingets Kulturudvalgsmøde 21. marts 2012 Formål - At berige kulturlivet i Danmark og udlandet gennem kulturudvekslinger,

Læs mere

Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling. Handlingsplan Kunststyrelsen

Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling. Handlingsplan Kunststyrelsen Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling Handlingsplan 2009-2011 Kunststyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3374 4500 Telefax 3374 4545 ks@kunst.dk

Læs mere

NYE VEJE FOR FESTIVALEN

NYE VEJE FOR FESTIVALEN NYE VEJE FOR FESTIVALEN Aarhus Jazz Festival 2015 vil vanen tro præsentere et varieret program af høj kvalitet, med både store internationale, europæiske, danske og nordiske orkestre. Ambitionen er at

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Ansøgning fra jazzprojektet Swinging Europe om tilskud til turnevirksomhed i til Regioonsrådets møde den 2.

Bilag. Region Midtjylland. Ansøgning fra jazzprojektet Swinging Europe om tilskud til turnevirksomhed i til Regioonsrådets møde den 2. Region Midtjylland Ansøgning fra jazzprojektet Swinging Europe om tilskud til turnevirksomhed i 2007 Bilag til Regioonsrådets møde den 2. maj 2007 Punkt nr. 35 Swinging Europe European Youth Jazz Orchestra

Læs mere

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projekt Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projektbeskrivelse maj 2006 Springflod en kulturfestival i Vadehavsregionen Kortfattet beskrivelse af projektet Målet er at skabe en kulturfestival,

Læs mere

Invitation Arts Education konference

Invitation Arts Education konference professionelle kunstnere - professionelle lærere Invitation Arts Education konference 12. Juni 2013 i Dansehallerne København Arts Education: Kreativitet - Oplevelse - Læring UNESCO har med begrebet Arts

Læs mere

PROSPEKT. skandinaviske kunstnere. arrangerer f lere dages festival hvert andet år med de førende kunstnere i verden

PROSPEKT. skandinaviske kunstnere. arrangerer f lere dages festival hvert andet år med de førende kunstnere i verden 2017-2020 skaber liv i kulturarven med tidlig musik fra før år 1800 har fokus på det historiske og sætter middelalderbyen på verdenskortet præsenterer 8-12 sæsonkoncerter med de førende skandinaviske kunstnere

Læs mere

Danmarks internationale kulturudveksling Årlig redegørelse 2010 fra Udenrigsministeriet og Kulturministeriet Kunststyrelsen

Danmarks internationale kulturudveksling Årlig redegørelse 2010 fra Udenrigsministeriet og Kulturministeriet Kunststyrelsen Årlig redegørelse for Danmarks internationale kulturudveksling Danmarks internationale kulturudveksling Årlig redegørelse 2010 fra Udenrigsministeriet og Kulturministeriet Kunststyrelsen Dansk kulturliv

Læs mere

Børnekultur i hele landet. Konference om børnekulturens rolle i kommunalreformen. Mandag den 29. maj 2006, kl. 10.00 17.

Børnekultur i hele landet. Konference om børnekulturens rolle i kommunalreformen. Mandag den 29. maj 2006, kl. 10.00 17. Børnekultur i hele landet Konference om børnekulturens rolle i kommunalreformen Mandag den 29. maj 2006, kl. 10.00 17.00 Filmby Århus Børnekulturens Netværk og Børne- og Kulturchefforeningen arrangerer

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Fynske Årbøger. Nøddebo Præstegård. LitNet. Teater 95b. Historiefortæller Jens Peter Madsen. Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik

Fynske Årbøger. Nøddebo Præstegård. LitNet. Teater 95b. Historiefortæller Jens Peter Madsen. Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik December 2013 Odense Magasinet Nøddebo Præstegård Fynske Årbøger LitNet Teater 95b Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik Jul på gamle postkort 1 Historiefortæller Jens Peter Madsen Månedens Kunstner

Læs mere

Aarhus Rådhus 75-års jubilæum 2. juli 2016

Aarhus Rådhus 75-års jubilæum 2. juli 2016 Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling, Teknik og Miljø, Kultur og Borgerservice Dato 21. april 2015 Aarhus Rådhus 75-års jubilæum 2. juli 2016 Beslutning om budgetramme, aktiviteter og

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

Sammen med byens blomsterudsmykninger vil vores samarbejdspartner give værdi samt inspiration til Blomsterfestivalens mange tusinde gæster.

Sammen med byens blomsterudsmykninger vil vores samarbejdspartner give værdi samt inspiration til Blomsterfestivalens mange tusinde gæster. Arbejdet omkring årets tema er i fuld gang, og der arbejdes på højtryk i øjeblikket med at få samlet alle spændende koordineringer, så vi kan få nogle fantastiske dage, den 13.-16. august, hvor Blomsterfestivalen

Læs mere

Kulturforvaltningen Side 1 af 6. Behandling af 1. puljerunde for Kulturarrangementspuljen 2008 med ansøgningsfrist 1. oktober 2007

Kulturforvaltningen Side 1 af 6. Behandling af 1. puljerunde for Kulturarrangementspuljen 2008 med ansøgningsfrist 1. oktober 2007 Kulturforvaltningen Side 1 af 6 Punkt / Sagsnr. / Sagsbeh. 1 07-01382 Ansøger og Projekttitel Ansøgt beløb Beslutning og begrundelse Foreningen May Music & Drama Produktion Frans af Assisi, Musicaloratorium

Læs mere

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk Medlemmerne i panelet i Annes Atelier www.annes-atelier.dk Peter Rasmus Lind Peter Rasmus Lind åbnede i 1990 Gallerie Rasmus i Odense. I 1997 udvidede han galleriet, med en afdeling i København. Desuden

Læs mere

DET NYE TEXTILFORUM VELKOMMEN SOM SPONSOR

DET NYE TEXTILFORUM VELKOMMEN SOM SPONSOR DET NYE TEXTILFORUM VELKOMMEN SOM SPONSOR TEXTILFORUM HISTORIEN SKABER VÆRDI Velkommen som sponsor i Det nye Textilforum. Vi inviterer erhvervslivet ind som partnere, og i fællesskab kan vi gøre brug af

Læs mere

KULTURDIALOG BENELUX. Nyhedsbrev fra. Det Danske Kulturinstitut. Nr. 12 September 2006. Læs i dette nr. bl.a. om: EU spørger borgerne til råds

KULTURDIALOG BENELUX. Nyhedsbrev fra. Det Danske Kulturinstitut. Nr. 12 September 2006. Læs i dette nr. bl.a. om: EU spørger borgerne til råds KULTURDIALOG Nyhedsbrev fra Det Danske Kulturinstitut Nr. 12 September 2006 Kulturdialog udgives af Det Danske Kulturinstitut Vartov Farvergade 27 L, 2. sal 1463 København K Tlf.: +45 33 13 54 48 Fax:

Læs mere

Vardes Kulturelle Rygsæk

Vardes Kulturelle Rygsæk Vardes Kulturelle Rygsæk Juni 2016 Den Kulturelle Rygsæk Den Kulturelle Rygsæk omfatter børn og unge mellem 5-16 år i Varde Kommune. Deltagelse i Vardes Kulturelle Rygsæk er obligatorisk, og eleverne på

Læs mere

Et rigt og udviklende kulturliv

Et rigt og udviklende kulturliv Et rigt og udviklende kulturliv Kulturpolitik for Region Midtjylland 2016 SAM SPIL VIKLING VÆRK SYN TALENT OG NET KREATIVITET Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Ny kulturpolitik for Region

Læs mere

BLIV EN DEL AF BRANDTS

BLIV EN DEL AF BRANDTS BLIV EN DEL AF BRANDTS Forside: Anette Harboe Flensburg, udsnit af maleriet At bygge rum der ikke findes ll www.anettehflensburg.dk På Brandts er vi sammen med vores erhvervspartnere i gang med at skabe

Læs mere

Kulturudvalget 2015-16 KUU Alm.del Bilag 14 Offentligt

Kulturudvalget 2015-16 KUU Alm.del Bilag 14 Offentligt Kulturudvalget 2015-16 KUU Alm.del Bilag 14 Offentligt Fra: Mogens Jensen Sendt: 7. oktober 2015 17:04 Til: kum@kum.dk; Alexander Meli Barming Emne: Statens keramikværksted til Guldagergaard

Læs mere

ET INDBLIK I NORDISK KULTURFONDS VIRKSOMHED

ET INDBLIK I NORDISK KULTURFONDS VIRKSOMHED ET INDBLIK I NORDISK KULTURFONDS VIRKSOMHED Disposition Præsentation af - Hvad er? - Hvad støtter Fonden? Hvem kan søge? - Hvad støtter Fonden ikke? - Hvornår og hvordan kan man søge midler hos fonden?

Læs mere

KULTURDIALOG BENELUX. Nyhedsbrev fra. Det Danske Kulturinstitut. Nr. 11 Juni 2006

KULTURDIALOG BENELUX. Nyhedsbrev fra. Det Danske Kulturinstitut. Nr. 11 Juni 2006 KULTURDIALOG Nyhedsbrev fra Det Danske Kulturinstitut Nr. 11 Juni 2006 Logo fra Fairy Tales before Take-off. Se omtale under Benelux. Kulturdialog udgives af Det Danske Kulturinstitut Vartov Farvergade

Læs mere

70 ÅRS 11. marts 2017

70 ÅRS 11. marts 2017 70 ÅRS JUBILÆUM 11. marts 2017 PROGRAM FOR FESTLIGHEDERNE Kl. 16.30 FDF Grenaa s Brassband under ledelse af dirigent Peter Præstholm byder alle gæster musikalsk velkommen. Kl. 17.00 Morten Skovmand Fernisering

Læs mere

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015 Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets

Læs mere

Alle der ønsker at deltage på den censurerede del af festivalen, både ind- og udenlandske kunstnere, skal:

Alle der ønsker at deltage på den censurerede del af festivalen, både ind- og udenlandske kunstnere, skal: Vil du være en del af International Art Festival 2013? Send ind til censurering nu. Vores mål er at arrangerer en årligt tilbagevendende kunstfestival med internationalt tilsnit. I 2011 gennemførte vi

Læs mere

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Tilgængelighed og formidling Samhørighed og sammenhængskraft Kultur og identitet Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Rum til at spire Frivillighed og ansvar Forord Brønderslev Kommunes vision mod 2020

Læs mere

Å R S B E R E T N I N G 05

Å R S B E R E T N I N G 05 05 ÅRSBERETNING Indhold Året der gik v/generalsekretær Finn Andersen... 2 Afdelingerne Studierejser, Udvekslinger & Job-Swop... 4 Benelux... 6 Estland... 7 Kina... 8 Letland... 9 Litauen... 10 Polen...

Læs mere

Kultur og erhvervsseminar

Kultur og erhvervsseminar KULTURRÅDET INVITERER 16.APRIL 2013 Kultur og erhvervsseminar Udarbejdet af Sarah Kloster 2013 Med kulturen i centrum KAPITEL 1 Forord Ved Marianne Folkersen, Odder bibliotek Kulturrådet er et af de fire

Læs mere

Aftale om Det Kongelige Teater for perioden 2012-2015

Aftale om Det Kongelige Teater for perioden 2012-2015 Aftale af 16. november 2011 Aftale om Det Kongelige Teater for perioden 2012-2015 1. Indledning Der er enighed mellem regeringen og Enhedslisten, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Læs mere

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 14. 17. maj 2014. Sammenfatning

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 14. 17. maj 2014. Sammenfatning 28. maj 2014 Evalueringsrapport Dansk deltagelse på Classical:NEXT 14. 17. maj 2014 Indhold Sammenfatning 1. Indledning 1.1 Om dansk deltagelse på Classical:NEXT 1.2 Organisering af den danske deltagelse

Læs mere

Vardes Kulturelle Rygsæk

Vardes Kulturelle Rygsæk VARDES KULTURELLE RYGSÆK 1 Vardes Kulturelle Rygsæk Den Kulturelle Rygsæk Den Kulturelle Rygsæk omfatter børn og unge mellem 5-16 år i Varde Kommune. Deltagelse i Vardes Kulturelle Rygsæk er obligatorisk,

Læs mere

Medvirkende New Journal Lars Egegaard Sørensen, Visuel Designer

Medvirkende New Journal Lars Egegaard Sørensen, Visuel Designer Medvirkende New Journal Lars Egegaard Sørensen, Visuel Designer Med speciale i nyudvikling af 3D hologram scenografi sætter Lars Egegaard Sørensen et helt særligt præg på enhver forestilling, han er tilknyttet

Læs mere

Ældredage 2013. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 8. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag

Ældredage 2013. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 8. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag Ældredage 2013 på Gentofte Rådhus Torsdag Fredag Mandag Tirsdag 3. oktober 4. oktober 7. oktober 8. oktober et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune Invitation Gentofte Kommune inviterer

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse 11.04.12...2 3. KF- Ansøgning

Læs mere

Et kulturudvekslingsprojekt mellem Danmark og Nordkorea

Et kulturudvekslingsprojekt mellem Danmark og Nordkorea Et kulturudvekslingsprojekt mellem Danmark og Nordkorea I teatergruppen Batida har vi igennem lang tid haft et stort ønske om at bygge en kunstnerisk bro til Nordkorea. I foråret 2012 lykkedes det, efter

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale REFERAT Til stede fra udvalget: Thomas Harder (formand), Kristina

Læs mere

MAJ Kunst // Musik // Dans // Teknologi // Street // Mad // Kultur // Friluft // Vand // Børn // Håndværk HAVNEKULTURFESTIVAL.

MAJ Kunst // Musik // Dans // Teknologi // Street // Mad // Kultur // Friluft // Vand // Børn // Håndværk HAVNEKULTURFESTIVAL. . 29. - 31. MAJ 2015 HAVNEKULTURFESTIVAL.DK. PA ODENSE HAVN Kunst // Musik // Dans // Teknologi // Street // Mad // Kultur // Friluft // Vand // Børn // Håndværk SEKRETARIAT FOR ODENSE HAVNEKULTURFESTIVAL

Læs mere

Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019

Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019 Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019 Aftalen er indgået den 3. november 2015. Det Kongelige Teater og Kapel er Danmarks nationalscene. Teatret producerer et alsidigt repertoire af høj kunstnerisk kvalitet

Læs mere

Hans Christian Rylander: Familieportræt. Hans Christian Rylander er en af de fire kunstnere, der deltager i udstillingen 4DK. Se under Polen.

Hans Christian Rylander: Familieportræt. Hans Christian Rylander er en af de fire kunstnere, der deltager i udstillingen 4DK. Se under Polen. KULTURDIALOG Nyhedsbrev fra Det Danske Kulturinstitut Nr. 15 December 2006 Kulturdialog udgives af Det Danske Kulturinstitut Vartov Farvergade 27 L, 2. sal 1463 København K Tlf.: +45 33 13 54 48 Fax: +45

Læs mere

Eksponering af arkitekturpolitikken i Svendborg Kommune i 2010

Eksponering af arkitekturpolitikken i Svendborg Kommune i 2010 Svendborg Den 28. februar 2010 PROJEKTBESKRIVELSE Eksponering af arkitekturpolitikken i Svendborg Kommune i 2010 STYREGRUPPEN: Birgitte Karmann Roslev, Svendborg Bibliotek samt Svendborg Rotary Klub Erik

Læs mere

En historie fra det virkelige liv. -Historien -Refleksion -Status - Spørgsmål

En historie fra det virkelige liv. -Historien -Refleksion -Status - Spørgsmål En historie fra det virkelige liv -Historien -Refleksion -Status - Spørgsmål Den personlige historie Mine erfaringer set i bagklogskabens lys En tur igennem min egen rejse fra ung til mindre ung Fra lidt

Læs mere

Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V. København, 9. april 2015

Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V. København, 9. april 2015 Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V København, 9. april 2015 Ansøgning om underskudsdækning vedrørende Historiske Dage 2015 Den Selvejende Institution

Læs mere

ELLE Style Awards 2013

ELLE Style Awards 2013 ELLE Style Awards 2013 Tryk play og se trailer af ELLE STYLE AWARD 2013 ELLE Style Awards ELLE Magazine er verdens største modemagasin og udkommer i 43 lande. I år vil Dansk ELLE igen afholde den danske

Læs mere

KONCERT OMVISNING VIN & SNACKS

KONCERT OMVISNING VIN & SNACKS MEDLEMSBLADET KONCERT OMVISNING VIN & SNACKS Musikeren og komponisten Louise Eckardt Jensen beskrives som en af de nyskabende kunstnere inden for eksperimentel musik. Hun bryder gerne normer og modsætter

Læs mere

Tale til Kunst- og Vinmessen i Sjørring Idræts- og Kulturcenter d. 30. oktober 2011

Tale til Kunst- og Vinmessen i Sjørring Idræts- og Kulturcenter d. 30. oktober 2011 1 Tale til Kunst- og Vinmessen i Sjørring Idræts- og Kulturcenter d. 30. oktober 2011 Kære deltagere i årets Kunst- og Vinmesse her i Sjørring. Godmorgen til jer alle også til The Swingers, som vi lige

Læs mere

Region Midtjylland. Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter. Bilag. til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr.

Region Midtjylland. Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter. Bilag. til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. Region Midtjylland Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter Bilag til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 11 Regionshuset Viborg Oplevelsesøkonomi og Landdistrikter Skottenborg 26

Læs mere

Å R S B 04 E R E T N I N G

Å R S B 04 E R E T N I N G 04 ÅRSBERETNING Indhold Året der gik v/generalsekretær Finn Andersen... 2 Afdelingerne Studierejser, Udvekslinger & Job-Swop... 4 Benelux... 7 Estland... 8 Letland... 9 Litauen... 10 Polen... 11 Rusland...

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Formandens forord til Årsberetning 2015

Formandens forord til Årsberetning 2015 Årsberetning 2015 Formandens forord til Årsberetning 2015 Odsherred Kommune har oplevet virkningen af den stigende flygtningestrøm i landet, hvor der til stadighed kommer flere flygtninge, især fra det

Læs mere

PROGRAM BILLUND CENTRET OG BILLUND KIRKE 40 ÅRS JUBILÆUM

PROGRAM BILLUND CENTRET OG BILLUND KIRKE 40 ÅRS JUBILÆUM PROGRAM BILLUND CENTRET OG BILLUND KIRKE 40 ÅRS JUBILÆUM Mandag d.15. april - Lørdag d. 20. april. 2013 Foto: Livstræet af NORLYS FOTO Jubilæumsskrift i anledning af Billund Centrets 40 års jubilæum Jørgen

Læs mere

Handlingsplan 2006. For Det Danske Kulturinstitut. Indhold. Bilag

Handlingsplan 2006. For Det Danske Kulturinstitut. Indhold. Bilag Handlingsplan For Det Danske Kulturinstitut Indhold Indledning v/generalsekretær Finn Andersen 2 Handlingsplan for hovedkontoret 5 Benelux 7 Estland 8 Kina 9 Letland 10 Litauen 11 Polen 12 Rusland 13 Storbritannien

Læs mere

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MEDLEMSBLADET KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MUSEUMSBERG FLENSBURG Kunstmuseet i Tønders særudstilling, Kiming, med værker af Inge Lise Westmann fortsætter til Museumsberg i Flensburg.

Læs mere

KULTURDIALOG. Nyhedsbrev fra Det Danske Kulturinstitut Nr. 10 Maj 2006

KULTURDIALOG. Nyhedsbrev fra Det Danske Kulturinstitut Nr. 10 Maj 2006 KULTURDIALOG Nyhedsbrev fra Det Danske Kulturinstitut Nr. 10 Maj 2006 Fejringen af H.C. Andersen satte sit præg på kulturlivet i 2005. Selvom H.C.A.-trætheden vist nåede at indfinde sig i den danske befolkning,

Læs mere

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE Litteratur, teater, dans, billedkunst og musik FFB - FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR 2008 FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR Fagligt Forum for Børnekultur er et fagligt netværk

Læs mere

Godthåbsvej. Bilag 3. Skema over afsendere af høringssvar og omhandlede emner

Godthåbsvej. Bilag 3. Skema over afsendere af høringssvar og omhandlede emner Bilag 3 Godthåbsvej Skema over afsendere af høringssvar og omhandlede emner A B C D E F G H I J K L Formålet Trafik Støj Slitage Parkering (herunder cykel-p) Plads/hjørne (nedlæggelse af vejudvidelse)

Læs mere

Illustration: C.F. Møller BYENS NYE HUS TIL MUSIK, TEATER OG KONFERENCER

Illustration: C.F. Møller BYENS NYE HUS TIL MUSIK, TEATER OG KONFERENCER Illustration: C.F. Møller BYENS NYE HUS TIL MUSIK, TEATER OG KONFERENCER 1 BUTIK Der bliver en butik i stueetagen på ca. 700 m 2. UDDANNELSE Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole får ca. 6200

Læs mere

Studieture til udlandet for politikere og ansatte i Rebild Kommune i 2014

Studieture til udlandet for politikere og ansatte i Rebild Kommune i 2014 Studieture til udlandet for politikere og ansatte i Rebild Kommune i 2014 Dato Varighed Destination Formål Deltagere 21.01.14-24.01.14 4 dage London Besøge BETT konferencen. En konference der omhandler

Læs mere

18 Frames / Status bilag til udvalgsmøde 10.6.2015

18 Frames / Status bilag til udvalgsmøde 10.6.2015 18 Frames / Status bilag til udvalgsmøde 10.6.2015 De gode argumenter: * De studerende har fået værdifuldt udbytte af uddannelsen: fagligt og netværksrelateret * 1/3 af årgangens elever er ansat i professionelle

Læs mere

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd Til Assens Kommune II 11'41 1 MUSEUM VESTFYN Assens, d. 12. februar 2016 Vedr. : Ansøgning om tilskud til udstilling Vedhæftet følger ansøgning med bilag om tilskud på 240.000 til realisering og markedsføring

Læs mere

PIA BIRKHOLM Nørthorupvej 8, Hjortdal, 9690 Fjerritslev

PIA BIRKHOLM Nørthorupvej 8, Hjortdal, 9690 Fjerritslev DEN NORDJYSKE Det nordjyske i Den nordjyske er ganske enkelt, at 7 kunstnere, som alle bor i Nordjylland, sammen er på vandreudstilling. De 7 kunstnere er ikke et specielt udtryk for en særlig nordjysk

Læs mere

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 21. 23. maj 2015. Sammenfatning

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 21. 23. maj 2015. Sammenfatning 17. juni 2015 Evalueringsrapport Dansk deltagelse på Classical:NEXT 21. 23. maj 2015 Indhold Sammenfatning 1. Indledning og baggrund 1.1 Om dansk deltagelse på Classical:NEXT 1.2 Organisering af den danske

Læs mere

EU STØTTE: CREATIVE EUROPE CULTURE

EU STØTTE: CREATIVE EUROPE CULTURE CREATIVE EUROPE CULTURE 2014-2020 WWW.KULTURSTYRELSEN.DK EU STØTTE: CREATIVE EUROPE CULTURE 2014-2020 CREATIVE EUROPE CULTURE CREATIVE EUROPE CULTURE 3 Hvad er Creative Europe? Creative Europe er Europa-Kommissionens

Læs mere

Ældredage 2012. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 9. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag

Ældredage 2012. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 9. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag Ældredage 2012 på Gentofte Rådhus Torsdag Fredag Mandag Tirsdag 4. oktober 5. oktober 8. oktober 9. oktober et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune Invitation Gentofte Kommune inviterer

Læs mere

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER MEDLEMSBLADET CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER HUSK DET ÅRLIGE KONTINGENT C HVAD GÅR PENGENE TIL? Gennem dit medlemskab af foreningen Venner af Kunstmuseet i Tønder medvirker du for

Læs mere

Figur 1 Fordeling af statslige midler til kulturelle formål fordelt på regioner 14%

Figur 1 Fordeling af statslige midler til kulturelle formål fordelt på regioner 14% Kulturudvalget 2013-14 KUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt (02) Notat Til Folketingets Kulturudvalg 5. februar 2014 Opgørelse over geografisk fordeling af de statslige kulturstøttemidler

Læs mere

Børnekulturens Netværk H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V

Børnekulturens Netværk H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Børnekulturens Netværk H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Svendborg d. 12-0-07 Modelforsøg: Børnekultur i kommunen Svendborg kommune ansøger hermed om at blive udpeget til som modelkommune i Børnekulturens

Læs mere

Formandens sidste beretning

Formandens sidste beretning LEDER Da kunstmuseet i Tønder for ca. 8 år siden fik stiftet sin venneforening fik den betegnelsen Sønderjyllands Kunstmuseums Venner. Senere måtte foreningen, som følge af den store museumsfusion Museum

Læs mere

Ordinær generalforsamling. 21. marts 2007

Ordinær generalforsamling. 21. marts 2007 Ordinær generalforsamling 21. marts 2007 William Rentzmann bød velkommen til de fremmødte, specielt bød han velkommen til de to foredragsholdere, Martina Henze og Henning Nørbæk. Han henviste til den udsendte

Læs mere

H.C. ANDERSEN FESTIVALS 2016

H.C. ANDERSEN FESTIVALS 2016 H.C. ANDERSEN FESTIVALS 2016 Vær en del af H.C. Andersen Festivals Bliv samarbejdspartner! FESTIVALS Odense Om H.C. Andersen Festivals I uge 34 bliver Odense centrum rammen om eventyrlige kulturaktiviteter

Læs mere

i<**1*?*x MINISTERIET

i<**1*?*x MINISTERIET Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Bilag 139 Offentligt i

Læs mere

MØDE KONFERENCE KURSUS

MØDE KONFERENCE KURSUS MØDE KONFERENCE KURSUS HOLD VIRKSOMHEDENS ARRANGEMENT PÅ KULTURCAFé LUDVIG I SORØ Hold dit møde din konference eller dit kursus på Kulturcafé Ludvig i Sorø Kulturcafé Ludvig kan tilbyde skræddersyede arrangementer

Læs mere

Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev oktober 2009 Reception for årbog 2009

Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev oktober 2009 Reception for årbog 2009 Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev oktober 2009 Reception for årbog 2009 Onsdag den 28.oktober kl. 16 er der reception og pressemøde på Vejle Kunstmuseum, Flegborg 18, 7100 Vejle, for vores

Læs mere

Salaam Filmfestival. Projektbeskrivelse for 2011-12

Salaam Filmfestival. Projektbeskrivelse for 2011-12 Salaam Filmfestival Projektbeskrivelse for 2011-12 Salaam Filmfestival er en landsdækkende, flerkulturel filmfestival for skoler og ungdomsuddannelser. Vi rejser rundt med film og oplæg for skoler og ungdomsuddannelser.

Læs mere

Velkommen til Frederikshavn Kommune Biblioteksforeningens årsmøde Torsdag den 29. marts 2012 kl. 09:15

Velkommen til Frederikshavn Kommune Biblioteksforeningens årsmøde Torsdag den 29. marts 2012 kl. 09:15 Velkommen til Frederikshavn Kommune Biblioteksforeningens årsmøde Torsdag den 29. marts 2012 kl. 09:15 Kære Alle sammen Det er mig en glæde at få lov til at byde jer velkommen til Frederikshavn. Velkommen

Læs mere

Region Midtjylland. Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr.

Region Midtjylland. Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. Region Midtjylland Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter Bilag til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 1 Fra: sendjs@tdcadsl.dk [mailto:sendjs@tdcadsl.dk] Sendt: 7. februar

Læs mere

SPILLEFILM PÅ FANØ. INFO OM PROJEKTET (Fortroligt) 27. September 2017

SPILLEFILM PÅ FANØ. INFO OM PROJEKTET (Fortroligt) 27. September 2017 SPILLEFILM PÅ FANØ INFO OM PROJEKTET (Fortroligt) 27. September 2017 KÆRE LÆSER På de følgende sider kan du læse diverse information om den spillefilm vi planlægger at optage på Fanø i begyndelsen af 2018.

Læs mere

LUKKETID PRESSEMATERIALE. ET TVÆRÆSTETISK SAMARBEJDE MELLEM KUNSTMUSEET ARoS OG AARHUS TEATER PÅ ARoS URPREMIERE 26. OKTOBER 2015

LUKKETID PRESSEMATERIALE. ET TVÆRÆSTETISK SAMARBEJDE MELLEM KUNSTMUSEET ARoS OG AARHUS TEATER PÅ ARoS URPREMIERE 26. OKTOBER 2015 PRESSEMATERIALE LUKKETID ET TVÆRÆSTETISK SAMARBEJDE MELLEM KUNSTMUSEET ARoS OG AARHUS TEATER PÅ ARoS URPREMIERE 26. OKTOBER 2015 Lukketid er støttet af Bikubenfonden S. 2 LUKKETID Aarhus Teater & ARoS

Læs mere

Kunst i AALBORG KONGRES & KULTUR CENTER

Kunst i AALBORG KONGRES & KULTUR CENTER Kunst i AALBORG KONGRES & KULTUR CENTER Forpladsen MUR MED TÅRNE Vandkunst af Anita Jørgensen Skænket af Statens Kunstfond og Aalborg Kommunes Kunstfond. Afsløret ved 40 års jubilæet 15. januar 1993. FRA

Læs mere

Referat af Generalforsamling Tid: mandag den 14. marts 2016 kl til Sted: Odense Teater, Jernbanegade 21, 5000 Odense.

Referat af Generalforsamling Tid: mandag den 14. marts 2016 kl til Sted: Odense Teater, Jernbanegade 21, 5000 Odense. Dannebrogsgade 31, 1. mf. 1660 København V www.kulturbestyrelser.dk 20. marts 2016 Referat af Generalforsamling Tid: mandag den 14. marts 2016 kl. 17.45 til 19.45. Sted: Odense Teater, Jernbanegade 21,

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Kristoffer Thurøe +45 2980 8128

Kristoffer Thurøe +45 2980 8128 Wonderful Copenhagen Gammel Kongevej 1 1610 København V Danmark MED KØBENHAVN I HJERTET OG KOMMUNIKATION I HJERNEN Lige siden jeg startede på Journalisthøjskolen, har jeg ønsket at komme i praktik hos

Læs mere

Aktivitetsmøde i Idrættens Hus Brøndby Lørdag den 24. oktober 2015 Kl. 15.30

Aktivitetsmøde i Idrættens Hus Brøndby Lørdag den 24. oktober 2015 Kl. 15.30 Aktivitetsmøde i Idrættens Hus Brøndby Lørdag den 24. oktober 2015 Kl. 15.30 Hermed indkaldes til Aktivitetsmøde i Udvalget Gymnastik for Alle Lørdag den 24. oktober 2015 kl. 15.30 Dagsorden 1. Velkomst

Læs mere

Rådhusdage på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til borgere over 65 år i Gentofte Kommune

Rådhusdage på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til borgere over 65 år i Gentofte Kommune Rådhusdage 2017 på Gentofte Rådhus Tirsdag d. 10/10 Onsdag d. 11/10 Torsdag d. 12/10 Fredag d. 13/10 et gratis tilbud til borgere over 65 år i Gentofte Kommune Invitation Gentofte Kommune inviterer til

Læs mere

ERFA-møde 5 - Løn/HR, den 13. september 2011 kl. 10:00-12:30

ERFA-møde 5 - Løn/HR, den 13. september 2011 kl. 10:00-12:30 ERFA-møde 5 - Løn/HR, den 13. september 2011 kl. 10:00-12:30 Mette Sinding Den Danske Filmskole mlo@filmskolen.dk Sisse Arnholm Den Danske Filmskole sisse@filmskolen.dk Bente Loizou Det Informationsvidenskabelige

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

Spilleperiode 6/11-13/12

Spilleperiode 6/11-13/12 Spilleperiode 6/11-13/12 Program.indd 1 20-10-2014 22:39:04 FORMANDENs KLUMME Vi var til DM i revy... Vores sidste forestilling Revy 2014 Det er ikke lutter lagkage, blev i al beskedenhed en stor succes.

Læs mere

Informationsmøde om europæiske og nordiske støttemuligheder 3. juni 2010 Program 13.00-13.10 Velkommen og intro 13.10-13.45 EU s Kulturprogram v.

Informationsmøde om europæiske og nordiske støttemuligheder 3. juni 2010 Program 13.00-13.10 Velkommen og intro 13.10-13.45 EU s Kulturprogram v. Informationsmøde om europæiske og nordiske støttemuligheder 3. juni 2010 Program 13.00-13.10 Velkommen og intro 13.10-13.45 EU s Kulturprogram v. Lisbet Tegllund, CCP Danmark 13.45-14.30 Nordisk Kulturfond

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

Velkommen til den 6. ordinære generalforsamling i Den Selvejende Institution Tobaksgaarden.

Velkommen til den 6. ordinære generalforsamling i Den Selvejende Institution Tobaksgaarden. BESTYRELSENS BERETNING 2009 Velkommen til den 6. ordinære generalforsamling i Den Selvejende Institution Tobaksgaarden. Lad mig sige det med det samme: I år vil vi ikke trætte forsamlingen med redegørelser

Læs mere

EN VÆRDIBASERET SKOLE

EN VÆRDIBASERET SKOLE Lyst og evne til at bidrage til fællesskab Glæde og ansvarlighed Nye tanker ført ud i livet Høj faglighed der kan anvendes Evne til at udtrykke sig At forstå sig selv og andre EN VÆRDIBASERET SKOLE Det

Læs mere

3. Udbredelse af kendskabet til kunst og kultur i Furesø Kommune specielt med fokus på skolesøgende børn.

3. Udbredelse af kendskabet til kunst og kultur i Furesø Kommune specielt med fokus på skolesøgende børn. Skovhusets bestyrelse 19.03.2015 Skovhusets oplæg til brug for møde med KFIU d. 14.4.15. 1. KFIU`s beslutning Uddrag af KFIU-referat af møde d. 6 nov. 2014: Forvaltningen indstiller: 1. At udvalget godkender

Læs mere

Folkehøring. Folketinget samler mini-danmark til Folkehøring om EU på Christiansborg. Christiansborg februar 2017

Folkehøring. Folketinget samler mini-danmark til Folkehøring om EU på Christiansborg. Christiansborg februar 2017 Folkehøring Christiansborg 25.-26. februar 2017 Folketinget samler mini-danmark til Folkehøring om EU på Christiansborg Derfor holder Folketinget Folkehøringen Hvad er en folkehøring? Hvordan er deltagerne

Læs mere

Nyhedsbrev for Historisk Samfund for Sydøstjylland Præsentation af årets årbog

Nyhedsbrev for Historisk Samfund for Sydøstjylland Præsentation af årets årbog Nyhedsbrev for Historisk Samfund for Sydøstjylland Præsentation af årets årbog Reception for årbog 2017 Det er med stor glæde, at vi igen kan invitere vores medlemmer til reception torsdag d. 5. oktober

Læs mere

VELKOMMEN TIL ÅRETS GENERALFORSAMLING. Søndag den 10. marts 2013

VELKOMMEN TIL ÅRETS GENERALFORSAMLING. Søndag den 10. marts 2013 VELKOMMEN TIL ÅRETS GENERALFORSAMLING Søndag den 10. marts 2013 Kære medlemmer. Bestyrelsen byder velkommen til årets generalforsamling. Den trettende i rækken og vi ser frem til mange flere. Arne Christensen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere